/<*// Kobber ftik. I Portofeuillen No. X.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/<*// Kobber ftik. I Portofeuillen No. X."

Transkript

1 /<*// Kobber ftik. I Portofeuillen No. X. I I\ap h aels Loge i Vaticaneti, Ttukket af Volpato. 35 ftkr S Kobbere af romerfke Antiqver, ftukket af Pirainefi. 7 ftkr* 3 Kobbere af antiqve romerike Bygninger * ftukket af dito. 40 ftkr. : 4 Allegorifke Kobbere efter Rubeis. 8 ftkr* 5 Kobbere af Domkirken i Florenz, ftukket af Sgrillius. 16 ftkr. 6 Kobbere af Refidents - Slottet i StokholttU 9 ftkr. 7 ditoafditoidito* 1 Kobbere af Palais de la Malgtange, ftukket aftardieu. 7 ftkr* 9 dito af dito dito, ftukket af Blondel, 3 ftkf* t o dito af Palais de Nancy, ftukket af Herrifek 6 ftkr*

2 ft I Portofeuillen No* 2* j i P au illon de Bauchefort, ftukket af de la M arcade. 5 ftkr. 12 Dorne de M ilano, ftukket afp oer. 4 ftkr. 1 2 C hateau de P e r ig n y, ftukket af M ariette, 5 ftkr. 14 M agdalene Kirken. 4 ftkr. H dtel d Argenfon, ftuk ketaf de la M arcade. 4 ftkr. 16 H 6 tel de M o n tm o r en cy, ftukket af Tardieu. 4 ftkr. V eneti anfke Profpecter, ftukket af Brustalon 1 18 Antiqve Profpecter, ftukket af Pfeffel, 4 ftkr 19 E n gelik e Profpecter, ftukket af R ooker. 6 ftkr. 20 R om erfk ep ro fp ecter, ftukket afo ttaviani. 3 ftk-r.» I Profpecter af den indre Vatican, ftukket af dito. 3 ftkr. S2 dito af Y a tica n en, ftukket af M ontagu, 3 ftkr. 23 dito af dito, ftukket a f dito. 2 4 R om erfke Profpecter a fm a n g in i. 2 ftk. 25 Profpecter af M a rie-k irk en i R o m, ftukket a f Barbaza. 26 Profpecter af Y aticans Indre, ftukket a f dito. 3 ftkr. 2 7 R om erfke Profpecter, ftukket af dito. 3 ftkr* 28 Indre Profpecter af V atican, ftukket af Vafi. % ftkr. 2q R om erfke P ro fp ec ter, ftukket af dito Indre Profpecter af Y atican en, ftukket af dito, 31 Profpect a f et Alter, ftukket af dito. 32 Blakfriars Broen, ftukket a f Pirainefi. r ftk. 33 Cajus Ceftius Pyram ide, ftukket a f M onfagu. / 34 C ollonaden ved V atican, ftukket afc igny. 35 dito ved dito, ftukket a f dito. r ftk, 3 6 St. Pauls Kirken i London, ftukket a ff o u r- drinier. [ ftk. 3 7 P lace de Louis XV. ftukket a f le R ouge, r ftk. 38 Profpecter af T rianon og St. Cloud. 2ftkr. 39 Pam philiæ V illæ Profpectus. 40 B erlinfké P rofp ecter, ftukket a f Crophius. 4 ftkr. 41 Profpecter af Haugeri ved C affel, ftukket af M ayr. 2 ftkr, 42 L a grotte de W illh ellm sth a l, a f dito. 1 ftk, 43 Profpect a f Lyftflottet K errnhaufen. 44 dito a f T ra v en th a i, ftukket a f Pfeffel. 1 ftk, 45 dito af M arienlyft, ftukket a f M uller, 1 ftk, 4 6 dito a f dito. r ftk. 4 7 Profpect afe utins Slot og H a u g e, ftukket a f L oven. 48 Palais de la M algrange. 2 ftkr* 49 Chateau de L u n ev ille, ftukket a f Lucas, 5 ftkr. 50 O defchalclii M onum ent* ftukket a f Cuiiego. i ftk, 51 dito af dito, 1 ftk, fia dito af dito 1 ftk* A o 3

3 4 5 ^ Baerelief over Frederik II* ftukket af Wolffgang. 54 M onum ent over Ludvig den Store, dito over Adolph af Sachfen, ftuk. af Ber* ningeroth. 56 EnCathafalq. ftukket af dito. r7 Profpect af en Kirke, ftukket af Toms* J / 58 Profpecter af Chatedralkirken i Brixen. dito af Notre Dam e Kirken. 60 dito af en Kirke. 6 1 Portal af St. Euftachi Kirken i Paris, ftukket af Pally. 6 3 Elevation d une Fontaine publique, ftukket afbeurlier. 63 Projet d u n T om b eau, ftukket af Floding* 64 Chair de la Parroiffe de St. R och, ftukket af PelTard. 65 Project d un Pont Triom phale, af Jardin. 66 dito dito af dito. 67 Havnen i Ancona, ftuk, afvafi. 3 ^ * 68 Et M onum ent, ftukket afboizot. 6q Profil af St. Pauls Kirken, ftukket af Rooker* h q d ito a fd ito, ftukket af diro. 71 Profp. af Eutins Slot og Hauge, ftukket af / Loven. ijrj ditoafdito, ftukket af dito. 3 ftkr. 72 ditoafdito. 74 dito af Slottet Traventhai, ftuk, af Heum ann. i ftk* 75 dito af dito di to. 76 dito af dito dito 77 Profpect af Slottet Traventhai, Kukket af Heum ann. 78 dito af dito di to. 1 ftk* 79 dito afdito dito. 1 ftk* go dito af dito dito* gr di to af dito dito. 1 ftk* 82 dito afdito dito. 1 ftk* 83 dito af en, Hauge i H olfteen, ftukket af Fritfch. 84 dito af Ploens Slot og H a u g e, ftukket af Fritfch. 85 dito fra Slottets Side. 1 ftk* g6 dito fra dito Side. 87 dito af Slottet og Haugen. 1 Stk. (38 Tittus Amphiteatret i Rom, ftukket af Roberts. 1 ftk* gg Verona Amphitheatret, ftukket af Valefi* go Plan de l Hotel de Soiffons, ftukket af le Rouge. g i Rotunden i Rom, ftuk. afrosfi. 92 Profpect af en Bygning i R om, ftukket af Rosfi. 93 Facade a fen dito i dito, ftukket af Romano. 94 Profpect af en Cathafalk i Sverrig, ftukket aflep au tre. 6 ftkr. 95 dito af en dito paa Carl XI. ftukket af le Clerc. 96 Æresport for Frederik V. ftukket af Haas, 97 dito for dito af dito. 98 dito for dito af Halzbécher. 99 Sabinerindernes R ov, ftukket af Gorton* I ftk. 5

4 6 \ 100 JVfonument over Benedict XIV, ftukket af Cigni IO i Æresport for Carl VI. ftukket af Bolmann r ftk. 142 Chrifti Nedtagelfe af Korfet, ftukket af Dorigny. I Portofeuillen No St. Genevieve Kirken, ftukket af Char* pertier. 104 Plan d ecole militaire a Paris, ftukket af Gabriel, 105 ProfpectivifkUdfigt af farame. 106 Æresport, romerfk, 107 Parroisfial Kirken i Paris, ftukket af Collet. 4 ftkr. 103 Sybille Templet i Rom; ftukket af Ferrari, 3 ftkr. 109 St. Yldefons Kirken i Spanien, ftuk. af Petrofchi. 7 ftkr. HO Teatro Scenico nella villa Adriana, ftuk. afbannini. 3 ftkr. I ri Domkirken iparma, af Bannini. 112 Theatret i Palais Roial, ftuk. af Benard 3 ftkr. 113 Chateau de Baurnonville, ftuk. af Lucas 114 Temple des Arts, ftukket af Cordier. 115 Facade og Plan af St Gene vievekirken i Paris, ftukket af Moreau. 116 Æresport for Kaifer Frands, ftukket af Seligmann. 117 Domkirken iparma, 3 ftkr. 12g Den danfke Kirke i London, ftukket af Kip. 1x9 Profpect af Amalienborg, ftukket af Preisler. 120 Æresport for Caroline Mathilde. afbradt. 121 Pallaietb.ag Slottet, af Muller. 122 Profpect af Thorfinge Slot, af ^ritfch. r ftk. 125 dito af dito. 124 dito af Amalienborg, af Lode. 125 dito af Roeskilde Domkirke, af Schulz* 126 Marmorkirken i Kiobenhavn, af Jardin. 4 ftkr. 127 Profpect af Frederiksborg Kirke, affriedlein. t ftk, 128 dito af et kongelig Begravelfeskapelle. 3 ftkr. 129 En Bygning i Lyon, ftukket af Blondel. 130 Hovedfacaden af Vatican. ) begge af 131 Vaticans Pladfen. )Polanzani 132 Profpect af en Fontaine i Trevi. 133 dito afen italienfk Bygning. 134 Marc. Aurels Templet i Rom, ftukket af Specchi. 135 Haugen ved Vatican. i 35 Palais de Caprarole, af Barbault. 1 ftk* 137 Profpect af en italienfk Hauge. 133 dito af en italienfk Bygning. 139 EnTriomphal, ftukket af Rosfi, 1 ftk* 140 En dito af dito, 141 En italienfk Begravelfe. 142 En dito dito. iftk. r

5 s 143 E t italienfk M o n u m en t, ftukket af Rofi 144 E n italienfk Begravelfe, ftukket afmazzoni. 145 E t M o n u m en t i Vatican, r ftk. 146 Kobberftik af T arraval. 147 H otel desm onnoies, ftukket afpoulleau. 1 ftk, ^a fource des A rts, ftukket af Tarraval, i ftk, 149 dito dito, af dito. r ftk, 150 dito dito, af dito. 1 ftk, I5 r E t Venus T em pel, ftukket^af Patte. 1 ftk, 152 Venus G enitrix, et Fyrværk, ftukket af L orrain. 155 E t Venus T e m p e l, af Patte. 354 E t dito af dito. j ftk. 155 E t dito af dito. 156 A m phitheater af H erculaneum, af dito* 157 dito af dito dito, 1 ftk, 158 dito a f d ito f tu k k e t af dito. 359 Arc d et rio m p h e, ftuk. af dito, 1 ftk, 160 dito dito af dito, 1 ftk, 161 dito dito afdito. 16a dito dito af dito, 165 Profpect af Rom. ftukket afdito. 164 E t Slot m ed H auge, ftukket af Taraval, 165 E t M onum ent, ftukket afcanii, i ftk, 166 E t dito, ftukket af dito, 1 ftk, 167 E nhollandfkb ygning. 3 ftkr. 1^8 Arco T rio n fale, ftuk, af Vafi. 169 E n an d en T rio m p h al, afdito, lftk, 370 Begravelfe af Vatican, 1 ftk, J7* E t dito afdito. 172 E t italienlk M onum ent, ftukket af Pozzi. 1 ftk, ] 73 Obelifk paa Karl den i 2tes Fald E n italienfk Obelifk, 175 E t italienfk M onum ent, 176 E t dito dito. 1 ftk, 177 E n rom erfk Obelifk, r ftk. 178 Statue af Carl II. Konge afe ngland. T/9 D ecoration af et hollandfk Slot, 1Itk. ie o Arc T hriom phal, af L orrain. ^3 8r dito afdito, 582 dito af dito. 1 Itk. 183 dito afdito dito afdito. 1 ftk, 1^5 dito, ftuk. afg uaftalla. 186 H otel de Monnois. t ftk. IO7 Vue interieure de St. Genevieve, ftuk. af Poulleau. 188 dito af St. SulpiQe K irk en, af Lucas. 189 dito af St, Pauls K irken il ondon, af Lover. 190 St. Marcuspladfen i Venedig, 191 Facade af D om kirken i Orvietto. J92 T rium phbue i Rom. 193 Profpect af Greenvich Hofpital. 1 ftk, 194 dito af Rom. 195 dito af Neapel. 196 Paralelle af de m eeft berb mtefte Bygnin-, ger r ftk, 197 dito af dito 193 P lan af Bygninger i P a ris, ftuk. af M ojthy i ftk, 199 E n Cathaphalkc ftuk. af M arolt, 1 ftk, 200 Lude vigs Pladfen i Paris, 9

6 IO I Portofeuillen No* 2* 201 Val de Grace Abbediet. 6 ftkr. 202 Slottet du Fresne. 4 ftkr. 203 Hotel de fouloufe. 5 ftkr, 204. dito dito. 2 Stk. ^o5 Sorbonne Kirken. 7 ftkr. ^ 06 Anguftiner Kirken i Paris. 5 ftkr. «07 Plan g Facade af en franik Kirke. - ft dito Og dito afst Genevieve Kirken, ftukket af Sellir. f w n* 209 Paroisfiale Kirken i Berlin, ftuk. af WollT. 7 ftkr Profpecter af Venedig, af Mariefchi. 2.. /> 1 r Antiqve Kaminer, ftuk. af Piramefi. 4 i t k r Entrée d un Labyrinthe, af Taraval Profpect af Ridderfalen paa Chriftiansborg Antique Fontaine, ftuk. afraux, 1 Itk. I, 5 EgyptifcFigur ftuk.»f Fm im Catafalk paa Fredench V. 1 itk. a i7 Profpect af Chriftiansborgs Rxdderfal. 1 f t k - r n ' ^ 1 q Facade af Raadhufet i Lyon. 1 Itk. <2tq St. Lucas Templet, ftuk. af Qua dri. 2 2 o Arfenaiet i Berlin, f t u k. afbufch. 2^1 En italienfk Bygning afbenedetti. 3-itkr, 222 Facade af St. S u l p i c e Kirken 1 Paris, af 223 Ravenet. dito af St. Genevieve Kirken, af 1 araval Antique Portaller af famme. n 225 dito dito af dito. 6 ftkr. 226 Begravelfer og et Chor, af famme. 11 itkr 227 Ludvigs Plads og Statue, ftuk. af Catelin. 4 ftkr. 22g Ornamenter, ftuk, af Bauchardon. 7 ftkr. 229 Fontainer, ftuk. af Hequier. 2 ftki'. 230 Profpect af St. LucaTemplet, ftukket af Quadri. 1 ftk, 231 Plan deraf, af dito. 232 En Fontaine og Sarcophag, ftuk. afcanii* 233 Sarcophager afmartinet. 3 ftkr. 23}. Bygninger i Berlin, ftuk. af Wolff. 17 ftkr. 235 Profpecter af Bygninger, ftuk, af Steidelin 21 ftkr. - I Portofeuillen No. 5, 236 Profpecter af antiqve Bygninger, ftukket af Vivares. 6 ftkr. 237 Fontainer og Begravelfer, ftuk. af Canii. 6 ftkr. 238 Triomphaler, ftuk. afloyer. 2ftkr. 23g dito, ituk. af dito. 240 dito, ftuk. af dito. 241 Frontespicer, ftuk. afpirainefi. 4 ftkr. 242 Romerfke Ruiner af dito. 4 ftkr. 243 Indre Profpecter af romerlke Bygninger af dito. 6 ftkr. 244 dito af dito dito. 6 ftkr. 245 dito af dito dito. 6 ftkr* 246 dito af dito dito. 5 ftkr. 247 Priffon de Dardanus, af dito. 1 ftk, 248 dito dito af dito, 249 dito dito af dito,»50 dito dito af dito. 11

7 12 ^51 Profpect af St. Peters Kirken i Rom, af Pally. 253 dito af Elifabeths Kilde i Saxen, af Heumann. i fik. 5 «dito af St. Maria Kirken i Rom. 2^1 Portal af St. Genevieve Kirken, af 1 anferon.., ncc Profpect af Marmorkirken xkiobenhavn, afrofenberg. 256 dito af dito dito. 257 dito af dito dito. 8 ftkr. oc8 dito af dito dito. J 5g Indre dito af beromte Bygninger, afdaumont. 7 ftkr. 260 Metropolitan Kirken i Rouen, af Berifet. ~6t BSrfeh itonlon, afbellicard., ftk. Ul Profpect afen Bygning lia n s, - S, dito af Skuefpilhufet i Berlin, dito af Lyltflottet SchSnhrun. I ftk Ut dito af Hangen Sans Soocym. m. ro ftkr. 1&6 Bygnings Prolpecter, Itnk. af Corvmns. <$ftkr. 257 dito dito, af Hertel. 4 ftkr. Profpect af Feuillades Monument 1 ftk 269 dito af M a rm o rk irk e n 1 Kiobenhavn, af Rofenberg. Tftk. 270 dito af dito dito. sitkr dito af Tarquins Hulen. 1 itk 272 Portal, ftak. af Taraval. Prolpecter af Hotel Royal des Invalides, ft.uk. af Lucas. 6ltk. 27A Kobbere af famme Bygning, ftuk. af dito. " 6 ftkr. 4 v T 275 dito dito af dito, ftuk. af Avelme og Lucas. 7 ftkr. 276 Decorationer af forfkiellige Slags, g ftkr. 277 Antique Basreliefs m. m. 5 ftkr. 278 Decorationer til Kirker. 7 ftkr. 2^9 Antique Basreliefs m. m, 10 ftk. 2 JJ0 Decorationer for Kirker 7 ftkr. I Portofeuiilen No. 6. 2g i En ftor Plan af Bordeaux, 2 2 Plan af Éutin Slot og Hauge, 283 Friderich Vtes Statue, ftuk. uf Heckel*. 284 ^ito ^ito af dito. 285 dito dito af dito. 286 Peters Templet i Vatican. 287 Facade af en franfk Kirke, fluk. afbarabé. 288 ^ito af Domkirken i Majland, 289 Cardinal Richelieus Begravelfe. ago Planer af de beromtefte Kirker, af Bouchard. 291 Facader af Bygninger, af Daumont. 4 ftkr. 292 Portaler af dito, af Hertel. 6 ftk. 293 Terme di Tito, ftuk. af Pirainefi. 294 Palais Archiepiscopal de Bourges, af Lucas. 295 Bygningsplaner, 296 St. Sulpice Kirken, 297 Et Palais i Berlin, ftuk. afmerz, 9 ftkr. 298 Theatre de Lyon. 4 ftkr. 299 St. Estienne Kirken i Touloufe, af Lucas. 5 ftkr. 300 Michaelis Kirken i Hamborg, at Rolfffen. 3 ftkr. 13

8 goi 14 * B io a * * Antiquer af Tarquins H ulen. 4 ftkr. Begravelfes-Kapelle, af Jardin. 2 ftk. dito dito af dito. 2 ftk. Facade af St. Genevieve K irken, af Sellier. Catafalk paa Fred. V. Plan, af Bregentved H auge, af Haas. Prolpect og Plan af Vatican. Paroisfial Kirken i Berlin, af Wolff. 3 f t k r * Jerufalems Kirken i dito, af dito. E n Hofpitals Kirke i Berlin, af Wolff. 4 ftkr. Bygnings - Decorationer. 6 ftkr. I Portofeuillen No. 7. Diimonts Oeuvres d'architecture. 12 Heft. 217 Kobbere. ] Portofeuillen No. 8* Et Hefte af bemeldte Verk. 13 ftk. E t dito af dito. 1 E t dito af dito, z s ftkr.» E t dito af dito. 5 ftk. et dito af dito. g ftk. E t dito af dito. 27 ftkr. E t dito af dito. 14 ftkr. E t dito af dito. 14 ftkr. Antique Bygninger, ftuk. af Daumont. Facader og Planer af Bygninger, ftuk. af forfkiellige. <3itk. 323 A fdum onts Værk et Hefte. ^4 ftk. 324 Af dito dito et Hefte. ig itkr. 325 Profpecter af Daumont. 6 Itkr. 326 dito af Byen Frankfurt, g ftkr. I Portofeuillen No. 327 dito af Fyrværkerier og Illuminationer, anbragt paa de meei't berdmte Bygninger illo m, Venedig m. v. 183 ftkr. I Portofeuillen N o.io. 028 Blakfriars B roen, ftuk. af Pirainefi. 529 dito, ftuk. af Balduin. 1 ftk, 350 dito dito, af dito. 331 Ludvig den Stores Statue, af Tb om asfin. 332 Miufolée du marechal de Saxe, af Mechel. 333 Hendrik IV. Statue, af Briffart. 334 Louis XIV. Statue, af Tardieu. 335 Louis le G rand, af le Pautré. r ftk. 336 Profeffor Widewelt, af Preisler. 16 ftkr. 337 Den Viife, ftuk. af Stolzel. 1 Stk. 30g Hiftorifk Stykke efter Rubeis Malerie. 339 Friderik II. Ankomft i Elyfium, af Hubner. 340 Den barmhjertige Samaritaner. 341 David dræber G oliath, af Lym ann. 342 dito dito af dito. 15

9 I Et bibelfk Stykke. 1 ftk, ^44 Et dito dito. o j r Et dito di to. 346 Et andet dito dito, efter Grosfis Malene *A7 Jacob IIL Formæling, af Friz. -48 Danflt hiftorifk Stykke, af Preisler. "* -49 dito nito dito af dito. 250 dito dito dito af dito. Bacchus Feft, ftuk. af di to. ~^2 dito dito af dito. 555 dito dito af dito. t ftk. x u dito dito af dito. 1ftk ^ Hiftorifk Stykke, ftuk. a* Smtes. 1 ItK Bibelfk Stykke efter Kubeis Malene ftk, l heureufe Rencontre, af Preisler. 1 Itk, oro dito dito af dito, 2ftkr. ocn La baigneufe Surpriie, efter Boucher, I ftk. _ r T7fT irf ^60 Alexanders Indtog i Babylon, af v.oiii. 5 I i t k *, _ T T* 061 Lot avec fes Filles, efter Raphael Urbm. *62 Hiftorifk Stykke, efter RubeiS, 363 Sufanne i Badet, efter de Troys Malerie, 1 f t k. 264 dito dito. 265 Chrifti Lidelfeshiftorie g ftk. 566 Clirifti Nedtagelfe af Korfet, efter le Brun, ^67 Jomfrue Marie, efter Lamberti. 1 ftk, 368 Bibelfke Stykker, efter Rafael Urbin. 369 Et dito efter Rembrandt. 370 Et dito, ftuk, af Baurenfeind. 371 dito af famme, 372 Jomfrue Marie. 373 dito dito efter la Hyre 1? D a s mannfiichtige Fr.iuenzimmer. 1 f t k. 375 Jofephs Flugt, afherrifet. 376 Sufanne i Badet, af Taraval. 377 Bibelfk Stykke, af Prinds Frederik. 378 Marinas Forræderie. 379 Carricatur over England. 3go Bibelfke Stykke, af Benedetti. 3 ftkr Kirke - Decorationer af Cochin. 7 ftkr. Ceres og Bachus. 383 Den farnefifke Tyr. 384 dito dito. 385 Les Chevaux du Soleil, af Thomasfin. a ftkr Apolios Bad, af Thomasfin. 387 Jacobs Drom om Himmelftigen, af Muller 3 ftkr. 338 Allegorifke Stykker over Loui s XV. 3 ftkr, 389 Aarstiderne, ftukket af Ridinger, 4 ftkr 390 Mufiken, af dito. 4 ftkr Characteriftifke Stykker, af dito. 3 ftkr. 392 Sandferne, af dito, 3 ftkr. 393 dito af dito, 3 ftkr. 394 Sommer-Fornoielferne, af dito. 4 ftkr, 395 Aarstiderne, af dito. 3 ftkr. 396 Landftykke, ftuk. af Rugenda9. 411kr, 397 dito af dito, 4 ftkr, 398 Familiefcener, efter Longhi. 3 ftkr, 399 Den ulykkelige Familie Calas, af Dela* foffe, B

10 18 j qo L e couché de la M a rié e, a f M o re a u, * K ro n p rin d s F re d e rik s m y n ftre n d e G ard e, a f H aas. 1 ftk F a m iliefc e n e, e fte r C ro p h iu s. I Portofeuillen No*l i* L a fain te V ie rg e, ftu k k e t a f So rn iq u e. 404 R efevitz og M u n te r, ftu k. a f Preisler* 1 ftk r. 405 C a ro lin e W a lte r, ftuk. a f C leve. 2 ftk r, S ty k k e r e fte r R a p h a e l U rb in. 3 ftkr. 407 Jo m fru e M a rie, C o rreg g io m a le n d e fin K o n e og B a r n, ftuk. a f Rosfi In n o c e z X lf. e fte r B ig ean d. 2 ftk r. 410 L o rd L oval. 411 A le x a n d e r R o iflin, ftu k k e t a f F lo d in g V o lta ire og M u n k e n, a f L å n te L o re n z S p e n g le r, a f H a a s. 414 H e r tu g C h riftia n a f A u g u fte n b o rg, a f L a h d e H e r tu g A d o lp h a f W eiffen-fels, a f B e rn ig e ro th G e n e ra l B ofe, a f dito G o u v e rn e u r C a p ita in F r i s, a f H a id, x ftk L a n d fk a b s -P ro fp e c te r a f H e r te l. 3 ftk r, R a n e la g h H o u f e, a f B ow les P ro fp ect a f C o q u e d a h l, a fm iille r. 3 ftk r, 421 dito af B re g e n tv e d, a f dito. 3 ftkr L an d lk a b s - P ro fp e c te r, a f d e W it, g ftkr. 443 L a n d fk a b s -P ro fp e c te r, a f W eig el. 6 ftkr dito dito, a f W olff. 6 ftkr P ro fp e c te r a f W ag n er. 6 ftkr dito a f V an d fald et ved C affel, a f M a y r, 4 ftk r T h e C ascade a n d G ro tto, a f R o o k e r, 428 T h e n e u B u ild in g a n d S h ru b s H ili, a f C a n n o t T h e G re a t L a k e n e a r th e L o d g e, a fa u - ftin. r ftk T h e B ridge over th e V irg in ia R ie v e r, a f S a n d b y e, T h e M o a t I s la n d, a f V iv arez. 432 T h e N o rth Side a f th e V irg in ia R iv e r, a f Sandbye T h e W in d fo r P a r k, a f M afo n. 1 ftk.' L a n d lig e P ro fp e c te r, ftuk. a f W ag n er. 6 ftkr dito dito a f dito, g ftkr, dito B ille d er af fa m m e, 6 ftkr, L a n d fk a b s -P ro fp e c te r a f fa m m e. 4 ftk r, dito dito a f dito, 6 ftkr. 4 g g M a rm o rk irk e n i K io b e n h av n, a f Jardin* 7 ftkr R o lf K ra g e, a f H aas, 1 ftk, 441 P la n a f Paris. 1 ftk, dito a f dito. 1 ftk, dito dito. 1 ftk, dito a f B ath, 1 ftk, dito a f P etersborg, 1 ftk, dito a f A m fterd am. 1 ftk» dito a f L y on dito a f K om og A m azo n e, 1 ftk, 449 dito a f dito. 1 ftk, B 3

11 Plan af Rom og Omegn, i fik. 451 dito af dito diio. 452 dito af dito. af Petrofchi, 453 dito af Florenz. 454 dito af Livorno. 455 dito af Neapel. 1 ftk 456 dito af Hamborg. 457 dito af dito dito af Oran. 1ftk. dito af Fontaine-Bleau. 1 ftk* 460 dito af Campiegne. 461 dito af Mendon. 462 dito af Utrecht. 465 dito af Hag. 454 di to af Bologne. 465 dito af Frankfurt. 466 Profpect af Casfler Bierg. 1 ftk, IPortofeuillen No Samling af antiqve Ornamenter, Figurer og Grupper. 121 ftkr. I Pørtofeuillen N o. i Perfpectivifke og andre Kobbere af Bygninger i Italien, Frankrige m, v. 85 ftkr. I Portofeuillen N o. 14* 469 Hydraulifke og mekanifke Kobbere. 43 I Portofeuillen No. 15. <70 Det danfke Kongehuus, ftuk, af Clemens 6 ftkr. 471 Det danfke Kongehuus, ftuk, af dem ens, 6 ftkr. 472 dito dito. 6 ftkr. 473 dito dito. 6 ftkr. 474 dito dito. 6 ftkr. 475 di to di to. 6 ftkr. 476 dito dito. 6 dito. 477 Juliane Marie, 478 Struenfe. i Itk. 47g dito, lftk. 480 Lavater. i ftk, 481 di to. 482 dito. 485 dito. 484 Apoftlerne af Louyemont. lostkr. 485 Beromte Perfoner og Konger. 33 ftkr. 436 Fyrftelige Hesfifke Perfoner, af Weife, 487 Widewelt, af Preisler. 4^8 Danfke Konger, af Haas. 7 ftkr. 489 Preusfilke Konger, af Berger, a ftkr. 490 Cramer, Munter, Refevitz og Gellert, af Preisler. 4 ftkx*. agi Characteriftifke Kobbere. i6ftkr. 392 Spengler, af Muller. 3 ftkr. 495 Nonnotte, af Daulle. 1 ftk, 494 Georgius Hoft, af Haas. 495 Marezoll, af Schmidt, 1 ftk, 496 Egede, af Haas. 1 ftk, 497 dito 4g8 Pius XI. 499 Nicolas Bielke. 500 Thomas le Seur. 501 Kobber, af Muller. 5 2 Servandoni. [ ftk. 503 Ernft Jochim af Weftphalen, 31

12 Comteffe la Motte, r ftk. 605 Drakenberg. 506 Oppenheimer. 1 ftkr. 507 Norkros. 5o8 Magdalene Morelli. 509 Kobberftikker Moller. ' 51 Admiral Hoppe. 5 n Jofeph von Sonnenfels, 512 Frederik Reifer. 513 Clemens XIII, 514 Maler Bernin. 5 i 5 Michel Angelo Merigi. 516 Michel Angelo Bonarotti. 517 Clemens XIX. 5 i 8 Prof. Korkholt. 5 i 9 dito Pasch. 520 Tycko Brache. 521 M unken Leonard. 522 Fredrik Boje, 523 Kiobmand Romer. 524 Grev af Schaumburg, 525 Gellert. 526 Præft Fidler. 527 Jomfrue Marie. 528 Clemens XIV. 529 dito. 53o dito. 532 Beromte Jurister, 6 ftkr. 532 Fredrik den Store. 535 Marcius Aurelius Statue, 1 ftk* 534 Marcus Curtius Statue. 1 ftk, I Portofeuillen No Den bodfærdige Magdalena, eftelebrun, 536 Jomfrue Marie, i ftk, 537 dito. 538 dito. 539 dito. 540 En af Apoftlerne. 541 Clemens XIV. 542 M unken Leonard, 543 Jomfrue Marie. 544 Masquerade å la G reque, af Bosfi, 9 ftkr. 5^5 Allegorifke Kobbere. 3 ftkr. 545 dito dito. 5 ftkr. 5^7 Antiquer. 6 ftk. 548 Figurer, af Piacetta. 2 2 ftkr, 549 dtto af dito dito af Muller. 4 ftkr, 551 dito affuchs. 552 dito af Hertel. 5 ftkr. 553 dito af Schmidt. 5 ftkr, 554 dito af Fuchs. 555.dito af Muller. 23

13 F igurer, af M uller dito. 558 Grupper, af Schmidt 4 ftkr. 5 5$ Characteriftifke K obbere, af Bardon. 7 ftkr. 560 Louis XV. efter Cochins M alerie. 561 En Tyrkinde. 562 F igurer af H erz. 6 ftk. 563 dito af dito. 5 ftk. 564 I ragter af geiftlige Ordener. 14 ftk. 565 Figurer, 6 ftk. 566 dito 6 ftk. 567 dito af Herz. 4 ftkr. 568 Charakteriftifke Kobbere. 569 Figurer, 6 ftkr Grupper. 571 Charakteriftifke Kobbere. 4 Itkr. 572 dito. 5 ftkr. 573 dito. n ftkr. 574 dito 4 ftkr. 575 dito I Portofeuillen No. 17* 576 Allegorifke og andre Kobbere. i5 6 S tk r. I Portofeuillen No G rupper, O rnam enter, A ntiquer, Vafer, Figurer m. m. af forlkiellige Kunftnere. 56 H efter, I Portofeuillen No. 19* 578 O rnam enter, Vafer, F igurer, Begraveli'er, Fontainer m. m, af forlkiellige Kunftnere. 47 Hefter, I Portofeuillen N o O rnam enter, Profpecter af antique Bygninger og af Landfkaber, Vafer, Begra- velfer m. m. af forfkiellige Kunftnere. 45 o Stkr. I Portofeuillen No* R u in er, O rnam enter, Vafer, Arabesquer, M onum enter og antique K obbere, af forlkiellige Kunftnere. i z H efter. I Portofeuillen No. 22* 581 O rnam enter og Decorationer af forfkiel lige Kunftnere. 15 Hefter.

14 å6 27 I Portofeuillen N o/23/ I Portofeuillen No. 28* 5C2 Antique O rnam enter og Decorationer af beromte Kunftnere. 25 Hefter. 5g7 O rnam enter, Vafer og architektiikekob* bere af forfkiellige Kunftnere. 38 H eft, I Portofeuillen No Antique O rnam enter, G rupper, Ruiner, D ecorationer og Profpecter af forfkiel- lige berom te Kunftnere* j 6 Hefter. I Portofenillen No. 25* 584 Architectilke Kobbere af forlkiellige Kunftnere. 55 Hefter. I Portofeuillen No Engelfke, franfke og italienske Profpecter og architektiike Kobbere af forfkiellig e Kunftnere. 264 ftkr. I Portofeuillen No* 27* 536 O rnam enter, V afer, Fontainer og alle- gorilke Kobbere m. m. af forlkielfige Kunftnere. 43 Hefter. I Portofeuillen No. 29* 588 Figurer, G rupper og O rnam enter og allegorifke Kobbere af forfkiellige Kunftnere 36 H efter. I Poriofeuillen No. 30* 589 E t ftort Kobber af Friderik V. Statue, tegnet af Sally, og ftukket af Preisler. 5QO E t dito dito af dito dito. 5gi E t dito dito af dito dito. lftk. 592 E t dito dito af dito dito. 5g3 To dito dito af dito dito. 3 ftkr. Skilderier i Rammer. 594 Kobberftik af Ludvig den 14de og de ved den franfke Revolution mærkværdige Perfoner efter de la Place ved Coqueret, m ed Glas i forte Ram m er. 188 ftkr. 595 af dito i forte R am m er uden Glas. lo ftkr.

15 Chriftian den I, II. 3 og IV. ftuk. af Haas. 4 ftkr. 597 Chriftian Gyldenlove og Frederik II. af diro. 598 Frederik III og IV. af dito. i forgyldte [>Rammer med Glas. 599, Et Kobberftik i forgyldt Ramme og Glas, t ftk. 600 Et dito dito. 601 To dito i dito. 602 Fire ftorre dito dito i forgyldt Ramme og Glas. 4, ltkr. 603 Et Kobberftik, ftuk. af Arveprinds Frederik. 604 Voltaire, ftak. af Haid. J)iftore lake-, rede og forgyldt Ram. vm edglas. 605 Et Kobberftik, ftuk. af Picard 606 Et dito af Petitot. 607 Et dito af Daumont. i forgyldte 608 Sokrates, ftuk. af Clemens. Rammer 609 Kobberftik afruiner* med 610 dito af dito. Glas for. 611 Et Kobberftik. 612 Et Kobberftik paa Atlas, 613 Et di to. 1ftk, 614 En Tegning, 6 15 To Malerier paa Glas, uden Ramme, 615 EtKobberftik,ftuk, afedelink forgy]jf( <517 Et dito af Creuze. ) Rammer 6ig Et dito Familiefcener. JmedGlas. 619 Profpect af Tarquins Hulen, uden Glas i forgyldt Ramme. 620 Landfkabsprofpect, ftuk, af Jampiccoli. 1 ftk, 621 Et Kobberftik, ftuk. af Sayer. 622 Landfkabs - Profpect, efter Ricci. uden Glas. 623 Et Kobberftik, af Schmuzer. 624 Et dito, ftuk. af Lånte. 625 et ftort dito, eftergreuze, 626 et dito dito afsimouneau. 1ftk. i forgyldt 627 Stor Tufktegning af Stanley,, Ramme 628 dito dito af di to. I med 629 dito dito af dito. Glas, 630 Kobberftik af Haas. 631 To ftore Kobberftik, ftuk. af dito og Preisler. 2 ftk. 632 Kobberftik, ftuk. afhaas 635 Et ftort Kobberftik, ftuk. af Cunego, 1 ftk, 654 Et dito dito af famme. 1 ftk, 635 Et dito, afchodovieki. 1 ftk, 736 Et dito af Haas. iftk.

16 rm ^ EtPaftelmalerie. Et dito dito, Et Kobber ftik af Frederik V, Statue, af Preisler. Et Kobberftik, ftuk. af Sintzenich. Et M alerie. af Arveprinds Frederik. Et Malerie af den gamle Hiftorie. Et andet Malerie. Et dito. Hovedftykke af Frid. V. i Gibs EtM alerie paatræe. Rammer med Glas* <547 Fiirkantede forgyldte. 648 dito dito. 649 dito dito. ' i forgyldt Ramme med Glas. forgyldte Rammer uden Glas. 557 Fiirkantede forgyldte. 658 dito di to. 659 dito dito. 660 dito fort beitfet, 661 Stor fiirkantet forgyldt. 1 ftk, 662 dito dito dito. 663 Et Malerie uden Ramme, 664 E t ftort Landikabsmalerie uden Ramme, 665 Et dito dito uden dito. 666 To lofe fammenrullede Malerier paa Lærred. 667 En forgyldt Speilramme. 668 En forgyldt Skilderieramme. 669 l Paquer Tegninger af Ornamenter. Figurer m. v. Rammer uden Glas. (550 Fiirkantede forgyldte. 5 ftk. 651 dito dito, aftk, 652 dito dito. 2 ftkr* 653 dito dito. 654 dito dito. 655 dito dito. 1 ftk, <556 dito dito,

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag Falkenhergs Auktioner Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag bliver ved Auktion, der afholdes Gi. Kongevej 27*29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 22. Marts Kl. 10 8 Torsdag

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL.

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 204. RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING 1919 AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 9 6.: - v "I r ; RUDOLPH TEGNER SKULPTURER M A L E

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

6 st. tv 6 st. th Besvaret Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8

6 st. tv 6 st. th Besvaret Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Falen 6 6 st. tv 6 st. th x x x x x x 6 1 tv 6 1 th 6 2 tv 6 2 th x x x x x x x x x 6 3 tv 6 3 th o o o o o o 6 4 tv 6 4 th Besvaret x x x x x x Falen 8 8 st. tv 8 st. th o o o 8 st. mf. Besvaret Påsken

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER KUNSTAUKTIONEN ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, OVER UNO KUNST OG ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B*T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER SOM SÆLGES VED

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM.

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. 1571. (_ ^ q fotpografisamlingen ( A å C ^ KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION i DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. EFTERSYN: FREDAG cl. 12.,

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF 30 5bo$ FORTEGNELSE OVER BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF Frk. BERTHA WEGMANN, hvilke Kunstnerinden lader sælge ved Auktion, som afholdes i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, Mandag1den 23de Februar

Læs mere

Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler.

Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. Privat Eftersyn: Torsdag d. 10. Novem ber 1904, Kl. 11 4. C atalog I OVER : MALERIER OG STUDIER AF DEN AFDØDE NORSKE MARIN

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

FCJJITEGNELSE , / en tjdyalgt Samling a f Malerier. L a

FCJJITEGNELSE , / en tjdyalgt Samling a f Malerier. L a , / FCJJITEGNELSE vec en tjdyalgt Samling a f Malerier i Olie-F^ye pg nogle Kaaberftykker, m. v- af g. ^fuftitsraad G u d e til horende 9 fom ^ a g e i^ S * Martii om For- ( middagen fef. ' 9 TOfd offentlig

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m M '/i Kunstakademiets Bibliotek 300000097555 m r 'é: i i I I I GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER FRI ADGANG 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Billedserie om Paris - til inspiration eller gensynsglæde - om bl.a.:

Billedserie om Paris - til inspiration eller gensynsglæde - om bl.a.: Billedserie om Paris - til inspiration eller gensynsglæde - om bl.a.: Louvre - Tuilerihaven Concordepladsen Champ Élysée - Napoleons Triumfbue - La Defence 1 P A R I S DEN HISTORISKE AKSE Inspiration Gensynsglæde

Læs mere

GENERELT: Der må under de skriftlige ikke kommunikeres med andre fx vha. pc eller mobiltelefon

GENERELT: Der må under de skriftlige ikke kommunikeres med andre fx vha. pc eller mobiltelefon Plan for skriftlige prøver maj-juni 2016 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 200516 Dato Hold Elevtal

Læs mere

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7.

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7. c. ~ r L d *, g rmm- j Vf fy V * ' ^ j C / t ø y. - 7, -3-Z f, k s * * ' * v if a-'} * / $ V- JJ */l /L*~~ y. L " I «V - ----------------------" A ' ' ',~v / ) / K a t a l o g > *>J U, 1 / J ^ / I -2 &

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj.

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Mandag den 8. Marts Form. Kl. 11 sælges ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører Otto Laage m. fl. ved Auktion, der afholdes Holbergsgade

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN.

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN. FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF OLE PEDERSEN HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. MALERIERNE ERE UDSTILLEDE LØRDAG, SØNDAG OG MANDAG UMIDDELBART

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720 City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). ONSDAG DEN 19. FEBRUAR 1913 KL. 12 MIDDAG OG FØLGENDE DAGE KL. I I 1/* AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER

Læs mere

6 1 tv 6 1 th Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag 1/9 Mail Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag 1/9

6 1 tv 6 1 th Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag 1/9 Mail Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag 1/9 Falen 6 6 st. tv 6 st. th Besvaret V V o o o V V o V V o V V o 6 1 tv 6 1 th Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag 1/9 Mail Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag 1/9 6 2 tv 6 2 th V V o o V o o V

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

6 1 tv 6 1 th Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag 1/9 Mail Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag 1/9

6 1 tv 6 1 th Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag 1/9 Mail Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag 1/9 Falen 6 6 st. tv 6 st. th Besvaret Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag 1/9 Mail Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag 1/9 V V o o V V V V V V 6 1 tv 6 1 th Påskelørdag Lørdag 7/7 Lørdag 4/8 Lørdag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf-enkeltfag Fransk fortsætter

Læs mere