VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2"

Transkript

1 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2

2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper 6 4. TEMA: Efteruddannelse og rekruttering 8 Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus T F

3 1 1. IDLEDIG OG BAGGRUD Dette notat behandler de overordnede resultater fra virksomhedspanelet blandt bygge- og anlægsvirksomheder i Midtjylland. Der igangsættes i de kommende år mange store bygge- og anlægsprojekter i Midtjylland, som medfører en høj efterspørgsel efter arbejdskraft og mange jobåbninger. Beskæftigelsesregion Midtjylland har iværksat virksomhedspanelet med det formål, at følge udviklingen inden for bygge- og anlægsbranchen tæt og hermed få en løbende viden om arbejdskraftefterspørgslen inden for området. Undersøgelsen beskæftiger sig med løbende udsving i beskæftigelsen inden for branchen bygge og anlæg ligesom der stilles spørgsmål omkring mulige rekrutteringsproblemer. Hovedresultaterne behandles i afsnit 2, mens der i afsnit 3 fokuseres på resultater for enkelte stillingstyper. I hver runde stilles yderligere en række temaspørgsmål. Resultaterne af disse præsenteres i afsnit 4. Første runde af virksomhedspanelet blev gennemført i februar og marts. Her deltog 153 virksomheder. Dette notat præsenterer resultaterne for anden runde af virksomhedspanelet, hvor 136 virksomheder har valgt at deltage igen. Der er i undersøgelsen ikke taget højde for effekten af sæsonarbejde hos virksomhederne. Tolkningen af undersøgelsens resultater bør derfor ske under hensyntagen til den eksisterende viden om sæsonudsving inden for bygge- og anlægsbranchen. Resultaterne er vægtet på baggrund af virksomhedens angivelse af antal medarbejdere og registeroplysninger omkring fordelingen på antal medarbejdere for alle virksomheder inden for branchen bygge- og anlæg i Midtjylland. I tabeller og figurer er angivet det uvægtede antal besvarelser. Da stikprøvens størrelse er forholdsvis beskeden, er det vigtigt at tage forbehold for antallet af besvarelser i de enkelte figurer og tabeller, når resultaterne fortolkes.

4 2 2. HOVEDRESULTATER I det følgende beskrives hovedresultaterne for virksomhedspanelet i Midtjylland. Figur 2.1 viser den estimerede udvikling i den samlede beskæftigelse blandt bygge- og anlægsvirksomheder i Midtjylland. Figuren baserer sig på data fra første og anden runde af virksomhedspanelet gennemført i henholdsvis februar og juni. For begge runder er udviklingen indekseret efter den estimerede beskæftigelse i februar, hvilket gør det muligt at sammenligne den forventede udvikling fra februar til juni med den faktiske udvikling. Estimaterne for faktisk beskæftigelse (angivet for i dag og for fire måneder siden) er vist med massive søjler, mens virksomhedernes forventninger til de kommende henholdsvis fire og otte måneder er vist med gennemsigtige søjler. Figur 2.1. Overordnet udvikling i beskæftigelsen og forventninger til de kommende måneder. 1. runde (februar ) 2. runde (juni ) Oktober 2011 Februar Juni Oktober Februar 2013 ote: =153 for 1. runde og =136 for anden runde. Af figuren fremgår det, at udviklingen i den faktiske beskæftigelse fra februar til juni i grove træk følger virksomhedernes forventninger til udviklingen fra februar til juni. Samlet set forventede virksomhederne i februar en vækst på omkring 12 procent i beskæftigelsen, mens den faktiske beskæftigelsesvækst er estimeret til omkring 9 procent år virksomhederne ser frem mod oktober forventes en svag stigning i den samlede beskæftigelse, hvilket er helt på linje med forventninger fra den første runde i virksomhedspanelet i februar. På otte måneders sigt, dvs. i februar 2013, forventes en lille nedgang i beskæftigelsen sammenlignet med niveauet i juni, men lidt højere end den faktiske beskæftigelse i februar. I det følgende inddrages udelukkende resultaterne fra anden runde af virksomhedspanelet.

5 3 Af tabel 2.1 fremgår den indekserede udvikling i antal beskæftigede opdelt på branche, virksomhedsstørrelse og område. Indekseringen tager udgangspunkt i anden rundes estimat for februar (Dvs. den faktiske beskæftigelse i februar, blandt de virksomheder, der deltager i anden runde af virksomhedspanelet) Tabel 2.1. Indekseret udvikling i antal beskæftigede opdelt på branche, størrelse og område. Februar Juni Oktober Februar 2013 Total Branche Byggeentreprenører Anlægsentreprenører Bygningsinstallation Bygningsfærdiggørelse Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde Størrelse 1-9 medarbejdere medarbejdere medarbejdere medarbejdere Område Østjylland Vestjylland ote: De enkelte brancher er udspecificeret i den følgende infoboks 2.1. Infoboks 2.1. Delbrancher inden for bygge og anlæg. Anlægsentreprenører: Anlæg af veje og jernbaner, Anlæg af ledningsnet, Anden anlægsvirksomhed. Byggeentreprenører: Gennemførelse af byggeprojekter, Opførelse af bygninger. Bygningsfærdiggørelse: Stukkatørvirksomhed, Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning, Malerforretninger, Glarmestervirksomhed, Anden bygningsfærdiggørelse. Bygningsinstallation: El-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger, Anden bygningsinstallationsvirksomhed. Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde: Murere, edrivning, Forberedende byggepladsarbejder, Funderingsundersøgelser, Tagdækningsvirksomhed, Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Herunder fremstilles resultaterne grafisk for henholdsvis branche, virksomhedsstørrelse og område.

6 4 Af figur 2.2 fremgår det, at der inden for de forskellige delbrancher generelt er højere beskæftigelse i juni og oktober end i februar måned. Bygningsinstallationsvirksomhederne udgør dog en undtagelse, da man her forventer en jævn beskæftigelse frem til februar Inden for delbranchen murere mv. forventes beskæftigelsen i februar 2013 at være på niveau med februar, mens man inden for brancherne byggeentreprenører, anlægsentreprenører og bygningsfærdiggørelse forventer at beskæftigelsen vil være højere i februar 2013 sammenlignet med et år tidligere. For sidstnævnte delbranche forventes beskæftigelsen i februar 2013 at ligge højere end i juni. Figur 2.2. Indekseret udvikling i antal beskæftigede opdelt på branche. Februar =indeks Februar Juni Oktober Februar 2013 I figur 2.3 er beskæftigelsen opdelt på virksomhedsstørrelse. Ser man på de små virksomheder med under 10 medarbejdere estimeres beskæftigelsen i juni til at ligge omkring 10 procent højere end i februar. Fra juni og frem mod februar 2013 forventes beskæftigelsen at ligge nogenlunde stabilt. Figur 2.3. Indekseret udvikling i antal beskæftigede opdelt på virksomhedsstørrelse. Februar =indeks medarbejdere (n=73) medarbejdere (n=46) medarbejdere (n=13) medarbejdere (n=4) Total (n=136) Februar Juni Oktober Februar 2013 For virksomheder med 10 til 49 medarbejdere ligger beskæftigelsen tilsyneladende noget mere stabilt hen over året. Virksomhederne har dog i juni lidt flere medarbejdere end i februar. Her forventes status quo frem til oktober, hvorefter virksomhederne forventer, at man i februar 2013 er på niveau med februar.

7 5 Blandt virksomheder med mere end 50 medarbejdere ligger beskæftigelsen for juni og oktober noget over niveauet for februar. Mens virksomhederne med 50 til 99 medarbejdere forventer at beskæftigelsen i februar 2013 ligger på niveau med juni og oktober, så forventer virksomhederne med 100 til 999 medarbejdere at beskæftigelsen i februar 2013 ligger lavere end hele perioden februar til oktober. Bemærk dog, at grupperne indeholder et begrænset antal besvarelser. år resultaterne opdeles på område viser der sig forholdsvist markante geografiske forskelle. Som det fremgår af Figur 2.4, har der i Østjylland været en svag fremgang i beskæftigelsen siden februar, mens der forventes en forholdsvis stabil udvikling frem mod februar I Vestjylland nærmer den faktiske beskæftigelsesvækst i virksomhederne sig 20 procent de seneste fire måneder, og virksomhederne forventer at fastholde dette niveau frem til oktober. Herefter forventes et fald i beskæftigelsen til februar 2013, hvor antallet af medarbejdere dog stadig forventes at ligge 10 procent højere end i februar. Figur 2.4. Indekseret udvikling i antal beskæftigede opdelt på område. Februar =indeks Østjylland (n=87) Vestjylland (n=49) Total (n=136) Februar Juni Oktober Februar virksomheder har angivet, at de har haft rekrutteringsproblemer i de seneste fire måneder (forstået på den måde, at det ønskede antal medarbejdere i juni ville have været højere, hvis de havde kunnet rekruttere uden problemer) Tabel 2.2 viser, at enkelte virksomheder har haft problemer med at rekruttere nok tømrere, specialarbejdere (kloak), isolatører, elektrikerlærlinge, vvs-montører og bygningskonstruktører mv. Tabel 2.2. Antal flere medarbejdere ønsket (uvægtet), hvis virksomhederne havde kunnet rekruttere uden problemer. Antal virksomheder, Antal flere ønsket af Antal virksomheder, der ønsker flere af typen der beskæftiger typen Stillingskategori typen Tømrer Specialarbejder, kloak Isolatør Elektrikerlærling Vvs-montør Bygningskonstruktør Murerlærling Maskinfører Elektriker Murer Det fremgår desuden fx, at ud af de 43 virksomheder i virksomhedspanelet, der beskæftiger tømrere, ønsker tilsammen 4 virksomheder at være 7 flere tømrere i dag, hvis de havde været foruden rekrutteringsproblemer.

8 6 3. UDVIKLIGE FOR UDVALGTE STILLIGSGRUPPER I dette afsnit fokuseres på de enkelte stillingsgrupper. Tabel 3.1 angiver de stillingskategorier, hvor virksomhederne samlet set forventer den største positive udvikling i antallet af medarbejdere de kommende måneder. Bemærk at den forventede udvikling de kommende otte måneder tager udgangspunkt i estimatet for i dag. Det vil fx sige, at selvom der forventes en fremgang i antallet af beskæftigede tømrere de kommende otte måneder, så vil der fra oktober til februar 2013 ske et estimeret fald i antal beskæftigede tømrere på omkring 130. Af figuren fremgår, at den største antalsmæssige udvikling i antal medarbejdere de kommende fire måneder findes blandt tømrere, elektrikere og tømrerlærlinge. Den forventede fremgang for tømrerlærlingene skal ses i lyset af et næsten tilsvarende fald i beskæftigelsen for denne gruppe fra februar til juni. Tabel 3.1. Stillingskategorier med størst forventet positiv udvikling fra juni til oktober. Udvikling i antal og procent. Udvikling februar til juni Forventet udvikling juni til oktober Forventet udvikling juni til februar 2013 Stillingskategori Tømrer 569 (10%) 465 (8%) 336 (5%) 43 Elektriker 227 (7%) 201 (6%) 194 (5%) 23 Tømrerlærling -103 (-7%) 131 (10%) 73 (5%) 29 Bygningskonstruktør 4 (5%) 46 (34%) 51 (37%) 6 Kloakmester 9 (5%) 42 (23%) 42 (23%) 5 Maskinfører 219 (11%) 42 (2%) -195 (-9%) 13 Projektleder, bygge og anlæg -123 (-15%) 19 (3%) 6 (1%) 23 ote: Estimeret antal medarbejdere inkl. procentvis udvikling angivet i parentes. angiver antal virksomheder, der beskæftiger de enkelte stillingstyper. Stillingstyper, der beskæftiges af færre end 5 virksomheder er udeladt af tabellen.

9 7 I den følgende tabel 3.2 angives den indekserede udvikling for en række udvalgte stillingskategorier. Udviklingen for de kategorier som beskæftiges af flest virksomheder er fremstillet grafisk i den efterfølgende figur. Tabel 3.2. Indekseret udvikling for udvalgte stillingskategorier. Februar =indeks 100. Stillingskategori Februar Juni Oktober Februar 2013 Tømrer Tømrerlærling Specialarbejder, tømrer Murer Murerlærling (flisemontørlærling) Murerarbejdsmand Specialarbejder, murer Elektriker Elektrikerlærling Maskinfører Bygningsmaler Bygningsmalerlærling Specialarbejder, maler Projektleder, bygge og anlæg Specialarbejder, jord og beton Vvs-montør Vvs-tekniker Rørlægger Vvs-installatør Vvs-lærling Specialarbejder, vvs ote: angiver antal virksomheder, der beskæftiger de enkelte stillingstyper. I figur 3.1 vises en tilsvarende grafisk fremstilling af udviklingen inden for fire udvalgte stillingskategorier. Det fremgår fx at antallet af tømrere i februar 2013 forventes at ligge på et højere niveau end i februar, mens det omvendte billede tegner sig for antallet af murere, der forventes at være færre i februar 2013 end i februar. Figur 3.1. Indekseret udvikling for udvalgte stillingskategorier. Februar =indeks Tømrer (n=43) Murer (n=22) Elektriker (n=23) Projektleder, bygge og anlæg (n=23) Februar Juni Oktober Februar 2013

10 8 4. TEMA: EFTERUDDAELSE OG REKRUTTERIG I dette afsnit præsenteres resultaterne for rundens temaspørgsmål omkring efteruddannelse af medarbejdere og rekruttering af lærlinge, elever og ledige med løntilskud 2. Tabel 4.1. Efteruddannelse inden for seneste seks måneder. Har virksomheden haft medarbejdere på efteruddannelse inden for de seneste seks måneder? Ja 41% 67 ej 58% 67 Ved ikke 0% 2 Total 100% 136 Tabel 4.2. Typer af efteruddannelse Hvilke typer efteruddannelse har virksomhedens medarbejdere benyttet sig af? Lovpligtige kurser/certifikatkurser 71% 45 Andre tekniske/faglige kurser 53% 39 Læse-, stave- eller regnekurser 0% 1 GVU (Grundlæggende voksenuddannelse, hvor man får en erhvervsuddannelse på kortere tid pba. erhvervserfaringer) 1% 1 Leverandørkurser 16% 13 IT-kurser 1% 3 Skræddersyede kurser målrettet specifikke behov i virksomheden 14% 15 Andet: 0% 1 Ved ikke 0% 0 Total 100% 67 Tabel 4.3. Årsager til fravalg af efteruddannelse. Hvilke årsager er der til, at virksomheden ikke har haft medarbejdere på efteruddannelse? Travlhed/manglende tid 44% 30 Økonomi 17% 12 Manglende udbud af kurser 13% 9 Kurser ligger på forkerte tidspunkter 13% 9 Efteruddannelse har ikke været nødvendigt i perioden 56% 36 Andet: 0% 0 Ved ikke 2% 2 Total 100% 67 Tabel 4.4. Behov for kompetenceudvikling. Har virksomheden behov for at kompetenceudvikle medarbejderne inden for de kommende 2 år? Ja 37% 54 ej 45% 53 Ved ikke 18% 29 Total 100% Bemærk at procentsatser præsenteres på baggrund af vægtede data, mens angiver det uvægtede antal besvarelser. Dette giver eksempelvis anledning til at procentfordelingen på ja og nej i tabel 4.1 afviger på trods af, at der ligger 67 virksomheder i hver kategori.

11 9 Tabel 4.5. Områder for kompetenceudvikling. Inden for hvilke områder har virksomheden behov for at kompetenceudvikle medarbejderne inden for de kommende 2 år? Teknisk/faglige kompetencer 99% 53 Almene kompetencer ift. læse, skrive og regne 0% 1 Almene kompetencer ift. sprog 0% 0 Personlige kompetencer ift. samarbejde med kollegaer 12% 11 Personlige kompetencer ift. kundekontakt, f.eks. rådgivning, mersalg mv. 27% 15 Andet: 2% 4 Ved ikke 1% 1 Total 100% 54 Tabel 4.6. Ansættelse af vikarer med tilskud. I hvilken grad vil virksomheden være interesseret i at ansætte vikarer med tilskud, når I har medarbejdere på efteruddannelse? Slet ikke 16% 26 I mindre grad 18% 27 I nogen grad 20% 28 I høj grad 8% 9 I meget høj grad 1% 1 Ikke relevant 33% 38 Ved ikke 3% 7 Total 100% 136 Tabel 4.7. Foretrukne typer af lærlinge/elever. Hvis virksomheden skal ansætte lærlinge/elever, vil I da foretrække? Voksenlærlinge over 25 år 37% 43 Lærlinge under 25 år 52% 78 Skolepraktikelever for en begrænset periode 2% 4 Ikke relevant 9% 11 Total 100% 136 Tabel 4.8. Ansættelse af ledige med løntilskud. I hvilken grad vil virksomheden være interesseret i at ansætte ledige med løntilskud fra jobcenteret i det kommende år? Slet ikke 10% 14 I mindre grad 35% 44 I nogen grad 23% 35 I høj grad 8% 10 I meget høj grad 4% 4 Ikke relevant 13% 15 Ved ikke 8% 14 Total 100% 136

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver01 27. oktober 2011 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 1.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

Maj 2013. Best-in-class-analyse af danske bygge- og anlægsvirksomheder

Maj 2013. Best-in-class-analyse af danske bygge- og anlægsvirksomheder Maj 2013 Best-in-class-analyse af danske bygge- og anlægsvirksomheder For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER ØSTDANMARK, FEBRUAR 2012 ØSTDANMARK, FEBRUAR 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Opsummering 3 2. Udviklingen i antal medarbejdere 7 2.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland

Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Januar 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2010 Byggeriets forventninger er faldet i forhold til sidste måned

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype Rapport Dato Marts 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER MIDTJYLLAND FEBRUAR 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSESVURDERINGER MIDTJYLLAND FEBRUAR

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over antal personer på offentlig ydelse med en stillingsbetegnelse inden for bygge og anlæg i uge 21 (maj 2012)

Tabel 1. Oversigt over antal personer på offentlig ydelse med en stillingsbetegnelse inden for bygge og anlæg i uge 21 (maj 2012) Tabel 1. Oversigt over antal personer på offentlig ydelse med en stillingsbetegnelse inden for bygge og anlæg i uge 21 (maj 2012) Ydelsesgrupper: Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER ØSTDANMARK SEPTEMBER 2010 ØSTDANMARK SEPTEMBER 2010 INDHOLD Indledning 1 1. Opsummering 3 2. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 2.1 Resultaterne

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. marts Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Det anbefales,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen

Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 21.maj 2014 Sagsbehandler Kenneth Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 Sagsid 14/11020 Notat Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen 1. Indledning

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der får job og dermed forlader kontanthjælpssystemet, er nogenlunde uændret siden 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Jysk Analyse 15. september 2009 Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Arbejdskraft. Både store og små midtjyske virksomheder har lettere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer

Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer Rådsmødet 27. januar 2005 Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland - Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer 1. Resumé...2 2. Baggrund for undersøgelsen...3

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2015 Resume Positiv udvikling i (side 2) Der var en positiv udvikling i malerfaget i den sidste

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Side 1 af 5. Mens byggebranchen råber højt om mangel på kvalificeret arbejdskraft, går mange

Side 1 af 5. Mens byggebranchen råber højt om mangel på kvalificeret arbejdskraft, går mange SENDT HJEM Trods mangel på arbejdskraft: Hver fjerde i byggebranchen står uden beskæftigelse i kortere perioder Af Allan Christensen @journallan Tirsdag den 20. juni 2017 Medarbejderne mister løn- og pensionskroner,

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Østjylland

Bygge- og anlægsbranchen i område Østjylland Bygge- og anlægsbranchen i område Østjylland Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Resultat af Review af Arbejdsmarkedsbalancen

Resultat af Review af Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. december 2009 Resultat af Review af Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll Baggrund Arbejdsmarkedsstyrelsens 4. kontor indgik i foråret 2009 kontrakt med CEBR om, at foretage

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL 1. RUNDE TEMA: REKRUTTERING AF ARBEJDSKRAFT

VIRKSOMHEDSPANEL 1. RUNDE TEMA: REKRUTTERING AF ARBEJDSKRAFT VIRKSOMHEDSPANEL 1. RUNDE TEMA: REKRUTTERING AF ARBEJDSKRAFT http://www.kobra.eu www.kompetencebehov.dk Kolofon ISBN. 978-87-999161-1-5 Region Midtjylland, Regional Udvikling 8800 Viborg 2016 Denne publikation

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Tabel A: Vvs-branchens efteruddannelsesaktivitet - 4. kvartal 2011

Tabel A: Vvs-branchens efteruddannelsesaktivitet - 4. kvartal 2011 Tabel A: Vvs-branchens efteruddannelsesaktivitet - 4. kvartal 2011 kursister 1. kvartal 1.504 1.180 1.530 1.380 1.360 1.981 2.733 1.898 2. kvartal 870 938 1.001 1.031 1.418 1.804 1.933 1.124 3. kvartal

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere