Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010"

Transkript

1 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi er der udarbejdet et handlekatalog 2010 til Sorø Kommunes Byråd indeholdende listede innovations- og effektiviseringstiltag i kommunen, som Byrådet kan vælge at sætte i gang. Målet med de listede forslag er at skabe et økonomisk råderum for Byrådet. Byrådet kan således vælge at reducere eller omprioritere kommunens midler ud fra vedlagte handlekatalog. Handlekataloget består primært af to dokumenter: Bilag 1, et samlet økonomisk overblik over de listede forslag. Bilag 2, et katalog med beskrivelse af forslagene til strukturændrings- og effektiviseringsaktiviteter for Sorø Kommune I henhold til Kodeks for godt budgetarbejde i Sorø Byråd er den første målsætning at opnå et overskud på den offentlige drift på 30 mio. kroner årligt. Handlekataloget 2010 lister innovations- og effektiviseringstiltag for i alt kr. i 2010, kr. i 2011, kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i Dette giver tiltag for i alt kr. i perioden Kristine Christensen T

2 Handlekataloget, samlet oversigt Tiltag I alt 1. ØKU TMU BUU KFU SSU Tværgående tiltag Besparelsespotentiale for effektiviseringsog innovationstiltagene i handlekataloget Bilag 3, en liste over effektuerede tiltag i 2010 er ligeledes vedlagt. Denne liste består af administrative innovations- og effektiviseringstiltag som allerede er indarbejdet i administrativt budgetforslag Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2010 (Sorø Kommunes Konsolideringsstrategi 2010) besluttet en konsolideringsbesparelse på følgende i indeværende byrådsperiode: 2010: 3 mio. kr.; 2011: 5 mio. kr.; 2012: 7 mio. kr. og 2013: 10 mio.kr. Denne besparelse er med de effektuerede tiltag endnu ikke indhentet, se tabellen nedenfor. Effektuerede forslag, samlet oversigt Samlet År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Oversigt Konsolideringsmål Effektuerede Tiltag 2010 Manglende Målopfyldelse Den manglende målopfyldelse på konsolideringsstrategien skal lægges oven i målsætningen om at opnå et overskud på den offentlige drift på 30 mio. kroner årligt fra Kodeks for godt budgetarbejde. Således skal innovations- og effektiviseringstiltagene i handlekataloget også dække den manglende Side 2

3 målopfyldelse i forhold til Sorø Kommunes Konsolideringsstrategi Den manglende målopfyldelse lyder på i alt kr. i perioden Ud over Bilag 1, Samlet økonomisk overblik over handlekataloget; Bilag 2, Katalog med beskrivelse af innovations- og effektiviseringsforslagene og Bilag 3, Effektuerede tiltag er vedlagt Bilag 2.1 Skolestrukturtilpasning (nr. 4.3 i handlekataloget med alternativer). Bilag 4. Observationsliste en liste over innovations- og effektiviseringstiltag som kan vælges til handlekataloget. Bilag 5. Investeringsoversigt en oversigt over anlægsinvesteringer Med vedtagelse af Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi i Byrådet 25/8 er det planen til efteråret at inddrage borgerne til generering af ideer til innovations- og effektiviseringstiltag i kommunen bla. via borgerpanelet. Side 3

4 Bilag 1 Sorø Kommunes Handlekatalog samlet økonomisk oversigt Konkrete strukturændrings og/eller effektiviseringsaktiviteter i Sorø Kommune Nr. Emne 1. Økonomiudvalget Udvalgets udgifter (2010-priser) Udvalgets indtægter (2010-priser) 1.1 Div Mulig løbetidsforlængelse af KK lån nr Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Forslagene er ikke effektueret i administrativt budgetforslag Nettogevinst Netto-gevinst Netto-gevinst Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst Div Administrationen Div Nemrefusion (digital indberetn. af syge- og barseldagpenge) Effektiviseringsaktivitete r vedr. Økonomiudvalget i alt Nr. Emne 3. Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets udgifter (2010-priser) Udvalgets indtægter (2010-priser) 3.1 ST Anlæg med ny vejgård med afledt effektivisering 3.2 ST Nedklassificering af veje (serviceændring) 3.3 ST Nedklassificering af vandløb (serviceændring) 3.4 ST Salg af/leje for P- arealer mv. 3.5 ST LAG-medlemskab 3.6 ST Åmosen - støtte til sekretariat Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nettogevinst 2010 Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst ST Klimaindsatsten Effektiviseringsaktivitete r vedr. Teknik- og Miljøudvalget i alt

5 Bilag 1 Udvalgets udgifter (2010-priser) Udvalgets indtægter (2010-priser) 4.1 ST Daginstitutionsstru ktur /fællesledelse Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nr. Emne 4. Børn og Undervisningsudvalget Nettogevinst 2010 Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst ST Daginstitutionsstru ktur (bussen) 4.3. ST Nedlæggelse af 3 skoler samt reduktion i tildeling af ressourcer til klasser 4.7 Div. Børneprojektet - Målsætning om reduktion af det samlede udgiftsniveau Effektiviseringsaktivitete r vedr. Børn og Undervisningsudvalget i alt Nr. Emne 5. Kultur og Fritidsudvalget Udvalgets udgifter (2010-priser) Udvalgets indtægter (2010-priser) 5.1 ST Lukning af Stenlille Bibliotek Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nettogevinst 2010 Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst ST Lukning af Dianalund bibliotek Effektiviseringsaktivitete r vedr. Kultur og Fritidsudvalget i alt

6 Bilag 1 Nr. Emne Udvalgets indtægter (2010-priser) 6.1 Div Opsigelse af aftale med CSU - hjemtagning af visse ydelser 6.2 Div Omlægning af kostproduktion 6.3 Div Forøgelse af egenbetaling til transport 6.4 Div Projekt "Længst muligt i eget liv" Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nettogevinst Social og Sundhedsudvalget Udvalgets udgifter (2010-priser) Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst ST Hjælp til bad ST Hjælp til rengøring ST Voksen handicap Effektiviseringsaktivitete r vedr. Social og Sundhedsudvalget i alt Innovations- og Effektiviseringsaktivitet Nettogevinst 2010 Netto-gevinst 2011 Netto-gevinst 2012 Netto-gevinst 2013 Netto-gevinst 2014 Nr. Emne 7. Tværgående tiltag 7.1 I Indkøb S Sygefraværsindsat s ift. kommunale inst. Effektiviseringsaktivitete r vedr. tværgående tiltag i alt Effektiviseringsaktiviteter Sorø Kommune i alt I alt

7 Sorø Kommune Bilag 2 Handlekatalog Forslag til strukturændrings- og effektiviseringsaktiviteter for Sorø Kommune August

8 1. Forslag på Økonomiudvalgets område Sorø Kommune Bilag 2 1. ØKU forslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 1.1 Titel Mulig løbetidsforlængelse af KK lån nr Reduktionsbeløb Forslagets indhold Jf. lånebekendtgørelsen er den generelle løbetid 25 år (indtil dog op til 30 år) for annuitetslån, serielån eller indekslån. Som hovedregel er låneoptagelserne hjemtaget lån med maksimal løbetid. Der er dog udtagelser hvor løbetiden ikke er fuldt udnyttet fra start. Af væsentlige lån er der dog kun et stort som d.d. har en uudnyttet låneadgang på over stort 10 år. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Det handler om et fast forrentet aftalelån på 3,13 %, som ultimo 2010 har en restgæld på 16,5 mio. kr., til udløb den 30. december Dette lån vil kunne løbetidsforlænges til Såfremt der ikke omlægges vil der fra budget 2015 være en mindreudgift til rente og afdrag på 4,432 mio. kr. p.a. Lånet vil kunne omlægges til et nyt fastforrentet lån, hvor renten vil stige lidt når løbetiden ændres fra 4 til 14 år. Pr vil en ny fastforrentet ydelse udgøre 1,595 mio. kr. p.a., heraf udgør renten 3,17 %. En mindreudgift i perioden på 2,837 mio. kr. p.a. og en merudgift i perioden på de 1,595 mio. kr. p.a. Lånet vil alternativt kunne omlægges til et nyt variabelt forrentet lån, hvor renten vil være lavere på den korte bane og afhæng i af renteudviklingen på den lange bane. Pr vil en ny variabel forrentet ydelse udgøre 1,419 mio. kr. p.a. heraf udgør renten 1,49 %. En mindreudgift i perioden på 3,013 mio. kr. p.a. og en merudgift i perioden på de 1,419 mio. kr. med korrektioner ved ændringer i den variable rente. Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Evt. lånetidsforlængelse på ovennævnte lån er ikke anbefalet fra rådgiver på den lange bane men en mulighed på den korte bane såfremt der mangles likviditet. Vedrører kommunens finansielle strategi og ligger indenfor rammerne heraf. 2

9 Sorø Kommune Bilag 2 1. ØKU forslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 1.2 Titel Administrationen Reduktionsbeløb Forslagets indhold Der skal løbende arbejdes med en effektivisering af administrationen. Med budget 2011 er der foretaget en grundig budgetgennemgang, og den administrative ramme er nu reduceret til et niveau, hvor der ikke længere er overskydende budgetmidler. Fortsat fokus på tilpasning af den administrative budgetramme kan derfor ske med følgende tilgange: 1. Effektiviseringer, hvor der kan ydes samme eller næsten samme service for færre midler 2. Servicereduktioner via tilpasning på lønrammen 3. Fokus på nedbringelse af sygefravær 4. Udlicitering og kommunale samarbejder Med forslaget forpligter administrationen sig på en tilpasningsstrategi med ovenstående udgangspunkt. Målsætningen skal være en beskrivelse af administrationen i Altså hvad er det af overordnede opgaver den kommunale administration forventes at levere, og hvad kræver det af kompetencer og bemanding. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Ikke opgjort på nuværende tidspunkt (august 2010) Afhængigt af de konkrete effektiviseringer og/eller servicereduktioner kan der komme konsekvenser i forhold til vedtagne politikker. Ikke afklaret, men der bliver tale om afskedigelser. I processen frem mod forelægges af det endelige forslag til juni 2011 skal der ske inddragelse af MED-systemet. Uafklaret Der er en sammenhæng til digitaliseringsforslag, der både er effektueret og er undervejs. 3

10 Sorø Kommune 1. ØKU forslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 1.3 NemRefusion ny digital indberetningsløsning for syge- og barseldagpenge. Titel Reduktionsbeløb Forslagets indhold NemRefusion er en ny digital indberetningsløsning for sygeog barselsdagpenge. Løsningen er en del af Finansministeriets handleplan for frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i 2010 og frem. NemRefusion medfører besparelser, pga. eliminering af manuelle processer, som postsortering, indscanning og indberetning af blanketter. Endvidere elimineres en række muligheder for fejl og mangler, og dermed forbedres datakvaliteten. 4Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Der sker en reduktion i henvendelse til borger eller virksomheder vedrørende fejl og mangler. Virksomhederne kan se status på sagen, indberetning, sagsbehandling m.m. Ingen Bemærk at der forventes en samlet årlig besparelse på kr. som følge af NemRefusion. Den resterende del af denne besparelse vedrører kommunen som arbejdsplads. Denne beregning er under udarbejdelse.

11 3. Forslag på Teknik- og Miljøudvalget område Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.1 Titel Anlæg med ny vejgård med afledt effektivisering Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Det vurderes, at effektiviseringsgevinsten for Vej og Park vil være optimal ved, at der kun er drift på én materielgård i den nordlige del af kommunen og at denne ombygges med afsæt i de forudsætninger, der er lagt til grund for det projekt, som Ejendomscentret har indhentet pris på. Det indhentede tilbud (dateret 3. august 2009) lød på kr excl. moms. I henhold til budgettet er der regnet med en indtægt på salg af de to gamle vejgårde i Stenlille og Dianalund med en samlet indtægt på kr I budgettet er ligeledes indlagt udgifter til etablering/ombygning af ny materielgård i Dianalund (incl. saltlade) for en samlet sum på kr Umiddelbart betyder det, at der mangler ca. 2,7-3,0 mio. kr. før anlægget kan gennemføres. Etablering af ny materielgård i Dianalund har til formål, at samle Vej og Parks personale fra Dianalund og Stenlille, da ingen af disse to materielgårde har de nødvendige faciliteter, der skal være til stede ved en samling af Vej og Parkpersonalet i den nordlige del af kommunen. Projektet vedrørende ombygningen af CF-gården er udarbejdet ud fra de forudsætninger at sikre gode og tidssvarende faciliteter for kommunens medarbejdere i Vej og Park, men også fordi der opnås en effektivisering. Ingen. Der kan spares 0,5 årsværk ( ). Det skønnes, at der med en samling af aktiviteterne på én lokalitet i den nordlige del af kommunen frem for at sprede aktiviteterne på 3 lokaliteter, vil der kunne overflyttes, hvad der svarer til 0,5 årsværk fra spildtid i form af unødig transport til effektiv arbejdstid. I overensstemmelse med konsoliderings- og effektiviseringsstrategien samt aftalen for

12 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.2 Titel Nedklassificering af veje (serviceændring) Reduktionsbeløb Forslagets indhold I henhold til lov om offentlige veje (vejloven) 23, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje, der skal nedlægges. Ifølge vejlovens 90, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, om en nedlagt offentlig vej skal opretholdes som privat adgangsvej for en enkelt ejendom, som privat fællesvej for flere ejendomme eller udgå som færdselsareal. Som et realistisk scenarie opstilles hermed et regneeksempel for nedklassificering af ca. 10 % af det samlede kommunevejareal til private fællesveje. Beregningen tager afsæt i følgende forudsætninger: Serviceniveauet vedrørende vedligeholdelse på det tilbageværende kommunevejnet forbliver uforandret i forhold til det nugældende. Alle veje der i henhold til vinterregulativet er klassificeret med vinterklasse IV foreslås nedklassificeret. Hvilket arealmæssigt svarer til ca. 10 % af det samlede befæstede kommunevejsareal (inkl. stier, fortove og pladser). Nedklassificerede veje overdrages i den stand, som de foreligger. Det skønnes, at vejbelysningen på halvdelen af disse veje (med særskilt beslutning herom) kan overdrages til grundejerforeninger/vejberettigede. Jf. budget 2010 er det samlede beløb til nye belægninger og generel vejvedligeholdelse kr. 7,062 mio. Jf. budget 2010 er det samlede beløb til vejbelysning kr. 4,940 mio. Med afsæt i ovenstående forudsætninger skønnes det, at budgettet vedrørende vejvedligehold og vejbelysning samlet kan reduceres med kr. 0,953 mio. (kr. 0,706 mio. fra vejvedligeholdelse og kr. 0,249 mio. fra vejbelysning) Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Der vil være borgere og virksomheder som fremadrettet vil bære det fulde ansvar (inkl. den økonomiske del) for både vejvedligeholdelse og vejbelysning på deres veje. Ingen. 6

13 Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Sorø Kommune Det må forventes, at der vil komme flere henvendelser til administrationen vedrørende vedligeholdelse af private fællesveje herunder bl.a. vejsyn. Det kan forventes, at forslaget vil giver stor modstand ved implementering. I overensstemmelse med konsoliderings- og effektiviseringsstrategien samt aftalen for

14 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.3 Titel Nedklassificering af vandløb (serviceændring) Reduktionsbeløb Forslagets indhold Formålet med at opdele vandløbene administrativt i de to klasser - offentlige og private vandløb - udspringer af, at vandløbsloven skal sikre konfliktløsning i forbindelse med vandafledning. Der er derigennem opstået behov for fastsættelse af dimensioner og vandafledningsevne for større vandløb med mange interessenter og derfor stor samfundsmæssig interesse. Opdelingen i klasser er således ofte historisk betinget på baggrund af vandløbets udstrækning eller vandføring, og fra 1982 også bundet af vandløbets miljømæssige betydning. Højt målsatte vandløb, hvor der stilles krav om miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse og dermed forøget vedligeholdelsesbyrde, er således vandløb der som udgangspunkt er klassificeret som offentlige vandløb. Bestemmelserne om vandløbsklasser og mulighederne for omklassifikation (vandløbsloven kap. 4) skal således ses i sammenhæng med bestemmelserne om regulativer for offentlige vandløb. Vandløbsvedligeholdelsen har et budget på ca. kr. 1,5 mio. Ved en nedklassificering af nogle af de lavest målsatte vandløb, fordelt på ca. 25 vandløb, vil kommunen kunne spare ca. kr i vedligeholdelsesudgifter om året. Det er i midlertidig usikkert, hvor store de reelle besparelser kan være. Vandplanerne forventes at medføre krav om reduceret vandløbsvedligeholdelse over en årrække, hvilket må forventes at medføre en reduceret udgift i de nuværende udgifter til vandløbsvedligeholdelse. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effekti- Der vil være borgere og virksomheder som fremadrettet skal bære det fulde ansvar (inkl. den økonomiske del) for vandløb og disses vedligeholdelse. Ingen. Der vil antageligt være øgede administrative udgifter i forbindelse med nedklassificering. Det kan forventes, at forslaget vil giver stor modstand ved implementering. I overensstemmelse med konsoliderings- og effektiviseringsstrategien samt aftalen for

15 viseringsforslag Sorø Kommune 9

16 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.4 Titel Salg af/leje for P-arealer mv Reduktionsbeløb Forslagets indhold Fagcenter Teknik og Miljø vil anbefale, at kommunen afstår/frasælger de parkeringsarealer, som ikke umiddelbart er anlagt af hensyn til almenvellet. Her tænkes specifikt på følgende arealer: Parkeringsareal ved Pedersborg Torv 14 (dagligvarebutik) ca m 2 parkeringsareal. Grønt område og Parkeringsareal ved Abildvej 100 (Comwell Sorø Storkro) ca m 2 parkeringsareal. Parkeringsareal på Holbækvej, Sorø ved Søgården ca. 450 m 2 parkeringsareal. Parkeringsareal ved Dianalund Centret ca m 2 parkeringsareal. Alternativt anbefales det, at det varsles, at der i fremtiden vil blive opkrævet leje for virksomhedernes anvendelse af arealerne. Forhandlinger vedrørende de enkelte arealer vil give det økonomiske potentiale. Det i reduktionsbeløb anførte beløb vil være lejeindtægten hvis parkeringsarealerne udlejes for kr. 17,50 pr. m 2 pr. år. Prisen er beregnet ud fra en etableringsomkostning på kr. 500 pr. m 2 fordelt på 30 år tillagt 5 %. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) De berørte virksomheder vil blive økonomisk berørt. Enten ved et reelt køb af parkeringsarealet eller ved en lejeudgift. Ingen. Ingen. 10

17 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.5 Titel LAG-medlemskab (LAG=Lokale aktionsgrupper.) Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Medlemsskab af LAG er frivilligt og kan opsiges. Der kan ikke opnås EU-støtte til udviklingsprojekter i landdistrikterne i Sorø Kommune. Udviklingen i landdistrikterne herunder Åmoseområdet - understøttes ikke. - Andre afledte effekter - Sammenhæng til øvrige - innovations- og effektiviseringsforslag 11

18 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.6 Titel Åmosen støtte til sekretariat og projekter Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Støtten til Åmoseprojektet er frivillig og kan ophøre. Projektet og målet om en naturpark kan ikke gennemføres. I strid med det kommuneplantillæg, der er på vej. Den eksterne sekretariatsleder kan næppe bevare sit job. Naturgenopretningen i området går i stå. - 12

19 Sorø Kommune 3. Teknik og Miljøudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 3.7 Titel Klimaindsatsen Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Klimaindsatsen er frivillig og kan ophøre. Der er afsat om året i tre år. Indgåede aftaler (Borgmesterpagt, Klimakommuneaftale osv.) om nedbringelse af CO2 vil ikke kunne overholdes. Indgåede aftaler om nedbringelse af CO2 vil ikke kunne overholdes. Nedlæggelse af ca. 0,5 årsværk. Andre afledte effekter - Sammenhæng til øvrige - innovations- og effektiviseringsforslag 13

20 Sorø Kommune 4. Forslag på Børn og Undervisningsudvalgets område 4. Børn og Undervisningsudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 4.1 Titel Daginstitutionsstruktur/fællesledelse Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Daginstitutionsstruktur: Fællesledelse omkring små daginstitutioner (Skovhuset og Ta Fat) disse institutioner kan få fælles ledelse med f.eks. Holberghaven el. Magdalenehaven for så vidt angår Skovhuset og Toppen for så vidt angår Ta Fat. Alternativt at udbygge Toppen fra 65 børn til 110 børn evt. med vuggestuepladser og dermed kunne lukke Ta Fat og sælge bygningen. Denne model er i overensstemmelse med politikken om større, økonomisk bæredygtige institutioner. Fagcentret kan generelt ikke anbefale områdeledelse, hvor én leder er leder for flere institutioner. Fagcentret er af den opfattelse, at det personalemæssigt er afgørende for sygefravær, serviceniveau m.v. at der er ledelse tæt på medarbejderne. Uændret antal institutionspladser ingen serviceændringer m.h.t. pasning. Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter - Sammenhæng til øvrige - innovations- og effektiviseringsforslag I overensstemmelse med kommunens politik om større om økonomisk bæredygtige institutioner. Besparelse på lederside. Der er i beregningen ikke taget højde for opsigelsesvarsler samt overenskomstmæssige/tjenestemandsforpligtelser. 14

21 Sorø Kommune 4. Børn og Undervisningsudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 4.2 Titel Daginstitutionsstruktur (bussen) Reduktionsbeløb Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Andre afledte effekter Sammenhæng til øvrige innovations- og effektiviseringsforslag Nedlæggelse af Naturbørnehusets busbørnehave. Der kan selvfølgelig stilles spørgsmålstegn ved om én institution - Naturbørnehuset i Munke-Bjergby i tilknytning til børnehaven skal råde over en busbørnehave. Tilbuddet i Naturbørnehuset er uden tvivl et rigtigt godt tilbud. Ønskes det politisk at sidestille denne institution med andre, kan driften af bussen og den ekstra afdelingsleder stilles i spil. Besparelsesrationalet beløber sig til kr. Brugerne (forældre og børn) af busbørnehaven vil opfatte nedlæggelse af busbørnehaven som serviceforringelse/ændret serviceniveau. Der sker en ligestilling med øvrige daginstitutioner i kommunen, som ikke har dette tilbud. Reduktion med afdelingslederstilling Der er i beregningen ikke taget højde for opsigelsesvarsler samt overenskomstmæssige/tjenestemandsforpligtelser. Salg af bussen. 15

22 Sorø Kommune 4. Børn og Undervisningsudvalgsforslag Forslag til reduktion af budgetrammen - Budget 2011 Forslag Nr. 4.3 Titel Nedlæggelse af 3 skoler samt reduktion i tildeling af ressourcer til klasser Reduktionsbeløb Forslagets indhold Se Bilag 2.1 med forklaring og alternativer. Nedlæggelse af 3 skoler (Slaglille-Bjernede, Alsted-Fjenneslev og Stenmagle skole) med overflytning af eleverne til andre skoler i kommunen samt yderligere reduktion i forbindelse med tildeling af ressourcer til de klasser, hvor de overførte elever indgår. Som det fremgår af beregningerne følger gennemsnitsbeløbet med de elever der overflyttes til større skoler. Hver elev får henholdsvis ca kr. og med sv. til gennemsnitsbeløbet på store skoler, som dækker såvel elevaktiviteter som lærerløn. De klasser hvor eleverne kan gå direkte ind i uden at oprette yderligere klasser vil der kunne gennemføres yderligere besparelser (beregningen er foretaget med udgangspunkt i lukning af 3 skoler): Lærer/pæd. løn udgør 90% af gennemsnitsudgiften svarende til af henholdsvis kr. og kr., som vil kunne inddrages yderligere, men der skal anvendes lær/pæd løn til SFO og ekstra oprettede klasser: Yderligere besparelse: 204 elever i 0-3 kl. a kr. 120 el. i 4-6 kl. a kr. SFO til 204 elever: 10 pæd. a kr kr. Oprettelse af 9 ekstra klasser 1,5 læ. a kr kr. Landsbybhv. Fællesledelse 10% kr. Transport til 324 elever (buskort) usikker beregning kr. I alt kr. Besparelsen på dette skema 4.3 er i kombination med skema i bilag : kr kr. x 5/12 = kr : kr kr. = kr. Konsekvenser for målgruppen (fx konsekvenser for service for borgeren) Konsekvenser ifht. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser (fx antal nedlagte stillinger) Nogle elever vil få længere transport til og fra skole. Kommunen kan reducere budgettet ved nedlæggelse af 3 skoler. Reglerne for skolenedlæggelser skal overholdes. Ændringer i styrelsesvedtægten (nye skoledistrikter) Reduktion på lederside, lærere, pedel, rengøring, administration. Personalereduktionen ikke beregnet på nuværende tidspunkt. Der er i beregningen ikke taget højde for opsigelses- 16

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG - Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger,

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere