AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den , kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1"

Transkript

1 AALBORG BYRÅD Mødet den , Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

2 1. Budgetprocedure Prioriteringskatalog energibesparende foranstaltninger Udviklingspuljen - ansøgning fra AOF Nord om støtte til projekt "Digital folkeoplysning tættere på borgeren" Orientering om AOF Nords lokaletilskud til Kayerødsgade Ny forening - Aalborg Shinkyokushin Karate Skole søger om godkendelse Ny forening - Afghansk Kvindeforening søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening Ny forening - Aalborg Bordfodboldforening søger om godkendelse Ny forening - Aalborg Tamilsk Sports Klub søger om godkendelse Ny forening - Aktiv Ferie-Stolpen søger om godkendelse Ny forening - FC Aalborg søger om godkendelse Eventuelt Lukket

3 AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Fraværende Stine Sørensen Til stede Bente Graversen, Lis Rom Andersen, Erik Kristensen Åben Punkt 1. Budgetprocedure Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, til s orientering og drøftelse. Sagsbeskrivelse På mødet orienteres om forventningerne til den kommende budgetprocedure herunder om Sundheds- og Kulturudvalgets indledende temadrøftelser henholdsvis 6. juni og 11. juni Det forventes at Byrådets og Magistratens budgetbehandling vil foregå fra 25. august til 27. august Byrådet forventes at have 1. behandling af budgettet 18. september 2014 og 2. behandling 9. oktober Rådmand Mads Duedahl vil på mødet orientere yderligere om det forestående budgetarbejde. Møde den Side 1

4 Beslutning: Til orientering. Møde den Side 2

5 Punkt 2. Prioriteringskatalog energibesparende foranstaltninger Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at der fra Prioriteringskatalog 2014 s bevilling til energitiltag bevilges kr. til følgende: Mou Idrætsforening. Optimering af fjernvarmeinstallation: kr. Vadum Rideklub, energibesparende armaturer i ridehal: kr. Aviator Svæveflyveklub: Isolering på loft: kr. Ellidshøj Idrætsforening: Isolering på loft: kr. DUI- leg og virke, hytte Blokhus: opsætning af luft-vand varmepumpe: kr. Skydebanevej 7/ DDS Reden: Soldrevet ventilation: kr. Vissevej 3C: DDS Hardeknud. Soldreven ventilation: kr. Ralvej 3, Kajakcenter: Luft-luftvarmepumpe: kr. Sagsbeskrivelse: Af Prioriteringskatalogets ramme i 2014 er der reserveret kr. til energitiltag der kan reducere driftsudgifterne til lys, vand og varme i klubhuse mv. For at leve op til Fritidspolitik 2010 indsatsområdet; Miljø og rammer valgte i forbindelse med Prioriteringskatalog 2011, at reservere kr. til miljø/energitiltag. valgte i 2013 at prioritere området yderligere, ved at forhøje rammen til miljø/energitiltag fra kr. til kr. Forhøjelsen af rammen blev sikret ved overførsler fra lokaletilskudsbudgettet, idet foreninger/ aftenskoler i private lokaler fik nedsat tilskuddet til energiudgifter med 5 procentpoint, og foreninger i kommunale lokaler fik hævet gebyret tilsvarende. Restrammen for puljen andrager kr., idet der i november 2013 er bevilget kr. til Aalborg Atletik og Motion, og på s møde den 26. februar 2014 blev bevilget kr. til i alt 8 projekter. Foreninger i private lokaler med lokaletilskud: Optimering af fjernvarme installation: Mou Idrætsforening Idrætsforeningen opvarmes ved fjernvarme, og har på grund af stort varmeforbrug fået klubhuset energigennemgået af Mou Fjernvarmeforsyning, der foreslår en række justeringer, herunder ny pumpe og installation af tidsstyringsanlæg, med et samlet tilbud fra fjernvarmeselskabet på kr. Tilskud kr. (69 % af kr.). Møde den Side 3

6 Der anbefales også udskiftning af vinduer mv. det er henvist til lokaletilskudsbudgettet. Opsætning af lavenergi armaturer: Vadum Rideklub: Projektet omfatter nyt lavenergi belysning i den ældste hal. Der skal skiftes armaturer, fordi de gamle armaturer ikke kan bruges til lavenergi lyskilder. I samme omgang foretages vedligeholdelsesarbejder på el-systemet, som gives tilskud til efter lokaletilskudsreglerne. Det er lejede lokaler, men der bliver ikke installeret lys fra udlejers side. Tilskud kr. svarende til 69 % af prisen. Isolering af lofter: Aviator Svæveflyveklub, Aggersundvej: Isolering på loft ifm. andre arbejder: Samlet pris kr., anslået halvdelen vedrører isoleringsarbejdet. Der er varmepumpe på klubhuset. Tilskud kr., (69 % af kr). Ellidshøj Idrætsforening: Isolering til 300 mm på loft, ifm udskiftning af tag. Isoleringsdel på kr. af samlet pris kr. Tilskud kr.( 69 % af kr.) I forbindelse med renoveringer af tage, vægge eller gulve i klubhuse vil det være praktisk muligt at udføre isoleringsarbejder, som normalt ikke vil være mulige. At forøge isoleringsmængden er et af den type projekter, der under overskriften besparelsesforslag ved renovering eller reparationer altid anbefales. Tilbagebetalingstiden vil ofte overstige 10 år, men der er typisk tale om projekter, der vil være væsentligt dyrere, hvis ikke de laves i sammenhæng med de andre renoveringsprojekter Opsætning af Luft- Vand varmepumpe: DUI- leg og virke, hytte Blokhus: Opsætning af luft-vand varmepumpe til kr. - til erstatning for oliefyr. Hytten bruges både af foreningen selv og udlejes. Indtægten ved udleje modregnes med 75 % i driftsudgifterne, og hytten har i årene op til 2011 givet overskud og ikke fået tilskud. Olieforbruget har i gennemsnit de seneste 3 år været ca kr. om året, hvilket har været medvirkende til, at hytten ikke har kunnet løbe rundt. Elforbruget til varmepumpen forventes at blive kr. årligt - altså en forventet årlig besparelse på kr., og en tilbagebetalingstid på 5,8 år. Foreningen søger om 50 % tilskud. Tilskud kr., (50 % af kr.). Kommunale bygninger: Energioptimering i kommunale bygninger sker for større projekters vedkommende gennem Energilån fra Elsampuljen, men denne kan ikke bruges ved mindre projekter. Opsætning af Energipaneler (soldrevet ventilationsanlæg): Skydebanevej 7- DDS Reden. DDS Reden flytter til Skydebanevej 7(kommunalt hus - den tidligere færdselsskole). Garagen skal bruges til depot, til opbevaring af telte og andet lejrudstyr, hvortil der kræves god ventilation. Der opsættes solfanger/ventilationsanlæg på taget. Pris kr. Møde den Side 4

7 Vissevej 3C DDS Hardeknud. Samme problematik. Der er varmepumpe i kredshuset, men ikke i udhuset/depotet. Pris kr. Energipaneler drives af solen og affugter, ventilerer og varmer uden tilførsel af el. De er velegnede til at holde garager, udhuse, kældre, fritidshuse mv. tørre og velventilerede. Opsætning af varmepumpe til erstatning for el- varme: Ralvej 3: Kajakcenter og Playgood. Der er elvarme i huset - og der er monteret varmepumpe i den del af huset, hvor foreningen Playgood har klublokale. Denne varmepumpe har ikke kapacitet til hele huset. Kajakcenteret har øget aktivitet, der er meget vådt udstyr, som kræver varme i det lokaler de benytter. Derfor ønskes monteret en ekstra varmepumpe, så det stigende forbrug af elvarme kan minimeres. Huset/arealet indgår i projekt Vestre Fjordpark, men det forventes ikke at være realiseret inden for de næste 3 år, hvor investeringen i varmepumpen er tjent hjem i el-besparelse. Varmepumpen kan efterfølgende nedtages og genbruges. Forventet pris: kr. Fritidsområdet kan oplyse: at hvis ovenstående indstillinger følges, vil der være kr. tilbage i puljen. at der normalt forlanges en energiberegning af kommunens Energirådgivningscenter, før prioriteringen af projekter foretages. at tilskud til energirenoveringer i foreningernes private lokaler beregnes med 69 %, der er tilskudsprocenten for foreningernes udgifter til energi. at tilskud til energirenoveringer i kommunale klubhuse beregnes med 100 %. at fritidsområdet i 2015 vil fremlægge en samlet afrapportering af effekten af bevilgede tilskud fra Energipuljen, idet der vurderes, at der skal være mindst 2 års drift. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 5

8 Punkt 3. Udviklingspuljen - ansøgning fra AOF Nord om støtte til projekt "Digital folkeoplysning tættere på borgeren" Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at at der bevilges max kr. i støtte fra udviklingspuljen til udvikling og afprøvning af projekt Digital folkeoplysning tættere på borgeren i henhold til nedenstående sagsbeskrivelse. der ikke ydes tilskud til transport. Sagsbeskrivelse AOF Nord kører i en periode en test på en digital platform, som de ønsker at anvende i forbindelse med udbredelse af folkeoplysning tæt på borgeren. Mange borgere har svært ved at transportere sig ind til Aalborg for at deltage i tilbud og AOF Nord vil derfor arbejde på at bringe folkeoplysningen tættere på borgeren. AOF vil streame en række foredrag og tilbyde disse som direkte forevisning på plejehjem. Platformen kan anvendes til webinarer, undervisning m.v. og giver mulighed for at streame undervisning og arrangementer direkte via nettet til bogerrens pc/ipad/telefon eller via storskærme. Platformen giver mulighed for at deltagerne kan gå aktivt ind i en debat via en chatfunktion i systemet, som bringes ind i foredragene/undervisningen. AOF har lavet aftaler med 2 foredragsholdere om afholdelse af byhistoriske/lokalhistoriske foredrag, som skal streames, mens de afholdes. Derudover skal der indgås aftaler med plejehjem. AOF s formål med projektet er at afprøve deres digitale platform i nye sammenhænge. Viser projektet at have en positiv effekt, er målet at aktiviteten skal køre fremadrettet i AOF Nord. Aalborg Kommune står i fremtiden overfor udfordringer på ældreområdet, idet den ændrede alderssammensætning i befolkningen betyder, at gruppen af ældre vokser. Der er derfor behov for at udvikle nye muligheder for, at denne gruppe borgere kan opleve aktivt medborgerskab og tilgængelighed og derved mulighed for at opnå bedre livskvalitet. Forsøget skal vise om der i målgruppen er interesse for webinar-tilbud, og om det fungerer i praksis. Budget: Udgifter: Teknikker 20 timer á 334 kr. Teknikker 20 timer á 334 kr kr kr. Møde den Side 6

9 Foredrag: 4 stk. á kr kr. Transport kr. Ansøgt beløb kr kr. Medfinansiering: Tovholder kr. Tovholder kr. Licens kr. Udstyr? Medfinansiering i alt kr kr. Samlet budget kr. Fritidsområdet kan oplyse: at projektperioden dækker efteråret 2014 og foråret at der i projektet afholdes 3-6 webinarer lokalt i ældrecentre eller lignende i Aalborg og at de streames og udsendes direkte til modtagerne på plejehjem imens. at for hvert arrangement deltager en gruppe som er fysisk tilstede i lokalet, hvor foredraget holdes. På et ældrecenter eller lignende deltager beboere, dvs. de ser med på en storskærm/lærred og kan undervejs stille spørgsmål og indgå aktivt i debatten. at for hvert arrangement vil der være 1-2 personer fysisk til stede på ældrecentret og sørge for teknik og information om platformen. at for hvert arrangement vil 1-2 personer være tovholdere på teknik og være til stede, der hvor foredraget fysisk afholdes. at det på sigt er meningen, at medarbejderne på plejehjemmene/aktivitetscentrene selv skal lære teknikken og selv skal kunne håndtere det fremadrettet. at projektet skal ses som et forsøg og evalueringen skal vise, om denne form for undervisning/foredrag fremadrettet er bæredygtigt og kan indgå i den folkeoplysende voksenundervisning evt. som foredrag eller under de regler der ligger for de fleksible tilrettelæggelsesformer. at godkendte foreninger, aftenskoler og andre aktører indenfor fritidsområdet kan søge om tilskud til udviklingsarbejde via udviklingspuljen at der af puljen kan fordeles midler både til folkeoplysende foreninger og til ikke-organiserede grupper til projekter med et folkeoplysende sigte. Ansøgning fra AOF Nord om støtte til projekt "Digital folkeoplysning tættere på borgeren" Beslutning: Godkendt. Møde den Side 7

10 Punkt 4. Orientering om AOF Nords lokaletilskud til Kayerødsgade Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteres om AOF Nords lokaletilskud til Kayerødsgade 37. Sagsbeskrivelse AOF Nord fraflytter pr. 1. juli 2014 dele af deres aftenskoleaktivitet fra ejendommen Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg til følgende lokaliteter. Mylius Erichsens Vej 1, 9210 Aalborg SØ Kjellerupsgade 18, 9000 Aalborg Tinghusgade 3, 9400 Nørresundby AOF anmoder i den forbindelse om, at gældende aftale om tilskudsgrundlag for lokaletilskud til AOF Aalborg vedr. Kayerødsgade 37 - ophører pr. 1. juli Desuden anmoder AOF Nord om, at de aktiviteter der forbliver i Kayerødsgade, samt de aktiviteter, der overflyttes til Mylius Erichsens Vej 1, samt Tinghusgade 3, overgår til et tilskud pr. afholdt undervisningstime. De aktiviteter der overflyttes til Kjellerupsgade, indeholdes i den lokaletilskudsmodel, der i dag er gældende for Kjellerupsgade. Fritidsområdet vil orientere yderligere på mødet. Fritidsområdet kan oplyse: at aftalen om tilskudsgrundlag for lokaletilskud vedr. Kayerødesgade 37 er godkendt med et maksimalt tilskudsberettiget beløb på i alt kr. uden regulering hvortil der ydes et tilskud på 80 %. Aftalen har været gældende siden juni måned at iht. den spørgeskemaundersøgelse der blev udarbejdet vedr. aftenskolernes timeforbrug i de enkelte lejemål, fremgik det, at AOF i 2012 afviklede undervisningstimer i Kayerødsgade. at det forventes at et stort antal af de timer AOF i dag afvikler i Kayerødsgade kan afvikles i lokalerne i Kjelleupsgade. AOF har på nuværende tidspunkt, ikke et endeligt overblik over dette. at lokaletilskudssatsen i 2014 er på kr. 124,25 kr. pr. undervisningstime - hvortil Aalborg Kommune yder 80 % - i henhold til Aalborg Kommunes retningslinjer for lokaletilskud til aftenskoler. Møde den Side 8

11 at at hvis der ydes lokaletilskud pr. undervisningstime til alle afviklede undervisningstimer i Kayerødsgade vil dette andrage et tilskudsberettiget beløb på kr. hvortil der ydes et tilskud på 80 %. ovennævnte aftale samt AOF Nords øvrige aftaler vedr. lokaletilskud, vil indgå i den igangværende analyse af den nuværende tilskudsmodel vedr. lokaletilskud på aftenskoleområdet. Analyse. Aftenskoler - lokaleregnskab 2012 Beslutning: Til orientering. Møde den Side 9

12 Punkt 5. Ny forening - Aalborg Shinkyokushin Karate Skole søger om godkendelse Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at foreningen godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger Kampsport og selvforsvar Sagsbeskrivelse Aalborg Shinkyokushin Karate Skole blev officielt stiftet 22. maj Shinkyokushin er en karatedisciplin, som er meget stor på verdensplan, men kun udøves af få klubber herhjemme. En lille gruppe, primært udenlandske studerende, forsøger at etablere en lokal klub i Aalborg. Økonomi: Der må forventes en udgift i aktivitetstilskud på ca kr. Foreningen vil benytte sig af kommunale gymnastiksale og har ikke ønske om klubfaciliteter. Foreningen oplyser: at foreningen pt. har fem medlemmer, hvoraf 4 er under 25 år. at foreningen vil markedsføre sig op mod studiestart i september at kontingentet er 100 kr. pr. måned Fritidsområdet oplyser: at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at foreningen har fået lov til at starte op på foreningslignende vilkår i foråret 2014 på Stolpedalskolen og Vester Mariendal Skole. at der i kategorien Idrætsforeninger Kampsport og selvforsvar er godkendt yderligere 10 foreninger. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 10

13 Møde den Side 11

14 Punkt 6. Ny forening - Afghansk Kvindeforening søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening Sundheds og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at Afghansk Kvindeforening godkendes som forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien: Åben idræt. Sagsbeskrivelse: Foreningen blev stiftet 9. april 2014 og har hjemsted i Aalborg Kommune. Foreningens formål er: at udvide kontaktnettet og samarbejde med forskellige foreninger. at lave kulturelle og sportslige aktiviteter. at lave aktiviteter specielt for kvinder og piger med tilknytning til den afghanske kultur. På nuværende tidspunkt påtænker foreningen følgende aktiviteter: Idræt ved svømning, dans og yoga. Kulturelle aktiviteter. Ansøger oplyser at: foreningens aktiviteter henvender sig primært til piger og kvinder. medlemmer skal være fyldt 13 år for at deltage i aktiviteterne. foreningen påtænker at lave ugentlige aktiviteter. foreningens mødeaktiviteter foregår privat. foreningen har 15 medlemmer.. Økonomi: foreningen har besluttet at indføre et kontingent på 350 kr. pr. kvartal. det forventes ikke, at foreningen skal have tilskud til lokaler. foreningen med 15 medlemmer under 25 max. kan modtage kr. i aktivitetstilskud, svarende til foreningens samlede kontingentindbetaling. Fritidsområdet kan oplyse: at foreningens vedtægter er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven. at foreningen har fået støtte af DGI Nordjylland til foreningsdannelse og aktiviteter. at tilskudsberettigelsen er gældende fra 1. januar Møde den Side 12

15 Beslutning: Godkendt. Møde den Side 13

16 Punkt 7. Ny forening - Aalborg Bordfodboldforening søger om godkendelse Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at foreningen Aalborg Bordfodboldforening godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger - Diverse Sagsbeskrivelse Foreningen er formelt stiftet 1. november Der har igennem en del år været et aktivt bordfodboldmiljø i tilknytning til VUC Aalborg på Vesterbro 14. De har nu valgt at stifte en forening, da fremtidsudsigterne for deres lokaler er usikre med VUCs flytning ned til Godsbanearealet. Økonomi Der må forventes en årlig udgift til aktivitetstilskud på kr. Foreningen oplyser: at foreningen har 17 medlemmer, hvoraf de alle er under 25 år. at kontingentsatsen er 100 kr. halvårligt. Fritidsområdet oplyser at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at foreningen i dialogen med Fritidsområdet er indforstået med, at Fritidsområdet anviser foreningens fremtidige lokaler. at der i kategorien Idrætsforeninger - Diverse er godkendt yderligere 10 foreninger. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 14

17 Punkt 8. Ny forening - Aalborg Tamilsk Sports Klub søger om godkendelse Sundheds og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at Aalborg Tamilsk Sports Klub godkendes som forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien: Idræts-volley Sagsbeskrivelse: Aalborg Tamilsk Sports Klub (ATSK) har hjemsted i Aalborg Kommune. ATKS er en selvstændig, demokratisk, ikke politisk og religiøst uafhængig forening. Foreningens formål er: at udbrede interessen for tamilsk sport gennem instruktion, træning, samt tilbud om deltagelse i turneringer. at udøve tamilsk sport for interessenter i alle aldersgrupper. at dyrke tamilsk sport på både motions- og konkurrencebasis. På nuværende tidspunkt påtænker ATSK følgende aktivitet: at træne og spille 3 timer ugentlig. at deltage i stævner/turneringer. Ansøger oplyser: at ATSK påtænker at træne og spille hver fredag. at ATSK ønsker at træne på Gl. Lindholm Skole. at ATSK har 14 medlemmer. Økonomi: at medlemmer i aldersgruppen år skal betale kontingent på 150 kr. hvert halvår. at medlemmer over 50 år får gratis kontingent. at der ikke forventes tilskud til lokaler. at foreningen oplyser at den pt. ikke har medlemmer under 25 år. Fritidsområdet kan oplyse: at foreningens vedtægter er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven. at foreningens mødelokaler er en privatadresse. at tilskudsberettigelsen er gældende fra 1. januar 2015 Møde den Side 15

18 Beslutning: Godkendt. Møde den Side 16

19 Punkt 9. Ny forening - Aktiv Ferie-Stolpen søger om godkendelse Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at at foreningen Aktiv Ferie Stolpen, godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger Diverse Åben idræt og under den kommende revision af de fritidspolitiske retningslinjer, tager en principiel afgørelse af niveauet for kontinuerlige aktiviteter. Sagsbeskrivelse Foreningen blev formelt stiftet 28. november Aktiv Ferie-Stolpen er en multisportsforening, som ønsker at skabe aktiviteter i skolernes ferier. Samværet og bevægelsen er det primære. Aktiviteterne vælges af deltagerne selv fra gang til gang. Der lægges også vægt på at drenge og piger kan deltage sammen på lige fod. Foreningen ønsker at lave aktiviteter 2-3 gange om ugen i efterårsferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. Tidligere Folkeoplysningsudvalg har godkendt foreninger med færre årlige aktiviteter. Ifølge Folkeoplysningsloven 4 stk. 3, skal en folkeoplysende forening have en virksomhed som er almennyttig og kontinuerlig. Der er dog ikke defineret et niveau for en minimumsgrænse for hvad der kan kaldes kontinuerlige aktiviteter. Forvaltningen ønsker derfor, at under den kommende revision af de fritidspolitiske retningslinjer tager en principiel afgørelse på niveauet for kontinuerlige aktiviteter. Økonomi Der må i forbindelse med Aktiv Ferie-Stolpen forventes en årlig udgift i aktivitetstilskud på kr. Foreningen oplyser: at foreningen har 10 medlemmer, der alle er under 25 år. at kontingentsatsen er 50 kr. årligt. Fritidsområdet kan oplyse: at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at foreningen ikke vil gøre krav på lokaletilskud. at der i kategorien Idrætsforeninger Diverse Åben idræt er godkendt yderligere 3 foreninger. Møde den Side 17

20 Beslutning: Godkendt. Møde den Side 18

21 Punkt 10. Ny forening - FC Aalborg søger om godkendelse Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at foreningen FC Aalborg godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger Fodbold. Sagsbeskrivelse Foreningen er formelt set stiftet 12. maj FC Aalborg er en ny fodboldklub. Det er en stor gruppe af medlemmer fra seniorafdelingen i Vraa Fodbold, som ønsker at stifte en ny klub i Aalborg, da de fleste medlemmer nu bor og studerer i byen. Økonomi Der må forventes en udgift til aktivitetstilskud på ca kr. Foreningen oplyser: at foreningen har 25 medlemmer hvoraf 12 er under 25 år. at kontingentsatsen er 1000 kr. årligt. Fritidsområdet oplyser: at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at foreningen ikke vil gøre krav på lokaletilskud, men at de på sigt ønsker at få klubhusfaciliteter. at der i kategorien Idrætsforeninger Fodbold er godkendt yderligere 52 foreninger. at foreningen er blevet tildelt banen ved Herningvejens Skole. at foreningen ønsker selv at afholde alle udgifter til at få lys på banen. Fritidsområdet er i dialog med klubben omkring en aftale vedrørende etablering og drift af lys. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 19

22 Møde den Side 20

23 Punkt 11. Eventuelt Orientering om tilskud bevilget af s formand i henhold til forretningsordenens 5 Materielpuljen 2014 BMX Klarup Ansøgning om tilskud til indkøb af sikkerhedsudstyr Beslutning: Bevilget kr. inkl. moms Nibe Roklub Ansøgning om tilskud til jubilæumsskrift Beslutning: Afslået Status på antal foreningsmedlemmer og aftenskoledeltagere: Fritidsområdet gav en kort orientering om det samlede antal deltagere i aftenskoleundervisning og antal af foreningsmedlemmer Medlems- og deltagerstatistik vedlagt som bilag. Orientering om Fritidssytem: Fritidsområdet gav en kort orientering omkring muligt løsningsforslag i forhold til ny leverandør af et samlet fritidssystem, som forventes at kunne håndtere booking, stamdata, fakturering, tilskud mv. Fritidsområdet vil inddrage IT-centeret i den videre proces. AKA puljen: Der har ikke været afholdt møde Studietur: Formand Keld Jensen foreslog at studieturen udskydes til foråret 2015 og at der i stedet planlægges en temadag med fokus på revision af Fritidspolitik 2010 i forbindelse med s møde den 26. november. Frivilligstrategi; dialogmøde 30. oktober 2014: Fritidsområdet orienterede om processen omkring udarbejdelsen af en frivillighedsstrategi for Aalborg Kommune herunder afholdelse af dialogmøde den 30. oktober i Gigantium. Næste møde den 13. august: Møde den Side 21

24 Fritidsområdet orienterede om at der vil blive afholdt møde den 13. august. Dagsordenen forventes at bestå af 2 punkter budgetprocedure 2015 og Facilitetsudvikling af Tornhøjhallen. Vester Fjordpark: Fritidsområdet orienterede om status på processen med udvælgelse af rådgiverteam, samt at projektet havde modtaget en bevilling fra Det Obelske på 9.5 mio. kr. Ny forvaltningsstruktur og flytning: Rådmand Mads Duedahl orienterede om at Kultur, Landdistrikter og Fritid pr. 1. september flytter til midlertidige lokaler i Rantzausgade 8. Høring af Landdistriktspolitik: Formand Keld Jensen orienterede om, at forslag til ny Landdistriktspolitik er sendt i høring, og kan findes på: VM for amatører: Brugerrepræsentant Jens Peder Bjerg tilkendegav at det var et flot resultat for Aalborg Kommune at få værtskabet for afviklingen af amatør VM i cykling. Beslutning: Til orientering. Møde den Side 22

25 Møde den Side 23

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 22.10.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budget 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014 - energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Ny forening - Klarup Fitness søger

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 23.04.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 23.04.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 23.04.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 1. Budgetprocedure 2015.... 1 2. Aftenskoler - fordeling af pulje til materiel 2014.... 3 3. Udviklingspuljen 2014

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Folkeoplysningsudvalget Mødet den 26.10.2016 kl. 12.00-18.45 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Besigtigelsestur i den sydøstlige del af Aalborg Kommune 1 2

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.02.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentionslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiiver som understøttes af..... 1 2. Vedtagelse af forretningsorden for - gældende

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiativer som understøttes af.... 1 2. Revision af tilskud til aftenskoler efter

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Folkeoplysningsudvalget Mødet den 11.04.2018 kl. 15.00 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse om

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag: Nye lokaleudgifter 2016 Sagsnr.: 14/38760 Sagsansvarlig: Lene Grønbæk SAGSFREMSTILLING Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Bilag Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes)

Bilag Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes) Meddelelser a) Brev fra Konkurrencestyrelsen b) Orientering om sager fra Kultur- og Fritidsudvalgets augustmøde c) Aftenskoleregnskaber 2001 Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes)

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Folkeoplysningsudvalget Mødet den 27.04.2016 kl. 15.30-18.00 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Orientering - Budgetprocedure 2017 1 2 Orientering - Aftenskoler

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. december 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Sundheds- og Kulturudvalget Mødet den 09.11.2016 kl. 06.30-18.30 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Studietur for Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 09.12.2015 kl. 15.30 Aalborg Kongres-

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 09.12.2015 kl. 15.30 Aalborg Kongres- Refer AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Folkeoplysningsudvalget Mødet den 09.12.2015 kl. 15.30 Aalborg Kongres- Indholdsfortegnelse Åben 1 Park og Nur orienterer om renovering og vedligeholdelse af udendørs

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Fritidsrådet. Dato: 11. maj Starttidspunkt: 17:00. Lokale A1.01 Rådhuset Grindsted

Referat Fritidsrådet. Dato: 11. maj Starttidspunkt: 17:00. Lokale A1.01 Rådhuset Grindsted Referat Fritidsrådet Dato: 11. maj 2017 Starttidspunkt: 17:00 Sted: Lokale A1.01 Rådhuset Grindsted Medlemmer: : Jørgen Clement, Inge Ib Pedersen, Lars Hansen, Jan Skovgaard, Hanne Lorenz, Karsten Westergaard,

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 24. april 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A+B Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 24.09.2014, Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg 2015-2018.... 1 2. Budgetprocedure 2015.... 3 3. Prioriteringskalog 2015... 4 4. Prioriteringskalog

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Tønder Kommune Folkeoplysningsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Folkeoplysningsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 20. juni 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Projekt Foreningsudvikling

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. februar 2017 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på 1.000 nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder

Læs mere