Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 20. oktober kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen

2 Indholdsfortegnelse Side 400. Godkendelse af dagsorden Endelig behandling af lokalplan (nyt nr.: ) for et centerområde der afgrænses af Nordre Ringvej, Nørrevænget og Viborgvej, Silkeborg Godkendelse af ansøgning fra Silkeborg Flyveklub om at Silkeborg Kommune må respektere rykning på ejerpantebrev i klubbens ejendom Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Godkendelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram til udvidelse af Sorring Skole Godkendelse af forhøjelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af udbudsmateriale for udbygning af Frisholm Skole Drøftelse af kvalitetsrapport for skoleåret Godkendelse af bevilling til udskiftning af nødkald og vagtcentral til håndtering af nødkald m.v Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af naturgaskedler Godkendelse af optagelse af et realkreditlån i Arbejdernes Byggeforenings afdeling 18, Lindeparken 22-48, Silkeborg, til individuelle køkkenmoderniseringer Godkendelse af bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i almene boligorganisationers boliger Godkendelse af magelæg Godkendelse af håndteringen af anmodning om indskud i Fonden til bevarelse af Tinghuset i Kjellerup Orientering om klage til Folketingets Ombudsmand Lukket - Beslutning om udleasing af vejbelysningen i Silkeborg Kommune Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag

3 421. Lukket - Personalesag Til orientering Underskrifter

4 400. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/3483 Sagsansvarlig: dr13494 Sagsbehandler: bbi Beslutning Økonomiudvalget den Dagsordenen godkendt. Ej til stede: Jens Erik Jørgensen Side 936

5 401. Endelig behandling af lokalplan (nyt nr.: ) for et centerområde der afgrænses af Nordre Ringvej, Nørrevænget og Viborgvej, Silkeborg Sagsnr.: 06/20602 Sagsansvarlig: dr16102 Sagsbehandler: JNK Sagens formål Behandling af indsigelser til forslag til lokalplan nr (11-004) for et centerområde afgrænset af Nordre Ringvej, Nørrevænget og Viborgvej Silkeborg med henblik på endelig vedtagelse. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd godkendte den 26. juni 2006 ovennævnte forslag til lokalplan. Lokalplanen ændrer områdets anvendelse fra erhverv til centerområde, hvor der kan etableres dagligvareog udvalgsvarebutikker, servicevirksomheder og liberalt erhverv. Der er modtaget indsigelser og kommentarer fra: 1. Holger Helle, Helle Auto A/S 2. Thorkild Pinderup Sørensen, Møllesvinget 1, 8653 Them & Kim Pimderup Schelle, Aldersrovej 8, 8600 Silkeborg 3. Lidl, Bjørn T. Sørensen, Livøvej 21, 1. sal, 8800 Viborg 4. Århus Amt Side 937

6 5. Vejdirektoratet I vedhæftede notat af den 30. september 2008 har Teknik- og Miljøafdelingen redegjort for hovedindholdet i indsigelserne, samt for afdelingens bemærkninger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, som følge af de indkomne indsigelser og øvrige ændringer, at lokalplanen tilrettes på flg. punkter: Det præciseres i lokalplanens bestemmelser og redegørelse at bebyggelsesprocenten på hver ejendom er maksimalt 40 %. Der foretages en mindre justering af et byggefelt i kortbilag. Der tilføjes en ny 3.4, der præciserer at der kan etableres 2 butikker som forhandler særligt pladskrævende varegrupper med et brutto etageareal over m 2 og maksimum m 2. Med dette følger at den tidligere 3.4 bliver nummereret 3.5. Ændringerne i detailhandelsbestemmelserne i Planloven, hvor det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker hhv. udvalgsvarebutikker er ændret til hhv m 2 og 2000 m 2, indføres i lokalplanen. Redegørelsesdelen i lokalplanforslaget redigeres så beskrivelsen for vejplanlægningen tilpasses den politisk beslutning om at linieføringen for motorvejen skal følge Kombilinien. Alle lokalplaner som vedtages efter den 1. januar 2007 nummereres efter et nyt system. Lokalplan ændres til Lokalplan Dette medfører at lokalplanens oversigtskort ændres. Det bemærkes herudover, at der ikke er indkommet bemærkninger til Byrådets beslutning om, at lokalplanen ikke har givet anledning til udarbejdelse af miljøvurdering. Borgerinddragelse Forslag til lokalplan har efterfølgende været fremlagt i 8 uger fra den 1. juli 2006 til den 27. august Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan (11-004) for et centerområde ved Nordre Ringvej, Nørrevænget og Viborgvej, Silkeborg fremsendes til Byrådets godkendelse med overnævnte ændringer. Side 938

7 Bilag - Åben Frafald af indsigelse mod lokalplan (135821/06) - Åben Indsigelse fra Thorkild Pinderup Sørensen (258610/08) - Åben Indsigelse Holger Helle (106345/06) - Åben Indsigelse Kim Pinderup (106827/06) - Åben Indsigelse Vejdirektoratet (109078/06) - Åben Indsigelse Århus Amt (106340/06) - Åben Lidl - Ønskede ændringer til lokalplanforslag (122.15) (258554/08) - Åben Lokalplan (nyt nr ) til byrådsbehandling (264269/08) - Åben Notat vedr. indsigelser (263745/08) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 939

8 402. Godkendelse af ansøgning fra Silkeborg Flyveklub om at Silkeborg Kommune må respektere rykning på ejerpantebrev i klubbens ejendom Sagsnr.: 06/35077 Sagsansvarlig: dr00227 Sagsbehandler: JS Sagens formål Godkendelse af ansøgning fra Silkeborg Flyveklub om at Silkeborg Kommune må respektere rykning på ejer-pantebreve på klubbens ejendom i forbindelse med optagelse af 2 nye lån. Klubbens ejendom, matr. nr. 4v m.fl. Christianshede By, Bording er beliggende på Flyvervej 3, Bording. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune besluttede i mødet den 26. februar 1973 at yde Silkeborg Flyveklub et rente- og afdragsfrit lån på kr. til køb af klubbens ejendom i Christianshede. Økonomiudvalget vedtog på møde den 30. oktober 1980 at yde Silkeborg Flyveklub et renteog afdragsfrit lån på kr. i forbindelse med ejendommens tilslutning til Christianshede Vandværk. Silkeborg Flyveklub ønsker at optage to nye 20 års kontantlån, fondskode i Nykredit på 1,5 mio. kr. og ,00 kr. med en årlig anslået rente på anslået 6,1320 %. Silkeborg flyveklub oplyser at låneprovenuet skal anvendes til opførelse af hangarer og indkøb af nye fly. Nuværende pantehæftelser i ejendommen: Nykredit kr. Realkredit Pantebrev Silkeborg kommune, rente- og afdragsfrit kr Pantebrev Silkeborg kommune, rente- og afdragsfrit kr Ejerpantebrev med medd. Handelsbanken kr. Silkeborg Lånet fra Nykredit Realkredit på kr. er samtidig indfriet. Side 940

9 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at ansøgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse under forudsætning af, at nettoprovenuet anvendes til anskaffelse af fly og opførelse af hangarer. Folkeoplysningsudvalget besluttede den 7. maj 2007, at der kun ydes lokaletilskud af renterne af lånet til opførelse af hangarer. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Arne Lund Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 941

10 403. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Sagsnr.: 07/43236 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Sagsbeskrivelse Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fusionerer pr. 1. januar 2009 til den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Silkeborg Byråd godkendte den 25. august 2008 vedtægter for den nye institution, og Kulturarvstyrelsen har ved brev af den 11. september 2008 meddelt godkendelse af ansvarsområdet, som det er beskrevet i museets vedtægter. Bestyrelsen for Silkeborg Kulturhistoriske Museum består af 7 medlemmer: To medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd blandt medlemmerne af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg Formanden og næstformanden fra Silkeborg og Omegns Museumsforening Formanden og næstformanden fra Blicheregnens Museumsforening Et medlem udpeget af og blandt personalet Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller 2 udvalgsmedlemmer til Silkeborg Byråd som fra den 1. januar 2009 udpeges til at være medlemmer af bestyrelsen for Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Det anbefales til Byrådets godkendelse at Jørn Rye Rasmussen og Hans-Jørgen Hørning udpeges som medlemmer af bestyrelsen for Silkeborg Kulturhistoriske Museum for Side 942

11 Ej til stede: Arne Lund Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 943

12 404. Godkendelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram til udvidelse af Sorring Skole Sagsnr.: 08/49672 Sagsansvarlig: dr10109 Sagsbehandler: HSP Sagens formål Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til udarbejdelse af et byggeprogram for udvidelsen af Sorring Skole. Sagsbeskrivelse Elevtalsprognosens beregninger viser, at Sorring Skole i de kommende år vil udvikle sig til at blive en 2-sporet skole. Fra august 2009 vil der opstå mangel på lokaler, som følge af det stigende elevtal. En udbygning er derfor nødvendig. På den baggrund søges om projekteringsbevilling på kr. til udarbejdelse af et byggeprogram for udvidelsen af Sorring Skole. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at beløbet på kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Indstilling Skolechefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives projekteringsbevilling på kr. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 944

13 405. Godkendelse af forhøjelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af udbudsmateriale for udbygning af Frisholm Skole Sagsnr.: 08/21427 Sagsansvarlig: dr13069 Sagsbehandler: HSP Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af projekteringsbevilling med kr. til i alt kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale for udbygningen af Frisholm Skole. Sagsbeskrivelse Den 22.september 2008 gav Byrådet en projekteringsbevilling på kr. til udvidelsen af Frisholm Skole. Arkitektfirmaet Friis og Moltke har udarbejdet et byggeprogram bestående af en helhedsplan og et skitseforslag til første etape af udbygningen. Projekteringsbevillingen ønskes forhøjet således, at der kan udarbejdes et udbudsmateriale med henblik på at udbyde udvidelsen af Frisholm Skole i totalentreprise. Den samlede honorarudgift skønnes at kunne holdes under kr., således annonceringspligten ikke skal gennemføres. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at forhøjelsen af anlægsbevilling med kr., fra kr. til kr. kan gives på bevilling 41 skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Indstilling Skolechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevillingen forhøjes med kr. til i alt kr. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 945

14 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 946

15 406. Drøftelse af kvalitetsrapport for skoleåret Sagsnr.: 08/50078 Sagsansvarlig: dr10593 Sagsbehandler: HKJ Sagens formål Præsentation og drøftelse af kvalitetsrapporten for skoleåret Træffe beslutning om proces og ændret tidsplan for kvalitetsrapportens behandling i Byrådet. Sagsbeskrivelse I medfør af 40 a i lov om folkeskolen, og bekendtgørelse nr. 162 af den 22. februar 2007, fastsættes, at kommunale skoler og det samlede skolevæsen skal udarbejde en årlig kvalitetsrapport. Formålet med kvalitetsrapporten er, gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen, at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen. Inden drøftelsen af kvalitetsrapporten i kommunalbestyrelsen skal skolebestyrelserne have mulighed for at udtale sig om kvalitetsrapportens indhold. Skolebestyrelserne har udtalt sig og tager grundlæggende kvalitetsrapporten til efterretning. I henhold til bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen inden den 31. december 2008 drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten for det netop afsluttede skoleår. Efter bekendtgørelsens bestemmelser bygger kvalitetsrapporten på data fra skolerne og er struktureret inden for følgende 3 hovedoverskrifter: Rammebetingelser med tilstræbt validitet og ensartethed for de anvendte data (bilag A1). Pædagogiske processer, der primært bygger på skolernes beskrivelser vedrørende skoleåret 2007/08 (bilag A2). Resultater og test, som bygger på 9. klasses afgangsprøve (bilag A3). I tilfælde af, at en helhedsvurdering af den enkelte skoles faglige niveau ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen, i henhold til bekendtgørelsen, udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Det er Skoleafdelingens vurdering, at kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08 ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes handleplaner for enkelte skoler. Kvalitetsrapportens anbefalinger bygger på en samlet vurdering af skolevæsenets kvalitet og potentialer for udvikling. Kvalitetsrapportens anbefalinger er således rettet mod en generel kvalificering af niveauet på alle kommunens folkeskoler. I henhold til bekendtgørelse nr. 876 af den 2. september 2008 er fristen for kvalitetsrapportens behandling i Byrådet rykket fra den 15. oktober 2008 til den 31. december Det anbefales, at tidsplanen for behandling af kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08 korrigeres i henhold til vedlagte bilag. Side 947

16 Det anbefales, at Byrådet i forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten får udleveret kvalitetsrapporten og bilag A i trykt form, bilag B og C vil kunne hentes elektronisk fra kommunens hjemmeside. Det anbefales, at kvalitetsrapporten med bilag, efter behandling i Børne- og Ungeudvalget, offentliggøres på kommunens hjemmeside. Borgerinddragelse Skolebestyrelserne har haft lejlighed til at udtale sig til den kommunale kvalitetsrapport i perioden fra den 18. august til den 5. september Indstilling Skolechefen indstiller, at kvalitetsrapporten fremsendes til Byrådets godkendelse, at Byrådet i forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten får udleveret kvalitetsrapporten og bilag A i trykt form. Skolechefen indstiller endvidere, at kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08 behandles ud fra korrigeret tidsplan. at kvalitetsrapporten med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside efter behandling i Børne- og Ungeudvalget. Bilag - Åben Bilag A - Rammebetingelser, Pædagogiske processer, Resultater (264167/08) - Åben Bilag B - Skolebestyrelsens og skolelederens anbefalinger (264173/08) - Åben Bilag C - Klager, overgangsfrekvens og skolebestyrelsernes udtalelser (264178/08) - Åben Kvalitetsrapport 2007/08 (264157/08) - Åben Tidsplan 2008.doc - revideret (264185/08) Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Indstillingens første to punkter anbefales til Byrådets godkendelse. Børne- og Ungeudvalget godkender de to sidste punkter i indstillingen, og har bedt Skoleafdelingen om at indgå i dialog med de enkelte skoler med henblik på at samle nogle vigtige fokuspunkter sammen til en senere sag i udvalget og efterfølgende dialog med skolebestyrelserne. Side 948

17 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 949

18 407. Godkendelse af bevilling til udskiftning af nødkald og vagtcentral til håndtering af nødkald m.v. Sagsnr.: 08/49251 Sagsansvarlig: dr00583 Sagsbehandler: JS Sagens formål Godkendelse af bevilling på kr. til udskiftning af den nuværende vagtcentral samt udskiftning af nødkald hos ca. 325 brugere i tidligere Kjellerup og Gjern kommuner. Sagsbeskrivelse Den nuværende vagtcentral er år gammel og er placeret hos Brand og Redning på Bredhøjvej i Silkeborg. Vagtcentralen er døgnbetjent og håndterer ca. 700 nødkald i de tidligere Silkeborg og Them Kommuner. I den tidligere Kjellerup Kommune er der ca. 250 nødkald, hvor vagtcentralfunktionen p.t. varetages af en privat virksomhed. I den tidligere Gjern Kommune er der ca. 75 nødkald, hvor vagtcentralfunktionen varetages af personalet på Fårvang Ældrecenter. Den nuværende vagtcentral er forældet og kapacitetsgrænsen er nået. Eksempelvis er det ikke muligt at udskrive dokumentation af registrerede hændelser på de enkelte nødkald, ligesom det ikke er muligt at uddrage den registrerede statistik i den nuværende vagtcentral. Strukturændringen på Ældreområdet har fremskyndet ønsket om en serviceharmonisering af nødkaldsprocedurerne, således at de er ens i alle 3 områder. Ud fra et økonomisk og driftsmæssigt synspunkt vil det være hensigtsmæssigt at udvide den nuværende samarbejds- og driftsaftale med Brand og Redning, idet de samlede årlige driftsudgifter til nødkaldsfunktionen kan reduceres med ca kr. pr. år gældende fra regnskabsåret Den nuværende leverandøraftale gældende i tidlige Kjellerup Kommune er opsagt til ophør ved udgangen af december måned Økonomiske forhold I anlægsbudgettet for 2008 er afsat kr. til udskiftning af vagtcentral m.v. Udgifterne forventes at blive udskiftning af nødkald ifølge tilbud udskiftning af vagtcentral anslået I alt ca kr. ca kr. ca kr. Merudgiften på ca kr. kan afholdes af Hjælpemiddeldepotets driftsmidler for Side 950

19 Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 73, Ældreområdet, med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Økonomiudvalget Indstilling Ældrechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling af frigivelse af anlægsbevilling på kr. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 951

20 408. Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af naturgaskedler Sagsnr.: 08/38571 Sagsansvarlig: dr20519 Sagsbehandler: TP Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på kr. til udskiftning af naturgaskedler på plejecentrene Virklund, Bakkegården, Toftevang, Fuglemosen, samt 2 ældreboliger på Præstemarken 10A og 10B i Them. Sagsbeskrivelse Som en del af Silkeborg Kommunes indsats for at opnå energibesparelser har Ejendomsafdelingen i samarbejde med Naturgas Midt Nord gennemgået Ældreområdets gasinstallationer. Virklund Kedlen i Virklund har en for lille kapacitet og har flere gange været repareret på grund af revner. Bakkegården På Bakkegården etableres en ny naturgaskedel, idet Thorning varmecentral nedlægges. Toftevang Kedel udskiftes på grund af alder og ringe virkningsgrad Fuglemosen Kedel udskiftes på grund af alder og ringe virkningsgrad Præstemarken 10 A og 10 B De 2 boliger har tidligere haft fælles gas- og kedelanlæg. Anlægget udskiftes på grund af utætheder og ringe virkningsgrad. Hver bolig får fremover eget anlæg. Udskiftningen af kedlen i Virklund er påbegyndt, og de øvrige udskiftninger vil finde i løbet af efteråret Borgerinddragelse Ikke aktuelt Økonomiske forhold De samlede udgifter er opgjort til ca kr. og udgifterne skal fordeles mellem servicearealer (kommunal andel) og boligerne efter gældende fordelingsnøgler. Den Side 952

21 kommunale andel er beregnet til ca kr. Tilbagebetalingstiden for det investerede beløb er opgjort til mellem 3 og 8 år, for de enkelte anlæg. Udgifterne kan afholdes af anlægsoversigtens bevilling på kr. udskiftning af gaskedel Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 73 ældreområdet med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2008 Indstilling Ældrechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der frigives af kr. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt. Vagn Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 953

22 409. Godkendelse af optagelse af et realkreditlån i Arbejdernes Byggeforenings afdeling 18, Lindeparken 22-48, Silkeborg, til individuelle køkkenmoderniseringer Sagsnr.: 08/34719 Sagsansvarlig: dr13394 Sagsbehandler: AJ Sagens formål Godkendelse af optagelse af et 20-årigt annuitetslån på 1,360 mio. kr. i et realkreditinstitut i Arbejdernes Byggeforening afdeling 18 Lindeparken 22 48, Silkeborg, til delvis finansiering af 19 individuelle køkkenmoderniseringer. Sagsbeskrivelse Afdelingen, der omfatter 126 familieboliger, er opført i Med individuelle køkkenmoderniseringer menes, at det kun er de lejere, der ønsker det, der får udført køkkenmoderniseringen og får den afledte huslejestigning. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 9. januar 2006, at afdelingen måtte optage et 30- årigt realkreditlån på 4,040 mio. kr. til finansiering af i alt 59 køkkenmoderniseringer, der var gennemført i perioden I 2005 blev der indsat bestemmelser i lovgivningen, således at afdelingsmødet kan beslutte, at lejerne må foretage individuelle moderniseringer og at disse individuelle moderniseringer kan finansieres ved optagelse af realkreditlån, der har en maksimal løbetid på 20 år. Efter 2005 er det således kun, hvis der træffes beslutning om at alle køkkener i en afdeling skal udskiftes, at der er mulighed for at optage 30-årige lån. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 9. januar 2006, at afdelingen efter ansøgning om godkendelse kan optage 20-årige annuitetslån med maksimal 20 års løbetid til de resterende køkkener i takt med at de individuelle moderniseringsarbejder gennemføres. Dog forudsættes, at der sker en vis opsamling, således at der maksimalt optages lån en gang om året. Det er en forudsætning, at der ikke er behov for kommunegaranti. I perioden er der yderligere renoveret 19 køkkener for en samlet anskaffelsessum på ,48 kr. Afdelingen ønsker at optage et 20-årigt annuitetslån i et realkreditinstitut på 1,360 mio. kr. Borgerinddragelse Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2001 godkendt, at de lejere der ønsker det, kan få udført køkkenmodernisering, der finansieres ved optagelse af et realkreditlån mod at lejerne betaler den afledte huslejestigning. Side 954

23 I de lejligheder, hvor man fravælger køkkenmoderniseringen, foretages køkkenmoderniseringen i forbindelse med fraflytningen, således at den nye lejer er bekendt med renoveringen og den afledte huslejeforhøjelse. Økonomiske forhold Byggeforeningen har oplyst, at der ikke er behov for kommunegaranti for realkreditlånet. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at ansøgning om optagelse af et 20-årigt annuitetslån på 1,360 mio. kr. i et realkreditinstitut godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 955

24 410. Godkendelse af bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i almene boligorganisationers boliger Sagsnr.: 08/52723 Sagsansvarlig: dr13394 Sagsbehandler: AJ Sagens formål Godkendelse af bemyndigelse til borgmesteren til godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i almene boligorganisationers boliger. Formålet med bemyndigelsen er at effektivisere sagsbehandlingen. Sagsbeskrivelse Afledt af individuelle køkkenmoderniseringer i Arbejdernes Byggeforenings afdeling 18 Lindeparken, se sag 409, på denne dagsorden indstiller Ejendomsstaben, at Økonomiudvalget giver Borgmesteren en generel bemyndigelse til at godkende låneoptagelse i samtlige almene afdelinger til individuelle moderniseringer, når nedenstående betingelser er opfyldt: 1) Det skal være godkendt på et afdelingsmøde at iværksætte de konkrete arbejder, f.eks. køkken- og /eller badmoderniseringer inden for nærmere fastsatte rammer. De lejere, der ikke ønsker forbedringerne fritages og får dermed ikke den afledte huslejeforhøjelse. Afdelingsmødet kan bestemme, at ledige lejemål skal forbedres med de pågældende arbejder, således at der opkræves en højere leje af de nye lejere. 2) Boligorganisationen skal godkende afdelingsmødets beslutning. 3) Ved beslutninger, der medfører forbedringsforhøjelser, der overstiger 1% af den gældende leje skal beslutningerne godkendes af Borgmesteren inden arbejderne iværksættes. 4) Individuelle forbedringsarbejder, der iværksættes, skal finansieres med annuitetslån med maksimal løbetid på 20 år. Lånene kan være realkreditlån, lån fra afdelingens henlagte midler eller fra boligorganisationens dispositionsfond. Det forudsættes, at der sker en vis opsamling således, at der maksimalt optages realkreditlån en gang om året. 5) Kommunens godkendelse af iværksættelse vil være betinget af, at der ikke er behov for kommunegaranti for realkreditlånene til finansiering af forbedringsarbejderne. Side 956

25 Økonomiske forhold Det er en betingelse for låneoptagelsen, at der ikke er behov for kommunegaranti for de realkreditlån, der skal finansiere de individuelle moderniseringsarbejder. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til at godkende låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i almene boligorganisationers boliger på de i dagsordenen anførte vilkår. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 957

26 411. Godkendelse af magelæg Sagsnr.: 08/52316 Sagsansvarlig: dr18151 Sagsbehandler: ai Sagens formål Godkendelse af magelæg mellem Silkeborg Kommune og Jyros Investment Inc., Mørksøvej 23, 8600 Silkeborg. Sagsbeskrivelse Jyros Investment Inc. erhverver af Silkeborg Kommune, med overtagelse den 1. april 2007, et erhvervsareal på m 2, matr. nr. 1eb Øster Kejlstrup, Gødvad, beliggende ved Bergsøesvej. Jyros Investment Inc. retter i forbindelse med projektering og byggeri på erhvervsarealet, henvendelse til Ejendomsstaben og forespørger om muligheden for, ved magelæg, at erhverve et areal på 476 m 2 (markeret med grønt på nedenstående kort) af Silkeborg Kommune, mod at kommunen tilbydes et areal på 570 m 2 (markeret med gult på nedenstående kort) af Jyros Investment Inc. Side 958

27 Værdien af arealerne, der ønskes magelagt, skønnes at repræsentere samme værdi, og der afregnes derfor ikke yderligere mellem parterne. Arealet som Jyros Investment Inc. ønsker at erhverve, er i dag stiforbindelse mellem Bergsøesvej og et offentligt grønt område beliggende vest for Bergsøesvej. Stien flyttes til en placering ca. 100 m mod nord til det areal Jyros Investment Inc. tilbyder Silkeborg Kommune. Gennemførslen af magelægget vil give Jyros Investment Inc. en mere hensigtsmæssig disponering af erhvervsarealet og bl.a. sikre en lettere tilgængelighed med godstransport. Arealerne er omfattet af Byplanvedtægt nr. 25, hvoraf fremgår, at der skal være en stiforbindelse mellem Bergsøesvej og det i byplanvedtægten udlagte grønne område. Jf. Byplanvedtægtens 4 stk. 2, er der dog frihed med hensyn til den endelige placering af stien, da placeringen ikke er bundet, og tilpasning til ønskede grundstørrelser kan medføre reguleringer i forhold til Byplanvedtægtens illustration. Overdragelsen er betinget af registrering i matriklen og omkostninger ved arealoverførslernes gennemførelse i matrikel og tingbog afholdes alene af Jyros Investment Inc. Overtagelsesdagen ønsker Jyros Investment Inc. fastsat til den 1. oktober Side 959

28 Indstilling Ejendomschefen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at magelæg af arealerne på de beskrevne vilkår, sendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 960

29 412. Godkendelse af håndteringen af anmodning om indskud i Fonden til bevarelse af Tinghuset i Kjellerup Sagsnr.: 08/33045 Sagsansvarlig: dr20186 Sagsbehandler: ABT Sagens formål Godkendelse af håndteringen af en anmodning fra KjellerupEgnens Udviklingsråd (KEUR) om indskud i Fonden til bevarelse af Tinghuset i Kjellerup, som har til formål at erhverve og drive Tinghuset i Kjellerup. Sagsbeskrivelse Tinghuset i Kjellerup har hidtil været anvendt til retsbygning, men Slots- og Ejendomsstyrelsen har nu i sinde at udbyde bygningen til salg omkring den 15. november Borgmesteren har ved brev af den 2. juli 2008 tilkendegivet over for KEUR, at kommunen vil være sindet at gennemføre en bevarende lokalplan for ejendommen indeholdende det tidligere Tinghus i Kjellerup. Borgmesteren har endvidere tilkendegivet, at hvis der stiftes en fond med en fondskapital på f.eks. 1 million kr. i lokalområdet sigtende mod at lade fonden erhverve ejendommen, vil Borgmesteren - under forudsætning af, at fondens formålsparagraf gør dette muligt - være indstillet på at anbefale over for Økonomiudvalget / Byrådet, at kommunen indtræder i fonden med en andel på 5-10 % af dette beløb. KEUR har ved brev af den 1. oktober 2008 takket herfor og indsendt et oplæg til vedtægter for "Fonden til bevarelse af Tinghuset i Kjellerup" samt et prospekt for rejsning af kapitalgrundlag til at byde på tinghuset. Det fremgår, at KEUR vil søge at rejse 1 mio. kr. som fondskapital. Formålet med fonden vil være at eje, bevare, udleje og i øvrigt drive Tinghuset i Kjellerup, jf. vedtægternes 2. Ved drift af bygningen skal fonden sikre, at udlejning sker til offentlige og erhvervsmæssige formål, der ikke strider mod det primære formål at sikre bygningens fremtræden udadtil. I det omfang det er økonomisk muligt, kan fonden stille bygningen til rådighed for ikke-kommerciel udnyttelse til glæde for borgerne i Kjellerup-egnen. Bygningen kan ikke udlejes eller i øvrigt stilles til disposition for drift af restaurant eller anden beværtning. Udlejning skal fortrinsvis ske til offentlige formål og liberale erhverv, men bestyrelsen kan dispensere herfra. Fonden kan efter 7 drive virksomhed gennem datterselskaber. Bestyrelsen består efter vedtægternes 5 af 7 medlemmer, herunder et medlem udpeget af Silkeborg Kommune. Fondens eventuelle overskud med tillæg af fri reserver og efter fradrag af henlæggelser og efter rimelig konsolidering af fonden kan efter bestyrelsens beslutning anvendes til at yde Side 961

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 12-02-2014 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1. [] Vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Udkast 14.12 2016 Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Navn, hjemsted og formål 1. Institutionens navn er Næstved Hallerne. Institutionens hjemsted er Næstved Kommune. Næstved Hallerne

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej 1. 8260 Viby INDSTILLING Til Århus Byråd 18. november 2004 via Magistraten J.nr. MIL/00/00011/047 Den Ref.: Tlf.nr. VWB/LTo/33 8940

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 For et område til centerformål i Farsø. Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

VEDTÆGT for TUS-Fonden

VEDTÆGT for TUS-Fonden J. nr. 609817-MV VEDTÆGT for TUS-Fonden 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er: TUS-Fonden (TalentUdviklingsSamarbejde-Fonden i Kolding Kommune). Fonden er stiftet af: Kolding Kommune Støtteforeningen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere