Jobprofiler i ejendomsservice. Bilagsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobprofiler i ejendomsservice. Bilagsrapport"

Transkript

1 Jobprofiler i ejendomsservice Bilagsrapport

2 Indholdsfortegnelse 1.1 Oversigt over resultater i job- og kompetenceanalyser inden for ejendomsservice Resumé af telefoninterview med medarbejdere inden for ejendomsservice Eksempler på stillingsbetegnelser Jobprofiler inden for ejendomsservice Interviewtemaer

3 1.1 Oversigt over resultater i job- og kompetenceanalyser inden for ejendomsservice Navn på analyse Udviklingstendenser i arbejdsområde Arbejdsopgaver Kompetencekrav Mellem håndværk og service: Fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice (2005) De skelner mellem områderne bolig og erhverv samt institution. Typer af opgaver og vægtningen mellem dem afhænger meget af, hvilke brugere medarbejderne skal forholde sig til. En samtidig tendens til bredde og specialisering Flere sociale og serviceopgaver og en del kerneopgaver Udlicitering af specialiserede opgaver Indførelsen af kvalitetsstandarder på institutioner for ejendomsservice Mere fokus på rollen som organisator på institutioner mellem brugergrupper og ift. sociale opgaver. Disse typer af opgaver opstår i sammenhæng med håndværksopgaver. Større synlighed omkring medarbejderne Flere administrative opgaver og sociale opgaver Øget fokus på fleksibilitet og varetagelse af flere typer af opgaver for den enkelte medarbejder Udbredelse af IT Administrative opgaver Budgetgennemgang Kontrol af regninger, fremlægge rekvisitioner og regninger for bestyrelsen Bogføring Varmeaflæsning Vedligeholdelseslister Registrering af køleskab mv. Syn af boliger udarbejde tilstandsrapporter Flytterapporter Indberetning af fejl og mangler Skadeanmeldelser Tyverianmeldelser Udarbejde udbud på mindre opgaver Projektstyring af mindre opgaver Arbejdsmiljø Indkøb af materiel og maskiner Organisering og koordination Håndværksmæssige opgaver Pleje og vedligeholdelse af inde- og udearealer Bygningsvedligeholdelse Affaldshåndtering Ventilationsteknik El- og vandinstallationer Varmecentral Skakttømning Mindre håndværksmæssige reparations- og forbedringsopgaver Administrative opgaver: IT-kompetencer Dialog Forhandling Kendskab til administrative regler og procedurer Konflikthåndtering Empati Konduite Kommunikationskompetencer Håndværksmæssige opgaver: Fleksibilitet Service opgaver: Serviceminded Fleksibel Udadvendt Imødekommende Samarbejdsvillig God til at omgås unge mennesker God til at bevare overblikket Håndtere forskellige slags brugere Samarbejde Kommunikation Netværkskompetencer 3

4 Rengøringsopgaver Tilkald af og tilsyn med eksterne håndværkere Boligtilsyn Serviceopgaver Vejledning Sociale opgaver dialog med brugere og interessenter Konfliktløsning Overvågning Både deltagende og en praktisk planlæggende rolle Samspil med mange interessenter og aktører Daglig kontakt til beboere og brugere Organisering og koordination Tekniske servicemedarbejdere: Analyse af tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov (2010) Svømmebadsområdet Indførsel af højteknologiske og automatiske svømmeanlæg Fokus på energibesparende og bæredygtige teknologier Offentlige institutioner Stor forskel på om de arbejder i teams eller alene (typisk alene på skoler og plejehjem). Service fylder mere og mere både front og back office. Krav til teknisk forståelse og viden er stigende stigende kompleksitet samtidig med at der bliver flere typer af opgaver i porteføljen en dobbelt tendens. Private servicevirksomheder Front office serviceopgaver fylder meget på Svømmebadsområdet Kontrol og justering af teknisk udstyr Kontrol og justering af vandkvalitet mv. vandprøver Rensning af filtre Vandprøver Rengøring og oprydning Håndværksprægede opgaver, fx småreparationer og udskiftning af inventar mv. Bestilling af varer Dialog med grossister og leverandører Vedligeholdelse og drift af bygninger Udendørs vedligeholdelse (grønne områder) Kontrol af sikkerhedsudstyr Offentlige institutioner Uddelegeret budgetansvar, administrations- og dokumentationsopgaver Rengøring herunder indkøb af rengøringsmidler Svømmebadsområdet Faglærte kompetencer inden for fx vvs-faglige kompetencer i forhold til fejlfinding, justering og udskiftning af ventiler, varmepumper og ventilation Generelle håndværksmæssige kompetencer ift. vedligeholdelse og reparationer af indvendigt inventar og evt. udvendig vedligeholdelse af bygninger og grønne områder Viden og færdigheder ift. svømmebadsanlæg generelt og specifikt Viden om vandbehandling Personlige færdigheder i forhold til selvstændigt at kunne planlægge og organisere eget arbejde 4

5 det private marked Jobprofil bred og håndværksorienteret Dobbelt tendens flere typer af opgaver og stigende specialisering Sælger i stort omfang hele entrepriser Opstilling af borde, stole, tavler, projektorer, bander i forb. m. arrangementer/møder Oprydning/affaldshåndtering Vedligehold af bygninger (indvendigt og udvendigt) Opsætning af stilladser Tilkaldevagt (aften og weekend) Truckkørsel Tilsyn/små reparationer af faste installationer (vand, varme, el, sanitet, afløb, ventilation) Vurdere bygningsmæssige forhold bygherreopgaver Bestilling af eksterne håndværkere Overvågning af låse-, alarm-, varme-, og ventilationssystemer Håndtering og uddeling af post/pakker Varebestilling: papir, kontorartikler, linned, rengøringsartikler, printerpatroner osv. Flyttemandsarbejde v. kontorrokader Samling/opsætning af møbler, skabe osv. Tilsyn og overdragelse af lejligheder/boliger herunder nøglestyring/nøglebokse Kaldeanlæg og automatisk brandalarmering (instruktion af personale/beboere, brandøvelser, afprøvning af automatisk brandskab og dørlukning, afprøvning af sprinkleranlæg) Mobiltelefoni og reparation af kaldeanlæg Mærkning af værdier Reparation af tjenestecykler/biler Fejning af/glatførebekæmpelse på nærmeste udendørsarealer Vedligehold/småreparationer af kørestole, rollatorer, sengelejer, operationslamper Buskørsel med beboere Køkkenassistance/cafedrift Sterilcentral: autoklave af bækkenskyl, operationsudstyr Tilsyn af vaskemaskiner/skovaskemaskiner Rens/renovation af vand- og ismaskiner Offentlige institutioner Få formelle kompetencekrav relateret til specifikke håndværk Praktiske færdigheder indenfor brede håndværksmæssige kvalifikationer Indblik i automatiserings/digitaliseringsprocedurer Indblik i forhold omkring gas, grænseværdier i luft Viden om miljø, vand- og energibesparelser Praktiske færdigheder ift. at kunne aflægge miljøregnskab efter virksomhedens/institutionens standarder Viden om og praktiske færdigheder ift. budgetstyring, juridisk kendskab Almene Kvalifikationer i forbindelse med førstehjælp Praktisk forståelse af sprog dansk/eng/tysk Viden om og praktiske færdigheder ift. kommunikation Viden om dokumentationsprocedurer og opgavestyringssystemer Viden om ledelse: lønforhold, overenskomster, lønsystemer Personlige Viden om og praktiske færdigheder vedr. tilrettelæggelse af PR og marketing 5

6 Tilsyn og kontrol af elevatorer Tilsyn kølemaskiner, CTS-anlæg og internt transportbåndssystem (hospital) Indføring af stregkodesystemer Tilsyn og kontrol af mindre badebassiner Lyd og lysopsætning i forbindelse med events PR og marketing Opsyn til arrangementer Booking/udlejning af lokaler Ekspedition af eksterne bestillinger Udlån/indlån/bødebetalinger af bøger Kørsel af bogbusser Dialog med Politi og brandmyndigheder (godkendelser) Enkelte steder: Vedligehold af græsplæner (stadion) Grønne områder (nogle plejehjem) Medicoteknik (hospitaler) Private servicevirksomheder Reparationer/vedligehold på bygninger (diverse håndværksopgaver) Vagtordning tilkald ved indbrud eller tekniske problemer på byggepladser, institutioner, virksomheder Grønne områder: hække, hegn, træfældning, beskæring, græsslåning Affaldshåndtering Administrativt arbejde: fakturering, opgaveplanlægning, varebestilling Rengøring/klargøring af skurvogne på byggepladser Tilsyn med og pasning af CTS-anlæg, ABA-anlæg, ADKanlæg Tilsyn med og pasning af sprinkleranlæg Tilsyn med og pasning af tekniske installationer og varme- Imødekommenhed Omstillingsparathed Koordination Prioritering Fleksibilitet Private servicevirksomheder Faglige Få specifikke formelle kompetencekrav Brede håndværkskompetencer Beskæring, træfældning, græsslåning, brolægning Affaldshåndtering ift. miljøkrav/brug af kemikalier Viden om forskellige typer af anlæg Skadesvurdering Miljøkrav/brug af kemikalier Almene Gode kommunikationsevner Bred kulturforståelse, sprogkundskab IT-kundskaber Opgavestyring Projektledelse Personlige Selvstændighed Serviceforståelse Åbenhed og imødekommenhed 6

7 Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen (2010) Jobprofiler og kvalifikationskrav den praktiske klimavejleder (2012) Tekniske servicemedarbejdere: Energibesparende og miljøforbedrende opgaver (2011) Stigende antal skadedyrsangreb qua varmere klima og danskeres øget rejseaktivitet Stigende antal rotter lancering af rottehandlingsplan EU-direktiv afføder nye standarder for anvendelse af bekæmpelsesmidler Stigende fokus på energibesparende foranstaltninger Stigende fokus på vedvarende energi Hastig udvikling af nye intelligente løsninger som f.eks. energistyresystemer Stigende politiske energikrav både til nybyggeri og renovering af ældre byggeri Stigende el-priser sætter fokus på bl.a. ES- centraler Aflæsning for ELO Renhold af tage, tagrender og nedløb Udskiftning af lyskilder Vask af trapper og vinduespolering Snerydning / glatførebekæmpelse Skadesvurdering Opsætning af inventar: whiteboards, reoler, skriveborde osv. Graffiti: forebyggelse og nedvaskning Kundekontakt (salg og mersalg) Kontakt til og forhandling med eksterne håndværkere Opstilling af fælder Bekæmpelse af duer Overvågning af tegn på skadedyrsangreb Vejledning om skadedyrenes udbredelse og adfærd samt hvordan fremtidige angreb kan undgås Registrering af eksisterende uhensigtsmæssige forhold i relation til voldsomme klimaforhold Forebygge mindre bygningsødelæggelse Udbedre mindre eksisterende ødelæggelser Kommunikere med relevante faggrupper Klima- og energi- vejledning Anvendelse af energirigtige produkter og materialer Programmere i CTS-anlæg: indstille tidsintervaller Registrere energiforbrug Analysere energiforbrug Drift af energistyresystemer: programmering, indstilling, justering, fejlfinding, indrette alarmer og overvågning Optimering af drift Bidrage til gennemgang af bygninger og optimering Dialog med brugere af bygninger om energirigtig adfærd Viden om tegn på skadedyr Grundlæggende viden om skadedyr Viden om forebyggende procedurer Viden om informationsprocedurer ved konkret mistanke om skadedyrsangreb Viden om bekæmpelsesmidler og fælder Grundlæggende viden om energisystemer og tekniske installationer Viden om klimaforandringer Viden om muligheder for energibesparelser Kundeservice og vejledning Grundlæggende viden om energisystemer og tekniske installationer Viden om klimaforandringer Viden om muligheder for energibesparelser Analyse og vurdering af energiforbrug Analyse og vurdering af mulige problemområder 7

8 CO-partnerskaber Private energiselskaber (DONG) indgår klimapartnerskaber og efteruddannelse med bl.a. kommuner og boligorganisationer Vejlede brugere om energirigtig adfærd Fejlfinding Viden om CTS-anlæg Kommunikation Forståelse for egen rolle Mundtlig formidling IT-kompetencer Samarbejdsevner Empati Åbenhed Udadvendt Dialog og indlevelse 8

9 1.2 Resumé af telefoninterview med medarbejdere inden for ejendomsservice Arbejdssted Interviewperson Plejehjem Mand, 43 år Svømmebad Uddannet fotograf. Ansat i svømmehal i 4 år. Mand. Ansat som livredder, men Organisering af arbejde Typiske arbejdsopgaver Kernekompetencekrav Efteruddannelsespraksis Boliger er lejeboliger, hvorfor opgaver i relation til boliger formelt set er begrænset til vedligeholdelse af faste installationer og boligeftersyn. Vedligeholdelse af udearealer er udliciteret. Udviklingstendens i retning af at en gruppe af tekniske servicemedarbejdere i kommunen varetager en pulje af opgaver. Manglende specifikt Arbejdet er opdelt i tre hovedtyper: bolig, service og fællesarealer. Bolig: vedligeholdelse af faste installationer, boligeftersyn er faste opgaver. De laver dog også meget forefaldende arbejde hos de ældre fx udskiftning af pærer, mv. Service: vedligeholdelse af materiel i køkken Fællesarealer: varme, ventilation, fejlfinding og løsning af problemer, flytte borde, stole, hænge opslagstavler op, ordne gardiner mv. Vise nyt personale rundt ift. sikkerhedsudstyr, tjek af sikkerhedsudstyr Vandprøver middag og aften Justering ift. resultater af vandprøver Aflæsning af el-måler Brede håndværksmæssige kompetencer Problemløsning analyse af problem og håndtering Servicerelation God tålmodighed Kendskab til ældre bredt set og viden om, hvordan de skal håndtere forskellige sygdomme, fx demens Kendskab til vand, varme og elinstallationer. Specifik anlægskendskab ift. genanvendelse mv. Viden om vandregulering Sidemandsoplæring ift. kendskab til ældre og deres sygdomme og adfærdsmønstre AMU-kurser inden for varme, ventilation, beboerservice, tekniske installationer Sidemandsoplæring ift. maskinrum Har været på et privat uddannelsesforløb inden for servicetekniker 9

10 afløser for teknisk serviceleder i ferieperioder. kendskab til svømmehallens tekniske anlæg og optimering af drift. Vedligeholdelse af udearealer er udliciteret. Udvikling af tiltag ift. ressourceoptimering Udbedring af mindre skader (toilet, håndvask mv.) Drift af ventilationsanlæg Drift af teknik til genanvendelse af vand Viden om regulering ift. godt indeklima Metoder til at optimere energiforbrug Servicerelationer Begrænset servicerelation arbejder i kælderen Daginstitution Ansat i 18 år. Mand, 45 år Uddannet bygningsmaler og har arbejdet ufaglært som pædagog i 3 år. Er tilknyttet børnehave, vuggestue, fritidshjem og ungdomsklub. To tredjedel af hans arbejde er afsat til udearealer. Han arbejder på tre forskellige institutioner, og hans tid er fordelt mellem dem. En tredjedel af hans tid er forbeholdt indvendig vedligeholdelse og service ift. pædagoger. De står over for en centralisering af gårdmænd under kommunernes materialegårde, som står for veje, parker, kloakker mv. De skal fremadrettet indgå i dette arbejde også. Pleje af udearealer Sikkerhedseftersyn af legeplads Ordne tagrender Tjekkekloakker Vedligeholdelse og eftersyn af bygningerne Slå græs og beskære Forefaldende arbejde indendørs, hænge hylder op, skifte pære. Løbende koordinering af opgaver og fordeling af tid mellem institutioner Bred håndværksmæssig profil Håndværkssnilde Servicerelationer Personlig udstråling er afgørende. Sociale færdigheder: kig folk i øjnene, sociale forståelse, aflæsning af sociale situationer. Kendskab til børn og at kunne omgås dem Tæt samarbejde med pædagoger kræver forståelse for anden faglighed Fokus på opgradering af kompetencer inden for el og vvs gennem AMU. Så de kan gå længere end til vandlåsen og kontakten. Folkeskole Ansat i 14 år. Mand. Han er tilknyttet en stor skole, men samarbejder med en anden skole med hvem de deler serviceleder. Åbner skolen hver dag Pakker mælk Flytter borde, stole og gør klar til diverse arrangementer Fleksibilitet varierende opgaver Forståelse for at arbejde med træ Bred håndværksmæssig Fokus på at få taget grunduddannelsen på merit Der er behov for, at tekniske servicemedarbejdere er faglærte og har hånd- 10

11 Indvendig vedligeholdelse (lys, varme, faste installationer og løst materiel) Udvendig vedligeholdelse (slå græs, fjerne ukrudt, feje, sikkerhedstjek af legeplads, snerydning, samler affald) Tæt samarbejde med lærere og løbende småreparationer Emneuge der relaterer sig til hans håndværksopgaver, så er han med i hele uger Støtte-kontaktperson for flere unge de kommer fast hos ham Holder opsyn i frikvarterer profil Servicerelationer Forståelse for lærere og deres kultur Utrolig mange sociale aspekter: menneskeforståelse Tæt kontakt til forældre Skal kunne håndtere en meget synlig rolle (forældre, lærere, børn) værksmæssig viden. Serviceledere har i dag primært administrative opgaver. Boligejendom Tidligere gårdmand og varmemester Har taget grunduddannelsen inden for ejendomsservice Organiseret med et team med gårdmand, varmemester og inspektør. De lokale afdelinger har egen bestyrelse og det er den, som teamet arbejder for. Deres beboersammensætning har ændret sig, siden kommunen solgte deres ejendomme og nu visiterer til deres boliger. De er blevet svagere og mere fokus på samarbejde med socialpæda- Gårdmand Tømmer skrald Vedligeholder grønne områder Tjekker legeredskaber Tjekker lys på afdelingens områder Varmemester Typisk arbejdsleder i dagligdagen. Ansvar for vand, varme, el og ventilation. Daglig drift. Bred håndværksmæssig profil Fejlfinding kræver bred teknisk indsigt Nysgerrighed Menneskelig forståelse Kulturforståelse Sidemandsoplæring fylder meget ift. beboerservice. Man følger en af de andre i en periode som ny. Anvender AMU-kurser fx varmemesterkursus, motorsavskursus, sikkerhedskursus, truckkursus 11

12 Boligejendom Gymnasium Teknisk servicemedarbejder, mand, 53 år. goger og håndtering af svære situationer med borgerne. Ni ejendomsfunktionærer der arbejder fuld tid. Fordelt ansvarsområder nogle har de grønne områder, andre har bygninger. Beboerservice fylder forskelligt i de enkeltes jobfunktioner. Afhænger af om bestyrelsen opkræver penge for ad hoc opgaver eller ej. Rengøring og teknisk service arbejder tæt sammen og afløser for hinanden og hjælper hinanden. De er 5 tekni- Ugentlig rapport på vandog energiforbrug og håndtering af evt. problemer Beboerservice: ordne stoppet vask, afløb, udskiftning af rør, reparere og udskifte blandingsbatterier, reparere toilet, udskifte stikkontakter, afbrydere. Alt det man må uden autorisation. Hjælper beboere med kontakt til kommunen, læser breve med dem. Disse opgaver fylder mere og mere i hverdagen, efterhånden som deres beboere bliver svagere. Ordner skrald Kontrollerer lys i opgange, feje kældre, rydde op Vedligeholdelse af grønne områder Beboerservice: ordne vask, stoppede rør, en løs skabslåge Fejlfinding i lejligheder, beskrive problematik for håndværker og kontakt til håndværker Intern og ekstern post Fragt af ting mellem skolens fire biblioteker (pakke bøger) Kendskab til og anvendelse af styresystemer IT-kompetencer Brede håndværksmæssige kompetencer Servicerelationer Social forståelse Konflikthåndtering Kultur og sprogforståelse Empati tålmodighed Bred håndværksmæssig profil IT-kompetencer: brug af smartphone og . Primært fokus på sidemandsoplæring AMU-kurser anvendes også Udbredt anvendelse af sidemandsoplæring Førstehjælps- og brandkursus 12

13 Uddannet blikkenslager og tidligere ejendomsleder Bibliotek og rådhus Mand, 60 år og ansat gennem 31 år. ske servicemedarbejdere i alt og 8 inden for rengøring. To faglærte og tre ufaglærte. Alder fra De arbejder i tidsrummet fra og når der er undervisning eller arrangementer ud over fx weekender. Vedligeholdelse af grønne områder er udliciteret. Team af betjente, som arbejder på rådhus og bibliotek. De er for nyligt slået sammen og inden længe kommer det Vedligeholdelse af kopimaskiner, borde, stole, lærreder, kort Større og mindre renovationsopgaver også i samarbejde med håndværkere Energistyresiden fokus på optimering af energi Adgangskontrol (alarmsystem, lave kort til nye medarbejdere) Drift af internt IT-system Elevatoreftersyn Eftersyn af automatiske porte Eftersyn af grundvandspumper Sikkerhedstjek og brandøvelser Tjek af vandhaner og toilet Praktisk opgaver ifm. eksaminer Affaldshåndtering Udvikling af smartere løsninger er i fokus og optimering Kontakt til kommune og eksterne håndværkere løbende Håndtere intern post Varemodtagelse Sortere bøger Transportere bøger til Kunne formulere sig på skrift ift. Kendskab til forsyningssiden (el, vand, gas, kloak og afløb) Kendskab til en bygnings elementer og vedligeholdelse af bygning og materiel Selvstændig opgaveløsning Fejlfinding Fleksibilitet Servicerelationer Samspil med lærere og kursister Samarbejde Empati Tålmodighed Konflikthåndtering Brede håndværksmæssig forståelse for vand, varme og ventilation. Brug af AMU, fx energirenovering Sidemandsoplæring er en væsentlig del ift. det at lære de to huse at kende samt at forstå, hvordan man gebær- 13

14 Hotel- og konferenceejendom Mand, 49 år. Uddannet mekaniker, men har arbejdet med teknisk service gennem mange år på forskellige arbejdssteder. kommunale jobcenter også ind under det område, teamet skal dække. Meget selvkørende Arbejdet stiller krav til fleksibilitet ift. arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejde fylder meget ansvar for egne opgaver filialer Generel servicering af medarbejdere og brugere Opstilling til møder, konferencer udstillinger Småreparationer Tilsyn med alarmer og sikkerhedsudstyr Vagt Ledelsesansvar for rengøring på kommunens institutioner Styring af varme og ventilation Udskiftning af lyskilder Indkøb af rengøringsartikler Affaldshåndtering Feje trapper udvendigt Lave adgangskort Tilsyn med bibliotekssal, depot og omklædningsrum Tilkaldevagt i og uden for arbejdstid (højrøstede personer, alarmer og hærværk) Indgåelse af diverse kontrakter vinduespudsning, samarbejdsaftaler med håndværkere, lovpligtig service på el, ventilation, frys og køl mv. Vært for konferencegæster med ansvar for alt praktisk Menneskelig forståelse Serviceminded Forståelse for målgruppe IT-kompetencer CTS-kendskab Logisk sans og talforståelse IT-kompetencer CTS-kendskab Serviceminded Menneskelig forståelse Fokus på salg Konflikthåndtering der sig i de to huse overfor medarbejdere og brugere. På rådhuset har betjentene en vagtordning ift. overfaldsalarmer. Her er sidemandsoplæring vigtig foruden konflikthåndteringskursus. AMU anvendes også de har en ansat nu, som er i gang med at færdiggøre grunduddannelsen. Han benytter sig ikke af muligheden for efteruddannelse. Men han besøger andre kursussteder for at lade sig inspirere af deres servicetilbud. 14

15 Arbejder i weekend og aften Ordner al teknisk udstyr på konferencer Sætter borde og stole op Han taler med kunder inden de kommer til konferencer afdækker behov på dagen Fokus på mersalg Efter kl. 17 receptionist ved siden af teknisk service udleverer nøgler Følger og overvåger forbrug af vand, el mv. på CTS-anlæg Ansvar for småreparationer Aftenvagt har han ansvar for alt, hvad der er i huset: rengøring, køkken, reception og teknik Imødekommende Aflæse mennesker 15

16 1.3 Eksempler på stillingsbetegnelser Eksempler på anvendte stillingsbetegnelser inden for ejendomsserviceområdet er hentet fra litteraturen, uddannelsesguiden og interview. Typer af ejendomme Boligejendomme Offentlige Private Stillingsbetegnelse Ejendomsservicefunktionær Ejendomsservicefunktionær Erhvervsejendomme Private servicevirksomheder Teknisk servicemedarbejder, vicevært, handymand Institutionsejendomme Børnehaver Pedel Offentlige bygninger Idrætshaller og sportsanlæg Skoler Bibliotek Uddannelsesinstitutioner Plejehjem Hospitaler Offentlige ejendomme Stadion Idrætshal Svømmehal Pedel, skolebetjent, teknisk servicemedarbejder Pedel, biblioteksbetjent, teknisk servicemedarbejder Pedel, teknisk servicemedarbejder Pedel, ejendomsfunktionær Reparatør Driftsassistent Specialarbejder, halinspektør Tekniker, teknisk servicemedarbejder, maskinmester 16

17 Jobprofiler inden for ejendomsservice Jobprofil Typiske arbejdsopgaver Kernekompetencer Teknisk service på sports- og fritidsanlæg Teknisk service i bygninger inden for hospitalsog plejesektoren Kontrol og justering af teknisk udstyr Rengøring og oprydning Mindre reparationsopgaver Udskiftning af inventar Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Pleje af grønne områder Styring af varme, vand og ventilation Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Overvågning Organisering og koordinering af materiel ifm. arrangementer Arbejdstilrettelæggelse Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budget- og lagerstyring Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Mindre reparationsopgaver Udskiftning af inventar Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Kontrol og justering af teknisk udstyr Styring af varme, vand og ventilation Arbejdstilrettelæggelse Pleje af grønne områder Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budget- og lager styring Boligsociale opgaver Vagtopgaver Kørsel med beboere Bred håndværksmæssig viden Anlægsspecifikke kompetencer Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Samarbejdsevner Konflikthåndtering Fleksibilitet Brugerbetjening IT-kompetencer Viden om optimering af drift Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse Bred håndværksmæssig erfaring Samarbejdsevner Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Viden om brugergruppe Konflikthåndtering Fleksibilitet Brugerbetjening IT-kompetencer Viden om optimering af drift Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse 17

18 Teknisk service på daginstitutioner, skoler og uddannelsessteder Ejendomsservice i boligejendomme Teknisk service i offentlige bygninger og private erhvervsejendomme Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Styring af varme, vand og ventilation Opstilling og nedtagning af borde, stole mv. Pleje af grønne områder Sikkerhedseftersyn og vedligeholdelse af legepladser Vedligeholdelse af gymnastik og idrætshaller Mindre reparationsopgaver Udskiftning af inventar Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Arbejdstilrettelæggelse Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budget- og lagerstyring Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Pleje af grønne arealer Mindre reparationsopgaver Udskiftning af inventar Boligsociale opgaver Rengøringsopgaver Styring af varme, vand og ventilation Boligsyn Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Skadedyrsbekæmpelse Vejlede brugere om energirigtig adfærd Arbejdstilrettelæggelse Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budget- og lagerstyring Organisering og koordinering af materiel ifm. arrangementer Mindre reparationsopgaver Bred håndværksmæssig erfaring Viden om optimering af drift Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Fleksibilitet Viden om brugergruppe Brugerbetjening Konflikthåndtering IT-kompetencer Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse Bred håndværksmæssig erfaring Viden om optimering af drift Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Viden om brugergruppe Brugerbetjening Konflikthåndtering Fleksibilitet IT-kompetencer Viden om skadedyrbekæmpelse Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse Bred håndværksmæssig erfaring Bruger- og kundebetjening Viden om optimering af drift 18

19 Rengøringsopgaver Udskiftning af inventar Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Vagtopgaver Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Intern posthåndtering Opstilling og nedtagning af borde Styring af vand, varme og ventilation Eftersyn af sikkerhedssystemer Overvågning og vagt Arbejdstilrettelæggelse Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budget- og lagerstyring Varemodtagelse Transport Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Fleksibilitet Konflikthåndtering IT-kompetencer Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse 19

20 1.4 Interviewtemaer Arbejdsopgaver Hvilke typiske arbejdsopgaver udføres? (håndværksmæssige/servicemæssige) Organisering af arbejde Central eller decentral ansættelse Indgår i team eller arbejder selvstændigt Udviklingstendenser Forventning om ændringer i arbejdsopgaver eller organisering Karakteristik af medarbejdere Køn, alder og uddannelsesbaggrund Kompetencekrav Hvilken viden skal man have for at udføre arbejdsopgaver? Hvilke arbejdsredskaber/metoder skal man have for at kunne udføre arbejdsopgaver? Efteruddannelsespraksis Hvilken kompetenceudviklingsstrategi er der på arbejdsstedet? 20

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012 Jobprofiler i ejendomsservice November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Analysens grundlag... 3 2. Tendenser inden for ejendomsservice... 5 3. Hvad er en jobprofil?... 9 3.1 Tværgående variationer

Læs mere

Tekniske servicemedarbejdere

Tekniske servicemedarbejdere Tekniske servicemedarbejdere Analyse af de tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Mellem håndværk og service

Mellem håndværk og service Mellem håndværk og service Fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice Udarbejdet for Serviceerhvervenes Uddannelses- Sekretariat Per Bruhn Kubix Ida Bering November 2005 Kubix ApS Nørre Voldgade

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management. Januar 2013

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management. Januar 2013 Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Datakilder og metoder... 3 2. Postal facility management og service...

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Vagtprofiler og uddannelsesstrukturer

Vagtprofiler og uddannelsesstrukturer Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Vagtprofiler og uddannelsesstrukturer Analyserapport April 2012 SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen. Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg

Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen. Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg September 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund... 5 1.2 Datakilder...

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt

Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt Kvalifikationsbehov og ønsker til uddannelse Udarbejdet for Det faglige udvalg for vagt og sikkerhedsservice Birgit Hjermov Kubix Per Bruhn Juli 2004 Kubix

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt serviceledere i kommunale bygninger og boligselskaber Bygningens navn og adresse: 1. Har dit anlæg CTS?

Spørgeskemaundersøgelse blandt serviceledere i kommunale bygninger og boligselskaber Bygningens navn og adresse: 1. Har dit anlæg CTS? Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt serviceledere i kommunale bygninger og boligselskaber Bygningens navn og adresse: 1. Har dit anlæg CTS? JA NEJ 2. Måleraflæsning Foregår måleraflæsningen Manuelt

Læs mere

Serviceassistent - og hvad så?

Serviceassistent - og hvad så? Serviceassistent - og hvad så? Faglærte serviceassistenters behov for efteruddannelse Udarbejdet for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Ida Bering Kubix Birgit Hjermov Oktober 2005 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Fremtidens kontorarbejde

Fremtidens kontorarbejde Fremtidens kontorarbejde Analyse af udviklingstendenser i jobindhold og kvalifikationskrav August 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Fremtidens jobprofiler på detailhandelsområdet i Storstrøms Amt

Fremtidens jobprofiler på detailhandelsområdet i Storstrøms Amt Fremtidens jobprofiler på detailhandelsområdet i Storstrøms Amt Et jobprofilkatalog September 2005 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Administrative funktioner

Administrative funktioner Administrative funktioner Analyse af administrative funktioner i tre forvaltninger inden for det kommunale og regionale område Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation

Læs mere

Analyse af kommunal ejendomsdrift

Analyse af kommunal ejendomsdrift Analyse af kommunal ejendomsdrift Spørgeskemaundersøgelse gennemført af KTCs faggruppe for kommunal ejendomsdrift Efterår 2012 Formand Morten Hallgreen, faggruppen Kommunal ejendomsdrift 1 1. Hvordan var/er

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser

10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser 10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Teknologisk Institut, Arbejdsliv, udarbejdet

Læs mere

10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser

10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser 10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser har i samarbejde med Teknologisk Institut, Arbejdsliv, udarbejdet

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere

Rengøringsassistenters jobprofiler og faglighed. Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS)

Rengøringsassistenters jobprofiler og faglighed. Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS) Rengøringsassistenters jobprofiler og faglighed Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS) Mette Semey Kubix Bruno Clematide November 2010 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik AF KONSULENT CORINA ROIG Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik En behovsanalyse Analyserapport 11-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 Formål... 2 Baggrund... 2 Analysemetoder... 3

Læs mere