GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur

2 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i kommunen og i regionen? Med andre ord: Hvor ligger Gladsaxes erhvervsdemografiske styrker? For at besvare disse spørgsmål og give inspiration til Gladsaxe Kommunes virksomhedsservice, målretning af den fremtidige erhvervsstrategi i kommunen, samt som led i kortlægning af Region Hovedstadens klynger og værdikæder i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) har Copenhagen Capacity udarbejdet dette overblik over erhvervsdemografien i Gladsaxe. Rapporten analyserer en række udtræk af erhvervsdemografiske registerdata fordelt på 33 hovedbrancher i fra Danmarks Statistik og Experian og sammenholder Gladsaxe Kommunes generelle erhvervsdemografi med Region Hovedstadens samlede erhvervsdemografi. Det skal dog holdes for øje, at senest tilgængeligt data er fra 21 (29 for omsætningsdata), hvilket betyder, at senere opkøb, nedlukning og flytning af virksomheder ikke er medregnet i analysen. Analysen udgør et af de første skridt i SPI-projektet (se figur 1) og udarbejdes af Copenhagen Capacity til de 15 kommuner, der er partnere i projektet. Denne rapport er udelukkende baseret på erhvervsdemografiske data og forholder sig dermed udelukkende til erhvervsdemografi og ikke til klynger. Figur 1 Analytiske skridt i klyngekortlægningen i SPI-projektet Analysen anvender brede branchekategorier, der kan dække over flere specifikke erhverv, og giver et overblik over regionens erhvervsstruktur. Det gælder også brancher, der er vigtige for det lokale erhvervsliv, men som ikke nødvendigvis er globalt konkurrencedygtige, hvilket ellers er i fokus i SPI-projektet. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 2

3 ,4,8 1,5 2,3 2,1 3,2 3,5 5,2 5, 5,3 6,1 8,1 8,3 1 12,5 12, 11,1 1.1 Region Hovedstadens erhvervsdemografiske struktur Hovedstadsregionen har over 9. beskæftigede Som en typisk hovedstadsregion findes mange arbejdspladser indenfor offentlige og sociale serviceydelser samt oplevelsesindustri 5 % af regionens omsætning kommer fra handels- og transportbranchen Region Hovedstaden har over 9. beskæftigede fordelt på over 22. virksomheder og organisationer (inkl. enkeltmandsvirksomheder), hvoraf størstedelen kan karakteriseres som små- eller mellemstore. Erhvervsstrukturen i Region Hovedstaden er som enhver anden hovedstadsregion præget af et højt antal arbejdspladser og virksomheder inden for offentlige og erhvervsrelaterede serviceydelser (herunder sociale institutioner, finansieringsvirksomheder mm.), oplevelsesindustrien (herunder hoteller, kultur- og fritidsorganisationer mm.) samt handel (se figur 1 og 2). Sidstnævnte virksomheder og/eller organisationer er typisk lokaliseret i hovedstadsregioner med mange hovedsæder for offentlige institutioner og internationale virksomheder. Udover klassiske hovedstadsbrancher er erhvervsdemografien i Region Hovedstaden især karakteriseret ved mange virksomheder indenfor hovedbrancherne: Finansiering & forsikring (12 % af virksomhederne i regionen), Rådgivning mv. (8 %), Ejendomshandel mv. (8 %), samt Bygge & anlæg (5 %), It- & informationstjenester (5 %), og Reklame & erhvervsservice (5 %). Figur 2. Antal virksomheder i Region Hovedstaden fordelt på brancher (21). Decimaltal angiver procentsatser Antallet af virksomheder i regionen afspejles i nogen grad af antallet af arbejdspladser (figur 3), der koncentrerer sig i hovedbrancherne: Bygge & anlæg (5 % af regionens ansatte), Finansiering & forsikring (5 %), Rådgivning mv. (5 %) samt It- & informationstjenester (3 %). Ligeledes findes en del arbejdspladser i hovedbrancherne Transport (6 %) samt Operationel service mv. (5 %). Det skal dog tages for øje, at antallet af arbejdspladser i registerdata, er opgjort som antallet af ansatte udover virksomhedsejeren. Enkeltmandsvirksomheder er således registreret med ansatte. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 3

4 ,4,8 1,2 1,2,5 1,1 1,4,6 1,1,6,4,5 1,6 3,3 2,5 2,2 1,6 2,4 2,5 3,5 3,4 2,6 4,1 5, 5,3 mia. kr. 33, 15,9,4,9,4,6,6,5,8,7,5,4 1,5,9,9,7 2,3 1,8 1,6 3,1 3,2 4,8 5,5 5,1 5, 5,3 5,3 14,5 31,7 Figur 3. Antal ansatte i Region Hovedstaden fordelt på brancher (21). Decimaltal angiver procentsatser I 29 havde virksomhederne i Hovedstadsregionen en samlet omsætning på godt 1,3 billard og fordelingen mellem brancher er illustreret på figur 4. Handel tegnede sig med en omsætning på mere end 435,5 mia. kr. for 34 % denne omsætning, og er dermed uden sammenligning den branche, der har den største omsætning i regionen. Dernæst afspejler omsætningsgraden sig i høj grad i de brancher, der har en høj andel af virksomheder og arbejdsplader i regionen. Således udgjorde branchen Transport 16 % af regionens totale omsætning, Rådgivning mv. lidt over 5 %, Bygge & anlæg knap 5 %, It- & informationstjenester 4 % og Reklame & erhvervsservice ca. 2,5 %. Figur 4. Omsætning i Region Hovedstaden fordelt på brancher (29). Decimaltal angiver procentsatser GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 4

5 ,4,9 1,2 2,5 2,7 4,2 4,8 5,5 6,8 5,5 8,1 7,8 1,9 1,7 1,8 14,4 2 GLADSAXE KOMMUNES ERHVERVSSTRUKTUR Gladsaxe Kommune har flere end 62 virksomheder og organisationer Medicinalindustrien rummer 1 % af kommunens arbejdspladser 68,7 % af kommunens omsætning stammer fra handel og medicinalindustri Gladsaxe er med omkring 36. arbejdspladser fordelt på godt 6.2 virksomheder (inkl. enkeltmandsvirksomheder) og organisationer en af landets største erhvervskommuner (21). Samtidig er kommunen kendetegnet ved at have relativt mange store og prominente virksomheder. Virksomhederne i kommunen fordeler sig på en bred vifte af brancher, men der ses særligt mange indenfor Handel (inkl. detailhandel), Finansiering og forsikring, Bygge og anlæg, Rådgivning mv. samt It- og informationstjenester (figur 5). Figur 5. Antal virksomheder i Gladsaxe Kommune fordelt på brancher (21). Decimaltal angiver procentsatser Antallet af arbejdspladser ii fordelt på brancher ses på figur 6. Det ses, at fordelingen af arbejdspladser i nogen grad afspejler fordelingen af virksomheder på brancher. En stor del findes således indenfor Handel, Bygge og anlæg, Rådgivning mv. samt It- og informationstjenester. Dertil ses også store koncentrationer indenfor Medicinalindustri og Kemisk industri. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 5

6 ,8 1,2,5 1, 1,3 1,7 1,6 1,3 2,9 mio. kr. 3,9 5,3 8, 31,4 37,3,4,5 1,3 1,4,9 1,,9 1,,5 2,5 2, 3,1 2,6 2,8 4,3 4,3 5,7 5,2 1 28,1 Figur 6. Antal ansatte i Gladsaxe Kommune fordelt på brancher (21). Decimaltal angiver procentsatser ,6 13, I 29 havde virksomhederne i Gladsaxe Kommune en samlet omsætning på 9,7 mia. kr., hvoraf den største del kan tilskrives Handel (37,3 %) og Medicinalindustri (31,4 %). Dertil bidrager særligt Bygge og anlæg (8, %), Kemisk industri (5,3 %), Rådgivning mv. (3,9 %) samt Maskinindustri (2,9 %). Omsætningens fordeling på brancher i 29 ses på figur 7. Figur 7. Omsætning i Gladsaxe Kommune fordelt på brancher (29). Decimaltal angiver procentsatser GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 6

7 3 KOMMUNENS REGIONALE STYRKER Gladsaxe Kommune er i forhold til regionen særligt stærk på kemisk industri, medicinalindustri samt maskinindustri Udover at skabe overblik over kommunens erhvervsstruktur ved at se på fordelingen af virksomheder, arbejdspladser og omsætning internt i kommunen, er det ligeledes undersøgt, hvordan erhvervsstrukturen forholder sig til regionen som helhed. Resultaterne fra denne analyse viser kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner i forhold til regionen. De brancher, som kommunen på denne måde er særligt stærke, kan være sammenfaldende med de brancher, der har stor betydning internt i kommunen; men de behøver ikke at være det. Analysen peger på, at Gladsaxe Kommune i forhold til regionen er dominerende indenfor kemisk industri, medicinalindustri samt maskinindustri (21). 3.1 KEMISK INDUSTRI Gladsaxe har mere end 7 gange så mange ansatte i kemisk industri end regionen Branchen omsatte i 29 små 5 mia. kr. svarende til 5 % af kommunens samlede omsætning 25 % af kommunens eksportværdi stammer fra den kemiske industri Branchekoden Kemisk industri omfatter omdannelse af organiske og uorganiske råmaterialer ved hjælp af en kemisk proces og dannelse af produkter. Herunder ses fremstilling af industrigasser, farvestoffer og pigmenter, andre organiske og uorganiske basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter samt plast i ubearbejdet form. I Gladsaxe findes blot 4 virksomheder med denne branchekode. Disse virksomheder har dog tilsammen 1567 ansatte (21), svarende til 4,3 % af kommunens samlede arbejdsstyrke og mere end 7 gange det regionale gennemsnit for branchen. I 29 havde virksomhederne inden for Kemisk industri en samlet omsætning på små 5 mia. kr., der udgjorde mere end 5 % af kommunens samlede omsætning og mere end 4 gange gennemsnittet for branchen på regionalt plan. Ud af de 4 virksomheder, har de tre eksport til udlandet. I 21 havde de således en eksportværdi på 4,6 mia. kr., svarende til 25 % af kommunens samlede eksportværdi og nær ved 7 gange det regionale gennemsnit. Yderligere fik branchen i 21 optaget 27 af kommunens i alt 61 patenter. Figur 8 illustrerer lokaliseringen af de kemiske virksomheder i kommunen. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 7

8 Figur 8. Virksomheder i den kemiske industri i Gladsaxe Kommune. 3.2 MEDICINALINDUSTRI Gladsaxe har i forhold til regionen mere end 7 gange flere ansatte i medicinalindustrien I 21 havde virksomhederne en samlet eksportværdi på mere end 7 mia. kr. 31,4 % af kommunens samlede omsætning stammer fra medicinalindustrien Medicinalindustri omfatter fremstilling af farmaceutiske råvarer til fx fremstilling af medikamenter og farmaceutiske præparater, såsom vacciner og medicinske diagnosticeringspræparater. Den omfatter desuden fremstilling af kemiske lægemidler og plantemedicin. I Gladsaxe findes 1 medicinalvirksomheder med tilsammen 3629 ansatte (21), hvilket er nær 7 gange flere end gennemsnittet for regionen. En meget stor del af kommunens omsætning stammer fra virksomhederne i denne branche. I 29 havde de samlet set en omsætning på omtrent 28,8 mia. kr., svarende til 31,4 % af kommunens samlede omsætning og mere end 9 gange det regionale gennemsnit. Ud af de 1 virksomheder, har de tre eksport til udlandet og i 21 havde de samlet set en eksportværdi på mere end 7 mia. kr. Dette var samme år godt 4 % af kommunens samlede eksportværdi og mere end 7 gange gennemsnittet for regionen. Dertil optog virksomhederne i alt 28 af kommunens 61 patenter i 21. Figur 9 illustrerer medicinalvirksomhedernes lokalisering i kommunen. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 8

9 Figur 9. Medicinalvirksomheder i Gladsaxe Kommune iii. 3.3 MASKININDUSTRI Gladsaxe kommune har 19 virksomheder i maskinindustrien I forhold til regionen har Gladsaxe mere end 4 gange flere arbejdspladser i denne branche 1 % af kommunens samlede eksportværdi stammer fra maskinvirksomhederne Denne branchekode omfatter fremstilling af maskiner, der fungerer uafhængigt på materialer enten mekanisk, termisk eller udfører behandling af materialer (som fx håndtering, sprøjtning, vejning eller emballering). Disse maskiner kan både være faste, mobile eller håndholdte, uanset om de anvendes inden for industri, bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug eller til brug i hjemmet. I Gladsaxe Kommune findes 19 virksomheder med denne branchekode, der i alt har 119 arbejdspladser (21). Dette er 3,1 % af kommunens samlede arbejdspladser og mere end 4 gange det regionale gennemsnit for branchen. I 29 havde branchen en omsætning på mere end 2,6 mia. kr. eller godt to gange gennemsnittet for branchen på regionalt plan. Ud af de 19 virksomheder, har 8 eksport til udlandet og i 21 havde de samlet set en eksportværdi på mere end 2 mia. kr. Dette svarer til 1 % af kommunens samlede eksportværdi samme år og er mere end 2½ gange det regionale gennemsnit. Branchen optog i 21 3 af kommunens 61 patenter. Lokaliseringen af kommunens maskinvirksomheder er illustreret på figur 1. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 9

10 Figur 1. Virksomheder i maskinindustrien i Gladsaxe Kommune iv. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 1

11 4 KONKLUSION: GLADSAXE KOMMUNES ERHVERVSDEMOGRAFISKE STYRKER Gladsaxe er en af landets største erhvervskommuner med omkring 36. arbejdspladser fordelt på godt 6.2 virksomheder og organisationer Kommunen er kendetegnet ved at have relativt mange store og prominente virksomheder Gladsaxes kommunale og regionale styrkepositioner er især medicinalindustrien og kemisk industri Derover er kommunen stærk på it- og informationstjenester, hvad angår antal virksomheder og arbejdspladser, mens maskinindustrien er stærk regionalt set Gladsaxe Kommune er en af Region Hovedstadens største erhvervskommuner og hjemsted for flere store og økonomisk stærke virksomheder. I kommunens erhvervsstrategi er der ikke fokus på specifikke brancher. Fokus er snarere på højteknologiske og vidensintensive erhverv generelt, da det er disse brancher, der har været i vækst i kommunen. Dette stemmer godt overens med, at det er kommunens virksomheder i medicinalindustrien, kemisk industri, ITog informationstjenester samt maskinindustrien, der på baggrund af denne analyse, kan konkluderes at have stærke kommunale og/eller regionale styrker. Gladsaxe har således 424 virksomheder, der tilhører branchekoden IT- og informationstjenester, hvilket svarer til 7% af kommunens virksomheder og at 4% af kommunens arbejdspladser er placeret i disse virksomheder. Således er IT- og informationstjenester en vigtig branche i Gladsaxe Kommunes erhvervsstruktur. Kommunen er endvidere tydeligt specialiseret i brancherne Kemisk industri, Medicinal industri og Maskinindustri i forhold til resten af kommunerne i Region Hovedstaden. Således ses det, at selvom kommunen kun har fire virksomheder i kemisk industri, så er 4% af kommunens arbejdspladser lokaliseret i disse, og at kommunens antal af arbejdspladser i denne branche er 7 gange højere end det regionale gennemsnit for brancher. Gladsaxes virksomheder i den kemiske industri havde i 29 en omsætning, der svarede til mere end 5% af kommunens samlede omsætning, og at denne var 4 gange så høj som branchens gennemsnitlige omsætning i regionen. Ydermere stod de fire virksomheder for omkring 25% af kommunens samlede eksport, hvilket var 7 gange så højt som det regionale gennemsnit. Medicinalbranchen er ligeledes en stærk branche i Gladsaxe kommune. På baggrund af analysen af de erhvervsdemografiske data ses det, at kommunen har 1 virksomheder indenfor denne branchekategori, og at disse har 1% af kommunens arbejdspladser, hvilket betyder, at antallet af arbejdspladser inden for medicinalindustrien i Gladsaxe Kommune er 7 gange så højt som det gennemsnitlige antal arbejdspladser i medicinalindustrien på regionalt plan. Ydermere stod de 1 virksomheder for 31% af kommunens omsætning og 25% af kommunens eksportværdi, og omsætningen var 4 gange højere, mens eksportværdien var 7 gange så høj som det regionale gennemsnit for branchen. Der er lidt flere virksomheder i branchen Maskinindustri i Gladsaxe, nemlig 19. Disse virksomheder har imidlertid kun 3% af kommunens arbejdspladser. Men da denne branche regionalt set ikke omfatter mange arbejdspladser, har Gladsaxe kommune alligevel 4 gange så mange arbejdspladser i maskinindustrien, som gennemsnittet for GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 11

12 Region Hovedstaden. Disse virksomheder har næsten dobbelt så høj omsætning og mere end 2½ gang så høj eksportværdi, som branchen har på regionalt plan. Det kan derfor konkluderes, at brancherne IT- og informationstjenester, Kemisk industri, Medicinal industri og Maskinindustri spiller en stor rolle i Gladsaxes erhvervsstruktur, og at de tre sidstnævnte brancher også er regionale styrkepositioner for kommunen. På baggrund af denne analyse, vil vi således anbefale, at det er disse brancher, der fokuseres på, hvis kommunens erhvervsstrategi skal detaljeres mere, end et mere overordnet fokus på vidensintensive og højteknologiske erhverv. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 12

13 5 SLUTNOTER i De 33 hovedbrancher er baseret på 4-cifrede NACE-koder. Det betyder, at branchekategorierne er forholdsvist brede, og at de dermed kan dække over meget forskellige produktionsmåder og produkttyper. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at nogle virksomheder, man i daglig tale vil placere i én branche, kan være placeret i en anden branchekategori i det statistiske data. Branchekoderne dækker over følgende brancher: Branchekodeintervaller (DB7) Branche ii Landbrug, skov & fiskeri Råstofindvinding Føde-, drikke- & tobaksvarer Tekstil- & læderindustri Træ- & papirindustri mv Olieraffinaderier mv Kemisk industri Medicinalindustri Plast-, glas- & betonindustri Metalindustri Elektronikindustri Fremst. af elektrisk udstyr Maskinindustri Transportmiddelindustri Møbel & anden industri mv Energiforsyning Vandforsyning & renovation Bygge & anlæg Handel (inkl. detailhandel) Transport Hoteller & restauranter Forlag, tv & radio Telekommunikation It- & informationstjenester Finansiering & forsikring Ejendomshandel mv Rådgivning mv Forskning & udvikling Reklame & erhvervsservice Operationel service mv Off. & sociale institutioner Kultur, fritid, mv Uoplyst aktivitet Som tidligere nævnt, er antal ansatte er opgjort som antallet af ansatte udover virksomhedsejerne. Enkeltmandsvirksomheder er således registreret med ansatte. iii På kortet (figur 9) er kun angivet 8 virksomheder, da Ferrosan A/S og en filial af Novo Nordisk A/S er lokaliseret på samme adresse (Sydmarken 5). GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 13

14 iv På kortet (figur 1) er kun angivet 17 virksomhedslokationer. Dette skyldes, at GEA Process Engineering A/S og GEA Process Engineering Inc. er lokaliseret på same adresse (Gladsaxevej 35). Dette gælder også for Scan- Wire ApS og Scanposten ApS (Gladsaxe Møllevej 21 1.). GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 14

FURESØ KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

FURESØ KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur FURESØ KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Furesø stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Furesø konkurrencefordele, der kan skabe vækst i kommunen

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE. Overblik over Erhvervsstruktur

HELSINGØR KOMMUNE. Overblik over Erhvervsstruktur HELSINGØR KOMMUNE Overblik over Erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Helsingør stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Helsingør konkurrencefordele, der kan skabe vækst

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune

Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune Med budgetaftalen for 2013 og 2014 har Byrådet sat Gladsaxe i vækst højt på dagsordenen med henblik på at sikre fremtidens velfærd. Der er i den forbindelse

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte Lederundersøgelse Baggrund - Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Primært fokus på outplacement - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte - Online

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Kapitel 10 Danmarks Erhvervsstruktur 1820 1900 1950 1970 1997 Andel af arbejdsstyrken Primære erhverv (landbrug etc) 59 43 23 11 4 1 Andel af værditilvækst (BFI/BVT)

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Analyse af erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen

Analyse af erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen Analyse af erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen Baggrundsnotat til brug for dialogen om fremtidige udbud af erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden Udarbejdet november-december 2015. Indhold Introduktion...

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Temaer 1. Om styrkepositioner 2. Om smart vækst en fremgangsmåde for at skabe

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Projektbeskrivelse for erhvervsnetværk

Projektbeskrivelse for erhvervsnetværk Baggrund Projektbeskrivelse for erhvervsnetværk Det Lokale Beskæftigelsesråd har længe ønsket at intensivere og udvikle virksomhedssamarbejdet i Greve. Dette blev fulgt op af LBR-konsulenten med konkrete

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

Produktion i danmark Datarapport

Produktion i danmark Datarapport Produktion i danmark Datarapport?? REG LAB www.reglab.dk Omslag: www.kroyergrafik.dk Dato: September 2012 ISBN nr: 978-87-994326-6-0 REG LAB Produktion i Danmark / Datarapport 2 Indhold Forord... Datarapportens

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien

Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien Analyse Januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 1. Indledning... 7 2. De industrifaglærtes arbejdsmarked... 8 3. Aldersprofiler...

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere