Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen Karen Bladt Einar Carstensen Klaus Holm Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Mads Folkjær Mads Kofod Jonna Nielsen Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Emil Kristensen Winni Grosbøll Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Christian Christiansen Lis Rasmussen

2 Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (24. august 2012) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Budgetramme Arkitektkonkurrencen 8. Fundraising - status 9. Bestyrelsessammensætning 10. Mødeplan Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (24. august 2012) samt denne dagsorden Formanden bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Henrik Pedersen som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Carl Jørgen Bindslev. Referat og dagsorden godkendt uden bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Mads Folkjær fremlagde ønske fra elevrådsmøde Informationsmøde på baggrund af manglende viden om byggeri m.m., hvor er vi i processen? uvidenhed om økonomien Evt. ønske om en paneldebat hvor alle får mulighed for at deltage. Der blev udtrykt ønske om at det bliver et fællesmøde for hele Campus Bornholm og ikke afdelingsvis, således at det bliver en ensartet information til alle elever. Bestyrelsesformanden og direktøren ville repræsentere ledelsen på mødet. Direktør og Mads Folkjær koordinerer mødetidspunkt, mødedagsorden og udsender.

3 Punkt 03 Meddelelser fra formanden Orientering Resultatlønskontrakt direktør (www.campusbornholm.dk) Formanden orienterede om indgået resultatlønskontrakt for direktør som forefindes på hjemmesiden. På grund af stram økonomistyring på alle områder oplyste direktør at han har besluttet at nedjustere beløbsrammen på sin egen resultatlønskontrakt.. Der vil derfor tilgå en tilrettet resultatlønskontrakt til hjemmesiden. Punkt 04 Meddelelser fra direktør mundtlig orientering Orientering Ansøgning Vækstforum om grøn toning af HHX/HTX uddannelserne. Direktøren orienterede om ansøgningen. Formålet var at skaffe finansiering til at kunne gennemfører livscyklusanalyser på det grønne område som en integreret del af undervisningen. Målet var på mellemlang sigt at kunne foretage den slags analyser for erhvervslivet for på den måde at forstærke indsatsen for implementeringen a Bright Green Island parallelt med at forstærke den grønne indsats bredt i undervisningen. Ny uddannelseschef på GYM Direktør oplyste, at der ved starten af skoleåret tiltrådte en konstitueret uddannelseschef på det gymnasiale område, og at han forventede, at stillingen vil blive opslået ledig snarest. Henrik Kofoed-Svendsen påpegede, at der på sidste møde var blevet talt om evaluering af ny ledelsesstruktur inden stillingen blev opslået, og det blev derfor besluttet at tage en drøftelse på HSU om situationen og foretage en evaluering af ledelsesstrukturen baseret på de erfaringer, der var indhøstet siden det nye skoleår startede. Herefter vil der være et solidt grundlag til at drøfte det igen på næste bestyrelsesmøde forud for en egentlig stillingtagen og opslag af stillinger. Opslag af uddannelseschef vil derfor afvente drøftelserne på næste bestyrelsesmøde. Direktør vil udarbejde et oplæg til ledelsesstruktur. Direktøren påpegede vigtigheden af, at lederstillinger generelt appellerer til et bredt ansøgerfelt for at prioritere bredden i ledelsesholdet. TUC s situation lige nu Direktør orienterede om samarbejdet med TEC og kurserne på TUC. Direktør orienterede om anden udbyder af Kurser gennem TUC.dk som vi er blevet frarådet at samarbejde med på grund af verserende sager. Samarbejde med KEA og UCC/Metropol om de grønne uddannelser Direktør orienterede om de grønne tiltag i forbindelse med gennemførelse af kursusforløbet Grøn Håndværker, som der sker en

4 intensivering af i samarbejde med BCB, og som bl.a. havde ført til en drøftelse med KEA om etablering af en egentlig grøn uddannelse evt. på KVU niveau. Lars Goldschmidt henledte opmærksomheden imod Ingeniørskolen i Ballerup som også kunne være et emne som mulig samarbejdspartner på området. UCC og Metropol vil som en naturlig del indgå i disse drøftelser som allerede etablerede uddannelsesaktører på Bornholm. Belægningsanalyse Direktør orienterede om belægningsanalysen og de udfordringer der er på området og et ønske om evt. at sælge Hoffmann. Finansiering Direktøren orienterede om, at et F1 lån på 9,5 mio kr. (restgæld 7,7 mio kr.) i Hoffmann og et F5 lån på 12 mio kr. (restgæld 9,6 mio kr.) i Sandemandsvej 11 stod til fornyelse inden årets udgang. Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om den risikoprofil, man ønsker i Campus Bornholms låneportefølge i fordelingen mellem fast forrentede lån og variabelt forrentede lån. En fortsættelse af de 2 lån på uændrede vilkår (hhv. F1 og F5) vil respektere den beslutning, og vil derfor blive effektueret, med mindre bestyrelsen ønsker en anden fordeling. Der var ingen bemærkninger til direktørens redegørelse, og lånene bliver derfor fornyet som beskrevet.

5 Punkt 05 Orientering Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Der var intet til dette punkt. Punkt 06 Budgetramme 2013 Bilag: Budget 2013 Direktør gennemgik budgetramme 2013, hvor bestyrelsens vejledning fra strategiseminaret er anvendt i budgetrammen. Christian Jeppesen spurgte til overraskelserne i færdiggørelsestaxametret og hvorledes vi kan undgår dette. Direktør redegjorde for sagen. Henrik Kofoed Svendsen og Christian Christiansen omtalte overskuddet på undervisningsområdet og hvorledes overskuddet anvendes samtidig med den store stigning på fællesområdet, hvor der blev udtrykt problem med manglen på synlighed over udviklingen på fællesområdet Bestyrelsen sætter kurs for hvad et overskud anvendes til. Direktør fremlagde kvartalsregnskab pr. 30. september 2012 Formanden udtrykte på bestyrelsens vegne tilfredshed med at bestyrelsen følger økonomien tæt. Direktør udarbejder et bilag som synliggør udviklingen på fællesområdet til næste møde. Bestyrelsen tog orienteringen budgetramme 2013 og kvartalsregnskab pr. 30. september 2012 til efterretning. Punkt 07 Arkitektkonkurrencen Bilag: Status på projektkonkurrencen Direktør oplyste at arkitektkonkurrencen kører planmæssigt og fremlagde den udsendte status på projektkonkurrencen. Michael Dam udtrykte ønske om som bestyrelsesmedlem at have set de 2 projektforslag og være lidt mere med i forløbet. Jeppe Kofod oplyste at vi ud fra den rådgivning der er givet gennem COWI consulting har holdt os meget tæt til den.

6 Karen Bladt nævnte behovet for at få bekræftet om hele projektkonkurrencen fortsat giver tryghed omkring den økonomiske ramme. Der vil blive udarbejdet et beskrivende oplæg til næste møde. Hvis det er juridisk muligt, vil bygningsleder Dennis Falk gennemgå projektforslagene for bestyrelsen. Punkt 08 Fundraising status Mundtlig orientering Direktør orienterede om status over kontakt til fonde som er tilfredsstillende. Flere fonde afventer et færdigt resultat over projektet før de kan tilkendegive et bidrag. Punkt 09 Bestyrelsessammensætning Bilag: Oplæg fra forretningsudvalget På grund af tidspres opfordrede formanden til at få en grundigere drøftelse ved næste møde, hvor der skal ses på sammensætningen og hvornår ny bestyrelse tiltræder. Bilaget tilrettes og genfremsendes til bestyrelsen sammen med referat. Punkt 10 Mødeplan 2013 Bilag: Udkast til mødeplan Mødeplan 2013 godkendt Punkt 11 Orientering Eventuelt Der var intet til eventuelt.

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Deltagere i Bestyrelsesseminaret fra Bestyrelsen Bestyrelsesformand Jeppe Kofod MF Næstformand Lars Goldschmidt

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere