Arbejdsmarkedsredegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsredegørelse"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2006 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen April 2006

2 Indhold 1. Sammenfatning Forventninger til beskæftigelsen Forventninger til ledigheden Flaskehalssituationen 4 2. Grundlaget for rådenes redegørelser Datagrundlag Baggrund for vurderingerne af situationen 7 3. Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Den offentlige sektor Fremstillingssektoren Bygge- og anlægssektoren Servicesektoren Forventninger til udviklingen i ledigheden Ledigheden i 1. kvartal Ledigheden fra 2. til 4. kvartal Ledigheden fordelt på forsikrede og ikke-forsikrede Ledigheden opdelt på køn og alder Flaskehals- og balanceproblemer i den offentlige sektor Aktuelle flaskehals- og balanceproblemer Øvrige balanceproblemer Mulige flaskehalsproblemer på et års sigt Flaskehals- og balanceproblemer i fremstillingssektoren Aktuelle flaskehalsproblemer Øvrige balanceproblemer Mulige flaskehalsproblemer på et års sigt 21

3 7. Flaskehals- og balanceproblemer i bygge- og anlægssektoren Aktuelle flaskehalsproblemer Øvrige balanceproblemer Mulige flaskehalsproblemer på et års sigt Flaskehals- og balanceproblemer i servicesektoren Aktuelle flaskehalsproblemer Øvrige balanceproblemer Mulige flaskehalsproblemer på et års sigt Initiativer på flaskehalsområderne 29 Bilag: 1 Forklaring af de anvendte begreber til beskrivelse af mangelsituationer på arbejdsmarkedet 2 Uddybende materiale vedr. rådenes forventninger til beskæftigelsen 3 Uddybende materiale vedr. rådenes forventninger til ledigheden 4 Initiativer til forebyggelse af flaskehalsproblemer

4 1 Sammenfatning 1 Sammenfatning 1.1 Forventninger til beskæftigelsen Skema 1.1 viser hvilke brancher, der forventes at have den mest positive beskæftigelsesudvikling i 1. kvartal 2006 og 4. kvartal 2006 sammenholdt med tilsvarende kvartaler et år tilbage. Skema 1.1 Forventningen til udviklingen i beskæftigelsen i 1. kvartal 2006 og 4. kvartal 2006 i forhold til samme kvartal året før, fordelt på brancher 1. kvartal kvartal 2006 STØRRE STØRRE * Detailhandel og reparationsvirks.inkl. biler * Forretningsservice * Forretningsservice * Bygge- og anlægsvirksomhed * Bygge- og anlægsvirksomhed * Transportvirksomhed * Hotel- og restaurationsvirksomhed m.v. * Detailhandel og reparationsvirks.inkl. biler * Transportvirksomhed * Hotel- og restaurationsvirksomhed m.v. * Jern- og metalindustri * Jern- og metalindustri * Møbelindustri, sten, ler og glas * Finansierings- og forsikringsvirksomhed * Finansierings- og forsikringsvirksomhed * Mineralolie-, kemisk og plastindustri m.v. * Træ-, papir og grafisk industri * Træ-, papir og grafisk industri * Post og Telekommunikation UÆNDRET * Sundhedsvæsen m.v. UÆNDRET * Mineralolie-, kemisk og plastindustri m.v. * Sundhedsvæsen m.v. * Undervisning * Undervisning * Sociale institutioner m.v. * Energi- og vandforsyning, råstofudvinding * Energi- og vandforsyning, råstofudvinding * Tekstil- og beklædningsindustri * Tekstil- og beklædningsindustri * Sociale institutioner m.v. * Post og Telekommunikation * Renovation, foreninger og forlystelser m.v. * Renovation, foreninger og forlystelser m.v. * Møbelindustri, sten, ler og glas * Engros- og agenturhandel eksl. biler * Engros- og agenturhandel eksl. biler MINDRE MINDRE * Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri * Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri * Offentlig administration * Offentlig administration * Nærings- og nydelsesmiddelindustri * Nærings- og nydelsesmiddelindustri Note: Brancherne er sorteret efter, hvor positive forventningerne er. Således er brancherne med de mest positive forventninger til beskæftigelsen placeret øverst under kategorien "større". På tilsvarende måde er brancherne, hvor der ventes en mindre beskæftigelse, sorteret, så brancherne med de mest negative beskæftigelsesforventninger er placeret øverst under kategorien "mindre". Såfremt andelen af råd, der venter uændret beskæftigelse, udgør 60 pct. eller mere af beskæftigelsen inden for den enkelte branche, kategoriseres dette som uændret beskæftigelse. (Se også bilag 2, tabel 2A). De regionale arbejdsmarkedsråd forventer samlet set en større beskæftigelse i 1. kvartal 2006 sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Rådenes forventninger til beskæftigelsen varierer dog mellem de forskellige brancheområder. April

5 1 Sammenfatning Der forventes især stigende beskæftigelse inden for detailhandlen, forretningsservicebranchen, bygge- og anlægssektoren, hotel- og restaurationsbranchen og transportsektoren. Inden for landbrug og offentlig administration vurderer rådene derimod, at den generelt faldende beskæftigelse vil fortsætte i 1. kvartal Rådenes forventninger til beskæftigelsesudviklingen inden for industrien er ligeledes afdæmpede. Eneste undtagelse er jern- og metalområdet samt området for møbelindustri, sten, ler og glas, hvor der forventes en mindre fremgang i beskæftigelsen. Rådenes prognoser peger på, at den positive beskæftigelsesudvikling på det danske arbejdsmarked vil fortsætte i I 4. kvartal 2006 venter rådene således fortsat stigende beskæftigelse inden for handels- og serviceerhvervene, bygge- og anlægssektoren, transportsektoren, hotel- og restaurationsbranchen samt jern- og metalindustri i forhold til samme kvartal året før. 1.2 Forventninger til ledigheden Tabel 1.1 viser rådenes forventninger til ledigheden opgjort på kvartaler for perioden fra 1. kvartal 2006 til 4. kvartal Tabel 1.1 Antal ledige opgjort på kvartaler, Antal ledige: Ændring ift. forrige kvartal: ,9% ,6% ,8% ,3% ,5% ,7% ,4% ,3% ,9% ,4% ,8% ,1% ,3% ,7% ,8% Ændring ift. samme kvartal året før: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,7% ,8% 699 0,4% ,7% ,9% ,5% ,0% ,1% ,8% ,2% ,4% ,4% Kilde: Danmarks Statistik. Note: Tal angivet i kursiv bygger på Arbejdsmarkedsrådenes forventninger til udviklingen i ledigheden afgivet i februar I 1. kvartal 2006 vurderer rådene, at ledigheden vil udgøre ca fuldtidspersoner. Sammenlignes rådenes prognoser for 1. kvartal 2006 med den 2 April 2006

6 1 Sammenfatning faktiske ledighed i samme kvartal sidste år, forventes der ca færre ledige, svarende til et fald på knap 12 pct. I den tilsvarende periode fra 2004 til 2005 blev der registreret et ledighedsfald på knap personer, svarende til ca. 9 pct. Rådene skønner, at den positive ledighedsudvikling vil fortsætte resten af Således ventes der ligeledes faldende ledighed i 2., 3. og 4. kvartal 2006 sammenlignet med de korresponderende kvartaler året før. Skema 1.2 viser rådenes forventninger til udviklingen i ledigheden fordelt på a-kassegrupper fra 1. kvartal 2006 til 4. kvartal 2006 sammenlignet med de tilsvarende kvartaler året før. Skema 1.2 Forventninger til udviklingen i ledigheden i perioden fra 1. kvartal 2006 til 4. kvartal 2006 fordelt på a-kassegrupper A-kassegrupper 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2006 Fald Fald Fald Fald * Byggefag * Byggefag * Byggefag * Akademikere * Metalarbejdere * Metalarbejdere * Funktionærer og * Offentlige ansatte * Øvrige a-kasser * Øvrige a-kasser tjenestemænd m.v. * Funktionærer og incl. Kristelige incl. Kristelige * Akademikere tjenestemænd m.v. * 3F * Akademikere * Øvrige a-kasser * Tekniske funkt. m. v. * Tekniske funkt. m. v. * Handels- og incl. Kristelige * Selvstændige * Handels- og kontorfunktionærer * Tekniske funkt. m. v. * Handels- og kontorfunktionærer * Tekniske funkt. m. v. * Handels- og * kontorfunktionærer * Akademikere * 3F kontorfunktionærer * 3F * Offentlige ansatte * Selvstændige * Metalarbejdere * Øvrige a-kasser * Funktionærer og * Funktionærer og * 3F incl. Kristelige tjenestemænd m.v. tjenestemænd m.v. * Selvstændige * Metalarbejdere * Nærings- * Offentlige ansatte og nydelsesmiddel * Nærings- Stigning Uændret * Selvstændige og nydelsesmiddel * Nærings- * Byggefag og nydelsesmiddel * Offentlige ansatte Stigning * Næringsog nydelsesmiddel Note: A-kassegrupper er sorteret efter, hvor positive forventningerne er. Således er a-kassegrupper med de mest positive forventninger placeret øverst under kategorien "fald". På tilsvarende måde er a-kassegrupper med de mest negative forventninger til ledighedsudviklingen placeret øverst under kategorien "stigning". I 1. kvartal 2006 ventes faldende ledighed for samtlige a-kassegrupper i forhold til samme kvartal sidste år. Det største fald i ledigheden forventes indenfor byggefagene samt for metalarbejdere. Tilsvarende vurderer rådene, at majoriteten af a-kassegrupper vil opleve faldende ledighed i Eneste undtagelse er nærings- og nydelsesmiddelarbejdere og offentligt ansatte, hvor der ventes stigende ledighed. April

7 1 Sammenfatning Skema 1.3 viser forventningerne til udviklingen i ledigheden fordelt på AFregioner fra 1. kvartal 2006 til 4. kvartal 2006 sammenlignet med de tilsvarende kvartaler året før. Skema 1.3 Forventninger til udviklingen i ledigheden i perioden fra 1. kvartal 2006 til 4. kvartal 2006 fordelt på AF-regioner AF-regioner 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2006 Fald Fald Fald Fald * Sønderjylland * Storstrøm * Storstrøm * Storstrøm * Vestsjælland * Vestsjælland * Vestsjælland * Storkøbenhavn * Storstrøm * Århus * Fyn * Vestsjælland * Bornholm * Fyn * Vejle * Århus * Århus * Sønderjylland * Ribe * Vejle * Ringkøbing * Storkøbenhavn * Århus * Sønderjylland * Fyn * Vejle * Ringkøbing * Viborg * Storkøbenhavn * Ribe * Sønderjylland * Bornholm * Vejle * Ringkøbing * Storkøbenhavn * Ringkøbing * Frederiksborg * Frederiksborg * Viborg * Frederiksborg * Nordjylland * Viborg * Frederiksborg * Fyn * Roskilde * Roskilde * Nordjylland * Nordjylland * Viborg * Nordjylland * Ribe * Bornholm Stigning Stigning * Bornholm * Roskilde * Roskilde * Ribe Note: AF-regionerne er sorteret efter forventningerne til ledigheden. Således er AF-regioner med de mest positive forventninger placeret øverst under kategorien "fald". På tilsvarende måde er AF-regioner med de mest negative forventninger til ledighedsudviklingen placeret øverst under kategorien "stigning". Samtlige regioner forventer faldende ledighed i 1. halvår 2006 sammenlignet med tilsvarende periode året før. Et stort flertal af rådene skønner ligeledes, at den positive ledighedsudvikling vil fortsætte i resten af Dog forventer rådene på Bornholm samt i Roskilde og Ribe, at udviklingen vil vende i løbet af 2. halvår Flaskehalssituationen De regionale arbejdsmarkedsråd peger samlet set på en forværring af flaskehalssituationen på det private område. I 1. kvartal 2006 rapporterer 11 af de i alt 14 råd om aktuelle flaskehalsproblemer inden for bygge- og anlægssektoren. Tilsvarende melder 7 af de regionale råd om rekrutteringsproblemer inden for henholdsvis servicesektoren og 8 råd inden for fremstillingssektoren. 4 April 2006

8 1 Sammenfatning Rådene melder fortsat om øget pres på bygge- og anlægssektoren, hvor der i 1. kvartal 2006 ventes en markant stigning i antallet af aktuelle flaskehalse sammenlignet med 4. kvartal 2005, jf. figur 1.1. Dermed fortsætter udviklingen med stigende flaskehalsproblemer inden for bygge- og anlægssektoren, som har stået på siden 2. halvår Figur 1.1 Udviklingen i antallet af aktuelle regionale flaskehalse i bygge- og anlægssektoren kvt kvt Kvt Kvt kvt kvt Kvt Kvt kvt kvt Kvt Kvt kvt kvt Kvt Kvt kvt Kvt. 3.Kvt Kvt Kvt Note: Figuren illustrerer udviklingen i det samlede antal stillingsbetegnelser inden for bygge- og anlægssektoren, der er klassificeret som aktuelle flaskehalsområder inden for hver af de i alt 14 AF-regioner. Se endvidere bilag 1 for en definition på flaskehalsproblemer. Skema 1.4 viser en oversigt over de faggrupper på det private arbejdsmarked, hvor der er registreret flaskehalsproblemer i 1. kvartal April

9 1 Sammenfatning Skema 1.4 Flaskehalsproblemer på det private arbejdsmarked i 1. kvartal 2006 fordelt på faggrupper Fremstilling Bygge- og anlæg Service * Maskinarbejdere med * VVS-montører / blikkenslagere * Butiksbagere og uden CNC-kendskab * Murere * Autolakerer * Plastmagere m.v. * Bygningsmalere / malere * Kokke * Klejnsmede, smede * Elektrikere * Tjenere * Værktøjsmagere * Tømrere * Butiksslagtere * Kølemontører * Tagdækkere / tækkemænd * Frisør *Låsesmede * Bygningsstruktører, struktører * Revisorassistent * Industrioperatører * Gulvlæggere * IT-arbejdskraft * Industri- og maskinsnedkere * Isolatører * Køkkenassistent med CNC-kendskab * Anlægsstruktører * Lastbilmekanikere * Møbelpolstrere * Anlægsgartnere * Autoelektromekanikere * Industrielektrikere * Glarmestre * Automekaniker * Elektrofagteknikere * Kølemontører * Karosserismed * Olie og gas ingeniører * Jord og betonarbejdere * Veterinærsygeplejersker * Industribagere * Brolæggere * Svejsere * Bygningskonstruktører Note: Flaskehalsproblemerne er sorteret efter, hvor mange regioner, der vurderer at have flaskehalse på området. Således er de fagområder, hvor det største antal regioner melder om aktuelle flaskehalsproblemer placeret øverst osv. På et års sigt forventer rådene ligeledes voksende rekrutteringsproblemer på det private område. I 4. kvartal 2006 forventer rådene samlet set om et stigende antal mulige flaskehalse på det private arbejdsmarked sammenlignet med 3. kvartal På det offentlige område vurderer rådene, at flaskehalssituationen vil være uændret både på kort og et års sigt. Skema 1.5 viser en oversigt over faggrupper på det offentlige arbejdsmarked, hvor der forventes flaskehalsproblemer i 1. kvartal Skema 1.5 Flaskehalsproblemer på det offentlige arbejdsmarked i 1. kvartal 2006 fordelt på faggrupper Sundhed Sociale område Undervisning mv. * Sygeplejersker * Social- og sundheds- * Folkeskolelærere * Læger assistenter * Speciallærere * Jordemødre * Socialrådgivere og * Lægesekretærer socialformidlere * Bioanalytiker * Social- og sundheds- * Radiografer hjælpere * Audiologiassistenter og neurofysiologiassistenter Note: Flaskehalsproblemerne er sorteret efter, hvor mange regioner, der vurderer at have flaskehalse på området. Således er de fagområder, hvor det største antal regioner melder om aktuelle flaskehalsproblemer placeret øverst osv. 6 April 2006

10 2 Grundlaget for rådenes prognoser 2 Grundlaget for rådenes redegørelser 2.1 Datagrundlag Som led i AF-systemets løbende overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet har de 14 arbejdsmarkedsråd vurderet udviklingen i beskæftigelse og ledighed i perioden fra 1. kvartal 2006 til 4. kvartal Rådene har samtidig vurderet forekomsten af flaskehals- og balanceproblemer 1 og redegjort for forebyggende initiativer i denne sammenhæng 2. Rådenes vurderinger er bl.a. baseret på den viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, som AF har opnået gennem ca virksomhedsbesøg og øvrige kontakter med både organisationer og nøglepersoner i 4. kvartal Stort set alle AF-regioner har etableret "faste paneler" bestående af nøglevirksomheder, som periodisk spørges om beskæftigelsesforventninger, uddannelsesbehov m.v. 2.2 Baggrund for vurderingerne af situationen Rådene bygger deres prognoser på forventninger om, at det private forbrug er højt og at effekterne af skattelettelserne, Forårspakken, den lave rente og de stærkt stigende boligpriser medfører stigende privatforbrug i 2005 og Denne udvikling vil begunstige sektorer, der producerer til hjemmemarkedet. Ligeledes bygger rådene deres prognoser på forventninger om fortsat afdæmpet vækst i euro-området, hvilket kun skaber grundlag for en moderat udvikling for beskæftigelsen i eksportsektoren. Flere råd angiver dog samtidig, at beskæftigelses- og ledighedsprognosen er behæftet med en vis usikkerhed. Det knytter sig til uvisheden omkring udviklingen i den internationale økonomi, herunder især udviklingen på det amerikanske og tyske marked. 1 En præcis definition af de anvendte begreber til beskrivelse af flaskehals- og balanceproblemerne på arbejdsmarkedet findes i bilag 1. 2 Se skema 4A og 4B. April

11 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Arbejdsmarkedsrådene har vurderet beskæftigelsen i henholdsvis 1. kvartal 2006 og 4. kvartal 2006 i forhold til de korresponderende kvartaler året før. Rådenes forventninger til beskæftigelsesudviklingen beskrives i det følgende. 3.1 Den offentlige sektor Figur 3.1 viser rådenes samlede vurdering af beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i den offentlige sektor. 1 De enkelte regioners andel af den samlede beskæftigelse er anvendt som vægte. Figur 3.1 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for den offentlige sektor i 1. kvartal 2005, 1. kvartal 2006 samt 4. kvartal 2006 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Sociale institutioner 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Sundhedsvæsen 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Undervisning 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Offentlig administration 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Note: Figuren viser et vægtet gennemsnit af rådenes kvalitative vurdering af udviklingen i beskæftigelsen i hver enkelt sektor. De enkelte værdier angiver at råd, der repræsenterer en given andel af beskæftigelsen forventer større, uændret og mindre beskæftigelse. Rådenes forventninger til beskæftigelsesudviklingen i 1. kvartal 2006 og 4. kvartal 2006 er afgivet i februar 2006, mens forventningerne til udviklingen i 1. kvartal 2005 er afgivet i januar Skema 2A og 2B i bilag 2 giver en detaljeret oversigt over de enkelte råds vurderinger af de enkelte brancher. 1 De enkelte råds forventninger til den fremtidige beskæftigelse fremgår af bilag 2. 8 April 2006

12 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen For både 1. kvartal 2006 og 4. kvartal 2006 skønner rådene, at beskæftigelsen vil være uændret inden for områderne sociale institutioner, undervisning og sundhedsvæsen sammenlignet med samme kvartaler året før. Inden for offentlig administration forventes beskæftigelsen derimod at falde både på kort og et års sigt. 3.2 Fremstillingssektoren Arbejdsmarkedsrådenes forventninger til beskæftigelsen i fremstillingssektoren varierer mellem brancherne, jf. figur 3.2. Figur 3.2 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for fremstillingssektoren i 1. kvartal 2005, 1. kvartal 2006 samt 4. kvartal 2006 sammenholdt med samme kvartaler året før St ørre Uændret Mindre pct. pct. pct. Næring/Nyd.midd. 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Jern/Metal 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Kemisk/Plast 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Møbelindustri 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Træ-, papir- og grafisk industri 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Note: Se figur 3.1. April

13 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Et flertal af de regionale arbejdsmarkedsråd venter faldende beskæftigelse inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien i henholdsvis 1. kvartal 2006 og 4. kvartal 2006 i forhold til samme kvartaler året før. Derimod forventes beskæftigelsen at stige inden for jern- og metalindustrien, møbelindustrien og træ, papir og grafisk industri på både kort og et års sigt. Inden for kemisk- og plastindustri vurderer rådene samlet set, at beskæftigelsen vil være uændret i 1. kvartal 2006 i forhold til samme kvartal året før. På et års sigt forventer et flertal af rådene dog en mindre fremgang i beskæftigelsen inden for dette brancheområde. 3.3 Bygge- og anlægssektoren I bygge- og anlægssektoren forventer rådene en beskæftigelsesfremgang på både kort og et års sigt, jf. figur 3.3. Figur 3.3 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed i 1. kvartal 2005, 1. kvartal 2006 samt 4. kvartal 2006 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Bygge- og anlægsvirksomhed 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Note: Se figur 3.1. På kort sigt venter 13 af de i alt 14 arbejdsmarkedsråd stigende beskæftigelse inden for bygge- og anlægssektoren. På et års sigt forventer et tiltagende antal råd dog, at den positive beskæftigelsesudvikling vil stagnere. 3.4 Servicevirksomhed Figur 3.4 viser rådenes vurdering for beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i servicesektoren. Generelt forventes - med undtagelse af post- og telekommunikationssektoren - en beskæftigelsesfremgang på både kort og et års sigt. 10 April 2006

14 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Den største beskæftigelsesstigning forventes inden for områderne forretningsservice, detailhandel, hotel - og restauration og transport, hvor der ventes en stigning både på kort og et års sigt. Tilsvarende skønner rådene, at beskæftigelsen vil stige inden for finansierings- og forsikringsvirksomhed både på kort og et års sigt. Inden for engroshandel forventes ligeledes øget beskæftigelse på kort sigt, men på et års sigt vurderer rådene samlet set, at den positive udvikling vil stagnere. Figur 3.4 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for servicesektoren i 1. kvartal 2005, 1. kvartal 2006 samt 4. kvartal 2006 sammenholdt med samme kvartaler året før. Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Forretningsservice 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Finansiering/Forsikring 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Hotel og restaurationsvirksomhed 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Post/Tele 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Engros 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Detail 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Transport 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt Note: Se figur 3.1. April

15 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden 4.1 Ledigheden i 1. kvartal 2006 Samtlige regionale arbejdsmarkedsråd forventer lavere ledighed i 1. kvartal 2006 sammenlignet med samme kvartal året før. Det største relative fald ventes i regionerne Vestsjælland og Sønderjylland, hvor ledigheden skønnes at være 17 pct. lavere end samme kvartal året før. 1 Samlet venter rådene, at ledigheden vil være ca personer lavere i 1. kvartal 2006 end i 1. kvartal Dette svarer til et fald på 12 pct. jf. figur 4.1. Figur 4.1 Gennemsnitlige antal ledige i 1. kvartal fra 1999 til % -7% -1% -3% 18% 6% -9% -12% Note: Antal ledige er opgivet i personer Kilde: Danmarks Statistik og Arbejsmarkedsrådenes vurdering. Fra 4. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 skønner rådene, at ledigheden vil stige med ca personer svarende til 19 pct., jf. figur 4.2. Det skal bemærkes, at der traditionelt kan observeres en sæsonbetinget stigning i ledigheden fra 4. kvartal til 1. kvartal. 1 Se bilag 3, tabel 3.A 12 April 2006

16 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden Figur 4.2 Ledighedsudviklingen fra 4. til 1. kvartal i perioden % 4. Kvartal (året før) 1. Kvartal 17 % 13 % 19 % / / / /2006 Note: Antal ledige er opgivet i personer. Kilde: Danmarks Statistik og Arbejsmarkedsrådenes vurdering 4.2 Ledigheden fra 2. til 4. kvartal 2006 Rådene forventer ligeledes faldende ledighed i samtlige kvartaler for perioden fra 2. til 4. kvartal 2006 i forhold til de korresponderende kvartaler i Det største fald ventes i 2. kvartal 2006, hvor ledigheden skønnes at være ca personer lavere end i 2. kvartal 2005 svarende til ca. 11 pct., jf. tabel 4.1. Tabel 4.1 Antal fuldtidsledige Ændring i pct kvt ,7-8,9-11,8 2. kvt ,8-9,5-11,2 3. kvt ,4-10,0-8,4 4. kvt ,7-16,1-7,4 Hele året ,4-10,7 Note: Tal i kursiv angiver arbejdsmarkedsrådenes forventninger til udviklingen i ledigheden afgivet i feb Kilde: Tallene for 2003, 2004 og 2005 er fra Danmarks Statistik. 4.3 Ledigheden fordelt på forsikrede og ikke-forsikrede For forsikrede ledige skønner rådene, at ledigheden vil være ca personer lavere i 1. kvartal 2006 end i 1. kvartal Det svarer til et fald i ledigheden på 13 pct. Den positive ledighedsudvikling forventes at omfatte samtlige a-kassegrupper. Eneste undtagelse er offentligt ansatte, hvor rådene April

17 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden forventer en stigning i ledigheden på 10 pct. Det største fald ventes inden for byggefagene (29 pct.) samt for metalarbejdere (21 pct.), jf. tabel 4.2. Tabel 4.2 Rådenes forventninger til ledigheden for perioden fra 1. kvartal 2006 til 4. kvartal 2006 fordelt efter a-kassegruppe samt relativ ændring i forhold til samme kvartaler året før. 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2006 Ændring i.f.t. året før Ændring i.f.t. året før Ændring i.f.t. året før Ændring i.f.t. året før Selvstændige % % % % Akademikere % % % % Funkt. og tj.mænd m.v % % % % Handels- og kt.funkt % % % % Tekniske funkt m.v % % % % Byggefag % % % % Metalarbejderne % % % % 3F % % % % Nær- og nydelsesmiddelarb % % % % Offentlige ansatte % % % % Øvrige inkl. kristelige % % % % Forsikrede ledige i alt % % % % Ikke-forsikrede % % % % Ledige i alt % % % % Kilde: Rådenes arbejdsmarkedsredegørelser og beregninger i Arbejdsmarkedsstyrelsen Rådene forventer gennemgående, at den positive ledighedsudvikling for forsikrede ledige vil fortsætte i resten af Dog skønner rådene, at den positive udvikling vil aftage en smule ved udgangen af For ikke-forsikrede forventes ledigheden at være ca personer lavere i 1. kvartal 2006 sammenlignet med kvartalet året før, svarende til et fald på 8 pct. Den positive udvikling i ledigheden for ikke-forsikrede skønnes at fortsætte i resten af Ledigheden opdelt på køn og alder I 1. kvartal 2006 forventer rådene, at ledigheden vil falde med 14 pct. for mænd og 9 pct. for kvinder sammenholdt med samme kvartal i 2006, jf. tabel 4.3. I 1. halvår af 2006 vurderer rådene, at ledighedsudviklingen vil være en smule mere gunstig for mænd end for kvinder. Det skal bl.a. henføres til de positive forventninger til ledighedsudviklingen i bygge- og metalfagene, hvor arbejdsstyrken overvejende er mænd. I 2. halvår 2006 skønner rådene, at ledighedsudviklingen vil blive mere gunstig for kvinder end for mænd. 14 April 2006

18 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden Tabel 4.3 Rådenes forventninger til ledigheden for perioden fra 1. kvartal 2006 til 4. kvartal 2006 fordelt på køn og alder samt relativ ændring i forhold til samme kvartaler året før. 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2006 Køn: Mænd Kvinder Alder: Under 25 år år år år år Ændring i.f.t. året før Ændring i.f.t. året før Ændring i.f.t. året før Ændring i.f.t. året før % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % I alt % % % % Kilde: Rådenes arbejdsmarkedsredegørelser og beregninger i Arbejdsmarkedsstyrelsen I 1. kvartal 2006 vurderer rådene, at ledigheden vil falde med 13 pct. for personer under 25 år sammenlignet med det korresponderende kvartal året før. Tilsvarende ventes et fald i ledigheden på henholdsvis 14 pct. og 12 pct. for de årige og årige. Endelig ventes ledigheden at falde med henholdsvis 10 pct. og 7 pct. for de årige samt årige. April

19 5 Flaskehals- og balanceproblemer i den offentlige sektor 5 Flaskehals- og balanceproblemer i den offentlige sektor Figur 5.1 viser en oversigt over flaskehalsproblemer og balanceproblemer i den offentlige sektor. Der skelnes mellem aktuelle flaskehalsproblemer, øvrige balanceproblemer og mulige flaskehalsproblemer på et års sigt, jf. bilag Aktuelle flaskehals- og balanceproblemer De regionale arbejdsmarkedsråd konstaterer, at der stadig er aktuelle flaskehalsproblemer for en række faggrupper på det offentlige arbejdsmarked i 1. kvartal Sammenlignes antallet af flaskehalse i 4. kvartal 2005 med 1. kvartal 2006 fremgår det, at situationen er stort set uændret. Inden for sundhedssektoren konstaterer rådene, at der fortsat er udbredte mangelproblemer. Således melder henholdsvis 11 og 12 af de i alt 14 råd om aktuelle flaskehalsproblemer for læger og sygeplejersker. Tilsvarende rapporterer 5 råd om mangel på jordemødre og lægesekretærer. Endvidere beretter 4 råd om mangel på bioanalytikere. Endelig melder henholdsvis 2 og 3 råd om rekrutteringsvanskeligheder for audiologiassistenter og radiografer. I den sociale sektor melder 7 råd om rekrutteringsproblemer blandt socialrådgivere samt social- og sundhedsassistenter/-hjælpere. De aktuelle flaskehalsproblemer i den sociale sektor er fortrinsvis lokaliseret på Sjælland. Rådene i Frederiksborg og Ribe rapporterer om problemer med at rekruttere arbejdskraft til undervisningssektoren. Efterspørgslen vedrører henholdsvis folkeskole- og speciallærere. Alle regioner med flaskehalsproblemer har iværksat initiativer på det offentlige område. Skærpet overvågning af området gennem kontakt til virksomheder og de ledige er det mest anvendte initiativ. Endvidere benytter flere regioner efteruddannelse og opkvalificering af ledige, jf. skema 4.A. 16 April 2006

20 5 Flaskehals- og balanceproblemer i den offentlige sektor Figur 5.1 Oversigt over flaskehalsproblemer og balanceproblemer på det offentlige område - 1. kvartal 2006 Sundhedssektoren Sygeplejersker Storkøbenhavn Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Jordemødre Ergoterapeuter og fysioterapeuter Læger Lægesekretærer Audiologiassistenter, Neurofysiologiassistenter Bioanalytikere Radiograf er Tandplejere Tandklinikassistenter Klinikassistenter Den sociale sektor Socialrådgivere, socialformidlere Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Undervisning Folkeskolelærere Speciallærere Musiklærere Gymnasielærere Offentlig administration Skatterevisorer Revisorer Forklaring: Rådenes vurderinger for 4. kvartal 2005, som er afgivet i oktober 2005 = Aktuelle flaskehalsproblemer = Øvrige balanceproblemer = M ulige flaskehalsproblemer i 4. kvartal 2005 i 4. kvartal 2005 på længere sigt Rådenes vurderinger for 1. kvartal 2006, som er afgivet i januar 2006 = Aktuelle flaskehalsproblemer = Øvrige balanceproblemer = M ulige flaskehalsproblemer i 1. kvartal 2006 i 1. kvartal 2006 på længere sigt April

21 5 Flaskehals- og balanceproblemer i den offentlige sektor 5.2 Øvrige balanceproblemer I 1. kvartal 2006 melder 5 regionale arbejdsmarkedsråd om øvrige balanceproblemer på det offentlige område. Problemerne er fortrinsvis koncentreret i den sociale sektor, hvor der meldes om øvrige balanceproblemer for social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. Endvidere melder rådet i Ribe fortsat om øvrige balanceproblemer for musiklærere. 5.3 Mulige flaskehalsproblemer på et års sigt De regionale arbejdsmarkedsråd vurderer, at antallet af mulige flaskehalsproblemer inden for det offentlige område samlet set vil være uændret på et års sigt i forhold til samme tidspunkt året før. Rådene skønner, at der fortsat vil være udbredt mangel på læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. For disse faggrupper vurderer over halvdelen af arbejdsmarkedsrådene, at der er risiko for flaskehalsproblemer. Derudover forventer et væsentligt antal råd ligeledes problemer med at rekruttere lægesekretærer, jordemødre, social- og sundhedshjælpere, tandplejere samt bioanalytikere m.fl. 18 April 2006

22 6 Flaskehals- og balanceproblemer i fremstillingssektoren 6 Flaskehals- og balanceproblemer i fremstillingssektoren Figur 6.1 indeholder en oversigt over flaskehalsproblemer og balanceproblemer inden for fremstillingssektoren. 6.1 Aktuelle flaskehalsproblemer Sammenlignet med 4. kvartal 2005 forventes i 1. kvartal 2006 en mindre stigning i antallet af aktuelle flaskehalsproblemer inden for fremstillingssektoren. Stigningen skal primært henføres til, at rådene melder om øget kapacitetspres på en række faggrupper inden for jern- og metalindustrien. Inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien rapporterer rådet i Roskilde som noget nyt om mangel på industribagere. I møbelbranchen melder rådene i Ribe og Ringkøbing fortsat om aktuelle flaskehalsproblemer for henholdsvis møbelpolstrere og maskinsnedkere. Ligeledes konstaterer rådene i Frederiksborg, Roskilde og Sønderjylland, at der fortsat er aktuelle rekrutteringsvanskeligheder blandt plastmagere inden for plastindustrien. Inden for jern- og metalindustrien rapporterer rådene på Bornholm og i Sønderjylland som noget nyt om aktuelle flaskehalsproblemer for industrioperatører. Rådene i Roskilde, Ringkøbing og Sønderjylland rapporterer fortsat om mangel på maskinarbejdere. Desuden melder rådet i Vejle som noget nyt om flaskehalsproblemer for maskinarbejdere. Rådene i Roskilde, Sønderjylland og Ringkøbing melder om rekrutteringsproblemer for klejnsmede. Endvidere rapporterer rådet i Ringkøbing som noget nyt om mangel på svejsere. I Storkøbenhavn og Roskilde meldes om aktuelle flaskehalsproblemer for kølemontører og låsesmede, mens rådene i Ribe og Frederiksborg melder om rekrutteringsvanskeligheder for henholdsvis industrielektrikere og elektrofagteknikere. Endelig beretter rådene i Roskilde og Sønderjylland om knaphed på værktøjsmagere. Der rapporteres fortsat om aktuelle flaskehalsproblemer for olie- og gasingeniører i Ribe. April

23 6 Flaskehals- og balanceproblemer i fremstillingssektoren Figur 6.1 Oversigt over flaskehalsproblemer og balanceproblemer i fremstillingssektoren - 1. kvartal 2006 Storkøbenhavn Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Nær.- og nydelsesmiddel Mejerister Mejeriteknikere Industribagere Industrislagtere Procesoperatører Møbelbranchen Møbelsnedkere Industri- og maskinsnedkere med CNC-kendskab Møbelpolstrere Procesoperatører Min.- kem.- og plastind. Procesoperatører Plastmagere, plastindutriarbejdere mv. Biologilaboranter Jern- og metalindustri Procesoperatører Industrioperatører Industriteknikere Industrilakerer Industrielektrikere Loddemontører Klejnsmede, smede, Blikkenslagere Svejsere Rørsmede Maskinarbejdere med og uden CNC-kendskab Elektronik- og automatikmekanikere, elektrofagteknikere Elektronikteknikere Værktøjsmagere med og uden CNC-kendskab Kølemontører Låsesmede Andre brancher Olie og gas ingeniører 20 April 2005

24 6 Flaskehals- og balanceproblemer i fremstillingssektoren 6.2 Øvrige balanceproblemer Rådet i Frederiksborg melder fortsat om øvrige balanceproblemer for industrilakerere. 6.3 Mulige flaskehalsproblemer på et års sigt De regionale arbejdsmarkedsråd vurderer samlet set, at antallet af potentielle flaskehalse inden for fremstillingssektoren vil stige på et års sigt. Den opjusterede prognose skyldes primært, at der er øget risiko for flaskehalsproblemer blandt en række stillingsbetegnelser inden for jern- og metalindustrien. Inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien melder rådene i Vejle og Ringkøbing om mulige flaskehalsproblemer for industrislagtere. Rådet i Ringkøbing vurderer endvidere, at der på et års sigt er risiko for flaskehalsproblemer blandt mejerister. Tilsvarende forventer rådet i Vejle rekrutteringsproblemer for procesoperatører på et års sigt. I træ - og møbelindustrien melder rådene i Ringkøbing, Viborg og Nordjylland om potentiel mangel på industri- og maskinsnedkere med CNCkendskab på et års sigt. Endvidere melder rådene i Viborg og Nordjylland om mulige flaskehalsproblemer for møbelsnedkere og møbelpolstrere. Ligeledes skønner rådet i Ribe, at der vil være mangel på møbelpolstrere på et års sigt. Endelig melder rådet i Vejle om mulige rekrutteringsvanskeligheder blandt procesoperatører. I plastindustrien forventer rådene i Roskilde, Vestsjælland, Sønderjylland og Vejle mangel på procesoperatører på et års sigt. Som noget nyt melder rådene i Vejle og Nordjylland om mulige flaskehalsproblemer for plastindustriarbejdere på et års sigt. I forvejen vurderer rådet i Sønderjylland, at der er risiko for at kunne opstå rekrutteringsproblemer blandt plastindustriarbejdere. Derimod forventer rådet i Vejle ikke længere rekrutteringsproblemer blandt plastindustriarbejdere. Inden for kemisk industri skønner rådet i Vestsjælland fortsat, at der vil være mangel på biologilaboranter på et års sigt. 12 ud af de i alt 14 råd vurderer, at der er risiko for flaskehalsproblemer i jern- og metalindustrien på et års sigt. Som noget nyt melder rådet i Storstrøm om potentiel mangel på klejnsmede på et års sigt. Samlet vurderer April

25 6 Flaskehals- og balanceproblemer i fremstillingssektoren 6 råd nu, at der kan opstå rekrutteringsproblemer for denne stillingsbetegnelse. Rådet på Bornholm vurderer som noget nyt, at der kan opstå mangelproblemer blandt proces- og industrioperatører på et års sigt. Endelig rapporterer rådet i Sønderjylland om potentielle mangelproblemer for maskinarbejdere. I forvejen vurderer 4 råd, at der kan opstå flaskehalsproblemer for den stillingsbetegnelse på et års sigt. 22 April 2005

26 7 Flaskehals- og balanceproblemer i bygge- og anlægssektoren 7 Flaskehals- og balanceproblemer i bygge- og anlægssektoren Figur 7.1 indeholder en oversigt over flaskehalsproblemer og balanceproblemer inden for bygge- og anlægssektoren. Figur 7.1 Oversigt over flaskehalsproblemer og balanceproblemer i byggeog anlægssektoren - 1. kvartal 2006 Tømrere Bygningssnedkere, maskinsnedkere Tagdækkere Tækkemænd Gulvlæggere Storkøbenhavn Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Murere Elektrikere Elinstallatører Bygningsmalere Malere Isolatører Glarmestre Kloakmestre, Rørlæggere VVS montører Blikkenslagere Kølemontører Anlægsstruktører Anlægsarbejdere Bygningsstruktører,struktører Bygningskonstruktører Brolæggere Anlægsgartnere Stilladsarbejdere Jord og betonarbejder Skorstensfejere Entreprenørmaskinførere Forklaring: Rådenes vurderinger for 4. kvartal 2005, som er afgivet i oktober 2005 = Aktuelle flaskehalsproblemer = Øvrige balanceproblemer = M ulige flaskehalsproblemer i 4. kvartal 2005 i 4. kvartal 2005 på længere sigt Rådenes vurderinger for 1. kvartal 2006, som er afgivet i januar 2006 = Aktuelle flaskehalsproblemer = Øvrige balanceproblemer = M ulige flaskehalsproblemer i 1. kvartal 2006 i 1. kvartal 2006 på længere sigt April

27 7 Flaskehals- og balanceproblemer i bygge- og anlægssektoren 7.1 Aktuelle flaskehalsproblemer De regionale arbejdsmarkedsråd vurderer, at flaskehalssituationen vil være forværret inden for bygge- og anlægssektoren i 1. kvartal 2006 sammenlignet med 4. kvartal Forværringen ventes at være knap så markant som i forrige kvartal, hvor der blev registreret en historisk stor stigning i antallet af aktuelle flaskehalse. 4 råd rapporterer som noget nyt om aktuelle flaskehalsproblemer på følgende fagområder: vvs-montører, murere, gulvlæggere, tømrere, elektrikere, isolatører, bygningsstruktører, anlægsstruktører, anlægsgartnere og kølemontører. Rådene i Frederiksborg og Vejle melder om den største stigning i antallet af aktuelle flaskehalsproblemer. Samlet set er der størst mangel på vvs-montører, murere, bygningsmalere, elektrikere og tømrere. 7.2 Øvrige balanceproblemer Som noget nyt melder rådet i Roskilde om øvrige balanceproblemer blandt tømrere. 7.3 Mulige flaskehalsproblemer på et års sigt I prognosen for 4. kvartal 2006 vurderer rådene samlet set, at flaskehalssituationen inden for bygge- og anlægssektoren vil være uændret sammenlignet med 3. kvartal Rådet på Bornholm melder som noget nyt om mulige flaskehalsproblemer for tømrere, bygningskonstruktører, anlægsgartnere og skorstensfejere på et års sigt. Tilsvarende rapporterer rådet i Vejle som noget nyt om potentielle rekrutteringsvanskeligheder for glarmestre, kølemontører og jord- og betonarbejdere. Yderligere rapporterer rådene i Frederiksborg, Roskilde, Sønderjylland og Ringkøbing som noget nyt om potentielle flaskehalsproblemer for følgende stillingsbetegnelser: Tagdækkere, bygningskonstruktører, isolatører og brolæggere. Fordelt på stillingsbetegnelser vedrører de mulige mangelproblemer primært malere/bygningsmalere, vvs-montører/blikkenslagere, murere, elektrikere, tømrere, brolæggere, bygningsstruktører og anlægsgartnere. Alene for vvsmontører/blikkenslagere, tømrere, og bygningsmalere forventer 12 ud af 14 råd flaskehalsproblemer på et års sigt. 24 April 2005

28 8 Flaskehals- og balanceproblemer i servicesektoren 8 Flaskehals- og balanceproblemer i servicesektoren Figur 8.1 indeholder en oversigt over flaskehalsproblemer og øvrige balanceproblemer inden for servicesektoren. 8.1 Aktuelle flaskehalsproblemer Rådene vurderer samlet set, at flaskehalssituationen i servicesektoren vil være uforandret i 1. kvartal 2006 sammenlignet med 4. kvartal Inden for nærings- og nydelsesområdet rapporterer rådene i Storkøbenhavn og Frederiksborg om rekrutteringsvanskeligheder for butiksslagtere. Endvidere melder rådene i Storkøbenhavn, Frederiksborg, Roskilde og Vestsjælland fortsat om flaskehalsproblemer for butiksbagere. Derimod vurderer rådet i Århus, at der ikke længere er flaskehalsproblemer for butiksbagere. Inden for detail- og reparationsvirksomhed inkl. biler melder rådet i Roskilde som noget nyt om rekrutteringsvanskeligheder for karosserismede og automekanikere. Endvidere konstaterer rådene i Frederiksborg, Roskilde og Sønderjylland, at der fortsat er aktuelle flaskehalsproblemer blandt autolakerere/vognmalere. Endelig rapporterer rådene i Frederiksborg og Sønderjylland om mangel på autoelektromekanikere samt landbrugs - og entreprenørmaskinemekanikere. I hotel- og restaurationsbranchen er de aktuelle flaskehalsproblemer fortrinsvis koncentreret i Storkøbenhavn og Frederiksborg, hvor der er problemer med at rekruttere kokke og tjenere. Rådet i Århus melder ligeledes om mangel på kokke. Yderligere melder rådet i Storkøbenhavn om flaskehalsproblemer for køkkenassistenter. Inden for forretningsservice melder rådet i Århus som noget nyt om mangel på IT-arbejdskraft. Endvidere konstaterer rådet i Roskilde, at der er rekrutteringsvanskeligheder blandt revisorassistenter. Rådet i Ribe melder fortsat om mangel på frisører. Derimod rapporterer rådet i Århus ikke længere om flaskehalsproblemer i frisørbranchen. I landbruget rapporterer rådet i Frederiksborg forsat om aktuelle flaskehalsproblemer for veterinærsygeplejersker. 25 April 2006

29 8 Flaskehals- og balanceproblemer i servicesektoren Figur 8.1 Oversigt over flaskehalsproblemer og balanceproblemer i servicesektoren - 1. kvartal 2006 Nær.- og nydelsesmiddel Butiksslagtere Storkøbenhavn Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Butiksbagere Detail- og rep.virk. inkl. biler Butikspersonale Optiker,optometrist Blomsterdekoratør Karosserismed Automekaniker Cykelmekaniker Autoelektromekanikere Automatikmekaniker Lastbil-, bus-, landbrugsmaskine entreprenørmaskinemekaniker Flymekaniker Autolakerere Vognmaler Hotel- og restaurationsvirk. Kokke Tjenere Køkkenassistenter Smørrebrødsjomfruer Receptionist Forretningsservice Frisører Rengøringspersonale Revisorer, revisorassistent regnskabsassistent IT-arbejdskraft Speditør Bogholder Ejendomsfunktionær Forsikringsassistent Erhvervsøkonom Landbrug Landbrugsmedhjælper Anlægsgartner Jordbrugsassistenter Jordbrugsmaskinfører Veterinærsygeplejerske Dyreassistent Transportbranchen Speditør Taxachauffører Chauffører Forklaring: Rådenes vurderinger for 4. kvartal 2005, som er afgivet i oktober 2005 = Aktuelle flaskehalsproblemer = Øvrige balanceproblemer = M ulige flaskehalsproblemer i 4. kvartal 2005 i 4. kvartal 2005 på længere sigt Rådenes vurderinger for 1. kvartal 2006, som er afgivet i januar 2006 = Aktuelle flaskehalsproblemer = Øvrige balanceproblemer = M ulige flaskehalsproblemer i 1. kvartal 2006 i 1. kvartal 2006 på længere sigt April

30 8 Flaskehals- og balanceproblemer i servicesektoren 8.2 Øvrige balanceproblemer Rådene melder fortsat om øvrige balanceproblemer for et væsentligt antal fagbetegnelser i servicesektoren. Sammenlignet med 4. kvartal 2005 er situationen dog forbedret en smule, hvilket skal tilskrives, at rådet i Storstrøm ikke længere melder om øvrige balanceproblemer for kokke og tjenere. I detail- og engroshandelen vurderer rådene i Vestsjælland, Storstrøm, Vejle og Ringkøbing, at der er øvrige balanceproblemer for butikspersonale. Inden for hotel- og restaurationsbranchen melder rådet i Frederiksborg om øvrige balanceproblemer for køkkenassistenter. I forretningsservicebranchen konstaterer rådene i Frederiksborg, Storstrøm og Vejle, at det er svært at rekruttere rengøringspersonale. Endvidere melder rådet i Frederiksborg fortsat om øvrige balanceproblemer blandt frisører. I landbruget er der øvrige balanceproblemer blandt landbrugsmedhjælpere i Ringkøbing. Endelig melder rådene i Frederiksborg, Vestsjælland og Vejle om øvrige balanceproblemer for taxachauffører i transportbranchen. 8.3 Mulige flaskehalsproblemer på et års sigt De regionale råd forventer en stigning i antallet af mulige flaskehalsproblemer i 3. kvartal Stigningen skal primært henføres til, at rådet på Bornholm som noget nyt vurderer, at der kan opstå flaskehalsproblemer for butiksslagtere, butikspersonale, blomsterdekoratør, automekanikere, lastbilmekanikere, kokke, tjenere, køkkenassistenter, receptionister, rengøringspersonale, ejendomsfunktionærer og forsikringsassistenter på et års sigt. Inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet rapporterer i alt 10 råd, at der kan blive mangel på enten butiksslagtere eller butiksbagere i 4. kvartal I forhold til 3. kvartal 2006 vurderer rådene på Bornholm og i Århus som noget nyt, at der kan opstå flaskehalsproblemer for henholdsvis butiksslagtere og butiksbagere. I alt 10 råd vurderer, at der kan opstå flaskehalsproblemer inden for detailog reparationsvirksomhed i 4. kvartal Rådene i Frederiksborg, Roskilde, Vejle og som noget nyt Bornholm og Sønderjylland melder om 27 April 2006

31 8 Flaskehals- og balanceproblemer i servicesektoren mulige flaskehalsproblemer for butiksassistenter. Rådene i Storkøbenhavn og Vejle rapporterer fortsat om mulige rekrutteringsproblemer blandt optikere. Som noget nyt meldes om potentiel mangel på blomsterdekoratører på Bornholm og i Vejle. Endvidere rapporterer Rådene i Roskilde, Storstrøm, Viborg, Nordjylland og som noget nyt Bornholm om mulige flaskehalsproblemer for lastbil-, bus-, landbrugsmaskine- og entreprenørmaskinemekanikere. Desuden vurderer rådene på Bornholm samt i Sønderjylland og Vejle, at der kan opstå mangel på automekanikere. Endelig vurderer rådet i Vejle, at der kan opstå mangel på karosserismede på et års sigt. På hotel- og restaurationsområdet vurderer rådet i Storkøbenhavn, at der er risiko for flaskehalsproblemer for kokke, tjenere og smørrebrødsjomfruer på et års sigt. Også rådene i Roskilde, Bornholm, Fyn, Sønderjylland, Vejle, Århus, Viborg og Nordjylland forventer flaskehalsproblemer for kokke på længere sigt. Desuden vurderer rådet i Roskilde, at der kan opstå rekrutteringsproblemer blandt køkkenassistenter på et års sigt. Endelig melder rådene i Århus, Vejle og som noget nyt Roskilde om potentiel mangel på tjenere. På et års sigt forventer rådene også øget kapacitetspres inden for forretningsservice. Der ventes især stigende mangel på frisører. Således vurderer 8 ud af i alt 14 råd, at der vil opstå problemer med at rekruttere faglært personale i frisørfaget i 4. kvartal Ligeledes forventer 4 råd, at der kan blive mangel på revisorer og revisorassistenter. Endelig forventes der mangel på specialiseret IT-arbejdskraft i Århus, Nordjylland og som noget nyt i Storkøbenhavn på et års sigt. Rådet i Viborg vurderer, at der på et års sigt kan opstå mangel på arbejdskraft inden for landbruget. De mulige rekrutteringsproblemer vedrører jordbrugsassistenter og jordbrugsmaskinførere. Yderligere konstaterer rådet i Århus, at der på et års sigt kan blive mangel på anlægsgartnere. Endelig forventer rådet i Roskilde som noget nyt flaskehalsproblemer for dyreassistenter. Inden for transportbranchen vurderer rådet i Sønderjylland som noget nyt, at der kan opstå rekrutteringsproblemer for chauffører. I forvejen rapporterer rådene i Frederiksborg og Nordjylland om potentielle flaskehalsproblemer for chauffører på et års sigt. April

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 4. kvartal 2004 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 3. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 2. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 4. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 4. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 2. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 2. kvartal 2006 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2004 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2002 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet $UEHMGVPDUNHGVUHGHJ UHOVH Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet NYDUWDO 0HGSURJQRVHIRUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHRJ OHGLJKHGVDPWUHGHJ UHOVHIRUIODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ Marts 2001

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet $UEHMGVPDUNHGVUHGHJ UHOVH Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet NYDUWDO 0HGSURJQRVHIRUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHRJ OHGLJKHGVDPWUHGHJ UHOVHIRUIODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ Juni 2001 ,QGKROG

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet $UEHMGVPDUNHGVUHGHJ UHOVH Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet NYDUWDO 0HGSURJQRVHIRUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHRJ OHGLJKHGVDPWUHGHJ UHOVHIRUIODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ September 2001

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet $UEHMGVPDUNHGVUHGHJ UHOVH Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet NYDUWDO 0HGSURJQRVHIRUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHRJ OHGLJKHGVDPWUHGHJ UHOVHIRUIODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ Juni 2000 ,QGKROG

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESRÅDET

BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESRÅDET Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2006 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2006 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESRÅDET 2006 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Lidt tættere på Sydjylland

Lidt tættere på Sydjylland Lidt tættere på Sydjylland Ledighed Beskæftigelse Stillingsopslag Forgæves rekruttering Udvikling i antal jobsøgende Og en målrettet indsats Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye kommuner

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 2 Den aktuelle

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Direktør Peter Graversen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 18-01-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Stigning (43) Stigning (53) Uændret (34) Uændret (44) Fald (20) I alt har 107 lokale virksomheder angivet deres forventninger til antallet af ansatte.

Stigning (43) Stigning (53) Uændret (34) Uændret (44) Fald (20) I alt har 107 lokale virksomheder angivet deres forventninger til antallet af ansatte. Prognosepanelets forventninger til beskæftigelsesudviklingen juni. Andelen af virksomheder der forventer hhv. faldende, uændret eller stigende beskæftigelse I alt har 7 lokale virksomheder angivet deres

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde advokat inden for de nævnte advokatfuldmægtig stillingsbetegnelser anlægsingeniør Kurser/ certifikater for udenlandsk arbejdskraft, så

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Dokument

Læs mere

Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye kommuner

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland

Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. HALVÅR 2009 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Juli 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere