SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation"

Transkript

1 SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY

2 SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg Udgive af Scantruck A/S Anvarhavende redaktør: Peter Daugbjerg Tekt: Bjarne Kjelden Foto: Bjarne Kjelden, Gert Lauren Layout og tryk: Johanen Grafik Foridefoto: Bejtrup Makintation Salgdirektøren beretning Velkommen til året førte udgave af vore avi Nye certifikatregler for telekoplæere Så er de nye regler omkring certifikatkrav til telekoplæere blevet godkendt. Et arbejde om har tået på gennem lang tid via regeludvalget, om efterfølgende er behandlet af Arbejdmiljørådet. Det betyder, at fra den 1. januar 2008 gælder følgende: Ført vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønke et rigtig Godt Nytår og tak for året Det var igen et rekordår for Scantruck. Vi takker alle om valgte o til at være dere leverandør af de forkellige ydeler, vi repræenterer her i huet er ud til at blive et meget pændende år. Ikke mindt på grund af vore foretående amarbejde med Runge & Sørenen, men ogå fordi jeg imødeer et godt år for o, der har tilknytning til byggebranchen generelt. Denne påtand vil jeg gerne dokumentere ved at referere til en artikel i Jyllandpoten den 4. dec Her har afdelingchef i Dank Byggeri, Vibeke Gaardholt agt, at med regeringen kvalitetreform umiddelbart før valget blev der afat ialt 50 mia. kr. til hårdt tiltrængte forbedringer af de offentlige bygninger. 25 mia. kr. kal gå til ygehuene, men 25 mia. kr. er at af til andre offentlige bygninger over den kommende 10-år periode. Dertil kommer, at regionerne ygehuplan fra 2008 til 2017 omfatter byggeinveteringer på 5,5 mia. kr. om året. Nu er inveteringrammen ogå taget med i regeringgrundlaget. Derfor min tore optimime. Igen i år vil jeg gerne byde alle beøgende på dette år Agromek velkommen på vore tand i den runde hal. Vi glæder o til at være vært for en lille forfrikning på tanden. Agromek afholde i dagene januar. Vel mødt på Agomek og god fornøjele med læningen. Peter Daugbjerg 1. Med gaffeltruckcertifikat må makinen bruge med gafler, kovl ol. 2. Med gaffeltruckcertifikat + må makinen benytte med krankrog, kranarm og pil. 3. Med mobilkrancertifikat D må makinen benytte med gafler, kovl ol. + krankrog, kranarm og pil indtil oktober Herefter kal erhverve telekoplæercertifikat A + B. 4. Med telekoplæercertifikat A må makinen bruge med gafler, kovl ol. 5. Med telekoplæercertifikat A+B må makinen bruge med gafler, kovl ol. + krankrog, kranarm og pil I øvrigt gælder, at telekoplæere der er indrettet og optillet om peronløfter IKKE kræver certifikat. Forklaringen er, at den betragte om en lift. Venlig hilen Ekild Jenen Teknik chef

3 Ny forhandler af Cae Peronale nyt Runge & Sørenen A/S kal fra nytår forhandle Cae i Øtjylland i et amarbejde med Scantruck En af landet kendte forhandlere af entreprenørmakiner, Runge & Sørenen, har indgået en amarbejdaftale med Scantruck A/S. Fra 1. januar forhandler Runge & Sørenen ålede Cae i Øtjylland. Der er for branchen tale om en opigtvækkende aftale. Forklaringen er, at Scantruck er én af landet førende forhandlere af entreprenørmateriel og Runge & Sørenen har været landet uveræn tørte forhandler af New Holland produkter. Nu befæter Scantruck in poition med Runge & Sørenen om ny forhandler i et nærmere betemt område, der ved redaktionen lutning ikke var endeligt fatlagt. Gammelt firma Direktør Per R. Sørenen oplyer, at Runge & Sørenen er et gammelt elkab med op mod 35 år i branchen. - Vi har forhandlet både Volvo og New Holland og har en meget tor berøringflade med kunderne. Det vil ogå ige et meget tort antal fate kunder. Imidlertid er vi blevet agt op af New Holland, og har derfor ledig kapacitet i algafdelingen. Dertil ønker vi at ælge andre produkter indenfor entreprenørbranchen. For o er det ikke lige meget, hvilke produkter, der er tale om. Og heller ikke hvem amarbejdet kal foregå ammen med. Vi glæder o over, det blev Scantruck med den vækt og goodwill virkomheden har. Og med Cae og de øvrige produkter, om er højt anerkendt om værende blandt de bedte og førende på markedet, iger Per R. Sørenen. Runge & Sørenen har i dag hovedafdeling i Harlev ved Århu amt en afdeling i Vojen. 35 medarbejdere er bekæftiget i virkomheden, heraf 12 kørende medarbejdere i erviceafdelingen amt mekanikere på værktederne både i Harlev og Vojen. Virkomheden vil fortat bl.a. forhandle en dumper amt tilbehør til krotake. Udnytter ynergieffekt Salgdirektør Peter Daugbjerg iger om aftalen, at den tyrker begge virkomheder. - Formålet med amarbejdet er at tyrke alget af Cae. I forvejen upplerer vore to virkomheder hinanden. Runge & Sørenen har en ekpertie indenfor vie områder, om vi kan udnytte. Omvendt har vi ekpertie og produkter, om Runge & Sørenen kan bruge til at øge in vækt. Dermed udnytter vi den ynergieffekt, om er oplagt i den her ammenhæng, iger Peter Daugbjerg, der føjer til, at man ho Scantruck glæder ig til amarbejdet, der ført og fremmet er til fordel for kunderne. Ikke mindt når det gælder den ervice, om åvel Scantruck om Runge & Sørenen hver for ig er kendt for i forvejen. Og om ogå tyrke i forbindele med det nye amarbejde. Scantruck på ny året Manitou forhandler Manitou har netop meddelt, at Scantruck for tredje år i træk er året forhandler globalt et. Altå den forhandler, om ælger flet Manitou produkter i konkurrence med over 100 andre lande. En hæder vi er meget glade, tolte og ogå ydmyge overfor. Herfra en tor tak til kunder og ikke mindt medarbejdere, om er baggrunden for dette flotte reultat. John Kritenen, 51 år, er anat om værktedchef. John kommer fra en tilling om værkfører ho Jyk Aluminium Indutri A/S i Ikat. Niel Hanen, 56 år, er anat i varemodtagelen. Niel kommer fra en tilling ho Lata i Skive. Thoma Vetergaard Jenen, 23 år, er anat om mekaniker. Thoma er udlært mekaniker ho Dahl Pederen. Birte Jakoben, 45 år, er anat om erviceleder for Jylland Syd. Birte er flyttet internt i organiationen. Poul Erik Nielen, 40 år, er anat om mekaniker. Poul Erik kommer fra en tilling ho Park & Vej. Jakob Glud, 49 år, er anat om pladmand. Jakob kommer fra en tilling ho Inventa. Scantruck Avien 3

4 Salg og marketing ervicerer Salg- og marketingafdelingen er bindeled mellem leverandørerne, Scantruck amt forhandlere og ælgere Fordi man er bekæftiget i en algog marketingafdeling behøver man ikke at tå for det direkte alg. Forud for ethvert alg er ålede oftet et meget tort forarbejde fra at ikre makiner og udtyr fra leverandørerne, kabe opmærkomhed ho potentielle kunder, udarbejdele af info-materialer og overkuelig information til algkontrakter. Et arbejde der overordnet har til formål at kabe optimal ervice i forhold til kunden. Det gælder ogå ho Scantruck. Her er organiationen at betragte om de tore velkørende og velmurte entreprenørmakiner, om virkomheden daglig leverer over hele landet. En makine, hvor hver del i makinen er vigtig, for at alt fungerer perfekt. Rammeaftaler Ho Scantruck er den del af opgaven lagt i hænderne på Sara Moth, Helene Luxford, Stig Brøndum-Nielen og Brian Løjngaard. Selv om dere opgaver er forkellige, å har de overordnet amme formål. At være bindeled mellem leverandører, Scantruck amt forhandlerne og ælgerne. På en række områder er Brian og Stig hverdag en. De er produktchefer for henholdvi Manitou og Cae. Brian aiterer deuden produktchef Palle Anderen, der har det overordnede anvar for Atla. Overordnet forhandler Scantruck en rammeaftale på plad ho leverandørerne mange måneder frem. Dermed kan virkomheden begræne eventuelle pritigninger og tyrke konkurrenceevnen. Beparelen ende videre til kunden via prierne for makiner og tilbehør. Skal læe markedet - Vore opgave er at ørge for at have de rigtige makiner hjemme hele tiden. At kunderne normalt kal Her teamet i alg- og marketing. Det er fra ventre Brian Løjngaard, Sara Moth, Stig Brøndum og Helene Luxford. kunne få dere nye makine meget hurtig. Vi er normalt lagerførende på de met olgte makiner, å vi kan levere dem meget hurtig til kunden. Er markedet overophedet, å forøger vi jævnligt at finde efterpurgte makiner i andre lande, iger Stig og Brian. De er ogå begge back up for ælgerne ja, ind imellem ælgerne forlængede arm. Det amme er Sara Moth, der er produktchef for de brugte makiner. Forklaringen er, at de tre gennemfører kalkulationer af de tilbud, om ælgerne har givet kunderne. Der kan være tale om ret omfattende kalkulationer med informationer om bl.a. udtyr, garantiforpligteler og økonomi, der i den idte ende kal vie, om det kan hænge fornuftigt ammen økonomik. I øvrigt er opgaven at ørge for tranporten fra producenterne til Danmark amt regitreringen af makinerne både generelt og med udtyrlite på dem, der er olgt. En udtyrlite, om benytte af værktedet i forbindele med montering og klargøring af makinerne. Stig har i øvrigt ogå anvaret for Cae i Norge og Sverige og en del rejedage til markederne og leverandøren. Leveringmøder Det kræver tæt kontakt i hele huet. Derfor er der et leveringmøde hver uge mellem værkted, fragt og alg, å der kontant er tyr på, hvor den enkelte makine er i proceen. Dermed kan alle dele af virkomheden optimere ine rutiner og medvirke til, at makinerne kommer ud i rette tid og med det aftalte udtyr. Sara har til opgave at holde tyr på alt det brugte materiel, der kommer ind. Hun udfærdiger en brugtlite, 4 Scantruck Avien

5 på tvær af organiationen om ælgerne kan bruge ved efterpørgel på brugt materiel. Liten fortæller om det enkelte produkt tand og udtyr. I nogle tilfælde kan det ogå være til udlån, hvi en anden makine er forinket. Et pulepil, om ogå indebærer informationer om leveringtid. Dertil kommer opdatering af hjemmeiden med de brugte makiner amt en ekportprilite. Marketing på tvær i organiationen Når vi endnu ikke har nævnt Helene, å er det fordi hun om marketinganvarlig reelt arbejder på tvær åvel i algafdelingen om i den øvrige del af organiationen. Så elv om hun er en del af algafdelingen, å er hende opgaver meget anderlede end de øvrige i afdelingen. Hun ørger ålede for at udarbejde brochurer og materialer om de nye makiner fra producenterne. Materiale, om ælgerne benytter i dere arbejde. Hun ørger amtidig for, at ådanne informationer formidle til lutbrugerne. Det gør hun del via annoncer og del gennem preemeddeleler til relevante fagblade. Overordnet kal jeg ørge for, at alt hvad vi ender ud om vore produkter og arrangementer er ordentlig ud. At der ogå er en vi enartethed i tingene, å Scantruck-navnet er letgenkendeligt. Det gælder i brochurerne, annoncerne, flyer ja, i alt hvad vi foretager o, iger Helene. Hjælper hinanden Ud over hele koordinationen bygger hun elv annoncer og produktblade op. Hun tår ogå for meerne, Agromek, HI-Indutri i Herning, Have og Landkab, E-Meen amt dyrkuerne landet over. Enkelte gange deltager hun aktivt i meerne. Det er ogå hende, om ørger for at tilrettelægge Scantruck avien med åvel indhold om enere ditribution. Fælle for hele afdelingen er, at de forøger at hjælpe hinanden å godt om muligt. Med fire kriveborde placeret hjørne mod hjørne kan de hurtigt udvekle informationer. Er én fraværende, forøger andre at dække ind. Med forkelligartede opgaver er det ikke altid muligt og måke pecielt ikke for marketing. Men med en tærk vilje, kreativitet og poitiv indgang til hverdagen løe mangen en erviceopgave på tvær af organiationen. Scantruck Avien 5

6 Landbruget uperm Bejtrup Makintation er blandt landet tørte med bl.a. både makiner til landbrug, vognmandforretning, anlægvirkomhed og kiltefabrik Bejtrup Makintation har adkillige tore makinhaller og værkteder til opbevaring og renovering af alken makiner og udtyr. Totalleverance - Vi har altid atet på full ervice til vore kunder. At de kun kal henvende ig ét ted, når de kal have udført et tykke arbejde. Det gør tingene mere enkelt. Ingen er heller ikke i tvivl om, hvem der har anvaret, hvi noget kører kævt. For vore kunder er det en tor fordel. At vi ydermere har haft mange af de amme medarbejdere i flere år, tyrker blot relationerne til kunderne. De vil gerne kende de folk, om kommer og løer opgaverne, iger Per Kold Kritianen. Langt de flete af koncernen omkring 170 medarbejdere er da ogå fuldtidanatte. En tyrke om har været mulig i virkomheden valg af aktiviteter. Direktør Per Kold Kritianen ved en kampeten, om er anbragt ved indkørlen til Bejtrup Makintation. Landbruget upermarked! Så kort betegner direktør Per Kold Kritianen in og ønnen virkomhed, Bejtrup Makintation. Men reelt yder det ikke virkomheden fuld retfærdighed. For ud over makintation og værktøjalg, å omfatter virkomheden ogå en tor vognmandforretning, et anlægfirma om udfører alle former for anlæg og nedbrydning amt kloakarbejde, terrae og gårdanlæg amt en kiltevirkomhed. Nordenfjord bruger de ikke de tore armbevægeler, når de fortæller om egen virkomhed. Det gælder ogå ho Per Kold Kritianen, der eller kunne tillade ig at kalde virkomheden en ucce. En udvikling om er ket fra dengang han i 1971 tartede Bejtrup Makintation med to mand og én traktor. Landbruget primært - Landbruget er dog fortat vore primære kunde. Vi laver langt de flete markopgaver, om landmænd efterpørger. Det gælder ogå den amlede drift af planteavlarealer og opbevaring og levering af fodertoffer. Årligt år vi i øjeblikket omkring ha. korn og ha. maj. Oveni kommer paningaftaler for andre ca ha. Vi kårlægger omkring ha græ og ha. maj. Vi bruger 19 køretøjer til gylleudpredning, der hver iær i gennemnit kører kubikmeter gylle ud om året, fortæller Per Kold Kritianen om de tore tal, der ogå fortæller om fate landbrugkunder. 6 Scantruck Avien

7 arked Indfangning af kyllinger Som en lag æonudjævning har koncernen ogå indfangning af kyllinger om en tor aktivitet. Årligt indfange 125 mio. kg kyllinger, om køre til lagteriet med 12 latvogne. 35 medarbejdere er bekæftiget i den afdeling. Vognmandforretningen har i alt 45 latvogne, efter koncernen netop har indgået en aftale med Farmfood i Løgtør, hvortil der med 10 latvogne afhente lagteriaffald i Danmark og Sverige. Kort om aktiviteterne kan nævne oliekørel for OK, flikørel med fat fem til ek latvogntog, kabelarbejde med ca. 40 medarbejdere både til bredbånd, elkabler og højpænding på kontrakt med Nyfor. Et værkted, om både ordner koncernen egne køretøjer og arbejder for andre, er der ogå en butik med værktøjalg af alken værktøj til landmanden. En butik om i dag til forvekling ligner et lokalt byggemarked med mange andre produkter på hylderne. Anlægafdelingen er nyete kud på tammen her udføre alle former for anlæg og nedbrydning amt kloakarbejder. Der lave ogå terraer og gårdanlæg amt endelig ogå kilte. Hvorfor kilte? Jo, for dem kulle virkomheden elv bruge til de mange makiner, å da den ekterne leverandør var til alg, å indgik man en aftale med den virkomhed. Bejtrup Makintation har i dag fem Cae gummigeder og 12 Cae gravemakiner foruden 12 Manitou telekoplæere. Her én af medarbejderen ved én af Cae 721 E erne. Vækt ud fra kendte koncepter - Det er da gået meget tærkt, erkender Per Kold Kritianen, der i dag ejer virkomheden ammen med ønnen Kim Kold Kritianen. - Der har imidlertid været tale om kontrolleret vækt. Selv om vi har mange aktiviteter, å har vi tort et holdt o inden for områder, vi kender. Her er vore vækt kabt. Samtidig betyder de mange aktiviteter, at vi ikke har de tore økonomike op og nedture. Dem glider vi lidt af på. Ogå takket være de mange trofate kunder, om har fulgt o i mange år. Vel må vi ind imellem tage en chance. Men vi ætter ikke alt på et bræt. Vi lader nufornuften råde, iger Per Kold Kritianen. Scantruck er jovere Det gælder ogå med henyn til egne makinleverandører, om ifølge Per Kold Kritianen er utrolig vigtige for Bejtrup Makintation. - Det er vigtigt, at leverandørerne tror på o. For o er Scantruck én af de gode leverandører. De er ikke altid billigere men de er meget jovere, iger Per Kold Kritianen med et grin og føjer til: - Og å har Scantruck en utrolig effektiv erviceafdeling. Det er meget vigtigt for o, at tingene er i orden. Ekempelvi når vi læer kyllinger, hvor vi benytter pecialbyggede telekoplæere fra Manitou. Sker der nedbrud om natten, å er Scantruck der næten inden, vi har ringet efter dem. Og å kal de ogå have ro for, at har de ikke elv det produkt, vi efterpørger, å er de ofte meget hjælpomme med at finde det. At vi får løt opgaven. Det gør hverdagen lidt lettere for o og kaber den genidige tillid, om jo ogå er en del af et leverandør-kunde forhold, iger Per Kold Kritianen, der i makinparken bl.a. tæller 12 Manitou telekoplæere og fem Cae gummigeder amt 10 Cae gravemakiner af forkellig tørrele. Kim Kold Kritianen (billedet) er i dag ogå medejer af firmaet Scantruck Avien 7

8 Brugte makiner I JOHANSEN GRAFISK I NY Cae CX240B bæltegraver Årgang: 2007 Timer: 0 Tremmekovl, ortergrab, Microfyn nivellering, vap tyring ov. NYE Cae minigravere Årgang: 2007 Timer: 0 Fra kg til omgående levering, prier fra ,- ekkl. mom Cae 721D gummihjullæer Årgang: 2003 Timer: 6800 Centralmøring, Volvo kifte, A/C. Volvo EC20 B minigraver Årgang: 2001 Timer: 2975 Becokifte McClockey Kompaq orteringanlæg Årgang: 2006 Timer: 78 Sidebånd Cae 695 SR rendegraver Årgang: 2004 Timer: i-1 kovl m/hurtigkift, kipbar planerkovl Manitou MLT526 T MU telekoplæer Årgang: 2004 Timer: 1700 Hitchkrog, A/C Manitou MT1235 ST telekoplift Årgang: 2006 Timer: 667 Joytick, hydr. hurtigkift, kurv Manitou MT1740 SLT telekoplift Årgang: 2004 Timer: 1400 Radiotyret fjernbetjening, joytick Se mange flere på SCANTRUCK A/S HOVEDKONTOR Katkjærvej Skive Tlf Fax KONTOR SJÆLLAND Metalgangen Karllunde Tlf RINGE MASKINFORRETNING Cae forhandler Fyn Nordbakken Ringe Tlf Fax RUNGE & SØRENSEN A/S Cae forhandler Øtjylland Lilleringvej Harlev J. Tlf: Fax AS SCANTRAC Kobbervikdalen Drammen, Norge Tlf Fax

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 1 2 KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 3 Det øtlige Aalborg Et markant væktområde i landet 3. tørte kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog:

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog: Samtaleark Del 1: Eleven prog Formål: At give kolen viden om, hvilke prog eleven har brugt og bruger med henblik på at anvende eleven prog om en reource i videre læringammenhænge. Gode råd til dig, der

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

SHARKY varmeenergimålere

SHARKY varmeenergimålere SHARKY varmeenergimålere SHARKY 773 er kabt til måling af varmeenergi i tørre og mindre varmeanlæg. Den er let at intallere og er meget betjeningvenlig. Med it patenterede måleytem og indat ikre tor måletabilitet,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning N r. 1 0 5 U d g i v e a f D a n k F o l k e h j æ l p en lp g nin ehjæ v i å: t g p v lp lo ør f æ j ik teh k en y n t r e o p fø jobb ituti t en før Tema: om n teh e i ko l jælp n r ø b Bedre førtehjælpberedkab

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College Underviningmiljøvurdering 2014 Underøgelen er gennemført via pørgekemaunderøgele Wellne Efterår 2014 10 9 8 7 6 79,2 73,4 88,6 Overordnede reultater 73,2 73,8 74,1 67,7 64,4 57,7 85,5 80,4 96,8 5 4 3 2

Læs mere

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger 5 3.3 Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden 6 3.2 Kernekometencer 7 3.1 Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen

Læs mere

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008 Faldmakine Eben Bork Hanen Amanda Laren Martin Sven Qvitgaard Chritenen 23. november 2008 Indhold Formål 3 2 Optilling 3 2. Materialer............................... 3 2.2 Optilling...............................

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Din lokale totalleverandør

Din lokale totalleverandør Din lokale totalleverandør Landbrug Industri Privat Bejstrup Maskinstation A/S Per Kold Kristiansen, Bejstrup Maskinstation Finn Jensen, Bejstrup Vognmandsforretning Bejstrup Maskinstation A/S er rygraden

Læs mere

Bygningsfilm Isoleringsfilm s Sikringsfilm Autofilm

Bygningsfilm Isoleringsfilm s Sikringsfilm Autofilm Trit punktum for Schioldan Side 28-29 TIRSDAG 15. mart 2011 NS 245. årgang Uge 11 Nr. 72 Kr. 20,00 Sej kamp mod brand i køleolie Klichéfyldt, men flot Side 4-5 Side 24-25 Hårdt pre på læger 159 kilo lettere

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Regitrering af udenlandke virkomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædele

Læs mere

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg Ny byudviklingplan for SKALBORG Debatoplæg Foku på Skalborg 2015 Foku på Skalborg Baggrund Byudviklingplanen for Skalborg kal kabe en fælle viion og rammen for en helhedorienteret udvikling af Skalborg

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder

Matematisk modellering og numeriske metoder Matematik modellering og numerike metoder Morten Grud Ramuen 4. oktober 26 Laplace-tranformationer. Definitionen af Laplace-tranformationen Definition. (Laplace-tranformation). Lad f være en funktion defineret

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Regitrering af udenlandke virkomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN

DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN STORE SMAGSOPLEVELSER FRA BRAUNSTEIN FARFARS SNAPSETRADITION Som børn brugte de to brødre hvert år en pæn del af ommerferien på at hjælpe dere farfar med at amle pore

Læs mere

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi Fag: Termodynamik - Statitik fyik - Termodynamike relationer - Fri energi - Entropi 1 Indholdfortegnele... 2 Forord... 3 Formelle definitioner... 3 Et ytem... 3 Et lukket ytem... 3 Et ioleret ytem... 3

Læs mere

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt Ungdomuddannelerne (STU) årrapport 2013 STU på CSU-Slagele Unge under 25 år, der af fyike eller pykike grunde ikke, elv med pecialpædagogik tøtte, vil kunne gennemføre en ungdomuddannele på normale vilkår,

Læs mere

Fødevarepolitik 2017/2018. Prioriteter og dagsordener i det nye folketingsår

Fødevarepolitik 2017/2018. Prioriteter og dagsordener i det nye folketingsår Fødevarepolitik 2017/ Prioriteter og dagordener i det nye folketingår Forord Folketinget er netop åbnet. Et nyt politik år er i gang med VLAK-regeringen i piden. På fødevareområdet fylder de kommende forhandlinger

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

Bilag 16 Licensbetingelser mv.

Bilag 16 Licensbetingelser mv. Bilag 16 Licenbetingeler mv. Vejledning: Som led i Leverancen kal Leverandøren løbende bitå Kunden med licentyring. I nærværende bilag kal Leverandøren løbende indætte licenerne til det Programmel med

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN

KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN 2 INDHOLD FORORD KILDEPARKEN 2020 S. 3 Aalborg Øt nu og fremover S. 5 Helhedplanen S. 7 Tranformation af de centrale plader S.11 Boligtranformationer S.13 Nye bygninger

Læs mere

VI HAR MODTAGET: Vi vil gerne tilslutte os Teknisk Forvaltning og Teknisk Udvalgs storslåede og kreative idé med at gøre Axeltorv mere

VI HAR MODTAGET: Vi vil gerne tilslutte os Teknisk Forvaltning og Teknisk Udvalgs storslåede og kreative idé med at gøre Axeltorv mere 12 LOKALAVISEN NORDSJÆLLAND 3./4. JANUAR 2012 DANMARKS MEST FÅR DU NU TIL KR. 0,-* Mere om Axeltorv POPULÆRE HØREAPPARATER - OG HELT UDEN VENTELISTE Bliv høreklar fra året tart. Kom til HØRETESTDAG 19.

Læs mere

Praktikperiode på andet intensivafsnit

Praktikperiode på andet intensivafsnit Studieplan for Kuriter på ITA 0531/0633 Praktikophold på 6-12 uger Godkendt November 2003 Uddannele- & udviklinganvarlig ygeplejerke Dori Chritenen Revideret 2014 Inteniv 0531/0633 Praktikperiode på andet

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken & Grenhusene Juni 2006 56. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken & Grenhusene Juni 2006 56. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalparken & Grenhuene Juni 2006 56. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingbetyrelen Redaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Redaktionen forbeholder ig ret til

Læs mere

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV Grønt domicil llebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 LLRO Alt under ét tag ARKITKTONISK UDTRYK OG RKRATIV KVALITT I OMRÅDT Ifølge den ny lokalplan moderniere hele området ved Valby Hallen, når Grøntorvet

Læs mere

GETO Gigaport Volumenbagdøre

GETO Gigaport Volumenbagdøre L Til kae- eller preenningopbygninger Certificeret i henhold til DIN EN 122 Priguntig GETO Gigaport Volumenbagdøre TITGEMEYER Tf108DK(1007)2 Let læeadgang Optimal åbning på grund af dobbeltleddede hængler.

Læs mere

En ny mellemfristet holdbarhedsindikator

En ny mellemfristet holdbarhedsindikator En ny mellemfrie holdbarhedindikaor Andrea Øergaard Iveren Danih aional Economic Agen Model, DEAM Peer Sephenen Danih aional Economic Agen Model, DEAM DEAM Arbejdpapir 03: Februar 03 Abrac Arbejdpapire

Læs mere

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker 1 Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM En håndbog om En håndbog om ejltrim SEJL TRIM Stuart H. Walker 2 Andre bøger af Stuart H. Walker The Technique of Small Boat Racing (ed.) The Tactic of Small Boat

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 udgave

Indholdsfortegnelse - 1 udgave Indholdfortegnele - 1 udgave S. 01/1 udg. Stamdata Navn: Adree: hl-repro a/ Reprovej 2-4, 8722 Hedented, Bagværd Torv 12, 3 al, 2880 Bagværd Telefon: 7589 1911-7674 1981 e-mail: Web-ted: hl@hl-repro.dk

Læs mere

Behovsstyret ventilation

Behovsstyret ventilation OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation! www.wegon.com Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Tennis eksempel på opgaveløsning i MatematiKan.nb

Tennis eksempel på opgaveløsning i MatematiKan.nb Opgave 1 1.1 Caroline alder, da hun blev profeionel: 2005-1990 15 18-11 7 Caroline var 15 år og 7 dage gammel. 1.2-1.6 1.5 Det er ud til, at den ekponentielle tendenlinje følger punkterne bedt. 1.6 R-kvadreret

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 156

GBFbladet Medlemsorientering nr. 156 GBFbladet Medlemorientering nr. 156 40. Årgang. Nr. 4 November 2015 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børn Forældreforening www.gbf.dk Indholdfortegnele Formanden ord...eller rettere November 2015 Dette nummer

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV Lej en bydel tæt på Gl. Køge Landevej og Folehaven. room for business

Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV Lej en bydel tæt på Gl. Køge Landevej og Folehaven. room for business llebjergvej 50-52, 2450 København SV Lej en bydel tæt på Gl. Køge Landevej og Folehaven 1 LLRO Markant, moderne og ynlig ejendom 2 LLRO Alt under ét tag ARKITKTONISK UDTRYK OG RKRATIV KVALITT I OMRÅ- DT

Læs mere

"GRØNTTORVS- OMRÅDET"

GRØNTTORVS- OMRÅDET "GRØNTTORVS- OMRÅDET" Startredegørele Bilag 1 til indtilling om redegørele for igangætning af forlag til lokalplan Bilag 1 Vigerlev Allé Høffdingvej Retortvej Grønttorvet Luftfoto af lokalplanområdet og

Læs mere

Estimation og test i normalfordelingen

Estimation og test i normalfordelingen af Birger Stjerholm Made Samfudlitteratur 07 Etimatio og tet i ormalfordelige Dee tekt ideholder et overblik over ogle grudlæggede pricipper for etimatio og tet i ormalfordelige i hyppigt forekommede ituatioer:

Læs mere

God og tryg udlejning af dit sommerhus Søndervig & Bjerregaard

God og tryg udlejning af dit sommerhus Søndervig & Bjerregaard God og tryg udlejning af dit sommerhus Søndervig & Bjerregaard Sol og Strand Søndervig, Lodbergsvej 2, 6950 Ringkøbing, Tlf. 97 33 82 33, sondervig@sologstrand.dk Sol og Strand Bjerregaard, Kirksvej 1,

Læs mere

REMKO ETF 360 / ETF 460

REMKO ETF 360 / ETF 460 REMKO ETF 360 / ETF 460 Mobile Funktion Te nolog Udgave GB B01 Indholdfortegnele 4-6 6 7 Intall 8 8-11 11 Tranport 12 12-13 13-14 14 15 15 15 16 17 18 19 Denne bruganvining kal læe omhyggeligt inden ibrugtagning

Læs mere

PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2006 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 23. OKTOBER 2006 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST

PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2006 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 23. OKTOBER 2006 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN. NOVEMBER 6 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 3. OKTOBER 6 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST Side 1 af FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST FORORD OG INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kort vejledning Verion 1 2007-06 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindke riikoen for elektrik tød må toppen ikke tage af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må eftere af

Læs mere

GENNER HOEL PANDEKAGEHUS. Menukort

GENNER HOEL PANDEKAGEHUS. Menukort GENNER HOEL PANDEKAGEHUS Menukort Velkommen i pandekagehuet Vi byder hjertelig velkommen i vort hyggelige pandekagehu. Vi åbnede 1. gang den 1. april 2012, og iden da er der blevet bagt rigtig mange pandekager

Læs mere

Program. Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Normalfordelingens venner og bekendte. χ 2 -fordelingen

Program. Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Normalfordelingens venner og bekendte. χ 2 -fordelingen Program Statitik og Sandynlighedregning 2 Normalfordelingen venner og bekendte Helle Sørenen Uge 9, ondag Reultaterne fra denne uge kal bruge om arbejdhete i projekt 1. I formiddag: χ 2 -fordelingen, t-fordelingen,

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Pressen. 47. sæson. Sider 883 til 899. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi hele året Med sjællands største udvalg. Kvalitet siden 1970

Pressen. 47. sæson. Sider 883 til 899. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi hele året Med sjællands største udvalg. Kvalitet siden 1970 har skrevet'opdateret Pressen 2017 47. sæson Kvalitet siden 1970 1. Maj Sider 883 til 899 Åbningstider: i sommer halvåret 1. April til 30. Sept. Mandag kl. 11 00-19 00 Tirs-Ons-Tors kl.11 00-17 30 Fredag

Læs mere

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet.

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet. ... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99 SUPEROFFER På 6 udvalgte varer / varegrupper tilbyder vi nu - til og med 29/7-2011 helt Led efter symbolet på

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIN LOKALE MASKINFORRETNING

VELKOMMEN TIL DIN LOKALE MASKINFORRETNING VELKOMMEN TIL DIN LOKALE MASKINFORRETNING KIG INDENFOR QR-kode til viatuel rundtur Tøstrupvej 50 8581 Nimtofte Tlf. 86 39 84 88 www.midtdjurstraktorlager.dk HØJT MOMENT VED LAVE OMDREJNINGER T174EA 689.000,-

Læs mere

Semesterprojekt 2007 - Svingningssystemer mekanisk/elektrisk analogi

Semesterprojekt 2007 - Svingningssystemer mekanisk/elektrisk analogi Semeterprojekt SDU - Det Teknik Fakultet Gruppe 6 DDF1 Vejleder: Henning Bremøe Hanen Projektperiode: 10. eptember 007-14. december 007 Semeterprojekt 007 - Svingningytemer mekanik/elektrik analogi Udarbejdet

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

JULI 2012 Åne,ENG 62. Indhold: Formands klumme Emil Ungdoms afdelingen Resultater foråret Turnerings program efteråret 0g meget meget mere

JULI 2012 Åne,ENG 62. Indhold: Formands klumme Emil Ungdoms afdelingen Resultater foråret Turnerings program efteråret 0g meget meget mere JULI 2012 Åne,ENG 62 Indhold: Formand klumme Emil Ungdom afdelingen Reultater foråret Turnering program efteråret 0g meget meget mere Fodbotdloven regler om hovedbeklædning Af Frank Kanlund I det københavnke

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

Service prisliste 2017

Service prisliste 2017 Service prisliste 2017 Scantruck sikrer dig optimal udnyttelse af din maskinpark I Scantrucks serviceafdeling ved vi, hvor vigtigt det er, at din maskine hele tiden er køreklar. Derfor er vi altid klar

Læs mere

GLOBAL ØKOLOGI. Tema: Grøn økonomi. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik

GLOBAL ØKOLOGI. Tema: Grøn økonomi. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik Tidkriftet der tager pulen på dank og international miljøpolitik GLOBAL ØKOLOGI NR. 4 10. ÅRGANG OKTOBER 2003 Tema: Grøn økonomi Læ ogå: Vandet i grunden er det rent? Sydamerika miljøbevægele på vej Dalai

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Graphic House. Profilbrochure

Graphic House. Profilbrochure Graphic House Profilbrochure JYSK FIRMA MED FORSTAND Graphic House er kendt for deres gode service og ekspertise inden for deres fagområde, Vi laver mange forskellige cases, men brillierer bla. inden for

Læs mere

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer Fabrikken En historie fra Tidløse 7 Tidløse-historierne bearbejdes i elevernes logbøger, på intranet og som små forløb med brug af multimedie og video. Ideen har bredt sig, og der er ved at opstå nye byer

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden?

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Er fokus på funktioner altid det samme imellem leverandør og kunde? Hvordan

Læs mere

Resultater igennem involvering. Per Alan Jensen 2011-10-26 1

Resultater igennem involvering. Per Alan Jensen 2011-10-26 1 Resultater igennem involvering. Per Alan Jensen 2011-10-26 1 Lantmännen i dag Koncernchef: Per Strömberg Ordførende: Thomas Bodén Omsætning 2010 (SEK): 37,1 milliarder Ejes af cirka 37 000 svenske landmænd

Læs mere

Fra vindmøller tandlægebor

Fra vindmøller tandlægebor Fra vindmøller tandlægebor Det kan godt lade sig gøre at tjene gode penge som elektromekaniker beviset findes i Skjern Af Jørgen Jensen bliver mere servicearbejde hos dem, der outsourcer. Skjern Elektro

Læs mere

Arkiv: www.danskmodel.dk

Arkiv: www.danskmodel.dk DWA Hobby Nyhedsbrev januar 2008 Foto: Olaf Skov TKVJ åben godsvogn K 1710 m/ bremseplatform Lakeret i original brun farve med hvidt tryk. Passer perfekt til Hobbytrade s Q-vogne. Kan kun købes hos DWA

Læs mere

"GRØNTTORVS-OMRÅDET" Bilag 1. Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan

GRØNTTORVS-OMRÅDET Bilag 1. Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "GRØNTTORVS-OMRÅDET" Bilag 1 Startredegørele Indtilling om redegørele for igangætning af forlag til lokalplan URTEHAVEN KULBANEVEJ SØNDERVANGS ALLÉ URTEHAVEN NØDDEHAVEN ROSENHAVEN ÆBLEHAVEN SØNDERVANGS

Læs mere

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj 7. marts 2014 1 Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj Christian Lunding, udbudsdirektør, SKI Anja Piening, chef for afdelingen for jura og CSR, SKI 7. marts 2014 2 Jura som forretningsunderstøttende

Læs mere

Velkommen til Helsingør Havne

Velkommen til Helsingør Havne Velkommen til Helingør Havne Helingør Nordhavn - en af Danmark met attraktive og tørte lytbådehavne Helingør Nordhavn inveterer i 2014-2016 mere end 34 mio. kr. på renovering af havnen faciliteter. Den

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Service prisliste 2016

Service prisliste 2016 Service prisliste 2016 Scantruck sikrer dig optimal udnyttelse af din maskinpark I Scantrucks serviceafdeling ved vi hvor vigtigt det er, at din maskine hele tiden er køreklar. Derfor er vi altid klar

Læs mere

Joyful Giftcard_folder1.indd 2 09-08-31 15.51.12

Joyful Giftcard_folder1.indd 2 09-08-31 15.51.12 Joyful Giftcard_folder1.indd 2 09-08-31 15.51.12 Den perfekte gave modtageren vælger selv Når din kunde efterlyser personlige gaver, så præsenter dem for Joyful Giftcard. Du behøver ikke at søge med lys

Læs mere

SORØ MASKINUDLEJNING APS BRUGTMARKED KONTAKT

SORØ MASKINUDLEJNING APS BRUGTMARKED KONTAKT SORØ MASKINUDLEJNING APS BRUGTMARKED KONTAKT Sorø Maskinudlejning Metalvej 29 4180 Sorø TLF: +45 57832071 FAX: +45 20762071 E-mail: kim@soroemaskinudlejning.dk Skovl Beco 365 80 cm Størrelse 20 til 30

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmark Teknike Univeritet Side 1 af 7 Skriftlig prøve, tordag den 6 maj, 1, kl 9:-1: Kuru navn: Fyik 1 Kuru nr 1 Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt "Vægtning": Bevarelen bedømme om en

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2011. beregnet forbrug. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2011. beregnet forbrug. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Verion 2011 FLERFAMILIEHUSE beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1 Vægge, gulve og lofter... 1 1.1 Regitrering af vægge, gulve og lofter... 1 1.2 Måltagning arealer,

Læs mere

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF 12-05-2015 Anti Fart kampagne Kom it Jim Gislinge CELF Indhold Problem-analyse... 2 Problem-analyse Emne: Folk overholder ikke farten Formål: Lave en kampagne der får folk til at overholde fart grænserne

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere.

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere. Flemming Sørensen, dagens lærer, som et lokomotiv i venteposition med dampen oppe, klar til start. Der lyttes intenst bordet rundt, for at få det hele med. Vi leverer varen 2 4 6 8 10 12 14 16 Det blev

Læs mere

www.noof.dk Nyborg og Omegns Fjerkræklub Velkommen til vor årlige udstilling. Vi udstiller i år i nye rammer Ullerslev Hallerne gymnastiksalen.

www.noof.dk Nyborg og Omegns Fjerkræklub Velkommen til vor årlige udstilling. Vi udstiller i år i nye rammer Ullerslev Hallerne gymnastiksalen. NOOF s Bestyrelse 2011 Formand John Jacobsen Korkendrupvej 8 5540 Ullerslev Tlf: 61 70 42 92 Næstformand Bjarne Brandt Skjolds Vænget 5 5800 Nyborg Tlf: 32 58 04 24 Sekretær Maybritt Nielsen Frørupvej

Læs mere

For at de begrænsede resurser kan udnyttes bedre, skal udliciteringskurven knækkes

For at de begrænsede resurser kan udnyttes bedre, skal udliciteringskurven knækkes For at de begrænsede resurser kan udnyttes bedre, skal udliciteringskurven knækkes 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1995 2000 2005 2010 DET ØKONOMISKE RÅD Udlicitering KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

Stationsudvalgsmøde på Syd

Stationsudvalgsmøde på Syd Stationsudvalgsmøde Dato 24. marts 2015 Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd Mødested: Aulaen Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fax: 72409901 www.busselskabet.dk Mødedato: 24. marts 2015

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere