Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd"

Transkript

1 K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å K ø b e n h a v n j u n i n o v e m b e r Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd Bliv i stand til i praksis at tilpasse din organisations ledelsesprincipper til at understøtte Lean-værktøjer Bliv i stand til at praktisere de Lean ledelsesværktøjer, som vil sikre vedvarende Lean-resultater B l i v u n d e r v i s t a f : Seniorkonsulent Thomas Thorsted PA Consulting Chefkonsulent Knud Arnum Hansen PA Consulting Seniorkonsulent Claes Bloch Larsen PA Consulting Seniorkonsulent Nikolai Hansen PA Consulting Udviklet i samarbejde med:

2 U N D E R V I S E R E Thomas Thorsted Seniorkonsulent, PA Consulting Thomas er uddannet produktionsingeniør og har en MBA fra Henley Management College. I sit tidligere job på Novo Nordisk har Thomas haft programansvaret for udvikling af Lean-ledelseskonceptet, og han har aktivt deltaget i de første udrulninger med implementering af Lean ledelsesværktøjer og coaching af ledere. Thomas speciale er Lean Transformation, og han har senest bistået udviklingen og implementeringen af Lean ledelse i SEAS-NVE. Knud Arnum Hansen Chefkonsulent, PA Consulting Knud er uddannet ingeniør og har en HD i virksomhedsledelse. I en lang årrække har Knud arbejdet som konsulent med udvikling af administrative virksomheder, fra strategi til fuld transformering af virksomhederne. I de seneste par år har Knud været projektleder for en række Lean administrationsprojekter. Knuds speciale er ledelse af gennemgribende transformationer af store og mellemstore administrative organisationer, hvor der er fokus på at realisere gevinster og ændre virksomhedens arbejdsprincipper og kultur. Claes Bloch Larsen Seniorkonsulent, PA Consulting Claes er M Sc., PMP og har en EBA i organisatorisk udvikling. Claes har gennemført større Lean ledelsesprogrammer i Danmark og Kina som medarbejder, projekt-/programleder og som ekstern konsulent. Programmerne er eksempelvis gennemført inden for Financial Transformation, udflytning af optimering af produktionslinjer, målstyring samt optimering. Claes speciale er at skræddersy programmerne til at fungere i den organisatoriske sammenhæng. Nikolai Hansen Seniorkonsulent, PA Consulting Nikolai er cand.mag. og har en HD i ledelse og organisation. Nikolai har indgående erfaring inden for implementering af nye ledelsesprincipper i praksis. Han har arbejdet for en række førende danske og internationale virksomheder og har udvikling af Lean ledelsesadfærd som sit speciale. Nikolai har solidt kendskab fra en række brancher til, hvordan man udvikler den enkelte leder og ledelsesgruppen til at stå i spidsen for Lean-kulturen.

3 U d d a n d i g s e l v o g d i n e l e d e r e i L e a n L e d e l s e IBC Euroforum tilbyder i samarbejde med PA Consulting Group et kursus i Lean ledelse for personer i organisationer, der arbejder efter Lean-principper, og som har ambitiøse mål for at få maksimal værdi ud af Lean. Ledere og organisationsudviklingsansvarlige med et grundlæggende kendskab til Lean er målgruppen. På kurset vil du lære og tilegne dig værktøjer, der gør dig i stand til at realisere den fulde gevinst af Lean-implementeringen. Du vil opdage, hvorfor og hvordan succesfulde Lean-programmer er 20% værktøjer og 80% adfærd og holdninger. Kurset vil have et operationelt fokus på ledernes rolle og ansvar for anvendelsen af Lean-værktøjerne til udviklingen af organisationens resultater. Lean ledelse betyder ofte grundlæggende ændringer i måden at lede en forretning på: Strategisk retning, som er tydelig og synlig Forretningsledelse ved udøvelse af 'go-look-see' (tilstedeværelse) Problemer er synlige og opfattes som en mulighed for forbedring udvikling af medarbejdernes evne til at kunne løse problemer og stille de rigtige spørgsmål med den korrekte adfærd Lean Leadership bliver ofte kaldt det manglende 6. princip i de fleste Leanimplementeringer. Det princip, der mangler for at sikre, at Lean bliver en vedvarende og stigende succes. Kurset vil give praktiske hjælpemidler til at sikre, at Lean-principperne bliver indbygget i de daglige ledelsesaktiviteter, uden at det bliver en ekstra belastning tværtimod. Kort sagt: Du kommer i dybden med anvendelsen af Lean-værktøjerne som leder Du kvalificeres til at tilrettelægge Lean ledelse i din egen organisation Du får træning i daglig Lean ledelse gennem praktiske øvelser Træningen gennemføres af en gruppe af konsulenter, der har en lang praktisk erfaring med transformation af ledelsesprincipper i Danmark og internationalt i organisationer, der har arbejdet med Lean gennem en årrække. Inden kurset vil der blive stillet et værktøj til rådighed til egen vurdering af organisationens modenhed i relation til Lean-princippernes anvendelse i praksis. Med venlig hilsen Henrik Ulander Knud Arnum Hansen Thomas Thorsted Adm. Direktør Chefkonsulent Seniorkonsulent IBC Euroforum PA Consulting PA Consulting

4 Dag 1 K U R S U S D A G 1 Kursusdag 1 starter kl og slutter kl Morgenbrød og kaffe/te Velkomst og program for kurset Præsentation af deltagerne Vurdering af organisationers modenhed i relation til implementering af Lean generel status for organisationer, der har implementeret Lean uden fokus på det 6. princip Lean ledelsesværktøjer i praksis Gennemgang af de grundlæggende Lean-værktøjers anvendelse i forbindelse med udøvelse af Lean ledelse i praksis. hvordan sikrer du forankringen af et kvalitet-mindset i organisationen på en sådan måde, at kvalitet designes ind i virksomhedens processer i stedet for, at I kontrollerer jer til den rette kvalitet? hvordan sikrer du, at dine ledere har tid til ikke kun at forestå den daglige drift, men også til at involvere sig i strategiarbejdet? hvordan sikrer du, at I får taget hånd om alle jeres forretningsmuligheder og forbedringspotentialer samt sikrer kontinuerlige forbedringer i dagligdagen? hvordan sikrer du, at initiativer igangsættes hver dag for at reducere variation i den daglige performance? Hvordan Lean ledelse implementeres i praksis Øget performance, fælles overblik, klar prioritering og øget medarbejdertilfredshed går hånd i hånd. Hvordan Lean Leadership udrulles i praksis Hvordan systematisk fokus frigiver tid og skaber "rent bord" hver dag hvordan man sikrer fokus på det rigtige, hver eneste dag, uden at møde sig ihjel Hvordan daglige møder frigiver tid Hvordan man lever "Lederen som rollemodel" i en travl dagligdag? Hvilke faldgruber er der? Hvilke konkrete resultater er opnået? Financial Operations Manager Marie-Louise Frostholm Kraul, DONG Energy fortæller om implementering af Lean ledelse i praksis.

5 Dag 2 K U R S U S D A G 2 Kursusdag 2 starter kl og slutter kl Morgenbrød og kaffe/te Træning i opbygning af Lean ledelesværktøjer Lean ledelsesadfærd i praksis Ledelsesadfærden rettet mod de daglige arbejdssituationer, enhver Lean-organisation oplever i praksis: hvordan skaber du et, "jeg ønsker at bidrage til, at hver dag bliver en bedre dag end i går mindset" hos hver enkelt leder og medarbejder? hvordan sikrer du, at alle jeres medarbejdere individuelt bidrager efter bedste evne med alt deres talent samt engagerer sig selv fuldt ud i at sikre virksomhedens ve og vel? Træning i Lean ledelsesadfærd i relation til konkrete dagligdagssituationer Gennem rollespil forstås og diskuteres: Hvordan Lean ledelsesteori omsættes til praksis hvordan overblik over den daglige forretning skabes gennem udlevelse af Lean ledelsesprincipperne hvor du selv har dine stærke og svage sider i forbindelse med den nye ledelseskultur opbygning af Lean ledelseværktøjer i relation til egen organisations modenhed og karakteristika Hvordan skal du implementere og drive Lean ledelse i din organisation? Skub på for flere forbedringer Standardiser, stabiliser og Kaizen Systematisk struktureret tilgang Træn træneren Plenumdiskussion af, hvordan implementeringen bedst kan gennemføres

6 ibc Euroforum IBC Euroforum er Danmarks førende udbyder af konferencer og kurser. Vores arrangementer tager afsæt i aktuelle emner og udfordringer inden for områder som økonomi, administration, markedsføring, informationsteknologi, personaleforhold, ledelse, jura, produktion og teknologi. Gennem tæt kontakt til erhvervslivet skaber vi kvalitetskonferencer og -kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. Kursus i DIN virksomhed investér i dine medarbejdere! Planlægger din virksomhed at arrangere interne kurser eller intern kompetenceudvikling? Eller vil du invitere kunder, leverandører eller personale til et interessant arrangement, hvor de får en stor oplevelse? Så giv os hos IBC Euroforum et kald. Vi hjælper dig gerne med at gøre dit virksomhedsarrangement ekstraordinært og til en helt unik oplevelse. Vi kan skræddersy heldagsarrangementer, frokostseminarer, gå-hjem-møder, kundeevents og meget mere. Kontakt projektleder Philip Sårde for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov. Ring på eller skriv på

7 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Kurset Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse afholdes den juni & den november 2009 på First Hotel Vesterbro, Vesterbrogade 23-29, 1620 København V, tlf.: Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til First Hotel Vesterbro for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon Parkering First Hotel Vesterbro henviser til parkeringskælderen, som ligger ved siden af hotellet. Det koster kr. 200 i døgnet at parkere i parkeringskælderen. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Alternativt kan du benytte offentlig transport. Københavns Hovedbanegård ligger 5 minutters gang fra hotellet. Kursuspris Prisen for kurset er kr ,- ekskl. 25% moms. Prisen inkluderer morgenbrød, kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende kurset besvares af adm. direktør Henrik Ulander, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

8 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K u r s u s Uddan dig selv og dine ledere i Lean Ledelse København juni & november 2009 Kursuspris kr ekskl.moms Navn 1 Stilling Afdeling J e g ø n s k e r a t d e l t a g e : juni november 2009 Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak Navn 2 Stilling Afdeling J e g ø n s k e r a t d e l t a g e : juni november 2009 Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A www København Ø 35020