SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation"

Transkript

1 SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY

2 SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg Udgive af Scantruck A/S Anvarhavende redaktør: Peter Daugbjerg Tekt: Bjarne Kjelden Foto: Bjarne Kjelden, Gert Lauren Layout og tryk: Johanen Grafik Foridefoto: Bejtrup Makintation Salgdirektøren beretning Velkommen til året førte udgave af vore avi Nye certifikatregler for telekoplæere Så er de nye regler omkring certifikatkrav til telekoplæere blevet godkendt. Et arbejde om har tået på gennem lang tid via regeludvalget, om efterfølgende er behandlet af Arbejdmiljørådet. Det betyder, at fra den 1. januar 2008 gælder følgende: Ført vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønke et rigtig Godt Nytår og tak for året Det var igen et rekordår for Scantruck. Vi takker alle om valgte o til at være dere leverandør af de forkellige ydeler, vi repræenterer her i huet er ud til at blive et meget pændende år. Ikke mindt på grund af vore foretående amarbejde med Runge & Sørenen, men ogå fordi jeg imødeer et godt år for o, der har tilknytning til byggebranchen generelt. Denne påtand vil jeg gerne dokumentere ved at referere til en artikel i Jyllandpoten den 4. dec Her har afdelingchef i Dank Byggeri, Vibeke Gaardholt agt, at med regeringen kvalitetreform umiddelbart før valget blev der afat ialt 50 mia. kr. til hårdt tiltrængte forbedringer af de offentlige bygninger. 25 mia. kr. kal gå til ygehuene, men 25 mia. kr. er at af til andre offentlige bygninger over den kommende 10-år periode. Dertil kommer, at regionerne ygehuplan fra 2008 til 2017 omfatter byggeinveteringer på 5,5 mia. kr. om året. Nu er inveteringrammen ogå taget med i regeringgrundlaget. Derfor min tore optimime. Igen i år vil jeg gerne byde alle beøgende på dette år Agromek velkommen på vore tand i den runde hal. Vi glæder o til at være vært for en lille forfrikning på tanden. Agromek afholde i dagene januar. Vel mødt på Agomek og god fornøjele med læningen. Peter Daugbjerg 1. Med gaffeltruckcertifikat må makinen bruge med gafler, kovl ol. 2. Med gaffeltruckcertifikat + må makinen benytte med krankrog, kranarm og pil. 3. Med mobilkrancertifikat D må makinen benytte med gafler, kovl ol. + krankrog, kranarm og pil indtil oktober Herefter kal erhverve telekoplæercertifikat A + B. 4. Med telekoplæercertifikat A må makinen bruge med gafler, kovl ol. 5. Med telekoplæercertifikat A+B må makinen bruge med gafler, kovl ol. + krankrog, kranarm og pil I øvrigt gælder, at telekoplæere der er indrettet og optillet om peronløfter IKKE kræver certifikat. Forklaringen er, at den betragte om en lift. Venlig hilen Ekild Jenen Teknik chef

3 Ny forhandler af Cae Peronale nyt Runge & Sørenen A/S kal fra nytår forhandle Cae i Øtjylland i et amarbejde med Scantruck En af landet kendte forhandlere af entreprenørmakiner, Runge & Sørenen, har indgået en amarbejdaftale med Scantruck A/S. Fra 1. januar forhandler Runge & Sørenen ålede Cae i Øtjylland. Der er for branchen tale om en opigtvækkende aftale. Forklaringen er, at Scantruck er én af landet førende forhandlere af entreprenørmateriel og Runge & Sørenen har været landet uveræn tørte forhandler af New Holland produkter. Nu befæter Scantruck in poition med Runge & Sørenen om ny forhandler i et nærmere betemt område, der ved redaktionen lutning ikke var endeligt fatlagt. Gammelt firma Direktør Per R. Sørenen oplyer, at Runge & Sørenen er et gammelt elkab med op mod 35 år i branchen. - Vi har forhandlet både Volvo og New Holland og har en meget tor berøringflade med kunderne. Det vil ogå ige et meget tort antal fate kunder. Imidlertid er vi blevet agt op af New Holland, og har derfor ledig kapacitet i algafdelingen. Dertil ønker vi at ælge andre produkter indenfor entreprenørbranchen. For o er det ikke lige meget, hvilke produkter, der er tale om. Og heller ikke hvem amarbejdet kal foregå ammen med. Vi glæder o over, det blev Scantruck med den vækt og goodwill virkomheden har. Og med Cae og de øvrige produkter, om er højt anerkendt om værende blandt de bedte og førende på markedet, iger Per R. Sørenen. Runge & Sørenen har i dag hovedafdeling i Harlev ved Århu amt en afdeling i Vojen. 35 medarbejdere er bekæftiget i virkomheden, heraf 12 kørende medarbejdere i erviceafdelingen amt mekanikere på værktederne både i Harlev og Vojen. Virkomheden vil fortat bl.a. forhandle en dumper amt tilbehør til krotake. Udnytter ynergieffekt Salgdirektør Peter Daugbjerg iger om aftalen, at den tyrker begge virkomheder. - Formålet med amarbejdet er at tyrke alget af Cae. I forvejen upplerer vore to virkomheder hinanden. Runge & Sørenen har en ekpertie indenfor vie områder, om vi kan udnytte. Omvendt har vi ekpertie og produkter, om Runge & Sørenen kan bruge til at øge in vækt. Dermed udnytter vi den ynergieffekt, om er oplagt i den her ammenhæng, iger Peter Daugbjerg, der føjer til, at man ho Scantruck glæder ig til amarbejdet, der ført og fremmet er til fordel for kunderne. Ikke mindt når det gælder den ervice, om åvel Scantruck om Runge & Sørenen hver for ig er kendt for i forvejen. Og om ogå tyrke i forbindele med det nye amarbejde. Scantruck på ny året Manitou forhandler Manitou har netop meddelt, at Scantruck for tredje år i træk er året forhandler globalt et. Altå den forhandler, om ælger flet Manitou produkter i konkurrence med over 100 andre lande. En hæder vi er meget glade, tolte og ogå ydmyge overfor. Herfra en tor tak til kunder og ikke mindt medarbejdere, om er baggrunden for dette flotte reultat. John Kritenen, 51 år, er anat om værktedchef. John kommer fra en tilling om værkfører ho Jyk Aluminium Indutri A/S i Ikat. Niel Hanen, 56 år, er anat i varemodtagelen. Niel kommer fra en tilling ho Lata i Skive. Thoma Vetergaard Jenen, 23 år, er anat om mekaniker. Thoma er udlært mekaniker ho Dahl Pederen. Birte Jakoben, 45 år, er anat om erviceleder for Jylland Syd. Birte er flyttet internt i organiationen. Poul Erik Nielen, 40 år, er anat om mekaniker. Poul Erik kommer fra en tilling ho Park & Vej. Jakob Glud, 49 år, er anat om pladmand. Jakob kommer fra en tilling ho Inventa. Scantruck Avien 3

4 Salg og marketing ervicerer Salg- og marketingafdelingen er bindeled mellem leverandørerne, Scantruck amt forhandlere og ælgere Fordi man er bekæftiget i en algog marketingafdeling behøver man ikke at tå for det direkte alg. Forud for ethvert alg er ålede oftet et meget tort forarbejde fra at ikre makiner og udtyr fra leverandørerne, kabe opmærkomhed ho potentielle kunder, udarbejdele af info-materialer og overkuelig information til algkontrakter. Et arbejde der overordnet har til formål at kabe optimal ervice i forhold til kunden. Det gælder ogå ho Scantruck. Her er organiationen at betragte om de tore velkørende og velmurte entreprenørmakiner, om virkomheden daglig leverer over hele landet. En makine, hvor hver del i makinen er vigtig, for at alt fungerer perfekt. Rammeaftaler Ho Scantruck er den del af opgaven lagt i hænderne på Sara Moth, Helene Luxford, Stig Brøndum-Nielen og Brian Løjngaard. Selv om dere opgaver er forkellige, å har de overordnet amme formål. At være bindeled mellem leverandører, Scantruck amt forhandlerne og ælgerne. På en række områder er Brian og Stig hverdag en. De er produktchefer for henholdvi Manitou og Cae. Brian aiterer deuden produktchef Palle Anderen, der har det overordnede anvar for Atla. Overordnet forhandler Scantruck en rammeaftale på plad ho leverandørerne mange måneder frem. Dermed kan virkomheden begræne eventuelle pritigninger og tyrke konkurrenceevnen. Beparelen ende videre til kunden via prierne for makiner og tilbehør. Skal læe markedet - Vore opgave er at ørge for at have de rigtige makiner hjemme hele tiden. At kunderne normalt kal Her teamet i alg- og marketing. Det er fra ventre Brian Løjngaard, Sara Moth, Stig Brøndum og Helene Luxford. kunne få dere nye makine meget hurtig. Vi er normalt lagerførende på de met olgte makiner, å vi kan levere dem meget hurtig til kunden. Er markedet overophedet, å forøger vi jævnligt at finde efterpurgte makiner i andre lande, iger Stig og Brian. De er ogå begge back up for ælgerne ja, ind imellem ælgerne forlængede arm. Det amme er Sara Moth, der er produktchef for de brugte makiner. Forklaringen er, at de tre gennemfører kalkulationer af de tilbud, om ælgerne har givet kunderne. Der kan være tale om ret omfattende kalkulationer med informationer om bl.a. udtyr, garantiforpligteler og økonomi, der i den idte ende kal vie, om det kan hænge fornuftigt ammen økonomik. I øvrigt er opgaven at ørge for tranporten fra producenterne til Danmark amt regitreringen af makinerne både generelt og med udtyrlite på dem, der er olgt. En udtyrlite, om benytte af værktedet i forbindele med montering og klargøring af makinerne. Stig har i øvrigt ogå anvaret for Cae i Norge og Sverige og en del rejedage til markederne og leverandøren. Leveringmøder Det kræver tæt kontakt i hele huet. Derfor er der et leveringmøde hver uge mellem værkted, fragt og alg, å der kontant er tyr på, hvor den enkelte makine er i proceen. Dermed kan alle dele af virkomheden optimere ine rutiner og medvirke til, at makinerne kommer ud i rette tid og med det aftalte udtyr. Sara har til opgave at holde tyr på alt det brugte materiel, der kommer ind. Hun udfærdiger en brugtlite, 4 Scantruck Avien

5 på tvær af organiationen om ælgerne kan bruge ved efterpørgel på brugt materiel. Liten fortæller om det enkelte produkt tand og udtyr. I nogle tilfælde kan det ogå være til udlån, hvi en anden makine er forinket. Et pulepil, om ogå indebærer informationer om leveringtid. Dertil kommer opdatering af hjemmeiden med de brugte makiner amt en ekportprilite. Marketing på tvær i organiationen Når vi endnu ikke har nævnt Helene, å er det fordi hun om marketinganvarlig reelt arbejder på tvær åvel i algafdelingen om i den øvrige del af organiationen. Så elv om hun er en del af algafdelingen, å er hende opgaver meget anderlede end de øvrige i afdelingen. Hun ørger ålede for at udarbejde brochurer og materialer om de nye makiner fra producenterne. Materiale, om ælgerne benytter i dere arbejde. Hun ørger amtidig for, at ådanne informationer formidle til lutbrugerne. Det gør hun del via annoncer og del gennem preemeddeleler til relevante fagblade. Overordnet kal jeg ørge for, at alt hvad vi ender ud om vore produkter og arrangementer er ordentlig ud. At der ogå er en vi enartethed i tingene, å Scantruck-navnet er letgenkendeligt. Det gælder i brochurerne, annoncerne, flyer ja, i alt hvad vi foretager o, iger Helene. Hjælper hinanden Ud over hele koordinationen bygger hun elv annoncer og produktblade op. Hun tår ogå for meerne, Agromek, HI-Indutri i Herning, Have og Landkab, E-Meen amt dyrkuerne landet over. Enkelte gange deltager hun aktivt i meerne. Det er ogå hende, om ørger for at tilrettelægge Scantruck avien med åvel indhold om enere ditribution. Fælle for hele afdelingen er, at de forøger at hjælpe hinanden å godt om muligt. Med fire kriveborde placeret hjørne mod hjørne kan de hurtigt udvekle informationer. Er én fraværende, forøger andre at dække ind. Med forkelligartede opgaver er det ikke altid muligt og måke pecielt ikke for marketing. Men med en tærk vilje, kreativitet og poitiv indgang til hverdagen løe mangen en erviceopgave på tvær af organiationen. Scantruck Avien 5

6 Landbruget uperm Bejtrup Makintation er blandt landet tørte med bl.a. både makiner til landbrug, vognmandforretning, anlægvirkomhed og kiltefabrik Bejtrup Makintation har adkillige tore makinhaller og værkteder til opbevaring og renovering af alken makiner og udtyr. Totalleverance - Vi har altid atet på full ervice til vore kunder. At de kun kal henvende ig ét ted, når de kal have udført et tykke arbejde. Det gør tingene mere enkelt. Ingen er heller ikke i tvivl om, hvem der har anvaret, hvi noget kører kævt. For vore kunder er det en tor fordel. At vi ydermere har haft mange af de amme medarbejdere i flere år, tyrker blot relationerne til kunderne. De vil gerne kende de folk, om kommer og løer opgaverne, iger Per Kold Kritianen. Langt de flete af koncernen omkring 170 medarbejdere er da ogå fuldtidanatte. En tyrke om har været mulig i virkomheden valg af aktiviteter. Direktør Per Kold Kritianen ved en kampeten, om er anbragt ved indkørlen til Bejtrup Makintation. Landbruget upermarked! Så kort betegner direktør Per Kold Kritianen in og ønnen virkomhed, Bejtrup Makintation. Men reelt yder det ikke virkomheden fuld retfærdighed. For ud over makintation og værktøjalg, å omfatter virkomheden ogå en tor vognmandforretning, et anlægfirma om udfører alle former for anlæg og nedbrydning amt kloakarbejde, terrae og gårdanlæg amt en kiltevirkomhed. Nordenfjord bruger de ikke de tore armbevægeler, når de fortæller om egen virkomhed. Det gælder ogå ho Per Kold Kritianen, der eller kunne tillade ig at kalde virkomheden en ucce. En udvikling om er ket fra dengang han i 1971 tartede Bejtrup Makintation med to mand og én traktor. Landbruget primært - Landbruget er dog fortat vore primære kunde. Vi laver langt de flete markopgaver, om landmænd efterpørger. Det gælder ogå den amlede drift af planteavlarealer og opbevaring og levering af fodertoffer. Årligt år vi i øjeblikket omkring ha. korn og ha. maj. Oveni kommer paningaftaler for andre ca ha. Vi kårlægger omkring ha græ og ha. maj. Vi bruger 19 køretøjer til gylleudpredning, der hver iær i gennemnit kører kubikmeter gylle ud om året, fortæller Per Kold Kritianen om de tore tal, der ogå fortæller om fate landbrugkunder. 6 Scantruck Avien

7 arked Indfangning af kyllinger Som en lag æonudjævning har koncernen ogå indfangning af kyllinger om en tor aktivitet. Årligt indfange 125 mio. kg kyllinger, om køre til lagteriet med 12 latvogne. 35 medarbejdere er bekæftiget i den afdeling. Vognmandforretningen har i alt 45 latvogne, efter koncernen netop har indgået en aftale med Farmfood i Løgtør, hvortil der med 10 latvogne afhente lagteriaffald i Danmark og Sverige. Kort om aktiviteterne kan nævne oliekørel for OK, flikørel med fat fem til ek latvogntog, kabelarbejde med ca. 40 medarbejdere både til bredbånd, elkabler og højpænding på kontrakt med Nyfor. Et værkted, om både ordner koncernen egne køretøjer og arbejder for andre, er der ogå en butik med værktøjalg af alken værktøj til landmanden. En butik om i dag til forvekling ligner et lokalt byggemarked med mange andre produkter på hylderne. Anlægafdelingen er nyete kud på tammen her udføre alle former for anlæg og nedbrydning amt kloakarbejder. Der lave ogå terraer og gårdanlæg amt endelig ogå kilte. Hvorfor kilte? Jo, for dem kulle virkomheden elv bruge til de mange makiner, å da den ekterne leverandør var til alg, å indgik man en aftale med den virkomhed. Bejtrup Makintation har i dag fem Cae gummigeder og 12 Cae gravemakiner foruden 12 Manitou telekoplæere. Her én af medarbejderen ved én af Cae 721 E erne. Vækt ud fra kendte koncepter - Det er da gået meget tærkt, erkender Per Kold Kritianen, der i dag ejer virkomheden ammen med ønnen Kim Kold Kritianen. - Der har imidlertid været tale om kontrolleret vækt. Selv om vi har mange aktiviteter, å har vi tort et holdt o inden for områder, vi kender. Her er vore vækt kabt. Samtidig betyder de mange aktiviteter, at vi ikke har de tore økonomike op og nedture. Dem glider vi lidt af på. Ogå takket være de mange trofate kunder, om har fulgt o i mange år. Vel må vi ind imellem tage en chance. Men vi ætter ikke alt på et bræt. Vi lader nufornuften råde, iger Per Kold Kritianen. Scantruck er jovere Det gælder ogå med henyn til egne makinleverandører, om ifølge Per Kold Kritianen er utrolig vigtige for Bejtrup Makintation. - Det er vigtigt, at leverandørerne tror på o. For o er Scantruck én af de gode leverandører. De er ikke altid billigere men de er meget jovere, iger Per Kold Kritianen med et grin og føjer til: - Og å har Scantruck en utrolig effektiv erviceafdeling. Det er meget vigtigt for o, at tingene er i orden. Ekempelvi når vi læer kyllinger, hvor vi benytter pecialbyggede telekoplæere fra Manitou. Sker der nedbrud om natten, å er Scantruck der næten inden, vi har ringet efter dem. Og å kal de ogå have ro for, at har de ikke elv det produkt, vi efterpørger, å er de ofte meget hjælpomme med at finde det. At vi får løt opgaven. Det gør hverdagen lidt lettere for o og kaber den genidige tillid, om jo ogå er en del af et leverandør-kunde forhold, iger Per Kold Kritianen, der i makinparken bl.a. tæller 12 Manitou telekoplæere og fem Cae gummigeder amt 10 Cae gravemakiner af forkellig tørrele. Kim Kold Kritianen (billedet) er i dag ogå medejer af firmaet Scantruck Avien 7

8 Brugte makiner I JOHANSEN GRAFISK I NY Cae CX240B bæltegraver Årgang: 2007 Timer: 0 Tremmekovl, ortergrab, Microfyn nivellering, vap tyring ov. NYE Cae minigravere Årgang: 2007 Timer: 0 Fra kg til omgående levering, prier fra ,- ekkl. mom Cae 721D gummihjullæer Årgang: 2003 Timer: 6800 Centralmøring, Volvo kifte, A/C. Volvo EC20 B minigraver Årgang: 2001 Timer: 2975 Becokifte McClockey Kompaq orteringanlæg Årgang: 2006 Timer: 78 Sidebånd Cae 695 SR rendegraver Årgang: 2004 Timer: i-1 kovl m/hurtigkift, kipbar planerkovl Manitou MLT526 T MU telekoplæer Årgang: 2004 Timer: 1700 Hitchkrog, A/C Manitou MT1235 ST telekoplift Årgang: 2006 Timer: 667 Joytick, hydr. hurtigkift, kurv Manitou MT1740 SLT telekoplift Årgang: 2004 Timer: 1400 Radiotyret fjernbetjening, joytick Se mange flere på SCANTRUCK A/S HOVEDKONTOR Katkjærvej Skive Tlf Fax KONTOR SJÆLLAND Metalgangen Karllunde Tlf RINGE MASKINFORRETNING Cae forhandler Fyn Nordbakken Ringe Tlf Fax RUNGE & SØRENSEN A/S Cae forhandler Øtjylland Lilleringvej Harlev J. Tlf: Fax AS SCANTRAC Kobbervikdalen Drammen, Norge Tlf Fax

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger 5 3.3 Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden 6 3.2 Kernekometencer 7 3.1 Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden 77 8410 Rønde

Læs mere

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736 Den Teknik-Naturvidenkabelige aiuddannele Storgruppe 9736 Titel: Digital ignalbehandling Synopi: Projektperiode: P //98-9/5/98 Projektgruppe: 347 Deltagere: Clau Albøge Mad Chritenen Tonny Gregeren Karten

Læs mere

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker 1 Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM En håndbog om En håndbog om ejltrim SEJL TRIM Stuart H. Walker 2 Andre bøger af Stuart H. Walker The Technique of Small Boat Racing (ed.) The Tactic of Small Boat

Læs mere

70 ton rå kraft Side 4 MORE CARE. BUILT IN. MASKINER TIL ENHVER ARBEJDSOPGAVE Side 2. TØMRER GIK I JORDEN Side 8

70 ton rå kraft Side 4 MORE CARE. BUILT IN. MASKINER TIL ENHVER ARBEJDSOPGAVE Side 2. TØMRER GIK I JORDEN Side 8 NR. 1-2008 MARTS MAGASIN FOR VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE 70 ton rå kraft Side 4 MASKINER TIL ENHVER ARBEJDSOPGAVE Side 2 TØMRER GIK I JORDEN Side 8 MASKINUDLEJER BLIVER VANDENTREPRENØR

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 udgave

Indholdsfortegnelse - 1 udgave Indholdfortegnele - 1 udgave S. 01/1 udg. Stamdata Navn: Adree: hl-repro a/ Reprovej 2-4, 8722 Hedented, Bagværd Torv 12, 3 al, 2880 Bagværd Telefon: 7589 1911-7674 1981 e-mail: Web-ted: hl@hl-repro.dk

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet Nr. 4 September 2012

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet Nr. 4 September 2012 LungePatientdk BM-Bladet Nr 4 September 2012 Patientnyt Ferietur med LungePatientdk 6 Ferietur med LungePatientdk 7 KOL-kuru for pårørende 13 fratilbud 6999,- MØBELKÆDEN STå OP hjælpefunktion SENIORMØBLER

Læs mere

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energibeparende løninger til renovering af varme- og kølingytemer 18 referencer med tilbagebetalingtid Beregninger vier, hvor hurtigt din invetering vil blive tilbagebetalt

Læs mere

Simplex A/S blev til. TimePlan A/S

Simplex A/S blev til. TimePlan A/S TID&RESSOURCE Nye kunder siden sidst Tyske TimePlan har fået færten CABINN ville have det hele med Digital underskrift i TimePlan? Den sidste brik: Fazer NO Og vinderen er Emil! Kom med TimePlan til Funktionalitetsdag

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk

NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk Juni 2009 102. årgang 3 NKI vil vokse sig ud af krisen Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd lærte om samarbejde 9 Holder styr på murerne 17 Cramo vil være kendt 20 Struktør er kvalitetsstempel

Læs mere

1 Strategiske overvejelser

1 Strategiske overvejelser 1 Strategiske overvejelser 13 1 Strategiske overvejelser I Jyllands-Posten den 2. marts 2013 var der en artikel om, at musikkonservatoriet skulle til at sælge ud af nogle af de instrumenter, som eleverne

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

Kvalitet - er livsnødvendig for at fastholde kunderne. Kronprinsen. Chauffør dvd. Fragtbrevet

Kvalitet - er livsnødvendig for at fastholde kunderne. Kronprinsen. Chauffør dvd. Fragtbrevet Danske Fragtmænds Medarbejderblad Nr. 7 oktober 2009 Fragtbrevet Nu både for medarbejdere på fragtcentralerne og fragtmandsvirksomhederne Danske Fragtmænd går til filmen Chauffør dvd Kronprinsen Indviede

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Godt nytår. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Godt nytår. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 12 december 2010 Godt nytår... En bank er et sted, man kan slappe af... Erhvervsråd og fodboldklub skal sikre hinanden succes... Lokale virksomheder ønsker flere netværk... Vækstfabrikken Holbæk er

Læs mere

INTERBUILD. Utzon i limtræ. magasinet. nr. 4 december 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

INTERBUILD. Utzon i limtræ. magasinet. nr. 4 december 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen INTERBUILD nr. 4 december 2007 magasinet Utzon i limtræ Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen Høeg Hagen 1 Byggeriet i fremtiden det går ned og op Af

Læs mere

DM GENERALFORSAMLING 2010.

DM GENERALFORSAMLING 2010. 1 DM GENERALFORSAMLING 2010. Mine Damer og Herrer. Det er mig en glæde, at jeg på DM S bestyrelse samt sekretariatets vegne, kan byde jer alle hjertelig velkommen til Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Initiativer skal sikre vækst

Initiativer skal sikre vækst Nr. 8 december 2009 Holship er klar til opsvinget... Vækstpanel hjælper de gode ideer på vej... Vitro-handelen faldt på plads på få dage... Som lokal sparekasse har vi en særlig forpligtelse... Business

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere