Virksomhedens produktansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens produktansvar"

Transkript

1 K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget Når mellemhandleren har produktansvar Hvad er forbrugerens retsstilling? Produktansvaret i praksis hør virksomhedernes erfaringer Standarder i relation til ansvar og risici Den europæiske koordinering af produkttilbagekaldelser hvad er status? Sådan styrer, vurderer og afdækker du dine risici Hør hvordan produktansvaret kan kontraktreguleres Hør blandt andre: Arla Foods amba Forbrugerombudsmanden Dansk Industri Dansk Standard Husqvarna AB Chubb Forsikring DEBAT mellem Forbrugerombudsmanden og Dansk Industri Udarbejdet i samarbejde med:

2 T a l e r l i s t e : Advokat, partner Jens Rostock Jensen Kromann Reumert Advokat Peter Smith Kromann Reumert Advokat, lic. jur. John Peter Andersen Advokatanpartsselskabet John Peter Andersen Head of Legal Lise Lotte Langston Arla Foods amba Professor, dr. jur. Vibe Garf Ulfbeck Københavns Universitet Forbrugerombudsmand Henrik Saugsmandsgaard Øe Chefjurist Kim Haggren Dansk Industri Afdelingschef Berit Behbahani Afdelingen for Samfund og Sikkerhed Dansk Standard Civilingeniør Torben Rahbek Torben Rahbek - Innovation, Analyse og Rådgivning General Counsel Olle Wallén Husqvarna AB Nordic Financial Lines Manager Sebastian Bregning Chubb Forsikring O r d s t y r e r : Advokat, partner Jens Rostock Jensen, Kromann Reumert Advokaters obligatoriske efteruddannelse K O N F E R E N C E 1 2 L E K T I O N E R Den 1/ trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske konferencer herunder Virksomhedens produktansvar opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

3 V i r k s o m h e d e n s p r o d u k t a n s v a r har du styr på ansvar og risici? Konferencen Virksomhedens produktansvar holder dig ajour med regelgrundlaget for produktansvar og opdaterer dig med de seneste praktiske erfaringer omkring den daglige håndtering af virksomhedens produktansvar. Det handler med andre ord om at få styr på det ansvar og de risici, der knytter sig til virksomhedens produkter. Den praktiske håndtering i fokus Der er gennem hele konferencen fokus på den praktiske håndtering af virksomhedens produktansvar. Som deltager vil du derfor ikke alene gå hjem med opdateret viden om reglerne vedrørende produktansvar, du vil også have fået indsigt i reglernes praktiske konsekvenser og ikke mindst gennem inspiration og gode råd have fået et bedre grundlag for at omsætte din viden i praksis. Vi kommer bl.a. ind på følgende spørgsmål og problemstillinger: Hvad er virksomhedens produktansvar? Hvad er betydningen af mellemhandlernes produktansvar? Køberetlig regulering af produktansvar hvad betyder denne mulige lovændring? Forbrugerens og industriens retsstilling Den praktiske håndtering af produktansvar i virksomhederne Standarder i relation til ansvar og risici Den europæiske koordinering af produkttilbagekaldelser hvad er status? Tilbagekaldelse af produkter i praksis tvungen som frivillig Kontraktsregulering af produktansvar og forsikringsdækning hvordan? Forsikringsafdækning af produkttilbagekaldelse Vurdering og -styring af produktrisici i praksis En lang række yderst kompetente talere vil stå klar på konferencen ikke blot med aktuelle og indsigtsfulde indlæg, men også med lyst til at debattere og besvare spørgsmål. Konferencen er således også en oplagt mulighed for at udveksle synspunkter og erfaringer med andre, som til daglig er beskæftiget med virksomheders produktansvar. Jeg ser frem til at byde dig og dine kolleger velkommen! Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Projektleder IBC Euroforum

4 Dag 1 T i r s d a g d e n 1 7. j u n i V i r k s o m h e d e n s p r o d u k t a n s v a r P R O D U K T A N S V A R regelgrundlaget Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Jens Rostock-Jensen, Kromann Reumert Hvad er virksomhedens produktansvar? Produktansvar et overblik Indlægget er en grundlæggende introduktion til virksomhedens produktansvar og samspillet med det køberetlige mangelsansvar. Produktansvarsloven Produktansvar uden for loven Mangels- eller produktansvar? Advokat, partner Jens Rostock-Jensen, Kromann Reumert Advokat Peter Smith, Kromann Reumert Pause med kaffe/te og frugt Mellemhandlerens produktansvar - en sag om et æg En fortælling om mellemhandlerens produktansvar, EF-domstolens indblanding og den direktivstridige implementering i Danmark. Produktansvarslovens oprindelige 10 EF-domstolens sag C-402/03, Skov Æg Produktansvarslovens nuværende 10 og 10a - er der stadig problemer? Advokat, lic. jur. John Peter Andersen, Advokatanpartsselskabet John Peter Andersen Kort pause Virksomhedens produktansvar i praksis et fødevareperspektiv C A S E Samarbejde med myndigheder Frivillig og tvungen tilbagekaldelse af produkter Det globale perspektiv Head of Legal Lise Lotte Langston, Arla Foods amba

5 Dag 1 T i r s d a g d e n 1 7. j u n i V i r k s o m h e d e n s p r o d u k t a n s v a r Frokost Køberetlig regulering af produktansvar en mulig lovændring Justitsministeriet nedsatte i efteråret 2006 et udvalg, der skulle se nærmere på køberetlig regulering af produktansvar. Udvalget kom i januar 2009 med en betænkning, der umiddelbart herefter er blevet sendt i høring. Justitsministeriet skal nu tage stilling til udformningen af et eventuelt lovforslag, der vil betyde en ændring af købeloven. Udvalgets kommissorium baggrund og opgave Udvalgets overvejelser Udvalgets anbefalinger udarbejdelse af lovudkast Professor, dr. jur. Vibe Garf Ulfbeck, Københavns Universitet Vibe Garf Ulfbeck har været medlem af udvalget om køberetlig regulering af produktansvar Pause med kaffe/te, kage og frugt Forbrugeren og industrien Forbrugerens retsstilling Hvilke rettigheder og muligheder har forbrugeren? Hvad gør forbrugeren, når skaden er sket? Forbrugerombudsmand Henrik Saugsmandsgaard Øe Pause med kaffe/te Industriens retsstilling Hvilke aktuelle udfordringer har industrien? Chefjurist Kim Haggren, Dansk Industri Forbrugeren og industrien D E B AT Forbrugerombudsmand Henrik Saugsmandsgaard Øe Chefjurist Kim Haggren, Dansk Industri Ordstyrer: Advokat Jens Rostock-Jensen, Kromann Reumert Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Advokat, partner Jens Rostock-Jensen, Kromann Reumert Konferencens første dag slutter

6 Dag 2 O n s d a g d e n 1 8. j u n i V i r k s o m h e d e n s p r o d u k t a n s v a r P R O D U K T A N S V A R den praktiske håndtering Kaffe/te og morgenbrød Ordstyreren introducerer dagens indlæg Advokat, partner Jens Rostock-Jensen, Kromann Reumert Standardisering inden for produktion- og fødevareindustrien Anvendelse af standarder i praksis Standarder som redskab til at begrænse fejl og øge sikkerheden Afdelingschef Berit Behbahani, Afdelingen for Samfund og Sikkerhed, Dansk Standard Pause med kaffe/te og frugt Produkttilbagekaldelse Produkttilbagekaldelse på det danske marked Indlægget omhandler regler og procedurer vedr. tilbagekaldelse af produkter i Danmark, dvs. Sikkerhedsstyrelsens forvaltning af Produktsikkerhedsloven. Sikkerhedsstyrelsens rolle Hvordan tilrettelægges tilbagekaldelse af produkter regler og procedurer Advokat, partner Jens Rostock-Jensen, Kromann Reumert

7 Dag 2 O n s d a g d e n 1 8. j u n i V i r k s o m h e d e n s p r o d u k t a n s v a r Produkttilbagekaldelse - den europæiske koordinering Indlægget omhandler EU-Kommissionens indsats mod farlige produkter, herunder RAPEX-systemet, notifikationssystemerne under ny-metode direktiverne samt samarbejdet med de kinesiske myndigheder. Frivillige tiltag mod farlige produkter set med europæiske briller, herunder guide i tilbagekaldelse af farlige produkter Det frivillige myndighedssamarbejde PROSAFE og projektet EMARS, som skal forbedre myndighedernes koordinering af markedskontrol. Hvad betyder det for virksomheder i Danmark? Nye lovgivningstiltag, herunder varepakken Civilingeniør Torben Rahbek, Torben Rahbek - Innovation, Analyse og Rådgivning Torben Rahbek rådgiver myndigheder og virksomheder om produktsikkerhedsspørgsmål og har tidligere bl.a. været chef for markedskontrolafdelingen i Sikkerhedsstyrelsen. Han fungerede i den periode som dansk regeringsrepræsentant i EU-grupper for myndighedssamarbejde vedr. produktsikkerhed Pause med kaffe/te Produkttilbagekaldelse i praksis C A S E Tvungen tilbagekaldelse Frivillig tilbagekaldelse Tilbagekaldelsen i et internationalt marked Damagecontrol / krisehåndtering Revurdering af risiko, forsikringsafdækning mv. General Counsel Olle Wallén, Husqvarna AB Indlægget holdes på engelsk Frokost Vurdering og afdækning af risici Kontraktsregulering af produktansvar og forsikringsdækning Indlægget omhandler, hvor meget man som virksomhed kan gøre for at begrænse og afdække risici på produktansvarsområdet - i de almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller i kontrakter i øvrigt. Muligheder og begrænsninger Samspillet mellem forsikringsdækning og salgs- og leveringsbetingelser Back to back kontrakter - den ideelle verden og de praktiske realiteter Advokat, partner Jens Rostock Jensen, Kromann Reumert Advokat Peter Smith, Kromann Reumert

8 Dag 2 O n s d a g d e n 1 8. j u n i V i r k s o m h e d e n s p r o d u k t a n s v a r Pause med kaffe/te Forsikringsafdækning af produkttilbagekaldelse Udgifterne forbundet med at foretage tilbagekaldelse af produkter kan være meget betydelige for en virksomhed. God risikostyring kræver derfor, at man som virksomhed har gjort sig klart, hvor langt den almindelige erhvervs- og produktansvarsforsikring rækker, og om det efterlader et behov for at afdække yderligere risici. Hvad er en recall-forsikring? Typiske og usædvanlige skadeseksempler Forslag til virksomhedens risikostyring Hvem har behov for en recall-forsikring? Nordic Financial Lines Manager Sebastian Bregning, Chubb Insurance Pause med kaffe/te, kage og frugt Risiko i praksis vurdering, afdækning, realiteter C A S E Taler annonceres senere (se vores website) Opsummering af konferencen ved ordstyreren Advokat, partner Jens Rostock Jensen, Kromann Reumert Konferencen slutter M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n Udviklingschefer, kvalitetschefer, produktchefer, salgschefer, indkøbschefer, virksomhedsjurister, Risk Managers og andre, der beskæftiger sig med virksomheders produktansvar.

9 Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på

10 IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. Kursus i DIN virksomhed investér i dine medarbejdere! Planlægger din virksomhed at arrangere interne kurser eller intern kompetenceudvikling? Eller vil du invitere kunder, leverandører eller personale til et interessant arrangement, hvor de får en stor oplevelse? Så giv os hos IBC Euroforum et kald. Vi hjælper dig gerne med at gøre dit virksomhedsarrangement ekstraordinært og til en helt unik oplevelse. Vi kan skræddersy heldagsarrangementer, frokostseminarer, gå-hjem-møder, kundeevents og meget mere. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov. Ring på eller skriv på 10

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Virksomhedens produktansvar afholdes den 17. og 18. juni 2009 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon Overnatning Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og Konference Booking for bestilling af hotelværelser i København. Kontakt NHG på Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 1. maj Spar Tilmelding senest 5. juni Spar Tilmelding efter 5. juni Konference , , , , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n V i r k s o m h e d e n s p r o d u k ta n s va r København Konference den 17. og 18. juni 2009 Jeg ønsker at deltage: Alle priser er ekskl. moms. Navn 1 Navn 2 Tilmelding senest 1. maj Spar Tilmelding senest 5. juni Spar Tilmelding efter 5. juni Konference , , , , ,- Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 15238

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kvalitetssikring i medicinalindustrien fokus på aktuelle GMP/GDP udfordringer

Kvalitetssikring i medicinalindustrien fokus på aktuelle GMP/GDP udfordringer Konference T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/compha K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 19. december W o r k s h o p 24. f e b r

Læs mere