/<*// Kobber ftik. I Portofeuillen No. X.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/<*// Kobber ftik. I Portofeuillen No. X."

Transkript

1 /<*// Kobber ftik. I Portofeuillen No. X. I I\ap h aels Loge i Vaticaneti, Ttukket af Volpato. 35 ftkr S Kobbere af romerfke Antiqver, ftukket af Pirainefi. 7 ftkr* 3 Kobbere af antiqve romerike Bygninger * ftukket af dito. 40 ftkr. : 4 Allegorifke Kobbere efter Rubeis. 8 ftkr* 5 Kobbere af Domkirken i Florenz, ftukket af Sgrillius. 16 ftkr. 6 Kobbere af Refidents - Slottet i StokholttU 9 ftkr. 7 ditoafditoidito* 1 Kobbere af Palais de la Malgtange, ftukket aftardieu. 7 ftkr* 9 dito af dito dito, ftukket af Blondel, 3 ftkf* t o dito af Palais de Nancy, ftukket af Herrifek 6 ftkr*

2 ft I Portofeuillen No* 2* j i P au illon de Bauchefort, ftukket af de la M arcade. 5 ftkr. 12 Dorne de M ilano, ftukket afp oer. 4 ftkr. 1 2 C hateau de P e r ig n y, ftukket af M ariette, 5 ftkr. 14 M agdalene Kirken. 4 ftkr. H dtel d Argenfon, ftuk ketaf de la M arcade. 4 ftkr. 16 H 6 tel de M o n tm o r en cy, ftukket af Tardieu. 4 ftkr. V eneti anfke Profpecter, ftukket af Brustalon 1 18 Antiqve Profpecter, ftukket af Pfeffel, 4 ftkr 19 E n gelik e Profpecter, ftukket af R ooker. 6 ftkr. 20 R om erfk ep ro fp ecter, ftukket afo ttaviani. 3 ftk-r.» I Profpecter af den indre Vatican, ftukket af dito. 3 ftkr. S2 dito af Y a tica n en, ftukket af M ontagu, 3 ftkr. 23 dito af dito, ftukket a f dito. 2 4 R om erfke Profpecter a fm a n g in i. 2 ftk. 25 Profpecter af M a rie-k irk en i R o m, ftukket a f Barbaza. 26 Profpecter af Y aticans Indre, ftukket a f dito. 3 ftkr. 2 7 R om erfke Profpecter, ftukket af dito. 3 ftkr* 28 Indre Profpecter af V atican, ftukket af Vafi. % ftkr. 2q R om erfke P ro fp ec ter, ftukket af dito Indre Profpecter af Y atican en, ftukket af dito, 31 Profpect a f et Alter, ftukket af dito. 32 Blakfriars Broen, ftukket a f Pirainefi. r ftk. 33 Cajus Ceftius Pyram ide, ftukket a f M onfagu. / 34 C ollonaden ved V atican, ftukket afc igny. 35 dito ved dito, ftukket a f dito. r ftk, 3 6 St. Pauls Kirken i London, ftukket a ff o u r- drinier. [ ftk. 3 7 P lace de Louis XV. ftukket a f le R ouge, r ftk. 38 Profpecter af T rianon og St. Cloud. 2ftkr. 39 Pam philiæ V illæ Profpectus. 40 B erlinfké P rofp ecter, ftukket a f Crophius. 4 ftkr. 41 Profpecter af Haugeri ved C affel, ftukket af M ayr. 2 ftkr, 42 L a grotte de W illh ellm sth a l, a f dito. 1 ftk, 43 Profpect a f Lyftflottet K errnhaufen. 44 dito a f T ra v en th a i, ftukket a f Pfeffel. 1 ftk, 45 dito af M arienlyft, ftukket a f M uller, 1 ftk, 4 6 dito a f dito. r ftk. 4 7 Profpect afe utins Slot og H a u g e, ftukket a f L oven. 48 Palais de la M algrange. 2 ftkr* 49 Chateau de L u n ev ille, ftukket a f Lucas, 5 ftkr. 50 O defchalclii M onum ent* ftukket a f Cuiiego. i ftk, 51 dito af dito, 1 ftk, fia dito af dito 1 ftk* A o 3

3 4 5 ^ Baerelief over Frederik II* ftukket af Wolffgang. 54 M onum ent over Ludvig den Store, dito over Adolph af Sachfen, ftuk. af Ber* ningeroth. 56 EnCathafalq. ftukket af dito. r7 Profpect af en Kirke, ftukket af Toms* J / 58 Profpecter af Chatedralkirken i Brixen. dito af Notre Dam e Kirken. 60 dito af en Kirke. 6 1 Portal af St. Euftachi Kirken i Paris, ftukket af Pally. 6 3 Elevation d une Fontaine publique, ftukket afbeurlier. 63 Projet d u n T om b eau, ftukket af Floding* 64 Chair de la Parroiffe de St. R och, ftukket af PelTard. 65 Project d un Pont Triom phale, af Jardin. 66 dito dito af dito. 67 Havnen i Ancona, ftuk, afvafi. 3 ^ * 68 Et M onum ent, ftukket afboizot. 6q Profil af St. Pauls Kirken, ftukket af Rooker* h q d ito a fd ito, ftukket af diro. 71 Profp. af Eutins Slot og Hauge, ftukket af / Loven. ijrj ditoafdito, ftukket af dito. 3 ftkr. 72 ditoafdito. 74 dito af Slottet Traventhai, ftuk, af Heum ann. i ftk* 75 dito af dito di to. 76 dito af dito dito 77 Profpect af Slottet Traventhai, Kukket af Heum ann. 78 dito af dito di to. 1 ftk* 79 dito afdito dito. 1 ftk* go dito af dito dito* gr di to af dito dito. 1 ftk* 82 dito afdito dito. 1 ftk* 83 dito af en, Hauge i H olfteen, ftukket af Fritfch. 84 dito af Ploens Slot og H a u g e, ftukket af Fritfch. 85 dito fra Slottets Side. 1 ftk* g6 dito fra dito Side. 87 dito af Slottet og Haugen. 1 Stk. (38 Tittus Amphiteatret i Rom, ftukket af Roberts. 1 ftk* gg Verona Amphitheatret, ftukket af Valefi* go Plan de l Hotel de Soiffons, ftukket af le Rouge. g i Rotunden i Rom, ftuk. afrosfi. 92 Profpect af en Bygning i R om, ftukket af Rosfi. 93 Facade a fen dito i dito, ftukket af Romano. 94 Profpect af en Cathafalk i Sverrig, ftukket aflep au tre. 6 ftkr. 95 dito af en dito paa Carl XI. ftukket af le Clerc. 96 Æresport for Frederik V. ftukket af Haas, 97 dito for dito af dito. 98 dito for dito af Halzbécher. 99 Sabinerindernes R ov, ftukket af Gorton* I ftk. 5

4 6 \ 100 JVfonument over Benedict XIV, ftukket af Cigni IO i Æresport for Carl VI. ftukket af Bolmann r ftk. 142 Chrifti Nedtagelfe af Korfet, ftukket af Dorigny. I Portofeuillen No St. Genevieve Kirken, ftukket af Char* pertier. 104 Plan d ecole militaire a Paris, ftukket af Gabriel, 105 ProfpectivifkUdfigt af farame. 106 Æresport, romerfk, 107 Parroisfial Kirken i Paris, ftukket af Collet. 4 ftkr. 103 Sybille Templet i Rom; ftukket af Ferrari, 3 ftkr. 109 St. Yldefons Kirken i Spanien, ftuk. af Petrofchi. 7 ftkr. HO Teatro Scenico nella villa Adriana, ftuk. afbannini. 3 ftkr. I ri Domkirken iparma, af Bannini. 112 Theatret i Palais Roial, ftuk. af Benard 3 ftkr. 113 Chateau de Baurnonville, ftuk. af Lucas 114 Temple des Arts, ftukket af Cordier. 115 Facade og Plan af St Gene vievekirken i Paris, ftukket af Moreau. 116 Æresport for Kaifer Frands, ftukket af Seligmann. 117 Domkirken iparma, 3 ftkr. 12g Den danfke Kirke i London, ftukket af Kip. 1x9 Profpect af Amalienborg, ftukket af Preisler. 120 Æresport for Caroline Mathilde. afbradt. 121 Pallaietb.ag Slottet, af Muller. 122 Profpect af Thorfinge Slot, af ^ritfch. r ftk. 125 dito af dito. 124 dito af Amalienborg, af Lode. 125 dito af Roeskilde Domkirke, af Schulz* 126 Marmorkirken i Kiobenhavn, af Jardin. 4 ftkr. 127 Profpect af Frederiksborg Kirke, affriedlein. t ftk, 128 dito af et kongelig Begravelfeskapelle. 3 ftkr. 129 En Bygning i Lyon, ftukket af Blondel. 130 Hovedfacaden af Vatican. ) begge af 131 Vaticans Pladfen. )Polanzani 132 Profpect af en Fontaine i Trevi. 133 dito afen italienfk Bygning. 134 Marc. Aurels Templet i Rom, ftukket af Specchi. 135 Haugen ved Vatican. i 35 Palais de Caprarole, af Barbault. 1 ftk* 137 Profpect af en italienfk Hauge. 133 dito af en italienfk Bygning. 139 EnTriomphal, ftukket af Rosfi, 1 ftk* 140 En dito af dito, 141 En italienfk Begravelfe. 142 En dito dito. iftk. r

5 s 143 E t italienfk M o n u m en t, ftukket af Rofi 144 E n italienfk Begravelfe, ftukket afmazzoni. 145 E t M o n u m en t i Vatican, r ftk. 146 Kobberftik af T arraval. 147 H otel desm onnoies, ftukket afpoulleau. 1 ftk, ^a fource des A rts, ftukket af Tarraval, i ftk, 149 dito dito, af dito. r ftk, 150 dito dito, af dito. 1 ftk, I5 r E t Venus T em pel, ftukket^af Patte. 1 ftk, 152 Venus G enitrix, et Fyrværk, ftukket af L orrain. 155 E t Venus T e m p e l, af Patte. 354 E t dito af dito. j ftk. 155 E t dito af dito. 156 A m phitheater af H erculaneum, af dito* 157 dito af dito dito, 1 ftk, 158 dito a f d ito f tu k k e t af dito. 359 Arc d et rio m p h e, ftuk. af dito, 1 ftk, 160 dito dito af dito, 1 ftk, 161 dito dito afdito. 16a dito dito af dito, 165 Profpect af Rom. ftukket afdito. 164 E t Slot m ed H auge, ftukket af Taraval, 165 E t M onum ent, ftukket afcanii, i ftk, 166 E t dito, ftukket af dito, 1 ftk, 167 E nhollandfkb ygning. 3 ftkr. 1^8 Arco T rio n fale, ftuk, af Vafi. 169 E n an d en T rio m p h al, afdito, lftk, 370 Begravelfe af Vatican, 1 ftk, J7* E t dito afdito. 172 E t italienlk M onum ent, ftukket af Pozzi. 1 ftk, ] 73 Obelifk paa Karl den i 2tes Fald E n italienfk Obelifk, 175 E t italienfk M onum ent, 176 E t dito dito. 1 ftk, 177 E n rom erfk Obelifk, r ftk. 178 Statue af Carl II. Konge afe ngland. T/9 D ecoration af et hollandfk Slot, 1Itk. ie o Arc T hriom phal, af L orrain. ^3 8r dito afdito, 582 dito af dito. 1 Itk. 183 dito afdito dito afdito. 1 ftk, 1^5 dito, ftuk. afg uaftalla. 186 H otel de Monnois. t ftk. IO7 Vue interieure de St. Genevieve, ftuk. af Poulleau. 188 dito af St. SulpiQe K irk en, af Lucas. 189 dito af St, Pauls K irken il ondon, af Lover. 190 St. Marcuspladfen i Venedig, 191 Facade af D om kirken i Orvietto. J92 T rium phbue i Rom. 193 Profpect af Greenvich Hofpital. 1 ftk, 194 dito af Rom. 195 dito af Neapel. 196 Paralelle af de m eeft berb mtefte Bygnin-, ger r ftk, 197 dito af dito 193 P lan af Bygninger i P a ris, ftuk. af M ojthy i ftk, 199 E n Cathaphalkc ftuk. af M arolt, 1 ftk, 200 Lude vigs Pladfen i Paris, 9

6 IO I Portofeuillen No* 2* 201 Val de Grace Abbediet. 6 ftkr. 202 Slottet du Fresne. 4 ftkr. 203 Hotel de fouloufe. 5 ftkr, 204. dito dito. 2 Stk. ^o5 Sorbonne Kirken. 7 ftkr. ^ 06 Anguftiner Kirken i Paris. 5 ftkr. «07 Plan g Facade af en franik Kirke. - ft dito Og dito afst Genevieve Kirken, ftukket af Sellir. f w n* 209 Paroisfiale Kirken i Berlin, ftuk. af WollT. 7 ftkr Profpecter af Venedig, af Mariefchi. 2.. /> 1 r Antiqve Kaminer, ftuk. af Piramefi. 4 i t k r Entrée d un Labyrinthe, af Taraval Profpect af Ridderfalen paa Chriftiansborg Antique Fontaine, ftuk. afraux, 1 Itk. I, 5 EgyptifcFigur ftuk.»f Fm im Catafalk paa Fredench V. 1 itk. a i7 Profpect af Chriftiansborgs Rxdderfal. 1 f t k - r n ' ^ 1 q Facade af Raadhufet i Lyon. 1 Itk. <2tq St. Lucas Templet, ftuk. af Qua dri. 2 2 o Arfenaiet i Berlin, f t u k. afbufch. 2^1 En italienfk Bygning afbenedetti. 3-itkr, 222 Facade af St. S u l p i c e Kirken 1 Paris, af 223 Ravenet. dito af St. Genevieve Kirken, af 1 araval Antique Portaller af famme. n 225 dito dito af dito. 6 ftkr. 226 Begravelfer og et Chor, af famme. 11 itkr 227 Ludvigs Plads og Statue, ftuk. af Catelin. 4 ftkr. 22g Ornamenter, ftuk, af Bauchardon. 7 ftkr. 229 Fontainer, ftuk. af Hequier. 2 ftki'. 230 Profpect af St. LucaTemplet, ftukket af Quadri. 1 ftk, 231 Plan deraf, af dito. 232 En Fontaine og Sarcophag, ftuk. afcanii* 233 Sarcophager afmartinet. 3 ftkr. 23}. Bygninger i Berlin, ftuk. af Wolff. 17 ftkr. 235 Profpecter af Bygninger, ftuk, af Steidelin 21 ftkr. - I Portofeuillen No. 5, 236 Profpecter af antiqve Bygninger, ftukket af Vivares. 6 ftkr. 237 Fontainer og Begravelfer, ftuk. af Canii. 6 ftkr. 238 Triomphaler, ftuk. afloyer. 2ftkr. 23g dito, ituk. af dito. 240 dito, ftuk. af dito. 241 Frontespicer, ftuk. afpirainefi. 4 ftkr. 242 Romerfke Ruiner af dito. 4 ftkr. 243 Indre Profpecter af romerlke Bygninger af dito. 6 ftkr. 244 dito af dito dito. 6 ftkr. 245 dito af dito dito. 6 ftkr* 246 dito af dito dito. 5 ftkr. 247 Priffon de Dardanus, af dito. 1 ftk, 248 dito dito af dito, 249 dito dito af dito,»50 dito dito af dito. 11

7 12 ^51 Profpect af St. Peters Kirken i Rom, af Pally. 253 dito af Elifabeths Kilde i Saxen, af Heumann. i fik. 5 «dito af St. Maria Kirken i Rom. 2^1 Portal af St. Genevieve Kirken, af 1 anferon.., ncc Profpect af Marmorkirken xkiobenhavn, afrofenberg. 256 dito af dito dito. 257 dito af dito dito. 8 ftkr. oc8 dito af dito dito. J 5g Indre dito af beromte Bygninger, afdaumont. 7 ftkr. 260 Metropolitan Kirken i Rouen, af Berifet. ~6t BSrfeh itonlon, afbellicard., ftk. Ul Profpect afen Bygning lia n s, - S, dito af Skuefpilhufet i Berlin, dito af Lyltflottet SchSnhrun. I ftk Ut dito af Hangen Sans Soocym. m. ro ftkr. 1&6 Bygnings Prolpecter, Itnk. af Corvmns. <$ftkr. 257 dito dito, af Hertel. 4 ftkr. Profpect af Feuillades Monument 1 ftk 269 dito af M a rm o rk irk e n 1 Kiobenhavn, af Rofenberg. Tftk. 270 dito af dito dito. sitkr dito af Tarquins Hulen. 1 itk 272 Portal, ftak. af Taraval. Prolpecter af Hotel Royal des Invalides, ft.uk. af Lucas. 6ltk. 27A Kobbere af famme Bygning, ftuk. af dito. " 6 ftkr. 4 v T 275 dito dito af dito, ftuk. af Avelme og Lucas. 7 ftkr. 276 Decorationer af forfkiellige Slags, g ftkr. 277 Antique Basreliefs m. m. 5 ftkr. 278 Decorationer til Kirker. 7 ftkr. 2^9 Antique Basreliefs m. m, 10 ftk. 2 JJ0 Decorationer for Kirker 7 ftkr. I Portofeuiilen No. 6. 2g i En ftor Plan af Bordeaux, 2 2 Plan af Éutin Slot og Hauge, 283 Friderich Vtes Statue, ftuk. uf Heckel*. 284 ^ito ^ito af dito. 285 dito dito af dito. 286 Peters Templet i Vatican. 287 Facade af en franfk Kirke, fluk. afbarabé. 288 ^ito af Domkirken i Majland, 289 Cardinal Richelieus Begravelfe. ago Planer af de beromtefte Kirker, af Bouchard. 291 Facader af Bygninger, af Daumont. 4 ftkr. 292 Portaler af dito, af Hertel. 6 ftk. 293 Terme di Tito, ftuk. af Pirainefi. 294 Palais Archiepiscopal de Bourges, af Lucas. 295 Bygningsplaner, 296 St. Sulpice Kirken, 297 Et Palais i Berlin, ftuk. afmerz, 9 ftkr. 298 Theatre de Lyon. 4 ftkr. 299 St. Estienne Kirken i Touloufe, af Lucas. 5 ftkr. 300 Michaelis Kirken i Hamborg, at Rolfffen. 3 ftkr. 13

8 goi 14 * B io a * * Antiquer af Tarquins H ulen. 4 ftkr. Begravelfes-Kapelle, af Jardin. 2 ftk. dito dito af dito. 2 ftk. Facade af St. Genevieve K irken, af Sellier. Catafalk paa Fred. V. Plan, af Bregentved H auge, af Haas. Prolpect og Plan af Vatican. Paroisfial Kirken i Berlin, af Wolff. 3 f t k r * Jerufalems Kirken i dito, af dito. E n Hofpitals Kirke i Berlin, af Wolff. 4 ftkr. Bygnings - Decorationer. 6 ftkr. I Portofeuillen No. 7. Diimonts Oeuvres d'architecture. 12 Heft. 217 Kobbere. ] Portofeuillen No. 8* Et Hefte af bemeldte Verk. 13 ftk. E t dito af dito. 1 E t dito af dito, z s ftkr.» E t dito af dito. 5 ftk. et dito af dito. g ftk. E t dito af dito. 27 ftkr. E t dito af dito. 14 ftkr. E t dito af dito. 14 ftkr. Antique Bygninger, ftuk. af Daumont. Facader og Planer af Bygninger, ftuk. af forfkiellige. <3itk. 323 A fdum onts Værk et Hefte. ^4 ftk. 324 Af dito dito et Hefte. ig itkr. 325 Profpecter af Daumont. 6 Itkr. 326 dito af Byen Frankfurt, g ftkr. I Portofeuillen No. 327 dito af Fyrværkerier og Illuminationer, anbragt paa de meei't berdmte Bygninger illo m, Venedig m. v. 183 ftkr. I Portofeuillen N o.io. 028 Blakfriars B roen, ftuk. af Pirainefi. 529 dito, ftuk. af Balduin. 1 ftk, 350 dito dito, af dito. 331 Ludvig den Stores Statue, af Tb om asfin. 332 Miufolée du marechal de Saxe, af Mechel. 333 Hendrik IV. Statue, af Briffart. 334 Louis XIV. Statue, af Tardieu. 335 Louis le G rand, af le Pautré. r ftk. 336 Profeffor Widewelt, af Preisler. 16 ftkr. 337 Den Viife, ftuk. af Stolzel. 1 Stk. 30g Hiftorifk Stykke efter Rubeis Malerie. 339 Friderik II. Ankomft i Elyfium, af Hubner. 340 Den barmhjertige Samaritaner. 341 David dræber G oliath, af Lym ann. 342 dito dito af dito. 15

9 I Et bibelfk Stykke. 1 ftk, ^44 Et dito dito. o j r Et dito di to. 346 Et andet dito dito, efter Grosfis Malene *A7 Jacob IIL Formæling, af Friz. -48 Danflt hiftorifk Stykke, af Preisler. "* -49 dito nito dito af dito. 250 dito dito dito af dito. Bacchus Feft, ftuk. af di to. ~^2 dito dito af dito. 555 dito dito af dito. t ftk. x u dito dito af dito. 1ftk ^ Hiftorifk Stykke, ftuk. a* Smtes. 1 ItK Bibelfk Stykke efter Kubeis Malene ftk, l heureufe Rencontre, af Preisler. 1 Itk, oro dito dito af dito, 2ftkr. ocn La baigneufe Surpriie, efter Boucher, I ftk. _ r T7fT irf ^60 Alexanders Indtog i Babylon, af v.oiii. 5 I i t k *, _ T T* 061 Lot avec fes Filles, efter Raphael Urbm. *62 Hiftorifk Stykke, efter RubeiS, 363 Sufanne i Badet, efter de Troys Malerie, 1 f t k. 264 dito dito. 265 Chrifti Lidelfeshiftorie g ftk. 566 Clirifti Nedtagelfe af Korfet, efter le Brun, ^67 Jomfrue Marie, efter Lamberti. 1 ftk, 368 Bibelfke Stykker, efter Rafael Urbin. 369 Et dito efter Rembrandt. 370 Et dito, ftuk, af Baurenfeind. 371 dito af famme, 372 Jomfrue Marie. 373 dito dito efter la Hyre 1? D a s mannfiichtige Fr.iuenzimmer. 1 f t k. 375 Jofephs Flugt, afherrifet. 376 Sufanne i Badet, af Taraval. 377 Bibelfk Stykke, af Prinds Frederik. 378 Marinas Forræderie. 379 Carricatur over England. 3go Bibelfke Stykke, af Benedetti. 3 ftkr Kirke - Decorationer af Cochin. 7 ftkr. Ceres og Bachus. 383 Den farnefifke Tyr. 384 dito dito. 385 Les Chevaux du Soleil, af Thomasfin. a ftkr Apolios Bad, af Thomasfin. 387 Jacobs Drom om Himmelftigen, af Muller 3 ftkr. 338 Allegorifke Stykker over Loui s XV. 3 ftkr, 389 Aarstiderne, ftukket af Ridinger, 4 ftkr 390 Mufiken, af dito. 4 ftkr Characteriftifke Stykker, af dito. 3 ftkr. 392 Sandferne, af dito, 3 ftkr. 393 dito af dito, 3 ftkr. 394 Sommer-Fornoielferne, af dito. 4 ftkr, 395 Aarstiderne, af dito. 3 ftkr. 396 Landftykke, ftuk. af Rugenda9. 411kr, 397 dito af dito, 4 ftkr, 398 Familiefcener, efter Longhi. 3 ftkr, 399 Den ulykkelige Familie Calas, af Dela* foffe, B

10 18 j qo L e couché de la M a rié e, a f M o re a u, * K ro n p rin d s F re d e rik s m y n ftre n d e G ard e, a f H aas. 1 ftk F a m iliefc e n e, e fte r C ro p h iu s. I Portofeuillen No*l i* L a fain te V ie rg e, ftu k k e t a f So rn iq u e. 404 R efevitz og M u n te r, ftu k. a f Preisler* 1 ftk r. 405 C a ro lin e W a lte r, ftuk. a f C leve. 2 ftk r, S ty k k e r e fte r R a p h a e l U rb in. 3 ftkr. 407 Jo m fru e M a rie, C o rreg g io m a le n d e fin K o n e og B a r n, ftuk. a f Rosfi In n o c e z X lf. e fte r B ig ean d. 2 ftk r. 410 L o rd L oval. 411 A le x a n d e r R o iflin, ftu k k e t a f F lo d in g V o lta ire og M u n k e n, a f L å n te L o re n z S p e n g le r, a f H a a s. 414 H e r tu g C h riftia n a f A u g u fte n b o rg, a f L a h d e H e r tu g A d o lp h a f W eiffen-fels, a f B e rn ig e ro th G e n e ra l B ofe, a f dito G o u v e rn e u r C a p ita in F r i s, a f H a id, x ftk L a n d fk a b s -P ro fp e c te r a f H e r te l. 3 ftk r, R a n e la g h H o u f e, a f B ow les P ro fp ect a f C o q u e d a h l, a fm iille r. 3 ftk r, 421 dito af B re g e n tv e d, a f dito. 3 ftkr L an d lk a b s - P ro fp e c te r, a f d e W it, g ftkr. 443 L a n d fk a b s -P ro fp e c te r, a f W eig el. 6 ftkr dito dito, a f W olff. 6 ftkr P ro fp e c te r a f W ag n er. 6 ftkr dito a f V an d fald et ved C affel, a f M a y r, 4 ftk r T h e C ascade a n d G ro tto, a f R o o k e r, 428 T h e n e u B u ild in g a n d S h ru b s H ili, a f C a n n o t T h e G re a t L a k e n e a r th e L o d g e, a fa u - ftin. r ftk T h e B ridge over th e V irg in ia R ie v e r, a f S a n d b y e, T h e M o a t I s la n d, a f V iv arez. 432 T h e N o rth Side a f th e V irg in ia R iv e r, a f Sandbye T h e W in d fo r P a r k, a f M afo n. 1 ftk.' L a n d lig e P ro fp e c te r, ftuk. a f W ag n er. 6 ftkr dito dito a f dito, g ftkr, dito B ille d er af fa m m e, 6 ftkr, L a n d fk a b s -P ro fp e c te r a f fa m m e. 4 ftk r, dito dito a f dito, 6 ftkr. 4 g g M a rm o rk irk e n i K io b e n h av n, a f Jardin* 7 ftkr R o lf K ra g e, a f H aas, 1 ftk, 441 P la n a f Paris. 1 ftk, dito a f dito. 1 ftk, dito dito. 1 ftk, dito a f B ath, 1 ftk, dito a f P etersborg, 1 ftk, dito a f A m fterd am. 1 ftk» dito a f L y on dito a f K om og A m azo n e, 1 ftk, 449 dito a f dito. 1 ftk, B 3

11 Plan af Rom og Omegn, i fik. 451 dito af dito diio. 452 dito af dito. af Petrofchi, 453 dito af Florenz. 454 dito af Livorno. 455 dito af Neapel. 1 ftk 456 dito af Hamborg. 457 dito af dito dito af Oran. 1ftk. dito af Fontaine-Bleau. 1 ftk* 460 dito af Campiegne. 461 dito af Mendon. 462 dito af Utrecht. 465 dito af Hag. 454 di to af Bologne. 465 dito af Frankfurt. 466 Profpect af Casfler Bierg. 1 ftk, IPortofeuillen No Samling af antiqve Ornamenter, Figurer og Grupper. 121 ftkr. I Pørtofeuillen N o. i Perfpectivifke og andre Kobbere af Bygninger i Italien, Frankrige m, v. 85 ftkr. I Portofeuillen N o. 14* 469 Hydraulifke og mekanifke Kobbere. 43 I Portofeuillen No. 15. <70 Det danfke Kongehuus, ftuk, af Clemens 6 ftkr. 471 Det danfke Kongehuus, ftuk, af dem ens, 6 ftkr. 472 dito dito. 6 ftkr. 473 dito dito. 6 ftkr. 474 dito dito. 6 ftkr. 475 di to di to. 6 ftkr. 476 dito dito. 6 dito. 477 Juliane Marie, 478 Struenfe. i Itk. 47g dito, lftk. 480 Lavater. i ftk, 481 di to. 482 dito. 485 dito. 484 Apoftlerne af Louyemont. lostkr. 485 Beromte Perfoner og Konger. 33 ftkr. 436 Fyrftelige Hesfifke Perfoner, af Weife, 487 Widewelt, af Preisler. 4^8 Danfke Konger, af Haas. 7 ftkr. 489 Preusfilke Konger, af Berger, a ftkr. 490 Cramer, Munter, Refevitz og Gellert, af Preisler. 4 ftkx*. agi Characteriftifke Kobbere. i6ftkr. 392 Spengler, af Muller. 3 ftkr. 495 Nonnotte, af Daulle. 1 ftk, 494 Georgius Hoft, af Haas. 495 Marezoll, af Schmidt, 1 ftk, 496 Egede, af Haas. 1 ftk, 497 dito 4g8 Pius XI. 499 Nicolas Bielke. 500 Thomas le Seur. 501 Kobber, af Muller. 5 2 Servandoni. [ ftk. 503 Ernft Jochim af Weftphalen, 31

12 Comteffe la Motte, r ftk. 605 Drakenberg. 506 Oppenheimer. 1 ftkr. 507 Norkros. 5o8 Magdalene Morelli. 509 Kobberftikker Moller. ' 51 Admiral Hoppe. 5 n Jofeph von Sonnenfels, 512 Frederik Reifer. 513 Clemens XIII, 514 Maler Bernin. 5 i 5 Michel Angelo Merigi. 516 Michel Angelo Bonarotti. 517 Clemens XIX. 5 i 8 Prof. Korkholt. 5 i 9 dito Pasch. 520 Tycko Brache. 521 M unken Leonard. 522 Fredrik Boje, 523 Kiobmand Romer. 524 Grev af Schaumburg, 525 Gellert. 526 Præft Fidler. 527 Jomfrue Marie. 528 Clemens XIV. 529 dito. 53o dito. 532 Beromte Jurister, 6 ftkr. 532 Fredrik den Store. 535 Marcius Aurelius Statue, 1 ftk* 534 Marcus Curtius Statue. 1 ftk, I Portofeuillen No Den bodfærdige Magdalena, eftelebrun, 536 Jomfrue Marie, i ftk, 537 dito. 538 dito. 539 dito. 540 En af Apoftlerne. 541 Clemens XIV. 542 M unken Leonard, 543 Jomfrue Marie. 544 Masquerade å la G reque, af Bosfi, 9 ftkr. 5^5 Allegorifke Kobbere. 3 ftkr. 545 dito dito. 5 ftkr. 5^7 Antiquer. 6 ftk. 548 Figurer, af Piacetta. 2 2 ftkr, 549 dtto af dito dito af Muller. 4 ftkr, 551 dito affuchs. 552 dito af Hertel. 5 ftkr. 553 dito af Schmidt. 5 ftkr, 554 dito af Fuchs. 555.dito af Muller. 23

13 F igurer, af M uller dito. 558 Grupper, af Schmidt 4 ftkr. 5 5$ Characteriftifke K obbere, af Bardon. 7 ftkr. 560 Louis XV. efter Cochins M alerie. 561 En Tyrkinde. 562 F igurer af H erz. 6 ftk. 563 dito af dito. 5 ftk. 564 I ragter af geiftlige Ordener. 14 ftk. 565 Figurer, 6 ftk. 566 dito 6 ftk. 567 dito af Herz. 4 ftkr. 568 Charakteriftifke Kobbere. 569 Figurer, 6 ftkr Grupper. 571 Charakteriftifke Kobbere. 4 Itkr. 572 dito. 5 ftkr. 573 dito. n ftkr. 574 dito 4 ftkr. 575 dito I Portofeuillen No. 17* 576 Allegorifke og andre Kobbere. i5 6 S tk r. I Portofeuillen No G rupper, O rnam enter, A ntiquer, Vafer, Figurer m. m. af forlkiellige Kunftnere. 56 H efter, I Portofeuillen No. 19* 578 O rnam enter, Vafer, F igurer, Begraveli'er, Fontainer m. m, af forlkiellige Kunftnere. 47 Hefter, I Portofeuillen N o O rnam enter, Profpecter af antique Bygninger og af Landfkaber, Vafer, Begra- velfer m. m. af forfkiellige Kunftnere. 45 o Stkr. I Portofeuillen No* R u in er, O rnam enter, Vafer, Arabesquer, M onum enter og antique K obbere, af forlkiellige Kunftnere. i z H efter. I Portofeuillen No. 22* 581 O rnam enter og Decorationer af forfkiel lige Kunftnere. 15 Hefter.

14 å6 27 I Portofeuillen N o/23/ I Portofeuillen No. 28* 5C2 Antique O rnam enter og Decorationer af beromte Kunftnere. 25 Hefter. 5g7 O rnam enter, Vafer og architektiikekob* bere af forfkiellige Kunftnere. 38 H eft, I Portofeuillen No Antique O rnam enter, G rupper, Ruiner, D ecorationer og Profpecter af forfkiel- lige berom te Kunftnere* j 6 Hefter. I Portofenillen No. 25* 584 Architectilke Kobbere af forlkiellige Kunftnere. 55 Hefter. I Portofeuillen No Engelfke, franfke og italienske Profpecter og architektiike Kobbere af forfkiellig e Kunftnere. 264 ftkr. I Portofeuillen No* 27* 536 O rnam enter, V afer, Fontainer og alle- gorilke Kobbere m. m. af forlkielfige Kunftnere. 43 Hefter. I Portofeuillen No. 29* 588 Figurer, G rupper og O rnam enter og allegorifke Kobbere af forfkiellige Kunftnere 36 H efter. I Poriofeuillen No. 30* 589 E t ftort Kobber af Friderik V. Statue, tegnet af Sally, og ftukket af Preisler. 5QO E t dito dito af dito dito. 5gi E t dito dito af dito dito. lftk. 592 E t dito dito af dito dito. 5g3 To dito dito af dito dito. 3 ftkr. Skilderier i Rammer. 594 Kobberftik af Ludvig den 14de og de ved den franfke Revolution mærkværdige Perfoner efter de la Place ved Coqueret, m ed Glas i forte Ram m er. 188 ftkr. 595 af dito i forte R am m er uden Glas. lo ftkr.

15 Chriftian den I, II. 3 og IV. ftuk. af Haas. 4 ftkr. 597 Chriftian Gyldenlove og Frederik II. af diro. 598 Frederik III og IV. af dito. i forgyldte [>Rammer med Glas. 599, Et Kobberftik i forgyldt Ramme og Glas, t ftk. 600 Et dito dito. 601 To dito i dito. 602 Fire ftorre dito dito i forgyldt Ramme og Glas. 4, ltkr. 603 Et Kobberftik, ftuk. af Arveprinds Frederik. 604 Voltaire, ftak. af Haid. J)iftore lake-, rede og forgyldt Ram. vm edglas. 605 Et Kobberftik, ftuk. af Picard 606 Et dito af Petitot. 607 Et dito af Daumont. i forgyldte 608 Sokrates, ftuk. af Clemens. Rammer 609 Kobberftik afruiner* med 610 dito af dito. Glas for. 611 Et Kobberftik. 612 Et Kobberftik paa Atlas, 613 Et di to. 1ftk, 614 En Tegning, 6 15 To Malerier paa Glas, uden Ramme, 615 EtKobberftik,ftuk, afedelink forgy]jf( <517 Et dito af Creuze. ) Rammer 6ig Et dito Familiefcener. JmedGlas. 619 Profpect af Tarquins Hulen, uden Glas i forgyldt Ramme. 620 Landfkabsprofpect, ftuk, af Jampiccoli. 1 ftk, 621 Et Kobberftik, ftuk. af Sayer. 622 Landfkabs - Profpect, efter Ricci. uden Glas. 623 Et Kobberftik, af Schmuzer. 624 Et dito, ftuk. af Lånte. 625 et ftort dito, eftergreuze, 626 et dito dito afsimouneau. 1ftk. i forgyldt 627 Stor Tufktegning af Stanley,, Ramme 628 dito dito af di to. I med 629 dito dito af dito. Glas, 630 Kobberftik af Haas. 631 To ftore Kobberftik, ftuk. af dito og Preisler. 2 ftk. 632 Kobberftik, ftuk. afhaas 635 Et ftort Kobberftik, ftuk. af Cunego, 1 ftk, 654 Et dito dito af famme. 1 ftk, 635 Et dito, afchodovieki. 1 ftk, 736 Et dito af Haas. iftk.

16 rm ^ EtPaftelmalerie. Et dito dito, Et Kobber ftik af Frederik V, Statue, af Preisler. Et Kobberftik, ftuk. af Sintzenich. Et M alerie. af Arveprinds Frederik. Et Malerie af den gamle Hiftorie. Et andet Malerie. Et dito. Hovedftykke af Frid. V. i Gibs EtM alerie paatræe. Rammer med Glas* <547 Fiirkantede forgyldte. 648 dito dito. 649 dito dito. ' i forgyldt Ramme med Glas. forgyldte Rammer uden Glas. 557 Fiirkantede forgyldte. 658 dito di to. 659 dito dito. 660 dito fort beitfet, 661 Stor fiirkantet forgyldt. 1 ftk, 662 dito dito dito. 663 Et Malerie uden Ramme, 664 E t ftort Landikabsmalerie uden Ramme, 665 Et dito dito uden dito. 666 To lofe fammenrullede Malerier paa Lærred. 667 En forgyldt Speilramme. 668 En forgyldt Skilderieramme. 669 l Paquer Tegninger af Ornamenter. Figurer m. v. Rammer uden Glas. (550 Fiirkantede forgyldte. 5 ftk. 651 dito dito, aftk, 652 dito dito. 2 ftkr* 653 dito dito. 654 dito dito. 655 dito dito. 1 ftk, <556 dito dito,

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Catalog over Malerier, Studier og Tegninger tilhørende Dødsboet efter Arkitekturmaler M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 7, December 1903, Tegningerne Kl. 10, Malerierne Kl. 12, i Fri Udstillings

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Rekord-oversigt. Danske rekorder senior kortbane

Rekord-oversigt. Danske rekorder senior kortbane Rekord-oversigt Danske rekorder senior kortbane Damer 50 m fri Jeanette Ottesen 1987 00.24,02 14-12-2008 Rijeka, Kroatien 100 m fri Jeanette Ottesen 1987 00.51,95 15-11-2009 Berlin, Týskland 200 m fri

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

Materialet forsøger at aktivere elevernes forforståelse for fransk sprog og kultur i form af oplysninger, spil og opgaver.

Materialet forsøger at aktivere elevernes forforståelse for fransk sprog og kultur i form af oplysninger, spil og opgaver. Til fransklæreren Kære fransklærer! Dette materiale kan du bruge til at præsentere fransk som 2. eller 3. fremmedsprog for eleverne i 5., 6 eller 7. klasse inden de vælger om de vil have fransk. Mange

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Champs-Elysées & Triumfbuen... 5. Sacré Coeur & Montmartre... 7. Eiffeltårnet... 9. Les Invalides... 11. Notre Dame... 13. Versailles...

Champs-Elysées & Triumfbuen... 5. Sacré Coeur & Montmartre... 7. Eiffeltårnet... 9. Les Invalides... 11. Notre Dame... 13. Versailles... 2 Indholdsfortegnelse Champs-Elysées & Triumfbuen... 5 Sacré Coeur & Montmartre... 7 Eiffeltårnet... 9 Les Invalides... 11 Notre Dame... 13 Versailles... 15 Louvre &... 17 Parc de Prinses... 19 3 4 Champs-Elysées

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

10. 0 k las a ses e t u t r 22.-27.. ma m rt r s t 2 013 1 1

10. 0 k las a ses e t u t r 22.-27.. ma m rt r s t 2 013 1 1 10. klasses tur 22.-27.. marts 2013 1 Så nærmer tiden sig, til vi skal til Berlin. Vi skal opleve både stort og småt, historisk og kulturelt og lære en masse om byens liv, kendetegn og betydning som én

Læs mere

Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse

Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse Français Formidable - fransklærernes foretrukne Formidable er udkommet i en ny udgave Français Formidable som tydeligt afspejler de nye Fælles Mål og de nye mundtlige

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

PALADSER I ST. PETERSBURG

PALADSER I ST. PETERSBURG PALADSER I ST. PETERSBURG De Luxe klasse tour 5 dage / 4 nætter DAG 1 Ankomst til lufthavnen Pulkovo. Møde i nærheden af flyet. Eskorte gennem paskontrol. Transfer til hotellet. Vi mødes med en velkommen

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 y istandsat kontor til leje fra 157 m² 2.184 m². Kan lejes etagevis eller som et domicil med mulighed for butik. Se indretningsforslag. fred

Læs mere

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk RMIG RM Papirkurve 1108B www.rm-papirkurve.dk Serie 200 Se flere farver på www.rm-papirkurve.dk RM pick-up til affaldssortering, Type 223 (14 liter) mat sort (RAL 9011) fx til batterier eller organisk

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1912b

J.F.Willumsens Notesbøger 1912b [rødbrun notesbog påtrykt Notes OG J. CHR.PETERSENS PAPIRHANDEL, uden datoinddeling, skrevet både med pen og med blyant] Før dateringerne The Burlington Magasine 17 old Burlington street London W. Hr.

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Em il Birke lan d Klin torp

Em il Birke lan d Klin torp CURRICULUM VITAE Em il Birke lan d Klin torp PERSONLIG PROFIL Fødselsdato: 8. juli 1982 Adresse: Nyborggade 11G, 10. sal, lejlighed 328, 2100 København Ø Mobiltelefon: +45 28135041 E-mail: emilbk@emilbk.dk

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

HELE VErDEn i Én BUtik. Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gardin og rejseguider

HELE VErDEn i Én BUtik. Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gardin og rejseguider HELE VErDEn i Én BUtik Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gardin og rejseguider Her i vores nye katalog kan du se et lille udvalg af vores store sortiment. Nordisk Korthandel er den alsidige specialist,

Læs mere

Var det noget med en miniferie?

Var det noget med en miniferie? Var det noget med en miniferie? - Så er her et forslag med natur, kultur, historie og gastronomi 2013 WLT, Mogens Kattenhøj Foto: I. Kattenhøj, Luftbrrücke Museum, Shifferkrug. Tyskland er et pragtfuldt

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1.

Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875 1875-1876 1876-1877 1877-1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Anne og Pascal Guignet ved deres Vingård

Anne og Pascal Guignet ved deres Vingård Inde i et af de Franske vin hjerter ejer og driver Anne & Pascal Guignet en vingård på 9 hektar. Nærmere bestemt er vi i Juliénas en lille kommune med appellation, som et af de bedste vindistrikter i Beaujolais.

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Mogens W. Brolin www.sommerlege.dk August 2015. En introduktion til coaching kommunikation For August 2015

Mogens W. Brolin www.sommerlege.dk August 2015. En introduktion til coaching kommunikation For August 2015 Mogens W. Brolin www.sommerlege.dk August 2015 En introduktion til coaching kommunikation For August 2015 Konfliktforebyggelse Introduktion til Coaching Coach Assistent i en idrætsklub Værktøjer til personlig

Læs mere

AGERBÆK HOTEL. Velkomst

AGERBÆK HOTEL. Velkomst - vinkort AGERBÆK HOTEL Velkomst Abrikos, alkoholfri 15,00 FRANKRIG Concert de Paris, Peche Concert de Paris er en mousserende vin med en vidunderlig smag af fersken 20,00 SPANIEN Miquel de March, Cava

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

SYM KAtalog WWW.SYM.DK Jet4 R

SYM KAtalog WWW.SYM.DK Jet4 R SYM KAtalog WWW.SYM.DK Jet4 R SYM Jet 4 er uden tvivl den flotteste scooter på markedet med sin sporty og dynamiske karakter. Med dens aggressive profil og en motor der gør en forskel byder SYM Jet 4 op

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere