Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere..."

Transkript

1 Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...8 Beløbsgrænser (Prokura)...14 Arkivadgang...16 Filtrering af dimensioner/konteringselementer...18 Automatisk kontering...28 Fakturabehandling...33 Faktura(er) til behandling...33 Gruppering af fakturabilag...34 Filtrering af fakturabilag...41 Kontering af fakturalinjer...42 Opdeling af fakturalinjer...49 Etiketter...53 Videresendelse af fakturabilag...58 Send rykker...59 Faktura til orientering...61 Søgning i fakturaarkivet...64 Genvejstaster...65

2 Fakturahåndtering Fakturaadministration Generelt Udover den generelle brugeropsætning med rettigheder og roller, som gælder på tværs af hele løsningen, er der også nogle fakturaspecifikke opsætninger. Under "Fakturaadministration" kan man blandt andet opsætte: Automatisk godkendelsesflow Automatisk routing (distribution) af fakturaer Specielle beløbsgrænser for kontor og brugere Differentieret arkivadgang til fakturabilag Filtrering af dimensioner/konteringselementer Automatisk kontering af fakturabilag (uden indkøbsordre) Godkendelsesflow Generelt Under fakturaadministrationen kan man opbygge et automatisk godkendelsesflow, som styres hierarkisk på kontorniveau. Vælger en Rekvirent at varemodtage uden at vælge en bestemt disponent, vil fakturabilaget automatisk søge efter en disponent i samme Kontor. Hvis der ikke findes en disponent i samme kontor, vil fakturabilaget automatisk "søge" et niveau op i hierarkiet. Er der flere disponenter i samme Kontor, kan man vælge en kontordisponent, som alle fakturabilag automatisk sendes til. Man kan også vælge at overstyre/kombinere det hierarkiske godkendelsesflow og route på kontering, dvs. at en rekvirent konterer et fakturabilag og trykker på knappen Bekræft varemodtag. Derefter vil fakturabilaget automatisk blive routet til den ansvarlige disponent for den valgte kontering.

3 Godkendelsesflow - senarier Senario 1 "Rekvirent RS" varemodtager en faktura på DKK under Kontor 4.1. Fakturaen får status "Varemodtaget" og bliver automatisk sendt til disponenten "Disponent Susanne", som er "kontordisponent" i samme kontor og har en prokura (beløbsgrænse) på DKK Efter "Disponent Susanne" har godkendt fakturaen, får den status "godkendt" og bliver automatisk overført til NS. Senario 2 "Rekvirent RS" varemodtager en faktura på DKK under Kontor 4.1. Fakturaen får status "Varemodtaget" og bliver automatisk sendt til disponenten "Disponent Susanne", som er "kontordisponent" i samme kontor og har en prokura (beløbsgrænse) på DKK Efter "Disponent Susanne" har godkendt fakturaen, får den status "Godkendt (kræver yderligere godkendelse)". Da "Disponent Susanne" har overskrevet sin beløbsgrænser, "søger" fakturaen et niveau op til yderligere godkendelse. Fakturaen ryger automatisk op til disponent "RID5 MD", som er "kontordisponent" i "Kontor 4". Efter disponent "RID5 MD" har godkendt fakturaen, får den status "Godkendt" og bliver automatisk overført til NS. Senario 3 "Rekvirent RS" i Kontor 4.1 konterer en faktura med værdien " Husleje" i dimensionen "Indkøbskategori" og varemodtager derefter fakturaen på DKK Fakturaen får status "Varemodtaget" og bliver automatisk sendt til disponent "Disponent RID1", da der er sat en routingregel på "Disponent RID1". Alt der bliver konteret på værdien " Husleje", vil altid ryge forbi denne bruger, med mindre rekvirenten specifikt vælger en anden disponent. Efter "Disponent RID1" har godkendt fakturaen, får den status "Godkendt" og bliver automatisk overført til NS.

4 Opsætning af kontorgodkender Sådan tilføjer man en kontorgodkender til et kontor: Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". I hierarkiet til venstre vælger man det kontor, hvor man vil tilknytte en kontordisponent. Vælg fanebladet "Detaljer", vælg kontordisponenten i dropdown-listen "Kontordisponent", og tryk til sidst på knappen "Gem".

5 Opsætning af godkendelsesregel ift. kontering Sådan sætter man en automatisk godkendelsesregel op ift. konteringen. Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". Vælg brugeren i hierarkiet til venstre, og vælg derefter fanebladet "Omdirigering". Under "Routing til Disponent - Indkøbskategori" trykker man på knappen "Tilføj", vælger en værdi i dimensionen "Indkøbskategori" og trykker til sidst "Tilføj".

6 Automatisk routing af nye fakturabilag Generelt Når et fakturabilag "ankommer" til løsningen, vil det automatisk ligge hos fakturafordeleren klar til distribution, med mindre man har sat automatisk routing op af nye fakturabilag. Man kan sætte automatisk routing op af nyankomne fakturabilag (uden ordre) med følgende parametre: Routing på fortrolighedsniveau Routing på reference (Nye fakturaer - Ref) Routing på leverandører (Nye fakturaer - Leverandør) Routing på bestemte fakturabilag, faktura, kreditnota, rykker og kontoudtog (Alle fakturaer/kreditnotaer) Routing på kontering Ovenstående liste er i prioriteret rækkefølge. Fakturabilag, som ikke bliver automatisk matchet af den ene eller anden årsag, kan også opsættes til at blive sendt direkte til en bestemt bruger for yderligere behandling. Routing af nye fakturabilag (uden ordre) Sådan sætter du en automatisk routing op på en bruger: Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration".

7 Tryk på den bruger, som skal have opsat automatisk routing, og vælg fanebladet "Omdirigering". Vælg efterfølgende hvilket parameter der skal routes på.

8 Nedenfor et eksempel på en opsætning, hvor der vælges at route på referencefeltet med en værdi "Rid5". Alle fakturabilag, som ankommer til løsningen med "Rid5" i referencefeltet, vil efterfølgende automatisk blive distribueret til brugeren. Hvis man prøver at tilføje en automatisk routing, som allerede er opsat på en anden bruger, vil man få en fejlbesked. Nedenfor et eksempel på en fejlbesked, hvor man kan se hvilken bruger, som allerede har fået opsat den valgte routing, og i hvilket kontor brugeren hører til. Benytter man beløbsintervaller, skal man være opmærksom på, at i feltet "Min.beløb" er værdien inklusiv, hvor den er eksklusiv i feltet "Maks.beløb". Kontor og brugere Generelt I fakturadelen af løsningen kan man oprette kontorer. Kontorer bliver primært brugt til godkendelseshierarkiet, styring af beløbsgrænser og filtrering af dimensioner/konteringselementer. Alle brugere, som er oprettet i løsningen og får tildelt en fakturarolle, bliver automatisk "lagt" i kontoret "Nye brugere". Man kan efterfølgende flytte brugeren(e) til de rigtige kontorer, så det passer med godkendelsesflowet.

9 Oprettelse af kontor(er) Sådan opretter man et kontor: Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". Vælg det kontor, hvor man vil oprette et nyt underkontor i hierarkiet til venstre. Tryk på knappen "Ny" under "Kontorer". Efterfølgende skal kontoret navngives og have en unik HRnøgle. Tryk til sidst på knappen "Gem".

10 OBS! Hvis man glemmer at angive en unik HR-nøgle under kontoroprettelsen, kan dette medfører, at HR-integration mellem indkøb og faktura kommer ud af synkronisering. Flyt et kontor Sådan flytter man et kontor: Vælg det kontor, som det kontor, man vil flytte, ligger i, markér kontoret under "Kontorer", tryk på knappen "Flyt kontor", og vælg hvilket kontor det skal flyttes til i dropdown-listen. Tryk til sidst på knappen "Flyt kontor".

11 Slet et kontor Man skal gøre følgende for at slette et kontor: Vælg det kontor, som det kontor, man vil slette, ligger i, markér kontoret under "Kontorer", og tryk på knappen "Slet". Kontoret bliver nu slettet.

12 Prøver man at slette et kontor, hvor der enten er oprettet et underkontor eller tilføjet nogle brugere, får man følgende fejl "Kontoret kunne ikke slettes. Fjern alle brugere og underkontorer". Flyt en bruger Sådan flytter man en bruger fra et kontor til et andet: Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration".

13 Vælg det kontor, hvor brugeren(e) er tilknyttet, markér brugeren(e), og tryk på knappen "Flyt bruger". Vælg derefter det kontor, som brugeren(e) skal flyttes til i dropdown-listen, og tryk til sidst på knappen "Flyt bruger".

14 Beløbsgrænser (Prokura) Generelt Beløbsgrænser (prokura) kan opsættes på den enkelte bruger eller på et kontor, hvor alle brugere i det pågældende kontor samt underkontorer nedarver beløbsgrænserne. Selvom en disponent ikke har den fornødne prokura, kan en rekvirent godt sende den til disponenten. Fakturaen vil da få status kræver yderligere godkendelse og vil automatisk søge efter yderligere godkendelse, til den rammer en disponent med den fornødne prokura. Beløbsgrænser på bruger(e) Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". Tryk på den bruger, som skal have opsat en beløbsgrænse (prokura), og vælg fanebladet "Beløbsgrænser".

15 Ønsker man, at brugeren skal have en generel beløbsgrænse, skal man trykke på knappen "Ny", indtaste beløbet og eventuelt en anden valuta. Til sidst trykker man på knappen "Gem". Skal brugeren have opsat en beløbsgrænse (prokura) inden for et interval i en bestemt dimension/konteringselement, skal man trykke på knappen "Ny", indtaste de relevante oplysninger og til sidst trykke på knappen "Gem".

16 Skal brugeren have en bestemt beløbsgrænse (prokura) i en bestemt dimensions- /konteringselementsværdi, skal man trykke på knappen "Ny", indtaste beløb, vælge dimensionen og værdien og til sidst trykke på knappen "Gem". Arkivadgang Generelt Alle rekvirenter og disponenter, som bliver oprettet i fakturadelen, får automatisk adgang til deres "egne" fakturabilag - de fakturabilag, som de har haft "berøring" med. Fakturafordelere får automatisk adgang til alle fakturabilag, som ligger i den organisation/institution, som fakturafordeleren har adgang til. Ønsker man at give rekvirenter og disponenter yderligere adgang til fakturaarkivet, kan man styre dette med følgende kriterier: Adgang til fakturabilag, som er behandlet af en anden bruger Adgang til fakturabilag, som er behandlet af et bestemt kontor Adgang til fakturabilag, som er konteret på en bestemt måde

17 Tildeling af differentieret arkivadgang Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". Tryk på den bruger, som skal have en speciel arkivadgang. Vælg fanebladet "Arkivadgang", og tryk på knappen "Ny". Vælg nogle værdier under den kategori, som brugeren skal have adgang til. Husk at trykke på knappen "Gem" til sidst.

18 Filtrering af dimensioner/konteringselementer Generelt Filtrering af kontoplanen samt underliggende dimensioner/konteringselementer gør, at man kan begrænse brugernes adgang til værdierne i kontoplanen eller de underliggende dimensions- og konteringselementsværdier. Filtrene kan påføres på bruger- og kontorniveau.

19 Det anbefales, at man kun bruger filtrering på kontorniveau for at undgå for meget vedligeholdelse. Oprettelse af filter I fakturahovedmenuen vælger man "Administration". Under "Kontoplan og hjælpeværktøj for kontering" vælger man "Filtrering af kontoplan". Tryk på knappen "Ny", skriv navnet på det nye filter med en eventuel beskrivelse, og tryk på knappen "Gem".

20 Som udgangspunkt filtrerer man fra alle oplysninger, som er modtaget fra NS. Man kan dog også vælge at tage udgangspunkt i et allerede oprettet filter ved at vælge det i dropdownlisten "Basisfilter". Vælg hvilke dimensioner/konteringselementer, som skal filtreres, markér efterfølgende de værdier, som skal med i filtret, og tryk på pileknappen. Man kan godt have flere dimensioner/konteringselementer samt værdier i et filter. Når man er færdig, skal man trykke på knappen "Gem".

21 Rediger filter Skal man redigere et allerede oprettet filter, gør man følgende: Vælg det ønskede filter i dropdown-listen "Vælg filter".

22 Lav de ønskede tilretninger, og tryk derefter på knappen "Gem". Slet filter I dropdown-listen "Vælg filter" vælger man det filter, som skal slettes.

23 Tryk derefter på knappen "Slet", hvorefter filtret bliver slettet. Er filteret allerede tilknyttet et kontor eller en bruger, kan man ikke slette det, og man vil få følgende fejlbesked "Filtret er i brug. Slå filtret fra, før du sletter det". Fjern filtret på de pågældende kontor(er)/brugere(e), og slet efterfølgende filtret.

24 Tildeling af filter på kontorniveau Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". I hierarkiet til venstre vælger man det kontor, som skal have tilknyttet et filter. Vælg fanebladet "Filtrering", og marker boksen "Anvend dit eget filter for denne enhed". Vælg derefter det filter, som skal benyttes i dropdown-listen "Filter", og tryk til sidst på knappen "Gem".

25 Tildeling af filter på brugerniveau Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". I hierarkiet til venstre vælger man den bruger, som skal have tilknyttet et filter. Vælg fanebladet "Filtrering", og marker boksen "Anvend dit eget filter for denne enhed". Vælg derefter det filter, som skal benyttes i dropdown-listen "Filter", og tryk til sidst på knappen "Gem".

26 Se hvem som har fået tildelt et filter I løsningen findes der to måder at se, hvem som har fået tilknyttet et filter. Man kan trække en rapport over hele organisationen og se, hvem og hvilke kontorer som har fået et filter tilknyttet, eller man kan tilgå det enkelte filter og se, hvem og hvilket kontorer det er tilknyttet. Nedenfor et eksempel på en rapport, som viser hvilke brugere og kontorer, som har fået tilknyttet et filter.

27 Nedenfor et eksempel på en filtervisning, som viser, hvilke brugere og kontorer som er tilknyttet.

28 Automatisk kontering Generelt I løsningen kan man sætte en automatisk kontering op på udvalgte leverandører, så fakturaerne/kreditnotaerne automatisk bliver konteret ved ankomst.

29 Oprettelse af automatisk konteringsregel For at sætte en automatisk kontering op for en leverandør skal man gøre følgende: I faktura hovedmenuen vælger man "Administration". Under "Kontoplan og hjælpeværktøj for kontering" vælger man "Automatisk kontering". Tryk på knappen "Tilføj", navngiv den nye konteringsregel, skriv en eventuel beskrivelse og tryk på knappen "Gem".

30 Konteringsskabelonen er nu oprettet, og tryk på ikonet "Vis automatisk kontering" for at tilføje værdier. Først vælger man de leverandører, som skal tilknyttes den automatiske kontering på "Kontorartikler" ved at trykke på knappen "Tilføj". Vælg derefter en leverandør i dropdrown-listen, og tryk til sidst på "Gem".

31 Efterfølgende skal man vælge hvilken kontering, som skal tilknyttes de valgte leverandører. Under "Felt" trykker man på "Tilføj", vælger en dimension/konteringselement i dropdown feltet "Felt", og vælger derefter hvilken værdi man ønsker. Til sidst trykker man på "Gem".

32 Rediger en automatisk konteringregel Har man allerede oprettet en automatisk kontering, men ønsker at rette, slette eller tilføje nogle "værdier", skal man trykke på ikonet "Vis automatisk kontering" på den ønskede regel. Herefter kan man tilføje/slette leverandører og tilføje, slette og rette konteringsværdier. Slet en automatisk konteringsregel Ønsker man at slette en automatisk konteringsregel, skal man markere reglen og trykke på knappen "Slet". Reglen er derefter slettet.

33 Fakturabehandling Faktura(er) til behandling Generelt Under Faktura(er) til behandling kan man se alle de åbne fakturabilag, som ligger i den valgte institution. For at danne sig et hurtigt overblik eller fremsøge specielle fakturabilag kan man vælge gruppering, filtrering på faktura- eller linjeniveau eller at sortere i kolonnerne.

34 "Fakturaniveau" er en visning af fakturabilag på hovedniveau "Linjeniveau" er en visning af fakturabilag på linjeniveau, da fakturabilag kan deles op på flere linjer og sende til forskellige brugere "Filtering", kan ske på "Fakturaniveau" og på "linjeniveau" "Gruppering" af fakturbilag kan kun ske på "Fakturaniveau" og vil dele fakurabilagene op i "bunker" "Etiketter", man kan markere fakturabilag med forskellige etiketter Gruppering af fakturabilag Gruppering på "Bilagstype" Vælger man at gruppere på "Bilagstype", bliver fakturabilagene delt op i: Faktura Kreditnota Kontoudtog Rykker

35 Gruppering på "Status" Vælger man at gruppere på "Status", bliver fakturabilagene delt op i følgende "arbejdsopgaver": "Andre opgaver regnskab" afviste fakturabilag, fakturabilag som er fejlet i workflowet, eller fakturabilag som er genåbnet grundet fejl i NS "Klar til overførsel" fakturabilag som er færdiggodkendte og klar til overførsel til NS (der kan også sættes automatisk overførsel op) "Nye" fakturabilag som er ankommet i løsningen, hvor der ikke er sat en automatisk routing op, og som venter på at blive distribueret "Ude til behandling" fakturabilag som ligger til varemodtagelse eller godkendelse i organisationen

36 Gruppeing på "Forfaldsdato" Gruppering på "Forfaldsdato" vil dele fakturabilagene i "bunker" fordelt på forfaldsmåned.

37 Gruppering på "Fakturadato" Gruppering på "Fakturadato" vil dele fakturabilagene op i "bunker" fordelt på fakturadatoen (pr. måned).

38 Gruppering på "Leverandør" Gruppering på "Leverandør" vil dele fakturabilagene op alfabetiske "bunker" på leverandørerne.

39 Gruppering på "Valuta" Gruppering på "Valuta" vil dele fakturabilagene op i "bunker" fordelt pr. valuta. Gruppering på "Bruttobeløb" Gruppering på "Bruttobeløb" vil dele fakturabilagene op i intervaller ift. bruttobeløbene.

40 Gruppering på "Resterende dage før forfald" Gruppering på "Resterende dage før forfald" vil dele fakturabilagene op i datointervaller fordelt på forfaldsdato.

41 Filtrering af fakturabilag Filtrering på fakturahoved Filtrering på "Fakturaniveau" kan kombineres på mange forskellige måder: Status o Alle o Nye o Klar til overførsel o Andre regnskabsopgaver o Ude til behandling Bilagstype o Faktura o Kreditnota o Kontoudtog o Rykker Resterende dage før forfald Fritekstsøgning på o Leverandør o Fakturanummer o Reference Nedenfor et eksempel på en filtrering, hvor der filtreres på fakturanr. Filtrering på fakturalinje Filtrering på "Fakturalinje" kan kombineres på mange forskellige måder:

42 Bilagstype o Faktura o Kreditnota o Kontoudtog o Rykker Status o Alle o Godkendelse er afvist o Godkendt (kræver yderligere godkendelse) o Til varemodtagelse o Godkendt o Ny o Varemodtagelse er bekræftet o Tilbagekaldt o Afsluttet o Til godkendelse o Varemodtagelse er afvist Behandles af filtrering på en bestemt bruger Resterende dage før forfald Dage hos behandler hvor mange dage den har ligget til behandling Nedenfor et eksempel, hvor der filtreres på fakturalinje efter "Resterende dage før forfald" på 5 dage. Kontering af fakturalinjer Manuel kontering Finanskonto, Varekonto og Anlægskonto er altid obligatoriske konteringselementer i NS og derved de primære konteringselementer i løsningen. Det vil sige, at en af disse konteringselementer altid skal være udfyldt i en konteringsstreng. Hvis man vælger en værdi i Konto, blankes

43 "Varekonto" og Anlæg og vice versa. Det er således kun muligt at angive en værdi i den ene af de primære konteringselementer. Efter man har valgt en en værdi i en af de primære konteringselementer, vil man efterfølgende blive præsenteret for alle de sekundære konteringselementer. Sådanne konteres en fakturalinje: I fakturavisningen trykker man på ikonet "Rediger". Man vil efterfølgende blive præsenteret for de primære konteringselementer samt "Alias", som man har til "rådighed". Vælger man en værdi i en af konteringselementerne, vil man automatisk blive præsenteret for de "sekundære" konteringselementer. Nedenfor et eksempel på en kontering, hvor man har valgt en værdi "Konto" og efterfølgende bliver præsenteret for resten af konteringselementerne. Når man har valgt den ønskede kontering, skal man trykke på ikonet "Gem" Historisk kontering I løsningen kan man også benytte sig af historisk kontering på baggrund af, hvordan fakturaer fra den pågældende leverandør tidligere er konteret. De konteringsforslag, man kan vælge imellem, er de mest brugte konteringer på de sidste 10 overførte fakturaer fra leverandrøren.

44 Sådan benytter man historisk kontering: I fakturavisningen trykker man på ikonet "Rediger". Tryk derefter på ikonet "Historisk kontering". Herefter vil man blive præsenteret for de valgmuligheder, som er på den pågældende leverandør. Tryk på knappen "Vælg" for at vælge den kontering, som passer. Man kan lave en mouse-over på det lille ikon "tekstboks" for at se navnet på konteringsværdien. Tilknyt konteringsskabelon Modtager man fakturaer, som altid skal konteres på flere fakturalinjer og på forskellige konti/dimensioner, kan man oprette en Konteringsskabelon eller bruge en allerede oprettet skabelon. Sådan tilknytter man en konteringsskabelon til en fakturalinje: I fakturavisningen trykker man på knappen "Konteringsskabeloner", vælg den ønskede skabelon i dropdown menuen og tryk på knappen "Anvend".

45 Efterfølgende vil man kunne se opdelingen fra konteringsskabelonen med fordelingen af beløb og de enkelte konteringer. Opret konteringsskabelon Det er kun Fakturafordeleren, som kan oprette konteringsskabeloner, som kan ses og bruges af alle andre. Opretter en Rekvirent eller en Disponent en konteringsskabelon, kan denne kun benyttes af personen selv. På konteringsskabeloner sætter man ikke et "fast beløb", men en fordelingsnøgle samt dimensions- og konteringselementsværdier på linjeniveau. Sådan opretter man en konteringsskabelon: Marker de fakturalinjer, som skal være udgangspunktet i konteringsskabelonen. Tryk på knappen "Konteringsskabelon", og tryk derefter på knappen "Opret ny skabelon". Navngiv herefter skabelonen og marker "Kan anvendes af alle", hvis skabelonen skal være tilgængelig for alle. Tryk til sidst på "Gem", og skabelonen er oprettet.

46 Massekontering Ønsker man at kontere eller rette konteringen på flere linjer, kan man benytte sig af funktionen Massekontering. Man vælger de fakturalinjer, som skal massekonteres og trykker på knappen Massekontering. Derefter indtaster/vælger man den ønskede kontering og trykker på knappen Gem. Efterfølgende bliver de valgte konteringslinjer opdateret. OBS - Når man massekonterer, vil alle dimensioner og konteringsfelter blive vist. De værdier, som vises, er ikke påvirket af konteringsregler som ved ordinær kontering. Når man normalt konterer på konto, tager den automatisk de defaulte værdier (momskode etc.), hvilket ikke sker, når man massekonterer. Indlæsning af konteringslinjer fra Excel Har man en faktura, som skal konteres på mange linjer, og har man konteringsgrundlaget i Excel, kan man uploade fakturalinjerne direkte fra Excel.

47 I fakturavisningen trykker man på ikonet "Avanceret opdeling". Tryk derefter på knappen "Indlæs konteringslinjer", og vælg derefter Excelfilen og den skabelon, som skal benyttes. Tryk til sidst på knappen "Indlæs". Alle konteringslinjerne fra Excelfilen vil nu blive vist med beløb og den valgte kontering. Marker alle linjerne, og tryk på knappen "Gem". OBS - Hvis bruttobeløbet fra fakturaen ikke passer med bruttobeløbet i Excelfilen, vil der automatisk blive oprettet en "Balancelinje" med det resterende beløb. Opret indlæsningsskabelon fra Excel Sådan opretter du en indlæsningsskabelon fra Excel.

48 I fakturavisningen trykker man på ikonet "Avanceret opdeling". Tryk derefter på knappen "Indlæs konteringslinjer", vælg din Excelfil og tryk på knappen "Opret/rediger valgt skabelon". Navngiv skabelonen, skriv en eventuel beskrivelse og hvilken række i Excelfilen, den skal starte udlæsningen fra. Når disse ting er valgt, skal man trykke på knappen "Tilføj". Åben derefter Ecxelfilen, så man kan se, hvilket kolonner man skal henvise til.

49 Vælg hvilke kolonner i Excelfilen, som skal referere til dimensioner/konteringselementer i løsningen, og slut med at trykke på knappen "Gem". Opdeling af fakturalinjer Manuel opdeling af fakturalinje Ønsker man at opdele fakturalinjen i flere linjer, kan dette gøres manuelt. Ændres fakturalinjens beløb, vil løsningen automatisk oprette en ny fakturalinje, så beløbet passer med fakturaens totalbeløb. I fakturavisningen trykker man på ikonet "Rediger".

50 Efterfølgende indtastes det ønskede beløb i feltet "Bruttobløb". Man kan også benytte sig af de fire grundlæggende regnearterne +, -, *, /. Beløbet vil efterfølgende blive udregnet automatisk. Nedenfor er et eksempel, hvor man vælger at dividere fakturalinjens beløb med tre. Efterfølgende oprettes der en ny fakturalinje med det resterende beløb. Avanceret opdeling af fakturalinjer Løsningen understøtter en hurtig og enkelt proces for at dele en fakturalinje op på flere linjer, enten som en procentvis eller en ligelig fordeling. I fakturavisningen trykker man på ikonet "Avanceret opdeling".

51 Vælg derefter den fakturalinje, som skal skal opdeles. Tryk på knappen "Opdel", og tag stilling til, hvordan og hvor mange linjer den skal opdeles i. Tryk på knappen "Opdel", når du er færdig. Efter man har trykket på knappen "Opdel", vil linjen automatisk blive opdelt. Marker linjerne, og tryk på knappen "Gem" for at bekræfte opdelingen. Opdel fakturalinjen fra e-faktura Ønsker man at opdele fakturaen (e-faktura og ikke en manuelt oprettet faktura) på flere linjer på baggrund af oplysninger fra originalfakturaen med bliagstekst og beløb, skal man gøre følgende: I fakturavisningen trykker man på ikonet "Avanceret opdeling".

52 Tryk derefter på knappen "Opdel fra e-faktura". Efter man har trykket på knappen "Opdel fra e-faktura", vil linjerne automatisk blive afløftet. Tryk på knappen "Gem" for at bekræfte opdelingen. Nedenfor et eksempel på en faktura, hvor man har opdelt den på baggrund af oplysningerne fra fakturaen.

53 Etiketter Hvad bruges etiketter til? Etiketter er primært et redskab, som Fakturafordeleren kan anvende til at gruppere de fakturaer, som er til behandling i løsningen. Det er Fakturafordeler, som opretter, sletter og vedligeholder etiketter i organisationen eller regnskabsenheden. Fakturafordeler kan altid tilføje eller fjerne en etiket på et bilag, så længe det er åbent. Rekvirent og Disponent kan kun tilføje eller fjerne etiketter på de bilag, som de har til behandling. Nedenfor et eksempel på en fakturaoversigt, hvor Fakturafordeler kan se, hvor mange bilag som har fået tilknyttet etiketten Afventer kreditnota. Trykker Fakturafordeleren på knappen Afventer kreditnota, kan han se de bilag, som har fået tilknyttet den etikette. Se tilknyttede etiketter på fakturavisningen Hvis en faktura har fået tilknyttet en etikette, kan man se den på fakturahovedet, som vist i nedestående eksempel.

54 Oprettelse af etiketter For at oprette en ny fakturaetikette skal man gøre følgende: Tryk på knappen "Administration"

55 Under administration vælges knappen "Etiketter (faktura)". Tryk derefter på knappen "Ny". Indtast navnet på etiketten, eventuelt en beskrivelse, og tryk til sidst på knappen "Gem".

56 Sletning af etiketter Ønsker man at slette en etikette, skal man markere den pågældende etikette under "Etikette administrationen" og trykke på knappen "Slet". Redigering af etiketter Ønsker man at ændre navnet på en allerede oprettet etikette, skal man trykke på ikonet "Blyant", skrive det nye navn og trykke på knappen "Gem" under "Etikette administrationen".

57 Tildeling af etiketter I fakturavisningen på fakturahovedet trykker man på knappen "Etiketter", derefter vælger man den etikette, som man ønsker at tilføje i dropdown menuen og til sidst trykker man på knappen "Tilføj". Fjern etiketter I fakturavisningen på fakturahovedet, trykker man på knappen "Etiketter". Derefter vælger man den etikette, som man ønsker at fjerne i dropdown menuen, og til sidst trykker man på knappen "Fjern" eller "Fjern alle".

58 Videresendelse af fakturabilag Videresendelse af fakturabilag til en anden regnskabsenhed Ønsker man at videresende et fakturabilag til en anden regnskabsenhed, skal man tilgå "Faktura til behandling". I fakturaoversigten markerer man den/de fakturabilag, som man ønsker at videresende til en anden regnskabsenhed, og trykker på knappen "Videresend".

59 Vælg derefter den regnskabsenhed i dropdown-menuen "Videresend til" og tryk på knappen "Videresend". Fakturabilaget(ene) vil efterfølgende "forsvinde" fra det regnskab, du har videresendt fra og ankomme til det nye regnskab. Send rykker Generelt Der er 2 muligheder for at sende rykker(e) ud til brugerne: 1. Udsendelse af rykker(e) via "Faktura til behandling", her kan man vælge at sende rykkere ud på flere fakturabilag adgangen. 2. Udsendelse af rykker fra fakturavisningen, her kan man sende en rykker på det pågældenende fakturabilag. Send rykker fra "Faktura til behandling" Under "Faktura til behandling" skal man trykke på knappen "Linjeniveau", markere de fakturalinjer, som man ønsker, der skal rykkes på, og til sidst trykke på knappen "Send rykker". Efterfølgende vil der automatisk blive sendt en rykker til de brugere, som har de valgte fakturalinjer til behandling.

60 Send rykker fra fakturavisningen Under fakturavisningen markerer man de fakturalinjer, som man ønsker, der skal rykkes på, og trykker derefter på knappen "Send rykker". Efterfølgende vil der automatisk blive sendt en rykker til de brugere, som har de valgte fakturalinjer til behandling.

61 Faktura til orientering Send faktura til orientering I fakturavisningen kan en bruger også vælge at sende en faktura til orientering. Faktura til orientering er ikke en del af godkendelsesprocessen; blot en orientering, som modtageren skal bekræfte. Faktura til Orientering bliver logget i IFS, men brugeren har kun se-rettigheder til fakturaen. Sådan sender man et fakturabilag til orientering: I fakturavisningen trykker man på fanebladet "Orientering". Efterfølgende trykker man på knappen Send til orientering, vælger en bruger og trykker på knappen Send.

62 Bekræft faktura til orientering Faktura, som er blevet sendt til "Orientering" til en bruger, vil blive "liggende" hos brugeren, indtil den er blevet "bekræftet", eller at afsender har kaldt den tilbage. Brugeren kan se, hvor mange fakturaer som ligger til "Orientering", enten i dashboardet eller i overblikket over fakturahandlinger. Sådan bekræftes en faktura til "Orientering". I fakturaoverblikket trykker man på knappen "Faktura(er) til orientering". Derefter vælger man den faktura, som man ønsker at bekræfte. Den pågældende faktura bliver vist, og brugeren kan trykke på "Arkivér" for at bekræfte den.

63 Kald faktura til orientering tilbage Fakturaer, som er sendt til "Orientering", kan også kaldes tilbage. Sådan kalder du en fakutura til "Orientering" tilbage: I fakturavisningen vælger man fanebladet "Orientering". Derefter markerer man den faktura, som man ønsker at kalde tilbage, og til sidst trykker man på knappen "Kald tilbage".

64 Søgning i fakturaarkivet Fakturasøgning I fakturaarkivet kan man søge på alle fakturabilag i løsningen. Bilagssøgningen er delt op på fire overordnede søgekriterier samt en masse underliggende felter. Alle disse søgekriterier kan kombineres, som man vil. Fakturahoved Søgning på originalbilagets stamoplysninger Bilagsnr. - det nummer bilaget får tildelt ved overførslen til NS Leverandør (leverandørnavn, nr., CVR-nr. og sekundær identifikation) Fakturanr. Bilagstype faktura, kreditnota, kontoudtog eller rykker Bruttobeløb til og fra beløb Valuta Fakturadato til og fra Ankomstdato til og fra dato ift. hvornår bilaget er ankommet til IndFak2 Forfaldsdato til og fra Reference bilagsreferencen Bilagstekst Dokumentstatus søgning på hvilken status bilaget har i IndFak2/NS Dokumentstatus hvilken status har bilaget i IndFak2 o Til behandling bilaget ligger stadig i IndFak2 o Videresendt bilaget er videresendt til en anden organisation o Overført bilaget er overført til NS o Slettet bilaget er slettet manuelt i IndFak2

65 NS Status bilagsstatussen for overførte bilag i NS o Afventer status der er ikke modtaget en applicationsresponse fra NS o Afvist Teknisk bilaget er blevet afvist i NS grundet tekniske problemer o Afvist Forretningsmæssigt bilaget er blevet manuelt afvist i NS o Accepteret bilaget er blevet modtaget i NS o Bogført bilaget er blevet bogført i NS, men ikke betalt o Betalt delvist bilaget er blevet bogført i NS, og dele af beløbet er blevet betalt o Betalt helt bilaget er blevet bogført i NS, og hele beløbet er blevet betalt Kontering søgning på konteringen for konto/dimensioner Her kan man søge på alle de konto- og dimensionsværdier, som bilagene er konteret på Behandling søgning på brugere eller handlinger Behandlet af hvilke bilag har været behandlet af en bestemt bruger "På kontor hvilke bilag har været behandlet i et bestemt kontor (kan inkludere underkonto) Udført handling hvilken handling er blevet udført Behandlingsdato" til og fra Genvejstaster Generelt For at lette arbejdet og undgå for mange museklik er der indarbejdet en masse genvejstaser i fakturadelen.

66 Genvejstaster i overbliksbillede "F2", Til varemodtagelse - åbner listen over de fakturabilag, som man har til varemodtagelse "F3", Til godkendelse - åbner listen over de fakturabilag, som man har til godkendelse "F6", Fakturaarkiv - åbner fakturaarkivet "F8", Til behandling - åbner listen over alle "aktive" fakturabilag, som ligger i regnskabet "F9", Opret faktura - åbner skabelonen til oprettelse af en manuel faktura Genvejstaster i fakturaoversigten

67 "CTRL+F" - Aktiver eller deaktiver filtrering "CTRL+G" - Aktiver eller deaktiver gruppering "CTRL+Pil ned" - Bladr ned i listen "CTRL+Pil op" - Bladr op i listen "CTRL+PgUp" - Vælg næste side "CTRL+PgDn" - Vælg forrige side "CTRL+Space" - Vælg faktura "CTRL+A" - Vælg alle fakturaer på siden "CTRL+I" - Vælg fakturadetaljer for valgte faktura "F7" - Tilbage til Overbliksbillede Genvejstaster i fakturavisningen Fakturahoved "F7" - Tilbage til Fakturaer til behandling, eventuelt Hovedkonsol "F8" - Vælg forrige faktura i udvalget "F9" - Vælg næste faktura i udvalget "CTRL+S" - Gem fakturahovedet Konteringslinje(r) "CTRL+Pil ned" - Bladr ned i fakturaelementerne "CTRL+Pil op" - Bladr op i fakturaelementerne "CTRL+Space" - Vælg fakturalinje "CTRL+A" - Vælg alle fakturafakturalinjer "CTRL+E" - Rediger valgte fakturalinje "CTRL+S" - Gem den åbne fakturalinje "CTRL+L" - Luk den åben fakturalinje uden at gemme ændringer

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...

Læs mere

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

Rekvirent manual. Indholdsfortegnelse:

Rekvirent manual. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse... 7 4.1 Fakturahoved... 9 4.1.1 Oversigt... 10 4.1.1.1

Læs mere

Ordre Faktura match i IndFak

Ordre Faktura match i IndFak Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Rettigheder og Roller i IndFak

Rettigheder og Roller i IndFak Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Fakturafordeler Udvidet uddannelse

Fakturafordeler Udvidet uddannelse IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag

Læs mere

Rekvirent Varemodtagelse på faktura

Rekvirent Varemodtagelse på faktura Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger! Indstillinger Brugere: Under brugere fanen findes alle indstillinger på en bruger. Ligeledes er det også her man opretter en ny bruger ved hjælp af Opret ny bruger. Husk at sikre du har valgt det rigtige

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak. 1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra

Læs mere

IndFak Brugeradministration

IndFak Brugeradministration IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Brugere... 4 2.1 Oprette en

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

IndFak Rekvirent manual

IndFak Rekvirent manual IndFak Rekvirent manual 1. Rekvirentens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 5 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Indkøber Basisuddannelse

Indkøber Basisuddannelse Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget.

Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget. Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget. Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel. Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben.

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

IndFak Fakturafordeler manual

IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual... 1 1. Fakturafordelers arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen. Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Disponent Godkend ordre

Disponent Godkend ordre Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

BRUGER DOKUMENTATION. IRIS Suite Version 3.x GODKENDER (GE)

BRUGER DOKUMENTATION. IRIS Suite Version 3.x GODKENDER (GE) BRUGER DOKUMENTATION IRIS Suite Version 3.x GODKENDER (GE) Brugervejledning for IRIS Suite GODKENDER (GE) Side 2 (44) Generelle informationer Målgruppen for denne vejledning er en bruger af IRIS Suite,

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

IndFak Indkøber manual

IndFak Indkøber manual IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Bilag: Ny udvikling på bilag

Bilag: Ny udvikling på bilag Bilag: Ny udvikling på bilag Indhold Kommentar / Historik sektionen... 3 Nye visningsmuligheder... 3 Bilagsindbakke og FBL1N og ZMIR6... 4 Nye regler for forfaldssymbolerne... 4 Udgiftsbilag... 5 Justering

Læs mere

Xellent-brugergruppemøde spor 2. v. Susanne Aarre Sørensen og Allan Bjerrum, EG A/S

Xellent-brugergruppemøde spor 2. v. Susanne Aarre Sørensen og Allan Bjerrum, EG A/S Xellent-brugergruppemøde spor 2 v. Susanne Aarre Sørensen og Allan Bjerrum, EG A/S Agenda Spor 2 Nyheder om projekt/lager samt drift og vedligeholdelse 13.00 Velkomst Xellent Mobility timeregistrering

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer

Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller er Søg indkøbsordrer Hvad Kommentar Tast Søgning på /ordre Du kan altid søge i systemet på de er, du eller din gruppe har lavet. Du kan også altid se, hvilken status

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW SignFlow ændres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af allerede eksisterende funktionalitet. Alle nye ændringer i SignFlow er nu samlet i version 2016.2, som stilles til rådighed for

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Fakturafordeler Basisuddannelse

Fakturafordeler Basisuddannelse IndFak Fakturafordeler Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Fakturafordelerens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang af IndFak opgaver Opgaver Fakturafordelerens arbejdsopgaver

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere