Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål"

Transkript

1 Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 30. august 4. september 2013 tilføjet 1.2 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 5. september 16. september 2013 tilføjet 1.3 Spørgsmål 34 og 37 er besvaret Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 16. september 17. september 2013 tilføjet 1.4 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 18. september 20. september 2013 tilføjet 1.5 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 20. september 24. september 2013 tilføjet 1.6 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 25. september 27. september 2013 tilføjet Side 1 af 18

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Spørgsmål og svar Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet på spørgemødet hos Kunden den 29. august Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 30. august 4. september Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 5. september 16. september Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 16. september 17. september Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 18. september 20. september Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 20. september 24. september Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 25. september 27. september Side 2 af 18

3 1 Indledning Nærværende dokument indeholder spørgsmål/svar på de spørgsmål, der er blevet rejst af tilbudsgiverne i forhold til Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten. 2 Spørgsmål og svar 2.1 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet på spørgemødet hos Kunden den 29. august 2013 Spørgsmål 1: Netværk: Ren internet løsning, hvilke netværkskapaciteter har MBBL til rådighed, internt og eksternt? - Linjen skaleres efter behov, og den gennemsnitlige trafik over de sidste 2 måneder har været mellem 460 og 550 GB pr. måned. Spørgsmål 2: Systemintegration til EDC, der tælles som 1 kunde, men har ca brugere: Har de et volumen svarende til ca slutbrugere for systemet? - JA Spørgsmål 3: Tre miljøer, TEST, PRÆPROD, PROD. Har udviklingsleverandøren sit eget (et eller flere) udviklingsmiljø? - JA Spørgsmål 4: Licenser: Ejer MBBL licenser til udviklingsmiljøer, Visual Studio mv.? - NEJ, de er ejet af Leverandøren. Spørgsmål 5: Kritikalitet, hvor kritisk er systemet? Hvorfor er der ikke stillet krav til disaster-recovery? - Det er forretningskritisk for kunderne at få leveret en korrekt rapport, men mindre forsinkelser er ikke kritiske. - Kravene omkring leverancesikkerhed og kvalitet er meget vigtige, da forkerte oplysninger i Ejendomsdatarapporten har store konsekvenser for både MBBL og de forskellige kunder og leverandører. Spørgsmål 6: I beskrivelsen af kravene kan man sætte kryds om man opfylder kravet. Kan man svare uddybende på spørgsmålene, og i så fald hvor? Side 3 af 18

4 - Som det fremgår af kravskabelonen: Der kan herudover henvises til evt. yderligere bilagsmateriale/dokumentation, der er vedlagt tilbuddet. Det er tilladt at vedlægge yderligere beskrivelser. - Vi gør opmærksom på, at uddybende beskrivelser på mindste krav, ikke får indflydelse på tilbudsvurderingen. Spørgsmål 7: Licenser: Hvilke er nødvendige, i bilag 2 fremgår der standardprodukter som MS SQL og Tivoli, hvilke krav er der til disse produkter? - Serverne skal bevares på Microsoft teknologi, IIS og MS SQL. - Der er ingen krav til hvilke overvågnings-, planlægnings- og backupværktøjer Leverandøren anvender, så længe kravene om Kundens adgang overholdes. Spørgsmål 8: Eksterne integrationer: Er der et fuldt setup til testmiljøer og præprod? - Alle miljøer udstiller alle services - Alle miljøer integrerer til datakildeservices. Spørgsmål 9: Må man anvende produktionsdata i testmiljøerne? - Præprod indeholder til dels produktionsdata - Der er ikke persondata i TEST. - Kunder, der får adgang til præproduktion, indgår en aftale om dataanvendelse, hvorved persondataloven overholdes. Spørgsmål 10: Samarbejdsorganisation, 10.9 og differencer med bilag 11 om, hvad der er MK og hvor Kunden skal medvirke? - Krav rettes til PK. Se rettelsesblad. Spørgsmål 11: Bilag 11 og Bilag 10 hvad er forskellen på det efterspurgte? - Se svar på spørgsmål 10. Spørgsmål 12: Hvorfor er Præproduktion dimensioneret anderledes end produktion, når det er så vigtigt, at systemet fungerer i produktion? Når ikke miljøerne er ens, kan der opstå flaskehalse, der først ses i produktion. - Kunden ønsker Leverandørens proaktive input for at hindre situationer som nævnt. - Der er ingen krav til at miljøerne er ens. Side 4 af 18

5 Spørgsmål 13: Udbudsbetingelserne, spørgsmål om aktindsigt, skal det besvares både i resumeet og i tilbuddet, eller kan Tilbudsgiver nøjes med at lave besvarelsen i resuméet? - Tilbudsgiver kan vælge kun i resuméet at angive, hvilke oplysninger tilbudsgiver selv anser for at være særligt konkurrencefølsomme. Det bemærkes i den forbindelse, at generelle angivelser om konkurrencefølsomhed eller lignende ikke kan forventes tillagt betydning, som det fremgår af udbudsbetingelserne. Der bedes i udbudsbetingelserne om, at det tydeligt angives, hvilke oplysninger tilbudsgiver anser for særligt konkurrencefølsomme. Spørgsmål 14: Vil 1. line support af slutkunden forblive hos Kunden i hele kontraktperioden? - JA, det er forventningen Spørgsmål 15: I forhold til de oprindelige krav, der ønskes overholdt. Må de krav ændres, hvis det kan give en bedre løsning? - Det kommer an på kravet, men umiddelbart JA. Tilbudsgiver må godt komme med forslag til ændringer/forbedringer, hvor dette giver god mening. - Ikke alle krav må ændres, der er eksempelvis nogle arkitektur og sikkerhedskrav, der umiddelbart ikke kan ændres. Spørgsmål 16: Krav om driftseffektivitet, gælder de alle miljøer? - NEJ, de gælder kun for produktionsmiljøet. I dag er der SLA aftaler på alle tre miljøer, men kravstillingen i udbudsmaterialet mht. driftseffektivitet gælder kun produktionsmiljøet. Spørgsmål 17: Er der andre end Leverandøren og MBBL, der anvender TEST og PRÆPROD? - Ja, System-til-system kunderne anvender også PRÆPROD. - TEST anvendes kun af Leverandøren og af MBBL Spørgsmål 18: Hvem planlægger adgang til PRÆPROD? - Det gør MBBL Spørgsmål 19: Hvis Leverandøren finder en fejl hos en dataleverandør, må de så kontakte dataleverandøren direkte? - Option 2 omhandler blandt andet dette, hvor der er et krav om at Leverandøren overtager ansvaret for integrationen. Side 5 af 18

6 - Uden option 2 skal kontakten gå via MBBL, medmindre andet aftales. Spørgsmål 20: Udviklingspuljer på 500 timer, er det muligt at bestille flere puljer på en gang? - Det er ikke sådan puljerne er tænkt, så umiddelbart NEJ. Yderligere information ift. Option 3 krav 3.37 : Grunddataprogrammets implementeringsplan arbejder med, at alle anvendere skal omlægge deres løsninger til de nye ejendomsbegreber i løbet af kalenderåret 2016 dette gælder således også for Ejendomsdatarapporten. Omlægningen er ikke estimeret p.t., men den kan godt være af en størrelse, der gør at den udløser mere end én udviklingspulje á 500 timer. 2.2 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 30. august 4. september 2013 Spørgsmål 21: Bilag 14, krav 14.33: I kravet nævnes at kunden først er forpligtet til at godkende overtagelsesprøven når mangler i det væsentlige er afhjulpet. Er det korrekt forstået, at der IKKE kommer en overtagelsesprøve efter en funktionsprøve? I givet fald, vil det være muligt at få en præcisering af kravet? - Det er korrekt forstået. Kravet udgår, se rettelsesblad 4. Spørgsmål 22: Bilag 14, krav 14.49: I første afsnit af dette krav henvises til svartider og tilgængelighed i bilag 7. Menes der i stedet bilag 6? - Ja, der menes bilag 6. Se rettelsesblad Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 5. september 16. september 2013 Spørgsmål 23: Der er ikke angivet noget maksimum for bod for forsinkelse og maksimum for erstatning i kontrakten. Kan MBBL acceptere følgende tilføjelse til kontraktens 22: Erstatning og eventuelle bodsbeløb opgjort samlet i hele kontraktens løbetid er dog under alle omstændigheder begrænset til det gennemsnitlige årlige kontraktsvederlag. Side 6 af 18

7 - Nej, men Kunden har tilføjet følgende formulering i 22 i udkastet til kontrakten: Erstatning og eventuelle bodsbeløb opgjort samlet i hele kontraktens løbetid er begrænset til kr., se rettelsesblad 7. Spørgsmål 24: Krav er opdelt i mindstekrav, prioriterede krav og krav. Kan MBBL oplyse, hvordan prioriterede krav vægtes i forhold til krav jf. udbudsbetingelsernes punkt 10? Kan MBBL tillige oplyse pointscoringssystem for afklaring? Herved menes hvordan vægtes et PK besvaret med Kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst? - 1: PK vægtes med faktor 2 og K vægtes med faktor 1-2: Det kommer an på, hvad den ændrede kravtekst indeholder. Forbedring i forhold til den oprindelige kravtekst udløser højere scoring og vice versa. Spørgsmål 25: Vedr. Udbudsbetingelser for Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten 10.1 Tildelingskriterium. Der er ikke angivet vægtning på underpunkter, skal dette forstås således at underpunkter vægtes ens (relativt) under de enkelte kriterier? - For prisberegningen vægtes som beskrevet i bilag 12. De øvrige punkter vægtes efter den angivne kravtype. Spørgsmål 26: I bilag 6 er der angivet en række servicemål til bl.a. tilgængelighed og svartider. Har MBBL erfaringstal som underbygger disse servicemål? Hvis ja - med hvilket værktøj måles disse? Og er der mulig for genbrug af scripts til måling af svartider? - Svartider er målt med VisualStudio og SoapUI i forbindelse med systemtest og prøvedrift i produktionsmiljøet. Scripts kan ikke umiddelbart genbruges. Spørgsmål 27: I bilag 5 er der angivet en række krav til support. Har MBBL erfaringstal som underbygger hvor mange henvendelser der kan forventes til servicedesken? I givet fald eksisterer der erfaringstal på typer af henvendelser Vi har et ønske om at kende forholdet mellem tekniske forespørgsler og anvendelse spørgsmål? - Forespørgsler er udelukkende af teknisk karakter. Der er ingen support til slutbrugere fra leverandøren. Support til slutbrugeren varetages af Kunden. I den seneste måned har Kunden haft ca. 30 henvendelser til Servicedesken via support-værktøjet, hvoraf hovedparten har været henvendelser om brugeroprettelse. Spørgsmål 28: I bilag 12 punkt 7 er overskriften faktura og betalingsplan. Der er krav til fakturaindhold, men der står ikke noget om betalingsplan. Mangler der et krav til betalingsplan? Skal leverandøren komme med et forslag til betalingsplan? I givet fald hvordan vil betalingsplanen indgå i tilbudsevalueringen? Side 7 af 18

8 - Kunden vil gerne modtage et forslag til betalingsplan, hvor det er relevant. Forslag til betalingsplan vil ikke indgå i tilbudsevalueringen. Spørgsmål 29: 5 uger til transition af ejendomsdatarapporten er umiddelbart en stram tidsfrist. Kan kunden acceptere at milepælsslutdatoer bliver rykket frem i tid? og i givet fald med hvilken faktor kan milepælsslutdatoer rykkes? - Spørgsmålet bedes uddybet evt. med et konkret eksempel/forslag. Spørgsmål 30: Af udbudsbetingelser, side 11 fremgår følgende Understøttelse af et fælles supportværktøj mellem Kunden og Leverandøren til fejl-og ændringsstyring Leverandøren har ikke kunne genfinde dette som et krav i udbudsmaterialet. Er det korrekt forstået at Kundens supportværktøj skal være integreret med Leverandørens? Og hvis ja hvilket supportværktøj benytter kunden i dag? Og hvis ja - har Kunden mulighed for at formulere dette som et krav? - 1: Punktet i udbudsbetingelserne er opfyldt med opfyldelse af kravene i bilag : Nej, men Kunden skal have adgang til det af Leverandøren anvendte værktøj Spørgsmål 31: Vil nuværende leverandørs transitionspris blive indregnet i tilbudsprisen ligesom for øvrige leverandører? Hvis ja hvordan vil MBBL sikre en ligeværdig konkurrence på prisen når der ikke er lige vilkår mht. transitionsomkostninger? - Ja, den nuværende leverandørs transitionspris vil, såfremt leverandøren afgiver tilbud, blive indregnet i tilbudsprisen på samme vis som for øvrige tilbudsgivere. Det bemærkes i den forbindelse, at transitionsprisen er ét element blandt flere under underkriteriet pris, samt at underkriteriet pris er ét blandt flere underkriterier. Spørgsmål 32: Af Bilag 2 afsnit 2.3 fremgår, at hvert af de tre miljøer indeholder 2 webservere, 1 SQL server (dubleret i Produktion) samt en Security Token Server (STS). Figur 4 samt tabel under afsnit 2.4 angiver ikke hvor STS driftsafvikles i hvert af de tre miljøer. Det bedes belyst hvor STS driftsafvikles i de tre miljøer samt hvilket programmel der indgår til dette. - STS en driftsafvikles på hver af webserverne. STS en er kundespecifikt programmel, som anvender samme standardprogrammel som webserverne. Spørgsmål 33: Af Bilag 2 afsnit 2.3 fremgår, at hvert af de tre miljøer indeholder 2 webservere, 1 SQL server (dubleret i Produktion) samt en Security Token Server (STS). Figur 4 samt tabel under afsnit 2.4 angiver at der i Produktion (men ikke i Stage eller Test) findes dublerede Active Directory Domain Controllere. Servicerer disse Produktion (fx cluster) alene og i hvilket omfang er der behov for AD-funktionalitet i de sekundære miljøer? Side 8 af 18

9 - AD-funktionalitet anvendes til styring af Kundens og Leverandørens remote-adgang til miljøerne. Spørgsmål 34: Leverandøren ønsker en beskrivelse af eksisterende WAN-forbindelser. - Al trafik afvikles over internettet, altså der forligger ingen WAN-forbindelse. Spørgsmål 35: Hvilket standardprogrammel stilles til rådighed for Leverandøren, herunder operativsystem og databaseprogrammel? - Intet Spørgsmål 36: Kan Leverandøren forudsætte at der forefindes installationsdokumentation der muliggør at systemet kan reetableres fra bunden eller på et nyere operativsystem? - Ja, fremgår af underbilag Spørgsmål 37: Understøtter det nuværende system en driftsafvikling på Windows Server 2012 R1/R2? - I dag bliver systemet afvikling på en Windows Server 2008 R2. Systemet har ikke været testet på en Windows Server 2012 R1/R2. Spørgsmål 38: Jf. bilag 15, krav 15.1 så erhverver kunden en tidsubegrænset ret til det leverede standard progammel og det vil sige ud over kontraktens løbetid. Det virker ikke hensigtsmæssigt i forhold til det standard programmel, som backup licenser, overvågning etc. Leverandøren anvender standard programmel såsom backup licenser, overvågnings licenser mm. til drift af infrastrukturen. Kan kunden acceptere at brugsretten til dette programmel er begrænset til kontraktperioden? - Der skal være tidsubegrænset adgang til licenser, der anvendes af DIADEM-koden (nævnt i bilag 2). Brugsretten til øvrigt programmel kan begrænses til kontraktperioden. Spørgsmål 39: Kan kunden bekræfte at vedligeholdelsesleverandørens udviklingsmiljø(er) ikke er underlagt servicemålene i bilag 6? - Ja Side 9 af 18

10 Spørgsmål 40: Dokumentet Ejendomsdatarapporten - udkast til kontrakt opererer med definitionerne Programmel, Standardprogrammel samt Kundespecifikt Programmel. Bilag 7 introducerer begreberne infrastrukturprogrammel og applikationsprogrammel. Vil Kunden redegøre for definitionen af sidstnævnte i forhold til definitionerne i udkast til kontrakt? - I den kørende løsning er Infrastrukturprogrammel falder i kategorien Standardprogrammel. Applikationsprogrammel falder overvejende i kategorien Kundespecifikt Programmel med elementer af Standardprogrammel eksempelvis programmel anvendt til overvågning. Spørgsmål 41: Kan Kunden bekræfte at al kommunikation med datakilder (bilag 2 afsnit 9) foregår over det åbne internet og at der ikke indgår sikrede kredsløb i systemet? - Ja Spørgsmål 42: Hvor mange support incidents er der i gennemsnit pr. måned? 1. Hvordan er fordelingen af support incidents mellem: a. L1 (funktionelle how-to spørgsmål) b. L2 (mindre konfigurations- eller dataændringer) c. L3 (fejlrettelser eller større konfigurationsændringer) 2. Hvilke typer af problemer (support incidents) er de hyppigst forekommende? 3. Hvor mange prioritet 1 support incidents kommer der i gennemsnit udenfor åbningstid pr. måned? - 1.a: Meget få - 1.b: ca. 90% - 1.c: ca. 10% - 2: Brugeroprettelser i STS - 3: Indtil videre ingen udenfor åbningstid Spørgsmål 43: Bilag 3, krav 13.10: Tilbudsgiveren vil gerne høre om krav 3.10 ikke burde omhandler kun præproduktions- og produktionsmiljø. Det er tilbudsgiverens erfaring at systemkunderne ikke er interesseret i varsling om installationer i testmiljøet og at 2 måneders varslingsfrist for testmiljøet kan unødvendig begrænse tilbudsgivernes test muligheder. - Kunden antager, at det drejer sig om krav 3.10 og ikke Testmiljø fjernes fra kravet. Se rettelsesblad 5. Spørgsmål 44: Bilag 3, krav 3.10: Udbudsgiveren skriver at Leverandøren skal varsle mindst 2 måneder før installation i test, præproduktion og produktion. Side 10 af 18

11 Leverandøren ser udfordringer med installationer pga. af hasteændringer da i sagens natur ikke kan planlægges med mindst 2 mdr varsling og installationer der fortages pga. ændringer i datakildeservices der ikke er varslet så tidligt at leverandøren kan nå at varsle med mindst 2 mdr Vil udbudsgiveren venligst overveje præcisering af Krav 3.10? - Kravet gælder kun ordinære releases og gælder ikke hasteændringer. Se rettelsesblad 5. Spørgsmål 45: Bilag 14, krav 14.7: Spørgsmålet refereret til krav Men krav 14.9 omhandler afprøvningsplaner. Kan det tænkes, at der i stedet ønskes referret til krav 14.8, som omhandler afprøvningsprogrammet? - Referencen til 14.9 fjernes. Se rettelsesblad 6. Spørgsmål 46: Bilag 14, krav 14.28: Hvad menes med et testværktøj. Tænkes her på værtøjer så som JUnit og Selenium? Eller tænkes der på et Test Management system, hvorfra der kan startes automatiske test? - Ja, der menes værktøj i stil med JUnit. Kravet er stillet for at sikre at systemet kan regressionstestes hurtigt og ensartet. Spørgsmål 47: På MMBL s hjemmeside: fremgår det af Spørgsmål og svar til udbuddet, at pdf dokumentet er opdateret den 10/ Vi kan imidlertid ikke se nogen forskel på denne version 1.1 og så den version 1.1 af dokumentet, der blev stillet til rådighed den 5/ Har MBBL mulighed for at tjekke om der evt. er en opdateret version af dokumentet med senere svar? - Dokumenterne er ens. Datoen på hjemmesiden angiver, hvornår hjemmesiden er opdateret. Spørgsmål 48: Bilag 14, krav 14.8: Er det korrekt forstået, at krav 14.8 kun vedrører de ændringer, der er angivet i krav Det vil sige, at de kun vedrører transition, og at der ikke er noget krav til hvornår afprøvningsprogrammet skal være godkendt i forhold til en release? - Afprøvningsprogrammet vedrører ikke kun prøver i forbindelse med transitionen, men alle prøver. Transitionsperioden er i denne forbindelse det tidsrum Leverandøren og Kunden har til at nå til enighed om afprøvningsprogrammet. Side 11 af 18

12 2.4 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 16. september 17. september 2013 Spørgsmål 49: I Bilag 6, punkt 10.1 beskrives at der beregnes bod for hvert påbegyndt procentpoint, som driftseffektiviteten ligger under servicemålet. Der er i krav 6.1 beskrevet to servicemål henholdsvis 99,0% og 95,0% afhængig af tidspunkt, hvilket giver usikkerhed om beregningen. Kan løsningen være, at en eventuel manglende opnåelse af servicemålet på hver af de to servicemål sammenlægges, hvorefter der beregnes bod for hvert påbegyndt bodspoint? Fx hvis driftseffektiviteten for er opgjort til 98,9 % og for til 94,7 % - vil den samlede manglende overholdelse udgøre 0,1 % + 0,3 % = 0,4 %, som udgør et påbegyndt procentpoint. - Kunden accepterer forslaget til beregningsmodel. Præciseringen er indført i bilag 6, se rettelsesblad 11. Spørgsmål 50: Af bilag 7, afsnit 5 fremgår en række krav til sikkerhed som ikke er angivet som egentlige krav med et kravnummer. Kan Kunden verificere om disse krav skal opfyldes og i givet fald med hvilken kravtype? - Kravene i bilag 7, afsnit 5 ligestilles med MK. Spørgsmål 51: Hvilke flyttevinduer vil være til rådighed for Leverandøren i forbindelse med flytningen? - Flyttevinduet eller vinduerne placeres i perioden mellem milepælene Overdragelse af system til Overtagelse. Spørgsmål 52: Bilag 14, krav 14.3: Kan MBBL på bagrund af spørgsmål/svar nr. 48 bekræfte, at besvarelsen af krav 14.3 kun som omhandler forslag til et afprøvningsprogram for en release. Dvs. denne kun omhandle de testfaser, der vedrører en release, altså leverandørens kvalitetssikring, funktionsprøve og modenheds- og performanceprøve. Med andre ord, dette afprøvningsprogram omhandler hverken en beskrivelse af transition- eller testfaserne fra transition. - Det er korrekt at 14.3 alene vedrører releases. Opmærksomheden henledes dog på krav 14.6, hvoraf det fremgår, at også transitionen skal omfattes af afprøvningsprogrammet. Spørgsmål 53: Kan Kunden acceptere at driftsrapporten fremsendes til Kunden senest 10 Arbejdsdage efter en månedsafslutning, da der vil være ekstra omkostninger forbundet med at aflevere rapporten efter 5 dage. - Kunden accepterer forslaget. Rettelsen er indført i bilag 7, se rettelsesblad 10. Side 12 af 18

13 Spørgsmål 54: Kan kunden godkende at Driftsprøven starter 30. december og slutter 3. februar, Driftsprøverapporten fremsendes af leverandøren til kunden 13. februar og kunden godkender 23. februar. - Nej, milepælsdatoerne i bilag 1 fastholdes. Spørgsmål 55: I Bilag 12 punkt 4.2 første afsnit henvises til bilag 5, men nede i henvises til bilag 6. Er det korrekt, at der i krav skal henvises til bilag 6 eller skal der henvises til bilag 5? - Der skal henvises til bilag 5. Se rettelsesblad Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 18. september 20. september 2013 Spørgsmål 56: Uddybning af spørgsmål 54: Bilag 1 og 14 er efter vores opfattelse ikke i synk. De varigheder og afhængigheder der beskrives i bilag 14 er: krav (driftsprøven tager min 30 kalenderdage) krav (kunden har 10 arbejdsdage til at godkende rapporten) Når overtagelse er den 17/12 vil driftsprøven begynde 18/12. Driftsprøven vil så foregå i perioden 18/12-17/1 2014, som er 30 kalenderdage. Kunden har så 10 arbejdsdage til at godkende prøven, dvs. 31/ Disse tidsangivelser anerkendes, men stemmer ikke overens med datoer angivet i bilag 1 milepælsplanen. Tilbudsgiver anmoder derfor kunden om at tilpasse milepæle til givne krav samt tage højde for feriedage i driftsprøveperioden, således driftsprøven starter i slutningen af december og kører i hele januar, hvorved den bodsbelagte milepæl for Kundens godkendelse af driftsprøve flyttes f.eks. til den 17. februar Krav ændres til at Kunden har 5 hverdage til godkendelse af driftsprøven. Milepælene i bilag 1 er opdateret, så de er synkroniserede med kravene i bilag 14. Se rettelsesblade 12 og 13. Spørgsmål 57: Uddybning af spørgsmål 55: I delkriteriet pris indgår 9 underkriterier i vægtningen: Vederlag for Transition Timepris for ydelser afregnet efter forbrugt tid Månedligt vederlag for driftsopgaven Månedligt vederlag for udvidelse af kapacitetsbehov Effektiviseringsgevinst på driftsopgaven Månedligt vederlag for vedligeholdelsesopgaven Månedligt vederlag for support Side 13 af 18

14 Vederlag for ophørsassistance Pris på option 1, 2 og 3 Indgår disse 9 underkriterier med samme vægtning, således hvert punkt tæller 3,89% af den totale score (eller 11,1% af 35%)? Hvis ikke - bedes Ordregiver oplyse med hvilken vægtning hvert af de 9 underkriterier indgår med. - Det er den samlede kontraktsum i hele kontraktperioden med de i bilag 12 angivne mængder og de af leverandøren angivne enhedspriser, der vil ligge til grund for scoren. De enkelte underkriterier vægtes ikke individuelt. Spørgsmål 58: Udbudsbetingelser, afsnit 9.1: Skal Bilag 16 printes og vedlægges i 1 original og 4 kopier? Materialet er omfattende og skal ikke ændres af tilbudsgiver. Tilbudsgiver vil gerne foreslå, at der kan refereres til at bilag 16 i det udsendte udbudsmateriale er gældende uden ændringer, og så undlade at printe og vedægge dette materiale. - Nej det er ikke nødvendigt at vedlægge bilag 16 (med underbilag) i print. Spørgsmål 59: Er det muligt at få opdaterede bilag til udbudsmaterialet i word-format? Det vil lette tilbudsskrivningen, at der er opdaterede bilag at skrive i. - Ja, de opdaterede bilag fremsendes tirsdag den 24. september Spørgsmål 60: Jf. Bilag DIADEM - Systemløsning Maj 2013 afsnit 6.3 opsamler DIADEM statistik i forbindelse med svartider m.m. Kan Leverandøren forudsætte at der opsamles tilstrækkelig information/statistik til at en ny Leverandør vil være i stand til at levere den ønskede afrapportering af servicemålene i Bilag 6? - Nej, den opsamlede statistik vil ikke fuldt ud kunne dokumentere overholdelse af servicemålene. Det bemærkes dog, at alle individuelle svartider på services logges i systemtabeller. Spørgsmål 61: Svartidskravene K6.4 og K6.5 stiller krav om at det er den konkrete anvendelse af Systemet (fx de 6700 daglige rapporthentninger), som ligger til grund for overholdelse af kravene. Omvendt beskriver Bilag 6 afsnit 6, at måling af svartider foretages af værktøjer stillet til rådighed af Leverandøren og at opfyldelsesgraden baseres på mindst 20 målinger over en måleperiode. Kan Kunden præcisere hvorledes dette skal fortolkes samt beskrive hvorledes måling og afrapportering af svartider og tilgængelighed foregår ved nuværende leverandør? - Kunden forventer, at foretagne målinger indgår i den månedlige driftsrapport. Kunden ser ingen modstrid mellem kravene 6.4/6.5 og beskrivelsen i afsnit 7. Side 14 af 18

15 Spørgsmål 62: Bilag 14 Prøver, Krav 14.43: I dette krav er angivet En overtagelsesprøve gennemføres ved, at Leverandøren påviser at Systemet i alle henseender fungerer på samme vis som inden Transitionen. Foreligger der en afprøvningsforskrift, samt afprøvningsresultater, herunder svartids- og belastningsmålinger, der kan lægges til grund for overtagelsesprøven, hvormed det kan dokumenteres at systemet efter overtagelsen i alle henseender fungerer på samme vis som inden Transitionen? - Der foreligger ingen afprøvningsforskrift. Fastlæggelse af baseline for overtagelsesprøven aftales efter kontraktindgåelse. Spørgsmål 63: Bilag 01 Tidsplan, afsnit 2 Milepæle: Er det korrekt forstået, at MBBL forventer overtagelsesprøven afviklet imellem d og d ? - Ja, det er korrekt. - Spørgsmål 64: Bilag 01 Tidsplan, afsnit 2 Milepæle: Er det korrekt forstået, at MBBL forventer driftsprøven afviklet imellem d og d og delvist parallelt med overtagelsesprøven? - Nej, se svar på spørgsmål 56 og rettelsesblade 12 og 13. Spørgsmål 65: Bilag 01 Tidsplan, afsnit 2 Milepæle: Jf. spørgsmål 2 og 3 ovenfor, er det så korrekt forstået, at MBBL ønsker at påbegynde driftsprøven inden overtagelsesprøven er afsluttet og godkendt? - Nej, se svar på spørgsmål 56 og rettelsesblade 12 og 13. Spørgsmål 66: Bilag 05 - Vedligeholdelse og Support: For at kunne vurdere omfang af vedligeholdelse og support kan MBBL levere historisk materiale, der angiver antallet af incidents, fejl/problems (helst kategoriseret), videreudvikling pr. periode og frekvens på installation af fejlrettelser? Spørger er opmærksom på spørgsmål/svar 42, men dette angiver ikke et antal eller andet omfang, blot en fordeling. - Der oprettes ca. 30 sager pr. måned med fordeling som i svaret på spørgsmål 42. Spørgsmål 67: Kontrakten, Punkt 15.3: I denne bestemmelse gives Leverandøren en brugsret til programmel, der stilles til rådighed for Leverandøren. Kan Kunden bekræfte, at denne brugsret tillige vil dække Side 15 af 18

16 underleverandører til Leverandøren og som dermed også må anvende det pågældende programmel til kontraktens opfyldelse? I bekræftende fald, opfordres Kunden til at skrive dette ind i pkt Ja, Kunden bekræfter at brugsretten også gælder underleverandører til Leverandøren. Kontraktforslagets pkt er rettet, se rettelsesblad 14. Spørgsmål 68: Bilag 14 Prøver, generelt: Hvilken form for testmateriale leverer kunden i forbindelse med tidligere foretaget Installationsprøver, Funktionsprøver, Modenheds- og performanceprøver, Overtagelsesprøve, samt Driftsprøve? Hvilket format bliver dette materiale leveret i? - Der udleveres ikke testmateriale. Det påhviler Leverandøren at udarbejde en afprøvningsplan, herunder at beskrive den til planen hørende dokumentation. 2.6 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 20. september 24. september 2013 Spørgsmål 69: Bilag 01 - Tidsplan, afsnit 2: Hvis det antages at drift prøverapporten fremsendes på prøvens sidste dag den og kunden har 10 arbejdsdage til at godkende rapporten (Bilag 14 - Prøver, Krav 14.50), altså frem til den , vil dette medføre at den bodsbelagte milepæl Kundens godkendelse af driftsprøve den overskrides. Skal milepælen Kundens godkendelse af driftsprøve den ikke være den ? I modsatte tilfælde, kan det oplyses hvilke konsekvenser dette har på kundens øvrige milepæle jf. det modtaget udbudsmateriale. - Milepælene er blevet korrigeret. Se svar på spørgsmålene 56 og 64 samt rettelsesblade 12 og 13. Spørgsmål 70: Hvis det antages, at driftsprøven godkendes den og at driftsprøven derfor senest må være afsluttet den for at give de i Bilag 14 - Prøver, Krav arbejdsdage til godkendelse af driftsprøverapporten. Må det antages at driftsprøven starter den for at give de i Bilag 14 - Prøver, Krav kalender dage til driftsprøvens afvikling. I Bilag 14 - Prøver, Krav skal planen for driftsprøven være udarbejdet 20 arbejdsdage før dennes start, hvilket betyder at planen skal være kunden i hænde senest den Er dette korrekt? - Milepælene er blevet korrigeret. Se svar på spørgsmålene 56 og 64 samt rettelsesblade 12 og 13. Side 16 af 18

17 Spørgsmål 71: Af krav 12.5, i bilag 12 skal fremgå en række priser på forøgelse/reduktion af eksempelvis SAN. Kan dette krav også udvides med backup, så Leverandøren får mulighed for at prissætte backup i forhold til forøgelse/reduktion. - Nej, men Leverandøren har mulighed for at beskrive backup-løsningen iht. kravene om backup i bilag 7. Spørgsmål 72: Kan Kunden acceptere, at Leverandøren i forhold til K7.27 forudsætter at eksisterende batch- og jobkørsler, som skal etableres af Leverandøren, efterlever kravene i K7.28? - Nej, Kunden har i krav 7.28 stillet yderligere krav til dokumentation af batch- og jobkørsler, som ikke indgår i den nuværende dokumentation. Spørgsmål 73: Kan Kunden acceptere, at Leverandøren i forhold til K7.32 forudsætter at den eksisterende driftsvejledning indeholder beskrivelse af den nuværende genstartsprocedure? - Nej, der er ingen beskrivelse af den nuværende genstartsprocedure. 2.7 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 25. september 27. september 2013 Spørgsmål 74: I bilag 12, 4.3 Support skriver MBBL: Kunden forventer at det nuværende ressourcetræk i forbindelse med support, beskrevet i bilag 2, kan reduceres markant ved en struktureret proces og skarpere ansvarsdeling, jf. bilag 5. Der forventes derfor en reduktion, så det fremadrettede omfang udgør 10 timer pr. uge. I bilag 2 skriver MBBL 10 timer pr. måned. Hvilket er gældende? - Bilag 12 er korrekt, der forventes et fald til 10 timer/uge (fra 25 timer/uge med peak på 50 timer/uge, som beskrevet i bilag 2). Bilag 2 er konsekvensrettet, se rettelsesblad 15. Spørgsmål 75: I bilag 12, 5 Vederlag for ophørs assistance skriver MBBL: Til tilbudsevalueringen anvendes et forbrug på 120 timer. Indgår leverandørens grundvederlag for beredskabsperioden ikke I tilbudsevalueringen? - Jo, grundvederlag indgår i prisberegningen. Teksten under krav er forkert, der burde have stået: "Kunden forventer et træk på 120 timer i beredskabsperioden", se rettelsesblad 16. Spørgsmål 76: Hvilke ydelser og krav skal afregnes efter de i bilag 12 MK12.3 angivne priser for ydelser afregnet efter forbrugt tid? Side 17 af 18

18 - MK12.3 omhandler "Ydelser efter forbrugt tid", hvilket betyder alle ydelser, der ikke er indeholdt i drifts- og vedligeholdelseskontrakten, omfattet af "puljer til videreudvikling" eller anden aftale om fast pris. Spørgsmål 77: I Bilag 3 bedes der i beskrivelsen af option 3 om 3 priser: 3.32 Puljer for videreudviklingstimer, 3.33 Køb af ekstra udviklingstimer samt 3.34 Køb af support til 3. parts udviklere. I bilag 12 er der dog kun plads til at udfylde pris for 3.32 i sektion om priser for option 3 (sektion 6.3). I sektion 3 i bilag 12 er der angivet plads til priser for ydelser afregnet efter forbrugt tid; men beskrivelserne for disse ydelser dækker over andre profiler end dem i option 3, så vi kan ikke indsætte priserne for 3.33 og 3.34 her uden at optionen kommer til at påvirke prisen uden optionen. Så skal priserne for 3.33 og 3.34 kun fremgå af den tekstuelle besvarelse af bilag 3, eller skal vi indsætte tabeller til udfyldelse af disse priser i sektion 6.3 i bilag 12? - Kunden ser ingen forskel i profilerne i de enkelte krav i forhold til de listede resursetyper i bilag 12. Såfremt tilbudsgiver ser forskel på resursetyper kan dette beskrives i besvarelsen af 3.33 og Side 18 af 18

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 3 af 24. januar 2017) Page 1 of 8 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune.

Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune. Version 1.3 Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune. ID Spørgsmål Svar 1 Af bilag 2 kravspecifikation er der to krav-id, der er nummereret med

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 3, 3. juli 2014. 1 Jf. afsnit 3.4 i udbudsbetingelserne Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som alle tilbudsgiver efterfølgende vil få adgang til. Spørgsmål: Er dette

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

Kontraktbilag 18 Rettelsesblade samt spørgsmål & Svar

Kontraktbilag 18 Rettelsesblade samt spørgsmål & Svar 1 Kontraktbilag 18 Rettelsesblade samt spørgsmål & Svar Udbud af borgeradministrativt system til socialområdet i Region Syddanmark (EU-udbud 2015/S 038935) Region Syddanmark har pr. dags dato modtaget

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014

Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014 Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014 Som anført i udbudsbetingelserne afholdtes informations- og spørgemøde den 29. april kl. 13-15 med tilmelding pr. mail senest

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 1 af 10. december 2016) Page 1 of 6 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Rettelser

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Rettelser Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Rettelser Version Ændringer Dato 1.0 Rettelser ift. spørgsmål/svar i perioden 10. januar til 27. januar 2014 27. januar 2.0 Rettelser

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR INSTRUKTION TIL LEVERANDØREN VED UDNYTTELSE AF OPTION: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER Vejledning Dette bilag indeholder Folketingets forslag til udformning af bilaget. Leverandøren kan bistå med ændringer, der skal begrundes. BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 11 SERVICEMÅL (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen af bilaget

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014 1 19-05-2014 Kan det passe at bilag 1 mangler? Bilag 1 er nu lagt på www.aarhus.dk/it-udbud 2 20-05-2014 Der efterspørges en blanket til brug for Oplysninger vedr. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.2 Følgende

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ]

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ] SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D. 04.07.17] 1. Engelsk udgave af udbudsmaterialet [Tender material in English] Findes udbudsmaterialet i en engelsk udgave? [Is the tender material available in English?]

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 15.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 7-28. Nr.

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål Svar svar afgivet den 12. april 2012 Vedr. Tildelingskriterier: Er det korrekt,

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

NOTAT. 1. Spørgsmål og svar

NOTAT. 1. Spørgsmål og svar NOTAT Projekt Udbud af økonomisystem og løn- og vagtplansystem Kunde Horsens Kommune Notat nr. 3 Dato 2011-04-26 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar 1. Af hensyn til den interne planlægning af løsningspræsentationerne

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune Spørgsmål/svar opdateret d. 08.01.2015 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Spørgsmål vedrørende skærmstørrelse

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Er det muligt at ændre tilbudsfristen evt. så der gives 14 dage længere? Tilbudsfristen ændres

Læs mere

Vedr. Udbud af Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S Spørgsmål og svar

Vedr. Udbud af Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S Spørgsmål og svar Den 31. august 2016 Ref.: PERJOR/JADL Journalnr. 16-0311-000002 Vedr. Udbud af Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 096-171719 Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere