VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND AOF Center Midtjylland Ørnsøvej Silkeborg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Centeropgaver... 3 Værdier for AOF Center Midtjylland... 4 Samarbejde med AOF s grundorganisationer... 5 Folkeoplysning... 6 AOF aftenskoler... 7 Særlige fælles indsatsområder... 8 Trivselsgruppen... 9 AOF Daghøjskolen i Aarhus...11 AOF MIDT Erhverv A/S...12 AOF MIDT...16 AOF MIDT fælles...29 Personaleforhold / økonomi...30 Afslutning...31 Side 2

3 CENTEROPGAVER AOF Center Midtjylland har i henhold til vores kontrakt med AOF Danmark en række opgaver i forhold til det samlede AOF i Region Midtjylland herunder implementering af indsatsområder for 2013 besluttet af AOF Danmarks Centerråd. Indsatsområderne og forpligtigelserne i forhold til at være en AOF Centerafdeling fastlægges mellem AOF Danmark og AOF Centerråd. Derudover vil vi i 2013 fortsat dække de AOF-aftenskoleaktiviteter, der ligger udover de kommunale rammer. AOF Randers dækker udover Randers også Djursland. AOF Silkeborg dækker udover Silkeborg også Viborg. AOF MIDT dækker de øvrige AOF aftenskoler i Region Midtjylland. CENTEROPGAVER Der vil i 2013 blive afholdt et regionsmøde med AOF-formændene og skolelederne. AOF Center Midtjylland vil deltage i de fælles udviklingstiltag, der iværksættes af AOF Danmark, Centerrådet, Centerlederrådet og Aftenskolelederrådet. Målsætningen er, at der skal være AOF-aftenskoler, OBU- og FVU-aktiviteter i hele Region Midtjylland med undtagelse af Samsø Kommune. Side 3

4 VÆRDIERNE FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND I vores optik skal alle mennesker behandles med værdighed, uanset hvem de er. Vi tager vores udgangspunkt i det selvstændige og sociale individ, der både har en familie, et arbejde og som følger med i samfundsdebatten. For os er det helt centralt både at klæde mennesker på til at udvikle sig personligt og fagligt. Vi vil give den enkelte mulighed for et aktivt liv både individuelt og i fællesskab med andre. VÆRDIER Vi tror på, at vi ved at hjælpe mennesker til at udvikle en samfundsbevidst livsholdning giver de bedste forudsætninger for at træffe kvalificerede valg. Vores forpligtelse og fokus er særligt skærpet for de marginaliserede grupper og dem med korte uddannelser. Hos AOF Center Midtjylland vil vi gerne medvirke til at skabe udvikling og fornyelse i vores område. Vi har vores opmærksomhed rettet mod både kulturen og erhvervslivet, hvor vi ønsker at tage nye initiativer. Vi vil gerne samarbejde med andre uddannelsesudbydere i det midtjyske område. Vores rolle er at være en konstruktiv samarbejdspartner, og vi ønsker rollen som en organisation, der skaber sammenhæng mellem projekter og uddannelse til gavn for elever og kursister. AOF Center Midtjylland ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker spændende og kompetente medarbejdere. Vi lægger stor vægt på en konstant udvikling og en åben dialog i hele organisationen. Side 4

5 SAMARBEJDE MED AOF s GRUNDORGANISATIONER Vi vil i samarbejde med Socialdemokraternes partikontor og Socialdemokraterne i Region MIDT følge op på de aftalte initiativer i forhold til uddannelse af kampagneledere, organisationernes tillidsmænd og aspiranter i forhold til kommunevalget i november I samarbejde med Socialdemokraternes regionspolitikere og Socialdemokraterne i Region Midtjylland vil vi styrke samarbejdsrelationerne. Vi vil ligeledes tilbyde at medvirke til at understøtte Socialdemokraterne i forhold til regionsvalget i Vi vil styrke den tværfaglige indsats i regionen i samarbejde med LO-sektionerne gennem LO s regionale konsulenter. SAMARBEJDE I 2012 påbegyndte vi et arbejde med særlige initiativer for udfaldstruede ledige. Ligeledes arbejder vi med projekter i forhold til LBR erne i regionen. Vi forventer, at regeringen i forbindelse med finansloven for 2013 vil iværksætte en række uddannelsestiltag målrettet en stor gruppe af LO-ledige medlemmer. Vi vil følge op på de politiske initiativer. Vi vil i løbet af 2013 opsøge alle de LO-fagforeninger i regionen, der har mange medlemmer, som er ufaglærte, har en kort erhvervsuddannelse eller er ledige. Det er specielt 3F, HK, FOA og NNF. Vi vil tilbyde fagforeningerne samarbejde om opkvalificering af deres medlemmer, etablere jobrotation, teste medlemmerne inden for FVU og OBU og i forbindelse med arbejdsfordeling, tilbyde støtte til at iværksætte uddannelse i stedet for midlertidig afskedigelse. En styrkelse af samarbejdet med de enkelte fagforeninger vil være et hovedindsatsområde i Side 5

6 FOLKEOPLYSNING DEMOKRATI I 2012 har vi iværksat et forsøg i Herning, vi kalder Folkesvinget. Projektet ligger på og er et webbaseret debatforum, hvor der fast er tilknyttet 45 bloggere. Bloggerne skriver på skift et nyt indlæg hver dag. Den anden del af projektet er brugere, der laver opråb. Ordet er frit for begge grupper selvfølgelig under ansvar for god takt og tone. FOLKEOPLYSNING Folkesvinget har til formål at skabe et forum, hvor lokale kan deltage i en lokal samfundsdebat. Tendensen i tiden er, at lokalaviserne lukker, og samfundsdebatten foregår i stigende grad på et elitært plan. Offentligheden mister muligheden for selv at komme til orde i en medievirkelighed, hvor hurtige nyheder og sensationsnews tager over for lokale problemstillinger og småting ude i landet. Folkesvinget er et forsøg på at give ordet tilbage til folket i et afgrænset, lokalt område. Et sted, hvor man kan komme i kontakt med andre fra ens eget bagland, de lokale politikere og de lokale meningsdannere. AOF MIDT har betalt udviklings- og opstartsudgifterne i forbindelse med Folkesvinget. I 2013 vil LO-Herning dække en stor del af de løbende driftsudgifter. I løbet af 2013 vil vi tilbyde de lokale LO-sektioner, at de kan blive koblet på Folkesvinget med hver deres lokale forankring. Den enkelte lokale sektion vil selv have ansvaret for de løbende driftsudgifter. AOF MIDT vil sikre, at de tekniske muligheder er opdaterede og tidssvarende. Side 6

7 AOF AFTENSKOLER Vi vil arbejde for at få etableret aftenskoler i Struer, Lemvig og Holstebro, således at vi med undtagelse af Samsø vil være dækket med AOF-aftenskoler i alle kommuner i Region Midtjylland. Folkeoplysning er blevet et politisk spareområde for kommunerne. Der skal politisk arbejdes for, at tilskuddene til folkeoplysningen fastholdes og de steder, hvor der er sket store nedskæringer, udvides. Vi ønsker at styrke de enkelte AOF-aftenskoler i at udvide deres markedsandel ved økonomisk at understøtte aktivitetsudvidelserne ud over de kommunale rammer. Der henvises til afsnittet under AOF Center Midtjyllands centeropgaver. Vi vil i samarbejde med alle AOF-aftenskolerne se på mulighederne i forhold til fælles administration, programsamarbejde, udvikling af nye tiltag m.m. Vi vil ligeledes arbejde for, at de nye sociale medier bliver brugt i forhold til information og rekruttering af deltagere til vores aktiviteter. AOF AFTENSKOLER De enkelte AOF-aftenskoler vil i deres virksomhedsplan for 2013 udarbejde deres egne målsætninger og visioner. Vi vil tilbyde, at alle AOF-aftenskoleledere i regionen deltager i et netværk, der har til opgave at drøfte nye tiltag, informere om lovændringer, erfaringsudveksling samt være bindeleddet til regionens repræsentant i AOF-aftenskoleråd. AOF MIDT vil betale udgifterne i forbindelse med netværksmøderne. Side 7

8 SÆRLIGE FÆLLES INDSATSOMRÅDER AOF MIDT, aftenskolerne i Randers Djursland og AOF Silkeborg vil i 2013 have særlig fælles fokus på: SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER Beskæftigelsesområdet: Indsatsen forudsætter et styrket samarbejde med LO, fagforeningerne og arbejdspladstillidsrepræsentanter. Ligeledes vil vi styrke samarbejdet med lokale erhvervsnetværk, Netværkslokomotivet m.fl.vi vil inddrage jobrotation som et positivt redskab. Vi vil understøtte den AOF-medarbejder/leder, der har opgaverne i forhold til virksomhedskontakter gennem fælles markedsføringsmateriale og netværkssamarbejde. Styrke samarbejdet med de lokale jobcentre med særlig fokus på de midler, jobcentrene råder over til en målrettet indsats i forhold til FVU. Forventningerne er, at Finansloven for 2013 vil give mulighed for øget indsats i forhold til uddannelse af de ledige. Der vil blive udarbejdet særligt markedsføringsmateriale målrettet jobcentrene. Prøveforberedende undervisning: Mange af vores deltagere har ikke en afgangseksamen fra folkeskolen. Med det formål at styrke vores deltageres mulighed for at få en kompetencegivende uddannelse, vil vi tilrettelægge nogle af vores undervisningsforløb, så de giver vores deltagere mulighed for at tilmelde sig en eksamen. Skolesamarbejde: Regeringen vil lægge op til at understøtte skolesamarbejdet gennem brobygningsprojekter. Vi vil søge samarbejde med produktionsskoler, erhvervsskoler m.fl. i forhold til særlige brobygningsprojekter. Ungdomsprojekter for unge med andre udfordringer end ledighed: Unge er en stor og vigtig målgruppe. Vi vil styrke indsatsen i forhold til unge med diagnoser som særligt tilrettelagte forløb. Uddannelsesforløb, der styrker de unge i forhold til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Side 8

9 TRIVSELSGRUPPEN A/S Trivselsgruppens aktiviteter har længe været under pres. Nøgleopgaven er nu at satse på vores kernekompetencer indenfor psykisk og fysisk sundhedsfremme og få konsolideret driften. Trivselsgruppens profil er fortsat vedkommende i forhold til vores kommunale samarbejdspartnere, og vi har en interesse i at kunne gøre brug af Trivselsgruppen i kommende udbud og projekter. Der vil derfor helt overvejende være fokus på at få stabiliseret Trivselsgruppen omkring en række kerneaktiviteter i tæt samarbejde med jobcentrene i Silkeborg og Aarhus. SILKEBORG I Silkeborg fordeler tilbuddene sig overordnet til hhv. kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Tilbuddene til kontanthjælpsmodtagerne er kantineprojektet Service-linien og afklaringsforløbet Job- og Afklaring. På begge forløb er der stor fokus på at afdække og styrke deltagernes personlige og sociale kompetencer, så de kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette sker ved at tilbyde deltagerne en kombination af fysiske/praktiske aktiviteter og intensiv erhvervs- og uddannelsesvejledning. Vi samarbejder tæt med AOF Silkeborg omkring undervisning i dansk, matematik og engelsk, som tilbydes til så mange deltagere som muligt. TRIVSELSGRUPPEN Side 9

10 TRIVSELSGRUPPEN Tilbuddene til sygedagpengemodtagerne har i en længere periode været domineret af stærkt faldende priser og dermed følgende svækkelse af kvaliteten. Der har også været stigende fokus på det socialfaglige arbejde og mindre på det sundhedsfaglige. Dette er nu i en vis grad ved at ændre sig, da der nu efterspørges tilbud til stress/depressionsramte samt borgere med angst/fobier. Vi forventer, at vi i 2013 vil fokusere på at få udviklet tilbud til disse målgrupper, der har høj fokus på personlig udvikling samtidig med, at vi fastholder det arbejdsmarkedsrettede sigte. Andre udviklingsområder er vores aktiviteter omkring konsulentydelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø. Vi ønsker at fastholde aktiviteter på dette område, hvor vi får meget positiv respons fra de forskellige arbejdspladser, vi arbejder med. Dette vil aldrig blive en bærende aktivitet for Trivselsgruppen, men er vigtigt for at kunne udvikle vores forretningsområder i nye retninger. AARHUS Trivselsgruppens tilbud i Aarhus dækker fire forskellige afklarings- og vejledningslinjer, der dog i realiteten undervises sammen. Forløbenes fokus ligner forløbene i Silkeborg, dog skal vi i Aarhus også varetage sagsbehandlingen af kursisterne i den tid, de er hos os. Aarhus Kommune har generelt henvist langt færre end lovet i udbudsrunden, og de borgere, de har henvist, har haft store psykiske, fysiske og sociale barrierer for at komme ind på arbejdsmarkedet. I 2013 vil vi fokusere på at få flere kursister på vores hold. Desuden vil fokus også være at få en stordriftsfordel af alle forløbene for jobcenteret. Derudover vil vi også have fokus på at få lavet procedurer og dermed skabe ro og stabilitet for både kursister og medarbejdere. Side 10

11 AOF DAGHØJSKOLEN I AARHUS Daghøjskolen har en meget klar profil, hvor uddannelses- og erhvervsvejledning samt almenfaglig opkvalificering er helt centrale elementer. Vi vil i 2013 fortsat styrke denne profil. Målgruppen er unge op til 30 år. Daghøjskolen vil i 2013 satse på flg. tilbud til målgruppen: Jobcentrets uddannelseslinjer Tilbuddet til ledige unge vil også fremover indeholde en bred vifte af opkvalificerende tilbud, således at de unge har mulighed for at tilegne sig de kompetencer, de måtte mangle for at kunne kvalificere sig til at påbegynde et ordinært uddannelsesforløb eller subsidiært påbegynde et ordinært arbejde. Typisk vil forløbene indeholde massiv uddannelses- og erhvervsvejledning samt undervisning og eksamen i bl.a. dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og naturfag. Sideløbende hermed arbejdes der med øvrige uddannelses- og jobrelevante kompetencer fx selvstændighed, samarbejdsevne, mødestabilisering, social adfærd, vedholdenhed, sundhed etc. AOF DAGHØJSKOLEN Flex Aarhus Daghøjskolen har i samarbejde med de øvrige daghøjskoler i Aarhus, jobcentret og Uddannelsesforbundet i august 2012 påbegyndt et nyt LBR-støttet projekt Flex Aarhus der bl.a. har til formål at gøre Aarhus klar til en evt. kommende fleksuddannelse. Indholdet er identisk med ovenstående, men indeholder en gennemgående vejleder, der også er tilknyttet den unge under dennes forløb i det ordinære system. Aarhus ErhvervsForskole Vi vil i 2013 arbejde på at etablere et projekt, der kan rumme flere af de unge, der har brug for tilbuddet. Evt. kan dette på sigt ske ved etablering af en afdeling/produktionsskole i Aarhus Vest. Politiforskolen Vi vil satse på korte brush-up kurser for unge, der opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på Politiskolen. Side 11

12 AOF MIDT ERHVERV A/S I AOF MIDT Erhverv har vi oplevet et faldende antal opgaver igennem de seneste år. Det er en direkte konsekvens af omlægningerne i statsrefusionerne til jobcentrene, der ikke længere får statsrefusion til aktivering. I stort set alle kommuner i Midtjylland har reaktionen været at reducere antallet af andre aktører markant og så løse opgaverne selv. AOF MIDT ERHVERV Det betyder, at vi ved årsskiftet kun har beskæftigelsesrettede aktiviteter i Randers, Aarhus, Silkeborg og Favrskov. Uanset de økonomiske incitamentstrukturer er det ikke tilfredsstillende, at vi ikke har kunnet fastholde en markedsposition i andre kommuner, og den overordnede målsætning for 2013 er derfor, at vi kommer i gang med aktiviteter i yderligere en til to kommuner. I MIDT Erhverv kommer aktiviteterne primært gennem licitationer eller via projektmidler fra LBR eller arbejdsmarkedsstyrelsen. Vi overvåger markedet nøje. Dels gennem ledernes personlige netværk og dels via en webbaseret søgetjeneste, der adviserer os, hver gang et udbud/en pulje bliver annonceret. SILKEBORG FaBrikken er vores tilbud til marginaliserede unge baseret på praktisk anvendeligt arbejde og en tæt vejledningsindsats. Tilbuddet skal integreres tættere i kommunens ungeindsats, så vi bliver fast henvisningssted for unge, som de øvrige tilbud ikke kan håndtere. FaBrikken tilbyder også workshops for deltagere på andre AOF baserede tilbud, så der på den måde kommer mere dynamik ind i hverdagen. Vi vil fortsat være en del af kommunens jobrotationsindsats, selvom den formelt set forankres i jobcenteret. Vi vil særligt blive brugt i forhold til projektkoordinering og projektledelse. Side 12

13 RANDERS Ungetilbuddet for match to kontanthjælpsmodtagere fortsætter. Der vil være særlig fokus på: Udvikling af tilbud til særligt udsatte grupper, herunder angst/ depressionsramte piger og drenge med ADHD eller ADHDlignende adfærd. Styrket virksomhedsrettet indsats med styrkelse af virksomhedsnetværk og mentorsamarbejde. Tættere samarbejde med UU og de ordinære uddannelsesinstitutioner. AARHUS Ved vores to forskellige hovedforløb i AOF MIDT Erhverv Jobsøgningslinjen og Heldagsskolen for Ordblinde vil der samlet være fokus på at skabe en større sammenhængskraft mellem forløbene. For Jobsøgningslinjen vil der være særlig fokus på et større samarbejde med fagbevægelsen i forløbene. Samt en styrket virksomhedsrettet indsats med styrkelse af virksomhedsnetværk og et tættere samarbejde med efter-/videreuddannelserne i Aarhus. Vi vil samtidig have fokus på at promovere og implementere vores individuelle coachingforløb for dagpengemodtagere. For Heldagsskolens del i AOF MIDT Erhverv vil der være fokus på en styrkelse og højnelse af vejledningsdelen og sammenhængskraften med Jobsøgningslinjen, så den beskæftigelsesrettede indsats forøges. AOF MIDT ERHVERV FAVRSKOV I AOF MIDT Erhverv i Favrskov vil vi have fokus på til stadighed at være jobcenterets foretrukne samarbejdspartner ift. de svage borgere. Vi vil forsøge at oprette et forløb for unge drenge med diagnoser. Samtidig vil vi forsøge at oprette et forløb for traumatiserede flygtninge/indvandrermænd, der således vil kunne supplere vores Sprogskoleaktivitet. Vi vil have fokus på i vores nye sprogskole at implementere aktiveringsindsatsen, der ligger i AOF MIDT Erhverv. Der vil derfor være fokus på at styrke den virksomhedsrettede indsats med styrkelse af virksomhedsnetværk og uddannelsesinstitutionerne, således at vi kan bringe vores borgere hurtigere i arbejde eller uddannelse. Side 13

14 HERNING, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HOLSTEBRO Aktivitetsniveau og udvikling Afdelingens spidskompetencer er: Unge, sygedagpengemodtagere, flexjobbere og førtidspensionister. Lokale beskæftigelsespolitiske tiltag. Arbejdspladsaktiviteter. AOF MIDT ERHVERV Unge, sygedagpengemodt.,flexjobber og førtidspensionster Afdelingen har tidligere været en markant aktør i Herning og Ikast-Brande på dette felt og vil i 2013 intensivere det opsøgende arbejde for igen at få foden indenfor evt. i et samarbejde med andre aktører (faglige organisationer, AOF JOB A/S o.a.). Lokale beskæftigelsespolitiske tiltag Afdelingen skal til stadighed være opsøgende og med i front på særlige lokale beskæftigelsespolitiske tiltag og skal i samarbejde med andre entreprenantere Erhvervsrådet, LO, lokale uddannelsesinstitutioner udvikle tilbud og igangsætte aktiviteter for de udvalgte prioriterede målgrupper/indsatser. Der er igangværende initiativer i et samarbejde med Erhvervsrådet og Jobcentrene i Herning og Ikast-Brande Kommuner. Arbejdspladsaktiviteter Ved ansættelsen af en virksomhedskonsulent i AOF MIDT er der kommet øget fokus på den virksomhedsrettede indsats, og målet er i 2013 at brande AOF som aktør ift. arbejdspladsaktiviteter i afdelingens dækningsområde. De er udviklet en Beredskabsplan målrettet virksomheder, som er nødt til at tænke uddannelse fx i forbindelse med organisationsudvikling, omstrukturering og forandringsprocesser. Beredskabsplanen tænkes markedsført Side 14

15 dels ved egen opsøgende indsats, dels i et samarbejde med erhvervsrådene, de faglige organisationer og Netværkslokomotivet, som en del af deres tilbudsvifte. Aktiviteterne i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune Indgangsvinklen til aktiviteter i området er: Arbejdspladsaktiviteter, og målet er i 2013, at afdelingen er opsøgende og synlig på dette område - og ellers holder et vågent øje med, hvad der sker på den beskæftigelsespolitiske bane og bringer sig i spil ift. udmeldte målgrupper/indsatser. AOF MIDT ERHVERV Side 15

16 AOF MIDT Aktiviteter i de enkelte afdelinger. HERNING, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HOLSTBRO Aktivitetsniveau og udvikling Afdelingen vækster specielt ift. FVU- og OBU-aktiviteterne, og målet er at fortsætte denne vækstkurve ved at fastholde/udbygge nuværende samarbejdsrelationer og aktiviteter samt igangsætte nye forretningsområder. AOF MIDT Indsatsområderne vil i 2013 således være: - At afdelingen i Herning og Ikast-Brande Kommune øger fokus på udvikling, kvalitetsoptimering og markedsføring samt branding af AOF s aktiviteter ift.: Almene opkvalificerende tilbud (heldags- og modultilbud) Unge (såvel den generelle som den specifikke ungeindsats) Arbejdspladsaktiviteter i forbindelse med organisationsudvikling, omstrukturering og forandringsprocesser. Særlige lokale beskæftigelsespolitiske tiltag. - At afdelingen i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune øger fokus på den opsøgende indsats og branding af AOF som aktør ift. den virksomhedsrettede indsats/arbejdspladsaktiviteter samt er opmærksom på særlige beskæftigelsespolitiske tiltag. Side 16

17 Almene opkvalificerende tilbud Ift. den ledige målgruppe skal der i 2013 være øget fokus på samarbejdsrelationerne med: Kompetencehuset og Projektenheden i Herning vedr. screening af nyledige samt udvikling af tilbud til match 1 & 2. CEB-Herning vedr. screening samt udvikling af tilbud til borgere, som af psykiske eller fysiske årsager ikke er på arbejdsmarkedet. Jobcentret og Focus i Ikast-Brande vedr. screening af nyledige samt udvikling af tilbud til match 1 & 2. De faglige organisationer og a-kasserne ift. afklarings- og opkvalificeringstilbud til de ledige medlemmer. Ift. øvrige indsatser/målgrupper skal der gennem et samarbejde med specielt de faglige organisationer, Erhvervsrådene samt Netværkslokomotivet være fokus på brancherettede medlemsaktiviteter og særlige indsatsområder. AOF MIDT Særlige indsatsområder, som i 2013 skal have øget fokus, er bl.a. udviklingen af tilbuddene til forældre til børn i grundskolen, udvikling af tilbud til indsatte/ ansatte i fængselsvæsenet samt udarbejdelse af et katalog, som hhv. de faglige organisationer og Erhvervsrådet kan benytte i deres tilbudsvifte. Ungeindsatsen (såvel den generelle som specifikke indsats) I 2013 skal der i ungeindsatsen være særlig fokus på AOF s rolle som brobygger gennem fokus på motiverende arbejdsmarkedsrettede tilbud samt uddannelses- og prøveforberedende aktiviteter og for at blive en stærkere aktør på dette felt, skal der arbejdes for at udbygge relationerne til UU-centrene samt de nuværende (kommunale) aktører bl.a. gennem et øget fokus på udvikling og stærkere branding af mulighederne i Uddannelsessporet i Ordskiftet. Side 17

18 Et andet indsatsområde i brandingen af AOF s rolle som brobygger er at udbygge samarbejdet med Herningsholm Erhvervsskole ift. screening af fx deres GVU er og andre af deres målgruppe. Ligeledes er det et indsatsområde at få et samarbejde med Erhvervsakademiet omkring almen afklaring af deres elever. Endvidere skal det gode samarbejde med Produktionsskolen i Herning medvirke til at brande AOFs rolle som brobygger til det ordinære skolesystem. Dette samarbejde skal bruges som eksemplarisk model til markedsføring i hhv. Ikast, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune. AOF MIDT Og endelig vil vi som vanligt være vågne overfor politiske udmeldinger (lokale som nationale) og stille os til rådighed for skrivning af ansøgninger mv. Arbejdspladsaktiviteter Ved ansættelsen af en virksomhedskonsulent er der kommet øget fokus på den virksomhedsrettede indsats, og målet er i 2013 at få 10 nye kunder samt aktivitet i alle fire kommuner. Der er budgetteret med en fremgang på såvel FVU, OBU som AMU-aktiviteter. Der bliver pt. udviklet en Beredskabsplan målrettet virksomheder, som tænker uddannelse, eller som er nødt til at tænke uddannelse fx i forbindelse med organisationsudvikling, omstrukturering og forandringsprocesser. Beredskabsplanen tænkes markedsført ved egen opsøgende indsats (sammen med markedsføringen af FVU, OBU og AMU-kurserne), men også i et samarbejde med Erhvervsrådet, de faglige organisationer og Netværkslokomotivet, som en del af deres tilbudsvifte. Forventningen er, at der med Beredskabsplanen som grundlag kan indgås partnerskabserklæringer med lokale virksomheder i afdelingens dækningsområde vedr. arbejdspladsaktiviteter. Endvidere er det et mål i 2013 at blive inkluderet i samarbejdet i VEU-center Midtvest. Side 18

19 Særlige lokale beskæftigelsespolitiske tiltag Afdelingen skal til stadighed være opsøgende og med i front på særlige lokale beskæftigelsespolitiske tiltag og skal i samarbejde med andre entreprenanter fx Erhvervsrådet og lokale uddannelsesinstitutioner udvikle tilbud og igangsætte aktiviteter for de udvalgte prioriterede målgrupper/indsatser. Aktiviteter i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune Grundet det stærke skolesamarbejde i hhv. Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner er indgangsvinkelen til aktiviteter i de to kommuners dækningsområde: Arbejdspladsaktiviteter og særlige lokalpolitiske tiltag. Det opsøgende arbejde ift. FVU og OBU vil blive intensiveret ift. virksomheder både alene og i samarbejde med Erhvervsrådene og Netværkslokomotivet og der skal søges at skabe relationer til de faglige organisationer og deres a-kasser med henblik på at sætte fokus på opkvalificering. AOF MIDT Derudover skal der skabes relationer til anden aktør ift. screenings- og undervisningstilbud. Side 19

20 SPROGSKOLEN I GRENÅ Sprogskolen har stabiliseret sin drift på omkring dagskursister (flygtninge og familiesammenførte) og 20 kursister på introdansk (EU-borgere). Samtidig har vi omkring seks til otte af kursisterne, der fast går til ordblindeundervisning og ca. 10 til FVU om eftermiddagen. Vi forventer at fastholde det niveau i AOF MIDT Vores indsatsområder i 2013 vil være at: Styrke den virksomhedsrettede indsats for de kursister, der er visiteret til aktivering hos os, så alle kommer i virksomhedspraktik (med mindre særlige forhold taler imod det). Udvikle et mentornetværk hos private virksomheder i kommunen i samarbejde med Tradium. Forbedre den bredere integationsindsats gennem samarbejde m. bl.a. sportsklubber. Skabe et bedre grundlag for udvikling og udveksling af under- visningsmaterialer målrettet modultestning. Etablere et samarbejdsforum med sprogskolen i Favrskov. Side 20

21 HORSENS-HEDENSTED-ODDER Virksomheder Som partner i KompetenceMidt 2.0 projektet vil vi gennemføre 83 virksomhedsbesøg i 2013 alene i Horsens-Hedensted området. Salg af nyudviklede aktiviteter I 2011 og 2012 har vi udelukkende beskæftiget os med ordblinde- og forberedende voksenundervisning. Et af vores indsatsområder i 2013 bliver at gennemføre aktiviteter under AOF MIDT Erhverv A/S. For at imødekomme dette indsatsområde har vi i 2012 investeret en del timer i udviklingen af: AOF MIDT Kursus for folkeskolelærere. Formålet er at hjælpe lærerne med inklusion og specifikt fokus på ordblinde elever. Dette kursus skal udbydes i alle tre områder. Ungeprojekt. Formålet er at tilbyde en kombi-uddannelse. Forløbet er et kombi-forløb med FVU og tilkøb af specielle moduler med fokus på sociale og uddannelsesmæssige kompetencer. Kurset skal i første omgang udbydes i Horsens og Hedensted. Eksternt samarbejde I samarbejde med 3F og Netværkslokomotivet arbejder vi med oprettelsen af en Industri- og Håndværkerskole. Derudover bliver et indsatsområde oprettelsen af et Tillidsmandsuniversitet. Finansieringen af universitetet skal tage sit afsæt i FIU-midler. Industri- og Håndværkerskolen skal udbydes i Horsens, Hedensted og Odder. Side 21

22 Aktivitet For 2013 forventer vi en samlet aktivitetsstigning på 20 procent sammenholdt med tallene for Størstedelen af aktiviteten forventes at ligge i Horsens. Målsætningen for både Hedensted og Odder er for 2013 kontinuerlige forløb bestående af to OBU-hold og et FVU-hold. AOF MIDT Internt Vores interne strategiproces vil fortsat være et fokusområde. I forbindelse med MUS-samtalerne arbejdes der på at gennemføre en kompetenceafklaring i forhold til IT-kundskaber hos alle medarbejderne. I forbindelse med opstarten i Odder forventes det, at der skal ansættes nye medarbejdere til dækning af OBU- og FVU-dansk. En aktivitetsstigning på 20 procent primært i Horsens vil indebær yderligere ansættelser. Side 22

23 FAVRSKOV Sprogskolen Vi åbner vores sprogskole for selvforsørgende kursister pr. 1/ Samtidig rykker vi i nye lokaler først for sprogskolen og omkring sommerferien resten af skolen. Der vil derfor i hele 2013 være stor fokus på, at vi får gjort sprogskolen synlig i lokalområdet, sådan at de arbejdende flygtninge/indvandrere lærer vores skole at kende og vælger den som deres foretrukne sted at få danskundervisning. Med åbningen af en så anderledes uddannelse for flygtninge/indvandrere skal vi derfor også have stor fokus på at opbygge selve undervisningstilbuddet med alle dets facetter og dermed få skabt procedure ift. administration, pædagogik og flow i gennemførelsen af uddannelsen for alle forløb. En del af dette vil foregå i et tæt samarbejde med Sprogskolen i Grenå. AOF MIDT Vi skal være fokuseret på, at kursisterne hurtigst muligt bliver i stand til både at bestå modultestene og den afsluttende danskeksamen samt finde de kursister, som kan have brug for en ekstra danskfaglig indsats. Det være sig inden for ordblindeundervisningen og FVU. Vores aktivitetsmål vil være, at vi med udgangen af 2013 har tilknyttet minimum 75 procent af alle udlændinge i Favrskov, som skal have tilbudt et sprogskoleforløb. Ordskolen På Ordskolen har vi oplevet et fald i antal årskursister i 2012 ift Derfor skal vi bruge 2013 til at forøge aktivitetsniveauet, således at vi forøger aktiviteten med 10 procent ift Derfor skal vi bruge 2013 til at få endnu bedre fat i de ledige borgere via jobcenteret. Der vil især være fokus på at få de ledige til FVU således, at vi kan få brugt de puljepenge, der er afsat til Favrskov Kommune. Side 23

24 Desuden skal vi have bedre fat i kontanthjælpsafdelingen på jobcenteret ift. de ordblinde samt de ledige dagpengemodtagere i første ledighedsperiode. Samtidig vil vi også arbejde på at få et tættere samarbejde med fagbevægelsen i Favrskov, således at vi kan tilbyde testning af deres medlemmer. Vi har ultimo 2012 opstartet et tilbud til unge med en ADHD-diagnose. Disse unge drenge skal også tilbydes danskundervisning i form af FVU eller ordblindeundervisning. Dette område vil være et helt nyt område for Ordskolen i Hadsten, og vi skal derfor bruge kræfter på at tilpasse dette tilbud til målgruppen, således at det kan blive et fortløbende projekt i Favrskov Kommune. AOF MIDT Andre indsatsområde i 2013 bliver At få implementeret de nye håndholdte hjælpemidler, som bliver indkøbt ultimo At få forbedret den virksomhedsrettede indsats herunder også at få vores kursister i virksomhedspraktik. At få skabt procedurer for vores administrative arbejde. At få skabt et tilbud til de kursister på Sprogskolen, som har brug for en ekstra danskfaglig indsats. Side 24

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland 1 Notat: Marts 2014 2020 visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens-

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND 1 NAVN 1.1 Centerets navn er AOF Center Midtjylland (AOF MIDT). 2 HJEMSTED 2.1 Centerets dækningsområde er Region Midtjylland og gennemfører aktiviteter i kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 status på politiske og administrative årsmål. August 2017

Beskæftigelsesplan 2017 status på politiske og administrative årsmål. August 2017 Beskæftigelsesplan 2017 status på politiske og administrative årsmål August 2017 TEMA - Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde Politisk årsmål: Ledigheden for unge under 25 år skal være

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Partnere AOF Midt - Herning afdelingen (Projektleder) Att. Afdelingsleder Birgitte Frydensbjerg Gl. Landevej 3 7400 Herning Tlf. 2025 0622 eller bifr@aof.dk Erhvervsrådet

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet Godkendt

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Serviceområde Fokusområde. Tema. Mål

Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Serviceområde Fokusområde. Tema. Mål Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Borgervendte indsatsområder. Unge under 25 år skal være

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere