2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2- INDIKATIONER VEDR. BRUG"

Transkript

1 PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær lavage (bal) væske /1 1- FORMÅL Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-analyse til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen hos voksne og børn i serumprøver og prøver fra bronchoalveolær lavage (BAL) væske. Platelia Aspergillus Ag er en test, som, når den bruges sammen med andre diagnostiske procedurer såsom mikrobiologisk kultur, histologisk undersøgelse af biopsiprøver og radiologiske fund, kan bruges som en hjælp til diagnosticering af Invasiv Aspergillose. 2- INDIKATIONER VEDR. BRUG Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-analyse til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen hos voksne og børn i serumprøver og prøver fra bronchoalveolær lavage (BAL) væske. Platelia Aspergillus Ag er en test, som, når den bruges sammen med andre diagnostiske procedurer såsom mikrobiologisk kultur, histologisk undersøgelse af biopsiprøver og radiologiske fund, kan bruges som en hjælp til diagnosticering af Invasiv Aspergillose. 3- RESUME OG FORKLARING Aspergillus infektioner starter som regel i lungerne, der er indgangsport efter indånding af Aspergillus sporer, som er tilstede i omgivelserne. Invasive former, som er blevet øget i løbet af de sidste 1 år, udgør de mest alvorlige infektioner. De opstår hovedsageligt hos neutropeniske patienter (efter behandling af kræft) og hos patienter behandlet med immunosuppressiva (organtransplantationer, især knoglemarvstransplantation) og kortikosteroider 1. Aspergillus isoleres sjældent fra blodkultur. Diagnosen er ofte baseret på non-specifikke diagnostiske eller radiologiske fund (kliniske symptomer, CT scanning, røntgenbilleder af brystkasse, etc.) Testen for opløseligt galactomannan antigen i serum viser sig at være en serologisk metode, som kan være en hjælp til diagnosticering af Invasiv Aspergillosis 9, 12, 24, 53, 61. For modtagere af solide organtransplantationer har påvisningen af galactomannan antigenet i bronchoalveolær lavage (BAL) desuden vist sig at være fordelagtig ved diagnosticering af invasiv aspergillosis i denne patientgruppe 8,17, PROCEDURENS PRINCIP 44 Platelia Aspergillus Ag er en et-trins immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-analyse som påviser galactomannan i humant serum og BAL-væske. Analysen bruger EBA-2 monoklonale antistoffer fra rotter, som er rettet mod Aspergillus galactomannan og er blevet karakteriseret i tidligere undersøgelser 26, 45. De monoklonale antistoffer bruges (1) til at coate mikrotiterpladens brønde og binde antigenet samt (2) til at påvise antigenet bundet til den sensibiliserede mikrotiterplade (konjugatreagens: peroxidase-bundne monoklonale antistoffer). Prøver fra serum eller BAL-væske varmebehandles ved tilstedeværelse af EDTA for at adskille immune komplekser og bundfælde proteiner, som muligvis kan interferere med testen 25. De behandlede prøver og konjugat tilføjes i brøndene coatet med monoklonale antistoffer og inkuberes. Der dannes et monoklonalt antistof - galactomannan - monoklonalt antistof / peroxidase kompleks ved tilstedeværelse af galactomannan antigen. Stripsene vaskes for at fjerne alt ubundet materiale. Dernæst tilføjes substratopløsningen, som vil reagere med komplekset bundet til brønden for at danne en blå farvereaktion. Enzymreaktionen standses ved tilsætning af syre, som ændrer den blå farve til en gul farve. Prøvernes og kontrollernes absorbans (optisk densitet) bestemmes med et spektrofotometer indstillet på en bølgelængde på 45 og 62/63 nm. 5- REAGENSER Platelia Aspergillus Ag: Produkt Nr (96 Test) Opbevar kittet ved 2-8 C. Bring alle reagenser til stuetemperatur (18-25 C) før brug. Køl alle reagenser til 2-8 C straks efter brug. Læg ubrugte strips/plader tilbage i posen og forsegl den igen. Fjern ikke tørremidlet. Efter fortynding kan arbejdsvaskeopløsningen opbevares i 14 dage ved 2-3 C. Alle reagenser bør bruges inden for 8 uger efter åbning. Reagenserne udleveres i tilstrækkelig mængde til at udføre 96 test i højst 9 batches. 1

2 Komponent Indhold Mængde R1 R2 R3 R4 R5 Microwell Strip Plate Concentrated Washing Solution Negative Control Serum Cut-off Control Serum Positive Control Serum Mikrotiterplate: - 96 brønde (12 strips med hver 8 brønde) coatet med anti-galactomannen monoklonale antistoffer - Strip-etiketter mærket 85 Koncentreret vaskeopløsning (2X): - Tris NaCl buffer (ph 7,4) - 2% Tween 2 - Konserveringsmiddel:,4% ProClin TM 3 Negativt kontrolserum: - Humant negativt serum - Negativt for anti-hiv-1, anti-hiv-2, anti-hcv antistoffer og HBsAg - Konserveringsmiddel:,3% ProClin TM 3 Cut-off kontrolserum: - Humant serum med galactomannan - Negativt for anti-hiv-1, anti-hiv-2, anti-hcv antistoffer og HBsAg - Konserveringsmiddel:,3% ProClin TM 3 Positivt kontrolserum: - Humant serum med galactomannan - Negativt for anti-hiv-1, anti-hiv-2, anti-hcv antistoffer og HBsAg - Konserveringsmiddel:,3% ProClin TM 3 R6 Conjugate Konjugat (klar til brug): - Anti-galactomannan monoklonalt antistof / peroxidase-mærket - Konserveringsmiddel:,3% ProClin TM 3 R7 Sample Treatment Solution Prøvebehandlingsopløsning (klar til brug): - EDTA syreopløsning Kromogen TMB-opløsning (klar til brug): R9 Chromogen:TMB Solution - 3,3,5,5 -tetramethylbenzidin (<,1%) - H 2 O 2 (<1, %) R1 Stopping Solution Stopopløsning (klar til brug): - 1 N svovlsyreopløsning (H 2 SO 4 ) Bemærk: TMB (3,3,5,5 -tetramethylbenzidin) er en non-carcinogenisk og non-mutagenisk kromogen til peroxidase. 1 Plade / 12 x 8 Brønde 1 x 7 ml 2 x 1,7 ml 2 x 1,7 ml 2 x 1,7 ml 1 x 8 ml 1 x 13 ml 1 x 28 ml 1 x 28 ml 6- ADVARSLER FOR BRUGERE 1. Til in vitro diagnosticering. 2. Kun til professionel brug. 3. Det anbefales ikke at bruge dette test kit til andre prøvematerialer end humant serum og BAL-væske. 4. Den positive kontrol, Cut-off kontrollen og den negative kontrol er fremstillet af humant serum, som er blevet testet og fundet non-reaktive over for HBsAg og antistoffer mod HIV-1, HIV-2 og HCV med CE-mærkede test. Alle reagenser bør dog håndteres, som om de var smittefarlige. Alle test bør køres i overensstemmelse med OSHA Standarden om blodbårne patogener, biosikkerhed niveau 2 eller andre passende biosikkerhedsprocedurer. 5. Bær beskyttelsestøj, inklusiv laboratoriekittel, øjen/ansigtsbeskyttelse og engangshandsker (det anbefales at bruge syntetiske handsker, der ikke er i latex) og håndtér kittets reagenser og patientprøverne iht. reglerne for God Laboratoriepraksis. Vask hænderne grundigt efter at have udført testen. 6. Må ikke mundpipetteres. 7. Ryg, drik eller spis ikke i lokaler, hvor der håndteres prøvematerialer eller reagenser. 8. Undgå overstænkninger med prøvemateriale eller opløsninger. 9. Spildte biologiske materialer, som ikke indeholder syre, skal tørres omhyggeligt op med et effektivt desinfektionsmiddel. Anvendelige desinfektionsmidler omfatter (men er ikke begrænset til) en opløsning med 1% klorvand (,5% natriumhypochlorit-opløsning), 7% ethanol eller,5% Wescodyne Plus. Det kan være nødvendigt at bortskaffe anvendte materialer til rengøring som biologisk farligt affald. ADVARSEL: Kom ikke opløsninger, som indeholder klorvand, i autoklaven. 1. Spildte opløsninger med syre bør absorberes (tørres op) på en passende måde eller neutraliseres med natriumbicarbonat, og området skal skylles og tørres grundigt; hvis de indeholder biologisk farligt materiale, skal området tørres af med et af de kemiske desinfektionsmidler. 11. Bortskaf alle prøver og anvendte materialer til at udføre testen, som om de var smittefarlige. Laboratoriekemikalier og biologisk farligt affald skal håndteres og bortskaffes iht. alle lokale, regionale og nationale forskrifter. 2

3 12. Se piktogrammet(merne), som er angivet på mærkaterne, og informationerne sidst i brugsanvisningen i forbindelse med farer og forholdsregler for kemiske komponenter i dette testsæt. Sikkerhedsdatabladet kan findes på 13. Materialets sikkerhedsdatablad (MSDS) udleveres på forespørgsel. 7- FORHOLDSREGLER FOR BRUGERE 1. FROSSEN SERUM ELLER BAL-VÆSKE PRØVER OPBEVARET UNDER UKENDTE FORHOLD KAN GIVE MISVISENDE POSITIVE RESULTATER PÅ GRUND AF KONTAMINATION MED SVAMPE OG/ELLER BAKTERIER. 2. Brug ikke kittet eller reagenserne i kittet efter den anførte udløbsdato. 3. Bland ikke reagenser fra forskellige kit, som har forskellige lot-numre, med undtagelse af Vaskeopløsning (R2, identificering*: 2x med grøn farve), Kromogen (R9, identificering*: TMB med turkis farve) og Stopopløsning (R1, identificering*:1n med rød farve), under forudsætning af, at disse reagenser er fuldkommen ækvivalente og at det samme lot-nummer bruges til en bestemt testkørsel. *på hætteflaskens etiket BEMÆRK: Vaskeopløsningen (R2, identificeret* med grøn som 2x) må ikke blandes med vaskeopløsningen (R2 identificeret* med blå som 1X), som medfølger i Bio-Rad reagens-kittet. *på hætteflaskens etiket 4. Bring alle reagenser til stuetemperatur i mindst 3 minutter før brug. 5. Bland grundigt alle reagenser før brug. 6. Bland grundigt den koncentrerede vaskeopløsning (R2), før arbejdsvaskeopløsningen forberedes og vær omhyggelig med at undgå mikrobiel kontamination. 7. Kør ikke testen, hvis der findes reaktive dampe (syrer, alkalier, aldehyder) eller støv, som kan have indflydelse på konjugatets enzymatiske aktivitet. 8. Brug særskilte pipettespidser til manuel pipettering af kontroller og prøvematerialer for at undgå overføring af prøver. 9. Overhold det anbefalede antal vaskecykler og sørg for at alle brønde fyldes helt op og dernæst tømmes helt for at sikre en passende vask af brøndene. Vask bør ikke foretages manuelt. 1. Lad ikke mikrotiterpladen tørre mellem slutningen af vaskecyklussen og tilføjelsen af reagens. 11. Brug ikke den samme beholder til konjugat- og substratopløsninger. 12. Lad ikke konjugat- eller kromogen TMB opløsninger komme i kontakt med metal eller metalioner. 13. Undgå at udsætte kromogen TMB opløsningen for stærkt lys under opbevaring eller inkubation. Lad ikke kromogenopløsningerne komme i kontakt med et oxiderende stof. 14. Undgå, at stopopløsningen kommer i kontakt med et oxiderende stof. Lad ikke stopopløsningen komme i kontakt med metal eller metalioner. 15. Brug rene, støvfrie materialer (rør, spidser, beholdere, etc.) for at reducere muligheden for kontamination med Aspergillus sporer fra omgivelserne. Da galactomannan er varmestabil, udelukker en sterilisation af det anvendte materiale ikke et kontaminerende antigen. Pyrogenfrie materialer er optimale, men standard materialer kan bruges med passende forholdsregler. 16. Sørg for at opløsningerne (sera, BAL-væske, prøvebehandlingsopløsning, konjugat) eller åbne beholdere (plader, rør, pipetter) udsættes mindst muligt for luft. 17. Hæld aldrig ubrugt konjugat tilbage i den oprindelige beholder. 18. Den kromogene TMB opløsning skal være farveløs. Fremkomsten af en blå farve efter fortynding angiver, at reagenset er kontamineret og det må ikke bruges. Bortskaf det og forbered et nyt reagens. 8- FORBEREDELSE OG OPBEVARING AF REAGENS Mikrotiterplade-strips med brønde (R1) Hver ramme med 12 strips er pakket ind i en pose. Klip posen op med en saks lige under sammenføjningen. Åbn posen og tag rammen ud. Læg rammen med ubrugte strips tilbage i den oprindelige pose. Forsegl posen omhyggeligt igen og opbevar den ved +2-8 C. Efter åbning af den vakuumpakkede pose er strips stabile i 8 uger, når de opbevares ved +2-8 C i den omhyggeligt forseglede, oprindelige pose. Kontrollér, om der stadig er tørremiddel i posen. 3

4 Vaskeopløsning (R2) Forbered arbejdsvaskeopløsningen efter behov ved at tilføje en del koncentreret vaskeopløsning (R2) til 19 dele deioniseret eller destilleret vand. Arbejdsvaskeopløsningen kan opbevares i 14 dage ved 2-3 C. Forbered en tilstrækkelig mængde arbejdsvaskeopløsning til at gennemføre kørslen (8 ml til en strip: 4 ml R ml destilleret vand). Efter åbning er den koncentrerede vaskeopløsning stabil indtil udløbsdatoen anført på etiketten, når den opbevares ved +2-3 o C beskyttet mod kontamination. Negativt kontrolserum (R3), cut-off kontrolserum (R4) og positivt kontrolserum (R5) Kontrollerne skal varmebehandles med EDTA syreopløsning (R7) ligesom patientprøverne, så de også kan være en kontrol for behandlingen. Efter åbning er disse reagenser stabile i 8 uger, når de opbevares ved +2-8 C beskyttet mod kontamination. Konjugat (R6), prøvebehandlingsopløsning (R7), kromogen: TMB opløsning (R9) Disse reagenser er klar til brug. Efter åbning er disse reagenser stabile i 8 uger, når de opbevares ved +2-8 C og ikke er blevet kontamineret. Stopreaktion (R1) Dette reagens er klar til brug. Efter åbning er dette reagens stabilt indtil udløbsdatoen anført på etiketten, når det opbevares ved +2-8 C og ikke er blevet kontamineret. 9- INDSAMLING AF PRØVEMATERIALE Denne test udføres på serum eller BAL-væske. I. SERUM Indsaml blodprøver i henhold til laboratoriets gængse procedurer. Serumprøver må ikke være kontamineret med svampesporer og/eller bakterier. Transportér og opbevar prøver i forseglede rør, beskyttet mod luft. Uåbnede prøver kan opbevares ved 2-8 C i op til 5 dage før testning. Efter den oprindelige åbning kan prøverne opbevares ved 2-8 C i 48 timer før testning. I tilfælde af en længere opbevaring skal serumet fryses ned til -7 C. Serumprøver kan gennemgå højst 4 fryse / optøningscykler. Prøver, der har været nedfrosset, skal blandes grundigt efter optøning, før de testes. Resultaterne påvirkes ikke af prøver, som indeholder 2 mg/l bilirubin, lipæmiske prøver som indeholder ækvivalenten til 2 g/l triolein (triglycerid) eller hæmolyserede prøver som indeholder 165 mg/l hæmoglobin. Interaktioner forbundet med forhøjet albumin er ikke blevet testet. Denaturér ikke serumproteinerne. II. BAL-VÆSKE Indsaml prøver fra BAL-væske i henhold til laboratoriets gængse procedurer. Prøver fra BAL-væsker skal indsamles i steril saltopløsning og kan testes på rene prøver (som de er) eller supernatanter fra centrifugerede prøver (1. rpm i 1 min.), før prøven behandles i henhold til Punkt 1. Prøver fra BAL-væske må ikke være kontamineret med svampesporer og/eller bakterier. Transportér og opbevar prøver i forseglede rør, beskyttet mod luft. Efter den oprindelige åbning kan prøverne opbevares ved 2-8 o C i op til 24 timer. I tilfælde af en længere opbevaring kan BAL prøverne fryses (-2 C eller derunder) i op til 5 mdr. BAL prøver kan gennemgå højst 4 fryse / optøningscykler. Prøver, der har været nedfrosset, skal blandes grundigt efter optøning, før de testes. 1- PROCEDURE Medfølgende materialer Se punktet REAGENSER. Nødvendige materialer som ikke medfølger 1. Destilleret eller deioniseret vand til fortynding af koncentreret vaskeopløsning. 2. Absorberende papir. 3. Engangshandsker. 4. Beskyttelsesbriller. 5. Natriumhypochlorit (klorvand) og natriumbicarbonat. 6. Pipetter eller multipipetter, justerbare eller faste, til at afmåle og fordele 5 µl, 1 µl, 3 µl og 1 µl. 7. 1,5 ml mikrocentrifugerør i polypropylen med lufttætte propper, som kan tåle opvarmning til 12 C (varmeblok) eller 1 C (kogende vandbad). - Skruehætter og rør: 1,5 ml koniske rør, ELLER - Rør med snaphætte: EZ Mikrotestrør, 1,5 ml, - Hættelås til mikrorør. Disse låse forsegler rør med snaphætter og forhindrer således, at hætterne åbner sig under temperatur- og trykændringer og gør det ligeledes let at løfte rørene ud af varmeblokken eller det kogende vandbad. 8. Laboratoriecentrifuge til 1,5 ml rør i polypropylen, som kan nå op på 1.g (Brinkman Cat. # eller VWR Scientific Cat. # eller lignende). 4

5 9. Hvis der bruges varmeblok til behandling af sera/bal-væske: - Varmeblok. Følgende varmeblokmodeller anbefales: - Model med enkelt blok: Grant Cat. # QBD-1L - udenfor USA: Grant Cat. # QBD1 distribueret af VWR under Cat. # 46-74) - Model med to blokke: Grant Cat. # QBD-2L udenfor USA: Grant Cat. # QBD2 distribueret af VWR under Cat. # 46-76) - Blok til varmeblokke: begge varmeblokke (QBD-1 L, QBD1 og QBD-2L, QBD2) skal bruges sammen med Grant blok Cat. # QB-E1 distribueret udenfor USA af VWR under Cat. # Hvis der bruges kogende vandbad behandling af sera/bal-væsker: - Rund, flydende mikrocentrifuge-stativ til et 1 L kar (i USA: VWR Scientific Cat. # eller Nalgene Cat # eller lignende). - Kogende vandbad ved 1 C. 1. Vortex-blander 11. Inkubator til mikrotiterplade ved 37 ± 1 C. 12. Semiautomatisk eller automatisk mikrotiterplade-vasker. 13. Mikrotiterplade-aflæser udstyret med 45 nm og 62/63 nm filtre. Kommentarer vedrørende proceduren Negative, Positive og Cut-off Kontroller skal testes på alle kørsler for at godkende testresultaterne. Behandling af sera/bal-væsker Alle kontrolsera: negative (R3), cut-off (R4) og positive (R5) skal behandles samtidig med prøver fra serum/bal-væske: 1. Pipettér 3 µl af hver enkelt test-serum/bal-væske og kontrol over i individuelle 1,5 ml rør i polypropylen. 2. Tilsæt 1 µl prøvebehandlingsopløsning (R7) i hvert rør. 3. Bland rørene grundigt ved at omryste dem eller brug en Vortex-blander il det. Luk rørene tæt for at forhindre, at de åbner sig under opvarmning, 4. Valg af varmeblok: Varm rørene op i 6 minuttes i en varmeblok ved 12 C. Rørene må ikke sættes ind i varmeblokken, før den foreskrevne temperatur er nået (*). ELLER Valg af vandbad: Hvis der bruges kogende vandbad: varm rørene op i 3 minutter ved 1 C (*).Rørene må ikke placeres i vandbadet, før den foreskrevne temperatur er nået. 5. Tag forsigtigt de varme rør ud af varmeblokken eller det kogende vandbad og sæt dem ned i en centrifuge. Centrifugér rørene ved 1. x g i 1 minutter. Supernatanten bruges til påvisning af galactomannan antigenet. 6. Test supernatanterne ved hjælp af følgende procedure. Efter forberedelse kan supernatanten tages ud og opbevares ved 2-8 C i op til 48 timer før testning. Hvis det fremgår af analysen af resultaterne, at en ny test er nødvendig, skal en anden alikvot af prøven behandles til testning. (*) En streng overholdelse af den foreskrevne temperatur og den foreskrevne gennemløbstid såvel som brug af anbefalede materialer er væsentlig for at opnå en vellykket test. Stol ikke på den temperatur, som apparaterne viser, men kontrollér venligst, at temperaturen stemmer overens med specifikationerne ved hjælp af et kalibreret termometer, som sættes ned i et rør med mineralsk olie: Der skal opnås en temperatur på 12 C i en varmeblok og 1 C i et kogende vandbad. EIA Procedure Overhold den foreslåede protokol meget nøje. Overhold reglerne for God Laboratoriepraksis. 1. Bring alle reagenser til stuetemperatur ( C) i mindst 3 minutter før brug. 2. Forbered arbejdsvaskeopløsningen. 3. Forbered et diagram til identificering af prøver fra sera/bal-væsker og kontroller på mikrotiterpladen. Brug en brønd til negativ kontrolserum (R3), to brønde til cut-off kontrolserum (R4) og en brønd til positiv kontrolserum (R5) A R5 S5 S13 B R4 S6 C R4 S7 D R3 S8 E S1 S9 F S2 S1 G S3 S11 H S4 S12 4. Tag pladeholder og strips med mikrobrønde (R1) ud af posen. Læg alle de strips, der ikke skal bruges, tilbage i posen med tørremidlet og forsegl posen. 5. Bland indholdet i konjugatflasken (R6) ved at vende den op og ned før brug. Tilsæt 5 µl konjugat (R6) i hver brønd. Tilsæt dernæst 5 µl behandlet supernatant fra serum/bal i hver brønd som anført ovenfor. Tilsæt ikke serum/bal-væske i brøndene før konjugat. 5

6 6. Dæk pladen med et ark folie, eller et andet middel til at forebygge fordampning, og sørg for at hele overfladen er dækket og vandtæt. 7. Lad mikrotiterpladen inkubere i en tør mikrotiterplade-inkubator i 9 ± 5 minutter ved 37 C (± 1 C). 8. Tag forseglingen af pladen. Sug indholdet i alle brønde op i en affaldsbeholder (som indeholder natriumhypochlorit). Vask pladen 5 gange med en mikrotiterplade-vasker (brug 8 µl af arbejdsvaskeopløsningen). Vend mikrotiterpladen om efter sidste vask og bank den let mod absorberende papir for at fjerne resterende væske. 9. Tilsæt hurtigt 2 µl kromogen TMB (R9) opløsning i alle brønde og undgå udsættelse for stærkt lys. 1. Lad mikrotiterpladen inkubere i mørke ved stuetemperatur ( C) i 3 ± 5 minutter. Brug ikke selvklæbende folie under denne inkubation. 11. Tilsæt 1 µl stopopløsning (R1) i alle brønde, idet der bruges samme rækkefølge som for tilsætning af kromogen TMB opløsning. Bland godt. 12. Tør bunden af hver plade godt af. 13. Aflæs hver brønds optiske densitet ved 45 nm (62/63 nm referencefilter). Mikrotiterpladerne skal aflæses inden for 3 minutter efter tilsætning af stopopløsning. 11- KVALITETSKONTROL (VALIDITETSKRITERIER) Cut-off kontrol: O.D. for hvert cut-off kontrolserum skal være,3 og,8. Positiv kontrol: Indekstallet for positivt kontrolserum skal være større end 1,5. OD for Positiv kontrol (R5) I = > 1.5 Middel OD for cut-off kontrol Negativ kontrol: Indekstallet for negativt kontrolserum skal være større end,4. OD for Negativ kontrol (R3) I = <.4 Middel OD for cut-off kontrol Hvis ingen af kontrollerne lever op til validitetkriterierne beskrevet ovenfor, er analysen ugyldigt og resultaterne for patientprøven kan ikke rapporteres. Operatøren kan beslutte at gentage analysen efter ny gennemgang af proceduren eller kontakte fabrikanten for at få assistance. Hvis analysen gentages, skal der bruges en ny alikvot af samme prøve i det gentagne analyse. Eksempel på beregning: Prøve Absorbans (OD) OD for Negativ kontrol (R3).116 OD for cut-off kontrol (R4) OD for positiv kontrol (R5) Beregninger Middel cut-off kontrolværdi Middel OD for cut-off kontrol (R4) beregnes ved at lægge OD værdierne for hver cut-off kontrol replikat sammen og dividere resultatet med 2: ( ) 2 =.523 Negativt kontrol-indekstal Det negative kontrol-indekstal beregnes ved at dividere OD for den negative kontrol med middel OD for cut-off kontrol:.116 I = = Positivt kontrol-indekstal Det positive kontrol-indekstal beregnes ved at dividere OD for den positive kontrol med middel OD for cut-off kontrol: I = = Validitet I ovenstående eksempel: Hver OD for cut-off kontrol er,3 og,8, hvilket angiver, at cut-off kontrollen er gyldig. Det negative kontrol-indekstal er <,4, hvilket angiver, at den negative kontrol er gyldig. Det positive kontrol-indekstal er > 1,5, hvilket angiver, at den positive kontrol er gyldig. Den kørte test i dette eksempel anses for at være gyldig, eftersom resultaterne lever op til validitetskriterierne for hver kontrol. 6

7 12- FORTOLKNING AF RESULTATER Tilstedeværelsen eller fraværet af galactomannan antigen i testprøven bestemmes ved beregning af et indekstal for hver patientprøve. Indekstallet (I) er prøvens OD værdi divideret med middel optisk densitet for de brønde, som indeholder cut-off kontrolserum. Beregning af middel optisk densitet for cut-off kontrol: Læg den optiske densitet for de to brønde med cut-off kontrolserum (R4) sammen og divider summen med 2. Beregning af et indekstal (I) for hver testprøve: Beregn følgende forhold for hver testprøve: OD for prøve I = Middel OD for cut-off kontrol Fortolkning af sera/bal-væsker med et indekstal <,5: Sera/BAL-væsker med et indekstal <,5 anses for at være negative for galactomannan antigen. Bemærk: Et negativt resultat kan angive, at patientens resultat ligger under analysens detektionsniveau. Negative resultater udelukker ikke en diagnose af Invasiv Aspergillosis. Det anbefales at gentage testen, hvis resultatet er negativt, men sygdommen mistænkes. Fortolkning af sera/bal-væsker med et indekstal,5 Sera /BAL-væsker med et indekdstal,5 anses for at være positive for galactomannan antigen. Det anbefales for alle positive patienter, at gentage en ny alikvot af samme prøve (serum/bal). Bemærk: En absorbansværdi på mindre end, kan angive en procedurefejl eller en fejl ved et instrument, som bør evalueres. Resultatet er ugyldigt og prøven skal køres igen. Det anbefales at foretage en regelmæssig screening (to gange om ugen) af serumprøver fra højrisiko patienter for at øge sensitiviteten og opnå en tidlig positivitet for testen. Bemærk: Platelia Aspergillus Ag er beregnet til at blive brugt som en hjælp til at diagnosticere Invasiv Aspergillosis. Positive resultater opnået med Platelia Aspergillus Ag bør tages i betragtning sammen med andre diagnostiske procedurer såsom mikrobiologisk kultur, histologisk undersøgelse af biopsiprøver og radiologiske fund. Eksempel på beregning: Prøve Absorbans (OD) OD for Negativ kontrol (R3).116 OD for cut-off kontrol (R4) OD for positiv kontrol (R5) Patientprøve #1.134 Patientprøve #2.436 Patientprøve # Beregninger Se punktet Kvalitetskontrol (Validitetskriterier) for at få et eksempel på beregninger til at bestemme analyse-kontrollerne validitet. Middel cut-off kontrolværdi Middel OD for cut-off kontrol (R4) beregnes ved at lægge OD værdierne for hver cut-off kontrol replikat sammen og dividere resultatet med 2: ( ) 2 =.523 Patientprøve #1 Indekstallet for patientprøve #1 beregnes ved at dividere OD for patientprøve #1 med middel OD for cut-off kontrol:.134 I = = I dette eksempel er patientprøve #1 negativ, eftersom indekstallet,26 er <,5. Patientprøve #2 Indekstallet for patientprøve #2 beregnes ved at dividere OD for patientprøve #2 med middel OD for cut-off kontrol:.436 I = = I dette eksempel er patientprøve #2 positiv, eftersom indekstallet,83 er,5. 7

8 Patientprøve #3 Indekstallet for patientprøve #3 beregnes ved at dividere OD for patientprøve #3 med middel OD for cut-off kontrol: I = = I dette eksempel er patientprøve #3 positiv, eftersom indekstallet 2,29 er,5. Se Fortolkning af positive resultater i punkt PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER 1. En negativ test fra serum og/eller BAL-prøve kan ikke udelukke en diagnose af Invasiv Aspergillosis. Serumprøver fra patienter med risiko for Invasiv Aspergillosis bør testes to gange om ugen. 2. Platelia Aspergillus Ag proceduren samt fortolkningen af resultaterne skal følges, når der testes prøver for tilstedeværelse af galactomannan antigen. Vi tilråder kittets bruger at læse indlægssedlen omhyggeligt før kørsel af testen. Det er især vigtigt at følge testproceduren, hvad angår pipettering af reagenser, vask af plade og tidtagning af inkubationstrin. 3. Hvis prøver eller reagenser ikke tilsættes som anført i proceduren, kan det resultere i en falsk negativ test. Man bør overveje at teste ekstra prøver, hvis der findes klinisk mistanke om Invasiv Aspergillosis eller en procedurefejl. 4. Brønde med negative patientprøver kan blive kontamineret af brønde med positive kontrol/patientprøver, hvis indholdet i en brønd bliver spildt over i en anden brønd på grund af en uforsigtig håndtering af mikrotiterpladen eller en dårlig pipetteringsteknik under tilføjelse af reagenser. 5. Ydeevnen af Platelia Aspergillus Ag er ikke blevet evalueret med neonatale prøver. Der er en højere incidens af antallet af falske positive galactomannan resultater rapporteret i den europæiske litteratur vedrørende prøver fra neonatale patienter 13, 15, 33, Platelia Aspergillus Ag kan udvise en reduceret påvisning af galactomannan hos patienter med kronisk granulomatøs sygdom (CGD) og Jobs syndrom 56, Samtidig brug af en skimmelaktiv svampebehandling hos nogle patienter med Invasiv Aspergillosis kan resultere i en nedsat sensitivitet med Platelia Aspergillus Ag Platelia Aspergillus Ag er ikke blevet evalueret for brug med plasma eller andre typer prøvemateriale såsom urin eller CSF. 9. Ydeevnen af Platelia Aspergillus Ag er ikke blevet fastlagt for manuel aflæsning og/eller visuel bestemmelse af resultat. 1. Andre svampearter såsom Penicillium, Alternaria Paecilomyces, Geotrichum og Histoplasma har vist reaktivitet med EBA-2 monoklonale antistoffer fra rotter, som bruges i analysen til påvisning afaspergillus galactomannan. Histoplasmose bør tages i betragtning i endemiske områder inklusiv i dele af USA 35, 49, BAL-væskers krydsreaktion med Mycoplasma pneumoniae eller anæstesimidler/smøremidler anvendt til at gøre hals/svælg området følelsesløst under sugningen er ikke blevet evalueret. 12. Positive reaktioner uden kliniske tegn: Man bør tage følgende i betragtning vedrørende tidlig påvisning af galactomannan antigen i serum eller BAL før fremkomsten af kliniske og/eller radiologiske tegn. Positive testresultater uden kliniske tegn observeres ret ofte og det er blevet påvist, at de svarer til "sande positive" test hos patienter for hvem en påvist eller sandsynlig Invasiv Aspergillosis diagnose bliver stillet senere. I visse særtilfælde bør man dog tage hensyn til specifikke faktorer under tolkning af testen: a. Der er blevet rapporteret om positive testresultater uden kliniske tegn, især hos små børn 43. Skønt nogle af disse tilfælde kunne forbindes med en reel cirkulation af Aspergillus antigener, kunne de fleste tilfælde dog anses for at være falsk positive 7. b. Galactofuranose er blevet påvist i forskellige fødevarer, især kornsorter, kornprodukter og cremedesserter 1, 27. I modsætning til humant mælk indeholder humaniseret mælk ofte høje koncentrationer af galactomannan 13. Man skal derfor tage hensyn til kostfaktorer under fortolkning af forløbet af antigenæmi hos små børn og mere generelt hos alle patienter med en ændret intestinal barriere 6, 13. Ethvert tilfælde af positiv antigenæmi, som ikke ledsages af kliniske tegn, bør tolkes endnu mere forsigtigt i denne patientgruppe. c. Der er blevet rapporteret om positive galactomannan testresultater hos patienter, som havde modtaget piperacillin/tazobactam. Der er også blevet rapporteret om visse partier eller batches af piperacillin/ tazobactam, som var fundet positive for galactomannan antigen. Derfor bør positive testresultater hos patienter, som modtager piperacillin / tazobactam tolkes forsigtigt og bekræftes med andre diagnostiske metoder. Der er også blevet rapporteret om påvisning af galactomannan i nogle amoxicillin batches i forbindelse med parenterale præparater med clavulansyre. Derfor bør der tages hensyn til semi-syntetisk ß-lactam behandlinger under fortolkning af testen 1, 3, 31. Da Platelia AspergillusAg kan påvise galactomannan antigen længe før, der opstår kliniske eller radiologiske tegn, kan forekomsten af Invasiv Aspergillosis dog ikke udelukkes. Derfor bør patienter behandlet med piperacillin/tazobactam og med positive testresultater følges omhyggeligt. d. Positive reaktioner uden kliniske tegn kan observeres hos patienter, der modtager produkter, som indeholder galactomannan enten parenteralt eller peroralt (i tilfælde af en ændring af den intestinale barriere). Tilstedeværelsen af galactomannan i disse produkter kan ofte forklares ved brugen af en gæringsproces baseret på svampemikroorganismer. Der vil dog ikke blive observeret et positivt resultat hos en patient, med mindre serumkoncentrationen af eksogen galactomannan når op på eller overskrider testens detektionstærskel. Hvis der findes et mistænkeligt positivt resultat uden andre kliniske tegn, anbefaler vi således at undersøge de produkter, som patienten modtager og navnlig deres produktionsproces og de anvendte råmaterialers oprindelse 14, 4, 48. 8

PLATELIATM ASPERGILLUS

PLATELIATM ASPERGILLUS PLATELIATM ASPERGILLUS Ag 96 TEST 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

PLATELIA ASPERGILLUS EIA 96 TESTS 62796

PLATELIA ASPERGILLUS EIA 96 TESTS 62796 PLATELIA ASPERGILLUS EIA 96 TESTS 62796 PLATELIA ASPERGILLUS EIA ER EN IMMUNOENZYMATISK SANDWICH MIKROTITERPLADE-ANALYSE TIL PÅVISNING AF ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTIGEN I SERUM. 1- FORMÅL Platelia Aspergillus

Læs mere

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 BESTEMMELSE AF HUMANE IgG-ANTISTOFFER MOD CHLAMYDIA I HUMANT SERUM VED ENZYMIMMUNANALYSE IVD INDHOLDSFORTEGNELSE 1- KLINISK INTERESSE...............................105

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV IgG er en indirekte ELISA-immunanalyse

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM.

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. PLATELIA CANDIDA Ag 96 TEST: 62798 PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. 1 FORMÅL Platelia Candida Ag er en immunenzymatisk

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM er en immunanalyse,

Læs mere

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 96 TEST PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak ER EN INDIREKTE IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE FOR KVANTITATIV KONSTATERING AF CANDIDA ANTI-MANNANANTISTOFFER I SERUM. 1 FORMÅL Platelia

Læs mere

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 SÆT TIL KVALITATIV DETEKTERING AF ANTISTOFF MOD TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN ENZYMIMMUNANALYSETEKNIK 883679-2014/11

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af IgG antistoffer mod Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA-1) p72 i humant serum eller plasma 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgG 48 TESTS 72688 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA HSV IgM 96 TESTS 72683 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA CMV IgM 96 TESTS 72681 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM PLATELIA HSV IgG 96 TESTS 72682 ENZYMIMMUN-SÆT TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA VZV IgG 48 TESTS 72684 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN DxSelect (Dansk) REF EL1950-5 Rev. A Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) til kvalitativ detektion af humane antistoffer mod JC-virus Til in vitro diagnostisk brug TILSIGTET BRUG Focus Diagnostics

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

PLATELIA Candida Ag Plus 96 TEST 62784 KONSTATERING AF CANDIDA-MANNANANTIGEN I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE

PLATELIA Candida Ag Plus 96 TEST 62784 KONSTATERING AF CANDIDA-MANNANANTIGEN I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE PLATELIA Candida Ag Plus 96 TEST 62784 KONSTATERING AF CANDIDA-MANNANANTIGEN I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE 1- TESTENS FORMÅL Platelia Candida Ag Plus er en indirekte

Læs mere

PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 1- TESTENS FORMÅL 2- BRUGSANVISNING 3- KLINISK VÆRDI 4- PROCEDUREPRINCIP 5- REAGENSER

PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 1- TESTENS FORMÅL 2- BRUGSANVISNING 3- KLINISK VÆRDI 4- PROCEDUREPRINCIP 5- REAGENSER PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 KONSTATERING AF CANDIDA ANTI-MANNAN-ANTISTOFFER I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE 1- TESTENS FORMÅL Platelia Candida Ab Plus er en

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgG 48 TESTS 72686 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

PLATELIA H. PYLORI IgG TESTES PÅVISNING AF IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM VED IMMUNOENZYMATISK ANALYSE

PLATELIA H. PYLORI IgG TESTES PÅVISNING AF IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM VED IMMUNOENZYMATISK ANALYSE PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TESTES PÅVISNING AF IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM VED IMMUNOENZYMATISK ANALYSE 1- KLINISKE VÆRDIERO Helicobacter pylori blev identificeret i 1983 af Warren

Læs mere

RPR

RPR RPR 100 72515 500 72516 SÆT TIL KVALITATIV OG SEMI-KVANTITATIV DETEKTERING AF NON- TREPONEMAL SYFILIS-FORBUNDNE, REAGIN, ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED MAKROSKOPISK AGGLUTINATION PÅ ENGANGS-TESTKORT

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

PLATELIA CMV IgG 1 plade KVANTITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA CMV IgG 1 plade KVANTITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA CMV IgG 1 plade 96 72810 KVANTITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 881140 2013/11 1. FORMÅL Platelia CMV IgG er en indirekte

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

1 plade Kvalitativ påvisning af IgM-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

1 plade Kvalitativ påvisning af IgM-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 1 plade 96 72951 Kvalitativ påvisning af IgM-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 883688 2015/11 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

/11 1. FORMÅL

/11 1. FORMÅL PLATELIA LYME IgG 1 plade 96 72952 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO I HUMANT SERUM, PLASMA ELLER CEREBROSPINALVÆSKE VED ENZYMIMMUNANALYSE 883689 2015/11 1. FORMÅL

Læs mere

2014 Professionshøjskolen Metropol

2014 Professionshøjskolen Metropol 2014 Professionshøjskolen Metropol Udarbejdet af: Diana Maarouf 020388-2920 Studienr: 60080560 Bachelorperioden : 17/03/14-20/06/14 Vejledere: Henriette Lorenzen Lektor Bioanaltikeruddannelsen København

Læs mere

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum 0B Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum Til In Vitro Diagnostisk Anvendelse OPSUMMERING Et MicroVue CH50 Eq EIA Side 1 af 10 TILSIGTET

Læs mere

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339 ACCESS Immunoassay System HCV Ab PLUS 34330 2 x 50 Til kvalitativ påvisning af anti-hcv-antistoffer i humant serum og plasma ved anvendelse af Access Immunoassay-systemerne. ACCESS Immunoassay System HCV

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt Til in-vitro-diagnostisk brug: MycXtra Tilsigtet anvendelse MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt REF 080-005 MycXtra Fungal DNA ekstraktionssættet er beregnet til isolering rensning af fungal DNA tilstedeværende

Læs mere

PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests

PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests ENZYMIMMUNANALYSE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD EPSTEIN-BARR-VIRUS (VIRAL CAPSID ANTIGEN) I HUMANT SERUM 1 - FORMÅL Dette immunanalyse-sæt er

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

PLATELIA CMV IgM 1 plade KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA CMV IgM 1 plade KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA CMV IgM 1 plade 96 72811 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 881139 2013/11 1. FORMÅL Platelia CMV IgM er en immunanalyse,

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgM 48 TESTS 72689 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Platelia CMV IgG AVIDITY

Platelia CMV IgG AVIDITY Platelia CMV IgG AVIDITY 48 72812 BESTEMMELSE AF AVIDITET AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM VED ENZYMIMMUNANALYSE 881171-2015/01 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. KLINISK VÆRDI 3. PRINCIP

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

MACE 1. 3. Prøve fortyndingsvæske: Tris bufferet saltvandsopløsning indeholder natriumchlorid. 0.05% natriumazid. Klar til brug.

MACE 1. 3. Prøve fortyndingsvæske: Tris bufferet saltvandsopløsning indeholder natriumchlorid. 0.05% natriumazid. Klar til brug. MACE 1 PÅTÆNKT FORBRUG MACE 1 er en kvalitativ fastfase enzymforbundet immunosorbent prøve (ELISA) der er konstrueret til at påvise IgG antistoffer til HLA klasse I antigener og til epitoder på blod plader

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE SC5b-9 Plus En enzymimmunanalyse til kvantificering af det SC5b-9 kompleks, der findes I humant plasma eller serum MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Fortynd vaskeopløsningskoncentrat

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990 Sanquin Reagents Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +31.20.512.3599 Fax: +31.20.512.3570 E-mail: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M1990 / January 2011 ELISA Human

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgM 48 TESTS 72687 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG

Læs mere

hcg Easy (25 miu/ml)

hcg Easy (25 miu/ml) hcg Easy (25 miu/ml) Anvendelsesformål Alere hcg Easy er beregnet til kvalitativ påvisning af humant choriongonadotropin (hcg) i urin som en hjælp ved diagnosticering af graviditet. Kun til professionel

Læs mere

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar 1 Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: ksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere