Advokatkurser Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat"

Transkript

1 Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Advokatkurser 2008 Obligatorisk efteruddannelse for advokater Dagskurser der lever op til de nye krav til din efteruddannelse Tag tre kurser om året og opfyld kravene Skiftende emner fra år til år Vi håndterer al din administration i forbindelse med din efteruddannelse an informa business

2 C A L E N D A R I U M KØBENHAVN SEPTEMBER 2008 DATO: NR. STED: INDHOLD: SIDE: Radisson SAS Royal Hotel Aktuel selskabs- og skatteret Radisson SAS Royal Hotel IT-kontrakter Radisson SAS Royal Hotel Forhandlingsteknik og præsentation 8 OKTOBER Radisson SAS Royal Hotel Børsret Radisson SAS Royal Hotel Forhandler-, agent- og distributionsaftaler Radisson SAS Royal Hotel Ansættelsesret fra A-Z Radisson SAS Royal Hotel Aktuel erstatningsret Radisson SAS Royal Hotel Udbudsret fra A-Z Radisson SAS Royal Hotel Inkasso og anden retslig inddrivelse 6 NOVEMBER Radisson SAS Royal Hotel Aktuel immaterielret Radisson SAS Royal Hotel Aktuel familie- og arveret Radisson SAS Royal Hotel Aktuel offentlig ret Radisson SAS Royal Hotel Aktuel forsikringsret Radisson SAS Royal Hotel Aktuel insolvensret Radisson SAS Royal Hotel Omstrukturering af selskaber Radisson SAS Royal Hotel Aktuel konkurrenceret Radisson SAS Royal Hotel Virksomhedsoverdragelse fra A-Z Radisson SAS Royal Hotel Fast ejendoms- og lejeret Radisson SAS Royal Hotel Aktuel miljøret Radisson SAS Royal Hotel Entreprise- og byggeret 5 ÅRHUS SEPTEMBER 2008 DATO: NR. STED: INDHOLD: SIDE: Radisson SAS Scandinavia Forhandlingsteknik og præsentation Radisson SAS Scandinavia Aktuel selskabs- og skatteret Radisson SAS Scandinavia IT-kontrakter Radisson SAS Scandinavia Udbudsret fra A-Z Radisson SAS Scandinavia Aktuel immaterielret 8 OKTOBER Radisson SAS Scandinavia Aktuel familie- og arveret Radisson SAS Scandinavia Børsret Radisson SAS Scandinavia Inkasso og anden retslig indrivelse Radisson SAS Scandinavia Aktuel offentlig ret Radisson SAS Scandinavia Omstrukturering af selskaber Radisson SAS Scandinavia Aktuel konkurrenceret Radisson SAS Scandinavia Aktuel erstatningsret Radisson SAS Scandinavia Aktuel forsikringsret 11 NOVEMBER Radisson SAS Scandinavia Ansættelsesret fra A-Z Radisson SAS Scandinavia Forhandler-, agent- og distributionsaftaler Radisson SAS Scandinavia Virksomhedsoverdragelse fra A-Z Radisson SAS Scandinavia Fast ejendoms- og lejeret Radisson SAS Scandinavia Aktuel miljøret Radisson SAS Scandinavia Entreprise- og byggeret 5 2 DECEMBER Radisson SAS Scandinavia Aktuel insolvensret 4

3 V E L K O M M E N Løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater Siden 1. januar 2008 er autoriserede advokatfuldmægtige og alle, der virker som advokat i Danmark forpligtet til at deltage i en obligatorisk efteruddannelse. IBC Euroforum udbyder nu et skræddersyet efteruddannelsesprogram til advokatfuldmægtige og advokater, der opfylder alle Advokatrådets kvalitetskrav om efteruddannelse. IBC Euroforum udleverer kursusbeviser efter endt kursus med alle de fornødne oplysninger til brug for senere dokumentation. Udover det, så kan vi holde styr på dine timer, give dig besked, hvis du mangler kurser og i det hele taget gøre din administration af efteruddannelse til et absolut minimum. På den måde kan du koncentrere dig om dit job og daglige virke. Hos IBC Euroforum får du: Undervisning af personer med indgående faglig kompetence, praktisk erfaring og indgående undervisningserfaring. Endagskurser der lever op til de nye krav til din efteruddannelse. Der udstedes deltagerbevis i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse nr af 12/ Alle muligheder for at sammensætte dit program helt efter eget ønske. Kurser der indeholder en gennemgang af aktuelle problemstillinger og nyeste praksis/lovgivning på området. 3 kurser om året, så du med sikkerhed lever op til kravene om 18 lektioner om året. Både administrative og økonomiske fordele, hvis du tilmelder dig 3 kurser om året hos IBC Euroforum Et altid løbende ajourført kursusprogram, der sikrer dig et bredt og aktuelt udbud af kurser skræddersyet til advokatbranchen. Kurser med fokus på praktisk anvendelighed. Mulighed for at IBC Euroforum varetager alle dine administrative forpligtelser i forbindelse med din efteruddannelse Kurserne vil finde sted både i København og Århus, så du kan vælge, hvor det passer dig bedst. Jeg ser frem til at byde dig velkommen. Med venlig hilsen Henrik Ulander Adm. direktør IBC Euroforum 3

4 A N S Æ T T E L S E S R E T / I N S O L V E N S R E T 1 Finn Schwarz Advokataktieselskabet HORTEN ANSÆTTELSESRET FRA A-Z København 23. oktober & Århus 7. november 2008 På kurset gennemgås den overordnede opdeling af den ansættelsesretlige regulering (offentlig/privat ansættelsesret og kollektiv/individuel ansættelsesret) samt mere detaljeret de ansættelsesretlige hovedreguleringer omfattende: Ansættelsesbevisloven Ferieloven Funktionærloven Aktieoptionsloven Generelt om forskelsbehandling med særlig fokus på ligebehandling og forskelsbehandlingsloven Særligt fokus på direktørers og ledende funktionærers ansættelsesforhold Oversigtsmæssigt om arbejdsmiljø. Advokat Finn Schwarz er partner i advokataktieselskabet HORTEN, hvor han i en årrække har været leder af ansættelsesretsafdelingen. Han er forfatter til en række bøger om ansættelsesretlige emner, herunder direktørkontrakter, arbejdsgiverens ansvar for arbejdsskader, aktieaflønning, nordisk ansættelsesret og konkurrencebegrænsninger. Han er en meget anvendt foredragsholder i ansættelsesretlige emner. 2 Brian Nygaard Oswald Advokatgruppen AKTUEL INSOLVENSRET København 17. november & Århus 3. december 2008 På kurset vil der blive gennemgået aktuelt nyt på insolvensområdet - de nyeste forældelsesregler, indførelsen af småsagsprocessen, indførelsen af gruppesøgsmål og indførelsen af retsmægling samt den delvise ophævelse af mødemonopolet for advokater. Vi gennemgår også udvalgte dele af den nyeste praksis på området. Brian Nygaard Oswald er of counsel advokat hos Advokatgruppen, og er specialist i inkasso/retssager og forældelse - og arbejder således kun med disse to juridiske emner. Brian holder en lang række kurser indenfor disse emner og er forfatter til bøgerne Forældelse i Praksis - generel del og Inkassosager i Praksis, som begge udkommer hos DJØF's Forlag i Derudover skriver Brian artikler om emnerne bl.a. for Advokaten, Fuldmægtigen, Ugeskrift for Retsvæsen, INSPI mv. Brian er tillige bl.a. redaktør for inkassodelen af erhvervsjuradatabaserne hos Magnus og Thomson. 4

5 E N T R E P R I S E R E T / S E L S K A B S R E T 3 Lars Merrild Hareskov Hørlyck & Steffensen ENTREPRISE- OG BYGGERET København 27. november & Århus 20. november 2008 Kurset tager afsæt i de grundlæggende regler inden for entrepriseretten med særlig vægt på den praktiske del. Kurset bygger på en gennemgang af en række cases med det formål at belyse en række specifikke forhold indenfor entrepriserettens område. Emnerne er udvalgt med fokus på praktiske problemstillinger fra underviserens hverdag, bla. Fejl i udbudsmateriale/tilbud Ekstraydelser Ansvar for underentreprenører Udbetaling og garanti. Lars Merrild Hareskov er medindehaver af advokatfirmaet Hørlyck & Steffensen. Han har siden foråret 1991 undervist på henholdsvis Århus og Københavns universiteter i formueretlige fag. Han er herudover medunderviser på advokatuddannelsen, hvor han har undervist siden Jess Thiersen Lind Cadovius Advokataktieselskab AKTUEL SELSKABS- OG SKATTERET København 9. september & Århus 11. september 2008 På kurset gennemgår vi ændringerne i aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven fra de sidste år, samt såvel administrativ som retslig praksis på området. Herudover får du en gennemgang af de seneste ændringer på det skatteretlige område indenfor såvel lovgivning, retspraksis samt administrativ praksis. Fokusområderne udvælges ud fra aktualitet og relevans i forhold til den daglige rådgivning af privat- og erhvervsklienter. Kurset har således til formål at sikre dig en opdateret viden på disse centrale områder således at du bringes i stand til at rådgive klienter om de aktuelle emner og problemstillinger der erfaringsmæssigt er størst efterspørgsel efter. Advokat Jess Thiersen er partner hos Lind Cadovius Advokataktieselskab. Han har haft speciale indenfor selskabsret og afgifter og har undervist på advokatfuldmægtiguddannelsen, været eksaminator ved advokateksamen samt undervist for Advokaternes Serviceselskab, Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Kursusselskab og JUC. 5

6 I T- K O N T R A K T E R / I N K A S S O 5 Claus Sørensen DAHL IT-KONTRAKTER København 10. september & Århus 17. september 2008 Formålet med kurset er at gennemgå og beskrive de særlige problemstillinger, der relaterer sig til kontrakter om anskaffelse og vedligeholdelse af it-systemer. Der tages udgangspunkt i standardkontrakterne K01 og K02, og på baggrund af disse kontrakter vil du få en indgående indsigt i de juridiske problemer og udfordringer, der typisk opstår i større it-projekter, og hvor du som advokat har en opgave i at få håndteret dette i forbindelse med din rådgivning. Advokat Claus Sørensen, DAHL, er én af Danmarks førende advokater indenfor it-ret og har stor undervisningserfaring. Claus har siddet i arbejdsgruppen under IT- og Telestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af standard kontrakterne K01 og K02, og er medforfatter til bøgerne K01 med kommentarer og K02 med kommentarer. 6 Brian Nygaard Oswald Advokatgruppen INKASSO OG ANDEN RETSLIG INDDRIVELSE AF FORDRINGER København 31. oktober & Århus 3. oktober 2008 På kurset tager vi udgangspunkt i forløbet i en inkassosag med særlig fokus på nyheder og ændringer de seneste år. Den udenretlige inddrivelse bliver gennemgået, herunder regler om rykkergebyrer, renter, god advokatskik mv. Derudover gennemgår vi den indenretlige inddrivelse, herunder nye stævningsblanketter, den forenklede inkassoproces inkl. ændringer i blanketten i 2007, småsagsprocessen, fogedretsmøder, udlæg og transbeneficiet anno Vi ser også nærmere på nyeste praksis på inkassoområdet. Brian Nygaard Oswald er of counsel advokat hos Advokatgruppen, og er specialist i inkasso/retssager og forældelse - og arbejder således kun med disse to juridiske emner. Brian afholder en lang række kurser indenfor disse emner og er forfatter til bøgerne Forældelse i Praksis - generel del og Inkassosager i Praksis, som begge udkommer hos DJØF's Forlag i Derudover skriver Brian artikler om emnerne bl.a. for Advokaten, Fuldmægtigen, Ugeskrift for Retsvæsen, INSPI mv. Brian er tillige bl.a. redaktør for inkassodelen af erhvervsjuradatabaserne hos Magnus og Thomson. 6

7 B Ø R S R E T / K O N K U R R E N C E R E T 7 Steen Jensen Bech-Bruun Kapitalmarkedgruppe BØRSRET København 8. oktober & Århus 2. oktober 2008 Kurset stiller, med udgangspunkt i grundlæggende børsret, skarpt på de væsentligste hovedområder og seneste praktiske erfaringer, afgørelser fra Finanstilsyn og anden praksis indenfor oplysningsforpligtelser insiderforhold markedsmisbrug optagelses- og noteringsvilkår prospektregler overtagelsestilbud børsretlig selskabsret, herunder corporate governance og komiteer mv. Steen Jensen er partner i Bech-Bruun Kapitalmarkedgruppe og har lang erfaring med børsretlige opgaver og problemstillinger. Han har siden begyndelsen af 1990 erne bistået danske og internationale investment-banker samt selskaber med IPO er, offentlige emissioner med og uden fortegningsretter samt private placeringer, nationalt og internationalt, andre børsretlige transaktioner, overtagelser og afnoteringer, og med rådgivning til noterede selskaber og deres ledelse om løbende iagttagelse af reglerne. Han er medlem af advokatrådets lovudvalgs ekspertpanel for børsret og finansielle virksomheder. 8 Martin André Dittmer Gorrissen Federspiel Kierkegaard Bitten Thorgaard Sørensen Gorrissen Federspiel Kierkegaard AKTUEL KONKURRENCERET København 19. november & Århus 9. oktober 2008 Vi gennemgår de grundlæggende regler inden for konkurrenceretten med særlig vægt på ny praksis og lovændringer inden for de seneste år. Kurset vil bl.a. omfatte nyheder inden for forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling og reglerne om fusionskontrol. Vi inddrager nyheder inden for både den danske konkurrenceret og EU-konkurrenceretten. Martin André Dittmer er partner hos Gorrissen Federspiel Kierkegaard og har omfattende praktisk erfaring inden for konkurrenceretten, bl.a. fusionsanmeldelser til Kommissionen og de danske konkurrencemyndigheder, rådgivning af klienter om horisontale og vertikale aftaler under artikel 81/konkurrencelovens 6 (herunder karteller), misbrugssager efter artikel 82/konkurrencelovens 11. Han holder jævnligt foredrag om konkurrenceretlige emner. Bitten Thorgaard Sørensen er advokat hos Gorrissen Federspiel Kierkegaard med speciale inden for konkurrenceretten. Hun beskæftiger sig bl.a. med fusionsanmeldelser til Kommissionen og de danske konkurrencemyndigheder og rådgivning af klienter om horisontale og vertikale problemstillinger i relation til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og sager om misbrug af dominerende stilling og reglerne om fusionskontrol 7

8 F O R H A N D L I N G S T E K N I K / I M M A T E R I E L R E T 9 Kåre Thomsen Praktikon FORHANDLINGSTEKNIK OG PRÆSENTATION København 16. september & Århus 10. september 2008 Dette kursus i psykologisk baseret forhandlingsteknik vil bl.a. give dig værktøjer til at strukturere dine forhandlinger mere effektivt. Du træner i at dreje en forhandling fra standpunkter til interesser. Du får værktøjer til at komme videre med modparten i fastlåste situationer. Du øver fokuseret samtale-, lytteog spørgeteknik. Du arbejder med din metodik i selve vilkårsforhandlingen. Endelig får du prøvet dig selv af i praktiske øvelser og du får konstruktiv feedback på din adfærd som forhandler. Kåre Thomsen er forhandlings- og kommunikationsrådgiver og direktør i Praktikon. Hans bog Lær at forhandle udleveres på kurset som kursusmateriale. Kåre Thomsen er cand.mag. i sprog og psykologi med supplerende studier i bl.a. retorik og adfærdspsykologi. 10 Lars Karnøe Chas. Hude A/S AKTUEL IMMATERIELRET København 4. november & Århus 25. september 2008 Vi fokuserer på reguleringen af immaterialretten med fokus på de tekniske dele i form af patentretten og brugsmodelretten. Formålet er at gøre dig fortrolig med grundlæggende immaterialretlige problemstillinger, således at du er i stand til at håndtere det indbyrdes samspil mellem de forskellige typer af immaterialretsbeskyttelse. På denne baggrund får du en indsigt i: De væsentlige immaterialretlige regler, principper og reguleringsformål De regler og retlige sammenhænge, der på central måde regulerer virksomhedernes positioner og dispositioner med hensyn til deres immaterielle rettigheder Et opdateret billede af immaterialrettens danske, EU-retlige og i et vist omfang internationale dimension. Den danske immaterialret er reguleret i en lang række love, navnlig patentloven, designloven, brugsmodelloven, varemærkeloven og ophavsretsloven. Vi gennemgår de enkelte rettighedstyper med særlig vægt på immaterialrettens mere teknisk prægede discipliner såsom patent-, brugsmodel- og mønsterretten. Lars Karnøe er partner hos Chas. Hude A/S og i Chas. Hude Legal og fungerer som ekstern lektor ved Århus Universitet. Han er forfatter til bøgerne IPR-Håndbogen og IPR - værdiansættelse og skat, som udgives i I sit daglige virke beskæftiger han sig med alle aspekter af immaterialretten, herunder også entertainment, markedsføring, fødevarer og lægemidler og konkurrenceret. 8

9 F A M I L I E - O G A R V E R E T / O F F E N T L I G R E T 11 Jørgen Ulrik Grønborg Advokaterne Sankt Knuds Torv AKTUEL FAMILIE- OG ARVERET København 5. november & Århus 1. oktober 2008 Kurset indeholder en gennemgang af seneste nye lovgivning og retspraksis inden for familie- og arverettens område. Der vil blive lagt særlig vægt på de nye regler om pensionsdeling, den nye forældreansvarslov og den nye arvelov. Jørgen Ulrik Grønborg er partner i Advokaterne Sankt Knuds Torv. Han har i mange år undervist i familie- og arveret på Århus Universitet, på kurser for advokat- og dommerfuldmægtige og for advokater. Han er udgiver af hjemmesiden hvor der bl.a. er et meget omfattende materiale vedrørende familie- og arveret, herunder beregningsprogrammer og formularer. 12 Jon Andersen Censor Københavns Universitet AKTUEL OFFENTLIG RET København 11. november & Århus 7. oktober 2008 På kurset gennemgår vi seneste nyt indenfor forvaltningsloven og dele af persondataloven med særlig vægt på at fremdrage nyeste praksis på områder som: Vejledningspligt Ansvaret for vejledningsfejl Reglerne om speciel og generel inhabilitet Reglerne om partshøring Pligten til begrundelse af bebyrdende afgørelser Retten til partsaktindsigt Borgernes rettigheder efter persondataloven ved behandling af personoplysninger indenfor den offentlige sektor. Jon Andersen har været ansat hos Folketingets Ombudsmand i mange år og var sideløbende i mange år ekstern lektor i forvaltningsret på Københavns Universitet, hvor han nu er censor. Han har skrevet artikler og bøger om forvaltningsretlige emner, Forvaltningsret, sagsbehandling, hjemmel og prøvelse og Socialforvaltningsret samt medforfatter til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl. 9

10 Tidspunkt for kurserne: Registrering kaffe/te morgenbrød Kurset starter Frokost Kurset slutter Hvert kursus repræsenterer 6 kursuslektioner til din obligatoriske efteruddannelse. Tidligere sagt om IBC Euroforums jura kurser: - TAK - jeg fik virkelig meget ud af kurset - gav mig rigtig stor forståelse - Meget udbytterigt kursus. Dynamisk dialog og idé udveksling mellem underviser og deltagere - Super godt kursus - nok det bedste og mest brugbare, jeg nogensinde har været på - Jeg havde en rigtig god og lærerig dag, som jeg gerne vil anbefale til andre i mit netværk 10

11 F O R S I K R I N G S R E T / E R S T A T N I N G S R E T 13 Henning Jønsson Lektor Københavns Universitet AKTUEL FORSIKRINGSRET København 12. november & Århus 22. oktober 2008 Vi sætter fokus på seneste nyt i relation til praksis og lovgivning. Urigtige risikooplysninger og fareforøgelse Sikkerhedsforskrifter og fareafværgelse Forsæt, grov uagtsomhed og selvforskyldt beruselse Erstatningsopgørelse og renter Forældelse. På kurset gennemgår vi de forsikringstyper der tager mest af din tid, nemlig ejerskifteforsikring og livog pensionsforsikring med dækning af erhvervsevnetab. Henning Jønsson er cand jur. og har været ansat som direktør i Ankenævnet for Forsikring siden Han har sammen med andre forfattere udgivet Dansk Forsikringsret og Familieforsikring og Husejerforsikring. Han er ansat som ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor han underviser i forsikringsaftaleret. 14 Finn Schwarz Advokataktieselskabet HORTEN Therèse Kemp Advokataktieselskabet HORTEN AKTUEL ERSTATNINGSRET København 29. oktober & Århus 21. oktober 2008 Vi behandler de grundlæggende regler indenfor erstatningsretten for personskader. Der vil være fokus på de almindelige erstatningsretlige betingelser, herunder ansvarsgrundlaget generelt i forhold til forskellige typer af ansvar fx ved arbejdsskader. Vi gennemgår seneste praksis vedr. længden for tabt arbejdsfortjeneste og drøfter betydningen af vejledende udtalelser fra Arbejdskadestyrelsen. Samtidig gennemgår vi de nye forældelsesregler på erstatningsrettens område. Advokat Finn Schwarz er partner i advokataktieselskabet HORTEN, hvor han i en årrække har været leder af ansættelsesretsafdelingen. Han er forfatter til en række bøger om ansættelsesretlige emner, herunder direktørkontrakter, arbejdsgiverens ansvar for arbejdsskader, aktieaflønning, nordisk ansættelsesret og konkurrencebegrænsninger. Han er en meget anvendt foredragsholder i ansættelsesretlige emner. Therèse Kemp er advokat hos Horten med speciale i blandt andet erstatning for arbejdsskader. Hun har tidligere været advokat for 3F og har igennem en årrække arbejdet hos Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. 11

12 E J E N D O M S R E T / F O R H A N D L E R A F T A L E R 15 Hans Henrik Edlund Handelshøjskolen, Aarhus Universitet FAST EJENDOMS- OG LEJERET København 25. november & Århus 13. november 2008 Kurset giver en oversigt over udvalgte, aktuelle emner og en gennemgang af nyeste praksis med særligt fokus på områderne Køb og salg af fast ejendom, såvel boliger som erhvervsejendomme Lejeret, såvel privat boligudlejning som lejemål omfattet af erhvervslejeloven Prof. Hans Henrik Edlund fra Handelshøjskolen, Århus Universitet, har et indgående kendskab til reglerne på området bl.a. fra undervisning og foredrag, hvervene som huslejenævnsformand i Århus og domsredaktør på Tidsskrift for Bygge- og Boligret samt fra forskning. Dette har udmøntet sig i en lang række artikler samt i bøgerne Kommentar til lov om forbrugerbeskyttelse af fast ejendom mv., Handel med fast ejendom, Omsætning af fast ejendom, Købsaftale - Ejerboliger, fritidshuse og grunde og Boliglejeret. 16 Jens Paulsen DAHL FORHANDLER-, AGENT- OG DISTRIBUTIONSAFTALER København 21. oktober & Århus 11. november 2008 På kurset foretager vi en gennemgang af aktuelt nyt på områderne for forhandler-, agent- og distributionsaftaler. Vi behandler ligheder og forskelle mellem de lovregulerede handelsaftaler og de primært ulovregulerede forhandleraftaler. Kurset indeholder en gennemgang af de forhold, der i relation til nyeste retspraksis på goodwill-fronten bør inddrages i forbindelse med rådgivning om en virksomheds organisering af købs- og salgskanaler. Vi fokuserer i særlig grad på de ufravigelige regler om goodwillbetaling ved handelsagentaftalens ophør. Vi viser kontraktformuleringer, der kan minimere goodwillbeløbet ved agenturforholdets ophør. Undervisningen bygger på praktiske eksempler samt trykte og utrykte domme. Jens Paulsen er advokat (H) og partner hos DAHL. Han beskæftiger sig primært med insolvens-, arbejds- og eksportret og har inden for disse retsdiscipliner skrevet et større antal artikler og er forfatter eller medforfatter til bl.a. Insolvensret, International Erhvervsret, Konkurrence- og kundeklausuler og Personalejura. Han har tillige afviklet et større antal kurser om eksport, specielt i relation til eksport via handelsagentur. 12

13 O V E R D R A G E L S E / O M S T R U K T U R E R I N G 17 Jacob Kornerup Advokataktieselskabet HORTEN Lise Lotte Hjerrild Advokataktieselskabet HORTEN VIRKESOMHEDSOVERDRAGELSE FRA A TIL Z København 20. november & Århus 12. november 2008 Kurset er en grundlæggende indføring i regler og praksis vedrørende virksomhedsoverdragelser set fra en juridisk synsvinkel. Med udgangspunkt i praktiske eksempler på den typiske virksomhedsoverdragelses dokumentation, herunder fortrolighedsaftale, due diligence dokumenter og overdragelsesaftale, vil der blive sat fokus på de typiske faldgruber i forbindelse med gennemførelsen af virksomhedsoverdragelser. Jacob Kornerup er partner hos advokatfirmaet HORTEN og arbejder navnlig med virksomhedsoverdragelse og selskabsretlige spørgsmål, herunder bistand i forbindelse med investeringer foretaget af Venture/Private Equity-fonde og andre finansielle investorer. Han underviser blandt andet på Advokatrådets fuldmægtigkurser i virksomhedsoverdragelse. Lise Lotte Hjerrild er partner hos advokatfirmaet HORTEN med speciale inden for virksomhedsoverdragelser, selskabsret og børsret. Hun har omfattende praktisk erfaring med virksomhedsoverdragelser og rådgiver såvel danske som internationale virksomheder, herunder børsnoterede selskaber, kommuner og offentlige virksomheder. 18 Bent Ramskov DAHL OMSTRUKTURERING AF SELSKABER I SELSKABS- OG SKATTERETLIG BELYSNING København 18. november & Århus 8. oktober 2008 På kurset vil der blive lavet en selskabsretlig og skatteretlig gennemgang af omstruktureringsmetoderne, aktieombytning, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver. Gennemgangen vil sikre, at du får overblik over, hvilke selskabsretlige betingelser og dokumenter, der skal udarbejdes for at gennemføre transaktionerne. Endvidere får du overblik over betingelser og retsvirkninger skattemæssigt set ved omstruktureringsmetoderne, herunder hvornår man skal ansøge om tilladelse til en omstrukturering, eller om den skal gennemføres uden tilladelse på forhånd. Endelig vil det blive gennemgået, hvornår du skal anvende de forskellige omstruktureringsmetoder. Bent Ramskov har været tilknyttet DAHL siden 1. august 1994 som advokat, og har i den periode beskæftiget sig med skatte- og selskabsret, navnlig omstrukturering. Bent Ramskov opnåede i 2001 en ph.d-grad i intern selskabsomstrukturering og udgav i samme forbindelse bogen Intern Selskabsomstrukturering. Han var i 2004 forfatter til bogen Aktieombytning og uegentlig fusion. Herudover har han forfattet adskillige artikler om emnet samt forestået mange kurser som underviser i omstrukturering. 13

14 M I L J Ø R E T / U D B U D S R E T 19 Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab AKTUEL MILJØRET København 26. november & Århus 19. november 2008 På kurset vil du få et overordnet indblik i miljøret, miljøforvaltningsret og miljøprocesret.vi ser på de seneste lovændringer vedrørende bl.a. kortlægning af forurenede ejendomme, støtteordning for sælgere af forurenede ejendomme mv. Vi gennemgår den miljøretlige regulering af virksomheders drift, planret samt aktuel retspraksis på det miljøretlige område. Advokat Håkun Djurhuus, der er partner i Lind Cadovius Advokataktieselskab, har gennem en lang årrække specialiseret sig i miljøret. Han har ført en lang række principielle retssager indenfor dette område, og har gennem mange år undervist advokater, advokatfuldmægtigeog dommere m.fl. inden for miljøretlige og procesretlige emner, ligesom han har været fast informator i miljøret for Advokatsamfundet og er redaktør af Tidsskrift for Miljø. 20 Andreas Christensen Advokataktieselskabet HORTEN Martin Stæhr Advokataktieselskabet HORTEN UDBUDSRET FRA A til Z København 30. oktober & Århus 24. september 2008 Udbudsprocessen vil blive gennemgået fra A til Z, og der blive givet praktisk inspiration til udarbejdelsen af udbudsbetingelser, der lever op til reglerne og sikrer, at den offentlige udbyder får afdækket sit behov til den bedst opnåelige pris. Vi har særligt fokus på EU s udbudsdirektiv og de nye regler om annonceringspligt i tilbudsloven. Med udgangspunkt i de seneste afgørelser fra Klagenævnet for Udbud og EF-domstolen vil der blive sat fokus på de typiske faldgruber i forbindelse med gennemførelsen af udbud og annoncering af kontrakter. Andreas Christensen er partner hos advokatfirmaet HORTEN med speciale inden for konkurrence- og udbudsret. Han rådgiver såvel offentlige myndigheder som private tilbudsgivere i forbindelse med gennemførelsen af offentlige udbud og annoncering af kontrakter efter tilbudsloven. Han har stor erfaring med repræsentation af såvel offentlige myndigheder som private tilbudsgivere i forbindelse med klagesager ved Klagenævnet for Udbud. Martin Stæhr er advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet HORTEN og beskæftiger sig hovedsageligt med udbudsret. Han rådgiver såvel offentlige myndigheder som private tilbudsgivere om udbudsretlige problemstillinger. 14

15 P R A K T I S K E O P LY S N I N G E R Afholdelse i København Kurserne i København afholdes på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V, telefon Parkering IBC Euroforum henviser til betalingsparkeringskælderen ved Vesterport Station. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Afholdelse i Århus Kurserne i Århus afholdes på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C, telefon Parkering Du vil modtage en udkørselsbillet, når du er på kurset. Udover dette fralægger IBC Euroforum sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på Kursuspris Prisen for kurset er kr ,- ekskl. moms. Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Dine fordele ved at vælge IBC Euroforum Tag tre kurser om året et sted og lev op til kravene i bekendtgørelsen om efteruddannelse for advokater. Alle kurser indeholder en gennemgang af aktuelle problemstillinger og nyeste praksis/lovgivning på området. Kurserne er desuden beregnet på, at du opnår konkurrencemæssige fordele. Tilmeld dig flere kurser hos IBC Euroforum, så opnår du både administrative og økonomiske fordele. Deltag på et kursus: Pris 4.995,- Deltag på to kurser: Pris 8.995,- Deltag på tre kurser: Pris ,- Hvis I er flere fra din virksomhed, eller hvis du ønsker at tilmelde dig næste års program så ring på: Læs mere og tilmeld dig på: 15

16 Tilmelding til IBC Euroforum kurser Advokatkurser essentielle kurser i september, oktober, november og december Udbydes både i København og Århus. Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstillingen) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. ADV Navn 1 Stilling Afdeling Information om kommende kurser via ? Ja tak Nej tak Jeg ønsker at deltage i København Århus Sæt Kursus X Nr Titel 1 Ansættelsesret fra A-Z 2 Aktuel insolvensret 3 Entreprise- og byggeret 4 Aktuel selskabs- og skatteret 5 IT-kontrakter 6 Inkasso og anden retslig indrivelse 7 Børsret 8 Aktuel konkurrenceret 9 Forhandlingsteknik og præsentation 10 Aktuel immaterielret 11 Aktuel familie- og arveret 12 Aktuel offentlig ret 13 Aktuel forsikringsret 14 Aktuel erstatningsret 15 Fast ejendoms- og lejeret 16 Forhandler-, agent- og distributionsaftaler 17 Virksomhedsoverdragelse fra A-Z 18 Omstrukturering af selskaber 19 Aktuel miljøret 20 Udbudsret fra A-Z S Å D A N K A N D U T I L M E L D E D I G : Venligst oplys tilmeldingskode: Står enten i adressefeltet øverst eller i det brev du har modtaget. Navn 2 Stilling Afdeling Informa tion om kommende kurser via ? Ja tak Nej tak Jeg ønsker at deltage i København Århus Sæt Kursus X Nr Titel 1 Ansættelsesret fra A-Z 2 Aktuel insolvensret 3 Entreprise- og byggeret 4 Aktuel selskabs- og skatteret 5 IT-kontrakter 6 Inkasso og anden retslig indrivelse 7 Børsret 8 Aktuel konkurrenceret 9 Forhandlingsteknik og præsentation 10 Aktuel immaterielret 11 Aktuel familie- og arveret 12 Aktuel offentlig ret 13 Aktuel forsikringsret 14 Aktuel erstatningsret 15 Fast ejendoms- og lejeret 16 Forhandler-, agent- og distributionsaftaler 17 Virksomhedsoverdragelse fra A-Z 18 Omstrukturering af selskaber 19 Aktuel miljøret 20 Udbudsret fra A-Z I B C E u r o f o r u m A p S Blegdamsvej 104 A - Postboks København Ø Mail: Tlf Fax

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Ansættelsesret Det kollektive overenskomstsystem... 6 Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven...

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER 1 HR-løsninger der holder HR-løsninger der holder Som arbejdsgiver er man i løbende berøring med ansættelses- og arbejdsretten. De fleste arbejdsgivere

Læs mere

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program forår 2009 2 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

14. år i træk mere end 1.400 deltagere

14. år i træk mere end 1.400 deltagere K U R S U S K ø b e n h a v n 11.-12. marts 10.-11. juni 9.-10. september 9.-10. december 2 0 0 9 Kursus i København 2009 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre økonomisk forståelse Få en grundlæggende forståelse

Læs mere