Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010"

Transkript

1 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi er der udarbejdet et handlekatalog 2010 til Sorø Kommunes Byråd indeholdende listede innovations- og effektiviseringstiltag i kommunen, som Byrådet kan vælge at sætte i gang. Målet med de listede forslag er at skabe et økonomisk råderum for Byrådet. Byrådet kan således vælge at reducere eller omprioritere kommunens midler ud fra vedlagte handlekatalog. Handlekataloget består primært af to dokumenter: Bilag 1, et samlet økonomisk overblik over de listede forslag. Bilag 2, et katalog med beskrivelse af forslagene til strukturændrings- og effektiviseringsaktiviteter for Sorø Kommune I henhold til Kodeks for godt budgetarbejde i Sorø Byråd er den første målsætning at opnå et overskud på den offentlige drift på 30 mio. kroner årligt. Handlekataloget 2010 lister innovations- og effektiviseringstiltag for i alt kr. i 2010, kr. i 2011, kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i Dette giver tiltag for i alt kr. i perioden Kristine Christensen T

2 Handlekataloget, samlet oversigt Tiltag I alt 1. ØKU TMU BUU KFU SSU Tværgående tiltag Besparelsespotentiale for effektiviseringsog innovationstiltagene i handlekataloget Bilag 3, en liste over effektuerede tiltag i 2010 er ligeledes vedlagt. Denne liste består af administrative innovations- og effektiviseringstiltag som allerede er indarbejdet i administrativt budgetforslag Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2010 (Sorø Kommunes Konsolideringsstrategi 2010) besluttet en konsolideringsbesparelse på følgende i indeværende byrådsperiode: 2010: 3 mio. kr.; 2011: 5 mio. kr.; 2012: 7 mio. kr. og 2013: 10 mio.kr. Denne besparelse er med de effektuerede tiltag endnu ikke indhentet, se tabellen nedenfor. Effektuerede forslag, samlet oversigt Samlet År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Oversigt Konsolideringsmål Effektuerede Tiltag 2010 Manglende Målopfyldelse Den manglende målopfyldelse på konsolideringsstrategien skal lægges oven i målsætningen om at opnå et overskud på den offentlige drift på 30 mio. kroner årligt fra Kodeks for godt budgetarbejde. Således skal innovations- og effektiviseringstiltagene i handlekataloget også dække den manglende Side 2

3 målopfyldelse i forhold til Sorø Kommunes Konsolideringsstrategi Den manglende målopfyldelse lyder på i alt kr. i perioden Ud over Bilag 1, Samlet økonomisk overblik over handlekataloget; Bilag 2, Katalog med beskrivelse af innovations- og effektiviseringsforslagene og Bilag 3, Effektuerede tiltag er vedlagt Bilag 2.1 Skolestrukturtilpasning (nr. 4.3 i handlekataloget med alternativer). Bilag 4. Observationsliste en liste over innovations- og effektiviseringstiltag som kan vælges til handlekataloget. Bilag 5. Investeringsoversigt en oversigt over anlægsinvesteringer Med vedtagelse af Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi i Byrådet 25/8 er det planen til efteråret at inddrage borgerne til generering af ideer til innovations- og effektiviseringstiltag i kommunen bla. via borgerpanelet. Side 3

4 Bilag 1 Sorø Kommunes Handlekatalog samlet økonomisk oversigt Konkrete strukturændrings og/eller effektiviseringsaktiviteter i Sorø Kommune Nr. Emne 1. Økonomiudvalget Udvalgets udgifter (2010-priser) Udvalgets indtægter (2010-priser) 1.1 Div Mulig løbetidsforlængelse af KK lån nr Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Forslagene er ikke effektueret i administrativt budgetforslag Nettogevinst Netto-gevinst Netto-gevinst Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst Div Administrationen Div Nemrefusion (digital indberetn. af syge- og barseldagpenge) Effektiviseringsaktivitete r vedr. Økonomiudvalget i alt Nr. Emne 3. Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets udgifter (2010-priser) Udvalgets indtægter (2010-priser) 3.1 ST Anlæg med ny vejgård med afledt effektivisering 3.2 ST Nedklassificering af veje (serviceændring) 3.3 ST Nedklassificering af vandløb (serviceændring) 3.4 ST Salg af/leje for P- arealer mv. 3.5 ST LAG-medlemskab 3.6 ST Åmosen - støtte til sekretariat Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nettogevinst 2010 Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst ST Klimaindsatsten Effektiviseringsaktivitete r vedr. Teknik- og Miljøudvalget i alt

5 Bilag 1 Udvalgets udgifter (2010-priser) Udvalgets indtægter (2010-priser) 4.1 ST Daginstitutionsstru ktur /fællesledelse Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nr. Emne 4. Børn og Undervisningsudvalget Nettogevinst 2010 Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst ST Daginstitutionsstru ktur (bussen) 4.3. ST Nedlæggelse af 3 skoler samt reduktion i tildeling af ressourcer til klasser 4.7 Div. Børneprojektet - Målsætning om reduktion af det samlede udgiftsniveau Effektiviseringsaktivitete r vedr. Børn og Undervisningsudvalget i alt Nr. Emne 5. Kultur og Fritidsudvalget Udvalgets udgifter (2010-priser) Udvalgets indtægter (2010-priser) 5.1 ST Lukning af Stenlille Bibliotek Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nettogevinst 2010 Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst ST Lukning af Dianalund bibliotek Effektiviseringsaktivitete r vedr. Kultur og Fritidsudvalget i alt

6 Bilag 1 Nr. Emne Udvalgets indtægter (2010-priser) 6.1 Div Opsigelse af aftale med CSU - hjemtagning af visse ydelser 6.2 Div Omlægning af kostproduktion 6.3 Div Forøgelse af egenbetaling til transport 6.4 Div Projekt "Længst muligt i eget liv" Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nettogevinst Social og Sundhedsudvalget Udvalgets udgifter (2010-priser) Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst ST Hjælp til bad ST Hjælp til rengøring ST Voksen handicap Effektiviseringsaktivitete r vedr. Social og Sundhedsudvalget i alt Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nettogevinst 2010 Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst 2014 Nr. Emne 7. Tværgående tiltag 7.1 I Indkøb S Sygefraværsindsat s ift. kommunale inst. Effektiviseringsaktivitete r vedr. tværgående tiltag i alt Effektiviseringsaktiviteter Sorø Kommune i alt I alt

7 Sorø Kommune Bilag 2 Handlekatalog Forslag til strukturændrings- og effektiviseringsaktiviteter for Sorø Kommune August

8 1. Forslag på Økonomiudvalgets område Sorø Kommune Bilag 2 1. ØKU forslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 1.1 Titel Mulig løbetidsforlængelse af KK lån nr Reduktionsbeløb Forslagets indhold Jf. lånebekendtgørelsen er den generelle løbetid 25 år (indtil dog op til 30 år) for annuitetslån, serielån eller indekslån. Som hovedregel er låneoptagelserne hjemtaget lån med maksimal løbetid. Der er dog udtagelser hvor løbetiden ikke er fuldt udnyttet fra start. Af væsentlige lån er der dog kun et stort som d.d. har en uudnyttet låneadgang på over stort 10 år. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Det handler om et fast forrentet aftalelån på 3,13 %, som ultimo 2010 har en restgæld på 16,5 mio. kr., til udløb den 30. december Dette lån vil kunne løbetidsforlænges til Såfremt der ikke omlægges vil der fra budget 2015 være en mindreudgift til rente og afdrag på 4,432 mio. kr. p.a. Lånet vil kunne omlægges til et nyt fastforrentet lån, hvor renten vil stige lidt når løbetiden ændres fra 4 til 14 år. Pr vil en ny fastforrentet ydelse udgøre 1,595 mio. kr. p.a., heraf udgør renten 3,17 %. En mindreudgift i perioden på 2,837 mio. kr. p.a. og en merudgift i perioden på de 1,595 mio. kr. p.a. Lånet vil alternativt kunne omlægges til et nyt variabelt forrentet lån, hvor renten vil være lavere på den korte bane og afhæng i af renteudviklingen på den lange bane. Pr vil en ny variabel forrentet ydelse udgøre 1,419 mio. kr. p.a. heraf udgør renten 1,49 %. En mindreudgift i perioden på 3,013 mio. kr. p.a. og en merudgift i perioden på de 1,419 mio. kr. med korrektioner ved ændringer i den variable rente. Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Evt. lånetidsforlængelse på ovennævnte lån er ikke anbefalet fra rådgiver på den lange bane men en mulighed på den korte bane såfremt der mangles likviditet. Vedrører kommunens finansielle strategi og ligger indenfor rammerne heraf. 2

9 Sorø Kommune Bilag 2 1. ØKU forslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 1.2 Titel Administrationen Reduktionsbeløb Forslagets indhold Der skal løbende arbejdes med en effektivisering af administrationen. Med budget 2011 er der foretaget en grundig budgetgennemgang, og den administrative ramme er nu reduceret til et niveau, hvor der ikke længere er overskydende budgetmidler. Fortsat fokus på tilpasning af den administrative budgetramme kan derfor ske med følgende tilgange: 1. Effektiviseringer, hvor der kan ydes samme eller næsten samme service for færre midler 2. Servicereduktioner via tilpasning på lønrammen 3. Fokus på nedbringelse af sygefravær 4. Udlicitering og kommunale samarbejder Med forslaget forpligter administrationen sig på en tilpasningsstrategi med ovenstående udgangspunkt. Målsætningen skal være en beskrivelse af administrationen i Altså hvad er det af overordnede opgaver den kommunale administration forventes at levere, og hvad kræver det af kompetencer og bemanding. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Ikke opgjort på nuværende tidspunkt (august 2010) Afhængigt af de konkrete effektiviseringer og/eller servicereduktioner kan der komme konsekvenser i forhold til vedtagne politikker. Ikke afklaret, men der bliver tale om afskedigelser. I processen frem mod forelægges af det endelige forslag til juni 2011 skal der ske inddragelse af MED-systemet. Uafklaret Der er en sammenhæng til digitaliseringsforslag, der både er effektueret og er undervejs. 3

10 Sorø Kommune 1. ØKU forslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 1.3 NemRefusion ny digital indberetningsløsning for syge- og barseldagpenge. Titel Reduktionsbeløb Forslagets indhold NemRefusion er en ny digital indberetningsløsning for sygeog barselsdagpenge. Løsningen er en del af Finansministeriets handleplan for frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i 2010 og frem. NemRefusion medfører besparelser, pga. eliminering af manuelle processer, som postsortering, indscanning og indberetning af blanketter. Endvidere elimineres en række muligheder for fejl og mangler, og dermed forbedres datakvaliteten. 4Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Der sker en reduktion i henvendelse til borger eller virksomheder vedrørende fejl og mangler. Virksomhederne kan se status på sagen, indberetning, sagsbehandling m.m. Ingen Bemærk at der forventes en samlet årlig besparelse på kr. som følge af NemRefusion. Den resterende del af denne besparelse vedrører kommunen som arbejdsplads. Denne beregning er under udarbejdelse.

11 3. Forslag på Teknik- og Miljøudvalget område Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.1 Titel Anlæg med ny vejgård med afledt effektivisering Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Det vurderes, at effektiviseringsgevinsten for Vej og Park vil være optimal ved, at der kun er drift på én materielgård i den nordlige del af kommunen og at denne ombygges med afsæt i de forudsætninger, der er lagt til grund for det projekt, som Ejendomscentret har indhentet pris på. Det indhentede tilbud (dateret 3. august 2009) lød på kr excl. moms. I henhold til budgettet er der regnet med en indtægt på salg af de to gamle vejgårde i Stenlille og Dianalund med en samlet indtægt på kr I budgettet er ligeledes indlagt udgifter til etablering/ombygning af ny materielgård i Dianalund (incl. saltlade) for en samlet sum på kr Umiddelbart betyder det, at der mangler ca. 2,7-3,0 mio. kr. før anlægget kan gennemføres. Etablering af ny materielgård i Dianalund har til formål, at samle Vej og Parks personale fra Dianalund og Stenlille, da ingen af disse to materielgårde har de nødvendige faciliteter, der skal være til stede ved en samling af Vej og Parkpersonalet i den nordlige del af kommunen. Projektet vedrørende ombygningen af CF-gården er udarbejdet ud fra de forudsætninger at sikre gode og tidssvarende faciliteter for kommunens medarbejdere i Vej og Park, men også fordi der opnås en effektivisering. Ingen. Der kan spares 0,5 årsværk ( ). Det skønnes, at der med en samling af aktiviteterne på én lokalitet i den nordlige del af kommunen frem for at sprede aktiviteterne på 3 lokaliteter, vil der kunne overflyttes, hvad der svarer til 0,5 årsværk fra spildtid i form af unødig transport til effektiv arbejdstid. I overensstemmelse med konsoliderings- og effektiviseringsstrategien samt aftalen for

12 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.2 Titel Nedklassificering af veje (serviceændring) Reduktionsbeløb Forslagets indhold I henhold til lov om offentlige veje (vejloven) 23, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje, der skal nedlægges. Ifølge vejlovens 90, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, om en nedlagt offentlig vej skal opretholdes som privat adgangsvej for en enkelt ejendom, som privat fællesvej for flere ejendomme eller udgå som færdselsareal. Som et realistisk scenarie opstilles hermed et regneeksempel for nedklassificering af ca. 10 % af det samlede kommunevejareal til private fællesveje. Beregningen tager afsæt i følgende forudsætninger: Serviceniveauet vedrørende vedligeholdelse på det tilbageværende kommunevejnet forbliver uforandret i forhold til det nugældende. Alle veje der i henhold til vinterregulativet er klassificeret med vinterklasse IV foreslås nedklassificeret. Hvilket arealmæssigt svarer til ca. 10 % af det samlede befæstede kommunevejsareal (inkl. stier, fortove og pladser). Nedklassificerede veje overdrages i den stand, som de foreligger. Det skønnes, at vejbelysningen på halvdelen af disse veje (med særskilt beslutning herom) kan overdrages til grundejerforeninger/vejberettigede. Jf. budget 2010 er det samlede beløb til nye belægninger og generel vejvedligeholdelse kr. 7,062 mio. Jf. budget 2010 er det samlede beløb til vejbelysning kr. 4,940 mio. Med afsæt i ovenstående forudsætninger skønnes det, at budgettet vedrørende vejvedligehold og vejbelysning samlet kan reduceres med kr. 0,953 mio. (kr. 0,706 mio. fra vejvedligeholdelse og kr. 0,249 mio. fra vejbelysning) Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Der vil være borgere og virksomheder som fremadrettet vil bære det fulde ansvar (inkl. den økonomiske del) for både vejvedligeholdelse og vejbelysning på deres veje. Ingen. 6

13 Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Sorø Kommune Det må forventes, at der vil komme flere henvendelser til administrationen vedrørende vedligeholdelse af private fællesveje herunder bl.a. vejsyn. Det kan forventes, at forslaget vil giver stor modstand ved implementering. I overensstemmelse med konsoliderings- og effektiviseringsstrategien samt aftalen for

14 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.3 Titel Nedklassificering af vandløb (serviceændring) Reduktionsbeløb Forslagets indhold Formålet med at opdele vandløbene administrativt i de to klasser - offentlige og private vandløb - udspringer af, at vandløbsloven skal sikre konfliktløsning i forbindelse med vandafledning. Der er derigennem opstået behov for fastsættelse af dimensioner og vandafledningsevne for større vandløb med mange interessenter og derfor stor samfundsmæssig interesse. Opdelingen i klasser er således ofte historisk betinget på baggrund af vandløbets udstrækning eller vandføring, og fra 1982 også bundet af vandløbets miljømæssige betydning. Højt målsatte vandløb, hvor der stilles krav om miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse og dermed forøget vedligeholdelsesbyrde, er således vandløb der som udgangspunkt er klassificeret som offentlige vandløb. Bestemmelserne om vandløbsklasser og mulighederne for omklassifikation (vandløbsloven kap. 4) skal således ses i sammenhæng med bestemmelserne om regulativer for offentlige vandløb. Vandløbsvedligeholdelsen har et budget på ca. kr. 1,5 mio. Ved en nedklassificering af nogle af de lavest målsatte vandløb, fordelt på ca. 25 vandløb, vil kommunen kunne spare ca. kr i vedligeholdelsesudgifter om året. Det er i midlertidig usikkert, hvor store de reelle besparelser kan være. Vandplanerne forventes at medføre krav om reduceret vandløbsvedligeholdelse over en årrække, hvilket må forventes at medføre en reduceret udgift i de nuværende udgifter til vandløbsvedligeholdelse. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effekti- Der vil være borgere og virksomheder som fremadrettet skal bære det fulde ansvar (inkl. den økonomiske del) for vandløb og disses vedligeholdelse. Ingen. Der vil antageligt være øgede administrative udgifter i forbindelse med nedklassificering. Det kan forventes, at forslaget vil giver stor modstand ved implementering. I overensstemmelse med konsoliderings- og effektiviseringsstrategien samt aftalen for

15 viseringsforslag Sorø Kommune 9

16 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.4 Titel Salg af/leje for P-arealer mv Reduktionsbeløb Forslagets indhold Fagcenter Teknik og Miljø vil anbefale, at kommunen afstår/frasælger de parkeringsarealer, som ikke umiddelbart er anlagt af hensyn til almenvellet. Her tænkes specifikt på følgende arealer: Parkeringsareal ved Pedersborg Torv 14 (dagligvarebutik) ca m 2 parkeringsareal. Grønt område og Parkeringsareal ved Abildvej 100 (Comwell Sorø Storkro) ca m 2 parkeringsareal. Parkeringsareal på Holbækvej, Sorø ved Søgården ca. 450 m 2 parkeringsareal. Parkeringsareal ved Dianalund Centret ca m 2 parkeringsareal. Alternativt anbefales det, at det varsles, at der i fremtiden vil blive opkrævet leje for virksomhedernes anvendelse af arealerne. Forhandlinger vedrørende de enkelte arealer vil give det økonomiske potentiale. Det i reduktionsbeløb anførte beløb vil være lejeindtægten hvis parkeringsarealerne udlejes for kr. 17,50 pr. m 2 pr. år. Prisen er beregnet ud fra en etableringsomkostning på kr. 500 pr. m 2 fordelt på 30 år tillagt 5 %. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) De berørte virksomheder vil blive økonomisk berørt. Enten ved et reelt køb af parkeringsarealet eller ved en lejeudgift. Ingen. Ingen. 10

17 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.5 Titel LAG-medlemskab (LAG=Lokale aktionsgrupper.) Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Medlemsskab af LAG er frivilligt og kan opsiges. Der kan ikke opnås EU-støtte til udviklingsprojekter i landdistrikterne i Sorø Kommune. Udviklingen i landdistrikterne herunder Åmoseområdet - understøttes ikke. - Andre afledte effekter - Sammenhæng til øvrige - innovations- og effektiviseringsforslag 11

18 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.6 Titel Åmosen støtte til sekretariat og projekter Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Støtten til Åmoseprojektet er frivillig og kan ophøre. Projektet og målet om en naturpark kan ikke gennemføres. I strid med det kommuneplantillæg, der er på vej. Den eksterne sekretariatsleder kan næppe bevare sit job. Naturgenopretningen i området går i stå. - 12

19 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.7 Titel Klimaindsatsen Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Klimaindsatsen er frivillig og kan ophøre. Der er afsat om året i tre år. Indgåede aftaler (Borgmesterpagt, Klimakommuneaftale osv.) om nedbringelse af CO2 vil ikke kunne overholdes. Indgåede aftaler om nedbringelse af CO2 vil ikke kunne overholdes. Nedlæggelse af ca. 0,5 årsværk. Andre afledte effekter - Sammenhæng til øvrige - innovations- og effektiviseringsforslag 13

20 Sorø Kommune 4. Forslag på Børn og Undervisningsudvalgets område 4. Børn og Undervisningsudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 4.1 Titel Daginstitutionsstruktur/fællesledelse Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Daginstitutionsstruktur: Fællesledelse omkring små daginstitutioner (Skovhuset og Ta Fat) disse institutioner kan få fælles ledelse med f.eks. Holberghaven el. Magdalenehaven for så vidt angår Skovhuset og Toppen for så vidt angår Ta Fat. Alternativt at udbygge Toppen fra 65 børn til 110 børn evt. med vuggestuepladser og dermed kunne lukke Ta Fat og sælge bygningen. Denne model er i overensstemmelse med politikken om større, økonomisk bæredygtige institutioner. Fagcentret kan generelt ikke anbefale områdeledelse, hvor én leder er leder for flere institutioner. Fagcentret er af den opfattelse, at det personalemæssigt er afgørende for sygefravær, serviceniveau m.v. at der er ledelse tæt på medarbejderne. Uændret antal institutionspladser ingen serviceændringer m.h.t. pasning. Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter - Sammenhæng til øvrige - innovations- og effektiviseringsforslag I overensstemmelse med kommunens politik om større om økonomisk bæredygtige institutioner. Besparelse på lederside. Der er i beregningen ikke taget højde for opsigelsesvarsler samt overenskomstmæssige/tjenestemandsforpligtelser. 14

21 Sorø Kommune 4. Børn og Undervisningsudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 4.2 Titel Daginstitutionsstruktur (bussen) Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Nedlæggelse af Naturbørnehusets busbørnehave. Der kan selvfølgelig stilles spørgsmålstegn ved om én institution - Naturbørnehuset i Munke-Bjergby i tilknytning til børnehaven skal råde over en busbørnehave. Tilbuddet i Naturbørnehuset er uden tvivl et rigtigt godt tilbud. Ønskes det politisk at sidestille denne institution med andre, kan driften af bussen og den ekstra afdelingsleder stilles i spil. Besparelsesrationalet beløber sig til kr. Brugerne (forældre og børn) af busbørnehaven vil opfatte nedlæggelse af busbørnehaven som serviceforringelse/ændret serviceniveau. Der sker en ligestilling med øvrige daginstitutioner i kommunen, som ikke har dette tilbud. Reduktion med afdelingslederstilling Der er i beregningen ikke taget højde for opsigelsesvarsler samt overenskomstmæssige/tjenestemandsforpligtelser. Salg af bussen. 15

22 Sorø Kommune 4. Børn og Undervisningsudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 4.3 Titel Nedlæggelse af 3 skoler samt reduktion i tildeling af ressourcer til klasser Reduktionsbeløb Forslagets indhold Se Bilag 2.1 med forklaring og alternativer. Nedlæggelse af 3 skoler (Slaglille-Bjernede, Alsted-Fjenneslev og Stenmagle skole) med overflytning af eleverne til andre skoler i kommunen samt yderligere reduktion i forbindelse med tildeling af ressourcer til de klasser, hvor de overførte elever indgår. Som det fremgår af beregningerne følger gennemsnitsbeløbet med de elever der overflyttes til større skoler. Hver elev får henholdsvis ca kr. og med sv. til gennemsnitsbeløbet på store skoler, som dækker såvel elevaktiviteter som lærerløn. De klasser hvor eleverne kan gå direkte ind i uden at oprette yderligere klasser vil der kunne gennemføres yderligere besparelser (beregningen er foretaget med udgangspunkt i lukning af 3 skoler): Lærer/pæd. løn udgør 90% af gennemsnitsudgiften svarende til af henholdsvis kr. og kr., som vil kunne inddrages yderligere, men der skal anvendes lær/pæd løn til SFO og ekstra oprettede klasser: Yderligere besparelse: 204 elever i 0-3 kl. a kr. 120 el. i 4-6 kl. a kr. SFO til 204 elever: 10 pæd. a kr kr. Oprettelse af 9 ekstra klasser 1,5 læ. a kr kr. Landsbybhv. Fællesledelse 10% kr. Transport til 324 elever (buskort) usikker beregning kr. I alt kr. Besparelsen på dette skema 4.3 er i kombination med skema i bilag : kr kr. x 5/12 = kr : kr kr. = kr. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Nogle elever vil få længere transport til og fra skole. Kommunen kan reducere budgettet ved nedlæggelse af 3 skoler. Reglerne for skolenedlæggelser skal overholdes. Ændringer i styrelsesvedtægten (nye skoledistrikter) Reduktion på lederside, lærere, pedel, rengøring, administration. Personalereduktionen ikke beregnet på nuværende tidspunkt. Der er i beregningen ikke taget højde for opsigelses- 16

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi.

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi. Budgetaftale 2014 (15-17) 17) Sorø, den 24. september 2013. Vækst gennem udvikling De økonomiske rammer for den kommunale økonomi vil også i de kommende år være snævre. Derfor er det afgørende at der i

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere