2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2- INDIKATIONER VEDR. BRUG"

Transkript

1 PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær lavage (bal) væske /1 1- FORMÅL Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-analyse til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen hos voksne og børn i serumprøver og prøver fra bronchoalveolær lavage (BAL) væske. Platelia Aspergillus Ag er en test, som, når den bruges sammen med andre diagnostiske procedurer såsom mikrobiologisk kultur, histologisk undersøgelse af biopsiprøver og radiologiske fund, kan bruges som en hjælp til diagnosticering af Invasiv Aspergillose. 2- INDIKATIONER VEDR. BRUG Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-analyse til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen hos voksne og børn i serumprøver og prøver fra bronchoalveolær lavage (BAL) væske. Platelia Aspergillus Ag er en test, som, når den bruges sammen med andre diagnostiske procedurer såsom mikrobiologisk kultur, histologisk undersøgelse af biopsiprøver og radiologiske fund, kan bruges som en hjælp til diagnosticering af Invasiv Aspergillose. 3- RESUME OG FORKLARING Aspergillus infektioner starter som regel i lungerne, der er indgangsport efter indånding af Aspergillus sporer, som er tilstede i omgivelserne. Invasive former, som er blevet øget i løbet af de sidste 1 år, udgør de mest alvorlige infektioner. De opstår hovedsageligt hos neutropeniske patienter (efter behandling af kræft) og hos patienter behandlet med immunosuppressiva (organtransplantationer, især knoglemarvstransplantation) og kortikosteroider 1. Aspergillus isoleres sjældent fra blodkultur. Diagnosen er ofte baseret på non-specifikke diagnostiske eller radiologiske fund (kliniske symptomer, CT scanning, røntgenbilleder af brystkasse, etc.) Testen for opløseligt galactomannan antigen i serum viser sig at være en serologisk metode, som kan være en hjælp til diagnosticering af Invasiv Aspergillosis 9, 12, 24, 53, 61. For modtagere af solide organtransplantationer har påvisningen af galactomannan antigenet i bronchoalveolær lavage (BAL) desuden vist sig at være fordelagtig ved diagnosticering af invasiv aspergillosis i denne patientgruppe 8,17, PROCEDURENS PRINCIP 44 Platelia Aspergillus Ag er en et-trins immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-analyse som påviser galactomannan i humant serum og BAL-væske. Analysen bruger EBA-2 monoklonale antistoffer fra rotter, som er rettet mod Aspergillus galactomannan og er blevet karakteriseret i tidligere undersøgelser 26, 45. De monoklonale antistoffer bruges (1) til at coate mikrotiterpladens brønde og binde antigenet samt (2) til at påvise antigenet bundet til den sensibiliserede mikrotiterplade (konjugatreagens: peroxidase-bundne monoklonale antistoffer). Prøver fra serum eller BAL-væske varmebehandles ved tilstedeværelse af EDTA for at adskille immune komplekser og bundfælde proteiner, som muligvis kan interferere med testen 25. De behandlede prøver og konjugat tilføjes i brøndene coatet med monoklonale antistoffer og inkuberes. Der dannes et monoklonalt antistof - galactomannan - monoklonalt antistof / peroxidase kompleks ved tilstedeværelse af galactomannan antigen. Stripsene vaskes for at fjerne alt ubundet materiale. Dernæst tilføjes substratopløsningen, som vil reagere med komplekset bundet til brønden for at danne en blå farvereaktion. Enzymreaktionen standses ved tilsætning af syre, som ændrer den blå farve til en gul farve. Prøvernes og kontrollernes absorbans (optisk densitet) bestemmes med et spektrofotometer indstillet på en bølgelængde på 45 og 62/63 nm. 5- REAGENSER Platelia Aspergillus Ag: Produkt Nr (96 Test) Opbevar kittet ved 2-8 C. Bring alle reagenser til stuetemperatur (18-25 C) før brug. Køl alle reagenser til 2-8 C straks efter brug. Læg ubrugte strips/plader tilbage i posen og forsegl den igen. Fjern ikke tørremidlet. Efter fortynding kan arbejdsvaskeopløsningen opbevares i 14 dage ved 2-3 C. Alle reagenser bør bruges inden for 8 uger efter åbning. Reagenserne udleveres i tilstrækkelig mængde til at udføre 96 test i højst 9 batches. 1

2 Komponent Indhold Mængde R1 R2 R3 R4 R5 Microwell Strip Plate Concentrated Washing Solution Negative Control Serum Cut-off Control Serum Positive Control Serum Mikrotiterplate: - 96 brønde (12 strips med hver 8 brønde) coatet med anti-galactomannen monoklonale antistoffer - Strip-etiketter mærket 85 Koncentreret vaskeopløsning (2X): - Tris NaCl buffer (ph 7,4) - 2% Tween 2 - Konserveringsmiddel:,4% ProClin TM 3 Negativt kontrolserum: - Humant negativt serum - Negativt for anti-hiv-1, anti-hiv-2, anti-hcv antistoffer og HBsAg - Konserveringsmiddel:,3% ProClin TM 3 Cut-off kontrolserum: - Humant serum med galactomannan - Negativt for anti-hiv-1, anti-hiv-2, anti-hcv antistoffer og HBsAg - Konserveringsmiddel:,3% ProClin TM 3 Positivt kontrolserum: - Humant serum med galactomannan - Negativt for anti-hiv-1, anti-hiv-2, anti-hcv antistoffer og HBsAg - Konserveringsmiddel:,3% ProClin TM 3 R6 Conjugate Konjugat (klar til brug): - Anti-galactomannan monoklonalt antistof / peroxidase-mærket - Konserveringsmiddel:,3% ProClin TM 3 R7 Sample Treatment Solution Prøvebehandlingsopløsning (klar til brug): - EDTA syreopløsning Kromogen TMB-opløsning (klar til brug): R9 Chromogen:TMB Solution - 3,3,5,5 -tetramethylbenzidin (<,1%) - H 2 O 2 (<1, %) R1 Stopping Solution Stopopløsning (klar til brug): - 1 N svovlsyreopløsning (H 2 SO 4 ) Bemærk: TMB (3,3,5,5 -tetramethylbenzidin) er en non-carcinogenisk og non-mutagenisk kromogen til peroxidase. 1 Plade / 12 x 8 Brønde 1 x 7 ml 2 x 1,7 ml 2 x 1,7 ml 2 x 1,7 ml 1 x 8 ml 1 x 13 ml 1 x 28 ml 1 x 28 ml 6- ADVARSLER FOR BRUGERE 1. Til in vitro diagnosticering. 2. Kun til professionel brug. 3. Det anbefales ikke at bruge dette test kit til andre prøvematerialer end humant serum og BAL-væske. 4. Den positive kontrol, Cut-off kontrollen og den negative kontrol er fremstillet af humant serum, som er blevet testet og fundet non-reaktive over for HBsAg og antistoffer mod HIV-1, HIV-2 og HCV med CE-mærkede test. Alle reagenser bør dog håndteres, som om de var smittefarlige. Alle test bør køres i overensstemmelse med OSHA Standarden om blodbårne patogener, biosikkerhed niveau 2 eller andre passende biosikkerhedsprocedurer. 5. Bær beskyttelsestøj, inklusiv laboratoriekittel, øjen/ansigtsbeskyttelse og engangshandsker (det anbefales at bruge syntetiske handsker, der ikke er i latex) og håndtér kittets reagenser og patientprøverne iht. reglerne for God Laboratoriepraksis. Vask hænderne grundigt efter at have udført testen. 6. Må ikke mundpipetteres. 7. Ryg, drik eller spis ikke i lokaler, hvor der håndteres prøvematerialer eller reagenser. 8. Undgå overstænkninger med prøvemateriale eller opløsninger. 9. Spildte biologiske materialer, som ikke indeholder syre, skal tørres omhyggeligt op med et effektivt desinfektionsmiddel. Anvendelige desinfektionsmidler omfatter (men er ikke begrænset til) en opløsning med 1% klorvand (,5% natriumhypochlorit-opløsning), 7% ethanol eller,5% Wescodyne Plus. Det kan være nødvendigt at bortskaffe anvendte materialer til rengøring som biologisk farligt affald. ADVARSEL: Kom ikke opløsninger, som indeholder klorvand, i autoklaven. 1. Spildte opløsninger med syre bør absorberes (tørres op) på en passende måde eller neutraliseres med natriumbicarbonat, og området skal skylles og tørres grundigt; hvis de indeholder biologisk farligt materiale, skal området tørres af med et af de kemiske desinfektionsmidler. 11. Bortskaf alle prøver og anvendte materialer til at udføre testen, som om de var smittefarlige. Laboratoriekemikalier og biologisk farligt affald skal håndteres og bortskaffes iht. alle lokale, regionale og nationale forskrifter. 2

3 12. Se piktogrammet(merne), som er angivet på mærkaterne, og informationerne sidst i brugsanvisningen i forbindelse med farer og forholdsregler for kemiske komponenter i dette testsæt. Sikkerhedsdatabladet kan findes på 13. Materialets sikkerhedsdatablad (MSDS) udleveres på forespørgsel. 7- FORHOLDSREGLER FOR BRUGERE 1. FROSSEN SERUM ELLER BAL-VÆSKE PRØVER OPBEVARET UNDER UKENDTE FORHOLD KAN GIVE MISVISENDE POSITIVE RESULTATER PÅ GRUND AF KONTAMINATION MED SVAMPE OG/ELLER BAKTERIER. 2. Brug ikke kittet eller reagenserne i kittet efter den anførte udløbsdato. 3. Bland ikke reagenser fra forskellige kit, som har forskellige lot-numre, med undtagelse af Vaskeopløsning (R2, identificering*: 2x med grøn farve), Kromogen (R9, identificering*: TMB med turkis farve) og Stopopløsning (R1, identificering*:1n med rød farve), under forudsætning af, at disse reagenser er fuldkommen ækvivalente og at det samme lot-nummer bruges til en bestemt testkørsel. *på hætteflaskens etiket BEMÆRK: Vaskeopløsningen (R2, identificeret* med grøn som 2x) må ikke blandes med vaskeopløsningen (R2 identificeret* med blå som 1X), som medfølger i Bio-Rad reagens-kittet. *på hætteflaskens etiket 4. Bring alle reagenser til stuetemperatur i mindst 3 minutter før brug. 5. Bland grundigt alle reagenser før brug. 6. Bland grundigt den koncentrerede vaskeopløsning (R2), før arbejdsvaskeopløsningen forberedes og vær omhyggelig med at undgå mikrobiel kontamination. 7. Kør ikke testen, hvis der findes reaktive dampe (syrer, alkalier, aldehyder) eller støv, som kan have indflydelse på konjugatets enzymatiske aktivitet. 8. Brug særskilte pipettespidser til manuel pipettering af kontroller og prøvematerialer for at undgå overføring af prøver. 9. Overhold det anbefalede antal vaskecykler og sørg for at alle brønde fyldes helt op og dernæst tømmes helt for at sikre en passende vask af brøndene. Vask bør ikke foretages manuelt. 1. Lad ikke mikrotiterpladen tørre mellem slutningen af vaskecyklussen og tilføjelsen af reagens. 11. Brug ikke den samme beholder til konjugat- og substratopløsninger. 12. Lad ikke konjugat- eller kromogen TMB opløsninger komme i kontakt med metal eller metalioner. 13. Undgå at udsætte kromogen TMB opløsningen for stærkt lys under opbevaring eller inkubation. Lad ikke kromogenopløsningerne komme i kontakt med et oxiderende stof. 14. Undgå, at stopopløsningen kommer i kontakt med et oxiderende stof. Lad ikke stopopløsningen komme i kontakt med metal eller metalioner. 15. Brug rene, støvfrie materialer (rør, spidser, beholdere, etc.) for at reducere muligheden for kontamination med Aspergillus sporer fra omgivelserne. Da galactomannan er varmestabil, udelukker en sterilisation af det anvendte materiale ikke et kontaminerende antigen. Pyrogenfrie materialer er optimale, men standard materialer kan bruges med passende forholdsregler. 16. Sørg for at opløsningerne (sera, BAL-væske, prøvebehandlingsopløsning, konjugat) eller åbne beholdere (plader, rør, pipetter) udsættes mindst muligt for luft. 17. Hæld aldrig ubrugt konjugat tilbage i den oprindelige beholder. 18. Den kromogene TMB opløsning skal være farveløs. Fremkomsten af en blå farve efter fortynding angiver, at reagenset er kontamineret og det må ikke bruges. Bortskaf det og forbered et nyt reagens. 8- FORBEREDELSE OG OPBEVARING AF REAGENS Mikrotiterplade-strips med brønde (R1) Hver ramme med 12 strips er pakket ind i en pose. Klip posen op med en saks lige under sammenføjningen. Åbn posen og tag rammen ud. Læg rammen med ubrugte strips tilbage i den oprindelige pose. Forsegl posen omhyggeligt igen og opbevar den ved +2-8 C. Efter åbning af den vakuumpakkede pose er strips stabile i 8 uger, når de opbevares ved +2-8 C i den omhyggeligt forseglede, oprindelige pose. Kontrollér, om der stadig er tørremiddel i posen. 3

4 Vaskeopløsning (R2) Forbered arbejdsvaskeopløsningen efter behov ved at tilføje en del koncentreret vaskeopløsning (R2) til 19 dele deioniseret eller destilleret vand. Arbejdsvaskeopløsningen kan opbevares i 14 dage ved 2-3 C. Forbered en tilstrækkelig mængde arbejdsvaskeopløsning til at gennemføre kørslen (8 ml til en strip: 4 ml R ml destilleret vand). Efter åbning er den koncentrerede vaskeopløsning stabil indtil udløbsdatoen anført på etiketten, når den opbevares ved +2-3 o C beskyttet mod kontamination. Negativt kontrolserum (R3), cut-off kontrolserum (R4) og positivt kontrolserum (R5) Kontrollerne skal varmebehandles med EDTA syreopløsning (R7) ligesom patientprøverne, så de også kan være en kontrol for behandlingen. Efter åbning er disse reagenser stabile i 8 uger, når de opbevares ved +2-8 C beskyttet mod kontamination. Konjugat (R6), prøvebehandlingsopløsning (R7), kromogen: TMB opløsning (R9) Disse reagenser er klar til brug. Efter åbning er disse reagenser stabile i 8 uger, når de opbevares ved +2-8 C og ikke er blevet kontamineret. Stopreaktion (R1) Dette reagens er klar til brug. Efter åbning er dette reagens stabilt indtil udløbsdatoen anført på etiketten, når det opbevares ved +2-8 C og ikke er blevet kontamineret. 9- INDSAMLING AF PRØVEMATERIALE Denne test udføres på serum eller BAL-væske. I. SERUM Indsaml blodprøver i henhold til laboratoriets gængse procedurer. Serumprøver må ikke være kontamineret med svampesporer og/eller bakterier. Transportér og opbevar prøver i forseglede rør, beskyttet mod luft. Uåbnede prøver kan opbevares ved 2-8 C i op til 5 dage før testning. Efter den oprindelige åbning kan prøverne opbevares ved 2-8 C i 48 timer før testning. I tilfælde af en længere opbevaring skal serumet fryses ned til -7 C. Serumprøver kan gennemgå højst 4 fryse / optøningscykler. Prøver, der har været nedfrosset, skal blandes grundigt efter optøning, før de testes. Resultaterne påvirkes ikke af prøver, som indeholder 2 mg/l bilirubin, lipæmiske prøver som indeholder ækvivalenten til 2 g/l triolein (triglycerid) eller hæmolyserede prøver som indeholder 165 mg/l hæmoglobin. Interaktioner forbundet med forhøjet albumin er ikke blevet testet. Denaturér ikke serumproteinerne. II. BAL-VÆSKE Indsaml prøver fra BAL-væske i henhold til laboratoriets gængse procedurer. Prøver fra BAL-væsker skal indsamles i steril saltopløsning og kan testes på rene prøver (som de er) eller supernatanter fra centrifugerede prøver (1. rpm i 1 min.), før prøven behandles i henhold til Punkt 1. Prøver fra BAL-væske må ikke være kontamineret med svampesporer og/eller bakterier. Transportér og opbevar prøver i forseglede rør, beskyttet mod luft. Efter den oprindelige åbning kan prøverne opbevares ved 2-8 o C i op til 24 timer. I tilfælde af en længere opbevaring kan BAL prøverne fryses (-2 C eller derunder) i op til 5 mdr. BAL prøver kan gennemgå højst 4 fryse / optøningscykler. Prøver, der har været nedfrosset, skal blandes grundigt efter optøning, før de testes. 1- PROCEDURE Medfølgende materialer Se punktet REAGENSER. Nødvendige materialer som ikke medfølger 1. Destilleret eller deioniseret vand til fortynding af koncentreret vaskeopløsning. 2. Absorberende papir. 3. Engangshandsker. 4. Beskyttelsesbriller. 5. Natriumhypochlorit (klorvand) og natriumbicarbonat. 6. Pipetter eller multipipetter, justerbare eller faste, til at afmåle og fordele 5 µl, 1 µl, 3 µl og 1 µl. 7. 1,5 ml mikrocentrifugerør i polypropylen med lufttætte propper, som kan tåle opvarmning til 12 C (varmeblok) eller 1 C (kogende vandbad). - Skruehætter og rør: 1,5 ml koniske rør, ELLER - Rør med snaphætte: EZ Mikrotestrør, 1,5 ml, - Hættelås til mikrorør. Disse låse forsegler rør med snaphætter og forhindrer således, at hætterne åbner sig under temperatur- og trykændringer og gør det ligeledes let at løfte rørene ud af varmeblokken eller det kogende vandbad. 8. Laboratoriecentrifuge til 1,5 ml rør i polypropylen, som kan nå op på 1.g (Brinkman Cat. # eller VWR Scientific Cat. # eller lignende). 4

5 9. Hvis der bruges varmeblok til behandling af sera/bal-væske: - Varmeblok. Følgende varmeblokmodeller anbefales: - Model med enkelt blok: Grant Cat. # QBD-1L - udenfor USA: Grant Cat. # QBD1 distribueret af VWR under Cat. # 46-74) - Model med to blokke: Grant Cat. # QBD-2L udenfor USA: Grant Cat. # QBD2 distribueret af VWR under Cat. # 46-76) - Blok til varmeblokke: begge varmeblokke (QBD-1 L, QBD1 og QBD-2L, QBD2) skal bruges sammen med Grant blok Cat. # QB-E1 distribueret udenfor USA af VWR under Cat. # Hvis der bruges kogende vandbad behandling af sera/bal-væsker: - Rund, flydende mikrocentrifuge-stativ til et 1 L kar (i USA: VWR Scientific Cat. # eller Nalgene Cat # eller lignende). - Kogende vandbad ved 1 C. 1. Vortex-blander 11. Inkubator til mikrotiterplade ved 37 ± 1 C. 12. Semiautomatisk eller automatisk mikrotiterplade-vasker. 13. Mikrotiterplade-aflæser udstyret med 45 nm og 62/63 nm filtre. Kommentarer vedrørende proceduren Negative, Positive og Cut-off Kontroller skal testes på alle kørsler for at godkende testresultaterne. Behandling af sera/bal-væsker Alle kontrolsera: negative (R3), cut-off (R4) og positive (R5) skal behandles samtidig med prøver fra serum/bal-væske: 1. Pipettér 3 µl af hver enkelt test-serum/bal-væske og kontrol over i individuelle 1,5 ml rør i polypropylen. 2. Tilsæt 1 µl prøvebehandlingsopløsning (R7) i hvert rør. 3. Bland rørene grundigt ved at omryste dem eller brug en Vortex-blander il det. Luk rørene tæt for at forhindre, at de åbner sig under opvarmning, 4. Valg af varmeblok: Varm rørene op i 6 minuttes i en varmeblok ved 12 C. Rørene må ikke sættes ind i varmeblokken, før den foreskrevne temperatur er nået (*). ELLER Valg af vandbad: Hvis der bruges kogende vandbad: varm rørene op i 3 minutter ved 1 C (*).Rørene må ikke placeres i vandbadet, før den foreskrevne temperatur er nået. 5. Tag forsigtigt de varme rør ud af varmeblokken eller det kogende vandbad og sæt dem ned i en centrifuge. Centrifugér rørene ved 1. x g i 1 minutter. Supernatanten bruges til påvisning af galactomannan antigenet. 6. Test supernatanterne ved hjælp af følgende procedure. Efter forberedelse kan supernatanten tages ud og opbevares ved 2-8 C i op til 48 timer før testning. Hvis det fremgår af analysen af resultaterne, at en ny test er nødvendig, skal en anden alikvot af prøven behandles til testning. (*) En streng overholdelse af den foreskrevne temperatur og den foreskrevne gennemløbstid såvel som brug af anbefalede materialer er væsentlig for at opnå en vellykket test. Stol ikke på den temperatur, som apparaterne viser, men kontrollér venligst, at temperaturen stemmer overens med specifikationerne ved hjælp af et kalibreret termometer, som sættes ned i et rør med mineralsk olie: Der skal opnås en temperatur på 12 C i en varmeblok og 1 C i et kogende vandbad. EIA Procedure Overhold den foreslåede protokol meget nøje. Overhold reglerne for God Laboratoriepraksis. 1. Bring alle reagenser til stuetemperatur ( C) i mindst 3 minutter før brug. 2. Forbered arbejdsvaskeopløsningen. 3. Forbered et diagram til identificering af prøver fra sera/bal-væsker og kontroller på mikrotiterpladen. Brug en brønd til negativ kontrolserum (R3), to brønde til cut-off kontrolserum (R4) og en brønd til positiv kontrolserum (R5) A R5 S5 S13 B R4 S6 C R4 S7 D R3 S8 E S1 S9 F S2 S1 G S3 S11 H S4 S12 4. Tag pladeholder og strips med mikrobrønde (R1) ud af posen. Læg alle de strips, der ikke skal bruges, tilbage i posen med tørremidlet og forsegl posen. 5. Bland indholdet i konjugatflasken (R6) ved at vende den op og ned før brug. Tilsæt 5 µl konjugat (R6) i hver brønd. Tilsæt dernæst 5 µl behandlet supernatant fra serum/bal i hver brønd som anført ovenfor. Tilsæt ikke serum/bal-væske i brøndene før konjugat. 5

6 6. Dæk pladen med et ark folie, eller et andet middel til at forebygge fordampning, og sørg for at hele overfladen er dækket og vandtæt. 7. Lad mikrotiterpladen inkubere i en tør mikrotiterplade-inkubator i 9 ± 5 minutter ved 37 C (± 1 C). 8. Tag forseglingen af pladen. Sug indholdet i alle brønde op i en affaldsbeholder (som indeholder natriumhypochlorit). Vask pladen 5 gange med en mikrotiterplade-vasker (brug 8 µl af arbejdsvaskeopløsningen). Vend mikrotiterpladen om efter sidste vask og bank den let mod absorberende papir for at fjerne resterende væske. 9. Tilsæt hurtigt 2 µl kromogen TMB (R9) opløsning i alle brønde og undgå udsættelse for stærkt lys. 1. Lad mikrotiterpladen inkubere i mørke ved stuetemperatur ( C) i 3 ± 5 minutter. Brug ikke selvklæbende folie under denne inkubation. 11. Tilsæt 1 µl stopopløsning (R1) i alle brønde, idet der bruges samme rækkefølge som for tilsætning af kromogen TMB opløsning. Bland godt. 12. Tør bunden af hver plade godt af. 13. Aflæs hver brønds optiske densitet ved 45 nm (62/63 nm referencefilter). Mikrotiterpladerne skal aflæses inden for 3 minutter efter tilsætning af stopopløsning. 11- KVALITETSKONTROL (VALIDITETSKRITERIER) Cut-off kontrol: O.D. for hvert cut-off kontrolserum skal være,3 og,8. Positiv kontrol: Indekstallet for positivt kontrolserum skal være større end 1,5. OD for Positiv kontrol (R5) I = > 1.5 Middel OD for cut-off kontrol Negativ kontrol: Indekstallet for negativt kontrolserum skal være større end,4. OD for Negativ kontrol (R3) I = <.4 Middel OD for cut-off kontrol Hvis ingen af kontrollerne lever op til validitetkriterierne beskrevet ovenfor, er analysen ugyldigt og resultaterne for patientprøven kan ikke rapporteres. Operatøren kan beslutte at gentage analysen efter ny gennemgang af proceduren eller kontakte fabrikanten for at få assistance. Hvis analysen gentages, skal der bruges en ny alikvot af samme prøve i det gentagne analyse. Eksempel på beregning: Prøve Absorbans (OD) OD for Negativ kontrol (R3).116 OD for cut-off kontrol (R4) OD for positiv kontrol (R5) Beregninger Middel cut-off kontrolværdi Middel OD for cut-off kontrol (R4) beregnes ved at lægge OD værdierne for hver cut-off kontrol replikat sammen og dividere resultatet med 2: ( ) 2 =.523 Negativt kontrol-indekstal Det negative kontrol-indekstal beregnes ved at dividere OD for den negative kontrol med middel OD for cut-off kontrol:.116 I = = Positivt kontrol-indekstal Det positive kontrol-indekstal beregnes ved at dividere OD for den positive kontrol med middel OD for cut-off kontrol: I = = Validitet I ovenstående eksempel: Hver OD for cut-off kontrol er,3 og,8, hvilket angiver, at cut-off kontrollen er gyldig. Det negative kontrol-indekstal er <,4, hvilket angiver, at den negative kontrol er gyldig. Det positive kontrol-indekstal er > 1,5, hvilket angiver, at den positive kontrol er gyldig. Den kørte test i dette eksempel anses for at være gyldig, eftersom resultaterne lever op til validitetskriterierne for hver kontrol. 6

7 12- FORTOLKNING AF RESULTATER Tilstedeværelsen eller fraværet af galactomannan antigen i testprøven bestemmes ved beregning af et indekstal for hver patientprøve. Indekstallet (I) er prøvens OD værdi divideret med middel optisk densitet for de brønde, som indeholder cut-off kontrolserum. Beregning af middel optisk densitet for cut-off kontrol: Læg den optiske densitet for de to brønde med cut-off kontrolserum (R4) sammen og divider summen med 2. Beregning af et indekstal (I) for hver testprøve: Beregn følgende forhold for hver testprøve: OD for prøve I = Middel OD for cut-off kontrol Fortolkning af sera/bal-væsker med et indekstal <,5: Sera/BAL-væsker med et indekstal <,5 anses for at være negative for galactomannan antigen. Bemærk: Et negativt resultat kan angive, at patientens resultat ligger under analysens detektionsniveau. Negative resultater udelukker ikke en diagnose af Invasiv Aspergillosis. Det anbefales at gentage testen, hvis resultatet er negativt, men sygdommen mistænkes. Fortolkning af sera/bal-væsker med et indekstal,5 Sera /BAL-væsker med et indekdstal,5 anses for at være positive for galactomannan antigen. Det anbefales for alle positive patienter, at gentage en ny alikvot af samme prøve (serum/bal). Bemærk: En absorbansværdi på mindre end, kan angive en procedurefejl eller en fejl ved et instrument, som bør evalueres. Resultatet er ugyldigt og prøven skal køres igen. Det anbefales at foretage en regelmæssig screening (to gange om ugen) af serumprøver fra højrisiko patienter for at øge sensitiviteten og opnå en tidlig positivitet for testen. Bemærk: Platelia Aspergillus Ag er beregnet til at blive brugt som en hjælp til at diagnosticere Invasiv Aspergillosis. Positive resultater opnået med Platelia Aspergillus Ag bør tages i betragtning sammen med andre diagnostiske procedurer såsom mikrobiologisk kultur, histologisk undersøgelse af biopsiprøver og radiologiske fund. Eksempel på beregning: Prøve Absorbans (OD) OD for Negativ kontrol (R3).116 OD for cut-off kontrol (R4) OD for positiv kontrol (R5) Patientprøve #1.134 Patientprøve #2.436 Patientprøve # Beregninger Se punktet Kvalitetskontrol (Validitetskriterier) for at få et eksempel på beregninger til at bestemme analyse-kontrollerne validitet. Middel cut-off kontrolværdi Middel OD for cut-off kontrol (R4) beregnes ved at lægge OD værdierne for hver cut-off kontrol replikat sammen og dividere resultatet med 2: ( ) 2 =.523 Patientprøve #1 Indekstallet for patientprøve #1 beregnes ved at dividere OD for patientprøve #1 med middel OD for cut-off kontrol:.134 I = = I dette eksempel er patientprøve #1 negativ, eftersom indekstallet,26 er <,5. Patientprøve #2 Indekstallet for patientprøve #2 beregnes ved at dividere OD for patientprøve #2 med middel OD for cut-off kontrol:.436 I = = I dette eksempel er patientprøve #2 positiv, eftersom indekstallet,83 er,5. 7

8 Patientprøve #3 Indekstallet for patientprøve #3 beregnes ved at dividere OD for patientprøve #3 med middel OD for cut-off kontrol: I = = I dette eksempel er patientprøve #3 positiv, eftersom indekstallet 2,29 er,5. Se Fortolkning af positive resultater i punkt PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER 1. En negativ test fra serum og/eller BAL-prøve kan ikke udelukke en diagnose af Invasiv Aspergillosis. Serumprøver fra patienter med risiko for Invasiv Aspergillosis bør testes to gange om ugen. 2. Platelia Aspergillus Ag proceduren samt fortolkningen af resultaterne skal følges, når der testes prøver for tilstedeværelse af galactomannan antigen. Vi tilråder kittets bruger at læse indlægssedlen omhyggeligt før kørsel af testen. Det er især vigtigt at følge testproceduren, hvad angår pipettering af reagenser, vask af plade og tidtagning af inkubationstrin. 3. Hvis prøver eller reagenser ikke tilsættes som anført i proceduren, kan det resultere i en falsk negativ test. Man bør overveje at teste ekstra prøver, hvis der findes klinisk mistanke om Invasiv Aspergillosis eller en procedurefejl. 4. Brønde med negative patientprøver kan blive kontamineret af brønde med positive kontrol/patientprøver, hvis indholdet i en brønd bliver spildt over i en anden brønd på grund af en uforsigtig håndtering af mikrotiterpladen eller en dårlig pipetteringsteknik under tilføjelse af reagenser. 5. Ydeevnen af Platelia Aspergillus Ag er ikke blevet evalueret med neonatale prøver. Der er en højere incidens af antallet af falske positive galactomannan resultater rapporteret i den europæiske litteratur vedrørende prøver fra neonatale patienter 13, 15, 33, Platelia Aspergillus Ag kan udvise en reduceret påvisning af galactomannan hos patienter med kronisk granulomatøs sygdom (CGD) og Jobs syndrom 56, Samtidig brug af en skimmelaktiv svampebehandling hos nogle patienter med Invasiv Aspergillosis kan resultere i en nedsat sensitivitet med Platelia Aspergillus Ag Platelia Aspergillus Ag er ikke blevet evalueret for brug med plasma eller andre typer prøvemateriale såsom urin eller CSF. 9. Ydeevnen af Platelia Aspergillus Ag er ikke blevet fastlagt for manuel aflæsning og/eller visuel bestemmelse af resultat. 1. Andre svampearter såsom Penicillium, Alternaria Paecilomyces, Geotrichum og Histoplasma har vist reaktivitet med EBA-2 monoklonale antistoffer fra rotter, som bruges i analysen til påvisning afaspergillus galactomannan. Histoplasmose bør tages i betragtning i endemiske områder inklusiv i dele af USA 35, 49, BAL-væskers krydsreaktion med Mycoplasma pneumoniae eller anæstesimidler/smøremidler anvendt til at gøre hals/svælg området følelsesløst under sugningen er ikke blevet evalueret. 12. Positive reaktioner uden kliniske tegn: Man bør tage følgende i betragtning vedrørende tidlig påvisning af galactomannan antigen i serum eller BAL før fremkomsten af kliniske og/eller radiologiske tegn. Positive testresultater uden kliniske tegn observeres ret ofte og det er blevet påvist, at de svarer til "sande positive" test hos patienter for hvem en påvist eller sandsynlig Invasiv Aspergillosis diagnose bliver stillet senere. I visse særtilfælde bør man dog tage hensyn til specifikke faktorer under tolkning af testen: a. Der er blevet rapporteret om positive testresultater uden kliniske tegn, især hos små børn 43. Skønt nogle af disse tilfælde kunne forbindes med en reel cirkulation af Aspergillus antigener, kunne de fleste tilfælde dog anses for at være falsk positive 7. b. Galactofuranose er blevet påvist i forskellige fødevarer, især kornsorter, kornprodukter og cremedesserter 1, 27. I modsætning til humant mælk indeholder humaniseret mælk ofte høje koncentrationer af galactomannan 13. Man skal derfor tage hensyn til kostfaktorer under fortolkning af forløbet af antigenæmi hos små børn og mere generelt hos alle patienter med en ændret intestinal barriere 6, 13. Ethvert tilfælde af positiv antigenæmi, som ikke ledsages af kliniske tegn, bør tolkes endnu mere forsigtigt i denne patientgruppe. c. Der er blevet rapporteret om positive galactomannan testresultater hos patienter, som havde modtaget piperacillin/tazobactam. Der er også blevet rapporteret om visse partier eller batches af piperacillin/ tazobactam, som var fundet positive for galactomannan antigen. Derfor bør positive testresultater hos patienter, som modtager piperacillin / tazobactam tolkes forsigtigt og bekræftes med andre diagnostiske metoder. Der er også blevet rapporteret om påvisning af galactomannan i nogle amoxicillin batches i forbindelse med parenterale præparater med clavulansyre. Derfor bør der tages hensyn til semi-syntetisk ß-lactam behandlinger under fortolkning af testen 1, 3, 31. Da Platelia AspergillusAg kan påvise galactomannan antigen længe før, der opstår kliniske eller radiologiske tegn, kan forekomsten af Invasiv Aspergillosis dog ikke udelukkes. Derfor bør patienter behandlet med piperacillin/tazobactam og med positive testresultater følges omhyggeligt. d. Positive reaktioner uden kliniske tegn kan observeres hos patienter, der modtager produkter, som indeholder galactomannan enten parenteralt eller peroralt (i tilfælde af en ændring af den intestinale barriere). Tilstedeværelsen af galactomannan i disse produkter kan ofte forklares ved brugen af en gæringsproces baseret på svampemikroorganismer. Der vil dog ikke blive observeret et positivt resultat hos en patient, med mindre serumkoncentrationen af eksogen galactomannan når op på eller overskrider testens detektionstærskel. Hvis der findes et mistænkeligt positivt resultat uden andre kliniske tegn, anbefaler vi således at undersøge de produkter, som patienten modtager og navnlig deres produktionsproces og de anvendte råmaterialers oprindelse 14, 4, 48. 8

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. Dansk TILSIGTET BRUG Affirm VPIII Microbial Identification Test (Affirm VPIII mikrobiel identifikationsundersøgelse)

Læs mere

Mercodia Adiponectin ELISA

Mercodia Adiponectin ELISA Mercodia Adiponectin ELISA Brugsanvisning 10-1193-01 REAGENSER TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro diagnostisk brug Regulerende status i USA: Kun til forskningsbrug Ikke til brug til diagnostiske procedurer.

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS GUIDE FOR SLAGTEKYLLINGER [EPIG]

DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS GUIDE FOR SLAGTEKYLLINGER [EPIG] Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne europæiske landbrugsorganisationer europæiske landbrugs-andelsorganisationer DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS

Læs mere

talent m ed bredd e talent

talent m ed bredd e talent talent m ed bredd e talent Afprøvning og med bred de talen t med br edde tal SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS AU UNIVERSITET tilpasning af en talentudviklende model - Talent med Bredde Rapporten er udarbejdet

Læs mere

2. Immunhistokemisk teknik

2. Immunhistokemisk teknik 2. Immunhistokemisk teknik Af Ole Nielsen 2.1 INDLEDNING... 11 2.2 DEFINITIONER... 11 2.2.1 Antigener... 11 2.2.2 Antistoffer... 11 2.3 PRÆPARATION: PARAFFINSNIT... 13 2.3.1 Fiksering...143 2.3.2 Afkalkning...

Læs mere

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Sammenligning af FISH og Duo-CISH Fluorescerende og chromogen in situ hybridisering til detektion af translokationer i lymfomer ved brug af en break-apart probe Bachelorprojekt efterår 2009 Professionshøjskolen

Læs mere

DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS

DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS LITTERATURGENNEMGANG, EPIDEMIOLOGI OG SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Laura Marie Mabeck Hansted Marie-Louise Sjøhart Lund Torsten Theil Konishi Vejleder: Hans Christian

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende nitrogen. INDHOLD INDLEDNING.... 2 Rapportens indhold...

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer Metabolismen er de levende cellers stofomsætning. De mange processer er oftest katalyseret af enzymer. Nogle af processerne er nedbrydende (biolytiske eller kataboliske),

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling 09/13. Bliv en god sparringspartner: Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer

Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling 09/13. Bliv en god sparringspartner: Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer 09/13 Bliv en god sparringspartner: Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling //side 08 Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer //side 12 Når børn med leukæmi skal have hurtigt svar

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Kamilla Lund Berthelsen 300884 Projektperiode: Uge 15-23 2010 Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Vejledere: Lise Hansen, Professionshøjskolen Metropol Pernille Munck, Hvidovre hospital,

Læs mere

LifeWave. LifeWave Håndbogen. En Guide til Basis og Avanceret Plaster Brug

LifeWave. LifeWave Håndbogen. En Guide til Basis og Avanceret Plaster Brug LifeWave LifeWave Håndbogen En Guide til Basis og Avanceret Plaster Brug Oversat af uafhængige distributører: Anli Petersen, Lone Hansen & Tommy Hansen 18-12-2012 1. Sektion : Forberedelse til at bruge

Læs mere

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Overordnede rekommandationer til vurdering af nyrefunktion... 5 Kronisk nyreinsufficiens...

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere