udvikling og vækst Nyhavnsgade Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udvikling og vækst Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg"

Transkript

1 De Nrdjyske Byggesten fr udvikling g vækst Oktber 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade Aalbrg

2 Frmålet med denne rapprt De Nrdjyske Byggesten fr udvikling g vækst er at give et knsensusbillede af Nrdjylland. Rapprten består af tre dele. Den første del kan betegnes sm en As Is-analyse et ftgrafi af Regin Nrdjylland sm det ser ud i dag, taget ved hjælp af de nyeste tilgængelige faktuelle data. Den anden del indehlder det datagrundlag, der ligger til grund fr As Is-analysen. Den sidste del af rapprten beskriver det mdelgrundlag, sm rapprten er bygget p m. Kim R Bhn Kmmitteret Erhverv Nrddanmarks bestyrelse, Lektr ved Institut fr Mekanik g Prduktin, Aalbrg Universitet

3 DEL 1 As Is De Nrdjyske Byggesten STATUS 2011 På baggrund af mdellen i del 3 g datagrundlagt i del 2 er det muligt at skabe følgende faktuelle versigt ver de byggesten, der er til rådighed fr at udvikle Regin Nrdjylland. De menneskelige ressurcer Indbyggertal i dag g år I dag indbyggere med en ligelig frdeling på mænd g kvinder. I 2020 frventer man persner en stigning på 0,48 %. Indbyggere frdelt på regin i dag g I dag g i 2020 er der følgende frdeling af beflkning ver reginen Mrsø Thisted Brønderslev Frederikshavn Vesthimmerland Læsø Rebild Mariagerfjrd Jammerbugt Aalbrg Hjørring Det ses at alle kmmuner med undtagelse af Aalbrg får et fald i beflkningen frem md år De erhvervsaktive (17-64 årige) 3

4 De erhvervsaktive udgør i dag persner. I 2020 er tallet faldet med 4,72 % til persner. Gruppen af erhvervsaktive falder ver periden altså med gdt persner. De unge g de ældre aldersgrupper 4 De t aldersgrupper af børn, der i dag er på henhldsvis g , falder i de kmmende år frem til Faldet faktuelt g i prcent ses her: /- % Antal 0 6 årige Antal 7 16 årige Antal 65+ årige Gruppen af ældre i aldersgruppen 65+ vkser derimd med 25 % g vil i 2020 være vkset med næsten persner. De unge g de ældre aldersgrupper frdelt på kmmuner 5 De unge g de ældre i kmmunerne Der er meget stre frskelle på udviklingen i de enkelte kmmer (se del 2 (Datagrundlaget), tabel 6). Her skal fremhæves Frederikshavn, hvr de unge 7-16 årige falder fra til 6.795, mens gruppen 65+ stiger fra til

5 De menneskelige ressurcer 6 Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen er den andel, sm arbejdsstyrken udgør af den samlede beflkning. Arbejdsstyrken består af de årige, der er til rådige fr arbejdsmarkedet. Erhvervsfrekvensen har været svagt faldene de seneste år g er fr Regin Nrdjylland i 2010 på 73,7. Blandt kmmunerne i reginen varierer den mellem 71,9 i Mrsø g 79,6 i Rebild. De menneskelige ressurcer 7 Beskæftigelses- frekvens regin g kmmuner Erhvervsfrekvensen siger nget m, hvr mange i den erhvervsaktive alder, der er tilknyttet arbejdsmarkedet enten sm beskæftigede eller ledige. Trækker vi de ledige ud g ser på, hvr str en andel af beflkningen, der faktisk var i jb, taler man m beskæftigelsesfrekvensen. Beskæftigelsesfrekvensen er ligeledes faldet de seneste år g er i 2010 fr Regin Nrdjylland 70,6 %. Ser man på de enkelte kmmuner, har Læsø Kmmune den laveste med 66,5 % mens Rebild Kmmune har den højeste med 76,1 %. De menneskelige ressurcer 8 Pendling Der er i dag persner beskæftiget efter bpæl g beskæftiget efter arbejdssted. Dette betyder, at der er nett ud pendling på persner. Den faktuelle ind pendling g ud pendling er i 2010 henhldsvis g

6 Den frventede udvikling frem til 2020 i beskæftigelse efter bpæl er at der vil kmme et fald på 3,6 %, hvilket vil sige at gruppen af beskæftigede i Regin Nrdjylland falder med 3,6 %. Tilsvarende gælder det fr arbejdssted, der angiver det gegrafiske mråde, hvr arbejdet finder sted. Her vil faldet været 3,9 %. De menneskelige ressurcer 9 Arbejdskraftbalancen Regin Nrdjylland Sammenfatning fr de menneskelige ressurcer: Beflkning (antal) Arbejdsstyrken (antal) Beskæftigelse (antal) Arbejdsløshed (antal)

7 Uddannelse Uddannelse 10 Sciøknmisk status Regin Nrdjylland Der er selvstændige i Regin Nrdjylland (2010) Der er tpledere i Regin Nrdjylland (2010) Der er lønmdtagere i Regin Nrdjylland (2010) De øvrige indbyggeres sciøknmiske status fremgår nedenfr: Medarbejdende ægtefælle 786 Arbejdsløse Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Pensinister Andre uden fr arbejdsstyrken Tabel 13 til 22 i Del 2 (Datagrundlaget) viser den sciøknmiske status i de enkelte kmmuner g her ses der stre frskelle kmmunerne imellem.

8 Uddannelse 11 Højeste fuldførte uddannelse årige i Regin Nrdjylland Heraf er Aldersgruppen er på GRUNDSKOLE ALMENGYMNASIALE UDDANNELSER ERHVERVSGYMNASIALE UDDANNELSER ERHVERVSUDDANNELSER KVU MVU BACHELOR LVU FORSKERUDDANNELSER 771 UOPLYST Uddannelse 12 Erhvervsuddannelserne på kmmuner Aldersgruppen er på g de enkelte kmmuner har følgende andel: Frederikshavn 11,93 % Hjørring 11,80 % Jammerbugt 7,16 % Læsø 0,33 % Mariagerfjrd 7,66 % Mrsø 3,86 % Rebild 4,94 % Thisted 8,20 % Vesthimmerlands 6,63 % Aalbrg 30,91 %

9 Uddannelse 13 Grundskler på kmmuner Aldersgruppen er på g de enkelte kmmuner har følgende andel: Brønderslev 6,10 % Frederikshavn 11,42 % Hjørring 12,12 % Jammerbugt 7,34 % Læsø 0,41 % Mariagerfjrd 7,74 % Mrsø 4,41 % Rebild 4,67 % Thisted 8,57 % Vesthimmerlands 7,29 % Aalbrg 29,91 % Uddannelse 14 Krtere videregående uddannelser på kmmuner Aldersgruppen er på g de enkelte kmmuner har følgende andel: Brønderslev 6,49 % Frederikshavn 0,69 % Hjørring 11,04 % Jammerbugt 6,32 % Læsø 0,21 % Mariagerfjrd 7,74 % Mrsø 3,15 % Rebild 5,79 % Thisted 7,12 % Vesthimmerlands 6,72 % Aalbrg 34,72 %

10 Uddannelse 15 Mellemlange videregående uddannelser på kmmuner Aldersgruppen er på g de enkelte kmmuner har følgende andel: Brønderslev 6,17 % Frederikshavn 9,45 % Hjørring 12,16 % Jammerbugt 5,98 % Læsø 0,29 % Mariagerfjrd 6,90 % Mrsø 2,93 % Rebild 5,24 % Thisted 6,59 % Vesthimmerlands 5,63 % Aalbrg 38,67 % Uddannelse 16 Lange videregående uddannelser på kmmuner Aldersgruppen er på g de enkelte kmmuner har følgende andel: Brønderslev 4,40 % Frederikshavn 5,87 % Hjørring 7,37 & Jammerbugt 3,98 % Læsø 0,22 % Mariagerfjrd 5,22 % Mrsø 1,80 % Rebild 6,48 % Thisted 4,55 % Vesthimmerlands 3,21 % Aalbrg 56,98 %

11 Uddannelse 17 Frdelingen af de frskellige højeste fuldførte uddannelse (16-69 årige) inden fr erhvervsuddannelser i Regin Nrdjylland Faktuelle antal inden fr erhvervsuddannelserne 3520 Pædaggisk Handel g kntr Bygge g anlæg Jern g metal Grafisk Teknik g industri i øvrigt Service Levnedsmiddel g hushldning Jrdbrug g fiskeri Transprt mv Sundhed Sikkerhed 0

12 Uddannelse 18 Frdelingen af de frskellige højeste fuldførte uddannelse (16-69 årige) inden fr LVU i Regin Nrdjylland Faktuelle antal inden fr LVU 6502 Kandidat u.n.a Pædaggisk Humanistisk g telgisk Kunstnerisk Naturvidenskabelig Samfundsvidenskabelig Teknisk Levnedsmiddel g ernæring Jrdbrugsvidenskabelig Sundhed Frsvar 324

13 Uddannelse 19 Videregående uddannelses-institutiner i Regin Nrdjylland DEL 1 Aalbrg Universitet Erhvervsakademier EA Dania, Hbr Maritime uddannelsesinstitutiner MARTEC, Frederikshavn Skagen Skipperskle, Skagen Kunstneriske g kulturelle uddannelsesinstitutiner Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Aalbrg Tekstilhåndværkersklen, Aalbrg Institutiner inden fr pliti, frsvar m.v. Hærens Lgistikskle, Aalbrg Kaserne, Nørresundby Hærens Materielkmmand (FPT), Hjørring Søværnets Sergent- g Reservefficersskle, Frederikshavn Centre fr ffentlig kmpetenceudvikling COK Nrdjylland, Aalbrg

14 Uddannelse 20 Videregående uddannelsesinstitutiner i Regin Nrdjylland DEL 2 Prfessinshøjskler UCN Efter- g videreuddannelse Aalbrg Ergterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Jrdemderuddannelsen i Aalbrg Læreruddannelsen i Aalbrg Læreruddannelsen i Hjørring Natur- g kulturfrmidlingsuddannelsen i Hjørring Pædagguddannelsen i Aalbrg Pædagguddannelsen i Hjørring Radigrafuddannelsen i Aalbrg Sygeplejerskeuddannelsen i Aalbrg Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring Teknlgi & Business, Aalbrg Teknlgi & Business, Thisted, Thisted Teknlgi & Business - UCN - Nørresundby Teknlgi & Business, Aalbrg SV Pædagguddannelsen i Ranum - VIA UC, Ranum Pædagguddannelsen i Thisted -VIA UC, Thisted Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted - VIA UC, Thisted

15 Uddannelse 21 Erhvervsskler i Regin Nrdjylland AMU Nrdjylland, Aalbrg Erhvervssklerne Aars, Aars EUC Nrd, Hjørring EUC Nrd, Frederikshavn EUC Nrdvest, Thisted EUC Nrdvest, Nykøbing M EUC Nrdvest, Fjerritslev EUC Nrdvest, Vdstrup Frederikshavn Handelsskle, Frederikshavn Scial- g Sundhedssklen Skive-Thisted-Vibrg SOSU Nrd, Vdskv SOSU Nrd, Hjørring SOSU Nrd, Aalbrg SOSU Nrd, Svendstrup Tech Cllege Aalbrg Tech Cllege Hbr Tech Cllege Mariagerfjrd Aalbrg Tekniske Gymnasium Style & Wellness Cllege Aalbrg Agri Cllege Aalbrg Dental Cllege Aalbrg Metal Cllege Aalbrg Aut Cllege Aalbrg Fd Cllege Aalbrg Media Cllege Aalbrg Cnstructin Cllege Aalbrg Aalbrg Handelsskle, Aalbrg

16 Uddannelse 22 Tilgang af studerende til videregående uddannelser i Regin Nrdjylland Institutiner: Nrdjylland Tilgang 2009 Krte videregående uddannelser 911 Prfessinsbachelrer Mellemlange videregående uddannelser Universitetsbachelrer Ttal Udelte kandidatuddannelser -- Lange videregående uddannelser Delte kandidatuddannelser Ttal Ph. d. med mere 236 Ttal 6.598

17 Uddannelse 23 Tilgang af studerende til uddannelser i Regin Nrdjylland 2009 Faktuelle tal Grundsklen Frberedende uddannelser mv Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Krte videregående uddannelser 911 Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Ph.d. mv. 236 Ttal Uddannelse 24 Afgang af studerende til uddannelser i Regin Nrdjylland 2009 Faktuelle tal Ph.d. mv. 120 Krte videregående uddannelser 465 Lange videregående uddannelser Frberedende uddannelser mv Mellemlange videregående uddannelser Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Grundsklen

18 Uddannelse 25 Antal kursister sm har afsluttet et AMU kursus Frederikshavn Frederikshavn Handelsskle Grøns Køretekniske Anlæg 975 Hjørring EUC Nrd Mariagerfjrd Tradium hhx g hg -- Thisted EUC Nrdvest Nrdvestjysk Handelsgymnasium -- Nrdvestjysk Uddannelsescenter -- Vesthimmerland Erhvervssklerne Aars Aalbrg AMU Nrdjylland Nrdjyllands Landbrugsskle -- Nrdjyllands Landbrugsskle SOSU Nrd SOSU Nrd, Vdskv -- Tech Cllege Aalbrg Aalbrg Handelsskle Ttal hele landet

19 Innvatin g teknlgi Innvatin g teknlgi 26 Oversigt ver frskningsinstitutiner University Cllege Nrdjylland Aalbrg Universitet NOVI A/S Innvatin g teknlgi 27 Andel innvative virksmheder efter innvatinstype i Regin Nrdjylland Prdukt- g/eller prcesinnvativ 32 Organisatins- g/eller markedsføringsinnvative 33 Innvatin g teknlgi 28 Antal beskæftiget med frskning g udvikling i erhvervslivet, frdelt på stillingskategrier i Regin Nrdjylland Videnskabeligt persnale Teknikere 707 Andre 261 I alt Innvatin g teknlgi 29

20 Antal beskæftiget med frskning g udvikling i erhvervslivet, frdelt på stillingskategrier i Regin Nrdjylland Videnskabeligt persnale Teknikere 707 Andre 261 I alt Innvatin g teknlgi 30 Nye varer g tjenesteydelsers andel af samlet msætning 11 % i Regin Nrdjylland Innvatin g teknlgi 31 Bevilgede beløb i Det Frie Frskningsråd, frdelt på hvedansøgers institutinstilknytning, 2009 Aalbrg Universitet: Bevilget beløb 27 mi. kr., hvilket svarer til 2 % af det samlede beløb

21 Iværksættermfang Iværksættermfang 33 Raten fr etablering Etableringsraten defineret sm antal nye virksmheder inden fr markedsmæssige erhverv i prcent af eksisterende virksmheder i Regin Nrdjylland er 9,9 %. Iværksættermfang Iværksættermfang Raten fr verlevelse Prcentandel af vækstiværksættere i 2007 Andel af vækstiværksættere i Regin Nrdjylland er Raten 13,4 %, fr når verlevelse vi definerer efter nye seks vækstvirksmheder år er i Regin Nrdjylland nye virksmheder er 45,7 %. inden fr markedsmæssige er- sm hverv, der har fem eller flere ansatte t år efter etableringen g en gennemsnitlig årlig vækst på mere end 20 % de efterfølgende tre år.

22 Iværksættermfang 36 Antal iværksættere efter uddannelsestype (2007) Erhvervsfaglig uddannelse 49,4 % KVU 7,5 % MVU 11,3 % LVU 6,2 % Anden uddannelse 25,6 % (mfatter gymnasial uddannelse g grundskle). Iværksættermfang 37 Antal iværksættere med brancheerfaring (2007) 38,2 % i Regin Nrdjylland. Erhvervsstruktur g knkurrencekraft Erhvervsstruktur g knkurrencekraft 38 Generel firmastatistik 2008 Erhverv i alt (antal) Antal firmaer Antal fuldtidsansatte Omsætning (mi. kr.) Eksprt (mi. kr.)

23 Erhvervsstruktur g knkurrencekraft 39 Generel firmastatistik 2008 Landbrug m.v. (antal) Antal firmaer Antal fuldtidsansatte Omsætning (mi. kr.) Eksprt (mi. kr.) 392 Erhvervsstruktur g knkurrencekraft 40 Generel firmastatistik 2008 Industri m.v. (antal) Antal firmaer Antal fuldtidsansatte Omsætning (mi. kr.) Eksprt (mi. kr.) Erhvervsstruktur g knkurrencekraft 41 Generel firmastatistik 2008 Bygge g anlæg (antal) Antal firmaer Antal fuldtidsansatte Omsætning (mi. kr.) Eksprt (mi. kr.) 273

24 Erhvervsstruktur g knkurrencekraft 42 Generel firmastatistik 2008 Handel g transprt (antal) Antal firmaer Antal fuldtidsansatte Omsætning (mi. kr.) Eksprt (mi. kr.) Erhvervsstruktur g knkurrencekraft 43 Generel firmastatistik 2008 Infrmatin g kmmunikatin (antal) Antal firmaer 680 Antal fuldtidsansatte Omsætning (mi. kr.) Eksprt (mi. kr.) Erhvervsstruktur g knkurrencekraft 44 Generel firmastatistik 2008 Erhvervsservice (antal) Antal firmaer Antal fuldtidsansatte Omsætning (mi. kr.) Eksprt (mi. kr.) 936

25 Erhvervsstruktur g knkurrencekraft 45 Generel firmastatistik 2008 Offentlig administratin, undervisning g sundhed (antal) Antal firmaer Antal fuldtidsansatte Omsætning (mi. kr.) Eksprt (mi. kr.) 0 Erhvervsstruktur g knkurrencekraft 46 Generel firmastatistik 2008 Kultur, fritid g anden service (antal) Antal firmaer Antal fuldtidsansatte Omsætning (mi. kr.) Eksprt (mi. kr.) 31 Erhvervsstruktur g knkurrencekraft 47 Brutttilvækst Regin Nrdjylland 2009 g : ( *mi.kr.). 2020: ( *mi.kr.). Udviklingen frem til i dag er 8,9 %, mens det fr hele landet er 9,7 %. Udviklingen mdelberegnet frem til 2020 er 17,7 %, mens den fr hele landet er 19,0 %.

26 Erhvervsstruktur g knkurrencekraft 48 Udviklingen i dispnibel indkmst/indbygger i løbende priser Den dispnible indkmst i 2010 er kr. Udviklingen de seneste 10 år har været en vækst på 34,3 %, mens den på landsbasis har været 26,3 %. Den mdelberegnede udvikling frem md 2020 giver en vækst på 42,4 %, mens det på landsplan bliver 41,2 %. Erhvervsstruktur g knkurrencekraft 49 Erhvervsklynger i Regin Nrdjylland Der findes ikke reelle erhvervsklynger inden fr de tre centrale kategrier: Arbejdende Latente Ptentielle De t klyngetyper der er repræsenteret i Nrdjylland er: Plitiske Ønsketænkning

27 DEL 2 Datagrundlag 2.1 Menneskelige ressurcer Tabel 1: Beflkningsudviklingen i Nrdjylland på regin g kmmuner /- % REGIONEN SUM Heraf mænd ,21 Heraf kvinder ,79 Mrsø ,69 Thisted ,84 Brønderslev ,57 Frederikshavn ,69 Vesthimmerland ,82 Læsø ,3 Rebild ,54 Mariagerfjrd ,27 Jammerbugt ,40 Aalbrg ,20 Hjørring ,45 Kilde: Danmarks Statistik

28 Tabel 2: Beflkningsfremskrivning til 2020 fr reginen g de 11 kmmuner /- % REGIONEN ALT I Mrsø ,09 Thisted ,87 Brønderslev ,34 Frederikshavn ,91 Vesthimmerland ,26 Læsø ,43 Rebild ,17 Mariagerfjrd ,23 Jammerbugt ,52 Aalbrg ,77 Hjørring ,54 Kilde: Danmarks Statistik Tabel 3: Den erhvervsaktive del (17 64 årige) fremskrevet til 2020 fr reginen /- % Antal årige ,72 Kilde: Danmarks Statistik

29 Tabel 4: Den erhvervsaktive del (17 64 årige) fremskrevet til 2020 fr kmmuner /- % Mrsø ,55 Thisted ,03 Brønderslev ,17 Frederikshavn ,31 Vesthimmerland ,64 Læsø ,86 Rebild ,63 Mariagerfjrd ,73 Jammerbugt ,14 Aalbrg Hjørring ,24 Kilde: Danmarks Statistik Tabel 5: Antal 0-7 årige, 7 16 årige g 65+ fremskrevet til 2020 fr reginen /- % Antal 0 6 årige ,98 Antal 7 16 årige ,63 Antal 65+ årige ,76 Kilde: Danmarks Statistik

30 Tabel 6: Antal 0-7 årige, 7 16 årige g 65+ fremskrevet til 2020 fr kmmunerne / faktuelt g i % frandring 0-7 årige 7 16 årige 65+ årige 0-7 årige 7 16 årige 65+ årige Mrsø ,82 Thisted ,71 Brønderslev ,92 Frederikshavn , , , , , , , , ,43 Vesthimmerland , , ,2 Læsø ,45 Rebild ,02 Mariagerfjrd ,12 Jammerbugt ,75 Aalbrg ,62 Hjørring ,58 Kilde: Danmarks Statistik , , , , , , , , , , ,2

31 Tabel 7: Erhvervsfrekvensen i 2009 g 2010 fr reginen g dens kmmuner /- Regin Nrdjylland 75,7 73,8-1,9 Brønderslev 76,9 75,0-1,9 Frederikshavn 75,1 73,3-1,8 Hjørring 76,0 74,2-1,8 Jammerbugt 76,7 73,9-2,8 Læsø 74,1 72,7-1,4 Mariagerfjrd 77,5 75,1-2,4 Mrsø 73,8 71,9-1,9 Rebild 81,2 79,6-1,6 Thisted 77,1 74,9-2,2 Vesthimmerlands 77,0 74,8-2,2 Aalbrg 73,9 72,3-1,6 Nte: Erhvervsfrekvensen er den andel, sm arbejdsstyrken udgør af den samlede beflkning. Arbejdsstyrken består af de årige, der er til rådighed fr arbejdsmarkedet. Erhvervsfrekvensen siger altså nget m, hvr mange i den erhvervsaktive alder, der er tilknyttet arbejdsmarkedet enten sm beskæftigede eller ledige. Trækker vi de ledige ud g ser på, hvr str en andel af beflkningen, der faktisk var i jb, taler man m beskæftigelsesfrekvensen. Kilde: Danmarks Statistik

32 Tabel 8: Beskæftigelsesfrekvensen i 2009 g 2010 fr reginen g dens kmmuner /- Regin Nrdjylland 74,2 70,6-3,6 Brønderslev 75,3 71,6-3,7 Frederikshavn 73,5 69,7-3,8 Hjørring 74,5 71,0-3,5 Jammerbugt 75,3 71,3-4,0 Læsø 71,3 66,5-4.8 Mariagerfjrd 76,1 71,7-4.4 Mrsø 72,2 68,2-4,0 Rebild 80,1 76,1-4.0 Thisted 76,0 72,4-3,6 Vesthimmerlands 75,7 71,9-3,8 Aalbrg 74,2 70,6-3,6 Nte: Erhvervsfrekvensen er den andel, sm arbejdsstyrken udgør af den samlede beflkning. Arbejdsstyrken består af de årige, der er til rådighed fr arbejdsmarkedet. Erhvervsfrekvensen siger altså nget m, hvr mange i den erhvervsaktive alder, der er tilknyttet arbejdsmarkedet enten sm beskæftigede eller ledige. Trækker vi de ledige ud g ser på, hvr str en andel af beflkningen, der faktisk var i jb, taler man m beskæftigelsesfrekvensen. Kilde: Danmarks Statistik

33 Tabel 9: Ind pendling g ud pendling 2010 fr reginens kmmuner Ind pendling Ud pendling Nett pendling Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjrd Mrsø Rebild Thisted Vesthimmerlands Aalbrg Kilde: Danmarks Statistik Tabel 10: Beskæftigede efter arbejdsstedsmråde 2009, pendling g køn Regin Nrdjylland Mænd Kvinder Indtil 5 km km km km km km Over 50 km Kilde: Danmarks Statistik

34 Tabel 11A: Ud pendling i reginen frdelt på brancher (2010) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjrd Mrsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalbrg Nte: 1 Landbrug, skvbrug g fisker, 2 Industri, råstfindvinding g frsyningsvirksmhed, 3 Bygge g anlæg, 4 Handel g transprt mv,, 5 Infrmatin g kmmunikatin, 6 Finansiering g frsikring, 7 Ejendmshandel g udlejning, 8 Erhvervsservice, 9 Offentlig administratin, undervisning g sundhed, 10 Kultur, fritid g anden service Kilde: Danmarks Statistik 11B: Analyse af g prgnse fr udvikling fr pendling i periden g Regin Nrdjylland Hele landet Regin Nrdjylland Hele landet Beskæftigelse efter bpæl (antal) -3,6 % -0,7 % -1,0 % 0,3 % Ind pendling (antal) 20,6 % 9,8 % 26,1 % 15,1 % Ud pendling (antal) 21,1 % 9,8 % 26,6 % 15,1 % Beskæftigelse efter arbejdssted (antal) -3,9 % -0,7 % -1,6 % 0,3 % Kilde: Vækstfrum Nrdjylland g egne beregninger

35 Tabel 12A: Arbejdskraftbalancen fr Regin Nrdjylland Beflkning (antal) Arbejdsstyrken (antal) Beskæftigelse (antal) Arbejdsløshed (antal) Kilde: Danmarks Statistik 2.2 Uddannelse Tabel 12B: Beflkningen i Regin Nrdjylland frdelt på sciøknmisk status 2009 g Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Tpledere Lønmdtagere højeste niveau Lønmdtagere mellemniveau Lønmdtagere grundniveau Andre lønmdtagere Lønmdtagere u.n.a Arbejdsløse Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Pensinister Andre uden fr arbejdsstyrken

36 Tabel 13: Beflkningen i Brønderslev frdelt på sciøknmisk status Selvstændige Medarbejdende ægtefælle 54 Tpledere 511 Lønmdtagere højeste niveau Lønmdtagere mellemniveau Lønmdtagere grundniveau Andre lønmdtagere Lønmdtagere u.n.a Arbejdsløse 737 Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Pensinister Andre uden fr arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik Tabel 14: Beflkningen i Frederikshavn Kmmune efter sciøknmisk status (2010) 2010 Selvstændige 2217 Medarbejdende ægtefælle 60 Tpledere 846 Lønmdtagere højeste niveau Lønmdtagere mellemniveau Lønmdtagere grundniveau Andre lønmdtagere Lønmdtagere u.n.a Arbejdsløse 1.395

37 Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Pensinister Andre uden fr arbejdsstyrken Kilde: Danmarks statistik Tabel 15: Beflkningen i Hjørring Kmmune efter sciøknmisk status (2010) 2010 Selvstændige 2810 Medarbejdende ægtefælle 109 Tpledere 834 Lønmdtagere højeste niveau Lønmdtagere mellemniveau Lønmdtagere grundniveau Andre lønmdtagere Lønmdtagere u.n.a Arbejdsløse Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Pensinister Andre uden fr arbejdsstyrken Kilde: Danmarks statistik Tabel 16: Beflkningen i Jammerbugt Kmmune efter sciøknmisk status (2010) 2010 Selvstændige Medarbejdende ægtefælle 73 Tpledere 521

38 Lønmdtagere højeste niveau Lønmdtagere mellemniveau Lønmdtagere grundniveau Andre lønmdtagere Lønmdtagere u.n.a Arbejdsløse 631 Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Pensinister Andre uden fr arbejdsstyrken Kilde: Danmarks statistik Tabel 17: Beflkningen i Læsø Kmmune efter sciøknmisk status (2010) 2010 Selvstændige 198 Medarbejdende ægtefælle 6 Tpledere 19 Lønmdtagere højeste niveau 60 Lønmdtagere mellemniveau 84 Lønmdtagere grundniveau 271 Andre lønmdtagere 80 Lønmdtagere u.n.a. 121 Arbejdsløse 71 Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken 39 Tilbagetrækning fra abejdsstyrken 116 Pensinister 550 Andre uden fr arbejdsstyrken 354 Kilde: Danmarks statistik

39 Tabel 18: Beflkningen i Mariagerfjrd Kmmune efter sciøknmisk status (2010) 2010 Selvstændige Medarbejdende ægtefælle 70 Tpledere 605 Lønmdtagere højeste niveau Lønmdtagere mellemniveau Lønmdtagere grundniveau Andre lønmdtagere Lønmdtagere u.n.a Arbejdsløse 916 Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Pensinister Andre uden fr arbejdsstyrken Kilde: Danmarks statistik Tabel 19: Beflkningen i Mrsø Kmmune efter sciøknmisk status (2010) 2010 Selvstændige 1119 Medarbejdende ægtefælle 45 Tpledere 275 Lønmdtagere højeste niveau 815 Lønmdtagere mellemniveau 1095 Lønmdtagere grundniveau 4175 Andre lønmdtagere 841 Lønmdtagere u.n.a Arbejdsløse 494

40 Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken 635 Tilbagetrækning fra abejdsstyrken 644 Pensinister 5199 Andre uden fr arbejdsstyrken 4966 Kilde: Danmarks statistik Tabel 20: Beflkningen i Rebild Kmmune efter sciøknmisk status (2010) Selvstændige 1365 Medarbejdende ægtefælle 57 Tpledere 487 Lønmdtagere højeste niveau 1921 Lønmdtagere mellemniveau 2345 Lønmdtagere grundniveau 5509 Andre lønmdtagere 1155 Lønmdtagere u.n.a Arbejdsløse 618 Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken 627 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken 747 Pensinister 4689 Andre uden fr arbejdsstyrken 7761 Kilde: Danmarks Statistik Tabel 21: Beflkningen i Thisted Kmmune efter sciøknmisk status (2010) Selvstændige 2497 Medarbejdende ægtefælle 91 Tpledere 631 Lønmdtagere højeste niveau 1837 Lønmdtagere mellemniveau 2757

41 Lønmdtagere grundniveau 9472 Andre lønmdtagere 2029 Lønmdtagere u.n.a Arbejdsløse 704 Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken 1228 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken 1072 Pensinister 9566 Andre uden fr arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik

42 Tabel 22: Beflkningen i Vesthimmerlands Kmmune efter sciøknmisk status (2010) Selvstændige 1815 Medarbejdende ægtefælle 87 Tpledere 522 Lønmdtagere højeste niveau 1394 Lønmdtagere mellemniveau 2583 Lønmdtagere grundniveau 7720 Andre lønmdtagere 1666 Lønmdtagere u.n.a Arbejdsløse 678 Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken 1025 Tilbagetrækning fra abejdsstyrken 961 Pensinister 7887 Andre uden fr arbejdsstyrken 9459 sciøknmisk status (2010) Kilde: Danmarks Statistik Tabel 23: Beflkningen i Aalbrg Kmmune efter Selvstændige 5463 Medarbejdende ægtefælle 134 Tpledere 2927 Lønmdtagere højeste niveau Lønmdtagere mellemniveau Lønmdtagere grundniveau Andre lønmdtagere 8485 Lønmdtagere u.n.a Arbejdsløse 3992 Midlertidigt uden fr arbejdsstyrken 5572 Tilbagetrækning fra abejdsstyrken 5114

43 Pensinister Andre uden fr arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik Tabel 24: Højeste fuldførte uddannelse årige i Regin Nrdjylland (2010) Faktuelt årige I alt GRUNDSKOLE ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER ERHVERVSUDDANNELSER KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BACHELOR LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FORSKERUDDANNELSER UOPLYST Kilde: Danmarks Statistik

44 Tabel 25: Frdelingen på kmmuner højeste fuldførte uddannelse Erhvervsuddannelse Faktuelt Prcent Regin Nrdjylland Brønderslev ,58 Frederikshavn ,93 Hjørring ,8 Jammerbugt ,16 Læsø 471 0,33 Mariagerfjrd ,66 Mrsø ,86 Rebild ,94 Thisted ,2 Vesthimmerlands ,63 Aalbrg ,91 Kilde: Danmarks Statistik

45 Tabel 26: Frdelingen på kmmuner højeste fuldførte uddannelse Grundskle Faktuelt Prcent Regin Nrdjylland Brønderslev ,1 Frederikshavn ,42 Hjørring ,12 Jammerbugt ,34 Læsø 574 0,41 Mariagerfjrd ,74 Mrsø ,41 Rebild ,67 Thisted ,57 Vesthimmerlands ,29 Aalbrg ,91 Kilde: Danmarks Statistik

46 Tabel 27: Frdelingen på kmmuner højeste fuldførte uddannelse KVU Faktuelt Prcent Regin Nrdjylland Brønderslev ,49 Frederikshavn ,69 Hjørring ,04 Jammerbugt ,32 Læsø 39 0,21 Mariagerfjrd ,74 Mrsø 599 3,15 Rebild ,79 Thisted ,12 Vesthimmerlands ,72 Aalbrg ,72 Kilde: Danmarks Statistik

47 Tabel 28: Frdelingen på kmmuner højeste fuldførte uddannelse MVU Faktuelt Prcent Regin Nrdjylland Brønderslev ,17 Frederikshavn ,45 Hjørring ,16 Jammerbugt ,98 Læsø 136 0,29 Mariagerfjrd ,9 Mrsø ,93 Rebild ,24 Thisted ,59 Vesthimmerlands ,63 Aalbrg ,67 Kilde: Danmarks Statistik

48 Tabel 29: Frdelingen på kmmuner højeste fuldførte uddannelse LVU Faktuelt Prcent Regin Nrdjylland Brønderslev 744 4,4 Frederikshavn 994 5,87 Hjørring ,37 Jammerbugt 674 3,98 Læsø 38 0,22 Mariagerfjrd 884 5,22 Mrsø 305 1,8 Rebild ,48 Thisted 771 4,55 Vesthimmerlands 543 3,21 Aalbrg ,98 Kilde: Danmarks Statistik

49 Tabel 30: Frdelingen af de frskellige højeste fuldførte uddannelse (16-69 årige) inden fr erhvervsuddannelser i Regin Nrdjylland Pædaggisk Handel g kntr Bygge g anlæg Jern g metal Grafisk Teknik g industri i øvrigt Service Levnedsmiddel g hushldning Jrdbrug g fiskeri Transprt mv Sundhed Sikkerhed 0 Kilde: Danmarks Statistik

50 Figur 31: Frdelingen af de frskellige højeste fuldførte uddannelse (16-69 årige) inden fr KVU i Regin Nrdjylland

51 Figur 32: Frdelingen af de frskellige højeste fuldførte uddannelse (16-69 årige) inden fr MVU i Regin Nrdjylland

52 Figur 33: Frdelingen af de frskellige højeste fuldførte uddannelse (16-69 årige) inden fr LVU i Regin Nrdjylland Faktuelt 6502 Kandidat u.n.a Pædaggisk Humanistisk g telgisk Kunstnerisk Naturvidenskabelig Samfundsvidenskabelig Teknisk Levnedsmiddel g ernæring Jrdbrugsvidenskabelig Sundhed Frsvar 324 Kilde: Danmarks Statistik

53 Tabel 34: Videregående uddannelsesinstitutiner i Regin Nrdjylland Videregående uddannelsesinstitutiner Aalbrg Universitet Erhvervsakademier EA Dania, Hbr Maritime uddannelsesinstitutiner MARTEC, Frederikshavn Skagen Skipperskle, Skagen Kunstneriske g kulturelle uddannelsesinstitutiner Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Aalbrg Tekstilhåndværkersklen, Aalbrg Institutiner inden fr pliti, frsvar m.v. Hærens Lgistikskle, Aalbrg Kaserne, Nørresundby Hærens Materielkmmand (FPT), Hjørring Søværnets Sergent- g Reservefficersskle, Frederikshavn Centre fr ffentlig kmpetenceudvikling COK Nrdjylland, Aalbrg Prfessinshøjskler UCN, Aalbrg Efter- g videreuddannelse Aalbrg Ergterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Jrdemderuddannelsen i Aalbrg Læreruddannelsen i Aalbrg Læreruddannelsen i Hjørring Natur- g kulturfrmidlingsuddannelsen i Hjørring Pædagguddannelsen i Aalbrg Pædagguddannelsen i Hjørring Radigrafuddannelsen i Aalbrg Sygeplejerskeuddannelsen i Aalbrg Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring Teknlgi & Business, Aalbrg Teknlgi & Business, Thisted, Thisted Teknlgi & Business - UCN - Nørresundby Teknlgi & Business, Aalbrg SV Pædagguddannelsen i Ranum - VIA UC, Ranum Pædagguddannelsen i Thisted -VIA UC, Thisted Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted - VIA UC, Thisted Kilde: Undervisningsministeriet

54 Tabel 35: Erhvervsskler i Regin Nrdjylland Erhvervsskler AMU Nrdjylland, Aalbrg Erhvervssklerne Aars, Aars EUC Nrd, Hjørring EUC Nrd, Frederikshavn EUC Nrdvest, Thisted EUC Nrdvest, Nykøbing M EUC Nrdvest, Fjerritslev EUC Nrdvest, Vdstrup Frederikshavn Handelsskle, Frederikshavn Scial- g Sundhedssklen Skive-Thisted-Vibrg SOSU Nrd, Vdskv SOSU Nrd, Hjørring SOSU Nrd, Aalbrg SOSU Nrd, Svendstrup Tech Cllege Aalbrg Tech Cllege Hbr Tech Cllege Mariagerfjrd Aalbrg Tekniske Gymnasium Style & Wellness Cllege Aalbrg Agri Cllege Aalbrg Dental Cllege Aalbrg Metal Cllege Aalbrg Aut Cllege Aalbrg Fd Cllege Aalbrg Media Cllege Aalbrg Cnstructin Cllege Aalbrg Aalbrg Handelsskle, Aalbrg Kilde: Undervisningsministeriet

55 Tabel 36: Tilgang af studerende til videregående uddannelser i Regin Nrdjylland Institutiner: Nrdjylland Tilgang 2009 Krte videregående uddannelser 911 Mellemlange videregående uddannelser Prfessinsbachelrer Universitetsbachelrer Ttal Udelte kandidatuddannelser -- Lange videregående uddannelser Delte kandidatuddannelser Ttal Ph. d. med mere 236 Ttal Kilde: Undervisningsministeriet Tabel 37A: Tilgang af studerende til uddannelser i Regin Nrdjylland i 2000 g 2009 Institutiner: Nrdjylland Faktuelle tal Grundsklen Frberedende uddannelser mv Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Krte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Ph.d. mv Ttal Kilde: Undervisningsministeriet

56 Tabel 37B: Afgang af studerende til uddannelser i Regin Nrdjylland i 2000 g 2009 Institutiner: Nrdjylland Faktuelle tal Ph.d. mv Krte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Frberedende uddannelser mv Mellemlange videregående uddannelser Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Grundsklen Kilde: Undervisningsministeriet

57 Tabel 38: Antal kursister sm har afsluttet et AMU kursus i Regin Nrdjylland 2009 g 2010 Nrdjylland Faktuelle tal Kilde: Undervisningsministeriet Frederikshavn Frederikshavn Handelsskle Grøns Køretekniske Anlæg Hjørring EUC Nrd Mariagerfjrd Tradium hhx g hg Thisted EUC Nrdvest Nrdvestjysk Handelsgymnasium Nrdvestjysk Uddannelsescenter Vesthimmerland Erhvervssklerne Aars Aalbrg AMU Nrdjylland Nrdjyllands Landbrugsskle Nrdjyllands Landbrugsskle SOSU Nrd SOSU Nrd, Vdskv Tech Cllege Aalbrg Aalbrg Handelsskle Ttal hele landet (AMU) Antal kursister Antal kursister sm har afsluttet et AMU kursus. Deltager samme persn på flere kurser, tælles vedkmmende med flere gange. Eventuelt sammenhængende frløb med flere registreringer (splitkurser) tælles gså med flere gange.

58 2.3 Innvatin g teknlgi Tabel 39: Oversigt ver frskningsinstitutiner University Cllege Nrdjylland Aalbrg Universitet NOVI A/S Kilde: Ministeriet fr Videnskab Tabel 40: Andel innvative virksmheder efter innvatinstype (2008) Prdukt- g/eller prcesinnvativ Organisatins- g/eller markedsføringsinnvative Regin Nrdjylland Kilde: Danmarks Statistik

59 Tabel 41: Antal beskæftiget med frskning g udvikling i erhvervslivet, frdelt på stillingskategrier(2008) Videnskabeligt Teknikere Andre persnalekate- I alt persnale grier Regin Nrdjylland Kilde: Frskningsstatistikken fr erhvervslivet, Danmarks Statistik Tabel 42: Private innvatinsudgifter i % af BNP g udgiftstype Har virksmheden udført FUarbejde Virksmheder i alt Løn til FU Øvrige driftsudgifter til FU Anlægsudgifter ifm. FU Udgifter til maskiner, apparater mv. til FU Udgifter til egen FU i alt nej ja antal virksmheder kr Kilde: Frskningsstatistikken fr erhvervslivet, Danmarks Statistik Tabel 43: Nye varer g tjenesteydelsers andel af samlet msætning Prcent Regin Nrdjylland 11 Nte: Ny vare dækker både nye fr virksmheden sm nye fr markedet Kilde: Danmarks Statistik, specialkørsel på Statistik m frskning, udvikling g innvatin.

60 Tabel 44: Patent- g varemærkeansøgninger pr. mi. indbygger, type g enhed Natinale patentansøgninger Eurpæiske patentansøgninger EU-varemærkeansøgninger Nte: Patent- g varemærkeansøgninger henføres til den virksmhed, sm har sendt ansøgningen Kilde: Patent g Varemærkedirektratet Tabel 45: Bevilgede beløb i Det Frie Frskningsråd, frdelt på hvedansøgers institutinstilknytning, 2009 Bevilget beløb (mi. kr.) % Danmarks Tekniske Universitet Københavns Universitet Aalbrg Universitet 27 2 Aarhus Universitet Kilde: Videnskabsministeriet Tabel 46: Antal tilsagn til Erhvervs Ph.d. prjekter, fagmråde g institutinstilknytning, 2009 Sund/ Nat Jrd/ Vet Merk Samf Hum Tek Ark Aalbrg Universitet I alt Kilde: Videnskabsministeriet

61 Tabel 47: Antal deltagende virksmheder til Erhvervs Ph.d. prjekter, frdelt på fagmråde 2009 Sund/ Nat Jrd/ Vet Merk Samf Hum Tek Ark I alt Regin Nrdjylland I alt Kilde: Videnskabsministeriet 2.4 Iværksættermfang Tabel 48: Raten fr etablering Etableringsrate % Regin Nrdjylland 9,9 Nte: Etableringsraten defineres sm antal nye virksmheder inden fr markedsmæssige erhverv i prcent af eksisterende virksmheder Kilde: Danmarks Statistik. Tabel 49: Raten fr verlevelse Overlevelsesrate efter start år g tid Regin Nrdjylland År ,5 65,1 58,5 53,4 48,3 45,7 År ,1 59,6 54,5 49,4 År , ,5 57,7 År , ,5 År ,1 69,6 År ,5 Kilde: Danmarks Statistik.

62 Tabel 50: Prcentandel af vækstiværksættere (2007) Andel vækstiværksættere efter mråde g tid % Regin Nrdjylland 13,4 Nte: Nye vækstvirksmheder defineres sm nye virksmheder inden fr markedsmæssige erhverv, der har fem eller flere ansatte t år efter etableringen g en gennemsnitlig årlig vækst på mere end 20 % de efterfølgende tre år. Andelen af nye vækstvirksmheder beregnes ved at sætte antal nye vækstvirksmheder i frhld til alle nye virksmheder med mindst fem ansatte inden fr markedsmæssige erhverv. Kilde: Danmarks Statistik. Tabel 51: Antal iværksættere efter uddannelsestype (2007) Erhvervsfaglig uddannelse KVU MVU (inkl. BA) LVU (inkl. Ph.d.) Anden uddannelse Regin Nrdjylland 49,4 7,5 11,3 6,2 25,6 Nte: Anden uddannelse mfatter gymnasial uddannelse g grundskle. Kilde: Danmarks Statistik Tabel 52: Andel iværksætteri med brancheerfaring (2007) % Regin Nrdjylland Kilde: Danmarks Statistik 38,2 Nte: Andel iværksættere med brancheerfaring Tabel 53: Andel iværksættere efter uddannelsestype (2007) Erhvervsfaglig uddannelse KVU MVU (inkl. BA) LVU (inkl. Ph.D.) Anden uddannelse Regin Nrdjylland 49,4 7,5 11,3 6,2 25,6 Nte: Anden uddannelse mfatter gymnasial uddannelse g grundskle. Kilde: Danmarks Statistik

63 2.5 Erhvervsstruktur g knkurrencekraft Tabel 54: Generel firmastatistik på branche (2008) Regin Nrdjylland Antal firmaer Antal fuldtidsansatte Omsætning (Mi kr.) Eksprt (Mi. kr.) Erhverv i alt Landbrug, skvbrug g fiskeri /20, /2, /7, /0,58 2 Industri, råstfindvinding g frsyningsvirksmhed /8, /18, /27, /41,87 3 Bygge g anlæg /11, /9, /9, /0,4 4 Handel g transprt mv /23, /18, /45, /53,6 5 Infrmatin g kmmunikatin 680 /2, /1, /2, /2,05 6 Finansiering g frsikring 864 /2, /2, Ejendmshandel g udlejning /8, /1, /2,32 43 /0,06 8 Erhvervsservice /9, /4, /4,3 936 /1,38 9 Offentlig administratin, undervisning g sundhed / /37, /0, Kultur, fritid g anden service /6, /2, /0,73 31 /0,05 11 Uplyst aktivitet Kilde: Danmarks Statistik Tabel 55: Brutttilvækst (faste priser) ( *mi.kr.) Regin Nrdjylland Hele landet Nte: Tallene frem til 2009 er de faktiske tal er det freløbige tal g efter 2010 er tallene mdelberegnet Kilde: Danmarks Statistik

64 Tabel 56: Udviklingen i brutttilvæksten (faste priser) g Regin Nrdjylland 8,9 % 17,7 % Hele landet 9,7 % 19,0 % Nte: Tallene frem til 2009 er de faktiske tal er det freløbige tal g efter 2010 er tallene mdelberegnet Kilde: Danmarks Statistik Tabel 57: Udviklingen i dispnibel indkmst/indbygger i løbende priser g Regin Nrdjylland Hele landet Nte: Tallene frem til 2009 er de faktiske tal er det freløbige tal g efter 2010 er tallene mdelberegnet Kilde: Danmarks Statistik Tabel 58: Udviklingen i dispnibel indkmst/indbygger i løbende priser g Regin Nrdjylland 34,3 % 42,4 % Hele landet 26,3 % 41,2 % Nte: Tallene frem til 2009 er de faktiske tal er det freløbige tal g efter 2010 er tallene mdelberegnet Kilde: Danmarks Statistik

65 Tabel 59: Erhvervsklynger Det sidste mråder der skal behandles er erhvervsklynger. Sm det eneste mråde i frbindelse med As Is-analysen er det ikke muligt at få faktuel statistik m erhvervsklynger. Dette kan skyldes mange faktrer, men det åbner fr et reelt prblem, nemlig m erhvervsklynger i den reginale planlægning reelt er erhvervsklynger eller blt netværk. Fr ikke at udelukke mrådet fra at blive behandlet, har jeg valgt at medtage en mere subjektiv vurdering af klyngeprblematikken, vel vidende at det kan skabe debat, men en sådan debat kunne j få den knsekvens at man fandt sammen m at iværksætte reelle erhvervsklyngemålinger. Måling af de nrdjyske erhvervsklynger eller netværk vil ske på baggrund af t sæt kriterier. Fr det første: Menneskelige ressurcer Kapitaladgang Fysisk infrastruktur Adgang til infrmatiner - vidensdeling Videnskabelig g teknlgisk infrastruktur Administrativ infrastruktur Fr det andet: Hvr tæt er klyngen, hvad er der fr relatiner g hvad er den øknmiske betydning (markedsandel)? Hvad er klyngens bredde, hvrdan ser den vertikale sammensætning ud? Hvad er klyngens dybde, hvrdan er den hrisntale sammensætning? Hvad er klyngens aktivitetsgrundlag, mfang g indhld af value adding? Hvad er klyngens gegrafiske rækkevidde, hvr langt væk sælges der? Hvad er klyngens knkurrencemæssige styrke (ledende på verdensplan, et større internatinalt mråde eller natinalt)? Hvilket udviklingstrin er klyngen på (vksende, stagnerende eller faldende)? Hvad er klyngens teknlgiske niveau (generatr, adapter eller bruger)? Hvad er klyngens innvative kapacitet, hvilket vil sige evnen til at generere nøgleinnvatin, sm er en frudsætning fr knkurrencemæssig styrke? Hvrdan er klyngens ejerskabsstruktur, hvilket vil sige m den er natinalt ejet, udenlandsk ejet eller en kmbinatin?

66 Denne tilgang betyder, at hvis man ser på de nrdjyske netværk inden fr brancher med mere, så findes der ikke reelle erhvervsklynger inden fr de tre centrale kategrier i Regin Nrdjylland: Arbejdende Latente Ptentielle Den arbejdende klynge er karakteriseret ved at den kritiske masse af viden skaber den sammenhængskraft, der gør at klyngens øknmi er bæredygtig g skaber ekstern knkurrencekraft. Den latente klynge har den kritiske masse, men mangler interaktin g infrmatinsflw. Dette skyldes flere frhld sm eksempelvis manglende viden m andre aktører, manglende evner til at se mulighederne g manglende tiltr til samarbejde. Den ptentielle klynge har ngle af elementerne på plads, men mangler især bredde (hrisntalt relaterede aktører) g dybde (vertikalt relaterede aktører) fr at få den kritiske masse. De t klyngetyper, der er repræsenteret i Nrdjylland er: Plitiske Ønsketænkning Den plitiske klynge er iværksat af plitiske grunde g er karakteriseret ved at den både mangler kritisk masser g ptentiale fr rganisk vækst. Denne klyngetype iværksættes fte i mråder med manglende aktiviteter g muligheder. Ønsketænkningsklynger eller drømmeklynger mangler både kritisk masse g knkurrenceevnen til at understøtte rganisk vækst. Mange af disse klynger finder man inden fr mråder sm elektrnik g biteknlgi, hvr de fte er skjult sm ptentielle klynger.

67 DEL 3 As Is Baggrund g mdel 1. Baggrund Denne rapprt De Nrdjyske Byggesten fr udvikling g vækst har til frmål at frmidle et knsensusbillede af det fundament, sm det fremtidige Nrdjylland skal udvikles på. Med et knsensusbillede henvises fr det første til, at det billede, der gengives, er et billede, sm alle aktører inden fr reginal udvikling i Nrdjylland kan samles m. Derfr bygger denne rapprt på tal g fakta afstemt med Vækstfrums statistikafdeling. Fr det andet prøver et knsensusbillede at give et verskueligt billede af det fundament, sm det fremtidige Nrdjylland skal bygge på. Det sker ved hjælp af et udpluk af eksisterende data fra den mængde rapprter, der løbende udsendes fra rganisatiner g ffentlige myndigheder. Derved vil denne rapprt kunne blive et værdifuldt supplement fr et frtsat samarbejde mellem Vækstfrum g nrdjysk erhvervsliv m udviklingen af reginen til gavn fr dens indbyggere, da rapprten kan udgøre et fælles beslutningsgrundlag. Erhverv Nrddanmarks bestyrelse har i flere år efterlyst et sådant beslutningsgrundlag i frbindelse med eksempelvis høringssvar fr erhvervsplaner.l. Derfr har erhvervsrganisatinen iværksat arbejdet med at mdeludvikle det fælles grundlag. Dermed bliver man ud ver det løbende arbejde m Nrdjyllands erhvervsudvikling g vækst i stand til at perspektivere rapprten i frhld til samarbejdet mellem Erhverv Nrddanmark, det øvrige nrdjyske erhvervsliv g Vækstfrum m knceptudvikling g implementering af de frretningsmæssige bæredygtige ideer, der blev udarbejdet af TænkeTank 08 (Erhverv Nrddanmark, 2009). Frmålet med TænkeTank 08 var at sætte fkus på at skabe nye arbejdspladser ved at lade en række yngre persner fra erhvervslivet tænke tanker. De ydre mstændigheder i 2008 betød hurtigt, at der i stedet blev fkuseret på hvrdan man kunne fasthlde eksisterende arbejdspladser.

68 Tænketanken km med er række interessante nye veje, men det klare bagvedliggende budskab var at se på Nrdjylland ud fra et ttalptimeringsprincip, der skal kmbineres med en Paret-ptimalitet. Det vil sige at vi har en samfundstilstand, sm er karakteriseret ved, at der ikke eksisterer en anden tilstand, sm ikke er dårligere fr ngen, men bedre fr mindst én i samfundet. I en øknmi er prduktin g frbrug således Paret-ptimale, hvis der ikke findes en anden teknisk mulig sammensætning af prduktin g frbrug, der giver mindst én frbruger en højere nytte uden at stille andre ringere. Ud ver det bagvedliggende budskab var der tre centrale mråder, der blev sat i fkus: 1. De kreative vismænd 2. Value fr less mney 3. Nrdjysk kmpetencecentrifuge 1) De Kreative Vismænd er en frsamling af persner, hvraf de t til hver en tid skal være mennesker, sm ikke br i Nrdjylland. Vismændene har til pgave kntinuerligt at mnitrere, hvrvidt Nrdjylland sm regin fører en ansvarlig kreativplitik. 2) Uden at Nrdjylland på ngen måde skal fremstilles sm landsdelen, hvr flk, der ikke har råd til at b andre steder, br, skal vi anskueliggøre at pengene er mere værd i Nrdjylland eller på nudansk: Value fr less mney. 3) Skal Nrdjylland undgå, at de unge veluddannede mennesker mere eller mindre pr. refleks bare pakker deres kuffert g tager tget ud g væk fra reginen, må Nrdjylland g ikke mindst det nrdjyske erhvervsliv træde tæt sammen fr at udvikle g bygge det værn, der kan dæmme p fr en ptentiel msiggribende hjerneg kmpetenceflugt Nrdjysk kmpetencecentrifuge. Resultatet af udredningsarbejdet er sammenfattet i det nye prjekt Det Nye Nrddanmark, der har til frmål: at udvikle ngle nye rammer g prcesser, der kan udvikle værdigrundlaget fr den fremtidige vækst i Nrddanmark set sm en helhed. Et fremtidigt Nrdjylland må bygges på det eksisterende værdigrundlag fr mrådet, hvilket kræver en bjektiv vurdering af de kmpetencer g kapabiliteten, sm den fremtidige udvikling kan bygge videre på eller udvikle til ny vækst. Dette analytiske arbejde er aldrig fretaget fr Nrdjylland under ét med fælles beskrivelses- g målerammer. Dette er fundamentet fr at pbygge en bæredygtig regin, der kan vkse rganisk i takt med en øget aktiv del i glbaliseringen.

69 Man kan sige at det vi starter med er at fastlægge fundamentet fr de nye aktiviteter i Nrdjylland, der blandt andet ved hjælp af eksempelvis kreative vismænd kan få nye g knkurrencedygtige idéer frem idéer der har en større value end idéer andre steder. Dette vil skabe de knkurrencemæssige frdele fr Nrdjylland g dermed vækstptentiale. Det vi vil gøre i Nrdjylland er med andre rd en transfrmatin af den brugerdrevne innvatin til et reginalt udviklingsværktøj. Vi vil skabe det miljø i reginen, der kendetegner den brugerdrevne kultur. Nrdjylland vil kunne udvikle sig på en innvatinskultur, der bygger på: Nysgerrighed Risikvillighed; fejlkultur Støtte til idébærerne Frandringsparathed Frihed g tillid Netværk Plads til ildsjæle 2. Mdelpbygning En gennemgang af rapprter fra de reginale vækstfra viser, at de alle har væsentligt frskellige fkuseringer på den reginale vækst selv m der er kilder g især kildesteder der går igen 1. Frmålet med dette kapitel bliver derfr at finde et fælles grundlag sm en As Is-analyse/situatinsanalyse kan bygges på. Et fællestræk ved de enkelte rapprter fra de reginale vækstfra er, at man ikke bygger på den generelle prces fr strategiudvikling, hvr man nrmalt starter med en beskrivelse af den nuværende situatin. I stedet vælger man en fkusering på hidtidige resultater, hvilket vel gså er lgisk i et plitisk system. Det centrale spørgsmål i denne rapprt bliver: Hvad skal beskrives? Her kan man drage en parallel til en generel SWOT-analyse fr en regin vi vælger blt at undlade at strukturere i t grupper, men blander de t til én. Vi vælger at fkusere på yderligere t centrale spørgsmål: Hvrfr skal det beskrives? Hvrdan skal det beskrives? 1 Se 2.2 Data til as-is mdellen

70 Den reginale beskrivelsesramme vil således bestå af et billede med alle centrale drivere fr reginal vækst, hvilket er illustreret i figur 2.1. Figur 2.1 Beskrivelsesmdel fr Reginal Vækst Kilde: Egen tilvirkning 2.1 Mdel Fr at kunne vælge variable/drivere til mdellen i figur 2.1 er det nødvendigt at få specificeret, hvad der skal træffes beslutning m, så grundlag matcher frmål. Blandt aktørerne inden fr reginal udvikling i Nrdjylland 2 i dag er det centrale spørgsmål fr ngle at kunne tilbyde arbejde til alle de kvalificerede individer, der allerede br, lever g studerer i reginen. Fr andre aktører er den stre udfrdring at skabe øknmisk vækst gennem øget prduktivitet, hvilket vil sige at udnytte ressurcerne på den mest øknmiske måde. Det kan igen fr andre aktører dreje sig m at fasthlde eller udvikle velfærd, sm gså indebærer bæredygtighed, miljø g sundhed. Det fælles beslutningsgrundlag fr interessenter inden fr udviklingen af Nrdjylland må derfr sm målsætning have, at det kan anvendes til at fastlægge en strategi, der kan måles på: 2 Se eksempelvis Vækstfrums bestyrelsessammensætning

71 arbejde til alle de kvalificerede individer øknmisk vækst gennem øget prduktivitet fasthlde eller udvikle velfærd Ud fra venstående kan man udlede følgende: arbejde til alle er relateret til erhvervsstruktur kvalificerede individer er relateret til uddannelsesniveau hs arbejdskraften øknmisk vækst g prduktivitet er relateret til ptimal udnyttelse af ressurcer velfærd er relateret til øknmisk vækst g knkurrenceevne Figur 2.2. Generisk mdel fr As Is-analyse fr Nrdjylland Kilde: Egen tilvirkning Da uddannelsesniveau hs arbejdskraften er en del af ressurcegrundlaget, har vi nu tre grundlæggende elementer fr reginal vækst g udvikling, nemlig erhvervsstruktur, ressurcer g knkurrenceevne, jf. figur 2.2. De centrale byggesten g praksis Det næste led i mdeludviklingen er nu at se hvrdan de tre centrale byggesten fr reginal udvikling harmnerer med hidtidig praksis inden fr mrådet.

72 Hidtidig praksis kan pdeles i følgende tre grupper: a. Fr det første er der den praksis, sm de fem danske vækstfra anvender b. Fr det andet er der den tilgang, sm anvendes af ministerier g ebs 3 c. Endelig er der fr det tredje den metde, der går igen i arbejde, der udføres af OECD. Ad a. Hvis man starter med at se på de mdeller, sm danner grundlag fr det hidtidige arbejde, er der en klar fællesnævner. Alle reginer har bygget på den beskrivelsesramme, sm gså Vækstfrum Nrdjylland har anvendt, g sm er gengivet i Udgangspunkt fr vækst i Regin Nrdjylland De første skridt til faktabaseret grundlag 4. Her tager man udgangspunkt i de tre begreber Øknmisk udvikling, Reginal knkurrenceevne g Klyngestruktur 5. Disse tre fkuseringer er dg identiske med ressurcegrundlag, knkurrenceevne g erhvervsstruktur, da erhvervsklynger er en del af erhvervsstrukturen g da ressurcegrundlag er frudsætning fr øknmisk udvikling. 6 Ad b. Hvis man ser på den Reginalplitiske vækstredegørelse genfinder man de samme elementer. Man tager udgangspunkt i den reginaløknmiske udvikling g ser på prduktivitet g beskæftigelse, g når man efterfølgende behandler indsatsmråder, er det uddannelse g erhvervsstruktur, der fkuseres på. Ad c. Ser man på OECD s tilgang til reginal udvikling g vækst, er der t centrale rapprter fra det seneste årti, nemlig The New Ecnmy Beynd the Hype fra OECD 8 g The OECD Innvatin Strategy Getting a Head Start n Tmrrw 9. I den første rapprt fra 2001 sætter man fkus på menneskelige ressurcer, iværksætterinnvatin g infrmatins- g kmmunikatinsteknlgi sm centrale vækstkilder, idet man blandt andet henviser til de lande med høj vækst i den sidste halvdel af 1990 erne, der var karakteriseret ved høje præstatiner på de fire mråder. Analysen er gså interessant på et andet punkt, da man viser at en række traditinelle vækstkilder sm stabil makrøknmi, mfanget af fysisk kapital g arbejdsudbuddet synes at aftage i betydning. I rapprten fra 2010 sætter man fkus på innvatin. Her er det interessant, at man blandt andet knkluderer, at indsatsmråder fr innvatin skal tage udgangspunkt 3 Erhvervs- g Byggestyrelsen 4 Rapprt udarbejdet af Cpenhagen Ecnmics Aps g Inside-Cnsulting (2005) 5 Kilde 3, side 9, figur 1 6 Kilde 3, side 10 figur 2. 7 Øknmi g erhvervsministeriet, Juni 2010: 18 (www.em.dk) 8 The OECD Grwth Study (2001) 9 OECD 2010

73 i innvatin sm den er i dag g at innvatin i eksisterende virksmheder skal udvikles. Endelig kædes innvatin naturligt sammen med uddannelse. Generelt kan man efter en gennemlæsning af de t rapprter umiddelbart sige, at de tre centrale mråder hs OECD er genspejlet i ressurcegrundlag, knkurrenceevne g erhvervsstruktur. Men begge rapprter giver samtidig inspiratin til nytænkning m målepunkter g KPI-udvikling, der skal sættes i fkus i det efterfølgende. Mål fr de tre grundlæggende analyser Den næste udfrdring er nu at finde mål fr de tre grundlæggende analyser. Her kan man med frdel benytte en blanketligning-tankegang. Frmålet med blanketligning-tankegangen er at man efterfølgende kan benytte den til udvikling af en prgnsemdel fr reginal vækst med udgangspunkt i regressinsanalysetankegang. Ressurcegrundlag Den første faktr, der skal behandles er ressurcegrundlag. Den hidtidige frskning 10 viser at den øknmiske udvikling er kendetegnet ved at man sm succesregin klarer sig gdt på de fire faktrer menneskelige ressurcer, iværksætteri, innvatin g ny teknlgi. Det er tillige påvist at p imd 70 % af frskellene i danske reginers prduktivitetsudvikling kan frklares ved netp disse fire faktrer. 11 Da prduktivitetsudvikling er spørgsmålet m at anvende ressurcerne på den mest ptimale måde, er det lgisk at sætte lighedstegn mellem ressurcegrundlag g øknmisk udvikling. På denne baggrund kan pstilles følgende ligning: ( ) ( ) ( ) ( Erhvervsgrundlag Det andet centrale element i byggestenene fr det nye Nrdjylland er erhvervsstrukturen, hvr erhvervsklyngefilsfien er et gdt redskab sm beskrivelsesramme. Det er dg vigtigt i den frbindelse at få fastlagt hvad en erhvervsklynge er, da der er en væsentlig frskel på eksempelvis et netværk g en erhvervsklynge. 10 OECD 2001 g Rapprt udarbejdet af Cpenhagen Ecnmics Aps g Inside-Cnsulting (2005)

74 En reginal klynge defineres sm: en gegrafisk kncentreret gruppe af virksmheder, videninstitutiner g rganisatiner hvr aktørerne er frbundne gennem øknmiske såvel sm sciale relatiner g deler de samme rammebetingelser. I den akademiske litteratur er klynger langt fra et nyt begreb. Alfred Marshall fremførte således allerede i 1890 en teri m, at virksmheder klumper sig sammen i industrial districts 12. Den mest udbredte g anerkendte definitin på klyngen er fremsat af Michael Prter Prter argumenterer fr, at klyngeudvikling kan skabe ptimale knkurrencesituatiner fr virksmhederne i en klynge g dermed styrke den natinale knkurrenceevne. Prters klyngedefinitin har fire væsentlige delelementer sm er illustreret i figur 2.3. Figur 2.3 Erhvervsklyngens fire karakteristika Kilde: Egen tilvirkning 12 Marshall, A. 1890: Principles f Ecnmics, Lndn: Macmillan and C., Ltd. 13 Prter, M. 1990: The Cmpetitive Advantage f Natins, New Yrk: Basic Bks

75 Klynger har altså et element af gegrafisk nærhed, der gør det muligt fr dem at trække på kvalificeret arbejdskraft, leverandører, specialiseret infrmatin sv., g en klynge udgøres af frskelligartede aktører på tværs af værdikæden. Aktørerne pererer inden fr samme felt, g disse aktører samarbejder, men er samtidig i knkurrence med hinanden, hvilket er en central frudsætning fr, at virksmhederne innverer. Den brede anerkendelse af klyngernes centrale rlle fr natinens g virksmhedernes knkurrenceevne giver grbund fr en aktiv indsats fr at fremme klyngernes udvikling gennem klyngeinitiativer. Her er det afgørende at man er i stand til at strukturere g vurdere de frskellige klyngetyper. På baggrund af venstående er det klart, at erhvervsstrukturen i en regin er en funktin af klyngefrudsætningerne fr arbejdende, latente g ptentielle klynger. På denne baggrund kan følgende ligning pstilles vedrørende klyngespecialisering: ( ) ( ) ( ) Hvis man skal se på de tre klyngetyper specifikt er det vigtigt at have ngle parametre at vurdere på. Ud ver det gegrafiske scpe kan følgende 10 mråder fremhæves: 1. Hvr tæt er klyngen, hvad er der fr relatiner g hvad er den øknmiske betydning (markedsandel)? 2. Hvad er klyngens bredde, hvrdan ser den vertikale sammensætning ud? 3. Hvad er klyngens dybde, hvrdan er den hrisntale sammensætning? 4. Hvad er klyngens aktivitetsgrundlag, mfang g indhld af value adding? 5. Hvad er klyngens gegrafiske rækkevidde, hvr langt væk sælges der? 6. Hvad er klyngens knkurrencemæssige styrke (ledende på verdensplan, et større internatinalt mråde eller natinalt)? 7. Hvilket udviklingstrin er klyngen på (vksende, stagnerende eller faldende)? 8. Hvad er klyngens teknlgiske niveau (generatr, adapter eller bruger)? 9. Hvad er klyngens innvative kapacitet, hvilket vil sige evnen til at generere nøgleinnvatin sm er en frudsætning fr knkurrencemæssig styrke? 10. Hvrdan er klyngens ejerskabsstruktur, hvilket vil sige m den er natinalt ejet, udenlandsk ejet eller en kmbinatin? Ud fra venstående er det tydeligt at en regins erhvervsstruktur g ikke mindst de enkelte erhvervs udvikling er af central betydning.

76 I denne sammenhæng ser Michael Prter 14 i Reginal Cmpetitiveness in a Glbal Ecnmy på følgende frhld vedrørende nødvendigt grundlag fr erhvervsklyngers vækst g frretningsudvikling: Menneskelige ressurcer Kapitaladgang Fysisk infrastruktur Adgang til infrmatiner - vidensdeling Videnskabelig g teknlgisk infrastruktur Administrativ infrastruktur Sammenhænge mellem frudsætning fr klyngeudvikling g klyngetyper er illustreret i figur 2.4. Figur 2.4 Sammenhæng mellem frudsætninger g klynger Kilde: Egen tilvirkning 14 Prfessr Michael E. Prter: Reginal Cmpetitiveness in a Glbal Ecnmy, Harvard Business Schl The Summit fr American Prsperity, The Brkings Institutin Washingtn, D.C June 11, 2008

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Notat 02-09-2009 LHP /-

Notat 02-09-2009 LHP /- Ntat 02-09-2009 LHP /- Vedrørende: Udkast til revideret handlingsplan fr Materialeplatfrmen 2009 Frdeling: Styregruppen g Brugergruppen fr Materialeplatfrmen, UNI C Skrevet af: Le Højshlt-Pulsen, Tmmy

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel Kmpetenceklynger - Opbygning g værditilførsel Martin Stenfeldt, 40 år Cand.merc (B2B-marketing) 15 års kmmerciel medtech erfaring Int. Prduktmarketing (Radimeter Medical A/S) Prjektsalg i USA (Radimeter

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark Kntakt Interreg Deutschland-Danmark Sekretariat i Kruså Flensbrgvej 26a DK-6340 Kruså Hannah Nagler han@rsyd.dk, Tlf. +45 76638235 Mbil +45 29201481 Anna Kindberg aki@rsyd.dk, Tlf. +45 76638234 Mbil +45

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag De Nordjyske Byggesten 2014 Datagrundlag Indhold DATAGRUNDLAG... 5 DEL A De menneskelige ressourcer... 5 Tabel 1) Folketal Region Nordjylland den 1. i kvartalet efter køn, herkomst og tid... 5 Tabel 2)

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Et alment bolig og administrationsselskab Forretningsbeskrivelse

Boligselskabet Sct. Jørgen Et alment bolig og administrationsselskab Forretningsbeskrivelse Bligselskabet Sct. Jørgen Et alment blig g administratinsselskab Frretningsbeskrivelse Bligselskabet Sct. Jørgen Vibrg. Bligselskabet Sct. Jørgen Vibrg en selvejende almen nn prfit bligrganisatin, hvis

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere