/<*// Kobber ftik. I Portofeuillen No. X.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/<*// Kobber ftik. I Portofeuillen No. X."

Transkript

1 /<*// Kobber ftik. I Portofeuillen No. X. I I\ap h aels Loge i Vaticaneti, Ttukket af Volpato. 35 ftkr S Kobbere af romerfke Antiqver, ftukket af Pirainefi. 7 ftkr* 3 Kobbere af antiqve romerike Bygninger * ftukket af dito. 40 ftkr. : 4 Allegorifke Kobbere efter Rubeis. 8 ftkr* 5 Kobbere af Domkirken i Florenz, ftukket af Sgrillius. 16 ftkr. 6 Kobbere af Refidents - Slottet i StokholttU 9 ftkr. 7 ditoafditoidito* 1 Kobbere af Palais de la Malgtange, ftukket aftardieu. 7 ftkr* 9 dito af dito dito, ftukket af Blondel, 3 ftkf* t o dito af Palais de Nancy, ftukket af Herrifek 6 ftkr*

2 ft I Portofeuillen No* 2* j i P au illon de Bauchefort, ftukket af de la M arcade. 5 ftkr. 12 Dorne de M ilano, ftukket afp oer. 4 ftkr. 1 2 C hateau de P e r ig n y, ftukket af M ariette, 5 ftkr. 14 M agdalene Kirken. 4 ftkr. H dtel d Argenfon, ftuk ketaf de la M arcade. 4 ftkr. 16 H 6 tel de M o n tm o r en cy, ftukket af Tardieu. 4 ftkr. V eneti anfke Profpecter, ftukket af Brustalon 1 18 Antiqve Profpecter, ftukket af Pfeffel, 4 ftkr 19 E n gelik e Profpecter, ftukket af R ooker. 6 ftkr. 20 R om erfk ep ro fp ecter, ftukket afo ttaviani. 3 ftk-r.» I Profpecter af den indre Vatican, ftukket af dito. 3 ftkr. S2 dito af Y a tica n en, ftukket af M ontagu, 3 ftkr. 23 dito af dito, ftukket a f dito. 2 4 R om erfke Profpecter a fm a n g in i. 2 ftk. 25 Profpecter af M a rie-k irk en i R o m, ftukket a f Barbaza. 26 Profpecter af Y aticans Indre, ftukket a f dito. 3 ftkr. 2 7 R om erfke Profpecter, ftukket af dito. 3 ftkr* 28 Indre Profpecter af V atican, ftukket af Vafi. % ftkr. 2q R om erfke P ro fp ec ter, ftukket af dito Indre Profpecter af Y atican en, ftukket af dito, 31 Profpect a f et Alter, ftukket af dito. 32 Blakfriars Broen, ftukket a f Pirainefi. r ftk. 33 Cajus Ceftius Pyram ide, ftukket a f M onfagu. / 34 C ollonaden ved V atican, ftukket afc igny. 35 dito ved dito, ftukket a f dito. r ftk, 3 6 St. Pauls Kirken i London, ftukket a ff o u r- drinier. [ ftk. 3 7 P lace de Louis XV. ftukket a f le R ouge, r ftk. 38 Profpecter af T rianon og St. Cloud. 2ftkr. 39 Pam philiæ V illæ Profpectus. 40 B erlinfké P rofp ecter, ftukket a f Crophius. 4 ftkr. 41 Profpecter af Haugeri ved C affel, ftukket af M ayr. 2 ftkr, 42 L a grotte de W illh ellm sth a l, a f dito. 1 ftk, 43 Profpect a f Lyftflottet K errnhaufen. 44 dito a f T ra v en th a i, ftukket a f Pfeffel. 1 ftk, 45 dito af M arienlyft, ftukket a f M uller, 1 ftk, 4 6 dito a f dito. r ftk. 4 7 Profpect afe utins Slot og H a u g e, ftukket a f L oven. 48 Palais de la M algrange. 2 ftkr* 49 Chateau de L u n ev ille, ftukket a f Lucas, 5 ftkr. 50 O defchalclii M onum ent* ftukket a f Cuiiego. i ftk, 51 dito af dito, 1 ftk, fia dito af dito 1 ftk* A o 3

3 4 5 ^ Baerelief over Frederik II* ftukket af Wolffgang. 54 M onum ent over Ludvig den Store, dito over Adolph af Sachfen, ftuk. af Ber* ningeroth. 56 EnCathafalq. ftukket af dito. r7 Profpect af en Kirke, ftukket af Toms* J / 58 Profpecter af Chatedralkirken i Brixen. dito af Notre Dam e Kirken. 60 dito af en Kirke. 6 1 Portal af St. Euftachi Kirken i Paris, ftukket af Pally. 6 3 Elevation d une Fontaine publique, ftukket afbeurlier. 63 Projet d u n T om b eau, ftukket af Floding* 64 Chair de la Parroiffe de St. R och, ftukket af PelTard. 65 Project d un Pont Triom phale, af Jardin. 66 dito dito af dito. 67 Havnen i Ancona, ftuk, afvafi. 3 ^ * 68 Et M onum ent, ftukket afboizot. 6q Profil af St. Pauls Kirken, ftukket af Rooker* h q d ito a fd ito, ftukket af diro. 71 Profp. af Eutins Slot og Hauge, ftukket af / Loven. ijrj ditoafdito, ftukket af dito. 3 ftkr. 72 ditoafdito. 74 dito af Slottet Traventhai, ftuk, af Heum ann. i ftk* 75 dito af dito di to. 76 dito af dito dito 77 Profpect af Slottet Traventhai, Kukket af Heum ann. 78 dito af dito di to. 1 ftk* 79 dito afdito dito. 1 ftk* go dito af dito dito* gr di to af dito dito. 1 ftk* 82 dito afdito dito. 1 ftk* 83 dito af en, Hauge i H olfteen, ftukket af Fritfch. 84 dito af Ploens Slot og H a u g e, ftukket af Fritfch. 85 dito fra Slottets Side. 1 ftk* g6 dito fra dito Side. 87 dito af Slottet og Haugen. 1 Stk. (38 Tittus Amphiteatret i Rom, ftukket af Roberts. 1 ftk* gg Verona Amphitheatret, ftukket af Valefi* go Plan de l Hotel de Soiffons, ftukket af le Rouge. g i Rotunden i Rom, ftuk. afrosfi. 92 Profpect af en Bygning i R om, ftukket af Rosfi. 93 Facade a fen dito i dito, ftukket af Romano. 94 Profpect af en Cathafalk i Sverrig, ftukket aflep au tre. 6 ftkr. 95 dito af en dito paa Carl XI. ftukket af le Clerc. 96 Æresport for Frederik V. ftukket af Haas, 97 dito for dito af dito. 98 dito for dito af Halzbécher. 99 Sabinerindernes R ov, ftukket af Gorton* I ftk. 5

4 6 \ 100 JVfonument over Benedict XIV, ftukket af Cigni IO i Æresport for Carl VI. ftukket af Bolmann r ftk. 142 Chrifti Nedtagelfe af Korfet, ftukket af Dorigny. I Portofeuillen No St. Genevieve Kirken, ftukket af Char* pertier. 104 Plan d ecole militaire a Paris, ftukket af Gabriel, 105 ProfpectivifkUdfigt af farame. 106 Æresport, romerfk, 107 Parroisfial Kirken i Paris, ftukket af Collet. 4 ftkr. 103 Sybille Templet i Rom; ftukket af Ferrari, 3 ftkr. 109 St. Yldefons Kirken i Spanien, ftuk. af Petrofchi. 7 ftkr. HO Teatro Scenico nella villa Adriana, ftuk. afbannini. 3 ftkr. I ri Domkirken iparma, af Bannini. 112 Theatret i Palais Roial, ftuk. af Benard 3 ftkr. 113 Chateau de Baurnonville, ftuk. af Lucas 114 Temple des Arts, ftukket af Cordier. 115 Facade og Plan af St Gene vievekirken i Paris, ftukket af Moreau. 116 Æresport for Kaifer Frands, ftukket af Seligmann. 117 Domkirken iparma, 3 ftkr. 12g Den danfke Kirke i London, ftukket af Kip. 1x9 Profpect af Amalienborg, ftukket af Preisler. 120 Æresport for Caroline Mathilde. afbradt. 121 Pallaietb.ag Slottet, af Muller. 122 Profpect af Thorfinge Slot, af ^ritfch. r ftk. 125 dito af dito. 124 dito af Amalienborg, af Lode. 125 dito af Roeskilde Domkirke, af Schulz* 126 Marmorkirken i Kiobenhavn, af Jardin. 4 ftkr. 127 Profpect af Frederiksborg Kirke, affriedlein. t ftk, 128 dito af et kongelig Begravelfeskapelle. 3 ftkr. 129 En Bygning i Lyon, ftukket af Blondel. 130 Hovedfacaden af Vatican. ) begge af 131 Vaticans Pladfen. )Polanzani 132 Profpect af en Fontaine i Trevi. 133 dito afen italienfk Bygning. 134 Marc. Aurels Templet i Rom, ftukket af Specchi. 135 Haugen ved Vatican. i 35 Palais de Caprarole, af Barbault. 1 ftk* 137 Profpect af en italienfk Hauge. 133 dito af en italienfk Bygning. 139 EnTriomphal, ftukket af Rosfi, 1 ftk* 140 En dito af dito, 141 En italienfk Begravelfe. 142 En dito dito. iftk. r

5 s 143 E t italienfk M o n u m en t, ftukket af Rofi 144 E n italienfk Begravelfe, ftukket afmazzoni. 145 E t M o n u m en t i Vatican, r ftk. 146 Kobberftik af T arraval. 147 H otel desm onnoies, ftukket afpoulleau. 1 ftk, ^a fource des A rts, ftukket af Tarraval, i ftk, 149 dito dito, af dito. r ftk, 150 dito dito, af dito. 1 ftk, I5 r E t Venus T em pel, ftukket^af Patte. 1 ftk, 152 Venus G enitrix, et Fyrværk, ftukket af L orrain. 155 E t Venus T e m p e l, af Patte. 354 E t dito af dito. j ftk. 155 E t dito af dito. 156 A m phitheater af H erculaneum, af dito* 157 dito af dito dito, 1 ftk, 158 dito a f d ito f tu k k e t af dito. 359 Arc d et rio m p h e, ftuk. af dito, 1 ftk, 160 dito dito af dito, 1 ftk, 161 dito dito afdito. 16a dito dito af dito, 165 Profpect af Rom. ftukket afdito. 164 E t Slot m ed H auge, ftukket af Taraval, 165 E t M onum ent, ftukket afcanii, i ftk, 166 E t dito, ftukket af dito, 1 ftk, 167 E nhollandfkb ygning. 3 ftkr. 1^8 Arco T rio n fale, ftuk, af Vafi. 169 E n an d en T rio m p h al, afdito, lftk, 370 Begravelfe af Vatican, 1 ftk, J7* E t dito afdito. 172 E t italienlk M onum ent, ftukket af Pozzi. 1 ftk, ] 73 Obelifk paa Karl den i 2tes Fald E n italienfk Obelifk, 175 E t italienfk M onum ent, 176 E t dito dito. 1 ftk, 177 E n rom erfk Obelifk, r ftk. 178 Statue af Carl II. Konge afe ngland. T/9 D ecoration af et hollandfk Slot, 1Itk. ie o Arc T hriom phal, af L orrain. ^3 8r dito afdito, 582 dito af dito. 1 Itk. 183 dito afdito dito afdito. 1 ftk, 1^5 dito, ftuk. afg uaftalla. 186 H otel de Monnois. t ftk. IO7 Vue interieure de St. Genevieve, ftuk. af Poulleau. 188 dito af St. SulpiQe K irk en, af Lucas. 189 dito af St, Pauls K irken il ondon, af Lover. 190 St. Marcuspladfen i Venedig, 191 Facade af D om kirken i Orvietto. J92 T rium phbue i Rom. 193 Profpect af Greenvich Hofpital. 1 ftk, 194 dito af Rom. 195 dito af Neapel. 196 Paralelle af de m eeft berb mtefte Bygnin-, ger r ftk, 197 dito af dito 193 P lan af Bygninger i P a ris, ftuk. af M ojthy i ftk, 199 E n Cathaphalkc ftuk. af M arolt, 1 ftk, 200 Lude vigs Pladfen i Paris, 9

6 IO I Portofeuillen No* 2* 201 Val de Grace Abbediet. 6 ftkr. 202 Slottet du Fresne. 4 ftkr. 203 Hotel de fouloufe. 5 ftkr, 204. dito dito. 2 Stk. ^o5 Sorbonne Kirken. 7 ftkr. ^ 06 Anguftiner Kirken i Paris. 5 ftkr. «07 Plan g Facade af en franik Kirke. - ft dito Og dito afst Genevieve Kirken, ftukket af Sellir. f w n* 209 Paroisfiale Kirken i Berlin, ftuk. af WollT. 7 ftkr Profpecter af Venedig, af Mariefchi. 2.. /> 1 r Antiqve Kaminer, ftuk. af Piramefi. 4 i t k r Entrée d un Labyrinthe, af Taraval Profpect af Ridderfalen paa Chriftiansborg Antique Fontaine, ftuk. afraux, 1 Itk. I, 5 EgyptifcFigur ftuk.»f Fm im Catafalk paa Fredench V. 1 itk. a i7 Profpect af Chriftiansborgs Rxdderfal. 1 f t k - r n ' ^ 1 q Facade af Raadhufet i Lyon. 1 Itk. <2tq St. Lucas Templet, ftuk. af Qua dri. 2 2 o Arfenaiet i Berlin, f t u k. afbufch. 2^1 En italienfk Bygning afbenedetti. 3-itkr, 222 Facade af St. S u l p i c e Kirken 1 Paris, af 223 Ravenet. dito af St. Genevieve Kirken, af 1 araval Antique Portaller af famme. n 225 dito dito af dito. 6 ftkr. 226 Begravelfer og et Chor, af famme. 11 itkr 227 Ludvigs Plads og Statue, ftuk. af Catelin. 4 ftkr. 22g Ornamenter, ftuk, af Bauchardon. 7 ftkr. 229 Fontainer, ftuk. af Hequier. 2 ftki'. 230 Profpect af St. LucaTemplet, ftukket af Quadri. 1 ftk, 231 Plan deraf, af dito. 232 En Fontaine og Sarcophag, ftuk. afcanii* 233 Sarcophager afmartinet. 3 ftkr. 23}. Bygninger i Berlin, ftuk. af Wolff. 17 ftkr. 235 Profpecter af Bygninger, ftuk, af Steidelin 21 ftkr. - I Portofeuillen No. 5, 236 Profpecter af antiqve Bygninger, ftukket af Vivares. 6 ftkr. 237 Fontainer og Begravelfer, ftuk. af Canii. 6 ftkr. 238 Triomphaler, ftuk. afloyer. 2ftkr. 23g dito, ituk. af dito. 240 dito, ftuk. af dito. 241 Frontespicer, ftuk. afpirainefi. 4 ftkr. 242 Romerfke Ruiner af dito. 4 ftkr. 243 Indre Profpecter af romerlke Bygninger af dito. 6 ftkr. 244 dito af dito dito. 6 ftkr. 245 dito af dito dito. 6 ftkr* 246 dito af dito dito. 5 ftkr. 247 Priffon de Dardanus, af dito. 1 ftk, 248 dito dito af dito, 249 dito dito af dito,»50 dito dito af dito. 11

7 12 ^51 Profpect af St. Peters Kirken i Rom, af Pally. 253 dito af Elifabeths Kilde i Saxen, af Heumann. i fik. 5 «dito af St. Maria Kirken i Rom. 2^1 Portal af St. Genevieve Kirken, af 1 anferon.., ncc Profpect af Marmorkirken xkiobenhavn, afrofenberg. 256 dito af dito dito. 257 dito af dito dito. 8 ftkr. oc8 dito af dito dito. J 5g Indre dito af beromte Bygninger, afdaumont. 7 ftkr. 260 Metropolitan Kirken i Rouen, af Berifet. ~6t BSrfeh itonlon, afbellicard., ftk. Ul Profpect afen Bygning lia n s, - S, dito af Skuefpilhufet i Berlin, dito af Lyltflottet SchSnhrun. I ftk Ut dito af Hangen Sans Soocym. m. ro ftkr. 1&6 Bygnings Prolpecter, Itnk. af Corvmns. <$ftkr. 257 dito dito, af Hertel. 4 ftkr. Profpect af Feuillades Monument 1 ftk 269 dito af M a rm o rk irk e n 1 Kiobenhavn, af Rofenberg. Tftk. 270 dito af dito dito. sitkr dito af Tarquins Hulen. 1 itk 272 Portal, ftak. af Taraval. Prolpecter af Hotel Royal des Invalides, ft.uk. af Lucas. 6ltk. 27A Kobbere af famme Bygning, ftuk. af dito. " 6 ftkr. 4 v T 275 dito dito af dito, ftuk. af Avelme og Lucas. 7 ftkr. 276 Decorationer af forfkiellige Slags, g ftkr. 277 Antique Basreliefs m. m. 5 ftkr. 278 Decorationer til Kirker. 7 ftkr. 2^9 Antique Basreliefs m. m, 10 ftk. 2 JJ0 Decorationer for Kirker 7 ftkr. I Portofeuiilen No. 6. 2g i En ftor Plan af Bordeaux, 2 2 Plan af Éutin Slot og Hauge, 283 Friderich Vtes Statue, ftuk. uf Heckel*. 284 ^ito ^ito af dito. 285 dito dito af dito. 286 Peters Templet i Vatican. 287 Facade af en franfk Kirke, fluk. afbarabé. 288 ^ito af Domkirken i Majland, 289 Cardinal Richelieus Begravelfe. ago Planer af de beromtefte Kirker, af Bouchard. 291 Facader af Bygninger, af Daumont. 4 ftkr. 292 Portaler af dito, af Hertel. 6 ftk. 293 Terme di Tito, ftuk. af Pirainefi. 294 Palais Archiepiscopal de Bourges, af Lucas. 295 Bygningsplaner, 296 St. Sulpice Kirken, 297 Et Palais i Berlin, ftuk. afmerz, 9 ftkr. 298 Theatre de Lyon. 4 ftkr. 299 St. Estienne Kirken i Touloufe, af Lucas. 5 ftkr. 300 Michaelis Kirken i Hamborg, at Rolfffen. 3 ftkr. 13

8 goi 14 * B io a * * Antiquer af Tarquins H ulen. 4 ftkr. Begravelfes-Kapelle, af Jardin. 2 ftk. dito dito af dito. 2 ftk. Facade af St. Genevieve K irken, af Sellier. Catafalk paa Fred. V. Plan, af Bregentved H auge, af Haas. Prolpect og Plan af Vatican. Paroisfial Kirken i Berlin, af Wolff. 3 f t k r * Jerufalems Kirken i dito, af dito. E n Hofpitals Kirke i Berlin, af Wolff. 4 ftkr. Bygnings - Decorationer. 6 ftkr. I Portofeuillen No. 7. Diimonts Oeuvres d'architecture. 12 Heft. 217 Kobbere. ] Portofeuillen No. 8* Et Hefte af bemeldte Verk. 13 ftk. E t dito af dito. 1 E t dito af dito, z s ftkr.» E t dito af dito. 5 ftk. et dito af dito. g ftk. E t dito af dito. 27 ftkr. E t dito af dito. 14 ftkr. E t dito af dito. 14 ftkr. Antique Bygninger, ftuk. af Daumont. Facader og Planer af Bygninger, ftuk. af forfkiellige. <3itk. 323 A fdum onts Værk et Hefte. ^4 ftk. 324 Af dito dito et Hefte. ig itkr. 325 Profpecter af Daumont. 6 Itkr. 326 dito af Byen Frankfurt, g ftkr. I Portofeuillen No. 327 dito af Fyrværkerier og Illuminationer, anbragt paa de meei't berdmte Bygninger illo m, Venedig m. v. 183 ftkr. I Portofeuillen N o.io. 028 Blakfriars B roen, ftuk. af Pirainefi. 529 dito, ftuk. af Balduin. 1 ftk, 350 dito dito, af dito. 331 Ludvig den Stores Statue, af Tb om asfin. 332 Miufolée du marechal de Saxe, af Mechel. 333 Hendrik IV. Statue, af Briffart. 334 Louis XIV. Statue, af Tardieu. 335 Louis le G rand, af le Pautré. r ftk. 336 Profeffor Widewelt, af Preisler. 16 ftkr. 337 Den Viife, ftuk. af Stolzel. 1 Stk. 30g Hiftorifk Stykke efter Rubeis Malerie. 339 Friderik II. Ankomft i Elyfium, af Hubner. 340 Den barmhjertige Samaritaner. 341 David dræber G oliath, af Lym ann. 342 dito dito af dito. 15

9 I Et bibelfk Stykke. 1 ftk, ^44 Et dito dito. o j r Et dito di to. 346 Et andet dito dito, efter Grosfis Malene *A7 Jacob IIL Formæling, af Friz. -48 Danflt hiftorifk Stykke, af Preisler. "* -49 dito nito dito af dito. 250 dito dito dito af dito. Bacchus Feft, ftuk. af di to. ~^2 dito dito af dito. 555 dito dito af dito. t ftk. x u dito dito af dito. 1ftk ^ Hiftorifk Stykke, ftuk. a* Smtes. 1 ItK Bibelfk Stykke efter Kubeis Malene ftk, l heureufe Rencontre, af Preisler. 1 Itk, oro dito dito af dito, 2ftkr. ocn La baigneufe Surpriie, efter Boucher, I ftk. _ r T7fT irf ^60 Alexanders Indtog i Babylon, af v.oiii. 5 I i t k *, _ T T* 061 Lot avec fes Filles, efter Raphael Urbm. *62 Hiftorifk Stykke, efter RubeiS, 363 Sufanne i Badet, efter de Troys Malerie, 1 f t k. 264 dito dito. 265 Chrifti Lidelfeshiftorie g ftk. 566 Clirifti Nedtagelfe af Korfet, efter le Brun, ^67 Jomfrue Marie, efter Lamberti. 1 ftk, 368 Bibelfke Stykker, efter Rafael Urbin. 369 Et dito efter Rembrandt. 370 Et dito, ftuk, af Baurenfeind. 371 dito af famme, 372 Jomfrue Marie. 373 dito dito efter la Hyre 1? D a s mannfiichtige Fr.iuenzimmer. 1 f t k. 375 Jofephs Flugt, afherrifet. 376 Sufanne i Badet, af Taraval. 377 Bibelfk Stykke, af Prinds Frederik. 378 Marinas Forræderie. 379 Carricatur over England. 3go Bibelfke Stykke, af Benedetti. 3 ftkr Kirke - Decorationer af Cochin. 7 ftkr. Ceres og Bachus. 383 Den farnefifke Tyr. 384 dito dito. 385 Les Chevaux du Soleil, af Thomasfin. a ftkr Apolios Bad, af Thomasfin. 387 Jacobs Drom om Himmelftigen, af Muller 3 ftkr. 338 Allegorifke Stykker over Loui s XV. 3 ftkr, 389 Aarstiderne, ftukket af Ridinger, 4 ftkr 390 Mufiken, af dito. 4 ftkr Characteriftifke Stykker, af dito. 3 ftkr. 392 Sandferne, af dito, 3 ftkr. 393 dito af dito, 3 ftkr. 394 Sommer-Fornoielferne, af dito. 4 ftkr, 395 Aarstiderne, af dito. 3 ftkr. 396 Landftykke, ftuk. af Rugenda9. 411kr, 397 dito af dito, 4 ftkr, 398 Familiefcener, efter Longhi. 3 ftkr, 399 Den ulykkelige Familie Calas, af Dela* foffe, B

10 18 j qo L e couché de la M a rié e, a f M o re a u, * K ro n p rin d s F re d e rik s m y n ftre n d e G ard e, a f H aas. 1 ftk F a m iliefc e n e, e fte r C ro p h iu s. I Portofeuillen No*l i* L a fain te V ie rg e, ftu k k e t a f So rn iq u e. 404 R efevitz og M u n te r, ftu k. a f Preisler* 1 ftk r. 405 C a ro lin e W a lte r, ftuk. a f C leve. 2 ftk r, S ty k k e r e fte r R a p h a e l U rb in. 3 ftkr. 407 Jo m fru e M a rie, C o rreg g io m a le n d e fin K o n e og B a r n, ftuk. a f Rosfi In n o c e z X lf. e fte r B ig ean d. 2 ftk r. 410 L o rd L oval. 411 A le x a n d e r R o iflin, ftu k k e t a f F lo d in g V o lta ire og M u n k e n, a f L å n te L o re n z S p e n g le r, a f H a a s. 414 H e r tu g C h riftia n a f A u g u fte n b o rg, a f L a h d e H e r tu g A d o lp h a f W eiffen-fels, a f B e rn ig e ro th G e n e ra l B ofe, a f dito G o u v e rn e u r C a p ita in F r i s, a f H a id, x ftk L a n d fk a b s -P ro fp e c te r a f H e r te l. 3 ftk r, R a n e la g h H o u f e, a f B ow les P ro fp ect a f C o q u e d a h l, a fm iille r. 3 ftk r, 421 dito af B re g e n tv e d, a f dito. 3 ftkr L an d lk a b s - P ro fp e c te r, a f d e W it, g ftkr. 443 L a n d fk a b s -P ro fp e c te r, a f W eig el. 6 ftkr dito dito, a f W olff. 6 ftkr P ro fp e c te r a f W ag n er. 6 ftkr dito a f V an d fald et ved C affel, a f M a y r, 4 ftk r T h e C ascade a n d G ro tto, a f R o o k e r, 428 T h e n e u B u ild in g a n d S h ru b s H ili, a f C a n n o t T h e G re a t L a k e n e a r th e L o d g e, a fa u - ftin. r ftk T h e B ridge over th e V irg in ia R ie v e r, a f S a n d b y e, T h e M o a t I s la n d, a f V iv arez. 432 T h e N o rth Side a f th e V irg in ia R iv e r, a f Sandbye T h e W in d fo r P a r k, a f M afo n. 1 ftk.' L a n d lig e P ro fp e c te r, ftuk. a f W ag n er. 6 ftkr dito dito a f dito, g ftkr, dito B ille d er af fa m m e, 6 ftkr, L a n d fk a b s -P ro fp e c te r a f fa m m e. 4 ftk r, dito dito a f dito, 6 ftkr. 4 g g M a rm o rk irk e n i K io b e n h av n, a f Jardin* 7 ftkr R o lf K ra g e, a f H aas, 1 ftk, 441 P la n a f Paris. 1 ftk, dito a f dito. 1 ftk, dito dito. 1 ftk, dito a f B ath, 1 ftk, dito a f P etersborg, 1 ftk, dito a f A m fterd am. 1 ftk» dito a f L y on dito a f K om og A m azo n e, 1 ftk, 449 dito a f dito. 1 ftk, B 3

11 Plan af Rom og Omegn, i fik. 451 dito af dito diio. 452 dito af dito. af Petrofchi, 453 dito af Florenz. 454 dito af Livorno. 455 dito af Neapel. 1 ftk 456 dito af Hamborg. 457 dito af dito dito af Oran. 1ftk. dito af Fontaine-Bleau. 1 ftk* 460 dito af Campiegne. 461 dito af Mendon. 462 dito af Utrecht. 465 dito af Hag. 454 di to af Bologne. 465 dito af Frankfurt. 466 Profpect af Casfler Bierg. 1 ftk, IPortofeuillen No Samling af antiqve Ornamenter, Figurer og Grupper. 121 ftkr. I Pørtofeuillen N o. i Perfpectivifke og andre Kobbere af Bygninger i Italien, Frankrige m, v. 85 ftkr. I Portofeuillen N o. 14* 469 Hydraulifke og mekanifke Kobbere. 43 I Portofeuillen No. 15. <70 Det danfke Kongehuus, ftuk, af Clemens 6 ftkr. 471 Det danfke Kongehuus, ftuk, af dem ens, 6 ftkr. 472 dito dito. 6 ftkr. 473 dito dito. 6 ftkr. 474 dito dito. 6 ftkr. 475 di to di to. 6 ftkr. 476 dito dito. 6 dito. 477 Juliane Marie, 478 Struenfe. i Itk. 47g dito, lftk. 480 Lavater. i ftk, 481 di to. 482 dito. 485 dito. 484 Apoftlerne af Louyemont. lostkr. 485 Beromte Perfoner og Konger. 33 ftkr. 436 Fyrftelige Hesfifke Perfoner, af Weife, 487 Widewelt, af Preisler. 4^8 Danfke Konger, af Haas. 7 ftkr. 489 Preusfilke Konger, af Berger, a ftkr. 490 Cramer, Munter, Refevitz og Gellert, af Preisler. 4 ftkx*. agi Characteriftifke Kobbere. i6ftkr. 392 Spengler, af Muller. 3 ftkr. 495 Nonnotte, af Daulle. 1 ftk, 494 Georgius Hoft, af Haas. 495 Marezoll, af Schmidt, 1 ftk, 496 Egede, af Haas. 1 ftk, 497 dito 4g8 Pius XI. 499 Nicolas Bielke. 500 Thomas le Seur. 501 Kobber, af Muller. 5 2 Servandoni. [ ftk. 503 Ernft Jochim af Weftphalen, 31

12 Comteffe la Motte, r ftk. 605 Drakenberg. 506 Oppenheimer. 1 ftkr. 507 Norkros. 5o8 Magdalene Morelli. 509 Kobberftikker Moller. ' 51 Admiral Hoppe. 5 n Jofeph von Sonnenfels, 512 Frederik Reifer. 513 Clemens XIII, 514 Maler Bernin. 5 i 5 Michel Angelo Merigi. 516 Michel Angelo Bonarotti. 517 Clemens XIX. 5 i 8 Prof. Korkholt. 5 i 9 dito Pasch. 520 Tycko Brache. 521 M unken Leonard. 522 Fredrik Boje, 523 Kiobmand Romer. 524 Grev af Schaumburg, 525 Gellert. 526 Præft Fidler. 527 Jomfrue Marie. 528 Clemens XIV. 529 dito. 53o dito. 532 Beromte Jurister, 6 ftkr. 532 Fredrik den Store. 535 Marcius Aurelius Statue, 1 ftk* 534 Marcus Curtius Statue. 1 ftk, I Portofeuillen No Den bodfærdige Magdalena, eftelebrun, 536 Jomfrue Marie, i ftk, 537 dito. 538 dito. 539 dito. 540 En af Apoftlerne. 541 Clemens XIV. 542 M unken Leonard, 543 Jomfrue Marie. 544 Masquerade å la G reque, af Bosfi, 9 ftkr. 5^5 Allegorifke Kobbere. 3 ftkr. 545 dito dito. 5 ftkr. 5^7 Antiquer. 6 ftk. 548 Figurer, af Piacetta. 2 2 ftkr, 549 dtto af dito dito af Muller. 4 ftkr, 551 dito affuchs. 552 dito af Hertel. 5 ftkr. 553 dito af Schmidt. 5 ftkr, 554 dito af Fuchs. 555.dito af Muller. 23

13 F igurer, af M uller dito. 558 Grupper, af Schmidt 4 ftkr. 5 5$ Characteriftifke K obbere, af Bardon. 7 ftkr. 560 Louis XV. efter Cochins M alerie. 561 En Tyrkinde. 562 F igurer af H erz. 6 ftk. 563 dito af dito. 5 ftk. 564 I ragter af geiftlige Ordener. 14 ftk. 565 Figurer, 6 ftk. 566 dito 6 ftk. 567 dito af Herz. 4 ftkr. 568 Charakteriftifke Kobbere. 569 Figurer, 6 ftkr Grupper. 571 Charakteriftifke Kobbere. 4 Itkr. 572 dito. 5 ftkr. 573 dito. n ftkr. 574 dito 4 ftkr. 575 dito I Portofeuillen No. 17* 576 Allegorifke og andre Kobbere. i5 6 S tk r. I Portofeuillen No G rupper, O rnam enter, A ntiquer, Vafer, Figurer m. m. af forlkiellige Kunftnere. 56 H efter, I Portofeuillen No. 19* 578 O rnam enter, Vafer, F igurer, Begraveli'er, Fontainer m. m, af forlkiellige Kunftnere. 47 Hefter, I Portofeuillen N o O rnam enter, Profpecter af antique Bygninger og af Landfkaber, Vafer, Begra- velfer m. m. af forfkiellige Kunftnere. 45 o Stkr. I Portofeuillen No* R u in er, O rnam enter, Vafer, Arabesquer, M onum enter og antique K obbere, af forlkiellige Kunftnere. i z H efter. I Portofeuillen No. 22* 581 O rnam enter og Decorationer af forfkiel lige Kunftnere. 15 Hefter.

14 å6 27 I Portofeuillen N o/23/ I Portofeuillen No. 28* 5C2 Antique O rnam enter og Decorationer af beromte Kunftnere. 25 Hefter. 5g7 O rnam enter, Vafer og architektiikekob* bere af forfkiellige Kunftnere. 38 H eft, I Portofeuillen No Antique O rnam enter, G rupper, Ruiner, D ecorationer og Profpecter af forfkiel- lige berom te Kunftnere* j 6 Hefter. I Portofenillen No. 25* 584 Architectilke Kobbere af forlkiellige Kunftnere. 55 Hefter. I Portofeuillen No Engelfke, franfke og italienske Profpecter og architektiike Kobbere af forfkiellig e Kunftnere. 264 ftkr. I Portofeuillen No* 27* 536 O rnam enter, V afer, Fontainer og alle- gorilke Kobbere m. m. af forlkielfige Kunftnere. 43 Hefter. I Portofeuillen No. 29* 588 Figurer, G rupper og O rnam enter og allegorifke Kobbere af forfkiellige Kunftnere 36 H efter. I Poriofeuillen No. 30* 589 E t ftort Kobber af Friderik V. Statue, tegnet af Sally, og ftukket af Preisler. 5QO E t dito dito af dito dito. 5gi E t dito dito af dito dito. lftk. 592 E t dito dito af dito dito. 5g3 To dito dito af dito dito. 3 ftkr. Skilderier i Rammer. 594 Kobberftik af Ludvig den 14de og de ved den franfke Revolution mærkværdige Perfoner efter de la Place ved Coqueret, m ed Glas i forte Ram m er. 188 ftkr. 595 af dito i forte R am m er uden Glas. lo ftkr.

15 Chriftian den I, II. 3 og IV. ftuk. af Haas. 4 ftkr. 597 Chriftian Gyldenlove og Frederik II. af diro. 598 Frederik III og IV. af dito. i forgyldte [>Rammer med Glas. 599, Et Kobberftik i forgyldt Ramme og Glas, t ftk. 600 Et dito dito. 601 To dito i dito. 602 Fire ftorre dito dito i forgyldt Ramme og Glas. 4, ltkr. 603 Et Kobberftik, ftuk. af Arveprinds Frederik. 604 Voltaire, ftak. af Haid. J)iftore lake-, rede og forgyldt Ram. vm edglas. 605 Et Kobberftik, ftuk. af Picard 606 Et dito af Petitot. 607 Et dito af Daumont. i forgyldte 608 Sokrates, ftuk. af Clemens. Rammer 609 Kobberftik afruiner* med 610 dito af dito. Glas for. 611 Et Kobberftik. 612 Et Kobberftik paa Atlas, 613 Et di to. 1ftk, 614 En Tegning, 6 15 To Malerier paa Glas, uden Ramme, 615 EtKobberftik,ftuk, afedelink forgy]jf( <517 Et dito af Creuze. ) Rammer 6ig Et dito Familiefcener. JmedGlas. 619 Profpect af Tarquins Hulen, uden Glas i forgyldt Ramme. 620 Landfkabsprofpect, ftuk, af Jampiccoli. 1 ftk, 621 Et Kobberftik, ftuk. af Sayer. 622 Landfkabs - Profpect, efter Ricci. uden Glas. 623 Et Kobberftik, af Schmuzer. 624 Et dito, ftuk. af Lånte. 625 et ftort dito, eftergreuze, 626 et dito dito afsimouneau. 1ftk. i forgyldt 627 Stor Tufktegning af Stanley,, Ramme 628 dito dito af di to. I med 629 dito dito af dito. Glas, 630 Kobberftik af Haas. 631 To ftore Kobberftik, ftuk. af dito og Preisler. 2 ftk. 632 Kobberftik, ftuk. afhaas 635 Et ftort Kobberftik, ftuk. af Cunego, 1 ftk, 654 Et dito dito af famme. 1 ftk, 635 Et dito, afchodovieki. 1 ftk, 736 Et dito af Haas. iftk.

16 rm ^ EtPaftelmalerie. Et dito dito, Et Kobber ftik af Frederik V, Statue, af Preisler. Et Kobberftik, ftuk. af Sintzenich. Et M alerie. af Arveprinds Frederik. Et Malerie af den gamle Hiftorie. Et andet Malerie. Et dito. Hovedftykke af Frid. V. i Gibs EtM alerie paatræe. Rammer med Glas* <547 Fiirkantede forgyldte. 648 dito dito. 649 dito dito. ' i forgyldt Ramme med Glas. forgyldte Rammer uden Glas. 557 Fiirkantede forgyldte. 658 dito di to. 659 dito dito. 660 dito fort beitfet, 661 Stor fiirkantet forgyldt. 1 ftk, 662 dito dito dito. 663 Et Malerie uden Ramme, 664 E t ftort Landikabsmalerie uden Ramme, 665 Et dito dito uden dito. 666 To lofe fammenrullede Malerier paa Lærred. 667 En forgyldt Speilramme. 668 En forgyldt Skilderieramme. 669 l Paquer Tegninger af Ornamenter. Figurer m. v. Rammer uden Glas. (550 Fiirkantede forgyldte. 5 ftk. 651 dito dito, aftk, 652 dito dito. 2 ftkr* 653 dito dito. 654 dito dito. 655 dito dito. 1 ftk, <556 dito dito,

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Kunsten ned i øjenhøjde

Kunsten ned i øjenhøjde BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et udtryk for museets 40 års tilnærmelse til det 20. århundredes kunst. Louisiana har ikke altid vidst, hvor det ville hen. Det

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Fortegnelse HU 1. nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner,

Fortegnelse HU 1. nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner, HU 1 Fortegnelse over nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner, ligesom nogle gode Oliemalerier af Boysen Eckardt, Friis, Grotli, Kornbeck, Neumann, Marstrand, Petzhold, Vermehren o. Fl.,

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9,13. 5000 Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

l Fængsel. Ha. Id IH a Aar,

l Fængsel. Ha. Id IH a Aar, Læge Lenbroch skal l Fængsel. Ha. d H a Aar pl li Aan T.b al al.. e. Tillid. O Ellermiddlg.od Ltnbroch Hurup. for Retten Vetemg. hyor hana Sag Dom.lorhandling. Som mand medvirkede Odr. ChriJtenaen Oinnerup

Læs mere

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^...

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^... Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling

Læs mere

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~ t:' U Ulf 11111:; I gø øaadan p Uideon WahiDerg og I:.lot Abrle. ) d ed Avisen arve. u hvide Armbind! mærksom- Der er nu Udsigt til, at Bestern. agt.beret- melsen om det hvide ArmbinG e er sa. vii blive

Læs mere

Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken

Brande Hotel. ,- ' n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken J'r ) Brande Hotel ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ y~,' - 0-; oy-t' >I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl. 15. - I den store Sal spiller

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere