Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder"

Transkript

1 K u r s u s Tilmeld dig direkte på K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer det aktuelle ejendomsmarked? Hvad er en nødlidende ejendom, og hvordan diagnosticerer man den? Få redskaber til at redde nødlidende ejendomme Få en grundig gennemgang af juridiske og mæglerfaglige aspekter og metoder anvendt ved nødlidende ejendomme B l i v u n d e r v i s t a f : Advokat (H), partner Rasmus Mehl Sirius Advokater Seniorkonsulent, statsaut. ejendomsmægler, valuar Jørgen Møller Dansk Ejendomsmæglerforening

2 Advokaters obligatoriske efteruddannelse K U R S U S 1 2 L E K T I O N E R Den 1/ trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske kurser og konferencer, herunder Nødlidende ejendomme, opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet. K u r s u s t i d e r : Dag Kaffe/te og morgenbrød Kursusdagen starter Pause med kaffe/te og frugt Kursus Frokost Kursus Pause med kaffe/te, kage og frugt Kursus Kursusdagen slutter Dag Kaffe/te og morgenbrød Kursusdagen starter Pause med kaffe/te og frugt Kursus Frokost Kursus Pause med kaffe/te, kage og frugt Kursus Kurset slutter M å l g r u p p e f o r k u r s e t Ejendomsmæglere, advokater, revisorer, medarbejdere i ejendomsselskaber, finansieringsfolk og rådgivere i pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt andre med interesse i og/eller ansvar for nødlidende ejendomme.

3 E j e n d o m s k r i s e n e r k u n l i g e b e g y n d t I kølvandet på finanskrisen følger ejendomskrisen. Trods en generelt sund ejendomsbranche vil bankerne som resultat af finanskrisen nu presse på for at få nedbragt usikre låneengagementer i fast ejendom, og fremover må ejendomsinvestorer forberede sig på, at bankerne vil være mindre villige til at finansiere ejendomsprojekter. Med krisen vil vi desuden med meget stor sandsynlighed se en række nødlidende ejendomme, og måske også nogle konkurser blandt ejendomsselskaberne. Så hvordan griber man det an, når man står i situationen med en nødlidende ejendom? Dette kursus giver dig en nøje gennemgang af de juridiske og mæglerfaglige aspekter og metoder, der anvendes ved nødlidende ejendomme, og du bliver klædt på til at tackle situationer i relation hertil. Kurset henvender sig til alle de parter, der bliver involveret ved en nødlidende ejendom; det være sig advokater, revisorer, ejendomsmæglere samt repræsentanter fra banker, realkreditinstitutter og ejendomsselskaber. Her er tale om et inspirerende og lærerigt kursus med teori og praksis for dig, der har brug for viden om og kendskab til gældende regler for nødlidende ejendomme. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen. Med venlig hilsen Helle Bévort Team Manager

4 Dag m a r t s / 9. s e p t e m b e r N ø d l i d e n d e E j e n d o m m e Indledende bemærkninger A. Hvad karakteriserer det aktuelle ejendomsmarked? Hvad er en nødlidende ejendom? B. Ejendomstyper i. Investeringsejendomme Udlejningsejendomme Projektejendomme Erhvervsejendomme ii. Ejerboliger Villaer / Parcelhuse Ejerlejligheder Sommerhuse iii. Andelsboliger C. Årsager til, at ejendommen er nødlidende i. Ejerskabet Forskellige former for ejerskab Sammensætning af ejerkredsen Ejerforholdets betydning for ejendommens drift ii. Økonomi iii. Drift Likviditet Budgettering Potentiale iv. Uforudsete omstændigheder Finanskrise Uventet udvikling i ejendomsmarkedet v. Andet

5 Dag m a r t s / 9. s e p t e m b e r N ø d l i d e n d e E j e n d o m m e Analyse af den konkrete ejendom D. Adkomstforholdene E. Pantehæftelserne F. Byrderne G. Den offentlige regulering H. Lejeforholdene I. Forurening J. Andre fysiske og juridiske forhold Hvilke undersøgelser skal foretages? Formålet med undersøgelserne? Samarbejdet med sælger Analyse af de tilvejebragte oplysninger samt formålet med analysen? Behandlingen af samt retsvirkningerne af resultatet af undersøgelserne særlige omstændigheder kan have betydning for undersøgelsernes karakter

6 Dag m a r t s / 9. s e p t e m b e r N ø d l i d e n d e E j e n d o m m e Løsningsmodeller K. Indledende bemærkninger i. Præsentation af løsningsmodellerne L. Frivilligt salg i. Hvornår er det aktuelt? ii. Regelsæt Forbrugere - Lov om omsætning af fast ejendom prissætning finansiering Hænger handelen sammen - Klagenævnspraksis ansvarsfraskrivelsesklausuler Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Mæglers salær sikkerhed herfor Erhverv Almindelige obligationsretlige grundsætninger prissætning særlige forhold i relation til formidlingsaftalen undersøgelsespligt Oplysningspligt salgsopstilling Købsaftale særlige forhold vedrørende finansiering Mæglers salær sikkerhed herfor iii. Advokatens opgaver Berigtigelse skøde pantebreve Kreditorer

7 Dag m a r t s / 1 0. s e p t e m b e r N ø d l i d e n d e E j e n d o m m e Løsningsmodeller f o r t s a t M. Tvangssalg i. Hvornår er det aktuelt? ii. Regelsæt Gennemgang af de centrale dele af retsplejelovens regler om tvangsauktioner Særlige problemstillinger vedrørende andelsboliger Den sagkyndiges opgaver iii. Underhåndssalg N. Andre modeller i. Refinansiering Finansieringsmodeller ii. Selskabskonstruktion Kan en selskabskonstruktion indebære en finansieringsløsning? Øvrige emner O. Tinglysningslovens 37 og 38 i. Hvad er rækkevidden af ejendomspantet? ii. Hvilke fælder er der i den legale udstrækning af den aftalte panteret? P. Retsmidler efterfølgende i. Konkurs ii. Akkord Frivillig eller tvang iii. Moratorium iv. Gældssanering Cases Q. Bolig R. Andelsbolig S. Investeringsejendom i. Analyse af ejendommene ii. Vurdering og anvendelse af relevant retsgrundlag iii. Fremsættelse af løsningsmodel med dertil hørende relevante henvisninger Afslutning

8 U n d e r v i s e r e Advokat (H), partner Rasmus Mehl, Sirius Advokater Rasmus Mehl arbejder primært inden for rådgiveransvar, virksomhedsrådgivning, selskabsret, finansieringsret og fast ejendom. Rasmus Mehl har gennem en årrække bistået klienter i forhandlinger, voldgiftssager og retssager vedrørende revisoransvar, ejendomsmægleransvar og advokatansvar. Rasmus har endvidere bistået klienter i større sagskomplekser om investeringsaftaler samt retssager om kontraktbrud, internationale retsforhold og fast ejendom. Rasmus er certificeret mediator fra Baltimore Mediation Centre, MD, U.S.A. og bistår således også klienter i forbindelse med retsmægling/mediation. Desuden har Rasmus erfaring inden for arbejdet med selskabsog finansieringsretlige problemstillinger og har i den forbindelse bl.a. bistået erhvervsvirksomheder i forbindelse med overdragelser, omstruktureringer, fusioner og spaltning. Rasmus er medforfatter til bogen Ejendomsformidlerens og ejendomsmæglerens erstatningsansvar (DJØFS Forlag, 2005) og Lærebog i ejendomshandel, der anvendes af Dansk Ejendomsmæglerforening i uddannelsen af nye ejendomsmæglere. Rasmus har i 10 år været ekstern lektor i henholdsvis formueret, aktie- og anpartsselskabsret og professionsansvar på Aarhus Universitet. Han har opnået titlen som Årets underviser på Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

9 U n d e r v i s e r e Seniorkonsulent, statsaut. ejendomsmægler, valuar Jørgen Møller, Dansk Ejendomsmæglerforening Jørgen Møller er uddannet ingeniør samt statsaut. ejendomsmægler og valuar. Er ansat som seniorkonsulent i Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) og er i den forbindelse medlem af andelsboligudvalget og erhvervsudvalget. Jørgen afholder, i forbindelse med sit job i DE, kurser for ejendomsmæglere over hele landet. Han har desuden tidligere undervist på ejendomsmægleruddannelsen og valuaruddannelsen på handelsskolerne i ca. 20 år. Udover at afholde kurser rådgiver han ejendomsmæglere fra hele landet, enten telefonisk eller via mail / breve. Jørgen har tidligere drevet egen ejendomsmæglervirksomhed samt været regionschef i Nybolig. Jørgen er forfatter til 8 kapitler i DE s lærebogsmateriale, som bruges på den nuværende ejendomsmægleruddannelse (finansøkonomuddannelsen). A n d r e s p æ n d e n d e a r r a n g e m e n t e r : V I R K S O M H E D S J U R I S T E N Konference den februar 2009 i København S E L S K A B S R E T Konference den oktober 2009 i København Se mere på

10 Kursus i DIN virksomhed investér i dine medarbejdere! Planlægger din virksomhed at arrangere interne kurser eller intern kompetenceudvikling? Eller vil du invitere kunder, leverandører eller personale til et interessant arrangement, hvor de får en stor oplevelse? Så giv os hos IBC Euroforum et kald. Vi hjælper dig gerne med at gøre dit virksomhedsarrangement ekstraordinært og til en helt unik oplevelse. Vi kan skræddersy heldagsarrangementer, frokostseminarer, gå-hjem-møder, kundeevents og meget mere. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov. Ring på eller skriv på ibc Euroforum IBC Euroforum er Danmarks førende udbyder af konferencer og kurser. Vores arrangementer tager afsæt i aktuelle emner og udfordringer inden for områder som økonomi, administration, markedsføring, informationsteknologi, personaleforhold, ledelse, jura, produktion og teknologi. Gennem tæt kontakt til erhvervslivet skaber vi kvalitetskonferencer og -kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. 10

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Kurset Nødlidende ejendomme afholdes den 17. og 18. marts samt den 9. og 10. september 2009 på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på Parkering IBC Euroforum henviser til betalingsparkeringskælderen ved Vesterport Station. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Kursuspris Prisen for kurset er kr ,- ekskl. moms. Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende kurset besvares af Team Manager Helle Bévort, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K u r s u s N ø d l i d e n d e E j e n d o m m e København den marts 2009 samt den september 2009 Kursuspris kr ,- ekskl. moms. J e g ø n s k e r at d e lta g e p å k u r s e t: marts september 2009 Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak J e g ø n s k e r at d e lta g e p å k u r s e t: marts september 2009 Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér. EAN nr./ordrenr. S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A www København Ø 18131

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM Barcelona 21. til 24. april 2015 Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering og finansiering af kriseramte virksomheder i form af indenretlige eller udenretlige

Læs mere

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser DET PROFESSIONELLE KØKKEN KØBENHAVN KONFERENCE DEN 23. - 24. AUGUST 2011 RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Tilmeld dig på www.fyi.dk/ pro1 KOLDING KONFERENCE DEN 16. - 17. NOVEMBER 2011 HOTEL KOLDINGFJORD

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere