Medarbejderuddannelse og træning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderuddannelse og træning"

Transkript

1 : LEANREJSEN - Medarbejderuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver virksomheden ret til at: Kopiere, udskrive og anvende materialet Lave tilføjelser til materialet når det er tydeligt, at det er udført af virksomheden Fjerne andre sider end denne side Det er ikke tilladt at: Sælge materialet Fremvise materialet for tredje part mod betaling Fjerne denne side 2 Copyright by DI 1

2 : Introduktion Mobiltelefoner er slukket under kaizeneventen Der arbejdes IKKE med mail under kaizeneventen Kommunikation, som ikke kan udsættes, kan gennemføres i pausen til frokost 3 Introduktion Kaizengruppen præsenteres Hver deltager præsenterer KORT sig selv, max 3 min 1. Navn 2. Stilling 3. Baggrund 4. Hvorfor jeg deltager i denne kaizenevent 5. Erfaring med leanværktøjer 4 Copyright by DI 2

3 : Forventninger Hver deltager i kaizeneventen fortæller om sine forventninger til denne kaizeneventen i en sætning Kaizenlederen noterer på flipover Vi gennemgår forventningerne under det afsluttende møde i denne gruppe efter kaizeneventen - Har vi indfriet de opstillede forventninger? 5 - Plads På denne flipover skrives de spørgsmål, som kaizengruppen ikke umiddelbart kan få svar på Kaizenlederen skaffer svar under kaizeneventen og formidler svaret på en af gruppens møder Den samlede liste gennemgås på det afsluttende møde efter kaizeneventen Hvis der på dette tidspunkt stadig er ubesvarede spørgsmål, aftales en ansvarlig, samt hvordan svaret fremskaffes og formidles 6 Copyright by DI 3

4 : Program for kaizenevent Undervisning At sikre, at deltagerne har den fornødne viden og information for at kunne gennemføre en kaizenevent Analyse af problemstillingen At få deltagerne til at se potentialet og mulighederne i værktøjet Forslag til implementering af forbedring At udarbejde forslag til implementering af værktøjet. Forslaget præsenteres for afdelingen. Gennemførelse af forandringen At udarbejde et eksempel på værktøjets implementering Opbygning af en struktur til opfølgning At sikre, at indretningen af flowet kan fastholdes og videreudvikles Afrapportering At sikre ejerskab hos ledere og medarbejdere for de ændringer, der gennemføres Evaluering At sikre læring af forløbet 7 Undervisning 8 Copyright by DI 4

5 : Program for undervisning Læringstrin Lederens rammevilkår Metoder og processer Forberedelse af opgaven for træning Træning af medarbejderen Forbedring af metoder 9 Læringstrin fase 3 Stabilisering i fem læringstrin 1. Ledelsen leder og styrer processerne for opfyldelse af kundernes behov og med alle afvigelser henført til processer 2. Ledelsen verificerer grundlaget for procesledelsen 3. Ledelsen sikrer, at alle forretningsprocesser har en formel forventningsafstemning i kontaktpunkterne, og at kontakten er tildelt navngivne personer 4. Ledelsen sikrer, at viden om effektive metoder til løsning af problemer deles i hele enheden (funktionsområdet) 5. Ledelsen sikrer, at træning og uddannelse i enheden udføres på en struktureret og effektiv måde for alle grupper af medarbejdere og ledere 10 Copyright by DI 5

6 : Leanstabilisering i fem læringstrin Stabilisering - Læringstrin 5 - Formål 5. Ledelsen sikrer, at træning og uddannelse i enheden udføres på en struktureret og effektiv måde for alle grupper af medarbejdere og ledere Ledelsen definerer ledernes rammevilkår Ledelsen og lederne lærer at reagere konstruktivt på ikke tilfredsstillende adfærd og præstationer udarbejde materiale til træning i arbejdsprocesser træne i arbejdsprocesser analysere arbejdsprocesser og forbedre dem Ledelsen og lederne lærer at træne i problemløsning Ledere lærer at træne og uddanne nye medarbejdere i de etablerede systemer og den forventede adfærd 11 Leanstabilisering i fem læringstrin Stabilisering - Læringstrin 5 - Implementering 5. Ledelsen sikrer, at træning og uddannelse i enheden udføres på en struktureret og effektiv måde for alle grupper af medarbejdere og ledere Ledernes rammevilkår defineres Lederne udarbejder materiale til træning i arbejdsopgaver Lederne trænes i at undervise i arbejdsopgaver Lederne forbedrer de anvendte metoder Ledelsen og lederne lære at træne i problemløsning Lederne indfører nye medarbejdere i de etablerede systemer Lederne udfører en systematisk træning af nyansattes adfærd 12 Copyright by DI 6

7 : Elementernes sammenhæng Lederens rammevilkår Forberedelse af opgaven Leder stil Træning i opgaven Forbedrede metoder 13 TWI Materialet er inspireret af TWI - Training Within Industri De originale dokumenter kan hentes som filer på hjemmesiden: På hjemmesiden er vist eksempler på anvendelsen 14 Copyright by DI 7

8 : Ledernes rammevilkår Ledelsesmæssige udfordringer Ledelsesmæssig udfordring Medarbejderne er den dominerende årsag til variation Medarbejderne er individer Gode relationer udvikler ønsket adfærd Lederens rammevilkår gives af ledelsen 16 Copyright by DI 8

9 : Synlig og konsekvent ledelse Nej Ja Lederstil og menneskesyn A B C D X Y Holdning til medarbejdere 17 Lederstil Synlig og konsekvent ledelse En klar ledelsesfilosofi, som gøres kendt for alle. Klare og opnåelige krav til medarbejderne. Klare tilkendegivelser af anerkendelse og misbilligelse. Klare og operationelle mål. Lederen går foran og viser vejen i handling. 18 Copyright by DI 9

10 : Menneskesyn - Type X Mennesket oplever arbejde som noget ubehageligt. Arbejde undgås, så man må følgelig trues, tvinges eller lokkes, hvis der skal bestille noget. Mennesket foretrækker at blive dirigeret og kontrolleret frem for selv at påtage sig noget ansvar. Tryghed i arbejdsforholdet er af altafgørende betydning. Medarbejdere trives bedst med klare ordrer og retningslinjer, som friholder dem for ansvar. Fantasi og initiativ findes kun i ledelsen. 19 Menneskesyn - Type Y Mennesket har lyst til og talent for produktivt arbejde. Går det ind for et mål, vil det engagere sig i arbejdet, samt styre og kontrollere egen indsats. Det udviser betydelige evner til kreativ problemløsning. Det påtager sig ansvar for egne handlinger. Medarbejdere udfolder fantasi og initiativ. Medarbejdere søger udfordringer og er ansvarlige. Medarbejder respekteres for sine færdigheder, erfaringer og bidrager til opfyldelsen af organisationens formål. 20 Copyright by DI 10

11 : Synlig og konsekvent ledelse Nej Ja Indplacering af egen virksomhed - Gruppearbejde Lederen Fastsætter alle mål, strategier og politikker Træffer alle beslutninger Delegerer afgrænset kompetence til lavere niveauer Organisation Hierarkisk opbygget Regler overholdes selvfølgelig Medarbejdere forudsættes at være loyale overfor virksomheden Kommunikation Ordre går oppefra og ned Der formidles pålidelig nødvendig information til alle Indblanding nedefra er uønsket Lederen Sikrer fastsættelse af mål, strategier og politikker Lederen er koordinator og garant for, at beslutninger bliver truffet Beslutninger træffes normalt af dem, der skal bruge beslutningen Organisation Hierarkiet anvendes hvor relevant Regler er praktiske hjælpemidler, som kan ændres Der er orden og loyalitet opbygges i det daglige Kommunikation Kommunikation flyder både op og ned Der udstedes kun ordre i begrænset omfang De nødvendige handlinger affødes af situationen Lederen Træffer alle beslutninger i en lukket ikke synlig indercirkel Kun indercirklen har kontakt til lederen Indercirklens medlemmer tolker hensigter efter eget hoved Organisation Hierarkiet er helligt, men omgås af indercirklen Regler er hellige, men brydes af indercirklen Medarbejdere forudsættes at være loyale, men må ofte vælge side Kommunikation Ordre går oppefra og ned, men er ikke altid sammenhængende Ingen pålidelig information rygter er kilden til information Indblanding nedefra er uønsket. Lederen Lederen tager ikke stilling, men henviser til andre Lederen koordinerer ikke Funktionschefer har uklar beslutningskompetence Organisation Organisationen fungerer rodet, med behov for stærk mand Regler er ude af trit med deres oprindelige formål Uorden er fremherskende Ingen klare grænser Kommunikation Ordre udstedes sjældent Jungletrommer formidler information Meget fri kommunikation. Alle diskutere alt ikke forpligtende X Y Holdning til medarbejdere 21 Øvelse - 1, i grupper Dan grupper med to i hver Hvordan kan jeres virksomhed karakteriseres? Hvilke problemer giver det i forhold til at implementere Lean? I har 10 min. til gruppearbejdet Opsamling efterfølgende 22 Copyright by DI 11

12 : Synlig og konsekvent ledelse Nej Ja C-ledelse Synlig og konsekvent ledelse med respekt for mennesker A C Respekt for mennesker Kendskab til visioner Vi har alle brug for udfordringer Mennesker er forskellige TRÆNENDE B D X Y Holdning til medarbejdere 23 Gode relationer Lederen opnår resultater gennem medarbejderne Gode relationer - er grundlaget for - Gode resultater! Lederen kommunikerer klart og tydeligt Lederen informerer medarbejderne om sine forventninger Lederen giver regelmæssige og klare tilbagemeldinger Lederen praktiserer C-ledelse 24 Copyright by DI 12

13 : Resultater gode dårlige Øvelse - 2, samme grupper Hvem arbejder procesejeren for? Ledelsen Medarbejdere dårlige gode Processer Debat i grupper I har fem minutter Opsamling efterfølgende 25 Undlad at bladre til næste side Næste side ses efter øvelse 2 26 Copyright by DI 13

14 : Resultater gode dårlige Ejer servicerer bruger af processen Fra: LEDER medarbejdere Medarbejdere Ledelsen dårlige gode Processer Til: ARBEJDER FOR medarbejdere 27 Lederen sikrer sig At medarbejderen har forstået mål og forventninger de nødvendige forudsætninger gode vilkår til opgavens udførelse de opgaver, som medarbejderen er bedst egnet til 28 Copyright by DI 14

15 : Lederen taler regelmæssigt Med medarbejderen om kommende forandringer, som påvirker medarbejderen behovet for at tilegne sig nye kompetencer (nye jobfunktioner) mulighederne for træning i erkendte behov kommentar til godt udført arbejde medarbejderens adfærd Præcision i fremmøde Kvalitet i arbejdet Produktivitet Samarbejde med kollegaer Adfærd overfor lederen 29 Håndtering af problemer Problemer håndteres videnskabelig - også når de vedrører medarbejder Lederen skaffer fakta for problemet Lederen analyserer muligheder og deres effekt for andre Lederen reagerer på problemet Lederen følger op på resultatet af sine handlinger Ovenstående kan sammenfattes i fire trin: 1. Skaf fakta 2. Afvej og beslut 3. Reagér 4. Følg op på resultatet Alle involverede har krav på at blive hørt at blive forstået 30 Copyright by DI 15

16 : Trin 1 - Skaf fakta Punkter Find forhistorien og de relevante data for den Afklar, hvilke kutymer der er gældende for problemet Tal med de involverede medarbejdere om problemet Forstå medarbejdernes mening om problemet Forstå medarbejdernes følelser vedrørende problemet Fokusér på de væsentligste detaljer Begrundelse Få overblik over situationen og ikke blot den umiddelbare historie Vær sikker på, du følger alle nødvendige regler og politikker Få mere information om problemet Forstå medarbejdernes synspunkter vedrørende problemet Forstå motiverne for medarbejdernes synspunkter og handlinger Vær sikker på, du har hele historien 31 Trin 2 - Afvej og beslut Punkter Begrundelse Etablér sammenhæng for fakta Overvej fakta og deres indbyrdes sammenhæng Identificér de mulige handlinger Undersøg gældende regler og politikker Klarlæg målet med handlingen Reflektér over, hvordan handlingen påvirker andre og deres performance Rekonstruér den samlede historie Vær sikke på, at alle punkter hænger sammen Find altid mere end en mulighed for reaktion og handling Vær sikker på at følge gældende regler og politikker Du skal vide, hvad du vil opnå, og hvorfor du vil det Vær sikker på, at alle aspekter af handlingen er overvejet 32 Copyright by DI 16

17 : Trin 3 - Reager Punkter Løser du selv problemet? Har du brug for hjælp til at udføre det? Burde din leder informeres om problemet? Tiden går, vent ikke for længe med at handle Tidspunktet for handling skal være passende Løb ikke fra dit ansvar Begrundelse Det kan være nødvendigt at involvere din leder eller andre Mangler du beføjelser eller kompetencer, skal du have hjælp Er en anden bedre egnet til at løse opgaven, end du selv er? Hvis der reageres for sent, fortabes retten til at reagere Nogle handlinger kan kun udføres i bestemte tidsintervaller Gør det selv, og overlad ikke problemet til andre 33 Trin 4 - Følg op på resultatet Punkter Hvor tidligt vil du følge op? Hvor ofte har du behov for at kontrollere? Er der ændringer i niveauet for leveringer? Er relationer blevet ændret? Udvises der en ændret adfærd? Hjalp dine handlinger på produktionen? Begrundelse Tiden er kritisk for. at det opfattes som relevant og passende Behovet er ofte større end forventet Har handlingen effekt? Vær opmærksom på afledte problemer Har handlingen den ønskede effekt? Hvad bekræfter, at problemet er løst? 34 Copyright by DI 17

18 : Ikke indfriede forventninger Adfærdsproblemer hos medarbejdere behandles som øvrige problemer Medarbejderen skal forstå lederens krav og forventninger Medarbejderen skal vide, hvordan lederen vurderer medarbejderen Lederen iværksætter korrigerende handlinger sammen med medarbejderen Ansvarlige for personale involveres, når lederen ikke oplever forbedringer Fælles møde afholdes med det formål at udarbejde en plan for fastholdelse i ansættelsesforholdet Lykkes det ikke, udarbejdes en plan for afvikling af ansættelsesforholdet 35 Øvelse - 3, samme grupper Anvendes de fire trin? Er der en konsekvent opfølgning på ikke indfriede forventninger? Spørgsmål 1 - Gælder det for alle ledere? Spørgsmål 2 - Gælder det for alle chefer? Spørgsmål 3 - Gælder det for den øverste ledelse? Generel tilbagemelding i plenum af hvor udbredt det gælder I har fem minutter 36 Copyright by DI 18

19 : Forstå forskellen Metoder og processer 37 Identificer processerne Ved tegningen af værdistrømmen har vi kortlagt processerne, som det midterste af de tre bånd Informationsbåndet De informationsstrømme, som igangsætter og styrer processerne Teknisk Stål A/S Stålaksler Montage 1 Forhjul i chassis Månedlig prognose fire måneder frem Ugentlig ordre Montage 2 Baghjul i chassis Produktionsstyring MRP Ugentlig plan Montage 3 Førerhus Månedlig rammeordre for to måneder og prognose for yderligere to måneder Ugentligt afkald for næste uge Montage 4 Lad/kasse Fabrikant Olsen ApS Forsendelse Procesbåndet De processer, som sagen eller varen gennemløber Montage 1 Montage 2 Montage 3 Montage 4 Forhjul i chassis Baghjul i chassis Førerhus Lad/kasse Forsendelse Pakning L L L L L L 1548 L 3012 L 4284 L CT = 62 sek K CT = 68 sek K CT = 80 sek K CT = 59 sek K C/O = 15 min C/O = 15 min C/O = 20 min C/O = 20 min Serie = 400 Serie = 400 Serie = 400 Serie = 400 Optid = 92% Optid = 90% Optid = 100% Optid = 100% FPY = 99%c FPY = 98% FPY = 100% FPY 100% Tidsbåndet Gennemløbet opdelt i ikke værdiskabende tid og værdiskabende tid 4,5 dage 62 sek. 9,0 dage 68 sek. 10,2 dage 80 sek. 21,0 dage 59 sek. 18,0 dage 38 Copyright by DI 19

20 : Etablér kontinuerligt flow Ved 5S og flow har vi placeret processerne sammen i et flow, og har skabt orden og struktur omkring processerne Serieproduktion og skub Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Gennemløbstid: mere end 30 minutter for den samlede ordre Flow - producér 1, flyt 1 3 min 12 min 39 Etablér standardarbejde Med Balancering og standardarbejde, SMED, SAS og TPM har vi etableret standarder for arbejdets udførelse Standarden understøttes af arbejdspladsens indretning Standarden dokumenteres ved arbejdssekvens, sekvensernes tid og stedet for udførelsen af sekvenserne Dokumentation af arbejdsstand 40 Copyright by DI 20

21 : Processer Processer kan være betragtet overordnet eller specifikt - Et maleanlæg eller påføring af pulver lak Vi har ved etablering af standardarbejde set de samlede aktiviteter som en proces - Fra indgang til udgang Vi har også set de enkelte opgaveelementer som en proces - Dem, der blev taget tid for Opgaveelementerne har vi samlet i en arbejdsproces Arbejdsprocessen er den opgave, en medarbejder udfører i hver arbejdscyklus Opgaveelementerne er de enkelte trin i arbejdssekvensen 41 Processer og standardarbejde Vi har standardiseret arbejdet ved: Processen er opdelt i arbejdsprocesser Arbejdsprocesserne er opdelt i opgaveelementer Opgaveelementerne har en kendt tid Arbejdspladsen er indrettet, så den understøtter den forventede måde at udføre opgaveelementet på Vi dokumenterer standarden ved Et belastningsdiagram for gruppen af medarbejdere Standardaktivitet for hver medarbejder (sekvens og tidsforløb) Standardrute for hver medarbejder (dansediagram) Det er udarbejdet en instruktion med billeder af kritiske forhold 42 Copyright by DI 21

22 : Metode Metode stammer fra græsk; methodos - 'planlægning, metode', af meta - 'efter' og hodos - 'vej ; oprindelig - 'det at gå noget efter' Metode er den måde et opgaveelement udføres på Metode angiver de væsentlige forhold, for at en opgave løses med det ønskede resultat En proces kan forbedres ved at forbedre metoderne - Fokus på detaljer 43 Metoder og standardarbejde Metoder dokumenteres ikke af arbejdsstandarden Ved etableringen af standarden er der anvendt metoder De anvendte metoder er grundlaget for standardtiden Metoderne er som regel ikke specificeret 44 Copyright by DI 22

23 : Metoder og træning Metoder skal læres i forbindelse med træning i opgaven Metoderne skal dokumenteres i grundlaget for træningen Medarbejderne skal trænes i metoderne, så de anvendes ved standardarbejdet Eksempel vedrørende træning: Træner og elev ser samme vej, De ser det samme fra samme side De har fysisk kontakt under træningen 45 Struktur for metoder Gode metoder anvendes ofte til mange processer Gode metoder skal identificeres og dokumenteres Gode metoder skal deles og anvendes af alle Hvordan skal strukturen for dem være? Hvordan skal de arkiveres? Hvis ovenstående er besluttet, gennemgår kaizenlederen systemet under kaizeneventen Hvis det ikke er besluttet, skal det besluttes under kaizeneventen 46 Copyright by DI 23

24 : Ydelse (produkt) - proces - metode Mange ydelser (117 x 2 x 2 x 2 = 936 varianter) Kugler: 3 slags is: Flødeskum: Syltetøj: Guf: 2 3 x 3 uden uden uden 3 3 x 3 x 3 x med x med x med 4 3 x 3 x 3 x 3 Færre processer (4) Kugler i vaffel Flødeskum på is Syltetøj på toppen Guf på toppen Få metoder (3) Is hentes med skrabeske til vaffel Flødeskum fra trykflaske Guf eller syltetøj med ske fra skål 47 Dokumenter metoderne Forberedelse af opgavetræning 48 Copyright by DI 24

25 : Periode Init. Dato De relevante punkter vurderes og afkrydses Sorter og smid ud Område: Området kontrolleres med faste intervaller Mål for perioden indtastes i % Resultatet af vurderingen beregnes i % Er vurderingen over mål bliver den grøn Er vurderingen under mål bliver den rød Er der anviste markerede steder til papirarbejde? Opbevares materiel og dokumneter som anvist? Opbevares personlige ting ordentligt? Er gangarealer rydede? Mål Opfyldelse J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N Optælling S - Skrub og skur (Der er holdt rent. Rengøringen omfatter gulve, vinduer, ruminddeling, døre, inventar og udstyr) Holdes gulvplads fri for opbevaring af affald? Er vindure, hylder, borde og skabe rene? 3 Er der fastsat specifikke rengøringsopgaver? 4 Er der plads i affaldsspnade? 4S - Standardiser (Den etablerede standard holdes og forbedres løbende) 5S checklister foreligger og bliver fulgt Findes skriftlige standarder og huskelister 3 Følges arbejdsstandarder? 4 Følges huskelister? 5S - Selvdeciplin (Det er en del af kulturen, at opretholde og forbedre den etablerede orden og renlighed) Opdateres standarder og huskelister løbende? Indkommer der løbende forbedringsforslag? Behandles indkomne forslag systematisk? Skab orden og system Afholdes der ugentlige tavlemøder? Har afdelingen repræsentatnter ved værdistrømsmøder? Skrub og skur 1S - Sorter og smid ud (Unødvendige ting er fjernet. Alt der er i området er der et løbende behov for) 1 Kun nødvendige ting i skabene 2 Kun nødvendige ting på eller i de enkelte arbejdsstation Kun nødvendige ting i området Standardiser Er opslagstavlen velorganiseret? 5 Er Leantavlen synlig og opdateret? 2S - Skab orden og system (Alt er nemt at finde. Ting har en naturlig plads. Området er indrettet ergonomisk korrekt) Selvdeciplin år Forberedelse af opgaven til træning Standard for opgaven 1 punkts beskrivelse kritiske trin er identificeret Nedbryd opgaven i trin Vælg de kritiske punkter (sikkerhed er altid et kritisk punkt) Forbered opgaven med materialer, værktøj og dokumenter Indret en arbejdsplads til træningen 49 Standard for opgaven For at kunne træne entydigt skal der være en standard Alle arbejdsopgaver skal have en standard Standarden dokumenteres efter gældende principper 1S 2S 3S 4S 5S Standardaktivitet Standardrute Tjekliste Serviceaftale 50 Copyright by DI 25

26 : 1 punkts beskrivelse Kritiske trin Opgaven skal være dokumenteret for en trænet operatør Ofte udført som 1 punkts beskrivelse med kritiske trin 1 punkts beskrivelser ved hver arbejdsproces For detaljeret information er der udarbejdet en arbejdsbeskrivelse 51 Nedbryd opgaven i trin Opdel opgaven i få overskuelige trin Opdelingen skal opleves naturlig Opdelingen skal være let at huske Arbejdspladsens indretning kan understøtte opdelingen Eksempel fra øvelse til tidtagning To pile angiver hvor der skal klippes Copyright by DI 26

27 : Kritiske trin Sikkerhed er altid et kritisk trin Forhold som kan påvirke kvaliteten Forhold som kan forvolde skade Eksempel fra øvelse til tidtagning To pile angiver hvor der skal klippes 3 Tips som gør opgaven nemmere Speciel information Slidsen skal være så lang som stregen angiver 53 Hvorfor er trinet kritisk? Eksempel fra øvelse til tidtagning 3 For hvert kritisk trin beskrives årsagen til, at det er kritisk Det skal kunne forklares, hvorfor et kritisk trin er vigtig for denne opgave Slidsen skal være så lang som stregen angiver Den sidste bøjle skal igennem slidsen 2 gange 54 Copyright by DI 27

28 : Forbered opgaven Standarden er dokumenteret Opgaven er nedbrudt i trin, som er nemme at huske Trinene har fået en betegnelse Kritiske trin er identificeret og passer med 1 punkts beskrivelsen Årsagen er beskrevet for alle kritisk trin 55 Indret en arbejdsplads til træningen Træning skal forberedes Arbejdspladsen skal være indrettet til opgaven Eksempel fra øvelse til tidtagning Træningsområdet er uden forstyrrende elementer (uvedkommende ting fjernes) Værktøj er klar og placeret, så de understøtter standarden Affald Plader Bøjler Saks Hæfte Materialer er klar og placeret, så de understøtter standarden 56 Copyright by DI 28

29 : Øvelse i nedbrydning af opgave Øvelsen i tidtagning (en proces) anvendes til øvelsen Fordel de tre arbejdsopgave på to eller tre grupper Ved at samle de tre bidrag, er den samlede opgave løst Udfyld skemaet; Specifikation for opgave: 1. Find de relevante trin i opgaven 2. Identificér kritiske trin 3. Angiv årsagerne til hvert kritisk trin Opgaven afsluttes efter 15 minutter 57 Skema for specifikation for opgave 58 Copyright by DI 29

30 : Find den gode metode Første gang en metode dokumenteres, kan disse trin anvendes 1. Anvend metoden fra en rutineret medarbejder 2. Udfyld skemaet; Specifikation for opgave 3. Tag en video af den dokumenterede metode 4. Tag en video af flere andre rutinerede medarbejdere 5. Opdel opgaven i trin, og find tiden for hvert trin 6. Sammensæt de bedste trin til metoden for opgaven 7. Dokumentér denne metode 8. Afprøv metoden på rutinerede medarbejdere 9. Afprøv metoden på en ikke rutineret medarbejder 59 Specifikation for opgave Specifikation for opgave anvendes ofte til mange ydelser De skal være specifikke, så metoderne er entydige De bør være generelle, så de kan anvendes til mange ydelser Metoder kan arkiveres som specifikation for en opgave Hvis metoder og opgaver arkiveres hver for sig, skal der etableres en entydig forbindelse mellem dokumenterne etableres en gensidig opdatering ved forbedringer Hvis ovenstående er besluttet, gennemgår kaizenlederen systemet under kaizeneventen Hvis det ikke er besluttet, skal det besluttes under kaizeneventen 60 Copyright by DI 30

31 : Anvendte metoder Træning af medarbejderen 61 Træning af elev i opgaven Forbered eleven på opgaven Præsentér opgaven Eleven udfører opgaven Opfølgning på træning 62 Copyright by DI 31

32 : Forbered eleven Få eleven til at slappe af og forklar opgaven Tal med eleven om dennes kendskab til opgaven Tal med eleven om erfaringer fra tilsvarende opgaver Skab motivation for at lære Placér eleven, så arbejdet kan ses fra den side det udføres Placér eleven, så instruktionerne kan høres 63 Præsenter opgaven 1. Udfør opgaven, og beskriv alle Trin 2. Udfør opgaven igen, og gør rede for de Kritiske trin 3. Udfør opgaven igen, og forklar Årsagen til de kritiske trin Giv tydelig, fuldstændig og tålmodig instruktion Præsentér ikke mere, end eleven kan overkomme 64 Copyright by DI 32

33 : Eleven udfører opgaven 1. Eleven udfører opgaven i stilhed. Instruktøren korrigerer eventuelle fejl undervejs 2. Eleven udfører opgaven igen og forklarer Trinene undervejs 3. Eleven udfører opgaven igen og forklarer trinene og de tilknyttede Kritiske trin 4. Eleven udfører opgaven igen og forklarer trinene, de kritiske trin og Årsagerne 5. Eleven udfører opgaven fire gange mere Eleven har nu udført opgaven otte gange under opsyn 65 Følg op Forklar hvor eleven kan få hjælp Eleven arbejder videre alene Følg ofte op på eleven Få eleven til at stille spørgsmål Ved behov gives ekstra instruktion Opfølgningen aftager med tiden Hvis eleven ikke har lært, har instruktøren ikke vist 66 Copyright by DI 33

34 : Træningsmetode 1. Fortælle - Forklar verbalt 2. Vise - Demonstrere hvordan det gøres 3. Illustrere - Forklare med tekst eller billeder 4. Spørgsmål og svar - Spørg til og diskutér indholdet 67 Træning af træner Lad observatører evaluere træningen Udfør træningen Giv tilbagemelding Hvad var godt? Læringspunkter til træner? Optag eventuelt træningen på video Se og kommentér eventuelt video af træningen (hvis tiden tillader det) 68 Copyright by DI 34

35 : Evalueringsskema For at fastholde observationer anvendes et skema til noter Skemaet til højre er for at træne alle trin Når træner kan sekvensen, evalueres form og person 69 Øvelse i træning af medarbejder Øvelsen i tidtagning (en proces) anvendes til øvelsen Anvend de tre Specifikationer for opgave fra tidligere øvelse Vælg en træner og en elev til hver af de tre opgaver Indret tre arbejdspladser til de tre opgaver Træner forbereder sig og udfører træningen 1. Forbered eleven på opgaven 2. Præsentér opgaven 3. Eleven udfører opgaven 4. Opfølgning på træning Opgaven afsluttes efter minutter 70 Copyright by DI 35

36 : Evaluering af udførelsen Efter træningen udføres opfølgning, se det gule kort Når eleven er sikker, evalueres udførelsen af opgaven Der evalueres mindst otte gange Se beskrivelsen til formularen Består eleven ikke evaluering, henvises til andre opgaver Når evalueringerne summer op til 7 i et grønt felt, består eleven 71 Forbedringsværktøj Forbedring af metoder 72 Copyright by DI 36

37 : Forbedring af metoder Opgaverne opdeles i mindre trin Metoden for hvert trin beskrives De anvendte metoder analyseres Enklere metoder identificeres Nye metoder udvikles De nye metoder indføres 73 Forudsætning Processerne er stabile Standardarbejde ved processerne Grundlæggende instruktioner for standardarbejdet (1 side) Medarbejdere er trænet i standardarbejdet ved processerne Træningsmaterialet til processen er udarbejdet Trin - Kritiske trin - Årsager 74 Copyright by DI 37

38 : Nedbrydning af opgaven Tilgængeligt materiale anvendes for opgaven Opgaven nedbrydes i trin 1. Alle detaljer for den gældende metode noteres 2. Medtag alle relevante delopgaver Håndtering af materialer Betjening af maskiner Manuelt arbejde 75 Udfordr alle trin 1. Stil spørgsmål til alle trin Hvorfor er dette nødvendigt? Hvad er formålet? Hvor skal det udføres? Hvornår skal det udføres? Hvem er mest kvalificeret til at udføre det? Hvad er den bedst kendte metode? 2. Stil samtidig spørgsmål ved Materiale Værktøj, udstyr og maskiner Produktets konstruktion Arbejdspladsens indretning Bevægelser, sikkerhed, ryddelighed og orden 76 Copyright by DI 38

39 : Udvikling af ny metode 1. Fjern unødvendige detaljer 2. Kombinér detaljer, når det er muligt 3. Ændr rækkefølgen for at få en bedre sekvens 4. Forenkling af alle detaljer Placering af materialer, værktøjer og udstyr Alt indenfor rækkevidde Fremfør materialer med levering ved forbrugsstedet (tragt, rør og holder) Brug begge hænder på samme tid Brug fixtur i stedet for hænderne 5. Afprøv dine ideer sammen med andre 6. Dokumentér den foreslåede nye metode 77 Forbedring af metoder 1. Nr. er hvert trin i specifikation for opgaven 2. Anfør den detalje for metoden, der gør trinet genkendeligt 3. Notér afstand (gå eller transport) for trinet 4. Afkryds de hv-spørgsmål, som ikke kan optimeres 5. Anfør ideer til forbedring, og afkryds hvordan 78 Copyright by DI 39

40 : Indfør ny metode 1. Sælg dit forslag til din leder 2. Sælg din nye metode til medarbejderne 3. Metoden forbedrer sikkerhed, kvalitet, kapacitet eller tidsforbrug - Ingen forringelser 4. Opret eller opdatér beskrivelsen for metoden 5. Indfør de nye metoder i "specifikation for opgaven" 6. Anvend den nye metode, til I udvikler en bedre 7. Giv ros, hvor det er påkrævet 79 Metode dokumentation En kort tekst i venstre kolonne Tegninger eller billeder i højre kolonne 80 Copyright by DI 40

41 : Øvelse i forbedring af metoder Øvelsen i tidtagning (en proces) anvendes til øvelsen Anvend materialet fra tidligere øvelse Udfyld skemaet for Forbedring af metoder Find de nye metoder, og afprøv dem Hvilke forbedringer blev opnået? Opgaven afsluttes efter minutter 81 Gennemgå og udlevér kort: Arbejdsrelationer Træning Forbedringer Resumé 82 Copyright by DI 41

42 : Copyright by DI 42

43 : 85 Copyright by DI 43

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning LEANREJSEN - Medarbejderuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Lederuddannelse og træning

Lederuddannelse og træning : LEANREJSEN - Lederuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere LEANREJSEN - duktion af nye medarbejdere og ledere Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning DI version 2015-06-19 Medarbejderuddannelse og træning Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-1 - MUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-06-19 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2015-04-28 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-28 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17 DI-version 2015-12-17 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-17 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version DI-version 2015-07-20 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-07-20 side 1 af 13 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

5S-processen - Talspil

5S-processen - Talspil LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 DI-version 2015-03-23 SMED Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Øvelse i tidtagning 2014-06-20

Øvelse i tidtagning 2014-06-20 Formål Øvelsen skal give deltagerne mulighed for at øve: Opdeling af en opgave i arbejdsprocesser Aflæsning af tiden for arbejdsprocesserne Registrering af tiden i skemaet for Observationer kort tid Anvendelse

Læs mere

SMED. Øvelse - Kaffebrygning

SMED. Øvelse - Kaffebrygning DI-version 2012-05-16 SMED Øvelse - Kaffebrygning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - Smed - Øvelse - Kaffebrygning - 2012-05-166 side 1 af 10 Øvelse - Kaffebrygning Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2014-11-26 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 9 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

VSM. Kaizenlederens vejledning

VSM. Kaizenlederens vejledning DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2011-08-3019 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 13 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

LSA. Lederens StandardArbejde

LSA. Lederens StandardArbejde DI-version 2015-12-15 LSA Lederens StandardArbejde Alle rettigheder tilhører DI 3-1-1 - LSA - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis Noter til underviser Kort introduktion til problemløsning for nyansatte. Præsentationen er et udklip af værktøjet PL - Problemløsning. Copyright by DI 1 Dette materiale er en del af Leanrejsen - En guide

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04 Kom godt i gang med DI s Guide til Leanledelse DI har samlet en værktøjskasse til dig, der vil have produktivitetsforbedringer med lean. DI s Guide til Leanledelse bygger på modellen Leanrejsen, der er

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2015-12-16 SAS Standardarbejde i Administration og Service Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-16 side 1 af 18 Rettigheder

Læs mere

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26 DI-version 2014-11-26 Strategiudrulning Kaizenlederens vejledning 1-1-1 - STU - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version DI version 2015-12-15 5S og flow Kaizenlederens vejledning 2-3-1-5S Og Flow - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

VSM-p. Kaizenlederens vejledning

VSM-p. Kaizenlederens vejledning DI-version 2015-01-12 VSM-p Værdistrømsanalyse - Produktion 2-2-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2015-01-12 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 16 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI

Læs mere

Genba Ledelse og Moral - GLM

Genba Ledelse og Moral - GLM LEANREJSEN - Genba Ledelse og Moral - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist.

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser FAS anvendes for at lære organisationen at holde en aftalt standard (5S) og for at etablere trækstyring for en proces.

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

GLM. Version:

GLM. Version: Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Konverteringen blev udført med fokus på processer. Ledelsen overtog ejerskabet til processerne og medarbejderne følger

Læs mere

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse.

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS)

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) DI version 2015-12-15 Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-3-2 - FAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 16 Rettigheder

Læs mere

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11 DI-version 2014-12-11 Kanban Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-4-1 - Kanban - Kaizenlederens Vejledning - 2014-12-11 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde : LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Problemløsning i praksis

Problemløsning i praksis LEANREJSEN - Problemløsning i praksis Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

TPM. Version: 2015-07-22

TPM. Version: 2015-07-22 Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser Anvendelsen af udstyr og maskiner er afgørende for kravene til overvågning og vedligeholdelse. Hvis udstyret anvendes

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Lederens StandardArbejde

Lederens StandardArbejde : LEANREJSEN - Lederens StandardArbejde Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Undervisning Copyright by DI : Brugerlicens DI ejer

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15 Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Formålet med Situationsbestemt Ledelse

Formålet med Situationsbestemt Ledelse Formålet med Situationsbestemt Ledelse 1. At åbne for kommunikationen og at øge hyppigheden og kvaliteten af dialogen mellem dig og dine medarbejdere angående præstationer og udvikling 2. At hjælpe medarbejderen

Læs mere

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen.

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen. Identifikation af kundeværdi er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. Ved denne kaizenevent identificeres den værdi, virksomhedens ydelser har for kunderne. I fasen Konvertering

Læs mere

Flow øvelse. Version: 2015-01-13

Flow øvelse. Version: 2015-01-13 Denne øvelse skal vise, hvilken effekt 1 styks-produktion i flow har. Der spilles i tre runder: 1. runde - Batch-produktion 2. runde - Flow-produktion 3. runde - 1 styks-flow-produktion Spillereglerne

Læs mere

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse LEANREJSEN - Flow-øvelse - Både Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service : LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard!

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard! PROCESKONFIRMERING - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard Proceskonfirmering er ikke et udbredt fænomen i danske virksomheder, hvilket kan skyldes, at det minder

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - 5S og Flow Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

VELKOMMEN TIL WEBINAR

VELKOMMEN TIL WEBINAR VELKOMMEN TIL WEBINAR Videndeling ved hjælp af struktureret jobtræning - med TWI-metoden som platform - Hvad er Training Within Industry (TWI)? - Hvad kan virksomhederne anvende struktureret jobtræning

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse for produktion. Øvelse. Lastbilfabrikken A/S. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse for produktion. Øvelse. Lastbilfabrikken A/S. DI version DI version 2012-05-22 VSM Værdistrømsanalyse for produktion Øvelse Alle rettigheder tilhører DI 2-2-1 - VSM-P - Øvelse - Lastbilfabrikken - 2012-05-22 side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0 Værdistrømsanalysen (Value Stream Mapping - VSM) er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. I fasen Konvertering ændres varestrømmen, arbejdspladsernes og maskinernes placering,

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Hvordan skaber vi gode resultater?

Hvordan skaber vi gode resultater? Hvordan skaber vi gode resultater? Hvor gode er vi? LEDERNES NETVÆRK I NORDEN Fredag, den 4. maj 2012 1 Agenda Hvem er 2improve Hvad skaber gode resultater? Hvordan takler vi fremtidens udfordringer? Hvilke

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

5S og Flow. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. 5S og flow

5S og Flow. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. 5S og flow LEANREJSEN - 5S og Flow Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-9 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser SAS anvendes for at lære organisationen at følge en aftalt arbejdsstandard. Der måles efter denne kaizenevent på

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Underviser udskriver et eksemplar til hver deltager af eksemplet med "5 x Hvorfor?" og kaizenrapporten. Undervisningen

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere