Jobprofiler i ejendomsservice. Bilagsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobprofiler i ejendomsservice. Bilagsrapport"

Transkript

1 Jobprofiler i ejendomsservice Bilagsrapport

2 Indholdsfortegnelse 1.1 Oversigt over resultater i job- og kompetenceanalyser inden for ejendomsservice Resumé af telefoninterview med medarbejdere inden for ejendomsservice Eksempler på stillingsbetegnelser Jobprofiler inden for ejendomsservice Interviewtemaer

3 1.1 Oversigt over resultater i job- og kompetenceanalyser inden for ejendomsservice Navn på analyse Udviklingstendenser i arbejdsområde Arbejdsopgaver Kompetencekrav Mellem håndværk og service: Fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice (2005) De skelner mellem områderne bolig og erhverv samt institution. Typer af opgaver og vægtningen mellem dem afhænger meget af, hvilke brugere medarbejderne skal forholde sig til. En samtidig tendens til bredde og specialisering Flere sociale og serviceopgaver og en del kerneopgaver Udlicitering af specialiserede opgaver Indførelsen af kvalitetsstandarder på institutioner for ejendomsservice Mere fokus på rollen som organisator på institutioner mellem brugergrupper og ift. sociale opgaver. Disse typer af opgaver opstår i sammenhæng med håndværksopgaver. Større synlighed omkring medarbejderne Flere administrative opgaver og sociale opgaver Øget fokus på fleksibilitet og varetagelse af flere typer af opgaver for den enkelte medarbejder Udbredelse af IT Administrative opgaver Budgetgennemgang Kontrol af regninger, fremlægge rekvisitioner og regninger for bestyrelsen Bogføring Varmeaflæsning Vedligeholdelseslister Registrering af køleskab mv. Syn af boliger udarbejde tilstandsrapporter Flytterapporter Indberetning af fejl og mangler Skadeanmeldelser Tyverianmeldelser Udarbejde udbud på mindre opgaver Projektstyring af mindre opgaver Arbejdsmiljø Indkøb af materiel og maskiner Organisering og koordination Håndværksmæssige opgaver Pleje og vedligeholdelse af inde- og udearealer Bygningsvedligeholdelse Affaldshåndtering Ventilationsteknik El- og vandinstallationer Varmecentral Skakttømning Mindre håndværksmæssige reparations- og forbedringsopgaver Administrative opgaver: IT-kompetencer Dialog Forhandling Kendskab til administrative regler og procedurer Konflikthåndtering Empati Konduite Kommunikationskompetencer Håndværksmæssige opgaver: Fleksibilitet Service opgaver: Serviceminded Fleksibel Udadvendt Imødekommende Samarbejdsvillig God til at omgås unge mennesker God til at bevare overblikket Håndtere forskellige slags brugere Samarbejde Kommunikation Netværkskompetencer 3

4 Rengøringsopgaver Tilkald af og tilsyn med eksterne håndværkere Boligtilsyn Serviceopgaver Vejledning Sociale opgaver dialog med brugere og interessenter Konfliktløsning Overvågning Både deltagende og en praktisk planlæggende rolle Samspil med mange interessenter og aktører Daglig kontakt til beboere og brugere Organisering og koordination Tekniske servicemedarbejdere: Analyse af tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov (2010) Svømmebadsområdet Indførsel af højteknologiske og automatiske svømmeanlæg Fokus på energibesparende og bæredygtige teknologier Offentlige institutioner Stor forskel på om de arbejder i teams eller alene (typisk alene på skoler og plejehjem). Service fylder mere og mere både front og back office. Krav til teknisk forståelse og viden er stigende stigende kompleksitet samtidig med at der bliver flere typer af opgaver i porteføljen en dobbelt tendens. Private servicevirksomheder Front office serviceopgaver fylder meget på Svømmebadsområdet Kontrol og justering af teknisk udstyr Kontrol og justering af vandkvalitet mv. vandprøver Rensning af filtre Vandprøver Rengøring og oprydning Håndværksprægede opgaver, fx småreparationer og udskiftning af inventar mv. Bestilling af varer Dialog med grossister og leverandører Vedligeholdelse og drift af bygninger Udendørs vedligeholdelse (grønne områder) Kontrol af sikkerhedsudstyr Offentlige institutioner Uddelegeret budgetansvar, administrations- og dokumentationsopgaver Rengøring herunder indkøb af rengøringsmidler Svømmebadsområdet Faglærte kompetencer inden for fx vvs-faglige kompetencer i forhold til fejlfinding, justering og udskiftning af ventiler, varmepumper og ventilation Generelle håndværksmæssige kompetencer ift. vedligeholdelse og reparationer af indvendigt inventar og evt. udvendig vedligeholdelse af bygninger og grønne områder Viden og færdigheder ift. svømmebadsanlæg generelt og specifikt Viden om vandbehandling Personlige færdigheder i forhold til selvstændigt at kunne planlægge og organisere eget arbejde 4

5 det private marked Jobprofil bred og håndværksorienteret Dobbelt tendens flere typer af opgaver og stigende specialisering Sælger i stort omfang hele entrepriser Opstilling af borde, stole, tavler, projektorer, bander i forb. m. arrangementer/møder Oprydning/affaldshåndtering Vedligehold af bygninger (indvendigt og udvendigt) Opsætning af stilladser Tilkaldevagt (aften og weekend) Truckkørsel Tilsyn/små reparationer af faste installationer (vand, varme, el, sanitet, afløb, ventilation) Vurdere bygningsmæssige forhold bygherreopgaver Bestilling af eksterne håndværkere Overvågning af låse-, alarm-, varme-, og ventilationssystemer Håndtering og uddeling af post/pakker Varebestilling: papir, kontorartikler, linned, rengøringsartikler, printerpatroner osv. Flyttemandsarbejde v. kontorrokader Samling/opsætning af møbler, skabe osv. Tilsyn og overdragelse af lejligheder/boliger herunder nøglestyring/nøglebokse Kaldeanlæg og automatisk brandalarmering (instruktion af personale/beboere, brandøvelser, afprøvning af automatisk brandskab og dørlukning, afprøvning af sprinkleranlæg) Mobiltelefoni og reparation af kaldeanlæg Mærkning af værdier Reparation af tjenestecykler/biler Fejning af/glatførebekæmpelse på nærmeste udendørsarealer Vedligehold/småreparationer af kørestole, rollatorer, sengelejer, operationslamper Buskørsel med beboere Køkkenassistance/cafedrift Sterilcentral: autoklave af bækkenskyl, operationsudstyr Tilsyn af vaskemaskiner/skovaskemaskiner Rens/renovation af vand- og ismaskiner Offentlige institutioner Få formelle kompetencekrav relateret til specifikke håndværk Praktiske færdigheder indenfor brede håndværksmæssige kvalifikationer Indblik i automatiserings/digitaliseringsprocedurer Indblik i forhold omkring gas, grænseværdier i luft Viden om miljø, vand- og energibesparelser Praktiske færdigheder ift. at kunne aflægge miljøregnskab efter virksomhedens/institutionens standarder Viden om og praktiske færdigheder ift. budgetstyring, juridisk kendskab Almene Kvalifikationer i forbindelse med førstehjælp Praktisk forståelse af sprog dansk/eng/tysk Viden om og praktiske færdigheder ift. kommunikation Viden om dokumentationsprocedurer og opgavestyringssystemer Viden om ledelse: lønforhold, overenskomster, lønsystemer Personlige Viden om og praktiske færdigheder vedr. tilrettelæggelse af PR og marketing 5

6 Tilsyn og kontrol af elevatorer Tilsyn kølemaskiner, CTS-anlæg og internt transportbåndssystem (hospital) Indføring af stregkodesystemer Tilsyn og kontrol af mindre badebassiner Lyd og lysopsætning i forbindelse med events PR og marketing Opsyn til arrangementer Booking/udlejning af lokaler Ekspedition af eksterne bestillinger Udlån/indlån/bødebetalinger af bøger Kørsel af bogbusser Dialog med Politi og brandmyndigheder (godkendelser) Enkelte steder: Vedligehold af græsplæner (stadion) Grønne områder (nogle plejehjem) Medicoteknik (hospitaler) Private servicevirksomheder Reparationer/vedligehold på bygninger (diverse håndværksopgaver) Vagtordning tilkald ved indbrud eller tekniske problemer på byggepladser, institutioner, virksomheder Grønne områder: hække, hegn, træfældning, beskæring, græsslåning Affaldshåndtering Administrativt arbejde: fakturering, opgaveplanlægning, varebestilling Rengøring/klargøring af skurvogne på byggepladser Tilsyn med og pasning af CTS-anlæg, ABA-anlæg, ADKanlæg Tilsyn med og pasning af sprinkleranlæg Tilsyn med og pasning af tekniske installationer og varme- Imødekommenhed Omstillingsparathed Koordination Prioritering Fleksibilitet Private servicevirksomheder Faglige Få specifikke formelle kompetencekrav Brede håndværkskompetencer Beskæring, træfældning, græsslåning, brolægning Affaldshåndtering ift. miljøkrav/brug af kemikalier Viden om forskellige typer af anlæg Skadesvurdering Miljøkrav/brug af kemikalier Almene Gode kommunikationsevner Bred kulturforståelse, sprogkundskab IT-kundskaber Opgavestyring Projektledelse Personlige Selvstændighed Serviceforståelse Åbenhed og imødekommenhed 6

7 Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen (2010) Jobprofiler og kvalifikationskrav den praktiske klimavejleder (2012) Tekniske servicemedarbejdere: Energibesparende og miljøforbedrende opgaver (2011) Stigende antal skadedyrsangreb qua varmere klima og danskeres øget rejseaktivitet Stigende antal rotter lancering af rottehandlingsplan EU-direktiv afføder nye standarder for anvendelse af bekæmpelsesmidler Stigende fokus på energibesparende foranstaltninger Stigende fokus på vedvarende energi Hastig udvikling af nye intelligente løsninger som f.eks. energistyresystemer Stigende politiske energikrav både til nybyggeri og renovering af ældre byggeri Stigende el-priser sætter fokus på bl.a. ES- centraler Aflæsning for ELO Renhold af tage, tagrender og nedløb Udskiftning af lyskilder Vask af trapper og vinduespolering Snerydning / glatførebekæmpelse Skadesvurdering Opsætning af inventar: whiteboards, reoler, skriveborde osv. Graffiti: forebyggelse og nedvaskning Kundekontakt (salg og mersalg) Kontakt til og forhandling med eksterne håndværkere Opstilling af fælder Bekæmpelse af duer Overvågning af tegn på skadedyrsangreb Vejledning om skadedyrenes udbredelse og adfærd samt hvordan fremtidige angreb kan undgås Registrering af eksisterende uhensigtsmæssige forhold i relation til voldsomme klimaforhold Forebygge mindre bygningsødelæggelse Udbedre mindre eksisterende ødelæggelser Kommunikere med relevante faggrupper Klima- og energi- vejledning Anvendelse af energirigtige produkter og materialer Programmere i CTS-anlæg: indstille tidsintervaller Registrere energiforbrug Analysere energiforbrug Drift af energistyresystemer: programmering, indstilling, justering, fejlfinding, indrette alarmer og overvågning Optimering af drift Bidrage til gennemgang af bygninger og optimering Dialog med brugere af bygninger om energirigtig adfærd Viden om tegn på skadedyr Grundlæggende viden om skadedyr Viden om forebyggende procedurer Viden om informationsprocedurer ved konkret mistanke om skadedyrsangreb Viden om bekæmpelsesmidler og fælder Grundlæggende viden om energisystemer og tekniske installationer Viden om klimaforandringer Viden om muligheder for energibesparelser Kundeservice og vejledning Grundlæggende viden om energisystemer og tekniske installationer Viden om klimaforandringer Viden om muligheder for energibesparelser Analyse og vurdering af energiforbrug Analyse og vurdering af mulige problemområder 7

8 CO-partnerskaber Private energiselskaber (DONG) indgår klimapartnerskaber og efteruddannelse med bl.a. kommuner og boligorganisationer Vejlede brugere om energirigtig adfærd Fejlfinding Viden om CTS-anlæg Kommunikation Forståelse for egen rolle Mundtlig formidling IT-kompetencer Samarbejdsevner Empati Åbenhed Udadvendt Dialog og indlevelse 8

9 1.2 Resumé af telefoninterview med medarbejdere inden for ejendomsservice Arbejdssted Interviewperson Plejehjem Mand, 43 år Svømmebad Uddannet fotograf. Ansat i svømmehal i 4 år. Mand. Ansat som livredder, men Organisering af arbejde Typiske arbejdsopgaver Kernekompetencekrav Efteruddannelsespraksis Boliger er lejeboliger, hvorfor opgaver i relation til boliger formelt set er begrænset til vedligeholdelse af faste installationer og boligeftersyn. Vedligeholdelse af udearealer er udliciteret. Udviklingstendens i retning af at en gruppe af tekniske servicemedarbejdere i kommunen varetager en pulje af opgaver. Manglende specifikt Arbejdet er opdelt i tre hovedtyper: bolig, service og fællesarealer. Bolig: vedligeholdelse af faste installationer, boligeftersyn er faste opgaver. De laver dog også meget forefaldende arbejde hos de ældre fx udskiftning af pærer, mv. Service: vedligeholdelse af materiel i køkken Fællesarealer: varme, ventilation, fejlfinding og løsning af problemer, flytte borde, stole, hænge opslagstavler op, ordne gardiner mv. Vise nyt personale rundt ift. sikkerhedsudstyr, tjek af sikkerhedsudstyr Vandprøver middag og aften Justering ift. resultater af vandprøver Aflæsning af el-måler Brede håndværksmæssige kompetencer Problemløsning analyse af problem og håndtering Servicerelation God tålmodighed Kendskab til ældre bredt set og viden om, hvordan de skal håndtere forskellige sygdomme, fx demens Kendskab til vand, varme og elinstallationer. Specifik anlægskendskab ift. genanvendelse mv. Viden om vandregulering Sidemandsoplæring ift. kendskab til ældre og deres sygdomme og adfærdsmønstre AMU-kurser inden for varme, ventilation, beboerservice, tekniske installationer Sidemandsoplæring ift. maskinrum Har været på et privat uddannelsesforløb inden for servicetekniker 9

10 afløser for teknisk serviceleder i ferieperioder. kendskab til svømmehallens tekniske anlæg og optimering af drift. Vedligeholdelse af udearealer er udliciteret. Udvikling af tiltag ift. ressourceoptimering Udbedring af mindre skader (toilet, håndvask mv.) Drift af ventilationsanlæg Drift af teknik til genanvendelse af vand Viden om regulering ift. godt indeklima Metoder til at optimere energiforbrug Servicerelationer Begrænset servicerelation arbejder i kælderen Daginstitution Ansat i 18 år. Mand, 45 år Uddannet bygningsmaler og har arbejdet ufaglært som pædagog i 3 år. Er tilknyttet børnehave, vuggestue, fritidshjem og ungdomsklub. To tredjedel af hans arbejde er afsat til udearealer. Han arbejder på tre forskellige institutioner, og hans tid er fordelt mellem dem. En tredjedel af hans tid er forbeholdt indvendig vedligeholdelse og service ift. pædagoger. De står over for en centralisering af gårdmænd under kommunernes materialegårde, som står for veje, parker, kloakker mv. De skal fremadrettet indgå i dette arbejde også. Pleje af udearealer Sikkerhedseftersyn af legeplads Ordne tagrender Tjekkekloakker Vedligeholdelse og eftersyn af bygningerne Slå græs og beskære Forefaldende arbejde indendørs, hænge hylder op, skifte pære. Løbende koordinering af opgaver og fordeling af tid mellem institutioner Bred håndværksmæssig profil Håndværkssnilde Servicerelationer Personlig udstråling er afgørende. Sociale færdigheder: kig folk i øjnene, sociale forståelse, aflæsning af sociale situationer. Kendskab til børn og at kunne omgås dem Tæt samarbejde med pædagoger kræver forståelse for anden faglighed Fokus på opgradering af kompetencer inden for el og vvs gennem AMU. Så de kan gå længere end til vandlåsen og kontakten. Folkeskole Ansat i 14 år. Mand. Han er tilknyttet en stor skole, men samarbejder med en anden skole med hvem de deler serviceleder. Åbner skolen hver dag Pakker mælk Flytter borde, stole og gør klar til diverse arrangementer Fleksibilitet varierende opgaver Forståelse for at arbejde med træ Bred håndværksmæssig Fokus på at få taget grunduddannelsen på merit Der er behov for, at tekniske servicemedarbejdere er faglærte og har hånd- 10

11 Indvendig vedligeholdelse (lys, varme, faste installationer og løst materiel) Udvendig vedligeholdelse (slå græs, fjerne ukrudt, feje, sikkerhedstjek af legeplads, snerydning, samler affald) Tæt samarbejde med lærere og løbende småreparationer Emneuge der relaterer sig til hans håndværksopgaver, så er han med i hele uger Støtte-kontaktperson for flere unge de kommer fast hos ham Holder opsyn i frikvarterer profil Servicerelationer Forståelse for lærere og deres kultur Utrolig mange sociale aspekter: menneskeforståelse Tæt kontakt til forældre Skal kunne håndtere en meget synlig rolle (forældre, lærere, børn) værksmæssig viden. Serviceledere har i dag primært administrative opgaver. Boligejendom Tidligere gårdmand og varmemester Har taget grunduddannelsen inden for ejendomsservice Organiseret med et team med gårdmand, varmemester og inspektør. De lokale afdelinger har egen bestyrelse og det er den, som teamet arbejder for. Deres beboersammensætning har ændret sig, siden kommunen solgte deres ejendomme og nu visiterer til deres boliger. De er blevet svagere og mere fokus på samarbejde med socialpæda- Gårdmand Tømmer skrald Vedligeholder grønne områder Tjekker legeredskaber Tjekker lys på afdelingens områder Varmemester Typisk arbejdsleder i dagligdagen. Ansvar for vand, varme, el og ventilation. Daglig drift. Bred håndværksmæssig profil Fejlfinding kræver bred teknisk indsigt Nysgerrighed Menneskelig forståelse Kulturforståelse Sidemandsoplæring fylder meget ift. beboerservice. Man følger en af de andre i en periode som ny. Anvender AMU-kurser fx varmemesterkursus, motorsavskursus, sikkerhedskursus, truckkursus 11

12 Boligejendom Gymnasium Teknisk servicemedarbejder, mand, 53 år. goger og håndtering af svære situationer med borgerne. Ni ejendomsfunktionærer der arbejder fuld tid. Fordelt ansvarsområder nogle har de grønne områder, andre har bygninger. Beboerservice fylder forskelligt i de enkeltes jobfunktioner. Afhænger af om bestyrelsen opkræver penge for ad hoc opgaver eller ej. Rengøring og teknisk service arbejder tæt sammen og afløser for hinanden og hjælper hinanden. De er 5 tekni- Ugentlig rapport på vandog energiforbrug og håndtering af evt. problemer Beboerservice: ordne stoppet vask, afløb, udskiftning af rør, reparere og udskifte blandingsbatterier, reparere toilet, udskifte stikkontakter, afbrydere. Alt det man må uden autorisation. Hjælper beboere med kontakt til kommunen, læser breve med dem. Disse opgaver fylder mere og mere i hverdagen, efterhånden som deres beboere bliver svagere. Ordner skrald Kontrollerer lys i opgange, feje kældre, rydde op Vedligeholdelse af grønne områder Beboerservice: ordne vask, stoppede rør, en løs skabslåge Fejlfinding i lejligheder, beskrive problematik for håndværker og kontakt til håndværker Intern og ekstern post Fragt af ting mellem skolens fire biblioteker (pakke bøger) Kendskab til og anvendelse af styresystemer IT-kompetencer Brede håndværksmæssige kompetencer Servicerelationer Social forståelse Konflikthåndtering Kultur og sprogforståelse Empati tålmodighed Bred håndværksmæssig profil IT-kompetencer: brug af smartphone og . Primært fokus på sidemandsoplæring AMU-kurser anvendes også Udbredt anvendelse af sidemandsoplæring Førstehjælps- og brandkursus 12

13 Uddannet blikkenslager og tidligere ejendomsleder Bibliotek og rådhus Mand, 60 år og ansat gennem 31 år. ske servicemedarbejdere i alt og 8 inden for rengøring. To faglærte og tre ufaglærte. Alder fra De arbejder i tidsrummet fra og når der er undervisning eller arrangementer ud over fx weekender. Vedligeholdelse af grønne områder er udliciteret. Team af betjente, som arbejder på rådhus og bibliotek. De er for nyligt slået sammen og inden længe kommer det Vedligeholdelse af kopimaskiner, borde, stole, lærreder, kort Større og mindre renovationsopgaver også i samarbejde med håndværkere Energistyresiden fokus på optimering af energi Adgangskontrol (alarmsystem, lave kort til nye medarbejdere) Drift af internt IT-system Elevatoreftersyn Eftersyn af automatiske porte Eftersyn af grundvandspumper Sikkerhedstjek og brandøvelser Tjek af vandhaner og toilet Praktisk opgaver ifm. eksaminer Affaldshåndtering Udvikling af smartere løsninger er i fokus og optimering Kontakt til kommune og eksterne håndværkere løbende Håndtere intern post Varemodtagelse Sortere bøger Transportere bøger til Kunne formulere sig på skrift ift. Kendskab til forsyningssiden (el, vand, gas, kloak og afløb) Kendskab til en bygnings elementer og vedligeholdelse af bygning og materiel Selvstændig opgaveløsning Fejlfinding Fleksibilitet Servicerelationer Samspil med lærere og kursister Samarbejde Empati Tålmodighed Konflikthåndtering Brede håndværksmæssig forståelse for vand, varme og ventilation. Brug af AMU, fx energirenovering Sidemandsoplæring er en væsentlig del ift. det at lære de to huse at kende samt at forstå, hvordan man gebær- 13

14 Hotel- og konferenceejendom Mand, 49 år. Uddannet mekaniker, men har arbejdet med teknisk service gennem mange år på forskellige arbejdssteder. kommunale jobcenter også ind under det område, teamet skal dække. Meget selvkørende Arbejdet stiller krav til fleksibilitet ift. arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejde fylder meget ansvar for egne opgaver filialer Generel servicering af medarbejdere og brugere Opstilling til møder, konferencer udstillinger Småreparationer Tilsyn med alarmer og sikkerhedsudstyr Vagt Ledelsesansvar for rengøring på kommunens institutioner Styring af varme og ventilation Udskiftning af lyskilder Indkøb af rengøringsartikler Affaldshåndtering Feje trapper udvendigt Lave adgangskort Tilsyn med bibliotekssal, depot og omklædningsrum Tilkaldevagt i og uden for arbejdstid (højrøstede personer, alarmer og hærværk) Indgåelse af diverse kontrakter vinduespudsning, samarbejdsaftaler med håndværkere, lovpligtig service på el, ventilation, frys og køl mv. Vært for konferencegæster med ansvar for alt praktisk Menneskelig forståelse Serviceminded Forståelse for målgruppe IT-kompetencer CTS-kendskab Logisk sans og talforståelse IT-kompetencer CTS-kendskab Serviceminded Menneskelig forståelse Fokus på salg Konflikthåndtering der sig i de to huse overfor medarbejdere og brugere. På rådhuset har betjentene en vagtordning ift. overfaldsalarmer. Her er sidemandsoplæring vigtig foruden konflikthåndteringskursus. AMU anvendes også de har en ansat nu, som er i gang med at færdiggøre grunduddannelsen. Han benytter sig ikke af muligheden for efteruddannelse. Men han besøger andre kursussteder for at lade sig inspirere af deres servicetilbud. 14

15 Arbejder i weekend og aften Ordner al teknisk udstyr på konferencer Sætter borde og stole op Han taler med kunder inden de kommer til konferencer afdækker behov på dagen Fokus på mersalg Efter kl. 17 receptionist ved siden af teknisk service udleverer nøgler Følger og overvåger forbrug af vand, el mv. på CTS-anlæg Ansvar for småreparationer Aftenvagt har han ansvar for alt, hvad der er i huset: rengøring, køkken, reception og teknik Imødekommende Aflæse mennesker 15

16 1.3 Eksempler på stillingsbetegnelser Eksempler på anvendte stillingsbetegnelser inden for ejendomsserviceområdet er hentet fra litteraturen, uddannelsesguiden og interview. Typer af ejendomme Boligejendomme Offentlige Private Stillingsbetegnelse Ejendomsservicefunktionær Ejendomsservicefunktionær Erhvervsejendomme Private servicevirksomheder Teknisk servicemedarbejder, vicevært, handymand Institutionsejendomme Børnehaver Pedel Offentlige bygninger Idrætshaller og sportsanlæg Skoler Bibliotek Uddannelsesinstitutioner Plejehjem Hospitaler Offentlige ejendomme Stadion Idrætshal Svømmehal Pedel, skolebetjent, teknisk servicemedarbejder Pedel, biblioteksbetjent, teknisk servicemedarbejder Pedel, teknisk servicemedarbejder Pedel, ejendomsfunktionær Reparatør Driftsassistent Specialarbejder, halinspektør Tekniker, teknisk servicemedarbejder, maskinmester 16

17 Jobprofiler inden for ejendomsservice Jobprofil Typiske arbejdsopgaver Kernekompetencer Teknisk service på sports- og fritidsanlæg Teknisk service i bygninger inden for hospitalsog plejesektoren Kontrol og justering af teknisk udstyr Rengøring og oprydning Mindre reparationsopgaver Udskiftning af inventar Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Pleje af grønne områder Styring af varme, vand og ventilation Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Overvågning Organisering og koordinering af materiel ifm. arrangementer Arbejdstilrettelæggelse Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budget- og lagerstyring Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Mindre reparationsopgaver Udskiftning af inventar Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Kontrol og justering af teknisk udstyr Styring af varme, vand og ventilation Arbejdstilrettelæggelse Pleje af grønne områder Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budget- og lager styring Boligsociale opgaver Vagtopgaver Kørsel med beboere Bred håndværksmæssig viden Anlægsspecifikke kompetencer Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Samarbejdsevner Konflikthåndtering Fleksibilitet Brugerbetjening IT-kompetencer Viden om optimering af drift Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse Bred håndværksmæssig erfaring Samarbejdsevner Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Viden om brugergruppe Konflikthåndtering Fleksibilitet Brugerbetjening IT-kompetencer Viden om optimering af drift Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse 17

18 Teknisk service på daginstitutioner, skoler og uddannelsessteder Ejendomsservice i boligejendomme Teknisk service i offentlige bygninger og private erhvervsejendomme Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Styring af varme, vand og ventilation Opstilling og nedtagning af borde, stole mv. Pleje af grønne områder Sikkerhedseftersyn og vedligeholdelse af legepladser Vedligeholdelse af gymnastik og idrætshaller Mindre reparationsopgaver Udskiftning af inventar Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Arbejdstilrettelæggelse Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budget- og lagerstyring Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Pleje af grønne arealer Mindre reparationsopgaver Udskiftning af inventar Boligsociale opgaver Rengøringsopgaver Styring af varme, vand og ventilation Boligsyn Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Skadedyrsbekæmpelse Vejlede brugere om energirigtig adfærd Arbejdstilrettelæggelse Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budget- og lagerstyring Organisering og koordinering af materiel ifm. arrangementer Mindre reparationsopgaver Bred håndværksmæssig erfaring Viden om optimering af drift Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Fleksibilitet Viden om brugergruppe Brugerbetjening Konflikthåndtering IT-kompetencer Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse Bred håndværksmæssig erfaring Viden om optimering af drift Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Viden om brugergruppe Brugerbetjening Konflikthåndtering Fleksibilitet IT-kompetencer Viden om skadedyrbekæmpelse Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse Bred håndværksmæssig erfaring Bruger- og kundebetjening Viden om optimering af drift 18

19 Rengøringsopgaver Udskiftning af inventar Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Vagtopgaver Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Intern posthåndtering Opstilling og nedtagning af borde Styring af vand, varme og ventilation Eftersyn af sikkerhedssystemer Overvågning og vagt Arbejdstilrettelæggelse Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budget- og lagerstyring Varemodtagelse Transport Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Fleksibilitet Konflikthåndtering IT-kompetencer Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse 19

20 1.4 Interviewtemaer Arbejdsopgaver Hvilke typiske arbejdsopgaver udføres? (håndværksmæssige/servicemæssige) Organisering af arbejde Central eller decentral ansættelse Indgår i team eller arbejder selvstændigt Udviklingstendenser Forventning om ændringer i arbejdsopgaver eller organisering Karakteristik af medarbejdere Køn, alder og uddannelsesbaggrund Kompetencekrav Hvilken viden skal man have for at udføre arbejdsopgaver? Hvilke arbejdsredskaber/metoder skal man have for at kunne udføre arbejdsopgaver? Efteruddannelsespraksis Hvilken kompetenceudviklingsstrategi er der på arbejdsstedet? 20

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012 Jobprofiler i ejendomsservice November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Analysens grundlag... 3 2. Tendenser inden for ejendomsservice... 5 3. Hvad er en jobprofil?... 9 3.1 Tværgående variationer

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Profilpakke Nr. Mål Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre plejesektoren, på institutioner og uddannelsessteder Ejendomsservice

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Dommerparken 1-31 Servicekoncept Besluttet af bestyrelsen 2013 1 Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 30% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 29% Hovedområde

Læs mere

Tekniske servicemedarbejdere

Tekniske servicemedarbejdere Tekniske servicemedarbejdere Analyse af de tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober 2013 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 32% Hovedområde

Læs mere

Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar 2016 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Afdeling Servicekoncept

Afdeling Servicekoncept Afdeling 0105 Servicekoncept Besluttet af Søren Østergaard / Henrik Tønnersen Den 21. november 2013 Hovedområde 5 Administrativt arbejde 14% Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 13% Hovedområde 4

Læs mere

Servicekonceptet. servicekonceptet 1

Servicekonceptet. servicekonceptet 1 Servicekonceptet servicekonceptet 1 Servicekoncept Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at sikre, at ejendomskontoret er bekendt med beboernes ønsker til ren- og vedligeholdelsen på afdelingens inde- og

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014 Præstemarkshusene Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde Driftsaftale 2014 27. august 2013 Om driftsaftalen Indledning Driftsaftalen er en aftale mellem Boligselskabet Sjælland

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 11. december 2012 I DENNE GUIDE FINDER DU INDHOLD SIDE 1. Bygning udvendigt 5 2. Terræn

Læs mere

Ejendomsfunktionær. Ejendomsfunktionær

Ejendomsfunktionær. Ejendomsfunktionær ARBEJDSOPGAVER MAND. TIRSD. ONS. TORSD. FRED. E.B. MÅNED 1/4 ÅR 1/2 ÅR ÅR Dagrenovation Evt. ændringer helligdage Dagrenovation Containervask Genbrugsgård Grønne affaldsspande Tømning aviser Storskrald

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn:

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn: Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Udkast til 12.03.2008

Udkast til 12.03.2008 Udkast til 12.03.2008 AFTALE MELLEM Børne & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

Plejehjemspedeller. Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv.

Plejehjemspedeller. Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv. F O A F A G O G A R B E J D E Plejehjemspedeller Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv. kulturbærer vicevært chauffør flyttemand hjælpemiddelansvarlig tur-arrangør it-specialist

Læs mere

Vi ved, hvad Vi vil Teknik- og servicesektoren

Vi ved, hvad Vi vil Teknik- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Plejehjemspedeller Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv. V VI VED HVAD I L I V kulturbærer vicevært chauffør flyttemand hjælpemiddelansvarlig

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 2 Introduktion Denne pjece henvender sig til alle institutioner, tilbud og enheder, som benytter

Læs mere

Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og. servicepersonale. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og. servicepersonale. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og servicepersonale Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1 Baggrund Områderne vedrørende skolernes budgetter til indvendig vedligeholdelse, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS 1 Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 18.december 2015 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post nr. By CPR-nr. Telefon nr.

Læs mere

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE 19.06.2008 AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard på skoleområdet

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Udlåns- og driftsaftale

Udlåns- og driftsaftale Udlåns- og driftsaftale Farimagsvej 16, 4700 Næstved Frivilligcenter Næstved flytter i juli 2017 ind i den kommunale ejendom på Farimagsvej 16, 4700 Næstved. Ejendommen skal endvidere danne rammen om De

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen beskriver de minimumskrav og ønsker, der gælder for den udbudte opgave, der skal leveres på adresserne, Værkmestergade 15 & 3-5, 8000 Aarhus C Grøndalsvej

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service Punkt 4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres om og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Afholdt: Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Dato: 3. maj 2015 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Martin (lejl. 104), Karina (lejl. 218). Dagsorden: 1. Posten

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Primo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo

Primo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo 1 11500012 Terræn, teknisk anlæg 10-03-2014 10-03-2014 3208617 rep. af lås kon 705,00 21-03-2014 21-03-2014 3209932 rep. af lås BEJ 705,00 16-04-2014 16-04-2014 3213134 Indkøb af ekstra låsecylinder til

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 14. maj 2012 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post By CPR- Telefon Undertegnede støtter

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Hvad du skal være opmærksom på, når du fraflytter din bolig?... 3 Vedligeholdelseskontoen... 3 Forsyn...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for viceværten. Strubierg 2240, Ejerforeningen 7FE.

Arbejdsbeskrivelse for viceværten. Strubierg 2240, Ejerforeningen 7FE. Arbejdsbeskrivelse for viceværten. Strubierg 2240, Ejerforeningen 7FE. Indholdsfortegnelse. 3. Pasning og vedligehold af installationer...... 3 5.3. Gadefejning og snerydning..... 4 7. Vedligehold og reparation

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke September 2014 Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke Afdeling 6-42 Bispebjerg Bakke søger til snarlig tiltrædelse en ny ejendomsmester. Bispebjerg Bakke er en almen boligafdeling med

Læs mere

Tryghed, god økonomi og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi og en lettere hverdag Effektiv ejendomsservice - samlet ét sted - så er alt i orden! Den ideelle servicepartner Det kritiske valg Som ejendomsansvarlig har du nok at se til. Opgaver

Læs mere

Virksomhederne og AMU. Konference LUU Ejendomsservice 30. marts 2016 Lizzie Mærsk Nielsen

Virksomhederne og AMU. Konference LUU Ejendomsservice 30. marts 2016 Lizzie Mærsk Nielsen Virksomhederne og AMU Konference LUU Ejendomsservice 30. marts 2016 Lizzie Mærsk Nielsen Resultater af en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Evalueringsinstituttet EVA 2015 Om spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. OPDATERING PÅ VICEVÆRTSERVICE SAMT RENHOLD ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. BORUPS ALLE 25 2200 KØBENHAVN N ATT. HR. FORMAND LARS JÆGERFELD KRISTOFFERSEN VEDR.

Læs mere

Forslag/tilbud seniorjobs Jobindhold Status

Forslag/tilbud seniorjobs Jobindhold Status Forslag/tilbud seniorjobs Jobindhold Status Integrationsmedarbejder som kan yde praktisk hjælp til nye flygtninge som tilflytter Hørsholm Kommune Personen skal f. eks vise flygtningen hvordan man tager

Læs mere

Samdrift i Urbanplanen

Samdrift i Urbanplanen Samdrift i Urbanplanen Morten Boje Administrerende direktør Boligforeningen 3B Samdrift i Urbanplanen Samdrift i 3B Urbanplanen Processen mod fremdrift Organisering af samdriften Gevinster Refleksioner

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Metro MARKEDSUNDERSØGELSE PROJEKT METRO 2 FORUNDERSØGELSEN 4

Metro MARKEDSUNDERSØGELSE PROJEKT METRO 2 FORUNDERSØGELSEN 4 MARKEDSUNDERSØGELSE PROJEKT METRO 2 FORUNDERSØGELSEN 4 DEN TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDER 4 ARBEJDETS ORGANISERING INDEN FOR RELEVANTE JOBOMRÅDER 4 IDENTIFIKATION AF OPGAVER 5 OVERORDNET UDVIKLINGSTENDENS

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 4 Ejendomsservice Hvert seniorcenter samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård varetager under institutionsledelsens

Læs mere

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Hvad du skal være opmærksom på, når du fraflytter din bolig?... 3 Medlemskab... 3 Vedligeholdelseskontoen...

Læs mere

Budget for perioden 1. januar december 2013

Budget for perioden 1. januar december 2013 Ejendomsnummer: 41711 E/F Herman Bangs Have A D Jørgensens Vej 19-85 2000 Frederiksberg Budget for perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Budget godkendt på GF (Underskrift) Administrator: Controller:

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Få mere ud af det - du har. Effektiv drift

Få mere ud af det - du har. Effektiv drift 4 Boligorganisationer 69 afdelinger 5.354 lejemål 27 adm. 58 ejendomsf. Få mere ud af det - du har 51 afdeling 4.244 lejemål 48 18 afdeling 921 lejemål 10 Effektiv drift Lunderskov Boligforening Den Almene

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder i daginstitutioner Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både brugere og personale

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

totalservice > Vi løser alle opgaver...

totalservice > Vi løser alle opgaver... totalservice > Kimo Totalservice totalservice > www.kimototalservice.dk HVEM Kimo Totalservice er din kvalitetsbevidste samarbejdspartner. Vores 30 års erfaring i branchen har givet os en uvurderlig ekspertise

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

1. Model C en tilpasset model... 1. 1.1 Tilpasninger i forhold til høringssvar mv... 1. 1.2 Overførsel af økonomi og budgetter...

1. Model C en tilpasset model... 1. 1.1 Tilpasninger i forhold til høringssvar mv... 1. 1.2 Overførsel af økonomi og budgetter... Notat Vedrørende: Model C Beskrivelse og organisationsdiagram Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Martin Toft/Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk

Læs mere

Indtægter 12.198.802 12.008.000

Indtægter 12.198.802 12.008.000 Budget 2013 Note Boligafgift, medlemmer 11.260.341 11.357.000 Lejeindtægter, bolig og erhverv 1 527.074 501.000 Byfornyelse, tilskud 182.530 130.000 Øvrige indtægter 228.857 20.000 Indtægter 12.198.802

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Specialist i services til erhverv, industri og bolig

Specialist i services til erhverv, industri og bolig Specialist i services til erhverv, industri og bolig Renex Gruppen A/S er grundlagt i 1981, og udfører både specialiseret rengøring, kontraktrengøring og arbejdsmandsopgaver for bl.a.: Industri- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

KVALITETSKONTROL Februar 2012 SD-KARREEN

KVALITETSKONTROL Februar 2012 SD-KARREEN KVALITETSKONTROL Februar 2012 SD-KARREEN 1 GRUNDLAG Udført af Saxo Properties A/S Dato 6. februar 2012 Rapport udarbejdet af Modtagere af rapport Mikkel Skat Skov Investorer Vicevært Administrator Saxo

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Dialogmøde. Udbud af serviceydelser

Dialogmøde. Udbud af serviceydelser Dialogmøde Udbud af serviceydelser 1 Dialogmøde Disposition Aflevering af alle materiale typer Påpladssætning og Hylderevision Håndtering af Reservering og Webbestillinger Bibliotekets indlån og udlån

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.)

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.) Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen Isefjord (oprettet juli 2007) Revision 2 januar 2014 af SKC Se altid i "drift og vedligeholdelsesmapperne" og tegninger på bestyrelses kontoret ENERGIRAPPORT Emne

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Overordnet indtryk - Hvordan oplever du helt overordnet Allerød Service som servicefunktion, der skal understøtte din arbejdsplads' daglige drift?

Overordnet indtryk - Hvordan oplever du helt overordnet Allerød Service som servicefunktion, der skal understøtte din arbejdsplads' daglige drift? Din arbejdsplads - Arbejdspladsens navn Allerød Service Børnehuset Elmedalen 2 a og 2 c lillerød børnehus Park & Vej Maglebjergskolen Skovvangskolen Mimosen plejecenter Allerød Ungdomsskole Blovstrød skole

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere