Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer."

Transkript

1 [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og anden opgave består af en side. Kald dem bare opgave 1 og opgave 2 (som Nspire foreslår). Hint: Opgaver oprettes ved at højreklikke i sidesortervinduet (se figur til højre). b) Lav en note applikation og en graf applikation på de to sider i første opgave. c) Lav siden i opgave 2 en todelt side vha. Knappen vist på figuren her: Vælg to applikationer her. Du bestemmer selv. d) Vi fortryder (leger vi J ) og vil gerne have opgave 2 vist i 2 sider og opgave 1 vist i en side hvor applikationerne er samlet. Brug her spred/saml applikationer under sidelayout i menuen Rediger for oven. Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. e) Opret en ny side i en af opgaverne. Hint: Man kan her bruge genvejstasten ctrl+i/cmd+i. f) På den nye side opret 4 applikationer på samme side altså en 4- delt side. Vælg selv hvilke 4. g) Vi fortryder igen og vil slette en af applikationerne så vi har de 3 andre. Prøv om du kan og læs derpå videre. h) Man kan slette en applikation ved at vælge applikationen først. Man skal være i den og vælge vælg applikation i menuen Rediger SideLayout. Efter applikationen er valgt står rammen og blinker. Så kan man slette den. Hint: Man kan med fordelt blot trykke ctrl+k/cmd+k for at vælge applikation. i) Har du selv nogle udfordringer indenfor emnet dokumentstyring i Nspire så lav videre. Obs: Når genvejstaster omtales her er det hhv. For windows/mac således at eksempelvis ctrl+4 er genvejstasten i windows og cmd+4 er den tilsvarende på en mac. Obs: Ud over de genvejstaster her bliver præsenteret kan man bruge flere sædvanlige genvejstaster Specielt nyttige er ctr+z/cmd+z (fortryd) og ctrl+y/cmd+y (gendan), samt ctrl+c/cmd+c (kopier) og ctrl+v/cmd+v (indsæt)

2 2 [OPGAVER I NSPIRE] Opgave 2) Beregninger Beregninger er den applikation, der minder mest om en typisk lommeregner. Her kan man hurtig lige for udregnet forskellige ting, men det er ikke typisk at man bruger denne applikation i forbindelse med afleveringer eller til eksamen, da det ikke er nemt at skrive tekst. Ikke desto mindre har den en stor fordel i forhold til mange andre simplere lommeregnere idet den kan meget, man kan se hvad man har tastet ind (således at eventuelle fejl let kan spores) og den er nem at bruge. Opret en beregningsapplikation og lav nedenstående opgaver a) Udregn regnestykket 2 3/4 + 7/8. b) Ovenstående skulle gerne give!" (hvis beregningstilstanden ikke er Approx). Nogle gange vil! vi gerne have resultatet som decimaltal. En meget nyttig genvejstast til dette er ctrl+enter/cmd+enter. Placer dig på linjen under og brug denne tast. Her genberegnes stykket, men et decimaltal spyttes ud. c) Udregn!" +! og angiv facit som decimaltal.!"! Hint: Nspire laver om til brøk hvis man bruger den skrå brøkstreg på tastaturet. Ellers er der en skabelon til brøker under matematikskabeloner i hjælpeprogrammerne (sidemenuen se figur). d) Udregn 1 +!! og angiv facit som decimaltal.!! e) Udregn stykket!!!. Husk at tjekke om Nspire skriver!!! det rigtigt. f) Udregn 3 log(2). Angiv som decimaltal. g) Løs ligningen 4x + 3 = 8. Angiv resultatet både som brøk og decimaltal. Hint: Ligningen kan løses vha. følgende kommando: Metoden med ctrl+enter/cmd+enter til at angive decimaltal kan også bruges her. h) Løs ligningen x! x = 1. Der er to løsninger. Angiv dem som decimaltal. Hint: Man kan opløfte til 2 i Nspire ved at skrive x^2. i) Ligningen 2x = 3 + 2x har ingen løsninger. Prøv at løse den vha. Solve. Hvad er Nspires måde at sige at en ligning ingen løsninger har? j) Man kan gemme funktioner hvis man skal lave flere beregninger, hvilket kan være ret smart. Hvis man bruger til at indskrive f.eks. en funktion, husker Nspire den i hele opgaven (ikke dokumentet). Se figuren til højre. Brug denne metode til hurtigt at udregne nedenstående tabel for funktionen f x = 7x 9 x f(x)

3 [OPGAVER I NSPIRE] 3 Opgave 3) Grafer Opret et grafværksted og lav følgende opgaver: a) Tegn grafen for f x = 3x 2.5. Hint: man kan bruge genvejstasten ctrl+g/cmd+g til at komme til grafindtastningslinjen. b) Lav et linjegitter. Hint: Man kan tilgå linjegitteret ved at højreklikke i grafvinduet og vælg Vis/Skjul Vis gitter med linjer. c) Ændre grafvinduet til x!"# = 10, x!"# = 10, y!"# = 5 og y!"# = 10. Hint: Man kan ændre vinduet i indstillinger for vindue under Vindue/Zoom ved at højre klikke i grafvinduet. Alternativt og hurtigere kan man dobbeltklikke på tallene for enden af akserne. Ved at trykke på Tab i stedet for Enter går man videre med uret rundt omkring i koordinatsystemet. d) Indsæt punktet (2, f 2 ) på grafen. Brug Punkt på under Punkter og linjer i menuen Geometri (se figur). Hint: Først klikkes på linjen. Lav derpå en startparentes og skriv 2. Svaret bør være 2,3.5. e) Bestem skæringspunktet mellem linjen f og x- aksen. Hint: Det kan gøres under skæringspunkter i Punkter og linjer i menuen Geometri. Klik herefter på x- aksen og linjen (rækkefølgen er lige gyldig) f) Få vist koordinaterne for skæringspunkter ved at højre klikke på det og vælge koordinater og ligninger. g) Navngiv punktet ved at højre klikke og vælge navngiv. Kald det f.eks. navnet på din matematiklærer. h) Ændr punktets type under attributter (også ved at højre klikke). Hint: Du kan bladre mellem de forskellige punkter med piletasterne. i) Ændr punktets farve ved at højre klikke og vælge Farve Linjefarve. j) Indsæt noget tekst et sted i grafvinduet (f.eks øverst til venstre). Hint: Det gøres ved at vælge Handlinger Tekst og så klikke der hvor man vil skrive teksten. k) Indtast en ny funktion g x = x! x 4. l) Ændr vinduet så man kan se begge skæringspunkter. Hint: Den hurtigste måde at gøre det på her er lige at trække lidt i grafen ved at klikke i vinduet og hive mens knappen holdes nede. m) Bestem samtlige skæringspunkter mellem de to funktioner. n) Bestem minimumspunktet for g ved at vælge Minimum i menuen Undersøg grafer. Vælg først grafen, tryk så til venstre og derpå til højre for minimummet. o) Udfordring: Prøv at lave nogle aflæsnings linjer ind til akserne for minimumspunktet. Hint: Brug her Vinkelret under Konstruktion i menuen Geometri, linjestykker i Punkter og linjer. Linjestykkerne kan laves stiplede ved at vælge Attributter.

4 4 [OPGAVER I NSPIRE] Opgave 4) Noter Noteapplikationen i Nspire er smart. Her kan man let skrifte mellem beregninger og tekst. Desuden kan man indsætte billeder. Opret en noteapplikation og lav følgende opgaver: a) Lav en linje tekst og en beregning, en linje tekst til og en beregning og en linje tekst til og en beregning til du har i alt tre linjers tekst og tre beregninger. Du må selv om hvad der står i teksten og hvad der beregnes. Du kan dog benytte følgende: Udregn stykket 3!!! Løs ligningen 5x 29 = 7x + 5 Obs: cos(60) skal helst give! eller 0.5. Hvis ikke det Udregn cos (60)! Hint: Man kan let oprette et matematikfelt gør skal instillingen ændres (kontakt din lærer) ved genvejstasten ctrl+m/cmd+m. b) Indsæt et billede i noteapplikationen. Det gøres i menuen indsæt foroven (se figur til højre). c) Nspire har en meget karakteristisk trekant i deres udregninger i notefeltet vist her: Den er fin og behøves ikke at ændres men man kan ændre den, hvis man har lyst. Ændr den ved at højreklikke og vælge Attributter for matematikfelt (se ser du at der er andre ting, der kan indstilles ved matematikfeltet). d) Opret funktionen f x = 4x 7 ved hjælp at udtrykket i et matematik felt. Hint: se evt. figur til højre. e) Udregn f 5 og f(2) og løs ligningen f x = 3. Hint: Til løsning af ligningen bruges solve (se til højre). f) På linjen under ovenstående beregninger ændre nu funktionen til f x = 2x + 5. Igen ved brug af Kan du se at det hele ændre sig? Obs: Det er en af de store forskelle mellem g) Ændr funktionen til f x = x! og læg mærke til Beregningsapplikationen og de andre at det ændre sig en gang til. applikationer. Når en beregning er h) Matematikskabeloner bliver tit brugt til foretaget i beregninger (dækket i opgave 2 kan den ikke ændres, mens her i noter og beregninger. De findes siden under andre steder i Nspire ændres alle tidlige hjælpeprogrammer. beregninger, hvor den ændrede variabel Lav 3 regne stykker med 3 forskellige eller funktion indgår., i samme opgave matematikskabeloner. Du bestemmer selv, men det kan bare være de tre første (se figur). Hint: I noteapplikationen kan man med fordel højre klikke og vælge matematikskabeloner. i) Under tiden for man brug for specielle symboler. De findes i fanen lige under matematik skabeloner. Find og lav tre symboler. Hint: I noteapplikationen kan man igen her højreklikke og vælge symboler. Nspire forstår yderligere nogle enkelte genvejskoder så som pi for π, infinity for e, <= for.

5 [OPGAVER I NSPIRE] 5 Opgave 5) Lister og regneark Lister og regneark er den applikation, der mest minder om standard Excel. Applikationen er delt op i celler. Hvor der henvises til søjler der går lodret og noteres med et bogstav (A, B, C, D ) og rækker der går vandret og noteres med et tal (1, 2, 3, 4, ). Man kan således henvise til en celle ved at skreive f.eks. b3. Opret en Lister og regneark applikation og lav følgende opgaver. a) Skriv tallene fra 1 til 20 i de 20 første rækker i søjle A. Hint: Ved at skrive de to første tal og derpå enten trykke knappen ned nederst i højre hjørne mens man trækker eller ved at højre klikke og vælge udfyld og køre nedad, kan man hurtigt få skrevet de 20 tal. b) For at Nspire skal forstå det som en liste skal man skrive et nav foroven (uden mellemrum). Kald denne for år (se figur). Nspire husker nu listen år og du kan bruge den flere steder i denne opgave også på andre sider prøv f.eks. at skrive år i en beregningsapplikation eller i et matematikfelt i en noteapplikation (på en ny side i samme opgave). c) Nogle gange får man brug for at slette indholdet af hele søjler. Slet indholdet af søjle A. Hint: Marker søjlen ved at stille øverst og trykke pil op (eller vælg marker søjle under handlinger i sidemenuen dokumentværktøjer). Den markerede søjle som man plejer ved del/backspace. d) Hent listen tilbage ind ved at skrive år øverst i søjle A (det er lige her selvfølgelig nemmere at trykke ctrl+z/cmd+z, hvis du lige har slettet søjlen). e) Vi skal nu lave en opgave, hvor vi indsætter 5000 kr. på en konto med 2% rente. Kald søjle B for rentebeløb, søjle C for beløb, skriv Rente i celle d1, skriv Startbeløb celle d2 skriv 2% i celle e1 og 5000 i celle e2. Se nedenstående figur. Hint: Hvis du vil indsætte tekst i regneark som Nspire skal forstå bare er tekst skal du indsætte det i anførelsestegn f.eks. Rente og Startbeløb. Dette gælder ikke navne på listerne. Læg i øvrigt mærke til at Nspire omregner de 2% til 1/50 eller 0.02 afhængigt af beregningstilstanden. f) Renten skal bruges flere gange i beregningerne. Gem den som variable r (se figur nedenfor). Hint: Du kunne også bare skrive r:=2% i celle e1. g) Udfyld celle b1 ved først at skrive = (lig med tegnet) og derpå r gange e2 (som er den celle hvor startbeløbet står). Her regnes rentebeløbet 2% af Hint: Når du har tastet = kan du indhente referencer til de andre celle blot ved at klikke på dem.

6 6 [OPGAVER I NSPIRE] h) Udfyld celle c1. Det er startbeløbet plus rentebeløbet (se figur i højre). i) Ved andet år skal to tal ganges sammen for at finde rentebeløbet. Kig på dit regneark og overvej hvilke to tal der skal ganges sammen og evt. hvordan det kan gøres, inde du går videre. j) Rentebeløbet for andet år udfyldes i celle b2. Brug variablen r og celle referencen c1. k) Udfyld celle c2. Det er det gamle beløb (fra år 1) plus rentebeløbet. l) På nuværende tidspunkt skulle du gerne have udfyldt de to første rækker. Tjek om dine tal er som nedenstående figur. m) Resten af rækkerne udfyldes ud fra række 2 (celle b2 og c2) ved at markere de to celler og udfylde nedad som vist på figuren til højre. Hint: Markering og udfyldning er behandlet i opgave a). n) Hurra cellerne blev udfyldt, men. Obs: Det er kun hvis din beregnings- tilstand ikke er tilnærmet at du få den brøkformater. Beregningstilstanden kan ændres i Dokumentindstillinger i indstillinger i menuen filer. talformatet kan desværre være underlig. Det er en Hint: Alternativt dobbeltklik på underlig ting i Nspire som man af og til kommer ud for indstillinger nederst på skærmen. i denne applikation. Ændr til kommatal ved at markere en søjle, højre klikke og vælger Data Tilnærmet. Gør det i begge søjler. Hvis du Ikke har problemet med talformatet så ændre det til Eksakt og tilbage til Tilnærmet. Hint: Man kan tvinge Nspire til at regne med kommatal ved at indsætte et kommatal i starten. Her kan det gøres ved at skrive gange 1.0 i r (se til højre). o) Vi vil gerne have beregne hvor meget vi i alt tjener i rente i løbet af de 20 år. Lav en ny liste ved navn rentesum i søjle F. Placer dig næst- øverst i søjlen og vælg Kumuleret sum under Liste operationer under Data i Dokumentværktøjer (se figur). Skrev herpå rentebeløb. Hint: cumulativesum(rentebeløb) er langt at skrive og stave til. Derfor har Nspire en genvej til den. Man kan nøjes med at skrive cumsum(rentebeløb). p) Det med at regne på listeniveau øverst kan være hurtigt og smart. Lav en ny liste i søjle G der er lig år gange rentebeløb og en ny liste i søjle H du selvbestemmer men brug gerne de andre lister (se figur nedenfor). NB! Dette skal ikke tillægges nogen matematisk betydning kun leg i Nspire J q) Lav 1-2 ting selv ud over i det ovenstående. Beregn f.eks. Middelrentebeløbet (gennemsnittet). Kig her i Data Listematematik i Dokumentværktøjer.

7 [OPGAVER I NSPIRE] 7 Opgave 6) Diagrammer og statistik (og på tværs af applikationer) Applikationen Diagrammer og statistik kan bruges til at få vist enkelte diagrammer af indtastet data så som prikdiagrammer, søjlediagrammer, cirkeldiagrammer, boksplot, kurver og xy- plot. De data man illustrere i diagrammerne skal indtastes i lister. Typisk bruger man Lister og Regneark til denne indtastning. Opret to applikationer i samme opgave et Lister og regneark til indtastning og et Diagrammer og statistik til diagrammerne. Lav følgende opgaver. a) Indtast datasættet i en liste i Lister og statistik fra følgende opgave b) Første diagram et prikdiagram. Placer dig i søjlen med tallene, højre klik og vælg Hurtiggraf. c) Grå er sådan en kedelig farve. Højre klik på punkterne (et af dem) og vælg en ny farve (vælg selv farven, men blå er pæn). d) Næste diagram et boksplot. Højre klik og vælg Boxplot. Hint: man kan få de yderste punkt (kaldet en outlier) med ved at højre klikke i diagrammet og vælge udvid boxplotgrænser. NB: Boksplots er meget anvendt i gymnasiematematik alt efter hvordan det talmaterialet I får er, er det lidt forskelligt hvordan man laver et boksplot. e) Næste diagram et cirkeldiagram. Her skal data først opfattes som kategorisk (modsat numerisk) af Nspire. Højre klik nederst på listen i Diagrammer og statistik og vælg Tving kategorisk (se figur til højre). Du bør få noget der ligner lidt det første prikdiagram. f) Højre klik og vælg Cirkeldiagram. Så har du et fint cirkeldiagram J Hint: Prøv at højre klikke på diagrammet og vælge vis alle etiketter. g) Indsæt noget tekst i diagrammet. Hint: Vælg Indsæt Tekst under Handlinger i Dokumentværktøjer. h) Du kan lege lidt med farverne ved at højre klikke på de enkelte lagkagestykker. i) Diagrammerne Histogram og Søjlediagram dækkes ikke her, men du kan lege med dem inde du går videre. Hint: Søjlediagram er for katagorisk data og Histogram er for numerisk data, så data skal tvinges numerisk (tilbage) før du kan lave Histogram. j) Resten af opgaven omhandler xy- plot med udgangspunkt i følgende tabel som viser alderen i antal dage og vægten målt i gram for et nyfødt spædbarn. k) Start en ny side og indtast to lister: Alder og Vægt med tallene fra tabellen. Alder Vægt l) Placer dig i søjlen alder og vælg Hurtiggraf. Du får igen et prikdiagram. m) Tilføj en Y- variabel under Diagramegenskaber i Dokumentværktøjer. Det skal være variablen vægt. Hint: Du kan også klikke på y- aksen eller trykke TAB et pargange og derpå Enter. n) Lav en lineær tendenslinje gennempunkterne. Ændr i øvrigt lige punkternes farve J Hint: Undersøg Data Regression Vis lineær(mx+b)

8 8 [OPGAVER I NSPIRE] Resten af opgaven foregår i en beregningsapplikation og i en grafapplikation. o) Nu når vi har lavet en model (ved lineær regression), vil vi prøve at tilgå nogle af værdierne fra regressionen. Opret en ny side og vælg et beregningsapplikation i samme opgave. Skriv stat. (husk punktum). Efter punktum kommer der en rullemenu til syne (se figur til højre). Vælg r! - denne størrelse kaldes forklaringsgraden og beskriver hvor tæt punkterne ligger på linjen på diagrammet før. Hint: Forklaringsgraden her er p) Få en udskrift af alle de forskellige tal i forbindelse med regression ved at skrive stat.results. q) Regressionsligningen (modellen) er gemt i stat.regeqn. Gem den i f(x) vha. Notationen (se figur) Nu kan f(x) bruges til at besvare spørgsmål med modellen r) Brug modellen til at svarer på hvad vægten ifølge modellen er efter 100 dage (f(100)) og hvornår vi kan forvente at babyen vejer gram. s) Man kan også tegne punkterne i grafapplikationen i stedet for diagrammer og statistik. Opret en ny side med grafapplikation og vælg dokumentværktøjer grafindtastning/rediger punktplot. Vælg her alder som x og vægt som y. t) Man kan ikke rigtig se noget endnu men det ændrer vi her. Højre klik mint på grafvinduet og vælg Vindue/Zoom Zoom Data. Her bliver vinduet indstillet så alle data kan ses i grafbilledet. u) Vi kan også få regressionslinjen frem i grafen her. Her skal vælges funktion under dokumentværktøjer grafindtastning/rediger Hint: hvis den er gemt under f(x) som før i beregningsværkstedet så skriv blot f(x) i indtastningslinjen. Ellers skriv stat.regeqn(x). Obs: Til en anden gang indebærer det at man har lavet en lineær regression et eller andet sted. I dette tilfælde blev den foretaget i diagrammer og statistik da Vis Regressionslinje blev valgt. Alternativk kan man gøre det i Lister og regneark under statistik eller i beregningsqpplikationen ved at skrive linregmx alder,vægt. v) Nogle gange giver Zoom- Data ikke det bedste resultat. På at ændre vindue indstillingerne til noget du selv synes ser bedre ud. Tilføj desuden gitterlinjer. Hint: Vindueinstillingerne kan ændres ved at højreklikke og vælge vindue/zoom indstillinger for vindue Se Screenshot til højre for inspireation. Gitterlinjerne tilføjes ved højreklik Vis/Skjul Vis Gitter med linjer. w) Akserne i grafværkstedet hedder x og y. Ændr det til hhv. Alder og Vægt (eller Alder i dage og Vægt i gram), ved at dobbeltklikke på etiketterne og ændre teksten. x) Har du noget du selv vil prøve prøve eller ændre så gør det.

9 [OPGAVER I NSPIRE] 9 Opgave 7) Geometri ekstraopgave Geometri er den eneste applikation så her er en lille opgave i denne applikation. Geometriapplikationen bruges til at konstruere geometriske figurer. Her vil vi konstruere en trekant med bestemte mål. En sidelængde AB = 7 en sidelængde AC = 12 og en vinkel A = 35. Opret et geometriværksted og følg nedenstående. a) Vi laver trekant ABC ud fra beskrivelsen. Først tegner vi den halvlinje som siden AC ligger på. Hint: Se figur til højre for valg af halvlinje. Hvis du holde Shift nede nor du trækker linjen kan du lave den pæn parallel med bunden af skærmen. b) Lav en vinkel på 35 ved at vælge Transformation drejning, hvorefter du trykker på halvlinjen, derefter på punktet som den drejer omkring derefter skriver 35 med tastaturet. OBS: Rækkefølgen her er ikke væsentlig. Nspire forstår godt hvis det tastes i en anden rækkefølge. c) Det punkt vi har er Hjørne A i trekant ABC. De to andre hjørner findes ved at overføre måling. Det gøres under Konstruktion Overfør måling. Hint: Rækkefølgen er igen underordnet. Tast 12 efterfulgt af enter på tastaturet og vælg den vandrette (første) halvlinje. Gør derefter det samme med den anden halvlinje (hvor du taster værdien 7). d) Du skulle nu gerne have noget a la figuren til højre. Navngiv nu punkterne og skjul tallene. Forbind desuden punkterne med linjestykker. Hint: Det mest findes ved at højre klikke på det der skal navngives/skjules. Linjestykkerne findes i menuen punkter og linjer. e) Opmål linjestykkerne ved højre klik Målinger Længde og mål vinklerne op i menuen dokumentværktøjer under Målinger. Hint Ved vinkelmåling klik først på det ene vinkelben, derefter på vinkelspidsen og til sidst på det andet vinkelben. f) Tegn hele trekanten (vælg trekant i menuen figurer) og mål arealet ved at højre klikke på trekanten og vælge Målinger Areal. Hint: Når flere elementer er oven i hinanden i Nspire bladrer man imellem dem vha. TAB- tasten mens man har markøren over dem. g) Skjul halvlinjerne (eller gør dem stiplede) og farv trekanten. Hint: Benyt igen her højre klik- menuens muligheder. h) Du skulle nu have noget a la figuren til højre. Her er Areal tilføjet med tekst som man kan tilføje ved at højre klikke og vælge Tekst. i) Vælg nu Vis/Skjul i menuen Handlinger. Her ser du alt hvad du tidligere har skjult. Tryk på de 35 for at få vist 35 fra den gang du lavede en drejning. j) Dobbelt klik på tallet 35 og ændre det til f.eks. 42. Hvad sker der så? Prøv at gøre det sammen med tallene 7 og 12.

10 10 [OPGAVER I NSPIRE] Nyttige genvejstaster: Genvejstast Windows Mac Applikation Genvej til Ctrl+z +z Alle Fortryd Ctrl+y +y Alle Gendan Ctrl+c +c Alle Kopier Ctrl+v +v Alle Indsæt emne Ctrl+i +i Alle Ny side Ctrl- k +k Alle Vælg/Marker Applikation Ctrl+Enter +Enter Noter/Beregninger Tilnærmet beregning Ctrl+m +m Noter Matematikfelt pi pi Alle (matematikfelt) Substitueres med tallet π TAB/Shift+TAB TAB/Shift+TAB De fleste Nyttig til at bladre mellem steder Ctrl+è +è Alle Bladrer videre til næste side Ctrl+ç +ç Alle Bladrer tilbage til forrige side Ctrl+TAB Ctrl+TAB Alle Skifter mellem dokumenter Ctrl+Shift+Alt+n + +ñ +n Alle Nyt dokument sidestørrelse computer 1 Ctrl+4 +4 Alle Saml Applikationer Ctrl+6 +6 Alle Alle (matematikfelt) Alle (matematikfelt) Substituere med tallet e Ctrl+r +r Alle Genberegn Ctrl+. +. Alle Manuel datafangst. 1 Virker i Nspire

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat 1 Dokumentformat Åbn TI-Nspire. Første gang man åbner programmet vises som regel et skærmbillede fra en håndholdt lommeregner. Denne visning skiftes til Computer i menuen eller ved ALT-Shift-C. Denne indstilling

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Øvelser til Eksamensopgaver i matematik

Øvelser til Eksamensopgaver i matematik Øvelser til Eksamensopgaver i matematik med TI-Nspire CAS ver. 2.0 Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Marts 2010 Indholdsfortegnelse TI-Nspire CAS version 2.0...2 Generelle TIPS & TRICKS (T&T)...3 Eksempel

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Grupperede observationssæt Deskriptiv statistik: Middelværdi, frekvensfordeling, sumkurve, kvartilsæt, boxplot

Grupperede observationssæt Deskriptiv statistik: Middelværdi, frekvensfordeling, sumkurve, kvartilsæt, boxplot Grupperede datasæt: Middelværdi, intervalfrekvens og kumuleret frekvens. Bilbestandens alder i 2005 fremgår af følgende tabel. Alder i år ]0;4] ]4;8] ]8;12] ]12;16] ]16;20] ]20;24] Antal i tusinde 401

Læs mere

Introduktion til GeoGebra

Introduktion til GeoGebra Introduktion til GeoGebra Om navne Ib Michelsen Herover ses GeoGebra's brugerflade. 1 I øverste linje finder du navnet GeoGebra og ikoner til at minimere vinduet, ændre til fuldskærm og lukke I næste linje

Læs mere

Vejledning til Excel 2010

Vejledning til Excel 2010 Vejledning til Excel 2010 Indhold Eksempel på problemregning i Excel... 2 Vejledning til skabelon og opstilling... 3 Indskrivning... 5 Tips til problemregninger... 6 Brøker... 6 Når du skal bruge pi...

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion)

Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion) Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion) Når du åbner for TI-Nspire CAS i en standardopsætning ser brugerfladen således ud (hvis ikke, så vælg Dialogboks > Indlæs standardområdet): I midterpanelet

Læs mere

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE.

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. Geogebra. DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. (dvs. det er ikke alle emner i SYMBOLLINIEN, der beskrives). Navnet GEOGEBRA er en

Læs mere

Vejledning til WordMat på Mac

Vejledning til WordMat på Mac Installation: WordMat på MAC Vejledning til WordMat på Mac Hent WordMat for MAC på www.eduap.com Installationen er først slut når du har gjort følgende 1. Åben Word 2. I menuen vælges: Word > Indstillinger

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Hvad er nyt i version 3.6?

Hvad er nyt i version 3.6? Hvad er nyt i version 3.6? 1. Dokumentformater Den afgørende nyhed og også den mest problematiske er indførelsen af nye dokumentformater: Vi har hidtil arbejdet med et flydende dokumentformat. Når man

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul Start-mat for stx og hf 0,6 5, 9 2017 Karsten Juul Start-mat for stx og hf 2017 Karsten Juul 1/8-2017 (7/8-2017) Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm. Hæftet må benyttes

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Regneark Excel fortsat

Regneark Excel fortsat Regneark Excel fortsat Indhold SÅDAN TEGNES GRAFER I REGNEARK EXCEL... 1 i Excel 97-2003... 1 I Excel 2007... 1 ØVELSE... 2 I Excel 97-2003:... 2 I Excel 2007... 3 OM E-OPGAVER 12A... 4 Sådan tegnes grafer

Læs mere

Matematikbanken.dk WORDMAT - VEJLEDNING - TILRETTET 6. KLASSE.

Matematikbanken.dk WORDMAT - VEJLEDNING - TILRETTET 6. KLASSE. WordMat er en udvidelse til Microsoft Word, som kan køre både på Windows og Mac. Windows-versionen kræver mindst Office 2007, og mac-versionen kræver mindst Office 2011. Du downloader WordMat her: http://goo.gl/wubvvo

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Grundlæggende find selv flere funktioner, fx i GG s indbyggede hjælpefunktion. Vær opmærksom på at grænsefladen i GeoGebra ændrer sig med tiden, da værktøjet

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Geogebra Begynder Ku rsus

Geogebra Begynder Ku rsus Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Geogebra Begynder Ku rsus Kompendiet indeholder: Mål side længder Mål areal Mål vinkler Vinkelhalveringslinje Indskrevne cirkel Midt normal Omskrevne cirkel Trekant

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Gratisprogrammet 27. september 2011

Gratisprogrammet 27. september 2011 Gratisprogrammet 27. september 2011 1 Brugerfladen: Små indledende øvelser: OBS: Hvis et eller andet ikke fungerer, som du forventer, skal du nok vælge en anden tilstand. Dette ses til højre for ikonerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 3.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 3.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 3.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2012 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

TI-Nspire Technology Version 3.2 Versionsnoter

TI-Nspire Technology Version 3.2 Versionsnoter TI-Nspire Technology Version 3.2 Versionsnoter Versionsnoter 1 Sammenfatning Tak, fordi du opdaterer dine TI-Nspire -produkter til Version 3.2. Denne version af versionsnoterne indeholder opdateringer

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P Differentialregning Et oplæg L P A 2009 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte kan I bruge inden I starter på differentialregningen i lærebogen Det meste af hæftet er små spørgsmål med korte svar Spørgsmålene

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Projekt 3.4 Introduktion til geometri med TI-Nspire

Projekt 3.4 Introduktion til geometri med TI-Nspire Projekt 3.4 Introduktion til geometri med TI-Nspire 1. Introduktion til geometriværktøjerne i TI-Nspire cas... 2 1.2. Åben en geometriapplikation... 2 1.2. Klik-Flyt-Klik... 2 Eksempel: Tegn en cirkel...

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B- og A-niveau i st og hf f f ( ),8 014 Karsten Juul 1 Funktion og dens graf, forskrift og definitionsmängde 11 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1): -akse

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydningsloven Når en bølge, fx en lysbølge, rammer en grænseflade mellem to stoffer, vil bølgen normalt blive spaltet i to: Noget af bølgen kastes tilbage (spejling), hvor udfaldsvinklen u

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og funktioner Elevmateriale 30-01-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Opgaver GeoGebra Om at genkende

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at: Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med

Læs mere

Projekt 3.7. Pythagoras sætning

Projekt 3.7. Pythagoras sætning Projekt 3.7. Pythagoras sætning Flere beviser for Pythagoras sætning... Bevis for Pythagoras sætning ved anvendelse af ensvinklede trekanter... Opgave 1: Et kinesisk og et indisk bevis for Pythagoras sætning...

Læs mere

Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4

Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4 BH Test for normalfordeling i WordMat Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4 Grupperede observationer Vi tager udgangspunkt i

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Beregn operationsalder

Beregn operationsalder Beregn operationsalder I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den alder patienten har ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio. Analyseportalen

Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio. Analyseportalen Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio Analyseportalen Den nye Analyseportal er ikke meget anderledes end den gamle. Der er dog enkelte funktioner, der er blevet meget anderledes. De er omtalt i denne

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang

BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang 1 BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang BESKRIV VERDEN er en app, hvor du kan tilføje informationer direkte på dine mobilfotos lige efter du har taget dem. Appen er et værktøj, der hjælper dig til

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere