Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere..."

Transkript

1 Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...8 Beløbsgrænser (Prokura)...14 Arkivadgang...16 Filtrering af dimensioner/konteringselementer...18 Automatisk kontering...28 Fakturabehandling...33 Faktura(er) til behandling...33 Gruppering af fakturabilag...34 Filtrering af fakturabilag...41 Kontering af fakturalinjer...42 Opdeling af fakturalinjer...49 Etiketter...53 Videresendelse af fakturabilag...58 Send rykker...59 Faktura til orientering...61 Søgning i fakturaarkivet...64 Genvejstaster...65

2 Fakturahåndtering Fakturaadministration Generelt Udover den generelle brugeropsætning med rettigheder og roller, som gælder på tværs af hele løsningen, er der også nogle fakturaspecifikke opsætninger. Under "Fakturaadministration" kan man blandt andet opsætte: Automatisk godkendelsesflow Automatisk routing (distribution) af fakturaer Specielle beløbsgrænser for kontor og brugere Differentieret arkivadgang til fakturabilag Filtrering af dimensioner/konteringselementer Automatisk kontering af fakturabilag (uden indkøbsordre) Godkendelsesflow Generelt Under fakturaadministrationen kan man opbygge et automatisk godkendelsesflow, som styres hierarkisk på kontorniveau. Vælger en Rekvirent at varemodtage uden at vælge en bestemt disponent, vil fakturabilaget automatisk søge efter en disponent i samme Kontor. Hvis der ikke findes en disponent i samme kontor, vil fakturabilaget automatisk "søge" et niveau op i hierarkiet. Er der flere disponenter i samme Kontor, kan man vælge en kontordisponent, som alle fakturabilag automatisk sendes til. Man kan også vælge at overstyre/kombinere det hierarkiske godkendelsesflow og route på kontering, dvs. at en rekvirent konterer et fakturabilag og trykker på knappen Bekræft varemodtag. Derefter vil fakturabilaget automatisk blive routet til den ansvarlige disponent for den valgte kontering.

3 Godkendelsesflow - senarier Senario 1 "Rekvirent RS" varemodtager en faktura på DKK under Kontor 4.1. Fakturaen får status "Varemodtaget" og bliver automatisk sendt til disponenten "Disponent Susanne", som er "kontordisponent" i samme kontor og har en prokura (beløbsgrænse) på DKK Efter "Disponent Susanne" har godkendt fakturaen, får den status "godkendt" og bliver automatisk overført til NS. Senario 2 "Rekvirent RS" varemodtager en faktura på DKK under Kontor 4.1. Fakturaen får status "Varemodtaget" og bliver automatisk sendt til disponenten "Disponent Susanne", som er "kontordisponent" i samme kontor og har en prokura (beløbsgrænse) på DKK Efter "Disponent Susanne" har godkendt fakturaen, får den status "Godkendt (kræver yderligere godkendelse)". Da "Disponent Susanne" har overskrevet sin beløbsgrænser, "søger" fakturaen et niveau op til yderligere godkendelse. Fakturaen ryger automatisk op til disponent "RID5 MD", som er "kontordisponent" i "Kontor 4". Efter disponent "RID5 MD" har godkendt fakturaen, får den status "Godkendt" og bliver automatisk overført til NS. Senario 3 "Rekvirent RS" i Kontor 4.1 konterer en faktura med værdien " Husleje" i dimensionen "Indkøbskategori" og varemodtager derefter fakturaen på DKK Fakturaen får status "Varemodtaget" og bliver automatisk sendt til disponent "Disponent RID1", da der er sat en routingregel på "Disponent RID1". Alt der bliver konteret på værdien " Husleje", vil altid ryge forbi denne bruger, med mindre rekvirenten specifikt vælger en anden disponent. Efter "Disponent RID1" har godkendt fakturaen, får den status "Godkendt" og bliver automatisk overført til NS.

4 Opsætning af kontorgodkender Sådan tilføjer man en kontorgodkender til et kontor: Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". I hierarkiet til venstre vælger man det kontor, hvor man vil tilknytte en kontordisponent. Vælg fanebladet "Detaljer", vælg kontordisponenten i dropdown-listen "Kontordisponent", og tryk til sidst på knappen "Gem".

5 Opsætning af godkendelsesregel ift. kontering Sådan sætter man en automatisk godkendelsesregel op ift. konteringen. Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". Vælg brugeren i hierarkiet til venstre, og vælg derefter fanebladet "Omdirigering". Under "Routing til Disponent - Indkøbskategori" trykker man på knappen "Tilføj", vælger en værdi i dimensionen "Indkøbskategori" og trykker til sidst "Tilføj".

6 Automatisk routing af nye fakturabilag Generelt Når et fakturabilag "ankommer" til løsningen, vil det automatisk ligge hos fakturafordeleren klar til distribution, med mindre man har sat automatisk routing op af nye fakturabilag. Man kan sætte automatisk routing op af nyankomne fakturabilag (uden ordre) med følgende parametre: Routing på fortrolighedsniveau Routing på reference (Nye fakturaer - Ref) Routing på leverandører (Nye fakturaer - Leverandør) Routing på bestemte fakturabilag, faktura, kreditnota, rykker og kontoudtog (Alle fakturaer/kreditnotaer) Routing på kontering Ovenstående liste er i prioriteret rækkefølge. Fakturabilag, som ikke bliver automatisk matchet af den ene eller anden årsag, kan også opsættes til at blive sendt direkte til en bestemt bruger for yderligere behandling. Routing af nye fakturabilag (uden ordre) Sådan sætter du en automatisk routing op på en bruger: Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration".

7 Tryk på den bruger, som skal have opsat automatisk routing, og vælg fanebladet "Omdirigering". Vælg efterfølgende hvilket parameter der skal routes på.

8 Nedenfor et eksempel på en opsætning, hvor der vælges at route på referencefeltet med en værdi "Rid5". Alle fakturabilag, som ankommer til løsningen med "Rid5" i referencefeltet, vil efterfølgende automatisk blive distribueret til brugeren. Hvis man prøver at tilføje en automatisk routing, som allerede er opsat på en anden bruger, vil man få en fejlbesked. Nedenfor et eksempel på en fejlbesked, hvor man kan se hvilken bruger, som allerede har fået opsat den valgte routing, og i hvilket kontor brugeren hører til. Benytter man beløbsintervaller, skal man være opmærksom på, at i feltet "Min.beløb" er værdien inklusiv, hvor den er eksklusiv i feltet "Maks.beløb". Kontor og brugere Generelt I fakturadelen af løsningen kan man oprette kontorer. Kontorer bliver primært brugt til godkendelseshierarkiet, styring af beløbsgrænser og filtrering af dimensioner/konteringselementer. Alle brugere, som er oprettet i løsningen og får tildelt en fakturarolle, bliver automatisk "lagt" i kontoret "Nye brugere". Man kan efterfølgende flytte brugeren(e) til de rigtige kontorer, så det passer med godkendelsesflowet.

9 Oprettelse af kontor(er) Sådan opretter man et kontor: Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". Vælg det kontor, hvor man vil oprette et nyt underkontor i hierarkiet til venstre. Tryk på knappen "Ny" under "Kontorer". Efterfølgende skal kontoret navngives og have en unik HRnøgle. Tryk til sidst på knappen "Gem".

10 OBS! Hvis man glemmer at angive en unik HR-nøgle under kontoroprettelsen, kan dette medfører, at HR-integration mellem indkøb og faktura kommer ud af synkronisering. Flyt et kontor Sådan flytter man et kontor: Vælg det kontor, som det kontor, man vil flytte, ligger i, markér kontoret under "Kontorer", tryk på knappen "Flyt kontor", og vælg hvilket kontor det skal flyttes til i dropdown-listen. Tryk til sidst på knappen "Flyt kontor".

11 Slet et kontor Man skal gøre følgende for at slette et kontor: Vælg det kontor, som det kontor, man vil slette, ligger i, markér kontoret under "Kontorer", og tryk på knappen "Slet". Kontoret bliver nu slettet.

12 Prøver man at slette et kontor, hvor der enten er oprettet et underkontor eller tilføjet nogle brugere, får man følgende fejl "Kontoret kunne ikke slettes. Fjern alle brugere og underkontorer". Flyt en bruger Sådan flytter man en bruger fra et kontor til et andet: Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration".

13 Vælg det kontor, hvor brugeren(e) er tilknyttet, markér brugeren(e), og tryk på knappen "Flyt bruger". Vælg derefter det kontor, som brugeren(e) skal flyttes til i dropdown-listen, og tryk til sidst på knappen "Flyt bruger".

14 Beløbsgrænser (Prokura) Generelt Beløbsgrænser (prokura) kan opsættes på den enkelte bruger eller på et kontor, hvor alle brugere i det pågældende kontor samt underkontorer nedarver beløbsgrænserne. Selvom en disponent ikke har den fornødne prokura, kan en rekvirent godt sende den til disponenten. Fakturaen vil da få status kræver yderligere godkendelse og vil automatisk søge efter yderligere godkendelse, til den rammer en disponent med den fornødne prokura. Beløbsgrænser på bruger(e) Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". Tryk på den bruger, som skal have opsat en beløbsgrænse (prokura), og vælg fanebladet "Beløbsgrænser".

15 Ønsker man, at brugeren skal have en generel beløbsgrænse, skal man trykke på knappen "Ny", indtaste beløbet og eventuelt en anden valuta. Til sidst trykker man på knappen "Gem". Skal brugeren have opsat en beløbsgrænse (prokura) inden for et interval i en bestemt dimension/konteringselement, skal man trykke på knappen "Ny", indtaste de relevante oplysninger og til sidst trykke på knappen "Gem".

16 Skal brugeren have en bestemt beløbsgrænse (prokura) i en bestemt dimensions- /konteringselementsværdi, skal man trykke på knappen "Ny", indtaste beløb, vælge dimensionen og værdien og til sidst trykke på knappen "Gem". Arkivadgang Generelt Alle rekvirenter og disponenter, som bliver oprettet i fakturadelen, får automatisk adgang til deres "egne" fakturabilag - de fakturabilag, som de har haft "berøring" med. Fakturafordelere får automatisk adgang til alle fakturabilag, som ligger i den organisation/institution, som fakturafordeleren har adgang til. Ønsker man at give rekvirenter og disponenter yderligere adgang til fakturaarkivet, kan man styre dette med følgende kriterier: Adgang til fakturabilag, som er behandlet af en anden bruger Adgang til fakturabilag, som er behandlet af et bestemt kontor Adgang til fakturabilag, som er konteret på en bestemt måde

17 Tildeling af differentieret arkivadgang Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". Tryk på den bruger, som skal have en speciel arkivadgang. Vælg fanebladet "Arkivadgang", og tryk på knappen "Ny". Vælg nogle værdier under den kategori, som brugeren skal have adgang til. Husk at trykke på knappen "Gem" til sidst.

18 Filtrering af dimensioner/konteringselementer Generelt Filtrering af kontoplanen samt underliggende dimensioner/konteringselementer gør, at man kan begrænse brugernes adgang til værdierne i kontoplanen eller de underliggende dimensions- og konteringselementsværdier. Filtrene kan påføres på bruger- og kontorniveau.

19 Det anbefales, at man kun bruger filtrering på kontorniveau for at undgå for meget vedligeholdelse. Oprettelse af filter I fakturahovedmenuen vælger man "Administration". Under "Kontoplan og hjælpeværktøj for kontering" vælger man "Filtrering af kontoplan". Tryk på knappen "Ny", skriv navnet på det nye filter med en eventuel beskrivelse, og tryk på knappen "Gem".

20 Som udgangspunkt filtrerer man fra alle oplysninger, som er modtaget fra NS. Man kan dog også vælge at tage udgangspunkt i et allerede oprettet filter ved at vælge det i dropdownlisten "Basisfilter". Vælg hvilke dimensioner/konteringselementer, som skal filtreres, markér efterfølgende de værdier, som skal med i filtret, og tryk på pileknappen. Man kan godt have flere dimensioner/konteringselementer samt værdier i et filter. Når man er færdig, skal man trykke på knappen "Gem".

21 Rediger filter Skal man redigere et allerede oprettet filter, gør man følgende: Vælg det ønskede filter i dropdown-listen "Vælg filter".

22 Lav de ønskede tilretninger, og tryk derefter på knappen "Gem". Slet filter I dropdown-listen "Vælg filter" vælger man det filter, som skal slettes.

23 Tryk derefter på knappen "Slet", hvorefter filtret bliver slettet. Er filteret allerede tilknyttet et kontor eller en bruger, kan man ikke slette det, og man vil få følgende fejlbesked "Filtret er i brug. Slå filtret fra, før du sletter det". Fjern filtret på de pågældende kontor(er)/brugere(e), og slet efterfølgende filtret.

24 Tildeling af filter på kontorniveau Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". I hierarkiet til venstre vælger man det kontor, som skal have tilknyttet et filter. Vælg fanebladet "Filtrering", og marker boksen "Anvend dit eget filter for denne enhed". Vælg derefter det filter, som skal benyttes i dropdown-listen "Filter", og tryk til sidst på knappen "Gem".

25 Tildeling af filter på brugerniveau Vælg "Fakturaadministration" i topmenuen "Administration". I hierarkiet til venstre vælger man den bruger, som skal have tilknyttet et filter. Vælg fanebladet "Filtrering", og marker boksen "Anvend dit eget filter for denne enhed". Vælg derefter det filter, som skal benyttes i dropdown-listen "Filter", og tryk til sidst på knappen "Gem".

26 Se hvem som har fået tildelt et filter I løsningen findes der to måder at se, hvem som har fået tilknyttet et filter. Man kan trække en rapport over hele organisationen og se, hvem og hvilke kontorer som har fået et filter tilknyttet, eller man kan tilgå det enkelte filter og se, hvem og hvilket kontorer det er tilknyttet. Nedenfor et eksempel på en rapport, som viser hvilke brugere og kontorer, som har fået tilknyttet et filter.

27 Nedenfor et eksempel på en filtervisning, som viser, hvilke brugere og kontorer som er tilknyttet.

28 Automatisk kontering Generelt I løsningen kan man sætte en automatisk kontering op på udvalgte leverandører, så fakturaerne/kreditnotaerne automatisk bliver konteret ved ankomst.

29 Oprettelse af automatisk konteringsregel For at sætte en automatisk kontering op for en leverandør skal man gøre følgende: I faktura hovedmenuen vælger man "Administration". Under "Kontoplan og hjælpeværktøj for kontering" vælger man "Automatisk kontering". Tryk på knappen "Tilføj", navngiv den nye konteringsregel, skriv en eventuel beskrivelse og tryk på knappen "Gem".

30 Konteringsskabelonen er nu oprettet, og tryk på ikonet "Vis automatisk kontering" for at tilføje værdier. Først vælger man de leverandører, som skal tilknyttes den automatiske kontering på "Kontorartikler" ved at trykke på knappen "Tilføj". Vælg derefter en leverandør i dropdrown-listen, og tryk til sidst på "Gem".

31 Efterfølgende skal man vælge hvilken kontering, som skal tilknyttes de valgte leverandører. Under "Felt" trykker man på "Tilføj", vælger en dimension/konteringselement i dropdown feltet "Felt", og vælger derefter hvilken værdi man ønsker. Til sidst trykker man på "Gem".

32 Rediger en automatisk konteringregel Har man allerede oprettet en automatisk kontering, men ønsker at rette, slette eller tilføje nogle "værdier", skal man trykke på ikonet "Vis automatisk kontering" på den ønskede regel. Herefter kan man tilføje/slette leverandører og tilføje, slette og rette konteringsværdier. Slet en automatisk konteringsregel Ønsker man at slette en automatisk konteringsregel, skal man markere reglen og trykke på knappen "Slet". Reglen er derefter slettet.

33 Fakturabehandling Faktura(er) til behandling Generelt Under Faktura(er) til behandling kan man se alle de åbne fakturabilag, som ligger i den valgte institution. For at danne sig et hurtigt overblik eller fremsøge specielle fakturabilag kan man vælge gruppering, filtrering på faktura- eller linjeniveau eller at sortere i kolonnerne.

34 "Fakturaniveau" er en visning af fakturabilag på hovedniveau "Linjeniveau" er en visning af fakturabilag på linjeniveau, da fakturabilag kan deles op på flere linjer og sende til forskellige brugere "Filtering", kan ske på "Fakturaniveau" og på "linjeniveau" "Gruppering" af fakturbilag kan kun ske på "Fakturaniveau" og vil dele fakurabilagene op i "bunker" "Etiketter", man kan markere fakturabilag med forskellige etiketter Gruppering af fakturabilag Gruppering på "Bilagstype" Vælger man at gruppere på "Bilagstype", bliver fakturabilagene delt op i: Faktura Kreditnota Kontoudtog Rykker

35 Gruppering på "Status" Vælger man at gruppere på "Status", bliver fakturabilagene delt op i følgende "arbejdsopgaver": "Andre opgaver regnskab" afviste fakturabilag, fakturabilag som er fejlet i workflowet, eller fakturabilag som er genåbnet grundet fejl i NS "Klar til overførsel" fakturabilag som er færdiggodkendte og klar til overførsel til NS (der kan også sættes automatisk overførsel op) "Nye" fakturabilag som er ankommet i løsningen, hvor der ikke er sat en automatisk routing op, og som venter på at blive distribueret "Ude til behandling" fakturabilag som ligger til varemodtagelse eller godkendelse i organisationen

36 Gruppeing på "Forfaldsdato" Gruppering på "Forfaldsdato" vil dele fakturabilagene i "bunker" fordelt på forfaldsmåned.

37 Gruppering på "Fakturadato" Gruppering på "Fakturadato" vil dele fakturabilagene op i "bunker" fordelt på fakturadatoen (pr. måned).

38 Gruppering på "Leverandør" Gruppering på "Leverandør" vil dele fakturabilagene op alfabetiske "bunker" på leverandørerne.

39 Gruppering på "Valuta" Gruppering på "Valuta" vil dele fakturabilagene op i "bunker" fordelt pr. valuta. Gruppering på "Bruttobeløb" Gruppering på "Bruttobeløb" vil dele fakturabilagene op i intervaller ift. bruttobeløbene.

40 Gruppering på "Resterende dage før forfald" Gruppering på "Resterende dage før forfald" vil dele fakturabilagene op i datointervaller fordelt på forfaldsdato.

41 Filtrering af fakturabilag Filtrering på fakturahoved Filtrering på "Fakturaniveau" kan kombineres på mange forskellige måder: Status o Alle o Nye o Klar til overførsel o Andre regnskabsopgaver o Ude til behandling Bilagstype o Faktura o Kreditnota o Kontoudtog o Rykker Resterende dage før forfald Fritekstsøgning på o Leverandør o Fakturanummer o Reference Nedenfor et eksempel på en filtrering, hvor der filtreres på fakturanr. Filtrering på fakturalinje Filtrering på "Fakturalinje" kan kombineres på mange forskellige måder:

42 Bilagstype o Faktura o Kreditnota o Kontoudtog o Rykker Status o Alle o Godkendelse er afvist o Godkendt (kræver yderligere godkendelse) o Til varemodtagelse o Godkendt o Ny o Varemodtagelse er bekræftet o Tilbagekaldt o Afsluttet o Til godkendelse o Varemodtagelse er afvist Behandles af filtrering på en bestemt bruger Resterende dage før forfald Dage hos behandler hvor mange dage den har ligget til behandling Nedenfor et eksempel, hvor der filtreres på fakturalinje efter "Resterende dage før forfald" på 5 dage. Kontering af fakturalinjer Manuel kontering Finanskonto, Varekonto og Anlægskonto er altid obligatoriske konteringselementer i NS og derved de primære konteringselementer i løsningen. Det vil sige, at en af disse konteringselementer altid skal være udfyldt i en konteringsstreng. Hvis man vælger en værdi i Konto, blankes

43 "Varekonto" og Anlæg og vice versa. Det er således kun muligt at angive en værdi i den ene af de primære konteringselementer. Efter man har valgt en en værdi i en af de primære konteringselementer, vil man efterfølgende blive præsenteret for alle de sekundære konteringselementer. Sådanne konteres en fakturalinje: I fakturavisningen trykker man på ikonet "Rediger". Man vil efterfølgende blive præsenteret for de primære konteringselementer samt "Alias", som man har til "rådighed". Vælger man en værdi i en af konteringselementerne, vil man automatisk blive præsenteret for de "sekundære" konteringselementer. Nedenfor et eksempel på en kontering, hvor man har valgt en værdi "Konto" og efterfølgende bliver præsenteret for resten af konteringselementerne. Når man har valgt den ønskede kontering, skal man trykke på ikonet "Gem" Historisk kontering I løsningen kan man også benytte sig af historisk kontering på baggrund af, hvordan fakturaer fra den pågældende leverandør tidligere er konteret. De konteringsforslag, man kan vælge imellem, er de mest brugte konteringer på de sidste 10 overførte fakturaer fra leverandrøren.

44 Sådan benytter man historisk kontering: I fakturavisningen trykker man på ikonet "Rediger". Tryk derefter på ikonet "Historisk kontering". Herefter vil man blive præsenteret for de valgmuligheder, som er på den pågældende leverandør. Tryk på knappen "Vælg" for at vælge den kontering, som passer. Man kan lave en mouse-over på det lille ikon "tekstboks" for at se navnet på konteringsværdien. Tilknyt konteringsskabelon Modtager man fakturaer, som altid skal konteres på flere fakturalinjer og på forskellige konti/dimensioner, kan man oprette en Konteringsskabelon eller bruge en allerede oprettet skabelon. Sådan tilknytter man en konteringsskabelon til en fakturalinje: I fakturavisningen trykker man på knappen "Konteringsskabeloner", vælg den ønskede skabelon i dropdown menuen og tryk på knappen "Anvend".

45 Efterfølgende vil man kunne se opdelingen fra konteringsskabelonen med fordelingen af beløb og de enkelte konteringer. Opret konteringsskabelon Det er kun Fakturafordeleren, som kan oprette konteringsskabeloner, som kan ses og bruges af alle andre. Opretter en Rekvirent eller en Disponent en konteringsskabelon, kan denne kun benyttes af personen selv. På konteringsskabeloner sætter man ikke et "fast beløb", men en fordelingsnøgle samt dimensions- og konteringselementsværdier på linjeniveau. Sådan opretter man en konteringsskabelon: Marker de fakturalinjer, som skal være udgangspunktet i konteringsskabelonen. Tryk på knappen "Konteringsskabelon", og tryk derefter på knappen "Opret ny skabelon". Navngiv herefter skabelonen og marker "Kan anvendes af alle", hvis skabelonen skal være tilgængelig for alle. Tryk til sidst på "Gem", og skabelonen er oprettet.

46 Massekontering Ønsker man at kontere eller rette konteringen på flere linjer, kan man benytte sig af funktionen Massekontering. Man vælger de fakturalinjer, som skal massekonteres og trykker på knappen Massekontering. Derefter indtaster/vælger man den ønskede kontering og trykker på knappen Gem. Efterfølgende bliver de valgte konteringslinjer opdateret. OBS - Når man massekonterer, vil alle dimensioner og konteringsfelter blive vist. De værdier, som vises, er ikke påvirket af konteringsregler som ved ordinær kontering. Når man normalt konterer på konto, tager den automatisk de defaulte værdier (momskode etc.), hvilket ikke sker, når man massekonterer. Indlæsning af konteringslinjer fra Excel Har man en faktura, som skal konteres på mange linjer, og har man konteringsgrundlaget i Excel, kan man uploade fakturalinjerne direkte fra Excel.

47 I fakturavisningen trykker man på ikonet "Avanceret opdeling". Tryk derefter på knappen "Indlæs konteringslinjer", og vælg derefter Excelfilen og den skabelon, som skal benyttes. Tryk til sidst på knappen "Indlæs". Alle konteringslinjerne fra Excelfilen vil nu blive vist med beløb og den valgte kontering. Marker alle linjerne, og tryk på knappen "Gem". OBS - Hvis bruttobeløbet fra fakturaen ikke passer med bruttobeløbet i Excelfilen, vil der automatisk blive oprettet en "Balancelinje" med det resterende beløb. Opret indlæsningsskabelon fra Excel Sådan opretter du en indlæsningsskabelon fra Excel.

48 I fakturavisningen trykker man på ikonet "Avanceret opdeling". Tryk derefter på knappen "Indlæs konteringslinjer", vælg din Excelfil og tryk på knappen "Opret/rediger valgt skabelon". Navngiv skabelonen, skriv en eventuel beskrivelse og hvilken række i Excelfilen, den skal starte udlæsningen fra. Når disse ting er valgt, skal man trykke på knappen "Tilføj". Åben derefter Ecxelfilen, så man kan se, hvilket kolonner man skal henvise til.

49 Vælg hvilke kolonner i Excelfilen, som skal referere til dimensioner/konteringselementer i løsningen, og slut med at trykke på knappen "Gem". Opdeling af fakturalinjer Manuel opdeling af fakturalinje Ønsker man at opdele fakturalinjen i flere linjer, kan dette gøres manuelt. Ændres fakturalinjens beløb, vil løsningen automatisk oprette en ny fakturalinje, så beløbet passer med fakturaens totalbeløb. I fakturavisningen trykker man på ikonet "Rediger".

50 Efterfølgende indtastes det ønskede beløb i feltet "Bruttobløb". Man kan også benytte sig af de fire grundlæggende regnearterne +, -, *, /. Beløbet vil efterfølgende blive udregnet automatisk. Nedenfor er et eksempel, hvor man vælger at dividere fakturalinjens beløb med tre. Efterfølgende oprettes der en ny fakturalinje med det resterende beløb. Avanceret opdeling af fakturalinjer Løsningen understøtter en hurtig og enkelt proces for at dele en fakturalinje op på flere linjer, enten som en procentvis eller en ligelig fordeling. I fakturavisningen trykker man på ikonet "Avanceret opdeling".

51 Vælg derefter den fakturalinje, som skal skal opdeles. Tryk på knappen "Opdel", og tag stilling til, hvordan og hvor mange linjer den skal opdeles i. Tryk på knappen "Opdel", når du er færdig. Efter man har trykket på knappen "Opdel", vil linjen automatisk blive opdelt. Marker linjerne, og tryk på knappen "Gem" for at bekræfte opdelingen. Opdel fakturalinjen fra e-faktura Ønsker man at opdele fakturaen (e-faktura og ikke en manuelt oprettet faktura) på flere linjer på baggrund af oplysninger fra originalfakturaen med bliagstekst og beløb, skal man gøre følgende: I fakturavisningen trykker man på ikonet "Avanceret opdeling".

52 Tryk derefter på knappen "Opdel fra e-faktura". Efter man har trykket på knappen "Opdel fra e-faktura", vil linjerne automatisk blive afløftet. Tryk på knappen "Gem" for at bekræfte opdelingen. Nedenfor et eksempel på en faktura, hvor man har opdelt den på baggrund af oplysningerne fra fakturaen.

53 Etiketter Hvad bruges etiketter til? Etiketter er primært et redskab, som Fakturafordeleren kan anvende til at gruppere de fakturaer, som er til behandling i løsningen. Det er Fakturafordeler, som opretter, sletter og vedligeholder etiketter i organisationen eller regnskabsenheden. Fakturafordeler kan altid tilføje eller fjerne en etiket på et bilag, så længe det er åbent. Rekvirent og Disponent kan kun tilføje eller fjerne etiketter på de bilag, som de har til behandling. Nedenfor et eksempel på en fakturaoversigt, hvor Fakturafordeler kan se, hvor mange bilag som har fået tilknyttet etiketten Afventer kreditnota. Trykker Fakturafordeleren på knappen Afventer kreditnota, kan han se de bilag, som har fået tilknyttet den etikette. Se tilknyttede etiketter på fakturavisningen Hvis en faktura har fået tilknyttet en etikette, kan man se den på fakturahovedet, som vist i nedestående eksempel.

54 Oprettelse af etiketter For at oprette en ny fakturaetikette skal man gøre følgende: Tryk på knappen "Administration"

55 Under administration vælges knappen "Etiketter (faktura)". Tryk derefter på knappen "Ny". Indtast navnet på etiketten, eventuelt en beskrivelse, og tryk til sidst på knappen "Gem".

56 Sletning af etiketter Ønsker man at slette en etikette, skal man markere den pågældende etikette under "Etikette administrationen" og trykke på knappen "Slet". Redigering af etiketter Ønsker man at ændre navnet på en allerede oprettet etikette, skal man trykke på ikonet "Blyant", skrive det nye navn og trykke på knappen "Gem" under "Etikette administrationen".

57 Tildeling af etiketter I fakturavisningen på fakturahovedet trykker man på knappen "Etiketter", derefter vælger man den etikette, som man ønsker at tilføje i dropdown menuen og til sidst trykker man på knappen "Tilføj". Fjern etiketter I fakturavisningen på fakturahovedet, trykker man på knappen "Etiketter". Derefter vælger man den etikette, som man ønsker at fjerne i dropdown menuen, og til sidst trykker man på knappen "Fjern" eller "Fjern alle".

58 Videresendelse af fakturabilag Videresendelse af fakturabilag til en anden regnskabsenhed Ønsker man at videresende et fakturabilag til en anden regnskabsenhed, skal man tilgå "Faktura til behandling". I fakturaoversigten markerer man den/de fakturabilag, som man ønsker at videresende til en anden regnskabsenhed, og trykker på knappen "Videresend".

59 Vælg derefter den regnskabsenhed i dropdown-menuen "Videresend til" og tryk på knappen "Videresend". Fakturabilaget(ene) vil efterfølgende "forsvinde" fra det regnskab, du har videresendt fra og ankomme til det nye regnskab. Send rykker Generelt Der er 2 muligheder for at sende rykker(e) ud til brugerne: 1. Udsendelse af rykker(e) via "Faktura til behandling", her kan man vælge at sende rykkere ud på flere fakturabilag adgangen. 2. Udsendelse af rykker fra fakturavisningen, her kan man sende en rykker på det pågældenende fakturabilag. Send rykker fra "Faktura til behandling" Under "Faktura til behandling" skal man trykke på knappen "Linjeniveau", markere de fakturalinjer, som man ønsker, der skal rykkes på, og til sidst trykke på knappen "Send rykker". Efterfølgende vil der automatisk blive sendt en rykker til de brugere, som har de valgte fakturalinjer til behandling.

60 Send rykker fra fakturavisningen Under fakturavisningen markerer man de fakturalinjer, som man ønsker, der skal rykkes på, og trykker derefter på knappen "Send rykker". Efterfølgende vil der automatisk blive sendt en rykker til de brugere, som har de valgte fakturalinjer til behandling.

61 Faktura til orientering Send faktura til orientering I fakturavisningen kan en bruger også vælge at sende en faktura til orientering. Faktura til orientering er ikke en del af godkendelsesprocessen; blot en orientering, som modtageren skal bekræfte. Faktura til Orientering bliver logget i IFS, men brugeren har kun se-rettigheder til fakturaen. Sådan sender man et fakturabilag til orientering: I fakturavisningen trykker man på fanebladet "Orientering". Efterfølgende trykker man på knappen Send til orientering, vælger en bruger og trykker på knappen Send.

62 Bekræft faktura til orientering Faktura, som er blevet sendt til "Orientering" til en bruger, vil blive "liggende" hos brugeren, indtil den er blevet "bekræftet", eller at afsender har kaldt den tilbage. Brugeren kan se, hvor mange fakturaer som ligger til "Orientering", enten i dashboardet eller i overblikket over fakturahandlinger. Sådan bekræftes en faktura til "Orientering". I fakturaoverblikket trykker man på knappen "Faktura(er) til orientering". Derefter vælger man den faktura, som man ønsker at bekræfte. Den pågældende faktura bliver vist, og brugeren kan trykke på "Arkivér" for at bekræfte den.

63 Kald faktura til orientering tilbage Fakturaer, som er sendt til "Orientering", kan også kaldes tilbage. Sådan kalder du en fakutura til "Orientering" tilbage: I fakturavisningen vælger man fanebladet "Orientering". Derefter markerer man den faktura, som man ønsker at kalde tilbage, og til sidst trykker man på knappen "Kald tilbage".

64 Søgning i fakturaarkivet Fakturasøgning I fakturaarkivet kan man søge på alle fakturabilag i løsningen. Bilagssøgningen er delt op på fire overordnede søgekriterier samt en masse underliggende felter. Alle disse søgekriterier kan kombineres, som man vil. Fakturahoved Søgning på originalbilagets stamoplysninger Bilagsnr. - det nummer bilaget får tildelt ved overførslen til NS Leverandør (leverandørnavn, nr., CVR-nr. og sekundær identifikation) Fakturanr. Bilagstype faktura, kreditnota, kontoudtog eller rykker Bruttobeløb til og fra beløb Valuta Fakturadato til og fra Ankomstdato til og fra dato ift. hvornår bilaget er ankommet til IndFak2 Forfaldsdato til og fra Reference bilagsreferencen Bilagstekst Dokumentstatus søgning på hvilken status bilaget har i IndFak2/NS Dokumentstatus hvilken status har bilaget i IndFak2 o Til behandling bilaget ligger stadig i IndFak2 o Videresendt bilaget er videresendt til en anden organisation o Overført bilaget er overført til NS o Slettet bilaget er slettet manuelt i IndFak2

65 NS Status bilagsstatussen for overførte bilag i NS o Afventer status der er ikke modtaget en applicationsresponse fra NS o Afvist Teknisk bilaget er blevet afvist i NS grundet tekniske problemer o Afvist Forretningsmæssigt bilaget er blevet manuelt afvist i NS o Accepteret bilaget er blevet modtaget i NS o Bogført bilaget er blevet bogført i NS, men ikke betalt o Betalt delvist bilaget er blevet bogført i NS, og dele af beløbet er blevet betalt o Betalt helt bilaget er blevet bogført i NS, og hele beløbet er blevet betalt Kontering søgning på konteringen for konto/dimensioner Her kan man søge på alle de konto- og dimensionsværdier, som bilagene er konteret på Behandling søgning på brugere eller handlinger Behandlet af hvilke bilag har været behandlet af en bestemt bruger "På kontor hvilke bilag har været behandlet i et bestemt kontor (kan inkludere underkonto) Udført handling hvilken handling er blevet udført Behandlingsdato" til og fra Genvejstaster Generelt For at lette arbejdet og undgå for mange museklik er der indarbejdet en masse genvejstaser i fakturadelen.

66 Genvejstaster i overbliksbillede "F2", Til varemodtagelse - åbner listen over de fakturabilag, som man har til varemodtagelse "F3", Til godkendelse - åbner listen over de fakturabilag, som man har til godkendelse "F6", Fakturaarkiv - åbner fakturaarkivet "F8", Til behandling - åbner listen over alle "aktive" fakturabilag, som ligger i regnskabet "F9", Opret faktura - åbner skabelonen til oprettelse af en manuel faktura Genvejstaster i fakturaoversigten

67 "CTRL+F" - Aktiver eller deaktiver filtrering "CTRL+G" - Aktiver eller deaktiver gruppering "CTRL+Pil ned" - Bladr ned i listen "CTRL+Pil op" - Bladr op i listen "CTRL+PgUp" - Vælg næste side "CTRL+PgDn" - Vælg forrige side "CTRL+Space" - Vælg faktura "CTRL+A" - Vælg alle fakturaer på siden "CTRL+I" - Vælg fakturadetaljer for valgte faktura "F7" - Tilbage til Overbliksbillede Genvejstaster i fakturavisningen Fakturahoved "F7" - Tilbage til Fakturaer til behandling, eventuelt Hovedkonsol "F8" - Vælg forrige faktura i udvalget "F9" - Vælg næste faktura i udvalget "CTRL+S" - Gem fakturahovedet Konteringslinje(r) "CTRL+Pil ned" - Bladr ned i fakturaelementerne "CTRL+Pil op" - Bladr op i fakturaelementerne "CTRL+Space" - Vælg fakturalinje "CTRL+A" - Vælg alle fakturafakturalinjer "CTRL+E" - Rediger valgte fakturalinje "CTRL+S" - Gem den åbne fakturalinje "CTRL+L" - Luk den åben fakturalinje uden at gemme ændringer

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden...

Indholdsfortegnelse. Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden... Grundkursus 2009 Indholdsfortegnelse Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden... 11 Opsætning af skærmbilleder... 12 Søgning... 15

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere