SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation"

Transkript

1 SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY

2 SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg Udgive af Scantruck A/S Anvarhavende redaktør: Peter Daugbjerg Tekt: Bjarne Kjelden Foto: Bjarne Kjelden, Gert Lauren Layout og tryk: Johanen Grafik Foridefoto: Bejtrup Makintation Salgdirektøren beretning Velkommen til året førte udgave af vore avi Nye certifikatregler for telekoplæere Så er de nye regler omkring certifikatkrav til telekoplæere blevet godkendt. Et arbejde om har tået på gennem lang tid via regeludvalget, om efterfølgende er behandlet af Arbejdmiljørådet. Det betyder, at fra den 1. januar 2008 gælder følgende: Ført vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønke et rigtig Godt Nytår og tak for året Det var igen et rekordår for Scantruck. Vi takker alle om valgte o til at være dere leverandør af de forkellige ydeler, vi repræenterer her i huet er ud til at blive et meget pændende år. Ikke mindt på grund af vore foretående amarbejde med Runge & Sørenen, men ogå fordi jeg imødeer et godt år for o, der har tilknytning til byggebranchen generelt. Denne påtand vil jeg gerne dokumentere ved at referere til en artikel i Jyllandpoten den 4. dec Her har afdelingchef i Dank Byggeri, Vibeke Gaardholt agt, at med regeringen kvalitetreform umiddelbart før valget blev der afat ialt 50 mia. kr. til hårdt tiltrængte forbedringer af de offentlige bygninger. 25 mia. kr. kal gå til ygehuene, men 25 mia. kr. er at af til andre offentlige bygninger over den kommende 10-år periode. Dertil kommer, at regionerne ygehuplan fra 2008 til 2017 omfatter byggeinveteringer på 5,5 mia. kr. om året. Nu er inveteringrammen ogå taget med i regeringgrundlaget. Derfor min tore optimime. Igen i år vil jeg gerne byde alle beøgende på dette år Agromek velkommen på vore tand i den runde hal. Vi glæder o til at være vært for en lille forfrikning på tanden. Agromek afholde i dagene januar. Vel mødt på Agomek og god fornøjele med læningen. Peter Daugbjerg 1. Med gaffeltruckcertifikat må makinen bruge med gafler, kovl ol. 2. Med gaffeltruckcertifikat + må makinen benytte med krankrog, kranarm og pil. 3. Med mobilkrancertifikat D må makinen benytte med gafler, kovl ol. + krankrog, kranarm og pil indtil oktober Herefter kal erhverve telekoplæercertifikat A + B. 4. Med telekoplæercertifikat A må makinen bruge med gafler, kovl ol. 5. Med telekoplæercertifikat A+B må makinen bruge med gafler, kovl ol. + krankrog, kranarm og pil I øvrigt gælder, at telekoplæere der er indrettet og optillet om peronløfter IKKE kræver certifikat. Forklaringen er, at den betragte om en lift. Venlig hilen Ekild Jenen Teknik chef

3 Ny forhandler af Cae Peronale nyt Runge & Sørenen A/S kal fra nytår forhandle Cae i Øtjylland i et amarbejde med Scantruck En af landet kendte forhandlere af entreprenørmakiner, Runge & Sørenen, har indgået en amarbejdaftale med Scantruck A/S. Fra 1. januar forhandler Runge & Sørenen ålede Cae i Øtjylland. Der er for branchen tale om en opigtvækkende aftale. Forklaringen er, at Scantruck er én af landet førende forhandlere af entreprenørmateriel og Runge & Sørenen har været landet uveræn tørte forhandler af New Holland produkter. Nu befæter Scantruck in poition med Runge & Sørenen om ny forhandler i et nærmere betemt område, der ved redaktionen lutning ikke var endeligt fatlagt. Gammelt firma Direktør Per R. Sørenen oplyer, at Runge & Sørenen er et gammelt elkab med op mod 35 år i branchen. - Vi har forhandlet både Volvo og New Holland og har en meget tor berøringflade med kunderne. Det vil ogå ige et meget tort antal fate kunder. Imidlertid er vi blevet agt op af New Holland, og har derfor ledig kapacitet i algafdelingen. Dertil ønker vi at ælge andre produkter indenfor entreprenørbranchen. For o er det ikke lige meget, hvilke produkter, der er tale om. Og heller ikke hvem amarbejdet kal foregå ammen med. Vi glæder o over, det blev Scantruck med den vækt og goodwill virkomheden har. Og med Cae og de øvrige produkter, om er højt anerkendt om værende blandt de bedte og førende på markedet, iger Per R. Sørenen. Runge & Sørenen har i dag hovedafdeling i Harlev ved Århu amt en afdeling i Vojen. 35 medarbejdere er bekæftiget i virkomheden, heraf 12 kørende medarbejdere i erviceafdelingen amt mekanikere på værktederne både i Harlev og Vojen. Virkomheden vil fortat bl.a. forhandle en dumper amt tilbehør til krotake. Udnytter ynergieffekt Salgdirektør Peter Daugbjerg iger om aftalen, at den tyrker begge virkomheder. - Formålet med amarbejdet er at tyrke alget af Cae. I forvejen upplerer vore to virkomheder hinanden. Runge & Sørenen har en ekpertie indenfor vie områder, om vi kan udnytte. Omvendt har vi ekpertie og produkter, om Runge & Sørenen kan bruge til at øge in vækt. Dermed udnytter vi den ynergieffekt, om er oplagt i den her ammenhæng, iger Peter Daugbjerg, der føjer til, at man ho Scantruck glæder ig til amarbejdet, der ført og fremmet er til fordel for kunderne. Ikke mindt når det gælder den ervice, om åvel Scantruck om Runge & Sørenen hver for ig er kendt for i forvejen. Og om ogå tyrke i forbindele med det nye amarbejde. Scantruck på ny året Manitou forhandler Manitou har netop meddelt, at Scantruck for tredje år i træk er året forhandler globalt et. Altå den forhandler, om ælger flet Manitou produkter i konkurrence med over 100 andre lande. En hæder vi er meget glade, tolte og ogå ydmyge overfor. Herfra en tor tak til kunder og ikke mindt medarbejdere, om er baggrunden for dette flotte reultat. John Kritenen, 51 år, er anat om værktedchef. John kommer fra en tilling om værkfører ho Jyk Aluminium Indutri A/S i Ikat. Niel Hanen, 56 år, er anat i varemodtagelen. Niel kommer fra en tilling ho Lata i Skive. Thoma Vetergaard Jenen, 23 år, er anat om mekaniker. Thoma er udlært mekaniker ho Dahl Pederen. Birte Jakoben, 45 år, er anat om erviceleder for Jylland Syd. Birte er flyttet internt i organiationen. Poul Erik Nielen, 40 år, er anat om mekaniker. Poul Erik kommer fra en tilling ho Park & Vej. Jakob Glud, 49 år, er anat om pladmand. Jakob kommer fra en tilling ho Inventa. Scantruck Avien 3

4 Salg og marketing ervicerer Salg- og marketingafdelingen er bindeled mellem leverandørerne, Scantruck amt forhandlere og ælgere Fordi man er bekæftiget i en algog marketingafdeling behøver man ikke at tå for det direkte alg. Forud for ethvert alg er ålede oftet et meget tort forarbejde fra at ikre makiner og udtyr fra leverandørerne, kabe opmærkomhed ho potentielle kunder, udarbejdele af info-materialer og overkuelig information til algkontrakter. Et arbejde der overordnet har til formål at kabe optimal ervice i forhold til kunden. Det gælder ogå ho Scantruck. Her er organiationen at betragte om de tore velkørende og velmurte entreprenørmakiner, om virkomheden daglig leverer over hele landet. En makine, hvor hver del i makinen er vigtig, for at alt fungerer perfekt. Rammeaftaler Ho Scantruck er den del af opgaven lagt i hænderne på Sara Moth, Helene Luxford, Stig Brøndum-Nielen og Brian Løjngaard. Selv om dere opgaver er forkellige, å har de overordnet amme formål. At være bindeled mellem leverandører, Scantruck amt forhandlerne og ælgerne. På en række områder er Brian og Stig hverdag en. De er produktchefer for henholdvi Manitou og Cae. Brian aiterer deuden produktchef Palle Anderen, der har det overordnede anvar for Atla. Overordnet forhandler Scantruck en rammeaftale på plad ho leverandørerne mange måneder frem. Dermed kan virkomheden begræne eventuelle pritigninger og tyrke konkurrenceevnen. Beparelen ende videre til kunden via prierne for makiner og tilbehør. Skal læe markedet - Vore opgave er at ørge for at have de rigtige makiner hjemme hele tiden. At kunderne normalt kal Her teamet i alg- og marketing. Det er fra ventre Brian Løjngaard, Sara Moth, Stig Brøndum og Helene Luxford. kunne få dere nye makine meget hurtig. Vi er normalt lagerførende på de met olgte makiner, å vi kan levere dem meget hurtig til kunden. Er markedet overophedet, å forøger vi jævnligt at finde efterpurgte makiner i andre lande, iger Stig og Brian. De er ogå begge back up for ælgerne ja, ind imellem ælgerne forlængede arm. Det amme er Sara Moth, der er produktchef for de brugte makiner. Forklaringen er, at de tre gennemfører kalkulationer af de tilbud, om ælgerne har givet kunderne. Der kan være tale om ret omfattende kalkulationer med informationer om bl.a. udtyr, garantiforpligteler og økonomi, der i den idte ende kal vie, om det kan hænge fornuftigt ammen økonomik. I øvrigt er opgaven at ørge for tranporten fra producenterne til Danmark amt regitreringen af makinerne både generelt og med udtyrlite på dem, der er olgt. En udtyrlite, om benytte af værktedet i forbindele med montering og klargøring af makinerne. Stig har i øvrigt ogå anvaret for Cae i Norge og Sverige og en del rejedage til markederne og leverandøren. Leveringmøder Det kræver tæt kontakt i hele huet. Derfor er der et leveringmøde hver uge mellem værkted, fragt og alg, å der kontant er tyr på, hvor den enkelte makine er i proceen. Dermed kan alle dele af virkomheden optimere ine rutiner og medvirke til, at makinerne kommer ud i rette tid og med det aftalte udtyr. Sara har til opgave at holde tyr på alt det brugte materiel, der kommer ind. Hun udfærdiger en brugtlite, 4 Scantruck Avien

5 på tvær af organiationen om ælgerne kan bruge ved efterpørgel på brugt materiel. Liten fortæller om det enkelte produkt tand og udtyr. I nogle tilfælde kan det ogå være til udlån, hvi en anden makine er forinket. Et pulepil, om ogå indebærer informationer om leveringtid. Dertil kommer opdatering af hjemmeiden med de brugte makiner amt en ekportprilite. Marketing på tvær i organiationen Når vi endnu ikke har nævnt Helene, å er det fordi hun om marketinganvarlig reelt arbejder på tvær åvel i algafdelingen om i den øvrige del af organiationen. Så elv om hun er en del af algafdelingen, å er hende opgaver meget anderlede end de øvrige i afdelingen. Hun ørger ålede for at udarbejde brochurer og materialer om de nye makiner fra producenterne. Materiale, om ælgerne benytter i dere arbejde. Hun ørger amtidig for, at ådanne informationer formidle til lutbrugerne. Det gør hun del via annoncer og del gennem preemeddeleler til relevante fagblade. Overordnet kal jeg ørge for, at alt hvad vi ender ud om vore produkter og arrangementer er ordentlig ud. At der ogå er en vi enartethed i tingene, å Scantruck-navnet er letgenkendeligt. Det gælder i brochurerne, annoncerne, flyer ja, i alt hvad vi foretager o, iger Helene. Hjælper hinanden Ud over hele koordinationen bygger hun elv annoncer og produktblade op. Hun tår ogå for meerne, Agromek, HI-Indutri i Herning, Have og Landkab, E-Meen amt dyrkuerne landet over. Enkelte gange deltager hun aktivt i meerne. Det er ogå hende, om ørger for at tilrettelægge Scantruck avien med åvel indhold om enere ditribution. Fælle for hele afdelingen er, at de forøger at hjælpe hinanden å godt om muligt. Med fire kriveborde placeret hjørne mod hjørne kan de hurtigt udvekle informationer. Er én fraværende, forøger andre at dække ind. Med forkelligartede opgaver er det ikke altid muligt og måke pecielt ikke for marketing. Men med en tærk vilje, kreativitet og poitiv indgang til hverdagen løe mangen en erviceopgave på tvær af organiationen. Scantruck Avien 5

6 Landbruget uperm Bejtrup Makintation er blandt landet tørte med bl.a. både makiner til landbrug, vognmandforretning, anlægvirkomhed og kiltefabrik Bejtrup Makintation har adkillige tore makinhaller og værkteder til opbevaring og renovering af alken makiner og udtyr. Totalleverance - Vi har altid atet på full ervice til vore kunder. At de kun kal henvende ig ét ted, når de kal have udført et tykke arbejde. Det gør tingene mere enkelt. Ingen er heller ikke i tvivl om, hvem der har anvaret, hvi noget kører kævt. For vore kunder er det en tor fordel. At vi ydermere har haft mange af de amme medarbejdere i flere år, tyrker blot relationerne til kunderne. De vil gerne kende de folk, om kommer og løer opgaverne, iger Per Kold Kritianen. Langt de flete af koncernen omkring 170 medarbejdere er da ogå fuldtidanatte. En tyrke om har været mulig i virkomheden valg af aktiviteter. Direktør Per Kold Kritianen ved en kampeten, om er anbragt ved indkørlen til Bejtrup Makintation. Landbruget upermarked! Så kort betegner direktør Per Kold Kritianen in og ønnen virkomhed, Bejtrup Makintation. Men reelt yder det ikke virkomheden fuld retfærdighed. For ud over makintation og værktøjalg, å omfatter virkomheden ogå en tor vognmandforretning, et anlægfirma om udfører alle former for anlæg og nedbrydning amt kloakarbejde, terrae og gårdanlæg amt en kiltevirkomhed. Nordenfjord bruger de ikke de tore armbevægeler, når de fortæller om egen virkomhed. Det gælder ogå ho Per Kold Kritianen, der eller kunne tillade ig at kalde virkomheden en ucce. En udvikling om er ket fra dengang han i 1971 tartede Bejtrup Makintation med to mand og én traktor. Landbruget primært - Landbruget er dog fortat vore primære kunde. Vi laver langt de flete markopgaver, om landmænd efterpørger. Det gælder ogå den amlede drift af planteavlarealer og opbevaring og levering af fodertoffer. Årligt år vi i øjeblikket omkring ha. korn og ha. maj. Oveni kommer paningaftaler for andre ca ha. Vi kårlægger omkring ha græ og ha. maj. Vi bruger 19 køretøjer til gylleudpredning, der hver iær i gennemnit kører kubikmeter gylle ud om året, fortæller Per Kold Kritianen om de tore tal, der ogå fortæller om fate landbrugkunder. 6 Scantruck Avien

7 arked Indfangning af kyllinger Som en lag æonudjævning har koncernen ogå indfangning af kyllinger om en tor aktivitet. Årligt indfange 125 mio. kg kyllinger, om køre til lagteriet med 12 latvogne. 35 medarbejdere er bekæftiget i den afdeling. Vognmandforretningen har i alt 45 latvogne, efter koncernen netop har indgået en aftale med Farmfood i Løgtør, hvortil der med 10 latvogne afhente lagteriaffald i Danmark og Sverige. Kort om aktiviteterne kan nævne oliekørel for OK, flikørel med fat fem til ek latvogntog, kabelarbejde med ca. 40 medarbejdere både til bredbånd, elkabler og højpænding på kontrakt med Nyfor. Et værkted, om både ordner koncernen egne køretøjer og arbejder for andre, er der ogå en butik med værktøjalg af alken værktøj til landmanden. En butik om i dag til forvekling ligner et lokalt byggemarked med mange andre produkter på hylderne. Anlægafdelingen er nyete kud på tammen her udføre alle former for anlæg og nedbrydning amt kloakarbejder. Der lave ogå terraer og gårdanlæg amt endelig ogå kilte. Hvorfor kilte? Jo, for dem kulle virkomheden elv bruge til de mange makiner, å da den ekterne leverandør var til alg, å indgik man en aftale med den virkomhed. Bejtrup Makintation har i dag fem Cae gummigeder og 12 Cae gravemakiner foruden 12 Manitou telekoplæere. Her én af medarbejderen ved én af Cae 721 E erne. Vækt ud fra kendte koncepter - Det er da gået meget tærkt, erkender Per Kold Kritianen, der i dag ejer virkomheden ammen med ønnen Kim Kold Kritianen. - Der har imidlertid været tale om kontrolleret vækt. Selv om vi har mange aktiviteter, å har vi tort et holdt o inden for områder, vi kender. Her er vore vækt kabt. Samtidig betyder de mange aktiviteter, at vi ikke har de tore økonomike op og nedture. Dem glider vi lidt af på. Ogå takket være de mange trofate kunder, om har fulgt o i mange år. Vel må vi ind imellem tage en chance. Men vi ætter ikke alt på et bræt. Vi lader nufornuften råde, iger Per Kold Kritianen. Scantruck er jovere Det gælder ogå med henyn til egne makinleverandører, om ifølge Per Kold Kritianen er utrolig vigtige for Bejtrup Makintation. - Det er vigtigt, at leverandørerne tror på o. For o er Scantruck én af de gode leverandører. De er ikke altid billigere men de er meget jovere, iger Per Kold Kritianen med et grin og føjer til: - Og å har Scantruck en utrolig effektiv erviceafdeling. Det er meget vigtigt for o, at tingene er i orden. Ekempelvi når vi læer kyllinger, hvor vi benytter pecialbyggede telekoplæere fra Manitou. Sker der nedbrud om natten, å er Scantruck der næten inden, vi har ringet efter dem. Og å kal de ogå have ro for, at har de ikke elv det produkt, vi efterpørger, å er de ofte meget hjælpomme med at finde det. At vi får løt opgaven. Det gør hverdagen lidt lettere for o og kaber den genidige tillid, om jo ogå er en del af et leverandør-kunde forhold, iger Per Kold Kritianen, der i makinparken bl.a. tæller 12 Manitou telekoplæere og fem Cae gummigeder amt 10 Cae gravemakiner af forkellig tørrele. Kim Kold Kritianen (billedet) er i dag ogå medejer af firmaet Scantruck Avien 7

8 Brugte makiner I JOHANSEN GRAFISK I NY Cae CX240B bæltegraver Årgang: 2007 Timer: 0 Tremmekovl, ortergrab, Microfyn nivellering, vap tyring ov. NYE Cae minigravere Årgang: 2007 Timer: 0 Fra kg til omgående levering, prier fra ,- ekkl. mom Cae 721D gummihjullæer Årgang: 2003 Timer: 6800 Centralmøring, Volvo kifte, A/C. Volvo EC20 B minigraver Årgang: 2001 Timer: 2975 Becokifte McClockey Kompaq orteringanlæg Årgang: 2006 Timer: 78 Sidebånd Cae 695 SR rendegraver Årgang: 2004 Timer: i-1 kovl m/hurtigkift, kipbar planerkovl Manitou MLT526 T MU telekoplæer Årgang: 2004 Timer: 1700 Hitchkrog, A/C Manitou MT1235 ST telekoplift Årgang: 2006 Timer: 667 Joytick, hydr. hurtigkift, kurv Manitou MT1740 SLT telekoplift Årgang: 2004 Timer: 1400 Radiotyret fjernbetjening, joytick Se mange flere på SCANTRUCK A/S HOVEDKONTOR Katkjærvej Skive Tlf Fax KONTOR SJÆLLAND Metalgangen Karllunde Tlf RINGE MASKINFORRETNING Cae forhandler Fyn Nordbakken Ringe Tlf Fax RUNGE & SØRENSEN A/S Cae forhandler Øtjylland Lilleringvej Harlev J. Tlf: Fax AS SCANTRAC Kobbervikdalen Drammen, Norge Tlf Fax

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger 5 3.3 Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden 6 3.2 Kernekometencer 7 3.1 Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV Grønt domicil llebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 LLRO Alt under ét tag ARKITKTONISK UDTRYK OG RKRATIV KVALITT I OMRÅDT Ifølge den ny lokalplan moderniere hele området ved Valby Hallen, når Grøntorvet

Læs mere

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker 1 Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM En håndbog om En håndbog om ejltrim SEJL TRIM Stuart H. Walker 2 Andre bøger af Stuart H. Walker The Technique of Small Boat Racing (ed.) The Tactic of Small Boat

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

Behovsstyret ventilation

Behovsstyret ventilation OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation! www.wegon.com Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 udgave

Indholdsfortegnelse - 1 udgave Indholdfortegnele - 1 udgave S. 01/1 udg. Stamdata Navn: Adree: hl-repro a/ Reprovej 2-4, 8722 Hedented, Bagværd Torv 12, 3 al, 2880 Bagværd Telefon: 7589 1911-7674 1981 e-mail: Web-ted: hl@hl-repro.dk

Læs mere

Din lokale totalleverandør

Din lokale totalleverandør Din lokale totalleverandør Landbrug Industri Privat Bejstrup Maskinstation A/S Per Kold Kristiansen, Bejstrup Maskinstation Finn Jensen, Bejstrup Vognmandsforretning Bejstrup Maskinstation A/S er rygraden

Læs mere

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden 77 8410 Rønde

Læs mere

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Afnit v. (Varmemetre, ii3:l::i.:?.r.r) NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II T tt }t0v, z0l{ OVERENSKOMST meiiem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Varmemetre,

Læs mere

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 llebro - llebjergvej 50-52, 2450 København SV llebro en ejendom med omtanke Det arkitektonike udtryk og udvikling af ejendommen ydre arealer er løftet af Henning Laren Architect, ålede at ejendommen

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afnit P S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandk Lovamling Serie C-II I 4 ì10v. 201{ OVERENSKOMST melfem Naalakkeruiut og Sulinermik Inuuutiariuteqartut Kattuffiat for Portørreddere og Portører på måned- og timeløn.

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736 Den Teknik-Naturvidenkabelige aiuddannele Storgruppe 9736 Titel: Digital ignalbehandling Synopi: Projektperiode: P //98-9/5/98 Projektgruppe: 347 Deltagere: Clau Albøge Mad Chritenen Tonny Gregeren Karten

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Munkebjerg hillclimb. program. Adgang fra Munkebjerg Hotel: Munkebjergvej 125, Vejle. Se mere på www.munkebjerghillclimb.dk

Munkebjerg hillclimb. program. Adgang fra Munkebjerg Hotel: Munkebjergvej 125, Vejle. Se mere på www.munkebjerghillclimb.dk øndag den 10. AUGUST 2014 Munkebjerg hillclimb Adgang fra Munkebjerg Hotel: Munkebjergvej, Vejle program Se mere på www.munkebjerghillclimb.dk Velkommen program Hillclimb har en lang hitorie bag ig. I

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energibeparende løninger til renovering af varme- og kølingytemer 18 referencer med tilbagebetalingtid Beregninger vier, hvor hurtigt din invetering vil blive tilbagebetalt

Læs mere

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet.

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet. ... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99 SUPEROFFER På 6 udvalgte varer / varegrupper tilbyder vi nu - til og med 29/7-2011 helt Led efter symbolet på

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

tradition og fornyelse

tradition og fornyelse tradition og fornyelse TIDSLINJE nicolaisen & larsen a/s stiftes som et familieejet aktieselskab med base i Ulfborg. firmaet bliver eneforhandler af jcb-maskiner i danmark. en position fi rmaet har holdt

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB

FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB MEGET PLADS PÅ ETIKET! MINI 3,05 MINI BLUE 3,05 CLASSIC CLASSIC BLUE 3,15 3,15 PANORAMA 4,15 Klar flaske 0,33 liter. Flere lågfaver. 1.764 vand pr. palle blåtonet flaske 0,33

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Lindknud Motocross Klub

Lindknud Motocross Klub Lindknud Motocross Klub Hyldelundvej 8 Lindknud, 6650 Brørup Tlf.: 22 67 77 93 Dato: 02.03.2014 Vejen Kommune Udvikling & Erhverv Kultur & Fritid Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Vedrørende ansøgning om tilskud

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

www.noof.dk Nyborg og Omegns Fjerkræklub Velkommen til vor årlige udstilling. Vi udstiller i år i nye rammer Ullerslev Hallerne gymnastiksalen.

www.noof.dk Nyborg og Omegns Fjerkræklub Velkommen til vor årlige udstilling. Vi udstiller i år i nye rammer Ullerslev Hallerne gymnastiksalen. NOOF s Bestyrelse 2011 Formand John Jacobsen Korkendrupvej 8 5540 Ullerslev Tlf: 61 70 42 92 Næstformand Bjarne Brandt Skjolds Vænget 5 5800 Nyborg Tlf: 32 58 04 24 Sekretær Maybritt Nielsen Frørupvej

Læs mere

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER www.barslund.as GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER DUMPERE TRAXCAVATOR GRADERE GUMMIGEDER DOZERE TROMLER TILBEHØR Gældende fra 1. april 2015 - revideres årligt SKOVLKAPACITET VÆGT PR. TIME PR. DAG HYDRAULISKE

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Alcoa. Fælge, du kan stole på

Alcoa. Fælge, du kan stole på Alcoa Fælge, du kan stole på Alcoa, din partner siden 1948 Gennem 125 år har Alcoa vokset sig større og ændret format takket være vores innovationsarv og personalets engagement. Vi udtænkte et marked til

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Vognmandskørsel & Maskinudlejning

Vognmandskørsel & Maskinudlejning Vognmandskørsel & Maskinudlejning Prisliste gældende fra den 15.3.2012. Alsidige transportmuligheder & maskiner til enhver opgave Prisliste for tip- og kranbiler Pr. time 3 akslet solo-bil 660,00 kr. 4

Læs mere

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj 7. marts 2014 1 Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj Christian Lunding, udbudsdirektør, SKI Anja Piening, chef for afdelingen for jura og CSR, SKI 7. marts 2014 2 Jura som forretningsunderstøttende

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Turen var arrangeret i samarbejde med Sydjyske maskinstationer. Hvert andet år er der Agritechnica, som er et sandt mekka for de som er

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Kom og testkør. Fendt 824 + 936 med Leica autostyring. Specialtilbud Skovudstyr Autostyring Frontlæsser + beslag Front- og hjulvægte

Kom og testkør. Fendt 824 + 936 med Leica autostyring. Specialtilbud Skovudstyr Autostyring Frontlæsser + beslag Front- og hjulvægte 16-sidet 2010:Layout 1 17/12/09 09.10 Side 1 Kom og testkør Fendt 824 + 936 med Leica autostyring 15 års jubilæum Lørdag d. 16. januar 2010 kl. 10.00-16.00 Vi er vært ved et pølsebord Barnsig 8 Hellevad

Læs mere

Overordnet indkøbspolitik

Overordnet indkøbspolitik Bilag 9.08 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Overordnet indkøbspolitik Formål

Læs mere

Vi stiller fokus på energi og sjov

Vi stiller fokus på energi og sjov Et must-have for din forretning Brætspil for hele familien Vi stiller fokus på energi og sjov Et spil, der rykker grænser, afslører meningsforskelle og holdninger til energiforbrug Et spændende og nyskabende

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Indhold. Indledning 4 Skat, mælk, Palæstina og nye Verdensmål 5 Strategiske målsætninger 6 Organisatoriske målsætninger 24

Indhold. Indledning 4 Skat, mælk, Palæstina og nye Verdensmål 5 Strategiske målsætninger 6 Organisatoriske målsætninger 24 Mellemfolkelig Samvirke årberening 2014 .2 Årberening 2014 Årberening 2014.3 Indhold Indledning 4 Ska, mælk, Palæina og nye Verdenmål 5 Sraegike målæninger 6 Organiaorike målæninger 24 Foride: Agne Mulenga,

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Lette løsninger, der skaber synlighed. lige til at tage med

Lette løsninger, der skaber synlighed. lige til at tage med Lette løsninger, der skaber synlighed lige til at tage med BOX DISPLAY SYSTEM Genialt og prisrigtigt system med stor fleksibilitet og brugervenlighed i et stilrent design. Store papkakler: 59 x 59 x 6

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Vi har det DU skal bruge!

Vi har det DU skal bruge! spar tid og penge med solus professionelle produkter Mange års erfaring i rådgivning og salg af Solus-produkter. Du får altid kvalificeret rådgivning hos os. Vi har det DU skal bruge! Til den professionelle

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

A/B TEST. Foliekniven.dk: 39,19 % højere omsætning med e-mærket. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold.

A/B TEST. Foliekniven.dk: 39,19 % højere omsætning med e-mærket. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. e-mærket 2015 A/B TEST Foliekniven.dk: 39,19 % højere omsætning med e-mærket Vi er stolte af, at e-mærket så utvetydigt har bidraget til den markante omsætningsstigning på Foliekniven.dk. Vi er desuden

Læs mere

Messer Udstillinger Print

Messer Udstillinger Print Messer Udstillinger Print 1 Stærke og fleksible løsninger tilbyder stærke og fleksible løsninger, når opgaven er visuel profilering til konferencer, udstillinger, messer eller produktpræsentationer. Med

Læs mere

Vi vil være din fokuserede leverandør

Vi vil være din fokuserede leverandør Fusion og ny struktur hos din kontorforsyning og emballageleverandør Vi vil være din fokuserede leverandør OneCompany A/S Det handler om at fokusere - og blive dygtigere Både Redoffice I.K. og KD Gruppen

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

Hvornår har du sidst. fået penge. for at hjælpe miljøet?

Hvornår har du sidst. fået penge. for at hjælpe miljøet? Hvornår har du sidst fået penge for at hjælpe miljøet? Du kan hjælpe miljøet og modtage kontant tilskud Forbrændingsslagger er et velegnet fyld- og bundsikringsmateriale til bl.a. landbrugsbygninger, lagerbygninger

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Medlemsnyt. www.sellegaarde.dk. Genbrugspladsen i Als. 19. Årgang Støt vore annoncører -de støtter os! 20151

Medlemsnyt. www.sellegaarde.dk. Genbrugspladsen i Als. 19. Årgang Støt vore annoncører -de støtter os! 20151 Medlemsnyt www.sellegaarde.dk Genbrugspladsen i Als Åbnings tider: Mandag - fredag 13-18 Lørdag, søndag og helligdage 10-16 Den 24., 25. og 31. dec. samt 1. januar er der lukket. 19. Årgang Støt vore annoncører

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL

Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL Finder de rigtige løsninger Til gavn for forbruger og detailhandel arbejder vi hos Tomra hele tiden på at forbedre vore produkter

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU Sådan lyder kodeordene for Dansk Automation og Analyse. Gennem de sidste 15 år

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og KENDER DU IKKE DOMEA? er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrations-gruppen Danmarks Boligselskab. s navn kommer fra latin og betyder

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn

Posten. Fødselsdagsbørn Nr. 2 18. årgang Maj 2011 Inhol: Sie 2: Føelagbørn Sankt Han Sie 3: Ørre Englaug Sie 4 og 5: Sining Ørre Mitpunkt - kolen - fællebetyrelen Sie 6: SGIF Sie 7 8 9 og 10: æ Sining aw Sie 11 12 13 14 15 16

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Optimeret slæderegulering

Optimeret slæderegulering Forord Denne rapport dokuenterer arbejdet ed projektet Optieret læderegulering på 6. eeter. Projektet er udført i perioden februar 003 til aj 003 på Aalborg univeritet, Intitut for Elektronike yteer, Afdeling

Læs mere

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner Sikkerhed og frihed Mandskabskurve til HMF-kraner Arbejdsfrihed i højden En mandskabskurv også kaldet en MEWP (Mobile Elevating Work Platform) er det ideelle værktøj, når der skal arbejdes i højden. Fordelene

Læs mere

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører!

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører! AGs samarbejdspartnere Dine Leverandører Som medlem i AG-netværket har du adgang til attraktive priser hos de leverandører som du har brug for som restauratør. På de følgende sider finder du alle leverandørerne,

Læs mere

GØR INDTRYK. Løbetøj til firmaløb og DHL-stafetten 200.000 løbere - 400.000 øjne ser på. Med tryk på løbetøjet kan du synliggøre din

GØR INDTRYK. Løbetøj til firmaløb og DHL-stafetten 200.000 løbere - 400.000 øjne ser på. Med tryk på løbetøjet kan du synliggøre din GØR INDTRYK Løbetøj til firmaløb og DHL-stafetten 200.000 løbere - 400.000 øjne ser på Med tryk på løbetøjet kan du synliggøre din virkomhed og sætte præg på sommerens firmaløb 1 STIELER & CO. er en af

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1 Nyt fra Brealparken og Grenhuene Januar 2007 57. årgang nr. 1 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til at

Læs mere

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler TA R G E T SYNERGI saml muligheder og fordele ét sted! TV & radioreklamer Webdesign & hosting Skilte & bilreklame Hvem er vi? Hans Jørgen Rene Susanne Finn Vagn Vi er et hold, der i hverdagen prioriterer

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk!

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk! Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Dansk kvalitetshåndværk! Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk FYN Hvidkærvej 4 5250 Odense SV Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Læs mere