JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG"

Transkript

1 Konference 21. & 22. januar JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning Hør bl.a. følgende talere: Direktør Lene Ahlmann-Ohlsen, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Afdelingschef Henrik Fausing, Juridisk afdeling, Dansk Byggeri Professor Steen Treumer, Københavns Universitet Professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet samt førende rådgivere fra: ACCURA LETT Viltoft Kammeradvokaten i samarbejde med

2 konference talerliste Ordstyrer: Advokat, partner Henrik Hauge Andersen Viltoft VOLDGIFTSNÆVNET FOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED Direktør Lene Ahlmann-Ohlsen DANSK BYGGERI Afdelingschef Henrik Fausing Juridisk afdeling KØBENHAVNS UNIVERSITET Professor Steen Treumer Professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv Lektor, ph.d. Sune Troels Poulsen LETT Advokat, partner Kurt Bardeleben KAMMERADVOKATEN Advokat, partner Kasper Mortensen Advokat, partner Kristian Hartlev VILTOFT Advokat, partner Henrik Hauge Andersen Advokat, partner Claus Berg Advokat Peter Fauerholdt Thommesen ACCURA Advokat (H), partner Andreas Kærsgaard Mylin MØD DINE KOLLEGER FRA HELE BRANCHEN Konferencen henvender sig til alle aktører inden for bygge og anlæg, som beskæftiger sig med branchens juridiske udfordringer det være sig hos entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer til organisationer, myndigheder og advokatfirmaer. Deltagerne på konferencen i januar 2013 fordelte sig som illustreret nedenfor: Advokatfirma Offentlig bygherre Rådgiver Brancheorganisation Entreprenør Developer mv.

3 JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG IBC Euroforum byder for tredje gang velkommen til konference om juridiske udfordringer i bygge- & anlægssektoren konferencen, som samler hele branchen fra entreprenører, rådgivere, arkitekter og bygherrer til organisationer, myndigheder og advokater. Konferencen byder denne gang på ny viden, inspiration og diskussion om følgende emner: Entreprenørkonkurser kan projekter videreføres uden udbud? Hele vejen rundt om entreprenørkonkurser hør erfaringer fra de involverede parter Voldgift & udviklingen i alternative konfliktløsningsorganer hvad er mulighederne? Det nye EU-udbudsdirektiv status og ændringer af betydning for bygge & anlæg Nyere entrepriseretlig praksis tendenser samt udvalgte afgørelser & domme Konkurrenceret i entrepriseretten risikoen ved konsortier i bygge- og anlægssektoren Et talerpanel af førende specialister Konferencens talere repræsenterer de relevante juridiske aktører inden for bygge & anlæg og tilsammen står de som garanter for en række yderst aktuelle og kvalificerede indlæg, diskussioner og bud på praktiske løsninger. Bliv inspireret til nye løsninger Som deltager vil du ikke alene gå hjem fra konferencen fuldt opdateret, du vil samtidig have nye idéer og løsninger med i bagagen og det handler ikke alene om dit udbytte af konferencens indlæg, men i høj grad også om din mulighed for at udveksle erfaringer med andre, der ligeledes til daglig beskæftiger sig indgående med juridiske problemstillinger i byggesektoren. Jeg glæder mig meget til at byde dig og dine kolleger velkommen. Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

4 program 21. januar 2014 BYGGE & ANLÆG Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Henrik Hauge Andersen, Viltoft AKTUEL ENTREPRISERETLIG PRAKSIs i Nyere entrepriseretlig praksis Udvalgte væsentlige afgørelser & domme Advokat, partner Henrik Hauge Andersen, Viltoft Pause Henrik Hauge Andersen har i mere end 20 år ydet specialiseret rådgivning inden for entrepriseretten og har i den sammenhæng ført en lang række større rets- og voldgiftssager, herunder f.eks. vedrørende Metrobyggeriet, almenboligsektoren, større domicilbyggerier mv. Han har endvidere ført en række sager for Klagenævnet for Udbud, primært for udbyder, og rådgiver løbende udbydere og deres tekniske rådgivere om udbudsreglerne. NYT EU-UDBUDSDIREKTIV i De(t) nye EU-udbudsdirektiv(er) Status på de nye direktivers vedtagelse og ikrafttræden De væsentligste ændringer, herunder særligt vedrørende - Mulighederne for udbud med forhandling - Regler omkring prækvalifikationer Implementering af direktiverne i Danmark Lektor, ph.d. Sune Troels Poulsen, Københavns Universitet Pause Sune Troels Poulsen er som forsker ved Centre for European Studies in Economic Law ved Juridisk Fakultet specialiseret i udbudsret og konkurrenceret og har tidligere erfaring som advokat. Han er bl.a. medforfatter til bogen EU Udbudsretten (Jurist- og Økonomforbundet).

5 KONKURRENCERET I ENTREPRISERETTEN i Konkurrenceret i entrepriseretten risikoen ved konsortier Den seneste skærpelse i 2013 af sanktionerne for overtrædelser af konkurrenceloven inde bærer bl.a. risiko for fængelsstraf og højere bøder ved karteldannelse. Navnlig udbud af større bygge- og anlægsopgaver aktualiserer, at flere håndværker- og entreprenørfirmaer går sammen om at byde på opgaver f.eks. i form af et konsortier. Indblik i klassisk karteldannelse, herunder mestergrise Hvordan begrænses risikoen for, at konsortier anses for ulovlige karteller? Advokat, partner Claus Berg, Viltoft Udover at have 30 års erfaring med specialiseret rådgivning om alle aspekter af entrepriseret er Claus Berg udnævnt af Erhvervs- og Vækstministeren som et af de i alt fem medlemmer af Konkurrenceankenævnet Frokost VOLDGIFT & UDVIKLINGEN I ALTERNATIV KONFLIKTLØSNING i Nye konfliktløsningsformer For mange tvister i byggeriet ender i dyre voldgiftssager er der nogen alternativer? Advokat Peter Fauerholdt Thommesen, Viltoft Peter Fauerholdt Thommesen rådgiver byggeriets parter om alle aspekter af entrepriseretten og udbud med særlig fokus på håndtering af tvister. Han er medforfatter til bogen Voldgiftsret (2. udgave, 2008) og medlem af Voldgiftsinstituttets arbejdsgruppe vedrørende regler om Dispute Review Boards i længerevarende kontraktforhold Voldgiftsnævnets alternative konfliktløsningsmodeller Voldgiftsnævnets regler om foregreben tvisteløsning, forenklet voldgift, mægling og mediation har efterhånden eksisteret i flere år som alternative konfliktløsningsmodeller på bygge- og anlægsområdet. Hvilke muligheder er der, og hvad er praksis? Er der behov for disse regler? Hvad er de væsentligste udfordringer i praksis? Kan man justere modellerne med henblik på i højere grad at kunne forebygge eller løse konflikter i byggeriet og dermed undgå, at en konflikt munder ud i en egentlig voldgiftssag? Direktør Lene Ahlmann-Ohlsen, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Pause

6 program 21. januar 2014 BYGGE & ANLÆG Mediation i entreprisesager Hvorfor bliver mediation ikke brugt mere end det gør? Advokat, partner Kasper Mortensen, Kammeradvokaten Kasper Mortensen rådgiver om entrepriseretlige problemstillinger, herunder håndtering af tvister mellem byggeriets parter. Han har betydelig erfaring med retssager og voldgift om primært byggeri og fast ejendom. I 2003 gennemførte Kasper Mortensen Advokatsamfundets mediatoruddannelse, og han har efterfølgende i en årrække virket som retsmægler ved Københavns Byret Konfliktløsning når samarbejdet gerne skal fortsætte Professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Vibeke Vindeløv er professor i konfliktmægling ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet og er forfatter til adskillige artikler og bøger om emnet DEBAT: NYE KONFLIKTLØSNINGSFORMER Konferencens første dag slutter OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR ADVOKATER KONFERENCEN: 12 LEKTIONER Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg lever op til kravene for obligatorisk efteruddannelse for advokater. Efter endt konference udleverer vi et deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedrørende den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

7 ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: IT-kontrakter 2014 Konference den januar 2014 i København EU-udbud 2014 Konference den april 2014 i København Økonomi for ikke-økonomer Kursus forår 2014 i København

8 program 22. januar 2014 BYGGE & ANLÆG Morgenkaffe/te Ordstyreren introducerer dagens indlæg HÅNDTERING AF ENTREPRENØRKONKURSER i VIDEREFØRSEL AF PROJEKTER EFTER KONKURS UDBUD? Overdragelse af kontrakter omfattet af EU s udbudsregler efter konkurs Kan kurator eller ordregiver overdrage kontrakten til tredjemand? I givet fald på hvilke betingelser og hvilken adgang er der til at ændre kontraktvilkårene? Kan de overlevende konsortiedeltagere videreføre kontrakten eller kan den fallerede deltager erstattes af tredjemand? Gør det samme sig gældende, hvis konkursen indtræder under udbudsprocessen: Kan de resterende konsortiedeltagere fortsætte deres deltagelse i udbudsprocessen? Professor Steen Treumer, Københavns Universitet Advokat, partner Kristian Hartlev, Kammeradvokaten Steen Treumer er professor i udbudsret og er desuden medlem af Klagenævnet for Udbud, medredaktør på Public Procurement Law Review og forfatter til artiklen Overdragelse af kontrakter omfattet af EU s udbudsregler efter konkurs, Ugeskrift for Retsvæsen (november 2013). Kristian Hartlev er hos Kammeradvokaten ansvarlig for forretningsområderne Infrastruktur og entreprise, lejeret og fast ejendom. Han rådgiver bygherrer i forbindelse med udarbejdelse og udbud af danske og internationale rådgiver- og entreprisekontrakter DEBAT Pause

9 11.15 Entreprenørkonkurser set fra kurator side Hvor går det typisk galt for den konkursramte entreprenørs medkontrahenter, altså for bygherre og underentreprenører? Hvad gør de forskellige aktører typisk forkert inden (og efter) konkursen? Hvad sker der efter konkursen? Kan der rekonstrueres i konkurs? Advokat (H), partner Andreas Kærsgaard Mylin, ACCURA Advokatpartnerselskab Andreas Kærsgaard Mylin leder ACCURAs Afdeling for Rekonstruktion og Insolvensret og er samtidig ekstern lektor ved Københavns Universitet i Rekonstruktion. Andreas har i næsten 20 år rådgivet om restrukturering, rekonstruktion og anden insolvensret, herunder virksomheder inden for fast ejendom og bygge- og anlæg han er bl.a. kurator i Sjælsø Koncernen, der gik konkurs i august 2013 med en række OPP-projekter, igangværende byggerier i ind- og udland samt en række egne ejendomsprojekter mv Frokost Entreprenørkonkurser set fra bygherre side Do s & don ts Partner, advokat Kurt Bardeleben, LETT Pause Kurt Bardeleben har omfattende erfaring med rådgivning og retssager vedrørende offentlig virksomhed og har de seneste år bistået ved en række offentlige bygge- og anlægsopgaver, herunder statslige og kommunale OPP-projekter, infrastrukturprojekter, byudviklingsprojekter, kulturbyggerier, opførelse og renovering af almene boliger mm Underentreprenøren når hovedentreprenøren går konkurs Hvad er mulighederne, og hvordan er retsstillingen? Hvordan kan man som underentreprenør sikre sig bedst muligt? Aktuelle problemstillinger Afdelingschef Henrik Fausing, Juridisk afdeling, Dansk Byggeri Pause Entreprenørkonkurser set fra garantistiller side Hvad er garantistillers rolle i konkursen? Arbejder garantistiller aktivt i konkursfasen eller afventes garantitrækket? Hvilke krav stilles til garantitrækket? Taler annonceres senere Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter

10 praktiske oplysninger bygge & anlæg Afholdelsesdato og -sted Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg afholdes den 21. og 22. januar 2014 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Charlottehaven råder ikke over overnatnings faciliteter. IBC Euroforum henviser til for booking af hotelværelser. Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. EARLY BIRD! Tilmelding senest 6. december 2014 Tilmelding senest 10. januar 2014 Tilmelding efter 10. januar , , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

11 Tilmelding Send eller ring din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper telefon , IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon , Giro , CVR-nr

12 IBC Euroforum ApS Silkegade 17, st. Postboks København K Tilmelding til IBC Euroforums Konference Juridiske udfordringer i bygge & anlæg København Konference den 21. & 22. januar 2014 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). jeg ønsker at deltage: Alle priser er ekskl. moms. Sæt X EARLY BIRD! Tilmelding senest 6. december 2013 Tilmelding senest 10. januar 2014 Tilmelding efter 10. januar , , ,- sådan kan du tilmelde dig: Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt IBC Euroforum Silkegade 17, st København K 14bj

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet 2015

Efteruddannelse for byggeriet 2015 Efteruddannelse for byggeriet 2015 2015 byder på flere nye Nohr-Con uddannelser for eksempel: f Byggeriets projektlederuddannelse med certificering f BIM Workflow Certificering f Nohr-Con Mini-MBA... og

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere