Generationsskiftet. "sager-jeg-burdegøre-noget-ved"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskiftet. "sager-jeg-burdegøre-noget-ved""

Transkript

1 Plastindustrien t i Generationsskiftet eller rettere "sager-jeg-burdegøre-noget-ved" g 14. november 2013

2 Hans Henrik Bonde Eriksen Hans Henrik Bonde Eriksen Senior Tax Partner // cand. jur. & ekstern lektor i skatteret og -proces Tlf (direkte) (mobil) Fax Kontor KPMG Odense & Frederiksberg Alder 44 år Uddannelse Cand.jur. fra Århus Universitet 1992 med speciale i Skatteret. Ansat i KPMG Indehaver i Bogværker 1. DJØF - Skattestyrelsesloven m. kommentarer 2. DJØF - Skatteforvaltningsloven m. kommentarer 3. DJØF - Skatteprocessen 4. KARNOV noteapparat. 5. KARNOV - Håndbog om betalingskorrektion, skatteforbehold og omgørelse. 6. DJØF- Skatte - og afgiftsproces. Ansættelse Landsskatteretten: 1992 til 1998 Landsskatteretten 1998 til 1999 Souschef i Landsskatterettens 6. kontor ansat i Advokatsamfundet som juridisk sekretær for advokatrådets Skatteudvalg. Ekstern Lektor i skatteproces /forvaltningsret ved Masteruddannelsen i skat siden Ekstern Lektor og fagkonsulent i skatteret ved Københavns Universitet (Cand. Polit. uddannelsen) siden Ekstern lektor i skatteret Syddansk Universitet 2009/

3 Generationsskifte hvordan og hvornår?, jf. programmet. Hvordan planlægges generationsskifte? Hvordan er generationsskiftemu- lighederne? Hvordan gribes nye ejerformer an? 2

4 Hensynene er mangfoldige - derfor er det svært at håndtere uden en plan. Ældre generation Yngre generation & 3 mand Virksomheden 3

5 Omgivelserne spiller også ind. Alle faktorer spiller en rolle - positiv, som negativ - og hver case er "sin egen" Familie Offentlige Nationalt - internationalt lovgivning Kunder Samarbejds -partnere i øvrigt Medarbej- dere Banker og lignende Leverandører 4

6 En klassisk betragtning MEN det er kun fokus på en allerede truffet beslutning. Inter vivos Familieoverdragelse erdragelse levende ende live Inter vivos eller mortis causa Overdragelse til trediemand Mortis causa Hvad skal der ske? Inter vivos eller mortis causa Familieoverdragelse l ved død d Afvikling - eller en styret t nedlukning. 5

7 Uden en plan? Som at have et skib uden effektiv rorstyring. 6

8 Kort sagt. Fokus på det langsigtede/veltilrettelagte skifte som gennemføres når tiden er moden! Overvejelser, planlægning m.v. kan ikke ske for tidligt og der skal foreligge dels én forretningsmæssig dynamisk plan samt en akutplan Hav derfor altid en "akutplan" og en "venteplan" klar og ajourfør dem kontinuerligt. Generationsskiftets Akutplan og dets Venteplan 7

9 Hold din virksomhed SALGSKLAR Sammenlign med dit parcelhus - alt det du ikke når, men burde have taget dig tid til! Be prepared for the *Facaden skal males! *Væggene trænger til nyt tapet! *Haven er groet til! *Ukrudt i indkørslen! *Fliserne er knækket! 8

10 Hårde værdier (hovedelementer) Ledelse, organisation, struktur Finansiering Generationsskiftet Skatter og afgifter Værdi 9

11 The Big Business Plan og den "kontinuerlige proces" Del I 1. Virksomhedens profil og virksomhedsanalysen (kunderne, markedet, økonomien, ansatte) 2. De familiemæssige overvejelser og den personlige beslutning 3. Værdiansættelse af virksomheden, skat-, regnskabs-, og markedsmæssigt. 4. Løbende opfølgning ad 1-3. Del II 5. Finansiering af generationsskiftet. 6. Hvilken teknisk k løsning (metodevalget) 7. Gennemførelse af planen

12 Virksomhedsanalysen planlægningen - værdi- og målsætningen 11

13 Problemfelter ad virksomheden - vigtige grundspørgsmål man skal overveje! Beror efterspørgslen primært på tilliden til den enkelte person? så skal Mester helt traditionelt erstattes af en Kronprins? Beror efterspørgslen primært på tilliden til det særlige produkt, der produceres eller markedsføres? så skal der udvikles og tænkes i strukturer - evt. opdeling i divisioner og udvikling og frasalg (spin off) helt eller delvis til andre hænder er muligt. Kreditværdighed og finansiering? reaktion fra pengeinstitut reaktion fra leverandører mv. reaktion fra "passive medinvestorer", sleeping partners, business angels? Kan det økonomiske ejerskab overhovedet adskilles fra virksomhedsdriften - enten nu eller på sigt? er der tilstrækkelig trediemandsinteresse i virksomhedsdelen fremfor i kapitalejerdelen? 12

14 Problemfelter ad virksomheden - vigtige grundspørgsmål man skal overveje! Sammenlægning af 2 virksomheder "Partnering"? Opnå merværdi - find enten køber eller medpartner med synergi- effekt-potentiale t ti i samspillet med anden virksomhed.. Samarbejde: Interessentskaber Partnerselskab Sammensmeltning: Fusion af selskaber 13

15 Family office - tanken

16 KPMG Int. Family business and business interaction 15

17 Nedsæt "Virksomhedsråd" og/eller "Family Office" Et Advisory Council med alt andet end JA-sigere! 16

18 The Trusted Advisor - skal deltage i familierådet! 17

19 Den rette person for et "Family Office". 18

20 Hvad gør Advisory Council? A "Vægtvogtermetoden" Hvad kan og skal forbedres? Hvordan holder vi virksomheden optimalt salgsklar? Hvordan og hvornår skal forbedres? Hvordan realiserer vi "tankerne"? "Vægtvogtermetoden" kræver løbende møder og løbende ansvarlighed, dvs. løbende opfølgning, løbende netværksarbejde. Måske koblet med udarbejdelse af plan for rapportering og input i hovedtræk fra "ejerkreds" til virksomhedens ledelsesorganer og som overordnet input til den almindelige business plan. Udpegning af ansvarlige derfor i virksomhedens sfære, dvs. bestyrelse, direktion, revisor, nøglepersonale osv. 19

21 Hvad gør Advisory Council? B "Virksomhedsmæglermetoden" "Virksomhedsmægler-metoden" metoden" Sørger for at analysere "virksomhedsprofilen" - tag temperaturen: 1) Kunderne (stabile//ustabile) 2) Branchen og Markedet for produkterne (stabilt//ustabilt) 3) Priser egne varer (stabil//ustabil) & Priser indkøb (stabile//ustabile) 4) Konkurrenterne (rolige//agressive rolige//agressive) 5) Omsætning/toplinie - vækstplanen (stor//lille) 6) Sortiment af produkter (produktmix produktmix) (Modne & nye // ensidige & slowmovers) 7) Leverandører (stabile//ustabile) 8) Nøglemedarbejdere (gode//dårlige) 9) Ledelsen & kompetence (værdiskabende//dårlige) 10) Indtjening/bundlinie (er vækstplanen reelt også profitabel/lønsom?) 11) Produkternes og arbejdsstabens teknologiske niveau (god//dårlig) 12) Arbejdsdeling i virksomhedens divisioner (klar//uklar & rationel//irrationel) 13) Økonomi i historisk lys (3 år) Bruttoavancen, Likviditeten, Soliditeten (balancen mellem egenkapital/fremmedkapital), Faste omkostningers niveau, Nettoresultat både før og efter skat. 14) Lav løbende estimat op imod budget (indeværende år) 20

22 SWOT - situationsanalyse - på baggrund af temperaturmålingen 21

23 Hvad var konklusionen? Kan "hun" sove roligt om natten? Er bamsen lidt småsyg? Eller er vi ude i hård frost? 22

24 strukturer, dannelsen og beskatning Legal area Civilret, selskabsret og skat mv.

25 Personers udfordringer ved placering af kapital Investering via pensionsordning Rekonstruktion /omstrukturering Investering i selskab Løbende generationsskifte Virksomheds- ordning Investering af frie midler Beskatning af obligationer Beskatning af aktier mv. 24

26 Personligt ejede virksomheder Enkeltmandsfirma Virksomhedsomdannelse og aktionær-status Holdingdannelse og aktionær & koncernstatus Driftsselskab A/S Holding A/S Driftsselskab A/S 25

27 Personligt ejede virksomheder - skattefri metoder Enkeltmandsfirma virksomhedsbeskatning VSO Virksomhedsomdannelse og aktionær skattefri virksomhedsomdannelse (VOL) (successionsprincip) Holdingdannelse skattefri aktieombytning eller skattefri tilførsel af aktiver. (successions- princip) Holding A/S Driftsselskab A/S Driftsselskab A/S 26

28 Effektiv beskatning af aktieudbytte Holding A/S Udbytte op igennem systemet - skat af basis (indkomst) i driftsselskabet 100 Selskabsskat, 25 % 25 rest 75 udbytte fra drift til holding skattefrit 0 Udbytte fra holding til person Udbytteskat, 42 % 31,50 Skat i alt (25-31,50) 56,50 Effektiv beskatning 56,50 % Drift A/S 27

29 Nedsættelse af selskabsskatten - ændringer vedtaget Nedsættelse af selskabsskattesatsen Nedsættelse af satsen i virksomhedsordningen. LF 218 af 17. maj 2013 (Vækstplan DK), jf. lov nr. 792 af 28/ Den gældende sats på 25 pct. nedsættes i trin: 24,5 pct. i 2014, 23,5, pct. i 2015 og 22 pct. i 2016 og efterfølgende år. 28

30 National sambeskatning - koncernbeskatningen Koncernforbunden: Råder over mere end 50% af stemmerne (bestemmende indflydelse) Eks: Fond A/S D1 D2 D1 D2 D1 D2 29

31 Skattefri omstruktureringer (koncernforhold) Husk ad skat underskudsfortabelse!! I. Uden tilladelse Holdingkrav på 3 år - II. Med tilladelse hos SKAT - så kan holdingkrav undgås men der opstår anmeldelseskrav. Aktieombytning Spaltning Tilførsel af aktiver Fusion P S*1 S Intet holdingkrav Holdingkrav Holdingkrav H I M I Holdingkrav Holdingkrav D D M 30

32 Samleoversigt - selskabers aktier A/S ApS Selskaber - skat på aktier og udbytter Definition Gevinst/tab (salg mv.) Udbytte Datterselskabsaktier Mindst 10 % ejerandel Skattefrit Skattefrit Koncernselskabsaktier Bestemmende Skattefrit Skattefrit indflydelse Porteføljeaktier Under 10 % ejerandel regulerede papirer (børsnoterede) Skattepligtigt 25% i 2013 (lagerbeskatning) Skattepligtigt (25 % i 2013) ikke-regulerede papirer Skattefri uanset ejertid 31

33 Kompagniskab Optagelse af ny medejere i skattemæssigt transparente strukturer.

34 Andre virksomhedsformer end A/S og ApS K/S - P/S - eller I/S I/S interessentskabet "Kompagnon" K/S (kommanditselskab) P/S (partnerselskab) Alle de nævnte strukturer I/S; P/S og K/S er skattemæssigt transparente - dvs. beskatningen sker som direkte deltagerbeskatning efter ideelle andele. 33

35 Metoder med skattefokus

36 Strukturændringer, tilpasninger og overdragelse af virksomheden. Klargøring Etablering g af holdingselskab Udskillelse af hele eller dele af virksomheden Datterselskabsetablering l k b t bl i i udlandet d Sammenlægning af et eller flere selskaber i koncernen (fusioner) Slankning af strukturen ved frasalg af selskaber eller aktiviteter, kapitalnedsættelser, udlodning af udbytter, fusioner osv. Spaltning af selskab(er) med henblik på opdeling i flere divisioner i egne selskaber. (udskillelse horisontalt) Tilførsel af aktiver (aktivitetsudskillelse vertikalt) Selve overdragelsen Fondsdannelser til erhvervsdrivende fond (udskillelse effektivt væk fra stifteren) Børsnoteringer og private placement Salg af aktier tilbage til det udstedende selskab Salg af aktier til familiekredsen (succession) Salg af aktier til trediemand Fraflytning til udlandet (emigration) 35

37 Skatteforhold Principper Overdragelse uden succession Overdragelse til "handelsværdier" = realisations- /afståelsesbeskatning hos Sælger Overdragelse med succession Medfører ingen realisations- /ophørsbeskatning hos Sælger Køber indtræder i Sælgers skatteretlige stilling Tredjemand? Familekredsen Nær medarbejder KSL 33 C og ABL 34 og 35 36

38 Generationsskifte Finansiering (likviditetsbehov) Kontantværdiberegning Gave / Succession & passivpost Løbende ydelse - evt. overdragelse med "earn out" (skal kapitaliseres) Gældsbreve evt. på anfordringsvilkår inden for familiekreds. 37

39 Relevante love ved afståelse af virksomhed Hvor ligger de udskudte skatter? Afskrivningsloven driftsmidler goodwill immaterielle rettigheder fast ejendom Ejendomsavancebeskatningsloven fast ejendom Virksomhedskatteloven konto for opsparet overskud 38

40 Værdiansættelse - særlige skattemæssige tolerancer Fast ejendom +/- 15% af ejendomsvurdering i gavemiljø Offentlig ejendomsvurdering Aktier Formueskattekursen i gavemiljø (familieoverdragelserne) TSS ved anden interessefællesskab Goodwill TSS Driftsmidler Bogført værdi - Dog foretag helst vurdering 39

41 Praktisk gennemførelse af overdragelse med succession og gave element Værdiansættelse Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 (formueskattekurs) værdiansættelses-rådgivning Klage over offentlig ejendomsvurdering d Juridiske dokumenter Overdragelsesaftale Gavebrev Anfordringsgældsbrev Ejeraftale Omstrukturering Evt. omstrukturering hos sælger inden overdragelse, herunder selskabsstiftelse: Omdannelse (VOL) Aktieombytning Spaltning Tilførsel af aktiver KPMG Skatte- og afgiftsforbehold Proces håndtering Gaveanmeldelse Passivpost beregning 40

42 A/B-modellen

43 Skatte- og afgiftsdel A/B-aktiemodellen - et eksempel på en model, som kan lette på finansieringsbyrden hos Køber(e) og som naturligt indgår i overvejelser, planlægning m.v. 42

44 Skatte- og afgiftsdel A/B-Model Forlods udbytteret Ikke interesseforbundne parter Kan aftales frit, da der er tale om uafhængige parter med modsat rettede interesser Medarbejdere typisk ikke interesse forbundne, dog opmærksom på, at der ikke kommer lønbetragtninger ind over værdiansættelsen Bindende svar fra SKAT anbefales! Interesseforbundne parter Også handelsværdiprincippet, dog har der i skattepraksis udviklet sig en beregningsformel "Ældre" TS-cirkulærer kan (alternativt) anvendes ved fastsættelse af handelsværdien Beregningsformel udfordres p.t. af SKAT! Bindende d svar anbefales fra SKAT. 43

45 Skatte- og afgiftsdel A/B-Model Forlods udbytteret Det er OK at det aftales at parterne hvert år før udlodning i henhold til den forlods udbytteret udlodder et "normalt" udbytte til begge parter Det er OK med 25 % indbetaling på den nye aktieklasse efter de nye regler i selskabsloven. Krav at aktietegneren var solvent på tegningstidspunktet. SKM SR Når den forlods udbytteret er udbetalt eller tidsmæssigt er ophørt ophæves aktieklasse- opdelingen. 44

46 Skatte- og afgiftsdel A/B-Model 3. mand (evt. barn) skal optages som medaktionær P Tegningskurs for høj - kræver for stor finansiering fra køberside Holding's aktier i Drift omlægges til A- aktier med ret til forholds udbytte svarende til værdien af Drift Holding A - Aktier (Forlods udbytte) Dift Drift Herefter kan 3. mand tegne B-aktier i 3. Drift til en væsentligt reduceret kurs (evt. kurs 100) Mand B - Aktier ( Lav tegningskurs ) Efterfølgende udloddes udbytter til Holding, indtil det forlods udbytte er udloddet Herefter når grænsen er nået så ophæves A/B- aktieklasserne, og Holding og 3. mand er aktionærer på lige vilkår 3. mand kan tegne via eget holdingselskab 45

47 Ved successionsoverdragelser Pengetankreglen g - hold øje med den i god tid..

48 Pengetankreglen - successionsoverdragelser! Pengetankreglen er aktuel, når virksomheden generationsskiftes ved overdragelse af aktier/anparter med succession Selskabets (koncernens) virksomhed må ikke i det væsentlige bestå i pengeaktiver, herunder udlejning af fast ejendom eller passiv formuepleje. Væsentligheden måles som 50 % af indtjeningen (den regnskabsmæssige g nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter) og 50 % af aktivsummen (målt som handelsværdien af selskabets samlede aktiver)på overdragelsestidspunktet eller som et gennemsnit over de seneste 3 år. Hvis selskabet ikke har eksisteret i 3 år, måles fra stiftelsen til overdragelsestidspunktet. Overgangsregel g g frem til 31. december 2014: det kan vælges at opgøre ovennævnte på baggrund af det seneste regnskabsår i stedet for de 3 seneste regnskabsår. Set i forhold til "Holding" kigges nedad" i koncernen ved prøvelsen Kan begrunde strukturelle tilpasning i form af opsplitninger (spaltninger) af holdingselskabet mv. (koncernen), således at den generationsskiftemodne og aktive del kan bestå pengetank-prøvelsen. 47

49 Emigrationer gato selskab / person Exitskatter - et område i fortsat bevægelse. EU ret

50 Emigration Exit skat for selskaber C-261/11 Kommissionen mod Danmark (Exitbeskatning af virksomheder ved flytning af aktiver ud af Danmark indenfor EU)

51 EU-Domstolens dom Den 18. juli 2013 afsagde EU-domstolen dom i sagen - Danmark tabte og skal rette ind! Domstolens bemærkninger hovedpunkter Etableringsfriheden gælder også flytning af aktiver uanset om selskabet flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted eller faktiske ledelse De danske regler forskelsbehandler flytning til anden medlemsstat og flytning inden for landets grænser Endelige opgørelse af skattekravet kan fastholdes for at sikre Danmarks ret til at beskatte de kapitalgevinster, der er opstået mens aktiverne befandt sig i Danmark Øjeblikkelig opkrævning er i alle tilfælde uforholdsmæssig, ved beskatning af urealiserede kapitalgevinster ved flytning til anden medlemsstat, i forhold til formålet om at sikre sammenhæng i det nationale skattesystem Betaling af skatten kan ske efter et andet kriterium, der er mindre indgribende i etableringsfriheden, end den faktiske afståelse for at sikre beskatning af aktiver, som ikke er bestemt til at blive realiseret 50

52 Baggrund for nyt lovforslag i høring C-261/11 EU-domstolens dom af 18. juli 2013 Et selskabs aktiver eller ledelsens sæde flyttes fra Danmark til et land i EU 51

53 Dommen På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen: Kongeriget Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 49 TEUF og artikel 31 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 ved at vedtage og opretholde 8, stk. 4, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (lovbekendtgørelse nr af ) om umiddelbar indkomstbeskatning af aktieselskaber og dermed en skatteordning, som foreskriver umiddelbar beskatning af urealiserede kapitalgevinster i forbindelse med overførsel af aktiver fra et selskab, der er etableret t i Danmark, til en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller et tredjeland, der er part i denne aftale. 52

54 Exit skat for selskaber Lovforslag i høring - hovedpunkter Nuværende regler: Ved flytning af aktiver og passiver ud af dansk beskatning udløses der efter de nugældende regler beskatning som var aktiverne/passiverne afhændet til handelsværdien på overførelsestidspunktet. Exitbeskatning = selskabsskatten Ligeledes indtræder der exitbeskatning ved flytning af ledelsens sæde til udlandet, hvis Skatteministeriet har den 9. oktober 2013 sendt et lovforslag i høring som opfølgning på EU-Domstolens dom. Exitbeskatningen beregnes som ved de nugældende regler og forfalder som udgangspunkt helt som hidtil. Forslaget giver mulighed for at søge om henstand med betaling af skatten ved overførsel / flytning til et land indenfor EU/EØS. Der etableres et henstandssystem, der minder om henstandssystemet for fysiske personer. - dog afbrydes dette ikke ved tilbageflytning. Henstandsbeløbet skal afdrages i takt med, at der oppebæres indtægter af de aktiver, som skulle have været medregnet ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, herunder realiserede gevinster ved en afståelse mv., hvis aktivet havde været omfattet af dansk beskatning. Afdrag opgøres som skatteværdien af den opgjorte indkomst gange den gældende danske selskabsskatteprocent (25 %). Afdraget skal dog som minimum årligt udgøre en 1/7 del af henstandsbeløbet p.a. DVS henstand løber maksimalt 7 år. Henstandssaldoen forrentes med 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto dog bestemmelserne efter mindst med 3 pct. p.a. dobbeltbeskatningsov erenskomsten med det pågældende land bestemmer dette. Henstanden er betinget af årlige selvangivelser - både i fraflytningsåret, hvor anmodning om henstand skal indgives samtidig med selvangivelsen samt i de efterfølgende år. Henstanden bortfalder IKKE ved tilbageflytning / overførsel til Danmark - afdragssystemet fortsætter og aktiverne får nye indgangsværdier efter lovgivningens almindelige regler. 53

55 Emigration. Exit skat på aktier - for fysiske personer Sag nr. 2008/4992 Manglende gennemførelse af den fi frie bevægelighed (Exitbeskatning på aktier)

56 Exit skat på aktier - fysiske personer Kommissionen har den 18. marts 2010 fremsendt en åbningsskrivelse vedrørende de danske regler om exitbeskatning af aktier ejet af personer. Person flytter fra Danmark med aktier til et EU-land Skat? Kommissionen anfører, at det er i strid med den frie bevægelighed for personer, arbejdskraftens frie bevægelighed og den fri etableringsret, når en fraflyttet aktionær skal betale afdrag på den fraflytterskat, der er givet henstand med, ved modtagelse af udbytte m.v., idet den fraflyttede aktionær derved kommer til at betale dansk skat af (urealiserede) aktiegevinster, hvorimod den aktionær, der bliver i Danmark, først skal betale skat af aktiegevinster, når disse realiseres ved et salg af aktierne, uafhængigt af mellemliggende udbytteudlodninger. Dette er fastholdt igen ved skrivelse af 24/

57 Processen på vej mod en domstolssag Aktuel status! Traktatbrudssag Kommissionens åbningsskrivelse Kommissionen overvejer pt og er stadig ikke overbevist enten kommer yderligere "udtalelse" eller også anlægger Kommissionen traktatbrudssag mod Danmark a ved EU- Domstolen. Sendes til Danmark hvis Kommissionen mener, at Danmark ikke har implementeret et direktiv korrekt eller på anden måde ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til EU-retten. Hvis Danmark er enig ændres reglerne og processen afsluttes Danmarks svar 1 Er Danmark ikke enig, sender regeringen et svar på, hvorfor Danmark mener de danske regler er implementeret korrekt. Hvis det danske svar overbeviser Kommissionen, afsluttes processen Kommissionens begrundede udtalelse Er Kommissionen ikke overbevist, sendes en begrundet udtalelse til Danmark hvor begrundelsen uddybes. Overbeviser dette Danmark, ændres reglerne og processen afsluttes Danmarks svar 2 Danmark er stadig ikke enig og regeringen har sendt endnu et svar på, hvorfor Danmark mener de danske regler er implementeret korrekt. Hvis Kommissionen overbevises, afsluttes processen 56

58 Fronterne blev trukket op allerede i 2010 EU-kommissionen afgav åbningsskrivelse til Danmark 18. marts 2010 Kommissionen mener, at de danske regler forskelsbehandler de personer der fraflytter Danmark og samtidig fører til beskatning af indtægter, som Danmark ikke har ret til at beskatte i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster. Skatteministeriet har i foråret 2010 afgivet notat, der fastholder, at reglerne ikke strider imod EU-retten Skatteministeriet, Danmark, er af den faste opfattelse, at den pågældende bestemmelse er fuldt forenelig med EU-retten. Skatteministeriet finder, at afkast af en aktiepost kan fremkomme i form af udlodning af udbytte og som en gevinst ved salg af aktierne, hvorfor udlodning af udbytte reelt har karakter af en realisation af en aktiegevinst uden salg af selve e aktien. Der er endvidere de e en nøje sammenhæng mellem udbytteudlodninger og aktiens værdi, idet aktiens værdi falder, når selskabet udlodder udbytte til aktionæren. Skatteministeriet mener samlet set, at de danske regler om exitbeskatning af aktier ejet af personer, ikke går videre end det forfulgte formål, som er at sikre opretholdelsen af dansk beskatningskompetence og at forhindre en vilkårlig omfordeling af den danske skattebase. Skatteministeriet skal herefter fastholde, at reglerne om exitbeskatningen ikke er i strid med EUF-traktatens artikel 21, 45 og

59 2013: Kommissionen og Danmark fastholder begge Kommissionen fastholdt med begrundet udtalelse d. 24. januar 2013 Kommissionen mener, at de danske regler ikke står i forhold til det tilsigtede mål, da reglerne kan medføre, at en person der forlader Danmark pålægges højere beskatning end en hjemmehørende person, og at reglerne indeholder en uafviselig formodning om, at alle aktionærer, der flytter fra Danmark og modtager udbytter eller andre indtægter fra de aktier, de ejede ved fraflytningen, har til hensigt at indgå skat, uden skelnen mellem rent kunstige arrangementer og legitime flytninger som led i udøvelse af reglerne om den fri bevægelighed. Skatteministeriet har den 26. marts 2013 afgivet notat, der endnu engang fastholder, at reglerne ikke strider imod EU-retten Skatteministeriet, Danmark, henviser til begrundelsen i sit svar på kommissionens åbningsskrivelse og uddyber med, at der må overlades medlemsstaterne et vist skøn med hensyn til, hvornår og hvorledes exitskatten opkræves efterfølgende. Skatteministeriet anfører, at afdragsordningen i de danske exitskatteregler er udformet således, at afdrag opkræves på en sådan måde, at den samlede likviditetsbelastning af dansk og udenlandsk beskatning af afkast af værdipapirerne p (udbytter og gevinster) ikke overstiger den likviditetsbeskatning, skatteyderne ville have været udsat for, hvis vedkommende ikke var flyttet. Skatteministeriet anfører slutteligt, at reglerne ikke har til formål at forhindre skatteunddragelse. 58

60 Næste skridt: Kommissionen har to muligheder Sagen droppes Traktatbrudssag indledes (overvejende sandsynligt) 59

61 Hans Henrik Bonde Eriksen Senior Tax Partner, KPMG Mobile PA Lisa Guldberg Phone

62 Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af et emne, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Selvom fejl og mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Et velforberedt generationsskifte

Et velforberedt generationsskifte Et velforberedt generationsskifte Advokat Peter Schiøtz, Advodan Statsaut.rev. Martin Harill Nielsen, PricewaterhouseCoopers Indholdsfortegnelse Side nr. 1. Praktisk guide 6 Forord Økonomisk serviceeftersyn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Generationsskifte i Musik og Film A/S

Generationsskifte i Musik og Film A/S Helle Hedegaard Rasmussen Generationsskifte i Musik og Film A/S Aalborg Universitet Cand.merc.aud Speciale 26. november 2009 Vejleder: Torben Bagge Indholdsfortegnelse 1. SUMMARY...3 2. FORORD...6 3. INDLEDNING...7

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere