Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl i store sal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal."

Transkript

1 Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl i store sal. Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf Indkaldte: Lis Lynge, Karen Diemer, Litzie Christensen, Ulla og Gerhard Stærmose, Vibeke Johansen, Sonja Jensen, Inge Christiansen, Jørgen Stenderup, Jenny Bruun, Kirsten Ludvig, Aase Christensen, Peter M. Jensen, Asser Skude, Karen Marie Sø Leth-Nissen og Johanne Haastrup. Suppleant: Marianne Hegel Afbud: PMJ (ferie), LC, KL, Karen-Marie, Inge Christiansen samt Anders Holm 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat 21. maj Revideret dagsorden. Ny dagsorden har to nye punkter: 1. henvendelse vedr. udtræden af menighedsrådet. 2. Samarbejdsprojekt vedr. socialrådgiver-hjørnet i Tingbjerg/Kapernaum. Ny dagsorden gennemgået: Godkendt Referat Godkendt 2. Valg af ordstyrer Lis Lynge 3. Præsentation af Marina og Marina og Asbjørn fortalte kort om deres tilknytning Asbjørn til folkekirken og deres tid inden Bellahøj-Utterslev sogn. 4. Status Utterslev kirke Lukket punkt. lukket punkt 5. Henvendelse om udtræden af Inge Christiansen ønsker at blive løst fra sine menighedsrådet forpligtigelser i menighedsrådet. Inge er valgt ind som forældrerepræsentant for en institution, hvor det viser sig at være så stor og vigtig en opgave, at Inge ikke kan overkomme begge poster. Menighedsrådet imødekommer Inges ønske om at træde ud af rådet d.d.

2 6. Referat fra Budgetsamråd og PU Og Evt. opfølgning på vores målsætninger Socialrådgiver - samarbejdsprojekt Marianne Hegel rykker således op til fuldt medlem af menighedsrådet pr. 18. juni Bilag: Referat fra PU/Budgetsamrådsmøde: Efter PU s ønske om at de respektive menighedsråd skulle udfærdige målsætninger, blev der på budgetsamrådet lagt op til diskussion de forskellige kirker imellem. Det var gensidigt inspirerende at høre om andre kirkers proces i forbindelse med udarbejdning af målsætninger. Vedr. kordegnenes videre berettigelse og funktion i folkekirken som personregisterførere: Det er nu dementeret at kordegnenes funktion vil falde væk inden for de næste 5/6 år: Civilregistreringen forsvinder ikke ud af folkekirken ifl. Torben Stærgaard, chef for Folkekirkens ITkontor. Det er et spørgsmål om, hvorledes civilregistre-ringen konteres i regnskabet. Det er ikke entydigt og konteres meget forskelligt. Derved kan det umiddelbart se ud som om, at kordegne ikke laver andet end blot personregistreringsarbejde. Vores målsætninger og indsatsområder fastholdes. Orientering vedr. socialrådgiverhjørnet og henvendelse om projekt: Behandles under dette punkt, da aktiviteten vil kunne være en del at vores målsætning med at åbne kirken mere op for omverdenen. Diskussion om funktionen af socialrådgiver: Vigtigt at holde sig for øje, at præster ikke har samme indsigt i forskellige tilbud som socialrådgivere, og dermed til de muligheder der findes. Man kan ikke forvente at præster skulle kunne rumme to felter for

3 speciale og uddannelse. Derimod ville den aflastning som en socialrådgiver i sognet kunne give gavne hele det diakonale arbejde i sognet. Og der er mange i sognet, der har brug for hjælp! Det ses bl.a. ved de mange ansøgninger til julehjælp der strømmer ind hvert år. Det vil derudover også give tryghed, og dermed bedre kontakt, til de trængende ved at der altid vil være muligt at tale med den samme socialrådgiver og præst. Projektet skal udvikles i samarbejde med og være i tæt kobling til menighedsplejen. Det vil koste Bellahøj-Utterslev sogn ,- kr. at deltage i projektet, hvor de kan forventes fra Provstiet til særligt indsatsområde. Godkendt til at arbejde videre med projektet og tages op på næstekommende mr-møde mhp udpegning af deltagere til projektgruppen. Oplægget skal videre til menighedsplejen til refleksion, inkl. tidligere rapporter fra Betina Køster. 7. Meddelelser fra formanden Ingen meddelelser 8. Økonomi Spørgsmål til Regnskab 2013 fra PU: Det handlede a. Ekstra bevilling til Grønne om hvorledes tillægsbevillinger var bogført. Sagen er pigespejdere nu afklaret. 9. Betalingskoncerter i Bellahøj kirke? Gospel Unusual spurgte på sidste møde om denne mulighed. a) Pga. lokalesituation foreslås bevilling på 1.000,- kr. som et engangsbeløb. Godkendt Drøftelse og beslutning. FU ser 3 muligheder 1. Uændret: koncerter er uden entre 2. Koncerter med entre: a. kor kan leje lokaler, og afregner selv. b. kirken afholder koncerter med entre (skal så momsregistreres)

4 3. Støttekoncerter: er uden entre, men med mulighed for at koret kan indsamle til bestemt formål (ex. støtte til en rejse mhp udenlands-optræden) 4. forespørgsel: Merete har kontakt til sangelever fra Odense Konservatorium vil gerne lied-koncerter i kirken. Det bliver ikke dette efterår. Skal planlægges til foråret. De spørger også om det er muligt at tage entré. Beslutning: Støttekoncerter skal have et formål,, som menighedsrådet skal godkende på forhånd. Forslag til også at lave en lejeaftale, hvor lejen er 0 kr. og med et depositum på 1.500,- kr. for koncertarrangørerne, i fald der skal gøres ekstra rent efterfølgende. Alle sådanne tiltag skal igennem FU først. Der udfærdiges en lejekontrakt og tiltag skal være mindst 3 måneder i forvejen. Godkendt. 10. Pause 11. Honorarer musikere og sangere 12. Personaleressourcer kirkelige handlinger/tjenester/ Det gælder ligeledes for sangelever fra konservatoriet under pkt. 4 med samme gældende regler. Drøftelse og beslutning: FU foreslår faste aftaler, således at alle er bekendte med hvad honoraret er, når en sanger eller musiker bookes. Nyt bilag uddelt på mødet. Det føres ind, at kirken kan videreformidle kontakt til sangere ved ønske om solo-sang til Bisættelse/Vielse. Godkendt. Orientering ved LL Allerede nu kender vi kirkens kalender frem til

5 aktiviteter mhp plan efterår budget 2015 Et færdigt oplæg til personaleressourcer/og ressourcer generelt i forbindelse med kirkens aktiviteter fremadrettet er under vejs. 13. Nyt / løse ender/ feriestatus fra udvalgene a. Personaleudvalget Skemaet kommer i forlængelse af evaluering af påsken og er en fin chance til at klargjort timer for de respektive personalegrupper og opgaver i kirken. Lis og Karen bruger sommeren til at gøre skemaet færdigt. a. Orientering vedr. introduktion af nye kirketjenere og plan for Anne Mettes funktion. Der er nu kontakt med både Stift og ministeriet, og vi udarbejder ansøgningaftså AMA s delte funktion kan formaliseres. Næste skridt kommer når Bellahøjmessen evalueres næste år. På det tidspunkt går vi igen ind og evaluerer på AMA s funktion. b. Børne unge b. Ref. bilag vil udvalget gerne søge om økonomi til at dække at sende breve ud hver gang, der afholdes spaghetti gudstjenester. Det er lidt bekosteligt, men ser ud til at virke andre steder. På den måde kan der måske skabes lidt mere opmærksomhed på arrangementet. Måske som en prøveklud hen over efteråret. Godkendt JH + ASSK Vil gerne ud og besøge nybagte forældre, hvor mindst en er medlem af folkekirken med en boggave og fortælle forældrene om hvilke muligheder der ligger i kirken. Eller måske bare ringe til start? Måske Anne Mette kan forhåndstjekke hvem der kunne kontaktes og efterfølgende give videre til JH + ASSK til at kontakte

6 forældrene. Det vil betyde en opgave for AMA. Det er måske også en idé at skrive ud til dem? Præsten kommer på besøg den Godkendt med projekt brevskrivning ifb med besøg hos forældre til nyfødte. Note: Vil gerne have statistik på dåbsprocent i c. Det søgende menneske c. Nyt referat til beslutning/se bilag 30/8 ændring af kunstner. K-M finder løsning. Program Godkendt Mænd, mad og meninger fortsætter endnu en sæson d. Fredagscafe d. Oplæg til program Karen-Marie Forslag: Karen-Marie vil gerne lave en andagt inden fredags cafe på de fredage, hvor hun er på. Godkendt - skal med i kirkebladet. Øvrigt program: Godkendt e. Kommunikation og kirkeblad e. Deadline nu! Vigtigt at vi får alle de nye tiltag med i kirkebladet. Gerne omtale af strikkecafé! f. Valgudvalg f. Læs seneste nyt på hjemmesiden: Infomøde den 27. maj På følgende datoer vil der være repræsentanter til stede i kirken for de nysgerrige i relation til valget. Det handler om onsdag den 13.aug + 21-aug 31 aug. (??)Det er muligt at hente en folder,

7 der blev udfærdiget i forbindelse med orienteringsmødet i maj. g. Menighedsplejen g. Alle familier er på plads til sommerkoloni, og de tager af sted om en uges tid. Værtsfamilier er ASSK + familie samt Ulla og Gerhard Der er 6 familier, der kan komme af sted i år. Alt er betalt, inklusivt lommepenge. De ønskes en rigtig god tur! Støtte til turen går gennem samvirkende menighedsplejer. Det er en fantastisk støtte og giver vores egen menighedsplejen øget mulighed for at give hjælp til trængende i sognet. 14. Nyt fra præsterne Tak for lån af lokale til Alberts dåb den 7. juni. Karen-Marie søger om lov til at benytte store sal næste forår. Godkendt. 15. Evaluering Kultur2700 ASSK det var dejligt at der var mange fra kirken og lørdag den 14. juni fra malerværkstedet og menighedsrådet. Begge kirketjenere, ktan + JH var til stede. Loppemarked finder sted samtidigt og det kan være både et plus og eller et minus, afhængigt af hvordan man ser på det. ASSK: Måske malerværkstedet kan sælge deres billeder på dagen? en god idé. Vigtigt at der er forventningsafstemning på alle tiltag inkl. eks. hvem der kan male. Måske det også ville være fint at have flere grupper i kirken repræsenteret? og måske ikke så masiv personale/præste- repræsentation hele tiden?

8 Vigtigt at holde fast i, at det stort set er et børnearrangement og skal dermed tunes til den målgruppe. Næste år skal der afholdes et møde umiddelbart efter kalendermødet næste år inden Kulturdagen. 16. Evt. Kirkeværter: 22/6: Vibeke Johansen 29/6: mangler 6/7: mangler 13/7: mangler 20/7: mangler 27/7: mangler Venlig hilsen Lis Lynge og Karen Tang

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 26.10.2013

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Kirke under forandring

Kirke under forandring nr. 8 juni - juli - august 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev Stor pinsegudstjeneste, sommerfest og konfirmandindskrivning side 03 Et valg for fremtidens kirke side 07 Kirke under forandring TEMA sider 04,

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere