KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN"

Transkript

1 KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten (98 pct.) funktionærer og blot ca (2 pct.) arbejdere, herunder bygningshåndværk, tilberedning af måltider, rengøring mv. Andelen af kvinder i gruppen af lønmodtagere er ca. 55 pct., mens andelen af mænd udgør ca. 45 pct. For ledergruppen forholder det sig omvendt, idet 74 pct. er mænd og blot 26 pct. er kvinder, jf. tabel 1. Tabel 1. Kvinder og mænd i finanssektoren 2008, antal og pct. Kvinder Mænd Kvinder Mænd Antal personer Andel i pct Lønmodtagere ,3 44,7 Ledere ,7 74,3 Kilde: Kønsopdelt lønstatistik, FA. Den gennemsnitlige månedsløn (2008-niveau) for mandlige lønmodtagere i finanssektoren er kr., mens den gennemsnitlige månedsløn blandt kvindelige lønmodtagere er kr. Den overordnede lønforskel mellem mænd og kvinder i finanssektoren er 21,8 pct., jf. tabel 2. En del af denne overordnede lønforskel skyldes det kønsopdelte arbejdsmarked, hvor kvinder og mænd arbejder i forskellige jobfunktioner. Går man et spadestik dybere og opdeler de finansansatte i detaljerede jobfunktioner (6-cifret discokode), så viser statistikken, at kvinder tjener mindre end mænd i samtlige jobfunktioner. I nogle jobfunktioner er der næsten ingen lønforskelle mellem kønnene, mens der i andre er helt op til 30 pct. forskel på mænd \\finans.local\data\ana\mw0139\løn\kvinder og mænds løn i finanssektoren - revideret marts 2010.docx CVR-NR

2 SIDE 2 / 5 og kvinders løn i mændenes favør. I gennemsnit tjener kvinder ca. 12 pct. mindre end mænd i finanssektoren, på trods af at de arbejder i samme jobfunktion. Tabel 2. Kvinder og mænds løn i finanssektoren, 2008 Kvinder Mænd Overordnet lønforskel Lønforskel 6-cifret discokode Månedsløn i kr. Kvinders andel af mænds løn, pct. Lønmodtagere ,2 88,4 Ledere ,9 85,4 I alt 88,1 Kilde: Kønsopdelt lønstatistik, FA. Jo højere lønningerne er, des større er lønforskellen mellem mænd og kvinder. Forholdet mellem lønninger og lønforskelle er vist i figur 1. Figur 1. Lønforskel plottet mod lønniveau Anm.: Lønniveauet er beregnet som vægtet gennemsnitlig månedsfortjeneste i hver arbejdsfunktion, uden inddeling i køn. Lønforskellen er kvinders andel af mænds løn. Der ses en lille negativ korrelation mellem lønniveau og lønforskel, hvilket betyder, at jo højere et lønniveau en arbejdsfunktion har, des større er lønforskellen mellem mænd og kvinder.

3 SIDE 3 / 5 Det ses af figuren, at i de arbejdsfunktioner, hvor der er en lønforskel på mere end 20 procent mellem mænd og kvinder, ligger lønniveauet gennemsnitligt over kr. månedligt. Dog er der også en del arbejdsfunktioner, hvor det gennemsnitlige lønniveau er over , samtidig med at lønforskellene er mindre en 10 procent. FUNKTIONER MED STØRST OG MINDST LØNFORSKEL I figur 2 vises de 10 arbejdsfunktioner, hvor lønforskellene er størst. Den gennemsnitlige lønforskel ligger her mellem 16,9 procent og helt op til 30 procent. Det drejer sig om arbejdsfunktioner med højt kvalifikationsniveau og mellemhøjt kvalifikationsniveau 1. Figur 2. De 10 arbejdsfunktioner med størst lønforskel Den arbejdsfunktion hvor der er de største lønforskelle mellem mænd og kvinder er Rådgivningsarbejde vedr. omsætning af værdipapirer, valuta mv., hvor kvindernes andel af mændenes løn er på 70 procent. Ved opgørelsen i 2007 var det i arbejdsfunktionen Handel med værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter, at der var den største forskel, og hvor kvinders andel af mændenes løn var helt nede på 67,2 procent. Nu viser statistikken, at denne lønforskel er mindsket med næsten 8 procent. 1 (discokode 2 og 3).

4 SIDE 4 / 5 Hvor der for indkomståret 2007 var 8 arbejdsfunktioner, hvor lønforskellen var over 20 procent, er antallet nu blevet reduceret til 6. I figur 3 vises de 10 arbejdsfunktioner, hvor lønforskellen er mindst. Den gennemsnitlige lønforskel ligger mellem 5,6 procent og helt ned til 2,3 procent. Igen drejer det sig om arbejdsfunktioner med højt kvalifikationsniveau og mellemhøjt kvalifikationsniveau. Figur 3. De 10 arbejdsfunktioner med mindst lønforskel Kilde: Finanssektorens Arbejdsgiverforening samt egne beregninger. Ved opgørelsen i 2007 lå forskellen i ovenstående top 10 mellem 93,8 til 100,1 procent. Til forskel fra sidst er der nu ingen arbejdsfunktioner, hvor kvinder i gennemsnit tjener mere end mænd, og lønforskellen i denne top 10 er generelt blevet større. Som det fremgår af figur 3, er arbejdsfunktionen Hotline-/IT-teknikerarbejde internt i virksomheden den funktion, hvor lønforskellen mellem mænd og kvinder er mindst (3,3 procent). For året 2007 var lønforskellen i denne arbejdsfunktion på 2,2 procent. Sidst lå kvinders løn i funktionen Indkøbsarbejde 0,1 procent bedre end mændenes, men er på et år faldet således at mændene i gennemsnit tjener 2,7 procent mere.

5 SIDE 5 / 5 LØNFORSKELLEN I FUNKTIONER MED FLEST ANSATTE Figur 4 viser lønforskellen i de 10 arbejdsfunktioner, hvor der er flest ansatte. Den gennemsnitlige lønforskel ligger her på mellem 5,5 procent og helt op til 18,5 procent. Det er knap 65 procent af lønmodtagerne, der er ansat i disse 10 arbejdsfunktioner, hvoraf lidt over halvdelen er ansat i arbejdsfunktioner inden for rådgivning. Figur 4. Lønforskel i de 10 arbejdsfunktioner med flest ansatte De to arbejdsfunktioner med størst lønforskel, Generel finansiel og forsikringsmæssig rådgivning og Øvrige kunderådgivere ligger også blandt de 10 arbejdsfunktioner, hvor der er størst lønforskel (figur 2). Der er knap personer ansat i disse to arbejdsfunktioner, hvoraf 56 procent er kvinder. Sammenlagt viser opgørelsen, at mænd i samtlige 10 af de arbejdsfunktioner med flest ansatte får en højere løn end deres kvindelige kollegaer. Mindst lønforskel er der i funktionen Privatrådgivere, hvor kvinderne får 5,4 procent mindre end mændene. Ved sidste opgørelse var forskellen på 4,4 procent, og lønforskellen mellem mandlige og kvindelige privatrådgivere er således steget 1 procent på et år.

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere