Budgetkonference august RKSK besparelsesforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkonference 28. - 29. august 2014. RKSK 3.0 - besparelsesforslag"

Transkript

1 Budgetkonference august RKSK besparelsesforslag Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Reduktion af Byråd til 19 medlemmer inkl. bortfald af honorar ved vielse 1 3 Adm Ny ledelsesstruktur for kommunen, færre ledere, ledelsesakademi 1 3 Adm Reduktion af antal valgsteder og digitalisering 1 3 Adm Ændret takst for kørselsgodtgørelse 1 3 Adm Mere brug af teknologi til virtuelle møder og adfærdsændring 1 4 Adm Udnyt lånedispensation - efter renter og afdrag 1 99 Adm Henvendelse fra borgere og virksomheder - anslået rammebesparelse 1 2 Adm Digitalisering af manuelle arbejdsgange - buskort til elever 1 4 Adm Nyt intranet - administrationens andel udgør ca. 10% af beregning på 1,6 mio. kr. 1 4 Adm Reduktion i antal lokationer - eksisterende adm.adresser 1 3 Adm Effektiv opgaveløsning - arbejdsgangsanalyser, talegengivelse m.v. - netto 1 2 Adm Reklamer - NEJ TAK 1 99 Adm Fælles sekretariat for børn og familie - fælles lokation 1 3 Adm Faktueringsmodul 1 4 Adm Omkostningsgebyr for opkrævning af landvindingslaug 1 1 Adm Hjemtagelse af kommunens backup på it-systemer fra KMD 1 2 Adm Færre kopimaskiner, printer m.v. - halvering af leasingudg. 1 2 Adm Egen drift af KvikSvar 1 2 Adm Kantineservice i Nygade 56, Skjern 1 3 Adm Hjemtagelse af sikkerhedsovervågning af it-drift 1 2 Adm Besparelse af tilskud til TGV-turistgruppen 1 1 Adm Nedlæggelse bosætningsorganisationen i regi af Handelsstandsforeningen 1 1 Adm Budget for risikostyring - forsikringsteam 1 1 Adm Grundkapitalindskud i almene boliger 1 1 Adm Venskabsbyer - budget nulstilles 1 1 Adm Samling af forvaltninger - færre adresser 1 3 Adm

2 14 Optimering af software - talegengivelse, nyt intranet 1 4 Adm Nyt intranet - øget intern selvbetjening 2 4 Adm Nedlæg Hvide Sande rådhus (evt. salgsindtægt) 2 3 Adm Digital talegenkendelse 2 4 Adm Lync projekt eller lignende 2 4 Adm Obligatorisk digital selvbetjening 2 4 Adm Digitalisering af buskort 2 4 Adm Prisreduktion gennem KOMBIT 2 4 Adm Økonomi- og optimeringsprojekt på printere og kopimask. 2 4 Adm Lukke kantinen Nygade 56, Skjern 2 3 Adm Reducere antallet af administrationsbygninger - lukke Kjærgaardsvej i Ringkøbing 2 3 Adm Reducere antallet af administrationsbygninger - lukke kursusbygningen i Hanning og anvende andre muligheder 2 3 Adm Forventet huslejeudgift til alternative bygninger afled af lukning af kursusbygning i Hanning 2 3 Adm Reduktion af servicepersonale s.f.a. digital post og fjernprint 2 4 Adm Udbud af håndværkerydelser 2 2 Adm procent gevinstrealisering 2 2 Adm Samling af den økonomiske administration - se bilag 2 2 Adm Nedbring antallet af byrådsmedlemmer til Adm Reducerer antallet af valgsteder og digitaliser valghandling 2 3 Adm Udviklingsprojekt digitalisering - investering i ansættelse 2 4 Adm Udviklingsprojekt digitalisering - personalereduktion 2 4 Adm Besparelse vedrørende kørsel på konto Adm Færre pauser - drop kaffepausen 2 99 Adm Gennemførelse af bilparksanalyse - via flådeanalyse 2 3 Adm Skær MED organisationen til det lovanbefalede - forslag er højere end oprindelig drøftet i F/S 2 3 Adm Ledelsesstruktur - vurdering med baggrund i konstitueringsaftalen. Den fremtidige ledelsesstruktur skal afspejle den nye virkelighed i RKSK Adm 37 Rådhusstruktur - digitaliseringsløsninger 2 3 Adm 38 Samarbejdsflader set i forhold til besparelsesforslagene 2 2 Adm 39 Besparelse på 10% på administrationsbygninger 3 3 Adm Besparelse på 5% på lønbudgettet 3 1 Adm Budget for risikostyring - forsikringsteam 3 1 Adm Effektivisering af MED-systemet (mødetid og antal) 3 3 Adm Egen drift af KvikSvar 3 2 Adm Reduktion fra 29 til 23 byrådsmedlemmer 3 3 Adm Grundkapitalindskud i almene boliger 3 1 Adm Kørselsregler reguleres 3 3 Adm

3 47 Nedlæggelse af kantineservice på Nygade 56, Skjern 3 3 Adm Reduktion/standby på byfornyelsesprojekter 3 1 Adm Reduktion af antal direktører 3 3 Adm??? Besparelsesoptimering s.f.a. inddragelse af kaffepauser 3 99 Adm Venskabsbyer - budget nulstilles 3 1 Adm Afskedigelse af mellemledere 4 3 Adm 53 Benchmarking på de bedste ledere 4 2 Adm 54 Central ledelse contra decentral ledelse 4 3 Adm 55 Direktionsændring - færre direktører 4 3 Adm 56 Viden og Strategi - Analyse og Kvalitet bør nedlægges 4 3 Adm 57 Overveje fratrædelsesaftaler allerede inden ansættelse 4 99 Adm 58 Give de ansatte arbejdsro uden flytninger og omstruktureringer 4 99 Adm 59 Ledelsesstruktur og "kasseopdeling" 4 3 Adm 60 Oprydning i overadministration og løsning af kerneopgaver decentralt 4 3 Adm 61 En generel og kritisk gennemgang af personalesammensætning 4 3 Adm 62 Selvbetalt frokost i administrationen 4 99 Adm 63 Slette personalets gratis spisepauser 4 99 Adm 64 Uddelegere ansvar til det yderste led - reducere antallet af mellemledere 4 3 Adm 65 Spar brugen af revisionen til at fremkomme med besparelser - anvend i større udstrækning personalet 4 99 Adm 66 Mindre brug af eksterne konsulenter 4 2 Adm 67 Professionalisering af udvalgsformænd 4 3 Adm 68 Reducer antal byrødder - men mere i løn 4 3 Adm 69 Reducer antal medlemmer af kommunalbestyrelsen til 21 medlemmer 4 3 Adm 70 Reducer antallet af byrådsmedlemmer til Adm 71 Reducer antallet af medlemmer i Kommunalbestyrelsen til 27 måske 25 herunder råd, nævn og kommissioner 4 3 Adm 72 Vurdering af fordele og ulemper ved et byråd med færre medlemmer 4 3 Adm 73 Venskabsbyer afskaffes 4 1 Adm 74 Visionsudvalg - på tværs af partier og udvalg 4 5 Adm 75 Digitalisere og rationalisere mødestruktur 4 4 Adm 76 Videokonference - til brug af mødeafvikling og faglig sparring 4 4 Adm 77 Digitalisering af kommunal administration og borgerservice 4 4 Adm 78 Effektivisering af administrative processer 4 2 Adm 79 Højhastighedsbredbånd i hele kommunen 4 5 Adm

4 80 Krav fra administration om indberetninger og undersøgelser skal minimeres 4 2 Adm 81 Gennemføre simple LEAN-analyser i alle administrative funktioner 4 2 Adm 82 Øget brug af digitale løsninger i dagligdagen 4 4 Adm 83 Udnytte IT-løsninger som MS-Communicator m.v. til interne forvaltningsmøder 4 4 Adm 84 Daglig/ugentlig åbningstid til IT-hjælp til bl.a. ældre medborgere, der ikke mestrer de digitale løsninger. 4 4 Adm 85 Et samlet rådhus (anlægsudgifter) 4 3 Adm 86 RKSK = Fælles rådhus - samling af administration (anlægsudgifter) 4 3 Adm 87 Ikke bygge nyt rådhus 4 3 Adm 88 Rådhuset - rådhusstrukturen 4 3 Adm 89 Salg af aktive rådhuse. I stedet for salg af tomme bygninger 4 3 Adm 90 Decentrale kontorhoteller overalt i kommunen i stedet for 1, 5, 13 rådhuse 4 3 Adm 91 "Èt fælles rådhus" - privat opført 4 3 Adm 92 Samling af administrationen decentral 4 3 Adm 93 Undgå investering i nyt rådhus 4 3 Adm 94 Børnepenge i udlandet - virksomhederne skal melde, når en udenlandsk medarbejder er flyttet tilbage til hjemlandet 4 99 Adm 95 Skære i pensionstillægget 4 99 Adm 96 Avis - Handelstandsforening - Kommunen promoverer sig selv ved at formidle de gode historier 4 5 Adm 97 Fast erhvervsrådgiver til virksomhederne 4 99 Adm 98 Flere penge i bloktilskud - medarbejdere fra udlandet 4 99 Adm 99 Gå aktivt ind i konkrete projekter 4 5 Adm 100 Ildsjæle - også i centerbyerne 4 99 Adm 101 Indføre turistskat - f.eks. 1 euro pr. nat 4 5 Adm 102 Er det en kommunal opgave at indgå i "KRAFT"? 4 99 Adm 103 Marguerit ruten 4 5 Adm 104 RKSK skal kåres til Danmarks bedste erhvervskommune i Adm 105 Branding/udviklingsstrategi for RKSK 4 5 Adm 106 Reklamepenge/branding af RKSK - en anden anvendelse af nuværende penge 4 1 Adm 107 Virksomhedsguide for virksomhederne 4 2 Adm 108 Gå efter at blive "Årets iværksætterkommune" 4 5 Adm 109 Landdistriktsturisme - udnytte ressourcer i landdistrikterne 4 5 Adm 110 Repræsentantskab - ambassadør for kommune - overbygning på borgerpanel 4 5 Adm

5 111 Samarbejde med ejere i.f.m. nedrivning af ejendomme - på den måde kan puljen række længere 4 5 Adm 112 Sanere overlevelsestruede bebyggelser/områder og styrke andre 4 5 Adm 113 Gratis strøm til de nræmeste vindmølle naboer 4 99 Adm KL Centralisering af opgaver med bogføring og regnskab 5 3 Adm KL Indregning af planlagte IT-projekter i budget 5 4 Adm KL Ny gevinstberegningsmetode på indkøb 5 2 Adm KL Indkøb - opprioritering af fælles aftaler 5 2 Adm KL Indkøb - opstille strategiske besparelsesmål for hele perioden 5 2 Adm KL Optimering af arealanvendelse - kommunale ejendomme 5 3 Adm KL Flytteudgifter og opsigelser 5 3 Adm Adm Adm I alt forslag Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: Nedsættelse af antallet af sager vedr. arbejdsmarkedsydelse med 33 sager - investering i en jobkonsulent inkl. 114 etableringsudgifter 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af personer på kontanthjælp med 36 personer over 2 år - investering i 2 socialrådgivere og en psykolog inkl. etableringsudgifter 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger - investering i 1,3 ny stilling 2 1 Beskæft Optimere arbejdet omkring seniorjob - ansættelse af en jobkonsulent 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 52 ugers varighed med 16 - investering i en psykolog 2 1 Beskæft Flytning af passive kontanthjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere til aktiv med henblik på ordinær beskæftigelse - ansættelse af 4 personer 3 1 Beskæft KL Psykologansættelse til at nedbringe sygedagpenge 5 1 Beskæft Beskæft. Beskæft. Beskæft. Beskæft. Beskæft. I alt forslag Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget

6 Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Dagtilbud og Undervisning: Aflastning af børn fra SkjernÅ-skolen og specialbørnehaven 128 hjemtages til RKSK 1 1 DA/UND? Luk alle små skoler og daginstitutioner (anlægsudgifter) 1 3 DA/UND??? Lukkedage i institutioner i.f.m. ferier - evt. reduktion af 130 forældrebetaling 1 1 DA/UND? SFO og børnehave sammenlægges - er gennemført med projekt ledelse og organisering 1 3 DA/UND Brugerbetaling i.f.t. tilkøb af pasning 1 1 DA/UND Digitalisering af møder. Besparelse på tid og kørselsudg. 1 4 DA/UND? Skære ned på forplejning samt bruge kommunens lokaler 134 til mødeaktiviteter 1 3 DA/UND? Organiseret samkørsel til møder og kurser - via intranet 1 2 DA/UND? Annullering af planlagt ansættelse af inklusionsmedarbejdere 136 og forandringsagenter 1 1 DA/UND Nedlæggelse af det centrale niveau af sprogvejlederfunktion 1 1 DA/UND Ændret 10. klasse tilbud 2 1 DA/UND Pædagogstuderende og pædagogass.elever indregnes i 139 normeringen - SFO og daginstitutioner 2 1 DA/UND Nedlæggelse af Stadil-Vedersø skole 2 3 DA/UND Omdanne små skoler til afdelinger under større skoler 2 3 DA/UND???? 142 "Optimal" skolestruktur - vil medføre udgifter til anlæg 2 3 DA/UND??? Evt. følgeudgifter til friskoleudgifter 2 3 DA/UND???? 143 Centralisering af overbygning - vil medføre udg. til anlæg 2 3 DA/UND??? Reduktion af diverse puljer m.v DA/UND Nedlæggelse af Dagskolen Opsund 2 1 DA/UND Nedsættelse af personalenormeringen ved Specialbørneh. 2 1 DA/UND Nedsættelse af den samlede ramme til folkeskolerne 2 1 DA/UND Rammebesparelse på ungdomsskolens sml. budget inkl. 148 etablering af nye adm. lokaler 2 1 DA/UND Oprettelse af vuggestueafdelinger i landområder - vil medføre udgifter til anlægsinvesteringer 2 1 DA/UND Reduktion i antal tilsynsførende dagplejepædagoger 2 1 DA/UND Ændret normering i vuggestueafdelinger 2 1 DA/UND Ændret normering i børnehaver 2 1 DA/UND Sammenlægning af Nr. Vium og Troldhede børnehuse - evt. salgsindtægt af bygninger i Nr. Vium 2 3 DA/UND Nedlæggelse af Højmark Børnehus 2 3 DA/UND Nedlæggelse af No Børnehus 2 3 DA/UND Nedlæggelse af Mariehønen Ølstrup 2 3 DA/UND

7 157 Opsigelse af driftsoverenskomsten med Hover-Torsted Børnehus 2 1 DA/UND Nedlæggelse af Børnehaven Damtoften 2 3 DA/UND Skoletransport/befordring (skoledistrikter, specialskoler) 3 3 DA/UND Reducering af skolebiblioteker i.f.m. sammenlægning 160 af skoler 3 3 DA/UND???? 161 Besparelse på skoleområdet - inspireret af de billigste kommuner i landet 3 1 DA/UND???? 162 Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) - besparelse som følge af færre STU-elever 3 1 DA/UND Specialundervisning - overvejelse om evt. reduktion af antal pladser 3 1 DA/UND???? 164 Fælles puljer skoleområdet - fjernelse af uudmøntede budgetpuljer 3 1 DA/UND Besparelse på dagtilbud ud fra et beregnet potentiale i en rapport fra KORA 3 1 DA/UND???? 166 Mindre tilskud til privat pasning 3 1 DA/UND Børnehuse (dagpleje/vuggestue/børnehave) - min børn i daginst. (anlægsudgifter?) 3 3 DA/UND???? 168 Børnehuse (dagpleje/vuggestue/børnehave) - gæstehuse i den inst., hvor dagplejen er tilknyttet 3 3 DA/UND???? 169 Markedsgørelse af 10. klasse 4 1 DA/UND Specialundervisning - udgifter lægges ud til de enkelte 170 skoler 4 3 DA/UND 171 Fælles ledelse af små enheder (skoler) 4 3 DA/UND Reduktion af "konsulenttimer" i skolevæsenet og sandsynligvis 172 også i en række andre områder 4 1 DA/UND 173 Regler for betaling til friskoler 4 1 DA/UND 174 Idrætsforeninger som delvis erstatning for SFO 4 1 DA/UND 175 Reduktion af åbningstider i daginstitutioner 4 1 DA/UND Tvungen tilmelding - såfremt børn er tilmeldt pasning og 176 alligevel ikke kommer, betales et gebyr 4 2 DA/UND 177 Rabatordning til tilflyttere - gratis pasningsordning i de første 2 år (vuggestue og/eller børnehave) 4 5 DA/UND KL Ændring af demografiregulering - dagtilbud 5 1 DA/UND KL Strukturtilpasning af dagtilbud 5 1 DA/UND KL Ændring af demografiregulering - undervisning 5 1 DA/UND Inddragelse af ikke udmøntede puljer på dagtilbud og KL undervisning 5 1 DA/UND KL Nye visitationsregler for specialundervisning 5 1 DA/UND KL Ændring af skolestruktur 5 3 DA/UND KL Ændring af SFO-strukturen 5 3 DA/UND

8 DA/UND I alt forslag Dagtilbud og Undervisning Børn og Familie: 178 Digitalisering 1 4 BF Et samlet Børn og Familie i én bygning 1 3 BF Flere gruppetilbud til børn og voksne 1 1 BF Fleksible foranstaltninger 1 1 BF Betaling for medarbejderkaffe - mødeforplejning 1 99 BF Tandplejen - gennemføre udbud på dentale forbrugsvarer 183 i samarbejde med andre kommuner 1 1 BF Større andel af anbringelser i plejefamilie - inkl. 1 ny stilling - netto 1 1 BF Forventet mindreforbrug til anbringelser med henvisning til budgetopfølgning BF Fjerne tilbud om gratis parterapi i RKSK 1 1 BF Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager 187 kommunal tandpleje på private klinikker - inkl. ny stilling 1 1 BF Andelen af plejefamilieanbringelser øges - investering for at opnå driftsbesparelse bla. en stilling 2 1 BF Andelen af plejefamilieanbringelser øges - driftsbesparelse 2 1 BF Demografiregulering af Tandplejens budget 2 2 BF Demografiregulering af Sundhedsplejens budget 2 2 BF Mindreforbrug til forebyggende foranstaltninger og anbringelser 191 reduceret til oprindelig råderumspulje på 2,6 mio. kr. 2 2 BF Annullering af tilbuddet om gratis parterapi i RKSK 2 1 BF Seksualvejledning og undervisning i sexoverførte sygdomme 193 til elever, der går på ungdomsuddannelse, ophører 2 1 BF Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager kommunal tandpleje på private klinikker - investering i 0,8 tandplejer 2 1 BF Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager kommunal tandpleje på private klinikker - driftsbesparelse 2 1 BF Produktivitetspotentialer i Børn og Familie - der er alternativt forslag samt andel vedrører kto BF Mindreforbrug til forebyggende foranstaltninger og anbringelser inklusiv råderumspulje på 5 mio. kr. 3 2 BF Produktivitetspotentialer i Børn og Familie - alternativ 3 2 BF Puljer i Børn og Familie - udvikling og uddannelse 3 2 BF Benytte institutioner, som er beliggende i kommunen til 199 anbringelse af børn og unge 4 1 BF 200 Begrænse antallet af eksternt anbragte børn 4 1 BF

9 201 Tidlig indsats for udsatte børn - forældrekursus - omsorg for skilsmissebørn og i.f.m. forældres dødsfald 4 2 BF 202 Børn, der kan benytte alm. buskørsel inden diagnosen, kan også benytte bussen efter, der er stillet diasnose 4 1 BF 203 Forældre til handicappede børn bør have de samme udgifter, som forældre til ikke handicappede børn 4 1 BF KL Nedsættelse af prisen på døgnanbringelser 5 1 BF KL Demografiregulering på forebyggende foranstaltninger 5 1 BF KL Demografiregulering på børnetandpleje 5 1 BF KL Demografiregulering på sundhedspleje 5 1 BF BF BF I alt forslag Børn og Familie I alt forslag Børne- og Familieudvalget I alt indstillet Børne- og Familieudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Kultur- og Fritid 204 Gennemtænk landdistriktsbetjeningen - bibliotek 1 1 KF Gradueret personlig betjening i Hvide Sande og Videbæk 205 biblioteker 1 1 KF Nedlæggelse af "Biblioteket kommer" ordning 1 1 KF Besparelser på stadion og idrætsanlæg 2 1 KF "Biblioteket kommer" ordningen nedlægges 2 1 KF Ny landdistriktsbetjening fra Biblioteket i stedet for bogbus - investeringsudgifter 2 1 KF Ny landdistriktsbetjening fra Biblioteket i stedet for bogbus - driftsbesparelser 2 1 KF Fritidsområdet i øvrigt 2 1 KF Gradueret betjening på bibliotekerne i Hvide Sande og Videbæk 2 1 KF Kulturpuljen 2 1 KF Lokaletilskud 2 1 KF Musikskole 2 1 KF Rammebesparelse Museum 2 1 KF Folkeoplysning - reducere budget for aftenskoler 3 1 KF Reducere tilskuddet til museet 3 1 KF Tilskud til omklædningsrum vedr. udeidræft 3 1 KF Stop med afholdelse af Sjov Ferie 3 1 KF Nedsættelse af tilskuddet til teatret OM 3 1 KF Tilskudsstrukturen - besparelse på lokaletilskud 3 1 KF Nedlæggelse af bogbussen 3 1 KF? Boldbaner - reduceret pleje af baner og evt. færre baner 3 1 KF

10 224 Brugerbetaling på lån af skønlitteratur og musik på bibliotekerne 4 1 KF 225 Brugerbetaling på f.eks. biblioteker 4 1 KF Fuld brugerbetaling på foredrag og koncerter m.m., der 226 arrangeres af kommunale institutioner 4 1 KF 227 Tiltrække familier med Danmarks bedste og billigste idrætsfaciliteter - tilskud til børnefamilier 4 5 KF 228 Finde nye ideer til eksisterende rammer - f.eks. cykellejrskole 4 5 KF 229 Jobbørs til synliggørelse af "frivillige opgaver" - hjælpe på tværs af foreninger 4 2 KF 230 Kulturkloner skal generere omsætning - kommer der mere end "bare" kultur ud af det? 4 5 KF 231 Kunstcampus - oprette en fysisk eller vituel camp omkring skabende kunst efter f.eks. Ringkøbing Campus tanken 4 1 KF KL Biblioteker, lukning af Tarm og bogbussen 5 3 KF KL Opsige tilskuds- og driftsaftaler til sportshaller 5 1 KF KL Lokaletilskud, forslag om tilskudsprocenterne 5 1 KF KL Reducere anlægstilskud (idrætshaller) 5 1 KF KF KF I alt forslag Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 Sundhed & Omsorg 232 Lukning af 5 mindre ældrecentre 1 3 S og O Indfrielse af lån vedr. ældrecentre, der lukkes 1 3 S og O Sænkning af serviceniveau for praktisk bistand 1 1 S og O Reducere støtten til frivillig socialt arbejde området midler 1 1 S og O Reducere øvrige faste tilskud til foreninger m.v. på frivillig 235 området 1 1 S og O Faglig drift og udvikling, nedlæggelse af 32 timers stilling 1 2 S og O Bassinleje aftale om tilskud til privatpraktiserende fysioterapeut opsiges 1 1 S og O Friplejehjem - nedsættelse af serviceniveau 1 1 S og O Øget betaling for brugerkort til aktivitetscentrene 1 1 S og O Fra forsorgshjem til egen bolig - netto 1 1 S og O Kørsel, nærmere undersøgelse herunder evt. også øget brugerbetaling for transport til aktivitetscentrene 1 1 S og O Serviceledere/servicemedarbejdere harmonisering 1 3 S og O

11 243 Hjælpemidler, bla. ved opstramning af kriterierne for tildeling 1 1 S og O Organisering af ældreområdet (2 områder) 1 3 S og O Lukning af 5 mindre ældrecentre 2 3 S og O Evt. udgifter til indfrielse af lån til støttet byggeri 2 3 S og O Reduktion af serviceniveau og kriterier for modtagelse af 246 praktisk bistand og personlig pleje 2 1 S og O Fra forsorgshjem til egen bolig - investering en medarbejder midlertidig 2 år 2 1 S og O Fra forsorgshjem til egen bolig - driftsbesparelse 2 1 S og O Betaling af bassinleje - aftale opsiges 2 1 S og O Personalebesparelser på Sundhedscenter Vest 2 1 S og O Besparelse af personale i Faglig drift og udvikling 2 1 S og O Reducere støtte til frivilligt social arbejde ( 18 - midler) 2 1 S og O Frivilligområdet - øvrige faste tilskud til foreninger m.v. reduceres 2 1 S og O Friplejehjem - tilpasning af serviceniveau 2 1 S og O Hjælpemidler (bla. ved opstramning af kriterierne for tildeling 2 1 S og O Aktivitetsområdet - brugerbetaling/det nye borgersyn 2 1 S og O Ny struktur for serviceledere/servicemedarbejdere i Sundhed og Omsorg 2 3 S og O Reduktion i uddannelse og årskonferencer 2 99 S og O Besparelse i hjemmesygeplejen 2 1 S og O Eventuel udlicitering på ældreområdet, særligt plejehjemmene/ældrecentrene 3 2 S og O Kan ældrecenterstrukturen optimeres 3 3 S og O?? 261 Nedsættelse af serviceniveau i hjemmeplejen 3 1 S og O???? Optimering af kørselsplanlægningen - kan der evt. indhentes 262 et privat tilbud på opgaven? 3 3 S og O???? 263 Effektivisering af vagtplanlægningen, herunder bemandingen på ældrecentrene om natten? 3 2 S og O Personalesammensætningen i Sundhed og Omsorg i.f.t. opgavevaretagelsen - kan der i højere grad anvendes sosu-personale? 3 1 S og O Hvordan kan brugerne/borgerne blive mere aktive i brugerens velfærdsydelse - velfærdsteknologi? 3 4 S og O Besparelse ved at nedsætte kørselstaksten 3 3 S og O Øget brugerbetaling på aktivitetscentrene 3 1 S og O Betaling for brugerkort til Aktivitetscentre kan hæves 4 1 S og O 269 Digital sårpleje - borgeren kontaktes og tilses digitalt 4 1 S og O 270 Øget kvalitet i genoptræningen og gerne digitalt 4 1 S og O 271 Regler for betaling til friplejehjem 4 1 S og O 272 Antallet af ældre- og pensionistboliger 4 2 S og O

12 KL Lukning af 118 plejeboliger 5 3 S og O KL Indfrielse af restgæld ved lukning af plejeboliger 5 3 S og O Ældreboliger, huslejeudgift spares ved at anvende dem i stedet for nyt byggeri på Holmegårdsvej 5 3 S og O KL KL Ingen demografisk fremskrivning i budgetterne 5 1 S og O KL Investering i velfærds-teknologi 5 4 S og O KL Rationel madproduktion 5 1 S og O KL Etabler servicecenter for administration 5 3 S og O S og O I alt forslag Sundhed og Omsorg Handicap og psykiatri 273 Digitalisering - udelukkende lønudgift i bostøtten 1 4 VOK Bofællesskab til unge mellem 18 og 35 år (tværgående) forebyggende tiltag - etableringsudgifter 1 1 VOK Kørsel - "brugere ansættes som frivillige chauffører" 1 3 VOK Samtaler på støttecentrene/centrene med brugere - forslaget 276 skal opnås sammen med det første forslag 1 1 VOK Sammenlægning af støttecentrene i Hvide Sande og Ringkøbing 1 1 VOK Ændring i serviceudbud - serviceudvidelse 1 1 VOK Sammenlægning af Rosengårdens dagtilbud og Skjern støttecenters café tilbud - forudsætning inden for afsat 279 rådighedsbeløb i VOK Bostøtte i stedet for botilbud, yderligere egendrift og mindre køb 1 1 VOK Minimere transportudgifter - nærmest geografiske dagtilbud 1 3 VOK Kørsel - bedre udnyttelse af busser. Der henvises til 282 "flådeanalysen". 1 3 VOK Samarbejde på tværs af centre i forhold til de administrative medarbejdere og pedeller - netto 1 3 VOK Servicenedsættelser - netto 1 1 VOK Mødevirksomhed og arbejdsgange effektiviseres 1 3 VOK Et rummeligt normalområde indenfor voksenområdet 2 1 VOK Anvendelse af velfærdsteknologi på centrene - kræver 287 anlægsudgifter til velfærdsteknologiløsninger 2 4 VOK Projektleder til indførelse af velfærdsteknologi 2 4 VOK Mere fokus på frivillighed i centrene samt på inddragelse 288 af pårørende og netværk 2 1 VOK Mindst mulig ydelse/indgreb, mindre køb og yderligere egendrift - vil medføre udgifter til anlægsudgifter 2 1 VOK Projektleder til omstilling og videreudvikling af tilbud indenfor Handicap og Psykiatri 2 1 VOK

13 290 Ændret serviceniveau 2 1 VOK Øget samarbejde på tværs af centrene 2 2 VOK Nedlæggelse af Støttecenter Hvide Sande 2 3 VOK Effektivisering af arbejdsgange m.v. 2 2 VOK Ressourceudnyttelse på centrene, ansættelsesgrad optimeres 294 og matchning af kompetencer 3 2 VOK Yderligere besparelser ud fra mindsteindgrebsprincippet og kan flere klare sig i egen bolig 3 1 VOK Minimering af køb af pladser i andre kommuner og kan der hjemtages yderligere brugere 3 2 VOK Kan centerstrukturen, herunder fordeling af opgaverne på centrene forbedres? 3 1 VOK Vurdering af serviceniveau, kan der ydes mindre praktisk hjælp?, kan ydelserne differentieres? 3 1 VOK Brugerne mere aktive i velfærdsydelse, yderligere velfærdsteknologi, pårørende/frivillige inddrages? 3 1 VOK Kørselstakster og befordringen generelt 3 3 VOK Aftale om "byt" af sagsbehandlere - ved borgere anbragt 301 i andre kommuner 4 2 VOK KL Fastholdelse af økonomisk serviceniveau på niveauet for regnskab VOK VOK I alt forslag Handicap og psykiatri I alt forslag Social og Sundhedsudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Land, By og Kultur 302 Ophør med bekæmpelse af bjørneklo på private arealer 1 1 Teknik Ophør med deltagelse ved afvikling af Beach Maraton 1 1 Teknik Ophør med gratis udlån af flag og flagstænger 1 1 Teknik Reduktion af personaleomkostninger gældende for hele 305 RKSK - rammebesparelse på LBK kto Teknik Harmonisering og reduktion af legepladser i kommunal regi 1 1 Teknik Organisering og effektivisering indenfor LBK - besparelse såvel i drift som administration - trinvis besparelse - OBS der ingår kto. 6, der evt. indgår i forslag fra ADM 1 2 Teknik? Affald/genbrug - grundet takstfastholdelse vil der kunne findes 5% på driftsbudget - brugerfinansieret område 1 99 Teknik Ophør med sommerblomster, vinterdækning og opsætning af juletræer på torvene 1 1 Teknik Luk Stauning Lufthavn 1 1 Teknik Ophør af alle kommunale opgaver på strandene 1 1 Teknik Strøsand i kasser 1 1 Teknik

14 313 Ophør med vejudstyr som bord/bænke og affaldsstativer på vigepladser 1 1 Teknik Betaling for toiletbesøg på offentlige toiletter 1 1 Teknik Ejerskab af kommunale bygninger - etablering af RKSK 315 ejendomme 1 2 Teknik Besparelse på vandløbsvedligeholdelsen 2 1 Teknik Offentlige toiletter indrettes som betalingstoiletter - driftsbesparelse - vil kræve investeringer i låseløsning og 317 opgradering 2 1 Teknik Aktivt medborgerskab om Vej og Park drift 2 1 Teknik Udlicitering af Naturcenter Momhøje 2 2 Teknik Nationalpark Skjern Å 2 99 Teknik Rammebesparelse på naturbeskyttelse og inddragelse 321 frivillige 2 1 Teknik Naturvejledertilskud 2 1 Teknik Nedrivning af ejendomme - driftsbesparelse - vil medføre udgifter til anlægsudgifter 2 2 Teknik Omorganisering, optimering og udlicitering i Vej og Park 2 2 Teknik Ekstra bådpladser i Ringkøbing Havn - indtægter - kræver budget til anlægsinvesteringer 2 1 Teknik Samling af gadelys i et selskab 2 3 Teknik???? 327 Fortsat holde gadelys slukket om natten 2 1 Teknik Reduceret indsats med vandløbsrestaurering 2 1 Teknik Bortfald af kommunalt tilskud til Stauning Lufthavn 2 1 Teknik Rammebesparelse på beredskab 2 1 Teknik Aktivt medborgerskab og Vej og Park drift - gennem øget involvering af borgere opnås der mindre besparelser 3 1 Teknik Ejendomsområdet - afhænde nogle ejendomme 3 2 Teknik Reducere budgettet til blåt flag 3 1 Teknik Rammebesparelse på beredskabet 3 1 Teknik Forringet serviceniveau på vejvedligehold på de veje, der var på vej til at blive privatiseret for nogle år siden. 3 1 Teknik Effektivisering, organisering og udlicitering i Vej og Park drift 3 2 Teknik Udlicitering af skove 3 2 Teknik Besparelse på budget til Ringkøbing skoles stadion og 338 Bølling stadion/legeplads 3 1 Teknik Budgetreduktion på naturvejledertilskud 3 1 Teknik Nationalpark Skjern Å - budgetreduktion 3 99 Teknik Bruger forsyningens ansatte stadig arbejdstid til f.eks. at køre fra Skjern til Hvide Sande i stedet for at køre i 341 forsyningens bil til og fra arbejde? 4 3 Teknik

15 342 Minimumskrav til offentlig transport - krav til, hvor mange der skal bruge off. transport inden man lukker 4 3 Teknik 343 Opret grundejerforeninger straks det er muligt - overfører udgifter fra kommunen til beboerne i området 4 1 Teknik 344 Systematisere vejreparationer - system til registrering 4 4 Teknik Fleksibilitet med vejarbejde i.f.m. byggeri - privat/offentlig 345 samarbejde 4 1 Teknik 346 Virksomheder passer selv områder ud til vej og sti 4 1 Teknik Profilering af Stauning Lufthavn - f.eks. offshore industri 347 og billigruter 4 5 Teknik 348 Modernisere Stauning Lufthavn - installering af udstyr - finansieret af vindmølleprojekter 4 5 Teknik 349 Privatisere drift af havnene omkring fjorden 4 1 Teknik 350 Kommunale byggerier behøver ikke være "guld" 4 1 Teknik KL Vej og Park - bedre styring af vejområdet 5 1 Teknik Identifikation af mulige veje, der kan nedklassificeres til KL ikke llængere at være offentlig vej 5 1 Teknik KL Ophæv kommunalt tilskud til Stauning Lufthavn 5 1 Teknik KL Fælles ejendomsdrift 5 1 Teknik Teknik I alt forslag Teknik og Miljøudvalget I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Tværgående forslag Struktur - afskaffelse af betalte pauser 1 3 Tværgående Forebyggende indsats - dårlige ejendomme 2 2 Tværgående Afledt driftsbesparelse tværgående afledt af forebyggende indsats - dårlige ejendomme 2 2 Tværgående Nyt intranet - øget intern selvbetjening - andel til driftsområder 1,6 mio. kr. minus kr. på adm. 2 4 Tværgående Besparelse på kørsel - lav takst for den øvrige drift, hvor det er muligt overenskomstmæssigt - OBS besparelser på fagområder 2 3 Tværgående Gennemførelse af bilparksanalyse - via flådeanalyse øvrige køretøjer i driften udover adm. 2 3 Tværgående Produktivitet, samarbejdsflader, mødeafholdelse indgår i udmøntningen af besparelsesforslagene, det forudsættes, at der afsættes en "lånepulje" på 5 mio. kr. med en tilbagebetaling på 3 år 2 2 Tværgående Fælles kommunale enheder skal analyseres nærmere forinden man indgår - herunder vurdering af antal arbejdspladser - er der gevinster? 2 3 Tværgående

16 358 Digitale velfærdsløsninger - så digital som mulig - fordeles i.f.t., hvor det kan udmøntes - nærmere undersøgelse 2 4 Tværgående Investeringer i digitale velfærdsløsninger - drift 2 4 Tværgående RKSK ejendomme - henvisning til tidligere oplæg - opmærksom på begrænsninger i.f.t. social institutioner samt 359 specielle forhold i.f.t. nuværende praksis 2 2 Tværgående Kørselskontor/kørselssamarbejde - evt. besparelse set i forhold til udmeldinger i Økonomiaftalen for se evt. andre forslag 2 2 Tværgående Fælles strategi for landdistrikterne - helhedstænkning 4 2 Tværgående 362 Landsbyerne - borgernes egne kræfter 4 2 Tværgående 363 Begræns fraflytning og øg tilflytning til kommunen 4 5 Tværgående Bosætning - nye borgere i kommunen - fastholdelse af 364 eksisterende 4 5 Tværgående 365 Tilskud til tilflyttere 4 5 Tværgående 366 RKSK - et godt sted for ældre 4 5 Tværgående 367 Få alle ressourcer i spil og øg tilflytningen 4 5 Tværgående 368 Gennemføre simple LEAN-analyser på alle kørende medarbejdere 4 2 Tværgående 369 Ung i RKSK - skarp profil/større indsats for såvel de stærke unge og ikke mindst de svageste 4 2 Tværgående 370 "Vores Aarhus" for unge 4 5 Tværgående Varsling af møde - indkaldelse/aflysninger - sms eller 371 mail forinden mødet 4 2 Tværgående Udnyttelse af kommunale tomme bygninger eller salg af dem 4 99 Tværgående Fjerne betalt frokostpause for kommunens ansatte 4 99 Tværgående 374 Delvis selvbetalt frokostpause 4 99 Tværgående 375 Deltidsansatte - konvertere deltidsansatte til fuldtidsansatte 4 2 Tværgående 376 Frihed til indkøb til laveste pris 4 99 Tværgående 377 Indkøbsaftaler bør gøres frivillige for kommunens institutioner 4 99 Tværgående 378 Samordning af taxakørsel til institutioner 4 3 Tværgående "Pendlere, tag arbejde med hjem" - erhvervsliv i kommunen markedsføres på hjemmeside, der kan henvises til 4 5 Tværgående Nemmere adgang til at anmelde socialt bedrageri 4 99 Tværgående 381 Ansvar følger kompetence - overbygning på borgerpanel 4 2 Tværgående 382 CYKEL-KRAFT - RKSK verdens bedst cyklende kommune 4 5 Tværgående 383 Danmarksmester i offentlig service og tilgængelighed 4 5 Tværgående 384 "Det bliver det, vi kalder det" - ændre retorik 4 5 Tværgående 385 Digital mødeafvikling og kommunikation med omverdenen 4 4 Tværgående 386 Endnu mere digitalisering - anvend i større udstrækning 4 4 Tværgående 387 Få ideer til besparelser gennem benchmarking med andre kommuner 4 2 Tværgående

17 388 Gennemgå alle offentlige tilskud til foreninger, virksomheder og enkeltpersoner - "trykprøve" 4 1 Tværgående 389 "Giv noget tilbage til samfundet" - dem der modtager ydelser fra samfundet giver noget tilbage igen 4 1 Tværgående 390 Gratis buskørsel i hele RKSK for alle borgere, ansatte ved kommunen og turister 4 5 Tværgående 391 Reducere offentlig bustransport til udelukkende at være skolebusser 4 3 Tværgående 392 "Hele Danmarks foretrukne alderdomshjem" - attraktivt for velstillede pensionister og efterlønnere at flytte til RKSK 4 5 Tværgående 393 Hele Danmarks foretrukne bosætningskommune - især de velstillede pensionister og arbejdende børnefamilier 4 5 Tværgående 394 Indhente tilbud efter kommunens egne retningslinjer - spørge andre virksomheder i kommunen, når der indhentes tilbud 4 99 Tværgående 395 Innovation og tiltrækning af flere virksomheder 4 5 Tværgående Kommunens eget "rejsehold" i stedet for eksterne konsulenter Tværgående 397 Kortere vej til beslutning 4 3 Tværgående Mere privatisering - alt relevant bør komme i udbud hos 398 private firmaer 4 2 Tværgående 399 Reducer udgifter til kørsel 4 3 Tværgående 400 "Smag på de fremmede kulturer i vores lokalområde" 4 99 Tværgående 401 Bekæmpelse af socialt bedrageri 4 2 Tværgående Sundhedsprofil - som energi gennem forebyggelse 402 og frivillighed 4 99 Tværgående 403 Tænk i afledte effekts 4 5 Tværgående 404 Udflytning og lokalisering af dele af administration og teknik 4 2 Tværgående 405 Udviklings-/helhedsplan for hele kommunen 4 5 Tværgående 406 Tilbud til årige 4 99 Tværgående KL Afskaffelse af råderumspuljer 5 1 Tværgående KL Lægekørsel bringes i udbud - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående KL KL KL Kørsel til genoptræning; samarbejde med regionen om "spilleregler" for visitation til kørsel - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående Kørsel til specialundervisning; samkørsel mellem Skjern- Å skolen og specialcenter syd, hjemkørsel fra SFO i ferieperioder, opsamlingssteder - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående Almindelig skolekørsel, reducere antallet af hjemkørsler på rabatruter, lukke rabatrute nr anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående

18 KL Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Bemærkninger Individuel handicapkørsel, skærpet visitationspraksis og samle visitationsansvar og budgetansvar hos en enhed - anvendt gens. af besparelse 5 1 Tværgående Tværgående Tværgående I alt forslag Tværgående I alt indstillet Tværgående forslag Overførselsudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: 114 Nedsættelse af antallet af sager vedr. arbejdsmarkedsydelse med 33 sager - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af personer på kontanthjælp med 36 personer over 2 år - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 52 ugers varighed med 16 - driftsbesparelse netto 2 1 Beskæft Flytning af passive kontantyhjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere til aktiv med henblik på ordinær beskæftigelse - brutto før ansættelse 3 1 Beskæft Revurdering af tildelte førtidspensioner 3 1 Beskæft.???? 121 Undersøgelse og optimering af Projektenheden 3 1 Beskæft.???? 122 Virksomhedscentre i lokalområderne (Hedensted modellen) 3 1 Beskæft.???? 123 Ledige skaber nye unikke virksomheder 4 5 Beskæft. 124 Mennesker i seniorjob plante skov sammen med krigsveteraner 4 1 Beskæft. 125 Reducer løntilskud (jobrotation) - løntilskud reduceres til den løn den ledige reelt får hos virksomheden 4 1 Beskæft. 126 Afskaffelse af kontanthjælp og indførelse af opkvalificeringsydelse 4 1 Beskæft. 127 Bedre udnyttelse af ansatte på kommunens kompetencecentre - andre arbejdsopgaver 4 5 Beskæft. KL Indregne måltallet på 124 for bruttotilkendelser af førtidspension i RKSK's beregningsmetoder 5 1 Beskæft KL Besparelser fra førtidspensioner anvendes til ressourceforløb 5 1 Beskæft KL Sygedagpenge, fortsat indsats; indarbejdelse af det lave regnskabsniveau fra 2013 i de kommende år 5 1 Beskæft KL Sygedagpenge, besparelser på sygedagpenge p.g.a. psykologprojekt 5 1 Beskæft

19 Beskæft. Beskæft. I alt forslag Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget Nr. Indstilles Spor Strateginr. Fagområde Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Sundhed og Omsorg S og O S og O S og O I alt forslag Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Forslag i alt oprindelig heraf finansieringsforslag på overførselsudgifter heraf finansieringsforslag på serviceudgifter Serviceudgifter I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget heraf Spor 1 - MED-organisationen heraf Spor 2 - Chefforum heraf Spor 3 - Det politiske niveau heraf Spor 4 - Borgersporet heraf Spor 5 - KL I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget I alt indstillet vedr. tværgående forslag Summen af alle indstillede forslag - serviceudgifter Overførselsudgifter I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget Summen af alle indstillede forslag - overførselsudgifter Summen af alle indstillede forslag - både serviceudgifter og overførselsudgifter Direktionens strategiske overskrifter 1 At reducere og nytænke kerneydelsen

20 2 At sikre sammenhæng og effektivitet i opgaveløsningen 3 At lade kvalitet styre struktur 4 At være så digital som mulig 5 At sikre væksten 99 Øvrige Opgørelse af indstillede forslag - fordelt på Strateginumre Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr Summen af indstillede med strateginr I alt

Serviceudgifter: 1. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger

Serviceudgifter: 1. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Budgetkonference 28. - 29. august 2014. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Inspiration til effektiviseringer 2015

Inspiration til effektiviseringer 2015 Eli Nørgaard, Steffen Juul Krahn, Søren Hametner Pedersen, Mikkel Munk Quist Andersen, Katrine Nøhr, Jonatan Kjældgaard Kristensen og Julie Nolsøe Helles Inspiration til effektiviseringer 2015 Forslag

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

Inspiration til effektivisering 2011

Inspiration til effektivisering 2011 Marts 2011 Forord I juni 2010 udgav KREVI inspirationskataloget Inspiration til effektivisering Forslag til økonomiske effektiviseringer fra de kommunale administrationer, som indeholder 170 økonomiske

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere