Mobilen i undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilen i undervisningen"

Transkript

1 Mobilen i undervisningen Mange lærere har heldigvis fået øjnene op for, at mobiltelefonen med fordel kan inddrages i undervisningen. De små elektroniske apparater fylder jo rigtig meget i vores elevers hverdag, så hvorfor ikke prøve at udnytte den motivation og indtænke mobilen i de undervisningsforløb, der skal planlægges? Mobilerne har nemlig mange værktøjer og funktioner, der fint kan støtte elevernes læring. Der er mange fordele ved at inddrage mobilen i din undervisning: - Dine elever kan nemt bruge mange udtryksformer (lyd, billede, video) som supplement til det skriftlige udtryk - Der kan knyttes bånd mellem skolen og hjemmet, hvilket er værdifuldt og giver eleverne en oplevelse af, at undervisningen er autentisk - Eleverne kan tilføre egne produktioner til deres opgaver, fx billeder de selv har taget, hvilket styrker deres tilknytning til, ejerskab af og mening med skoleopgaverne - Elevernes mulighed for refleksion og dokumentation kan forøges - Læringsarenaen kan udvides til også at omfatte omverdenen udenfor skolen, såvel den nære som den fjerne - Alle elever kan være aktive på en gang idet de ofte bruger deres egen mobil Det kræver nok indledningsvis lidt vejledning til eleverne om, hvordan de enkelte funktioner på mobiltelefonen virker for at imødegå tekniske problemer i forløbene. På de følgende sider følger til inspiration en række undervisningsideer og forløb. Undervisningsforløb til mellem- og ældstetrinnet Side 1

2 Dansk på ældstetrinnet Mål: At bevidstgøre eleverne om sms-sprog som tekstgenre. Bed eleverne om at indsamle og gemme 5 sms er, de selv har sendt og 5 sms er, de har modtaget. Disse sms er afskrives korrekt (linieskift, orddeling, store og små bogstaver, smiley s osv.) på et stykke papir, som afleveres til læreren. Det skal være sms er, som alle andre i klassen godt må læse. Læreren udvælger eksempler på sms er, som vil være velegnede til at illustrere, hvordan form- og indholdssiden i sms er kan supplere hinanden. Faktaboks Sms = Short Message System Sms er er ligesom andre tekster sprog, der består af udtryk/form og indhold, som tilsammen er bestemmende for, hvordan indholdet opfattes. Læreren udvælger forskellige eksempler på sms er, der er velegnede til at tydeliggøre sms-genren. De udvalgte sms er kan vises på storskærm eller sendes til elevernes mobiler. Lav i fællesskab med klassen en sproglig karakteristik af sms erne. Kom bl.a. ind op på disse særpræg: - Forkortelser danske / internationale (fx: *ss*, *G*, *ASAP*, *LOL*) - brugen af store bogstaver i stedet for mellemrum, (fx:jajegkommer) - lydefterlignende, rebusagtigt sprog (fx: J ve d ik, Q v ik gå?, 2tal ) - smiley s (fx: :-O, :-(, :-/ ) - regibemærkninger (fx: smil, suk ) - Afsender/modtager forhold (sammenlign med brevform) Tag fx udgangspunkt i disse spørgsmål: - Hvad gør det ved kommunikationen, at forkortelser bliver anvendt i sms er? - Hvad betyder det for læsbarheden, at der anvendes stort begyndelsesbogstav i stedet for mellemrum? - Hvornår bruges smiley er? - Hvad vil man udtrykke med dem? - Hvilke kender I? - Er det i orden at skrive lydefterlignende ord? - Kan det tillades i andre tekster end sms er? Undervisningsforløb til mellem- og ældstetrinnet Side 2

3 5. Skriveøvelse 1 Læreren læser spørgsmålene højt et ad gangen. Eleverne besvarer i stikordsform. Beskriv din første mobiltelefon (hvordan så den ud, mærke, farve osv.) Hvordan føltes din første mobiltelefon, når du holdt den i hånden? Hvordan lød den? Hvem fik du den af? Hvorfor fik du mobiltelefon? Hvad bruger du din mobiltelefon til? Kan du huske en sms, som gjorde dig glad? Kan du huske en sms, som gjorde dig ked af det? Hvordan ville det ændre din hverdag, hvis du skulle undvære din mobil? Hvor mange mobiler har du ejet? Hvad betyder det for dig at få en ny mobil? Hvilke personer bruger mobiltelefoner? Hvilke personer bruger ikke mobiltelefoner? Hvilken signalværdi har de forskellige mobilmærker (Eriksson, Nokia osv.)? Eleverne skal nu indramme de stikord, som de synes er vigtige, og som har sat deres tanker i gang. Derefter skriver de en stil med overskriften: Mine oplevelser med min mobil 6. Skriveøvelse 2 Eleverne skal skrive en historie, hvor disse to sms er indgår: Hej. Keder mig. Gaaaaaab Q vi ik gå? 8- Peter Lad eleverne arbejde sammen i par eller mindre grupper, som først afkoder sms erne, diskuterer indholdet v.hj.a. hv-spørgsmål: hvor, hvornår, hvem, hvad, hvordan, hvorfor og laver et mindmap eller en disposition for historien, inden de begynder at skrive. Undervisningsforløb til mellem- og ældstetrinnet Side 3

4 Forløb Mobil med mobiler. Tværfagligt forløb. Mellemtrinnet Mål: At eleverne lærer telefonens funktioner at kende. Delmål: Kan tilpasses afhængig af de opgaver, eleverne skal løse. Der kan vælges forskellige fokuspunkter i dette eksempel fokuseres på sund kost og motion, men man kan sagtens erstatte de forskellige poster med andre emner og lokaliteter. Mobilløb. Lærerens forberedelse. Eleverne bør udstyres med et brev fra skolen, der vises til de butikker og personer, som eleverne tager kontakt med, når de skal løse opgaverne. Husk også at informere forældrene om mobilløbet forældrene bør give deres samtykke til, at deres børn deltager. Lav en plan over, hvilke steder i byen, eleverne skal hen og løse en opgave. Til opgave 4 skal der udarbejdes et skema, som eleverne skal medbringe. Lad eleverne starte forskellige steder, så de ikke er for mange på samme sted. Sørg for at lave et skema til dig selv, så du hele tiden kan følge med i, hvor de forskellige grupper befinder sig. Inddel eleverne i 3-mandsgrupper. Hver gruppe skal have et nummer og en mobil til rådighed. Hver gruppe udstyres med brev om mobilløbet, der kan vises efter behov, når de løser opgaverne + et skema til notater. Grupperne sendes af sted til forskellige poster. Understreg at det ikke handler om at blive først færdige, men om at løse opgaverne rigtigt. 4. Læreren sørger for at besvare elevernes sms er og give eleverne nye opgaver, når de er nået frem til næste post. 5 Efterbehandling: Hver gruppe fremlægger deres resultater. Det kan gøres på forskellige måder vælg selv den måde, der passer bedst til målet og fokuspunkterne i jeres forløb samt skolens tekniske ressourcer. Undervisningsforløb til mellem- og ældstetrinnet Side 4

5 Forslag til poster til mobilløbet Gå op til fodboldbanen. Send en sms til læreren, når I er nået frem. Opgave: I skal løbe rundt om forboldbanen en person ad gangen. I skal tage tid og fotografere løberne, når de løber over målstregen. Gem billederne på telefonen. I skal sende en sms med navn og tid tilbage til skolen. I skal bruge lommeregneren til at regne holdets samlede tid ud. Send en sms med holdnummer og samlet tid til skolen. Gå til kulturhuset. Send en sms, når I er nået frem. Opgave: Find ud af, hvilken film der vises kl. 18 i dag. Tag et billede af plakaten. Gem billederne på telefonen. Send en sms til skolen med filmens titel. Gå til bymidten foran Brugsen. Send en sms, når I er nået derhen. Opgave: Spørg 2 personer om, hvor mange timer de bruger om ugen på motion. Send svar som sms til skolen. 4. Gå ind i et supermarked. Send en sms, når I er nået frem. Opgave: Find energifordeling og kalorietallet for disse madvarer: Spegepølse, leverpostej, mælkesnitte, Mars, Chips, Rugbrød, Nudler. Skriv tallene ind i det skema, I fik med fra skolen og pas på skemaet. 5. Bliv i supermarkedet. Opgave: I skal tage 3 billeder: 1 en fødevare med meget protein. 2 en fødevare med mange kulhydrater. 3 en fødevare med meget fedt. Gem billederne på telefonen. 6. Gå til rådhuset. Send en sms, når I kommer frem. Opgave: Find to personer og spørg dem, hvilke kostråd de kan huske. Send svarene som sms til skolen. 7. Gå til tele/posthuset. Send en sms, når I er nået frem. Opgave: Spørg en person om mobiltelefonen: Har du en mobiltelefon? Hvilket mærke er det? Hvad bruger du den til? Hvor gammel er den? Optage spørgsmål og svar på mobiltelefonen og gem dem. Undervisningsforløb til mellem- og ældstetrinnet Side 5

6 Forløb Madopskrifter. Dansk på mellemtrinnet Formål: At udarbejde en multimedie-præsentation med madopskrifter fra det grønlandske og danske køkken, hvor mobiltelefonen bruges som teknisk hjælpemiddel. Fagmål: Eleverne skal kunne anvende deres mundtlige danske sprog. Eleverne skal ved hjælp af mobiltelefon og programmet Photo Story kunne lave multimediepræsentation, der kan anvendes på internettet. Eleverne skal lære at udnytte mobiltelefonens redskaber, der kan anvendes til: træning af udtale og intonation ved hjælp af lydoptagelser optagelser af billeder og videosekvenser notater, dvs. mobiltelefonen anvendes som diktafon Læreren orienterer klassen om formål og fagmål for forløbet. Da en del aktiviteter foregår i børnenes hjem, skal der skrives et orienterende brev til forældrene. Tag en fælles drøftelse af, hvad en dansk/grønlandsk middagsret kunne bestå af. Klassen inddeles i grupper á 3 elever, der hver især beslutter sig for en dansk/grønlandsk middagsret. Lad evt. eleverne kontakte forældre pr. sms, hvis de skal have afklaret spørgsmål om mulighederne. 4. Hver gruppe laver en grønlandsk-dansk ordbog til eget brug. 5. I fællesskab gennemgås faste vendinger m.m. fra køkkenets verden. Disse tilføjes i ordbogen. 6. Det næste skridt foregår i et af gruppens hjem, hvor eleverne trinvis følger madlavningen og beskriver den ved hjælp af billeder taget med mobilen. Derudover skal eleverne indtale egne kommentarer med diktafon-funktionen for at hjælpe hukommelsen på vej, når den færdige præsentation skal laves i skolen. 7. Næste dag overføres billeder og lyd til computeren, evt. ved brug af Bluetooth dvs. trådløst. Undervisningsforløb til mellem- og ældstetrinnet Side 6

7 8. Ved hjælp af Microsoftprogrammet Photo Story laves en billedpræsentation. Hvis eleverne ikke har prøvet det før, skal programmet introduceres til eleverne. Dette kan gøres i fællesskab med klassen som en god appetizer til forløbet. 9. Derefter indspilles lydspor med forklaringer og beskrivelser på dansk. 10. Den færdige multimediepræsentation fremlægges for klassen. Kilder: Mobilen i skolen, Sofie Esmann Busch, Tidsskriftet Ekko september Undervisningsforløb til mellem- og ældstetrinnet Side 7

Mobil med mobiler. Hvorfor bruge mobiler i undervisningen? Hvilke funktioner vil vi bruge?

Mobil med mobiler. Hvorfor bruge mobiler i undervisningen? Hvilke funktioner vil vi bruge? Mobil med mobiler Hvorfor bruge mobiler i undervisningen? Der var engang en tid, hvor eleverne i skolen kun brugte blyanter. En dag mødte en elev op med en helt ny opfindelse kuglepennen som han glad viste

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning

OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2013 Indhold PÆDAGOGIK Målsætning med FilmlinjenTEMA 3 Formål med OREGON Filmkonkurrence 3 Tilmeld filmen til Oregon Filmkonkurrence

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Mad, krop og sundhed. Vejledning til undervisningsmaterialet. Forfatter Tina Krogh

Mad, krop og sundhed. Vejledning til undervisningsmaterialet. Forfatter Tina Krogh Mad, krop og sundhed Vejledning til undervisningsmaterialet Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Når vi er færdige i dag, er I blevet gode til at finde på historier om plus og minus et inspirationsforløb om addition og subtraktion i 2. klasse Indhold

Læs mere

Vi håber, I får glæde af materialet. God fornøjelse.

Vi håber, I får glæde af materialet. God fornøjelse. Kære underviser, Vi har samlet 21-23 aktiviteter, der sætter webetik og digital dannelse på skoleskemaet og på forældremødet. Målet er, at børn og unge både kan arbejde med det, der interesserer dem, og

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere