Juridiske udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridiske udfordringer"

Transkript

1 Konference 22. & 23. januar 2013 Workshop 24. januar 2013 Juridiske udfordringer bygge & anlæg Byggeriets fremtidige aftalegrundlag udviklingen af AB systemet Aktuelt om EU-udbud det nye udbudsdirektiv & pointmodeller Styring af bygge- & anlægsprojekter tid, risici & globale entreprenørkrav Nyeste entrepriseretlige praksis Hør følgende talere: Professor, dr. jur. Ole Hansen, s Universitet Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen, Hoffmann A/S Direktør Niels Ole Karstoft, ALECTIA A/S Formand Lars Ole Hansen, Bygherreforeningen Asbjørn Jensen, forhv. højesteretsdommer og formand for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Specialkonsulent Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Afdelingschef Peter C. Luke, ALECTIA A/S samt førende rådgivere fra: Rambøll Management Consulting LETT Kromann Reumert Kammeradvokaten Viltoft WORKSHOP: Projekt- og risikostyring fra GIGA projekter til byggeriets hverdag Tilmeld dig direkte på

2 talerliste Professor, dr. jur. Ole Hansen s Universitet Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen Hoffmann A/S Direktør Niels Ole Karstoft ALECTIA A/S Formand Lars Ole Hansen Bygherreforeningen Asbjørn Jensen forhv. højesteretsdommer og formand for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Direktør, advokat Søren Staugaard Nielsen Rambøll Management Consulting A/S Specialkonsulent Pia Ziegler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Advokat, partner René Offersen LETT Undervisere på workshop: Advokat, ph.d. Anders Vestergaard Buch Kromann Reumert Advokat, partner Henrik Hauge Andersen Viltoft Advokat, ph.d. Anders Vestergaard Buch Kromann Reumert Afdelingschef, PMP Peter C. Luke Bygherrerådgivning ALECTIA A/S Associeret partner Bo Schmidt Pedersen Kammeradvokaten Advokat, partner Michael Gjedde-Nielsen Viltoft Statsautoriseret revisor Søren Primdahl Ordstyrer: Advokat, partner Henrik Hauge Andersen Viltoft Projektgruppen Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Obligatorisk efteruddannelse for advokater: KONFERENCE: 12 Lektioner WORKSHOP: 5 lektioner Læs mere på side 9 Mød dine kolleger fra hele branchen Konferencen henvender sig til alle aktører inden for bygge og anlæg, som beskæftiger sig med branchens juridiske udfordringer det være sig hos entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer til organisationer, myndigheder og advokatfirmaer. Deltagerne på konferencen i januar 2012 fordelte sig som illustreret til højre. 2

3 Juridiske udfordringer i bygge & anlæg forum for opdatering & diskussion Konferencen tager udgangspunkt i udvalgte aktuelle juridiske problemstillinger inden for bygge & anlæg og har fokus på den praktiske betydning heraf for branchens mange aktører det være sig entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter, bygherrer, organisationer, myndigheder og advokater. Konferencen er derfor det oplagte forum for dig, der til daglig er beskæftiget med juridiske forhold i byggeriet, og som derfor har brug for at være opdateret på den seneste udvikling inden for lovgivning, retspraksis og praktisk anvendelse mv. Vi sætter fokus på: Byggeriets fremtidige aftalegrundlag udviklingen af AB systemet Hvad kan bygge- og anlægskontrakter lære fra IT? Aktuel udbudsret det nye udbudsdirektiv & pointmodeller Nyeste entrepriseretlige praksis Styring af bygge- & anlægsprojekter tid & risici Entreprenørers globale krav Et talerpanel af førende specialister Konferencens talere repræsenterer de relevante juridiske aktører inden for bygge & anlæg lige fra bygherre, rådgivende ingeniør, entreprenør og brancheorganisation til advokat, dommer, myndighed og forsker og tilsammen står de som garanter for en række yderst aktuelle og kvalificerede indlæg, diskussioner og bud på praktiske løsninger. Bliv inspireret til nye løsninger Som deltager vil du ikke alene gå hjem fra konferencen fuldt opdateret, du vil samtidig have nye idéer og løsninger med i bagagen og det handler ikke alene om dit udbytte af konferencens indlæg, men i høj grad også om din mulighed for at udveksle erfaringer med andre, der ligeledes til daglig beskæftiger sig indgående med juridiske problemstillinger i byggesektoren. fra GIGA projekter til byggeriets hverdag deltag i workshoppen Workshoppen belyser, hvordan metoder til projekt- og risikostyring i store internationale anlægsprojekter kan implementeres i danske byggerier, herunder de entrepriseretlige og kulturelle udfordringer. Jeg glæder mig meget til at byde dig og dine kolleger velkommen. Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum Advokatfirma Offentlig bygherre Rådgiver Brancheorganisation Entreprenør Developer mv. 3

4 Tirsdag den 22. januar Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Henrik Hauge Andersen, Viltoft Byggeriets fremtidige aftalegrundlag AB og entrepriseretlige mellemformer status og perspektiv Nyt om forskningsprojektet AB og nye aftaleformer i byggeriet Perspektiver for AB systemet Professor, dr. jur. Ole Hansen, s Universitet Pause DEBAT: Udviklingen af AB systemet hvad er den praktiske betydning? Hvad mener byggeriets aktører om AB systemet og dets aktuelle udvikling hvad betyder det i praksis? DEBATPANEL: Entreprenøren Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen, Hoffmann A/S Rådgiveren Direktør Niels Ole Karstoft, ALECTIA A/S Bygherren Formand Lars Ole Hansen, Bygherreforeningen Det dømmende system Asbjørn Jensen, forhv. højesteretsdommer og formand for Voldgiftsnævnet for byggeog anlægsvirksomhed Den juridiske ekspert Professor, dr. jur. Ole Hansen, s Universitet Frokost 4

5 Tirsdag den 22. januar Hvad kan bygge- og anlægskontrakter lære fra IT? I forhold til entrepriseretten er IT-retten en ny disciplin med kun 20 år bag sig, men der er en række ligheder mellem de udfordringer, der findes inden for de to kontraktområder. Indlægget vil præsentere udvalgte emner inden for IT-kontraktsretten med særligt fokus på områder, hvor IT-retten har fundet løsninger, som kan være relevante for bygge & anlægsområdet: Håndtering af ændringer Resultatkrav kontra funktionelle krav Udbudsretlige udfordringer og tildeling på baggrund af egenskaber ved leverandøren Direktør, advokat Søren Staugaard Nielsen, Rambøll Management Consulting A/S Pause Aktuelt om EU-udbud Det nye udbudsdirektiv Det nye udbudsdirektiv, herunder de væsentlige ændringer og deres betydning Specialkonsulent Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Pause Pointmodeller læren af RenoNorden-kendelsen Pointmodeller er kommet for at blive, men ikke alle er uden risici. Ordregiver har grund til at tænke sig grundigt om, herunder om tidspunktet for offentliggørelse og i forhold til underkriterier og delkriterier. EU-Domstolens og Klagenævnet for Udbuds praksis inddrages, herunder sættes der spot på RenoNorden-kendelsen, der har givet anledning til stor opmærksomhed. René Offersen førte sagen for RenoNorden. Advokat, partner René Offersen, LETT Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter 5

6 Onsdag den 23. januar Morgenkaffe/te Ordstyreren introducerer dagens indlæg Entrepriseretlig praksis Nyere entrepriseretlig praksis Udvalgte væsentlige afgørelser & domme Advokat, partner Henrik Hauge Andersen, Viltoft Kort pause Styring af bygge- og anlægsprojekter Udfordringer ved styring af tid i byggerier Tid er penge og det er derfor vigtigt at kunne styre og håndhæve tidsplaner i byggerier. I Danmark er der en række vigtige forhold i den forbindelse, der kun i meget begrænset omfang eller slet ikke er behandlet i AB92 og ABT93, herunder f.eks. den juridiske betydning af arbejdsplanen, fristers bindende virkning, kritisk vej og slæk. Disse forhold vil blive belyst med eksempler, og mulige løsninger vil blive drøftet. Associeret partner Bo Schmidt Pedersen, Kammeradvokaten Pause Projektledelse og risikostyring Best practice for Project Controls & Risk Management i komplekse byggeprojekter Case-baseret indblik i centrale værktøjer og metoder De essentielle elementer: - Integreret tidsplan - Tværfaglig planning session - Risikolog og værktøjer til registrering, vurdering og håndtering af risici - Regelmæssige rapporter om udvikling i bygherrens Key Performance Indicators Afdelingschef, PMP Peter C. Luke, Bygherrerådgivning, ALECTIA A/S Broen mellem best practice og mindre/mellemstore danske byggerier Hvor modvirkes best practice af dansk entrepriseret, og hvordan løser vi det? Hvilke krav skal kontrakten stille til entreprenøren? Advokat, ph.d. Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert 6

7 Onsdag den 23. januar Frokost Entreprenørers globale krav vedrørende forsinkelse og forstyrrelse I hvilket omfang kan entreprenørens opgørelse af sit samlede (globale) tab på entreprisen danne grundlag for krav mod bygherren? Strategier til dokumentation og anfægtelse af globale krav Advokat, partner Michael Gjedde-Nielsen, Viltoft Statsautoriseret revisor Søren Primdahl Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen og workshoppen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper telefon , 7

8 WORKSHOP Projekt- og risikostyring i byggerier af alle størrelser Torsdag den 24. januar 2013 Sådan overføres metoder fra GIGA internationale anlægsprojekter til dansk byggeri Når der skal bygges store broer, olieboreplatforme eller havvindmølleparker afsættes store ressourcer til en meget avanceret og kompleks projekt- og risikostyring. I udlandet har simple udgaver af metoderne fra sådanne komplekse GIGA projekter fundet vej også til opførelsen af mindre og mellemstore bygninger, men i Danmark halter udviklingen bagefter. Workshoppen er tænkt som et rygstød til udviklingen og skal vise, hvordan gode metoder ganske enkelt kan implementeres i danske byggerier. Indhold & formål & udbytte Workshoppen belyser de entrepriseretlige og kulturelle udfordringer ved i Danmark at implementere fire essentielle elementer i god projekt- og risikostyring, nemlig: Integreret tidsplan Tværfaglig planning session Risikolog og værktøjer til at registrere, vurdere og håndtere risici Regelmæssige rapporter om udvikling i bygherrens Key Performance Indicators Særligt den tidsmæssige styring af byggerier vil være i fokus, for en velfungerende integreret tidsplan er en afgørende forudsætning for velfungerende projektstyring, men et meget sjældent syn i danske byggerier. Workshoppens mål er i fællesskab med deltagerne at få overblik over, hvilke krav til projekt- og risikostyring der bør stilles i kontrakter med både rådgivere og entreprenører, og hvordan kravene kan stilles, uden at karambolere med AB 92/ABT 93/ABR 89 eller voldgiftspraksis, og uden at byggeriets deltagere oplever dem som besværlige og fordyrende. Undervisere Advokat, ph.d. Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Projektgruppen Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Workshoppen ledes af Anders Vestergaard Buch. 8

9 Målgruppen Workshoppen henvender sig til konferencens deltagere, men herudover i høj grad også til teknikere, der beskæftiger sig med projektstyring i bygge- og anlægsbranchen. Tidsplan Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Workshop starter Frokost Workshop fortsætter Workshop slutter Der indlægges en formiddagspause. Advokaters obligatoriske efteruddannelse KONFERENCE: 12 LEKTIONER WORKSHOP: 5 LEKTIONER Den 1/ trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft IBC Euroforums juridske konferencer herunder Juridiske udfordringer i bygge & anlæg opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogramet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet. 9

10 ANDRE JURIDISKE ARRANGEMENTER IT-kontrakter 2013 Konference den november 2012 Byggeriets juridiske kerneområder entrepriseret Kursus den 7. november 2012 Tilbudsindhentning i byggeriet håndtering af tilbud & udbud Kursus den 8. november 2012 EU-udbud 2012 Konference den november 2012 K03 standardkontrakten til iterative projekter Seminar den februar 2013 Strategi i juridisk perspektiv Konference den februar 2013 EU-udbud 2013 Konference den april

11 Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg den 22. og 23. januar 2013 og workshoppen Projekt- og risikostyring i byggerier af alle størrelser den 24. januar 2013 afholdes på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon og oplys CFTnummer: Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringskælderen Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). For at benytte parkeringskælderen Falkoner Plads anbefaler vi bilister at køre bag om hotellet til parkeringspladsens nedkørsel, dvs. ad Falkoner Allé via Howitzvej til Sylows Plads bag hotellet. Dette skyldes, at Sylows Allé grundet metrobyggeri delvist er afspærret i dagtimerne. Som konferencegæst er det IKKE muligt at benytte Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center s egen parkeringskælder. Der er i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, der ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. senest Spar senest Spar efter 7. december 11. januar 11. januar Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 5.995, , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller en er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 K, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

12 IBC Euroforum ApS Silkegade 17, st. Postboks K til IBC Euroforum Konference & workshop Juridiske udfordringer i bygge & anlæg Konference den 22. & 23. januar Workshop den 24. januar 2013 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). jeg ønsker at deltage: Sæt X senest 7. december Spar senest 11. januar Spar Alle priser er ekskl. moms. efter 11. januar Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 5.995, , ,- sådan kan du tilmelde dig: Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt IBC Euroforum Silkegade 17, st K 13bj

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr Selskabsretten set fra Højesteret Generalforsamling i børsnoterede selskaber Aktuel børsret Ledelsesansvaret anno 2015 Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

fødevarelovgivning Fødevareinformation / mærkningsforordning

fødevarelovgivning Fødevareinformation / mærkningsforordning KONFERENCE 28. & 29. maj 2013 København fødevarelovgivning 2013 Fødevareinformation / mærkningsforordning Case: Hvordan kan Forordning 1169/2011 implementeres? Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

godt for miljøet, trivslen og økonomien

godt for miljøet, trivslen og økonomien KONFERENCE 28. og 29. marts 2012 København Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/energi Regeringens visioner på energiområdet Potentialer og barrierer Totaløkonomien Tekniske og adfærdsmæssige løsninger

Læs mere

Lovgivning, procedurer & praktiske udfordringer

Lovgivning, procedurer & praktiske udfordringer 2013 KLINISKE FORSØG Lovgivning, procedurer & praktiske udfordringer Konference København 4. & 5. december 2013 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/kf NYE rammer for klinisk forskning de nye initiativer

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio KONFERENCE 29. februar 2012 KØBENHAVN SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 13. januar Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio Biogas til transport grøn bytrafik Miljø-, klima- og samfundsmæssige

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Optimér pressearbejdet

Optimér pressearbejdet K o n f e r e n c e København 16. og 17. marts 2010 Workshop 18. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pres SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Konferencen afholdes for 5.

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/banking K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8 W o r k s h o p 24. November 2 0

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Institutionelle investorer

Institutionelle investorer K o n f e r e n c e København 22. og 23. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/invest SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 10. juli Nye tider og muligheder for Institutionelle investorer

Læs mere