2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2- INDIKATIONER VEDR. BRUG"

Transkript

1 PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær lavage (bal) væske /1 1- FORMÅL Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-analyse til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen hos voksne og børn i serumprøver og prøver fra bronchoalveolær lavage (BAL) væske. Platelia Aspergillus Ag er en test, som, når den bruges sammen med andre diagnostiske procedurer såsom mikrobiologisk kultur, histologisk undersøgelse af biopsiprøver og radiologiske fund, kan bruges som en hjælp til diagnosticering af Invasiv Aspergillose. 2- INDIKATIONER VEDR. BRUG Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-analyse til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen hos voksne og børn i serumprøver og prøver fra bronchoalveolær lavage (BAL) væske. Platelia Aspergillus Ag er en test, som, når den bruges sammen med andre diagnostiske procedurer såsom mikrobiologisk kultur, histologisk undersøgelse af biopsiprøver og radiologiske fund, kan bruges som en hjælp til diagnosticering af Invasiv Aspergillose. 3- RESUME OG FORKLARING Aspergillus infektioner starter som regel i lungerne, der er indgangsport efter indånding af Aspergillus sporer, som er tilstede i omgivelserne. Invasive former, som er blevet øget i løbet af de sidste 1 år, udgør de mest alvorlige infektioner. De opstår hovedsageligt hos neutropeniske patienter (efter behandling af kræft) og hos patienter behandlet med immunosuppressiva (organtransplantationer, især knoglemarvstransplantation) og kortikosteroider 1. Aspergillus isoleres sjældent fra blodkultur. Diagnosen er ofte baseret på non-specifikke diagnostiske eller radiologiske fund (kliniske symptomer, CT scanning, røntgenbilleder af brystkasse, etc.) Testen for opløseligt galactomannan antigen i serum viser sig at være en serologisk metode, som kan være en hjælp til diagnosticering af Invasiv Aspergillosis 9, 12, 24, 53, 61. For modtagere af solide organtransplantationer har påvisningen af galactomannan antigenet i bronchoalveolær lavage (BAL) desuden vist sig at være fordelagtig ved diagnosticering af invasiv aspergillosis i denne patientgruppe 8,17, PROCEDURENS PRINCIP 44 Platelia Aspergillus Ag er en et-trins immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-analyse som påviser galactomannan i humant serum og BAL-væske. Analysen bruger EBA-2 monoklonale antistoffer fra rotter, som er rettet mod Aspergillus galactomannan og er blevet karakteriseret i tidligere undersøgelser 26, 45. De monoklonale antistoffer bruges (1) til at coate mikrotiterpladens brønde og binde antigenet samt (2) til at påvise antigenet bundet til den sensibiliserede mikrotiterplade (konjugatreagens: peroxidase-bundne monoklonale antistoffer). Prøver fra serum eller BAL-væske varmebehandles ved tilstedeværelse af EDTA for at adskille immune komplekser og bundfælde proteiner, som muligvis kan interferere med testen 25. De behandlede prøver og konjugat tilføjes i brøndene coatet med monoklonale antistoffer og inkuberes. Der dannes et monoklonalt antistof - galactomannan - monoklonalt antistof / peroxidase kompleks ved tilstedeværelse af galactomannan antigen. Stripsene vaskes for at fjerne alt ubundet materiale. Dernæst tilføjes substratopløsningen, som vil reagere med komplekset bundet til brønden for at danne en blå farvereaktion. Enzymreaktionen standses ved tilsætning af syre, som ændrer den blå farve til en gul farve. Prøvernes og kontrollernes absorbans (optisk densitet) bestemmes med et spektrofotometer indstillet på en bølgelængde på 45 og 62/63 nm. 5- REAGENSER Platelia Aspergillus Ag: Produkt Nr (96 Test) Opbevar kittet ved 2-8 C. Bring alle reagenser til stuetemperatur (18-25 C) før brug. Køl alle reagenser til 2-8 C straks efter brug. Læg ubrugte strips/plader tilbage i posen og forsegl den igen. Fjern ikke tørremidlet. Efter fortynding kan arbejdsvaskeopløsningen opbevares i 14 dage ved 2-3 C. Alle reagenser bør bruges inden for 8 uger efter åbning. Reagenserne udleveres i tilstrækkelig mængde til at udføre 96 test i højst 9 batches. 1

2 Komponent Indhold Mængde R1 R2 R3 R4 R5 Microwell Strip Plate Concentrated Washing Solution Negative Control Serum Cut-off Control Serum Positive Control Serum Mikrotiterplate: - 96 brønde (12 strips med hver 8 brønde) coatet med anti-galactomannen monoklonale antistoffer - Strip-etiketter mærket 85 Koncentreret vaskeopløsning (2X): - Tris NaCl buffer (ph 7,4) - 2% Tween 2 - Konserveringsmiddel:,4% ProClin TM 3 Negativt kontrolserum: - Humant negativt serum - Negativt for anti-hiv-1, anti-hiv-2, anti-hcv antistoffer og HBsAg - Konserveringsmiddel:,3% ProClin TM 3 Cut-off kontrolserum: - Humant serum med galactomannan - Negativt for anti-hiv-1, anti-hiv-2, anti-hcv antistoffer og HBsAg - Konserveringsmiddel:,3% ProClin TM 3 Positivt kontrolserum: - Humant serum med galactomannan - Negativt for anti-hiv-1, anti-hiv-2, anti-hcv antistoffer og HBsAg - Konserveringsmiddel:,3% ProClin TM 3 R6 Conjugate Konjugat (klar til brug): - Anti-galactomannan monoklonalt antistof / peroxidase-mærket - Konserveringsmiddel:,3% ProClin TM 3 R7 Sample Treatment Solution Prøvebehandlingsopløsning (klar til brug): - EDTA syreopløsning Kromogen TMB-opløsning (klar til brug): R9 Chromogen:TMB Solution - 3,3,5,5 -tetramethylbenzidin (<,1%) - H 2 O 2 (<1, %) R1 Stopping Solution Stopopløsning (klar til brug): - 1 N svovlsyreopløsning (H 2 SO 4 ) Bemærk: TMB (3,3,5,5 -tetramethylbenzidin) er en non-carcinogenisk og non-mutagenisk kromogen til peroxidase. 1 Plade / 12 x 8 Brønde 1 x 7 ml 2 x 1,7 ml 2 x 1,7 ml 2 x 1,7 ml 1 x 8 ml 1 x 13 ml 1 x 28 ml 1 x 28 ml 6- ADVARSLER FOR BRUGERE 1. Til in vitro diagnosticering. 2. Kun til professionel brug. 3. Det anbefales ikke at bruge dette test kit til andre prøvematerialer end humant serum og BAL-væske. 4. Den positive kontrol, Cut-off kontrollen og den negative kontrol er fremstillet af humant serum, som er blevet testet og fundet non-reaktive over for HBsAg og antistoffer mod HIV-1, HIV-2 og HCV med CE-mærkede test. Alle reagenser bør dog håndteres, som om de var smittefarlige. Alle test bør køres i overensstemmelse med OSHA Standarden om blodbårne patogener, biosikkerhed niveau 2 eller andre passende biosikkerhedsprocedurer. 5. Bær beskyttelsestøj, inklusiv laboratoriekittel, øjen/ansigtsbeskyttelse og engangshandsker (det anbefales at bruge syntetiske handsker, der ikke er i latex) og håndtér kittets reagenser og patientprøverne iht. reglerne for God Laboratoriepraksis. Vask hænderne grundigt efter at have udført testen. 6. Må ikke mundpipetteres. 7. Ryg, drik eller spis ikke i lokaler, hvor der håndteres prøvematerialer eller reagenser. 8. Undgå overstænkninger med prøvemateriale eller opløsninger. 9. Spildte biologiske materialer, som ikke indeholder syre, skal tørres omhyggeligt op med et effektivt desinfektionsmiddel. Anvendelige desinfektionsmidler omfatter (men er ikke begrænset til) en opløsning med 1% klorvand (,5% natriumhypochlorit-opløsning), 7% ethanol eller,5% Wescodyne Plus. Det kan være nødvendigt at bortskaffe anvendte materialer til rengøring som biologisk farligt affald. ADVARSEL: Kom ikke opløsninger, som indeholder klorvand, i autoklaven. 1. Spildte opløsninger med syre bør absorberes (tørres op) på en passende måde eller neutraliseres med natriumbicarbonat, og området skal skylles og tørres grundigt; hvis de indeholder biologisk farligt materiale, skal området tørres af med et af de kemiske desinfektionsmidler. 11. Bortskaf alle prøver og anvendte materialer til at udføre testen, som om de var smittefarlige. Laboratoriekemikalier og biologisk farligt affald skal håndteres og bortskaffes iht. alle lokale, regionale og nationale forskrifter. 2

3 12. Se piktogrammet(merne), som er angivet på mærkaterne, og informationerne sidst i brugsanvisningen i forbindelse med farer og forholdsregler for kemiske komponenter i dette testsæt. Sikkerhedsdatabladet kan findes på 13. Materialets sikkerhedsdatablad (MSDS) udleveres på forespørgsel. 7- FORHOLDSREGLER FOR BRUGERE 1. FROSSEN SERUM ELLER BAL-VÆSKE PRØVER OPBEVARET UNDER UKENDTE FORHOLD KAN GIVE MISVISENDE POSITIVE RESULTATER PÅ GRUND AF KONTAMINATION MED SVAMPE OG/ELLER BAKTERIER. 2. Brug ikke kittet eller reagenserne i kittet efter den anførte udløbsdato. 3. Bland ikke reagenser fra forskellige kit, som har forskellige lot-numre, med undtagelse af Vaskeopløsning (R2, identificering*: 2x med grøn farve), Kromogen (R9, identificering*: TMB med turkis farve) og Stopopløsning (R1, identificering*:1n med rød farve), under forudsætning af, at disse reagenser er fuldkommen ækvivalente og at det samme lot-nummer bruges til en bestemt testkørsel. *på hætteflaskens etiket BEMÆRK: Vaskeopløsningen (R2, identificeret* med grøn som 2x) må ikke blandes med vaskeopløsningen (R2 identificeret* med blå som 1X), som medfølger i Bio-Rad reagens-kittet. *på hætteflaskens etiket 4. Bring alle reagenser til stuetemperatur i mindst 3 minutter før brug. 5. Bland grundigt alle reagenser før brug. 6. Bland grundigt den koncentrerede vaskeopløsning (R2), før arbejdsvaskeopløsningen forberedes og vær omhyggelig med at undgå mikrobiel kontamination. 7. Kør ikke testen, hvis der findes reaktive dampe (syrer, alkalier, aldehyder) eller støv, som kan have indflydelse på konjugatets enzymatiske aktivitet. 8. Brug særskilte pipettespidser til manuel pipettering af kontroller og prøvematerialer for at undgå overføring af prøver. 9. Overhold det anbefalede antal vaskecykler og sørg for at alle brønde fyldes helt op og dernæst tømmes helt for at sikre en passende vask af brøndene. Vask bør ikke foretages manuelt. 1. Lad ikke mikrotiterpladen tørre mellem slutningen af vaskecyklussen og tilføjelsen af reagens. 11. Brug ikke den samme beholder til konjugat- og substratopløsninger. 12. Lad ikke konjugat- eller kromogen TMB opløsninger komme i kontakt med metal eller metalioner. 13. Undgå at udsætte kromogen TMB opløsningen for stærkt lys under opbevaring eller inkubation. Lad ikke kromogenopløsningerne komme i kontakt med et oxiderende stof. 14. Undgå, at stopopløsningen kommer i kontakt med et oxiderende stof. Lad ikke stopopløsningen komme i kontakt med metal eller metalioner. 15. Brug rene, støvfrie materialer (rør, spidser, beholdere, etc.) for at reducere muligheden for kontamination med Aspergillus sporer fra omgivelserne. Da galactomannan er varmestabil, udelukker en sterilisation af det anvendte materiale ikke et kontaminerende antigen. Pyrogenfrie materialer er optimale, men standard materialer kan bruges med passende forholdsregler. 16. Sørg for at opløsningerne (sera, BAL-væske, prøvebehandlingsopløsning, konjugat) eller åbne beholdere (plader, rør, pipetter) udsættes mindst muligt for luft. 17. Hæld aldrig ubrugt konjugat tilbage i den oprindelige beholder. 18. Den kromogene TMB opløsning skal være farveløs. Fremkomsten af en blå farve efter fortynding angiver, at reagenset er kontamineret og det må ikke bruges. Bortskaf det og forbered et nyt reagens. 8- FORBEREDELSE OG OPBEVARING AF REAGENS Mikrotiterplade-strips med brønde (R1) Hver ramme med 12 strips er pakket ind i en pose. Klip posen op med en saks lige under sammenføjningen. Åbn posen og tag rammen ud. Læg rammen med ubrugte strips tilbage i den oprindelige pose. Forsegl posen omhyggeligt igen og opbevar den ved +2-8 C. Efter åbning af den vakuumpakkede pose er strips stabile i 8 uger, når de opbevares ved +2-8 C i den omhyggeligt forseglede, oprindelige pose. Kontrollér, om der stadig er tørremiddel i posen. 3

4 Vaskeopløsning (R2) Forbered arbejdsvaskeopløsningen efter behov ved at tilføje en del koncentreret vaskeopløsning (R2) til 19 dele deioniseret eller destilleret vand. Arbejdsvaskeopløsningen kan opbevares i 14 dage ved 2-3 C. Forbered en tilstrækkelig mængde arbejdsvaskeopløsning til at gennemføre kørslen (8 ml til en strip: 4 ml R ml destilleret vand). Efter åbning er den koncentrerede vaskeopløsning stabil indtil udløbsdatoen anført på etiketten, når den opbevares ved +2-3 o C beskyttet mod kontamination. Negativt kontrolserum (R3), cut-off kontrolserum (R4) og positivt kontrolserum (R5) Kontrollerne skal varmebehandles med EDTA syreopløsning (R7) ligesom patientprøverne, så de også kan være en kontrol for behandlingen. Efter åbning er disse reagenser stabile i 8 uger, når de opbevares ved +2-8 C beskyttet mod kontamination. Konjugat (R6), prøvebehandlingsopløsning (R7), kromogen: TMB opløsning (R9) Disse reagenser er klar til brug. Efter åbning er disse reagenser stabile i 8 uger, når de opbevares ved +2-8 C og ikke er blevet kontamineret. Stopreaktion (R1) Dette reagens er klar til brug. Efter åbning er dette reagens stabilt indtil udløbsdatoen anført på etiketten, når det opbevares ved +2-8 C og ikke er blevet kontamineret. 9- INDSAMLING AF PRØVEMATERIALE Denne test udføres på serum eller BAL-væske. I. SERUM Indsaml blodprøver i henhold til laboratoriets gængse procedurer. Serumprøver må ikke være kontamineret med svampesporer og/eller bakterier. Transportér og opbevar prøver i forseglede rør, beskyttet mod luft. Uåbnede prøver kan opbevares ved 2-8 C i op til 5 dage før testning. Efter den oprindelige åbning kan prøverne opbevares ved 2-8 C i 48 timer før testning. I tilfælde af en længere opbevaring skal serumet fryses ned til -7 C. Serumprøver kan gennemgå højst 4 fryse / optøningscykler. Prøver, der har været nedfrosset, skal blandes grundigt efter optøning, før de testes. Resultaterne påvirkes ikke af prøver, som indeholder 2 mg/l bilirubin, lipæmiske prøver som indeholder ækvivalenten til 2 g/l triolein (triglycerid) eller hæmolyserede prøver som indeholder 165 mg/l hæmoglobin. Interaktioner forbundet med forhøjet albumin er ikke blevet testet. Denaturér ikke serumproteinerne. II. BAL-VÆSKE Indsaml prøver fra BAL-væske i henhold til laboratoriets gængse procedurer. Prøver fra BAL-væsker skal indsamles i steril saltopløsning og kan testes på rene prøver (som de er) eller supernatanter fra centrifugerede prøver (1. rpm i 1 min.), før prøven behandles i henhold til Punkt 1. Prøver fra BAL-væske må ikke være kontamineret med svampesporer og/eller bakterier. Transportér og opbevar prøver i forseglede rør, beskyttet mod luft. Efter den oprindelige åbning kan prøverne opbevares ved 2-8 o C i op til 24 timer. I tilfælde af en længere opbevaring kan BAL prøverne fryses (-2 C eller derunder) i op til 5 mdr. BAL prøver kan gennemgå højst 4 fryse / optøningscykler. Prøver, der har været nedfrosset, skal blandes grundigt efter optøning, før de testes. 1- PROCEDURE Medfølgende materialer Se punktet REAGENSER. Nødvendige materialer som ikke medfølger 1. Destilleret eller deioniseret vand til fortynding af koncentreret vaskeopløsning. 2. Absorberende papir. 3. Engangshandsker. 4. Beskyttelsesbriller. 5. Natriumhypochlorit (klorvand) og natriumbicarbonat. 6. Pipetter eller multipipetter, justerbare eller faste, til at afmåle og fordele 5 µl, 1 µl, 3 µl og 1 µl. 7. 1,5 ml mikrocentrifugerør i polypropylen med lufttætte propper, som kan tåle opvarmning til 12 C (varmeblok) eller 1 C (kogende vandbad). - Skruehætter og rør: 1,5 ml koniske rør, ELLER - Rør med snaphætte: EZ Mikrotestrør, 1,5 ml, - Hættelås til mikrorør. Disse låse forsegler rør med snaphætter og forhindrer således, at hætterne åbner sig under temperatur- og trykændringer og gør det ligeledes let at løfte rørene ud af varmeblokken eller det kogende vandbad. 8. Laboratoriecentrifuge til 1,5 ml rør i polypropylen, som kan nå op på 1.g (Brinkman Cat. # eller VWR Scientific Cat. # eller lignende). 4

5 9. Hvis der bruges varmeblok til behandling af sera/bal-væske: - Varmeblok. Følgende varmeblokmodeller anbefales: - Model med enkelt blok: Grant Cat. # QBD-1L - udenfor USA: Grant Cat. # QBD1 distribueret af VWR under Cat. # 46-74) - Model med to blokke: Grant Cat. # QBD-2L udenfor USA: Grant Cat. # QBD2 distribueret af VWR under Cat. # 46-76) - Blok til varmeblokke: begge varmeblokke (QBD-1 L, QBD1 og QBD-2L, QBD2) skal bruges sammen med Grant blok Cat. # QB-E1 distribueret udenfor USA af VWR under Cat. # Hvis der bruges kogende vandbad behandling af sera/bal-væsker: - Rund, flydende mikrocentrifuge-stativ til et 1 L kar (i USA: VWR Scientific Cat. # eller Nalgene Cat # eller lignende). - Kogende vandbad ved 1 C. 1. Vortex-blander 11. Inkubator til mikrotiterplade ved 37 ± 1 C. 12. Semiautomatisk eller automatisk mikrotiterplade-vasker. 13. Mikrotiterplade-aflæser udstyret med 45 nm og 62/63 nm filtre. Kommentarer vedrørende proceduren Negative, Positive og Cut-off Kontroller skal testes på alle kørsler for at godkende testresultaterne. Behandling af sera/bal-væsker Alle kontrolsera: negative (R3), cut-off (R4) og positive (R5) skal behandles samtidig med prøver fra serum/bal-væske: 1. Pipettér 3 µl af hver enkelt test-serum/bal-væske og kontrol over i individuelle 1,5 ml rør i polypropylen. 2. Tilsæt 1 µl prøvebehandlingsopløsning (R7) i hvert rør. 3. Bland rørene grundigt ved at omryste dem eller brug en Vortex-blander il det. Luk rørene tæt for at forhindre, at de åbner sig under opvarmning, 4. Valg af varmeblok: Varm rørene op i 6 minuttes i en varmeblok ved 12 C. Rørene må ikke sættes ind i varmeblokken, før den foreskrevne temperatur er nået (*). ELLER Valg af vandbad: Hvis der bruges kogende vandbad: varm rørene op i 3 minutter ved 1 C (*).Rørene må ikke placeres i vandbadet, før den foreskrevne temperatur er nået. 5. Tag forsigtigt de varme rør ud af varmeblokken eller det kogende vandbad og sæt dem ned i en centrifuge. Centrifugér rørene ved 1. x g i 1 minutter. Supernatanten bruges til påvisning af galactomannan antigenet. 6. Test supernatanterne ved hjælp af følgende procedure. Efter forberedelse kan supernatanten tages ud og opbevares ved 2-8 C i op til 48 timer før testning. Hvis det fremgår af analysen af resultaterne, at en ny test er nødvendig, skal en anden alikvot af prøven behandles til testning. (*) En streng overholdelse af den foreskrevne temperatur og den foreskrevne gennemløbstid såvel som brug af anbefalede materialer er væsentlig for at opnå en vellykket test. Stol ikke på den temperatur, som apparaterne viser, men kontrollér venligst, at temperaturen stemmer overens med specifikationerne ved hjælp af et kalibreret termometer, som sættes ned i et rør med mineralsk olie: Der skal opnås en temperatur på 12 C i en varmeblok og 1 C i et kogende vandbad. EIA Procedure Overhold den foreslåede protokol meget nøje. Overhold reglerne for God Laboratoriepraksis. 1. Bring alle reagenser til stuetemperatur ( C) i mindst 3 minutter før brug. 2. Forbered arbejdsvaskeopløsningen. 3. Forbered et diagram til identificering af prøver fra sera/bal-væsker og kontroller på mikrotiterpladen. Brug en brønd til negativ kontrolserum (R3), to brønde til cut-off kontrolserum (R4) og en brønd til positiv kontrolserum (R5) A R5 S5 S13 B R4 S6 C R4 S7 D R3 S8 E S1 S9 F S2 S1 G S3 S11 H S4 S12 4. Tag pladeholder og strips med mikrobrønde (R1) ud af posen. Læg alle de strips, der ikke skal bruges, tilbage i posen med tørremidlet og forsegl posen. 5. Bland indholdet i konjugatflasken (R6) ved at vende den op og ned før brug. Tilsæt 5 µl konjugat (R6) i hver brønd. Tilsæt dernæst 5 µl behandlet supernatant fra serum/bal i hver brønd som anført ovenfor. Tilsæt ikke serum/bal-væske i brøndene før konjugat. 5

6 6. Dæk pladen med et ark folie, eller et andet middel til at forebygge fordampning, og sørg for at hele overfladen er dækket og vandtæt. 7. Lad mikrotiterpladen inkubere i en tør mikrotiterplade-inkubator i 9 ± 5 minutter ved 37 C (± 1 C). 8. Tag forseglingen af pladen. Sug indholdet i alle brønde op i en affaldsbeholder (som indeholder natriumhypochlorit). Vask pladen 5 gange med en mikrotiterplade-vasker (brug 8 µl af arbejdsvaskeopløsningen). Vend mikrotiterpladen om efter sidste vask og bank den let mod absorberende papir for at fjerne resterende væske. 9. Tilsæt hurtigt 2 µl kromogen TMB (R9) opløsning i alle brønde og undgå udsættelse for stærkt lys. 1. Lad mikrotiterpladen inkubere i mørke ved stuetemperatur ( C) i 3 ± 5 minutter. Brug ikke selvklæbende folie under denne inkubation. 11. Tilsæt 1 µl stopopløsning (R1) i alle brønde, idet der bruges samme rækkefølge som for tilsætning af kromogen TMB opløsning. Bland godt. 12. Tør bunden af hver plade godt af. 13. Aflæs hver brønds optiske densitet ved 45 nm (62/63 nm referencefilter). Mikrotiterpladerne skal aflæses inden for 3 minutter efter tilsætning af stopopløsning. 11- KVALITETSKONTROL (VALIDITETSKRITERIER) Cut-off kontrol: O.D. for hvert cut-off kontrolserum skal være,3 og,8. Positiv kontrol: Indekstallet for positivt kontrolserum skal være større end 1,5. OD for Positiv kontrol (R5) I = > 1.5 Middel OD for cut-off kontrol Negativ kontrol: Indekstallet for negativt kontrolserum skal være større end,4. OD for Negativ kontrol (R3) I = <.4 Middel OD for cut-off kontrol Hvis ingen af kontrollerne lever op til validitetkriterierne beskrevet ovenfor, er analysen ugyldigt og resultaterne for patientprøven kan ikke rapporteres. Operatøren kan beslutte at gentage analysen efter ny gennemgang af proceduren eller kontakte fabrikanten for at få assistance. Hvis analysen gentages, skal der bruges en ny alikvot af samme prøve i det gentagne analyse. Eksempel på beregning: Prøve Absorbans (OD) OD for Negativ kontrol (R3).116 OD for cut-off kontrol (R4) OD for positiv kontrol (R5) Beregninger Middel cut-off kontrolværdi Middel OD for cut-off kontrol (R4) beregnes ved at lægge OD værdierne for hver cut-off kontrol replikat sammen og dividere resultatet med 2: ( ) 2 =.523 Negativt kontrol-indekstal Det negative kontrol-indekstal beregnes ved at dividere OD for den negative kontrol med middel OD for cut-off kontrol:.116 I = = Positivt kontrol-indekstal Det positive kontrol-indekstal beregnes ved at dividere OD for den positive kontrol med middel OD for cut-off kontrol: I = = Validitet I ovenstående eksempel: Hver OD for cut-off kontrol er,3 og,8, hvilket angiver, at cut-off kontrollen er gyldig. Det negative kontrol-indekstal er <,4, hvilket angiver, at den negative kontrol er gyldig. Det positive kontrol-indekstal er > 1,5, hvilket angiver, at den positive kontrol er gyldig. Den kørte test i dette eksempel anses for at være gyldig, eftersom resultaterne lever op til validitetskriterierne for hver kontrol. 6

7 12- FORTOLKNING AF RESULTATER Tilstedeværelsen eller fraværet af galactomannan antigen i testprøven bestemmes ved beregning af et indekstal for hver patientprøve. Indekstallet (I) er prøvens OD værdi divideret med middel optisk densitet for de brønde, som indeholder cut-off kontrolserum. Beregning af middel optisk densitet for cut-off kontrol: Læg den optiske densitet for de to brønde med cut-off kontrolserum (R4) sammen og divider summen med 2. Beregning af et indekstal (I) for hver testprøve: Beregn følgende forhold for hver testprøve: OD for prøve I = Middel OD for cut-off kontrol Fortolkning af sera/bal-væsker med et indekstal <,5: Sera/BAL-væsker med et indekstal <,5 anses for at være negative for galactomannan antigen. Bemærk: Et negativt resultat kan angive, at patientens resultat ligger under analysens detektionsniveau. Negative resultater udelukker ikke en diagnose af Invasiv Aspergillosis. Det anbefales at gentage testen, hvis resultatet er negativt, men sygdommen mistænkes. Fortolkning af sera/bal-væsker med et indekstal,5 Sera /BAL-væsker med et indekdstal,5 anses for at være positive for galactomannan antigen. Det anbefales for alle positive patienter, at gentage en ny alikvot af samme prøve (serum/bal). Bemærk: En absorbansværdi på mindre end, kan angive en procedurefejl eller en fejl ved et instrument, som bør evalueres. Resultatet er ugyldigt og prøven skal køres igen. Det anbefales at foretage en regelmæssig screening (to gange om ugen) af serumprøver fra højrisiko patienter for at øge sensitiviteten og opnå en tidlig positivitet for testen. Bemærk: Platelia Aspergillus Ag er beregnet til at blive brugt som en hjælp til at diagnosticere Invasiv Aspergillosis. Positive resultater opnået med Platelia Aspergillus Ag bør tages i betragtning sammen med andre diagnostiske procedurer såsom mikrobiologisk kultur, histologisk undersøgelse af biopsiprøver og radiologiske fund. Eksempel på beregning: Prøve Absorbans (OD) OD for Negativ kontrol (R3).116 OD for cut-off kontrol (R4) OD for positiv kontrol (R5) Patientprøve #1.134 Patientprøve #2.436 Patientprøve # Beregninger Se punktet Kvalitetskontrol (Validitetskriterier) for at få et eksempel på beregninger til at bestemme analyse-kontrollerne validitet. Middel cut-off kontrolværdi Middel OD for cut-off kontrol (R4) beregnes ved at lægge OD værdierne for hver cut-off kontrol replikat sammen og dividere resultatet med 2: ( ) 2 =.523 Patientprøve #1 Indekstallet for patientprøve #1 beregnes ved at dividere OD for patientprøve #1 med middel OD for cut-off kontrol:.134 I = = I dette eksempel er patientprøve #1 negativ, eftersom indekstallet,26 er <,5. Patientprøve #2 Indekstallet for patientprøve #2 beregnes ved at dividere OD for patientprøve #2 med middel OD for cut-off kontrol:.436 I = = I dette eksempel er patientprøve #2 positiv, eftersom indekstallet,83 er,5. 7

8 Patientprøve #3 Indekstallet for patientprøve #3 beregnes ved at dividere OD for patientprøve #3 med middel OD for cut-off kontrol: I = = I dette eksempel er patientprøve #3 positiv, eftersom indekstallet 2,29 er,5. Se Fortolkning af positive resultater i punkt PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER 1. En negativ test fra serum og/eller BAL-prøve kan ikke udelukke en diagnose af Invasiv Aspergillosis. Serumprøver fra patienter med risiko for Invasiv Aspergillosis bør testes to gange om ugen. 2. Platelia Aspergillus Ag proceduren samt fortolkningen af resultaterne skal følges, når der testes prøver for tilstedeværelse af galactomannan antigen. Vi tilråder kittets bruger at læse indlægssedlen omhyggeligt før kørsel af testen. Det er især vigtigt at følge testproceduren, hvad angår pipettering af reagenser, vask af plade og tidtagning af inkubationstrin. 3. Hvis prøver eller reagenser ikke tilsættes som anført i proceduren, kan det resultere i en falsk negativ test. Man bør overveje at teste ekstra prøver, hvis der findes klinisk mistanke om Invasiv Aspergillosis eller en procedurefejl. 4. Brønde med negative patientprøver kan blive kontamineret af brønde med positive kontrol/patientprøver, hvis indholdet i en brønd bliver spildt over i en anden brønd på grund af en uforsigtig håndtering af mikrotiterpladen eller en dårlig pipetteringsteknik under tilføjelse af reagenser. 5. Ydeevnen af Platelia Aspergillus Ag er ikke blevet evalueret med neonatale prøver. Der er en højere incidens af antallet af falske positive galactomannan resultater rapporteret i den europæiske litteratur vedrørende prøver fra neonatale patienter 13, 15, 33, Platelia Aspergillus Ag kan udvise en reduceret påvisning af galactomannan hos patienter med kronisk granulomatøs sygdom (CGD) og Jobs syndrom 56, Samtidig brug af en skimmelaktiv svampebehandling hos nogle patienter med Invasiv Aspergillosis kan resultere i en nedsat sensitivitet med Platelia Aspergillus Ag Platelia Aspergillus Ag er ikke blevet evalueret for brug med plasma eller andre typer prøvemateriale såsom urin eller CSF. 9. Ydeevnen af Platelia Aspergillus Ag er ikke blevet fastlagt for manuel aflæsning og/eller visuel bestemmelse af resultat. 1. Andre svampearter såsom Penicillium, Alternaria Paecilomyces, Geotrichum og Histoplasma har vist reaktivitet med EBA-2 monoklonale antistoffer fra rotter, som bruges i analysen til påvisning afaspergillus galactomannan. Histoplasmose bør tages i betragtning i endemiske områder inklusiv i dele af USA 35, 49, BAL-væskers krydsreaktion med Mycoplasma pneumoniae eller anæstesimidler/smøremidler anvendt til at gøre hals/svælg området følelsesløst under sugningen er ikke blevet evalueret. 12. Positive reaktioner uden kliniske tegn: Man bør tage følgende i betragtning vedrørende tidlig påvisning af galactomannan antigen i serum eller BAL før fremkomsten af kliniske og/eller radiologiske tegn. Positive testresultater uden kliniske tegn observeres ret ofte og det er blevet påvist, at de svarer til "sande positive" test hos patienter for hvem en påvist eller sandsynlig Invasiv Aspergillosis diagnose bliver stillet senere. I visse særtilfælde bør man dog tage hensyn til specifikke faktorer under tolkning af testen: a. Der er blevet rapporteret om positive testresultater uden kliniske tegn, især hos små børn 43. Skønt nogle af disse tilfælde kunne forbindes med en reel cirkulation af Aspergillus antigener, kunne de fleste tilfælde dog anses for at være falsk positive 7. b. Galactofuranose er blevet påvist i forskellige fødevarer, især kornsorter, kornprodukter og cremedesserter 1, 27. I modsætning til humant mælk indeholder humaniseret mælk ofte høje koncentrationer af galactomannan 13. Man skal derfor tage hensyn til kostfaktorer under fortolkning af forløbet af antigenæmi hos små børn og mere generelt hos alle patienter med en ændret intestinal barriere 6, 13. Ethvert tilfælde af positiv antigenæmi, som ikke ledsages af kliniske tegn, bør tolkes endnu mere forsigtigt i denne patientgruppe. c. Der er blevet rapporteret om positive galactomannan testresultater hos patienter, som havde modtaget piperacillin/tazobactam. Der er også blevet rapporteret om visse partier eller batches af piperacillin/ tazobactam, som var fundet positive for galactomannan antigen. Derfor bør positive testresultater hos patienter, som modtager piperacillin / tazobactam tolkes forsigtigt og bekræftes med andre diagnostiske metoder. Der er også blevet rapporteret om påvisning af galactomannan i nogle amoxicillin batches i forbindelse med parenterale præparater med clavulansyre. Derfor bør der tages hensyn til semi-syntetisk ß-lactam behandlinger under fortolkning af testen 1, 3, 31. Da Platelia AspergillusAg kan påvise galactomannan antigen længe før, der opstår kliniske eller radiologiske tegn, kan forekomsten af Invasiv Aspergillosis dog ikke udelukkes. Derfor bør patienter behandlet med piperacillin/tazobactam og med positive testresultater følges omhyggeligt. d. Positive reaktioner uden kliniske tegn kan observeres hos patienter, der modtager produkter, som indeholder galactomannan enten parenteralt eller peroralt (i tilfælde af en ændring af den intestinale barriere). Tilstedeværelsen af galactomannan i disse produkter kan ofte forklares ved brugen af en gæringsproces baseret på svampemikroorganismer. Der vil dog ikke blive observeret et positivt resultat hos en patient, med mindre serumkoncentrationen af eksogen galactomannan når op på eller overskrider testens detektionstærskel. Hvis der findes et mistænkeligt positivt resultat uden andre kliniske tegn, anbefaler vi således at undersøge de produkter, som patienten modtager og navnlig deres produktionsproces og de anvendte råmaterialers oprindelse 14, 4, 48. 8

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Notatet vedlægges som dokumentation for behandlingsvejledningen Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg,

Læs mere

MycAssay Aspergillus Applied Biosystems 7500 Luftvejsprøver REF 080-045

MycAssay Aspergillus Applied Biosystems 7500 Luftvejsprøver REF 080-045 Til in-vitro-diagnostisk brug. Applied Biosystems 7500 Luftvejsprøver MycAssay Aspergillus Applied Biosystems 7500 Luftvejsprøver REF 080-045 Tilsigtet anvendelse MycAssay Aspergillus er indiceret til

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER Profylakse og behandling af svampeinfektioner Udarbejdet af : Birgitte Lausen og Henrik Schrøder (tovholdere), Peter Wehner og Thomas Frandsen Drøftet under: 1. DAPHOs samarbejdssymposium

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) 20 x 96 (katalognr. 0594-0501) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN C4a Et enzym-immunoassay til kvantificering af C4a-fragmentet af komplementproteinet C4 i humant plasma, sera og andre forskningsprøver iu ANVENDELSOMRÅDE Kittet med MicroVue C4a enzym-immunoassay måler

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

El sikkerhed. Lkaa 2012

El sikkerhed. Lkaa 2012 El sikkerhed Lkaa 2012 Sikkerhed, uheld og risiko Det ideelle sygehusvæsen!! Høj sikkerhed Ingen uheld Lav risiko Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Definitioner! Uheld Et uheld er en uventet og pludselig

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

B Directigen RSV Til direkte påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV) L0001170JAA 2006/06 Dansk Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen UU S Patent No 5,093,231; 5,135,847 Patent pending

Læs mere

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1132-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTER

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL INDIKATORER TIL PROCESKONTROL Forebyg smitterisiko SSI markedsfører kvalitetssikrede biologiske og kemiske indikatorer samt rengøringsindikatorer til kontrol af sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

BProbeTec ET Legionella pneumophila (LP) Amplified DNA Assay 8010960 U 2006/04 Dansk USA patent nr 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,630; 5,928,869;

Læs mere

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium Patientinformation PICC-LINE Vejledning til skift af forbinding Onkologisk Ambulatorium En PICC-line (perifert indsat central kateter) er et tyndt polyuretan-kateter der sidder i en vene i overarmen. Kateteret

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

MycAssay Aspergillus Cepheid SmartCycler Respirationsprøver REF 080-045

MycAssay Aspergillus Cepheid SmartCycler Respirationsprøver REF 080-045 Til in-vitro-diagnostisk brug: MycAssay Aspergillus REF 080-045 Tilsigtet anvendelse MycAssay Aspergillus er indiceret til brug af kvalificerede laboratoriemedarbejdere til kvalitativ påvisning af Aspergillus

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER FAGLIG BAGGRUND Det forudsættes, at den grundlæggende teori bag rekombinant protein ekspression og proteinopresning er bekendt. For dette henvises til undervisningsmateriale

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Esben Nielsen Jesper Hjortdal Anders Ivarsen Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Indledning Hermed følger et klinisk orienteret resumé over de vigtigste typer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013 September 2013 Triolab har fået ny profilbrochure Det er med stor fornøjelse, at vi her kan præsentere Triolabs nye profilbrochure! I den nye brochure kan du se, hvem vi er, hvilke leverandører vi repræsenterer,

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere