Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i"

Transkript

1 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

2 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia. kr. 1. Den almindelige langfristede gæld bliver løbende konsolideret, og vil i årene falde med gennemsnitlig 138,9 mio. kr. årligt og være på ca. 3,9 mia. kr. ved udgangen af Alt imens, at den almindelige langfristede gæld årligt falder, vil regionen i perioden have behov for låneoptag til de nye sygehusbyggerier. Med lånefinansieringen af kvalitetsfondsprojekterne vil regionen primo 2015 have en langfristet gæld på 4,8 mia. kr., og den langfristede gæld kan midlertidig vokse til 6,5 mia. ved udgangen af 2018, jf. tabel 1. Nedenstående tabel opsummerer de vigtigste nøgletal for den langfristede gæld og nettorenteudgiften, som efterfølgende bliver beskrevet i notatet. Tabel 1. Nøgletal for den langfristede gæld i og nettorenteudgiften i 2015 Mio. kr. Budget Budgetoverslagsår Langfristet gæld primo 4.825, , , ,5 Nettolåneoptag (1) 495,5 424,7 547,8 212,9 Langfristet gæld ultimo 5.321, , , ,4 Nettorenteudgifter i alt: 70,0 heraf til sundhed 63,0 heraf til socialområdet 5,7 heraf til regional udvikling 1,3 (1) Nettolåneoptaget er lån til hospitalsbyggerierne og lån til refinansiering af afdrag i , mens årets afdrag er fratrukket. Hovedparten af låneoptaget til de nye sygehusbyggerier vil blive indfriet med salgsindtægterne fra de ledige hospitalsmatrikler. Den første større salgsindtægt kommer formentlig i 2018 fra salget af Tage Hansens Gade. Lånene til sygehusbyggerierne vil blive hjemtaget med variabel rente, da lånene vil blive indfriet efter en kort årrække. Det betyder, at regionens andel af lån med variabel rente vil stige i en periode. Der er en forventning om, at 57 % af regionens langfristede gæld på 4,8 mia. kr. er med variabel rente primo Det har derfor stor betydning for renteudgifterne, hvad der sker på de finansielle markeder med hensyn til renterne. Generelt er budgetteringen af regionens renteudgifter forbundet med usikkerhed. Men administrationen anbefaler, at regionen i 2015 indarbejder en sikkerhedsmargen på ca. 0,5 % i forhold til det variable renteniveau i maj På baggrund af denne forudsætning er renteudgiften for 2015 beregnet til 97 mio. kr. I forslaget til budgettet for 2015 er der indarbejdet en forudsætning om en forventet renteindtægt på 27 mio. kr., og med en renteudgift på 97 mio. kr. bliver nettorenteudgiften i 2015 på 70 mio. kr. Med en nettorenteudgift på 70 mio. kr. vil socialområdet finansiere 5,7 mio. kr., det regionale område vil finansiere 1,3 mio. kr., og tilbage er der 63 mio. kr. som sundhedsområdet skal finansiere. Der er i dette notat lavet en afgrænsning af den langfristede gæld, så den ikke indeholder leasinggælden, da finansieringen af de årlige leasingydelser indgår i driftsbudgetterne. 1 Den almindelige langfristede gæld er eksklusiv leasing og lån til de nye sygehusbyggerier. 1

3 1.2 ens langfristede gæld i 2015 Midtjylland vil ved indgangen til 2015 have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mio. kr., men med lånefinansieringen af kvalitetsfondsprojekterne vil regionen primo 2015 have en langfristet gæld på 4,8 mia. kr., jf. tabel 2. ens langfristede gæld primo 2015 består af en ordinær gæld på 4,1 mia. kr., gæld vedrørende udskudt skat på 0,2 mia. kr., som er rente- og afdragsfri, og midlertidige lån til kvalitetsfondsprojekterne på 0,5 mia. kr. Det indgår i forudsætningerne for budgettet i 2015, at regionen hjemtager lån på 163,2 mio. kr. til refinansiering af afdrag, midlertidigt lån på 533,9 mio. kr. til Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), Det Nye hospital i Vest (DNV) og til shospitalet Viborg (RHV) og et lån på 124,8 mio. kr. til energiinvesteringer i Det Nye Universitetshospital i Aarhus og i shospitalet Viborg i alt lån for 821,9 mio. kr. Tabel 2. Langfristet gæld i 2015 (ekskl. leasinggæld) Mio. kr. Nuværende gæld: Lang gæld primo 2015 Nye lån i 2015 Afdrag i 2015 (1) Lang gæld ultimo 2015 Ordinær gæld 4.075,5 326, ,1 Lån vedr. udskudt skat 233,4 233,4 Midlertidige lån til kvalitetsfondsprojekterne 516,6 516,6 I alt, nuværende gæld 4.825,5 0,0 326, ,1 Ny gæld: Lån til refinansiering af afdrag 163,2 163,2 Midlertidige lån til kvalitetsfondsprojekterne 533,9 533,9 Energilån til kvalitetsfondsprojekterne 124,8 124,8 I alt 4.825,5 821,9 326, ,0 (1) Afdragene er ekskl. afdrag til spormodernisering og letbane, da de bliver finansieret på anden vis. Den langfristede gæld vil ved udgangen af 2015 være på 5,3 mia. kr., når det er forudsat, at der bliver optaget nye lån for 821,9 mio. kr. i 2015, og der bliver betalt afdrag for 326,4 mio. kr. Generelt er afdragene beregnet ud fra vilkårene for de enkelte lån. 1.3 Sammenligning af regionens gennemsnitlige gæld Midtjylland har i sammenligning med de andre regioner i flere år haft en gennemsnitlig langfristet gæld. ernes langfristede gæld er ultimo 2013 i gennemsnit på kr. pr. indbygger, og Midtjyllands langfristede gæld er på kr. pr. indbygger. Med en forskel på 160 kr. pr. indbygger er det tæt på gennemsnittet, jf. tabel 3. Midtjyllands gæld er både primo og ultimo 2013 tæt på gennemsnittet. Tabel 3. Langfristet gæld pr. indbygger primo 2013 og ultimo 2013 Kr. pr. indbygger Midtjylland Nordjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Langfristet gæld primo Langfristet gæld ultimo Kilde: Tallene for langfristet gæld (inkl. leasing) er hentet fra regionernes balanceopstilling i regnskab

4 Syddanmark er med en gæld ultimo 2013 på kr. pr. indbygger den region med mindst gæld pr. indbygger, mens Sjælland med en gæld på kr. pr. indbygger er den region med mest gæld pr. indbygger. 1.4 Udviklingen i regionens langfristede gæld i Der er en forventning om, at regionens almindelige langfristede gæld vil falde med gennemsnitligt 138,9 mio. kr. i perioden og dermed løbende blive konsolideret og være på 3,9 mia. kr. i 2018, når der bliver set bort fra låneoptag til kvalitetsfondsprojekterne. I perioden vil regionen imidlertid have behov for låneoptag til de nye sygehusbyggerier. Omfanget af låneoptaget fremgår af ministeriets finansieringsprofiler for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, shospitalet Viborg og Det Nye hospital i Vest, men regionen har korrigeret finansieringsprofilerne i forhold til økonomiaftalen for 2015, hvor der efter aftale med Danske er bliver flyttet anlægsmidler for 2015 til rammerne for 2016 til Med udgangspunkt i de korrigerede finansieringsprofiler vil regionen optage lån for ca. 2,8 mia. kr. til Det Nye Universitetshospital i Aarhus, Det Nye hospital i Vest og ombygningen på shospitalet i Viborg i perioden , jf. tabel 4. Tabel 4. Lån til kvalitetsfondsprojekterne DNU, DNV og RHV i mio. kr. i perioden Mio. kr., Pris- og lønniveau Budget Budget Overslagsår I alt Midlertidige lån til kvalitetsfondsprojekter 516,6 533,9 374, ,6 Udvidet låneadgang til kvalitetsfondsprojekter ,2 693,7 363, ,9 Lån til energiinvesteringer - 124,8 78, ,4 Lån til kvalitetsfondsprojekter i alt (1) 516,6 658,7 573,9 693,7 363, ,9 Akkumuleret låneoptag til kvalitetsfondsprojekter 516, , , , , ,9 Renter til kvalitetsfondsprojekter i alt 2,1 6,3 14,2 21,3 24,9 68,8 (1) Låneomfanget er beregnet på baggrund af finansieringsprofilerne for DNU, DNV og RHV, men korrigeret i forhold til økonomiaftalen 2015, hvor der efter aftale med Danske er bliver flyttet anlægsmidler for 2015 til rammerne for 2016 til (2) I renteudgifterne er der indregnet en sikkerhedsmargin på ca. 0,5 % i forhold til renteniveauet i maj en vil fra 2014 midlertidigt skulle optage lån til kvalitetsfondsprojekterne, da en del af finansieringen af de nye hospitalsbyggerier skal ske via lån. De midlertidige lån på 1,4 mia. vil blive hjemtaget som afdragsfrie lån, da de bliver indfriet i takt med, at salgsindtægterne fra de ledige hospitalsmatrikler kommer. Den første større salgsindtægt kommer formentlig i 2018 fra salget af Tage Hansens Gade. Fra 2016 vil regionen få udvidet låneadgang til kvalitetsfondsprojekterne for at få finansieringen til at hænge sammen. Den udvidede låneadgang på i alt 1,2 mia. kr. vil kun blive delvis indfriet af salgsprovenuet fra hospitalsmatriklerne, mens den resterende andel vil blive indfriet med regionens egenfinansiering til kvalitetsfondsprojekterne fra 2019 og nogle år frem. Lånene fra den udvidede låneadgang på 1,2 mia. vil blive hjemtaget som afdragsfrie lån. en har derudover fået mulighed for at optage lån på i alt 0,2 mia. kr. til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne, og ydelserne på disse lån vil blive finansieret via energibesparelserne på det nye hospital. Størrelsen på renteudgifterne på lånene til sygehusbyggerierne vil afhænge af renteniveauet, det endelige låneomfang og hvornår regionen får salgsindtægterne for hospitalsmatriklerne. I renteudgifterne til lånene er der i tabel 4 indregnet en sikkerhedsmargin på ca. 0,5 % i forhold til renteniveauet i maj 2014, og så ender renteudgifterne til kvalitetsfondsprojekterne på 6,3 mio. kr. i 2015 og stigende til 24,9 mio. kr. i 2018, når der ikke er taget højde for salgsindtægter. 3

5 Med lånene til kvalitetsfondsprojekterne vil regionen primo 2015 have en langfristet gæld på 4,8 mia. kr. og den lange gæld kan midlertidigt vokse til 6,5 mia. ved udgangen af 2018, jf. tabel 5. Tabel 5. Forventet langfristet gæld, nye lån og afdrag i mio. kr. i perioden Mio. kr., Pris- og lønniveau Budget Budgetoverslagsår Langfristet gæld, primo året 4.825, , , ,5 Afdrag (1) 326,4 298,4 291,7 300,2 Finansiering af afdragene: -Socialområdet (2) 22,3 22,3 22,3 22,3 -Hospitalernes driftsbudgetter (el-projekter) 14,8 16,3 16,8 17,2 -Sundhedsområdet 126,1 110,6 106,8 110,5 -Lån til afdrag (refinansiering) 163,2 149,2 145,8 150,1 Finansiering i alt: 326,4 298,4 291,7 300,2 Nye ordinære lån (3) 163,2 149,2 145,8 150,1 Nye lån til kvalitetsfondsprojektet (3) 658,7 573,9 693,7 363,0 Langfristet gæld ultimo året 5.321, , , ,4 (1) Afdragene er ekskl. afdrag til spormodernisering og letbane, da de bliver finansieret på anden vis. (2) Det er forudsat, at Socialområdet hvert år betaler 22,3 mio. kr. til afdrag, men beløbet vil ændre sig i forhold til områdets aktivmasse. (3) I er det forudsat, at der bliver optaget lån til refinansiering af afdrag og lån til de nye hospitalsbyggerier. Der vil i perioden være årlige udgifter til afdrag på gennemsnitlig ca. 304 mio. kr. I Økonomiaftalen for 2015 kan Økonomi- og Indenrigsministeriet give regionen lånedispensation på indtil halvdelen af regionens afdrag. Det er forudsat, at det også i de følgende år bliver muligt for regionen at låne til halvdelen af afdragene. Eftersom, kun halvdelen af afdragene kan blive lånefinansieret i , vil regionens almindelige langfristede gæld falde med gennemsnitlig 138,9 mio. kr. årligt i årene fremover, mens regionens samlede gæld vil stige som følge af låneoptaget til kvalitetsfondsprojekterne. 1.5 Rentescenarier og forventet renteprofil Ved indgangen til 2015 vil 57 % af regionens langfristede gæld være med variabel rente, da det er forudsat, at låneoptaget til sygehusbyggerierne i 2014 vil blive hjemtaget med variabel rente, hvilket får andellen af lån med variabel rente til at stige fra 50 % til 57 %. Primo 2015 vil regionens samlede gæld bestå af ca. 57 % lån med variabel rente og ca. 43 % lån med fast rente, jf. tabel 6. Generelt vil regionens andel af lån med variabel rente stige i en periode, da det er forudsat, at lånene til sygehusbyggerierne i vil blive hjemtaget med variabel rente. Tabel 6. Den politisk fastsatte ramme for gældsplejen og den forventede fordeling primo 2015 Rentetype Politisk fastsat ramme: Politisk fastsat ramme: Den forventede fordeling Andel af gælden Andel af gælden af gælden skal minimum være på skal maksimum være på primo 2015 (1) Variabel rente 25 % 75 % 57 % Fast rente 25 % 75 % 43 % (1) Det midlertidige lån på 516,6 mio. kr. i 2014 til kvalitetsfondsprojekterne er forudsat hjemtaget med variabel rente, hvilket får den forventede andel af lån med variabel rente til at stige fra 50 % til 57 % primo Den forventede fordeling primo 2015 opfylder den finansielle politik, hvor andelen af lån med fast rente skal udgøre mellem 25 % og 75 % af gælden og andelen af lån med variabel rente må udgøre mellem 25 % og 75 % af gælden. 4

6 Med en stigende andel lån med variabel rente har det stor betydning for renteudgifterne, hvad der sker på de finansielle markeder. Administrationen har fokus på de finansielle markeder. Og de langsigtede modeller for renteudviklingen, som administrationen kigger på, peger fortsat på lave renter i en periode endnu. For regionens almindelige langfristede gæld er tiden gunstig for gradvist at øge andelen af fastforrentede lån, når der opstår attraktive situationer på rentemarkedet. Dette vil mindske regionens sårbarhed over for stigende renter, når renteniveauet begynder at normalisere sig. Udgangspunktet er, at lånene til kvalitetsfondsprojekterne vil blive hjemtaget med variabel rente, da disse lån vil blive fuldt indfriet inden for en kort årrække via salgsindtægterne og regionens egenfinansiering. Med en kort låneperiode på disse lån vil det sandsynlig ikke være hensigtsmæssigt for regionen at betale merprisen for fast rente. Valget mellem fast og variabel rente afhænger bl.a. af behovet for budgetsikkerhed, eftersom lån med fast rente giver større budgetsikkerhed end lån med variabel rente. En låneportefølje, hvor der ikke er 100 % fast forrentede lån, vil have budgetusikkerhed. Spørgsmålet er, hvor stor en post regionen skal afsætte til renteudgifter i de fremtidige budgetter. Tabel 7 viser, hvor følsom regionen er over for ændringer i den variable rente med de forudsætninger, der indgår i tabel 5 for udviklingen i den langfristede gæld. I maj 2014 har regionen en gennemsnitlig variabel rente på 0,43 %, hvilket er et lavt niveau. Administrationen anbefaler, at regionen i 2015 indarbejder en sikkerhedsmargin på ca. 0,5 % i forhold til renteniveauet i maj Tabel 7. Renteudgiften i mio. kr. i afhængig af udviklingen i den variable rente Renteudgifter i mio. kr. (1) Ved gennemsnitlig variabel rente på 0,43 %, maj ,3 88,7 93,1 94,6 Renteændring på 0,25 procent point (gns. var. rente på 0,68%) 91,2 96,5 102,0 104,5 Renteændring på 0,50 procent point (gns. var. rente på 0,93 %) 97,0 104,3 110,9 114,4 Renteændring på 0,75 procent point (gns. var. rente på 1,18 %) 104,9 112,0 119,8 124,3 Renteændring på 1,0 procent point (gns. var. rente på 1,43 %) 111,8 119,8 128,8 134,1 Renteændring på 1,25 procent point (gns. var. rente på 1,68 %) 118,6 127,6 137,7 144,0 Renteændring på 1,5 procent point (gns. var. rente på 1,93 %) 125,5 135,4 146,6 153,9 Renteændring på 2,0 procent point (gns. var. rente på 2,43 %) 139,2 150,0 164,4 173,6 (1) Renteudgifterne i tabellen er inkl. renter vedr. lån til kvalitetsfondsprojekterne, men ekskl. renter til lån vedr. leasing. Renteændringen er i forhold til renteniveauet i maj En sikkerhedsmargin på 0,5 procentpoint i forhold til renteniveauet i maj 2014 vil give regionen en renteudgift på 97 mio. kr. i En sikkerhedsmargin på 0,5 procentpoint vil øge regionens renteudgifter i 2015 med ca. 13 mio. kr. i forhold til en uændret rente og svare til, at renten på de variabelt forrentede lån i 2015 i gennemsnit vil være på ca. 0,9 % p.a. mod ca. 0,4 i maj Det har stor betydning for regionens renteudgifter, at renteniveauet er historisk lavt. en har en forventning om, at renten forbliver på et lavt niveau set over en længere periode, men der er behov for at have en sikkerhedsmargin til en lille rentestigning. Med en sikkerhedsmargin på 0,5 procentpoint burde det også være muligt for regionen gradvist at øge andelen af lån med fast rente, når det drejer sig om den almindelige langfristede gæld. Det anbefales, at rentebudgettet i 2015 som minimum kan finansiere renteniveauer, der er ca. 0,5 procentpoint højere for de variabelt forrentede lån end renteniveauet i maj På baggrund af denne forudsætning er renteudgiften for 2015 beregnet til 97 mio. kr. I forslaget til budgettet for 2015 er der indarbejdet en forudsætning om, at regionen sammenlagt får en renteindtægt på 27 mio. kr. 5

7 Nettorenteudgiften bliver fordelt på de tre finansieringskredsløb i Midtjylland. Ved en nettorenteudgift på 70 mio. kr. vil socialområdet finansiere 5,7 mio. kr., den regionale udvikling vil finansiere 1,3 mio. kr. og tilbage er der 63,0 mio. kr. som sundhedsområdet skal finansiere, jf. tabel 8. Tabel 8. Fordeling af nettorenteudgifter i 2015 Beløb til Social og al Mio. kr. fordeling Sundhed Specialund. Udvikling I alt Nettorenteudgifter 70,0 63,0 5,7 1,3 70,0 Fordeling af nettorenter i ,0 5,7 1,3 70,0 Fordelingsnøgle mlm. Sundhed og al Udvikling (1) 98,0% 2,0% 100,0% (1) Fordelingsnøglen er beregnet i forhold til områdernes andel af driftsresultatet før finansiering. Renteudgifterne til lån til kvalitetsfondsprojekterne går forlods til sundhedsområdet. 6

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter Administrationens forslag Tilpasninger af budget til lån, afdrag og renter 1. Orientering og anbefaling Med budget 2016 2019 blev vedtaget en

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer

Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Kor. budget

I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Kor. budget NOTAT Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2018-2021 Indledning Dette notat viser budget 2018-2021 vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 mrb11@helsingor.dk Dato 11.07. Sagsbeh. mrb11 Budget for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 3 Lynettefællesskabet I/S 31. januar 2010 Forslag til ny lånepolitik Indstilling Det indstilles til bestyrelsen, at forslag til ny lånepolitik godkendes. Baggrund Den nuværende lånepolitik

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011-2030 1. Indledning Region Midtjylland står overfor en række store anlægsprojekter som følge af Akutplan, Hospitalsplan og Psykiatriplan. Ligeledes er

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Velfærdsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner ANALYSE AF REGIONERNES GÆLD

Velfærdsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner ANALYSE AF REGIONERNES GÆLD Velfærdsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner ANALYSE AF REGIONERNES GÆLD Marts 2009 1. Indledning I forbindelse med kommunalreformen og oprettelsen af

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Rammer for investeringsplan

Rammer for investeringsplan Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Rammer for investeringsplan 2017-2025 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Det er i økonomiaftalen mellem

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside: Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Region Hovedstaden - Budget 2011 1. behandling

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere