Wismann Property Consult A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wismann Property Consult A/S"

Transkript

1 Wismann Property Consult A/S Revurdering 2009 af ejendommen tilhørende AB Willemoesgade 35 Beliggende på Willemoesgade 35, 2100 København Ø Matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København. 1

2 2 1. Rekvirent: AB Willemoesgade 35 Statsaut. ejendomsmægler/valuar Bente Naver Ryegaard Enkesæde Munkholmvej 370, 4060 Kirke Såby 2. Vurderingsmand: Lars Wismann, projektchef og direktør Statsaut. ejd. mgl. & valuar Wismann Property Consult A/S Vesterbrogade 2D, København V. Tlf.: , Mobil.: CVR.: Vurderingsobjekt: Ejendommen beliggende på Willemoesgade 35, 2100 København Ø. Matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København. 4. Vurderingsformål: Nærværende vurdering skal af rekvirenten bruges til ansættelse af ejendomsværdien på en andelsboligforenings ejendom jf. Andelsboliglovens 5 stk. 2 litra b): ABL 5. Ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge. Stk. 2. Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen til en af følgende værdier, der ikke må overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i foreningens formue: a) Anskaffelsesprisen. b) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel. c) Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter 2 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme. Stk. 3. Til de i stk. 2 anførte værdier kan lægges værdien af forbedringer udført på ejendommen efter anskaffelsen eller vurderingen. 5. Vurderingstema: Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom ud fra den værdi som ejendommen efter valuarvurdering skønnes at have pr. 31. september 2009 med en ledig bolig. 6. Dokumenter og bilag: Vi har bl.a. modtaget kopi af følgende bilag: Ejendomsvurdering pr. 01. oktober 2008

3 3 BBR oversigt Vedtægter Årsregnskab 2008 Ejendommens forsikringsoversigt Vi har den 20. oktober 2009 beset ejendommen udefra. Herudover har vi besigtiget ejendommen d. 29. januar 2009, herunder besigtiget to lejligheder, fyrrum, kældrene og tag, ligesom vi besigtigede gården. Det blev oplyst os, at de to lejligheder var repræsentative for ejendommens lejligheder. Vi holdt samtidigt møde med en repræsentant for beboerne. 7. Tingbogen Vi har den 21. oktober 2009 gennemgået tinglysninger på ejendommen og har ikke fundet byrder eller rettigheder, som væsentligt påvirker ejendommens prissætning eller omsættelighed. 8. Forudsætninger: at der ikke påhviler ejendommen uoplyste rettigheder og byrder at de vurderede arealers anvendelse er lovlig, herunder at bygninger og installationer er lovligt opført og/eller indrettet at ejendommen ifølge foreningen ikke er vidensniveau 1 eller 2 registreret at vurderingen er foretaget under iagttagelse af Dansk Ejendomsmæglerforenings vurderingsnorm af Forsikringer: Foreningen er forsikret i Codan Forsikring policenummer Forsikringen omfatter bl.a. bygningsbrand, byggeskader, glas og sanitet, svamp og insektskader. Ejendommen er forsikret på almindelige vilkår. 10. Lokalplaner: Området er ikke omfattet af København Kommunes lokalplaner. 11. Beskrivelse: Ejendommen er opført i 1908 i mursten med naturskiffertag. Ejendommen består af 1 bygning med ifølge BBR et samlet bebygget areal på 289 m 2, et grundareal på 511 m 2 og et samlet bygningsareal på m 2. Det samlede boligareal udgør m 2. Ejendommen har fuld kælder og kælderarealet andrager 287 m 2. Såvel kælder som loft anvendes til opbevaring. Bygningen er opført med kælder, stueetage, etage. Der er 1 hovedtrappe og 1 køkkentrappe. Der er ikke elevator i bygningen. I ejendommens gård er der indrettet et fint gårdhavemiljø. Der er på ejendommen 10 boliglejligheder på mellem 132 m 2 og 152 m 2. Alle lejligheder er forsynet med fjernvarme og har køkken, bad og WC.

4 4 I 2007 blev ejendommen gennemgribende sat i stand. Facaderne mod både gade og gård blev renoveret og taget blev totalt udskiftet med nyt naturskiffer. Tagvinduer blev udskiftet og ydervinduer istandsat. I 2008 blev hovedtrappe og bagtrappe istandsat. Ejendommen fremstår derfor i en meget god vedligeholdelsesmæssig stand. Det betyder at man må forvente meget små udgifter til vedligeholdelse i årene fremover. I forhold til de ejendomme, der typisk handles i markedet (solgt af private eller pensionskasser) er Willemoesgade 35 et smukt eksempel på, hvor pietetsfuld andelsboligforeningerne typisk går op i bygningsmæssig forbedring og vedligeholdelse. 12. Beliggenhed: Ejendommen er beliggende på Østerbro ca m fra Kgs. Nytorv. Langelinie og Citadellet Frederikshavn (Kastellet) er beliggende få hundrede meter fra ejendommen. Der er kun få hundrede meter til Østerport S-togs station og mindre end 300 m til Østerbrogade med det levende butiks- og café miljø. Østerbro har siden Det Classenske Fideicommis besad ejenommene på Østervold Kvarter fastholdt en god del af sin landlighed med grønne træer, lys, luft og den friske havgus fra Øresund. 13. Omkostningsbestemt husleje (skyggebudget/beregnet): Ejendommen vil som boligudlejningsejendom være omfattet af Lov om Omkostningsbestemt husleje. Nedenfor er beregnet den omkostningsbestemte husleje. AB Willesmoesgade 35 Dom vedr. 9 stk. 2: Er ejendommen taget i brug efter 1. januar 1964 I stedet for 7% af 1997 vurdering kan man tage ydelsen på optagne realkredit langfristet finansiering Resten med fradrag af forudbetalt husleje og depositum med en procentcsat på 8% for 1964 og 10% for og 12% for og 14% efter 1973 Antal m2 - bolig og erhverv Antal lejligheder 10 Ejendomsværdi ansat pr. m2 600 Vurdering: Afkast 15. alm. Vurdering 1973 Anslået værdi 7% off. Vurd Henlæggelser til fornyelser, se beregning nedenfor v. c Afkast

5 5 Regnskab Driftsudgifter: Ejendomsskatter mm El-forbrug Varmeforbrug Renovation Forsikring mm Varmeregnskab Revisor Kontorhold mm Fællesgård Summa Afkast plus drift Fælles forbedringsforhøjelse f.eks. nye vinduer, gårdanlæg, facader mm. Anslået Summa Fordeles imellem bolig og erhverv efter m2 m2 Husleje bolig Husleje erhverv 0 0 Summa bolig og erhverv m prgf. 18 måles pr. m2 i ejeren lomme prgf. 18 B måles pr. m2-, i GI Summa Fordeles pr. m2 omkostningsbestemt husleje 98 Administration pr. lejlighed Omkostningsbestemte leje ex. Forbedringsforhøjelser pr. m Erhvervsleje - markedsmæssig Samlet omkostningsbestemt og erhvervs leje Individuelle forbedringer, der tilhører grundejer pr. lejl. Anslået % Omkostningsbestemt leje Omkostninger Nettoleje Tillæg for prgf. 18, (idet Grundejer ikke skal bruge likviditet til udlæg til GI) Ny nettoleje Såfremt at de var der i 1994 Henlæggelser til fornyelser fra 1994: 18 18B Fjernvarme Køleskabe gaskomfur Porttelefon Antenneanlæg Vaskeri /3 af dette beløb Beløb til henlæggelse pr. m2 47,11 Plus indeksering fra ,07% 29,07% 13,70 Summa beløb afkast pr. m2. 60,81 60,81 60,81 Paragraf 18 ansat pr. m2. 60,54 Paragraf 18B ansat pr. m2. 37,84 Fra 1. januar 1995 blev satserne for hensættelser forøget med en andel af de tekniske installationer. Denne andel er ikke medregnet. AB Willesmoesgade 35 areal antal årlig leje leje pr. m2 Omkostningsbestemt boligleje Omkostninger-2006 excl. GI Erhvervsleje - markedsmæssig Nettoleje Kontant depositum som boligudlejningsejendom areal depositum Boliglejer, anslået depositum svarende til 3 mdr. husleje Erhvervslejer, anslået depositum svarende til 6 mdr. husleje 0 0 I alt Forrentning på nettoleje (afkastprocent): 1,04%

6 6 14. Driftsbudget, aktuelt Indtægter i flg. årsregnskab 2007/08 Boligafgift -andele Summa Omkostninger i flg. årsregnskab 2007/08 Ejendomsskatter mm El-forbrug Varmeforbrug Renovation Vedligehold Forsikring mm Mødeudgifter mm. 281 Andre honorarer Varmeregnskab Revisor Kontorhold mm Administration Abonnementer og kontingenter Fællesgård Summa Renteomkostninger i flg. årsregnskab 2007/08 Renteudgifter Renteindtægter Nettorenter Offentlig vurdering: Ejendommen har en offentlig vurdering pr på kr heraf grundværdien på kr Den offentlige vurdering er faldet med kr svarende til 10 % i forhold til vurderingen i Dette fald er i overensstemmelse med, hvad vi i øvrigt ser i Københavnsområdet. Generelt virker de offentlige vurderinger i Københavnsregionen noget tilfældige. De varierer fra kr /m 2 til kr /m 2 og der ses eksempler på ejendomme, hvor den offentlige vurdering fra til d er uforandret, for andre ejendomme er den offentlige vurdering typisk forhøjet 130 %. Skat kommenterer ikke sine vurderinger, men oplyser, at den enkelte grundejer har lov til at klage. Generelt er vurderinger helt tilfældige i forhold til den kontante handelsværdi. 16. Uudnyttet udviklingspotentiale: Der skønnes ikke at være uudnyttede udviklingspotentialer på ejendommen. 17. Værdien af en ledig lejlighed: Lejlighederne i ejendommen har en gennemsnitlig størrelse på 142m 2 med en vurderet markedsværdi på ca. kr / m 2, såfremt lejligheden var en ejerlejlighed. Boligarealerne i AB Willemoesgade 35 er i den kontante handelsværdi værdiansat til kr /m 2 svarende til 66 % af m 2 -prisen på tilsvarende m 2 -størrelse i tilsvarende ejerlejlighedsforeninger. Værdien af en ledig lejlighed udgør herefter kr Referenceværdierne er dokumenteret i værdiberegning ud fra 4 tilsvarende ejerlejligheder udbudt af anerkendte ejendomsmæglere medlemmer af DE.

7 7 18. Afkastprocenterne: Det forholder sig desværre således, at der ikke er en markedskonform reference for, hvad afkastprocenten (yielden) bør være på en boligejendom beliggende i København. Derimod er der en høj konformitet, hvad angår m 2 -prisen for boligarealer. Det kan dokumenteres, at ca. 75 % af alle boligejendomme, der handles, købes af lejerne med henblik på at stifte nye andelsboligforeninger. For de nye andelshavere er den meget lave omkostningsbestemte husleje uinteressant, da den ikke gælder for andelshavere. Afkastprocenterne indretter sig efter, hvilken m 2 -pris markedet er villig til at betale, og dette er veldokumenteret i udbuddet af aktuelle ejendomme. Det er af samme grund, at afkastprocenterne varierer fra 0,39 % til 4,50 % på 21 tilfældigt udvalgte ejendomme udbudt til salg i Københavnsregionen i 2007/08: Afkastprocent (yield) 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Overgaden oven Vandet Dr. Prismes Vej Prinsesse Maries Allé 9 Godthåbsvej Kronprinsesse Sofies Vej Koldinggade Nyelandsvej Upsalagade Upsalagade Åboulevard Viborggade Odinsvej Egegade Ewaldsvej Fyensgade Amiciesvej Vølundsgade Søgårdsvej Amagerbrogade Mellemtoftevej Ordrupvej Hvor afkastprocenten er 4,40% ganges nettolejen/afkastet med 22,7, og hvor afkastprocenten er 0,4% ganges nettolejen/afkastet med 250. Det siger sig selv, at en høj nettoleje må afstedkomme en høj afkastprocent og vice versa. Først dokumenteres den markedsmæssige m 2 pris, dernæst beregnes afkastprocenten og ikke omvendt. Boligareal kr/m2-pris Overgaden oven Vandet Amiciesvej Dr. Prismes Vej Prinsesse Maries Allé 9 Godthåbsvej Kronprinsesse Sofies Vej Nyelandsvej Koldinggade Upsalagade Upsalagade Viborggade Egegade Ewaldsvej Fyensgade Vølundsgade Åboulevard Amagerbrogade Mellemtoftevej Odinsvej Søgårdsvej Ordrupvej

8 8 Det fremgår tydeligt af ovenstående graf, at m 2 -prisen for de udbudte ejendomme ligger omkring kr /m 2 +/- 25%. I modsætning hertil var varianten i afkastprocenten +/ %. Det er derfor en modelfejl, når valuaren begynder med en afkastprocent for at slutte med en m 2 -pris. Som det fremgår af foranstående grafer, så er det tydeligt, at den gennemsnitlige m 2 -pris for de udbudte boligejendomme ligger på i gennemsnit kr /m 2. Det er naturligvis muligt at fremvise andre eksempler end de 21, vi her har fremlagt, men vi mener at vores analyse er så solid og uangribelig, at ingen bør kunne angribe den uden at fremlægge dokumentation herfor. Wismann Property Consult A/S har analyseret 64 af vore kollegers udbudte boligudlejningsejendomme. Generelt kan det udledes af vores analyse, at i ejendomme med en meget lav omkostningsbestemt husleje, som det typisk er tilfældet for andelsboligforeningers ejendomme, er der en meget lav afkastprocent: helt ned til 0,39%. Når lejen er lav f.eks. kr. 555/m 2, så har ejeren af ejendommen et større lejestigningspotentiale, end hvis lejen er høj f.eks. kr. 700/m 2. Derfor vil en investor acceptere et lavere startafkast ved en lav leje end ved en høj leje. Derimod kan afkastprocenten for ejendomme med meget erhverv eller for helt nyopførte boligejendomme komme helt op på 4-5%. Der er dog ingen tommefingerregler, udover at ejendomme i 2008 i reglen værdiansættes ud fra en m 2 -pris, der ligger på % af m 2 -prisen for tilsvarende ejerboliger i området. Hvad afkastprocenten så bliver, er helt irrelevant, da køberne typisk er lejerne, der stifter nye andelsboligforeninger. I 2006 blev efter vore oplysninger ca. 75 % af alle de 33 ejendomme, som JØP solgte, omdannet til nye andelsboligforeninger. Afkastprocenterne varierer fra 0,39% til 5%: Afkastprocenter på ejendomme i udbud ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Ordrupvej Kongelystvej Kirkevej Jyllingevej Frederikssundsvej Arnesvej Bytoften Vigerslevvej Mellemtoftevej Folehaven Frederikssundsvej Dortheavej Amagerbrogade Vølundsgade Solitude Ewaldsvej Østbanegade Upsalagade Nyborggade Nyelandsvej Kronprinsesse Sofies Vej Godthåbsvej Borups Allé Sankt Knuds Vej Amiciesvej Gammel Kongevej Dannebrogsgade Dantes Plads Overgaden oven Vandet Store Kongensgade Store Kongensgade Rosengården Nyhavn Enhver andelshaver, administrator eller revisor, der sidder med en andelsboligforenings valuarrapport i hånden bør derfor sikre sig, at værdien er dokumenteret med referencer og oplysninger om, hvad tilsvarende ejendomme udbydes til.

9 9 19. Andelsboliger eller ejerboliger: I Københavnsområdet findes der ca andelsboliger. Især andelsboligforeninger med ejendomme påbegyndt opført før 01. juli 1966, ejendomme, der ikke er fredet og ejendomme med en meget høj liebhaverværdi f.eks. boligblokke lige ud til Øresund, er % billigere at bo i for andelshaverne målt på den samlede månedlige boligydelse end hvad der gør sig gældende for tilsvarende ejerboliger. I bro kvartererne findes eksempler på fuldstændig identiske ejendomme, hvor den ene er en ejerlejlighedsforening og den anden en andelsboligforening. Den eneste væsentlige forskel er, at medlemmerne i andelsboligforeningen ejer et værdipapir; andelsbeviset, der giver ret til at leje en særlig lejlighed, og i ejerforeningen er hver enkelt lejlighed særskilt matrikuleret. Bofællesskabet i de to boligformer er næsten identiske. Alle sædvanlige driftsmæssige omkostninger såsom, forsikring, udvendig vedligeholdelse, renholdelse, administration, udarbejdelse af regnskab og økonomisk rådgivning er den samme for andelsboligformen som for ejerboligformen. I reglen ligger de driftsmæssige omkostninger ved at drive en vel vedligeholdt ejendom i størrelsesordenen: ca. kr /m 2.. Der er dog en klar tendens til, at andelsboligforeningernes ejendomme ud fra en byggeteknisk standard ofte fremstår i bedre stand end ejerforeningernes ejendomme. Private grundejeres ejendomme fremstår ofte i langt ringere stand end de to førnævnte ejer kategorier. Det er typisk de private grundejeres ejendomme der handles, da det i dag yderst sjældent ses, at en andelsboligforening opløser sig selv for at sælge ejendommen. Når andelsbeviserne stadig er så billige, som de er, og det er billigere at bo i en andelsboligforening end i en ejerlejlighedsforening, så skyldes det, at prisen på andelsbeviserne har en lovmæssig styret regulering med maksimalpriser. Det er således, at en tilsvarende bolig i en ejerlejlighedsforening vil være 31 % dyrere pr. måned frem for den tilsvarende bolig i andelsboligforeningen AB Willemoesgade 35. Det kan illustreres ved efterfølgende regneeksempel, hvor alle indlagte værdier er de faktiske værdier ud fra vores valuarvurdering og de aktuelle rentesatser. AB Willesmoesgade 35 Hvad koster det at bo i en lejlighed andelsboliger ejerboliger Areal Kontant handelspris pr. m Driftsomkostninger pr. m Kontant købesum Rente før skat i % 6,5% 6,0% Skat 34% 34% Netto rente 4,29% 3,96% Ejerboligskat Boligydelse, beregnet minimum Samlet boligydelse Boligydelse pr. måned Ekstra boligydelse 0% 31% Ekstra boligydelse pr. måned i kr I regneeksemplet er opstillet en sammenlignelig model, hvor der for de to boligformer er taget udgangspunkt i samme driftsmæssige omkostninger og i gældfri ejendomme, uden anvendelse af den p.t. aktuelle gældsbrevsmulighed.

10 Den generelle prisudvikling for boligudlejningsejendomme. Prisstigningerne ventedes ifølge cheføkonom Steen Bocian, Danske Bank, ifølge avisartikel i Berlingske d. 16. august 2006 at nå en historisk rekord i 2006 med en værdistigning på 21,6 % i forhold til Samlet for hele 2006 blev der i Danmark realiseret prisstigninger på boligmarkedet på 19 %. I første kvartal 2007 er der for første gang i 15 år set faldende priser i København på ejerlejligheder. Hvad angår boligudlejningsejendomme, der er investeringsejendomme, er der professionelle folk i branchen der uden henvisning til dokumentation i aktuelle handler har udtalt sig både om faldende og stigende priser. Som eksempel på hvor diffust markedet er, så udtalte Claus Hald, partner i Home Erhverv torsdag d til Børsen, at sælgerne måtte sætte priserne % ned for, at udbuddet var realistisk. Samme firma, Home Erhverv havde dog samtidigt en ringe vedligeholdt ejendom i Sjællandsgade til salg for kr. 27 mio., uanset at samme ejendom blev handlet sidste gang d til en pris af kr Dette svarer til en stigning på 20 % efter 1½ års ejerskab, udbudt af et ejendomsmæglerfirma, der på samme tid hævdede, at priserne skulle reguleres % ned. De faktiske salg viser imidlertid en anden tendens, nemlig at priserne på boligudlejningsejendomme i perioden indtil 2007 har været svagt stigende, og i perioden 2007 til 2008 svagt faldende. Over hele perioden har der været en svagt stigende tendens. Hverken stigning eller fald kan betragtes som signifikant, så konklusionen må være, at prisen pr. m 2 i boligudlejningsejendomme ikke har ændret sig væsentligt i perioden 2005 til Vores beregning er foretaget på baggrund af en række handler (ca. 65) i perioden Vores materiale indeholder alene to handler i 2008, hvilket skyldes at handelspriserne først offentliggøres i forbindelse med tinglysning af skøder, hvilket kan ligge adskillelige måneder efter, at handlerne er afsluttede. Udvikling i priser pr. m 2 i perioden for boligudlejningsejendomme i Københavnsområdet pris m Pris pr. m2 Trendlinie (logaritmisk)

11 11 Vi har siden ultimo 2007 set meget få handler med boligudlejningsejendomme i Københavnsområdet. Samtidig så vi i 2008 et kraftigt stigende renteniveau som i november bragte den korte rente op over 6%. Finanskrisen medførte at renten primo 2009 faldt tilbage til ca. 3½%, hvilket er den laveste rente siden Da den økonomiske vækst har været negativ 3 kvartaler i træk og pengeinstitutterne er tilbageholdende med at belåne ejendomme eller hilse nye lånekunder velkomne, er antallet af handler i Københavnsområdet reduceret til ganske få. Udbuddet af ejendomme har derimod set en fastholdelse af gamle udbudspriser uanset, hvad der er sket på markedet for ejerboliger. Da ejendomsmægleren og valuaren der har ejendomme til salg begynder med at fastsætte en realistisk kontant handelsværdi betyder det, at det må være udbredt i branchen at de realistiske kontante handelsværdier for boligudlejningsejendomme ikke er under samme prisfald som Ejerlejligheder. Vi deler denne opfattelse da boligejendomme der handles typisk købes af lejerne i tilbudsfasen, der stifter en ny andelsboligforening. Der er dog sket det fra 2006 til 2009 at prisspændet imellem arealpriser i ejerboligsektoren og andelsboligsektoren er indskrænket således at denne andelsboligforeningens arealer nu typisk får en værdiansættelse omkring 55-65% af den tilsvarende pris i Ejerlejlighedsforeninger. I 2006 lå denne kvartil typisk på 45-55%. Det er dog vigtigt at tage højde for, at en vurdering altid bør tage udgangspunkt i en besigtigelse samt reference til tilsvarende ejendomme handlet og tilsvarende ejendomme udbudt. 21. Valuarvurdering Ifølge Dansk Ejendomsmæglerforenings vurderingscirkulære om værdiansættelse af andelsboligforeningers ejendomme, skal der udover ejendommens markedsmæssige værdi, medregnes værdien af en ledig lejlighed. Herudover kan medregnes værdien af et eventuelt udviklingspotentiale, der ikke har været beskrevet ved seneste udbud på ejendommen af den formidlende ejendomsmægler. Det skal bemærkes, at uanset, at der foretages en afkastberegning, så forholder det sig således ved den markedsmæssige værdiansættelse for boligudlejningsejendomme, at disse kun i mindre udstrækning værdiansættes ud fra det driftsmæssige afkast, men i større udstrækning værdiansættes ud fra den forventede værdistigning. Boligudlejningsejendomme i København handles typisk på afkast, der ligger i niveauet 0,7-2,5 % p.a. Når der er købere til disse priser, så skyldes det, at boligudlejningsejendomme over de sidste 50 år i gennemsnit er steget 11 % p.a. Vores nyeste analyser af værdiudviklingen på andelsboligforeningers ejendomme peger på, at disse over tid har en stærkere stigning i den kontante handelspris end boligudlejningsejendomme, der ejes af private grundejere. Dette skyldes, at andelsboligforeningerne generelt investerer flere penge i vedligeholdelse og bygningsmæssig udvikling end tilfældet er for private grundejere. I andelsboligforeninger ses hyppigt nye tage, tagrender, nedløbsrør, termoruder, fælles vaskeri, tagterrasser, nye renoverede hovedtrapper, bagtrapper måske endda jacuzzi i kælderen m.m. I private grundejeres boligudlejningsejendomme er det reglen frem for undtagelsen, at der kun bruges ressourcer på vedligehold og kun når tingene går i stykker, og bygningsmæssig forbedring er kun aktuelt, såfremt det kan medføre forbedringsforhøjelseshusleje.

12 12 AB samlede offentlig aktuel kontant samlet stigning AB i Stiftet efter købesummer vurdering handelsværdi værdistigning % p.a. antal % % % % % 2 Summa Denne tabel er et udtog af analyse af 26 tilfældige andelsboligforeninger. Uden at være uforsigtig, kan man derfor som tommefingerregel konkludere, at en andelsboligforening efter mere end 10 års ejerskab til ejendommen typisk vil have en ejendom, der grundet den bedre tekniske tilstand., vil have en kontant handelsværdi, der gør den % mere værdifuld end en tilsvarende boligudlejningsejendom, der aldrig har været anvendt til andet end boligudlejningsejendom. Valuaren er i sin vurdering af den kontante handelsværdi forpligtet til at vurdere værdien af en over middel teknisk tilstand på ejendommen, sammenlignet med en ejendom, hvor grundejeren igennem årene kun har udført det absolut mest nødvendige. I dagens marked er det typisk således, at boligudlejningsejendomme handles til priser, der ligger tæt på værdien 44-64% af tilsvarende m 2 priser for tilsvarende arealer i ejerlejlighedsejendomme. Det er valuarens opgave jf. ABL 5 stk. 2. litra b, at værdiansætte ejendommen ud fra den kontante handelsværdi. Den kontante handelsværdi som vurderet af valuaren må være den samme, hvad enten ejendommen skal handles, eller den ikke skal handles. Denne mulighed for andelsboligforeningen til at anvende valuarmetoden har af lovgiverne haft til formål at bringe andelshaverne i en position, hvor de ikke presses til at opløse foreningen og sælge ejendommen for at få værdien af deres investering/ejendom frem i lyset. Et andet formål har været at undgå, at tilkøbende andelshavere er blevet mødt med krav om yderligere betalinger under bordet. Jørgen Møller, Dansk Ejendomsmæglerforening skrev således i et indlæg i Børsen Bolig fredag d. 5. januar 2007, at værdiansættelsen skal tage udgangspunkt i, hvad tilsvarende ejendomme handles til. Det er derfor vores holdning, at valuaren er forpligtet til at kunne dokumentere den af valuaren vurderede kontante handelsværdi ud fra reference til tilsvarende ejendomme handlet i det samme område eller i den samme by indenfor en rimelig periode i forhold til vurderingsdatoen. Den af valuaren ansatte kontante handelsværdi er en øjebliksvurdering. Det er vores fortolkning at en afvigelse ud fra referencehandler på +/ % vil kunne accepteres. Såfremt valuaren bevæger sig udover dette vurderingsinterval, mener vi, at man kan spørge, om valuaren nu også har udført sin opgave og/eller, om han har optrådt ansvarspådragende. Valuaren er jf. ABL 5 stk. 2 litra b ikke berettet til selv at anlægge et andet vurderingstema end den kontante handelsværdi. Valuaren må således ikke ændre på vurderingstemaet og værdiansætte lavere eller højere end den kontante handelsværdi, f.eks. ved at gradbøje vurderingstemaet med ord som forsigtig eller konservativ. Værdiansættelse af andelsboligforeningens ejendom til den kontante handelsværdi kan medføre, at andelsboligforenings medlemmer især i de gamle foreninger med kun lille eller ingen gæld kan komme i en situation, hvor den beregnede andelskrone let kommer op

13 13 i flere mio. kr. for den enkelte andel. Det er dog ikke valuaren, der beslutter andelskronen, men derimod andelsboligforeningens medlemmer. Den maksimale andelskrone bliver derfor, som det er lovens intension, til en maksimalpris og ikke en garantipris. Tilsvarende gør sig allerede i dag gældende for meget dårligt beliggende lejligheder i en andelsboligforening. Typisk er der samme andelskrone, uanset om en andel giver ret til at leje en lejlighed i foreningen, der ligger lige ved siden af en hashklub, ovenpå en massagebutik og lige ud for en stærkt trafikeret holdeplads for omnibusser, eller om andelen giver ret til at leje en lejlighed i samme ejendom beliggende på 5. sal med dejlig terrasse med udsigt over havnen. I takt med at andelshaverne udnytter deres økonomiske interesser f.eks. ved at benytte sig af muligheden for at beregne andelskronen efter valuarmetoden, må andelshaverne forvente, at ventelisterne vil skrumpe radikalt ind, at det kan blive nødvendigt med et professionelt salg af andele f.eks. ved anvendelse af ejendomsmæglere, samt at vi måske kommer til at se et egentligt marked for andelsboliger. 22. Referencepriser: Aktuelle handler med boligudlejningsejendomme i Københavnsområdet m2-pris bolig m2-pris erhverv Boligareal Erhvervsareal Handelsdato Ejendomme Postnr. Købesum Nyelandsvej Nyelandsvej J.M. Thieles Vej Wolthersgade Kildevældsgade J.M.Thieles Vej Nyelandsvej Nyborggade Thorvaldsensvej Willemoesgade Amaliegade Nørre Farimagsgade Vigerslevvej 57A Østerbrogade Koldinggade Rådmandsgade Østerbrogade Saxogade Vesterbrogade Gasværksvej Godthåbsvej Gennemsnit

14 14 m2-pris erhverv Handelsdato Nrd.Frihavnsgade J.E.Ohlsens Gade Kildevældsgade Nyborggade Willemoesgade Østerbrogade Koldinggade Østerbrogade Gennemsnit Tabellerne viser et udsnit af vores registrerede handler med boligudlejningsejendomme beliggende i Københavnsområdet. Tabellerne indeholder kun enkelte handler indgået i 2009, da der som tidligere nævnt nemt kan gå flere måneder før et skøde tinglyses, og salgsprisen dermed bliver offentligt tilgængelig. Priser i 2009 er søgt dokumenteret med nedenstående oversigt over ejendomme til salg i København Ø. Ejendomme p.t. til salg i København Ø (postnummer 2100) Adresse Opført Vurdering Udbudspris Areal bolig Areal erhverv m2-pris bolig m2-pris erhverv Aktuelle handler med udlejningsejendomme København Ø Ejendomme Postnummer Købesum areal bolig areal erhverv m2-prisbolig Afkastprocent Lyngbyvej ,41% Nyborggade ,10% Nygårdsvej ,22% Østbanegade ,80% Viborggade ,00% Gennemsnit Jeg har i 2006 været involveret i salget af 15 forskellige boligejendomme beliggende i Valby solgt primo april-august 2006 af to pensionskasser. Disse ejendomme er handlet til priser på mellem kr /m 2 og kr /m 2. Kendetegnende for salget af disse ejendomme er, at de typisk ikke har været annonceret i relevante medier, de er blevet solgt i løbet af få dage, og de er alle solgt til udbudsprisen. Det er derfor nærliggende at antage, at ingen af de 15 solgte ejendomme har opnået den markedspris, der ville have været muligt, hvis de havde været udbudt til en mere ambitiøs pris, med en bred markedsføring til nationale og internationale kunder, med den åbenhed, der kendetegner et effektivt marked. Det kan undre mig, at det stadig er en udbredt opfattelse, at der opnås de bedste priser på salg af investeringsejendomme, når salget sker i det skjulte. Til eksempel blev Scala bygningen på Vesterbrogade solgt i foråret 2006 til en pris på omkring kr. 350 mio. Få dage senere blev samme ejendom videresolgt med en fortjeneste på ca. kr. 50 mio. Havde denne ejendom været udbudt i fuld offentlighed, så havde sælger formentligt selv opnået denne avance, i stedet for at den nu tilfaldt på en mellemhandler. 23. Hvor stor en nøjagtighed bør der være på en valuarvurdering: Vi er os bekendt eneste valuar der i vore rapporter anfører, at valuarvurderingen bør ligge indenfor +/ %. Vi har kendskab til juridiske artikler, der på tilsvarende vis har behandlet, hvor meget et skøn må afvige. Disse artikler opererer med et skøn indenfor +/- 30%. I forhold til vores vurdering kan man derfor anlægge følgende følsomhed:

15 15 AB Willesmoesgade 35 kr. Valuarværdi -30% -15% 15% 30% Kontant handelsværdi Boliger værdi pr. m Besvarelse Der er indhentet referencepriser på tilsvarende ejerlejligheder i Valby og her ligger markedsværdierne på fire udvalgte ejerlejligheder på i gennemsnit kr /m 2. Der er i den kontante handelsværdi indregnet værdien af de eventuelle forbedringer, der er foretaget i Ejendommen vurderes ud fra vurderingstemaet til markedsværdien for en boligudlejningsejendom med 1 ledig lejlighed, der ikke tidligere har været ejet af en andelsboligforening: Markedsværdi areal i m2 m2-pris i kr. markedsværdi Grundareal Samlet boligareal Kælder Antal boliglejligheder Værdi af en ledig lejlighed Vedligeholdelsesefterslæb Samlet valuarvurdering Ejendommens aktuelle markedsværdi er derfor afrundet: kr skriver kroner tretienmillioner 00/100 Forrentning på nettoleje (afkastprocent): 1,04% Ejendomsværdiens fordeling: Grundstykket: kr Bygningen kr Installationer kr Kontant handelsværdi kr Habilitetserklæring: Nærværende vurdering er afgivet efter bedste evne og overbevisning, og vi kan erklære, at vi ikke har nogen interesse i denne sag udover nærværende vurderingsforretning. 26. Copyright: Denne vurderingsforretning må ikke uden vores skriftlige samtykke anvendes af andre end rekvirenten, til andre formål end angivet i vurderingsformålet og må ikke gengives helt eller delvist. Vurderingsrapporten må ikke udleveres til andre uden tilladelse fra Wismann Property Consult A/S. Vurderingsrapporten kan umiddelbart udleveres til samtlige medlemmer af andelsboligforeningen samt potentielle købere af andelsbeviser.

16 Professionel ansvarsforsikring police nr Statsaut. ejd.mgl. & valuar Lars Wismann har en professionel ansvarsforsikring tegnet hos AIG Europe, der dækker ejendomsmæglervirksomhed. 28. Indsigelser eller forespørgsler til indholdet i valuarrapporten: Såfremt medlemmer af andelsboligforeningen, ejendomsadministrator, revisor eller andre måtte have indsigelser til eller forespørgsler til indholdet i vores valuarrapport, bedes disse rettet direkte til den ansvarlige valuar hos Wismann Property Consult A/S. 29. Dato og underskrift: København den 23. oktober 2009 Som vurderingsmand: Wismann Property Consult A/S Lars Wismann, projektchef & direktør cand. merc., statsaut. ejd. mgl. & valuar Se i øvrigt vores hjemmeside:

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S 1 Revurdering 2009 af ejendommen tilhørende AB Kornblomsten Beliggende på Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9 og Lerfosgade 10-14, 2300 København S. Matr. 1 AB Eksercerpladsen, København. 2 1. Rekvirent:

Læs mere

Revurdering 2011 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade 57-59. Billed taget d. 24-03-2011

Revurdering 2011 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade 57-59. Billed taget d. 24-03-2011 Wismann Property Consult A/S Revurdering 2011 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade 57-59 Billed taget d. 24-03-2011 Beliggende på Nørre Farimagsgade 57-59, 1364 København K. Matr.nr. 169, Nørrevold

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København 1 Tilrettet efter administrators indvendinger over vores skøn samt DE s sekretariats anmodning om en opfyldelse af alle formelle krav til en valuarrapport jf. DE s bekendtgørelse! Anonymiseret med hensyn

Læs mere

Vurdering 2013 af ejendommen tilhørende A/B Nordre Frihavnsgade 6-8. Billeder taget d. 19-02-2013

Vurdering 2013 af ejendommen tilhørende A/B Nordre Frihavnsgade 6-8. Billeder taget d. 19-02-2013 1 Vurdering 2013 af ejendommen tilhørende A/B Nordre Frihavnsgade 6-8 Billeder taget d. 19-02-2013 Beliggende på Nordre Frihavnsgade 6-8, 2100 København Ø. Matr. 2562 Udenbys Klædebo Kvarter 2 1. Rekvirent

Læs mere

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Godthåbsvej 74 / Duevej 4-28 Matr. nr. 15 c Frederiksberg Ref.: V.3974 Rekvirent: advokat Torben Winnerskjold på vegne Andelsboligforeningen Duegården

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator?

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? forfatter advokat timmy lund witte, ejendomsforeningen danmark Som et vigtigt element i prissætning af andelsboligejendomme indgår valuarvurderinger,

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger

Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger Kontakt os på lw@wismann-as.dk (mobil 4088 1998) og modtag en gratis uforpligtende analyse om jeres økonomiske muligheder, minimal boligydelse

Læs mere

Herudover tilbyder jeg medlemmerne at formidle salg af deres andele på følgende vilkår:

Herudover tilbyder jeg medlemmerne at formidle salg af deres andele på følgende vilkår: www.wismann-as.dk, CVR: 28 31 27 17, Vesterbrogade 2 D, 5. sal, 1620 København V, Tlf..: 7020 1658, fax.: 7020 1657, e-mail: lw@wismann-as.dk, Lars Wismann, cand. merc. stats. aut. ejd. mgl & valuar MDE

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 109 Offentligt Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk Sag Andelsboligforeningen

Læs mere

VURDERING AF EJENDOMMEN

VURDERING AF EJENDOMMEN Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Vurd. nr. 06-518 VURDERING AF EJENDOMMEN Beliggenhed..: Lyngbyvej 38-60 / Omøgade 2-6 / Sejrøgade 1-5, 2100 København Ø Matrikelnr

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012

Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012 Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! den 19. august 2012 Lad mig slå fast som det første, at hovedparten af alle andelsboligforeninger er både veldrevne, lavt gældsatte og gode billige boligmæssige

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet!

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet! HD-studiet i Finansiel rådgivning Afgangsprojekt forår 2013 Uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet Udarbejdet af: Ina Nørlund Pedersen Vejleder: Karsten Jørgensen Copenhagen Business School 1 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen

Læs mere

HD Finansiel rådgivning Hovedopgave forår 2011. Andelsforeninger og finansielle risici

HD Finansiel rådgivning Hovedopgave forår 2011. Andelsforeninger og finansielle risici HD Finansiel rådgivning Hovedopgave forår 2011 Andelsforeninger og finansielle risici Udarbejdet af: Per Straarup Vejleder: Karsten Jørgensen Indhold English Summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne

Indholdsfortegnelse. 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne home køberguide Indholdsfortegnelse 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne 5 Hvordan skal du bo? 6 Villa 6 Rækkehus 7 Ejerlejlighed 7 Forældrekøb af ejerlejlighed 8 Andelsbolig 8 Salg

Læs mere

The title in English. -depending on a buyers equity and the loan to value of the housing cooperative. Kandidatafhandling. Cand. merc.

The title in English. -depending on a buyers equity and the loan to value of the housing cooperative. Kandidatafhandling. Cand. merc. En analyse af ligevægtsprisforholdet mellem en ejerbolig og en andelsbolig ud fra en user cost betragtning -afhængig af købers formue og andelsboligens belåningsgrad The title in English An analysis of

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere