EU-udbud Vi gentager succesen og afholder EU-udbud 2009 igen. kr ,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud 2009. Vi gentager succesen og afholder EU-udbud 2009 igen. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17."

Transkript

1 K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: SPAR kr ,- ved tilmelding senest 25. september EU-udbud 2009 Udbudsretlig opdatering og praksis seneste nyt Implementering af kontroldirektivet status Miljøhensyn i udbud hvordan? Ambulanceudbuddet i Region Hovedstaden Taktik og strategi i klage- og erstatningssager Vi gentager succesen og afholder EU-udbud 2009 igen For advokater: 12 lektioner H ø r ta l e r e f r a : Københavns Universitet Konkurrencestyrelsen Lind Cadovius Dell A/S Region Syddanmark Region Hovedstaden LETT Kammeradvokaten Holst, Advokater

2 T a l e r l i s t e : Erik Bertelsen Jens Munk Plum Professor Steen Treumer Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet Fuldmægtig, Ph.D. stipendiat Carina Risvig Hansen Konkurrencestyrelsen Lotte Hummelshøj Lind Cadovius Nordic Legal Counsel Pia Ullum Dell A/S Chefudbudsjurist Karin Martinsen Region Syddanmark Præhospital leder og Enhedschef Freddy Lippert Region Hovedstaden Advokat Jeppe Lefevre Olsen, Ph. D. Torkil Høg LETT Tom Holsøe Kammeradvokaten Tina Braad Holst, Advokater O r d s t y r e r e : Erik Bertelsen Jens Munk Plum Advokaters obligatoriske efteruddannelse K O N F E R E N C E 1 2 L E K T I O N E R Den 1/ trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske konferencer herunder EU-udbud 2009 opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

3 E U - u d b u d dit årlige forum for opdatering og diskussion IBC Euroforum byder endnu engang velkommen til den årlige konference om EU-udbud. Konferencen er det oplagte forum for dig, der har udbudsprocessen som en væsentlig del af dit virkeområde, og som derfor har brug for at være opdateret på den seneste udvikling. Omdrejningspunktet er de juridiske problemstillinger, der relaterer sig til arbejdet med EU-udbud, og konferencen byder således på lovgivningsmæssig opdatering, indblik i seneste retspraksis, diskussion af særligt aktuelle udbudsretlige problemstillinger samt udveksling af erfaringer med udbud i praksis. Faglig opdatering på højeste niveau Et stærkt talerpanel bestående af førende udbudsspecialister fra såvel ind- og udland som fra den offentlige og den private sektor står som garanter for en række yderst aktuelle og kvalificerede indlæg, diskussioner og bud på løsninger. Som deltager vil du ikke blot gå hjem fra konferencen fuldt opdateret på udbudsretten, du vil samtidig have nye løsninger med i bagagen og dermed være bedre rustet til at håndtere fremtidens udbudsrelaterede udfordringer. Få inspiration til nye løsninger Konferencen sørger ikke alene for at opdatere dig på udbudsretten, du vil samtidig få lejlighed til at udveksle erfaringer med andre, der ligeledes til daglig beskæftiger sig indgående med udbudsrelaterede problemstillinger. Jeg glæder mig meget til at byde dig og dine kolleger velkommen til dette 9. årlige forum for udbudsret. Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum Målgruppe for konferencen Konferencen er for dig, der har udbudsprocessen som en væsentlig del af dit virkeområde, og som derfor har brug for at være opdateret på den seneste udvikling.

4 Dag 1 M a n d a g d e n 1 6. n o v e m b e r E U - u d b u d Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te Åbning af konferencen Projektleder Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyrer Erik Bertelsen, Lovgivning og praksis den seneste udvikling Aktuel dansk retspraksis på EU-udbudsområdet Seneste retspraksis ved Klagenævnet for Udbud dansk domstolspraksis udvikling og tendenser Erik Bertelsen, Jens Munk Plum, Pause aktuel dansk retspraksis på EU-udbudsområder fortsat Pause Nyeste praksis fra EF-domstolen Indlægget tager udgangspunkt i udvalgte aktuelle domme af særlig interesse for praktikere herunder: kontrakter, der ikke eller kun delvis er omfattet af EU s udbudsregler Ændringer af en kontrakt, der udløser udbudspligt At give eller ikke at give information den udvidede in-house regel Udvælgelses- og tildelingskriterier Professor Steen Treumer, Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet Frokost Ny og kommende dansk udbudslovgivning Status på implementering af kontroldirektivet Ændring af Lov om Klagenævnet for Udbud Fuldmægtig, Ph.D. stipendiat Carina Risvig Hansen, Konkurrencestyrelsen Pause Carina Risvig Hansen er tilknyttet juridisk institut på Copenhagen Business School som Ph.D. stipendiat i udbudsret. Udbud i praksis evalueringsfasen Tilbudsevaluering i praksis Gennemførelse af tilbudsevaluering do s and don ts i forbindelse i tilbudsevaluering i lyset af seneste praksis på området advokat Lotte Hummelshøj, Lind Cadovius Pause Udbud i praksis et tilbudsgiver perspektiv et tilbudsgiver perspektiv fra tilbudsafgivelse til klageovervejelser overvejelser om strategi for tilbudsafgivelse Procesevaluering klageovervejelser Nordic Legal Counsel Pia Ullum, Dell A/S opsummering af konferencens første dag ved ordstyrer Konferencens første dag slutter

5 Dag 2 T i r s d a g d e n 1 7. n o v e m b e r E U - u d b u d Kaffe/te Ordstyrer introducerer dagens indlæg Jens Munk Plum, Udbud i praksis forberedelsen Inddragelse af miljøhensyn i udbud Hvornår og hvordan kan miljøhensyn og andre bløde hensyn inddrages i et udbud? - I prækvalifikationen? - I tildelingen? - I kontrakten? Advokat Jeppe Lefevre Olsen, Pause Udbud i ordregiverperspektiv Vurdering af tilbudsgivernes egnethed dokumentationskrav krav til ydelsen hvad skal være minimumskrav? Forbehold afvigelser fra udbudsmaterialet Tilbudsgivers vej mod kontrakten Region Syddanmarks tiltag til hjælp på vejen Chefudbudsjurist Karin Martinsen, Region Syddanmark Pause Ambulanceudbud i Region Hovedstaden Det landsdækkende udbud af ambulancekørsel har været genstand for stor omtale i medierne i 2008 og Indlægget belyser Region Hovedstadens ambulanceudbud, der i november 2008 blev vundet af svenske Samariten Ambulans AB, der efterfølgende blev løst fra opgaven. de faglige og praktiske overvejelser vedr. udbudssammensætningen de faglige og praktiske overvejelser vedr. gennemførelsen af ambulanceudbud Erfaringer fra et område med begrænset konkurrence Præhospital leder og Enhedschef Freddy Lippert, Region Hovedstaden Frokost Forhandlingsforbuddet Inhabilitet inden udbuddet Under udbuddet Når buddet er afgivet Forhandlinger under kontrakt vundet ved udbud, Ph. D. Torkil Høg, LETT Pause Udbud i praksis klagesagen Håndtering af klagesager klagenævnssager taktik og strategi opsættende virkning klagepunkter Sanktioner Tom Holsøe, Kammeradvokaten Pause Erstatningsmuligheder i udbudssager Erstatning af den mistede fortjeneste ved ikke at få tildelt en udbudt kontrakt Erstatning af forgæves afholdte tilbudsomkostninger Tilrettelæggelse af sagen optimering af muligheden for at opnå erstatning/ minimering af risikoen for at ifalde erstatning Udmåling af erstatningen Tina Braad, Holst, Advokater Opsummering af konferencen ved ordstyrer Konferencen slutter

6 T i d l i g e r e å r s d e lta g e r p r o f i l p å E U - u d b u d Konferencen er for dig, der har udbudsprocessen som en væsentlig del af dit virkeområde, og som derfor har brug for at være opdateret på den seneste udvikling. 15% Advokat / Jurist 7% 8% 10% 45% Fuldmægtig Indkøbschef / Indkøbskonsulent Juridisk konsulent Projektchef / Projektleder Konsulent / Rådgiver 15% Nå din målgruppe i et nyt forum Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfor dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller

7 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen EU-udbud 2009 afholdes den november 2009 på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering På Falkonér Plads bagved hotellet findes betalingsparkering i begrænset omfang. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Der er en metrostation to minutters gang derfra. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 25. september Spar Tilmelding senest 30. oktober Spar Tilmelding efter 30. oktober Konference , , , , ,- Prisen inkluderer forplejning på konferencedagene samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmelding er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Programændringer Vi tager forbehold for ændringer i programmet og evt. trykfejl. Har du spørgsmål vedrørende konferencen, er du meget velkommen til at kontakte Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon , IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

8 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen EU-udbud København Konference den 16. og 17. november 2009 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 25. september Spar Tilmelding senest 30. oktober Spar Tilmelding efter 30. oktober Konference , , , , ,- S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 15250

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager K u r s u s København den 30. november 2009 den 26. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/raf Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager Hvornår udløser

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

Juridiske udfordringer

Juridiske udfordringer Konference 22. & 23. januar 2013 Workshop 24. januar 2013 Juridiske udfordringer bygge & anlæg Byggeriets fremtidige aftalegrundlag udviklingen af AB systemet Aktuelt om EU-udbud det nye udbudsdirektiv

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

CSR-rapporten kom godt fra start!

CSR-rapporten kom godt fra start! K u r s u s Den 1. oktober + 29. oktober 2009 Den 5. november + 30. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csr CSR-rapporten kom godt fra start! 2009 Systematisk gennemgang af den nye

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/- & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner

Læs mere

Virksomhedsjuristen. K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9. www.ibceuroforum.

Virksomhedsjuristen. K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9. www.ibceuroforum. SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vj K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9 Virksomhedsjuristen

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

Skandinavisk ansættelsesret et unikt overblik over forskelle og ligheder i skandinavisk ansættelsesret

Skandinavisk ansættelsesret et unikt overblik over forskelle og ligheder i skandinavisk ansættelsesret K o n f e r e n c e København 26. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/skar SPAR kr. 1.000,- ved tilmelding senest 8. oktober Kundeklausul Løn Ferie Fratrædelse Barsel Loyalitetspligt

Læs mere

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30.

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30. K o n f e r e n c e København 29. og 30. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/woc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! Sådan

Læs mere

Legal Life Science 2009

Legal Life Science 2009 K o n f e r e n c e København 8. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lls SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. juni Legal Life Science 2009 Pharmaceutical Sector Inquiry den

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

Compliance i den finansielle sektor

Compliance i den finansielle sektor SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 30. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/com K ø b e n h a v n 11. og 12. m a r t s W o r k s h o p 12. m a r t s 2 0 0 9 Compliance i den

Læs mere

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/banking K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8 W o r k s h o p 24. November 2 0

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr Selskabsretten set fra Højesteret Generalforsamling i børsnoterede selskaber Aktuel børsret Ledelsesansvaret anno 2015 Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Optimér pressearbejdet

Optimér pressearbejdet K o n f e r e n c e København 16. og 17. marts 2010 Workshop 18. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pres SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Konferencen afholdes for 5.

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere