Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: Dato: 20. marts 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2015, den 5. maj kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 5. Forslag a. Ændringsforslag til husorden b. Ændring af vedtægternes bestemmelse om vedligeholdelse 9, stk Valg af bestyrelse. 7. Eventuelt Der var 30 ud 58 andelshavere repræsenteret, heraf var 6 repræsenteret ved fuldmagt. Tilstede var desuden administrator Anne-Mette Westrup Milner fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S og revisor Jørgen Andersen fra Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent og referent Formanden bød velkommen og foreslog ejendomsadministrator Anne-Mette Westrup Milner som dirigent og referent. Anne-Mette Westrup Milner blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved indkaldelse udsendt 15. april 2015, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig på alle punkter med undtagelse af forslaget omkring vedtægtsændring. Dagsordenens punkt 2. Bestyrelsens beretning Formand Bjarne Laursen forlagde bestyrelsens beretning, som havde været medsendt indkaldelsen. Side 1 af 7

2 Andelshaverne er fælles om praktiske opgaver og beslutninger om drift og vedligehold af ejendommen. Ansvarlige for ledelse af andelsboligforeningen er andelshavere, bestyrelse og administrator. Bestyrelsen har holdt møde hver måned og haft løbende diskussioner via s, sms og telefon. Bestyrelsen har forsøgt at være mere tilgængelig for andelshaverne. Vi har forsøgt at holde andelshaverne løbende underrettet. Vi har arbejdet efter en stram tidsplan for at kunne afholde denne generalforsamling den 5.maj 2015 Bestryelsen Efter forrige ordinære generalforsamling (12. marts 2014) konstituerede bestyrelsen sig med følgende 5 medlemmer og 2 suppleant: Bjarne Laursen som formand Helle Løvgreen (udtrådt aug.2014) Martin Olsen Marie Thun Kenny Heckmann(udtrådt sept.2014) Sussie Kofod,suppleant Harry Heckmann, suppleant(udtrådt okt.2014) Vi vil gerne takke de udtrådte for det gode arbejde de gjorde i deres tid i bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer er også travle familiemennesker med fuldtidsjob. Vi har brug for, at flere andelshavere engagerer sig i foreningens arbejde så vi fortsat kan være initiativrige. Som det fremgår af denne beretning er der både store og små opgaver at løse. Ethvert bidrag vil være velkomment. Vi vil gerne opfordre såvel gamle som nye beboere til at bidrage til foreningen det er netop det, der gør os til en god og veldrevet andelsforening. Hjemmesiden Vi vil opfordre folk til at bruge hjemmesiden: Elevatorer Vi har sparet på omkostningerne, vi har udskifter Otis med en anden elevatorservice E3 i Kloak og faldstamme Der er et generelt problem med rotter i grundejerforeningen, dette bliver der arbejdet med i grundejerforeningens regi. Affald tiltrækker rotter, så brug, som altid, affaldsspande og containere. Ejerforeningen har sat vores vicevært på, til fejning/oprydning omkring containerne. Vores krav til Bjarne Andersen Bjarne Andersen bor i Belgien og kravet er sat på hold, men bliver opretholdt. Vedtægter og husorden Vi har opdateret husordenen så den nu afspejler de ændringer der er foretaget de sidste par år. Side 2 af 7

3 Ang. Trapperne - der må ikke stå noget på trappeafsatserne, det gælder alt, incl. barnevogne, sko, planter m.m.det er også vores sikkerhed, da trappen er vores eneste flugtvej ved evt. brand. Hund i snor / Hund ikke tilladt Alle hunde skal holdes i snor på hele området. Andelsbeboerne, også dem med egen hund, opfordres til at håndhæve denne regel overfor besøgende hundeejere. Det samme gælder med opsamling af hundenes efterladenskaber. Hunde er ikke længere tilladt på de tre store græsarealer tættest på bygningerne. Dette gælder også andelshavernes hunde. Vær venlig at respektere reglen. Arbejdsdagen og loppemarked Arbejdsdagen i juni 2014 var en stor succes. Omkring 35 lejligheder deltog, og beboerne fik samtidig mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Vores loppemarked var i juni Det vil være dejligt, hvis vi kan planlægge et loppemarked hvert år. Det står andelshaverne frit for at planlægge det næste loppemarked. Grundejerforeningen (GF) Husforening Syds formand er medlem af bestyrelse af Grundejerforeningen i Vi er ikke medlem af bestyrelse af Grundejerforeningen i Se evt. referatet på EF hjemmesiden. Ejerforeningen (husforening nord og husforening syd) (EF) Ejerforeningen holder generalforsamling i april 2015 Bestyrelsen mener, at GF-budgettet er for højt. Bestyrelsen kom med et forslag om at spare på udgifterne i forbindelse med grundejerforeningens vicevært. Dette blev nedstemt. Se evt. referatet fra grundejerforeningens generalforsamling på vores hjemmeside. Ejerforeningens bestyrelse er meget glade for de nye Hunde ingen adgang-skilt på de tre græsarealer tættes på bygningen. Alle forslag om friarealerne m.m. er stillet i bero pga. lokalplans høringen. Se evt. referatet på EF hjemmesiden. Lokalplan høring blev der afholdt møde om i fællesskab med øvrige foreninger og Lokalrådet. Ved mødet var der stor enighed om ikke at ødelægge vores friarealer med tættere bebyggelse og dette fremgik af vores høringsvar. Pt.er der ikke noget nyt om lokalplanen og svarenes virkning. Foreningerne har sat alle forslag i bero og afventer sagens forløb. Vores egen forening har afsat beløb til advokat hjælp i tilfælde af nye planer kommer frem. Låneomlægning Vick Mangru og Bjarne Laursen har arbejdet med at finde forskellige refinansieringsmuligheder for vores lån. Den afdrag fri periode udløb som bekendt den 31. december Som bekendt blev Nordea Kredit vores nye långiver og alle vores gamle lån er blevet omlagt. Resultatet var til afstemning på ex. generalforsamling hvor det blev Side 3 af 7

4 vedtaget. Det glædelige var en nedsættelse af boligafgiften med 16 % og alle TIL SALG skilte forsvandt fra ejendommen. Onedrive Vi bruger onedrive som fælles drev. Hertil uploades alle vigtige oplysninger og dokumenter. Vi bruger tre mapper: GF, EF og AF Yderligere informationer Gulvvarme: Husk at aktivere stifterne regelmæssigt. Varme og vand: Opgørelserne kommer i marts. Eventuel tilbagebetaling eller efterkrav vil blive modregnet i april-huslejen. Se det nye forslag til udskift vand/varme måler i Bestyrelsens -adresse er: Nye andelshavere Bestyrelsen vil gerne byde nye andelshavere fra 2014 og 2015 velkomne. Vi vil samtidig gerne opfordre jer til at deltage i bestyrelsens arbejde for at lære foreningen bedre at kende og omvendt. Sam Sunitnamaphorn, Oldenborggade 4st Jonas Løchte Tayler, Oldenborggade 4, Eugenie Aurelie Hugo, Oldenborggade 2,st Xiuqin Zhuang, Oldenborggade 2, Mohammad Asam Ilyas, Oldenborggade 2, Gunnleyg & Thor Berg, Lyneborggade Jeanett Andersen & Jacob, Lyneborggade Nadia & Sharif Tourk, Lyneborggade Morten Kühlmann Hansen, Lyneborggade Brian M. Vilms, Lyneborggade 15.4th Hanne K. Petersen & Leif, Lyneborggade Beretningen blev herefter taget til efterretning. Dagsordenens punkt 3. forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. Revisor Jørgen Andersen gennemgik regnskabet Der var kun få kommentarer til regnskabet, herunder at det fremover skal udsendes til medlemmerne i underskrevet stand. Regnskabet med en andelskrone på 1.59 pr. fordelingstal blev herefter godkendt enstemmigt. Dagsordenens punkt 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgift Revisor Jørgen Andersen gennemgik budget Budgettet blev sat til afstemning, og blev godkendt. Side 4 af 7

5 Dagsordenens punkt 5. Forslag Der var to forslag til behandling under dette punkt. Begge forslag var fremsat af bestyrelsen. Forslag A: Ændringsforslag til Husorden Maskiner Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må benyttes i følgende tidsrum: Mandag til fredag kl til Lørdag, søndag og helligdage til Øvrig tekst vedr. maskiner uændret Ændringen bestod i, at tidsrummet skulle ændres fra 8-20 til Forslaget gav anledning til en kort debat og blev herefter sat til afstemning. 16 stemte imod forslaget og 14 stemte for forslaget. Forslaget blev herefter ikke vedtaget. Forslag B: Ændringsforslag til Vedtægter Forslaget krævede vedtagelse efter vedtægternes 24 og kunne derfor ikke endeligt vedtages på generalforsamlingen, idet der ikke var nok fremmødte. 9 Vedligeholdelse Nuværende bestemmelse: (9.1) En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen bortset fra fælles forsynings- og afløbsledninger samt eventuel elevator og bortset fra udskiftning af hoveddøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom fx udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Foreslåes ændret til: (9.1) En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen bortset fra fælles forsynings- og afløbsledninger samt eventuel elevator og bortset fra udskiftning af hoveddøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af ventiler og trådløse følere ifm gulvvarme samt rensning af centralvarmerør i gulve. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom fx udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Forslaget gav anledning til meget debat og bestyrelsen forklarede indledningsvist, at forslaget var stillet fordi bestyrelsen i det forgangne år havde fået så mange henvendelse vedr. Side 5 af 7

6 problemet. Generalforsamlingen kom frem til, at bestyrelsen i det kommende år skal arbejde videre med en fælles gennemgang af installationerne og bestyrelsen trak på den baggrund forslaget, hvorfor det ikke kom til afstemning. Dagsordenens punkt 6. Valg af bestyrelse Formand Bjarne Laursen ønskede at fortsætte i bestyrelsen som formand og blev genvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne Helle Løvgreen og Kenny Hechmann samt suppleant Harley Hechmann var fraflyttet. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Per Ørvad og Margit Jensen, mens Jonas Løchte Taylor valgtes som suppleant. Bestyrelsen består herefter af følgende: Navn Adresse Post På valg Bjarne Laursen Lyneborggade 19, 4. tv. formand 2017 Martin Olsen Oldenborggade 2, st. tv. Bestyrelsesmedlem 2016 Marie Thun Lyneborggade 13, 1. tv. Bestyrelsesmedlem 2016 Per Ørvad Lyneborggade 19, 3. tv. Bestyrelsesmedlem 2017 Margit Jensen Lyneborggade 15, 1. th. Bestyrelsesmedlem 2017 Sussie Johansen Oldenborggade 2, 1. th. Suppleant 2016 Jonas Løchte Taylor Oldenborggade 4. 4 Suppleant 2016 Dagsordenens punkt 7. Eventuelt Et medlem opfordrede til brandalarmer i opgangene Der blev opfordret til at undersøge mulighederne for Fibernet Viceværtsfunktionen blev debatteret. Generalforsamlingen var ikke tilfredse med arbejdets udførelse Røngøring her var det samme gældende forsamlingen var ikke tilfredse. Der er set unge mennesker i parkeringskælderen, som ikke høre til ejendommen bestyrelsen arbejder videre med nye koder til indgangsdørene. Et medlem forespurgte på foreningens ønske om foretrukne håndværkere. Bestyrelsen arbejder videre med en liste. Side 6 af 7

7 Dirigenten hævede derefter generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. København, den 6. maj 2015 Som dirigent: Anne-Mette Westrup Milner Bestyrelsen: Bjarne Laursen Martin Olsen Marie Thun Margit Jensen Per Ørvad Side 7 af 7

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl. 18.15, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere