Fagblad for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagblad for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik"

Transkript

1 FAMØS Fagblad for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik ved Københavns Universitet Illustrationer: Maria Bekker-Nielsen Dunbar (forside) Deadline for næste nummer: 24. februar 2013 Indlæg modtages gerne og bedes sendt til gerne i L A TEX og gerne baseret på skabelonen som kan hentes på hjemmesiden. Famøs er et internt fagblad. Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Fagbladet Famøs c/o Institut for Matematiske Fag Matematisk Afdeling Universitetsparken København Ø Oplag: 400 stk. ISSN: , januar 2013 FAMØS Fagblad for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik, januar 2013 Homage to Famøs 22-2: Boromirean rings

2 Redaktion Dalal El-Ghazzi, Jens Siegstad, Jingyu She, Kristian Knudsen Olesen, Kristian Peter Poulsen, Maria Bekker-Nielsen Dunbar, Martin Patrick Speirs, Nilin Abrahamsen, Søren Wengel Mogensen

3 Indhold 3 Indhold Go, go, go Skuffeprincippet Sådan smager dit nærmiljø Forsikringsprodukter Matematik og magi FRIC Præmieopgave Knæk og bræk Tallet π er irrationalt

4 4 Blokkens spil Go, go, go Søren Wengel Mogensen Du har set Russell Crowe gøre det i A Beautiful Mind. Nu skal du gøre det i Famøs. Der er selvfølgelig tale om at spille go. Go er meget kort navn for et spændende spil. I bund og grund handler det om at omringe territorium og samtidig forhindre modstanderen i at gøre det. Det har ganske vist lige været jul, men i Famøs deler vi gerne gaver ud hele året. Derfor får du her en kort introduktion til spillet, et gratis go-spil (hvis du har en saks) og lidt baggrund om spillet. Hvad man må og ikke må Go spilles af to spillere (sort og hvid), som på skift lægger en sten på et tomt kryds. I modsætning til skak er det sort, der starter. For c (se tegningen) er de tilstødende felter de fire felter med sorte brikker omkring den. For a er der kun tre tilstødende felter. Når en brik er lagt, kan den ikke flyttes til et andet sted på brættet. Derimod fjernes en brik helt fra brættet, hvis den eller den gruppe den er en del af ingen friheder (tilstødende tomme felter) har tilbage. Fx har har brik A og gruppen B kun én frihed tilbage hver, og sort kan altså erobre og fjerne disse brikker ved at placere en brik på a henholdsvis b. Brikker af samme farve udgør altså en gruppe, hvis de har kontakt med hinanden (enten er tilstødende, eller der er en sti via tilstødende, venligtsindede brikker). Jens Siegstad 37 Af påstand 4 samt definitionen af Fn, følger det at Fn(0) og Fn(π) er heltal. Dermed har vi at π 0 fn(x) sin(x) dx = Fn(0) + Fn(π) er et heltal, og dermed har vi den ønskede modstrid. Vi kan således konkludere at π er irrationalt. Litteratur [1] Dan Beltoft og Klaus Thomsen. Talfølger og -rækker. Introduktion til Matematisk Analyse. Aarhus Universitet [2] Ivan Niven A simple proof that π is irrational. Bulletin of the American Mathematical Society 53 (6) pp [3] Martin Aigner, Günter M. Ziegler. Proofs from THE BOOK, Springer, Fourth Edition 2010.

5 36 Tallet π er irrationalt følgende identitet fn(x) = fn(π x) for alle x R. (1) Lad x R. Da a = bπ har vi at fn(x) = xn (a bx) n = xn (bπ bx) n = (bx)n (π x) n. Heraf følger det at fn(π x) = (b(π x))n (π (π x)) n ( ( n b a b x)) n x n = = xn (a bx) n = fn(x) og dermed har vi vist (1). Ved gentagen anvendelse af kædereglen er det rasende nemt at vise atf n (j) (x) = ( 1) j f n (j) (π x). Dermed er f n (j) (0) = ( 1) j f n (j) (π), og heraf følger at f n (j) (π) ligeledes er et heltal for ethvert j N. Påstand 1 giver at der findes et n N således at 0 < π 0 fn(x) sin(x) dx < 1. Søren Wengel Mogensen 5 Spillet slutter, når ingen spiller mener at kunne forbedre sin stilling mere. Der er forskellige måder at tælle point på, men én måde at gøre det på er at lægge de erobrede hvide brikker på hvids omringede felter, gøre det tilsvarende med sort og så ellers tælle tommer, omringede felter. Vinderen er den med flest af dem. Der kan ud fra de regler, som er blevet ridset op indtil videre, opstå situationer, hvor de to spillere bliver ved med at skiftes til

6 6 Go, go, go at tage hinandens brikker på de samme felter. Sådan en situation er opstået omkring c. Hvid kan spille på c, hvorefter sort kan erobre den hvide brik på c ved at placere en brik på d, hvorefter hvid kan spille på c igen osv. Det er derfor ikke tilladt at gentage en opstilling, der allerede har været på brættet én gang. Hvis hvid spiller på c, må sort derfor ikke umiddelbart spille på d, da dette ville give præcis den samme opstilling igen. Sort skal altså spille et andet sted, men må derefter spille på d, hvis hvid ikke har gjort det i mellemtiden. I den ovenstående situation kan man selvfølgelig spørge, hvorfor hvid overhovedet må spille på c. En hvid brik dér har jo ingen friheder, men det er et tilladt træk, da brikken på d samtidig erobres, og der skabes en frihed. Man kan i go lave opstillinger som aldrig kan erobres. Sådan en opstilling er gruppen C. Er det ikke bare skak, hvor man kun har bønder? Go er interessant af flere årsager. Først og fremmest er det sjovt og en god udfordring. Dernæst er det spændende, at så simple regler giver et så komplekst spil. Det er efterhånden mange år siden, at Deep Blue slog den regerende verdensmester Kasparov i skak, men endnu har ingen kunnet lære en computer at spille bare tilnærmelsesvis op med professionelle go-spillere. Der er simpelthen for mange mulige trækkombinationer, til at ren regnekraft endnu har kunnet overmande de dygtigste menneskelige spillere. Man skal nemlig have intuition og overblik for at spille go, og go er derfor en stor udfordring og kilde til inspiration, når man vil lære computere at tænke mere som mennesker. Nu skal du finde saksen frem, finde en makker at spille med, og så vil du snart forstå, hvorfor kineserne har spillet go i årtusinderne. Længere fremme i bladet finder du nemlig et spil - lige Jens Siegstad 35 Påstand 4 Der gælder at f n (j) (0) og f n (j) (π) er et heltal for ethvert j N. Bevis. For at vise ovenstående omskriver vi udtrykket for fn ved at benytte binomialformlen: fn(x) = xn (a bx) n = xn = 1 = 1 = 1 n j=0 n j=0 ( 2n j=n 2n ( n j ) a n j ( b) j x j ( n j ) a n j ( b) j x j+n j=n cjx j ) n a 2n j ( b) j n x j j n hvor ( ) n cj = a 2n j ( b) j n. j n Det ses af ovenstående at hvis vi differentierer fn mindre end n gange, fås et polynomium uden konstantled. Dermed har vi at f (j) n (0) = 0 for j < n. Hvis j > 2n, har vi at f (j) n 0, og specielt har vi at f (j) n (0) = 0. Differentierer vi fn j gange hvor n j 2n, fås netop ét konstantled, og heraf følger det at f (j) n (0) er lig med dette konstantled. Vi finder at f n (j) (0) = j!c j, og da j n, er dette tal et heltal. For at vise at f (j) n (π) er et heltal, får vi behov for

7 34 Tallet π er irrationalt Påstand 3 Funktionen x F n(x) sin(x) Fn(x) cos(x) er en stamfunktion til x fn(x) sin(x), og der gælder at π 0 fn(x) sin(x) dx = Fn(0) + Fn(π). Bevis. Vi finder at ( F n (x) sin(x) Fn(x) cos(x) ) = F n (x) sin(x) + F n(x) cos(x) F n(x) cos(x) + Fn(x) sin(x). = sin(x) ( F n (x) + Fn(x) ). Vi simplificerer nu F n (x) + Fn(x). F n (x) + Fn(x) = = + ( n i=0 ( ( 1) i f n (2i+2) (x) + n i=0 ( 1) i f n (2i) (x) f (2) (x) f (4) (x) + f (6) (x) + ( 1) n f (2n+2) n (2) n (4) n (6) n (2n+2) fn(x) f n (2) (x) + f n (4) (x) + ( 1) n f n (2n) (x) ) ) = fn(x) idet f n (2n+2) (x) = 0 da f er polynomium af grad 2n. Dermed har vi at (F n(x) sin(x) Fn(x) cos(x)) = fn(x) sin(x) som ønsket. Vi finder nu at π 0 fn(x) sin(x) dx = [ F n(x) sin(x) Fn(x) cos(x) = Fn(0) + Fn(π) ]π 0 som ønsket. Søren Wengel Mogensen 7 til at klippe ud. De normale størrelser for go-spil er 9x9, 13x13 og 19x19. Her får du et bræt i 9x9. Man gør man herfra? Københavns Universitet har faktisk en nystiftet go-klub, som er åben for alle lige fra nybegyndere til habile spillere. I januar spilles der om fredagen kl. 13 på gangen med øvelseslokaler i stueetagen af DIKU. Mere information kan fås ved at skrive til stifteren af klubben, Jannik, på Litteratur [1] Peter Shotwell. Go Basics [2] Peter Shotwell. Go! More Than a Game [3] William S. Cobb. The Book of Go

8 8 Go, go, go Jens Siegstad 33 Påstand 2 Der gælder at π n a n 0 for n. Bevis. Husk at den naturlige eksponentialfunktion har rækkefremstillingen e x = n=0 og ovenstående rækkefremstilling er gyldig for ethvert x R. Vi har således at πn a n er det (n + 1) te led i den konvergente række x n e πa (πa) n π n a n = = n=0 n=0 og dermed har vi at πn a n 0 for n. Ved at benytte ovenstående observationer kan vi konkludere at integralet π 0 f n(x) sin(x) dx er positivt men mindre end π πn a n = π n+1 a n som konvergerer mod 0 for n ifølge Påstand 2. Vi vil i det følgende vise at vores antagelse om at π er rational medfører at dette integral er et heltal, hvorved vi opnår den ønskede modstrid. Vi definerer nu funktionen Fn : R R ved n Fn(x) = ( 1) i f n (2i) (x) i=0 hvor f (j) n betegner den j te afledede af fn.

9 32 Tallet π er irrationalt Jens Siegstad At tallet π er irrationalt har været kendt i pænt lang tid. Aristoteles postulerede det da han påstod at diameteren og radius i en cirkel er inkommensurable størrelser ([3]). Der skulle gå over 2000 år før Aristoteles påstand blev bevist! I 1768 gav den schweiziske matematiker Johann Heinrich Lambert som den første et bevis for irrationaliteten af π. Vi skal i denne artikel se det elegante bevis som den canadisk-amerikanske matematiker Ivan Niven gav i Sætning 1 Tallet π er irrationalt. Bevis. Antag for modstrid at π er rational. Da kan vi finde naturlige tal a og b således at π = a b. Lad n være et naturligt tal, og definer funktionen fn : R R ved fn(x) = xn (a bx) n Påstand 1 For ethvert n N og for 0 < x < π gælder at. 0 < fn(x) sin(x) < πn a n. Bevis. Da x > 0 har vi at bx > 0, og dermed har vi at 0 < a bx < a, og således gælder at 0 < (a bx) n < a n. For 0 < x < π gælder at 0 < sin(x) 1. Ved at benytte disse uligheder finder vi at 0 < fn(x) sin(x) < πn a n. Side 9-sætningen 9 Skuffeprincippet Søren Wengel Mogensen Blokkens side 9-sætning er en lille fiks sag med et meget simpelt bevis, der i og for sig blot er en opfindsom anvendelse af noget så velkendt som skuffeprincippet. Sætning 1 Lad a1,..., an være n heltal, som ikke nødvendigvis er forskellige fra hinanden. Da findes altid nogle på hinanden følgende tal ak+1, ak+2,..., al, således at l i=k+1 ai er et multiplum af n. Bevis Lad S = {0, 1,..., n} og R = {0, 1,..., n 1} og definér f : S R ved at f(k) er resten af k i=1 ai ved division med n. Bemærk, at vi lader f(0) = 0. Det ses, at S > R, og der må altså ved brug af skuffeprincippet findes l1, l2 S, l1 < l2, så l1 i=1 a i og l2 i=1 a i giver samme rest ved division med n. Så kommer vi frem til, at l2 ai = i=l1+1 l2 ai i=1 l1 ai i=1 har rest 0 ved division med n. Litteratur [1] Martin Aigner, Günter M. Ziegler. Proofs from THE BOOK

10 10 Gastronomisk inspiration Sådan smager dit nærmiljø Vi afprøver diverse caféer og madsteder i nærheden af HCØ, så du tør tage chancen og prøve noget nyt Rie Jensen og Katrine Gravesen Farver er godt, og farver i drinks er endnu bedre. I denne udgave giver vi dig en guide til, hvor du og veninderne kan tage hen på den ultimative girls night out. Og er man ikke til drinks og tænker: Øv, så er der ingen gastronomiske tips til mig i denne omgang, så fat mod! Burger, fritter og cola skal der naturligvis også være plads til. Alt i alt en bytur, der hurtigt bliver farlig og en redning til dagen derpå. Vibes Apotek, Der er drinks i lange baner og sød betjening på Vibes Apotek på Ydunsgade 5. Baren holder åbent torsdag-lørdag fra , og vi erfarede, at det godt kan betale sig at komme lidt tidligt på aftenen. Baren er velbesøgt og det med god grund. Konceptet lyder på drinks mikset af forskellig slags spiritus og diverse sirupper. Navne som sort mælk, zlumumba og gæt en is siger ikke nødvendigvis meget om, hvad man egentlig får i sin drink, men der er hjælp at hente fra det søde personale bag baren. Desværre er ladies night ikke længere en torsdagsevent i baren, og man kommer derfor hurtigt til at betale godt for en festlig aften. Prisen for en drink er mellem 25 og 60 kr., men det opvejes heldigvis af den hyggelige stemning, som skabes af lokalernes udsmykning med tæpper på væggene, afrevet tapet og hyggelige sofaer, hvor gæsterne kan slænge sig, lige så tosset de vil. Tosset kan man også hurtigt blive af de baloner med lattergas, som til den lette sum af 20 kr., hurtigt får smilet frem. Vi oplevede sågar lidt ekstra loungestemning i form af DJ i barens bagerste gemakker. Du kan derfor roligt tage veninderne under armen og få en på opleveren, Sune Precht Reeh 31 Lad M := {(x, y) [0, 1] 2 x 1 2, y 1 2x }, da udregner vi areal M som et dobbeltintegral: areal(m) = = 1M dµ = [0,1] M 2x dx = [ 1 dµ = x 1 2 log(2x) ]1 =(1 1 2 log 2) ( 1 2 0) = log 2. 1 dy dx 1 2x 1 2 Sandsynligheden for at vi kan danne en trekant af de opdelte stykker, kan så udregnes til P ((X, Y ) A) = areal(a) = 1 areal(b) = 1 4 areal(m) = 1 4( log 2) = 2 log 2 1 0,386.

11 30 Knæk og bræk Figur 2 Mængden B af ugunstige udfald (1 Y ) max(x, 1 X)l 1 2 ved l. Mængden B kan således beskrives B ={(x, y) [0, 1] 2 x = 1 2 } {(x, y) [0, 1]2 y max(x, 1 x) 1 2 } {(x, y) [0, 1] 2 (1 y) max(x, 1 x) 1 2 } ={(x, y) [0, 1] 2 x = 1 2 } {(x, y) [0, 1] 2 x 1 2, y 1 2(1 x) } {(x, y) [0, 1] 2 x 1 2, y 1 2x } {(x, y) [0, 1] 2 x 1 2, 1 y 1 2(1 x) } {(x, y) [0, 1] 2 x 1 2, 1 y 1 2x }. Foreningen er disjunkt bortset fra de fire punkter (± 1 2, 0) og (0, ± 1 2 ) se figur 2. Mængden {(x, y) [0, 1] 2 x = 1 2 } er et linjestykke og har areal nul. De resterende fire mængder fremkommer af hinanden ved spejling i linjerne x = 1 2 og y = 1 2, så de har samme areal. Der gælder derfor areal(b) = 4 areal{(x, y) [0, 1] 2 x 1 2, y 1 2x }. Rie Jensen og Katrine Gravesen 11 for som Vibes Apotek siger det, så er bitter ikke noget, man er - det er noget, man drikker for ikke at blive det! The Bronx, Farlige drinks kan hurtigt give de der tømmermænd og hvilken bedre måde at afhjælpe sådanne end med burger og cola (sidstnævnte adlibitum). På The Bronx på Nørrebrogade 114 er de specialister i lige netop burger, og hvad der dertil hører. Menukortet byder på ti forskellige af slagsen (og lidt nachos, kaffe og sådan), og alle koster de 89 kr. inkl. valgfri tilbehør og dyppelse. Hvis du er ekstra sulten, kan du dog for en 20 er ekstra få en ME- AT FEAST XL, men så skal du også have den store sult med dig. Bronx laver nemlig ikke burger for børn. Burgerbollerne er sprøde og lækre, og fritterne er heller ikke til at klage over. Tværtimod! Hvis du tror, at det stopper ved fantastisk tømmermændsmad, så tager du fejl. The Bronx har nemlig også et smart studierabatsystem. Du får udleveret et lille kort, hvor rabatten indsættes, og på den måde kan man spare sammen til mad ved at købe det og samtidig få rabat. På kortet indsættes 30 kr. ved køb af den første burger, og du vil hver gang få en sms med saldo på din burgerkonto. Det er smart! Vi vil varmt anbefale en tur forbi The Bronx, men er du sulten efter burger i din frokostpause, så skal du nok ringe og bestille i forvejen. Der er nemlig ikke travlt bag disken, men det er ventetiden værd. Så hvad venter du egentlig på?

12 12 Læseliste Forsikringsprodukter Et åbent brev til forsikringsmatematikstuderende Jingyu She Kære læser. Jeg vil i nedenstående antage, at du regner med en dag at arbejde i et forsikringsselskab. Måske kommer du til at regne på, hvor mange penge der skal sættes hen i reserven, for at kunderne kan få udbetalt deres erstatning. Det kan også tænkes, at du laver stokastiske modeller til analyse af genforsikringsstrategier eller kapitalkrav. 1 Efter at have læst ovenstående tænker du måske: Arbejdet kræver, at jeg kan modellere og jonglere med tal. Godt, at jeg bliver dygtig til matematik. Eller måske tænker du: Hvad er en reserve? Hvad er genforsikring, og hvad betyder kapitalkrav? 2 Let s face it: det er godt at kunne lave modeller, men det er endnu vigtigere at forstå, hvad vi modellerer og motivationen bag. En model, der giver mening i forbindelse med ulykkesforsikring, kan måske ikke bruges til at modellere tab-af-erhvervsevne-forsikringer. 3 Heldigvis har vi i vore dage den store Google-guru til at få svar på "Hvad er-spørgsmål. Wikipedia og Finanstilsynets hjemmeside kan være god hjælp for nysgerrige sjæle. De forskellige forsikringsselskabers hjemmesider giver en del information omkring forsikringsprodukter. Men desværre er terminologien så farverig, at den ofte er forskellig på tværs af hjemmesiderne. Det kan være 1 Hvis Solvens II-direktivet nogensinde når at blive implementeret i dansk lovgivning, får du masser at lege med. 2 Det skal lige nævnes, at du primært vil finde interesse i denne artikel, hvis du læser på første eller andet år og endnu ikke har fået studierelevant job. For alt det lærer man om på jobbet eller starten af tredje år. 3 Nu er du måske bekymret, fordi du ikke har lært om forskellen mellem disse forsikringstyper. Sune Precht Reeh 29 Løsning af den supplerende opgave Den stokastiske variabel X [0, 1] antages stadig at være ligefordelt, og det første snit på pinden lægges i X l som før. Nu skal vi så være lidt forsigtige, idet andet snitpunkt kun må placeres på det længste af de to stykker. De to stykker vil have længderne Xl og l Xl. Det længste stykke vil derfor have længde max(xl, l Xl) = max(x, 1 X)l; og det korte stykke vil altid have længde højst 1 2 og opdeles ikke yderligere. Lad nu Y [0, 1] betegne den relative placering af andet snitpunkt langs linjestykket af længde max(x, 1 X)l. Y [0, 1] er altså den relative placering af andet snitpunkt langs det længste af de første stykker; Y er derfor per antagelse ligefordelt på [0, 1] uafhængigt af hvilken værdi X antager. Det andet snitpunkt placeres så i punktet Y max(x, 1 X)l langs linjestykket af længde max(x, 1 X)l. Når vi opdeler stykket max(x, 1 X)l i det andet snitpunkt, får vi så to stykker af længde Y max(x, 1 X)l og (1 Y ) max(x, 1 X)l. Da fordelingen af Y er uafhængig af X, vil (X, Y ) endnu engang være ligefordelt på [0, 1] 2. Vi lader igen A [0, 1] 2 være mængden af udfald hvor vi kan danne en trekant, og vi vil igen i stedet bestemme arealet af komplementet B := [0, 1] 2 \ A. Hvis X = 1 2, vil begge de to første stykker have længde 1 2 l, så vi kan ikke danne en trekant uanset placeringen af andet snit. Vi har altså { 1 2 } [0, 1] B. For X 1 2, vil det korte af de to første stykker have længde mindre end 1 2 l. Den eneste måde hvorpå vi kan få et stykke af længde mindst 1 2 l vil altså være hvis Y max(x, 1 X)l 1 2 l eller

13 28 Knæk og bræk ening (se figur 1). Vi får derfor at areal(b) = areal{(x, y) [0, 1] 2 x, y 1 2 } + areal{(x, y) [0, 1] 2 x, y 1 2 } + areal{(x, y) [0, 1] 2 x y 1 2 } + areal{(x, y) [0, 1] 2 y x 1 2 } = = 3 4. Svaret på opgaven bliver så P ((X, Y ) A) = 1 P ((X, Y ) B) = 1 areal(b) = 1 4. Jingyu She 13 svært at danne sig et overblik. Så til dig, der godt vil tage til den første jobsamtale og præstere med noget mere end definitionen af en stokastisk variabel, kan jeg anbefale følgende: Tag på biblioteket og lån samtlige bøger hjem, som er udgivet af Forsikringsakademiet 4. Et godt sted at starte er den introduktoriske bog "Grundlæggende forsikringslære"af Claus Bache. For at se en liste over nyeste udgaver 5 kan læseren besøge siden: start/. Desuden kan jeg varmt anbefale den letlæste beretning Tykke og Behag: Om grundlaget for forsikring, skrevet af den nu pensionerede aktuar Paul Johansen. 4 Tidligere Forsikringshøjskolen 5 Idet lovgivningen ændrer sig løbende, kan det være en god ide at læse den senest opdaterede udgave. Ellers kan man risikere at sidde med en bog fra 90 erne, der beretter om "en ny forsikringsform, hvor privatpersoner kan få dækket deres hospitalsudgifter på privathospitaler". Af samme grund kan det ikke betale sig at købe bøgerne hjem, da de er hurtigt læst og grundet samfundets udvikling kun har relevans inden for de næste fem år.

14 14 Anvendt matematik Matematik og magi eller Næste stop Las Vegas Rasmus Sylvester Bryder Da jeg var mindre, morede jeg mig ofte når min halvfætter Casper viste mig korttricks. Det trick han viste mig oftest, var et hvor han havde 21 kort, bad mig om at vælge et, og derpå lagde kortene ud i systematiske bunker tre gange, dernæst samlede dem op og lavede fire blomster, hver ud af fem kort, fravalgte kronblade og blomsterbunde og til sidst viste mig det kort, som jeg havde valgt. Jeg havde på ingen måde nogen idé om hvordan han kunne gætte hvilket kort jeg havde udvalgt i en bunke på 21 kort. Han lærte mig at lave det selv, og jeg endte med at låne flere bøger på det lille bibliotek på min folkeskole om kort- og terningetricks. Når jeg tænker tilbage på det, var der overraskende mange tricks i disse, der var umanerligt dårlige, men det er der også en grund til: mange af bøgerne var rettet imod læsere omkring tiårsalderen, og når man viser børn magi, skal der, og undskyld min fordom, nok ikke meget til at forbløffe dem. Min interesse i magi i den alder blev skærpet af TV-showet David Blaine: Street Magic som blev vist på TV2 en årgang; navngiveren til programmet chokerede gang på gang folk ved at levitere på åben gade, stikke sin arm igennem ruden til en juvelérbutik og stjæle et ur eller lave korttricks på italienske restauranter. Siden showet blev taget af, har jeg nærmest ikke skænket kortmagi en tanke, med visse uvurderlige undtagelser, heriblandt en gribende optræden fra en bekendt til en nytårsfest. Mange gode korttricks, som udelukkende handler om kortenes fordeling, er selvfølgelig slet ikke magiske, men bygger på noget af det simpleste matematik, man kan forestille sig aritmetik. Efter min mening forsvinder magien en smule fra sådanne tricks, fordi Sune Precht Reeh 27 Figur 1 Mængden B af ugunstige udfald bestemme arealet af A, men vi vil i første omgang betragte komplementet B := [0, 1] 2 \ A i stedet. B består af de par (X, Y ) hvor det længste stykke har længde mindst 1 2 l, og dette kan finde sted på tre måder: Såfremt X, Y 1 2, vil begge snitpunkter opfylde Xl, Y l 1 2 l, så pinden bliver delt højst halvvejs oppe. Det øverste stykke får dermed længde mindst 1 2 l. Tilsvarende hvis X, Y 1 2, bliver pinden delt mindst halvvejs oppe; så det nederste stykke får længde mindst 1 2 l. Til sidst er det en mulighed at det midterste stykke får længde mindst 1 2 l. Det midterste stykke har altid længde X Y l, så vi skal altså have X Y 1 2 hvis det midterste stykke skal være for langt. Samlet set får vi at mængden B af ikke-gunstige udfald er givet ved B = {(x, y) [0, 1] 2 x, y 1 2 } {(x, y) [0, 1]2 x, y 1 2 } {(x, y) [0, 1] 2 x y 1 2 } {(x, y) [0, 1]2 y x 1 2 }. Bortset fra fem enkeltpunkter 11, er ovenstående en disjunkt for- 11 Hvilket er en nulmængde.

15 26 Opgaveløsninger Knæk og bræk Løsninger til sidste bloks opgaver Sune Precht Reeh Jeg antager som udgangspunkt at pinden i opgaverne er uden tykkelse og er formet som et ret linjestykke af længde l. Antag at pinden er blevet delt i tre segmenter af længde a b c, sådan at a + b + c = l. De tre stykker vil kunne samles til en trekant hvis og kun hvis trekantsuligheden c < a + b er opfyldt (hvor c er det længste stykke). Der gælder c < a + b hvis og kun hvis c < 1 2 (a + b + c) = 1 2 l. Da c er det længste stykke, er det således nødvendigt og tilstrækkeligt at alle tre stykker er mindre end 1 2 l. Løsning af præmieopgaven: Famøs årgang 22, nr. 1 Lad X, Y [0, 1] være stokastiske variable der angiver hvor langt oppe (relativt set) at pinden skal saves over: Givet værdier af X og Y, lægger vi snit i punkterne X l og Y l på pinden. X og Y er ifølge opgaven uafhængige, og jeg antager at der desuden menes i opgaven at X og Y er ligefordelte på [0, 1]. Heraf slutter vi straks at parret (X, Y ) er ligefordelt på enhedskvadratet [0, 1] 2. Sandsynligheden for at (X, Y ) ligger i en given (målelig) delmængde A [0, 1] 2, vil dermed være lig P ((X, Y ) A) = µ(a) µ([0, 1] 2 ) = µ(a) = areal(a), hvor µ er Lebesgue-målet på R 2. Lad A [0, 1] 2 være mængden af (X, Y )-udfald hvor det længste stykke af pinden har længde mindre end 1 2 l. Vi ønsker da at Rasmus Sylvester Bryder 15 det hele bygger på en matematisk forklarlig rutine bygget på en serie af udregninger, som til alt held altid giver det resultat man gerne vil have. Tag et eksempel: tænk på et tal, gang det med 2, læg 6 til, del med 2 og træk det tal som du oprindeligt tænkte på fra. Jeg gætter på, at du får 3. Overrasket? Nej, vel? Hvis du tænkte på tallet x (det kan sågar være komplekst), giver proceduren dig nemlig 1 2 (2x + 6) x = (x + 3) x = 3. Så ingen stor plyskanin i hatten her. 6 Efter min mening ville et godt korttrick, der bygger på en serie af udregninger som tricket ovenfor, være et, der er variabelt (altså at man kan ændre visse talværdier i et setup og stadig få et trick, der virker), elegant, samt kompliceret i teorien. Sidstnævnte mindsker chancen for, at din udvalgte person kan regne ud hvordan du fandt hans eller hendes kort, så vedkommende netop overrumples af den magi du udøver. Jeg vil præsentere et sådant trick, kaldt Whispering Jokers: det blev oprindeligt vist på programmet Penn & Teller: Fool Us i 2011 af Graham Jolley, selverklæret tankelæser og mentalist. Et matematisk argument for trickets holdbarhed er præsenteret på og dette vil jeg også præsentere. Lad os forestille os, at der er tre personer til stede: mig, Stone og Weierstrass. Jeg hiver et spil kort frem og lægger det på et bord. Stone er over for mig til venstre, Weierstrass over for mig til højre. 6 Et langt bedre trick ville være dette: stil dig i matematikkantinen og råb, at du kan få alle tilstedeværende til at lynche en af deres medstuderende. Udvælg en tilfældig person og bed ham eller hende om at tænke på et tal. Få ham eller hende til at dele med 0, og begynd at løbe inden du får noget i hovedet.

16 16 Matematik og magi Trin 1. Nu beder jeg først Stone om at tage omtrentligt en tredjedel af kortene fra toppen, og derpå Weierstrass om at tage omtrentligt halvdelen af de kort, der er tilbage i den oprindelige bunke. Jeg beder nu begge personer om at kigge på det kort, der er nederst i den bunke de hver har taget (her er det selvfølgelig underforstået, at kortene peger nedad). Trin 2. Nu beder jeg først Stone om at tage omtrentligt en tredjedel af kortene fra toppen (og han skal bare tage kortene fra oven, uden at tælle en tredjedel fra), og derpå Weierstrass om at tage omtrentligt halvdelen af de kort, der er tilbage i den oprindelige bunke. Jeg beder nu begge personer om at kigge på det kort, der er nederst i den bunke de hver har taget (her er det selvfølgelig underforstået, at kortene peger nedad). Dernæst samler jeg bunkerne sammen og spreder kortene ud i en vifte på bordet, så de stadig peger nedad. Til Stone og Weierstrass store overraskelse er der to kort, som vender opad; disse kort tager jeg ud. Det er jokere, og jeg påstår, at jokerne ved, hvilke kort de har set. Jeg spørger nu jokeren længst mod venstre hvilket kort Stone har; jokeren hvisker til mig, at kortet er på placering 18, og jeg lægger jokeren hen til Stone. Analogt spørges jokeren til højre, denne joker hvisker 43 7 og jeg lægger jokeren hos Weierstrass. Derpå samler jeg kortene sammen, stadig pegende nedad. Trin 3. Jeg begynder nu at tælle fra oven. Jeg stopper ved 18, lægger det kort der har denne placering hos Stone, og tilsvarende tæller jeg videre til 43 og lægger tilsvarende kort hos Weierstrass. De vender kortene, og det er deres kort. Kort tid efter får jeg en doktorgrad. Alene placeringerne i ovenstående procedure skriger, at noget er 7 Bare rolig, 42 er også en mulighed. Jingyu She 25 Tilbagemelding fra sidst (22. årgang nr.1) I sidste blok blev læseren bedt om at finde sandsynligheden for at kunne danne en trekant ved at knække en pind over på to vilkårlige, uafhængige steder. Sandsynligheden for dette er en fjerdedel. Blandt de talrige svar, der blev indsendt, har vi udtrukket en heldig vinder! Stort tillykke til Thor Kampmann ( 12), du vil modtage din præmie snarest. Blokkens ekstraopgave 10 blev der også flittigt svaret på. De rigtige svar blev indsendt i følgende rækkefølge: Dan ( 11), Sune ( 05), Thor ( 12). Vi har i dette nummer valgt at medtage Sunes flot TeX ede besvarelse som en særskilt artikel. Se næste side. 10 Find sandsynligheden for at kunne danne en trekant ved først at knække pinden over en gang og derefter knække det længste stykke over.

17 24 Leg med bananer Præmieopgave nu med endnu flere abekattestreger! Jingyu She Blokkens præmieopgave (22. årgang nr. 2) Peter Pedal skræller en grøn banan og smider den på kåkkenbordet. Det oplyses, at den nu vejer 120 gram, hvoraf vand udgør 75% af massen. 5 timer efter udgør vandet kun 70% af bananens masse. Hvor meget vejer bananen nu? Blandt de n rigtige svar udtrækkes vinderen, som belønnes med et gavekort på kr n. Blokkens ekstraopgave (22. årgang nr. 2) Peter Pedal og hans fire venner har været ude at plukke bananer. Da de er trætte, beslutter de sig for at vente med at fordele bananerne og lægger sig til at sove. I løbet af natten står Peter Pedal op og deler bananerne i fem lige store bunker. Der er en banan tilovers, som han spiser. Han gemmer derefter sin egen bunke og lægger resten tilbage. Efter han har lagt sig til at sove, står en af vennerne op og gør det samme. Han får også én banan i rest, som han spiser. Dette gentager sig for alle fem aber. Om morgenen deler de sammen bananerne i fem lige store bunker, igen med en banan i rest, som går til manden med den gule hat 9. Spørgsmålet er så: Hvor mange bananer må der mindst have været i den oprindelige bunke? Vores postkasse holder åbent til og med 24. februar. 9 Peter Pedals adoptivfar Rasmus Sylvester Bryder 17 planlagt, kalkuleret, udregnet, men de dertilhørende kalkulationer er ikke helt nemme. Først kræves en forklaring af tricket, set ud fra et magisk synspunkt, og det hele har noget at gøre med hvordan bunkerne samles sammen, som nærmest alle korttricks har som forudsætning, samt en placering af jokerne forud for fremvisningen af korttricket. Jokerne indsættes i kortspillet således: vi starter selvfølgelig med et kortspil på 52 kort, pegende nedad. Tæl 9 kort fra toppen, placér en joker med ansigtet opad, derpå 18 kort efter de 9 første kort (plus jokeren), og placér den anden joker. Vi har altså nu et spil kort på 54 kort, hvor jokerne er på placering 10 og 29 fra oven og med ansigtet opad; således opnår vi, når Stone og Weierstrass deler kortspillet i tre, at de ikke ser en joker, og deres bunker vil højst sandsynligt indeholde en joker hver. Der er altså en sandsynlighed her, for at tricket går galt, men chancen er minimal. Antager vi nu, at tricket er i gang, kaldes Stones bunke i trin 1 for B1, Weierstrass bunke for B2 og den resterende bunke for B3. Når kortene samles sammen, skal B3 være nederst, dernæst B1 og sidst B2 i toppen. Når jokerne er taget ud i trin 2, er der nu tre vifter, V1 hørende til den med det øverste kort, V3 hørende til den med det nederste og V2 den sidste vifte i midten. Når kortene samles sammen her, skal V2 være nederst, dernæst V3 og sidst V1 i toppen. Gøres dette, skulle tricket meget gerne fungere. Nu har jeg altså lært et korttrick fra mig. Amatørmagikeren kan nu gå ud og imponere sine venner uden ende, men vi kloge børn kunne selvfølgelig godt tænke os at vide, hvordan tricket fungerer matematisk, og vi vil så vidt muligt generalisere det, så det ikke kun behøver at gælde med tallene 18 og 43. Ud fra at vi ved, at der er 54 kort, 52 normale spillekort og 2 jokere, definerer vi nu

18 18 Matematik og magi nogle variable til at hjælpe os undervejs. Den første joker J1 har placering j1 fra oven, og den anden joker J2 har placering j2 fra oven. I ovenstående tilfælde er j1 = 10 og j2 = 29. Kortet K1 som Stone har set, har placering j1 + d1 fra oven, hvor d1 er en eller anden differens, og Weierstrass kort K2 har tilsvarende placering j2 + d2 fra oven. Lad os endvidere antage, at d1 > 0 og d2 > 0. I trin 1 er kortspillet delt op i tre bunker: B1 som har størrelse j1 + d1, B2 som har størrelse j2 + d2 j1 d1, og B3 som har størrelse 54 j2 d2. Ved at lægge bunkerne i rækkefølgen B2, B1 og B3 set fra oven, vil K1 nu have placering B1 + B2 og K2 har placering B2. Nu spredes kortene ud i en vifte. Den første joker J1 var i B1 og J2 var i B2, som vi før så; J1 har derfor placering B1 + B2 d1 i viften og den anden joker har placering B2 d2. Nu bliver det kompliceret. Jokerne tages nu ud, og vi får de tre vifter V1, V2 og V3 som beskrevet ovenfor. labelitemi V1 har størrelse B2 d2 1 = j2 j1 d1 1, idet vi regner fra den anden jokers placering (den har været øverst) og har fjernet en joker. labelitemi V2 har størrelse B1 + B2 d1 V1 2 = j1 + d2 1, idet vi regner fra den første jokers placering, fraregner kortene i V1 og fjerner to jokere. labelitemi V3 må derpå have størrelse 52 V1 V2 = 54 j2 + d1 d2, idet V1 + V2 = j2 d1 + d2 2. Ovenstående udregninger er nemme at lave; det næste tager lidt kegler. Efter at have fjernet jokerne, har vi nu et kortspil på 52 kort, hvor K1 er rykket 2 pladser op og derfor har placering B1 + Af Centerleder, professor David Lando 23 Et jobopslag Det er en meget vigtig mission for FRIC at give unge forskertalenter mulighed for at udvikle sig på et sted, som er med på forskningsfronten. FRIC vil løbende få behov for at ansætte dygtige studerende til at hjælpe etablerede forskere med for eksempel datarensning, beregningsarbejde, modelimplementering og litteratursøgning. Så i stedet for at søge studenterarbejde ude i erhvervslivet, så ville et job som studentermedhjælp ved FRIC måske være en spændende mulighed? Typisk vil man skulle levere timer om ugen, men med fleksibilitet til at disponere sine timer både inden for ugen og hen over uger. Den idelle profil har taget nogle kurser i finansieringsteori, kan lide at arbejde med data og med implementering af modeller i for eksempel Excel, Matlab, R og SAS. Han eller hun formulerer sig klart skriftligt og mundtligt og har opnået høje karakterer i de fleste fag. Vi tilbyder et studenterjob, som giver mulighed for at se om en forskerkarriere kunne være interessant, og som måske kan give inspiration til specialeskrivningen. Hvis du synes dette lyder interessant, så send en (elektronisk) ansøgning med CV og eksamensudskrift til Centerkoordinator Julie de Molade på så den er os i hænde senest 18. januar, Du kan læse mere om centeret på vores hjemmeside, hvor du også kan skrive dig på vores mailingliste og holde dig orienteret om fremtidige arrangementer.

19 22 FRIC Centerets forskningsområde er den teoretiske og empiriske analyse af disse fænomener og implikationerne for design og regulering af finansielle markeder. Helt konkret er centerets teoretiske og empiriske forskning for eksempel relevant for at forstå, hvilken betydning transaktionsskatter eller forbud mod kortsalg af aktier kan have for prisdannelsen i markedet. Ambitionen Vi håber med FRIC at befæste CBS position som et centrum for forskning i finansiel økonomi i europæisk topklasse. Det betyder helt konkret, at vi skal producere forskning i toptidsskrifter, men vi ønsker også at producere forskning, der tager udgangspunkt i virkelige problemer. FRIC forsøger, blandt andet med sin Practitioner Seminar Series, at holde en tæt dialog med folk, som arbejder i markederne, så forskerne kan inspireres til at arbejde med relevante og grundlæggende problemstillinger. Selvfølgelig skulle FRIC også gerne bidrage til, at vi uddanner endnu bedre kandidater i finansiering. Hvis kandidater under deres studier har mødt dygtige og inspirerende forskere, som kan formidle deres viden og analytiske tankegang, så bliver kandidaterne ikke alene bedre forskere - de bærer også kvalitet og viden med sig videre ud i den finansielle sektor. Studerende i finansiel økonomi i Danmark er i den gunstige situation, at vi for første gang har et stærkt og aktivt miljø inden for dette område. Der har aldrig før været bedre muligheder for at tage kurser og få kompetent vejledning inden for en bred vifte af emner i finansiering. Det er bare med at udnytte denne mulighed ved at deltage i nogle af aktiviteterne og måske endda ved at søge på det jobopslag, som jeg vil runde artiklen af med. Rasmus Sylvester Bryder 19 B2 2 og K2 har placering B2 1, idet den kun er rykket én plads op. K1 er nu i V3, idet B1 + B2 2 > V1 + V2, og K2 er i V2, idet V1 + V2 B2 1 > V1. Placeringen af K1 i V3 er derfor ( B1 + B2 2) ( V1 + V2 ) = d1 og placeringen af K2 i V2 er B2 1 V1 = j2 + d2 j1 d1 1 (j2 j1 d1 1) = d2. Vi placerer nu vifterne i rækkefølgen V1, V3 og V2 igen set fra oven. Vi har nu, at K1 har placering V1 +( B1 + B2 2 V1 V2 ) = (j2 j1 d1 1)+d1 = j2 j1 1, og K2 har placering ( V1 + V3 ) + d2 = 52 V2 d2 = 53 j1. Altså er kortenes placering bestemt ud fra hvor jokerne placeres; som vi så før, hvor jokerne var placeret på pladserne j1 = 10 og j2 = 29, vil K1 derfor have placering = 18 og K2 har placering = 43. Jokernes placering kan, som vi har fundet, også varieres, så vi har dermed også en del variationer over samme trick. Det sjoveste er dog, at tricket, utroligt som det er, er ren matematik, og det tager kegler foran et publikum (giv Graham Jolleys optræden et kig og se, hvad jeg mener). Nu kunne nogen måske undre sig: hvorfor kaster man sig ud i et matematisk argument for, at et korttrick fungerer? Tager det ikke magien væk fra selve tricket? Hertil er svaret selvfølgelig både ja og nej, og argumentet kan man selv trylle sig frem til. Det er lige for næsen af dig.

20 20 Information og jobopslag FRIC et nyt center finansieret af Danmarks Grundforskningsfond Af Centerleder, professor David Lando Den 1. april 2012 åbnede Center for Finansielle Friktioner (FRIC) på CBS Institut for Finansiering. FRIC er et såkaldt Center of Excellence bevilget af Danmarks Grundforskningsfond. Bevillingen er på 48 millioner kroner over 6 år, og dertil kommer en høj grad af medfinansiering fra CBS, som for eksempel stiller lokaler til rådighed og dækker lønudgifter til alle faste videnskabelige medarbejdere i centeret. Centeret består i øjeblikket af 5 faste medlemmer, som er tilknyttet Institut for Finansiering på CBS, et medlem fra Økonomisk Institut på KU og tre medlemmer tilknyttet universiteter i udlandet. Derudover er der i øjeblikket 14 videnskabelige medarbejdere (adjunkter, post.docs, ph.d. studerende, videnskabelige assistenter, studentermedhjælpere), hvis arbejde helt eller delvist finansieres af centeret. Efter år 5 vil FRIC blive grundigt evalueret, og hvis evalueringen falder tilfredsstillende ud, vil bevillingen kunne forlænges i 4 år, så centerets samlede levetid bliver 10 år. Det er et af hovedformålene med bevillinger fra Danmarks Grundforskningsfond at tilskynde bevillingshaveren til at tænke langsigtet, og det giver den lange levetid fin mulighed for. Men hvad er det egentlig FRIC forsker i? Hvad er centerets mission i det hele taget? Og hvilken interesse kan studerende i Famøs læserskare have i centeret? Det vil jeg prøve at svare på nedenfor, og hvis du synes det hele lyder interessant, har du måske også interesse i at kigge på det jobopslag, som runder artiklen af. Af Centerleder, professor David Lando 21 Hvad er finansielle friktioner? Forskning i finansiel økonomi går i vidt omfang ud på at forstå sammenhængen mellem finansielle aktivers risiko og deres pris. I velfungerende markeder kan man fokusere sin analyse på de betalingsrækker, som aktiverne leverer, og på investorers holdning til risiko, dvs. hvor meget kompensation de kræver for at bære forskellige former for risici. I velfungerende markeder kan man endda nogle gange klare prisfastsættelsen uden at kende investorers holdning til risiko. Visse instrumenter kan nemlig prisfastsættes ved arbitrage, dvs. ved at replikere deres betalingsstrømme ved hjælp af andre instrumenter i markedet, hvis pris man kan observere. Her bruger man det tætteste på en naturlov, der findes i økonomi, nemlig Law of One Price - ting, der giver det samme, koster det samme. I andre metoder prisfastsætter man et finansielt aktiv ved både at se på dets (risikofyldte) betalinger og på investorers holdning til risiko. Den såkaldte Capital Asset Pricing Model (CAPM) 8 er et berømt eksempel på dette. Den finansielle krise har bragt fornyet fokus på en række andre faktorer, som også er afgørende for prisdannelsen i finansielle markeder. Blandt disse faktorer er aktivernes omsættelighed (likviditet), finansielle markedsdeltageres adgang til funding, modpartsrisiko og deraf følgende krav om sikkerhedsstillelse i forbindelse med handel, samt kapitalkrav for finansielle institutioner. Særligt i krisetider kan disse finansielle friktioner betyde, at Law of One Price bryder sammen for visse aktivklasser, og der er empirisk belæg for, at en udvidet CAPM model, der inddrager likviditetsrisiko, klarer sig bedre end standard CAPM-modellen. Endvidere kan finansielle rådgivere, eksperter og visse type af finansiel regulering påvirke priser i markedet og måske forårsage flokadfærd og prisbobler. 8 Denne møder du på kurset Fin1, red.

Tallet π er irrationalt Jens Siegstad

Tallet π er irrationalt Jens Siegstad 32 Tallet π er irrationalt Jens Siegstad At tallet π er irrationalt har været kendt i pænt lang tid Aristoteles postulerede det da han påstod at diameteren og radius i en cirkel er inkommensurable størrelser

Læs mere

Fagblad for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik 22. årgang, nr. 2, januar 2013

Fagblad for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik 22. årgang, nr. 2, januar 2013 FAMØS Fagblad for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik 22. årgang, nr. 2, januar 2013 Homage to Famøs 22-2: Boromirean rings Redaktion Dalal El-Ghazzi, Jens Siegstad, Jingyu She, Kristian Knudsen Olesen,

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Meditation over Midterbinomialkoefficienten

Meditation over Midterbinomialkoefficienten 18 Juleeventyr Meditation over Midterbinomialkoefficienten En rusrejse fra en fjern juletid Frederik Ravn Klausen, Peter Michael Reichstein Rasmussen Ved juletid for ikke så længe siden faldt tre russer

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Matematik, der afgør spil

Matematik, der afgør spil Artikeltype 47 Matematik, der afgør spil Sandsynlighedsregning vinder ofte. Kombinatorisk spilteori sejrer hver gang Mads Thrane Hvis du er træt af at tabe opvasketjansen i Sten Saks Papir eller Terning,

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker.

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker. Hvad er en brøk? Når vi taler om brøker i dette projekt, mener vi tal på formen a, hvor a og b er hele tal (og b b 0 ), fx 2,, 3 og 3 7 13 1. Øvelse 1 Hvordan vil du forklare, hvad 7 er? Brøker har været

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Matematisk induktion

Matematisk induktion Induktionsbeviser MT01.0.07 1 1 Induktionsbeviser Matematisk induktion Sætninger der udtaler sig om hvad der gælder for alle naturlige tal n N, kan undertiden bevises ved matematisk induktion. Idéen bag

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Oplysning 23 En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Om at skrive BSc-opgave i anvendt statistik. Der findes matematikere (i hvert fald matematikstuderende), der mener, at den rene matematik

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528)

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Tirsdag den 20 Januar 2009, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug

Læs mere

Kursusindhold: X i : tilfældig værdi af ite eksperiment. Antag X i kun antager værdierne 1, 2,..., M.

Kursusindhold: X i : tilfældig værdi af ite eksperiment. Antag X i kun antager værdierne 1, 2,..., M. Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet February 9, 2015 Sandsynlighedsregning og lagerstyring Normalfordelingen

Læs mere

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning I Matematik for 4.-6. klasse sendes eleverne gruppevis ud i for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard Mandags Chancen En optimal spilstrategi Erik Vestergaard Spilleregler denne note skal vi studere en optimal spilstrategi i det spil, som i fjernsynet går under navnet Mandags Chancen. Spillets regler er

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal.

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. Tre slags gennemsnit Allan C. Malmberg Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. For mange skoleelever indgår

Læs mere

Løsning af tredjegradsligningen Jens Siegstad, Kasper Fabæch Brandt og Jingyu She

Løsning af tredjegradsligningen Jens Siegstad, Kasper Fabæch Brandt og Jingyu She Substitutionernes fest 53 Løsning af tredjegradsligningen Jens Siegstad, Kasper Fabæch Brandt og Jingyu She Substitution en masse Vi vil i denne artikel vise, hvorledes man kan løse den generelle tredjegradsligning

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Tidligt i historien opstod et behov for at beregne kvadratrødder med stor nøjagtighed. Kvadratrødder optræder i forbindelse med retvinklede trekanter,

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Besvarelses forslag til Tag-hjemeksamen Vinteren 02 03

Besvarelses forslag til Tag-hjemeksamen Vinteren 02 03 IMFUFA Carsten Lunde Petersen Besvarelses forslag til Tag-hjemeksamen Vinteren 02 0 Hvor ikke andet er angivet er henvisninger til W.R.Wade An Introduction to analysis. Opgave a) Idet udtrykket e x2 cos

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

Matematik og spil. Rolf Poulsen rolf@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag, Kbh. Uni. Mød MATH på KU (måske sidste chance), november 2014

Matematik og spil. Rolf Poulsen rolf@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag, Kbh. Uni. Mød MATH på KU (måske sidste chance), november 2014 Enhedens navn Matematik og spil Rolf Poulsen rolf@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag, Kbh. Uni. Mød MATH på KU (måske sidste chance), november 2014 På disse slides skal spil læses som væddemål. Hvorfor

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant.

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant. FP9 9.-klasseprøven Matematisk problemløsning December 2014 Et svarark er vedlagt til dette opgavesæt 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42 Slide 1/42 Hvad er matematik? 1) Den matematiske metode 2) Hvad vil det sige at bevise noget? 3) Hvor begynder det hele? 4) Hvordan vælger man et sæt aksiomer? Slide 2/42 Indhold 1 2 3 4 Slide 3/42 Mængder

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Oversigt over håndvask

Oversigt over håndvask Oversigt over håndvask Timon og Pumba lærte, at for at komme af med bakterier skal man vaske hænder med sæbe og lunkent vand i 20 sekunder. Vask hænderne i det, du tror, er 20 sekunder. Få nogen til at

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Årstid: Hele året Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Trin for trin Formål Formålet med dette mærke er at lære pigerne en specifik spejderfærdighed, som vil åbne deres øjne for en hemmelig

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Gæt et tal Søren Eilers

Gæt et tal Søren Eilers 22 Gæt et tal Søren Eilers Et gæt En aften midt i oktober faldt jeg på nettet over en konkurrence afholdt af radioprogrammet Detektor på P om at gætte det tal mellem 0 og 00, der var halvdelen af gennemsnittet

Læs mere