Budgetkonference august RKSK besparelsesforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkonference 28. - 29. august 2014. RKSK 3.0 - besparelsesforslag"

Transkript

1 Budgetkonference august RKSK besparelsesforslag Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Reduktion af Byråd til 19 medlemmer inkl. bortfald af honorar ved vielse 1 3 Adm Ny ledelsesstruktur for kommunen, færre ledere, ledelsesakademi 1 3 Adm Reduktion af antal valgsteder og digitalisering 1 3 Adm Ændret takst for kørselsgodtgørelse 1 3 Adm Mere brug af teknologi til virtuelle møder og adfærdsændring 1 4 Adm Udnyt lånedispensation - efter renter og afdrag 1 99 Adm Henvendelse fra borgere og virksomheder - anslået rammebesparelse 1 2 Adm Digitalisering af manuelle arbejdsgange - buskort til elever 1 4 Adm Nyt intranet - administrationens andel udgør ca. 10% af beregning på 1,6 mio. kr. 1 4 Adm Reduktion i antal lokationer - eksisterende adm.adresser 1 3 Adm Effektiv opgaveløsning - arbejdsgangsanalyser, talegengivelse m.v. - netto 1 2 Adm Reklamer - NEJ TAK 1 99 Adm Fælles sekretariat for børn og familie - fælles lokation 1 3 Adm Faktueringsmodul 1 4 Adm Omkostningsgebyr for opkrævning af landvindingslaug 1 1 Adm Hjemtagelse af kommunens backup på it-systemer fra KMD 1 2 Adm Færre kopimaskiner, printer m.v. - halvering af leasingudg. 1 2 Adm Egen drift af KvikSvar 1 2 Adm Kantineservice i Nygade 56, Skjern 1 3 Adm Hjemtagelse af sikkerhedsovervågning af it-drift 1 2 Adm Besparelse af tilskud til TGV-turistgruppen 1 1 Adm Nedlæggelse bosætningsorganisationen i regi af Handelsstandsforeningen 1 1 Adm Budget for risikostyring - forsikringsteam 1 1 Adm Grundkapitalindskud i almene boliger 1 1 Adm Venskabsbyer - budget nulstilles 1 1 Adm Samling af forvaltninger - færre adresser 1 3 Adm

2 14 Optimering af software - talegengivelse, nyt intranet 1 4 Adm Nyt intranet - øget intern selvbetjening 2 4 Adm Nedlæg Hvide Sande rådhus (evt. salgsindtægt) 2 3 Adm Digital talegenkendelse 2 4 Adm Lync projekt eller lignende 2 4 Adm Obligatorisk digital selvbetjening 2 4 Adm Digitalisering af buskort 2 4 Adm Prisreduktion gennem KOMBIT 2 4 Adm Økonomi- og optimeringsprojekt på printere og kopimask. 2 4 Adm Lukke kantinen Nygade 56, Skjern 2 3 Adm Reducere antallet af administrationsbygninger - lukke Kjærgaardsvej i Ringkøbing 2 3 Adm Reducere antallet af administrationsbygninger - lukke kursusbygningen i Hanning og anvende andre muligheder 2 3 Adm Forventet huslejeudgift til alternative bygninger afled af lukning af kursusbygning i Hanning 2 3 Adm Reduktion af servicepersonale s.f.a. digital post og fjernprint 2 4 Adm Udbud af håndværkerydelser 2 2 Adm procent gevinstrealisering 2 2 Adm Samling af den økonomiske administration - se bilag 2 2 Adm Nedbring antallet af byrådsmedlemmer til Adm Reducerer antallet af valgsteder og digitaliser valghandling 2 3 Adm Udviklingsprojekt digitalisering - investering i ansættelse 2 4 Adm Udviklingsprojekt digitalisering - personalereduktion 2 4 Adm Besparelse vedrørende kørsel på konto Adm Færre pauser - drop kaffepausen 2 99 Adm Gennemførelse af bilparksanalyse - via flådeanalyse 2 3 Adm Skær MED organisationen til det lovanbefalede - forslag er højere end oprindelig drøftet i F/S 2 3 Adm Ledelsesstruktur - vurdering med baggrund i konstitueringsaftalen. Den fremtidige ledelsesstruktur skal afspejle den nye virkelighed i RKSK Adm 37 Rådhusstruktur - digitaliseringsløsninger 2 3 Adm 38 Samarbejdsflader set i forhold til besparelsesforslagene 2 2 Adm 39 Besparelse på 10% på administrationsbygninger 3 3 Adm Besparelse på 5% på lønbudgettet 3 1 Adm Budget for risikostyring - forsikringsteam 3 1 Adm Effektivisering af MED-systemet (mødetid og antal) 3 3 Adm Egen drift af KvikSvar 3 2 Adm Reduktion fra 29 til 23 byrådsmedlemmer 3 3 Adm Grundkapitalindskud i almene boliger 3 1 Adm Kørselsregler reguleres 3 3 Adm

3 47 Nedlæggelse af kantineservice på Nygade 56, Skjern 3 3 Adm Reduktion/standby på byfornyelsesprojekter 3 1 Adm Reduktion af antal direktører 3 3 Adm??? Besparelsesoptimering s.f.a. inddragelse af kaffepauser 3 99 Adm Venskabsbyer - budget nulstilles 3 1 Adm Afskedigelse af mellemledere 4 3 Adm 53 Benchmarking på de bedste ledere 4 2 Adm 54 Central ledelse contra decentral ledelse 4 3 Adm 55 Direktionsændring - færre direktører 4 3 Adm 56 Viden og Strategi - Analyse og Kvalitet bør nedlægges 4 3 Adm 57 Overveje fratrædelsesaftaler allerede inden ansættelse 4 99 Adm 58 Give de ansatte arbejdsro uden flytninger og omstruktureringer 4 99 Adm 59 Ledelsesstruktur og "kasseopdeling" 4 3 Adm 60 Oprydning i overadministration og løsning af kerneopgaver decentralt 4 3 Adm 61 En generel og kritisk gennemgang af personalesammensætning 4 3 Adm 62 Selvbetalt frokost i administrationen 4 99 Adm 63 Slette personalets gratis spisepauser 4 99 Adm 64 Uddelegere ansvar til det yderste led - reducere antallet af mellemledere 4 3 Adm 65 Spar brugen af revisionen til at fremkomme med besparelser - anvend i større udstrækning personalet 4 99 Adm 66 Mindre brug af eksterne konsulenter 4 2 Adm 67 Professionalisering af udvalgsformænd 4 3 Adm 68 Reducer antal byrødder - men mere i løn 4 3 Adm 69 Reducer antal medlemmer af kommunalbestyrelsen til 21 medlemmer 4 3 Adm 70 Reducer antallet af byrådsmedlemmer til Adm 71 Reducer antallet af medlemmer i Kommunalbestyrelsen til 27 måske 25 herunder råd, nævn og kommissioner 4 3 Adm 72 Vurdering af fordele og ulemper ved et byråd med færre medlemmer 4 3 Adm 73 Venskabsbyer afskaffes 4 1 Adm 74 Visionsudvalg - på tværs af partier og udvalg 4 5 Adm 75 Digitalisere og rationalisere mødestruktur 4 4 Adm 76 Videokonference - til brug af mødeafvikling og faglig sparring 4 4 Adm 77 Digitalisering af kommunal administration og borgerservice 4 4 Adm 78 Effektivisering af administrative processer 4 2 Adm 79 Højhastighedsbredbånd i hele kommunen 4 5 Adm

4 80 Krav fra administration om indberetninger og undersøgelser skal minimeres 4 2 Adm 81 Gennemføre simple LEAN-analyser i alle administrative funktioner 4 2 Adm 82 Øget brug af digitale løsninger i dagligdagen 4 4 Adm 83 Udnytte IT-løsninger som MS-Communicator m.v. til interne forvaltningsmøder 4 4 Adm 84 Daglig/ugentlig åbningstid til IT-hjælp til bl.a. ældre medborgere, der ikke mestrer de digitale løsninger. 4 4 Adm 85 Et samlet rådhus (anlægsudgifter) 4 3 Adm 86 RKSK = Fælles rådhus - samling af administration (anlægsudgifter) 4 3 Adm 87 Ikke bygge nyt rådhus 4 3 Adm 88 Rådhuset - rådhusstrukturen 4 3 Adm 89 Salg af aktive rådhuse. I stedet for salg af tomme bygninger 4 3 Adm 90 Decentrale kontorhoteller overalt i kommunen i stedet for 1, 5, 13 rådhuse 4 3 Adm 91 "Èt fælles rådhus" - privat opført 4 3 Adm 92 Samling af administrationen decentral 4 3 Adm 93 Undgå investering i nyt rådhus 4 3 Adm 94 Børnepenge i udlandet - virksomhederne skal melde, når en udenlandsk medarbejder er flyttet tilbage til hjemlandet 4 99 Adm 95 Skære i pensionstillægget 4 99 Adm 96 Avis - Handelstandsforening - Kommunen promoverer sig selv ved at formidle de gode historier 4 5 Adm 97 Fast erhvervsrådgiver til virksomhederne 4 99 Adm 98 Flere penge i bloktilskud - medarbejdere fra udlandet 4 99 Adm 99 Gå aktivt ind i konkrete projekter 4 5 Adm 100 Ildsjæle - også i centerbyerne 4 99 Adm 101 Indføre turistskat - f.eks. 1 euro pr. nat 4 5 Adm 102 Er det en kommunal opgave at indgå i "KRAFT"? 4 99 Adm 103 Marguerit ruten 4 5 Adm 104 RKSK skal kåres til Danmarks bedste erhvervskommune i Adm 105 Branding/udviklingsstrategi for RKSK 4 5 Adm 106 Reklamepenge/branding af RKSK - en anden anvendelse af nuværende penge 4 1 Adm 107 Virksomhedsguide for virksomhederne 4 2 Adm 108 Gå efter at blive "Årets iværksætterkommune" 4 5 Adm 109 Landdistriktsturisme - udnytte ressourcer i landdistrikterne 4 5 Adm 110 Repræsentantskab - ambassadør for kommune - overbygning på borgerpanel 4 5 Adm

5 111 Samarbejde med ejere i.f.m. nedrivning af ejendomme - på den måde kan puljen række længere 4 5 Adm 112 Sanere overlevelsestruede bebyggelser/områder og styrke andre 4 5 Adm 113 Gratis strøm til de nræmeste vindmølle naboer 4 99 Adm KL Centralisering af opgaver med bogføring og regnskab 5 3 Adm KL Indregning af planlagte IT-projekter i budget 5 4 Adm KL Ny gevinstberegningsmetode på indkøb 5 2 Adm KL Indkøb - opprioritering af fælles aftaler 5 2 Adm KL Indkøb - opstille strategiske besparelsesmål for hele perioden 5 2 Adm KL Optimering af arealanvendelse - kommunale ejendomme 5 3 Adm KL Flytteudgifter og opsigelser 5 3 Adm Adm Adm I alt forslag Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: Nedsættelse af antallet af sager vedr. arbejdsmarkedsydelse med 33 sager - investering i en jobkonsulent inkl. 114 etableringsudgifter 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af personer på kontanthjælp med 36 personer over 2 år - investering i 2 socialrådgivere og en psykolog inkl. etableringsudgifter 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger - investering i 1,3 ny stilling 2 1 Beskæft Optimere arbejdet omkring seniorjob - ansættelse af en jobkonsulent 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 52 ugers varighed med 16 - investering i en psykolog 2 1 Beskæft Flytning af passive kontanthjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere til aktiv med henblik på ordinær beskæftigelse - ansættelse af 4 personer 3 1 Beskæft KL Psykologansættelse til at nedbringe sygedagpenge 5 1 Beskæft Beskæft. Beskæft. Beskæft. Beskæft. Beskæft. I alt forslag Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget

6 Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Dagtilbud og Undervisning: Aflastning af børn fra SkjernÅ-skolen og specialbørnehaven 128 hjemtages til RKSK 1 1 DA/UND? Luk alle små skoler og daginstitutioner (anlægsudgifter) 1 3 DA/UND??? Lukkedage i institutioner i.f.m. ferier - evt. reduktion af 130 forældrebetaling 1 1 DA/UND? SFO og børnehave sammenlægges - er gennemført med projekt ledelse og organisering 1 3 DA/UND Brugerbetaling i.f.t. tilkøb af pasning 1 1 DA/UND Digitalisering af møder. Besparelse på tid og kørselsudg. 1 4 DA/UND? Skære ned på forplejning samt bruge kommunens lokaler 134 til mødeaktiviteter 1 3 DA/UND? Organiseret samkørsel til møder og kurser - via intranet 1 2 DA/UND? Annullering af planlagt ansættelse af inklusionsmedarbejdere 136 og forandringsagenter 1 1 DA/UND Nedlæggelse af det centrale niveau af sprogvejlederfunktion 1 1 DA/UND Ændret 10. klasse tilbud 2 1 DA/UND Pædagogstuderende og pædagogass.elever indregnes i 139 normeringen - SFO og daginstitutioner 2 1 DA/UND Nedlæggelse af Stadil-Vedersø skole 2 3 DA/UND Omdanne små skoler til afdelinger under større skoler 2 3 DA/UND???? 142 "Optimal" skolestruktur - vil medføre udgifter til anlæg 2 3 DA/UND??? Evt. følgeudgifter til friskoleudgifter 2 3 DA/UND???? 143 Centralisering af overbygning - vil medføre udg. til anlæg 2 3 DA/UND??? Reduktion af diverse puljer m.v DA/UND Nedlæggelse af Dagskolen Opsund 2 1 DA/UND Nedsættelse af personalenormeringen ved Specialbørneh. 2 1 DA/UND Nedsættelse af den samlede ramme til folkeskolerne 2 1 DA/UND Rammebesparelse på ungdomsskolens sml. budget inkl. 148 etablering af nye adm. lokaler 2 1 DA/UND Oprettelse af vuggestueafdelinger i landområder - vil medføre udgifter til anlægsinvesteringer 2 1 DA/UND Reduktion i antal tilsynsførende dagplejepædagoger 2 1 DA/UND Ændret normering i vuggestueafdelinger 2 1 DA/UND Ændret normering i børnehaver 2 1 DA/UND Sammenlægning af Nr. Vium og Troldhede børnehuse - evt. salgsindtægt af bygninger i Nr. Vium 2 3 DA/UND Nedlæggelse af Højmark Børnehus 2 3 DA/UND Nedlæggelse af No Børnehus 2 3 DA/UND Nedlæggelse af Mariehønen Ølstrup 2 3 DA/UND

7 157 Opsigelse af driftsoverenskomsten med Hover-Torsted Børnehus 2 1 DA/UND Nedlæggelse af Børnehaven Damtoften 2 3 DA/UND Skoletransport/befordring (skoledistrikter, specialskoler) 3 3 DA/UND Reducering af skolebiblioteker i.f.m. sammenlægning 160 af skoler 3 3 DA/UND???? 161 Besparelse på skoleområdet - inspireret af de billigste kommuner i landet 3 1 DA/UND???? 162 Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) - besparelse som følge af færre STU-elever 3 1 DA/UND Specialundervisning - overvejelse om evt. reduktion af antal pladser 3 1 DA/UND???? 164 Fælles puljer skoleområdet - fjernelse af uudmøntede budgetpuljer 3 1 DA/UND Besparelse på dagtilbud ud fra et beregnet potentiale i en rapport fra KORA 3 1 DA/UND???? 166 Mindre tilskud til privat pasning 3 1 DA/UND Børnehuse (dagpleje/vuggestue/børnehave) - min børn i daginst. (anlægsudgifter?) 3 3 DA/UND???? 168 Børnehuse (dagpleje/vuggestue/børnehave) - gæstehuse i den inst., hvor dagplejen er tilknyttet 3 3 DA/UND???? 169 Markedsgørelse af 10. klasse 4 1 DA/UND Specialundervisning - udgifter lægges ud til de enkelte 170 skoler 4 3 DA/UND 171 Fælles ledelse af små enheder (skoler) 4 3 DA/UND Reduktion af "konsulenttimer" i skolevæsenet og sandsynligvis 172 også i en række andre områder 4 1 DA/UND 173 Regler for betaling til friskoler 4 1 DA/UND 174 Idrætsforeninger som delvis erstatning for SFO 4 1 DA/UND 175 Reduktion af åbningstider i daginstitutioner 4 1 DA/UND Tvungen tilmelding - såfremt børn er tilmeldt pasning og 176 alligevel ikke kommer, betales et gebyr 4 2 DA/UND 177 Rabatordning til tilflyttere - gratis pasningsordning i de første 2 år (vuggestue og/eller børnehave) 4 5 DA/UND KL Ændring af demografiregulering - dagtilbud 5 1 DA/UND KL Strukturtilpasning af dagtilbud 5 1 DA/UND KL Ændring af demografiregulering - undervisning 5 1 DA/UND Inddragelse af ikke udmøntede puljer på dagtilbud og KL undervisning 5 1 DA/UND KL Nye visitationsregler for specialundervisning 5 1 DA/UND KL Ændring af skolestruktur 5 3 DA/UND KL Ændring af SFO-strukturen 5 3 DA/UND

8 DA/UND I alt forslag Dagtilbud og Undervisning Børn og Familie: 178 Digitalisering 1 4 BF Et samlet Børn og Familie i én bygning 1 3 BF Flere gruppetilbud til børn og voksne 1 1 BF Fleksible foranstaltninger 1 1 BF Betaling for medarbejderkaffe - mødeforplejning 1 99 BF Tandplejen - gennemføre udbud på dentale forbrugsvarer 183 i samarbejde med andre kommuner 1 1 BF Større andel af anbringelser i plejefamilie - inkl. 1 ny stilling - netto 1 1 BF Forventet mindreforbrug til anbringelser med henvisning til budgetopfølgning BF Fjerne tilbud om gratis parterapi i RKSK 1 1 BF Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager 187 kommunal tandpleje på private klinikker - inkl. ny stilling 1 1 BF Andelen af plejefamilieanbringelser øges - investering for at opnå driftsbesparelse bla. en stilling 2 1 BF Andelen af plejefamilieanbringelser øges - driftsbesparelse 2 1 BF Demografiregulering af Tandplejens budget 2 2 BF Demografiregulering af Sundhedsplejens budget 2 2 BF Mindreforbrug til forebyggende foranstaltninger og anbringelser 191 reduceret til oprindelig råderumspulje på 2,6 mio. kr. 2 2 BF Annullering af tilbuddet om gratis parterapi i RKSK 2 1 BF Seksualvejledning og undervisning i sexoverførte sygdomme 193 til elever, der går på ungdomsuddannelse, ophører 2 1 BF Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager kommunal tandpleje på private klinikker - investering i 0,8 tandplejer 2 1 BF Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager kommunal tandpleje på private klinikker - driftsbesparelse 2 1 BF Produktivitetspotentialer i Børn og Familie - der er alternativt forslag samt andel vedrører kto BF Mindreforbrug til forebyggende foranstaltninger og anbringelser inklusiv råderumspulje på 5 mio. kr. 3 2 BF Produktivitetspotentialer i Børn og Familie - alternativ 3 2 BF Puljer i Børn og Familie - udvikling og uddannelse 3 2 BF Benytte institutioner, som er beliggende i kommunen til 199 anbringelse af børn og unge 4 1 BF 200 Begrænse antallet af eksternt anbragte børn 4 1 BF

9 201 Tidlig indsats for udsatte børn - forældrekursus - omsorg for skilsmissebørn og i.f.m. forældres dødsfald 4 2 BF 202 Børn, der kan benytte alm. buskørsel inden diagnosen, kan også benytte bussen efter, der er stillet diasnose 4 1 BF 203 Forældre til handicappede børn bør have de samme udgifter, som forældre til ikke handicappede børn 4 1 BF KL Nedsættelse af prisen på døgnanbringelser 5 1 BF KL Demografiregulering på forebyggende foranstaltninger 5 1 BF KL Demografiregulering på børnetandpleje 5 1 BF KL Demografiregulering på sundhedspleje 5 1 BF BF BF I alt forslag Børn og Familie I alt forslag Børne- og Familieudvalget I alt indstillet Børne- og Familieudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Kultur- og Fritid 204 Gennemtænk landdistriktsbetjeningen - bibliotek 1 1 KF Gradueret personlig betjening i Hvide Sande og Videbæk 205 biblioteker 1 1 KF Nedlæggelse af "Biblioteket kommer" ordning 1 1 KF Besparelser på stadion og idrætsanlæg 2 1 KF "Biblioteket kommer" ordningen nedlægges 2 1 KF Ny landdistriktsbetjening fra Biblioteket i stedet for bogbus - investeringsudgifter 2 1 KF Ny landdistriktsbetjening fra Biblioteket i stedet for bogbus - driftsbesparelser 2 1 KF Fritidsområdet i øvrigt 2 1 KF Gradueret betjening på bibliotekerne i Hvide Sande og Videbæk 2 1 KF Kulturpuljen 2 1 KF Lokaletilskud 2 1 KF Musikskole 2 1 KF Rammebesparelse Museum 2 1 KF Folkeoplysning - reducere budget for aftenskoler 3 1 KF Reducere tilskuddet til museet 3 1 KF Tilskud til omklædningsrum vedr. udeidræft 3 1 KF Stop med afholdelse af Sjov Ferie 3 1 KF Nedsættelse af tilskuddet til teatret OM 3 1 KF Tilskudsstrukturen - besparelse på lokaletilskud 3 1 KF Nedlæggelse af bogbussen 3 1 KF? Boldbaner - reduceret pleje af baner og evt. færre baner 3 1 KF

10 224 Brugerbetaling på lån af skønlitteratur og musik på bibliotekerne 4 1 KF 225 Brugerbetaling på f.eks. biblioteker 4 1 KF Fuld brugerbetaling på foredrag og koncerter m.m., der 226 arrangeres af kommunale institutioner 4 1 KF 227 Tiltrække familier med Danmarks bedste og billigste idrætsfaciliteter - tilskud til børnefamilier 4 5 KF 228 Finde nye ideer til eksisterende rammer - f.eks. cykellejrskole 4 5 KF 229 Jobbørs til synliggørelse af "frivillige opgaver" - hjælpe på tværs af foreninger 4 2 KF 230 Kulturkloner skal generere omsætning - kommer der mere end "bare" kultur ud af det? 4 5 KF 231 Kunstcampus - oprette en fysisk eller vituel camp omkring skabende kunst efter f.eks. Ringkøbing Campus tanken 4 1 KF KL Biblioteker, lukning af Tarm og bogbussen 5 3 KF KL Opsige tilskuds- og driftsaftaler til sportshaller 5 1 KF KL Lokaletilskud, forslag om tilskudsprocenterne 5 1 KF KL Reducere anlægstilskud (idrætshaller) 5 1 KF KF KF I alt forslag Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 Sundhed & Omsorg 232 Lukning af 5 mindre ældrecentre 1 3 S og O Indfrielse af lån vedr. ældrecentre, der lukkes 1 3 S og O Sænkning af serviceniveau for praktisk bistand 1 1 S og O Reducere støtten til frivillig socialt arbejde området midler 1 1 S og O Reducere øvrige faste tilskud til foreninger m.v. på frivillig 235 området 1 1 S og O Faglig drift og udvikling, nedlæggelse af 32 timers stilling 1 2 S og O Bassinleje aftale om tilskud til privatpraktiserende fysioterapeut opsiges 1 1 S og O Friplejehjem - nedsættelse af serviceniveau 1 1 S og O Øget betaling for brugerkort til aktivitetscentrene 1 1 S og O Fra forsorgshjem til egen bolig - netto 1 1 S og O Kørsel, nærmere undersøgelse herunder evt. også øget brugerbetaling for transport til aktivitetscentrene 1 1 S og O Serviceledere/servicemedarbejdere harmonisering 1 3 S og O

11 243 Hjælpemidler, bla. ved opstramning af kriterierne for tildeling 1 1 S og O Organisering af ældreområdet (2 områder) 1 3 S og O Lukning af 5 mindre ældrecentre 2 3 S og O Evt. udgifter til indfrielse af lån til støttet byggeri 2 3 S og O Reduktion af serviceniveau og kriterier for modtagelse af 246 praktisk bistand og personlig pleje 2 1 S og O Fra forsorgshjem til egen bolig - investering en medarbejder midlertidig 2 år 2 1 S og O Fra forsorgshjem til egen bolig - driftsbesparelse 2 1 S og O Betaling af bassinleje - aftale opsiges 2 1 S og O Personalebesparelser på Sundhedscenter Vest 2 1 S og O Besparelse af personale i Faglig drift og udvikling 2 1 S og O Reducere støtte til frivilligt social arbejde ( 18 - midler) 2 1 S og O Frivilligområdet - øvrige faste tilskud til foreninger m.v. reduceres 2 1 S og O Friplejehjem - tilpasning af serviceniveau 2 1 S og O Hjælpemidler (bla. ved opstramning af kriterierne for tildeling 2 1 S og O Aktivitetsområdet - brugerbetaling/det nye borgersyn 2 1 S og O Ny struktur for serviceledere/servicemedarbejdere i Sundhed og Omsorg 2 3 S og O Reduktion i uddannelse og årskonferencer 2 99 S og O Besparelse i hjemmesygeplejen 2 1 S og O Eventuel udlicitering på ældreområdet, særligt plejehjemmene/ældrecentrene 3 2 S og O Kan ældrecenterstrukturen optimeres 3 3 S og O?? 261 Nedsættelse af serviceniveau i hjemmeplejen 3 1 S og O???? Optimering af kørselsplanlægningen - kan der evt. indhentes 262 et privat tilbud på opgaven? 3 3 S og O???? 263 Effektivisering af vagtplanlægningen, herunder bemandingen på ældrecentrene om natten? 3 2 S og O Personalesammensætningen i Sundhed og Omsorg i.f.t. opgavevaretagelsen - kan der i højere grad anvendes sosu-personale? 3 1 S og O Hvordan kan brugerne/borgerne blive mere aktive i brugerens velfærdsydelse - velfærdsteknologi? 3 4 S og O Besparelse ved at nedsætte kørselstaksten 3 3 S og O Øget brugerbetaling på aktivitetscentrene 3 1 S og O Betaling for brugerkort til Aktivitetscentre kan hæves 4 1 S og O 269 Digital sårpleje - borgeren kontaktes og tilses digitalt 4 1 S og O 270 Øget kvalitet i genoptræningen og gerne digitalt 4 1 S og O 271 Regler for betaling til friplejehjem 4 1 S og O 272 Antallet af ældre- og pensionistboliger 4 2 S og O

12 KL Lukning af 118 plejeboliger 5 3 S og O KL Indfrielse af restgæld ved lukning af plejeboliger 5 3 S og O Ældreboliger, huslejeudgift spares ved at anvende dem i stedet for nyt byggeri på Holmegårdsvej 5 3 S og O KL KL Ingen demografisk fremskrivning i budgetterne 5 1 S og O KL Investering i velfærds-teknologi 5 4 S og O KL Rationel madproduktion 5 1 S og O KL Etabler servicecenter for administration 5 3 S og O S og O I alt forslag Sundhed og Omsorg Handicap og psykiatri 273 Digitalisering - udelukkende lønudgift i bostøtten 1 4 VOK Bofællesskab til unge mellem 18 og 35 år (tværgående) forebyggende tiltag - etableringsudgifter 1 1 VOK Kørsel - "brugere ansættes som frivillige chauffører" 1 3 VOK Samtaler på støttecentrene/centrene med brugere - forslaget 276 skal opnås sammen med det første forslag 1 1 VOK Sammenlægning af støttecentrene i Hvide Sande og Ringkøbing 1 1 VOK Ændring i serviceudbud - serviceudvidelse 1 1 VOK Sammenlægning af Rosengårdens dagtilbud og Skjern støttecenters café tilbud - forudsætning inden for afsat 279 rådighedsbeløb i VOK Bostøtte i stedet for botilbud, yderligere egendrift og mindre køb 1 1 VOK Minimere transportudgifter - nærmest geografiske dagtilbud 1 3 VOK Kørsel - bedre udnyttelse af busser. Der henvises til 282 "flådeanalysen". 1 3 VOK Samarbejde på tværs af centre i forhold til de administrative medarbejdere og pedeller - netto 1 3 VOK Servicenedsættelser - netto 1 1 VOK Mødevirksomhed og arbejdsgange effektiviseres 1 3 VOK Et rummeligt normalområde indenfor voksenområdet 2 1 VOK Anvendelse af velfærdsteknologi på centrene - kræver 287 anlægsudgifter til velfærdsteknologiløsninger 2 4 VOK Projektleder til indførelse af velfærdsteknologi 2 4 VOK Mere fokus på frivillighed i centrene samt på inddragelse 288 af pårørende og netværk 2 1 VOK Mindst mulig ydelse/indgreb, mindre køb og yderligere egendrift - vil medføre udgifter til anlægsudgifter 2 1 VOK Projektleder til omstilling og videreudvikling af tilbud indenfor Handicap og Psykiatri 2 1 VOK

13 290 Ændret serviceniveau 2 1 VOK Øget samarbejde på tværs af centrene 2 2 VOK Nedlæggelse af Støttecenter Hvide Sande 2 3 VOK Effektivisering af arbejdsgange m.v. 2 2 VOK Ressourceudnyttelse på centrene, ansættelsesgrad optimeres 294 og matchning af kompetencer 3 2 VOK Yderligere besparelser ud fra mindsteindgrebsprincippet og kan flere klare sig i egen bolig 3 1 VOK Minimering af køb af pladser i andre kommuner og kan der hjemtages yderligere brugere 3 2 VOK Kan centerstrukturen, herunder fordeling af opgaverne på centrene forbedres? 3 1 VOK Vurdering af serviceniveau, kan der ydes mindre praktisk hjælp?, kan ydelserne differentieres? 3 1 VOK Brugerne mere aktive i velfærdsydelse, yderligere velfærdsteknologi, pårørende/frivillige inddrages? 3 1 VOK Kørselstakster og befordringen generelt 3 3 VOK Aftale om "byt" af sagsbehandlere - ved borgere anbragt 301 i andre kommuner 4 2 VOK KL Fastholdelse af økonomisk serviceniveau på niveauet for regnskab VOK VOK I alt forslag Handicap og psykiatri I alt forslag Social og Sundhedsudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Land, By og Kultur 302 Ophør med bekæmpelse af bjørneklo på private arealer 1 1 Teknik Ophør med deltagelse ved afvikling af Beach Maraton 1 1 Teknik Ophør med gratis udlån af flag og flagstænger 1 1 Teknik Reduktion af personaleomkostninger gældende for hele 305 RKSK - rammebesparelse på LBK kto Teknik Harmonisering og reduktion af legepladser i kommunal regi 1 1 Teknik Organisering og effektivisering indenfor LBK - besparelse såvel i drift som administration - trinvis besparelse - OBS der ingår kto. 6, der evt. indgår i forslag fra ADM 1 2 Teknik? Affald/genbrug - grundet takstfastholdelse vil der kunne findes 5% på driftsbudget - brugerfinansieret område 1 99 Teknik Ophør med sommerblomster, vinterdækning og opsætning af juletræer på torvene 1 1 Teknik Luk Stauning Lufthavn 1 1 Teknik Ophør af alle kommunale opgaver på strandene 1 1 Teknik Strøsand i kasser 1 1 Teknik

14 313 Ophør med vejudstyr som bord/bænke og affaldsstativer på vigepladser 1 1 Teknik Betaling for toiletbesøg på offentlige toiletter 1 1 Teknik Ejerskab af kommunale bygninger - etablering af RKSK 315 ejendomme 1 2 Teknik Besparelse på vandløbsvedligeholdelsen 2 1 Teknik Offentlige toiletter indrettes som betalingstoiletter - driftsbesparelse - vil kræve investeringer i låseløsning og 317 opgradering 2 1 Teknik Aktivt medborgerskab om Vej og Park drift 2 1 Teknik Udlicitering af Naturcenter Momhøje 2 2 Teknik Nationalpark Skjern Å 2 99 Teknik Rammebesparelse på naturbeskyttelse og inddragelse 321 frivillige 2 1 Teknik Naturvejledertilskud 2 1 Teknik Nedrivning af ejendomme - driftsbesparelse - vil medføre udgifter til anlægsudgifter 2 2 Teknik Omorganisering, optimering og udlicitering i Vej og Park 2 2 Teknik Ekstra bådpladser i Ringkøbing Havn - indtægter - kræver budget til anlægsinvesteringer 2 1 Teknik Samling af gadelys i et selskab 2 3 Teknik???? 327 Fortsat holde gadelys slukket om natten 2 1 Teknik Reduceret indsats med vandløbsrestaurering 2 1 Teknik Bortfald af kommunalt tilskud til Stauning Lufthavn 2 1 Teknik Rammebesparelse på beredskab 2 1 Teknik Aktivt medborgerskab og Vej og Park drift - gennem øget involvering af borgere opnås der mindre besparelser 3 1 Teknik Ejendomsområdet - afhænde nogle ejendomme 3 2 Teknik Reducere budgettet til blåt flag 3 1 Teknik Rammebesparelse på beredskabet 3 1 Teknik Forringet serviceniveau på vejvedligehold på de veje, der var på vej til at blive privatiseret for nogle år siden. 3 1 Teknik Effektivisering, organisering og udlicitering i Vej og Park drift 3 2 Teknik Udlicitering af skove 3 2 Teknik Besparelse på budget til Ringkøbing skoles stadion og 338 Bølling stadion/legeplads 3 1 Teknik Budgetreduktion på naturvejledertilskud 3 1 Teknik Nationalpark Skjern Å - budgetreduktion 3 99 Teknik Bruger forsyningens ansatte stadig arbejdstid til f.eks. at køre fra Skjern til Hvide Sande i stedet for at køre i 341 forsyningens bil til og fra arbejde? 4 3 Teknik

15 342 Minimumskrav til offentlig transport - krav til, hvor mange der skal bruge off. transport inden man lukker 4 3 Teknik 343 Opret grundejerforeninger straks det er muligt - overfører udgifter fra kommunen til beboerne i området 4 1 Teknik 344 Systematisere vejreparationer - system til registrering 4 4 Teknik Fleksibilitet med vejarbejde i.f.m. byggeri - privat/offentlig 345 samarbejde 4 1 Teknik 346 Virksomheder passer selv områder ud til vej og sti 4 1 Teknik Profilering af Stauning Lufthavn - f.eks. offshore industri 347 og billigruter 4 5 Teknik 348 Modernisere Stauning Lufthavn - installering af udstyr - finansieret af vindmølleprojekter 4 5 Teknik 349 Privatisere drift af havnene omkring fjorden 4 1 Teknik 350 Kommunale byggerier behøver ikke være "guld" 4 1 Teknik KL Vej og Park - bedre styring af vejområdet 5 1 Teknik Identifikation af mulige veje, der kan nedklassificeres til KL ikke llængere at være offentlig vej 5 1 Teknik KL Ophæv kommunalt tilskud til Stauning Lufthavn 5 1 Teknik KL Fælles ejendomsdrift 5 1 Teknik Teknik I alt forslag Teknik og Miljøudvalget I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Tværgående forslag Struktur - afskaffelse af betalte pauser 1 3 Tværgående Forebyggende indsats - dårlige ejendomme 2 2 Tværgående Afledt driftsbesparelse tværgående afledt af forebyggende indsats - dårlige ejendomme 2 2 Tværgående Nyt intranet - øget intern selvbetjening - andel til driftsområder 1,6 mio. kr. minus kr. på adm. 2 4 Tværgående Besparelse på kørsel - lav takst for den øvrige drift, hvor det er muligt overenskomstmæssigt - OBS besparelser på fagområder 2 3 Tværgående Gennemførelse af bilparksanalyse - via flådeanalyse øvrige køretøjer i driften udover adm. 2 3 Tværgående Produktivitet, samarbejdsflader, mødeafholdelse indgår i udmøntningen af besparelsesforslagene, det forudsættes, at der afsættes en "lånepulje" på 5 mio. kr. med en tilbagebetaling på 3 år 2 2 Tværgående Fælles kommunale enheder skal analyseres nærmere forinden man indgår - herunder vurdering af antal arbejdspladser - er der gevinster? 2 3 Tværgående

16 358 Digitale velfærdsløsninger - så digital som mulig - fordeles i.f.t., hvor det kan udmøntes - nærmere undersøgelse 2 4 Tværgående Investeringer i digitale velfærdsløsninger - drift 2 4 Tværgående RKSK ejendomme - henvisning til tidligere oplæg - opmærksom på begrænsninger i.f.t. social institutioner samt 359 specielle forhold i.f.t. nuværende praksis 2 2 Tværgående Kørselskontor/kørselssamarbejde - evt. besparelse set i forhold til udmeldinger i Økonomiaftalen for se evt. andre forslag 2 2 Tværgående Fælles strategi for landdistrikterne - helhedstænkning 4 2 Tværgående 362 Landsbyerne - borgernes egne kræfter 4 2 Tværgående 363 Begræns fraflytning og øg tilflytning til kommunen 4 5 Tværgående Bosætning - nye borgere i kommunen - fastholdelse af 364 eksisterende 4 5 Tværgående 365 Tilskud til tilflyttere 4 5 Tværgående 366 RKSK - et godt sted for ældre 4 5 Tværgående 367 Få alle ressourcer i spil og øg tilflytningen 4 5 Tværgående 368 Gennemføre simple LEAN-analyser på alle kørende medarbejdere 4 2 Tværgående 369 Ung i RKSK - skarp profil/større indsats for såvel de stærke unge og ikke mindst de svageste 4 2 Tværgående 370 "Vores Aarhus" for unge 4 5 Tværgående Varsling af møde - indkaldelse/aflysninger - sms eller 371 mail forinden mødet 4 2 Tværgående Udnyttelse af kommunale tomme bygninger eller salg af dem 4 99 Tværgående Fjerne betalt frokostpause for kommunens ansatte 4 99 Tværgående 374 Delvis selvbetalt frokostpause 4 99 Tværgående 375 Deltidsansatte - konvertere deltidsansatte til fuldtidsansatte 4 2 Tværgående 376 Frihed til indkøb til laveste pris 4 99 Tværgående 377 Indkøbsaftaler bør gøres frivillige for kommunens institutioner 4 99 Tværgående 378 Samordning af taxakørsel til institutioner 4 3 Tværgående "Pendlere, tag arbejde med hjem" - erhvervsliv i kommunen markedsføres på hjemmeside, der kan henvises til 4 5 Tværgående Nemmere adgang til at anmelde socialt bedrageri 4 99 Tværgående 381 Ansvar følger kompetence - overbygning på borgerpanel 4 2 Tværgående 382 CYKEL-KRAFT - RKSK verdens bedst cyklende kommune 4 5 Tværgående 383 Danmarksmester i offentlig service og tilgængelighed 4 5 Tværgående 384 "Det bliver det, vi kalder det" - ændre retorik 4 5 Tværgående 385 Digital mødeafvikling og kommunikation med omverdenen 4 4 Tværgående 386 Endnu mere digitalisering - anvend i større udstrækning 4 4 Tværgående 387 Få ideer til besparelser gennem benchmarking med andre kommuner 4 2 Tværgående

17 388 Gennemgå alle offentlige tilskud til foreninger, virksomheder og enkeltpersoner - "trykprøve" 4 1 Tværgående 389 "Giv noget tilbage til samfundet" - dem der modtager ydelser fra samfundet giver noget tilbage igen 4 1 Tværgående 390 Gratis buskørsel i hele RKSK for alle borgere, ansatte ved kommunen og turister 4 5 Tværgående 391 Reducere offentlig bustransport til udelukkende at være skolebusser 4 3 Tværgående 392 "Hele Danmarks foretrukne alderdomshjem" - attraktivt for velstillede pensionister og efterlønnere at flytte til RKSK 4 5 Tværgående 393 Hele Danmarks foretrukne bosætningskommune - især de velstillede pensionister og arbejdende børnefamilier 4 5 Tværgående 394 Indhente tilbud efter kommunens egne retningslinjer - spørge andre virksomheder i kommunen, når der indhentes tilbud 4 99 Tværgående 395 Innovation og tiltrækning af flere virksomheder 4 5 Tværgående Kommunens eget "rejsehold" i stedet for eksterne konsulenter Tværgående 397 Kortere vej til beslutning 4 3 Tværgående Mere privatisering - alt relevant bør komme i udbud hos 398 private firmaer 4 2 Tværgående 399 Reducer udgifter til kørsel 4 3 Tværgående 400 "Smag på de fremmede kulturer i vores lokalområde" 4 99 Tværgående 401 Bekæmpelse af socialt bedrageri 4 2 Tværgående Sundhedsprofil - som energi gennem forebyggelse 402 og frivillighed 4 99 Tværgående 403 Tænk i afledte effekts 4 5 Tværgående 404 Udflytning og lokalisering af dele af administration og teknik 4 2 Tværgående 405 Udviklings-/helhedsplan for hele kommunen 4 5 Tværgående 406 Tilbud til årige 4 99 Tværgående KL Afskaffelse af råderumspuljer 5 1 Tværgående KL Lægekørsel bringes i udbud - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående KL KL KL Kørsel til genoptræning; samarbejde med regionen om "spilleregler" for visitation til kørsel - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående Kørsel til specialundervisning; samkørsel mellem Skjern- Å skolen og specialcenter syd, hjemkørsel fra SFO i ferieperioder, opsamlingssteder - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående Almindelig skolekørsel, reducere antallet af hjemkørsler på rabatruter, lukke rabatrute nr anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående

18 KL Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Bemærkninger Individuel handicapkørsel, skærpet visitationspraksis og samle visitationsansvar og budgetansvar hos en enhed - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående Tværgående Tværgående I alt forslag Tværgående I alt indstillet Tværgående forslag Overførselsudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: 114 Nedsættelse af antallet af sager vedr. arbejdsmarkedsydelse med 33 sager - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af personer på kontanthjælp med 36 personer over 2 år - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 52 ugers varighed med 16 - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft Flytning af passive kontantyhjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere til aktiv med henblik på ordinær beskæftigelse - brutto før ansættelse 3 1 Beskæft Revurdering af tildelte førtidspensioner 3 1 Beskæft.???? 121 Undersøgelse og optimering af Projektenheden 3 1 Beskæft.???? 122 Virksomhedscentre i lokalområderne (Hedensted modellen) 3 1 Beskæft.???? 123 Ledige skaber nye unikke virksomheder 4 5 Beskæft. 124 Mennesker i seniorjob plante skov sammen med krigsveteraner 4 1 Beskæft. 125 Reducer løntilskud (jobrotation) - løntilskud reduceres til den løn den ledige reelt får hos virksomheden 4 1 Beskæft. 126 Afskaffelse af kontanthjælp og indførelse af opkvalificeringsydelse 4 1 Beskæft. 127 Bedre udnyttelse af ansatte på kommunens kompetencecentre - andre arbejdsopgaver 4 5 Beskæft. KL Indregne måltallet på 124 for bruttotilkendelser af førtidspension i RKSK's beregningsmetoder 5 1 Beskæft KL Besparelser fra førtidspensioner anvendes til ressourceforløb 5 1 Beskæft KL Sygedagpenge, fortsat indsats; indarbejdelse af det lave regnskabsniveau fra 2013 i de kommende år 5 1 Beskæft KL Sygedagpenge, besparelser på sygedagpenge p.g.a. psykologprojekt 5 1 Beskæft

19 Beskæft. Beskæft. I alt forslag Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Sundhed og Omsorg S og O S og O S og O I alt forslag Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Forslag i alt oprindelig heraf finansieringsforslag på overførselsudgifter heraf finansieringsforslag på serviceudgifter Serviceudgifter I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget heraf Spor 1 - MED-organisationen heraf Spor 2 - Chefforum heraf Spor 3 - Det politiske niveau heraf Spor 4 - Borgersporet heraf Spor 5 - KL I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget I alt indstillet vedr. tværgående forslag Summen af alle indstillede forslag - serviceudgifter Overførselsudgifter I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget Summen af alle indstillede forslag - overførselsudgifter Summen af alle indstillede forslag - både serviceudgifter og overførselsudgifter Direktionens strategiske overskrifter 1 At reducere og nytænke kerneydelsen

20 2 At sikre sammenhæng og effektivitet i opgaveløsningen 3 At lade kvalitet styre struktur 4 At være så digital som mulig 5 At sikre væksten 99 Øvrige Opgørelse af indstillede forslag - fordelt på Strateginumre Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr I alt

Chefforums konklusioner vedr. Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 nye ressourcer i spil. Indledning

Chefforums konklusioner vedr. Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 nye ressourcer i spil. Indledning N O T A T Til Byrådet Kopi Fra Chefforum Emne Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 nye ressourcer i spil Dato 03. marts 2014 Sagsnummer Chefforums konklusioner vedr. Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 nye ressourcer

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Sammenfatning Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Sammenfatning Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Sammenfatning Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Reduktionsmuligheder i de enkelte sektorer 4 Administration

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme Organisationsdiagram Byrådet Direktionen Viden og Strategi Økonomi Politisk Administrativ Sekratariat Intern Udvikling og Personale HR-udvikling Service og Digitalisering Koncern-IT Kommunikation Ekstern

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag

Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015

Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 1 Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 Dette notat præsenterer de overordnede tendenser på FOAs områder i 22 danske kommuners

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Hovedoversigt. Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i kr

Hovedoversigt. Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i kr Hovedoversigt Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i 1.000 kr. Skatter, generelle tilskud -2.795.927-2.837.616-2.888.186-2.951.486 Driftsvirksomhed 2.692.196 2.721.328 2.760.878 2.811.754

Læs mere

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt:

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt: Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2015 Radikale Venstre har fremsendt 41 ændringsforslag til budget 2015 under følgende 4 overskrifter: 1) Prioritering af kommunal service frem for anlægsprojekter

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budget- og Analysegruppen,

Budget- og Analysegruppen, - Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere