Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer."

Transkript

1 [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og anden opgave består af en side. Kald dem bare opgave 1 og opgave 2 (som Nspire foreslår). Hint: Opgaver oprettes ved at højreklikke i sidesortervinduet (se figur til højre). b) Lav en note applikation og en graf applikation på de to sider i første opgave. c) Lav siden i opgave 2 en todelt side vha. Knappen vist på figuren her: Vælg to applikationer her. Du bestemmer selv. d) Vi fortryder (leger vi J ) og vil gerne have opgave 2 vist i 2 sider og opgave 1 vist i en side hvor applikationerne er samlet. Brug her spred/saml applikationer under sidelayout i menuen Rediger for oven. Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. e) Opret en ny side i en af opgaverne. Hint: Man kan her bruge genvejstasten ctrl+i/cmd+i. f) På den nye side opret 4 applikationer på samme side altså en 4- delt side. Vælg selv hvilke 4. g) Vi fortryder igen og vil slette en af applikationerne så vi har de 3 andre. Prøv om du kan og læs derpå videre. h) Man kan slette en applikation ved at vælge applikationen først. Man skal være i den og vælge vælg applikation i menuen Rediger SideLayout. Efter applikationen er valgt står rammen og blinker. Så kan man slette den. Hint: Man kan med fordelt blot trykke ctrl+k/cmd+k for at vælge applikation. i) Har du selv nogle udfordringer indenfor emnet dokumentstyring i Nspire så lav videre. Obs: Når genvejstaster omtales her er det hhv. For windows/mac således at eksempelvis ctrl+4 er genvejstasten i windows og cmd+4 er den tilsvarende på en mac. Obs: Ud over de genvejstaster her bliver præsenteret kan man bruge flere sædvanlige genvejstaster Specielt nyttige er ctr+z/cmd+z (fortryd) og ctrl+y/cmd+y (gendan), samt ctrl+c/cmd+c (kopier) og ctrl+v/cmd+v (indsæt)

2 2 [OPGAVER I NSPIRE] Opgave 2) Beregninger Beregninger er den applikation, der minder mest om en typisk lommeregner. Her kan man hurtig lige for udregnet forskellige ting, men det er ikke typisk at man bruger denne applikation i forbindelse med afleveringer eller til eksamen, da det ikke er nemt at skrive tekst. Ikke desto mindre har den en stor fordel i forhold til mange andre simplere lommeregnere idet den kan meget, man kan se hvad man har tastet ind (således at eventuelle fejl let kan spores) og den er nem at bruge. Opret en beregningsapplikation og lav nedenstående opgaver a) Udregn regnestykket 2 3/4 + 7/8. b) Ovenstående skulle gerne give!" (hvis beregningstilstanden ikke er Approx). Nogle gange vil! vi gerne have resultatet som decimaltal. En meget nyttig genvejstast til dette er ctrl+enter/cmd+enter. Placer dig på linjen under og brug denne tast. Her genberegnes stykket, men et decimaltal spyttes ud. c) Udregn!" +! og angiv facit som decimaltal.!"! Hint: Nspire laver om til brøk hvis man bruger den skrå brøkstreg på tastaturet. Ellers er der en skabelon til brøker under matematikskabeloner i hjælpeprogrammerne (sidemenuen se figur). d) Udregn 1 +!! og angiv facit som decimaltal.!! e) Udregn stykket!!!. Husk at tjekke om Nspire skriver!!! det rigtigt. f) Udregn 3 log(2). Angiv som decimaltal. g) Løs ligningen 4x + 3 = 8. Angiv resultatet både som brøk og decimaltal. Hint: Ligningen kan løses vha. følgende kommando: Metoden med ctrl+enter/cmd+enter til at angive decimaltal kan også bruges her. h) Løs ligningen x! x = 1. Der er to løsninger. Angiv dem som decimaltal. Hint: Man kan opløfte til 2 i Nspire ved at skrive x^2. i) Ligningen 2x = 3 + 2x har ingen løsninger. Prøv at løse den vha. Solve. Hvad er Nspires måde at sige at en ligning ingen løsninger har? j) Man kan gemme funktioner hvis man skal lave flere beregninger, hvilket kan være ret smart. Hvis man bruger til at indskrive f.eks. en funktion, husker Nspire den i hele opgaven (ikke dokumentet). Se figuren til højre. Brug denne metode til hurtigt at udregne nedenstående tabel for funktionen f x = 7x 9 x f(x)

3 [OPGAVER I NSPIRE] 3 Opgave 3) Grafer Opret et grafværksted og lav følgende opgaver: a) Tegn grafen for f x = 3x 2.5. Hint: man kan bruge genvejstasten ctrl+g/cmd+g til at komme til grafindtastningslinjen. b) Lav et linjegitter. Hint: Man kan tilgå linjegitteret ved at højreklikke i grafvinduet og vælg Vis/Skjul Vis gitter med linjer. c) Ændre grafvinduet til x!"# = 10, x!"# = 10, y!"# = 5 og y!"# = 10. Hint: Man kan ændre vinduet i indstillinger for vindue under Vindue/Zoom ved at højre klikke i grafvinduet. Alternativt og hurtigere kan man dobbeltklikke på tallene for enden af akserne. Ved at trykke på Tab i stedet for Enter går man videre med uret rundt omkring i koordinatsystemet. d) Indsæt punktet (2, f 2 ) på grafen. Brug Punkt på under Punkter og linjer i menuen Geometri (se figur). Hint: Først klikkes på linjen. Lav derpå en startparentes og skriv 2. Svaret bør være 2,3.5. e) Bestem skæringspunktet mellem linjen f og x- aksen. Hint: Det kan gøres under skæringspunkter i Punkter og linjer i menuen Geometri. Klik herefter på x- aksen og linjen (rækkefølgen er lige gyldig) f) Få vist koordinaterne for skæringspunkter ved at højre klikke på det og vælge koordinater og ligninger. g) Navngiv punktet ved at højre klikke og vælge navngiv. Kald det f.eks. navnet på din matematiklærer. h) Ændr punktets type under attributter (også ved at højre klikke). Hint: Du kan bladre mellem de forskellige punkter med piletasterne. i) Ændr punktets farve ved at højre klikke og vælge Farve Linjefarve. j) Indsæt noget tekst et sted i grafvinduet (f.eks øverst til venstre). Hint: Det gøres ved at vælge Handlinger Tekst og så klikke der hvor man vil skrive teksten. k) Indtast en ny funktion g x = x! x 4. l) Ændr vinduet så man kan se begge skæringspunkter. Hint: Den hurtigste måde at gøre det på her er lige at trække lidt i grafen ved at klikke i vinduet og hive mens knappen holdes nede. m) Bestem samtlige skæringspunkter mellem de to funktioner. n) Bestem minimumspunktet for g ved at vælge Minimum i menuen Undersøg grafer. Vælg først grafen, tryk så til venstre og derpå til højre for minimummet. o) Udfordring: Prøv at lave nogle aflæsnings linjer ind til akserne for minimumspunktet. Hint: Brug her Vinkelret under Konstruktion i menuen Geometri, linjestykker i Punkter og linjer. Linjestykkerne kan laves stiplede ved at vælge Attributter.

4 4 [OPGAVER I NSPIRE] Opgave 4) Noter Noteapplikationen i Nspire er smart. Her kan man let skrifte mellem beregninger og tekst. Desuden kan man indsætte billeder. Opret en noteapplikation og lav følgende opgaver: a) Lav en linje tekst og en beregning, en linje tekst til og en beregning og en linje tekst til og en beregning til du har i alt tre linjers tekst og tre beregninger. Du må selv om hvad der står i teksten og hvad der beregnes. Du kan dog benytte følgende: Udregn stykket 3!!! Løs ligningen 5x 29 = 7x + 5 Obs: cos(60) skal helst give! eller 0.5. Hvis ikke det Udregn cos (60)! Hint: Man kan let oprette et matematikfelt gør skal instillingen ændres (kontakt din lærer) ved genvejstasten ctrl+m/cmd+m. b) Indsæt et billede i noteapplikationen. Det gøres i menuen indsæt foroven (se figur til højre). c) Nspire har en meget karakteristisk trekant i deres udregninger i notefeltet vist her: Den er fin og behøves ikke at ændres men man kan ændre den, hvis man har lyst. Ændr den ved at højreklikke og vælge Attributter for matematikfelt (se ser du at der er andre ting, der kan indstilles ved matematikfeltet). d) Opret funktionen f x = 4x 7 ved hjælp at udtrykket i et matematik felt. Hint: se evt. figur til højre. e) Udregn f 5 og f(2) og løs ligningen f x = 3. Hint: Til løsning af ligningen bruges solve (se til højre). f) På linjen under ovenstående beregninger ændre nu funktionen til f x = 2x + 5. Igen ved brug af Kan du se at det hele ændre sig? Obs: Det er en af de store forskelle mellem g) Ændr funktionen til f x = x! og læg mærke til Beregningsapplikationen og de andre at det ændre sig en gang til. applikationer. Når en beregning er h) Matematikskabeloner bliver tit brugt til foretaget i beregninger (dækket i opgave 2 kan den ikke ændres, mens her i noter og beregninger. De findes siden under andre steder i Nspire ændres alle tidlige hjælpeprogrammer. beregninger, hvor den ændrede variabel Lav 3 regne stykker med 3 forskellige eller funktion indgår., i samme opgave matematikskabeloner. Du bestemmer selv, men det kan bare være de tre første (se figur). Hint: I noteapplikationen kan man med fordel højre klikke og vælge matematikskabeloner. i) Under tiden for man brug for specielle symboler. De findes i fanen lige under matematik skabeloner. Find og lav tre symboler. Hint: I noteapplikationen kan man igen her højreklikke og vælge symboler. Nspire forstår yderligere nogle enkelte genvejskoder så som pi for π, infinity for e, <= for.

5 [OPGAVER I NSPIRE] 5 Opgave 5) Lister og regneark Lister og regneark er den applikation, der mest minder om standard Excel. Applikationen er delt op i celler. Hvor der henvises til søjler der går lodret og noteres med et bogstav (A, B, C, D ) og rækker der går vandret og noteres med et tal (1, 2, 3, 4, ). Man kan således henvise til en celle ved at skreive f.eks. b3. Opret en Lister og regneark applikation og lav følgende opgaver. a) Skriv tallene fra 1 til 20 i de 20 første rækker i søjle A. Hint: Ved at skrive de to første tal og derpå enten trykke knappen ned nederst i højre hjørne mens man trækker eller ved at højre klikke og vælge udfyld og køre nedad, kan man hurtigt få skrevet de 20 tal. b) For at Nspire skal forstå det som en liste skal man skrive et nav foroven (uden mellemrum). Kald denne for år (se figur). Nspire husker nu listen år og du kan bruge den flere steder i denne opgave også på andre sider prøv f.eks. at skrive år i en beregningsapplikation eller i et matematikfelt i en noteapplikation (på en ny side i samme opgave). c) Nogle gange får man brug for at slette indholdet af hele søjler. Slet indholdet af søjle A. Hint: Marker søjlen ved at stille øverst og trykke pil op (eller vælg marker søjle under handlinger i sidemenuen dokumentværktøjer). Den markerede søjle som man plejer ved del/backspace. d) Hent listen tilbage ind ved at skrive år øverst i søjle A (det er lige her selvfølgelig nemmere at trykke ctrl+z/cmd+z, hvis du lige har slettet søjlen). e) Vi skal nu lave en opgave, hvor vi indsætter 5000 kr. på en konto med 2% rente. Kald søjle B for rentebeløb, søjle C for beløb, skriv Rente i celle d1, skriv Startbeløb celle d2 skriv 2% i celle e1 og 5000 i celle e2. Se nedenstående figur. Hint: Hvis du vil indsætte tekst i regneark som Nspire skal forstå bare er tekst skal du indsætte det i anførelsestegn f.eks. Rente og Startbeløb. Dette gælder ikke navne på listerne. Læg i øvrigt mærke til at Nspire omregner de 2% til 1/50 eller 0.02 afhængigt af beregningstilstanden. f) Renten skal bruges flere gange i beregningerne. Gem den som variable r (se figur nedenfor). Hint: Du kunne også bare skrive r:=2% i celle e1. g) Udfyld celle b1 ved først at skrive = (lig med tegnet) og derpå r gange e2 (som er den celle hvor startbeløbet står). Her regnes rentebeløbet 2% af Hint: Når du har tastet = kan du indhente referencer til de andre celle blot ved at klikke på dem.

6 6 [OPGAVER I NSPIRE] h) Udfyld celle c1. Det er startbeløbet plus rentebeløbet (se figur i højre). i) Ved andet år skal to tal ganges sammen for at finde rentebeløbet. Kig på dit regneark og overvej hvilke to tal der skal ganges sammen og evt. hvordan det kan gøres, inde du går videre. j) Rentebeløbet for andet år udfyldes i celle b2. Brug variablen r og celle referencen c1. k) Udfyld celle c2. Det er det gamle beløb (fra år 1) plus rentebeløbet. l) På nuværende tidspunkt skulle du gerne have udfyldt de to første rækker. Tjek om dine tal er som nedenstående figur. m) Resten af rækkerne udfyldes ud fra række 2 (celle b2 og c2) ved at markere de to celler og udfylde nedad som vist på figuren til højre. Hint: Markering og udfyldning er behandlet i opgave a). n) Hurra cellerne blev udfyldt, men. Obs: Det er kun hvis din beregnings- tilstand ikke er tilnærmet at du få den brøkformater. Beregningstilstanden kan ændres i Dokumentindstillinger i indstillinger i menuen filer. talformatet kan desværre være underlig. Det er en Hint: Alternativt dobbeltklik på underlig ting i Nspire som man af og til kommer ud for indstillinger nederst på skærmen. i denne applikation. Ændr til kommatal ved at markere en søjle, højre klikke og vælger Data Tilnærmet. Gør det i begge søjler. Hvis du Ikke har problemet med talformatet så ændre det til Eksakt og tilbage til Tilnærmet. Hint: Man kan tvinge Nspire til at regne med kommatal ved at indsætte et kommatal i starten. Her kan det gøres ved at skrive gange 1.0 i r (se til højre). o) Vi vil gerne have beregne hvor meget vi i alt tjener i rente i løbet af de 20 år. Lav en ny liste ved navn rentesum i søjle F. Placer dig næst- øverst i søjlen og vælg Kumuleret sum under Liste operationer under Data i Dokumentværktøjer (se figur). Skrev herpå rentebeløb. Hint: cumulativesum(rentebeløb) er langt at skrive og stave til. Derfor har Nspire en genvej til den. Man kan nøjes med at skrive cumsum(rentebeløb). p) Det med at regne på listeniveau øverst kan være hurtigt og smart. Lav en ny liste i søjle G der er lig år gange rentebeløb og en ny liste i søjle H du selvbestemmer men brug gerne de andre lister (se figur nedenfor). NB! Dette skal ikke tillægges nogen matematisk betydning kun leg i Nspire J q) Lav 1-2 ting selv ud over i det ovenstående. Beregn f.eks. Middelrentebeløbet (gennemsnittet). Kig her i Data Listematematik i Dokumentværktøjer.

7 [OPGAVER I NSPIRE] 7 Opgave 6) Diagrammer og statistik (og på tværs af applikationer) Applikationen Diagrammer og statistik kan bruges til at få vist enkelte diagrammer af indtastet data så som prikdiagrammer, søjlediagrammer, cirkeldiagrammer, boksplot, kurver og xy- plot. De data man illustrere i diagrammerne skal indtastes i lister. Typisk bruger man Lister og Regneark til denne indtastning. Opret to applikationer i samme opgave et Lister og regneark til indtastning og et Diagrammer og statistik til diagrammerne. Lav følgende opgaver. a) Indtast datasættet i en liste i Lister og statistik fra følgende opgave b) Første diagram et prikdiagram. Placer dig i søjlen med tallene, højre klik og vælg Hurtiggraf. c) Grå er sådan en kedelig farve. Højre klik på punkterne (et af dem) og vælg en ny farve (vælg selv farven, men blå er pæn). d) Næste diagram et boksplot. Højre klik og vælg Boxplot. Hint: man kan få de yderste punkt (kaldet en outlier) med ved at højre klikke i diagrammet og vælge udvid boxplotgrænser. NB: Boksplots er meget anvendt i gymnasiematematik alt efter hvordan det talmaterialet I får er, er det lidt forskelligt hvordan man laver et boksplot. e) Næste diagram et cirkeldiagram. Her skal data først opfattes som kategorisk (modsat numerisk) af Nspire. Højre klik nederst på listen i Diagrammer og statistik og vælg Tving kategorisk (se figur til højre). Du bør få noget der ligner lidt det første prikdiagram. f) Højre klik og vælg Cirkeldiagram. Så har du et fint cirkeldiagram J Hint: Prøv at højre klikke på diagrammet og vælge vis alle etiketter. g) Indsæt noget tekst i diagrammet. Hint: Vælg Indsæt Tekst under Handlinger i Dokumentværktøjer. h) Du kan lege lidt med farverne ved at højre klikke på de enkelte lagkagestykker. i) Diagrammerne Histogram og Søjlediagram dækkes ikke her, men du kan lege med dem inde du går videre. Hint: Søjlediagram er for katagorisk data og Histogram er for numerisk data, så data skal tvinges numerisk (tilbage) før du kan lave Histogram. j) Resten af opgaven omhandler xy- plot med udgangspunkt i følgende tabel som viser alderen i antal dage og vægten målt i gram for et nyfødt spædbarn. k) Start en ny side og indtast to lister: Alder og Vægt med tallene fra tabellen. Alder Vægt l) Placer dig i søjlen alder og vælg Hurtiggraf. Du får igen et prikdiagram. m) Tilføj en Y- variabel under Diagramegenskaber i Dokumentværktøjer. Det skal være variablen vægt. Hint: Du kan også klikke på y- aksen eller trykke TAB et pargange og derpå Enter. n) Lav en lineær tendenslinje gennempunkterne. Ændr i øvrigt lige punkternes farve J Hint: Undersøg Data Regression Vis lineær(mx+b)

8 8 [OPGAVER I NSPIRE] Resten af opgaven foregår i en beregningsapplikation og i en grafapplikation. o) Nu når vi har lavet en model (ved lineær regression), vil vi prøve at tilgå nogle af værdierne fra regressionen. Opret en ny side og vælg et beregningsapplikation i samme opgave. Skriv stat. (husk punktum). Efter punktum kommer der en rullemenu til syne (se figur til højre). Vælg r! - denne størrelse kaldes forklaringsgraden og beskriver hvor tæt punkterne ligger på linjen på diagrammet før. Hint: Forklaringsgraden her er p) Få en udskrift af alle de forskellige tal i forbindelse med regression ved at skrive stat.results. q) Regressionsligningen (modellen) er gemt i stat.regeqn. Gem den i f(x) vha. Notationen (se figur) Nu kan f(x) bruges til at besvare spørgsmål med modellen r) Brug modellen til at svarer på hvad vægten ifølge modellen er efter 100 dage (f(100)) og hvornår vi kan forvente at babyen vejer gram. s) Man kan også tegne punkterne i grafapplikationen i stedet for diagrammer og statistik. Opret en ny side med grafapplikation og vælg dokumentværktøjer grafindtastning/rediger punktplot. Vælg her alder som x og vægt som y. t) Man kan ikke rigtig se noget endnu men det ændrer vi her. Højre klik mint på grafvinduet og vælg Vindue/Zoom Zoom Data. Her bliver vinduet indstillet så alle data kan ses i grafbilledet. u) Vi kan også få regressionslinjen frem i grafen her. Her skal vælges funktion under dokumentværktøjer grafindtastning/rediger Hint: hvis den er gemt under f(x) som før i beregningsværkstedet så skriv blot f(x) i indtastningslinjen. Ellers skriv stat.regeqn(x). Obs: Til en anden gang indebærer det at man har lavet en lineær regression et eller andet sted. I dette tilfælde blev den foretaget i diagrammer og statistik da Vis Regressionslinje blev valgt. Alternativk kan man gøre det i Lister og regneark under statistik eller i beregningsqpplikationen ved at skrive linregmx alder,vægt. v) Nogle gange giver Zoom- Data ikke det bedste resultat. På at ændre vindue indstillingerne til noget du selv synes ser bedre ud. Tilføj desuden gitterlinjer. Hint: Vindueinstillingerne kan ændres ved at højreklikke og vælge vindue/zoom indstillinger for vindue Se Screenshot til højre for inspireation. Gitterlinjerne tilføjes ved højreklik Vis/Skjul Vis Gitter med linjer. w) Akserne i grafværkstedet hedder x og y. Ændr det til hhv. Alder og Vægt (eller Alder i dage og Vægt i gram), ved at dobbeltklikke på etiketterne og ændre teksten. x) Har du noget du selv vil prøve prøve eller ændre så gør det.

9 [OPGAVER I NSPIRE] 9 Opgave 7) Geometri ekstraopgave Geometri er den eneste applikation så her er en lille opgave i denne applikation. Geometriapplikationen bruges til at konstruere geometriske figurer. Her vil vi konstruere en trekant med bestemte mål. En sidelængde AB = 7 en sidelængde AC = 12 og en vinkel A = 35. Opret et geometriværksted og følg nedenstående. a) Vi laver trekant ABC ud fra beskrivelsen. Først tegner vi den halvlinje som siden AC ligger på. Hint: Se figur til højre for valg af halvlinje. Hvis du holde Shift nede nor du trækker linjen kan du lave den pæn parallel med bunden af skærmen. b) Lav en vinkel på 35 ved at vælge Transformation drejning, hvorefter du trykker på halvlinjen, derefter på punktet som den drejer omkring derefter skriver 35 med tastaturet. OBS: Rækkefølgen her er ikke væsentlig. Nspire forstår godt hvis det tastes i en anden rækkefølge. c) Det punkt vi har er Hjørne A i trekant ABC. De to andre hjørner findes ved at overføre måling. Det gøres under Konstruktion Overfør måling. Hint: Rækkefølgen er igen underordnet. Tast 12 efterfulgt af enter på tastaturet og vælg den vandrette (første) halvlinje. Gør derefter det samme med den anden halvlinje (hvor du taster værdien 7). d) Du skulle nu gerne have noget a la figuren til højre. Navngiv nu punkterne og skjul tallene. Forbind desuden punkterne med linjestykker. Hint: Det mest findes ved at højre klikke på det der skal navngives/skjules. Linjestykkerne findes i menuen punkter og linjer. e) Opmål linjestykkerne ved højre klik Målinger Længde og mål vinklerne op i menuen dokumentværktøjer under Målinger. Hint Ved vinkelmåling klik først på det ene vinkelben, derefter på vinkelspidsen og til sidst på det andet vinkelben. f) Tegn hele trekanten (vælg trekant i menuen figurer) og mål arealet ved at højre klikke på trekanten og vælge Målinger Areal. Hint: Når flere elementer er oven i hinanden i Nspire bladrer man imellem dem vha. TAB- tasten mens man har markøren over dem. g) Skjul halvlinjerne (eller gør dem stiplede) og farv trekanten. Hint: Benyt igen her højre klik- menuens muligheder. h) Du skulle nu have noget a la figuren til højre. Her er Areal tilføjet med tekst som man kan tilføje ved at højre klikke og vælge Tekst. i) Vælg nu Vis/Skjul i menuen Handlinger. Her ser du alt hvad du tidligere har skjult. Tryk på de 35 for at få vist 35 fra den gang du lavede en drejning. j) Dobbelt klik på tallet 35 og ændre det til f.eks. 42. Hvad sker der så? Prøv at gøre det sammen med tallene 7 og 12.

10 10 [OPGAVER I NSPIRE] Nyttige genvejstaster: Genvejstast Windows Mac Applikation Genvej til Ctrl+z +z Alle Fortryd Ctrl+y +y Alle Gendan Ctrl+c +c Alle Kopier Ctrl+v +v Alle Indsæt emne Ctrl+i +i Alle Ny side Ctrl- k +k Alle Vælg/Marker Applikation Ctrl+Enter +Enter Noter/Beregninger Tilnærmet beregning Ctrl+m +m Noter Matematikfelt pi pi Alle (matematikfelt) Substitueres med tallet π TAB/Shift+TAB TAB/Shift+TAB De fleste Nyttig til at bladre mellem steder Ctrl+è +è Alle Bladrer videre til næste side Ctrl+ç +ç Alle Bladrer tilbage til forrige side Ctrl+TAB Ctrl+TAB Alle Skifter mellem dokumenter Ctrl+Shift+Alt+n + +ñ +n Alle Nyt dokument sidestørrelse computer 1 Ctrl+4 +4 Alle Saml Applikationer Ctrl+6 +6 Alle Alle (matematikfelt) Alle (matematikfelt) Substituere med tallet e Ctrl+r +r Alle Genberegn Ctrl+. +. Alle Manuel datafangst. 1 Virker i Nspire

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Håndholdt version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik Klar til start TI-Nspire CAS software...2 Navigation...2 Opgave 3...3 Skriv matematik...3

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

SMATH. Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System. Version: November 2014

SMATH. Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System. Version: November 2014 SMATH Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System Version: November 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er SMATH?...5 Hent programmet eller kør direkte i browser...5 Udgangspunkt

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Materialet er udarbejdet af Brian Olesen med assistance fra Bjørn Felsager. Dynamiske geometriprogrammer Dynamisk

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium Kurve eller punktdiagram Formatering

Læs mere