1. INDLEDNING MARKANTE RESULTATER RESUMÉ GENERALISERBARHED DEMOGRAFI...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI..."

Transkript

1 Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING MARKANTE RESULTATER RESUMÉ GENERALISERBARHED DEMOGRAFI KØNSFORDELING ALDERSFORDELING GEOGRAFI PRIMÆRE BOPÆL DE SIDSTE 10 ÅR BOPÆL VED STUDIESTART UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND UNGDOMSUDDANNELSE VIDEREGÅENDE UDDANNELSE ANTAL ÅR MELLEM AFSLUTTET UU OG JH DE STUDERENDES DELTAGELSE I FORBEREDELSESKURSER JOURNALISTHØJSKOLEN I FHT. TIL ANDRE JOURNALISTUDDANNELSER JOURNALISTHØJSKOLEN SOM FØRSTEPRIORITET Årsager til Journalisthøjskolen som førsteprioritet DELTAGELSE I ANDRE OPTAGELSESPRØVER Årsager til ikke at have Journalisthøjskolen som førsteprioritet OPTAGELSESPRØVEN KARAKTERGENNEMSNIT VED OPTAGELSESPRØVEN VURDERING AF OPTAGELSESPRØVENS SVÆRHEDSGRAD ANTAL OPTAGELSESPRØVER PR. STUDERENDE PERSONLIG TILGANG TIL STUDIET HOLDNING TIL JOB EFTER UDDANNELSE STUDIEVEJLEDNINGENS OPLYSNINGSINDSATS KILDER TIL OPLYSNING OM JOURNALISTHØJSKOLEN VURDERING AF ÅBENT HUS-ARRANGEMENTET Informationskilder til Åbent Hus JOURNALISTHØJSKOLENS PJECE SÅDAN BLIVER DU UDDANNELSESMESSEN UDDANNELSE UDEN GRÆNSER ØVRIGE IDEER OG KOMMENTARER TIL JOURNALISTHØJSKOLENS STUDIEVEJLEDNING OG OPLYSNINGSINDSATS SPØRGSMÅL OM DE STUDERENDES BRUG AF IT-UDSTYR KOMMENTARER OG OVERVEJELSER... 16

3 Foråret Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. semester på Journalisthøjskolen (JH) den 1. februar Respondenterne udgør anden halvdel af de optagne fra optagelsesprøven i maj Undersøgelsen blev gennemført blandt de nye studerende ved JH i perioden februar. Denne rapport er dog først udført i september Markante resultater resumé For første gang nogensinde udgør kvinderne på JH en større andel end mændene ved studiestarten i februar Gennemsnitsalderen for de nye studerende er 21,79 år. De mandlige studerende er med 22,15 år ca. 3/4 år ældre end kvinderne, der gennemsnitligt er 21,44 år gamle ved studiestart. Gennemsnitsalderen er faldet markant med næsten 1,5 år. En del af forklaringen kan findes i den tendens, som viser, at de studerende generelt er yngre om foråret end om efteråret. Det må dog formodes, at en del af forklaringen også skal findes i en generel tendens til at studerende bliver yngre og yngre. Den største gruppe af de nye studerende, 29,6%, kommer fra Østjylland. 89,4% af de studerende bor i Århus ved studiestart. 96,5% af de nye studerende i dette forår har en gymnasial baggrund, hvilket er lidt lavere end ved foregående semesterstart, hvor 98 % havde en gymnasial baggrund. 32,2% af de studerende har tidligere været indskrevet på en videregående uddannelse. Antallet af år mellem afsluttet UU og studiestart på JH er endnu en gang for nedadgående. Det er særligt mændene, der vælger at starte direkte efter endt ungdomsuddannelse. Således har op mod hver femte mand holdt 0 sabbatår. I den modsatte ende gør en tilsvarende udvikling med modsat fortegn sig gældende. Således er andelen af studerende, som har brugt mere end 5 år mellem afsluttet UU og studiestart på JH faldet til 8,3% mod hele 16,7% ved sidste semesterstart. 23 % af de studerende har været på forberedelseskursus. Tallet er del af en tendens, som viser at markant flere studerende med studiestart om efteråret har været på forberedelseskursus sammenlignet med de studerende med studiestart om foråret. Der er fortsat en meget høj andel af studerende, 93 %, der har JH som førsteprioritet. Der er særligt to grunde til at vælge JH som 1. prioritet:1) Skolens ry og omdømme og 2) faglige årsager. I vurderingen af sværhedsgraden af delopgaverne ved optagelsesprøven skiller sprogopgaven sig ud som den delopgave, allerflest er enige om var svær. Således synes over 60 %, at denne delopgave var svær. 37,8 % syntes, at videnstesten var svær. 97 ud af 117 studerende har gjort sig overvejelser om jobmulighederne efter studiet. Det drejer sig om 53 ud af 56 kvinder og 44 ud af 51 mænd. Det hyppigste svar er udsagnet De bedste journalister vil altid kunne få job, som 37,7 % af kvinderne og 43,2% af mændene har sat kryds ved. Når de studerende søger oplysninger om JH, bruger de hjemmesiden. Hele 84% angiver at have fundet oplysninger på hjemmesiden. 95,3% af de studerende har en bærbar computer. 2

4 3. Generaliserbarhed Svarprocenten i denne undersøgelse er noget lavere end ved undersøgelsen det foregående semester, hvor 95,6 % af de inviterede studerende svarede på undersøgelsen. I denne undersøgelse har 117 studerende, svarende til 87,3% af de ca. 134 inviterede studerende, deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Af de 117 deltagere er 6 fotojournalister og 111 journalister, 61 er kvinder og 56 er mænd. Svarprocenten vurderes at være høj nok til, at undersøgelsen siger noget generelt om de nye studerende på JH, foråret Det er ikke alle respondenterne, der har besvaret samtlige spørgsmål i undersøgelsen, men i alle tabeller gælder det, at procentsatserne viser en bestemt andel i forhold til alle, der har besvaret spørgsmålet og altså ikke i forhold til alle, der har deltaget i hele undersøgelsen. JHs databaser rummer populationsdata for visse af de spørgsmål, som er blevet stillet til de studerende. Det betyder eksempelvis, at tal for køn og alder er hentet fra JHs databaser og ikke fra spørgeskemaundersøgelsen, da man på den måde får et mere præcist tal. 1 I de tabeller, hvor der er anvendt databasetal i stedet for spørgeskematal, vil dette være angivet i en note. 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling For første gang nogensinde udgør kvinderne på JH en større andel end mændene ved studiestarten i februar Tallet dækker over, at der er optaget 63 kvinder og 63 mænd på journalistuddannelsen og 5 kvinder og 3 mænd på fotojournalistuddannelsen. I figuren nedenfor kan man se, hvordan kønsfordelingen har set ud ved begyndelsen på de seneste fem semestre. Figur 1. Kønsfordeling a ) Kønsfordeling 70% 60% 50% 40% 30% 45% 55% 38% 62% 40% 60% 45% 55% 51% 49% Kvinder Mænd 20% 10% 0% F07 E07 F08 E08 F09 Periode a) Her er anvendt databasetal. 1 Denne undersøgelse er udarbejdet i september JHs databaser med oplysninger om de studerende indeholder ikke historik, men kun et øjebliksbillede. Databasetallene er derfor ikke fuldstændigt præcise, men repræsenterer dog et mere dækkende bud end spørgeskemasvarene alene. 3

5 4.2 Aldersfordeling Tabel 2 viser en tendens til, at de studerende, der starter på JH om efteråret, gennemsnitligt er ældre end de studerende, som optages om foråret. Samtidigt fremgår det, at mændene fortsat har en højere gennemsnitsalder end kvinderne, når de starter på JH. Tabellen viser desuden, at kvinderne fra februar 2009 gennemsnitligt er de yngste, der er optaget på JH de seneste fem semestre. Mændenes gennemsnitsalder er også faldet, men de er dog stadig ældre end kvinderne. Umiddelbart ser faldet i alder forholdsvis voldsomt ud, da gennemsnitsalderen er faldet med mere end halvandet år, men da gennemsnitsalderen som nævnt altid er lavere om foråret, må man formode, at dette forhold stadig gør sig gældende og derfor er en del af forklaringen på den lavere alder. Alligevel kan dette forhold alene ikke forklare faldet i gennemsnitsalderen, og man kan forestille sig, at tallet også er udtryk for den generelle tendens, som viser at studerende generelt bliver yngre og yngre. Tabel 2. Oplysninger om de nye studerendes alder a) MÆND KVINDER SAMLET Yngste og Yngste og Yngste og Alderssnit Alderssnit Alderssnit ældste ældste ældste Forår ,15 18 og 45 21,44 18 og 36 21,79 18 og 45 Efterår ,74 19 og 39 23,13 19 og 50 23,47 19 og 50 Forår ,13 18 og 39 år og 34 år 22,68 18 og 39 år Efterår ,21 19 og 37 år 23,2 19 og 39 år 23,82 19 og 39 år Forår ,21 19 og 33 år 22,66 19 og 46 år 22,97 19 og 46 år a) Her er anvendt databasetal. 5. Geografi 5.1 Primære bopæl de sidste 10 år I tabellen nedenfor kan man se, at de studerende i lighed med tidligere for en stor dels vedkommende stadig kommer fra nærområdet Østjylland. Således har næsten 30 % haft primær bopæl Østjylland i de seneste 10 år. Tabel 3. Primær bopæl de seneste 10 år Forår 2009 Efterår 2008 Forår 2008 Antal Antal Antal Nordjylland (postnr ) 17 14,6% 16 13% 19 14,5% Østjylland (postnr ) 34 29,3% 40 32,5% 32 24,4% Midt og Vestjylland (postnr ) 15 12,9% 19 15,4% 23 17,6% Syd - og Sønderjylland ( ) 9 7,8% 14 11,4% 7 5,3% Fyn (postnr ) 5 4,3% 8 6,5% 11 8,4% København (postnr ) 24 20,7% 17 13,8% 24 18,3% 4

6 Nordsjælland (postnr ) 4 3,5% 4 3,3% 5 3,8% Øvrige Sjælland (postnr ) 6 5,2% 4 3,3% 7 5,3% Bornholm Andet (fx udlandet) 2 1,7% 1 0,8% 3 2,3% Total % % % 5.2 Bopæl ved studiestart 89,4% (102) af de nye studerende bor i Århus ved studiestart. De resterende 10,5% (12) har ikke et værelse i byen, men pendler til og fra JH. 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse 96,5% af de nye studerende i dette forår har en gymnasial baggrund, hvilket er lidt lavere end ved foregående semesterstart, hvor 98 % har en gymnasial baggrund, men stadig højere end de fire foregående semestre, hvor andelen har ligget stabilt omkring 92%. Således har 98,3% af kvinderne og 94,3 af mændene ved semesterstart i foråret 2009 en gymnasial uddannelse. 6.2 Videregående uddannelse Tabel 3 viser, at andelen af de studerende, der tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, med 32,2% er faldet markant sammenlignet med efterårets 43,9%. Forårets studerende ligger dog på niveau med sidste forårs andel. Det bør overvejes om, forårets studerende i højere grad end efterårets udgøres af nyudsprunge studenter, der med forårsstudiestart har haft tid til at holde et kort sabbatår, hvis de er blevet studenter i juni det foregående år. Tabel 4. Videregående uddannelse MÆND KVINDER TOTAL Andel af Andel af Andel af Påbegyndt Påbegyndt Påbegyndt disse, der har disse, der har disse, der har videregående videregående videregående afsluttet afsluttet afsluttet uddannelse denne a) uddannelse denne a) uddannelse denne a) Forår ,9% 0% 32,2% 10,5% 32,2% 10,5% Efterår ,9% 14,8% 47,4% 14,8% 43,9% 14,8% Forår ,9% 4% 33,3% 38,9% 33,1% 18,6% Efterår ,6% 7,5% 55,8% 10,3% 52,7% 8,7% a) Bemærk, at der er meget få respondenter i disse kategorier. 6.3 Antal år mellem afsluttet UU og JH I den seneste undersøgelse af de nye studerende på JH, indførte man et spørgsmål om, hvilket år de studerende havde afsluttet deres ungdomsuddannelse. De studerendes svar blev taget som udtryk for, hvor mange af de såkaldte sabbatår, de studerende havde afholdt, inden studiestart på JH. Men i forlængelse af ovenstående tabel skal det her tydeliggøres, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem antal år mellem afsluttet ungdomsuddannelse og påbegyndt studie på JH og antallet af egentlige sabbatår uden for 5

7 uddannelsessystemet. En stor del af de nye studerende har, som vist ovenfor, brugt en del af tiden, siden de afsluttede deres UU, til at læse på andre videregående uddannelser, inden de startet på JH. Således er svarene i tabellen nedenfor kun et udtryk for, hvor mange år der er gået mellem afsluttet UU og studiestart på JH, og ikke en forklaring på, hvad de studerende har brugt de mellemliggende år på. Antallet af år mellem afsluttet UU og studiestart på JH er endnu en gang for nedadgående, hvilket også afspejles i den faldende gennemsnitsalder for nye studerende. Det er særligt mændene, der vælger at starte direkte efter endt ungdomsuddannelse. Således har op mod hver femte mand holdt 0 sabbatår. I den modsatte ende gør en tilsvarende udvikling med modsat fortegn sig gældende. Således er andelen af studerende, som har brugt mere end 5 år mellem afsluttet UU og studiestart på JH faldet til 8,3% mod hele 16,7% ved sidste semesterstart. I gennemsnit bruger de studerende ca. 2,4 år mellem UU og studiestart på JH: Figur 5. Antal år mellem afsluttet ungdomsuddannelse og studiestart på JH Antal år mellem afsluttet UU og studiestart på JH 30,0% 25,0% 20,0% 19,2% 25,7% 25,0% 22,0% 15,0% 14,7% 14,7% 13,3% 15,8% 16,7% Total E08 Total F09 10,0% 5,0% 3,3% 9,2% 6,7% 5,5% 8,3% 0,0% Flere end 5 År I tabellen nedenfor kan man se, hvor mange år mændene og kvinderne bruger mellem afsluttet UU og studiestart på JH. Tabel 6. Sabbatår og køn Sabbatår Mænd E08 Mænd F09 Kvinder E08 Kvinder F09 0 4,6% 18,0% 1,8% 11,9% 1 12,3% 20,0% 27,3% 30,5% 2 27,7% 16,0% 21,8% 27,1% 3 10,8% 16,0% 16,4% 13,6% 4 21,5% 12,0% 9,1% 6,8% 5 6,2% 8,0% 7,3% 3,4% Flere end 5 16,9% 10,0% 16,4% 6,8% 6

8 7. De studerendes deltagelse i forberedelseskurser Figur 7 viser andelen af studerende med et forberedelseskursus. Det er interessant, at andelen af studerende med et forberedelseskursus i bagagen tilsyneladende er højere om efteråret end om foråret. Det er dog vanskeligt at få øje på en umiddelbar forklaring på denne tendens. Figur 7. Andel af studerende, der har været på forberedelseskursus Forberedelseskursus 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% 43% 41% 32% 22% 23% E06 F07 E07 F08 E08 F09 Periode 8. Journalisthøjskolen i fht. til andre journalistuddannelser 8.1 Journalisthøjskolen som førsteprioritet Der er fortsat en meget høj andel af studerende, 93 %, der har JH som førsteprioritet. Figur 8 viser dog en fortsat svag tilbagegang i forhold til efteråret 2007, hvor hele 97% af de nye studerende havde JH som førsteprioritet. Figur 8. Studerende med Journalisthøjskolen som førsteprioritet Journalisthøjskolen som 1. prioritet 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 97% 95% 95% 94% 94% 93% E06 F07 E07 F08 E08 F09 Periode 7

9 8.1.1 Årsager til Journalisthøjskolen som førsteprioritet I tabel 9 nedenfor kan man se, hvorfor de studerende har haft JH som førsteprioritet. Der er særligt to grunde til at vælge JH, som topper: 1) Skolens ry og omdømme og 2) faglige årsager. På en tredjeplads følger begrundelsen Størst kendskab til Journalisthøjskolen. Tabel 9. Årsag til Journalisthøjskolen som førsteprioritet Forår 2009 Efterår 2008 Forår 2008 Efterår 2007 Journalisthøjskolens ry / omdømme 80,4% 75,7% 64,1% 61,4% Faglige årsager 79,4 71,3% 65,6% 59,8% Størst kendskab til Journalisthøjskolen 40,2 35,7% 42,7% 42,5% Geografiske årsager 30,8 41,7% 29,8% 55,1% Forventninger til / viden om optagelsesprøven 19,6 13,9% 14,5% 13,4% Eneste uddannelsessted med en fotojournalistuddannelse 3,7 7,0% 5,3% 4,7% Andre årsager 7,5 6,1% 9,9% 13,4% De nye studerende angiver desuden følgende årsager til at have JH som første prioritet: Optagelse via prøve, frem for kvote 2. Jeg har meget familie i Århus. Har en del familie i Århus, plus jeg holder af byen Muligheden for en bred uddannelse, der både indeholder boglighed og kreativitet samt en alternativ uddannelse til universitetet. Fordi jeg følte, at det var her, jeg ville få den bedste tilgangsvinkel. At det var her, håndværket var vigtigst. Anbefalet af ven Det eneste rigtige! Det var simpelthen, det jeg helst ville. 8.2 Deltagelse i andre optagelsesprøver Antallet af nye studerende, der har været til optagelsesprøve ved både JH og SDU er faldet en del til det laveste antal i flere år. Således har kun 6 % været til begge optagelsesprøver mod 20,5 % i efteråret Det er dog en generel tendens, at der er flere af de nye studerende om efteråret end om foråret, som også har været til optagelsesprøve på SDU. Der er ikke nogen umiddelbar forklaring på dette forhold, men der er et pudsigt sammenflad i fht. spørgsmålet om, hvor mange der har været på forberedelseskursus (se figur 7 ovenfor). Det ser ud som om, at de studerende der har været på forberedelseskursus også oftere går til begge optagelsesprøver Årsager til ikke at have Journalisthøjskolen som førsteprioritet Der er kun 2 respondenter, der ikke havde JH som førsteprioritet og i tabel 10 kan man se, hvorfor de ikke havde JH som førsteprioritet. 8

10 Tabel 10. Studerende der ikke havde Journalisthøjskolen som førsteprioritet a) Årsag Antal Geografiske årsager 2 Forventninger til optagelsesprøven 1 Ringe kendskab til Journalisthøjskolen 1 Andre grunde 1 a) Der kan angives mere end en årsag, hvorfor der er flere svar end respondenter i tabellen. 9. Optagelsesprøven 9.1 Karaktergennemsnit ved optagelsesprøven Tabel 11 viser de nye studerendes karaktergennemsnit ved semesterstart de seneste fem semestre. Efter det nye pointsystem er maksimum score 400 (100 per delopgave). Tabel 11. Karaktergennemsnit ved optagelsesprøven for nye studerende Karakter Forår 2009* 302,42 Efterår ,81 Forår 2008** 8,97 Efterår ,1 * Karakteren er fra optagelsesprøven i maj 2008 ** Karakteren er fra optagelsesprøven i maj Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad. I tabellen nedenfor kan man se de nye studerendes vurdering af delopgaverne ved optagelsesprøven. Sprogopgaven skiller sig ud som den delopgave, allerflest er enige om var svær. Således synes over 60 %, at denne delopgave var svær. Den næstsværeste delopgave var videnstesten, som 37,8 % syntes var svær. Ved de resterende 3 opgaver syntes langt de fleste, at opgaverne hørte til i kategorierne let eller middel. Tabel 12. Vurdering af delopgaverne i journalisternes optagelsesprøve Delopgave Let Middel Svær Ved ikke Antal Antal Antal Antal Antal Antal Artikel 10 10,2% 59 60,2% 28 28,6% 1 1,0% 98 Klumme 25 25,5% 49 50,0% 23 23,5% 1 1,0% 98 Sprog 9 9,2% 29 29,6% 60 61,2% Viden 6 6,1% 55 56,1% 37 37,8% Motivation 43 43,9% 35 35,7% 12 12,2% 8 8,2% 98 9

11 Tabel 13 viser fotojournalisternes vurderinger af delopgaverne i deres optagelsesprøve. Tallene er dog så små, at det er vanskeligt at sige noget på baggrund af dem Tabel 13. Vurdering af delopgaverne i fotojournalisternes optagelsesprøve Delopgave Let Middel Svær Ved ikke Antal Antal Antal Antal Antal Antal Artikel ,3% 1 16,7% 6 Foto i marken 2 33,3% 1 16,7% 2 33,3% 1 16,7% 6 Sprog 1 16,7% 1 16,7% 4 66,7% Viden 1 16,7% 2 33,3% 3 50,0% Motivation 3 50,0% 3 50,0% Antal optagelsesprøver pr. studerende I tabel 14 kan man se, hvor mange optagelsesprøver de optagne studerende har været igennem, inden de blev optaget på JH. Mere end 3 uf af 4 er kommet ind på JH efter den første optagelsesprøve. Godt hver 5. brugte to forsøg, og et par procent har brugt mere end to forsøg på at komme ind på JH. Resultaterne ligner de foregående års. Tabel 14. Antal optagelsesprøver i forhold til antal studerende ANTAL FORÅR 2009 EFTERÅR 2008 FORÅR 2008 EFTERÅR 2007 PRØVER Antal Antal Antal Antal ,6% 85 70,2% ,9% ,9% ,6% 29 24% 18 14,0% 20 15,7% 3 1 1% 7 5,8% 3 2,3% 3 2,4% 4 1 1% ,8% Personlig tilgang til studiet 10.1 Holdning til job efter uddannelse 97 ud af 117 studerende har svaret, at de har gjort sig overvejelser om jobmulighederne efter studiet. Det drejer sig om 53 ud af 56 kvinder og 44 ud af 51 mænd. Disse studerende er blevet bedt om, at vælge den ud af fire udtalelser, som stemmer mest overens med deres personlige holdning. Det hyppigste svar er udsagnet De bedste journalister vil altid kunne få job. 37,7 % af kvinderne og 43,2% af mændene har sat kryds ved denne svarmulighed. For kvindernes vedkommende er det næsthyppigste svar med 26,4%, at Journalistik er min store interesse, hvorfor den jobmæssige situation ikke er vigtig. For mændene er det kun 9,1%, der sætter kryds ved denne mulighed. Det næsthyppigste svar fra mændene med 25% er Jeg ser uddannelsen som en personlig udvikling, og det er ikke sikkert, at jeg vil beskæftige mig med journalistik bagefter, mens der kun er 9,4% af kvinderne, der vælger at sætte kryds ved denne svarmulighed. 10

12 I tabellen nedenfor kan man se de samlede svarprocenter. Tabel 15. Holdning til jobmuligheder efter uddannelsen Forår 2009 Efterår 2008 Når jeg er uddannet vil der sikkert være jobs. 17,5% 20,2% 16,4% Journalistik er min store interesse, hvorfor den jobmæssige situation ikke er vigtig. 18,6% 19,3% 16,4% De bedste journalister vil altid kunne få et job 40,2% 33,9% 40,0% Jeg ser uddannelsen som en personlig udvikling, og det er derfor ikke sikkert, 16,5% 19,6% 16,8% at jeg vil beskæftige med journalistik bagefter Ingen af de ovenstående 5,2% 7,3% 4,8% Forår Studievejledningens oplysningsindsats Der er tradition for, at studievejledningens oplysningsindsats undersøges i disse undersøgelser, da det giver muligheder for forbedringer og effektivisering af studievejledningens indsats. For at sætte større fokus på udbyttet af JHs deltagelse på uddannelsesmessen Uddannelse uden Grænser er der i denne og de fire foregående undersøgelser stillet særskilte spørgsmål til disse messer Kilder til oplysning om Journalisthøjskolen Tabel 16 viser, hvilke informationskilder, de studerende har anvendt for at skaffe sig oplysninger om JH. Topscoreren er, som sædvanligt, JHs hjemmeside, som denne gang er blevet besøgt af hele 84% af alle nye studerende. På en klar andenplads finder man Familie og venner/bekendte. Dette resultat hænger godt sammen med, at mange studerende vælger JH pga. skolens ry og omdømme samt et stort kendskab til JH (jf. Tabel 9 hvor de studerende angiver grunde til valg af JH). Tabel 16. Informationskilder til oplysninger om uddannelsen på Journalisthøjskolen FORÅR 2009 EFTERÅR 2008 FORÅR 2008 Mænd Kvinder Total Mænd Kvinde Total Mænd Kvinder Total Studievejledningen på Journalisthøjskolen Studievejledningen på tidligere uddannelsessted 6% 10,7% 8,5% 3% 3,5% 3,3% 10,4% 7,4% 9,2% 16% 14,3% 15,1% 9,1% 12,3% 10,6% 10,4% 7,4% 9,2% Studievalg/Studietræf 16% 14,3% 15,1% 22,7% 17,5% 20,3% 13,0% 22,2% 16,8% Åbent Hus på Journalisthøjskolen Uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser 30% 46,4% 38,7% 27,3% 47,4% 36,6% 31,2% 40,7% 35,1% 14% 16,1% 15,1% 4,8% 10,5% 7,3% 9,1% 5,6% 7,6% 11

13 Journalisthøjskolens hjemmeside 84% 83,9% 84,0% 75,8% 87,7% 81,3% 74,0% 90,7% 80,9% Andre steder på Internettet 22% 8,9% 15,1% 30,3% 8,8% 20,3% 15,6% 9,3% 13,0% Journalisthøjskolens pjece Sådan bli r du 14% 23,2% 18,9% 16,6% 22,8% 17,9% 16,9% 24,1% 19,8% Familie og venner/bekendte 68% 69,6% 68,9% 50% 56,1% 52,8% 45,5% 33,3% 40,5% Omtale af optagelsesprøven i dagspressen 42% 39,3% 40,6% 28,8% 26,3% 27,6% 42,9% 35,2% 39,7% Arbejdsformidlingen ,3% 0,0% 0,8% Biblioteker 2% - 1,0% - 1,8% 0,8% 0,0% 1,9% 0,8% Orientering om uddannelse på gymnasier/ HF 12% 19,6% 16,0% 15,2% 14% 14,6% 15,6% 35,2% 23,7% Andet 8% 3,6% 5,7% 3% 1,8% 4,1% 6,5% 5,6% 6,1% Tabel 17 viser, hvor de studerende ellers har hentet information om JH. Tabel 17. Andre kilder til information om uddannelsen Askov Ug.dk Messe i Forum Højskole På mit arbejde 11.2 Vurdering af Åbent Hus-arrangementet Der er cirka 42% (44) af de nye studerende, som har angivet, at de har deltaget i JHs Åbent Hus-arrangement. Disse respondenter er blevet bedt om at give en vurdering af arrangementet, og disse karakterer kan ses i figur 18. Figur 18. Vurdering af Åbent Hus Vurdering af Åbent Hus 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61% 58% 50% 47% 35% 24% 24% 18% 18% 16% 14% 11% 9% 2% 5% 4% 5% 1 (dårligst) (bedst) Karakter E07 F08 E08 F09 12

14 Den nedenstående tabel 19 viser de studerendes eventuelle uddybende kommentarer til Åbent Hus-arrangementet. Tabel 19. Uddybende kommentarer til Åbent Hus Evt. en række aktiviteter til gæsterne. Jeg havde ingen planer om at blive journalist, før jeg tog til arrangementet. Jeg tog med, fordi min kæreste gerne ville høre om det. Da vi tog hjem fra arrangementet var jeg solgt. Da var der ikke noget, jeg hellere ville, end at læse på Journalisthøjskolen. Altså solgte de uddannelsen ret godt. Jeg synes det var et fantastisk Åbent Hus arrangement. På selve dagen for Åbent Hus har man indført et evalueringsskema, som de besøgende har mulighed for at udfylde. Resultaterne indsamles og bruges i planlægningen af nye arrangementer Informationskilder til Åbent Hus 29 personer, svarende til 27,4% af de adspurgte som svarede, havde set plakaten/annoncen for JHs Åbent Hus-arrangement. Tabel 20 viser, hvor disse 29 personer har set plakaten/annoncen. Tabel 20. Informationskilder til Åbent Hus-arrangement a Journalisthøjskolens hjemmeside Plakat på uddannelsessted Plakat hos studievejleder Annonce i dagspressen FORÅR 2009 EFTERÅR 2008 FORÅR 2008 EFTERÅR ,4% 62,5% 60,1% 64,9% 31,0% 12,5% 26,1% 16,2% - 6,3% 8,7% - 24,1% 37,5% 54,3% 43,2% Studievalg 10,3% 9,4% 6,5% 5,4% Andre steder - 6,3% 2,2% 2,7% a Der har været mulighed for at sætte mere end et kryds. Derfor summerer kolonnerne ikke til 100% 11.3 Journalisthøjskolens pjece Sådan bliver du Tabel 21 viser, hvor mange af de nye studerende, som har læst JHs pjece Sådan bli r du. Markant flere kvinder end mænd læser pjecen, og i sidste undersøgelse af de nye studerende, blev det foreslået at bruge denne viden til at målrette kontakten til kvinderne mere. Denne opfordring skal gentages her, selvom der på nuværende tidspunkt er balance mellem andelen af kvinder og mænd på JH. Tabel 21. Andel, der har læst Journalisthøjskolens pjece Sådan bliver du MÆND KVINDER TOTAL Forår % 50% 37,7% Efterår ,2% 42,9% 33,9% Forår % 50% 39% Efterår ,6% 42,3% 32,3% 13

15 En enkelt af de studerende er kommet med uddybende kommentarer til JHs pjece, se tabellen nedenfor. Tabel 22. Uddybende kommentarer til Journalisthøjskolens pjece Sådan bli r du En beskrivelse af hverdagen på DJH. F.eks. var det svært at vide, præcis hvor mange timer, man skulle regne med at bruge på skolen dette fandt jeg ud af ved at spørge bekendte, der allerede gik på DJH Uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser I undersøgelsen af de nye studerende med studiestart 1. februar 2007 blev der for første gang indføjet et særskilt spørgsmål vedrørende Journalisthøjskolens stand på uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser. I den nedenstående figur 23 ses udviklingen for de nye studerendes besøg på uddannelsesmessen målt over de seneste fem semestre. Figur 23. Studerendes besøg på uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser Uddannelse uden grænser 20,0% 15,0% 17,3% 10,0% 5,0% 7,5% 7,7% 10,1% 10,0% 0,0% F07 E07 F08 E08 F09 Periode Figuren viser en fremgang fra 7,5% i foråret 2007 til 17,3% i dette forår. Figur 24 viser på hvilke messer, de studerende har mødt JH. Figur 24. Hvor har de studerende besøgt Journalisthøjskolens messestand? Messer Antal E07 F08 E08 F09 Periode Aalborg København Herning Fredericia Odense 14

16 Kommunikationsafdelingen på DMJX har i 2009 besluttet, at JH fremadrettet ikke skal deltage med en stand på messerne, men kun deltage i de selvstændige foredrag på messerne, der hedder Karrierevejledning. Derfor er deltagernes idéer til forbedring af stande ikke medtaget i denne undersøgelse Øvrige ideer og kommentarer til Journalisthøjskolens studievejledning og oplysningsindsats De studerende er også blevet bedt at komme med eventuelle yderligere kommentarer til JHs studievejledning og oplysningsindsats. Der har i denne undersøgelse været følgende uddybende kommentarer, som kan læses nedenfor i tabel 25. Tabel 25. Yderligere kommentarer til Journalisthøjskolens studievejledning og oplysningsindsats. Bedre og tidligere information til de nye studerende i forbindelse med studiestart. Primært rent praktiske oplysninger, men også strukturen på undervisningen over de første uger. Start med introduktion til skolen, og til skolens netværk. Det virker ulogisk at undervisere sender materiale ud på medianet, inden medianet er introduceret for de studerende. Grundigere IT intro, også for folk som foretrækker PC. Brug af printere via trådløst netværk f.eks. Studievejledningen kunne godt besøge os i klassen og fortælle om hvilke rådgivningsmuligheder der udbydes. Måske kunne man godt nævne mødetider på hjemmesiden. Det kunne måske aflive rygterne ude i byen om, at I kræver man møder fra 8-16, og at dørene bliver låst kl. 8 præcist, sådan man ikke kan komme ind, hvis man kommer for sent. Jeg synes, der har været god oplysning op til skolestart (ansøgning om su, køb af bogpakke m.m.. Måske et link til ug.dk på hjemmesiden. 12. Spørgsmål om de studerendes brug af IT-udstyr I undersøgelsen i foråret 2007 blev antallet af spørgsmål vedrørende de studerendes brug af IT-udstyret reduceret. Det betyder, at der ikke længere spørges til de studerendes brug af det trådløse netværk. Det er planen, at IT-spørgsmålene på længere sigt skal udbygges og revideres for at give IT-afdelingen et bedre overblik over de studerendes anvendelse af IT. Disse spørgsmål vil så bl.a. skulle anvendes i forbindelse med planerne om et ITcurriculum, men da dette endnu ikke er på plads, var det heller ikke i denne undersøgelse relevant med en større mængde IT-spørgsmål. Tabel 26 viser, at så godt som alle studerende har en bærbar computer. Det betyder, at 95,3 %, eller 99 ud af de 104, som har besvaret spørgsmålet, har en bærbar computer. Tabel 26. Andel af studerende med en bærbar computer ANDEL MED BÆRBAR COMPUTER PC MAC Forår ,3% 71,3% 28,7% Efterår ,5% 66,9% 33,1% Forår ,4% 74% 26% 2 5 deltagere i undersøgelsen har ikke svaret på, om de har en pc eller mac. Derfor bliver den totale sum mindre end 100% 15

17 Efterår ,5% 71,1% 28,9% Forår ,3% 75,4% 24,6% Efterår ,7% 86% 14% 13. Kommentarer og overvejelser Det er interessant, at der er stort set lige mange kvinder og mænd, som er blevet optaget med studiestart februar Er det en tilfældighed eller begyndelsen på en trend? Det bliver spændende at se, hvordan det ser ud i efteråret Det har tidligere været foreslået at undersøge effekten af forberedelseskurserne. Denne idé skal gentages her bl.a. i lyset af et uforklarligt sammenfald i to svarresultater: Der er flere med studiestart i efteråret, der har været på forberedelseskursus ligesom der er flere med samme studiestart, som også har været til SDU s optagelsesprøve. Er der bagvedliggende årsager til sammenfaldet, som kunne blive afdækket, ville det være interessant. De studerendes alder er fortsat et fokuspunkt: Hvad betyder det, når de studerende bliver yngre? Hvad betyder det fx for deres gennemførselsprocent? Er det en fordel at komme direkte eller næsten direkte fra UU? Vil andelen af studerende, som har været indskrevet på en anden videregående uddannelse før JH falde? Og vil det betyde noget for niveauet i undervisningen på JH? Fuldmægtig Mia Maychrzak September

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Efteråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 1 af 26 Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 2 af 26 1. Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.... 1 1. Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010 på Journalisthøjskolen 1 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5 5.1. Primære bopæl de

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010 på Journalisthøjskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 (Juni 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse UNDERSØGELSE AF NYE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 (Juli 2015 Christina Falkenberg) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 (November 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0%

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0% Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2011 3K i Århus (svarprocent: 77,4%) 1. Hvor har du hørt eller set noget om 3K-uddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere x) www.viauc.dk/3k

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse 2014 Geografiuddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 Geografiuddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 Geografiuddannelsen 1. Kønsfordeling - 17 respondenter (ud af 19 mulige på undersøgelsestidspunktet) pige dreng i alt Aalborg 6 11 17 2. Hvornår blev du interesseret i geografiuddannelsen?

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 AALBORG BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 AALBORG BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 AALBORG BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 1. Nuværende optagelsesprocedure I 2002 startede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet efter forudgående aftale

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Sammenskrivning af semesterevalueringen E09 Journalist- og fotojournalistlinjen

Sammenskrivning af semesterevalueringen E09 Journalist- og fotojournalistlinjen Sammenskrivning af semesterevalueringen E09 Journalist- og fotojournalistlinjen Evalueringerne er gennemført fra december 2009 til starten af februar 2010, afhængtigt af, hvornår pågældende semester sluttede.

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at styrke mit akademiske engelsk og for at opleve en anden studiekultur.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at styrke mit akademiske engelsk og for at opleve en anden studiekultur. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra: 1.9.2010 Til: 31.12.2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

TNS Gallup - Public Næstved Kommune

TNS Gallup - Public Næstved Kommune TNS Gallup - Public Næstved Kommune Kommunalomdømmeanalyse Oktober 2008 Public Metode 2 Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for Næstved Kommune. Undersøgelsen er gennemført som en repræsentativ

Læs mere

ES Benchmarkingnetværket samlet

ES Benchmarkingnetværket samlet ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse ES Benchmarkingnetværket samlet Svarprocent: % (24.372 besvarelser ud af 37.85 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Ind i Musikken en kort undersøgelse omkring skolens musikalske miljø og lyd generelt på Ollerup Efterskole. I forbindelse med årets selvevaluering har vi

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere