Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)"

Transkript

1 Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice og Biblioteker mellem de organisatoriske enheder efter lønbudget. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel. I forbindelse med ibrugtagningen af DOKK1 i 2015 vil Borgerservice og Biblioteker udmønte en del af effektiviseringskravene gennem tilpasning af organisationen med henblik på at udnytte den synergimulighed der opstår, når store dele af organisationen flytter sammen. Herudover vil der også blive arbejdet med de interne sagsgange og muligheder for yderligere digitalisering af både administrative opgaver og i forhold til borgerne. (2014-priser i kr.) B2015 B2016 B2017 B2018 Fællessekretariat og ledelse Stadsarkiv ITK Hovedbiblioteket Lokalbibliotekerne Borgerservice I alt De præcise besparelser besluttes i 2. halvår 2014 inden for ovenstående rammer.

2 Udmøntning af effektiviseringskrav i Center for Økonomi og Personale (Kultur og Borgerservice) Effektiviseringer i CØP via intern kanalstrategi (digital datafødsel hos kilden og selvbetjeningsløsninger til ledere og decentral adm.) Intern kanalstrategi I alt Afhængig af KMD s løsninger i OPUS. Der implementeres i takt med, at det er muligt og at det opfylder krav som f.eks. brugervenlighed.

3 Udmøntning af effektiviseringskrav i Kulturforvaltningen (Kultur og Borgerservice) Tiltag på Kulturforvaltningens tilskudsområde: Effektivisering gennem implementeringen af et nyt IT-system som skal bruges til administration, herunder økonomistyring af de frie kulturpuljer. Godsbanen har i forbindelse med effektiviseringskravene for 2015 og frem sat følgende tiltag i gang: Salg af ydelser vedr. økonomistyring, bogholderi og teknisk assistance til eksterne samarbejdspartnere på kulturområdet. Tiltag i Musikskolen Musikskolen udmønter besparelsen gennem en mere stram og hurtig opfølgning i forbindelse med enkelte medarbejderes/musikskolelæreres ledig tid (opstår fx hvis en elev melder sig ud i løbet af sæsonen). Desuden har medarbejderne selv kommet med ideer til en mere fleksibel arbejdstidsopregning, hvor evt. overarbejde i én sæson, kan overføres til den efterfølgende sæson. Personalereduktion. Udvikling ansøgningsportal Salg af ydelser i Godsbanen Musikskolen I alt For Kulturforvaltningen centralt har effektiviseringen taget udgangspunkt i implementeringen af et nyt IT-system som skal bruges til administration, herunder økonomistyring af de frie kulturpuljer som Aarhus Kommune har en del af. PT. håndteres 10 ordninger via portalen. Systemet imødekommer de kommende krav til at borgere og virksomheder skal kunne kommunikere udelukkende digitalt med offentlige myndigheder. Der har i forbindelse med udvikling af systemet været en del omkostninger forbundet med initiativet, men fra 2014 og fremefter vil effekten af den mere

4 rationelle sagsbehandling, som i særdeleshed handler om kommunikation med ansøgerne og de kunstfaglige råd, som Aarhus betjener sig af, slå igennem. Udmøntningen af effektiviseringen består i, at en ledig stilling ikke er blevet genbesat med samme timetal som tidligere. Der er potentiale for en videreudvikling af systemet, men dette vil kun realiseres, såfremt der kan tilføres udviklingsmidler af en substantiel størrelse. Opfølgning i Godsbanen: Salg af ydelser giver en merindtægt til Godsbanen. Musikskolens tiltag implementeres løbende

5 Udmøntning af effektiviseringskrav i Sport og Fritid (Kultur og Borgerservice) Sport & Fritid har besluttet, at nedenstående besparelse effektueres på ledelsesniveau. Konkret vil der ikke ske genbesættelse af lederstillingen på Globus1. De nødvendige initiativer/arbejdsopgaver vil blive varetaget via ledelsesteamet på Aarhus Kommunes øvrige idrætsanlæg. Nedlæggelse af stilling Som Centerchef I alt Tiltaget er fuldt implementeret. Der følges løbende op på ledelsesbehovet i Globus1.

6 Udmøntning af effektiviseringskrav i Aarhus Symfoniorkester (Kultur og Borgerservice) Reduktion i antal musikere I alt Orkestret har i perioden frem til 2014 formået at fastholde et højt aktivitetsniveau med en tilfredsstillende kunstnerisk kvalitet samt at bibeholde antallet af fuldtidsansatte musikere på 71 medarbejdere. Dette er sket på trods af, at det statslige tilskud til Aarhus Symfoniorkester i en årrække ikke er fremskrevet. Samtidigt har orkestret påtaget sig sin andel af besparelser i tidligere sparerunder dog undtaget sparerunden i Denne økonomiske udfordring er til dels løst via en stigende egenfinansiering, reduktion af administrationen til et minimum (en reduktion på 2 stillinger ud af 5,8) og en stram økonomistyring. Orkestret har imidlertid haft et underskud i 2013 på 1,0 mio. kr. (forbrug af opsparingen på 1 mio. kr.). Set i lyset af denne udvikling, er det ikke længere økonomisk muligt at bibeholde antallet af fuldtidsansatte musikere på 71 personer. Orkestret har derfor fundet det nødvendigt ikke at genbesætte to ledige stillinger som violinister på nuværende tidspunkt. Disponeringen er i overensstemmelse med almindelig praksis for lønsumsstyring i Aarhus Kommune. Orkestret vil herefter arbejde med en differentieret besætning ud fra kunstneriske og personalemæssige hensyn. Således vil orkestret benytte sin grundstamme på 69 musikere ved de fleste aktiviteter så som opera- og balletforestillinger, pædagogiske aktiviteter og symfoniske koncerter med mindre besætning. I tilfælde af større symfoniske koncerter vil orkestret indkalde assistenter (ikke fastansatte musikere), således at der til udvalgte koncerter vil være den krævede bemanding.

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB C E N T E R F O R Ø K O N O M I O G P E R S O N A L E 1 1. version godkendt i chefgruppen d. 19. juni 2007. 2. version

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012 Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for Lederen af Bibliotekerne er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016

Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016 Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016 Fanenr. Beskrivelse, beløb i 100 Effektivisering af ejendomsadministration 0-1.650-4.950-4.950 101 Ansættelse af en driftssupervisor

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere