Generationsskiftet. "sager-jeg-burdegøre-noget-ved"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskiftet. "sager-jeg-burdegøre-noget-ved""

Transkript

1 Plastindustrien t i Generationsskiftet eller rettere "sager-jeg-burdegøre-noget-ved" g 14. november 2013

2 Hans Henrik Bonde Eriksen Hans Henrik Bonde Eriksen Senior Tax Partner // cand. jur. & ekstern lektor i skatteret og -proces Tlf (direkte) (mobil) Fax Kontor KPMG Odense & Frederiksberg Alder 44 år Uddannelse Cand.jur. fra Århus Universitet 1992 med speciale i Skatteret. Ansat i KPMG Indehaver i Bogværker 1. DJØF - Skattestyrelsesloven m. kommentarer 2. DJØF - Skatteforvaltningsloven m. kommentarer 3. DJØF - Skatteprocessen 4. KARNOV noteapparat. 5. KARNOV - Håndbog om betalingskorrektion, skatteforbehold og omgørelse. 6. DJØF- Skatte - og afgiftsproces. Ansættelse Landsskatteretten: 1992 til 1998 Landsskatteretten 1998 til 1999 Souschef i Landsskatterettens 6. kontor ansat i Advokatsamfundet som juridisk sekretær for advokatrådets Skatteudvalg. Ekstern Lektor i skatteproces /forvaltningsret ved Masteruddannelsen i skat siden Ekstern Lektor og fagkonsulent i skatteret ved Københavns Universitet (Cand. Polit. uddannelsen) siden Ekstern lektor i skatteret Syddansk Universitet 2009/

3 Generationsskifte hvordan og hvornår?, jf. programmet. Hvordan planlægges generationsskifte? Hvordan er generationsskiftemu- lighederne? Hvordan gribes nye ejerformer an? 2

4 Hensynene er mangfoldige - derfor er det svært at håndtere uden en plan. Ældre generation Yngre generation & 3 mand Virksomheden 3

5 Omgivelserne spiller også ind. Alle faktorer spiller en rolle - positiv, som negativ - og hver case er "sin egen" Familie Offentlige Nationalt - internationalt lovgivning Kunder Samarbejds -partnere i øvrigt Medarbej- dere Banker og lignende Leverandører 4

6 En klassisk betragtning MEN det er kun fokus på en allerede truffet beslutning. Inter vivos Familieoverdragelse erdragelse levende ende live Inter vivos eller mortis causa Overdragelse til trediemand Mortis causa Hvad skal der ske? Inter vivos eller mortis causa Familieoverdragelse l ved død d Afvikling - eller en styret t nedlukning. 5

7 Uden en plan? Som at have et skib uden effektiv rorstyring. 6

8 Kort sagt. Fokus på det langsigtede/veltilrettelagte skifte som gennemføres når tiden er moden! Overvejelser, planlægning m.v. kan ikke ske for tidligt og der skal foreligge dels én forretningsmæssig dynamisk plan samt en akutplan Hav derfor altid en "akutplan" og en "venteplan" klar og ajourfør dem kontinuerligt. Generationsskiftets Akutplan og dets Venteplan 7

9 Hold din virksomhed SALGSKLAR Sammenlign med dit parcelhus - alt det du ikke når, men burde have taget dig tid til! Be prepared for the *Facaden skal males! *Væggene trænger til nyt tapet! *Haven er groet til! *Ukrudt i indkørslen! *Fliserne er knækket! 8

10 Hårde værdier (hovedelementer) Ledelse, organisation, struktur Finansiering Generationsskiftet Skatter og afgifter Værdi 9

11 The Big Business Plan og den "kontinuerlige proces" Del I 1. Virksomhedens profil og virksomhedsanalysen (kunderne, markedet, økonomien, ansatte) 2. De familiemæssige overvejelser og den personlige beslutning 3. Værdiansættelse af virksomheden, skat-, regnskabs-, og markedsmæssigt. 4. Løbende opfølgning ad 1-3. Del II 5. Finansiering af generationsskiftet. 6. Hvilken teknisk k løsning (metodevalget) 7. Gennemførelse af planen

12 Virksomhedsanalysen planlægningen - værdi- og målsætningen 11

13 Problemfelter ad virksomheden - vigtige grundspørgsmål man skal overveje! Beror efterspørgslen primært på tilliden til den enkelte person? så skal Mester helt traditionelt erstattes af en Kronprins? Beror efterspørgslen primært på tilliden til det særlige produkt, der produceres eller markedsføres? så skal der udvikles og tænkes i strukturer - evt. opdeling i divisioner og udvikling og frasalg (spin off) helt eller delvis til andre hænder er muligt. Kreditværdighed og finansiering? reaktion fra pengeinstitut reaktion fra leverandører mv. reaktion fra "passive medinvestorer", sleeping partners, business angels? Kan det økonomiske ejerskab overhovedet adskilles fra virksomhedsdriften - enten nu eller på sigt? er der tilstrækkelig trediemandsinteresse i virksomhedsdelen fremfor i kapitalejerdelen? 12

14 Problemfelter ad virksomheden - vigtige grundspørgsmål man skal overveje! Sammenlægning af 2 virksomheder "Partnering"? Opnå merværdi - find enten køber eller medpartner med synergi- effekt-potentiale t ti i samspillet med anden virksomhed.. Samarbejde: Interessentskaber Partnerselskab Sammensmeltning: Fusion af selskaber 13

15 Family office - tanken

16 KPMG Int. Family business and business interaction 15

17 Nedsæt "Virksomhedsråd" og/eller "Family Office" Et Advisory Council med alt andet end JA-sigere! 16

18 The Trusted Advisor - skal deltage i familierådet! 17

19 Den rette person for et "Family Office". 18

20 Hvad gør Advisory Council? A "Vægtvogtermetoden" Hvad kan og skal forbedres? Hvordan holder vi virksomheden optimalt salgsklar? Hvordan og hvornår skal forbedres? Hvordan realiserer vi "tankerne"? "Vægtvogtermetoden" kræver løbende møder og løbende ansvarlighed, dvs. løbende opfølgning, løbende netværksarbejde. Måske koblet med udarbejdelse af plan for rapportering og input i hovedtræk fra "ejerkreds" til virksomhedens ledelsesorganer og som overordnet input til den almindelige business plan. Udpegning af ansvarlige derfor i virksomhedens sfære, dvs. bestyrelse, direktion, revisor, nøglepersonale osv. 19

21 Hvad gør Advisory Council? B "Virksomhedsmæglermetoden" "Virksomhedsmægler-metoden" metoden" Sørger for at analysere "virksomhedsprofilen" - tag temperaturen: 1) Kunderne (stabile//ustabile) 2) Branchen og Markedet for produkterne (stabilt//ustabilt) 3) Priser egne varer (stabil//ustabil) & Priser indkøb (stabile//ustabile) 4) Konkurrenterne (rolige//agressive rolige//agressive) 5) Omsætning/toplinie - vækstplanen (stor//lille) 6) Sortiment af produkter (produktmix produktmix) (Modne & nye // ensidige & slowmovers) 7) Leverandører (stabile//ustabile) 8) Nøglemedarbejdere (gode//dårlige) 9) Ledelsen & kompetence (værdiskabende//dårlige) 10) Indtjening/bundlinie (er vækstplanen reelt også profitabel/lønsom?) 11) Produkternes og arbejdsstabens teknologiske niveau (god//dårlig) 12) Arbejdsdeling i virksomhedens divisioner (klar//uklar & rationel//irrationel) 13) Økonomi i historisk lys (3 år) Bruttoavancen, Likviditeten, Soliditeten (balancen mellem egenkapital/fremmedkapital), Faste omkostningers niveau, Nettoresultat både før og efter skat. 14) Lav løbende estimat op imod budget (indeværende år) 20

22 SWOT - situationsanalyse - på baggrund af temperaturmålingen 21

23 Hvad var konklusionen? Kan "hun" sove roligt om natten? Er bamsen lidt småsyg? Eller er vi ude i hård frost? 22

24 strukturer, dannelsen og beskatning Legal area Civilret, selskabsret og skat mv.

25 Personers udfordringer ved placering af kapital Investering via pensionsordning Rekonstruktion /omstrukturering Investering i selskab Løbende generationsskifte Virksomheds- ordning Investering af frie midler Beskatning af obligationer Beskatning af aktier mv. 24

26 Personligt ejede virksomheder Enkeltmandsfirma Virksomhedsomdannelse og aktionær-status Holdingdannelse og aktionær & koncernstatus Driftsselskab A/S Holding A/S Driftsselskab A/S 25

27 Personligt ejede virksomheder - skattefri metoder Enkeltmandsfirma virksomhedsbeskatning VSO Virksomhedsomdannelse og aktionær skattefri virksomhedsomdannelse (VOL) (successionsprincip) Holdingdannelse skattefri aktieombytning eller skattefri tilførsel af aktiver. (successions- princip) Holding A/S Driftsselskab A/S Driftsselskab A/S 26

28 Effektiv beskatning af aktieudbytte Holding A/S Udbytte op igennem systemet - skat af basis (indkomst) i driftsselskabet 100 Selskabsskat, 25 % 25 rest 75 udbytte fra drift til holding skattefrit 0 Udbytte fra holding til person Udbytteskat, 42 % 31,50 Skat i alt (25-31,50) 56,50 Effektiv beskatning 56,50 % Drift A/S 27

29 Nedsættelse af selskabsskatten - ændringer vedtaget Nedsættelse af selskabsskattesatsen Nedsættelse af satsen i virksomhedsordningen. LF 218 af 17. maj 2013 (Vækstplan DK), jf. lov nr. 792 af 28/ Den gældende sats på 25 pct. nedsættes i trin: 24,5 pct. i 2014, 23,5, pct. i 2015 og 22 pct. i 2016 og efterfølgende år. 28

30 National sambeskatning - koncernbeskatningen Koncernforbunden: Råder over mere end 50% af stemmerne (bestemmende indflydelse) Eks: Fond A/S D1 D2 D1 D2 D1 D2 29

31 Skattefri omstruktureringer (koncernforhold) Husk ad skat underskudsfortabelse!! I. Uden tilladelse Holdingkrav på 3 år - II. Med tilladelse hos SKAT - så kan holdingkrav undgås men der opstår anmeldelseskrav. Aktieombytning Spaltning Tilførsel af aktiver Fusion P S*1 S Intet holdingkrav Holdingkrav Holdingkrav H I M I Holdingkrav Holdingkrav D D M 30

32 Samleoversigt - selskabers aktier A/S ApS Selskaber - skat på aktier og udbytter Definition Gevinst/tab (salg mv.) Udbytte Datterselskabsaktier Mindst 10 % ejerandel Skattefrit Skattefrit Koncernselskabsaktier Bestemmende Skattefrit Skattefrit indflydelse Porteføljeaktier Under 10 % ejerandel regulerede papirer (børsnoterede) Skattepligtigt 25% i 2013 (lagerbeskatning) Skattepligtigt (25 % i 2013) ikke-regulerede papirer Skattefri uanset ejertid 31

33 Kompagniskab Optagelse af ny medejere i skattemæssigt transparente strukturer.

34 Andre virksomhedsformer end A/S og ApS K/S - P/S - eller I/S I/S interessentskabet "Kompagnon" K/S (kommanditselskab) P/S (partnerselskab) Alle de nævnte strukturer I/S; P/S og K/S er skattemæssigt transparente - dvs. beskatningen sker som direkte deltagerbeskatning efter ideelle andele. 33

35 Metoder med skattefokus

36 Strukturændringer, tilpasninger og overdragelse af virksomheden. Klargøring Etablering g af holdingselskab Udskillelse af hele eller dele af virksomheden Datterselskabsetablering l k b t bl i i udlandet d Sammenlægning af et eller flere selskaber i koncernen (fusioner) Slankning af strukturen ved frasalg af selskaber eller aktiviteter, kapitalnedsættelser, udlodning af udbytter, fusioner osv. Spaltning af selskab(er) med henblik på opdeling i flere divisioner i egne selskaber. (udskillelse horisontalt) Tilførsel af aktiver (aktivitetsudskillelse vertikalt) Selve overdragelsen Fondsdannelser til erhvervsdrivende fond (udskillelse effektivt væk fra stifteren) Børsnoteringer og private placement Salg af aktier tilbage til det udstedende selskab Salg af aktier til familiekredsen (succession) Salg af aktier til trediemand Fraflytning til udlandet (emigration) 35

37 Skatteforhold Principper Overdragelse uden succession Overdragelse til "handelsværdier" = realisations- /afståelsesbeskatning hos Sælger Overdragelse med succession Medfører ingen realisations- /ophørsbeskatning hos Sælger Køber indtræder i Sælgers skatteretlige stilling Tredjemand? Familekredsen Nær medarbejder KSL 33 C og ABL 34 og 35 36

38 Generationsskifte Finansiering (likviditetsbehov) Kontantværdiberegning Gave / Succession & passivpost Løbende ydelse - evt. overdragelse med "earn out" (skal kapitaliseres) Gældsbreve evt. på anfordringsvilkår inden for familiekreds. 37

39 Relevante love ved afståelse af virksomhed Hvor ligger de udskudte skatter? Afskrivningsloven driftsmidler goodwill immaterielle rettigheder fast ejendom Ejendomsavancebeskatningsloven fast ejendom Virksomhedskatteloven konto for opsparet overskud 38

40 Værdiansættelse - særlige skattemæssige tolerancer Fast ejendom +/- 15% af ejendomsvurdering i gavemiljø Offentlig ejendomsvurdering Aktier Formueskattekursen i gavemiljø (familieoverdragelserne) TSS ved anden interessefællesskab Goodwill TSS Driftsmidler Bogført værdi - Dog foretag helst vurdering 39

41 Praktisk gennemførelse af overdragelse med succession og gave element Værdiansættelse Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 (formueskattekurs) værdiansættelses-rådgivning Klage over offentlig ejendomsvurdering d Juridiske dokumenter Overdragelsesaftale Gavebrev Anfordringsgældsbrev Ejeraftale Omstrukturering Evt. omstrukturering hos sælger inden overdragelse, herunder selskabsstiftelse: Omdannelse (VOL) Aktieombytning Spaltning Tilførsel af aktiver KPMG Skatte- og afgiftsforbehold Proces håndtering Gaveanmeldelse Passivpost beregning 40

42 A/B-modellen

43 Skatte- og afgiftsdel A/B-aktiemodellen - et eksempel på en model, som kan lette på finansieringsbyrden hos Køber(e) og som naturligt indgår i overvejelser, planlægning m.v. 42

44 Skatte- og afgiftsdel A/B-Model Forlods udbytteret Ikke interesseforbundne parter Kan aftales frit, da der er tale om uafhængige parter med modsat rettede interesser Medarbejdere typisk ikke interesse forbundne, dog opmærksom på, at der ikke kommer lønbetragtninger ind over værdiansættelsen Bindende svar fra SKAT anbefales! Interesseforbundne parter Også handelsværdiprincippet, dog har der i skattepraksis udviklet sig en beregningsformel "Ældre" TS-cirkulærer kan (alternativt) anvendes ved fastsættelse af handelsværdien Beregningsformel udfordres p.t. af SKAT! Bindende d svar anbefales fra SKAT. 43

45 Skatte- og afgiftsdel A/B-Model Forlods udbytteret Det er OK at det aftales at parterne hvert år før udlodning i henhold til den forlods udbytteret udlodder et "normalt" udbytte til begge parter Det er OK med 25 % indbetaling på den nye aktieklasse efter de nye regler i selskabsloven. Krav at aktietegneren var solvent på tegningstidspunktet. SKM SR Når den forlods udbytteret er udbetalt eller tidsmæssigt er ophørt ophæves aktieklasse- opdelingen. 44

46 Skatte- og afgiftsdel A/B-Model 3. mand (evt. barn) skal optages som medaktionær P Tegningskurs for høj - kræver for stor finansiering fra køberside Holding's aktier i Drift omlægges til A- aktier med ret til forholds udbytte svarende til værdien af Drift Holding A - Aktier (Forlods udbytte) Dift Drift Herefter kan 3. mand tegne B-aktier i 3. Drift til en væsentligt reduceret kurs (evt. kurs 100) Mand B - Aktier ( Lav tegningskurs ) Efterfølgende udloddes udbytter til Holding, indtil det forlods udbytte er udloddet Herefter når grænsen er nået så ophæves A/B- aktieklasserne, og Holding og 3. mand er aktionærer på lige vilkår 3. mand kan tegne via eget holdingselskab 45

47 Ved successionsoverdragelser Pengetankreglen g - hold øje med den i god tid..

48 Pengetankreglen - successionsoverdragelser! Pengetankreglen er aktuel, når virksomheden generationsskiftes ved overdragelse af aktier/anparter med succession Selskabets (koncernens) virksomhed må ikke i det væsentlige bestå i pengeaktiver, herunder udlejning af fast ejendom eller passiv formuepleje. Væsentligheden måles som 50 % af indtjeningen (den regnskabsmæssige g nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter) og 50 % af aktivsummen (målt som handelsværdien af selskabets samlede aktiver)på overdragelsestidspunktet eller som et gennemsnit over de seneste 3 år. Hvis selskabet ikke har eksisteret i 3 år, måles fra stiftelsen til overdragelsestidspunktet. Overgangsregel g g frem til 31. december 2014: det kan vælges at opgøre ovennævnte på baggrund af det seneste regnskabsår i stedet for de 3 seneste regnskabsår. Set i forhold til "Holding" kigges nedad" i koncernen ved prøvelsen Kan begrunde strukturelle tilpasning i form af opsplitninger (spaltninger) af holdingselskabet mv. (koncernen), således at den generationsskiftemodne og aktive del kan bestå pengetank-prøvelsen. 47

49 Emigrationer gato selskab / person Exitskatter - et område i fortsat bevægelse. EU ret

50 Emigration Exit skat for selskaber C-261/11 Kommissionen mod Danmark (Exitbeskatning af virksomheder ved flytning af aktiver ud af Danmark indenfor EU)

51 EU-Domstolens dom Den 18. juli 2013 afsagde EU-domstolen dom i sagen - Danmark tabte og skal rette ind! Domstolens bemærkninger hovedpunkter Etableringsfriheden gælder også flytning af aktiver uanset om selskabet flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted eller faktiske ledelse De danske regler forskelsbehandler flytning til anden medlemsstat og flytning inden for landets grænser Endelige opgørelse af skattekravet kan fastholdes for at sikre Danmarks ret til at beskatte de kapitalgevinster, der er opstået mens aktiverne befandt sig i Danmark Øjeblikkelig opkrævning er i alle tilfælde uforholdsmæssig, ved beskatning af urealiserede kapitalgevinster ved flytning til anden medlemsstat, i forhold til formålet om at sikre sammenhæng i det nationale skattesystem Betaling af skatten kan ske efter et andet kriterium, der er mindre indgribende i etableringsfriheden, end den faktiske afståelse for at sikre beskatning af aktiver, som ikke er bestemt til at blive realiseret 50

52 Baggrund for nyt lovforslag i høring C-261/11 EU-domstolens dom af 18. juli 2013 Et selskabs aktiver eller ledelsens sæde flyttes fra Danmark til et land i EU 51

53 Dommen På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen: Kongeriget Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 49 TEUF og artikel 31 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 ved at vedtage og opretholde 8, stk. 4, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (lovbekendtgørelse nr af ) om umiddelbar indkomstbeskatning af aktieselskaber og dermed en skatteordning, som foreskriver umiddelbar beskatning af urealiserede kapitalgevinster i forbindelse med overførsel af aktiver fra et selskab, der er etableret t i Danmark, til en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller et tredjeland, der er part i denne aftale. 52

54 Exit skat for selskaber Lovforslag i høring - hovedpunkter Nuværende regler: Ved flytning af aktiver og passiver ud af dansk beskatning udløses der efter de nugældende regler beskatning som var aktiverne/passiverne afhændet til handelsværdien på overførelsestidspunktet. Exitbeskatning = selskabsskatten Ligeledes indtræder der exitbeskatning ved flytning af ledelsens sæde til udlandet, hvis Skatteministeriet har den 9. oktober 2013 sendt et lovforslag i høring som opfølgning på EU-Domstolens dom. Exitbeskatningen beregnes som ved de nugældende regler og forfalder som udgangspunkt helt som hidtil. Forslaget giver mulighed for at søge om henstand med betaling af skatten ved overførsel / flytning til et land indenfor EU/EØS. Der etableres et henstandssystem, der minder om henstandssystemet for fysiske personer. - dog afbrydes dette ikke ved tilbageflytning. Henstandsbeløbet skal afdrages i takt med, at der oppebæres indtægter af de aktiver, som skulle have været medregnet ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, herunder realiserede gevinster ved en afståelse mv., hvis aktivet havde været omfattet af dansk beskatning. Afdrag opgøres som skatteværdien af den opgjorte indkomst gange den gældende danske selskabsskatteprocent (25 %). Afdraget skal dog som minimum årligt udgøre en 1/7 del af henstandsbeløbet p.a. DVS henstand løber maksimalt 7 år. Henstandssaldoen forrentes med 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto dog bestemmelserne efter mindst med 3 pct. p.a. dobbeltbeskatningsov erenskomsten med det pågældende land bestemmer dette. Henstanden er betinget af årlige selvangivelser - både i fraflytningsåret, hvor anmodning om henstand skal indgives samtidig med selvangivelsen samt i de efterfølgende år. Henstanden bortfalder IKKE ved tilbageflytning / overførsel til Danmark - afdragssystemet fortsætter og aktiverne får nye indgangsværdier efter lovgivningens almindelige regler. 53

55 Emigration. Exit skat på aktier - for fysiske personer Sag nr. 2008/4992 Manglende gennemførelse af den fi frie bevægelighed (Exitbeskatning på aktier)

56 Exit skat på aktier - fysiske personer Kommissionen har den 18. marts 2010 fremsendt en åbningsskrivelse vedrørende de danske regler om exitbeskatning af aktier ejet af personer. Person flytter fra Danmark med aktier til et EU-land Skat? Kommissionen anfører, at det er i strid med den frie bevægelighed for personer, arbejdskraftens frie bevægelighed og den fri etableringsret, når en fraflyttet aktionær skal betale afdrag på den fraflytterskat, der er givet henstand med, ved modtagelse af udbytte m.v., idet den fraflyttede aktionær derved kommer til at betale dansk skat af (urealiserede) aktiegevinster, hvorimod den aktionær, der bliver i Danmark, først skal betale skat af aktiegevinster, når disse realiseres ved et salg af aktierne, uafhængigt af mellemliggende udbytteudlodninger. Dette er fastholdt igen ved skrivelse af 24/

57 Processen på vej mod en domstolssag Aktuel status! Traktatbrudssag Kommissionens åbningsskrivelse Kommissionen overvejer pt og er stadig ikke overbevist enten kommer yderligere "udtalelse" eller også anlægger Kommissionen traktatbrudssag mod Danmark a ved EU- Domstolen. Sendes til Danmark hvis Kommissionen mener, at Danmark ikke har implementeret et direktiv korrekt eller på anden måde ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til EU-retten. Hvis Danmark er enig ændres reglerne og processen afsluttes Danmarks svar 1 Er Danmark ikke enig, sender regeringen et svar på, hvorfor Danmark mener de danske regler er implementeret korrekt. Hvis det danske svar overbeviser Kommissionen, afsluttes processen Kommissionens begrundede udtalelse Er Kommissionen ikke overbevist, sendes en begrundet udtalelse til Danmark hvor begrundelsen uddybes. Overbeviser dette Danmark, ændres reglerne og processen afsluttes Danmarks svar 2 Danmark er stadig ikke enig og regeringen har sendt endnu et svar på, hvorfor Danmark mener de danske regler er implementeret korrekt. Hvis Kommissionen overbevises, afsluttes processen 56

58 Fronterne blev trukket op allerede i 2010 EU-kommissionen afgav åbningsskrivelse til Danmark 18. marts 2010 Kommissionen mener, at de danske regler forskelsbehandler de personer der fraflytter Danmark og samtidig fører til beskatning af indtægter, som Danmark ikke har ret til at beskatte i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster. Skatteministeriet har i foråret 2010 afgivet notat, der fastholder, at reglerne ikke strider imod EU-retten Skatteministeriet, Danmark, er af den faste opfattelse, at den pågældende bestemmelse er fuldt forenelig med EU-retten. Skatteministeriet finder, at afkast af en aktiepost kan fremkomme i form af udlodning af udbytte og som en gevinst ved salg af aktierne, hvorfor udlodning af udbytte reelt har karakter af en realisation af en aktiegevinst uden salg af selve e aktien. Der er endvidere de e en nøje sammenhæng mellem udbytteudlodninger og aktiens værdi, idet aktiens værdi falder, når selskabet udlodder udbytte til aktionæren. Skatteministeriet mener samlet set, at de danske regler om exitbeskatning af aktier ejet af personer, ikke går videre end det forfulgte formål, som er at sikre opretholdelsen af dansk beskatningskompetence og at forhindre en vilkårlig omfordeling af den danske skattebase. Skatteministeriet skal herefter fastholde, at reglerne om exitbeskatningen ikke er i strid med EUF-traktatens artikel 21, 45 og

59 2013: Kommissionen og Danmark fastholder begge Kommissionen fastholdt med begrundet udtalelse d. 24. januar 2013 Kommissionen mener, at de danske regler ikke står i forhold til det tilsigtede mål, da reglerne kan medføre, at en person der forlader Danmark pålægges højere beskatning end en hjemmehørende person, og at reglerne indeholder en uafviselig formodning om, at alle aktionærer, der flytter fra Danmark og modtager udbytter eller andre indtægter fra de aktier, de ejede ved fraflytningen, har til hensigt at indgå skat, uden skelnen mellem rent kunstige arrangementer og legitime flytninger som led i udøvelse af reglerne om den fri bevægelighed. Skatteministeriet har den 26. marts 2013 afgivet notat, der endnu engang fastholder, at reglerne ikke strider imod EU-retten Skatteministeriet, Danmark, henviser til begrundelsen i sit svar på kommissionens åbningsskrivelse og uddyber med, at der må overlades medlemsstaterne et vist skøn med hensyn til, hvornår og hvorledes exitskatten opkræves efterfølgende. Skatteministeriet anfører, at afdragsordningen i de danske exitskatteregler er udformet således, at afdrag opkræves på en sådan måde, at den samlede likviditetsbelastning af dansk og udenlandsk beskatning af afkast af værdipapirerne p (udbytter og gevinster) ikke overstiger den likviditetsbeskatning, skatteyderne ville have været udsat for, hvis vedkommende ikke var flyttet. Skatteministeriet anfører slutteligt, at reglerne ikke har til formål at forhindre skatteunddragelse. 58

60 Næste skridt: Kommissionen har to muligheder Sagen droppes Traktatbrudssag indledes (overvejende sandsynligt) 59

61 Hans Henrik Bonde Eriksen Senior Tax Partner, KPMG Mobile PA Lisa Guldberg Phone

62 Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af et emne, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Selvom fejl og mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2013-14 Fremsat den 4. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Exitbeskatning for hovedaktionæren

Exitbeskatning for hovedaktionæren Exitbeskatning for hovedaktionæren Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 22. maj 2015 10:30 12:00 Program Indledning & afgrænsning Hovedaktionærens fraflytning Opgørelse af exitavancen - aktier Beregning

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Fakta og baggrund om formueskattekursen

Fakta og baggrund om formueskattekursen Regeringen har ophævet reglerne om værdiansættelse efter den såkaldte formueskattekurs. Dette er sket med virkning fra den 5. februar 2015. Reglerne er hidtil blevet brugt i forbindelse med overdragelse

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Marts 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 167 om international omgåelsesklausul mv. Fusion underskudsfremførsel enhedsprincippet udkast til styresignal

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere