corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011"

Transkript

1 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

2 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for at yde en frivillig indsats, både i erhvervslivet og blandt deres ansatte. Interessen udspringer af et ønske om at gøre en indsats, der både giver mening for den enkelte og gør en forskel for andre. Det er denne drejebog et meget håndgribeligt bevis på. I vores moderne velfærdssamfund står vi over for en række nye udfordringer som for eksempel ensomhed, manglende socialt netværk og negativ social arv. Der er også brug for bedre integration af mennesker med indvandrerbaggrund, så vi undgår øget opsplitning. Fælles for udfordringerne er, at de ikke altid løses ved at give borgeren flere penge. Derimod er der brug for at skabe nye sociale mønstre, der imødekommer udfordringerne. Det kræver, at vi tænker nyt, at vi får mobiliseret de rigtige ressourcer og kompetencer og kombineret dem på måder, der skaber ny social kapital. Vi skal gøre os klart, at vi ikke altid kan lovgive og regulere os til de bedste løsninger. Vi skal i stedet nedbryde barrierer og fremme dialogen og samarbejdet mellem det offentlige, virksomhederne og den frivillige verden. Corporate volunteering er en støtte til, at det kan ske. Corporate volunteering betyder, at virksomheder giver deres medarbejdere tid til at yde en frivillig indsats i arbejdstiden. Det er et nyt og spændende bud på, hvordan den enkelte kan tage et personligt ansvar for, at andre får det bedre. På den måde er frivilligt arbejde med til at skabe et engageret samfund med fællesskab og sammenhængskraft. Jeg håber derfor, at drejebogen vil inspirere andre virksomheder og deres ansatte til at yde en frivillig indsats til glæde for medarbejdere og borgere, der får gavn af dette arbejde.

3 Indlednin 1. Indlednin 1.1 By er på erfarin er Fordele for alle 2. Fordele for alle 2.1 Flere hænder o bedre ima e 3. De første overvejelser 3.1 I takt med værdierne 3.2 Ledelsen skal ta e ejerskab 3.3 Mere end ima epleje 3.4 Afstem forventnin er 3.5 Dialo med medarbejderne 4. Når I skal i an 4.1 Add-on-modellen 4.2 Den strate isk inte rerede model 4.3 Afsæt tid o pen e 4.4 Fastlæ antal frivilli e timer 4.5 Hvad brænder medarbejderne for? 5. Val af samarbejdspartnere 5.1 Den indledende dialo 5.2 Åbenhed om motiver 5.3 Samarbejdet i hverda en 5.4 Hvad rækker kræfterne til? 5.5 Udform en kontrakt 5.6 Synli e hjælpeor anisationer 6. Kom odt fra start 6.1 Præsentation skal overbevise 6.2 Find en passende form 6.3 Bru intranettet 6.4 Overvejelser om PR 7. Evaluerin o udviklin 7.1 Evaluerin blandt medarbejderne 7.2 Opføl nin blandt lederne 7.3 Vedli eholdelse o forbedrin 7.4 Corporate volunteerin på lan si t 7.5 Hold en fest De første overvejelser Når I skal i an Val af samarbejdspartnere Kom odt fra start Evaluerin o udviklin indhold

4 indlednin indlednin

5 1. Indlednin Erhvervslivet bliver i stigende grad mødt af forventninger om at udvise social ansvarlighed. Og enhver dansk virksomhed er i dag bevidst om begrebet Corporate Social Responsibility (CSR), fordi det spiller en rolle, når man rekrutterer nye medarbejdere, når man markedsfører sine produkter over for forbrugerne, når man søger nye samarbejdspartnere, og når man drøfter rammevilkår med politikerne. Den del af CSR, der går ud på at engagere sig i velgørende formål, har traditionelt handlet om at give en pose penge og ikke andet. Men de senere år har tendenserne fra blandt andet USA, Storbritannien og Tyskland peget i retning af mere konkrete sam-arbejdsrelationer mellem virksomheder og frivillige organisationer. Seneste skud på stammen er corporate volunteering, hvor den enkelte virksomhed engagerer sig i en sag ved at give medarbejderne mulighed for at udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden. 1.1 By er på erfarin er Corporate volunteering imødekommer på den ene side virksomhedernes ønske om at tage socialt ansvar, og tilgodeser samtidig hjælpeorganisationernes behov for ekstra hænder til at udføre konkrete opgaver. Formålet med drejebogen her er at give en række bud på, hvordan I kommer i gang med corporate voluntee-ring i jeres virksomhed. Drejebogen er lavet på baggrund af erfaringer fra Skandia, der som en af de første virksomheder i Danmark har søsat et corporate volunteering-initiativ for alle medarbejdere. Med udgangspunkt i Skandias eksempel beskriver drejebogen hele processen med at indføre corporate volunteering. Lige fra de indledende, strategiske og værdimæssige overvejelser til de mere praktiske forhold omkring dialogen mellem ledelse, medarbejdere og hjælpeorganisationer og videre til, hvordan I kan evaluere initiativet og gøre det endnu bedre. Case Støtte til over 300 projekter Skandia er oprindeligt en svensk virksomhed, og det var i Sverige, virksomheden første gang engagerede sig i socialt arbejde. Det skete i 1987, hvor Idéer for Livet Fonden blev oprettet med det formål at yde støtte til ildsjæle, der har børn og unge som deres hjertesag. I 1998 etablerede Skandia sig som pensionsselskab i Danmark. Kort efter oprettede selskabet en dansk udgave af Idéer for Livet Fonden med et støtteformål svarende til det svenske forbillede. Siden 98 har Idéer for Livet Fonden støttet mere end 300 forskellige projekter. Alt lige fra lejrture for socialt udsatte børn til film om vold i familien og nye fodbolde til børn i indvandrermiljøer er blandt de mange gode initiativer, der undervejs har fået en hjælpende hånd. Du kan læse mere om fonden på ideer-for-livet.dk Ekstra materiale på ideer-for-livet.dk På hjemmesiden ideer-for-livet.dk finder du en række centrale dokumenter i forbindelse med Skandias corporate volunteering-arbejde. Du er også velkommen til at kontakte Skandia: Telefon:

6 Case Skandias model for corporate volunteering Skandias corporate volunteering-projekt hedder Idéer for Livet Ambassadører. Oprindeligt blev projektet udtænkt og gennemført tilbage i 1996 af Skandia i Sverige, og det var med inspiration herfra, at Idéer for Livet Ambassadører blev lanceret i Danmark i februar 2007 som et samarbejde mellem Skandia og de fire hjælpeorganisationer: Red Barnet, Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og Børns Vilkår. Ved at melde sig som Idéer for Livet Ambassadør får Skandias medarbejdere fri to timer om måneden til at udføre frivilligt arbejde. De kan enten vælge at afvikle timerne løbende eller samle dem til to eller tre hele dage om året. Der er tre modeller for, hvordan Skandias medarbejdere kan arbejde frivilligt: 1 De kan engagere sig i en aktivitet via en af de fire hjælpeorganisationer. Eksempelvis som lektiehjælper, indsamlingskoordinator eller som medhjælper i en genbrugsbutik. 2 De kan selv byde ind med projekter, de brænder særlig stærkt for. Skandias projektledelse skal først godkende aktiviteten. Aktivitetens primære fokus må ikke være af politisk eller religiøs karakter, og den skal holde sig inden for Skandias kriterier for en frivillig aktivitet. 3 De kan tilmelde sig Skandias Standby Team, der løbende modtager ad hoc-opgaver fra hjælpeorganisationerne. På den måde behøver de frivillige ikke at binde sig til et bestemt projekt måned efter måned, men kan frit vælge nye opgaver hver gang. En Standby Team-opgave kan være at deltage i en landsindsamling for Kræftens Bekæmpelse eller pakke girokort for Red Barnet. Indtil nu (efterår 2011) har omkring 47 procent af Skandias 185 medarbejdere i Danmark meldt sig som Idéer for Livet Ambassadør, og hver måned kommer der nye til.

7 case : brug af kompetencer til at gøre en forskel

8 Stine Bjerre Herdel er uddannet journalist og er kommunikationskonsulent i Skandia. Hun hjælper LOKK med at synliggøre organisationens arbejde via nyhedsbreve og PR. Bru af kompetencer til at øre en forskel Stine Bjerre Herdel har valgt at bruge sine frivillige timer til at hjælpe LOKK, Landsorganisationen af Krisecentre for Kvinder. Her bruger hun sine kommunikationsfaglige evner til at gøre LOKKs arbejde mere synligt ved at hjælpe organisationen med nyhedsbrev og PR. Jeg valgte LOKK, fordi jeg for nogle år tilbage arbejdede som ekstern konsulent for dem. Det arbejde, de gør for at hjælpe voldsramte familier i Danmark, gjorde meget stort indtryk på mig dengang, og jeg lovede mig selv, at hvis jeg nogensinde fik tid og mulighed for det, ville jeg arbejde frivilligt for dem, fortæller Stine Bjerre Herdel, der til daglig arbejder som kommunikationskonsulent i Skandia. Hun valgte oprindelig Skandia som arbejdsplads, blandt andet på grund af muligheden for at lave frivilligt arbejde i arbejdstiden. Da jeg læste om Skandia i forbindelse med, at jeg ønskede at skifte job, tænkte jeg, at frivilligordningen var et helt fantastisk initiativ. Og det gjorde faktisk, at jeg gik målrettet efter at arbejde i Skandia frem for andre finansielle virksomheder, som havde lignende opslag ude på samme tid. Jeg synes, det er et frynsegode i mit arbejdsliv, at jeg kan vie noget af min tid til et projekt, der står mit hjerte nær. Ordningen giver mig mulighed for at passe mit job og min familie - og samtidig have mulighed for at gøre en forskel for nogen, der har det sværere end mig.

9 fordele for alle fordele for alle

10 Citat Medarbejderne stiller krav I dag stiller medarbejderne krav om et meningsfuldt og lystbetonet job på en arbejdsplads, man kan være stolt af. Blandt andet derfor er social ansvarlighed ved at blive et væsentligt konkurrenceog brandingparameter for virksomhederne. Tania Ellis, forfatter og foredragsholder 2. Fordele for alle Corporate volunteering er stadig nyt i Danmark, men til gengæld udbredt i en række andre lande. Erfaringer fra ikke mindst USA og Storbritannien viser, at der er mange gevinster at hente for både virksomheden, medarbejderne og samfundet. 1 For jer som virksomhed betyder samarbejdet med en eller flere hjælpeorganisationer, at I både tager et socialt ansvar og samtidig styrker virksomheden internt og eksternt. Skandia har i både Danmark og Sverige erfaret, at medarbejderne oplever det frivillige arbejde som et ekstra krydderi på arbejdslivet. De bliver gladere og mere motiverede. De får mulighed for at bruge deres kompetencer i nye, meningsfyldte sammenhænge, og de oplever et positivt og anderledes samvær med kolleger på tværs af afdelinger og stillingsbetegnelser. Alt sammen faktorer, der motiverer medarbej-derne til at tilmelde sig initiativer med udgangspunkt i corporate volunteering.

11 Citat Del af en trend Det, vi ser i Danmark nu, er to ting: En stat, der træder tilbage på nogle sociale områder, og en international trend, hvor verdens problemer opleves så store, at vi bliver opmærksomme på, at vi bør bidrage mere som samfundsborgere. Mette Morsing, professor ved Copenhagen Business School 2.1 Flere hænder o bedre ima e 1 Beskrevet i bl.a. rapporten Frivilligt arbejde for ansatte, udgivet i 2006 af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde. Også udadtil er der gevinster at hente for virksomheden. Det frivillige arbejde skaber synlighed og kan på den måde bidrage til at forbedre virksomhedens image og derved styrke evnen til at tiltrække nye medarbejdere. For hjælpeorganisationerne og dermed samfundet er den primære gevinst, at de får flere hænder at gøre godt med. Tilmed er de frivillige fra erhvervslivet en attraktiv gruppe, der råder over viden og kompetencer, som hjælpeorganisationerne kan bruge i blandt andet deres it-arbejde, økonomistyring og administration. For mange medarbejdere gælder, at når de først kommer i gang og bliver engagerede, så ender de med at lægge mange flere timer i det frivillige arbejde, udover hvad der er aftalt gennem virksomheden. Socialforskningsinstituttet undersøgte tilbage i 1995 danskernes forhold til frivilligt arbejde. Rapporten viste, at mange har masser af lyst til at yde en frivillig indsats, men de savner overblik over mulighederne for at komme i gang, foruden at det ofte kniber med tiden i en travl hverdag med job, børn og indkøb. Det er alt sammen udfordringer, som corporate volunteering kommer i møde ved at frigive arbejdstid og samtidig præsentere nogle konkrete aktiviteter, som medarbejderne let kan få adgang til.

12 78 procent svarede, at det frivillige arbejde i høj grad eller i nogen grad motiverer dem. 82 procent mente i høj grad eller i nogen grad, at initiativer som Idéer for Livet Ambassadører gør dem stolte af deres arbejdsplads. 84 procent svarede, at Idéer for Livet Ambassadører i høj grad eller i nogen grad gør dem glade. Næsten alle 94 procent svarede, at et initiativ som Idéer for Livet Ambassadører er med til at fremhæve Skandia som en socialt ansvarlig virksomhed. Case Glade, stolte o motiverede Efter et halvt års erfaringer med Idéer for Livet Ambassadører besluttede Skandia i sommeren 2007 at evaluere projektet. Resultatet viste samme mønster, som Skandia i Sverige nogle år tidligere havde oplevet. Medarbejderne er blevet både glade, stolte og mere motiverede af at deltage i frivilligt arbejde: Endnu flere, nemlig 96 procent, svarede, at de i høj grad vil anbefale andre at blive frivillige. Alt i alt havde 53 procent af medarbejderne ændret holdning til deres arbejdsplads, efter de havde deltaget i projektet vel at mærke i positiv retning. Du kan se hele evalueringen på ideer-for-livet.dk

13 case : et afbræk i hverda en

14 Et afbræk i hverda en En gang i mellem får Standby Teamet i Skandia opgaver med at pakke kuverter på vegne af hjælpeorganisationerne. For eksempel, når der skal sendes girokort eller andet materiale ud til medlemmer og bidragsydere. I eksemplet på billederne var det Børns Vilkår, der på en time fik pakket kuverter. Jeg er rigtig stolt af at være på en arbejdsplads, hvor det hele ikke kun handler om bundlinjen, men hvor man også prioriterer at gøre noget for andre mennesker, fortæller Charlotte Westh, leder af Lifelinelinjen i Skandia. Hun tilføjer: Jeg er forholdsvis ny i Skandia, og pakkeopgaven var det første frivillige arbejde, jeg var med til. Det var rigtig hyggeligt og samtidig for mig en god anledning til lære nogle af mine nye kolleger at kende. Også Lars Moberg Bjørnsen, jurist i Skandia, var med til at pakke kuverter. Jeg synes, sådan en opgave giver et godt og meningsfyldt afbræk i hverdagen, og man får et socialt fællesskab med sine kolleger ud over det traditionelle ved sommerfesten og julefrokosten, siger han. Ved en anden lejlighed var det hans juridiske baggrund, han kunne trække på i det frivillige arbejde, fordi Børns Vilkår havde brug for en fagperson til at gennemgå nogle kontrakter. Det er jo fint, at jeg også kan bidrage på dén måde. I det hele taget er det sociale arbejde i Skandia noget, jeg gerne nævner over for andre, når jeg fortæller dem om min arbejdsplads, siger Lars Moberg Bjørnsen.

15 de første overvejelser de første overvejelser

16 Citat Forankrin af ørende Vi er meget interesserede i ekstra hænder men også i stabilitet. Det er uheldigt, hvis samarbejdet falder bort, så snart virksomheden får travlt eller kommer i krise. Samarbejdet skal være en del af en virksomhedsstrategi og være godt forankret i hele organisationen. Særligt i den øverste ledelse. Lars Linderholm, projektleder i Dansk Røde Kors 3. De første overvejelser Drejebogen dykker fra nu af ned i en række mere konkrete overvejelser, jeres virksomhed bør afklare før opstart af et corporate volunteering-initiativ. Bogen fortæller om noget af det, I skal være særligt opmærksomme på og giver konkrete bud på, hvordan I kommer i gang. 3.1 I takt med værdierne Som det første skal I overveje, hvordan CSR og corporate volunteering hænger sammen med virksomhedens profil. Det er helt centralt, når I påtager jer et socialt ansvar, at der er overensstemmelse mellem CSR-idéerne og virksomhedens kultur, værdier og produkter. Uden fornuftig sammenhæng i tingene kan idéen om social ansvarlighed klinge falsk og i værste fald gøre mere skade end gavn for virksomhedens omdømme. CSR kan ikke bruges til at købe aflad, hvis virksomheden i en periode har eksempelvis miljøproblemer eller konflikter med medarbejderne. 3.2 Ledelsen skal ta e ejerskab Næste skridt er at få fastslået, om virksomhedens øverste ledelse vil arbejde for idéen om corporate volunteering. Ikke alene er det topledelsen, der indledningsvis skal beslutte at starte projektet op samme ledelse har også ansvaret for, at initiativet slår rodfæste i hele organisationen. Netop derfor skal de indledende overvejelser foregå på et strategisk niveau, hvor ledelsen blandt andet bør gennemgå en række spørgsmål som en slags tjekliste for, at projektet passer til virksomhedens værdier. Blandt de vigtigste spørgsmål er: Hvorfor ønsker vores virksomhed at udvise social ansvarlighed? Hvordan stemmer corporate volunteering overens med vores kultur og identitet? Hvordan passer corporate volunteering til vores forretningsmæssige og strategiske målsætninger? Hvad vil medarbejderne synes om corporate volunteering og vil de deltage? Hvilke værdier ønsker vi at knytte til virksomheden? Er ledelsen indstillet på at engagere sig i et projekt om corporate volunteering også på lang sigt? På den måde inkluderer de første overvejelser en dybdegående snak om virksomhedens værdier, kultur og identitet foruden nogle tanker om, hvor I gerne vil bevæge jer hen. Et projekt om corporate volunteering skal kunne passe ind i billedet af virksomheden også fremadrettet. Hvis virksomheden i forvejen er i gang med en intern værdiproces, kan et initiativ om corporate volunteering sagtens indgå i et sådant forandringsarbejde, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab forsøger at bevæge virksomheden et nyt sted hen.

17 Case Hvorfor Idéer for Livet Ambassadører? Skandias beslutning om at søsætte Idéer for Livet Ambassadører blev primært truffet på baggrund af et ønske om at påtage sig et socialt ansvar. Projektet lå i fin forlængelse af andre sociale tiltag, som Skandia tidligere har støttet via blandt andet Idéer for Livet Fonden, som virksomheden oprettede i 1998, og hvis formål er at støtte projekter til gavn for udsatte børn og unge i Danmark. 3.3 Mere end ima epleje Som næste opgave skal I gøre jer klart, hvorfor virksomheden overhovedet skal kaste sig ud i projektet. Det er vigtigt, at samarbejdet med hjælpeorganisationerne bunder i et reelt ønske om at tage et samfundsansvar. Projektet falder til jorden som et vakkelvornt korthus, hvis det alene handler om at skabe bedre image og formidle gode PR-historier eller tilfredsstille bestemte medarbejdergrupper. I samme øjeblik, der opstår vanskeligheder, vil de spinkle motiver skinne igennem og gøre projektet utroværdigt. Skandias hidtil mest kendte støtteprojekt var etableringen af Natteravnene det frivillige korps af forældre m.fl., der hjælper med at skabe tryghed i gaderne. En af Skandias kerneværdier er ansvar. Ansvar for medarbejderne, for kundernes sundhed og økonomi og ansvar over for samfundet. At udføre socialt arbejde er således afstemt med den måde, hvorpå Skandia selv opfatter sin identitet og sine strategiske mål. 3.4 Afstem forventnin er Ledelsen skal danne sig et klart billede af, hvilke forventninger og målsætninger der skal tillægges et projekt om corporate volunteering. For selv om social ansvarlighed bør være det bærende motiv, er det naturligvis helt legitimt endda direkte ønskeligt også at fokusere på andre mål. Spørgsmålet er blot hvilke? Skal projektet styrke medarbejdernes motivation og arbejdsglæde? Skal det bidrage til at tiltrække nye medarbejdere? Skal det bruges til at generere PR? Eller skal projektet nedtones og blot figurere internt som et personalegode på linje med frugtordninger og fitnessabonnementer?

18 3.5 Dialo med medarbejderne Sidste skridt, før I endeligt beslutter at gå i gang og før I kontakter hjælpeorganisationerne er at indlede en dialog med medarbejderne. Der er ikke den store forskel på at implementere corporate volunteering frem for andre udviklings- og forandringstiltag. For at blive en succes, kræver det grundig forberedelse og opbakning blandt medarbejderne. Derfor skal I afklare, hvad medarbejderne mener om, at virksomheden engagerer sig i socialt arbejde. Og I skal finde ud af, om de overhovedet ønsker at deltage som frivillige. Det kan gøres via spørgeskemaer over intranettet eller på et personalemøde, hvor I præsenterer idéerne bag projektet. Ved at inddrage medarbejderne så tidligt som muligt, forbedrer I chancerne for, at initiativet fra start får en solid forankring i hele organisationen. En hjertesa for Skandia Idéer for Livet Ambassadører har kørt i Skandia siden begyndelsen af Det adskiller sig fra vores tidligere projeter om socialt ansvar, fordi det henvender sig til vores egne medarbejdere som led i virksomhedens CSR-politik. To timer hver måned har medarbejderne mulighed for at holde fri i arbejdstiden mod til gengæld at yde et stykke frivilligt arbejde for eksempel i en sportsklub, en genbrugsbutik eller som indsamler ved et stort hjælpeprojekt. Vi har skabt Idéer for Livet Ambassadører, fordi vi gerne vil tage et medansvar for den sociale indsats i Danmark. Det er det primære. Men vi har også gjort det, fordi vi gerne vil skabe nogle gode og attraktive rammer for vores medarbejdere. Noget, de kan være stolte af. Og stolte er de. Det viser vores første evaluering af Idéer for Livet Ambassadører. I dag er 47 procent af medarbejderne aktive i det frivillige arbejde, og stadig flere kommer til. Corporate volunteering er blevet en hjertesag for Skandia. Charsten Christensen, adm. direktør i Skandia

19 når I skal i an når I skal i an

20 4. Når I skal i an Med de overordnede strategiske og værdimæssige linjer på plads er tiden inde til at se på den mere praktiske del. Det er nu, I skal sikre, at projektet kommer godt fra start. Corporate volunteering kan gribes an på mange måder. En afgørende beslutning er at finde ud af, hvor tæt en sammenhæng der skal være mellem virksomhedens profil og den frivillige indsats. Grundlæggende er der to modeller at vælge mellem: Add-on-modellen Den strategisk integrerede model 4.1 Add-on-modellen I add-on-modellen deltager jeres virksomhed i hjælpeprojekter uafhængigt af, hvad I ellers laver. Et dansk eksempel var TDC, der havde et projekt gående ud på at bygge legepladser. En idé, der ikke umiddelbart havde nogen relationer til TDC s profil og de ting, virksomheden beskæftiger sig med. 4.2 Den strate isk inte rerede model I den strategisk integrerede model udvælger virksomheden projekter og hjælpeorganisationer, hvor aktivi- teterne ligger i naturlig forlængelse af virksomhedens profil og kerneydelser. Et eksempel var Novo Nordisk, der har insulin som sit kerneprodukt og i den forbindelse lavede et projekt, hvor medarbejderne udviklede opskrifter til en kogebog for diabetesbørn. En fordel ved den strategisk integrerede model er, at projekterne kan tilføre virksomheden nye idéer til udvikling af produkter og serviceydelser. Det tæller også på plussiden, at medarbejderne kan bruge og i bedste fald udbygge deres faglige kompetencer på en ny måde.

21 Skal vi benytte add-on-modellen eller den strategisk integrerede model? Hvor mange timer får medarbejderne fri til at udføre frivilligt arbejde? Hvad er budgetrammen og niveauet for ressourceforbrug? Skal der udnævnes en særskilt projektleder, eller ligger projektet under HR-chefen? Gode spør smål Val af model, bud et o tema I har forinden fået svar på en række overordnede spørgsmål, for eksempel omkring virksomhedens baggrund for at kaste sig over socialt arbejde. I har også konstateret, at medarbejderne gerne vil være med. Nu kommer så den næste række af (mere specifikke) spørgsmål, som I også skal have svar på inden opstarten: Skal medarbejderne have mulighed for at engagere sig i et selvvalgt projekt? Er der særlige temaer, medarbejderne brænder for? Kan medarbejdere der allerede nu er frivillige fortsætte deres arbejde inden for virksomhedens corporate volunteering-rammer?

22 Citat En a ement ta er tid Meget frivilligt arbejde handler om relationer. Både indbyrdes blandt de frivillige, men også i forhold til dem, der modtager hjælpen. Og relationer tager tid at opbygge. Vil man som frivillig f.eks. gerne komme på et af vores asylcentre, er det vigtigt, at vi ser vedkommende igen. Lars Linderholm, projektleder i Dansk Røde Kors 4.3 Afsæt tid o pen e Corporate volunteering koster tid og penge, og det hører med til opstarten at tage stilling til, hvor stort et budget jeres virksomhed ønsker at afsætte. Som udgangspunkt er det en god idé at udpege en projektleder, der kan tage hånd om den daglige administration og koordinering, herunder varetage den løbende dialog med hjælpeorganisationerne. I mindre firmaer gælder det om at finde en person, der brænder for projektet og er villig til at bruge tid på det måske et par timer om ugen. I større virksomheder vil tidsforbruget typisk svare til en halvtidsstilling, og her kan løsningen være, at HR-chefen sætter tid af til projektledelsen, mens en HR-medarbejder tager sig af de daglige opgaver. Forvent, at der minimum vil gå tre-fire måneder, fra planlægningen af projektet går i gang, og til de første frivillige kommer i gang med aktiviteterne. 4.4 Fastlæ antal frivilli e timer Det er også en del af budgetovervejelserne at tage stilling til, hvor mange timer om måneden jeres medarbejdere får fri til at yde frivilligt arbejde. Ligesom I skal overveje, om medarbejderne kan få dækket transportudgifter til og fra aktiviteterne. Så er der spørgsmålet om, hvordan virksomheden skal registrere det frivillige arbejde. For det første skal der oprettes koder i kalenderne, så alle kan se, at en kollega udfører frivillige opgaver og ikke for eksempel er syg eller har en fridag. For det andet skal det aftales, hvordan opgaverne fordeles, når en af afdelingens medarbejdere er af sted. En mulighed er, at mellemlederne træder til, så den frivillige indsats ikke overbelaster de tilbageværende kolleger. Sidst, men ikke mindst er det vigtigt at starte projektet op i en hverdagsperiode og ikke lige oven i en større organisationsændring eller en tilsvarende situation, hvor spidsbelastningen kører i højeste gear. Der skal være rimelig tid og overskud. Hvis medarbejderne føler, at det frivillige arbejde blot er en ekstra byrde i en fortravlet hverdag, kan det aflive projektet nærmest før, det er begyndt.

23 4.5 Hvad brænder medarbejderne for? Når ledelsen har truffet beslutning om hovedtrækkene i projektet, er tiden igen inde til at tage medarbejderne med på råd. Det er en god idé at afholde et personalemøde eller foretage en mindre intern undersøgelse, hvor dialogen tager udgangspunkt i den valgte model (add-on eller den strategisk integrerede). I skal afklare, hvad medarbejderne brænder for. Er det børn og unge, er det miljøet, er det problemerne i den tredje verden, eller er det noget helt fjerde, der får dem op af stolene? I skal også definere rammerne for det frivillige arbejde. Overvej, om arbejdet skal foregå som et fælles projekt for hele virksomheden. Eksempler kunne være, at I går sammen om at bygge en legeplads, eller at I alle tilmelder jer som indsamlere for en hjælpeorganisation. Sidegevinsterne ved at gøre det på den måde er, dels at medarbejderne lærer hinanden at kende på tværs af virksomheden, dels at både medarbejdernes engagement og virksomhedens navn bliver knyttet til løsningen af en konkret opgave. Som alternativ kan det frivillige arbejde foregå individuelt. I så fald bliver virksomheden engageret i mange og vidt forskellige aktiviteter på en gang. Her er det en god idé at tage hensyn til medarbejdere, der i forvejen er tilknyttet frivilligt arbejde under én eller anden form. Sørg for, at de så vidt muligt kan fortsætte med det men nu inden for corporate volunteering-projektets rammer (hvis de har lyst vel at mærke).

24 Med afsæt i temaet fik Skandia etableret samarbejde med Dansk Røde Kors, Red Barnet, Børns Vilkår og Kræftens Bekæmpelse fire organisationer, der alle har aktiviteter med fokus på at forbedre tilværelsen for udsatte børn og unge. Skandia oprettede en ekstra deltidsstilling til en CSR-ansvarlig, der fik til opgave at koordinere dialogen med hjælpeorganisationerne og medarbejderne. Case Skandia val te add-on-modellen Da Skandia skulle fastlægge rammerne for sit corporate volunteering-projekt, faldt valget på add-on-modellen. Og på baggrund af en intern undersøgelse blev det besluttet, at projektet primært men langt fra udelukkende skulle have børn og unge som samlende tema. Rammerne for projektet blev, at medarbejderne hver måned kunne sløjfe to arbejdstimer på kontoret mod til gengæld at yde frivilligt arbejde et eller andet sted. For eksempel hos en af de fire hjælpeorganisationer, men det kunne også være i mange andre sammenhænge. Så var der spørgsmålet om dækning af transportudgifter. Alle Skandias cirka 200 medarbejdere i Danmark er ansat på hovedkontoret i København. Det blev besluttet at yde godtgørelse svarende til prisen på offentlig transport til og fra et frivilligt arbejdssted i en radius på op til 25 kilometer fra enten hjemmet eller Skandias kontor.

25 case : medhjælper i genbrugsbutik

26 Annette Boelsmand har valgt at bruge sine timer i Red Barnets genbrugsbutik på Østerbro. Her samler hun timerne for et kvartal af gangen. Medhjælper i enbru sbutik Til daglig er Annette Boelsmand ansat i Skandias ITafdeling, men hvert kvartal hjælper hun til i Red Barnets genbrugsbutik på Østerbro i København. For hende giver det mening af udføre denne type af frivilligt arbejde: Jeg er glad for at kunne hjælpe til og vide, at hjælpen bidrager til, at børn ude i verden får bedre muligheder for at få en uddannelse. Det frivillige arbejde skaber også stolthed: Jeg er glad for, at min arbejdsplads giver mig mulighed for at bidrage til at forbedre børns vilkår i verden. Samtidig er det også sjovt og afvekslende at lave noget helt andet, end det hverdagens trummerum, byder på. Når Annette står i genbrugsbutikken sammen med nogle af Red Barnets andre frivillige, oplever hun et meget stort engagement og sammenhold, som motiverer og inspirer hende. Genbrugsbutikken er en af de populære aktiviteter blandt Idéer for livet Ambassadørerne. Derfor er der oprettet et turnus-hold, så der hveranden tirsdag er en Skandia-medarbejder i genbrugsbutikken. Det vil sige, at Idéer for livet Ambassadørene samler sine timer for et kvartal af gangen.

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Skandias forretningsområder:

Skandias forretningsområder: Idéer for livet Skandias forretningsområder: Pension Sundhed Tryghed Ansvar Idéer for livet's strategi : Styrke Skandias varemærke Skabe goodwill hos kunderne Skabe stolthed og trivsel blandt medarbejderne

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Frivilligfronten Virksomheders engagement i frivilligt arbejde

Frivilligfronten Virksomheders engagement i frivilligt arbejde n r. 87 15. årgang december 2007 87 Tema Nyt fra Centret Frivilligfronten Virksomheders engagement i frivilligt arbejde Projekt om etniske minoriteters civile engagement Frivilligpolitik resultatet af

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider )

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) For mange og for uerfarne chefer, der mere eller mindre bare "løber med" uden at have TV-indsigt. Som om de er ansat til at løbe

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Samarbejdspartner 20% Egen aktivitet 8% IFL Standby Team 72%

Samarbejdspartner 20% Egen aktivitet 8% IFL Standby Team 72% 1 2 3 Samarbejdspartner 20% Egen aktivitet 8% IFL Standby Team 72% 1 4 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meget stor betydning Stor betydning Neutral Mindre betydning Ingen betydning Ved ikke 5 60% 50% 40% IFL Ambassadører

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Når sporten viser social ansvarlighed

Når sporten viser social ansvarlighed Når sporten viser social ansvarlighed Hvad er GOALSforKIDS? Jo flere mål, jo flere penge. Jo flere sponsorer, jo flere penge. Så simpel er tanken bag GOALSforKIDS. Et lille beløb pr. år kan rykke ekstremt

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere