AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den , kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1"

Transkript

1 AALBORG BYRÅD Mødet den , Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

2 1. Budgetprocedure Prioriteringskatalog energibesparende foranstaltninger Udviklingspuljen - ansøgning fra AOF Nord om støtte til projekt "Digital folkeoplysning tættere på borgeren" Orientering om AOF Nords lokaletilskud til Kayerødsgade Ny forening - Aalborg Shinkyokushin Karate Skole søger om godkendelse Ny forening - Afghansk Kvindeforening søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening Ny forening - Aalborg Bordfodboldforening søger om godkendelse Ny forening - Aalborg Tamilsk Sports Klub søger om godkendelse Ny forening - Aktiv Ferie-Stolpen søger om godkendelse Ny forening - FC Aalborg søger om godkendelse Eventuelt Lukket

3 AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Fraværende Stine Sørensen Til stede Bente Graversen, Lis Rom Andersen, Erik Kristensen Åben Punkt 1. Budgetprocedure Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, til s orientering og drøftelse. Sagsbeskrivelse På mødet orienteres om forventningerne til den kommende budgetprocedure herunder om Sundheds- og Kulturudvalgets indledende temadrøftelser henholdsvis 6. juni og 11. juni Det forventes at Byrådets og Magistratens budgetbehandling vil foregå fra 25. august til 27. august Byrådet forventes at have 1. behandling af budgettet 18. september 2014 og 2. behandling 9. oktober Rådmand Mads Duedahl vil på mødet orientere yderligere om det forestående budgetarbejde. Møde den Side 1

4 Beslutning: Til orientering. Møde den Side 2

5 Punkt 2. Prioriteringskatalog energibesparende foranstaltninger Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at der fra Prioriteringskatalog 2014 s bevilling til energitiltag bevilges kr. til følgende: Mou Idrætsforening. Optimering af fjernvarmeinstallation: kr. Vadum Rideklub, energibesparende armaturer i ridehal: kr. Aviator Svæveflyveklub: Isolering på loft: kr. Ellidshøj Idrætsforening: Isolering på loft: kr. DUI- leg og virke, hytte Blokhus: opsætning af luft-vand varmepumpe: kr. Skydebanevej 7/ DDS Reden: Soldrevet ventilation: kr. Vissevej 3C: DDS Hardeknud. Soldreven ventilation: kr. Ralvej 3, Kajakcenter: Luft-luftvarmepumpe: kr. Sagsbeskrivelse: Af Prioriteringskatalogets ramme i 2014 er der reserveret kr. til energitiltag der kan reducere driftsudgifterne til lys, vand og varme i klubhuse mv. For at leve op til Fritidspolitik 2010 indsatsområdet; Miljø og rammer valgte i forbindelse med Prioriteringskatalog 2011, at reservere kr. til miljø/energitiltag. valgte i 2013 at prioritere området yderligere, ved at forhøje rammen til miljø/energitiltag fra kr. til kr. Forhøjelsen af rammen blev sikret ved overførsler fra lokaletilskudsbudgettet, idet foreninger/ aftenskoler i private lokaler fik nedsat tilskuddet til energiudgifter med 5 procentpoint, og foreninger i kommunale lokaler fik hævet gebyret tilsvarende. Restrammen for puljen andrager kr., idet der i november 2013 er bevilget kr. til Aalborg Atletik og Motion, og på s møde den 26. februar 2014 blev bevilget kr. til i alt 8 projekter. Foreninger i private lokaler med lokaletilskud: Optimering af fjernvarme installation: Mou Idrætsforening Idrætsforeningen opvarmes ved fjernvarme, og har på grund af stort varmeforbrug fået klubhuset energigennemgået af Mou Fjernvarmeforsyning, der foreslår en række justeringer, herunder ny pumpe og installation af tidsstyringsanlæg, med et samlet tilbud fra fjernvarmeselskabet på kr. Tilskud kr. (69 % af kr.). Møde den Side 3

6 Der anbefales også udskiftning af vinduer mv. det er henvist til lokaletilskudsbudgettet. Opsætning af lavenergi armaturer: Vadum Rideklub: Projektet omfatter nyt lavenergi belysning i den ældste hal. Der skal skiftes armaturer, fordi de gamle armaturer ikke kan bruges til lavenergi lyskilder. I samme omgang foretages vedligeholdelsesarbejder på el-systemet, som gives tilskud til efter lokaletilskudsreglerne. Det er lejede lokaler, men der bliver ikke installeret lys fra udlejers side. Tilskud kr. svarende til 69 % af prisen. Isolering af lofter: Aviator Svæveflyveklub, Aggersundvej: Isolering på loft ifm. andre arbejder: Samlet pris kr., anslået halvdelen vedrører isoleringsarbejdet. Der er varmepumpe på klubhuset. Tilskud kr., (69 % af kr). Ellidshøj Idrætsforening: Isolering til 300 mm på loft, ifm udskiftning af tag. Isoleringsdel på kr. af samlet pris kr. Tilskud kr.( 69 % af kr.) I forbindelse med renoveringer af tage, vægge eller gulve i klubhuse vil det være praktisk muligt at udføre isoleringsarbejder, som normalt ikke vil være mulige. At forøge isoleringsmængden er et af den type projekter, der under overskriften besparelsesforslag ved renovering eller reparationer altid anbefales. Tilbagebetalingstiden vil ofte overstige 10 år, men der er typisk tale om projekter, der vil være væsentligt dyrere, hvis ikke de laves i sammenhæng med de andre renoveringsprojekter Opsætning af Luft- Vand varmepumpe: DUI- leg og virke, hytte Blokhus: Opsætning af luft-vand varmepumpe til kr. - til erstatning for oliefyr. Hytten bruges både af foreningen selv og udlejes. Indtægten ved udleje modregnes med 75 % i driftsudgifterne, og hytten har i årene op til 2011 givet overskud og ikke fået tilskud. Olieforbruget har i gennemsnit de seneste 3 år været ca kr. om året, hvilket har været medvirkende til, at hytten ikke har kunnet løbe rundt. Elforbruget til varmepumpen forventes at blive kr. årligt - altså en forventet årlig besparelse på kr., og en tilbagebetalingstid på 5,8 år. Foreningen søger om 50 % tilskud. Tilskud kr., (50 % af kr.). Kommunale bygninger: Energioptimering i kommunale bygninger sker for større projekters vedkommende gennem Energilån fra Elsampuljen, men denne kan ikke bruges ved mindre projekter. Opsætning af Energipaneler (soldrevet ventilationsanlæg): Skydebanevej 7- DDS Reden. DDS Reden flytter til Skydebanevej 7(kommunalt hus - den tidligere færdselsskole). Garagen skal bruges til depot, til opbevaring af telte og andet lejrudstyr, hvortil der kræves god ventilation. Der opsættes solfanger/ventilationsanlæg på taget. Pris kr. Møde den Side 4

7 Vissevej 3C DDS Hardeknud. Samme problematik. Der er varmepumpe i kredshuset, men ikke i udhuset/depotet. Pris kr. Energipaneler drives af solen og affugter, ventilerer og varmer uden tilførsel af el. De er velegnede til at holde garager, udhuse, kældre, fritidshuse mv. tørre og velventilerede. Opsætning af varmepumpe til erstatning for el- varme: Ralvej 3: Kajakcenter og Playgood. Der er elvarme i huset - og der er monteret varmepumpe i den del af huset, hvor foreningen Playgood har klublokale. Denne varmepumpe har ikke kapacitet til hele huset. Kajakcenteret har øget aktivitet, der er meget vådt udstyr, som kræver varme i det lokaler de benytter. Derfor ønskes monteret en ekstra varmepumpe, så det stigende forbrug af elvarme kan minimeres. Huset/arealet indgår i projekt Vestre Fjordpark, men det forventes ikke at være realiseret inden for de næste 3 år, hvor investeringen i varmepumpen er tjent hjem i el-besparelse. Varmepumpen kan efterfølgende nedtages og genbruges. Forventet pris: kr. Fritidsområdet kan oplyse: at hvis ovenstående indstillinger følges, vil der være kr. tilbage i puljen. at der normalt forlanges en energiberegning af kommunens Energirådgivningscenter, før prioriteringen af projekter foretages. at tilskud til energirenoveringer i foreningernes private lokaler beregnes med 69 %, der er tilskudsprocenten for foreningernes udgifter til energi. at tilskud til energirenoveringer i kommunale klubhuse beregnes med 100 %. at fritidsområdet i 2015 vil fremlægge en samlet afrapportering af effekten af bevilgede tilskud fra Energipuljen, idet der vurderes, at der skal være mindst 2 års drift. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 5

8 Punkt 3. Udviklingspuljen - ansøgning fra AOF Nord om støtte til projekt "Digital folkeoplysning tættere på borgeren" Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at at der bevilges max kr. i støtte fra udviklingspuljen til udvikling og afprøvning af projekt Digital folkeoplysning tættere på borgeren i henhold til nedenstående sagsbeskrivelse. der ikke ydes tilskud til transport. Sagsbeskrivelse AOF Nord kører i en periode en test på en digital platform, som de ønsker at anvende i forbindelse med udbredelse af folkeoplysning tæt på borgeren. Mange borgere har svært ved at transportere sig ind til Aalborg for at deltage i tilbud og AOF Nord vil derfor arbejde på at bringe folkeoplysningen tættere på borgeren. AOF vil streame en række foredrag og tilbyde disse som direkte forevisning på plejehjem. Platformen kan anvendes til webinarer, undervisning m.v. og giver mulighed for at streame undervisning og arrangementer direkte via nettet til bogerrens pc/ipad/telefon eller via storskærme. Platformen giver mulighed for at deltagerne kan gå aktivt ind i en debat via en chatfunktion i systemet, som bringes ind i foredragene/undervisningen. AOF har lavet aftaler med 2 foredragsholdere om afholdelse af byhistoriske/lokalhistoriske foredrag, som skal streames, mens de afholdes. Derudover skal der indgås aftaler med plejehjem. AOF s formål med projektet er at afprøve deres digitale platform i nye sammenhænge. Viser projektet at have en positiv effekt, er målet at aktiviteten skal køre fremadrettet i AOF Nord. Aalborg Kommune står i fremtiden overfor udfordringer på ældreområdet, idet den ændrede alderssammensætning i befolkningen betyder, at gruppen af ældre vokser. Der er derfor behov for at udvikle nye muligheder for, at denne gruppe borgere kan opleve aktivt medborgerskab og tilgængelighed og derved mulighed for at opnå bedre livskvalitet. Forsøget skal vise om der i målgruppen er interesse for webinar-tilbud, og om det fungerer i praksis. Budget: Udgifter: Teknikker 20 timer á 334 kr. Teknikker 20 timer á 334 kr kr kr. Møde den Side 6

9 Foredrag: 4 stk. á kr kr. Transport kr. Ansøgt beløb kr kr. Medfinansiering: Tovholder kr. Tovholder kr. Licens kr. Udstyr? Medfinansiering i alt kr kr. Samlet budget kr. Fritidsområdet kan oplyse: at projektperioden dækker efteråret 2014 og foråret at der i projektet afholdes 3-6 webinarer lokalt i ældrecentre eller lignende i Aalborg og at de streames og udsendes direkte til modtagerne på plejehjem imens. at for hvert arrangement deltager en gruppe som er fysisk tilstede i lokalet, hvor foredraget holdes. På et ældrecenter eller lignende deltager beboere, dvs. de ser med på en storskærm/lærred og kan undervejs stille spørgsmål og indgå aktivt i debatten. at for hvert arrangement vil der være 1-2 personer fysisk til stede på ældrecentret og sørge for teknik og information om platformen. at for hvert arrangement vil 1-2 personer være tovholdere på teknik og være til stede, der hvor foredraget fysisk afholdes. at det på sigt er meningen, at medarbejderne på plejehjemmene/aktivitetscentrene selv skal lære teknikken og selv skal kunne håndtere det fremadrettet. at projektet skal ses som et forsøg og evalueringen skal vise, om denne form for undervisning/foredrag fremadrettet er bæredygtigt og kan indgå i den folkeoplysende voksenundervisning evt. som foredrag eller under de regler der ligger for de fleksible tilrettelæggelsesformer. at godkendte foreninger, aftenskoler og andre aktører indenfor fritidsområdet kan søge om tilskud til udviklingsarbejde via udviklingspuljen at der af puljen kan fordeles midler både til folkeoplysende foreninger og til ikke-organiserede grupper til projekter med et folkeoplysende sigte. Ansøgning fra AOF Nord om støtte til projekt "Digital folkeoplysning tættere på borgeren" Beslutning: Godkendt. Møde den Side 7

10 Punkt 4. Orientering om AOF Nords lokaletilskud til Kayerødsgade Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteres om AOF Nords lokaletilskud til Kayerødsgade 37. Sagsbeskrivelse AOF Nord fraflytter pr. 1. juli 2014 dele af deres aftenskoleaktivitet fra ejendommen Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg til følgende lokaliteter. Mylius Erichsens Vej 1, 9210 Aalborg SØ Kjellerupsgade 18, 9000 Aalborg Tinghusgade 3, 9400 Nørresundby AOF anmoder i den forbindelse om, at gældende aftale om tilskudsgrundlag for lokaletilskud til AOF Aalborg vedr. Kayerødsgade 37 - ophører pr. 1. juli Desuden anmoder AOF Nord om, at de aktiviteter der forbliver i Kayerødsgade, samt de aktiviteter, der overflyttes til Mylius Erichsens Vej 1, samt Tinghusgade 3, overgår til et tilskud pr. afholdt undervisningstime. De aktiviteter der overflyttes til Kjellerupsgade, indeholdes i den lokaletilskudsmodel, der i dag er gældende for Kjellerupsgade. Fritidsområdet vil orientere yderligere på mødet. Fritidsområdet kan oplyse: at aftalen om tilskudsgrundlag for lokaletilskud vedr. Kayerødesgade 37 er godkendt med et maksimalt tilskudsberettiget beløb på i alt kr. uden regulering hvortil der ydes et tilskud på 80 %. Aftalen har været gældende siden juni måned at iht. den spørgeskemaundersøgelse der blev udarbejdet vedr. aftenskolernes timeforbrug i de enkelte lejemål, fremgik det, at AOF i 2012 afviklede undervisningstimer i Kayerødsgade. at det forventes at et stort antal af de timer AOF i dag afvikler i Kayerødsgade kan afvikles i lokalerne i Kjelleupsgade. AOF har på nuværende tidspunkt, ikke et endeligt overblik over dette. at lokaletilskudssatsen i 2014 er på kr. 124,25 kr. pr. undervisningstime - hvortil Aalborg Kommune yder 80 % - i henhold til Aalborg Kommunes retningslinjer for lokaletilskud til aftenskoler. Møde den Side 8

11 at at hvis der ydes lokaletilskud pr. undervisningstime til alle afviklede undervisningstimer i Kayerødsgade vil dette andrage et tilskudsberettiget beløb på kr. hvortil der ydes et tilskud på 80 %. ovennævnte aftale samt AOF Nords øvrige aftaler vedr. lokaletilskud, vil indgå i den igangværende analyse af den nuværende tilskudsmodel vedr. lokaletilskud på aftenskoleområdet. Analyse. Aftenskoler - lokaleregnskab 2012 Beslutning: Til orientering. Møde den Side 9

12 Punkt 5. Ny forening - Aalborg Shinkyokushin Karate Skole søger om godkendelse Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at foreningen godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger Kampsport og selvforsvar Sagsbeskrivelse Aalborg Shinkyokushin Karate Skole blev officielt stiftet 22. maj Shinkyokushin er en karatedisciplin, som er meget stor på verdensplan, men kun udøves af få klubber herhjemme. En lille gruppe, primært udenlandske studerende, forsøger at etablere en lokal klub i Aalborg. Økonomi: Der må forventes en udgift i aktivitetstilskud på ca kr. Foreningen vil benytte sig af kommunale gymnastiksale og har ikke ønske om klubfaciliteter. Foreningen oplyser: at foreningen pt. har fem medlemmer, hvoraf 4 er under 25 år. at foreningen vil markedsføre sig op mod studiestart i september at kontingentet er 100 kr. pr. måned Fritidsområdet oplyser: at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at foreningen har fået lov til at starte op på foreningslignende vilkår i foråret 2014 på Stolpedalskolen og Vester Mariendal Skole. at der i kategorien Idrætsforeninger Kampsport og selvforsvar er godkendt yderligere 10 foreninger. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 10

13 Møde den Side 11

14 Punkt 6. Ny forening - Afghansk Kvindeforening søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening Sundheds og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at Afghansk Kvindeforening godkendes som forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien: Åben idræt. Sagsbeskrivelse: Foreningen blev stiftet 9. april 2014 og har hjemsted i Aalborg Kommune. Foreningens formål er: at udvide kontaktnettet og samarbejde med forskellige foreninger. at lave kulturelle og sportslige aktiviteter. at lave aktiviteter specielt for kvinder og piger med tilknytning til den afghanske kultur. På nuværende tidspunkt påtænker foreningen følgende aktiviteter: Idræt ved svømning, dans og yoga. Kulturelle aktiviteter. Ansøger oplyser at: foreningens aktiviteter henvender sig primært til piger og kvinder. medlemmer skal være fyldt 13 år for at deltage i aktiviteterne. foreningen påtænker at lave ugentlige aktiviteter. foreningens mødeaktiviteter foregår privat. foreningen har 15 medlemmer.. Økonomi: foreningen har besluttet at indføre et kontingent på 350 kr. pr. kvartal. det forventes ikke, at foreningen skal have tilskud til lokaler. foreningen med 15 medlemmer under 25 max. kan modtage kr. i aktivitetstilskud, svarende til foreningens samlede kontingentindbetaling. Fritidsområdet kan oplyse: at foreningens vedtægter er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven. at foreningen har fået støtte af DGI Nordjylland til foreningsdannelse og aktiviteter. at tilskudsberettigelsen er gældende fra 1. januar Møde den Side 12

15 Beslutning: Godkendt. Møde den Side 13

16 Punkt 7. Ny forening - Aalborg Bordfodboldforening søger om godkendelse Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at foreningen Aalborg Bordfodboldforening godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger - Diverse Sagsbeskrivelse Foreningen er formelt stiftet 1. november Der har igennem en del år været et aktivt bordfodboldmiljø i tilknytning til VUC Aalborg på Vesterbro 14. De har nu valgt at stifte en forening, da fremtidsudsigterne for deres lokaler er usikre med VUCs flytning ned til Godsbanearealet. Økonomi Der må forventes en årlig udgift til aktivitetstilskud på kr. Foreningen oplyser: at foreningen har 17 medlemmer, hvoraf de alle er under 25 år. at kontingentsatsen er 100 kr. halvårligt. Fritidsområdet oplyser at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at foreningen i dialogen med Fritidsområdet er indforstået med, at Fritidsområdet anviser foreningens fremtidige lokaler. at der i kategorien Idrætsforeninger - Diverse er godkendt yderligere 10 foreninger. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 14

17 Punkt 8. Ny forening - Aalborg Tamilsk Sports Klub søger om godkendelse Sundheds og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at Aalborg Tamilsk Sports Klub godkendes som forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien: Idræts-volley Sagsbeskrivelse: Aalborg Tamilsk Sports Klub (ATSK) har hjemsted i Aalborg Kommune. ATKS er en selvstændig, demokratisk, ikke politisk og religiøst uafhængig forening. Foreningens formål er: at udbrede interessen for tamilsk sport gennem instruktion, træning, samt tilbud om deltagelse i turneringer. at udøve tamilsk sport for interessenter i alle aldersgrupper. at dyrke tamilsk sport på både motions- og konkurrencebasis. På nuværende tidspunkt påtænker ATSK følgende aktivitet: at træne og spille 3 timer ugentlig. at deltage i stævner/turneringer. Ansøger oplyser: at ATSK påtænker at træne og spille hver fredag. at ATSK ønsker at træne på Gl. Lindholm Skole. at ATSK har 14 medlemmer. Økonomi: at medlemmer i aldersgruppen år skal betale kontingent på 150 kr. hvert halvår. at medlemmer over 50 år får gratis kontingent. at der ikke forventes tilskud til lokaler. at foreningen oplyser at den pt. ikke har medlemmer under 25 år. Fritidsområdet kan oplyse: at foreningens vedtægter er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven. at foreningens mødelokaler er en privatadresse. at tilskudsberettigelsen er gældende fra 1. januar 2015 Møde den Side 15

18 Beslutning: Godkendt. Møde den Side 16

19 Punkt 9. Ny forening - Aktiv Ferie-Stolpen søger om godkendelse Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at at foreningen Aktiv Ferie Stolpen, godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger Diverse Åben idræt og under den kommende revision af de fritidspolitiske retningslinjer, tager en principiel afgørelse af niveauet for kontinuerlige aktiviteter. Sagsbeskrivelse Foreningen blev formelt stiftet 28. november Aktiv Ferie-Stolpen er en multisportsforening, som ønsker at skabe aktiviteter i skolernes ferier. Samværet og bevægelsen er det primære. Aktiviteterne vælges af deltagerne selv fra gang til gang. Der lægges også vægt på at drenge og piger kan deltage sammen på lige fod. Foreningen ønsker at lave aktiviteter 2-3 gange om ugen i efterårsferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. Tidligere Folkeoplysningsudvalg har godkendt foreninger med færre årlige aktiviteter. Ifølge Folkeoplysningsloven 4 stk. 3, skal en folkeoplysende forening have en virksomhed som er almennyttig og kontinuerlig. Der er dog ikke defineret et niveau for en minimumsgrænse for hvad der kan kaldes kontinuerlige aktiviteter. Forvaltningen ønsker derfor, at under den kommende revision af de fritidspolitiske retningslinjer tager en principiel afgørelse på niveauet for kontinuerlige aktiviteter. Økonomi Der må i forbindelse med Aktiv Ferie-Stolpen forventes en årlig udgift i aktivitetstilskud på kr. Foreningen oplyser: at foreningen har 10 medlemmer, der alle er under 25 år. at kontingentsatsen er 50 kr. årligt. Fritidsområdet kan oplyse: at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at foreningen ikke vil gøre krav på lokaletilskud. at der i kategorien Idrætsforeninger Diverse Åben idræt er godkendt yderligere 3 foreninger. Møde den Side 17

20 Beslutning: Godkendt. Møde den Side 18

21 Punkt 10. Ny forening - FC Aalborg søger om godkendelse Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at foreningen FC Aalborg godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger Fodbold. Sagsbeskrivelse Foreningen er formelt set stiftet 12. maj FC Aalborg er en ny fodboldklub. Det er en stor gruppe af medlemmer fra seniorafdelingen i Vraa Fodbold, som ønsker at stifte en ny klub i Aalborg, da de fleste medlemmer nu bor og studerer i byen. Økonomi Der må forventes en udgift til aktivitetstilskud på ca kr. Foreningen oplyser: at foreningen har 25 medlemmer hvoraf 12 er under 25 år. at kontingentsatsen er 1000 kr. årligt. Fritidsområdet oplyser: at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at foreningen ikke vil gøre krav på lokaletilskud, men at de på sigt ønsker at få klubhusfaciliteter. at der i kategorien Idrætsforeninger Fodbold er godkendt yderligere 52 foreninger. at foreningen er blevet tildelt banen ved Herningvejens Skole. at foreningen ønsker selv at afholde alle udgifter til at få lys på banen. Fritidsområdet er i dialog med klubben omkring en aftale vedrørende etablering og drift af lys. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 19

22 Møde den Side 20

23 Punkt 11. Eventuelt Orientering om tilskud bevilget af s formand i henhold til forretningsordenens 5 Materielpuljen 2014 BMX Klarup Ansøgning om tilskud til indkøb af sikkerhedsudstyr Beslutning: Bevilget kr. inkl. moms Nibe Roklub Ansøgning om tilskud til jubilæumsskrift Beslutning: Afslået Status på antal foreningsmedlemmer og aftenskoledeltagere: Fritidsområdet gav en kort orientering om det samlede antal deltagere i aftenskoleundervisning og antal af foreningsmedlemmer Medlems- og deltagerstatistik vedlagt som bilag. Orientering om Fritidssytem: Fritidsområdet gav en kort orientering omkring muligt løsningsforslag i forhold til ny leverandør af et samlet fritidssystem, som forventes at kunne håndtere booking, stamdata, fakturering, tilskud mv. Fritidsområdet vil inddrage IT-centeret i den videre proces. AKA puljen: Der har ikke været afholdt møde Studietur: Formand Keld Jensen foreslog at studieturen udskydes til foråret 2015 og at der i stedet planlægges en temadag med fokus på revision af Fritidspolitik 2010 i forbindelse med s møde den 26. november. Frivilligstrategi; dialogmøde 30. oktober 2014: Fritidsområdet orienterede om processen omkring udarbejdelsen af en frivillighedsstrategi for Aalborg Kommune herunder afholdelse af dialogmøde den 30. oktober i Gigantium. Næste møde den 13. august: Møde den Side 21

24 Fritidsområdet orienterede om at der vil blive afholdt møde den 13. august. Dagsordenen forventes at bestå af 2 punkter budgetprocedure 2015 og Facilitetsudvikling af Tornhøjhallen. Vester Fjordpark: Fritidsområdet orienterede om status på processen med udvælgelse af rådgiverteam, samt at projektet havde modtaget en bevilling fra Det Obelske på 9.5 mio. kr. Ny forvaltningsstruktur og flytning: Rådmand Mads Duedahl orienterede om at Kultur, Landdistrikter og Fritid pr. 1. september flytter til midlertidige lokaler i Rantzausgade 8. Høring af Landdistriktspolitik: Formand Keld Jensen orienterede om, at forslag til ny Landdistriktspolitik er sendt i høring, og kan findes på: VM for amatører: Brugerrepræsentant Jens Peder Bjerg tilkendegav at det var et flot resultat for Aalborg Kommune at få værtskabet for afviklingen af amatør VM i cykling. Beslutning: Til orientering. Møde den Side 22

25 Møde den Side 23

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 23.04.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 23.04.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 23.04.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 1. Budgetprocedure 2015.... 1 2. Aftenskoler - fordeling af pulje til materiel 2014.... 3 3. Udviklingspuljen 2014

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiativer som understøttes af.... 1 2. Revision af tilskud til aftenskoler efter

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.02.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentionslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiiver som understøttes af..... 1 2. Vedtagelse af forretningsorden for - gældende

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 24.09.2014, Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg 2015-2018.... 1 2. Budgetprocedure 2015.... 3 3. Prioriteringskalog 2015... 4 4. Prioriteringskalog

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter - april 2015 1 Forord / Baggrund Efter aftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Viborg Idrætsråd (VI) har idrætsrådet i sæsonen 2014/15 udarbejdet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 46 Referat Mødedato: 10. maj 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere