T R O P AP R S 070ÅR2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T R O P AP R S 070ÅR2"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007

2 FEM FORRETNINGSOMRÅDER:

3 RO-RO SHIPPING CONTAINER SHIPPING PASSENGER SHIPPING TERMINAL SERVICES TRAILER SERVICES

4 Fragtruter (Ro-Ro) Fragtruter (Lo-Lo) Passager- og fragtruter (Ro-Pax) Passager- og fragtruter (Cruise Ferry) Skogn Anløbshavn Egen havneterminal Salgskontor Salgskontor & egen havneterminal Bergen Oslo Hamina Skt. Petersborg Haugesund Stavanger Brevik Larvik Moss Halden Kristiansand Lysekil Riga Greenock Gøteborg Moskva Belfast Karlshamn Drogheda Dublin Newcastle Middlesbrough Esbjerg Fredericia København Klaipeda Baltijsk Waterford Cork Immingham Cuxhaven Kiel Lübeck Sassnitz (Mukran) Hamborg Harwich Avonmouth Chatham Tilbury Amsterdam (IJmuiden) Rotterdam (Maasvlakte) Zeebrugge Gent Paris Bilbao Melzo

5 Rutekort og aktiviteter 2007 Koncernens Hovedtal Forord Vision, strategi og mål Ledelsens beretning omverden Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Kundefokus Miljøberetning HR-Beretning Aktionærforhold Risikofaktorer Regnskab 2007 Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Selskabsoversigt Påtegninger Flådeoversigt Ledelseshverv Koncernledelse Corporate Governance i Definitioner og ordliste Om historie et førende søbaseret transportnetværk i Nordeuropa rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed: Vi udbyder højfrekvente og pålidelige fragtruter til vognmands- og speditionsvirksomheder. Vi udvikler og leverer industrielle logistikløsninger i et tæt samarbejde med producenter af tungt industrigods. Til passagerer udbyder vi maritime oplevelser og transport af passagerer, der rejser med bil. har omkring ansatte og beskæftiger en flåde på omkring 64 skibe. har hovedkvarter i København og er noteret på OMX Den Nordiske Børs København. blev stiftet i 1866.

6 Omsætning +10% DKK 8,3 mia. Resultat før skat +31% DKK 526 mio. Resultat før skat DKK mio Afkast af investeret kapital (ROIC) (%)

7 Koncernens hovedtal Hovedtal DKK mio EUR mio. 1) Resultatopgørelse Nettoomsætning 2) Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 2) Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Årets resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Kapital Aktiver i alt A/S' andel af egenkapitalen Egenkapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital, gennemsnit Antal medarbejdere, gennemsnit Pengestrømme Pengestrøm fra driften, før finansiering og efter skat Pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af virksomheder, aktiviteter og minoritetsinteresser Øvrige investeringer Fri pengestrøm Nøgletal for drift og afkast Antal skibe i drift Omsætningsvækst, % 8,1 8,7 9,7 19,8 10,5 EBITDA-margin, % 15,1 15,2 14,2 15,1 15,8 Driftsmarginal, % 5,6 6,8 6,9 7,9 9,1 Omsætningshastighed, investeret kapital, (antal gange) 0,97 0,89 0,94 0,97 1,03 Afkast af investeret kapital (ROIC), % 5,0 5,8 6,0 7,0 8,6 Egenkapitalforrentning, % 4,5 7,0 6,8 11,7 14,5 Nøgletal for kapital og pr. aktie Egenkapitalandel, % 38,5 33,8 34,3 32,7 38,0 Finansiel gearing, (antal gange) 1,00 1,40 1,42 1,48 1,09 Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udbytte pr. aktie, DKK 5,0 7,0 7,5 11,0 15,0 Antal aktier ultimo, ' Aktiekurs ultimo, DKK Markedsværdi, DKK mio Hoved- og nøgletal for 2004 er tilpasset IFRS regnskabspraksis. Hoved- og nøgletal for 2003 er ikke tilpasset IFRS regnskabspraksis. 1) Anvendt eurokurs pr. 31. december 2007: 745,66 2) i 2007 indførtes en ny forretningsstruktur og sammenligningstal pr. forretningsområde er kun tilgængelige for Tallene pr. forretningsområde summerer ikke til Koncernen, idet blandt andet elimineringer og ikke-fordelte poster ikke er medtaget. Hovedtal

8 EN Stærkere virksomhed blev en stærkere virksomhed i 2007, hvor vi: opdaterede strategien til fremtidens udfordringer indførte en ny, transparent forretningsstruktur og tilpassede koncernledelsen hertil igangsatte et omfattende for - bedrings- og effektiviseringsprogram (Go Forward Plan) opnåede et resultat før skat på en halv milliard konsoliderede kapitalstrukturen til fremtidige investeringer Strategien blev opdateret på baggrund af en omfattende strategiproces, der identificerede betydelige udviklingsmuligheder for. Det er vores vision, at positionere som et europæisk, søbaseret transportnetværk som kommunikeret i strategiens overskrift Fra ruter til netværk. Resultatorientering fremmes af en klar ansvarsfordeling og synlighed omkring værdiskabelsen i de enkelte forretningsområder og dermed virksomheden som helhed. Derfor indførte vi i 2007 en ny, transparent forretningsstruktur med fem forretningsområder. Som en konsekvens af den nye struktur blev koncernledelsen udvidet med lederne af forretningsområderne og personaleområdet. Sidstnævnte afspejler strategiens øgede fokus på medarbejderudvikling og -trivsel. For at klargøre til at realisere den nye strategis ambitiøse vækstmål igangsatte vi i foråret 2007 et omfattende forbedrings- og effektiviseringsprogram (Go Forward Plan). Programmet berører stort set alle dele af organisationen, og i flere af beretningerne i denne årsrapport orienteres om tiltag, der er gennemført og skal gennemføres. Resutatfremgangen var meget tilfredsstillende i 2007, hvor værdiskabelsen udtrykt ved forrentningen af den investerede kapital (ROIC) steg med 23% til 8,6%. I 2008 er det vores forventning, at de seneste års medvind fra konjunkturudviklingen løjer af, og måske endda bliver til modvind. Vi forudser derfor, at fremgang i højere grad skal skabes gennem dels investering i vores salgsorganisation, dels udveksling af færdigheder og viden på tværs af forretningsområder som grundlag for et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. har i de seneste år ekspanderet betydeligt gennem investeringer i tonnage og virksomhedskøb. I 2007 var fokus derfor på indkøring og effektivisering af ny tonnage og aktiviteter. Investeringsniveauet var derfor ganske lavt, hvilket medførte en væsentlig konsolidering af kapitalstrukturen. Når der ses bort fra eventuelle virksomhedskøb forventes kapitalstrukturen at blive yderligere konsolideret i 2008, hvilket giver et solidt udgangspunkt for at forfølge strategiens ambitiøse vækstmål. Vi vil gerne takke medarbejdere og ak tionærer samt kunder og samarbejdspartnere for jeres bidrag til fremgang i Det er vores overbevisning, at vi har et stærkt udgangspunkt for fremadrettet at forfølge og udnytte afgørende vækstmuligheder i markedet, og vi ser frem til at rapportere herom i det nye år. Efter betydelig resultatfremgang i 2007 står stærkt rustet til at forfølge nye vækstmuligheder i et marked, som rummer udfordrende og afgørende muligheder 5 IVAR SAMRÉN BESTYRELSESFORMAND NIELS SMEDEGAARD ADMINISTRERENDE DIREKTØR forord

9 Fra ruter til netværk Strategi vision og strategi blev opdateret i 2007 på baggrund af den væsentlige ekspansion af aktiviteterne og forbedring af indtjeningsniveauet, der er gennemført i de seneste fem år. Hertil kommer ændringer i omverdenen og ledelsesskiftet i begyndelsen af året. Koncernens nye strategi er baseret på fire hovedelementer: 1. Opbygning af et søbaseret europæisk transportnetværk 2. Integration af værdiskabende kundeløsninger for fragt og passagerer 3. Sikring af volumener 4. Vedvarende driftsmæssig fokus Nedenfor uddybes indledningsvis markeds- og konkurrencesituationen og derefter de fire hovedstrategier. Markeds- og konkurrencesituationen Konsolideringen af europæisk fragt- og passagerskibsfart vil efter alt at dømme fortsætte i de kommende år i lighed med den konsolidering, som landtransportbranchen har gennemgået og fortsat gennemgår. Konsolideringen drives af behovet for at realisere fordele knyttet til større geografisk rækkevidde, hvilket skal ses i sammenhæng med især fire forhold: Fragtkunder (transport- og produktionsvirksomheder) bliver større med mere komplekse forsyningskæder Risikospredning Ressourcer til system- og konceptudvikling samt investering Reduktion af enhedsomkostninger Den vigtigste drivkraft er den stadig voksende størrelse af fragtkunder. Ligesom landtransportvirksomheder er blevet større for at betjene stadig større kunder, herunder globale virksomheder, forudses det, at europæiske rederier med en høj andel af fragtkunder vil konsolidere sig på tværs af regioner for at kunne levere mere konkurrencedygtige transportløsninger og fremstå som ligeværdige samarbejdspartnere. Behovet for risikospredning, herunder lavere afhængighed af enkelte aktiviteter, understøtter ligeledes konsolideringsprocessen. Større enheder medfører desuden flere ressourcer til system- og kon- 6 vision Et europæisk, søbaseret transportnetværk som leverer konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger til fragtkunder og passagerer. En udfordrende og attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. En virksomhed med et stabilt, stigende indtjeningsniveau, som er værdiskabende for vores aktionærer. En ansvarlig, miljøorienteret virksomhed i konstruktiv dialog med vores omverden. Strategi

10 ceptudvikling samt finansiel kapacitet til at investere i større og mere kostbar tonnage. Endvidere indebærer fordeling af faste omkostninger på mere volumen økonomiske fordele gennem lavere enhedsomkostninger. Den fremtidige konkurrencesituation forudses derfor i højere grad end i dag at blive karakteriseret ved på den ene side konkurrence mellem rederier og på den anden side konkurrence - men også integration og samarbejde - mellem sø-, vej-, bane- og luftbaserede transportnetværk. platform af aktiviteter og geografisk spredning i Nordsøen og Østersøen udgør et stærkt udgangspunkt for at drage fordel af konsolideringsprocessen. Ro-Ro Shipping Container Shipping Group Management Passenger Shipping Freight Sales Solutions Terminal Services Trailer Services De fire hovedstrategier Visionen er at positionere som et europæisk, søbaseret transportnetværk med afsæt i fire hovedstrategier: Søbaseret, europæisk transportnetværk: Netværket skal udvides til at omfatte flere regioner i Nordeuropa for at forbedre konkurrencedygtigheden af transportløsninger til transport- og produktionsvirksomheder. Et udvidet netværk giver tillige mulighed for at realisere driftsmæssige synergier. Værdiskabende, integrerede kundeløsninger for fragt og passagerer: Kombineret fragt- og passagerskibsfart giver mulighed for at opnå væsentlige markedsandele og udnytte synergier knyttet til transport af fragt og passagerer med samme tonnage. Integration af transportsystemer for fragt styrker desuden konkurrencedygtigheden over for flere kundesegmenter i markedet. Sikring af volumener: For at sikre en stabil og høj kapacitetsudnyttelse i rutenetværket sikres fragtmængder gennem dels længerevarende samarbejdsaftaler med større produktionsvirksomheder, dels kortere samarbejdsaftaler med traileroperatører. Kapacitetsudnyttelsen på udvalgte ruter understøttes desuden af egne traileroperatører, som tilbyder transportløsninger ved brug af netværk. Derudover sikrer drift af egne havneterminaler på udvalgte lokationer netværkets effektivitet, stabilitet og vækstpotentiale. Driftsmæssig fokus: Sikker, effektiv drift af fragt- og passagerskibe er en central driftsmæssig kompetence i, som til stadighed skal vedligeholdes og videreudvikles. Hertil kommer beslægtede kompetencer inden for drift af havneterminaler og trailervirksomhed. Implementering Implementering af strategien indebærer tre primære indsatsområder: Udvidelse af rutenetværket til flere regioner i Nordeuropa Integration af passageraktiviteter i netværket Øget sikring af volumener Udvidelsen af rutenetværket vil fortrinsvis ske gennem virksomheds- og aktivitetskøb, som foruden udvidelse af netværket også har til formål at konsolidere netværket i udvalgte områder. passagerkompetencer, opbygget primært gennem cruise ferry-aktiviteter, skal i højere grad end i dag anvendes på tværs af de nuværende cruise ferry- og ro/pax-koncepter. Det forventes, at vækst inden for passageraktiviteterne først og fremmest vil ske gennem ro/pax-orienterede koncepter. Sikring af volumener i netværket skal løbende styrkes på tre måder: For det første skal samarbejdsaftaler og -relationer med transportvirksomheder videreudvikles til gensidig fordel. For det andet skal andelen af industriel logistik fortsat øges gennem indgåelse af flere længerevarende samarbejdsaftaler. Og for det tredje skal egen trailervirksomhed selektivt udvides for at styrke sikring og tilgang af volumener på specifikke ruter. Group Functions Ny transparent forretningsstruktur For at øge resultatorientering og transparens blev forretningsstrukturen ændret fra to divisioner til fem forretningsområder i Forretningsområderne Ro-Ro Shipping, Container Shipping og Passenger Shipping er ansvarlige for forskellige aktiviteter i netværket, mens forretningsområderne Terminal Services og Trailer Services understøtter netværket med drift af havneterminaler og trailervirksomhed. Trampaktiviteterne, som driver fem multipurpose-skibe, har ingen tilknytning til rutenetværket og forventes afviklet i løbet af Som vist i figuren er der etableret en koordinerende salgsenhed Freight Sales Solutions på tværs af forretningsområderne. Enheden markerer en investering i salgsorganisationen rettet mod større fragtkunder og har til formål at styre og koordinere salgsindsatsen af transportløsninger, som går på tværs af forretningsområder og netværket. Økonomiske målsætninger Den investerede kapital skal forrentes i et niveau, der overstiger Koncernens kapitalomkostning med 30-50%. Kapitalomkostningen (WACC) var primo 2008 beregnet til 7,0%. Målet for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 35-40%. I perioder med større investeringer kan egenkapitalandelen midlertidigt reduceres til omkring 30%. 7 Strategi

11 Ledelsens beretning Resultatudvikling I 2007 blev de senere års resultatfremgang yderligere konsolideret med en stigning på 31% i resultatet før skat til DKK 526 mio. Året var præget af udviklingen af en ny strategi for og omstrukturering af virksomheden fra to divisioner til fem forretningsområder. Herudover blev der iværksat et omfattende forbedrings- og effektiviseringsprogram, som skal ruste til fremtidens konkurrence. Prioriteringen af strategiudvikling og driftsmæssige forbedringer samt indkøring af investeringer foretaget i 2006 indebar et lavt investeringsniveau, hvilket bidrog til opnåelse af en fri pengestrøm på over DKK 1 mia., hvilket konsoliderede kapitalstrukturen væsentligt. Den største resultatfremgang blev opnået i første halvår, mens resultatfremgangen var mere afdæmpet i andet halvår som følge af blandt andet aftagende volumenvækst i fragtmarkedet. Hovedparten af indtjeningen blev i 2007 genereret af forretningsområdet Ro-Ro Shipping, hvor fremgangen byggede på vedligeholdelse og videreudvikling af markedspositionen. Den største resultatfremgang blev opnået af Trailer Services på baggrund af fokus på kapacitetsudnyttelse og lukning eller omstrukturering af tabsgivende aktiviteter. Container Shipping opnåede ligeledes resultatfremgang i 2007 på baggrund af omstrukturering af aktiviteter og helårseffekten af købet af Container Line i Resultatudviklingen for Terminal Services er præget af helårseffekten af udvidelsen af havneterminalen i Immingham i Passenger Shippings resultatudvikling var ikke tilfredsstillende i 2007 efter justering for avancen fra salget af et passagerskib. Aktivitetsniveauet på ruten mellem Vestnorge og England indfriede ikke forventningerne, og omkostninger til renovering af tonnage overtaget i 2006 blev højere end forventet. Oslo-ruten, der udgør omkring halvdelen af forretningsområdets omsætning, opnåede resultatfremgang i Årets resultat før skat for Koncernen blev på niveau med resultatforventningen meddelt ved halvåret, hvor forventningen blev opjusteret til et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 500 mio. I forbindelse med salget af et passagerskib i december 2007 blev resultatforventningen opjusteret til DKK 530 mio. Den oprindelige resultatforventning meddelt 8 Betydelig resultatfremgang Kapitalstruktur konsolideret Ny, transparent forretningsstruktur LEDELSENS BERETNING

12 i årsrapporten for 2006 var et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 425 mio. Omsætningen steg med 10% til DKK 8,3 mia., hvilket var på niveau med den seneste forventning til omsætningsvæksten. Omkring 60% af omsætningsstigningen er relateret til helårseffekten af købet af Container Line i 4. kvartal Omsætning pr. forretningsområde %, 2007 Trailer Services Terminal Services Ro-Ro Shipping Ny strategi Fra ruter til netværk En ny koncernstrategi blev udviklet i 2007 på baggrund af den væsentlige ekspansion af aktiviteterne og forbedring af indtjeningsniveauet, der er gennemført i de seneste fem år. Hertil kom ændringer i omverdenen og ledelsesskiftet primo året. Strategien er udviklet gennem en sammenstilling af på den ene side markedsog konkurrencesituationen og på den anden side aktiviteter, kompetencer og ressourcer. Strategiprocessen identificerede betydelige vækst- og udviklingsmuligheder for i retning af et europæisk søbaseret transportnetværk. Strategier og mål er nærmere beskrevet på side 6-7. Udvikling i afkast af investeret kapital (ROIC) og kapitalomkostning (WACC) (%) Passenger Shipping Container Shipping Rustet til fremtiden For at klargøre til at realisere den nye strategis ambitiøse vækstmål blev der i foråret 2007 iværksat et omfattende forbedrings- og effektiviseringsprogram under overskriften Go Forward Plan. Programmet har til formål at styrke ledelses- og styringsprocesser samt den driftsmæssige effektivitet. Hertil kommer projekter rettet mod forbedring af indtjeningen for specifikke aktiviteter. Første fase af programmet, der omfatter både forretningsområder og centrale funktioner, forventes afsluttet ultimo Ét element i programmet er en intensivering af kundefokus for at øge kundetilfredshed og skabe mersalg. Et første synligt resultat er etableringen af en overordnet koordinerende salgsenhed, Freight Sales Solutions, rettet mod større fragtkunder, som skal supplere de lokale salgsorganisationer. Se side 34 for mere information herom. Et andet væsentligt, igangværende, kundeorienteret projekt vedrører optimering og forenkling af prisstrategier. Programmet rettet mod driften omfatter blandt andet overførsel af færdigheder mellem skibe, havneterminaler og traileroperatører samt indbyrdes måling af aktiviteters effektivitet. Hertil kommer forenkling og ensretning af IT-systemer samt projekter rettet mod forbedring af indtjeningen for specifikke aktiviteter. Et væsentligt projekt af sidstnævnte karakter 5 4 ROIC WACC var genopretning af indtjeningen for forretningsområdet Trailer Services. Et tredje hovedspor har til formål at videreudvikle kompetencer i organisationen og formidle samarbejde på tværs af forretningsområder og centrale funktioner. De foreløbigt synlige resultater heraf er den igangværende opgradering af HR- og kommunikationsområderne. Sidstnævnte har især til formål at styrke den interne kommunikation, herunder deling af viden. Det sidste element i programmet er en styrkelse af økonomiske og finansielle styringsprocesser, herunder forenkling og ensretning af IT-systemer. Denne del af programmet omfatter også projekter til at reducere pengebindingen i arbejdskapitalen. Forretningsudvikling og investeringer Årets fokus var først og fremmest at vedligeholde og udvikle markedspositionen inden for alle forretningsområder. Således var 2007 præget af indarbejdelse af investeringer foretaget i 2006, hvor de samlede netto-investeringer udgjorde DKK 1,7 mia. Til sammenligning udgjorde netto-investeringerne i 2007 i alt DKK 151 mio. relateret primært til vedligeholdelse af de eksisterende aktiviteter. Beløbet indeholder et provenu på lige over DKK 100 mio. fra salget af et passagerskib var det første fulde driftsår for følgende væsentlige investeringer foretaget i 2006: kapacitetsudvidelse på Amsterdam- Newcastle gennem indsættelse af større tonnage kapacitetsudvidelse på Østersøen gennem indsættelse af større tonnage udvidelse af havneterminalen i Immingham køb af Container Line ny passagerrute åbnet, Bergen- Newcastle. 9 LEDELSENS BERETNING

13 10 Ejerandel fordelt pr. skibstype (%) % Fragtskibe, ro-ro 75% Ro-pax-skibe 100% Passagerskibe 38% Sideportsskibe 0% Containerskibe Økonomisk målsætning 31% Trampskibe Forrentningen af den investerede kapital (ROIC) blev forbedret til 8,6% fra 7,0% i Forrentningen blev således 30% højere end kapitalomkostning, der primo 2007 var beregnet til 6,6%. Kapitalomkostningen er primo 2008 beregnet til 7,0%. Stigningen på 0,4 procentpoint i forhold til primo 2007 skyldes blandt andet et højere renteniveau. Den overordnede økonomiske målsætning er fortsat at opnå en forrentning, der overstiger kapitalomkostningen med 30-50%. For 2008 svarer dette mål til en forrentning på 9,1-10,5% med udgangspunkt i den beregnede kapitalomkostning på 7,0%. Flådens udvikling opererede ved udgangen af 2007 i alt 64 skibe. Målt i bruttotons udgjorde ro-ro-fragtskibe 52% af flåden, mens passager- og ro-pax-skibe udgjorde henholdsvis 18% og 17% af flåden. De resterende 13% var fordelt på container-, sideports- og trampskibe. Ejerandelen pr. skibstype varierer i henhold til skibstypens specialisering. De mest specialiserede skibe i flåden er passagerskibe, og for disse skibe er ejerandelen 100%. Dele af ro-ro-flåden er specialiserede i forhold til krav om størrelse, Gennemsnitsalder for ejede skibe (Antal år) Fragtskibe, ro-ro Ro-pax-skibe Passagerskibe Sideportsskibe Trampskibe fart og høj hastighed ved lastning/losning. Disse skibe er primært beskæftiget på Nordsøen. Hele ro-ro-flådens ejerandel var 50%. Ejerandelen for standardtonnage som containerskibe er 0%. En lav ejerandel indebærer alt andet lige bedre muligheder for at tilpasse kapaciteten på kort sigt gennem tilbagelevering af indchartret tonnage. Charterperioden for indchartret tonnage varierer fra nogle få måneder til op til ti år. Ejerandelene for de forskellige skibstyper vurderes på nuværende tidspunkt at være tilfredsstillende. Den gennemsnitlige alder for ro-rofragtskibene er gennem de seneste års modernisering af flåden reduceret til 7,4 år, hvilket anses for at være tilfredsstillende. Passagerskibenes gennemsnitlige alder var lige under 20 år ved udgangen af 2007, hvilket er tilfredsstillende og på niveau med tilsvarende flåder af passagerskibe. For at sikre tilstrækkelig fragtkapacitet i rutenetværket er der tidligere indgået aftale om time-charter af fire nybyggede ro-ro-fragtskibe. Det første skib blev leveret i februar 2008, hvilket var tre måneder senere end oprindeligt forventet som følge af forsinkelser på værftet, og det andet skib leveres ligeledes med nogen forsinkelse i maj De to sidste skibe forventes leveret i henholdsvis marts og november I perioden frem til 2010 forventes køb eller indchartring af et par mindre ro-rofragtskibe til erstatning af ældre tonnage. Det kan endvidere blive aktuelt at ombygge tonnage i perioden. I januar 2008 blev der indgået aftale om levering af et nybygget ro-pax-skib i maj Skibet planlægges indsat på Østersøen, hvor både passagerog fragtkapaciteten dermed udvides. Passagerskibet PONT L ABBÉ (tidligere DUKE OF SCANDINAVIA) blev afhændet i december 2007, hvilket medvirkede til at reducere passagerflådens gennemsnitsalder i 2007 til 19,6 år. Skibet har siden 2006 været udchartret. Som udgangspunkt forventes ingen køb af passagerskibe frem til 2010, om end det kan blive aktuelt at ombygge og opgradere tonnagen i perioden. Opgradering af HR-området Som led i forbedrings- og effektiviseringsprogram, Go Forward Plan, opgraderes HR-området. Dette omfatter programmer rettet mod at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere. Hertil kommer opgraderede programmer for uddannelse og ledelsesudvikling samt introduktion af en mere markeds- og målbaseret tilgang til aflønning og kompensation. På side findes mere information om opgraderingen af HR-området. Det gennemsnitlige antal medarbejdere steg med 2% til i Stigningen i antal medarbejdere var hovedsageligt relateret til helårseffekten af overtagelsen af Container Line i 4. kvartal Ny koncernledelse Niels Smedegaard, 45 år, tiltrådte som ny koncernchef og administrerende direktør den 1. januar Niels Smedegaard afløste foresiddende direktør Ole Frie, der gik på pension ved udgangen af Den aktieretlige direktion udgøres herefter af Niels Smedegaard og økonomidirektør Christian Merrild. ledelsesstruktur blev med virkning pr. 1. januar 2008 tilpasset til den nye organisationsstruktur med fem forretningsområder. I den forbindelse fratrådte koncerndirektør Søren Jespersen, der var ansvarlig for passageraktiviteterne i Seaways, og der blev dannet en ny koncernledelse bestående af lederne af forretningsområderne og personaleområdet. LEDELSENS BERETNING

14 Resultatforventning 2008 for Koncernen og forretningsområder Forretningsområde Omsætningsvækst Vækst i driftsresultat (EBITDA) Kommentar Strategisk fokus Ro-Ro Shipping 6-8% % Resultatforventning påvirket af kapacitets-udvidelse på 6% Vedligeholdelse og udvikling af markedsposition Container Shipping 6-8% 5-10% Integration af aktiviteter Passenger Shipping 2-4% 2-4% Forbedring af indtjening for to Nordsø-ruter Terminal Services 2-4% På niveau med 2007 Forbedring af indtjening for havneterminal i England Trailer Services 4-6% 15-20% Integration af aktiviteter Ikke-fordelte poster/elimineringer n.a. På niveau med 2007 Effektivisering af processer for centrale funktioner Koncernen i alt 3-5% 0-2% Koncernledelsen består herefter af Niels Smedegaard og Christian Merrild (Økonomi), Henrik Holck (HR), Peder Gellert Pedersen (Ro-Ro Shipping og Terminal Services), Ole Sehested (Container Shipping og Trailer Services). Niels Smedegaard er tillige ansvarlig for Passenger Shipping, indtil en ny leder af forretningsområdet er på plads. Sikkerhed og sikring har højeste prioritet Sikkerhed og sikring vedrørende passagerer, besætningsmedlemmer og tonnage har højeste prioritet og indgår som en integreret del af rederiets overordnede politiker, strategier og mål. Der gennemføres således en løbende udvikling af Koncernens sikkerhedsstyringssystem (ISM-kode). Systemet betinger gennem dokumenterede processer et løbende fokus på alle aspekter af sikkerhed ombord, herunder verificering af opfyldelse af gældende lovgivning og egne krav. Sikkerhedsarbejdet foregår i vid udstrækning gennem veletablerede kontrol- og vedligeholdelsesrutiner ombord på skibene. Derudover gennemgår alle skibe som minimum én gang om året et internt audit. Formålet med disse omfattende kontrolfunktioner er dels verificering af sikkerheden, dels indsamling af vigtige erfaringer til brug for forebyggende foranstaltninger i hele flåden. Såvel rederiet som flåden gennemgår løbende inspektioner, sikkerheds- og sikringsaudits fra flagstatens myndigheder, klassifikationsselskaber, EU og forsikringsselskaber i henhold til lovbestemte intervaller. Øvelser og træning er et afgørende element i optimering af sikkerhedsarbejdet og beredskabet ombord. Der afholdes kontinuerligt forskellige typer af øvelser ombord, hvor hele eller dele af besætningen trænes i tildelte funktioner. Derudover deltager flåden løbende i øvelser med forskellige landes beredskaber på forskellige niveauer med henblik på træning og indsamling af erfaringer til udvikling af skibenes beredskab. samarbejder aktivt med forskellige organisationer og myndigheder, hvor nuværende og kommende forbedringer af sikkerhed og sikring omkring skibene behandles. Dette arbejde foregår på nationalt, europæisk og internationalt plan. er tillige repræsenteret i flere organer i Danmarks Rederiforening samt Danmarks repræsentant i International Chamber of Shipping Passenger Ship Panel. Herudover overtog formandskabet i Nordisk Komité for Passagerskibssikkerhed Nordkompass i december I forbindelse med IMOs søsikkerhedskomités, MSC (Maritime Safety Committee), samling i København i oktober 2007 var desuden vært for omkring 400 delegerede ved et sejladsarrangement. Komitéen behandler al fremtidig regulering vedrørende søsikkerhed for IMO og FN på globalt plan. Resultatforventning 2008 Koncernens omsætningsvækst forventes at blive omkring 3-5% i Tabellen ovenfor viser, hvordan de enkelte forretningsområder forventes at bidrage til omsætningsvæksten. Koncernens driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) forventes at stige med ca. 0-2% på baggrund af udviklingen i de enkelte forretningsområder som vist i tabellen ovenfor. Væksten i driftsresultatet forventes således at blive lavere end omsætningsvæksten, hvilket primært kan henføres til effekten af kapacitetsudvidelsen i Ro-Ro Shipping. Omkostningen til ikke-fordelte poster forventes at forblive på niveau med På nuværende tidspunkt er det forventede bunkerforbrug i 2008 udelukkende afdækket gennem kommerciel afdækning. Det skønnes, at en prisændring på 1% i forhold til prisniveauet ultimo 2007, som var omkring USD 455 pr. ton, indebærer en resultatpåvirkning på ca. DKK 2,2 mio. Omkring 33% af den forventede pengestrøm i USD, der er en netto-udgiftsvaluta for, er afdækket for 2008 på et gennemsnitligt niveau omkring USD/DKK 5,30. Herudover er omkring 39% af pengestrømmen i NOK, der er en netto-indtægtsvaluta for, afdækket til en gennemsnitskurs på NOK/DKK 0,95. De øvrige primære indtægtsvalutaer (SEK, GBP og EUR) er ikke afdækket. De samlede investeringer forventes som udgangspunkt at udgøre omkring DKK 300 mio. i 2008 inklusive en forudbetaling på DKK 100 mio. for et ro-pax-skib til levering i Et eventuelt salg af trampområdet er ikke indregnet i forventningerne. Der er herudover ikke planlagt større anlægsinvesteringer, men virksomheds- og aktivitetskøb kan blive aktuelle i løbet af året. Der hersker generelt stor usikkerhed om forløbet af konjunkturudviklingen, og dermed aktivitetsniveauet i markedsområder, i resten af Hertil kommer en tilsvarende usikkerhed om udviklingen i olieprisen og valutakurser i resten af året. På denne baggrund forventes for hele Koncernen et resultat før skat for 2008 i størrelsesordenen DKK 500 mio. Idet resultatforventningen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt, kan udviklingen i markedsvækst, oliepris og valutakurser indebære en revidering af forventningen i såvel opad- som nedadgående retning. 11 LEDELSENS BERETNING

15 omverden aktiviteter påvirkes af en række eksterne faktorer, hvoraf de væsentligste vedrører politiske beslutninger herunder ny lovgivning, ændringer i konkurrenceog kundeforhold samt den økonomiske konjunkturudvikling. Politiske beslutninger & lovgivning aktiviteter påvirkes fortrinsvis af politiske beslutninger vedrørende infrastrukturelle forhold i Nordeuropa samt beslutninger rettet mod rederi- og transportsektoren. Foruden politiske institutioner er underlagt søfartskonventioner udstedt af IMO (International Maritime Organisation), der inden for FN varetager søfartsspørgsmål relateret til hovedsageligt sikkerheds- og miljøforhold. De vigtigste aktuelle områder, der har eller kan få betydning for, er: Lovgivning om svovlindhold i bunkers: Direktiver udstedt af IMO og EU vedrørende anvendelse af lavsvovlholdig bunkers trådte i kraft for fragtskibsfart på Nordsøen i august For passagerskibsfarten trådte direktivet i kraft i Med virkning fra primo 2010 indføres et EU-krav om anvendelse af bunkers med et svovlindhold på maksimalt 0,1% ved havneophold. Implementeringen af direktiverne har indebåret en stigning i omkostning til bunkers, som i vid udstrækning er blevet afdækket ved brændstoftillæg. at indføre vejafgifter for lastbiltrafik i de kommende år. I 2006 vedtog EU et direktiv om vejafgifter, Eurovignetdirektivet, som har til formål at regulere indholdet af ordninger for vejafgifter. Vejafgifter øger alt andet lige omkostningen knyttet til vejtransport i forhold til sø- og banetransport, hvilket forventes løbende at påvirke aktivitetsniveau positivt. Køre-/hviletidsbestemmelser: EU vedtog i marts 2006 nye og strammere be - stemmelser angående køre- og hviletid for lastbiltrafik med henblik på at forbedre trafiksikkerheden og chaufførers arbejdsvilkår. De nye bestemmelser trådte i kraft i april Statsstøtte: EUs Marco Polo-program kan yde støtte i opstartsfasen til kommercielt levedygtige shipping-projekter. Short-sea shipping indgår desuden som en del af EU s infrastrukturprogram TEN (Trans Europæiske Netværk), som råder over betydelige midler. Begge programmer har til formål at afhjælpe flaskehalse i EUs vejnet og flytte gods fra vej- til søtransport. ansøgte primo 2007 om støtte til to projekter og har modtaget tilsagn om støtte til begge projekter. Projekterne vedrører indsættelse af yderligere tonnage på henholdsvis en rute i Østersøen i 2007 og en rute på Nordsøen i Vejskat: En vejskat for lastbiltrafik på de tyske motorveje blev indført primo 2005, og en lignende vejskat blev indført primo 2004 i Østrig, mens Schweiz allerede i 2001 indførte en vejskat. I juli og september 2007 blev henholdsvis den østrigske og tyske vejskat forhøjet. Flere europæiske lande, herunder Sverige, planlægger Norsk NOx-afgift: Aftalen vedrørende den norske NOx-afgift for tonnage, der anløber norske havne, blev ændret med virkning fra I den nye ordning oprettes en miljøfond, der har til formål at investere i miljøteknologi til reduktion af udslip. Tiltrædelse af ordningen indebærer, at afgiften indbetales til fonden og, at Omverden

16 afgiften reduceres fra NOK 15 pr. kilo NOx til NOK 4 pr. kilo. Ny norsk tonnageskatteordning: Norge indførte ultimo 2007 en ny tonnageskatteordning til beskatning af norske rederiselskaber med virkning fra og med Den nye ordning indebærer fremadrettet flere fordele for beskatningen af norske rederiaktiviteter, herunder et generelt lavere beskatningsniveau og mulighed for at inkludere yderligere aktiviteter relateret til rederidrift i ordningen. Overgangsreglerne til den nye ordning indebærer imidlertid beskatning af ej beskattet egenkapital oparbejdet under den eksisterende rederiskatteordning. For medførte dette en skatteomkostning i 2007 på DKK 81 mio. (tilbage diskonteret), hvoraf en trediedel afsættes til en miljøfond. Sidstnævnte beløb skal anvendes til investering i miljøforbedringer senest i 2016, alternativt forfalder beløbet til betaling. Den afsatte skatteomkostning fratrukket bidraget til miljøfonden betales ligeligt over de kommende 10 år. Den årlige likviditetseffekt forventes imidlertid at blive lavere, idet den nye ordning forventes at reducere norske betalbare skat. De ti største nordeuropæiske passager- og fragtrederier, omsætning 2006 (EUR mio.) Tallink Silja Line Cobelfret Ferries Scandlines Color Line Norfolkline Finnlines Stena Line PO Ferries Mængdeudvikling, nordeuropæisk ro/ro-marked (Mio.) Fragt, lanemeter Passagerer Note: Grafen viser antallet af trailere, omregnet til lanemeter, og passagerer på alle nordeuropæiske ro/ ro-ruter. Trafikstrømme fra broer og tunneler er ikke indregnet. Opgørelsen er ikke fuldstændig, idet information om enkelte ruter/rederier ikke er tilgængelig. Markeds- og konkurrenceforhold Det nordeuropæiske marked for fragt- og passagerskibsfart er karakteriseret ved en regional markedsstruktur. De fleste rederiers aktiviteter er koncentreret om en til to regioner, mens en håndfuld større rederier, heriblandt, driver aktiviteter i op til fem regioner i Nordeuropa. Mængdevæksten i det nordeuropæiske, søbaserede fragtmarked var omkring 9% i 2006 på baggrund af på den ene side økonomisk vækst i Nord- og Østeuropa og på den anden side strukturelle faktorer i markedet, der styrkede søtransportens konkurrencedygtighed. Sidstnævnte omfatter vejskatter, strammere køre-/hviletidsbestemmelser, mangel på chauffører, miljøforhold og flaskehalse i et overbelastet vejnet. I dele af EU er jernbanenettet ligeledes overbelastet. I 2007 var mængdevæksten i fragtmarkedet skønsmæssigt en del lavere end i 2006 som følge af en mindre gunstig konjunkturudvikling. Efter alt at dømme vil markedsvæksten i de næste par år blive begrænset, selv om markedet for søtransport fortsat forventes at blive positivt påvirket af strukturelle faktorer i markedet. Passagermarkedet for søtransport blev stabiliseret i 2006, hvor antallet af passagerer var på niveau med året før. Stabili- Kilde: Årsrapporter, Tallink 2006/ vigtige trends inden for fragtskibsfart: Kilde: ShipPax Statistics & Outlook 07, egne tal. Større, hurtigere tonnage for at modsvare markedets behov for kortere transittid Fortsat vækst i fragtmarkedet understøttet af strukturelle faktorer Mere fokus på miljøforhold og bæredygtig transportvirksomhed 3 vigtige trends inden for passagerskibsfart med en overnatning: Overkapacitet i markedet forventes gradvis at blive reduceret Internettets betydning som informationskanal og platform for billetbestilling vokser fortsat Oplevelsen om bord får stigende betydning seringen fortsatte i 2007 og afspejler, at passagerskibsfartens tilpasningsproces til de ændrede markedsvilkår skabt af de senere års stigende udbud af lavprisflyrejser og harmonisering af punktafgifter er ved at være afsluttet. Tilpasningen har indebåret rutelukninger, indsættelse af tonnage med mindre passagerkapacitet og mere fragtkapacitet samt opgradering af ombordkoncepter. Som helhed forventes fortsat begrænset vækst i passagermarkedet i de kommende år, dog forventes nogle markedsområder, primært i Østersø-området at udvise positive vækstrater. Derudover skønnes efterspørgslen efter cruise-orienterede oplevelser og mere luksuriøse passagerkoncepter at stige på grund af stigende velstand. Der skete ingen væsentlig konsolidering blandt de nordeuropæiske færgerederier i 2007 om end ejerstrukturen for flere selskaber blev grundlæggende ændret. Scandlines blev privatiseret gennem et salg af selskabet i juni 2007 til et konsortie af kapitalfonde. Rederiet Eckerö overtog aktiemajoriteten i Birka Line i løbet af 2007 og i 2008 ansøgte Birka Line om afnotering. Herudover var Irish Continental Group i 2007 genstand for overtagelsesforsøg, som ikke førte til en afnotering af selskabet. 13 Omverden

17 Ro-Ro Shipping 14 Ro-Ro Shipping driver rutenetværk baseret på ro-ro- og ro-pax-tonnage i Nordsøen og Østersøen. De vigtigste kundegrupper er vognmands- og speditionsvirksomheder samt producenter af tungt industrigods RO-ro shipping

18 Forretningsområdeansvarlig: Peder Gellert Pedersen Andel af Koncernens omsætning 41 % Produktkoncepter: trailersystem løfteenhedssystem industriel logistik Kassettesystem automobilsystem special- og projektlast Brands: Tor Line LISCO Shipping Logistics AutoLogistics Kundegrupper: vognmands- og speditionsvirksomheder Producenter af tungt industrigods som stål, skovprodukter, kemikalier, person- og lastbiler Passagerer, primært i egen bil Sammenlignelige virksomheder: cobelfret finnlines norfolkline P&O Ferries stena Line transfennica Væsentlige begivenheder i 2007/2008 to-skibsdrift genoptaget på HansaBridge, maj Kapacitet og frekvens udvidet på ScanBridge, november anløb i Baltijsk overført til RailBridge, november Kontrakt med Volvo forlænget til udløb af 2009 med option på forlængelse til 2011 Køb af ro-pax-skib til levering i maj 2009 RO-ro shipping

19 Ro-Ro Shipping DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % 16,2 17,4 20,9 12,5 16,6 16,7 19,9 18,8 14,0 17,3 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 11,6 12,1 15,2 9,9 11,6 12,8 14,2 15,3 11,2 13,3 Lanemeter, ' Passagerer (Østersøen), ' Kvartalstal i 2006 og 2007 er ikke revideret. Oslo Skt. Petersborg Kristiansand Brevik Gøteborg Karlshamn Riga Moskva Newcastle Immingham Esbjerg Kiel Cuxhaven København Fredericia Lübeck Sassnitz (Mukran) Klaipeda Baltijsk Harwich Tilbury Rotterdam (Maasvlakte) Gent Fragtruter (Ro-Ro) Passager- og fragtruter (Ro-Pax) Salgskontor 16 Markedsområde, aktiviteter og kunder Ro-Ro Shippings aktiviteter omfatter drift af rutenetværk på Nordsøen og den sydlige halvdel af Østersøen. På Nordsøen serviceres primært varestrømme mellem Skandinavien og Storbritannien/Kontinentet samt mellem Kontinentet og Storbritannien. I Østersøen serviceres hovedsageligt varestrømme mellem på den ene side Skandinavien og Kontinentet og på den anden side Baltikum, Rusland og de øvrige SNG-lande. Rutenetværket omfatter ro-ro- og ropax-ruter. Sidstnævnte drives primært i Østersø-området, hvor uledsagede trafikker er mindre udbredte. Internationale vognmands- og speditionsvirksomheder udgør omkring 55% af mængderne, mens mængder fra producenter af tungt industrigods udgør de resterende mængder. Mængdeandelen fra industriel logistik steg med et par procentpoint i Markedsvæksten for trailere er i højere grad end industrigods afhængig af den generelle konjunkturudvikling, idet en høj andel af forbrugsvarer transporteres i trailere. Inden for industriområdet er de vigtigste kundemålgrupper producenter af tungt industrigods, hvortil målrettede logistiksystemer udvikles. Dette forudsætter i mange tilfælde investering i specialiseret transportudstyr, IT-løsninger, dedikerede pakhuse samt i nogle tilfælde indsættelse af større tonnage. Sådanne samarbejder indgås derfor på grundlag af længerevarende kontrakter, hvor fungerer som en del af kundens logistikkæde. Konkurrencesituationen var overordnet set forholdsvis stabil i Markedsudvikling I første halvår var mængdevæksten positiv, men lavere end i I andet halvår, og særligt i 4. kvartal, var aktivitetsniveauet i flere regioner lavere end i samme periode sidste år. Opbremsningen i mængdevæksten gennem året var i Nordsøområdet relateret til en stigende generel usikkerhed om konjunkturudviklingen afledt af kreditkrisen med udspring i USA, svækkelsen af USD og stigende oliepriser. I Østersøområdet var opbremsningen afledt af en vis tøven i markedet relateret til valg i Rusland og tilpasning af især den russiske økonomi til svækkelsen af USD, idet USD er Ruslands primære handelsvaluta. Dertil kom en vis opbremsning i de baltiske lande som følge af overophedning i disse landes økonomier. RO-ro shipping

20 Svækkelsen af mængdeudviklingen blev kompenseret af et højere rateniveau understøttet af fortsat mangel på chauffører, strammere køre-/hviletidsbestemmelser, vejskatter og flaskehalsproblemer i vejtrafikken. I 2008 forventes begrænset mængdevækst i markedet. Det vurderes, at aktivitetsniveauet, og dermed varestrømme, vil være stabilt i Skandinavien og Kontinentet samt i Rusland og de øvrige SNG-lande. Aktivitetsniveauet i Storbritannien forventes at være aftagende i 2008 som følge af udsigt til et faldende privatforbrug. Ro-Ro succeskriterier De vigtigste succeskriterier for Ro-Ro Shippings kundeservice er pålidelighed og frekvens, herunder en sejlplan tilpasset kundernes behov. Dertil kommer udvidelse af kapaciteten i takt med markedets udvikling og reduktion af kundens samlede transporttid. Dette indebærer en løbende reduktion af transittiden, hvilket blandt andet stiller krav til tonnagens fart og varigheden af havneophold. Mere kapacitet, bedre kundeservice I 2008 udvides det samlede rutenetværks kapacitet med omkring 6% som følge af blandt andet tilgangen af to indchartrede ro-ro-nybygninger. Kapacitetsforøgelsen er koncentreret om to ruter: På Nordsøen udvides kapacitet og frekvens på ruten mellem Sverige og Kontinentet og i Østersøen udvides kapaciteten på ruten mellem Danmark og Litauen. Dertil kommer en helårseffekt fra kapacitetsudvidelsen af ruten mellem Tyskland og Letland i Tilgangen af ny tonnage giver mulighed for tilbagelevering af et ældre indchartret skib. Foruden øget kapacitet forventes ændringerne tillige at styrke rutenetværkets konkurrencedygtighed og kunde service. Tonnagemarkedet Nybygningsaktiviteten for ro-ro- og ropax-tonnage er forholdsvis lav og præget af nybygninger dedikeret til rederiers egne aktiviteter. Udbudet af tonnage med en fragtkapacitet, der overstiger lanemeter, er således meget begrænset, og rateniveauet var også i 2007 stigende. Det forudses, at markedet for ro-ro- og ro-pax-tonnage vil forblive stramt i de kommende år. Aktivitetsudvikling På Nordsøen var antallet af transporterede lanemeter på niveau med 2006 efter justering for lukningen af BelgoBridge i Mængdeudviklingen var imidlertid ujævnt fordelt i rutenetværket med god mængdevækst på ruterne mellem Belgien og Sverige samt mellem Tyskland og Storbritannien. Begge ruter var positivt påvirket af øgede mængder fra autoog industrilogistik. For de øvrige ruter var mængdevæksten i forhold til 2006 positiv frem til halvåret, hvorefter væksten aftog i løbet af andet halvår i takt med at en stigende usikkerhed om konjunkturudviklingen påvirkede efterspørgslen i Storbritannien negativt, hvilket svækkelsen af det engelske pund også bidrog til. På Østersøen blev kapaciteten i 4. kvartal 2007 udvidet på ruten mellem Sverige og Litauen (ScanBridge) for at imødekomme stigende efterspørgsel i markedet. Samtidig blev anløbet af Baltijsk i den russiske enklave Kaliningrad overført til ruten mellem Tyskland og Litauen (RailBridge). Omlægningen gennemførtes som følge af samarbejdet med de tyske jernbaner. Ruten mellem Tyskland og Letland (HansaBridge) blev i hovedparten af første halvår 2007 betjent af ét skib i modsætning til to skibe i samme periode 2006, hvilket reducerede de transporterede mængder i Ruten overgik igen til to-skibsdrift i maj Resultatudvikling Omsætningen steg med 6% til DKK mio. på baggrund af øgede mængder på flere ruter i både Nordsøen og Østersøen samt en bredt funderet forøgelse af søfragten pr. enhed. Justeret for aktivitetsændringer var mængderne i 2007 på niveau med 2006, fordelt med et højere aktivitetsniveau i 1. halvår og et aftagende aktivitetsniveau i andet halvår og særligt i 4. kvartal. Driftsresultatet før afskrivninger (EBIT- DA) blev DKK 896 mio., hvilket var en fremgang på 13%. På Nordsøen opnåede de større ruter resultatfremgang på baggrund af en øget indtjening pr. transporteret enhed samt væsentlig mængdefremgang på enkelte ruter. Tekniske problemer med tonnage øgede omkostningsniveauet på en enkelt rute i På Østersøen opnåede ruterne, med en enkelt undtagelse, resultatfremgang på grundlag af øget indtjening pr. transporteret enhed og væsentlig fremgang i indtjeningen fra passageraktiviteterne. Resultatet for en enkelt rute blev forværret i 2007 som følge af udvidelse af kapaciteten og intensivering af konkurrencesituationen. Afskrivningerne steg med 6% til DKK 258 mio., hvilket reflekterer helårseffekten af tilgangen af den sjette ro-ronybygning og købet af et ro-pax-skib i 2006, hvor også tre mindre fragtskibe blev afhændet. Driftsresultatet (EBIT) blev herefter DKK 638 mio. Den investerede kapital udgjorde i gennemsnit DKK mio. i 2007, hvilket var 2% mindre end i Forrentningen af den investerede kapital steg til 13% fra 12% i RO-ro shipping

21 Container Shipping 18 Container Shipping omfatter rutenetværk baseret på lo-lo-tonnage i Nordsøen, Det Irske Hav og det nordlige Spanien. De vigtigste kundegrupper er im- og eksportører samt producenter af tungt industrigods container shipping

22 Forretningsområdeansvarlig: Ole Sehested Andel af Koncernens omsætning 18 % Produktkoncepter: Dør/dør-containerløsninger (tørlast, køl/frys) intermodale dør/dørcontainerløsninger shipping Logistics for industrielt massegods Brands: Lys Line Container Line Suardiaz Line Kundegrupper: importører og eksportører Producenter af tungt industrigods som skovprodukter, stål, kemikalier og plast Bulk- og tank-containeroperatører internationale speditionsvirksomheder Sammenlignelige virksomheder: eimskip/containerships macandrews samskip Væsentlige begivenheder i 2007/2008 Kontrakt med Norske Skog udvidet og forlænget til udgangen af 2013, i alt ca tons p.a. Yderligere kontrakter indgået for 2008/2009 omfattende tons Reduktion af omkostningsniveau gennem produktionssamarbejde med Samskip sammenlægning af Container Lines og Lys Lines hollandske organisationer fornyelse af bulk tonnage ultimo 2007 implementering af IT-forretningssystemer i Container Line tilgang af 600 nye containerenheder heraf containere container shipping

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007 Fra ruter til netværk Strategimeddelelse 12. september 2007 Et europæisk, søbaseret transportnetværk som leverer konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger til fragtkunder

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

DFDS Årsrapport 2008 HEADER. Bringing people and businesses together by sea

DFDS Årsrapport 2008 HEADER. Bringing people and businesses together by sea DFDS Årsrapport 2008 HEADER 1 DFDS ÅRSRAPPORT 2008 Bringing people and businesses together by sea 2 HEADER DFDS Årsrapport 2008 DFDS Årsrapport 2008 HEADER 3 DFDS ET FØRENDE SØBASERET TRANSPORTNETVÆRK

Læs mere

Ro/ro-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Cruise ferry-aktiviteter. Brevik. Kristiansand. DFDS Tor Line Nordsøen

Ro/ro-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Cruise ferry-aktiviteter. Brevik. Kristiansand. DFDS Tor Line Nordsøen Årsrapport 2006 Lo/lo-aktiviteter Ro/ro-aktiviteter Tor Line Nordsøen Ruter: AngloBridge (Gøteborg-Immingham/Tilbury) EuroBridge (Gøteborg-Brevik-Gent) NorBridge (Brevik-Kristiansand-Immingham) BritanniaBridge

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004 DFDS - Årsrapport 2003 Analytikermøde, 17. marts 2004 Indhold 2003 i overskrifter Vision, strategi og mål 2003 i handling 2003 i tal Resultatforventning 2004 Strategi og mål 2004 17-03-2004 1 2003 i overskrifter

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

DFDS 1. halvår 2004. Analytikermøde, 30. august 2004

DFDS 1. halvår 2004. Analytikermøde, 30. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Analytikermøde, 30. august 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markeds- og aktivitetsudvikling Værdiansættelse af skibe DFDS Seaways i forandring Branchestruktur, konkurrenter og

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Generalforsamling i DFDS

Generalforsamling i DFDS Generalforsamling i DFDS København, den 10. april 2008 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. I lighed med tidligere år vil direktionen og jeg i fællesskab fremlægge beretningen om 2007. Min del

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 17. marts 2006

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 17. marts 2006 DFDS A/S Årsrapport 2005 Analytikerpræsentation 17. marts 2006 DFDS A/S Indhold Kort om året Strategi: sidste 5 år & næste 5 år Peer Group DFDS Seaways DFDS Tor Line Årsregnskab 2005 & resultatforventning

Læs mere

Generalforsamling, København d. 28. marts 2007

Generalforsamling, København d. 28. marts 2007 Generalforsamling, København d. 28. marts 2007 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster I lighed med tidligere år vil direktionen og jeg i fællesskab fremlægge beretningen om 2006. Mit fokus er DFDS

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Kort om DFDS. DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København.

Kort om DFDS. DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. Årsrapport 2005 1 3 4 5 6 8 12 14 18 20 24 26 28 30 33 34 35 36 38 41 42 44 49 78 79 80 82 84 86 87 Rutekort og aktiviteter 2005 Koncernens hovedtal Forord Vision, strategi og mål Ledelsens beretning omverden

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 2. marts 2007

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 2. marts 2007 DFDS A/S Årsrapport 2006 Analytikerpræsentation 2. marts 2007 DFDS A/S Indhold Kort om 2006 Situation, strategier & mål DFDS Seaways DFDS Tor Line Regnskab 2006 Mål & forventninger for 2007 DFDS A/S Overskrifter

Læs mere

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 Indhold Kort om kvartalet DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalet i tal Resultatforventning 2005 DFDS 1. kvartal 2005 2 Resultatudvikling 1. kvartal 2005 DFDS

Læs mere

DFDS A/S kvartal Analytikermøde 29. november 2006

DFDS A/S kvartal Analytikermøde 29. november 2006 DFDS A/S 1.-3. kvartal 2006 Analytikermøde 29. november 2006 DFDS A/S Indhold Kort om 1.-3. kvartal Den overordnede markeds- og industriudvikling DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning

Læs mere

Generalforsamling, København den 20. april 2006

Generalforsamling, København den 20. april 2006 Generalforsamling, København den 20. april 2006 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. I denne beretning vil jeg fokusere på DFDS situation og udvikling ud fra en overordnet strategisk og økonomisk

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Generalforsamling, København d. 12. april 2005

Generalforsamling, København d. 12. april 2005 Generalforsamling, København d. 12. april 2005 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. Vi nåede langt i 2004. Men vi skal videre.det er overskriften flere steder i DFDS årsrapport for 2004. Overskriften

Læs mere

DFDS 2004. Fremgang inden for både passager- og fragtområdet. Omsætningen steg med 9% til DKK 5.723 mio.

DFDS 2004. Fremgang inden for både passager- og fragtområdet. Omsætningen steg med 9% til DKK 5.723 mio. DFDS 2004 Fremgang inden for både passager- og fragtområdet Omsætningen steg med 9% til DKK 5.723 mio. Årets resultat før skat steg med 28% til DKK 201 mio. AFKAST AF INVESTERET KAPITAL (ROIC) DFDS-AKTIEN,

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Heldigvis er vi ikke alene om at synes, at det gik fremad i 2003, idet aktiemarkedet kvitterede for fremgangen med en stigende aktiekurs.

Heldigvis er vi ikke alene om at synes, at det gik fremad i 2003, idet aktiemarkedet kvitterede for fremgangen med en stigende aktiekurs. Generalforsamling, København den 14. april 2004 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, DFDS på ret kurs; det kunne være overskriften for 2003. Et år, hvor DFDS blev mere konkurrencedygtigt og

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.01.10 København DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse

Læs mere

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002.

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2002 Den 29. november 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for. kvartal, 1. januar 0. september 2002.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport 2003 Årsrapport 2002 DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. DFDS rutenetværk omfatter både

Læs mere

Generalforsamling, København d. 1. april 2009. ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning. Kære aktionærer og gæster,

Generalforsamling, København d. 1. april 2009. ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning. Kære aktionærer og gæster, Generalforsamling, København d. 1. april 2009 ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Sammen med direktionen vil jeg fremlægge beretningen for

Læs mere

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog DFDS ÅrsrapporT Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 25 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

INDHOLD. 3 DFDS Koncernen 2002. 4 Vision, værdier, strategi og mål. 5 Hovedtal for DFDS Koncernen. 6 Ledelsens beretning.

INDHOLD. 3 DFDS Koncernen 2002. 4 Vision, værdier, strategi og mål. 5 Hovedtal for DFDS Koncernen. 6 Ledelsens beretning. Årsrapport 2002 INDHOLD 3 DFDS Koncernen 2002 4 Vision, værdier, strategi og mål 5 Hovedtal for DFDS Koncernen 6 Ledelsens beretning 10 DFDS omverden 12 DFDS Koncernens ruter 14 DFDS Seaways beretning

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED

MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2009 MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 13/2009 13.05.2009 Årets første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Header 1. DFDS Årsrapport 2010

Header 1. DFDS Årsrapport 2010 Header 1 DFDS Årsrapport 2010 2 Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 60 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics

Læs mere

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2009 LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 18/2009 13.08.2009 Om kvartalets udvikling siger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Generalforsamling, København d. 31. marts 2016

Generalforsamling, København d. 31. marts 2016 Generalforsamling, København d. 31. marts 2016 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning om 2015 fremlægges ligesom tidligere sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

December 2007. Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for. Mols-Linien A/S

December 2007. Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for. Mols-Linien A/S December 2007 Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for Mols-Linien A/S Storebæltsforlig Med udgangspunkt i Storebæltsforliget besluttede Mols-Linien at investere i det nye færgekoncept på

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Passageraktiviteter omstruktureret og fragtaktiviteter tilpasses markedsvilkår

Passageraktiviteter omstruktureret og fragtaktiviteter tilpasses markedsvilkår Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 København, 26. november 2008 Passageraktiviteter omstruktureret og fragtaktiviteter tilpasses markedsvilkår Væsentlige begivenheder,

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

VELKOMMEN TIL DFDS' 1. april 2009 København

VELKOMMEN TIL DFDS' 1. april 2009 København VELKOMMEN TIL DFDS' GENERALFORSAMLING 1. april 2009 København DAGSORDEN 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

STÆRKT RESULTAT I 2. KVARTAL

STÆRKT RESULTAT I 2. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010 STÆRKT RESULTAT I 2. KVARTAL DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 35/2010 18.08.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter, havneterminaler

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere