Ledelse i Frederikssund 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse i Frederikssund 2015"

Transkript

1 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014

2 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet og service overfor borgerne, for effektiviteten i opgavevaretagelsen og for trivslen på alle vores arbejdspladser. Den gode leder er én der Er dygtig til at udøve ledelse i hverdagen ledelse med fokus på opgaven, styring af ressourcerne og gennem brug af bevidst kommunikation Er engageret i opgaven i både det lille fællesskab på arbejdspladsen og samtidig også er engageret i det store fællesskab på tværs i kommunen Samarbejder med andre på en professionel, imødekommende og involverende måde Direktionen ønsker at støtte og kvalificere den enkelte leder i udviklingen af sit lederskab både via introduktion til nyansatte ledere, formelle uddannelsesforløb og professionelle ledernetværk med fokus på faget ledelse. Denne folder viser de konkrete aktiviteter for ledere i Frederikssund Kommune. 2/9

3 DEN NYE LEDER Introduktion for nye ledere Frederikssund Kommune inviterer løbende nye ledere til introduktion til lederopgaven. At få kendskab til Frederikssund Kommune som politisk og administrativ organisation At få indsigt i holdninger om ledelse i Frederikssund Kommune, herunder værdier, mål og strategier At introducere styringsredskaber At introducere rammer for ledelsesfunktionen, herunder personalepolitik og MED-aftale Målgruppe Målgruppen er alle nye ledere i Frederikssund Kommune. Tidspunkt Afholdes løbende. 3/9

4 DIPLOMUDDANNELSE Diplom i offentlig ledelse Målgruppe Målgruppen for Den Offentlige Lederuddannelse er ledere i den offentlige sektor med personaleansvar af et vist omfang med mindst to års erhvervserfaring og som minimum en kort videregående uddannelse eller kompetence svarende hertil. Med trepartsaftalerne har institutionsledere og andre ledere med borgernære serviceopgaver og/eller væsentligt løn- og personaleansvar som primær jobfunktion opnået ret til en lederuddannelse på diplomniveau. Det kan ske på to måder: Lederuddannelse på diplomniveau (DIL - diplom i ledelse) Den offentlige lederuddannelse (DOL) med forskellige udbydere Det betyder: At nye institutionsledere i kommunen har mulighed for at påbegynde en lederuddannelse At allerede ansatte institutionsledere, som ikke allerede har tilsvarende uddannelsesniveau, har ret til senest i 2015 at have gennemført lederuddannelse på diplomniveau. Ansvar Direktionen forventer, at ledere i Frederikssund Kommune, der med treparts-aftalerne har opnået ret til en lederuddannelse og som ikke allerede har diplom i ledelse gennemfører DIL/DOL inden for den nærmeste årrække. Andre leder-niveauer kan også komme i betragtning. Der tages udgangspunkt i den enkelte leders kompetencer/behov og indholdet i lederudviklingen skal fastlægges ud fra en individuel vurdering, således at den enkelte leder gennemgår den uddannelse, der matcher bedst muligt. Fagchefen er ansvarlig for at afklare den enkelte leders fremtidige lederudvikling og træffe aftale med lederen om tidspunktet for gennemførelse. Drøftelsen og afklaringen heraf vil være en naturlig del af LUS-samtalen. Indhold Diplomuddannelserne i ledelse er bygget op i moduler, så den enkelte leder kan sammensætte et individuelt forløb. Uddannelserne indeholder tværgående grundforløb (30 ects-point) og herudover vil der være supplerende moduler, som rækker op til diplomniveau (60 ects-point). Hvis fagchefen finder det hensigtsmæssigt, kan fagchefen beslutte, at alle relevante ledere inden for området skal gennemgå samme eller flere fælles moduler. Leverandører Der er frit valg mellem uddannelsessted og leverandør. Der er derfor mulighed for at vælge, om man ønsker at benytte den eksisterende diplomuddannelse i ledelse (DIL) eller Den offentlige lederuddannelse (DOL) eller en kombination. Der er fuld merit mellem de to uddannelser. Hvert modul vil på begge uddannelser udgøre 5 ects-point. 4/9

5 Sparring Personaleafdelingen (HR) kan tilbyde sparring i forhold til valg af konkret uddannelsesforløb, uddannelsessted samt andre relevante forhold omkring diplomuddannelserne. Økonomi De enkelte fagområder administrerer økonomien inden for eget budget. 5/9

6 ØVRIGE LEDERTILTAG Tværfaglige ledernetværk Ledernetværkene handler om, at den enkelte leder får mulighed for at spejle sine egne erfaringer i andres og få ny inspiration til sit fag: ledelse. Den grundlæggende tanke med ledernetværkene er at tage de bedste elementer fra de mere uformelle netværk og en traditionel projektgruppe. I ledernetværkene skal der således være frirum og fleksibilitet til selv at vælge rammerne, temaerne og metoderne, men samtidigt er der en overordnet organisering og et formål fastlagt af Direktionen: At styrke den enkelte leders evne til at lede og udvikle egne medarbejdere. Ledernetværk kan både have et fagligt eller tværfagligt sigte. I Frederikssund Kommune er der indenfor flere fagområder etableret faglige ledernetværk, der især styrker sparringen og dialogen om fagspecifikke ledelsesudfordringer og dette er vigtigt at bevare. Styrken ved de tværfaglige netværk er imidlertid, at der stilles skarpt på ledelse som et fag. Derfor er ledernetværkene sammensat på tværs af fagområder med 8-9 ledere i hvert netværk. Deltagerkreds Deltagerkredsen er følgende: Fra Administrationen inden for direktørområderne: ledere på afdelingslederniveau Fra Dagtilbud: områdeledere, leder af specialbørnehaven og leder af støttepædagogkorpset Fra Skoleafdelingen: skoleledere, ungdomsskoleleder og overtandlæge Fra Ældre og Sundhed: afdelingsledere og områdeledere Fra Social Service: funktionsledere og forstandere inden for Dag- og døgnområdet Fra Kultur, Fritid og Idræt: bibliotekschef, musikskoleleder, idrætsinspektør og ledere af kulturhuse Møder Netværkene tilrettelægger selv mødedatoerne og mødeindholdet. Der skal minimum afholdes 2 halvdagsmøder årligt, hvor direktionen forudsætter at alle deltager. Netværkene faciliteres på de obligatoriske møder af konsulentfirmaet Genitor ved konsulent Jens Marcussen, der sikrer en professionel ramme og fremdrift i diskussionerne. Formen vil veksle mellem klassisk mødefacilitering, oplæg, øvelser, casearbejde osv. Direktionen udstikker i samarbejde med konsulenten temaer for de obligatoriske møder, idet direktionen i valg af temaer lægger vægt på at afspejle de udfordringer, problemer og muligheder, der kendetegner Frederikssund Kommune. Hvert netværk er ydermere tilknyttet en direktør for en 2 årig periode, hvorefter man skifter direktør. Evaluering: Netværkenes organisering, sammensætning og indhold evalueres med passende mellemrum. 6/9

7 ØVRIGE LEDERTILTAG Lederdage et med lederdagene er at sætte yderligere fokus på ledelse som fag og at styrke udviklingen af en fælles ledelseskultur, helhedsforståelse og tænkning på tværs af fagområder. Tidspunkt og deltagerkreds Der afholdes 2 årlige lederdage - 1 i foråret og 1 i efteråret. Deltagerkredsen på den ene af årets lederdage er det strategiske lederforum (direktion, fagchefer og ledere, der indgår i kommunens tværfaglige ledernetværk). Deltagerkredsen på den anden lederdag vil være et udvidet lederforum (alle ledere med daglig personaleledelse). Deltagerkredsen er således: - Det strategiske lederforum samt - Fra Ældre og Sundhed: teamledere - Fra Dagtilbud: pædagogiske ledere - Fra Skoleafdelingen: sfo-ledere, klubledere, viceskoleledere og afdelingsledere på skoler - Fra Social Service: stedfortrædere og afdelingsledere i dag- og døgnafdelingen - Fra Familieafdelingen: daglig leder af Familiehuset og daglig leder af Birkevænget - Fra Idrætsområdet: stedfortræder - Fra Teknisk Servicekorps: distriktsledere Eksempler på emner på lederdage Dialog om ledelse Få inspiration fra ledelse i andre professioner Kommunikation Det lille og det store fællesskab Ledelsesdilemmaer Budskaber/retninger for kommunen 7/9

8 ØVRIGE LEDERTILTAG Lederudviklingssamtale (LUS) et med LUS er, at du med din chef skaber klarhed over hvilke initiativer, der understøtter og fremmer din trivsel og præstation nu og i de kommende år. Lederens / chefens samlede MUS/LUS runde med sine ansatte har ét overordnet formål at koordinere opgaver og udviklingsinitiativer med henblik på at understøtte og realisere afdelingens/institutionens mål. Hvornår afholdes LUS Alle ansatte skal have en årlig MUS eller LUS, ligeså vel som de skal have en Personlig Kompetenceudviklings Plan (KUP), som revideres mindst 1 gang årligt. En KUP er en skriftlig aftale, der udfyldes i forbindelse med MUS- og LUS-samtalen. KUP er fortrolig med mindre andet aftales. Med hvem afholdes LUS Lederen afholder LUS med egen chef. Opfølgning på aftaler i LUS LUS skal følges op efter et aftalt passende tidsrum, hvilket kan være meget individuelt (hver anden måned, hvert kvartal, hvert halve år). Der henvises i øvrigt til inspirationsmaterialet på intranettet i forbindelse med LUS, hvor der findes mere konkret information om samtalernes gennemførelse herunder også materialet vedr. MUS-samtalerne. 8/9

9 ØVRIGE LEDERTILTAG Frederikssund Kommunes interne kursuskatalog Personaleafdelingen udsender en gang årligt et internt kursuskatalog. Tilføjelser og ændringer lægges løbende ud i den elektroniske version på intranettet. Kursuskataloget skal Give mulighed for en løbende kompetenceudvikling Medvirke til at øge arbejdsglæden og Medvirke til at Frederikssund Kommune opleves som en attraktiv arbejdsplads. Kursuskatalog 2015 Kursuskatalog 2015 indeholder kurser inden for en række emner, hvor en del er designet specielt til ledere med personaleansvar: Ledelsestilsyn og indkøbsrapporter Ansættelsesret Få større succes med medarbejder- og lederudviklingssamtaler Få inspiration til at holde gruppeudviklingssamtaler Styrk den menneskelige bundlinje positiv psykologi og ledelse der virker Håndtering af sygefravær Fra viden til kompetence få mere ud af kursusaktiviteter Forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen Arbejdet med elektronisk APV MED-kurser og arbejdsmiljøuddannelse 9/9

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere