Professionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne"

Transkript

1 Præsentation af KL s Juridiske Kontor (KLJ) Personalejuridisk og kommunalretlig konsulent- og rådgivningsvirksomhed Professionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne

2 KL s Juridiske Kontor L-KLJ Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf

3 Ingen kan være eksperter i alt Alle kommuner har dygtige jurister, som kan løse de fleste af de juridiske spørgsmål, kommunen står over for til daglig. Men nogle gange støder en forvaltning ind i særlige problemstillinger, ingen af medarbejderne har erfaring med at håndtere. I de sager og situationer kan det være fornuftigt at indhente juridisk specialviden udefra. KL s Juridiske Kontor (L-KLJ) har opbygget stærke kompetencer inden for følgende fire hovedområder, hvor mange kommuner efterspørger professionel bistand: 1. Specialiseret personalejura 2. Kommunal- og forvaltningsret 3. Udbud og virksomhedsoverdragelse 4. Drifts- og arbejdsgangsanalyser. På de følgende sider præsenteres KL s Juridiske Kontors ydelser inden for hvert af disse hovedområder samt en oversigt over kontorets kursusaktiviteter. Ydelserne leveres på almindelige konsulentvilkår, og en række opgaver løses sammen med KL s Konsulentvirksomhed (KLK) samt KL s øvrige fagkontorer. Øvrige opgaver KL s Juridiske Kontor er organisatorisk en del af Afdelingen for Jura og Lønpolitik i KL. Kontoret løser også en række opgaver, der er knyttet til KL s almindelige varetagelse af kommunernes fælles interesser. Det gælder blandt andet: Lovfortolkning inden for kommunalret og forvaltningsret Lovfortolkning inden for ansættelsesretten Kollektiv arbejdsret og håndtering af ulovlige arbejdsnedlæggelser Bistand i afskedigelsessager Borgmesterforhold samt økonomiudvalget som arbejdsgiver Tjenestemands- og chefforhold EU-ret 1

4 Specialiseret personalejura KL s Juridiske Kontor tilbyder juridisk konsulentbistand på en række specialiserede personalejuridiske områder. Kontoret kan også hjælpe kommunen med at håndtere vanskelige personalesager. Bistanden leveres typisk inden for nedenstående fem områder. Personalejuridiske undersøgelser Undersøgelserne kan fx gennemføres, hvis der er alvorlige samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, mistanke om ulovlig administration eller behov for at afdække tjenstlige forseelser mv. Vanskelige personalesager Juridisk hjælp i konkrete sagsforløb som fx: Korrespondance med administrative nævn, fx Ligebehandlingsnævnet, statsforvaltningen, Folketingets Ombudsmand o.l. Afvikling af tjenstligt forhør Sager i afskedigelsesnævn (dog ikke for kommuner). Styr på persondataloven Hjælp til at afklare persondatalovens betydning i den daglige personaleadministration. Lej en personalechef Har kommunen i en overgangsperiode behov for ekstra ressourcer inden for personaleledelse eller personalejuridisk bistand, kan Juridisk Kontor tilbyde at indstationere erfarne medarbejdere inden for personaleområdet. Mange af dem har en kommunal baggrund som fx forhandlingschef eller personalechef. Ansættelseskontrakter for chefer og direktører Stadig flere chefer og direktører ansættes på åremål, på kontrakt eller i en generationsskifteordning. KL s Juridiske Kontor kan i den forbindelse bistå kommunen med at udarbejde de nødvendige kontrakter og forhandle dem med de faglige organisationer. 2

5 Kommunal- og forvaltningsret KL s Juridiske Kontor tilbyder juridisk konsulentbistand på en række områder, der vedrører kommunal- og forvaltningsretlige regler, herunder kommunale organisationsformer og kommunal erhvervsvirksomhed. Bistanden leveres typisk inden for nedenstående tre områder. Kommunal- og forvaltningsretlige regler Rådgivning om de kommunal- og forvaltningsretlige regler på områder som fx inhabilitet, tavshedspligt, ekstern og intern delegation, kompetenceplaner, vederlag mv. Ud over at fastslå lovligheden kan kontoret også rådgive om, hvilke løsninger der er mest hensigtsmæssige. Kommunale organisationsformer Rådgivning om fordele og ulemper ved forskellige organisationsformer som fx kommunale fællesskaber samt selskaber med og uden privat deltagelse. Afklaringen af de juridiske problemstillinger kan fx omfatte udarbejdelsen af vedtægter for et kommunalt fællesskab. Kommunal erhvervsvirksomhed Oplysning og rådgivning om kommunens mulighed for at drive erhvervsvirksomhed blandt andet i forhold til de uskrevne regler om kommunalfuldmagt. 3

6 Udbud og virksomhedsoverdragelse Det kræver ofte særlig juridisk kompetence at håndtere de tilfælde, hvor kommunen ikke selv udfører opgaverne fx i forbindelse med udbud eller eksterne driftsoverenskomster. KL s Juridiske Kontor yder typisk bistand inden for nedenstående tre områder. Kontrakter ved udbud I forbindelse med udbud skal en kontrakt sikre et afbalanceret og gennemsigtigt aftalegrundlag mellem parterne. Det skal blandt andet forebygge konflikter om, hvordan kontrakt- og udbudsvilkår skal fortolkes. KL s Juridiske Kontor kan bistå med at udarbejde kontrakten eller give dialogbaseret rådgivning om den kontrakt, kommunen selv udarbejder. Rådgivningen inddrager endvidere de relevante EU-regler på arbejdsmarkedsområdet. Virksomhedsoverdragelse Når et udbud berører medarbejdere, skal kommunen håndtere en række problemstillinger i forhold til virksomhedsoverdragelsesloven blandt andet i forhold til udbudsmateriale og kontrakt. Reglerne om at informere og inddrage medarbejdere stiller krav til, hvordan kommunen tilrettelægger udbudsprocessen. KL s Juridiske Kontor kan bistå kommunen med at håndtere disse hensyn på en god og professionel måde. Kontraktretlige forhold over for selvejende institutioner Kommunen kan stå over for en række komplicerede juridiske spørgsmål i sit forhold til de selvejende institutioner fx i forbindelse med, at selvejende institutioner bliver sammenlagt, nedlagt, kommunaliseret eller overgår til privat drift. KL s Juridiske Kontor kan yde bistand med at udarbejde eller fortolke blandt andet driftsoverenskomster, vedtægter og dokumenter om fast ejendom. 4

7 Drifts- og arbejdsgangsanalyser KL s Juridiske Kontor udfører analyser af blandt andet arbejdsgange, ressourceforbrug og effektivitet på en række af de store kommunale serviceområder som folkeskole, dagtilbud og specialområdet. På folkeskoleområdet blandt andet: Analyser af lærernes arbejdstid helt ned på hver enkelt lærers arbejdsopgaver Sammenligninger af effektivitet på tværs af skoler og kommuner Analyser af sammenhængen mellem budgetforudsætningerne for en opgave og den faktiske opgaveløsning Analyser af, om eleverne modtager den mængde undervisning, der er forudsat i lovgivningen og i kommunens skolepolitik. På daginstitutions- og dagplejeområdet blandt andet: Analyser af medarbejdernes tidsanvendelse til kerneopgaverne Organisering og forhandling af ny institutionsstruktur Analyser af ressourceforbrug og personalenormering. På specialområdet blandt andet: Analyser af effektivisering og drift Analyser af nye driftsorganisationer. Arbejdsgangsanalyser Kontorets uddannede LEAN-instruktører har erfaring i at gennemføre analyser af en organisations arbejdsgange for eksempel på løn- og personaleområdet. Lokale forhandlinger om løn og arbejdstid Med jævne mellemrum har kommunen brug for at implementere regelændringer i forlængelse af dels nye overenskomster, dels nye lokale aftaler om løn eller arbejdstid. KL s Juridiske Kontor kan her tilbyde bistand fra medarbejdere, der tidligere selv har forestået overenskomstforhandlinger og lokale forhandlinger i kommunerne. 5

8 Kursusaktiviteter KL s Juridiske Kontor arbejder systematisk for at formidle opdateret juridisk viden til de relevante medarbejdere i kommunerne. Det sker blandt andet gennem en omfattende kursusvirksomhed inden for især følgende områder: Individuel ansættelsesret og tjenestemandsret Den decentrale leder som personaleleder Kollektiv arbejdsret Forvaltningslov og offentlighedslov Politikerbetjening reglerne i den kommunale styrelseslov Vederlag til kommunalpolitikere Kommunalfuldmagtsreglerne Kommunal erhvervsvirksomhed Kommunale selskaber Selvejende institutioners juridiske forhold Persondataloven Virksomhedsoverdragelse Masseafskedigelser Tillidsmænds rettigheder og pligter Sygefravær Personalegoder Lønforhandlinger Mediation som juridisk konfliktløsning. Kurserne afvikles normalt som kommunekurser, det vil sige, at kommunerne selv stiller lokaler til rådighed og sørger for forplejning mv. Det er dog også muligt at aftale andre afviklingsformer. 6

9 For mere information kontakt: Kontorchef Karsten Thystrup / / Souschef Steen Ballegaard / / Læs mere om KL s Juridiske Kontors arbejdsopgaver, konsulentydelser, interessevaretagelse mv. på KL s hjemmeside. Her findes også en præsentation af medarbejderne i kontoret. Priser Priserne for KL s Juridiske Kontors ydelser er fastlagt af KL s bestyrelse og gælder for medlemmer af KL, dvs. samtlige kommuner. De aktuelle priser fremgår af KL s hjemmeside. 7

10 Steen Ballegaard, /Souschef Karsten Thystrup, Kontorchef Niels Nørby Pedersen, /Sektionsleder Vibeke Vinten, Kontorchef Dario Silic, Thorbjørn Christensen, Helle G. Christensen, Jesper L. Christensen, Anette Vestergaard, Chefsekretær Erik Bøgward, Lillian Friis Jens Tousgaard, Annette B. Knudsen, Birthe Dam Hansen, Finn Bjørn, Henrik Schilder, Inge Fløe Buhl, Maja Clemmensen, Natalia L. Lehnsdal, Marianne G. Hansen, Sekretær

11

12 Tryk: Eks. Skolens Trykkeri

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER 1 HR-løsninger der holder HR-løsninger der holder Som arbejdsgiver er man i løbende berøring med ansættelses- og arbejdsretten. De fleste arbejdsgivere

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2014 TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2014 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER SÆSON 2015 TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT SÆSON 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 tillids repræsentant sæson 2013 uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere