R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj"

Transkript

1 ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF FAX DANSKE BANK R E F E R A T af ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj År 2005, den 14. april, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., i aulaen på Bellahøj Skole. Af boligforeningens 407 andelshavere, var mødt eller repræsenteret ialt 131 andelshavere (heraf 28 ifølge fuldmagt). Foreningens formand Peter Hallberg bød velkommen: Vi har en lang dagsorden foran os i aften. Jeg vil indledningsvis bede om, at vi sammen mindes Iben Weidemann, der er afgået ved døden. Iben Weidemann var medlem af bestyrelsen fra , og udførte et stort arbejde som sekretær med at skrive referat på bestyrelsesmøder samt med at vurdere og sælge lejligheder i foreningen. De sidste par år brugte Iben mange timer på at gøre haven i Torbenfeldthus hyggelig med nærvær og engagement. Jeg kom til at holde meget af Iben, der engagerede sig stærkt i foreningens ve og vel med stor viden om kommunens byggeregler qua sit arbejde i kommunen. Iben havde et muntert og smilende væsen; hun var let at begejstre og begejstringen smittede let af på os andre. Lad os holde 1 minuts stilhed. TAK Valg af dirigent På forslag fra bestyrelsen valgtes administrator: advokat Ole Fischer, som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Som stemmeudvalg valgtes: Reno Nielsen, Kim Schilling Hansen og Miarian Hansen De i indkaldelsen til generalforsamlingen indeholdte dagsordenspunkter blev behandlet således: 1. Formandens beretning. Peter Hallberg aflagde følgende:

2 - 2 - Årsberetning, 14. april 2005 Beretningen er disponeret med følgende hovedoverskrifter: Økonomi - Vedligeholdelse - Renovering - Andelskronen Boligforeningens drift - Bestyrelsen - Personalet - Beboere Planer for fremtiden - Budget 2005 Økonomi I 2004 har vi vedligeholdt ejendommen for ca. 2 mio. kr. Maling af vinduer i Anneberghus har i alt kostet t.kr. Alle 3 gårde har nu fået malet vinduerne og der er skiftet til bundlister i aluminium. Næste gang vinduerne skal males bliver i årene Vi er blevet færdige med at flytte de sidste radiatorer i Sandbygård og Torbenfeldthus. Dette beløb sig til t.kr. Vi har udskiftet et antal faldstammer for 562 t.kr. og isoleret lofterne i de 3 porte for 25 t.kr. Alt i alt har vi renoveret for ca. 4 mio.kr. i Undervejs har vi omlagt vort lån i ejendommen fra 5 % obligationslån til 3 % lån, hvorved vi sparer ca. 170 t.kr. om året. Vi har optaget nyt lån på 2,3 mio.kr. jf. generalforsamlingens beslutning i september. Afdrag på det nye lån og besparelsen ved konverteringen går næsten lige op. Udviklingen i andelskronen har været dramatisk. Der kom en årsregulering i maj 2004 på 4 mio.kr. Dengang syntes vi, at det var en ganske pæn stigning. Men så her i slutningen af februar fik vi en ny offentlig vurdering med en stigning på over 50 mio.kr. Dette betyder, at ejendommens værdi er steget fra 94 mio.kr. til 144,5 mio.kr. Vi har fået foretaget en mæglervurdering af ejendommen. Vurderingen lød på 110 mio.kr. Interessen for at få foretaget en mæglervurdering skyldes en ændring af andelsboligforeningsloven, der trådte i kraft den 1. februar Ifølge loven kan andelshaver optage lån med pant i sin lejlighed. Lånets størrelse vil afhænge af lejlighedens værdi plus eventuelle forbedringer. Såfremt mæglervurderingen havde været højere end den offentlige vurdering, kunne vi have overvejet, at skifte opgørelsesprincip. Som det ser ud i dag, kan vi ikke anbefale at gøre det. Med muligheden for at optage lån med pant i en andelslejlighed, er der åbnet op for, at kreditorer kan inddrive gæld i en andelslejlighed ligesom en ejerbolig. Det kan i yderste konsekvens betyde, at andelshaver bliver tvunget til at sælge sin lejlighed for at kunne betale sin gæld. Optager en andelshaver lån med pant i lejligheden får det ingen betydning for boligforeningens mulighed for senere at optage lån, da private lån til enhver tid skal vige for lån optaget af boligforeningen.

3 - 3 - Boligforeningens drift Det har på mange måder været et travlt år for bestyrelsen. Der har været ekstra mange opgaver, ekstra mange beslutninger, ekstra mange møder og der har været ekstra mange Nyhedsbreve. Der har været mange deadlines og meget stress. Vi har holdt EXGF i september, hvor det blev vedtaget, at annullere bredbåndsprojektet til fordel for et tilbud fra TDC. GF godkendte endvidere igangsætning af tagprojektet. Planlægningen og alle spørgsmålene vedr. tagprojektet har været den primære årsag til det meget ekstra arbejde i år. Men det har også været en spændende og meget lærerig proces. Den 8. oktober 2004 fejrede vi Torben Jensens 20-års jubilæum. Vi holdt et åbent hus arrangement på ejendomskontoret, hvor mange beboere og håndværkere benyttede lejligheden til at kikke forbi for at ønske Torben tillykke. Også Basta redaktionen kom fordi og tog flotte billeder af begivenheden. Jeg skal hilse fra Torben og sige, at han er klar til de næste 20 år. Vi har holdt medarbejderudviklingssamtaler i daglig tale kaldet MUS med Poul, Torben og Brian. Vi har taget en snak om deres daglige arbejdsopgaver, deres generelle arbejdsforhold og deres fremtidsplaner. Vi vil gerne sikre os, at der er et gensidigt tillidsforhold mellem personalet og bestyrelsen, således at vi sammen kan håndtere de udfordringer, der kommer hen ad vejen. Under disse samtaler med personalet er det kommet frem, at det er en stor udfordring for de ansatte, at have over 400 arbejdsgivere, der hver især mener at have ret til at sætte personalet i arbejde, når de fælles bede skal klippes, når en pære er gået eller når skraldet hober sig op. Sådan er det naturligvis ikke. Det er inspektør Poul Rasmussens opgave at lede og fordele opgaverne hvad, hvornår og hvor meget - ikke beboernes. Det er vigtigt, at alle opgaver i foreningen koordineres, så vi undgår spildtid og kan udføre opgaverne - uden unødvendige omkostninger for foreningen. Vi tilstræber, at foreningen har et højt serviceniveau og personalet sætter da også en ære i at kunne betjene beboerne bedst muligt. Personalet vil gerne hjælpe men ikke misbruges. Vi har oplevet en ny modedille i foreningen. Det er opsætning af fyrfadslys eller fakler ved hoveddøren. Udover at det udgør en reel brandfare, soder det også indgangspartiet til. Dette har de pågældende beboere måtte betale udbedringen af. Der har været brand i en container. Nogle beboere havde smidt grillkul i en container uden at sikre sig, at de var afkølet. Varmeudviklingen var så kraftig, at lysarmaturet smeltede i skuret. Heldigvis var der en årvågen beboer, der fik slukket ilden, inden den bredte sig. Vi slap med skrækken, men det kostede os et nyt lysarmatur og en ny container. Vi går nu de tider i møde, hvor vi kan hygge os med at grille ude i gården det skulle vi gerne - kunne blive ved med - i mange år fremover. På sidste GF var der stor talelyst om bestyrelsens håndtering af nabo klager. Resultatet af denne lange snak blev, at GF besluttede at nedsætte et beboerudvalg, der kunne tage sig af disse klager. Der er nu gået et år, og vi må konstatere, at der ikke har været interesse i at deltage i et sådant udvalg. Planer for fremtiden Radiator flytningen i Anneberghus har givet anledning til nye udfordringer. I modsætning til de to andre gårde, er der ingen arbejdshøjde i krybekælderen i Anneberghus. Det har betydet, at arbejdet er betydeligt mere krævende end i de to andre gårde. Den manglende højde i krybekælderen har også

4 - 4 - gjort, at isolering af kælderdækket ikke kan lade sig gøre i det omfang, vi havde forventet. Vi har bedt Rådgivende ingeniør Strunge Jensen om at undersøge, hvilke muligheder der er for isolering. Vi forventer at blive færdige med flytning af radiatorer i Anneberghus i år til en samlet pris af 2,8 mio.kr. Vi er i gang med at opdatere boligforeningens håndbog med henblik på at udsende en ny udgave. I den forbindelse ønsker vi at revidere foreningens husorden, så den bliver mere tidssvarende. Såfremt der er beboere, der har forslag til ændringer i husorden, hører vi gerne om det og gerne på skrift. Når husordenen er revideret skal den godkendes af GF, hvilket vi planlægger kan foregå på den næste ordinære GF i Vi er langt fremme med en hjemmeside for foreningen. For dem der ikke måtte vide det, er en hjemmeside en præsentation af boligforeningen på Internettet, hvor man kan gå ind og læse om foreningen. Arbejdet er lagt i hænderne på en beboer, der ganske gratis har tilbudt sin hjælp. Tak for det. Når hjemmesiden er oppe at køre, vil alle beboere med Internet adgang kunne gå ind og læse alle informationer på hjemmesiden, herunder Håndbogen, Vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, Nyhedsbreve og meget mere. Vi er nået langt med renoveringen af foreningen. Som det ser ud i dag, kan vi forvente at være færdige om 4-5 år. De store poster er udskiftning af faldstammer og renovering af trappeopgangene. Det vil være naturligt, at renoveringen af disse bygningsdele - i det omfang det er muligt - koordineres med etableringen af tagboliger. Renoveringen af den sidste del af klimaskærmen taget - bliver ubetinget den helt store udfordring. I september vedtog GF at afsætte midler til et tagprojekt, således at vi kunne få nogle beløb og et koncept for, hvordan noget sådant kunne forløbe. Det var en klog beslutning, fordi vi nu ved, hvad det kommer til at koste, således at vi den 12. maj i år kan tage endelig stilling til spørgsmålet. Oprindeligt var det meningen at altaner skulle være en del af tagprojektet. Imidlertid er altaner skilt ud så der nu er to projekter: Tagprojektet og Altanprojektet. Altanerne blev skilt ud, fordi vi stadigvæk forhandler med kommunen om altanernes udformning og opsætning. Altanprojektet er ikke glemt blot udskudt indtil vi har en afklaring med kommunen. Jeg vil gerne slutte af med at takke alle de beboere, der yder et frivilligt arbejde for foreningen. Jeg vil også gerne takke personalet, administrator, revisor og bestyrelsen for et godt samarbejde. Beretningen blev godkendt med akklamation. Bestyrelsen havde inviteret Klaus Sune Andersen fra TDC, der oplyste, at i næste uge ville blive omdelt en folder, hvor AST også vil blive tilbudt en mellempakke. Klaus Sune Andersen oplyste, at de første 2 mdr. er det gratis at tilmelde sig, ændring af pakkeløsningen skal ske gennem bestyrelsen eller administrator. I.P.-Telefoni vil blive mulig om ca. 2 mdr. 2. Forelæggelse af resultatopgørelse for perioden 1/1-31/ med balance pr. 31/ til godkendelse; forelæggelse af likviditetsbudget for 2005 samt forelæggelse af planlagte genopretningsarbejder med anslået udgiftsramme. (Herunder godkendelse af note i regnskab om indre værdi af andelskapitalen pr. 31/ ). Statsaut. revisor Hans Jørgen Oxenbøll gennemgik resultatopgørelsen udvisende overskud for 2004 kr , efter udgiftsført bl.a. vedligeholdelsesarbejder med kr ,00 samt genopretningsarbejder for kr ,00!

5 - 5 - Samlede renteudgifter i 2004 (incl. rente på prioritetsgæld) udgjorde i 2004 kr ,00 (imod året før kr ,00). Den samlede prioritetsgæld udgjorde pr. 31/ nom. kr ,00 imod ultimo 2003 kr ,00. Samlet er foreningens bogførte egenkapital steget fra ultimo 2003 kr ,00 til ultimo 2004 kr ,00, incl. foreslået overført årsoverskud 2004 ifølge resultatopgørelsen. Samlet kassebeholdning/kontant indestående på foreningens bankkonti udgjorde ultimo 2004 kr ,00. Ifølge note til regnskabet om beregning af indre værdi pr. 31/ af foreningens andelskapital fremgår: Ved betaling af vinduer og fjernvarme m.v. via boligafgiften, pr. m 2 kr ,68 Ved betaling af fjernvarme m.v. via boligafgiften og kontant betalte vinduer pr. m 2 kr ,36 Ved betaling af vinduer via boligafgiften og kontant betalt fjernvarme m.v. pr. m 2 kr ,19 Ved kontant betalt både vinduer og fjernvarme m.v. pr. m 2 kr ,87 Oxenbøll: gennemgik også det regnskabet vedhæftede likviditetsbudget for 2005, herunder den af bestyrelsen som nærmere oplyst i budgetteksten planlagte forbedring og genopretning m.v. med udgiftsramme herfor. - Planlagt forbedring/genopretning i 2005: udgift i alt kr ,00 Almindelig vedligeholdelse er for 2005 indeholdt i budgettet med kr ,00. Samlet viser budgettet forventet kasseunderskud kr ,00. Flere beløbsposter i regnskab og budget blev kommenteret. Dirigenten konstaterede herefter efter spørgsmål derom til generalforsamlingen resultatopgørelsen med balance som godkendt, incl. note om indre værdi af andelskapital. Endvidere konstaterede dirigenten det fremlagte likviditetsbudget 2005 samt bestyrelsens forelagte plan for genopretningsarbejder i 2005 med anslået udgiftsramme herfor taget til efterretning af generalforsamlingen (med forbehold for afstemningsresultatet ad punkt 3a nedenfor). (Som aftalt på generalforsamlingen kan det oplyses: At Realkredit Danmark, 2005 restgæld ikke som angivet i regnskabet er 4% men et 3% lån.) 3. Forslag fra bestyrelsen. a. Pr. 1. juli 2005 forhøjes gældende boligafgift med 2%. (inkl. tillæg for vaskemaskine, tørretumbler, altan og ekstra kælderrum). Peter Krogh forelagde bestyrelsens forslag. Bestyrelsen synes, at AST har et meget flot regnskab, men 2% stigning i boligafgiften skal dække stigningen i ejendomsskatter- vand m.m. Skriftlig afstemning blev gennemført med følgende resultat: 103 ja 27 nej forslaget var dermed vedtaget.

6 - 6 - b. Foreningens gældende vedtægter foreslås ændret/ajourført: 7 stk. 2 ændres til : Stk. 2. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 3 og 8-11 incl., ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningsloven 6b. Stk. 3. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningsloven 4a. Nugældende 7 stk. 3 bliver herefter 7 stk. 4 8 stk. 3 tilføjes:..., dog under respekt af reglerne om venteliste i 9 stk. 3 nedenfor. 10 stk. 7, Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangs-salg eller -auktion. 10 stk. 8 ændres til: Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt efter tidligere regler garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. 17 stk. 2, tilføjes nyt 2. punktum: Administrator er bemyndiget til i enhver henseende for foreningen at meddele alle relevante oplysninger/tilkendegivelser, som foreningen har pligt/ret til at oplyse på baggrund af lov om andelsboligforeninger, vedrørende pant/udlæg i andelsboliger m.v. Ole Fischer oplyste at det meste allerede er gældende, blot ikke i AST s vedtægter og det er derfor forslaget fremsættes. Ændringerne har - bortset fra 8 stk.3, som er afhængig af næste forslag baggrund i, at fra 1 feb. i år gælder nye regler om andelsboliger spec. f.s.v. angår belåning- pant- udlæg/kreditorforfølgelse. Det er ikke blot ønskeligt, det er nødvendigt, at vedtægterne kommer til at lyde i retning af det, der allerede gælder ifølge lovteksten. 7 stk. 2, det nye i den er, at der også kan ske tvangssalg, og det sker så efter reglerne i den nye andelsboliglov 6b. 7 stk. 3 teksten giver adgang til belåning af andel og at foreningen kan kræve gebyr for afgivelse af erklæring i.h.t. andelsboligloven 4a. Hver gang en andelshaver f.eks. går i banken for at låne penge, med henblik på at stille andelen til sikkerhed, så får foreningen/administrator, fra banken en A4 side, som boligministriet har udfærdiget, som skal udfyldes. Kreditor kan ikke få tinglyst sikkerhed i andelen uden at forevise den udfyldte erklæring fra administrator. 10 stk. 7: Andelshaver skal refundere AST udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, ved salg af andel. Administrator har pligt til nu fra 1 februar, hver gang en andel handles, at kontrollere andelsboligbogen. Det gebyr, der skal betales, skal sælger godtgøre foreningen, ligeledes skal sælger godtgøre foreningen/administrator udgift for at fordele salgsprovenu imellem muligt flere kreditorer,

7 - 7 - som har sikkerhed i andelen. 10 stk. 8: Foreningen skal ikke længere stille garanti for andelshaverlån i banker, men de gamle garantier løber stadig væk i en periode, og administrator sørger for eventuel indfrielse ved salg. 17 stk.2: hver gang foreningen får en forespørgsel fra en bank, er det hele bestyrelsen, der skal underskrive erklæring over for banken. Administrator har fået generalfuldmagt fra bestyrelsen på at underskrive de relevante erklæringer. Da forslaget er en vedtægtsændring, skal der kvalificeres (2/3) flertal til for en foreløbig vedtagelse. Skriftlig afstemning: 1 ugyldig 5 blanke 8 nej 115 ja og forslaget var foreløbigt vedtaget, for mulig endelig vedtagelse på kommende generalforsamling, jfr. vedtægterne 21.2 c. I foreningens gældende vedtægt 9 foreslåes nyt stk. 3: Såfremt andelslejlighed (herunder for sammenlægning af lejligheder) er overtaget efter 1/ via foreningens venteliste skal fortrinsret fremover til at overtage andel hvori ventelisteanviste m 2 indgår ved hver senere overgang/overdragelse gives i nedenstående rækkefølge: A. Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre, søskende til andelshaver eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 2 år før overdragelsen. B. Andre andelshavere, der er indtegnet på venteliste hos bestyrelsen, således at den der er først indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne bolig også overgår til ventelisten! C. Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte, at de indtegnede een gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers kan slettes. D. Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. Gældende 9 stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5. Bestyrelsen v/frank B.Hansen: når man taler om salg via ventelisten, skal man være opmærksom på, at følgende har højere prioritet end ventelisten: bytning af bolig- overdragelse til familie i lige op og ned, søskende til andelshaver, overdragelse til samlever, som man har boet sammen med i minimum 2 år. Med det i mente betyder ændringen i praksis følgende.: Taglejligheder og sammenlagte lejligheder hvor del af den sammenlagte lejlighed er solgt via venteliste, skal fremover sælges via venteliste, det gælder dog ikke nye lejligheder som etableres over 2 etager ( 2 og 3 sal), da her ikke er tale om sammenlægning. Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at stemme ja. Karina Knudsen syntes det lyder kompliceret hvordan skal man administrere en sådan regel? Niels Zabel syntes ikke om forslaget. Derfor ville han anbefale et nej, og i stedet et ja til hans forslag efterfølgende på dagsordenen. NZ mente, at man nu er kommet sorte penge til livs, hvor andelskronen er steget. Niels Zabel udtrykte sin kritik af foreningens venteliste-betalingssystem. Bliver ventelistekontoen revideret og har revisor set dokumentation?

8 - 8 - Oxenbøll: ja han har revideret og den girokonto står i regnskabet. Oxenbøll syntes ikke, det er et relevant spørgsmål til forslaget. Efter gentagne spørgsmål fra Niels Zabel tilføjede OF: der er fuld kontrol på AST s konti, der er endda så god kontrol at jeg finder Niels Zabels lejeindbetaling på ventelistekontoen! Villy Adolfsen trak eget ændringsforslag tilbage. Peter Halberg svarede på spørgsmål fra Karina, at AST måske skal til at lave tagboliger og det er bestyrelsens forslag, at alle tagboliger bliver solgt via venteliste, så hvis man skal have en tagbolig skal man stå på ventelisten, og så er det jo meget naturligt, at når disse lejligheder skal sælges 2 gang at de så også bliver solgt via venteliste, således at vi der bor i andelsboligforeningen har ret til at købe de tagboliger der handles. Da man ikke kan have særregler for nogle lejligheder, så derfor dette forslag fra bestyrelsen. Flemming Petersen har boet i foreningen i 20 år og er meget glad for at bo her, han har 2 drenge og hans 3 værelses lejlighed er ved at være for lille, han går og overvejer at bytte sin lejlighed med en 2 værelses lejlighed på 2 sal og så købe en taglejlighed til sammenlægning, hvilke muligheder har han så? Peter Halberg: forstod på Flemming, at han ville bytte med en 2. sals lejlighed. Dem der bor på en 2 sal lejlighed skal ikke stå på venteliste, de har første ret til taglejligheder oven over. Niels Zabel syntes stadig det er noget rod med forskellige regler. Niels Zabel mener stadig ikke at have fået svar ad girokonto. Der står selvfølgelig en status på kontoen ved årsopgørelsen, men hvad der krediteres og hvad der debiteres er der revision på det. Oxenbøll. Ja. Skriftlig afstemning: 2 blanke 47 nej 80 ja forslaget blev ikke vedtaget. 4. Forslag fra foreningens medlemmer. a1)forslag fra Niels Zabel, Annebergvej 1 st. Ole Fischers honorar fastsættes til kr. Begrundelse: Dengang jeg endnu måtte læse kontorreferater så jeg at Vestadministration kunne administrere ejendommen til kr. selv indhentede jeg tilbud samme sted på kr. Den lokale administrator Søren Hundborg med føling på andelsboligforeninger kan gøre det for kr. Niels Zabel begrundede sit forslag som nævnt. Samtidig spurgte han: nu hvor vi har alle disse omprioriteringer- hvad har Fischer virkelig tjent på det. Niels Zabel har talt med en advokat ude på Amager, som har sagt til NZ at han skal gøre noget ved det her. Ole Fischer: mit salær for konverteringssager, er afhængigt af hvilke lån, der bliver konverteret, men konverterer vi f.eks milioner så er OF s honorar typisk i størrelsesorden 5 til kr. OF tilføjede at man kan indhente mange tilbud ude i byen men i bund og grund handler det om at vælge den administrator, der giver den samlede ydelse man har brug for. OF administrerer for lidt under

9 - 9 - Kr pr. andelslejlighed. I København godkender huslejenævnet til en hver tid ca pr. lejemål. OF. fastslog sit adm. honorar til p.t. p.a kr. for AST: man kan ikke stemme om at nedsætte mit honorar. Niels Zabel Vestadministration er også et stort velrenommeret firma, og med hensyn til det der kommer lidt senere, kan Niels Zabel ikke forstå kvaliteten af OF s arbejde, når OF også opkræver fremlejeafgift, som der iflg. Zabel ikke er lovhjemmel for. Ole Fischer: Vestadministration udregner deres salær ud fra en skala: alt efter omfang af ønsket administration. Peter Hallberg: Først og fremmest vil jeg sige, at ifølge foreningens vedtægter 23 tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem. Det vil sige, at andre andelshavere ikke har mandat til at indhente tilbud uden om bestyrelsen og generalforsamlingen. Udover at foreningen derved risikerer, at blive økonomisk belastet af dette, giver det også et meget dårligt image ude i byen, hvis der er beboere, der på eget initiativ indhenter tilbud på foreningens vegne, som ikke er et udtryk for et reelt behov for foreningen. Så det skal man afholde sig fra som andelshaver. I forbindelse med afholdelsen af GF i 2002 undersøgte vi dels hvad administration af en boligforening som vores indebærer og dels opstillede vi nogle kriterier for, hvad vi mente var forudsætninger for at være administrator i vores forening. Vi vidste på forhånd, at det største problem ville være, at finde en administrator, der havde erfaring med så store foreninger som vores. Man kan sige, det ville jo være fjollet at vælge én uden erfaring selv om prisen måske var attraktiv. De kriterier vi opstillede var bl.a., at administrator 1. Havde lokalkendskab 2. Havde erfaring med store foreninger, dvs. over 400 lejligheder 3. Det skulle være en advokat 4. Der skulle være flere medarbejdere 5. Prisen skulle være fast (så vi kan budgettere efter den) Vi havde med andre ord nogle forventninger og krav, som skulle opfyldes. Et af tilbudene kom ganske rigtigt fra firmaet Vestadministration. Deres tilbud virkede meget professionelt, det var meget uddybende og deres tilbudspris var ved første øjekast tillokkende. Men firmaet kunne ikke opfylde vores krav. Som navnet måske antyder, var det et Vesterbro-firma og de fleste af deres kunder boede på Vesterbro. De foreninger, de administrerede, havde 1-10 opgange og der var ikke nogen advokat tilknyttet. Prisen blev dengang opgivet til kr., men der var flere såkaldte faste ekstraopgaver, der skulle afregnes særskilt for. Der skulle f.eks. betales ekstra for andelsoverdragelser, ekstra for fremlejekontrakter og ekstra for en lange række andre ydelser. Da regnestykket blev gjort op ville vi ikke have sparet noget. Tværtimod. Det jeg især bemærkede mig var, at vi også skulle have betalt ekstra for advokatbistand, fordi der ikke var tilknyttet en advokat. Han skulle hentes fra gang til gang ude i byen.

10 Bestyrelsens arbejdsopgaver bliver mere og mere krævende og ansvaret tilsvarende større. Det er derfor godt at vide, at Ole Fischer ikke er længere væk end at tage telefonen uden at det koster ekstra. Dengang var konklusionen, at det er ok en gang imellem at kontrollere prisen, men at det ikke er nogen enkel sag at vælge en ny administrator, fordi administrationen af vores forening er en kompliceret sag, hvor man ikke bare kan tage telefonen og bede om et tilbud fra en eller anden tilfældig administrator. Ole Fischer har været administrator for foreningen i over 30 år. Advokatkonteret kender til alle enkeltsager, der har været i foreningen. De kender beboerne og vi kender dem. I den tid jeg har kendt Ole Fischer, har han været en kompetent administrator med orden i sagerne. Ole Fischer er en god sikkerhed for andelshaverne og en garant for sobert bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen kan derfor ikke anbefale GF at skifte administrator endsige, forlange at administrator skal udføre arbejdet til en væsentlig lavere pris. I øvrigt savnede jeg en oplysning i Niels Zabels fremlæggelse af sit forslag. NZ glemte at oplyse, at NZ bruger Søren Hundborg i de sager han kører mod foreningen og mod Ole Fischer. Niels Zabel: Andelshaver har ret til at indhente tilbud. Og Han forstår ikke hvordan Peter Halberg kommer frem til det han siger, det er ikke rigtigt. Det er dog rigtigt med Advokat Søren Hundborg. NZ er nød til at bruge egen advokat og det finder han tankevækkende. Niels Zabel: Ole Fischer glemmer også, at han tjener en del penge ved salg af lejligheder. OF: det jeg tjener ved salg af lejligheder er ikke administration, det er berigtigelse af overdragelsen. Sælger betaler udgiften på kr til administrator. Skriftlig afsteming: 2 blanke 7 ja 110 nej Forslaget faldet 5. a.2. Forslag fra Niels Zabel. Ole Fischer pålægges at tage det juridiske ansvar for fremlejeafgiften, der ikke er lovhjemmel herfor og de opkrævede ulovlige afgifter tilbagebetales til dem som kræver det. At kalde det præcedens, er ikke juridisk holdbart ved en domstolsafgørelse spørg andre advokater. I mit tilfælde er det ekstra groft, idet det er en del af et integreret lejemål hvor bestyrelsen ikke engang tager et ansvar, selv om der er lavet kontrakt og Birgith Dinesen ikke vil flytte trods lovligt varsel. Niels Zabel. Da Ole Fischer er administrator, har han ansvar for fremlejeafgiften. OF: Normalt er det ikke her fra talerstolen man skal drøfte enkelt-sager, men Zabel beder selv om det ved at argumentere ud fra en sag, hvor Zabel bliver bistået af sin advokat Hundborg. Jeg ved ikke, hvad advokaten mener, for han har ikke svaret mig tilbage, det er måneder siden jeg har skrevet til ham om fremlejeafgift i AST. Zabel har spurgt nu de seneste 5 år omkring, hvordan og hvorfor AST opkræver fremlejeafgift og Zabel har fået svar herpå! Den fremlejeafgift, der bliver opkrævet i AST, er 15% af boligafgiften, der bliver opkrævet løbende i den periode der fremudlejes. Det beløb går ikke til administrator, det går ubeskåret i foreningens kas-

11 se, det dækker at ved fremudleje skal bestyrelsen forud godkende og derefter registrerer administrator fremlejemålet og sørger for opkrævning. Det står i AST s vedtægter, at en andelshaver i AST er en andelshaver, der bor i foreningen og at det er bestyrelsen i samråd med administrator, der fastsætter betingelserne for f.eks. fremleje. Der var oprindelig indtil 1987 en hjemmel i lejeloven til opkrævning af fremlejeafgift, og dengang blev der betalt fremlejeafgift både når lejere fremudlejede og når andelshavere fremudlejede. Lovgiver fjernede hjemmelen i lejeloven. Niels Zabel lejer ikke sin bolig ud, men et forretningslokale og det er der ingen lejelovshjemmel til at fremudleje. AST har accepteret at Zabel fremudlejer sin forretning og det sker selvfølgelig også mod fremlejeafgift., og den fremlejekontrakt der er lavet, er hverken lavet af bestyrelsen eller administrator. Det administrator har lavet i relation til Zabel er et tillæg til lejekontrakten der sikrer, at overgår Zabels andelslejlighed til anden andelshaver, så er fremlejer også ude af fremlejemålet. Camilla Madsen hun fandt det ikke rimeligt at bruge så meget tid på en enkelt sag, og hun kan jo forstå at Niels Zabel selv har gang i en sag med sin advokat, og så syntes Camilla Madsen heller ikke det er rimeligt, at GF skal forholde sig til noget, der er svært at læse og formuleret således at man ikke forstår, hvad det handler om, og hvad med Birgithe Dinesen er hun overhoved indforstået med at hendes navn nævnes. Camilla Madsen: det er vigtigt at deltage i generalforsamlinger, men hun syntes også, at når man er til generalforsamlinger i AST er det lidt langt og lidt trægt, og det er ikke demokratisk at et medlem skal have så meget taletid som Niels Zabel har, og hun kunne tænke sig at sige til Zabel, at hvis du er så utilfreds med at bo her, så bør du flytte. Det er ikke det samme som at sige, at man ikke må komme med forslag, hvis man finder noget urimeligt, men det ser hun ikke i nogle af de forslag vi skal igennem, det er ikke rimeligt. Der er så meget andet vi har brug for at snakke om. Alle vil gerne stille spørgsmål til evt. omkring næste generalforsamling, og hun er ikke ude på fortsat diskussion med Zabel. Rasmussen Sand.25 ville gerne bakke op om Camilla Madsens indlæg og han vil også sige til Zabel, at gud har skabt ham med 2 ører og 1 mund, og det er der en rigtig god grund til, nu har du brugt din kvote af snak og resten af tiden syntes Rasmussen at Zabel skulle bruge til at lytte. Niels Zabel: Jeg er kommet i denne forening siden 1954 og mit hjerte banker for foreningen, men vi kan godt gå videre og se bort fra det forslag om fremleje, som der ikke er lovhjemmel for. Men vi går videre til næste punkt, som jeg vil have lov til at kommentere. OF: konstaterede hermed fremlejeforslaget trukket tilbage. a3) Forslag fra Niels Zabel om indførelse af ventelister: Det frie valg bevares hvis handelen indgår i bytte med anden bolig med helårsstatus, samt bevares med retten til frit at vælge hvis man finder en på listen der har været opslået 1 år. En testamentarisk ret respekteres. Beboere fra andre lister som omfatter de nye kriterier overføres til relevant liste. Medarbejderes børn kan, hvis de har været ansat i fem år, skrives op på familielisten. Af respekt for flertallet på generalforsamlingen for ventelister, af respekt for dem der syntes at handlemulighederne bliver for snævre, af respekt for dem som gerne vil kunne bytte til anden bolig end andelslejligheder, af respekt for dem som gerne selv vil have et valg og respekt for dem som gerne vil have familie stående før andrelisten foreslås et ventelistesystem med følgende prioritering: 3 Andelshavere som ønsker sammenlægning. 4 Andelshavere som ønsker byttelejlighed (større,med udgang,mindre,sammenlagt osv.) 5 Børn af andelshavere 6 Familie i lige linje og søskende. 7 Øvrige familie med tætte familieforhold. 8 Ekstern listen.

12 OF: Zabels forslag er et ændringsforslag til vedtægterne, men af forslaget fremgår det ikke konkret hvad det er i vedtægterne der foreslåes ændret? Niels Zabel: det er 9! OF: du taler om testamentarisk ret, det er da ikke 9. Peter Hallberg vil generalforsamlingen have den korte eller den lange version, GF ønskede den korte. Peter Hallberg anbefalede at stemme nej til forslaget. Skriftlig afstemning: 8 blanke 8 ja 101 nej forslaget blev ikke vedtaget a4) Forslag fra Niels Zabel angående vaskerier. I hver gård etableres et vaskeri i så lav højde som muligt. Forskellige firmaer er villige til at udføre arbejdet uden omkostninger for foreningen, hvis de driver dem over en 10- årig periode, hvorefter AST overtager disse. Efterhånden som maskinerne i vaskekældrene er nedslidte, frigøres rum, som kunne bruges til cykler og barnevogne. Peter Halberg Det lader til, at NZ igen har været ude og indhente tilbud på foreningens vegne. Denne gang på vaskerier. Bestyrelsen har ikke set disse tilbud, og kender derfor ikke de nærmere betingelser. Det synes jeg, som tidligere nævnt, er meget betænkeligt, for NZ ved udmærket godt, at han ikke har mandat til dette. Alligevel ser vi det gang på gang. Kan NZ forklare generalforsamlingen, hvorfor han mod bedre viden igen har indhentet et tilbud uden at have tilladelse fra bestyrelsen eller generalforsamlingen til at gøre dette? Hvad mener I andre, er det ok? Hvis jeg et øjeblik skal abstrahere fra, at NZ har handlet uden et mandat, er tanken om at etablere vaskerier ikke ny i foreningen. Vaskerier har før været oppe og vende på generalforsamlingen og bestyrelsen har i nogle år undersøgt forskellige muligheder for at etablere fælles vaskeri i foreningen. Men vi har altså ikke fundet den helt rigtige løsning endnu at kunne præsentere for en generalforsamling. Der er også rigtig mange forhold at tage stilling til. Forhold, der naturligvis skal præsenteres for en generalforsamling. I forslaget fra NZ mangler jeg stillingtagen til en lang række vigtige forhold. Jeg kunne f.eks. godt tænke mig at vide, om NZ har gjort sig nogle overvejelser om, hvor disse vaskerier skal placeres, og hvor store de bliver? Hvor mange maskiner skal der være plads til? Får vi indflydelse på, hvordan bygningerne kommer til at se ud? Betaler vaskeri ejeren for installation af vand og el? Hvordan skal de drives? Hvad kommer det til at koste at vaske? Bliver vaskerierne aflåste, så børnene ikke kan komme ind?

13 Er vi bundet på hænder og fødder i 10 år af en kontrakt? Hvem skal vedligeholde maskinerne? Hvem skal vedligeholde bygningerne? Hvad sker der efter de 10 år skal vi så ud og finde et andet sted at få vasket? Eller er det meningen, at foreningen selv skal drive det videre? Og hvem skal stå for det? Har NZ i øvrigt gjort sig overvejelser om eventuelle problemstillinger, såfremt der skal etableres en kommerciel virksomhed på foreningens fællesareal? Hvordan stiller kommunen sig til dette? Hvordan stiller GF sig til dette? Bestyrelsen kan ikke anbefale GF at stemme ja til forslaget. Niels Zabel: kunne ikke se problemer i at have indhentet nogle prisoplysninger, det har enhver lov til, og alle har ret til at indhente tilbud. Og han kan stadig ikke forstå, hvorfor han ikke må se kontorrapporterne. Villy Adolfsen: fremhævede, at have stillet 2 forslag som har betydning for foreningen, så nu ville han henstille til Zabel om at stoppe, så folk ikke bliver trætte, det kan have betydning for afstemningen, når næste forslag kommer til afstemning. Niels Zabel ændrede sit forslag til: at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge de muligheder, der er for at etablere vaskeri. Afstemning ved håndsoprækning: 2 ja Resten nej forslaget faldet. a5) Forslag fra Willy Adolfsen Vedtægtsændring til 21 stk. 1 tilføjes: Dog kan hver andelshaver maksimalt repræsentere en anden andelshaver ved fuldmagt. (Denne tekst er afskrift af ABF s standardvedtægter 24 stk. 5) John Strands Petersson selv om denne tekst er skrevet af efter ABF standardvedtægter, er det ikke nødvendigvis den rigtige for vores forening, det er problematisk at ikke alle kan stemme selv ved afgivelse af fuldmagt. Det ville være dejligt hvis vedtægten vil medføre at flere andelshavere ville komme på generalforsamlingen, men desværre tror JSP ikke, at det er denne effekt den vil få. Sagen er, at hvis man afleverer sin fuldmagt, så afleverer man den til en, som man ved repræsenterer samme synspunkt, så derfor mener JSP ikke det vil ændre afstemningsresultatet, men blot besværliggøre andelshavernes mulighed for at aflevere fuldmagt og dermed egen stemme. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget. OF for at forslaget kan blive endeligt vedtaget, skal der være kvalificeret flertal både i aften og næste gang.det kan ikke endeligt vedtages i aften. Skriftlig afstemning 5 blanke 21 ja 93 nej forslaget er faldet. a6) Forslag fra Villy Adolfsen Vore vedtægter har ikke ved stiftelsen i 1967, eller senere, taget højde for, at foreningen evt. kunne udvides med flere m2 og flere andelshavere.

14 Vedtægterne i dag omhandler kun regler om evt. salg eller opløsning af foreningen, som kræver ¾ flertalsbeslutning iflg. 21 stk. 3. Ikke om foreningens evt. udvidelse. Det er mig bekendt, at bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling senere på året, vil kræve simpelt flertalsbeslutning (50% af fremmødte) for vedtagelse af det kommende forslag om udnyttelse af loftarealerne til beboelse. Jeg mener, at et projekt til over 100 millioner kroner ikke anstændigvis skal afgøres ved simpelt flertal, hvor der iflg. nugældende vedtægter kun behøver at være 10% af samtlige andelshavere (407) til stede. Derfor foreslår jeg: Der skal på den kommende ekstraordinære generalforsamling være kvalificeret flertal (2/3 af samtlige ja- og nej stemmer) til, for at vedtage forslaget om etablering af evt. taglejligheder i AST. Willy Adolfsen: man kan ikke kræve, at der møder 3/4 op, det er jo en vedtægtsændring, og en sådan kan vi ikke nå, derfor laver jeg det som et forslag, hvor vi i dag med almindelig flertal stemmer om næste måned, hvor vi skal afgøre om vi skal lave taglejligheder eller ej, derfor skal der 2/3 af fremmødte til at vedtage. En andelshaver ville gerne vide, om bestyrelsens forslag kan vedtages med 50% ikke af de fremmødte men af alle andelshavere? OF: iflg. vedtægterne gælder i AST, at simpelt flertal skal forstås således, der skal være mindst 1/10 tilstede og så er det flertallet der bestemmer. Niels Zabel: eksproprierer i ikke folks loftrum væk, således at man kun har et lille cykelrum tilbage? OF: lovgiver har lavet ændringer i ejerlejlighedsloven og lejeloven, således at ved etablering af tagboliger, kan udlejer/ejer inddrage loftrum, det er der lovhjemmel til (med/uden kompensation). Peter Hansen: Willy Adolfsens forslag handler om en utrolig stor udgift og er gennemgribende for vores andelsboligforening, det er en ændring af antal mennesker og lejligheder, derfor er det rimeligt, at vi skal stemme om det skal ske via kvalificeret flertal eller simpelt flertal. Hvis WAs forslag bliver vedtaget, så ved folk det til næste gang,( det skriver bestyrelsen formodentlig i nyhedsbrevet) så skal man møde op, hvis man vil over de 2/3 for at stemme det igennem. Skriftlig afstemning: 1 blank 53 ja 67 nej forslaget er faldet. 6. Valg til bestyrelsen. a) Valg af formand Peter Hallberg afgik efter tur og var villig til at modtaget genvalg. Peter Hallberg ( ingen andre blev bragt i forslag), blev genvalgt med akklamation. b) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Peter Krogh og Anne Mønsted afgik efter tur og var villige til at modtage genvalg. Begge 2 blev genvalgt med akklamation.

15 c) Valg af suppleant Rikke Salkvist afgår og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen bragte i forslag som ny suppleant: Kim Schilling Ingen yderligere blev bragt i forslag. Kim Schilling blev valgt som ny suppleant med akklamation. Peter Hallberg takkede Rikke Salkvist for sit store arbejde, hun var ikke tilstede men hjemme for at passe den lille. 7. Valg af revisor. Statsaut. revisor Hans Jørgen Oxenbøll blev genvalgt med akklamation. 8. Bestyrelseshonorar for Som foreslået uændret, vedtaget med akklamation. 9. Eventuelt. Ingen ønskede ordet under evt. Dagsordenen var hermed færdigbehandlet. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. ref: JR den 20/ som dirigent: Ole Fischer

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - www.abast.dk Kontortid: Mandag - onsdag -fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administntor Advokat Ole

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 4180 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

An delsboligforeningen AST

An delsboligforeningen AST An delsboligforeningen AST Bettahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00- E+nail: ast@nail.tele.dk

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 1. juli 2016 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2016, torsdag den 23. juni,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142. kontor - 2720 Vanløse Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 www.abast.dk Kontortid: Mandag Onsdag - Fredag kl.: 8:00-9:00. Første mandag i måneden kl.: 17:00-18:00.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Til medlemmerne i andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 År 2016, mandag den 18. april 2016, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ellesletten

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i Til andelshaverne i AB Paludan Müllers Vej 9 Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere