DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK"

Transkript

1 DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1

2 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi leverer pålidelige fragtruter med hyppige afgange til vognmands- og speditionsvirksomheder.vi udvikler og leverer industrielle logistikløsninger i et tæt samarbejde med producenter af tungt industrigods.vi udbyder passagertransport med egen bil og maritime ombordoplevelser. DFDS har omkring 3.9 ansatte og beskæftiger en flåde på omkring 5 skibe. DFDS blev stiftet i 1866, har hovedkvarter i København og er noteret på NASDAQ OMX København. Ledelsesberetning DFDS 29 Rutekort Koncernens Hovedtal Forord Vision, strategi og mål Ledelsens beretning DFDS omverden Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Freight Sales Solutions Miljøberetning (CSR) HR-beretning (CSR) Aktionærforhold Risikofaktorer Regnskabsberetning Regnskab Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Selskabsoversigt Påtegninger Øvrig Ledelsesberetning Flådeliste Ledelseshverv Koncernledelse Corporate Governance i DFDS Definitioner og ordliste DFDS Årsrapport 29

3 DFDS Årsrapport 29 HEADER 29 var et vanskeligt år, hvor dfds opnåede et resultat, der var blandt de bedste i vores sektor. Vi tog et afgørende skridt mod vores vision om et europæisk søbaseret transportnetværk gennem købet af Norfolkline, og DFDS er nu stærkt rustet til at leve op til vores kunders forventninger til fremtiden. 21 bliver et udfordrende og spændende år med fokus på navigering Gennem fortsat vanskelige markedsvilkår og den første fase af sammenlægningen af DFDS og Norfolkline. OMSÆTNING (DKK MIA.) AFKAST AF INVESTERET KAPITAL (ROIC) (%) RESULTAT FØR SKAT (DKK MIO.)

4 4 HEADER DFDS RUTENETVÆRK DFDS Årsrapport 29 SKOGN DFDS RUTENETVÆRK Pr. marts 21 OSLO MOSS HALDEN BREVIK KRISTIANSAND GØTEBORG GREENOCK BELFAST AARHUS KØBENHAVN NEWCASTLE DUBLIN ESBJERG MIDDLESBROUGH FREDERICIA LIVERPOOL WATERFORD KIEL IMMINGHAM AVONMOUTH CUXHAVEN HAMBORG AMSTERDAM (IJMUIDEN) HARWICH ROTTERDAM TILBURY CHATHAM RATINGEN GENT ZEEBRUGGE BILBAO SASSNITZ (MUKRAN)

5 DFDS Årsrapport 29 DFDS RUTENETVÆRK HAMINA HAMINA SKT. SKT. PETERSBORG PETERSBORG MOSKVA MOSKVA KARLSHAMN KARLSHAMN KLAIPEDA KLAIPEDA BALTIYSK BALTIYSK Pålidelighed Frekvens Kapacitet HEADER 5

6 6 DFDS Koncernens hovedtal DFDS Årsrapport 29 DFDS Koncernens hovedtal HOVEDTAL EUR mio Kapital Aktiver i alt DFDS A/S' andel af egenkapitalen Egenkapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital, gennemsnit Antal medarbejdere, gennemsnit Pengestrømme Pengestrøm fra driften, før finansiering og efter skat Pengestrøm fra investeringsaktivitet n Køb af virksomheder, aktiviteter og minoritetsinteresser n Øvrige investeringer Fri pengestrøm fra driften Nøgletal for drift og afkast Antal skibe Omsætningsvækst, % EBITDA-margin, % Driftsmarginal, % Omsætningshastighed, investeret kapital, antal gange Afkast af investeret kapital (ROIC), % Egenkapitalforrentning, % 66 9,7 14,2 6,9,94 6, 6, ,8 15,1 7,8,97 7, 11,7 64 1,5 15,8 9,1 1,3 8,6 14,5 6-1,4 12,3 5,7 1,7 5,9 6,5 51-2, 12, 2,7,84 2,1,7 34,3 1, , ,7 1, , , 1, , ,5 1, 32, ,7 1,12 11, DKK mio. Resultatopgørelse Nettoomsætning 2 n Ro-Ro Shipping n Container Shipping n Passenger Shipping n Terminal Services n Trailer Services n Tramp n Ikke-fordelte poster n Elimineringer Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 2 n Ro-Ro Shipping n Container Shipping n Passenger Shipping n Terminal Services n Trailer Services n Tramp n Ikke-fordelte poster Avance ved salg af materielle aktiver Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Årets resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Nøgletal for kapital og pr. aktie Egenkapitalandel, % Finansiel gearing, antal gange Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udbytte pr. aktie, DKK Antal aktier ultimo, Aktiekurs ultimo, DKK Markedsværdi, DKK mio. 89 1) Anvendt eurokurs pr. 31. december 29: 744,15 2) I 27 indførtes en ny forretningsstruktur og sammenligningstal pr. forrretningsområde er kun tilgængelige fra og med 26.

7 DFDS Årsrapport 29 FORORD BØLGEGANG OG EKSPANSION Vi opnåede et resultat for 29, der var blandt de bedste i sektoren, og vi tog et afgørende skridt mod realiseringen af vores vision om et europæisk søbaseret transportnetværk. Da det tidligt på året i 29 stod klart, at recessionen uundgåeligt ville medføre en markant resultatnedgang, opstillede vi et økonomisk mål om at opnå et resultat blandt de bedste i vores sektor. Det lykkedes gennem en stor holdindsats og flere væsentlige tilpasninger af driften samt DFDS strategisk solide markedsposition i Nordeuropa. Bølgegang Vores forretningsmodel blev udfordret i 29 af recessionens historisk stejle nedgang i fragtvolumen i begyndelsen af året. På alle væsentlige punkter er vores strategi og forretningsmodel blevet bekræftet. Det gælder værdien af et netværk af ruter, som mindsker sårbarheden af den enkelte aktivitet, og integrerede passager- og fragtruter. Det gælder vores evne til at sikre fragtvolumener gennem længerevarende industrikontrakter og egen trailervirksomhed, herunder den indsigt og forståelse af fragtmarkedet, som følger med. Og i forlængelse heraf vores fokus på at skabe værdi for vores fragtkunder gennem løsninger, som går på tværs af forretningsområder. Og det gælder vores efterhånden mere og mere integrerede ledelsesmodel, som har sørget for en effektiv gennemførelse af tilpasninger af driften. Recessionen har dog også stillet spørgsmål ved graden af vores tonnagemæssige fleksibilitet. Markeder vil givetvis også fremover være præget af perioder med markante op- og nedture, og dette skal vores forretningsmodel evne at håndtere. Højt på vores dagsorden er derfor optimering af vores planlægning og styring af balancen mellem ejet og indchartret tonnage, herunder fleksibilitet knyttet til timing af tilbagelevering eller forlængelse af indchartret tonnage. Ekspansion Drivkraften bag det forventede køb af Norfolkline er DFDS netværksstrategi. Gennem dette forventede køb opnår vi væsentlige stordriftsfordele og kommer tættere på vores vision om at etablere et europæisk søbaseret transportnetværk. Sammenlægningen af vores virksomheder vil skabe betydelige synergier, og vi forventer, at transaktionen vil forbedre vores indtjeningsevne, så snart markedet retter sig. Købet afventer fortsat godkendelse fra relevante konkurrencemyndigheder. Tak! 29 har været præget af en usædvanlig lav grad af sigtbarhed, og der er fortsat usikkerhed om det fremtidige konjunkturforløb. I denne situation er vi særligt taknemmelige for den loyalitet og vedholdenhed, vi har oplevet fra medarbejdere og i vores samarbejde med kunder, aktionærer og andre partnere. Bent Østergaard Bestyrelsesformand NIELS SMEDEGAARD Administrerende direktør 7

8 8 STRATEGI DFDS Årsrapport 29 Fra ruter til netværk DFDS vision n Et europæisk, søbaseret transportnetværk som leverer konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger til fragtkunder og passagerer. En udfordrende og attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. En virksomhed med et stabilt, stigende indtjenings niveau, som er værdiskabende for vores aktionærer. En ansvarlig, miljøorienteret virksomhed i konstruktiv dialog med vores omverden. Den stadig voksende størrelse af fragtkunder tilskynder til konsolidering for at understøtte udbudet af konkurrencedygtige transportløsninger. Disse kræver bred markedsdækning, innovative kundekoncepter og effektive informationssystemer. Dertil kommer behovet for en løbende effektivisering af driften for at opnå lavere enhedsomkostninger. Behovet for risikospredning, herunder mindre afhængighed af enkelte aktiviteter, understøtter ligeledes konsolideringsprocessen. Større enheder medfører desuden flere ressourcer til system- og konceptudvikling samt finansiel kapacitet til at investere i større og specialiseret tonnage. Endvidere indebærer fordeling af faste omkostninger på mere volumen økonomiske fordele gennem lavere enhedsomkostninger. De fire hovedstrategier Visionen er, at positionere DFDS som et europæisk, søbaseret transportnetværk med afsæt i fire hovedstrategier: Strategi DFDS langsigtede vision er et europæisk, søbaseret transportnetværk, der udbyder konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger for fragtkunder og passagerer. Søbaseret, europæisk transportnetværk: Netværket skal udvides til at omfatte flere regioner i Nordeuropa for at forbedre konkurrencedygtigheden af transportløsninger til transport- og produktionsvirksomheder. Et udvidet netværk giver tillige mulighed for at realisere driftsmæssige synergier. For at opnå denne vision har DFDS følgende fire strategiske hovedmål: 1. Opbygning af det førende, søbaserede europæiske transportog logistiknetværk 2. Integrerede værdiskabende løsninger for fragtkunder og passagerer 3. Sikring af volumen gennem logistikaktiviteter og strategisk havneadgang 4. Fastholdelse af et konstant fokus på kvalitet og effektivitet i driften Nedenfor uddybes markeds- og konkurrencesituationen og de fire hovedstrategier. Markeds- og konkurrencesituationen Den aktuelle økonomiske opbremsning har medført en betydelig nedgang i efterspørgslen i stort set alle segmenter i transportmarkedet, som generelt er fragmenteret med en høj konkurrenceintensitet. Udviklingen har således forstærket behovet for en konsolidering af markedet for at forbedre driftseffektiviteten og indtjeningsniveauet. Mere grundlæggende er en vigtig drivkraft i markedet behovet for at realisere fordele knyttet til større geografisk rækkevidde, hvilket skal ses i sammenhæng med især fire forhold: Fragtkunder (transport- og produktionsvirksomheder) bliver større og udvikler mere komplekse forsyningskæder Risikospredning Ressourcer til system- og konceptudvikling samt investering i ny tonnage Reduktion af enhedsomkostninger n Værdiskabende, integrerede kundeløsninger for fragt og passagerer: Kombineret fragt- og passagerskibsfart giver mulighed for at opnå væsentlige markedsandele og udnytte synergier knyttet til transport af fragt og passagerer med samme tonnage. Integration af transportsystemer for fragt styrker desuden konkurrencedygtigheden over for flere kundesegmenter i markedet. Sikring af volumener og havneadgang: For at opnå en stabil og høj kapacitetsudnyttelse i rutenetværket sikres fragtmængder gennem dels længerevarende samarbejdsaftaler med større produktionsvirksomheder, dels kortere samarbejdsaftaler med traileroperatører. Kapacitetsudnyttelsen på udvalgte ruter understøttes desuden af egne traileroperatører, som tilbyder transportløsninger ved brug af DFDS netværk. Derudover bidrager adgang til havneterminaler og drift af egne havneterminaler i udvalgte lokationer til netværkets effektivitet, stabilitet og vækstpotentiale. Driftsmæssig fokus: Sikker, effektiv drift af fragt- og passagerskibe er en central driftsmæssig kompetence i DFDS, som til stadighed skal vedligeholdes og videreudvikles. Opretholdelse af et konkurrencedygtigt omkostningsniveau og løbende tilpasning til markedsvilkår indgår ligeledes som et centralt fokusområde. Hertil kommer beslægtede kompetencer til drift af havneterminaler og trailervirksomhed.

9 DFDS Årsrapport 29 STRATEGI 9 GROUP MANAGEMENT Implementering Implementering af strategien indebærer tre primære indsatsområder: Udvidelse af rutenetværket til flere regioner i Nordeuropa, og særligt i Østersøområdet Integration af passageraktiviteter i netværket Øget sikring af volumener n RO-RO SHIPPING CONTAINER SHIPPING PASSENGER SHIPPING TERMINAL SERVICES TRAILER SERVICES FREIGHT SALES SOLUTIONS Udvidelsen af rutenetværket vil fortrinsvis ske gennem virksomhedskøb, som foruden udvidelse af netværket også har til formål at konsolidere netværket i udvalgte områder. Begge formål tilgodeses gennem det forventede køb af Norfolkline. Såfremt købet af Norfolkline godkendes, vil behovet for at foretage yderligere større virksomhedskøb relateret til Storbritannien og Nordsøen være begrænset. Den fremtidige udvidelse af rutenetværket vil derfor fokusere på øvrige europæiske regioner, hvor DFDS kan drage fordel af et større netværk. DFDS passagerkompetencer, opbygget primært gennem cruise ferry-aktiviteter, anvendes i dag også på tværs af de nuværende ropax-koncepter, og denne udvikling vil blive fortsat. Det forventes, at vækst inden for passageraktiviteterne først og fremmest vil ske gennem ro-pax-orienterede koncepter. Sikring af volumener i netværket skal løbende styrkes på tre måder: For det første skal samarbejdsaftaler og -relationer med transportvirksomheder videreudvikles til gensidig fordel. For det andet skal andelen af industriel logistik fortsat øges gennem indgåelse af flere længerevarende samarbejdsaftaler. Og for det tredje skal egen trailervirksomhed selektivt udvides for at styrke tilgangen af volumener på specifikke ruter, hvilket det forventede køb af Norfolkline ligeledes vil bidrage til. Forretningsstruktur DFDS forretningsstruktur består af fem forretningsområder. Forretningsområderne Ro-Ro Shipping, Container Shipping og Passenger Shipping er ansvarlige for drift af ruter i transportnetværket, mens forretningsområderne Terminal Services og Trailer Services understøtter netværket med drift af havneterminaler og trailervirksomhed. På tværs af forretningsområder, og netværket i øvrigt, koordineres salget af fragtløsninger gennem en særskilt organisatorisk enhed, Freight Sales Solutions. GROUP FUNCTIONS Økonomiske målsætninger DFDS langsigtede afkastmål er en forrentning af den investerede kapital, der overstiger Koncernens kapitalomkostning med 3-5 %. Kapitalomkostningen (WACC) var primo 21 beregnet til 6,5 %. I beregningen indgår blandt andet en risikofri rente på 3,75 % svarende til en tiårig dansk statsobligation, en markedsrisikopræmie på 5, % og en beta-værdi på,94. Hertil kommer en lånerente før skat på 5, %, en skatteprocent på 1,5 % og en kapitalstruktur med en 5/5-fordeling. Kapitalstrukturen udgør forholdet mellem egenkapital og nettorentebærende gæld. I ledelsens beretning i denne årsrapport redegøres for den aktuelle og langsigtede målopfyldelse. Det er desuden et mål, at soliditeten skal udgøre omkring 4 %.

10 1 Ledelsens beretning DFDS Årsrapport 29 Ledelsens beretning Markedsvilkår påvirket af recession i 29 n Tilpasning af aktiviteter til markedet fortsatte n igennem året n Køb af Norfolkline er foreløbig kulmination af netværksstrategi Resultatudvikling Resultatet for 29 blev præget af recessionen, som blev indledt med en hurtig og stejl nedgang i særligt fragtmarkedet i slutningen af 4. kvartal 28. Recessionen medførte en markant nedgang i første halvdel af 29 og der opstod samtidig udbredt usikkerhed om den fremtidige markedsudvikling. Først i løbet af 3. kvartal blev sigtbarheden og koncensus om forventningerne til den fremtidige markeds udvikling forbedret. Året var desuden præget af betydelige udsving i oliepriser og valutakurser. På denne baggrund blev DFDS resultatforventning for 29 fastlagt til et resultat før skat på omkring nul og denne forventning har været opretholdt igennem hele året. Årets resultat før skat blev DKK 2 mio. og er således i overensstemmelse med forventningen. Resultatet er ikke tilfredsstillende i forhold til DFDS økonomiske mål, men sammenholdt med de ekstraordinære markedsforhold og resultater for sammenlignelige virksomheder anses resultatet for tilfredsstillende. Årets omsætning blev DKK 6,6 mia., en nedgang på 2 % i forhold til 28, hvilket ligeledes er i overensstemmelse med den senest meddelte forventning pr. 3. kvartal 29. Justeret for oliepristillæg var årets omsætning 15 % lavere end i 28. Koncernens samlede aktiver blev som følge af tonnageinvesteringer øget med 8 % til DKK 9,3 mia. ved udgangen af 29, hvor egenkapitalen udgjorde DKK 3,7 mia. svarende til en egenkapitalandel på 4 %. Det gennemsnitlige antal medarbejdere blev reduceret med 9 % til i 29. Reduktionen i antal medarbejdere skyldes de gennemførte tilpasninger af driften, herunder helårseffekten af tilpasninger gennemført i 28. Resultatudvikling per forretningsområde Koncernens lavere resultat skyldes primært en resultatnedgang i det største forretningsområde Ro-Ro Shipping, hvor driftsresultatet, EBIT, blev reduceret til DKK 232 mio. fra DKK 55 mio. i 28, en nedgang på 58 %. Det lavere EBIT i Ro-Ro Shipping kan henføres til en samlet volumennedgang på 11 % og et udbredt prispres. Kapaciteten blev tilpasset igennem året, men ikke i et omfang svarende til nedgangen i volumen, hvilket reducerede kapacitetsudnyttelsen og indtjeningen pr. enhed. Container Shipping bidrog også til et lavere resultat, idet forretningsområdets EBIT blev reduceret med DKK 6 mio. Resultaterne for både 29 og 28 indeholder væsentlige engangsposter og justeret for disse poster blev EBIT reduceret til DKK -8 mio. fra DKK 9 mio. i 28. Tilbagegangen skyldes primært et kollaps af chartermarkedet og lavere papirmængder. På trods af markedsforholdene blev der opnået resultatfremgang for forretningsområdets øvrige aktiviteter understøttet af tilpasninger gennemført i 28. De tre øvrige forretningsområder opnåede resultatfremgang i 29. Passenger Shippings EBIT blev forbedret til DKK 13 mio. fra DKK 15 mio. i 28 på baggrund af helårseffekten af omstruktureringer gennemført i 28, en stigning i antal passagerer på Amsterdam-ruten og lavere omkostninger til bunker, herunder indtægter fra sikring af bunker. Terminal Services EBIT blev forbedret med DKK 18 mio. til DKK -34 mio. i 29. Resultatet for 28 indeholdt imidlertid engangsomkostninger på DKK 33 mio. Justeret herfor var resultatet DKK 15 mio. lavere i 29. Havneterminalernes EBIT blev negativt påvirket af lavere volumen fra egne ruter og tredjepartsvolumen. Trailer Services EBIT blev øget til DKK 11 mio. fra DKK 7 mio. i 28 som følge af en genopretning af indtjeningen hos forretnings områdets belgiske traileroperatør og fremgang for aktiviteterne i Holland, Tyskland og England. Lavere volumen og ubalancer i trafikker medførte en væsentlig tilbagegang for de svenske aktiviteter. Omkostningen til ikke-allokerede poster udgjorde DKK 13 mio., en stigning på DKK 42 mio. som følge af nedskrivning på oplagt tonnage og transaktionsomkostninger vedrørende det forventede køb af Norfolkline. Forventet køb af Norfolkline DFDS indgik den 17. december 29 en aftale med A. P. Møller- Mærsk om køb af 1 % af aktierne i Norfolk Holdings BV. Handelens gennemførelse er fortsat betinget af tilfredsstillende godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder og gennemførelse af en fortegningsemission og en rettet emission. Handelen forventes på nuværende tidspunkt afsluttet i slutningen af 2. kvartal 21. Planlægningen af integrationen mellem DFDS og Norfolkline er påbegyndt, mens selve integrationen først kan igangsættes efter konkurrencemyndighedernes godkendelse af handelen er modtaget. Medarbejdere fra begge organisationer deltager i planlægningen af integrationen. Planlægningsprocessen har til formål at videreudvikle den foreløbige integrationsplan, således at integrationsprocessen kan igangsættes umiddelbart efter handelens afslutning.

11 DFDS Årsrapport 29 Ledelsens beretning For en nærmere beskrivelse af transaktionen henvises til DFDS hjemmeside, hvor en selskabsmeddelelse og en præsentation vedrørende transaktionen offentliggjort den 17. december 29 er tilgængelige. Ved aftalens indgåelse var handelen blandt andet underlagt en betingelse om godkendelse af en fortegningsemission og en rettet aktieemission af DFDS ekstraordinære generalforsamling. Denne blev afholdt den 11. januar 21 og begge emissioner blev godkendt af generalforsamlingen. Strategiopfølgning Det forventede køb af Norfolkline er den foreløbige kulmination af DFDS netværksstrategi, der blev udviklet i 27 på grundlag af en vision om at skabe et europæisk søbaseret transportnetværk. DFDS strategier og mål er nærmere beskrevet på side 8-9. Strategisk set forventes 21 og 211 at blive domineret af to hovedmål: At integrere DFDS og Norfolkline samt øge forrentningen af den investerede kapital i DFDS eksisterende aktiviteter. Som meddelt i forbindelse med købet af Norfolkline forventes integrationen af de to virksomheder gennemført over en periode på to til tre år, dog forventes hovedparten af integrationen gennemført efter to år. I denne periode vil DFDS ressourcer først og fremmest være OMSÆTNING PR. FORRETNINGSOMRÅDE 29 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL (ROIC) OG KAPITALOMKOSTNING (WACC) (%) TRAILER SERVICES (11 %) WACC ROIC 29 TERMINAL SERVICES (8 %) PASSENGER SHIPPING (23 %) 3 26 CONTAINER SHIPPING (16 %) 25 RO-RO SHIPPING (42 %) 11 fokuseret herpå og derfor forudses ingen større virksomhedskøb eller større investeringer gennemført i denne periode. Imidlertid opstår der løbende muligheder for at foretage virksomhedskøb, og det kan ikke udelukkes at mindre opkøb, der understøtter netværksstrategien, kan blive aktuelle i perioden. Det andet strategiske hovedmål vedrører en forøgelse af forrentningen af den investerede kapital i de eksisterende aktiviteter. En sådan forøgelse er afhængig af dels gennemførelse af strukturelle ændringer af aktiviteter og fortsatte tilpasninger af driften, dels en forbedring af de vanskelige markedsvilkår skabt af recessionen. I 28 og 29 er der gennemført en effektivisering af DFDS aktiviteter, som beskrevet nedenfor, og tonnagen inden for Ro-Ro Shipping er moderniseret. En genopretning af fragtmarkedet, og dermed øgede fragtmængder, skønnes ikke at ville medføre behov for ny tonnage i 21 eller 211. Den planlagte integration af Norfolkline forudses at bidrage til løsning af strukturelle indtjeningsproblemer for ruter i den sydlige del af Nordsøen. Herudover er der behov for omstrukturering af enkelte andre ruter i Østersøen og udfasning af overskydende tonnage. Der er etableret en mere målrettet resultatopfølgningsproces i slutningen af 29 for at intensivere fokus på aktivitetsområder med for lav indtjening. Det forventes, at denne proces vil medvirke til driftsmæssige forbedringer på tværs af forretningsområder.

12 12 Ledelsens beretning Tilpasning af aktiviteter fortsatte i 29 Siden begyndelsen af andet halvår 28 og igennem 29 er DFDS aktiviteter løbende blevet tilpasset til markedsvilkårene afledt af recessionen. Tilpasningerne har primært været rettet mod at reducere rutenetværkets kapacitet gennem tilbagelevering eller udchartring af over skydende tonnage samt reduktion af antal afgange. Driftsomkostninger er reduceret gennem ændringer i skibsdriften og genforhandling af havne- og charteraftaler. Herudover er hovedkontoret og salgsagen turer tilpasset til et lavere aktivitetsniveau og salgsindsatsen intensiveret, særligt over for industrikunder. Tabellen i modstående spalte giver en oversigt de væsentligste tilpasninger af driften, der er gennemført i 29. Der er identificeret yderligere muligheder for tilpasning af aktiviteter i 21, hvis aktivitetsniveauet skulle blive svækket yderligere. DFDS Årsrapport 29 Tilpasninger af drift (29/1) Tilpasningsområde Tilpasning Reduktion af rutenetværkets kapacitet, herunder tilbagelevering og udchartring af overskydende tonnage Tilbagelevering af indchartrede fragtskibe: - 3 ro-ro-skibe - 3 sideportskibe - 2 containerskibe - 5 trampskibe Aftale indgået om udchartring af to ro-ro-skibe til Norfolkline i 21 Ét passagerskib udchartret i februar 21 Et ro-pax-skib oplagt Antal ugentlige afgange reduceret på flere ruter Reduktion af driftsomkostninger Bemanding Bunkeroptimering Havneanløb Vedligehold Indkøb og forsyning Ledelsessystemer Forlængelse af sejltid på flere ruter Optimering af bunkerforbrug Genforhandling af havneaftaler Genforhandling af charteraftaler n n Effektivisering af skibsdrift projekt Lightship I tillæg til den løbende tilpasning, jævnfør ovenfor, blev et særligt projekt, Lightship, igangsat i maj 29 for at styrke DFDS konkurrenceevne yderligere. Projektets formål er at effektivisere skibsdriften og opnå årlige besparelser på DKK 1 mio. fra og med 21. Projektet omfatter følgende indsatsområder: n Tilpasning af organisationen til et lavere aktivitetsniveau n n Fokus på salgsaktiviteter 1 % af stillingerne på DFDS hovedkontor nedlagt svarende til 27 stillinger Landorganisationen i Klaipeda, Litauen, reduceret med fem stillinger Antal stillinger reduceret med 95 i havneterminalen i Immingham 2 danske skibsofficerer, svarende til 1 officersstillinger, blev opsagt i 4. kvartal som en konsekvens af en reduktion af flåden n Prisjusteringer Krydssalg Ny aftale opnået inden for papirindustrien Nye fremadrettede aftaler indgået inden for bil- og stålindustrien n n I andet halvår af 29 blev der gennemført tre større tilpasninger inden for bemandingsområdet: En ny bemandingsplan blev indført på danskflagede skibe. Planen medfører en forenkling af opgaver ombord vedrørende vedligehold, indkøb og administration, herunder ændringer i opgavefordelingen mellem sø og land. Som en konsekvens af den nye bemandingsplan blev 3 stillinger nedlagt i 3. kvartal En tilsvarende bemandingsplan blev indført på litauiske skibe, hvor 23 stillinger blev nedlagt i 3. kvartal n Udviklingen i projektets øvrige indsatsområder følger tillige de opstillede mål og særligt inden for bunkeroptimering, indkøb og forsyninger samt vedligehold blev der opnået besparelser i 29. Projektet omfatter hovedsageligt aktiviteterne i forretningsområderne Ro-Ro Shipping og Passenger Shipping.

13 DFDS Årsrapport 29 Ledelsens beretning 13

14 14 Ledelsens beretning DFDS Årsrapport 29 Økonomisk målsætning Ny økonomidirektør Forrentningen af den investerede kapital (ROIC) blev reduceret til 2,1 % i 29 fra 5,9 % i 28. Forrentningen var således lavere end DFDS kapitalomkostning, der primo 29 var beregnet til 7, %. DFDS kapitalomkostning blev primo 21 beregnet til 6,5 %. Omkostningen er et halvt procentpoint lavere end sidste år, hovedsageligt som følge af det lavere renteniveau. DFDS langsigtede økonomiske målsætning er stadig at opnå en forrentning, der overstiger kapitalomkostningen med 3-5 %. Imidlertid har recessionen i 29 medført markedsvilkår, som på kort sigt ikke giver mulighed for at opnå en samlet forrentning svarende til kapitalomkostningen, om end forrentningen for en række aktiviteter er tilfredsstillende. Opnåelse af en forrentning på niveau med kapitalomkostningen forudsætter blandt andet yderligere strukturelle tilpasninger af DFDS aktiviteter kombineret med en genopretning af markedsvilkårene, særligt på fragtmarkedet, der tilsammen forventes at skabe et grundlag for at opnå en forrentning svarende til kapitalomkostningen i 212. Torben Carlsen (1965) tiltrådte i juni 29 som ny økonomidirektør og som medlem af direktionen sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard. Torben Carlsen har tidligere arbejdet flere år i udlandet, blandt andet seks år som økonomidirektør for en amerikansk virksomhed, og senest været partner i en dansk kapitalfond. Flådens udvikling Antallet af skibe i DFDS flåde, og dermed kapaciteten, blev tilpasset til markedsudviklingen i 29 og ved årets udgang var flåden reduceret med 15 % til 51 skibe, en nedgang på ni skibe. Sammensætningen af flåden af ro-ro-fragtskibe blev ændret i 29, selv om antallet af skibe uændret var 22 ved årets udgang. Der blev købt to mindre ro-ro-skibe bygget i 2 og et større nybygget indchartret skib blev leveret. På den anden side blev tre indchartrede skibe tilbageleveret. I begyndelsen af 21 blev ro-ro-flåden reduceret gennem salg af det ældste skib til ophugning og udchartring af to skibe til Norfolkline. Herudover leveres den sidste indchartrede nybygning af en serie på fire skibe. Antallet af øvrige, fortrinsvis indchartrede, fragtskibe (sideport, container og tramp) blev reduceret ved tilbagelevering af ti skibe i 29. Flåden af ro-pax-skibe blev forøget med ét skib i 29, nybygningen Lisco Maxima. Ét ældre ro-pax-skib blev oplagt i februar 21 og et indchartret ro-pax-skib tilbageleveres i maj 21. Antallet af passagerskibe var uændret fem skibe i 29, hvoraf ét skib, Queen Of Scandinavia, var oplagt i hovedparten af året. For sidstnævnte skib blev der indgået en aftale om udchartring for en treårig periode i februar 21. Aftalen omfatter desuden købsoptioner, og der blev endvidere indgået en aftale om bemanding og teknisk vedligehold af skibet i charterperioden. Ejerandelen pr. skibstype varierer i henhold til skibstypens grad af specialisering. De mest specialiserede skibe i flåden er passagerskibe, hvor ejerandelen er 1 %. Dele af ro-ro-flåden er specialiserede i forhold til krav om størrelse, fart og høj hastighed ved lastning/losning. Disse skibe er primært beskæftiget på Nordsøen. Hele ro-ro-flådens ejerandel var 59 %, hvilket er en forøgelse i forhold til 28 på grund af tilbagelevering af indchartret tonnage. Ejerandelen for standardtonnage som container- og trampskibe (eksklusive sideportsskibe) var %. Charterperioden for indchartret tonnage varierer fra nogle få måneder til op til ti år. Den gennemsnitlige alder for ejede ro-ro-fragtskibe var ni år ved udgangen af 29, hvilket anses for at være tilfredsstillende. Passagerskibenes gennemsnitlige alder var 2 år ved udgangen af 29, opgjort eksklusive oplagte Queen Of Scandinavia, hvilket er markedskonformt for denne type af tonnage. På denne baggrund forventes som udgangspunkt ikke køb af fragt- eller passagerskibe frem til og med 212. Samfundsansvar (CSR) Som rederi er DFDS aktiviteter genstand for omfattende regulering af dansk og international lovgivning og regelsæt for skibsdrift vedrørende blandt andet sikkerhed, ansatte til søs og miljøpåvirkning. Disse områder vurderes samtidig at have størst betydning for opfyldelsen af interessenters krav og forventninger til DFDS forvaltning af virksomhedens samfundsansvar. Med henblik på at sikre overholdelsen af lovkrav udarbejder og reviderer DFDS løbende politikker for ovennævnte og andre områder, herunder et etisk regelsæt for alle leverandører. På side i denne årsrapport er der redegjort for politikker, praksis og resultater ved rørende miljø og medarbejdere. Forhold om sikkerhed er redegjort for nedenfor. Redegørelsen om samfundsansvar i denne årsrapport er endnu ikke udtømmende i alle henseender. Sikkerhed og sikring har højeste prioritet Sikkerhed og sikring vedrørende passagerer, besætningsmedlemmer, tonnage og gods har højeste prioritet og indgår som en integreret del af DFDS overordnede politiker, strategier og mål. Dette medfører, at der foregår en løbende vurdering og udvikling af Koncernens sikkerhedsstyringssystem (ISM-koden). Systemet består af dokumenterede processer med et løbende fokus på alle aspekter af sikkerhed ombord herunder verificering af opfyldelse af gældende lovgivning og egne krav. Sikkerhedsarbejdet foregår i vid udstrækning gennem veletablerede kontrol- og vedligeholdelsesrutiner ombord på skibene. Resultaterne af dette arbejde gennemgås løbende af ledelsen, hvor de enkelte områder af sikkerhedsledelsen analyseres og bearbejdes. Dette arbejde er blevet udviklet yderligere i 29, hvor der er indført en omfattende evaluering af rederiets og skibenes sikre drift. Evalueringen foretages i samarbejde med ledelsen og vurderer, på grundlag af fastsatte mål, om rederiets overordnede mål samt de enkelte skibes drift opfylder krav opstillet af myndigheder og rederiet til sikker drift. Derudover gennemgår alle skibe og rederiet som minimum én gang om året en intern audit, hvor rederiets auditorer vurderer de enkelte skibe i forhold til rederiets målsætninger og myndighedernes krav og løbende forbedringer til sikkerheden. Formålet med disse omfattende kontrolfunktioner er dels verificering af sikkerheden, dels indsamling af vigtige erfaringer til brug for forebyggende foranstaltninger i hele flåden. Såvel rederiet som flåden gennemgår løbende anmeldte og uanmeldte inspektioner, sikkerheds- og sikringsaudits fra flagstatens myndigheder, klassifikationsselskaber, EU og forsikringsselskaber i henhold til lovbestemte intervaller. Øvelser og træning er et afgørende element i optimering af sikkerhedsarbejdet og beredskabet ombord. Der afholdes kontinuerligt forskellige typer af øvelser ombord, hvor hele eller dele af besætningen trænes i tildelte funktioner. Rederiet har blandt andet stillet King of Scandinavia og Pearl of Scandinavia til rådighed for myndighederne ved store totale beredskabsøvelser i henholdsvis Holland og Norge.

15 DFDS Årsrapport 29 Ledelsens beretning 15 Resultatforventning 21 for Koncernen og forretningsområder Opgjort eksklusive transaktionsomkostninger OMSÆTNINGSVÆKST VÆKST I DRIFTSRESULTAT (EBITDA) 8-1 % Container Shipping FORRETNINGSOMRÅDE KOMMENTAR STRATEGISK FOKUS 5 % Væsentlig usikkerhed om rateniveau Omstrukturering af ikke profitable ruter. Beskæftigelse af overskydende tonnage 4-6 % Forbedring på DKK 4-5 mio. Engangsomkostninger og tabsgivende charteraftaler udløbet ult. 29 Forbedring af indtjening for Chartering og Shippng Logistics Passenger Shipping 1-3 % -15 % Indtjening påvirkes negativt af højere bunkeromkostning Forbedring af indtjening for Amsterdam-Newcastle-ruten Terminal Services 5-8 % Forbedring på DKK 2-25 mio. Helårseffekt af effektivisering gennemført i 29 Forbedring af indtjening for havneterminal i England. Tredjepartsmængder 2-25 % 2 % Overtagelse af kontrakt ult. 29 for mængder mellem Tyskland og UK øget omsætning Forbedring af indtjening for svenske aktiviteter n.a. På niveau med Justeret for transaktionsomkostninger i 29 og 21 Effektivisering af processer for centrale funktioner 6-8 % 5-7 % Ro-Ro Shipping Trailer Services Ikke-fordelte poster/ elimineringer Koncernen i alt Disse øvelser er en forudsætning for løbende at vurdere og forbedre beredskaber såvel ombord som i land. DFDS samarbejder aktivt med forskellige organisationer og myndigheder, hvor nuværende og kommende forbedringer af sikkerhed og sikring omkring skibe behandles således, at rederiet kan påvirke udviklingen til gavn for sikkerheden ombord. Dette arbejde foregår på nationalt, europæisk og internationalt plan. DFDS er tillige repræsenteret i flere organer i Danmarks Rederiforening samt Danmarks repræsentant i International Chamber of Shipping Passenger Ship Panel. DFDS varetager endvidere formandsposten på vegne af Danmark i Nordisk Komité for Passagerskibssikkerhed Nordkompass. Resultatforventning 21 Denne resultatforventning omfatter udelukkende DFDS, og forventet indtjening fra Norfolkline er således ikke indregnet, ligesom omkost ninger afledt af transaktionen ikke er indregnet. Resultatforventningen er baseret på en antagelse om positiv, men begrænset markedsvækst i 21. Det skønnes, at recessionen i 29 vil blive afløst af nogen vækst og fremgang i 21, men på nuværende tidspunkt vurderes et scenario med lav og begrænset vækst som mere sandsynligt end et scenario med høj vækst. Dertil kommer usikkerhed om udviklingen i oliepriser og valutakurser. Det skal derfor understreges, at resultatforventningen for 21 er behæftet med stor usikkerhed. Omsætning: Koncernens omsætning forventes at stige med 6-8 % og justeret for effekten af oliepristillæg med 3-5 %. Tabellen ovenfor viser, hvordan de enkelte forretningsområder forventes at bidrage til omsætningsudviklingen. EBITDA: Koncernens driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) forventes at stige med omkring 5-7 % opgjort eksklusive transaktionsomkostninger. Den forventede udvikling på forretningsområdeniveau er vist i en separat tabel ovenfor. n Investeringer: De samlede investeringer forventes at udgøre omkring DKK 175 mio. i 21. n Samlet forventes for 21 på nuværende tidspunkt et resultat før skat på omkring DKK 1 mio.

16 16 omverden DFDS Årsrapport 29 DFDS omverden På længere sigt planlægges svovlindholdet i bunker reduceret til,1 % i 215, hvilket dog forudsætter etablering af forsyningssikkerhed for dette produkt. Teknologier til reduktion af svovludslip fra forbrændning af bunker ombord på skibe, i modsætning til køb af bunker med et svovlindhold på,1 %, er under udvikling og afprøves blandt andet på et skib i DFDS flåde. DFDS aktiviteter påvirkes af en række eksterne faktorer, hvoraf de væsentligste vedrører politiske beslutninger herunder ny lovgivning, ændringer i konkurrence- og kundeforhold samt konjunkturudviklingen. Gods fra vej til sø: Overførelse af fragtmængder fra vej- til søtransport er et etableret mål for EU med henblik på at reducere belastning og flaskehalse i vejnettet og mindske forurening. For at understøtte disse mål anvendes blandt andet vejafgifter, forbud mod lastbiler i weekender eller på søndage, særligt i sommermåneder, og køre-/hvilketidsbestemmelser for lastbilchauffører. Derudover yder EUs Marco Polo-program støtte i opstartsfasen til kommercielt levedygtige shipping-projekter, som bidrager til at afhjælpe flaskehalse og flytte gods fra vej- til søtransport. Disse programmer har indtil videre især understøttet etableringen af nye ruter i Middelhavet, eksempelvis mellem Italien og Spanien. Politiske beslutninger & lovgivning DFDS aktiviteter påvirkes fortrinsvis af politiske beslutninger vedrørende infrastrukturelle forhold i Nordeuropa samt beslutninger rettet mod rederi- og transportsektoren. Foruden politiske institutioner er DFDS underlagt søfartskonventioner udstedt af IMO (International Maritime Organisation), der inden for FN varetager søfartsspørgsmål relateret til hovedsageligt sikkerheds- og miljøforhold. De vigtigste aktuelle områder, der har, eller kan få betydning for DFDS, er: Lovgivning om svovlindhold i bunker: I 21 træder to direktiver udstedt af IMO og EU vedrørende anvendelse af lavsvovlholdig bunker i kraft i Østersøen og Nordsøen. Begge områder er såkaldte SECAområder (Sulphur Emission Control Area). Det ene direktiv trådte i kraft med virkning fra primo 21 om anvendelse af bunker med et svovlindhold på maksimalt,1 % ved havneophold. Det andet direktiv træder i kraft primo juli og vedrører en nedsættelse af svovlindholdet i bunker til 1, % fra 1,5 % ved sejlads i Østersøen og Nordsøen. Tonnagemarkedet For DFDS er de vigtigste tonnagesegmenter ro-ro (fragtskibe) og ro-pax (kombinerede passager- og fragtskibe). Ro-ro-baserede passager- og fragtskibe bygges primært til indsættelse på specifikke ruter, i modsætning til standardiseret tonnage til transport af eksempelvis råstoffer og korn samt containere. Dette medfører et relativt stabilt marked for ro-ro-baserede passager- og fragtskibe, hvor den globale InternationalE passager- og fragtmængder Passagerer Østersøen Nord Østersøen Syd Kattegat Nordsøen Kanalen Irske Hav Ruter i alt International bro- og tunneltrafik Øresundsbroen Eurotunnel Bro og tunnel i alt Fragtenheder* / / ,2 % -6,3 % -9,9 % -5,7 % -6, % -6,6 % ,7 % -15,2 % -15,3 % -14,8 % -1,3 % -7,3 % ,5 % , % ,2 % , % ,6 % ,7 % ,1 % Kilde: Shippax, egne tal. Statistikken er vejledende, da flere rederier ikke indgår i tallene. * En fragtenhed svarer til ca. 13 lanemeter -3,6 %

17 DFDS Årsrapport 29 Markeds- og konkurrenceforhold Væksten i det nordeuropæiske passagermarked var negativ med omkring 6 % i 29 på baggrund af færre passagerer i alle regioner med undtagelse af den nordlige del af Østersøen, hvor antallet af passagerer steg med 1 %. I den sydlige del af Østersøen var det især volumen mellem Tyskland og Sverige og Danmark, der blev reduceret, mens nedgangen var mere begrænset på det polske marked og de baltiske markeder. Der var en nedgang på 1 % i Kattegat delvist på grund af omlægning af ruter mellem Norge og Danmark. Justeret herfor var markedet stabilt i forhold til 28, mens markedet mellem Sverige og Danmark var faldende. På Kanalen var nedgangen på 6 % primært relateret til lukningen af en hurtigfærgerute i 28 og driftsforstyrrelser hos SeaFrance i 29. Den samlede nedgang i nordeuropæiske fragtmængder var omkring 1 % i 29 med bidrag fra alle regioner. I den sydlige del af Østersøen var det særligt markedet mellem Tyskland og Sverige og Danmark, der var faldende. På Nordsøen bidrog faldende mængder mellem både Skandinavien og Storbritannien og mellem Kontinentet og Storbritannien til nedgangen på 15 %. Den forholdsvis lave nedgang på Kanalen for shipping-mængder skyldes blandt andet driftsforstyrrelser hos Eurotunnel. Målt på omsætning var DFDS det andet største passager- og fragtrederi i Nordeuropa i 29. 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 DFDS (DK) P&O FERRIES (27, UK) STENA LINE (S) TALLINK (EE) FINNLINES (SF) SCANDLINES (D) NORFOLKLINE (NL/DK), VIKING LINE (SF) Den økonomiske vækst var negativ i Nordeuropa i 29, hvilket reducerede vareefterspørgslen og dermed varestrømmene. For skibsfarten var det primært fragtvolumen, som blev reduceret betydeligt, mens passagervolumener blev mindre påvirket. Den lavere volumen har skabt overkapacitet hos de fleste nordeuropæiske rederier, som er blevet imødegået gennem salg og udchartring af overskydende tonnage samt oplægning af skibe. Derudover er der gennemført rokering af tonnage, rutelukninger, rutesamarbejder og omkostninger er reduceret gennem organisatoriske tilpasninger. Overkapaciteten har bidraget til at øge prispresset i markedet. Fragt- og passagerskibsfart er generelt karakteriseret ved en høj andel af faste omkostninger knyttet til blandt andet kapitalomkostninger, havneafgifter og bunker, og den stejle og hurtige vending i markedet har derfor påvirket resultatudviklingen negativt. Omvendt indebærer rederiers forretningsmodeller, at en høj andel af en stigning i omsætningen fra flere mængder og højere priser aflejres i driftsresultatet. 1,6 COLOR LINE (NO) Påvirkning fra konjunkturudvikling OMSÆTNING 28: 1 STØRSTE NORDEUROPÆISKE PASSAGER- OG FRAGTREDERIER (EUR MIA.) ICG (I) ordrebog ved udgangen af 29 udgjorde omkring 15 % af den globale flåde. For standardiseret tonnage har den tilsvarende andel i de seneste år udgjort omkring 4 %. I 29 var tilgangen af nye ordrer for ro-ro-baserede passagerog fragtskibe begrænsede og antallet af skibe sendt til ophugning var stigende. Denne trend forventes at fortsætte i 21 og det forudses derfor, at efterspørgslen efter ro-ro-tonnage vil være stigende fra omkring 212. omverden 17

18 Ro-Ro SHIPPING Ro-Ro Shipping driver et rutenetværk baseret på ro-ro- og ro-pax-tonnage i Nordsøen og Østersøen

19 Forretningsområdeansvarlig Peder Gellert Pedersen Produktkoncepter n Trailersystem n Løfteenhedssystem n Industriel logistik n Kassettesystem n Automobilsystem n Special- og projektlast Brands n DFDS Tor Line n DFDS LISCO n DFDS Shipping Logistics n DFDS AutoLogistics n Polferries (begrænset brugsret) RO-RO SHIPPING (42%) ANDEL AF KONCERNENS OMSÆTNING Kundegrupper n Vognmands- og speditionsvirksomheder n Producenter af tungt industrigods som person og lastbiler, stål, skovprodukter og kemikalier, n Passagerer, primært i egen bil Sammenlignelige virksomheder/ konkurrenter n Cobelfret n Finnlines n P&O Ferries n Stena Line n Transfennica Væsentlige begivenheder i 29/21 Recessionen reducerede mængder og rater i alle regioner Rutenetværkets kapacitet reduceret med 6 % Drift og organisation tilpasset til ændrede markedsvilkår Køb af to mindre nyere ro-ro-skibe sat i drift i januar/februar 29 Ro-pax-nybygning sat i drift i maj 29 i Østersøen Levering af ét nybygget indchartret ro-ro-skib medio 29 Forlængelse gennemført af tre ro-ro-skibe medio 29 Tilbagelevering af tre indchartrede ro-ro-skibe ultimo 29 og udchartring af overskydende tonnage Lukning af rute mellem Letland og Tyskland, januar 21 Aftale indgået om udchartring af to ro-ro-skibe til Norfolkline i 21

20 2 RO-ro shipping DFDS Årsrapport 29 Markedsområde, aktiviteter og kunder Ro-Ro Shippings succeskriterier Ro-Ro Shippings aktiviteter omfatter drift af rutenetværk på Nordsøen og den sydlige halvdel af Østersøen. På Nordsøen fragtes primært varestrømme mellem Skandinavien og Storbritannien/Kontinentet samt mellem Kontinentet og Storbritannien. I Østersøen fragtes hovedsageligt varestrømme mellem på den ene side Skandinavien og Kontinentet og på den anden side Baltikum, Rusland og de øvrige SNG-lande. Rutenetværket omfatter ro-ro- og ro-pax-ruter, hvor sidstnævnte primært drives i Østersø-området, hvor andelen af uledsaget trafik er lavere end i Nordsøen. Internationale vognmands- og speditionsvirksomheder udgør omkring 56 % af de samlede mængder, mens mængder fra producenter af tungt industrigods udgør omkring 44 %. Denne fordeling er uændret i forhold til 28. Inden for industriområdet er de vigtigste kundemålgrupper automobilindustrien og producenter af tungt industrigods, hvortil målrettede logistiksystemer udvikles. Dette forudsætter i mange tilfælde investering i specialiseret transportudstyr, IT-løsninger, dedikerede pakhuse samt i nogle tilfælde indsættelse af større tonnage. Sådanne samarbejder indgås derfor på grundlag af længerevarende kontrakter, hvor DFDS fungerer som en del af kundens logistikkæde. De vigtigste succeskriterier for Ro-Ro Shippings er pålidelighed og frekvens, herunder en sejlplan tilpasset kundernes behov. Dertil kommer tilpasning af kapaciteten i takt med markedets udvikling og reduktion af kundens samlede transporttid. Sidstnævnte indebærer en løbende reduktion af transittiden, hvilket blandt andet stiller krav til tonnagens fart og effektive havneophold. Markedsudvikling Det nordeuropæiske ro-ro-fragtmarked blev som helhed reduceret med omkring 1 % i 29 som følge af recessionen, der startede i slutningen af 28. Nedgangen i markedet var samlet omkring 15 % på DFDS primære markeder i den sydlige del af Østersøen og Nordsøen. I første halvår af 29, og særligt i første kvartal, var nedgangen størst, mens markedet blev stabiliseret i løbet af andet halvår og i 4. kvartal nåede mængderne på niveau med eller over 4. kvartal 28 i flere markedsområder. Det lave aktivitetsniveau skabte overkapacitet hos de fleste udbydere inden for ro-ro-sektoren samt hos container- og traileroperatører, hvilket påvirkede rateniveauet negativt. Særligt i Østersøen var konkurrencesituationen præget af overkapacitet i landtransportsektoren. Flere rederier har dog løbende tilpasset kapaciteten til ændringerne i markedsvilkårene gennem lukning af ruter og udchartring af tonnage samt oplægninger. Ro-Ro Shipping Flådemodernisering og tilpasning Flåden blev yderligere moderniseret i 29 gennem indsættelse af to nyere ro-ro-skibe på ruten mellem Rotterdam og Immingham i begyndelsen af året og en ro-pax-nybygning på ruten mellem Kiel og Klaipeda i maj 29. På begge ruter er kundeservice blevet forbedret gennem øget pålidelighed, frekvens og kapacitet. Herudover blev den tredje indchartrede ro-ro-nybygning, ud af en serie på fire, leveret medio 29. Ved udgangen af 29 var tre ældre indchartrede ro-ro-skibe tilbageleveret og i begyndelsen af 21 blev flådens ældste ro-ro-skib solgt. Medio 29 blev tre ro-ro-skibe, der sejler mellem Sverige og England, forlænget, hvilket dels reducerer driftsomkostninger og miljøbelastning pr. enhed, dels tilfører mere kapacitet til markedet. Fornyelse af tonnagen, i såvel 28 som 29, medfører generelt besparelser på driftsomkostninger, herunder et lavere bunkerforbrug og øget driftssikkerhed, hvilket styrker rutenetværkets langsigtede konkurrencedygtighed. På nuværende tidspunkt skønnes der således ikke at være behov for investering i ny tonnage i de næste par år. Tonnagemarkedet På baggrund af det globalt faldende aktivitetsniveau er der opstået overkapacitet i markedet for ro-ro- og ro-pax-tonnage, særligt i segmentet for ældre og mindre tonnage. Ældre tonnage udgør fortsat en uforholdsmæssig stor andel af den globale ro-ro-tonnage og rateniveauet for nyere og større tonnage forventes derfor at forblive forholdsvist stabilt i de kommende år. Dette beror også på en moderat tilgang af ny tonnage i de kommende år, idet ordreindgangen udgjorde omkring 15 % af den globale kapacitet ultimo 29. Hertil kommer forventninger om en stigning i antal ophugninger og stærk begrænset ordreafgivelse i DKK mio. 1. KVT. 2. KVT. 3. KVT. 4. KVT. HELE ÅRET 1. KVT. 2. KVT. 3. KVT. 4. KVT. HELE ÅRET Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Avance ved salg af materielle aktiver Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Lanemeter, Passagerer (Østersøen),

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.01.10 København DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Header 1. DFDS Årsrapport 2010

Header 1. DFDS Årsrapport 2010 Header 1 DFDS Årsrapport 2010 2 Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 60 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics

Læs mere

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 Indhold Kort om kvartalet DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalet i tal Resultatforventning 2005 DFDS 1. kvartal 2005 2 Resultatudvikling 1. kvartal 2005 DFDS

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog DFDS ÅrsrapporT Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 25 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger

Læs mere

Kort om DFDS. DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København.

Kort om DFDS. DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. Årsrapport 2005 1 3 4 5 6 8 12 14 18 20 24 26 28 30 33 34 35 36 38 41 42 44 49 78 79 80 82 84 86 87 Rutekort og aktiviteter 2005 Koncernens hovedtal Forord Vision, strategi og mål Ledelsens beretning omverden

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport 2003 Årsrapport 2002 DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. DFDS rutenetværk omfatter både

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere