AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den , kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1"

Transkript

1 AALBORG BYRÅD Mødet den , Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

2 1. Budgetprocedure Prioriteringskatalog energibesparende foranstaltninger Udviklingspuljen - ansøgning fra AOF Nord om støtte til projekt "Digital folkeoplysning tættere på borgeren" Orientering om AOF Nords lokaletilskud til Kayerødsgade Ny forening - Aalborg Shinkyokushin Karate Skole søger om godkendelse Ny forening - Afghansk Kvindeforening søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening Ny forening - Aalborg Bordfodboldforening søger om godkendelse Ny forening - Aalborg Tamilsk Sports Klub søger om godkendelse Ny forening - Aktiv Ferie-Stolpen søger om godkendelse Ny forening - FC Aalborg søger om godkendelse Eventuelt Lukket

3 AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Fraværende Stine Sørensen Til stede Bente Graversen, Lis Rom Andersen, Erik Kristensen Åben Punkt 1. Budgetprocedure Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, til s orientering og drøftelse. Sagsbeskrivelse På mødet orienteres om forventningerne til den kommende budgetprocedure herunder om Sundheds- og Kulturudvalgets indledende temadrøftelser henholdsvis 6. juni og 11. juni Det forventes at Byrådets og Magistratens budgetbehandling vil foregå fra 25. august til 27. august Byrådet forventes at have 1. behandling af budgettet 18. september 2014 og 2. behandling 9. oktober Rådmand Mads Duedahl vil på mødet orientere yderligere om det forestående budgetarbejde. Møde den Side 1

4 Beslutning: Til orientering. Møde den Side 2

5 Punkt 2. Prioriteringskatalog energibesparende foranstaltninger Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at der fra Prioriteringskatalog 2014 s bevilling til energitiltag bevilges kr. til følgende: Mou Idrætsforening. Optimering af fjernvarmeinstallation: kr. Vadum Rideklub, energibesparende armaturer i ridehal: kr. Aviator Svæveflyveklub: Isolering på loft: kr. Ellidshøj Idrætsforening: Isolering på loft: kr. DUI- leg og virke, hytte Blokhus: opsætning af luft-vand varmepumpe: kr. Skydebanevej 7/ DDS Reden: Soldrevet ventilation: kr. Vissevej 3C: DDS Hardeknud. Soldreven ventilation: kr. Ralvej 3, Kajakcenter: Luft-luftvarmepumpe: kr. Sagsbeskrivelse: Af Prioriteringskatalogets ramme i 2014 er der reserveret kr. til energitiltag der kan reducere driftsudgifterne til lys, vand og varme i klubhuse mv. For at leve op til Fritidspolitik 2010 indsatsområdet; Miljø og rammer valgte i forbindelse med Prioriteringskatalog 2011, at reservere kr. til miljø/energitiltag. valgte i 2013 at prioritere området yderligere, ved at forhøje rammen til miljø/energitiltag fra kr. til kr. Forhøjelsen af rammen blev sikret ved overførsler fra lokaletilskudsbudgettet, idet foreninger/ aftenskoler i private lokaler fik nedsat tilskuddet til energiudgifter med 5 procentpoint, og foreninger i kommunale lokaler fik hævet gebyret tilsvarende. Restrammen for puljen andrager kr., idet der i november 2013 er bevilget kr. til Aalborg Atletik og Motion, og på s møde den 26. februar 2014 blev bevilget kr. til i alt 8 projekter. Foreninger i private lokaler med lokaletilskud: Optimering af fjernvarme installation: Mou Idrætsforening Idrætsforeningen opvarmes ved fjernvarme, og har på grund af stort varmeforbrug fået klubhuset energigennemgået af Mou Fjernvarmeforsyning, der foreslår en række justeringer, herunder ny pumpe og installation af tidsstyringsanlæg, med et samlet tilbud fra fjernvarmeselskabet på kr. Tilskud kr. (69 % af kr.). Møde den Side 3

6 Der anbefales også udskiftning af vinduer mv. det er henvist til lokaletilskudsbudgettet. Opsætning af lavenergi armaturer: Vadum Rideklub: Projektet omfatter nyt lavenergi belysning i den ældste hal. Der skal skiftes armaturer, fordi de gamle armaturer ikke kan bruges til lavenergi lyskilder. I samme omgang foretages vedligeholdelsesarbejder på el-systemet, som gives tilskud til efter lokaletilskudsreglerne. Det er lejede lokaler, men der bliver ikke installeret lys fra udlejers side. Tilskud kr. svarende til 69 % af prisen. Isolering af lofter: Aviator Svæveflyveklub, Aggersundvej: Isolering på loft ifm. andre arbejder: Samlet pris kr., anslået halvdelen vedrører isoleringsarbejdet. Der er varmepumpe på klubhuset. Tilskud kr., (69 % af kr). Ellidshøj Idrætsforening: Isolering til 300 mm på loft, ifm udskiftning af tag. Isoleringsdel på kr. af samlet pris kr. Tilskud kr.( 69 % af kr.) I forbindelse med renoveringer af tage, vægge eller gulve i klubhuse vil det være praktisk muligt at udføre isoleringsarbejder, som normalt ikke vil være mulige. At forøge isoleringsmængden er et af den type projekter, der under overskriften besparelsesforslag ved renovering eller reparationer altid anbefales. Tilbagebetalingstiden vil ofte overstige 10 år, men der er typisk tale om projekter, der vil være væsentligt dyrere, hvis ikke de laves i sammenhæng med de andre renoveringsprojekter Opsætning af Luft- Vand varmepumpe: DUI- leg og virke, hytte Blokhus: Opsætning af luft-vand varmepumpe til kr. - til erstatning for oliefyr. Hytten bruges både af foreningen selv og udlejes. Indtægten ved udleje modregnes med 75 % i driftsudgifterne, og hytten har i årene op til 2011 givet overskud og ikke fået tilskud. Olieforbruget har i gennemsnit de seneste 3 år været ca kr. om året, hvilket har været medvirkende til, at hytten ikke har kunnet løbe rundt. Elforbruget til varmepumpen forventes at blive kr. årligt - altså en forventet årlig besparelse på kr., og en tilbagebetalingstid på 5,8 år. Foreningen søger om 50 % tilskud. Tilskud kr., (50 % af kr.). Kommunale bygninger: Energioptimering i kommunale bygninger sker for større projekters vedkommende gennem Energilån fra Elsampuljen, men denne kan ikke bruges ved mindre projekter. Opsætning af Energipaneler (soldrevet ventilationsanlæg): Skydebanevej 7- DDS Reden. DDS Reden flytter til Skydebanevej 7(kommunalt hus - den tidligere færdselsskole). Garagen skal bruges til depot, til opbevaring af telte og andet lejrudstyr, hvortil der kræves god ventilation. Der opsættes solfanger/ventilationsanlæg på taget. Pris kr. Møde den Side 4

7 Vissevej 3C DDS Hardeknud. Samme problematik. Der er varmepumpe i kredshuset, men ikke i udhuset/depotet. Pris kr. Energipaneler drives af solen og affugter, ventilerer og varmer uden tilførsel af el. De er velegnede til at holde garager, udhuse, kældre, fritidshuse mv. tørre og velventilerede. Opsætning af varmepumpe til erstatning for el- varme: Ralvej 3: Kajakcenter og Playgood. Der er elvarme i huset - og der er monteret varmepumpe i den del af huset, hvor foreningen Playgood har klublokale. Denne varmepumpe har ikke kapacitet til hele huset. Kajakcenteret har øget aktivitet, der er meget vådt udstyr, som kræver varme i det lokaler de benytter. Derfor ønskes monteret en ekstra varmepumpe, så det stigende forbrug af elvarme kan minimeres. Huset/arealet indgår i projekt Vestre Fjordpark, men det forventes ikke at være realiseret inden for de næste 3 år, hvor investeringen i varmepumpen er tjent hjem i el-besparelse. Varmepumpen kan efterfølgende nedtages og genbruges. Forventet pris: kr. Fritidsområdet kan oplyse: at hvis ovenstående indstillinger følges, vil der være kr. tilbage i puljen. at der normalt forlanges en energiberegning af kommunens Energirådgivningscenter, før prioriteringen af projekter foretages. at tilskud til energirenoveringer i foreningernes private lokaler beregnes med 69 %, der er tilskudsprocenten for foreningernes udgifter til energi. at tilskud til energirenoveringer i kommunale klubhuse beregnes med 100 %. at fritidsområdet i 2015 vil fremlægge en samlet afrapportering af effekten af bevilgede tilskud fra Energipuljen, idet der vurderes, at der skal være mindst 2 års drift. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 5

8 Punkt 3. Udviklingspuljen - ansøgning fra AOF Nord om støtte til projekt "Digital folkeoplysning tættere på borgeren" Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at at der bevilges max kr. i støtte fra udviklingspuljen til udvikling og afprøvning af projekt Digital folkeoplysning tættere på borgeren i henhold til nedenstående sagsbeskrivelse. der ikke ydes tilskud til transport. Sagsbeskrivelse AOF Nord kører i en periode en test på en digital platform, som de ønsker at anvende i forbindelse med udbredelse af folkeoplysning tæt på borgeren. Mange borgere har svært ved at transportere sig ind til Aalborg for at deltage i tilbud og AOF Nord vil derfor arbejde på at bringe folkeoplysningen tættere på borgeren. AOF vil streame en række foredrag og tilbyde disse som direkte forevisning på plejehjem. Platformen kan anvendes til webinarer, undervisning m.v. og giver mulighed for at streame undervisning og arrangementer direkte via nettet til bogerrens pc/ipad/telefon eller via storskærme. Platformen giver mulighed for at deltagerne kan gå aktivt ind i en debat via en chatfunktion i systemet, som bringes ind i foredragene/undervisningen. AOF har lavet aftaler med 2 foredragsholdere om afholdelse af byhistoriske/lokalhistoriske foredrag, som skal streames, mens de afholdes. Derudover skal der indgås aftaler med plejehjem. AOF s formål med projektet er at afprøve deres digitale platform i nye sammenhænge. Viser projektet at have en positiv effekt, er målet at aktiviteten skal køre fremadrettet i AOF Nord. Aalborg Kommune står i fremtiden overfor udfordringer på ældreområdet, idet den ændrede alderssammensætning i befolkningen betyder, at gruppen af ældre vokser. Der er derfor behov for at udvikle nye muligheder for, at denne gruppe borgere kan opleve aktivt medborgerskab og tilgængelighed og derved mulighed for at opnå bedre livskvalitet. Forsøget skal vise om der i målgruppen er interesse for webinar-tilbud, og om det fungerer i praksis. Budget: Udgifter: Teknikker 20 timer á 334 kr. Teknikker 20 timer á 334 kr kr kr. Møde den Side 6

9 Foredrag: 4 stk. á kr kr. Transport kr. Ansøgt beløb kr kr. Medfinansiering: Tovholder kr. Tovholder kr. Licens kr. Udstyr? Medfinansiering i alt kr kr. Samlet budget kr. Fritidsområdet kan oplyse: at projektperioden dækker efteråret 2014 og foråret at der i projektet afholdes 3-6 webinarer lokalt i ældrecentre eller lignende i Aalborg og at de streames og udsendes direkte til modtagerne på plejehjem imens. at for hvert arrangement deltager en gruppe som er fysisk tilstede i lokalet, hvor foredraget holdes. På et ældrecenter eller lignende deltager beboere, dvs. de ser med på en storskærm/lærred og kan undervejs stille spørgsmål og indgå aktivt i debatten. at for hvert arrangement vil der være 1-2 personer fysisk til stede på ældrecentret og sørge for teknik og information om platformen. at for hvert arrangement vil 1-2 personer være tovholdere på teknik og være til stede, der hvor foredraget fysisk afholdes. at det på sigt er meningen, at medarbejderne på plejehjemmene/aktivitetscentrene selv skal lære teknikken og selv skal kunne håndtere det fremadrettet. at projektet skal ses som et forsøg og evalueringen skal vise, om denne form for undervisning/foredrag fremadrettet er bæredygtigt og kan indgå i den folkeoplysende voksenundervisning evt. som foredrag eller under de regler der ligger for de fleksible tilrettelæggelsesformer. at godkendte foreninger, aftenskoler og andre aktører indenfor fritidsområdet kan søge om tilskud til udviklingsarbejde via udviklingspuljen at der af puljen kan fordeles midler både til folkeoplysende foreninger og til ikke-organiserede grupper til projekter med et folkeoplysende sigte. Ansøgning fra AOF Nord om støtte til projekt "Digital folkeoplysning tættere på borgeren" Beslutning: Godkendt. Møde den Side 7

10 Punkt 4. Orientering om AOF Nords lokaletilskud til Kayerødsgade Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteres om AOF Nords lokaletilskud til Kayerødsgade 37. Sagsbeskrivelse AOF Nord fraflytter pr. 1. juli 2014 dele af deres aftenskoleaktivitet fra ejendommen Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg til følgende lokaliteter. Mylius Erichsens Vej 1, 9210 Aalborg SØ Kjellerupsgade 18, 9000 Aalborg Tinghusgade 3, 9400 Nørresundby AOF anmoder i den forbindelse om, at gældende aftale om tilskudsgrundlag for lokaletilskud til AOF Aalborg vedr. Kayerødsgade 37 - ophører pr. 1. juli Desuden anmoder AOF Nord om, at de aktiviteter der forbliver i Kayerødsgade, samt de aktiviteter, der overflyttes til Mylius Erichsens Vej 1, samt Tinghusgade 3, overgår til et tilskud pr. afholdt undervisningstime. De aktiviteter der overflyttes til Kjellerupsgade, indeholdes i den lokaletilskudsmodel, der i dag er gældende for Kjellerupsgade. Fritidsområdet vil orientere yderligere på mødet. Fritidsområdet kan oplyse: at aftalen om tilskudsgrundlag for lokaletilskud vedr. Kayerødesgade 37 er godkendt med et maksimalt tilskudsberettiget beløb på i alt kr. uden regulering hvortil der ydes et tilskud på 80 %. Aftalen har været gældende siden juni måned at iht. den spørgeskemaundersøgelse der blev udarbejdet vedr. aftenskolernes timeforbrug i de enkelte lejemål, fremgik det, at AOF i 2012 afviklede undervisningstimer i Kayerødsgade. at det forventes at et stort antal af de timer AOF i dag afvikler i Kayerødsgade kan afvikles i lokalerne i Kjelleupsgade. AOF har på nuværende tidspunkt, ikke et endeligt overblik over dette. at lokaletilskudssatsen i 2014 er på kr. 124,25 kr. pr. undervisningstime - hvortil Aalborg Kommune yder 80 % - i henhold til Aalborg Kommunes retningslinjer for lokaletilskud til aftenskoler. Møde den Side 8

11 at at hvis der ydes lokaletilskud pr. undervisningstime til alle afviklede undervisningstimer i Kayerødsgade vil dette andrage et tilskudsberettiget beløb på kr. hvortil der ydes et tilskud på 80 %. ovennævnte aftale samt AOF Nords øvrige aftaler vedr. lokaletilskud, vil indgå i den igangværende analyse af den nuværende tilskudsmodel vedr. lokaletilskud på aftenskoleområdet. Analyse. Aftenskoler - lokaleregnskab 2012 Beslutning: Til orientering. Møde den Side 9

12 Punkt 5. Ny forening - Aalborg Shinkyokushin Karate Skole søger om godkendelse Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at foreningen godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger Kampsport og selvforsvar Sagsbeskrivelse Aalborg Shinkyokushin Karate Skole blev officielt stiftet 22. maj Shinkyokushin er en karatedisciplin, som er meget stor på verdensplan, men kun udøves af få klubber herhjemme. En lille gruppe, primært udenlandske studerende, forsøger at etablere en lokal klub i Aalborg. Økonomi: Der må forventes en udgift i aktivitetstilskud på ca kr. Foreningen vil benytte sig af kommunale gymnastiksale og har ikke ønske om klubfaciliteter. Foreningen oplyser: at foreningen pt. har fem medlemmer, hvoraf 4 er under 25 år. at foreningen vil markedsføre sig op mod studiestart i september at kontingentet er 100 kr. pr. måned Fritidsområdet oplyser: at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at foreningen har fået lov til at starte op på foreningslignende vilkår i foråret 2014 på Stolpedalskolen og Vester Mariendal Skole. at der i kategorien Idrætsforeninger Kampsport og selvforsvar er godkendt yderligere 10 foreninger. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 10

13 Møde den Side 11

14 Punkt 6. Ny forening - Afghansk Kvindeforening søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening Sundheds og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at Afghansk Kvindeforening godkendes som forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien: Åben idræt. Sagsbeskrivelse: Foreningen blev stiftet 9. april 2014 og har hjemsted i Aalborg Kommune. Foreningens formål er: at udvide kontaktnettet og samarbejde med forskellige foreninger. at lave kulturelle og sportslige aktiviteter. at lave aktiviteter specielt for kvinder og piger med tilknytning til den afghanske kultur. På nuværende tidspunkt påtænker foreningen følgende aktiviteter: Idræt ved svømning, dans og yoga. Kulturelle aktiviteter. Ansøger oplyser at: foreningens aktiviteter henvender sig primært til piger og kvinder. medlemmer skal være fyldt 13 år for at deltage i aktiviteterne. foreningen påtænker at lave ugentlige aktiviteter. foreningens mødeaktiviteter foregår privat. foreningen har 15 medlemmer.. Økonomi: foreningen har besluttet at indføre et kontingent på 350 kr. pr. kvartal. det forventes ikke, at foreningen skal have tilskud til lokaler. foreningen med 15 medlemmer under 25 max. kan modtage kr. i aktivitetstilskud, svarende til foreningens samlede kontingentindbetaling. Fritidsområdet kan oplyse: at foreningens vedtægter er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven. at foreningen har fået støtte af DGI Nordjylland til foreningsdannelse og aktiviteter. at tilskudsberettigelsen er gældende fra 1. januar Møde den Side 12

15 Beslutning: Godkendt. Møde den Side 13

16 Punkt 7. Ny forening - Aalborg Bordfodboldforening søger om godkendelse Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at foreningen Aalborg Bordfodboldforening godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger - Diverse Sagsbeskrivelse Foreningen er formelt stiftet 1. november Der har igennem en del år været et aktivt bordfodboldmiljø i tilknytning til VUC Aalborg på Vesterbro 14. De har nu valgt at stifte en forening, da fremtidsudsigterne for deres lokaler er usikre med VUCs flytning ned til Godsbanearealet. Økonomi Der må forventes en årlig udgift til aktivitetstilskud på kr. Foreningen oplyser: at foreningen har 17 medlemmer, hvoraf de alle er under 25 år. at kontingentsatsen er 100 kr. halvårligt. Fritidsområdet oplyser at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at foreningen i dialogen med Fritidsområdet er indforstået med, at Fritidsområdet anviser foreningens fremtidige lokaler. at der i kategorien Idrætsforeninger - Diverse er godkendt yderligere 10 foreninger. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 14

17 Punkt 8. Ny forening - Aalborg Tamilsk Sports Klub søger om godkendelse Sundheds og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at Aalborg Tamilsk Sports Klub godkendes som forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien: Idræts-volley Sagsbeskrivelse: Aalborg Tamilsk Sports Klub (ATSK) har hjemsted i Aalborg Kommune. ATKS er en selvstændig, demokratisk, ikke politisk og religiøst uafhængig forening. Foreningens formål er: at udbrede interessen for tamilsk sport gennem instruktion, træning, samt tilbud om deltagelse i turneringer. at udøve tamilsk sport for interessenter i alle aldersgrupper. at dyrke tamilsk sport på både motions- og konkurrencebasis. På nuværende tidspunkt påtænker ATSK følgende aktivitet: at træne og spille 3 timer ugentlig. at deltage i stævner/turneringer. Ansøger oplyser: at ATSK påtænker at træne og spille hver fredag. at ATSK ønsker at træne på Gl. Lindholm Skole. at ATSK har 14 medlemmer. Økonomi: at medlemmer i aldersgruppen år skal betale kontingent på 150 kr. hvert halvår. at medlemmer over 50 år får gratis kontingent. at der ikke forventes tilskud til lokaler. at foreningen oplyser at den pt. ikke har medlemmer under 25 år. Fritidsområdet kan oplyse: at foreningens vedtægter er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven. at foreningens mødelokaler er en privatadresse. at tilskudsberettigelsen er gældende fra 1. januar 2015 Møde den Side 15

18 Beslutning: Godkendt. Møde den Side 16

19 Punkt 9. Ny forening - Aktiv Ferie-Stolpen søger om godkendelse Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at at foreningen Aktiv Ferie Stolpen, godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger Diverse Åben idræt og under den kommende revision af de fritidspolitiske retningslinjer, tager en principiel afgørelse af niveauet for kontinuerlige aktiviteter. Sagsbeskrivelse Foreningen blev formelt stiftet 28. november Aktiv Ferie-Stolpen er en multisportsforening, som ønsker at skabe aktiviteter i skolernes ferier. Samværet og bevægelsen er det primære. Aktiviteterne vælges af deltagerne selv fra gang til gang. Der lægges også vægt på at drenge og piger kan deltage sammen på lige fod. Foreningen ønsker at lave aktiviteter 2-3 gange om ugen i efterårsferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. Tidligere Folkeoplysningsudvalg har godkendt foreninger med færre årlige aktiviteter. Ifølge Folkeoplysningsloven 4 stk. 3, skal en folkeoplysende forening have en virksomhed som er almennyttig og kontinuerlig. Der er dog ikke defineret et niveau for en minimumsgrænse for hvad der kan kaldes kontinuerlige aktiviteter. Forvaltningen ønsker derfor, at under den kommende revision af de fritidspolitiske retningslinjer tager en principiel afgørelse på niveauet for kontinuerlige aktiviteter. Økonomi Der må i forbindelse med Aktiv Ferie-Stolpen forventes en årlig udgift i aktivitetstilskud på kr. Foreningen oplyser: at foreningen har 10 medlemmer, der alle er under 25 år. at kontingentsatsen er 50 kr. årligt. Fritidsområdet kan oplyse: at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at foreningen ikke vil gøre krav på lokaletilskud. at der i kategorien Idrætsforeninger Diverse Åben idræt er godkendt yderligere 3 foreninger. Møde den Side 17

20 Beslutning: Godkendt. Møde den Side 18

21 Punkt 10. Ny forening - FC Aalborg søger om godkendelse Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at foreningen FC Aalborg godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger Fodbold. Sagsbeskrivelse Foreningen er formelt set stiftet 12. maj FC Aalborg er en ny fodboldklub. Det er en stor gruppe af medlemmer fra seniorafdelingen i Vraa Fodbold, som ønsker at stifte en ny klub i Aalborg, da de fleste medlemmer nu bor og studerer i byen. Økonomi Der må forventes en udgift til aktivitetstilskud på ca kr. Foreningen oplyser: at foreningen har 25 medlemmer hvoraf 12 er under 25 år. at kontingentsatsen er 1000 kr. årligt. Fritidsområdet oplyser: at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at foreningen ikke vil gøre krav på lokaletilskud, men at de på sigt ønsker at få klubhusfaciliteter. at der i kategorien Idrætsforeninger Fodbold er godkendt yderligere 52 foreninger. at foreningen er blevet tildelt banen ved Herningvejens Skole. at foreningen ønsker selv at afholde alle udgifter til at få lys på banen. Fritidsområdet er i dialog med klubben omkring en aftale vedrørende etablering og drift af lys. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 19

22 Møde den Side 20

23 Punkt 11. Eventuelt Orientering om tilskud bevilget af s formand i henhold til forretningsordenens 5 Materielpuljen 2014 BMX Klarup Ansøgning om tilskud til indkøb af sikkerhedsudstyr Beslutning: Bevilget kr. inkl. moms Nibe Roklub Ansøgning om tilskud til jubilæumsskrift Beslutning: Afslået Status på antal foreningsmedlemmer og aftenskoledeltagere: Fritidsområdet gav en kort orientering om det samlede antal deltagere i aftenskoleundervisning og antal af foreningsmedlemmer Medlems- og deltagerstatistik vedlagt som bilag. Orientering om Fritidssytem: Fritidsområdet gav en kort orientering omkring muligt løsningsforslag i forhold til ny leverandør af et samlet fritidssystem, som forventes at kunne håndtere booking, stamdata, fakturering, tilskud mv. Fritidsområdet vil inddrage IT-centeret i den videre proces. AKA puljen: Der har ikke været afholdt møde Studietur: Formand Keld Jensen foreslog at studieturen udskydes til foråret 2015 og at der i stedet planlægges en temadag med fokus på revision af Fritidspolitik 2010 i forbindelse med s møde den 26. november. Frivilligstrategi; dialogmøde 30. oktober 2014: Fritidsområdet orienterede om processen omkring udarbejdelsen af en frivillighedsstrategi for Aalborg Kommune herunder afholdelse af dialogmøde den 30. oktober i Gigantium. Næste møde den 13. august: Møde den Side 21

24 Fritidsområdet orienterede om at der vil blive afholdt møde den 13. august. Dagsordenen forventes at bestå af 2 punkter budgetprocedure 2015 og Facilitetsudvikling af Tornhøjhallen. Vester Fjordpark: Fritidsområdet orienterede om status på processen med udvælgelse af rådgiverteam, samt at projektet havde modtaget en bevilling fra Det Obelske på 9.5 mio. kr. Ny forvaltningsstruktur og flytning: Rådmand Mads Duedahl orienterede om at Kultur, Landdistrikter og Fritid pr. 1. september flytter til midlertidige lokaler i Rantzausgade 8. Høring af Landdistriktspolitik: Formand Keld Jensen orienterede om, at forslag til ny Landdistriktspolitik er sendt i høring, og kan findes på: VM for amatører: Brugerrepræsentant Jens Peder Bjerg tilkendegav at det var et flot resultat for Aalborg Kommune at få værtskabet for afviklingen af amatør VM i cykling. Beslutning: Til orientering. Møde den Side 22

25 Møde den Side 23

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 24.09.2014, Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg 2015-2018.... 1 2. Budgetprocedure 2015.... 3 3. Prioriteringskalog 2015... 4 4. Prioriteringskalog

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.02.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentionslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiiver som understøttes af..... 1 2. Vedtagelse af forretningsorden for - gældende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere