Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten"

Transkript

1 Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om, at mobiliteten for statsansatte akademikere mellem forskellige arbejdspladser, såvel offentlige som private, bør fremmes og videre at parterne er enige om i perioden at kortlægge muligheder og barrierer for mobiliteten mellem det statslige og det private arbejdsmarked. Parterne vil herefter på baggrund af konkrete erfaringer med f.eks. jobbytte, orlovsordninger (også i forbindelse med opstart af egen virksomhed), rotationsaftaler, udstationering mv. drøfte, hvordan mobiliteten for akademikere kan fremmes. Som opfølgning på AC-forliget er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hhv. AC og Personalestyrelsen. Arbejdsgruppen har sikret gennemførelse og afrapportering af en ekstern konsulentundersøgelse. Rambøll Management har stået for gennemførelsen af Mobilitetsundersøgelsen. Formål: Undersøgelsens formål er at belyse motiver, barrierer og udfordringer i forbindelse med skift mellem ansættelse i staten og den private sektor/øvrig offentlig sektor (kommune og amter samt internt i staten). Derudover er de statslige immobile medtaget. Undersøgelsen bygger således videre på det videngrundlag, som allerede ligger fra Danmark Statistiks kørsler omkring de faktiske bevægelser på det statslige arbejdsmarked for akademikere. Undersøgelsen sætter fokus på (i) mobilitet mellem stat og privat sektor, (ii) mobilitet mellem stat og den øvrige offentlige sektor og (iii) mobilitet og immobilitet inden for staten. Metode: Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 2926 højtuddannede, der i perioden har fortaget et af følgende sektorskift: Fra staten til det private Fra staten til amt eller kommune Fra det private til staten 1

2 Fra amt eller kommune til staten Fra en statslig arbejdsplads til en anden (internt statslige mobile) Højtuddannede der i perioden 1998 til 2006 har været ansat i den samme statslige organisation (statslige immobile). Undersøgelsen er registerbaseret for perioden for Det er værd at bemærke, at der er tale om et øjebliksbillede og det er således problematisk at tale om repræsentativitet ud over denne periode. Yderligere metode-/dataoplysninger: - immobile: der er for gruppen tale om en stikprøve - internt mobile: data er renset for ikke reelt mobile (de, der flyttes ved ressortændringer) - svarprocent: 64 pct. - få respondenter i nogle af grupper (N ned 13 personer og op til 1249) Disse forhold betyder, at en række af undersøgelsens resultater er behæftet med statistisk usikkerhed ligesom en række resultater af de anvendte statistiske modeller alene har en begrænset forklaringsevne. Dette indebærer, at de overordnende resultater fra undersøgelsen alene kan tolkes som tendenser - ligesom resultater fra undersøgelsen, der er baseret på underopdelinger af materialet, skal tolkes med forsigtighed. Hovedresultater: 1. Hvilke højtuddannede foretager hvilke skift a) Køn Undersøgelsen viser, at flere kvinder end mænd skifter mellem stat og amt/kommune samt at flere mænd end kvinder skifter mellem staten og det private. b) Alder Yngre medarbejdere er generelt mere mobile end ældre medarbejdere. Undersøgelsen viser således, at 44 pct. i gns. af de højtuddannede, der skifter mellem sektorerne, er i aldersgruppen år. Til sammenligning er gennemsnittet 34 pct. for de årige, 9 pct. for de 55 + årige samt 13 pct. for dem op til 34 år. 1 Eneste undtagelse herfra er de immobile, hvor undersøgelsesperioden dækker

3 Blandt de statsligt immobile er der dog færre yngre medarbejdere og flere ældre sammenlignet med dem, der skifter mellem sektorerne. Alder spiller imidlertid ikke den store rolle for hvilket karriereskift, de højtuddannede foretager. Dog ses det, at mobiliteten falder med årene, dvs. sandsynligheden for at foretage jobskifte falder med 8 pct. for hvert år ældre medarbejderen er. c) Uddannelsens betydning for sektorskift Undersøgelsen peger på, at skiftet fra privat til stat spiller uddannelsesretningen kun en marginal rolle. Sandsynligheden for sektorskift fra privat til stat er højere for bl.a. ingeniører og økonomer. Hvad angår skiftet fra amt/kommune til stat og omvendt er sandsynligheden for disse skift højere for personer med en samfunds- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse end for de øvrige uddannelsesgrupper. Undersøgelsen viser, at jurister er mere tilbøjelige til at være internt statsligt mobile end de øvrige uddannelsesgrupper. 2. Hvad opnår eller mister medarbejdere ved jobskifte a) Stillingsposition Skift mellem sektorer medfører som udgangspunkt ikke ændringer i stillingsposition, men ved skift fra privat til stat sker der et mindre fald i stillingsposition.. b) Arbejdstid Undersøgelsen viser ikke nogen betydelig ændring i arbejdstid ved skift mellem sektorerne. c) Lønniveau Jobskift har generelt medført en lønstigning (med undtagelse af skiftet fra privat til stat). Det er værd at bemærke, at det er respondenternes selvoplyste bruttomånedsløn, der ligger til grund for analysen. Analysens resultater på dette område er derfor behæftet med usikkerhed. 3. Hvordan fastholdes/tiltrækkes de højtuddannede (push/pull-faktorer) Et flertal af de højtuddannede skifter job primært på baggrund af pull-faktorer, dvs. positive forhold ved den nye arbejdsplads. Dette gør sig især gældende i skiftet fra amt/kommune til stat. For alle skift/sektorer er mulighed for faglig udvikling en væsentlig pull-faktor. Nærmerest leders lederevne samt psykisk arbejdsmiljø er push faktorer i alle sektorer. 3

4 Faktorer der frastøder de højtuddannede (push faktorer): Det psykiske arbejdsmiljø og chefernes lederevner er afgørende for, hvorvidt højtuddannede vælger at forlade deres arbejdsplads. Resultatet gælder på tværs af karrierevalg. En reduktion af denne frastødning handler således om velfungerende psykisk arbejdsmiljø og god ledelse. For de internt mobile og immobile: Balancen mellem arbejdsmængde og arbejdstid (arbejdspresset) fører til ønske om jobskifte. Jo mere udslagsgivende arbejdspres har været for de internt mobile og de immobile, jo mere oplever de, at jobskifteønsket er betinget af negative egenskaber ved deres arbejdsplads. Faktorer der tiltrækker de højtuddannede (pull faktorer): Stat til privat: Muligheder for faglig udvikling, plads til idérigdom og arbejdets værdi for slutbrugeren tiltrækker højtuddannede fra staten til det private. Også (reduceret) transporttid spiller en positiv rolle for denne gruppe. Stat til amt eller kommune: Ønske om mere smidige arbejdsgange, muligheder for videre karriere, arbejdets samfundsnytte og mulighederne for strategiskledelse tiltrækker højtuddannede fra staten til amt og kommune. Privat til stat: Placering i stillingshierarkiet, det akademiske miljø og mulighederne for faglig udvikling trækker højtuddannede fra det private ind på de statslige arbejdspladser. Amt eller kommune til stat: De statslige arbejdspladsers værdier, arbejdsvilkår (ferie, barsel, seniorordning mv.) og muligheder for videre karriere trækker højtuddannede fra amter og kommuner ind på de statslige arbejdspladser. Internt mobile: Arbejdspladsens værdier, muligheder for videre karriere, stilling og arbejdets samfundsnytte trækker højtuddannede fra en statslig arbejdsplads til en anden. 4

5 Immobile der har søgt job: Muligheder for faglig udvikling og social prestige motiverer de immobile til at søge andet arbejde. Blandt de højtuddannede statslige medarbejdere, der har været ansat i samme organisation i staten i perioden , har ca. 43 pct. i perioden søgt andet arbejde. For disse medarbejdere er faglig udvikling og prestige faktorer, der positivt tiltrækker. Undersøgelsen viser herudover følgende tendenser: o MEST betydningsfulde motiver for jobskifte: Mulighed for faglig udvikling De personlige frihedsgrader der ligger i jobbet Jobbets mulighed for videre karriere o MINDST betydningsfulde motiver for jobskifte: Ønsket om hierarkisk organisering Den sociale prestige ved jobbet. Arbejdstempoet Det akademiske miljø er vigtigt for dem, der skifter til staten Ca. 70 pct. af dem, der vælger et job i staten, angiver dette motiv som udslagsgivende, mens dette motiv kun gør sig gældende for godt 40 pct. af dem, der vælger job i det private, amt eller kommune. Faglig udvikling og personlig frihed har stor betydning for de højtuddannede på tværs af de forskellige sektorer. Muligheder for videre karriere er et af de fem mest udslagsgivende motiver. Det gælder for alle typer jobskift (med undtagelse af dem der skifter fra det private til staten). 5

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Medarbejderne og strukturreformen

Medarbejderne og strukturreformen Leena Eskelinen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende før og efter Publikationen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitetsstyregruppen Nuuk 2010 Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten

Læs mere

Foreløbige resultater af AC s analyse af Andre Aktører

Foreløbige resultater af AC s analyse af Andre Aktører Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. januar 2009 JM/db Sagsnr. 200300467 Foreløbige resultater af AC s analyse af Andre Aktører AC har i samarbejde med de akademiske a-kasser gennemført

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Den arbejdende senior Forberedelse til økonomisk tryghed Den frivillige senior Marts 2013 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere