Budgetkonference august RKSK besparelsesforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkonference 28. - 29. august 2014. RKSK 3.0 - besparelsesforslag"

Transkript

1 Budgetkonference august RKSK besparelsesforslag Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Reduktion af Byråd til 19 medlemmer inkl. bortfald af honorar ved vielse 1 3 Adm Ny ledelsesstruktur for kommunen, færre ledere, ledelsesakademi 1 3 Adm Reduktion af antal valgsteder og digitalisering 1 3 Adm Ændret takst for kørselsgodtgørelse 1 3 Adm Mere brug af teknologi til virtuelle møder og adfærdsændring 1 4 Adm Udnyt lånedispensation - efter renter og afdrag 1 99 Adm Henvendelse fra borgere og virksomheder - anslået rammebesparelse 1 2 Adm Digitalisering af manuelle arbejdsgange - buskort til elever 1 4 Adm Nyt intranet - administrationens andel udgør ca. 10% af beregning på 1,6 mio. kr. 1 4 Adm Reduktion i antal lokationer - eksisterende adm.adresser 1 3 Adm Effektiv opgaveløsning - arbejdsgangsanalyser, talegengivelse m.v. - netto 1 2 Adm Reklamer - NEJ TAK 1 99 Adm Fælles sekretariat for børn og familie - fælles lokation 1 3 Adm Faktueringsmodul 1 4 Adm Omkostningsgebyr for opkrævning af landvindingslaug 1 1 Adm Hjemtagelse af kommunens backup på it-systemer fra KMD 1 2 Adm Færre kopimaskiner, printer m.v. - halvering af leasingudg. 1 2 Adm Egen drift af KvikSvar 1 2 Adm Kantineservice i Nygade 56, Skjern 1 3 Adm Hjemtagelse af sikkerhedsovervågning af it-drift 1 2 Adm Besparelse af tilskud til TGV-turistgruppen 1 1 Adm Nedlæggelse bosætningsorganisationen i regi af Handelsstandsforeningen 1 1 Adm Budget for risikostyring - forsikringsteam 1 1 Adm Grundkapitalindskud i almene boliger 1 1 Adm Venskabsbyer - budget nulstilles 1 1 Adm Samling af forvaltninger - færre adresser 1 3 Adm

2 14 Optimering af software - talegengivelse, nyt intranet 1 4 Adm Nyt intranet - øget intern selvbetjening 2 4 Adm Nedlæg Hvide Sande rådhus (evt. salgsindtægt) 2 3 Adm Digital talegenkendelse 2 4 Adm Lync projekt eller lignende 2 4 Adm Obligatorisk digital selvbetjening 2 4 Adm Digitalisering af buskort 2 4 Adm Prisreduktion gennem KOMBIT 2 4 Adm Økonomi- og optimeringsprojekt på printere og kopimask. 2 4 Adm Lukke kantinen Nygade 56, Skjern 2 3 Adm Reducere antallet af administrationsbygninger - lukke Kjærgaardsvej i Ringkøbing 2 3 Adm Reducere antallet af administrationsbygninger - lukke kursusbygningen i Hanning og anvende andre muligheder 2 3 Adm Forventet huslejeudgift til alternative bygninger afled af lukning af kursusbygning i Hanning 2 3 Adm Reduktion af servicepersonale s.f.a. digital post og fjernprint 2 4 Adm Udbud af håndværkerydelser 2 2 Adm procent gevinstrealisering 2 2 Adm Samling af den økonomiske administration - se bilag 2 2 Adm Nedbring antallet af byrådsmedlemmer til Adm Reducerer antallet af valgsteder og digitaliser valghandling 2 3 Adm Udviklingsprojekt digitalisering - investering i ansættelse 2 4 Adm Udviklingsprojekt digitalisering - personalereduktion 2 4 Adm Besparelse vedrørende kørsel på konto Adm Færre pauser - drop kaffepausen 2 99 Adm Gennemførelse af bilparksanalyse - via flådeanalyse 2 3 Adm Skær MED organisationen til det lovanbefalede - forslag er højere end oprindelig drøftet i F/S 2 3 Adm Ledelsesstruktur - vurdering med baggrund i konstitueringsaftalen. Den fremtidige ledelsesstruktur skal afspejle den nye virkelighed i RKSK Adm 37 Rådhusstruktur - digitaliseringsløsninger 2 3 Adm 38 Samarbejdsflader set i forhold til besparelsesforslagene 2 2 Adm 39 Besparelse på 10% på administrationsbygninger 3 3 Adm Besparelse på 5% på lønbudgettet 3 1 Adm Budget for risikostyring - forsikringsteam 3 1 Adm Effektivisering af MED-systemet (mødetid og antal) 3 3 Adm Egen drift af KvikSvar 3 2 Adm Reduktion fra 29 til 23 byrådsmedlemmer 3 3 Adm Grundkapitalindskud i almene boliger 3 1 Adm Kørselsregler reguleres 3 3 Adm

3 47 Nedlæggelse af kantineservice på Nygade 56, Skjern 3 3 Adm Reduktion/standby på byfornyelsesprojekter 3 1 Adm Reduktion af antal direktører 3 3 Adm??? Besparelsesoptimering s.f.a. inddragelse af kaffepauser 3 99 Adm Venskabsbyer - budget nulstilles 3 1 Adm Afskedigelse af mellemledere 4 3 Adm 53 Benchmarking på de bedste ledere 4 2 Adm 54 Central ledelse contra decentral ledelse 4 3 Adm 55 Direktionsændring - færre direktører 4 3 Adm 56 Viden og Strategi - Analyse og Kvalitet bør nedlægges 4 3 Adm 57 Overveje fratrædelsesaftaler allerede inden ansættelse 4 99 Adm 58 Give de ansatte arbejdsro uden flytninger og omstruktureringer 4 99 Adm 59 Ledelsesstruktur og "kasseopdeling" 4 3 Adm 60 Oprydning i overadministration og løsning af kerneopgaver decentralt 4 3 Adm 61 En generel og kritisk gennemgang af personalesammensætning 4 3 Adm 62 Selvbetalt frokost i administrationen 4 99 Adm 63 Slette personalets gratis spisepauser 4 99 Adm 64 Uddelegere ansvar til det yderste led - reducere antallet af mellemledere 4 3 Adm 65 Spar brugen af revisionen til at fremkomme med besparelser - anvend i større udstrækning personalet 4 99 Adm 66 Mindre brug af eksterne konsulenter 4 2 Adm 67 Professionalisering af udvalgsformænd 4 3 Adm 68 Reducer antal byrødder - men mere i løn 4 3 Adm 69 Reducer antal medlemmer af kommunalbestyrelsen til 21 medlemmer 4 3 Adm 70 Reducer antallet af byrådsmedlemmer til Adm 71 Reducer antallet af medlemmer i Kommunalbestyrelsen til 27 måske 25 herunder råd, nævn og kommissioner 4 3 Adm 72 Vurdering af fordele og ulemper ved et byråd med færre medlemmer 4 3 Adm 73 Venskabsbyer afskaffes 4 1 Adm 74 Visionsudvalg - på tværs af partier og udvalg 4 5 Adm 75 Digitalisere og rationalisere mødestruktur 4 4 Adm 76 Videokonference - til brug af mødeafvikling og faglig sparring 4 4 Adm 77 Digitalisering af kommunal administration og borgerservice 4 4 Adm 78 Effektivisering af administrative processer 4 2 Adm 79 Højhastighedsbredbånd i hele kommunen 4 5 Adm

4 80 Krav fra administration om indberetninger og undersøgelser skal minimeres 4 2 Adm 81 Gennemføre simple LEAN-analyser i alle administrative funktioner 4 2 Adm 82 Øget brug af digitale løsninger i dagligdagen 4 4 Adm 83 Udnytte IT-løsninger som MS-Communicator m.v. til interne forvaltningsmøder 4 4 Adm 84 Daglig/ugentlig åbningstid til IT-hjælp til bl.a. ældre medborgere, der ikke mestrer de digitale løsninger. 4 4 Adm 85 Et samlet rådhus (anlægsudgifter) 4 3 Adm 86 RKSK = Fælles rådhus - samling af administration (anlægsudgifter) 4 3 Adm 87 Ikke bygge nyt rådhus 4 3 Adm 88 Rådhuset - rådhusstrukturen 4 3 Adm 89 Salg af aktive rådhuse. I stedet for salg af tomme bygninger 4 3 Adm 90 Decentrale kontorhoteller overalt i kommunen i stedet for 1, 5, 13 rådhuse 4 3 Adm 91 "Èt fælles rådhus" - privat opført 4 3 Adm 92 Samling af administrationen decentral 4 3 Adm 93 Undgå investering i nyt rådhus 4 3 Adm 94 Børnepenge i udlandet - virksomhederne skal melde, når en udenlandsk medarbejder er flyttet tilbage til hjemlandet 4 99 Adm 95 Skære i pensionstillægget 4 99 Adm 96 Avis - Handelstandsforening - Kommunen promoverer sig selv ved at formidle de gode historier 4 5 Adm 97 Fast erhvervsrådgiver til virksomhederne 4 99 Adm 98 Flere penge i bloktilskud - medarbejdere fra udlandet 4 99 Adm 99 Gå aktivt ind i konkrete projekter 4 5 Adm 100 Ildsjæle - også i centerbyerne 4 99 Adm 101 Indføre turistskat - f.eks. 1 euro pr. nat 4 5 Adm 102 Er det en kommunal opgave at indgå i "KRAFT"? 4 99 Adm 103 Marguerit ruten 4 5 Adm 104 RKSK skal kåres til Danmarks bedste erhvervskommune i Adm 105 Branding/udviklingsstrategi for RKSK 4 5 Adm 106 Reklamepenge/branding af RKSK - en anden anvendelse af nuværende penge 4 1 Adm 107 Virksomhedsguide for virksomhederne 4 2 Adm 108 Gå efter at blive "Årets iværksætterkommune" 4 5 Adm 109 Landdistriktsturisme - udnytte ressourcer i landdistrikterne 4 5 Adm 110 Repræsentantskab - ambassadør for kommune - overbygning på borgerpanel 4 5 Adm

5 111 Samarbejde med ejere i.f.m. nedrivning af ejendomme - på den måde kan puljen række længere 4 5 Adm 112 Sanere overlevelsestruede bebyggelser/områder og styrke andre 4 5 Adm 113 Gratis strøm til de nræmeste vindmølle naboer 4 99 Adm KL Centralisering af opgaver med bogføring og regnskab 5 3 Adm KL Indregning af planlagte IT-projekter i budget 5 4 Adm KL Ny gevinstberegningsmetode på indkøb 5 2 Adm KL Indkøb - opprioritering af fælles aftaler 5 2 Adm KL Indkøb - opstille strategiske besparelsesmål for hele perioden 5 2 Adm KL Optimering af arealanvendelse - kommunale ejendomme 5 3 Adm KL Flytteudgifter og opsigelser 5 3 Adm Adm Adm I alt forslag Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: Nedsættelse af antallet af sager vedr. arbejdsmarkedsydelse med 33 sager - investering i en jobkonsulent inkl. 114 etableringsudgifter 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af personer på kontanthjælp med 36 personer over 2 år - investering i 2 socialrådgivere og en psykolog inkl. etableringsudgifter 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger - investering i 1,3 ny stilling 2 1 Beskæft Optimere arbejdet omkring seniorjob - ansættelse af en jobkonsulent 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 52 ugers varighed med 16 - investering i en psykolog 2 1 Beskæft Flytning af passive kontanthjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere til aktiv med henblik på ordinær beskæftigelse - ansættelse af 4 personer 3 1 Beskæft KL Psykologansættelse til at nedbringe sygedagpenge 5 1 Beskæft Beskæft. Beskæft. Beskæft. Beskæft. Beskæft. I alt forslag Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget

6 Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Dagtilbud og Undervisning: Aflastning af børn fra SkjernÅ-skolen og specialbørnehaven 128 hjemtages til RKSK 1 1 DA/UND? Luk alle små skoler og daginstitutioner (anlægsudgifter) 1 3 DA/UND??? Lukkedage i institutioner i.f.m. ferier - evt. reduktion af 130 forældrebetaling 1 1 DA/UND? SFO og børnehave sammenlægges - er gennemført med projekt ledelse og organisering 1 3 DA/UND Brugerbetaling i.f.t. tilkøb af pasning 1 1 DA/UND Digitalisering af møder. Besparelse på tid og kørselsudg. 1 4 DA/UND? Skære ned på forplejning samt bruge kommunens lokaler 134 til mødeaktiviteter 1 3 DA/UND? Organiseret samkørsel til møder og kurser - via intranet 1 2 DA/UND? Annullering af planlagt ansættelse af inklusionsmedarbejdere 136 og forandringsagenter 1 1 DA/UND Nedlæggelse af det centrale niveau af sprogvejlederfunktion 1 1 DA/UND Ændret 10. klasse tilbud 2 1 DA/UND Pædagogstuderende og pædagogass.elever indregnes i 139 normeringen - SFO og daginstitutioner 2 1 DA/UND Nedlæggelse af Stadil-Vedersø skole 2 3 DA/UND Omdanne små skoler til afdelinger under større skoler 2 3 DA/UND???? 142 "Optimal" skolestruktur - vil medføre udgifter til anlæg 2 3 DA/UND??? Evt. følgeudgifter til friskoleudgifter 2 3 DA/UND???? 143 Centralisering af overbygning - vil medføre udg. til anlæg 2 3 DA/UND??? Reduktion af diverse puljer m.v DA/UND Nedlæggelse af Dagskolen Opsund 2 1 DA/UND Nedsættelse af personalenormeringen ved Specialbørneh. 2 1 DA/UND Nedsættelse af den samlede ramme til folkeskolerne 2 1 DA/UND Rammebesparelse på ungdomsskolens sml. budget inkl. 148 etablering af nye adm. lokaler 2 1 DA/UND Oprettelse af vuggestueafdelinger i landområder - vil medføre udgifter til anlægsinvesteringer 2 1 DA/UND Reduktion i antal tilsynsførende dagplejepædagoger 2 1 DA/UND Ændret normering i vuggestueafdelinger 2 1 DA/UND Ændret normering i børnehaver 2 1 DA/UND Sammenlægning af Nr. Vium og Troldhede børnehuse - evt. salgsindtægt af bygninger i Nr. Vium 2 3 DA/UND Nedlæggelse af Højmark Børnehus 2 3 DA/UND Nedlæggelse af No Børnehus 2 3 DA/UND Nedlæggelse af Mariehønen Ølstrup 2 3 DA/UND

7 157 Opsigelse af driftsoverenskomsten med Hover-Torsted Børnehus 2 1 DA/UND Nedlæggelse af Børnehaven Damtoften 2 3 DA/UND Skoletransport/befordring (skoledistrikter, specialskoler) 3 3 DA/UND Reducering af skolebiblioteker i.f.m. sammenlægning 160 af skoler 3 3 DA/UND???? 161 Besparelse på skoleområdet - inspireret af de billigste kommuner i landet 3 1 DA/UND???? 162 Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) - besparelse som følge af færre STU-elever 3 1 DA/UND Specialundervisning - overvejelse om evt. reduktion af antal pladser 3 1 DA/UND???? 164 Fælles puljer skoleområdet - fjernelse af uudmøntede budgetpuljer 3 1 DA/UND Besparelse på dagtilbud ud fra et beregnet potentiale i en rapport fra KORA 3 1 DA/UND???? 166 Mindre tilskud til privat pasning 3 1 DA/UND Børnehuse (dagpleje/vuggestue/børnehave) - min børn i daginst. (anlægsudgifter?) 3 3 DA/UND???? 168 Børnehuse (dagpleje/vuggestue/børnehave) - gæstehuse i den inst., hvor dagplejen er tilknyttet 3 3 DA/UND???? 169 Markedsgørelse af 10. klasse 4 1 DA/UND Specialundervisning - udgifter lægges ud til de enkelte 170 skoler 4 3 DA/UND 171 Fælles ledelse af små enheder (skoler) 4 3 DA/UND Reduktion af "konsulenttimer" i skolevæsenet og sandsynligvis 172 også i en række andre områder 4 1 DA/UND 173 Regler for betaling til friskoler 4 1 DA/UND 174 Idrætsforeninger som delvis erstatning for SFO 4 1 DA/UND 175 Reduktion af åbningstider i daginstitutioner 4 1 DA/UND Tvungen tilmelding - såfremt børn er tilmeldt pasning og 176 alligevel ikke kommer, betales et gebyr 4 2 DA/UND 177 Rabatordning til tilflyttere - gratis pasningsordning i de første 2 år (vuggestue og/eller børnehave) 4 5 DA/UND KL Ændring af demografiregulering - dagtilbud 5 1 DA/UND KL Strukturtilpasning af dagtilbud 5 1 DA/UND KL Ændring af demografiregulering - undervisning 5 1 DA/UND Inddragelse af ikke udmøntede puljer på dagtilbud og KL undervisning 5 1 DA/UND KL Nye visitationsregler for specialundervisning 5 1 DA/UND KL Ændring af skolestruktur 5 3 DA/UND KL Ændring af SFO-strukturen 5 3 DA/UND

8 DA/UND I alt forslag Dagtilbud og Undervisning Børn og Familie: 178 Digitalisering 1 4 BF Et samlet Børn og Familie i én bygning 1 3 BF Flere gruppetilbud til børn og voksne 1 1 BF Fleksible foranstaltninger 1 1 BF Betaling for medarbejderkaffe - mødeforplejning 1 99 BF Tandplejen - gennemføre udbud på dentale forbrugsvarer 183 i samarbejde med andre kommuner 1 1 BF Større andel af anbringelser i plejefamilie - inkl. 1 ny stilling - netto 1 1 BF Forventet mindreforbrug til anbringelser med henvisning til budgetopfølgning BF Fjerne tilbud om gratis parterapi i RKSK 1 1 BF Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager 187 kommunal tandpleje på private klinikker - inkl. ny stilling 1 1 BF Andelen af plejefamilieanbringelser øges - investering for at opnå driftsbesparelse bla. en stilling 2 1 BF Andelen af plejefamilieanbringelser øges - driftsbesparelse 2 1 BF Demografiregulering af Tandplejens budget 2 2 BF Demografiregulering af Sundhedsplejens budget 2 2 BF Mindreforbrug til forebyggende foranstaltninger og anbringelser 191 reduceret til oprindelig råderumspulje på 2,6 mio. kr. 2 2 BF Annullering af tilbuddet om gratis parterapi i RKSK 2 1 BF Seksualvejledning og undervisning i sexoverførte sygdomme 193 til elever, der går på ungdomsuddannelse, ophører 2 1 BF Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager kommunal tandpleje på private klinikker - investering i 0,8 tandplejer 2 1 BF Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager kommunal tandpleje på private klinikker - driftsbesparelse 2 1 BF Produktivitetspotentialer i Børn og Familie - der er alternativt forslag samt andel vedrører kto BF Mindreforbrug til forebyggende foranstaltninger og anbringelser inklusiv råderumspulje på 5 mio. kr. 3 2 BF Produktivitetspotentialer i Børn og Familie - alternativ 3 2 BF Puljer i Børn og Familie - udvikling og uddannelse 3 2 BF Benytte institutioner, som er beliggende i kommunen til 199 anbringelse af børn og unge 4 1 BF 200 Begrænse antallet af eksternt anbragte børn 4 1 BF

9 201 Tidlig indsats for udsatte børn - forældrekursus - omsorg for skilsmissebørn og i.f.m. forældres dødsfald 4 2 BF 202 Børn, der kan benytte alm. buskørsel inden diagnosen, kan også benytte bussen efter, der er stillet diasnose 4 1 BF 203 Forældre til handicappede børn bør have de samme udgifter, som forældre til ikke handicappede børn 4 1 BF KL Nedsættelse af prisen på døgnanbringelser 5 1 BF KL Demografiregulering på forebyggende foranstaltninger 5 1 BF KL Demografiregulering på børnetandpleje 5 1 BF KL Demografiregulering på sundhedspleje 5 1 BF BF BF I alt forslag Børn og Familie I alt forslag Børne- og Familieudvalget I alt indstillet Børne- og Familieudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Kultur- og Fritid 204 Gennemtænk landdistriktsbetjeningen - bibliotek 1 1 KF Gradueret personlig betjening i Hvide Sande og Videbæk 205 biblioteker 1 1 KF Nedlæggelse af "Biblioteket kommer" ordning 1 1 KF Besparelser på stadion og idrætsanlæg 2 1 KF "Biblioteket kommer" ordningen nedlægges 2 1 KF Ny landdistriktsbetjening fra Biblioteket i stedet for bogbus - investeringsudgifter 2 1 KF Ny landdistriktsbetjening fra Biblioteket i stedet for bogbus - driftsbesparelser 2 1 KF Fritidsområdet i øvrigt 2 1 KF Gradueret betjening på bibliotekerne i Hvide Sande og Videbæk 2 1 KF Kulturpuljen 2 1 KF Lokaletilskud 2 1 KF Musikskole 2 1 KF Rammebesparelse Museum 2 1 KF Folkeoplysning - reducere budget for aftenskoler 3 1 KF Reducere tilskuddet til museet 3 1 KF Tilskud til omklædningsrum vedr. udeidræft 3 1 KF Stop med afholdelse af Sjov Ferie 3 1 KF Nedsættelse af tilskuddet til teatret OM 3 1 KF Tilskudsstrukturen - besparelse på lokaletilskud 3 1 KF Nedlæggelse af bogbussen 3 1 KF? Boldbaner - reduceret pleje af baner og evt. færre baner 3 1 KF

10 224 Brugerbetaling på lån af skønlitteratur og musik på bibliotekerne 4 1 KF 225 Brugerbetaling på f.eks. biblioteker 4 1 KF Fuld brugerbetaling på foredrag og koncerter m.m., der 226 arrangeres af kommunale institutioner 4 1 KF 227 Tiltrække familier med Danmarks bedste og billigste idrætsfaciliteter - tilskud til børnefamilier 4 5 KF 228 Finde nye ideer til eksisterende rammer - f.eks. cykellejrskole 4 5 KF 229 Jobbørs til synliggørelse af "frivillige opgaver" - hjælpe på tværs af foreninger 4 2 KF 230 Kulturkloner skal generere omsætning - kommer der mere end "bare" kultur ud af det? 4 5 KF 231 Kunstcampus - oprette en fysisk eller vituel camp omkring skabende kunst efter f.eks. Ringkøbing Campus tanken 4 1 KF KL Biblioteker, lukning af Tarm og bogbussen 5 3 KF KL Opsige tilskuds- og driftsaftaler til sportshaller 5 1 KF KL Lokaletilskud, forslag om tilskudsprocenterne 5 1 KF KL Reducere anlægstilskud (idrætshaller) 5 1 KF KF KF I alt forslag Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 Sundhed & Omsorg 232 Lukning af 5 mindre ældrecentre 1 3 S og O Indfrielse af lån vedr. ældrecentre, der lukkes 1 3 S og O Sænkning af serviceniveau for praktisk bistand 1 1 S og O Reducere støtten til frivillig socialt arbejde området midler 1 1 S og O Reducere øvrige faste tilskud til foreninger m.v. på frivillig 235 området 1 1 S og O Faglig drift og udvikling, nedlæggelse af 32 timers stilling 1 2 S og O Bassinleje aftale om tilskud til privatpraktiserende fysioterapeut opsiges 1 1 S og O Friplejehjem - nedsættelse af serviceniveau 1 1 S og O Øget betaling for brugerkort til aktivitetscentrene 1 1 S og O Fra forsorgshjem til egen bolig - netto 1 1 S og O Kørsel, nærmere undersøgelse herunder evt. også øget brugerbetaling for transport til aktivitetscentrene 1 1 S og O Serviceledere/servicemedarbejdere harmonisering 1 3 S og O

11 243 Hjælpemidler, bla. ved opstramning af kriterierne for tildeling 1 1 S og O Organisering af ældreområdet (2 områder) 1 3 S og O Lukning af 5 mindre ældrecentre 2 3 S og O Evt. udgifter til indfrielse af lån til støttet byggeri 2 3 S og O Reduktion af serviceniveau og kriterier for modtagelse af 246 praktisk bistand og personlig pleje 2 1 S og O Fra forsorgshjem til egen bolig - investering en medarbejder midlertidig 2 år 2 1 S og O Fra forsorgshjem til egen bolig - driftsbesparelse 2 1 S og O Betaling af bassinleje - aftale opsiges 2 1 S og O Personalebesparelser på Sundhedscenter Vest 2 1 S og O Besparelse af personale i Faglig drift og udvikling 2 1 S og O Reducere støtte til frivilligt social arbejde ( 18 - midler) 2 1 S og O Frivilligområdet - øvrige faste tilskud til foreninger m.v. reduceres 2 1 S og O Friplejehjem - tilpasning af serviceniveau 2 1 S og O Hjælpemidler (bla. ved opstramning af kriterierne for tildeling 2 1 S og O Aktivitetsområdet - brugerbetaling/det nye borgersyn 2 1 S og O Ny struktur for serviceledere/servicemedarbejdere i Sundhed og Omsorg 2 3 S og O Reduktion i uddannelse og årskonferencer 2 99 S og O Besparelse i hjemmesygeplejen 2 1 S og O Eventuel udlicitering på ældreområdet, særligt plejehjemmene/ældrecentrene 3 2 S og O Kan ældrecenterstrukturen optimeres 3 3 S og O?? 261 Nedsættelse af serviceniveau i hjemmeplejen 3 1 S og O???? Optimering af kørselsplanlægningen - kan der evt. indhentes 262 et privat tilbud på opgaven? 3 3 S og O???? 263 Effektivisering af vagtplanlægningen, herunder bemandingen på ældrecentrene om natten? 3 2 S og O Personalesammensætningen i Sundhed og Omsorg i.f.t. opgavevaretagelsen - kan der i højere grad anvendes sosu-personale? 3 1 S og O Hvordan kan brugerne/borgerne blive mere aktive i brugerens velfærdsydelse - velfærdsteknologi? 3 4 S og O Besparelse ved at nedsætte kørselstaksten 3 3 S og O Øget brugerbetaling på aktivitetscentrene 3 1 S og O Betaling for brugerkort til Aktivitetscentre kan hæves 4 1 S og O 269 Digital sårpleje - borgeren kontaktes og tilses digitalt 4 1 S og O 270 Øget kvalitet i genoptræningen og gerne digitalt 4 1 S og O 271 Regler for betaling til friplejehjem 4 1 S og O 272 Antallet af ældre- og pensionistboliger 4 2 S og O

12 KL Lukning af 118 plejeboliger 5 3 S og O KL Indfrielse af restgæld ved lukning af plejeboliger 5 3 S og O Ældreboliger, huslejeudgift spares ved at anvende dem i stedet for nyt byggeri på Holmegårdsvej 5 3 S og O KL KL Ingen demografisk fremskrivning i budgetterne 5 1 S og O KL Investering i velfærds-teknologi 5 4 S og O KL Rationel madproduktion 5 1 S og O KL Etabler servicecenter for administration 5 3 S og O S og O I alt forslag Sundhed og Omsorg Handicap og psykiatri 273 Digitalisering - udelukkende lønudgift i bostøtten 1 4 VOK Bofællesskab til unge mellem 18 og 35 år (tværgående) forebyggende tiltag - etableringsudgifter 1 1 VOK Kørsel - "brugere ansættes som frivillige chauffører" 1 3 VOK Samtaler på støttecentrene/centrene med brugere - forslaget 276 skal opnås sammen med det første forslag 1 1 VOK Sammenlægning af støttecentrene i Hvide Sande og Ringkøbing 1 1 VOK Ændring i serviceudbud - serviceudvidelse 1 1 VOK Sammenlægning af Rosengårdens dagtilbud og Skjern støttecenters café tilbud - forudsætning inden for afsat 279 rådighedsbeløb i VOK Bostøtte i stedet for botilbud, yderligere egendrift og mindre køb 1 1 VOK Minimere transportudgifter - nærmest geografiske dagtilbud 1 3 VOK Kørsel - bedre udnyttelse af busser. Der henvises til 282 "flådeanalysen". 1 3 VOK Samarbejde på tværs af centre i forhold til de administrative medarbejdere og pedeller - netto 1 3 VOK Servicenedsættelser - netto 1 1 VOK Mødevirksomhed og arbejdsgange effektiviseres 1 3 VOK Et rummeligt normalområde indenfor voksenområdet 2 1 VOK Anvendelse af velfærdsteknologi på centrene - kræver 287 anlægsudgifter til velfærdsteknologiløsninger 2 4 VOK Projektleder til indførelse af velfærdsteknologi 2 4 VOK Mere fokus på frivillighed i centrene samt på inddragelse 288 af pårørende og netværk 2 1 VOK Mindst mulig ydelse/indgreb, mindre køb og yderligere egendrift - vil medføre udgifter til anlægsudgifter 2 1 VOK Projektleder til omstilling og videreudvikling af tilbud indenfor Handicap og Psykiatri 2 1 VOK

13 290 Ændret serviceniveau 2 1 VOK Øget samarbejde på tværs af centrene 2 2 VOK Nedlæggelse af Støttecenter Hvide Sande 2 3 VOK Effektivisering af arbejdsgange m.v. 2 2 VOK Ressourceudnyttelse på centrene, ansættelsesgrad optimeres 294 og matchning af kompetencer 3 2 VOK Yderligere besparelser ud fra mindsteindgrebsprincippet og kan flere klare sig i egen bolig 3 1 VOK Minimering af køb af pladser i andre kommuner og kan der hjemtages yderligere brugere 3 2 VOK Kan centerstrukturen, herunder fordeling af opgaverne på centrene forbedres? 3 1 VOK Vurdering af serviceniveau, kan der ydes mindre praktisk hjælp?, kan ydelserne differentieres? 3 1 VOK Brugerne mere aktive i velfærdsydelse, yderligere velfærdsteknologi, pårørende/frivillige inddrages? 3 1 VOK Kørselstakster og befordringen generelt 3 3 VOK Aftale om "byt" af sagsbehandlere - ved borgere anbragt 301 i andre kommuner 4 2 VOK KL Fastholdelse af økonomisk serviceniveau på niveauet for regnskab VOK VOK I alt forslag Handicap og psykiatri I alt forslag Social og Sundhedsudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Land, By og Kultur 302 Ophør med bekæmpelse af bjørneklo på private arealer 1 1 Teknik Ophør med deltagelse ved afvikling af Beach Maraton 1 1 Teknik Ophør med gratis udlån af flag og flagstænger 1 1 Teknik Reduktion af personaleomkostninger gældende for hele 305 RKSK - rammebesparelse på LBK kto Teknik Harmonisering og reduktion af legepladser i kommunal regi 1 1 Teknik Organisering og effektivisering indenfor LBK - besparelse såvel i drift som administration - trinvis besparelse - OBS der ingår kto. 6, der evt. indgår i forslag fra ADM 1 2 Teknik? Affald/genbrug - grundet takstfastholdelse vil der kunne findes 5% på driftsbudget - brugerfinansieret område 1 99 Teknik Ophør med sommerblomster, vinterdækning og opsætning af juletræer på torvene 1 1 Teknik Luk Stauning Lufthavn 1 1 Teknik Ophør af alle kommunale opgaver på strandene 1 1 Teknik Strøsand i kasser 1 1 Teknik

14 313 Ophør med vejudstyr som bord/bænke og affaldsstativer på vigepladser 1 1 Teknik Betaling for toiletbesøg på offentlige toiletter 1 1 Teknik Ejerskab af kommunale bygninger - etablering af RKSK 315 ejendomme 1 2 Teknik Besparelse på vandløbsvedligeholdelsen 2 1 Teknik Offentlige toiletter indrettes som betalingstoiletter - driftsbesparelse - vil kræve investeringer i låseløsning og 317 opgradering 2 1 Teknik Aktivt medborgerskab om Vej og Park drift 2 1 Teknik Udlicitering af Naturcenter Momhøje 2 2 Teknik Nationalpark Skjern Å 2 99 Teknik Rammebesparelse på naturbeskyttelse og inddragelse 321 frivillige 2 1 Teknik Naturvejledertilskud 2 1 Teknik Nedrivning af ejendomme - driftsbesparelse - vil medføre udgifter til anlægsudgifter 2 2 Teknik Omorganisering, optimering og udlicitering i Vej og Park 2 2 Teknik Ekstra bådpladser i Ringkøbing Havn - indtægter - kræver budget til anlægsinvesteringer 2 1 Teknik Samling af gadelys i et selskab 2 3 Teknik???? 327 Fortsat holde gadelys slukket om natten 2 1 Teknik Reduceret indsats med vandløbsrestaurering 2 1 Teknik Bortfald af kommunalt tilskud til Stauning Lufthavn 2 1 Teknik Rammebesparelse på beredskab 2 1 Teknik Aktivt medborgerskab og Vej og Park drift - gennem øget involvering af borgere opnås der mindre besparelser 3 1 Teknik Ejendomsområdet - afhænde nogle ejendomme 3 2 Teknik Reducere budgettet til blåt flag 3 1 Teknik Rammebesparelse på beredskabet 3 1 Teknik Forringet serviceniveau på vejvedligehold på de veje, der var på vej til at blive privatiseret for nogle år siden. 3 1 Teknik Effektivisering, organisering og udlicitering i Vej og Park drift 3 2 Teknik Udlicitering af skove 3 2 Teknik Besparelse på budget til Ringkøbing skoles stadion og 338 Bølling stadion/legeplads 3 1 Teknik Budgetreduktion på naturvejledertilskud 3 1 Teknik Nationalpark Skjern Å - budgetreduktion 3 99 Teknik Bruger forsyningens ansatte stadig arbejdstid til f.eks. at køre fra Skjern til Hvide Sande i stedet for at køre i 341 forsyningens bil til og fra arbejde? 4 3 Teknik

15 342 Minimumskrav til offentlig transport - krav til, hvor mange der skal bruge off. transport inden man lukker 4 3 Teknik 343 Opret grundejerforeninger straks det er muligt - overfører udgifter fra kommunen til beboerne i området 4 1 Teknik 344 Systematisere vejreparationer - system til registrering 4 4 Teknik Fleksibilitet med vejarbejde i.f.m. byggeri - privat/offentlig 345 samarbejde 4 1 Teknik 346 Virksomheder passer selv områder ud til vej og sti 4 1 Teknik Profilering af Stauning Lufthavn - f.eks. offshore industri 347 og billigruter 4 5 Teknik 348 Modernisere Stauning Lufthavn - installering af udstyr - finansieret af vindmølleprojekter 4 5 Teknik 349 Privatisere drift af havnene omkring fjorden 4 1 Teknik 350 Kommunale byggerier behøver ikke være "guld" 4 1 Teknik KL Vej og Park - bedre styring af vejområdet 5 1 Teknik Identifikation af mulige veje, der kan nedklassificeres til KL ikke llængere at være offentlig vej 5 1 Teknik KL Ophæv kommunalt tilskud til Stauning Lufthavn 5 1 Teknik KL Fælles ejendomsdrift 5 1 Teknik Teknik I alt forslag Teknik og Miljøudvalget I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Tværgående forslag Struktur - afskaffelse af betalte pauser 1 3 Tværgående Forebyggende indsats - dårlige ejendomme 2 2 Tværgående Afledt driftsbesparelse tværgående afledt af forebyggende indsats - dårlige ejendomme 2 2 Tværgående Nyt intranet - øget intern selvbetjening - andel til driftsområder 1,6 mio. kr. minus kr. på adm. 2 4 Tværgående Besparelse på kørsel - lav takst for den øvrige drift, hvor det er muligt overenskomstmæssigt - OBS besparelser på fagområder 2 3 Tværgående Gennemførelse af bilparksanalyse - via flådeanalyse øvrige køretøjer i driften udover adm. 2 3 Tværgående Produktivitet, samarbejdsflader, mødeafholdelse indgår i udmøntningen af besparelsesforslagene, det forudsættes, at der afsættes en "lånepulje" på 5 mio. kr. med en tilbagebetaling på 3 år 2 2 Tværgående Fælles kommunale enheder skal analyseres nærmere forinden man indgår - herunder vurdering af antal arbejdspladser - er der gevinster? 2 3 Tværgående

16 358 Digitale velfærdsløsninger - så digital som mulig - fordeles i.f.t., hvor det kan udmøntes - nærmere undersøgelse 2 4 Tværgående Investeringer i digitale velfærdsløsninger - drift 2 4 Tværgående RKSK ejendomme - henvisning til tidligere oplæg - opmærksom på begrænsninger i.f.t. social institutioner samt 359 specielle forhold i.f.t. nuværende praksis 2 2 Tværgående Kørselskontor/kørselssamarbejde - evt. besparelse set i forhold til udmeldinger i Økonomiaftalen for se evt. andre forslag 2 2 Tværgående Fælles strategi for landdistrikterne - helhedstænkning 4 2 Tværgående 362 Landsbyerne - borgernes egne kræfter 4 2 Tværgående 363 Begræns fraflytning og øg tilflytning til kommunen 4 5 Tværgående Bosætning - nye borgere i kommunen - fastholdelse af 364 eksisterende 4 5 Tværgående 365 Tilskud til tilflyttere 4 5 Tværgående 366 RKSK - et godt sted for ældre 4 5 Tværgående 367 Få alle ressourcer i spil og øg tilflytningen 4 5 Tværgående 368 Gennemføre simple LEAN-analyser på alle kørende medarbejdere 4 2 Tværgående 369 Ung i RKSK - skarp profil/større indsats for såvel de stærke unge og ikke mindst de svageste 4 2 Tværgående 370 "Vores Aarhus" for unge 4 5 Tværgående Varsling af møde - indkaldelse/aflysninger - sms eller 371 mail forinden mødet 4 2 Tværgående Udnyttelse af kommunale tomme bygninger eller salg af dem 4 99 Tværgående Fjerne betalt frokostpause for kommunens ansatte 4 99 Tværgående 374 Delvis selvbetalt frokostpause 4 99 Tværgående 375 Deltidsansatte - konvertere deltidsansatte til fuldtidsansatte 4 2 Tværgående 376 Frihed til indkøb til laveste pris 4 99 Tværgående 377 Indkøbsaftaler bør gøres frivillige for kommunens institutioner 4 99 Tværgående 378 Samordning af taxakørsel til institutioner 4 3 Tværgående "Pendlere, tag arbejde med hjem" - erhvervsliv i kommunen markedsføres på hjemmeside, der kan henvises til 4 5 Tværgående Nemmere adgang til at anmelde socialt bedrageri 4 99 Tværgående 381 Ansvar følger kompetence - overbygning på borgerpanel 4 2 Tværgående 382 CYKEL-KRAFT - RKSK verdens bedst cyklende kommune 4 5 Tværgående 383 Danmarksmester i offentlig service og tilgængelighed 4 5 Tværgående 384 "Det bliver det, vi kalder det" - ændre retorik 4 5 Tværgående 385 Digital mødeafvikling og kommunikation med omverdenen 4 4 Tværgående 386 Endnu mere digitalisering - anvend i større udstrækning 4 4 Tværgående 387 Få ideer til besparelser gennem benchmarking med andre kommuner 4 2 Tværgående

17 388 Gennemgå alle offentlige tilskud til foreninger, virksomheder og enkeltpersoner - "trykprøve" 4 1 Tværgående 389 "Giv noget tilbage til samfundet" - dem der modtager ydelser fra samfundet giver noget tilbage igen 4 1 Tværgående 390 Gratis buskørsel i hele RKSK for alle borgere, ansatte ved kommunen og turister 4 5 Tværgående 391 Reducere offentlig bustransport til udelukkende at være skolebusser 4 3 Tværgående 392 "Hele Danmarks foretrukne alderdomshjem" - attraktivt for velstillede pensionister og efterlønnere at flytte til RKSK 4 5 Tværgående 393 Hele Danmarks foretrukne bosætningskommune - især de velstillede pensionister og arbejdende børnefamilier 4 5 Tværgående 394 Indhente tilbud efter kommunens egne retningslinjer - spørge andre virksomheder i kommunen, når der indhentes tilbud 4 99 Tværgående 395 Innovation og tiltrækning af flere virksomheder 4 5 Tværgående Kommunens eget "rejsehold" i stedet for eksterne konsulenter Tværgående 397 Kortere vej til beslutning 4 3 Tværgående Mere privatisering - alt relevant bør komme i udbud hos 398 private firmaer 4 2 Tværgående 399 Reducer udgifter til kørsel 4 3 Tværgående 400 "Smag på de fremmede kulturer i vores lokalområde" 4 99 Tværgående 401 Bekæmpelse af socialt bedrageri 4 2 Tværgående Sundhedsprofil - som energi gennem forebyggelse 402 og frivillighed 4 99 Tværgående 403 Tænk i afledte effekts 4 5 Tværgående 404 Udflytning og lokalisering af dele af administration og teknik 4 2 Tværgående 405 Udviklings-/helhedsplan for hele kommunen 4 5 Tværgående 406 Tilbud til årige 4 99 Tværgående KL Afskaffelse af råderumspuljer 5 1 Tværgående KL Lægekørsel bringes i udbud - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående KL KL KL Kørsel til genoptræning; samarbejde med regionen om "spilleregler" for visitation til kørsel - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående Kørsel til specialundervisning; samkørsel mellem Skjern- Å skolen og specialcenter syd, hjemkørsel fra SFO i ferieperioder, opsamlingssteder - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående Almindelig skolekørsel, reducere antallet af hjemkørsler på rabatruter, lukke rabatrute nr anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående

18 KL Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Bemærkninger Individuel handicapkørsel, skærpet visitationspraksis og samle visitationsansvar og budgetansvar hos en enhed - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående Tværgående Tværgående I alt forslag Tværgående I alt indstillet Tværgående forslag Overførselsudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: 114 Nedsættelse af antallet af sager vedr. arbejdsmarkedsydelse med 33 sager - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af personer på kontanthjælp med 36 personer over 2 år - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 52 ugers varighed med 16 - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft Flytning af passive kontantyhjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere til aktiv med henblik på ordinær beskæftigelse - brutto før ansættelse 3 1 Beskæft Revurdering af tildelte førtidspensioner 3 1 Beskæft.???? 121 Undersøgelse og optimering af Projektenheden 3 1 Beskæft.???? 122 Virksomhedscentre i lokalområderne (Hedensted modellen) 3 1 Beskæft.???? 123 Ledige skaber nye unikke virksomheder 4 5 Beskæft. 124 Mennesker i seniorjob plante skov sammen med krigsveteraner 4 1 Beskæft. 125 Reducer løntilskud (jobrotation) - løntilskud reduceres til den løn den ledige reelt får hos virksomheden 4 1 Beskæft. 126 Afskaffelse af kontanthjælp og indførelse af opkvalificeringsydelse 4 1 Beskæft. 127 Bedre udnyttelse af ansatte på kommunens kompetencecentre - andre arbejdsopgaver 4 5 Beskæft. KL Indregne måltallet på 124 for bruttotilkendelser af førtidspension i RKSK's beregningsmetoder 5 1 Beskæft KL Besparelser fra førtidspensioner anvendes til ressourceforløb 5 1 Beskæft KL Sygedagpenge, fortsat indsats; indarbejdelse af det lave regnskabsniveau fra 2013 i de kommende år 5 1 Beskæft KL Sygedagpenge, besparelser på sygedagpenge p.g.a. psykologprojekt 5 1 Beskæft

19 Beskæft. Beskæft. I alt forslag Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Sundhed og Omsorg S og O S og O S og O I alt forslag Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Forslag i alt oprindelig heraf finansieringsforslag på overførselsudgifter heraf finansieringsforslag på serviceudgifter Serviceudgifter I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget heraf Spor 1 - MED-organisationen heraf Spor 2 - Chefforum heraf Spor 3 - Det politiske niveau heraf Spor 4 - Borgersporet heraf Spor 5 - KL I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget I alt indstillet vedr. tværgående forslag Summen af alle indstillede forslag - serviceudgifter Overførselsudgifter I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget Summen af alle indstillede forslag - overførselsudgifter Summen af alle indstillede forslag - både serviceudgifter og overførselsudgifter Direktionens strategiske overskrifter 1 At reducere og nytænke kerneydelsen

20 2 At sikre sammenhæng og effektivitet i opgaveløsningen 3 At lade kvalitet styre struktur 4 At være så digital som mulig 5 At sikre væksten 99 Øvrige Opgørelse af indstillede forslag - fordelt på Strateginumre Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr I alt

Chefforums konklusioner vedr. Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 nye ressourcer i spil. Indledning

Chefforums konklusioner vedr. Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 nye ressourcer i spil. Indledning N O T A T Til Byrådet Kopi Fra Chefforum Emne Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 nye ressourcer i spil Dato 03. marts 2014 Sagsnummer Chefforums konklusioner vedr. Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 nye ressourcer

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Budgetforlig 2012-2015

Budgetforlig 2012-2015 Budgetforlig - Børne - og Skoleudvalget E-02-01 D BSU Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker E-01-01 D BSU Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Serviceudgifter: 1. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger

Serviceudgifter: 1. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Budgetkonference 28. - 29. august 2014. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Opgørelse af mulige besparelsespotentialer og investeringer - "find 10 mio. kr."

Opgørelse af mulige besparelsespotentialer og investeringer - find 10 mio. kr. 19 45 Gennemgang af ekisterende lejeaftaler 126 206 Centralt byttegenbrugsdepot Opgørelse af mulige besparelsespotentialer og investeringer - "find 10 mio. kr." Nr ID Effektiviserings Sektor Bemærkninger

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere