Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012"

Transkript

1 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012

2 Anmeldte arbejdsulykker Årsopgørelse 2012 Arbejdstilsynet, september 2013 ISBN nr

3 Forord Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 over anmeldte arbejdsulykker indeholder generelle oplysninger om ulykkernes fordeling på skadetyper, skademåder, statsborgerskab, køn, aldersgrupper og branchegrupper for arbejdsulykker, der er anmeldt i perioden Desuden er antallet af anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til antallet af beskæftigede (incidenser), for så vidt angår fordeling på skadetyper, køn, aldersgrupper og branchegrupper. I et særligt temaafsnit sættes der fokus på fordelingen af arbejdsulykker på sygefraværets varighed belyst ved registrets oplysninger om forventet arbejdsudygtighed. I forhold til tidligere årsopgørelser træder arbejdsulykker med længerevarende sygefravær i stedet for begrebet alvorlige arbejdsulykker, der blev anvendt i forbindelse med ulykker, der gav amputationer, knoglebrud eller skader på store dele af legemet. Bagerst i årsopgørelsen findes forklaringer og definitioner på anvendte begreber. I Arbejdstilsynets interaktive tabeller på nettet for perioden er der mulighed for at finde oplysninger om anmeldte arbejdsulykker bl.a. inden for særlige brancher, branchearbejdsmiljøråd eller jobgrupper: Arbejdstilsynet, oktober

4 Indholdsfortegnelse 1 ANMELDTE ARBEJSULYKKER SKADETYPER Anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden Anmeldte arbejdsulykker med andre konsekvenser BRANCHEGRUPPER SKADEMÅDE ALDERSGRUPPER KØN STATSBORGERSKAB TEMA: SYGEFRAVÆRETS LÆNGDE EFTER ARBEJDSULYKKER BRANCHEGRUPPER OG SKADENS FØLGER ALDER, KØN OG SKADENS FØLGER FORKLARINGER AFGRÆNSNING AF ANMELDTE ARBEJDSULYKKER DATAKVALITET DEFINITIONER MV BILAG: BESKÆFTIGELSESTAL

5 1 Anmeldte arbejsulykker Der er i 2012 anmeldt arbejdsulykker til Arbejstilsynet. Det er 781 færre end i 2011 svarende til et fald på 2 pct. og er det laveste antal i hele perioden. I hele perioden er der sket et samlet fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker på 14 pct. 1.1 Skadetyper Skadetypen beskriver, hvad der skete med skadelidte under arbejdsulykken, og hvor på legemet skaden er placeret. Disse informationer hentes fra anmeldelsernes oplysninger om skadens art, skadet legemsdel og skadens følger. Sidstnævnte giver bl.a. oplysning, om hvorvidt arbejdsulykken har medført skadelidtes død Anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden I 2012 blev der anmeldt 40 arbejdsulykker med døden til følge (dødsulykker) til Arbejdstilsynet. I perioden har antallet ligget mellem 66 tilfælde i 2007 og 39 i 2010, hvilket svarer til et gennemsnit på 51 tilfælde om året. Det er langt færre end i anden halvdel af 1990 erne, hvor antallet lå på 80 tilfælde i gennemsnit om året. Tabel 1: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet med døden til følge , fordelt på branchegrupper (top 10) og registreringsår* Branchegruppe (37 grupper) I alt Landbrug, skovbrug og fiskeri Opførelse og nedrivning af byggeri Transport af gods Engros Kontor Anlægsarbejde Metal og maskiner Politi, beredskab og fængsler Færdiggørelse af byggeri Vand, kloak og affald Øvrige branchegrupper Uoplyst og andet I a l t Tabel 1 viser antallet af arbejdsulykker med døden til følge, som er anmeldt i perioden fordelt på branchegrupper og registreringsår. Tabellen er rangeret som top 10 efter branchegrupper med flest dødsulykker i de 6 år. De 10 branchegrupper dækker 70 pct. af de anmeldte arbejdsulykker med døden til følge. 4

6 1.1.2 Anmeldte arbejdsulykker med andre konsekvenser Tabel 2 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i 14 grupper og registreringsår. 145 af de anmeldte arbejdsulykker i 2012 medførte amputationer, heraf 131 af én eller flere fingre (tabel 2 og 4). Med tilfælde i 2012 udgjorde knoglebrud 10 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker. Knoglebrud på øvre ekstremiteter (skulder, arm, håndled, hånd og finger/ fingre) udgjorde 55 pct. af alle knoglebrud (tabel 2 og 4), og knoglebrud på nedre ekstremiteter (hofteled, knæ, ben, ankel, fod og tå/tæer) udgjorde 32 pct. I 2012 udgjorde forstuvninger mv. 42 pct. af de anmeldte arbejdsulykker, sårskader udgjorde 13 pct. og bløddelsskader udgjorde 5 pct. (tabel 2). Andelen af forstuvninger har i gennemsnit i hele perioden ligget på knapt 43 pct. Af de anmeldte forstuvninger mv. i 2012 udgjorde forstuvning mv. af ryg og rygrad 32 pct., forstuvning mv. af nedre ekstremiteter (ben, ankler og fødder) 33 pct. og forstuvning mv. af øvre ekstremiteter (arme, hænder og fingre) 25 pct. (tabel 4). Andelen af sårskader er i perioden faldet fra ca. 17 pct. i 2007 til knapt 13 pct. i 2012, medens andelen af bløddelsskader er faldet fra 8 pct. i 2007 til 5 pct. i Af de anmeldte sårskader i 2012 udgjorde skader på finger/fingre 43 pct. (tabel 4). Af de anmeldte bløddelsskader i 2011 udgjorde bløddelsskader på øvre ekstremiteter 32 pct. og bløddelsskader på nedre ekstremiteter 26 pct. (tabel 4). Antallet af anmeldte arbejdsulykker med skadetypen Chok har været jævnt stigende i en årrække (tabel 2). Andelen af chok-tilfælde er steget med ca. 23 pct. fra 2007 til Chok inkluderer såvel chok som følge af aggression (fx vold) og trusler samt traumatisk chok (fx overværelse af ulykke). Andelen af anmeldte arbejdsulykker med skadetypen Andre oplyste skader, - det vil sige tilfælde, hvor skadetypen er kendt, men hvor den ifølge anmelderen ikke findes som valgmulighed (tabel 2 og 4), - er steget fra 5 til 14 pct. gennem de seneste 6 år. Samtidigt er andelen af tilfælde, hvor skadetypen er uoplyst faldet fra 6 pct. til 1 pct. Andelen af de 2 kategorier tilsammen er steget fra 11 pct. i 2007 til 15 pct. i Dette slører billedet af udviklingen inden for de forskellige typer af skader. 5

7 Tabel 2: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på skadetype (14 grupper) og registreringsår Skadetype (14 grupper) Død Mistet legemsdel Knoglebrud Forstuvninger mv Sårskade Bløddelsskade Hjernerystelse og indre skade Termisk skade Ætsning (kemisk) Forgiftning og infektion Skade som følge af lyd, vibrationer og tryk Chok Øvrige skader Andre oplyste skader Skadetype uoplyst I alt Tabel 3 viser incidensen af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i 14 grupper og registreringsår. Incidenser fordelt på skadetyper er angivet pr beskæftigede i forhold til den samlede beskæftigelse for de enkelte år. Ulykkesincidensen er faldet fra 159 anmeldte tilfælde pr beskæftigede i 2011 til 156 tilfælde i Tabel 3: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens*), fordelt på skadetype (14 grupper) og registreringsår. Skadetype (14 grupper) Død 0,23 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15 Mistet legemsdel Knoglebrud Forstuvninger mv Sårskade Bløddelsskade Hjernerystelse og indre skade Termisk skade Ætsning (kemisk) Forgiftning og infektion Skade som følge af lyd, vibrationer og tryk Chok Øvrige skader Andre oplyste skader Skadetype uoplyst Samlet incidens *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitel 3 om Definitioner. Tabel 4 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i 23 grupper og registreringsår. For de skadetyper, der kan fordeles på legemsdele, fremgår det af tabellen, hvilken 6

8 legemsdel der er blevet beskadiget ved ulykken. Visse skadetyper, der ikke kan fordeles på legemsdele, er samlet i Uoplyst og andet. Tabel 4: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på skadetype (23 grupper) og registreringsår Skadetype (23 grupper) Død Amputation af finger, fingre Amputation af håndled, hånd Amputation af nedre ekstremiteter Amputation af andre kropsdele Knoglebrud på øvre ekstremiteter Knoglebrud på nedre ekstremiteter Knoglebrud på andre kropsdele Forstuvning af øvre ekstremiteter Forstuvning af nedre ekstremiteter Forstuvning af ryg og rygrad Forstuvning af andre kropsdele Sårskade på finger, fingre Sårskade på håndled, hånd Sårskade på nedre ekstremiteter Sårskade på andre kropsdele Termisk skade Bløddelsskade på øvre ekstremiteter Bløddelsskade på nedre ekstremiteter Bløddelsskade på andre kropsdele Ætsning Forgiftning Uoplyst og andet I alt Branchegrupper Danske virksomheder kategoriseres fra 2007 efter brancheklassifikationen Dansk Branchekode 2007 (DB07). DB07 er en dansk udgave af EU s standardbrancheklassifikation, Nomenclature générale des Activités économique dans les Communautés Européennes (NACE, Rev. 2.0). Den danner grundlag for inddeling af anmeldte arbejdsulykker efter branche. Tabel 5 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår. Der er samlet set sket et fald på 2 pct. i antallet af anmeldte arbejdsulykker fra 2011 til 2012, men der er store forskelle mellem forskellige branchegrupper, hvor der i nogle branchegrupper er sket et fald og i andre en stigning (tabel 5). 7

9 Tabel 5: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår* Branchegruppe (36 grupper) Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskiner og udstyr Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Vand, kloak og affald Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet I alt Det procentvise fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker er størst inden for branchegrupperne Energi og råstoffer (26 pct.), Transport af gods, Nærings- og nydelsesmilder, Slagterier (hver med 13 pct.), Transport af passagerer (12 pct.), Plast, glas og beton (12 pct.) og Hotel og comping samt Transportmidler (hver med 11 pct.). 8

10 Den procentvise stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker er størst inden for branchegruppen Frisører og anden personlig pleje (38 pct.), der dog ikke er en særlig ulykkestung branchegruppe, og hvor antallet af anmeldelser var lavt i 2010 og Herefter følger Politi, beredskab og fængsler samt Film, presse og bøger hver med 15 pct. stigning fra 2011 til Antallet af anmeldte arbejdsulykker inden for Kontor ligger i 2012 lidt under niveauet i Fra 2010 til 2011 ses en stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker inden for Kontor på 25 pct. Denne stigning kan bl.a. hænge sammen med, at nogle af de arbejdsulykker, der sker på det offentlige område, anmeldes centralt, fx af kommunen eller regionen. Samtidigt med stigningen inden for Kontor sås et fald fra 2010 til 2011 i antallet af anmeldte arbejdsulykker inden for branchegrupper, der i overvejende grad er præget af offentlige institutioner, såsom Daginstitutioner (16 pct.), Døgninstitutioner og hjemmepleje (19 pct.), Hospitaler (17 pct.) samt Undervisning (12 pct.). Ved centralisering af anmeldefunktionen, fx i kommuner, er der risiko for, at der vælges forkert arbejdssted (Rådhuset) frem for det sted, hvor ulykken faktisk skete. Arbejdstilsynet har udført en test i ulykkesregistret, der understøtter denne hypotese (se Årsopgørelsen 2011). Undersøgelser af underanmeldelsen af arbejdsulykker peger på, at underanmeldelsen varierer mellem de forskellige branchegrupper, og at underanmeldelsen inden for Landbrug, skovbrug og fiskeri er større end den gennemsnitlige underraportering 1. Andelen af anmeldte arbejdsulykker, hvor branchen er uoplyst er faldet fra 2007 til 2011 men er herefter næsten fordoblet fra 2011 til 2012 og udgør nu med tilfælde 4 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker. Et så stort antal med uoplyst branche medfører mindre præcision i opgørelsen. I 2012 er Slagterier fortsat den branchegruppe med det højeste antal anmeldte arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede med en incidens på 532 pr beskæftigede (tabel 6). Herefter følger Vand, kloak og affald, bygge- og anlægsbrancherne (branchegruppe 1, 2 og 3) og transportområdet (branchegruppe 29 og 30). Slagterier er dog samtidigt den branchegruppe, hvor der er sket det største fald i ulykkesincidens i hele perioden fra 2007 til I Arbejdstilsynets interaktive tabeller, for perioden er der mulighed for at finde oplysninger om anmeldte arbejdsulykker inden for de enkelte branchegrupper fordelt på brancher. Tabel 6 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede (incidens) fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår. Beskæftigelsestallene findes i bilag, kapitel 4. 1 Se kapital 3 Forklaringer, fodnote 2. 9

11 Tabel 6: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens*), fordelt på branchegruppe (36 grupper) og registreringsår. Branchegruppe (36 grupper) Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskiner og udstyr Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Vand, kloak og affald Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet Samlet incidens *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitel 3 om Definitioner.. **) Ændringer i grundlaget for fastsættelse af beskæftigelsen har bl.a. medført en række forskydninger af beskæftigelsen mellem brancher (og dermed branchegrupper). Her skal fremhæves branchegruppe 23 Vand, kloak og affald, hvorfra en række af de beskæftigede inden for branchen renovation med RAS 2009 er flyttet til branchegruppe 27 Rengøring, hvilket har medført et tilsyneladende fald i beskæftigelsen og stigning i incidensen fra 2008 til 2009 for branchegruppe 23 *. 10

12 1.3 Skademåde Tabel 7 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skademåde og registreringsår samt, hvordan de anmeldte arbejdsulykker i 2012 fordeler sig procentvis på skademåder. Tabel 7: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på skademåde (10 grupper) og registreringsår Pct. i Skademåde Akut/kortvarig kontakt med elspænding, temperaturer, farlige stoffer Druknet, begravet, omsluttet af med iltmangel til følge Fald, stødt imod en stationær genstand (tilskadekomne er i bevægelse) Ramt af genstand og/eller person i bevægelse, kollidere med Kontakt med skarp, spids, grov eller ru genstand Klemt, mast etc Akut fysisk overbelastning mv. af legemet eller dele heraf Akut psykisk overbelastning Bid, spark etc. (fra dyr og personer) Anden kontakt/skademåde Uoplyst I a l t Faldulykker, herunder såvel lodret og vandret fald som støden imod, kollision med (genstand), udgør 29 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker i I 2010 udgjorde faldulykker mv. med tilfælde 31 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker. Fra 2009 til 2010 steg antallet af faldulykker mv. med 28 pct. I Årsopgørelsen 2010 blev det sandsynliggjort, at en stor del af denne stigning hang sammen med flere faldulykker i januar, februar og december 2010 på grund af is og sne. Fra 2010 til 2012 er antallet af faldulykker mv. faldet fra til , - et fald på 15 pct. Arbejdsulykker, hvor skadelidte er kommet til skade ved akut fysisk overbelastning af legemet (fx løft, træk, skub, vridning, drejning og gribning), udgør 24 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker i Arbejdsulykker, hvor skadelidte er kommet til skade ved akut psykisk overbelastning udgør 3 pct. Ulykker, hvor skadelidte er blevet ramt af (en genstand eller person) udgør 14 pct. Ulykker, der har medført akut fysisk overbelastning, fald eller, at vedkommende er blevet ramt af (en genstand eller lignende) udgør tilsammen næsten 70 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker i Antallet af anmeldelser, hvor der er angivet Anden kontakt/skademåde, er 3-doblet (150 pct.) i løbet af hele perioden 2007 til Til gengæld er antallet af tilfælde, hvor skademåde er Uoplyst faldet med 88 pct. Både kategorien Anden kontakt/skademåde og kategorien Uoplyst er i princippet tilfælde, hvor skademåden ikke kan bestemmes ud fra anmeldelsen, og begge må i statistisk sammenhæng betragtes som uoplyste. Antallet af anmeldelser i de 2 kategorier til sammen er steget med 61 pct. fra 2007 til Et så stort antal uoplyste slører billedet af udviklingen inden for de forskellige typer af ulykker. 11

13 1.4 Aldersgrupper Tabel 8 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på aldersgruppe og registreringsår. Tabel 8: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår Aldersgruppe (17 grupper) I alt 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst I a l t Ulykker, der sker med et teknisk hjælpemiddel (fx en traktor, gyngestativ mv.) er anmeldepligtige uanset om der er tale om et ansættelsesforhold. Dette er den primære årsag til, at der i statistikken er ulykker, der vedrører børn under 13 år. I 2012 udgør aldersgrupperne år, år og år hver pct. af de anmeldte arbejdsulykker. De unge årige udgør sammen med aldersgrupperne år, år og år hver ca. 11 pct. af de anmeldte arbejdsulykker, men disse andele er ikke indbyrdes sammenlignelige. Dels er aldersgrupperne ikke lige store, dels kan forholdet mellem aldersgrupperne tænkes at afspejle arbejdsmarkedets alderssammensætning. Opgørelsen i tabel 8 kan dog anvendes til at vurdere, om der er ændringer over tid inden for den enkelte aldersgruppe. Der er ingen nævneværdig varia-tion i andele i perioden I 2012 udgør arbejdsulykker blandt personer under 25 år ca. 1 pct. af de anmeldte arbejdsulykker, hvilket svarer til gennemsnittet for hele perioden Tabel 9 viser incidens af anmeldte arbejdsulykker fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår, og tager således højde for beskæftigelsen i de enkelte aldersgrupper. Der vises ikke incidenser for aldersgrupperne under 18 år, da beskæftigelsestallene for disse aldersgrupper er usik- 12

14 re (se forklaring på incidenser i kapitel 3). Frem til 2009 har de årige den højeste ulykkesincidens. Fra 2010 og frem er ulykkesincidensen stigende blandt de ældre aldersgrupper og ligger højere end blandt de årige. I 2012 har de årige den højeste ulykkesincidens. Tabel 9: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet til Arbejdstilsynet pr beskæftigede* (inci dens*), fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår Alder (17 grupper) år * * * * * * år * * * * * * år * * * * * * 15 år * * * * * * år * * * * * * år år år år år år år år år år år år Samlet incidens *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitel 3 om Definitioner.. Fra 2008 til 2009 har Danmarks Statistik revideret grundlaget for fastsættelse af beskæftigelsen. Dette har bl.a. medført at fald i den samlede beskæftigelse men stigning i beskæftigelsesniveauet blandt unge især uge under 18 år. Dette kan være medvirkende årsag til det bratte fald i ulykkesincidens blandt de årige fra 2008 til Tabel 10 viser fordelingen af anmeldte arbejdsulykker i årene på aldersgrupper inden for hver skadetype. 13

15 Tabel 10: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på 17 aldersgrupper og 14 skadetyper Skadetyper (14 grupper) Aldersgruppe (17 grupper) Død Mistet legemsdel Knoglebrud Ledskred, forstuvninger mv. Sårskade Bløddelsskade Hjernerystelse og indre skade 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst I a l t Termisk skade Ætsning (kemisk) Forgiftning og infektion Skade som følge af lyd, vibrationer og tryk Chok Øvrige skader Andre oplyste skader Skadetype uoplyst I alt 1.5 Køn Tabel 11 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på køn og registreringsår. Desuden vises ulykkesincidensen for henholdsvis kvinder og mænd og for samtlige anmeldte arbejdsulykker. Af de anmeldte arbejdsulykker i perioden vedrører ca. 60 pct. af tilfældene mænd, og 40 pct. vedrører kvinder. Fra 2007 til 2012 er ulykkesincidensen blandt mænd faldet men ligger generelt over ulykkesincidensen for kvinder. Blandt kvinder ses ingen nævneværdig ændring. 14

16 Tabel 11: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet og ulykkesincidens* fordelt på køn og registreringsår Køn Kvinder Antal anmeldte ulykker Incidens Mænd Antal anmeldte ulykker Incidens Uoplyst køn Antal anmeldte ulykker Alle arbejdsulykker Antal anmeldte ulykker Incidens *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitel 3 om Definitioner.. Tabel 12 viser antal anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skadetype i 14 grupper og køn. Tabel 12: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på 14 skadetyper og køn* Køn Skadetype (14 grupper) Kvinder Mænd Antal Pct. Antal Pct. Død Mistet legemsdel Knoglebrud Forstuvninger mv Sårskade Bløddelsskade Hjernerystelse og indre skade Termisk skade Ætsning (kemisk) Forgiftning og infektion Skade som følge af lyd, vibrationer og tryk Chok Øvrige skader Andre oplyste skader Skadetype uoplyst I a l t *) I perioden er der i alt 938 tilfælde med uoplyst køn. Ud af samtlige arbejdsulykker, der i perioden er anmeldt for kvinder, udgør forstuvninger mv. ca. 48 pct. Sårskader of knoglebrud udgør hver 8 pct. Bløddelsskader og chok udgør henholdsvis 6 og 7 pct. Ud af samtlige arbejdsulykker, der i perioden er anmeldt for mænd, udgør forstuvninger mv. 39 pct. Sårskader udgør 18 pct. Knoglebrud udgør 11 pct. Bløddelsskader udgør 7 pct., og chok udgør 3 pct. 94 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker med dødelig udgang vedrører mænd. Desuden tegner mænd sig for 87 pct. af alle anmeldte amputationer, 66 pct. af alle anmeldte knoglebrud, 55 pct. af alle 15

17 anmeldte forstuvninger mv., 76 pct. af alle anmeldte sårskader, 63 pct. af alle anmeldte bløddelsskader og 34 pct. af alle anmeldte tilfælde af chok. Tabel 13: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på 36 branchegrupper og køn* Køn Skadetype (14 grupper) Kvinder Mænd Antal Pct. Antal Pct. 01 Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskiner og udstyr Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Vand, kloak og affald Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet I a l t *) I perioden er der i alt 938 tilfælde med uoplyst køn. Tabel 13 viser antal anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på 36 branchegrupper og køn. Inden for hver branchegruppe er desuden angivet, hvor stor en andel af ulykkerne, der vedrører 16

18 henholdsvis kvinder og mænd. Eksempelvis vedrører 98 pct. af de anmeldte arbejdsulykker inden for Opførelse og nedrivning af byggeri mænd, og inden for Døgninstitutioner og hjemmepleje vedrører 88 pct. af de anmeldte arbejdsulykker kvinder. 23 pct. af de anmeldte arbejdsulykker blandt kvinder ligger inden for Døgninstitutioner og hjemmespleje, 14 pct. inden for Kontor, 9 pct. inden for Daginstitutioner, 8 pct. inden for Undervisning og 7 pct. inden for Hospitaler. 10 pct. af de anmeldte arbejdsulykker blandt mænd ligger inden for Metal og maskiner, 9 pct. inden for Opførelse og nedrivning af byggeri, 8 pct. inden for Transport af gods, 7 pct. inden for Kontor, og 6 pct. inden for såvel Færdiggørelse af byggeri som Engros. Blandt mænd udgør anmeldte arbejdsulykker på Bygge- og anlægsområdet i alt 18 pct. 1.6 Statsborgerskab Tabel 14 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadelidtes statsborgerskab på registreringstidspunktet. Andelen af anmeldte arbejdsulykker, hvor skadelidte ikke har dansk statsborgerskab, udgør i gennemsnit 8 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker i hele perioden. Tabel 14: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet 2012 fordelt på statsborgerskab og registreringsår Statsborgerskab (EU15) Danmark Gamle EU-lande - undt. Danmark (før 2004)* Nye EU-lande (efter 2004)** Lande uden for EU Statsborgerskab uoplyst I a l t *) Gamle EU-lande i perioden omfatter: Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Danmark, Irland, Storbritannien, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland og Sverige. **) Nye EU-lande omfatter: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet, Rumænien og Bulgarien. 17

19 2 Tema: Sygefraværets længde efter arbejdsulykker Det er et af målene i strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020, at forekomsten af arbejdsulykker, der giver længerevarende sygefravær, og arbejdsulykker, der giver varigt mén, er reduceret med 25 pct. i 2020 set i forhold til Ulykkesregistrets oplysninger om skadens følger beskriver den forventede varighed af arbejdsudygtighed efter en arbejdsulykke, eller om ulykken har medført skadelidtes død. Der er tale om den forventede arbejdsudygtighed på anmeldetidspunktet. Det må derfor antages, at usikkerheden på registreringen stiger jo længere arbejdsudygtigheden er, idet anmelder må skønne arbejdsudygtighedens varighed, når den overskrider anmeldetidspunktet. Det skal erindres, at anmeldefristen for arbejdsulykker er senest 9 dage efter skadelidtes første fraværsdag. Forskellen på arbejdsudygtighed og fravær efter en arbejdsulykke er forklaret i kapitel 3. Måling af fremdriften i handlingsplanens løbetid foretages bl.a. ved samkørsel af Arbejdstilsynets ulykkesregister med DREAM (Beskæftigelsesministeriets register over sociale ydelser), hvorved der måles på det faktiske fravær. En sammenstilling af branchegruppe-profiler for den forventede arbejdsudygtighed og det faktiske fravær i DREAM efter arbejdsulykker viser en rimelig overensstemmelse. Tabel 15 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadens følger og registreringsår. Tabel 15: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på skadens følger og registreringsår Skadens følger Arbejdsudygtighed uoplyst Arbejdsudygtighed 1-3 dage Arbejdsudygtighed 4-6 dage Arbejdsudygtighed 7-13 dage Arbejdsudygtighed dage Arbejdsudygtighed mindst 21 dage, men mindre end én måned Arbejdsudygtighed mindst én måned, men mindre end tre måneder Arbejdsudygtighed mindst tre måneder, men mindre end seks måneder Permanent arbejdsudygtighed eller seks måneders arbejdsudygtighed og derover Ulykker med dødelig udgang I alt Arbejdsulykker med forventet længerevarende fravær på mindst 3 uger Arbejdsulykker med forventet længerevarende fravær på mindst 1 måned Der anmeldes ca arbejdsulykker med forventet arbejdsudygtighed på mindst 3 uger (i det følgende kaldt arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær ) om året svarende til knapt 20 pct. af anmeldte alle arbejdsulykker. Andelen af arbejdsulykker forventet arbejdsudygtighed på mindst 3 uger ud af samtlige anmeldte arbejdsulykker er steget fra 17 pct. i 2007 til 21 pct. i 18

20 2012. Der anmeldes ca arbejdsulykker med forventet arbejdsudygtighed på mindst 1 måned om året svarende til ca. 15 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker. 2.1 Branchegrupper og skadens følger I figur 1 er antallet af anmeldte arbejdsulykker i 2012 inden for hver af de 36 branchegrupper fordelt procentvis på skadens følger. Skadens følger er inddelt i 5 kategorier: dødsulykker og 4 intervaller af den forventede arbejdsudygtigheds varighed (1-3 dage, 4-20 dage, 21 dage men mindre end en måned, og en måned eller mere (herunder permanent arbejdsudygtighed). Tilfælde, hvor skadens følger er uoplyst, er udeladt. Idet summen for hver branchegruppe er 100 pct. udjævnes de forskelle, der ligger i, at der ikke anmeldes lige mange arbejdsulykker for hver branchegruppe. Længden af de enkelte kategorier kan derved bedre sammenlignes mellem de enkelte branchegrupper. Umiddelbart i øjenfaldende er det, at den høje ulykkesincidens (antal ulykker set i forhold til beskæftigelsen) inden for Slagterier især omfatter arbejdsulykker med forventet arbejdsudygtighed på under 21 dage. Andre branchegrupper, hvor ulykkesbilledet især er præget af arbejdsulykker med forventet arbejdsudygtighed under 21 dage, er Elektronik, Kemi og medicin, Vand, kloak og affald samt Hospitaler. I branchegrupperne Kultur og sport og Frisører og anden personlig pleje, fylder andelen af anmeldte arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær en væsentligt større andel. Det faktiske antal anmeldelser i disse branchegrupper er dog relativt lavt. Inden for Landbrug, skovbrug og fiskeri, i bygge- og anlægsbrancherne (branchegruppe 1, 2 og 3), på transportområdet (branchegruppe 29 og 30), inden for Metal og maskiner, inden for Døgninstitutioner og hjemmepleje, inden for Politi, beredskab og fængsler og inden for Rengøring udgør arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær en relativt stor andel samtidigt med, at antallet af faktiske anmeldelser har en vis volumen (figur 1 og tabel 16). 19

21 Figur 1: Andelen af Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet 2012 inden for hver branchegruppe fordelt procentvis på skadens følger. 01 Anlægsarbejde 02 Opførelse og nedrivning af byggeri 03 Færdiggørelse af byggeri 04 Butikker 05 Engros 06 Elektronik 07 Energi og råstoffer 08 Installation og reparation af maskiner og udstyr 09 Kemi og medicin 10 Metal og maskiner 11 Plast, glas og beton 12 Tekstil og papir 13 Transportmidler 14 Træ og møbler 15 Film, presse og bøger 16 IT og telekommunikation 17 Kontor 18 Landbrug, skovbrug og fiskeri 19 Slagterier 20 Nærings- og nydelsesmidler 21 Politi, beredskab og fængsler 22 Religiøse institutioner og begravelsesvæsen 23 Vand, kloak og affald 24 Frisører og anden personlig pleje 25 Hotel og camping 26 Kultur og sport 27 Rengøring 28 Restauranter og barer 29 Transport af gods 30 Transport af passagerer 31 Daginstitutioner 32 Døgninstitutioner og hjemmepleje 33 Hospitaler 34 Læger, tandlæger og dyrlæger 35 Undervisning 36 Universiteter og forskning 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal ulykker i % inden for branchegruppen Arbejdsudygtighed 1-3 dage Arbejdsudygtighed 4-20 dage Arbejdsudygtighed 21 dage - 1 måned Arbejdsudygtighed 1 måned eller mere Dødsulykker 20

22 Tabel 16: Arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt aldersgrupper og registreringsår Branchegrupper (36 grupper) Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskiner og udstyr Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Vand, kloak og affald Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet I alt

23 2.2 Alder, køn og skadens følger Tabel 17, 18 og 19 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på aldersgrupper og registreringsår for henholdsvis arbejdsulykker med døden til følge (dødsulykker), arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær og arbejdsulykker med mindre end 3 ugers forventet arbejdsudygtighed. Tabel 17: Arbejdsulykker med døden til følge anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt aldersgrupper og registreringsår Aldersgruppe (17 grupper) I alt 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år I alt Tabel 18: Arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt aldersgrupper og registreringsår Aldersgruppe (17 grupper) I alt 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst I alt

24 Tabel 19: Andre arbejdsulykker (arbejdsudygtighed under 3 uger) anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt aldersgrupper og registreringsår Aldersgruppe (17 grupper) I alt 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst I alt Tabel 20 viser anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede fordelt på aldersgrupper for henholdsvis dødsulykker, arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær samt andre arbejdsulykker (dvs. mindre end 3 ugers arbejdsudygtighed). Tabellen viser, at de årige har den højeste forekomst af arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær. Det gælder næsten hele perioden , på nær 2010, hvor de årige har en ligeså høj incidens. For de øvrige arbejdsulykker med forventet arbejdsudygtighed under 3 uger har de åprige den højeste incidens frem til og med 2009, hvorefter aldersgrupperne i intervallet år har højere incidens end de unge. 23

25 Tabel 20: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens*), fordelt på skadens følger, køn og registreringsår Skadens følger (4 grupper) / Aldersgruppe (17 grupper) Død år 0,26 0,12 0,16 0,11 0,04 0, år 0,15 0,08 0,21 0,04 0,27 0, år 0,16 0,06 0,07 0,07 0,07 0, år 0,24 0,06 0,15 0,03 0,09 0, år 0,19 0,19 0,06 0,09 0,06 0, år 0,13 0,25 0,12 0,09 0,12 0, år 0,23 0,23 0,20 0,17 0,17 0, år 0,35 0,11 0,18 0,37 0,19 0, år 0,27 0,26 0,41 0,30 0,30 0, år 0,00 0,00 0,59 0,54 0,33 0, år 1,08 0,52 0,00 0,00 0,95 0, år 2,99 0,76 0,00 0,00 2,20 2,11 Arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær Andre ulykker Samlet incidens 0,23 0,15 0,16 0,14 0,15 0, år år år år år år år år år år år år Samlet incidens år år år år år år år år år år år år Samlet incidens Samlet incidens (alle ulykker) *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitel 3 om Definitioner.. Tabel 21 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadens følger, køn og registreringsår. 24

26 Tabel 21: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på skadens følger, køn og registreringsår Skadens følger (4 grupper) / Køn I alt Død Kvinder Mænd I alt Arbejdsulykker med Kvinder forventet længerevarende sygefravær Mænd Uoplyst køn I alt Andre ulykker Kvinder Mænd Uoplyst køn I alt Uoplyst Kvinder Mænd Uoplyst køn I alt I a l t Andelen af arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær udgør ca. 20 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker for både kvinder og mænd. 25

27 3 Forklaringer 3.1 Afgrænsning af anmeldte arbejdsulykker Ved en arbejdsulykke forstås en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade. Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, hvis hændelsen har medført arbejdsudygtighed i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, til Arbejdstilsynet. Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter første fraværsdag. Tilsvarende skal ejere/brugere af tekniske hjælpemidler mv. anmelde arbejdsulykker mv., der er sket ved brugen af et teknisk hjælpemiddel, til Arbejdstilsynet, selv om der ikke er tale om arbejde for en arbejdsgiver. Arbejdstilsynet opgør arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt og registreret, dvs. registreringsår. Årsopgørelsen omfatter de arbejdsulykker, der er anmeldt fra 1. januar 2007 til 31. december Arbejdstilsynet kan udarbejde særskilte opgørelser af arbejdsulykker efter det år, hvor ulykken er sket. Opgørelserne omfatter anmeldte arbejdsulykker på land i Danmark. Det betyder bl.a., at arbejdsulykker til søs, i luften eller på off-shore anlæg samt i udlandet ikke er omfattet af statistikken. 3.2 Datakvalitet Antallet af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet afspejler dels antallet af faktisk skete arbejdsulykker dels andelen af disse ulykker, der bliver anmeldt, - to forhold, der ikke umiddelbart kan skelnes imellem i ulykkestallene. På grund af underanmeldelse er det reelle antal arbejdsulykker højere end antallet af anmeldelser. Undersøgelser 2 viser, at der for er en betydelig underanmeldelse (15 76 pct. afhængig af opgørelsesmetode) af anmeldepligtige arbejdsulykker. Niveauet kan variere afhængig af faktorer som skadelidtes alder, virksomhedens branche og skadens alvorlighed. Hvorvidt underanmeldelsen varierer afhængig af skadelidtes statsborgerskab, er ikke undersøgt. Ved brug af ulykkestallene skal man være opmærksom på den usikkerhed, der er på grund af underrapportering. 2 - Underrapportering af arbejdsulykker en undersøgelse af 5 skadestuers registrering af behandlede arbejdsulykker. At-rapport nr. 16, Arbejdstilsynet Arbejdsulykker. Nyt fra Danmarks Statistik nr Danmarks Statistik Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundrapport, bilag 3, Arbejdstilsynet Se: - Underrapportering af arbejdsulykker, Øje på arbejdsmiljøet, maj 2012, Landsorganisationen i Danmark (LO), ISBN Undersøgelse foretaget af Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning, og Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitets Hospital. 26

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 2. udgave Arbejdstilsynet, oktober 2011 ISBN nr. 87-7534-618-4

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 Anmeldte arbejdsulykker 2006-2011 Årsopgørelse 2011 Arbejdstilsynet, august 2012 ISBN nr. 87-7534-603-6 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2004-2009 Årsopgørelse 2009 2. udgave Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN nr. 87-7534-598-6

Læs mere

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 Arbejdstilsynet, marts 2011 ISBN nr. 87-7534-606-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Anmeldte erhvervssygdomme 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Bilag Bilag til Anmeldte erhvervssygdomme 2013 Tabel 1.1 Anmeldte erhvervssygdomstilfælde

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø mandag den 29. marts 2010 Ved tilsynsførende Per Stegler Markussen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 2 1 Arbejdstilsynets struktur 2 Tilsynsgrupper i Arbejdstilsynet TG1:

Læs mere

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien 2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien April 2017 J.nr. 20175000361 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i og 2017 i samarbejde med

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler 8Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler Ulykker inden for Politiskoler 8.0 Forekomsten af

Læs mere

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020 Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa 15.00-15.20 NFAs arbejdsmiljøovervågning, nu og til 2020 Ved direktør

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2013 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen 0 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen og rensningsanlæg Ulykker inden for Kloakvæsen og

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning 6Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning Ulykker inden for Skorstensfejning 6.0 Forekomsten

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2009 BILAG Overvågning

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 1. BESKRIVELSE AF DATA I DEN FÆLLES STATISTIK OG FORSKELLE MELLEM ARBEJDSSKADESTYRELSEN OG ARBEJDSTILSYNET... 3 1.1. DEFINITION AF ARBEJDSSKADEBEGREBET... 3 1.1.1. Skadetype

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010 Afrapportering af mål i Fremtidens arbejdsmiljø 2010 Prioriterede emner: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletpåvirkninger Støj

Læs mere

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget FAKTA Anmeldte arbejdsulykker 2011-2015 i landbruget 3. marts 2017 J.nr ach/kui AFC Arbejdsulykker i landbruget Dette faktaark giver baggrundsoplysninger om anmeldte arbejdsulykker inden for landbruget.

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien NOTAT Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien 26. november 2015 J.nr. 20130036182 ADA/UB Dette notat beskriver den årlige status for mål om

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og 5Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien Notat Analyse og data Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020- arbejdsmiljøstrategien Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk

Læs mere

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Til Arbejdstilsynet Dokumenttype Rapport Dato December 2016 TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Indhold 1. Introduktion 1 2. Udvikling i Arbejdsulykke ved anvendelse af tekniske hjælpemidler

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet SAMMENFATNING Overvågningsrapport 2007 Overvågning

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn Indlæg på årskonference BAR tranport og engros 22. Oktober 2015 Tilsynsdirektør Jan Møller Mikkelsen Emner ved dagens indlæg. Udfordringer for Arbejdstilsynet

Læs mere

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget Notat Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader på socialområdet i 2015 i forhold til 2014 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2015 + 2016 Sagsnummer: 87.00.00-A00-4-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og 4Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Detektiv- og overvågningsvirksomhed Ulykker inden for Detektiv-

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006

Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 At-rapport 1-2007 Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 Arbejdstilsynet, august 2007 ISBN nr. 87-7534-580-3 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0 KKKØR Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Helår 2012 Side 0 Side 1 A-skade statistik for Region Nordjylland Antal af A-skader i Region Nordjylland

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2009.

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2009. Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal. Denne statistik indeholder følgende punkter. 1. Rapportens detaljeringsgrad 2. Antal skader totalt set 3. Skader fordelt på afdeling og underafdeling 4.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv FISKERIET ER EN AF DE BRANCHER, DER HAR FÆRREST ARBEJDSBETINGEDE LIDELSER PGA. ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE. DET ER HELLER IKKE ET AF DE ERHVERV, DER HAR FLEST

Læs mere

Instruks Håndtering af arbejdsskader

Instruks Håndtering af arbejdsskader 2007/19723 10.04.08 tive Godk. Hoved-MED 14.05.08 rev 16. april 2009 Godk. Hoved-MED 18.06.09 Instruks Håndtering af arbejdsskader Formål Formålet med denne instruks og de 4 vedlagte bilag er, at sikre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002

Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 2 2004 Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 2 2004 Arbejdstilsynet Oktober

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3 Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Starts side... 2 Informationsside... 3 Stamdata Organisation... 3 Stamdata Arbejdsskadetype... 4 Stamdata Anmeldertype... 4 Stamdata Virksomhed information... 4 Skade detaljer...

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Skanderborg Kommunes HovedMEDudvalg 8. september 2016 Samarbejde med Arbejdstilsynet Arbejdsulykker 2015 Sygefraværsindsatsen Side 1 af 13 Arbejdstilsynet Samarbejde

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Arbejdspapir om bopælsregioner

Arbejdspapir om bopælsregioner 1 Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002

Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 5 2003 Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 5 2003 Arbejdstilsynet

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige 7 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Øvrige service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Læs mere

Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005

Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005 Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005 At-rapport 2-2006 Anmeldte arbejdsskader 2000-2005 Årsopgørelse 2005 Arbejdstilsynet, juni 2006 ISBN nr. 87-7534-576-5 Forord Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Report 1.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Januar 2012 1 2 Forord Denne rapport er udarbejdet til BAR SOSU, som har formuleret følgende opgave: 1. At få

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Oplæg på arbejdsmiljødagene 2015 for Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner Torsdag d. 26. marts 2015 v. Tilsynschef i Arbejdstilsynet Thomas N.

Læs mere

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundsrapport Arbejdstilsynet januar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Hvorfor laves analysen?... 5 1.2 Hvad indeholder analysen/hvordan

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen 9Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen

Læs mere

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Jørgensen, Kirsten Publication date: 2012 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 Anmeldte erhvervssygdomme 2011-2015 ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2015 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2011-2015 Antallet af anmeldte erhvervssygdomme steg

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere