Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland"

Transkript

1 Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007

2 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser, som belyser rekrutteringssituationen inden for brancher og erhvervsområder, hvor der meldes om mangel på arbejdskraft i Arbejdsmarkedsbalancen. Formålet med spotanalyserne er bl.a. at få en mere detaljeret viden om omfanget af arbejdskraftmangelen fordelt på stillingsbetegnelser i hvilken grad virksomhederne forventer stigende beskæftigelse i hvilken grad virksomhederne rekrutterer udenlandsk arbejdskraft hvilke rekrutteringskanaler virksomhederne anvender, når de rekrutterer arbejdskraft Formålet er også at validere oplysningerne om rekrutteringssituationen inden for bygge- og anlægsområdet i f.h.t. Arbejdsmarkedsbalancen. Den første del af spotanalysen er baseret på en spørgeundersøgelse af branchen i Midtjylland, som er besvaret af 171 virksomheder. Spørgeskemaet er udsendt via og besvares via Internettet. Virksomhedernes adresser er fundet ved en udsøgning af virksomhederne inden for branchen via et virksomhedsregister (WEB-DIRECT/Købmandsstanden). I den anden del af analysen samles op på de seneste resultater fra Arbejdsmarkedsbalancen vedr. bygge- og anlægsområdet. 1

3 Hovedresultater Mange virksomheder inden for branchen har oplevet rekrutteringsproblemer i maj og juni måned i Midtjylland. Over ½-delen af virksomhederne i Beskæftigelsesregionens spørgeskemaundersøgelse har forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere i denne periode. De 85 virksomheder har i alt forgæves forsøgt at rekruttere 383 medarbejdere. Virksomhederne melder især om mangel på elektrikere, tømrere, murere, malere, jordog betonarbejdere og vvs-montører. Derudover melder mange virksomheder om mangel på ufaglærte/specialarbejdere inden for branchen. Det skal også bemærkes, at virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft inden for en bred vifte af stillingsbetegnelser inden for bygge- og anlægsområdet. En del virksomheder oplever så store rekrutteringsproblemer, at de undlader at forsøge at besætte ledige job pga. forventninger om, at arbejdskraften ikke findes. Mange virksomheder har også sagt nej til opgaver i maj og juni pga. mangel på arbejdskraft. I det seneste år har flere virksomheder oplevet vækst i beskæftigelsen end fald i beskæftigelsen. Det er en indikator for, at beskæftigelsen er stigende i branchen. Det kan i øvrigt bekræftes af de landsdækkende beskæftigelsestal for branchen. I det kommende år forventer 2/3-dele af virksomhederne at ansætte nye medarbejdere. Der meldes især om fremtidig efterspørgsel i f.h.t. faggrupperne: elektrikerarbejde, ufaglærte/specialarbejde, murer- og brolægningsarbejde og snedker-, tømrer- og glasarbejde. Hver 5. virksomhed i spørgeskemaundersøgelsen har ansat udenlandsk arbejdskraft. En del virksomheder har også forsøgt at ansætte udenlandsk arbejdskraft uden held. Ca. 2/3-dele af virksomhederne har ikke forsøgt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. En del af disse har ikke haft behov for udenlandsk arbejdskraft og har heller ikke oplevet rekrutteringsproblemer. En større gruppe svarer, at de ikke ønsker at benytte udenlandsk arbejdskraft. Hovedparten af disse virksomheder er mindre virksomheder og mange af virksomhederne har oplevet rekrutteringsproblemer. Flertallet af virksomhederne anvender annoncer og rekruttering via allerede ansatte, som deres normale rekrutteringsmetode. Det gælder ca. 2/3-dele af virksomhederne. Op til 1/3-del anvender normalt uopfordrede ansøgninger, Jobnet/CV-banken, egen hjemmeside eller det lokale jobcenter. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen bekræfter i høj grad resultaterne fra Beskæftigelsesregionens Arbejdsmarkedsbalance. I Arbejdsmarkedsbalancen er der registreret mangel inden for ca. halvdelen af de stillingsbetegnelser, der findes inden for bygge- og anlægsområdet. I en analyse udarbejdet af AMS i f.h.t. Arbejdsmarkedsbalancen, bemærker bygge- og anlægsbranchen sig som den branche, hvor der har været flest ubesatte stillinger (undersøgelse, som dækker rekrutteringssituationen i januar til april) 2

4 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 171 virksomheder har besvaret spørgeskemaet. Enkelte spørgsmål er dog ikke besvaret af alle virksomheder, hvilket medfører, at antallet af besvarelser varierer i de enkelte spørgsmål. Virksomhedernes størrelse Næsten halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen er mindre virksomheder med under 10 ansatte, 1/3-del har mellem 10 og 49 ansatte, mens 10% har mellem 50 og 99 ansatte. 6% er store virksomheder med 100 ansatte eller derover. Det svarer til virksomhedernes størrelsessammensætning i branchen som helhed, hvor der er en overrepræsentation af små virksomheder. Spm.1. Hvor mange ansatte er der i virksomheden? Abs. Pct % % % % % 100 eller derover 11 6% Ubesvaret 8 5% Basis 171 Flere ansatte i virksomhederne i det seneste år 40% af virksomhederne svarer, at de har flere ansatte end for et år siden, mens 23% har færre ansatte, og 36% har det samme antal. Det indikerer, at bygge- og anlægsbranchen har oplevet en vækst i beskæftigelsen i det seneste år. Spm.2. Har virksomheden flere eller færre ansatte end for et år siden? Abs. Pct. Flere 66 40% Færre 38 23% Samme antal 59 36% Ubesvaret 2 1% Basis 165 Det er især store virksomheder med 100 ansatte eller derover og virksomheder med ansatte, som svarer, at de har flere ansatte end for et år siden (64%). Blandt de små virksomheder med 1-4 ansatte har flertallet (57%) et uændret antal medarbejdere. Ca. ¼-del af virksomhederne har færre ansatte end for et år siden dog ikke blandt de største virksomheder, hvor ingen melder om en nedgang i antal ansatte. Mange virksomheder har forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere Over halvdelen af virksomhederne har forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere inden for de seneste 2 måneder. Da undersøgelsen blev gennemført i juli, betyder det, at spørgsmålet refererer til rekrutteringssituationen i maj og juni

5 Spm.3. Har virksomheden forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere inden for de seneste 2 måneder? Abs. Pct. Ja 85 52% Nej 76 46% Ved ikke 1 1% Ubesvaret 2 1% Basis 164 De virksomheder, der forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere inden for de seneste 2 måneder, er derefter blevet spurgt om inden for hvilke faggrupper, de forgæves har forsøgt at rekruttere medarbejdere. I alt har virksomhederne forgæves forsøgt at rekruttere mindst 383 medarbejdere i maj og juni måned. Antallet af forgæves rekrutteringer er sandsynligvis en del højere, da enkelte virksomheder ikke har angivet et præcist antal. Antallet af forgæves rekrutteringer er højest inden for Elektrikerarbejde, Ufaglært/specialarbejde, Vvs- og blikarbejde, Snedker-, tømrer- og glasarbejde og Murer- og brolægningsarbejde. Spm.4. Inden for hvilke af nedenstående faggrupper har virksomheden forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere inden for de seneste 2 måneder? Antal forgæves rekrutteringer Antal virksomheder Arkitekt- og ingeniørarbejde 5 3 Chef- og lederarbejde 11 4 Elektrikerarbejde Gulvlægningsarbejde 3 1 Malerarbejde 18 5 Murer- og brolægningsarbejde Snedker-, tømrer- og glasarbejde Tagdækningsarbejde 8 2 Tekniker- og specialfunktioner 15 5 VVS- og blikarbejde Ufaglært/specialarbejde Andre faggrupper 16 7 I alt Note: Antallet af forgæves rekrutteringer er mindst 383, da enkelte virksomheder ikke har angivet et præcist tal. Antallet af virksomheder i alt (93) er højere end i den foregående tabel (85), da enkelte virksomheder har forgæves rekrutteret inden for flere faggrupper. Stillingsbetegnelser med størst mangel på arbejdskraft Overordnet viser undersøgelsen, at der er størst mangel inden for følgende stillingsbetegnelser: 1 1 Afsnittet er baseret på svarene fra spørgsmål 5-16 i spørgeskemaet. 4

6 1. Elektrikere (47 forgæves rekrutteringer) 2. Tømrere (30) 3. Murere (22) 4. Bygningsmalere (17) 5. Industrielektrikere (17) 6. Jord- og betonarbejdere (13) 7. Bygningselektrikere (13) 8. Vvs-montører (11) Andet: Andre stillingsbetegnelser inden for Ufaglærte/specialarbejdere (45) Se bilag 1 for en oversigt over alle stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne har rekrutteret forgæves. Mange virksomheder undlader at rekruttere arbejdskraft pga. rekrutteringssituationen Den vanskelige rekrutteringssituation inden for bygge- og anlægsbranchen medfører, at mange virksomheder har ubesatte job, som de undlader at forsøge at besætte p.g.a. forventning om, at arbejdskraften ikke findes. Undersøgelsen viser, at det gælder for 41% af virksomhederne. Spm.17. Har virksomheden haft ubesatte job inden for de seneste 2 måneder, som de har undladt at forsøge at besætte - alene pga. forventning om, at arbejdskraften ikke findes? Abs. Pct. Ja 64 41% Nej 87 55% Ved ikke 3 2% Ubesvaret 3 2% Basis 157 Det skal også bemærkes, at blandt de 87 virksomheder, som svarer nej til spørgsmålet, har 30% af virksomhederne forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere (dvs. i spørgsmål3). Og blandt de 85 virksomheder, der forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere i de seneste 2 måneder (spørgsmål 3), har 59% svaret, at de har haft ubesatte stillinger, som de har undladt at forsøge at besætte, da de forventer, at arbejdskraften ikke findes. Det bekræfter derfor, at rekrutteringssituationen er vanskelig inden for branchen. Dog ser det ud til at mange virksomheder opgiver at rekruttere på forhånd, da de ikke forventer at kunne finde arbejdskraft. Mange virksomheder har sagt nej til opgaver pga. mangel på arbejdskraft 56% af virksomhederne i undersøgelsen har sagt nej til opgaver i de seneste 2 måneder pga. mangel på arbejdskraft. Det gælder især virksomheder, der oplyser, at de mangler arbejdskraft inden for tømrer-, elektriker-, VVS-, Murer- og det ufaglærte/specialarbejderområdet. 5

7 Spm.18. Har virksomheden sagt nej til opgaver i de seneste 2 måneder pga. mangel på arbejdskraft? Abs. Pct. Ja 87 56% Nej 63 41% Ved ikke 4 3% Ubesvaret 1 1% Basis 155 2/3-dele af virksomhederne forventer at ansætte nye medarbejdere i det kommende år 66% af virksomhederne forventer at ansætte nye medarbejdere i det kommende år, mens 18% ikke forventer at ansætte nye medarbejdere, og 16% ikke ved, om de forventer at ansætte nye medarbejdere. Spm.19. Forventer virksomheden at ansætte nye medarbejdere i det kommende år? Abs. Pct. Ja % Nej 28 18% Ved ikke 25 16% Ubesvaret 0 0% Basis 155 Der forventes især høj efterspørgsel efter elektrikere i det kommende år De 102 virksomheder, der har svaret, at de forventer at ansætte nye medarbejdere i det kommende år, har også haft mulighed for at angive, hvor mange medarbejdere de forventer at ansætte inden for de forskellige faggrupper. Samlet set forventer virksomhederne at ansætte næsten 700 medarbejdere i det kommende år. Virksomhederne forventer at ansætte flest inden for faggruppen Elektrikerarbejde, Ufaglært/specialarbejde, Murer- og brolægningsarbejde og Snedker-, tømrer og glasarbejde. Antal medarbejdere virksomhederne forventer at ansætte i det kommende år fordelt på faggrupper (Spm. 20.) Antal medarbejdere Arkitekt- og ingeniørarbejde 52 Chef- og lederarbejde 39 Elektrikerarbejde 171 Gulvlægningsarbejde 0 Malerarbejde 17 Murer- og brolægningsarbejde 80 Snedker-, tømrer- og glasarbejde 71 Tagdækningsarbejde 10 Tekniker- og specialfunktioner 23 VVS- og blikarbejde 41 Ufaglært/specialarbejde 134 Andre faggrupper 50 I alt 688 6

8 Hver 5. virksomhed har ansat udenlandsk arbejdskraft Virksomhederne er spurgt, om de har forsøgt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. 19% af virksomhederne svarer, at de har udenlandsk arbejdskraft ansat. Det gælder især større virksomheder med over 10 ansatte. Virksomhederne er geografisk placeret i hele regionen. 8% af virksomhederne har forsøgt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, men svarer, at der ikke er blevet ansat udenlandsk arbejdskraft alligevel. I denne gruppe er der en overvægt af mindre virksomheder med under 10 ansatte. Samlet set har ca. 2/3-dele af virksomhederne ikke forsøgt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft (104 virksomheder). Flertallet af virksomhederne (62) begrunder det med, at de ikke ønsker at benytte udenlandsk arbejdskraft, mens 42 virksomheder svarer, at de ikke har haft behov for at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Blandt de virksomheder, der ikke ønsker at benytte udenlandsk arbejdskraft, er hovedparten små virksomheder med under 10 ansatte. 55% af virksomhederne har endvidere oplevet rekrutteringsproblemer i de seneste 2 måneder. Blandt de virksomheder, der ikke har haft behov for at ansætte udenlandsk arbejdskraft, har ¾-dele ikke oplevet rekrutteringsproblemer i de seneste 2 måneder. Spm.21. Har virksomheden forsøgt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft? Abs. Pct. Ja, virksomheden har udenlandsk arbejdskraft ansat 30 19% Ja, men der er ikke blevet ansat udenlandsk arbejdskraft 13 8% Nej, virksomheden ønsker ikke at benytte udenlandsk arbejdskraft 62 40% Nej, virksomheden har ikke haft behov for at ansætte udenlandsk arbejdskraft 42 27% Ved ikke 6 4% Ubesvaret 1 1% Basis 154 Virksomhederne anvender annoncer og netværk mest ved rekruttering Når virksomhederne bliver spurgt, om hvilke kanaler de normalt anvender ved rekruttering af arbejdskraft, svarer flest, at de anvender annoncer (67%) eller rekrutterer via allerede ansatte (61%). Derefter rekrutterer virksomhederne også gennem uopfordrede ansøgninger (36%), jobcentrenes job og CV-bank (30%), virksomhedens egen hjemmeside (20%) eller gennem det lokale jobcenter (18%). 7

9 Spm.22. Hvilke kanaler anvender virksomheden normalt ved rekruttering af arbejdskraft? Abs. Pct. Annoncer % Jobcentrenes job og CV-bank 46 30% Andre jobbanker på internettet 26 17% Egen hjemmeside 31 20% Det lokale jobcenter 28 18% Forbund/arbejdsløshedskasser 23 15% Private konsulentfirmaer o.lign % Uopfordrede ansøgninger 56 36% Via allerede ansatte 94 61% Direkte fra anden virksomhed 12 8% Ubesvaret 2 1% Basis 154 Note: virksomhederne har haft mulighed for at angive flere svar 33 virksomheder ønsker at deltage i det midtjyske videnspanel Til sidst i spørgeskemaet er virksomhederne blevet spurgt, om de ønsker at deltage i det videnspanel, som Beskæftigelsesregionen er ved at opbygge. Det midtjyske videnspanel er et forum for gensidig udveksling af informationer om udviklingen på arbejdsmarkedet. Formålet med videnspanelet er at indsamle og videreformidle information og viden, der bidrager til, at beskæftigelsesindsatsen kan målrettes virksomhedernes behov, så der sikres job til de ledige og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. 8

10 Arbejdsmarkedsbalancen De fire beskæftigelsesregioner udarbejder to gange årligt en Arbejdsmarkedsbalance, som viser beskæftigelsesmulighederne for cirka stillingsbetegnelser på det regionale arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdes på grundlag af en række kvantitative data, som fortæller om udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen. 2 Arbejdsmarkedsbalancen for Midtjylland kan findes på Beskæftigelsesregionens hjemmeside på Mangel på arbejdskraft inden for hver 5. stillingsbetegnelse Arbejdsmarkedsbalancen viser overordnet for alle erhvervsområder, at der meldes om mangel på arbejdskraft inden for hver 5. stillingsbetegnelse på arbejdsmarkedet i regionen. Det svarer til, at der er mangel på arbejdskraft inden for 299 ud af de stillingsbetegnelser, der anvendes på Jobnet. Arbejdskraftmanglen er relativt størst inden for erhvervsområdet bygge- og anlæg, hvor der er mangel på arbejdskraft inden for 49% af stillingsbetegnelserne inden for området. Derefter kommer IT-området med mangel inden for 39%, salg, indkøb og markedsføring med 34%, jern, metal og auto med 34%, nærings- og nydelsesmiddel med 30% og industriel produktion med 27%. Selv om der er størst mangel på arbejdskraft inden for disse områder, skal det bemærkes, at der aktuelt er mangel på arbejdskraft inden for de fleste erhvervsområder og derfor, at manglen er markant mere udbredt end tidligere. Nedenfor ses en liste med de stillingsbetegnelser, hvor der er registreret mangel på arbejdskraft i den seneste Arbejdsmarkedsbalance for Midtjylland fra juni Listen viser, at der er størst mangel på bygningsmalere, tømrere, entreprenører, elektriker, vvs-montører og murere. Liste over stillingsbetegnelser, hvor arbejdskraftmangelen er størst i Midtjylland i sorteret rækkefølge, jf. seneste Arbejdsmarkedsbalance bygningsmaler tømrer entreprenør elektriker vvs-montør murer kloakmester installationselektriker bygningskonstruktør byggemontagetekniker specialarbejder / murer brolægger vvs-installatør 2 Nærmere information om Arbejdsmarkedsbalancen kan findes på beskæftigelsesregionens hjemmeside Her er det også muligt at se, hvordan alle stillingsbetegnelser er kategoriseret i Arbejdsmarkedsbalancen. På nuværende tidspunkt kan Arbejdsmarkedsbalancen ikke opdeles på kommuner eller arbejdskraftområder, men kun på beskæftigelsesregioner. 9

11 gulvlægger stilladsarbejder malermester bygningsstruktør specialarbejder / maler jernbinder isolatør murerarbejdsmand projektleder / bygge og anlæg specialarbejder / tømrer rørsmed servicetekniker / bygge og anlæg anlægsstruktør jord- og betonarbejder industrielektriker tagdækker bygningssnedker blikkenslager alarmmontør asfaltarbejder eltekniker arbejdsleder / bygge og anlæg bygningsarkitekt projektassistent / bygge og anlæg kvalitetschef / bygge og anlæg overmontør elinstallatør kvalitetsmedarbejder / bygge og anlæg Mange stillinger besat uden held En undersøgelse af virksomhedernes mangel på arbejdskraft udarbejdet af AMS i f.m. Arbejdsmarkedsbalancen viser, at stillinger er søgt besat uden held i Midtjylland i en periode på 2 måneder fra uge 51 i 2006 til uge 16 i En tilsvarende undersøgelse året før viste, at stillinger var søgt besat uden held. Rekrutteringsproblemerne har derfor været stigende i Midtjylland i det seneste år. Antallet af stillinger, der er søgt besat uden held, svarer til 2,1% af beskæftigelsen i den seneste undersøgelse og 1,7% af beskæftigelsen i undersøgelsen fra Antallet af stillinger, der er søgt besat uden held, er højest inden for bygge- og anlæg med ubesatte stillinger. Derefter kommer forretningsservice, jern- og metalindustri, transportvirksomhed og landbruget, der alle har haft over ubesatte stillinger i de 2 måneder. Blandt de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen i Midtjylland, angiver 33% af de virksomheder, der angiver, at de har rekrutteret forgæves, at manglen på arbejdskraft har betydet, at virksomhederne har måttet afviser ordrer. Dvs. at rekrutteringssituationen medfører produktionsbegrænsninger for mange virksomheder. På landsplan oplyser 44% af de virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen, som har rekrutteret forgæves, at det har medført produktionsbegrænsninger. 10

12 Bilag 1. Oversigt over alle stillingsbetegnelser med mangel på arbejdskraft i Beskæftigelsesregionens spørgeskemaundersøgelse I det nedenstående fremgår alle stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne har rekrutteret forgæves i perioden. Antallet af forgæves rekrutteringer fremgår i den første kolonne. Arkitekt- og ingeniørarbejde: 2 Bygningskonstruktører 1 Arkitekt 2 Andre stillingsbetegnelser (ikke beskrevet nærmere) 5 Rekrutteret forgæves i alt Chef- og lederarbejde: 5 Projektledere 4 Arbejdsledere 2 Andre stillingsbetegnelser (ikke beskrevet nærmere) 11 Rekrutteret forgæves i alt Elektrikerarbejde: 7 Alarmmontører 13 Bygningselektrikere 47 Elektrikere 6 Elinstallatører 1 Eltekniker 17 Industrielektrikere 9 Installationselektrikere 1 Skibselektriker 11 Andre stillingsbetegnelser (10 montører og 1 overmontør) 112 Rekrutteret forgæves i alt Gulvlægningsarbejde: 3 Gulvlæggere Malerarbejde: 17 Bygningsmalere 1 Andre stillingsbetegnelser (ikke beskrevet nærmere) 18 Rekrutteret forgæves i alt Murer- og brolægningsarbejde: 5 Anlægsstruktører 2 Bygningsstruktører 4 Brolæggere 22 Murere 2 Terazzoarbejdere 3 Andre stillingsbetegnelser(ikke beskrevet nærmere) 38 Rekrutteret forgæves i alt Snedker-, tømrer- og glasarbejde: 7 Bygningssnedkere 3 Glarmestere 30 Tømrere 4 Andre (herunder 1 lærling og 1 alutømrer ) 44 Rekrutteret forgæves i alt 11

13 Tagdækningsarbejde: 8 Tagdækkere Tekniker- og specialfunktioner: 1 Beregner 1 Koordinator 4 Overmontører 9 Serviceteknikere 15 Rekrutteret forgæves i alt VVS- og blikarbejde: 6 Blikkenslagere 2 Industrirørsmed 6 Rørsmede 10 Vvs- og energimontører 4 Vvs- og ventilationsmontører 4 Vvs- og industrirørmontører 1 Vvs tag og facademontør 11 Vvs-montører 1 Andre stillingsbetegnelser (ikke beskrevet nærmere) 45 Rekrutteret forgæves i alt Ufaglært/specialarbejde: 2 Byggearbejdere 5 Jernbetonarbejdere 13 Jord- og betonarbejdere 2 Murerarbejdsmænd 1 specialarbejder / tømrer 45* Andre stillingsbetegnelser (de fleste ikke beskrevet nærmere dog enkelte smede) 23 Rekrutteret forgæves i alt Note: En virksomhed melder om forgæves rekruttering af 25 medarbejdere (inden for industriel overfladebehandling). Det er ikke sikkert, at virksomheden direkte hører ind under bygge- og anlægsbranchen. En virksomhed melder om forgæves rekruttering af 10 medarbejdere (Entreprenørvirksomhed) Andre faggrupper: Virksomhederne har også angivet, at de forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft inden for andre stillingsbetegnelser, herunder: Betonfolk kloakfolk Entreprenørmedarbejdere Smede 2 kølemontører Pladsmedarbejder Chauffør Maskinfører Stilladsarbejdere Lagermedarbejdere Der er tale om mindst 16 forgæves rekrutteringer. Virksomhederne har dog i de fleste tilfælde ikke angivet et præcist antal, så antallet af forgæves rekrutteringer er sandsynligvis en del højere. 12

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over antal personer på offentlig ydelse med en stillingsbetegnelse inden for bygge og anlæg i uge 21 (maj 2012)

Tabel 1. Oversigt over antal personer på offentlig ydelse med en stillingsbetegnelse inden for bygge og anlæg i uge 21 (maj 2012) Tabel 1. Oversigt over antal personer på offentlig ydelse med en stillingsbetegnelse inden for bygge og anlæg i uge 21 (maj 2012) Ydelsesgrupper: Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande

Læs mere

Spotanalyse af IT-området i Midtjylland

Spotanalyse af IT-området i Midtjylland Spotanalyse af IT-området i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser, som

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

Udfordringer på arbejdsmarkedet

Udfordringer på arbejdsmarkedet Bilag Udfordringer på arbejdsmarkedet Region Midtjylland - LEDIGE JOB SKAL BESÆTTES Udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland Stigende efterspørgsel efter arbejdskraft og lav ledighed Udviklingen på

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Lidt tættere på Sydjylland

Lidt tættere på Sydjylland Lidt tættere på Sydjylland Ledighed Beskæftigelse Stillingsopslag Forgæves rekruttering Udvikling i antal jobsøgende Og en målrettet indsats Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Direktør Peter Graversen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 2 Den aktuelle

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2006 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune 1. januar - 3. juni 216 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

Effekten af praktikpladspræmien

Effekten af praktikpladspræmien Effekten af praktikpladspræmien Introduktion... 1 1 Praktikpladspræmiens betydning... 2 Næsten 40 pct. indgår kortere uddannelsesaftaler...3 Årsager til at indgå en kort aftale eller delaftale...4 Bygge-

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Vestjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Vestjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Vestjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 2. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

HORSENS KOMMUNEBESKRIVELSE 2008

HORSENS KOMMUNEBESKRIVELSE 2008 HORSENS KOMMUNEBESKRIVELSE 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1 UDFORDRINGER PÅ ARBEJDSMARKEDET I HORSENS 2 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET I HORSENS 3 UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 4 EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 2/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 2/2014 Ballerup hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

Fortrolighed Det er ikke tilladt at benytte Virksomhedsoverblikket for andre end jobcentre/arbejdsmarkedskontorer

Fortrolighed Det er ikke tilladt at benytte Virksomhedsoverblikket for andre end jobcentre/arbejdsmarkedskontorer NOTAT 21. december 2017 Virksomhedsoverblikket VOA/dviz/kbe Introduktion Virksomhedsoverblikket er et værktøj, der hurtigt kan give et overblik over virksomheder, der er relevante for udvalgte stillingsbetegnelser.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer 1. januar - 3. juni 215 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 1. halvår 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE FÆRRE STILLINGER, SOM VIRKSOMHEDERNE REKRUTTERER FORGÆVES TIL Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance STADIG HØJ BESKÆFTIGELSE PÅ

Læs mere

Stigning (43) Stigning (53) Uændret (34) Uændret (44) Fald (20) I alt har 107 lokale virksomheder angivet deres forventninger til antallet af ansatte.

Stigning (43) Stigning (53) Uændret (34) Uændret (44) Fald (20) I alt har 107 lokale virksomheder angivet deres forventninger til antallet af ansatte. Prognosepanelets forventninger til beskæftigelsesudviklingen juni. Andelen af virksomheder der forventer hhv. faldende, uændret eller stigende beskæftigelse I alt har 7 lokale virksomheder angivet deres

Læs mere

Om forældrenes viden om uddannelse og indflydelse på uddannelsesvalg

Om forældrenes viden om uddannelse og indflydelse på uddannelsesvalg FAKTA-ARK Om forældrenes viden om uddannelse og indflydelse på uddannelsesvalg Forældre ved mest om de gymnasiale uddannelser og rådgiver deres børn i den retning 77 % af forældre til børn mellem 14 og

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2001

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2001 Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2001 Hovedrapport April 2002 Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2001 Hovedrapport

Læs mere

Stabsmedarbejdernetværk

Stabsmedarbejdernetværk Stabsmedarbejdernetværk - 4. februar 2014 v. Sekretariatschef Vagn Jensen, Overvågning af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen overvåger løbende det syddanske arbejdsmarked Hvad har vi nu: Arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013 N O T A T Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 20 2. februar 20 J.nr. 20-00199 Viden og Analyse/KKH Baggrund Indledning I Beskæftigelsesministeren forbindelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer

Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer Rådsmødet 27. januar 2005 Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland - Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer 1. Resumé...2 2. Baggrund for undersøgelsen...3

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere