Komplekse tal. x 2 = 1 (2) eller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komplekse tal. x 2 = 1 (2) eller"

Transkript

1 Komplekse tal En tilegnelse af stoffet i dette appendix kræver at man løser opgaverne Komplekse tal viser sig uhyre nyttige i fysikken, f.eks til løsning af lineære differentialligninger eller beskrivelse af periodiske bevægelser (harmoniske svingninger). I kvantemekanikken beskrives en partikel ved en kompleks bølgefunktion. Komplekse tal. De reelle tal er i en vis forstand ufuldstændige. F.eks kan man spørge: Har ligningen x 2 = 1 (1) en løsning? Nej, i hvert fald ikke, hvis x er et reelt tal. Imidlertid kunne x måske være en anden type objekt, x, og blandt denne slags objekter kunne der være indført addition, subtraktion, multiplikation og division. For at skelne objekterne fra reelle tal angiver vi dem foreløbig med fed skrift, men bemærk at de ikke er vektorer. Ligning (1) er da eller x 2 = 1 (2) x = 0 (3) 0-objektet er det, der opfylder a+0 = a, og 1-objektet er det, der opfylder a 1 = a. Dersom objekterne opfører sig algebraisk fuldstændigt som almindelige tal, og hvis en delmængde af dem kan bringes i entydig korrespondance med de reelle tal,så kunne objekterne opfattes som en udvidelse af talbegrebet. Et eksempel på sådanne objekter er talpar a = (a, a ), hvor a og a er reelle tal. Addition defineres ved Multiplikation defineres ved a + b = (a + b, a + b ) (4) a b = (a b a b, a b + a b ) (5)

2 Talpar af formen a = (a, 0), b = (b, 0) ses at opfylde a + b = (a + b, 0) og a b = (ab, 0) Andenkoordinaten indblandes altså ikke i nogen regneoperation, så vi kan lige så godt opfatte talpar af denne form som reelle tal. De to paranteser, kommaet og 0-et slæbes bare med til besvær. Vi identificerer derfor 1 = (1, 0) med 1. Talpar af formen a = (0, a), b = (0, b) ses at opfylde a + b = (0, a + b) og a b = ( ab, 0) = ab. Specielt er (0, 1)(0, 1) = ( 1, 0) = 1. Defineres i = (0, 1) bliver i 2 = 1 (6) i kaldes den imaginære enhed. Ethvert talpar kan entydigt skrives a = (a, a ) = (a, 0) + (0, 1)(a, 0) = a + ia (7) Den sidste notation er lige så god som talpar-notationen; thi vi ved, at det reelle tal uden»i«er 1.-koordinaten, mens det med»i«er 2.-koordinaten. Talparret kaldes et komplekst tal og fremover droppes den fede notation, der tydeliggjorde forskellen fra reelle tal. a og a kaldes henholdsvis real- og i- maginærdelen af a. Et komplekst tal, hvis realdel er nul kaldes et imaginært tal. Alle regneregler, der kendes for reelle tal, såsom den distributive lov a(b + c) = ab + ac kan nemt vises at gælde ved brug af definitionerne (4) og (5). I praksis bruger man ikke formlen (5), når to komplekse tal skal multipliceres, men udnytter de distributive love sammen med (6). Eksempel: (3+2i)(1 4i) = 3 3 4i+2i 1 2i 4i = 3 12i+2i 8 ( 1) = 11 10i Sæt a = 1 + 2i,b = 4 3i Beregn a + b,ab,4b,a 2b,a + ib Kompleks konjugering. Hvis a og a er reelle tal og a = a + ia, så er a = a ia, det kompleks konjugerede tal til a. Specielt er i = i, mens 1 = 1. Division af to komplekse tal foregår nemmest ved at forlænge tæller og nævner med den kompleks konjugerede af nævneren Eksempel: a b = 1 + 2i (1 + 2i)(4 + 3i) 4 + 3i + 8i i = = = = 0,08+0,44i 4 3i (4 3i)(4 + 3i)

3 Beregn 3i i Ved modulus, a af et komplekst tal, a = a + ia forstås aa. Vis, at aa > 0, og udtryk modulus ved a og a. Bestem modulus af 3 + 4i. Geometrisk fremstilling. Et komplekst tal z kan grafisk afbildes som et punkt i den såkaldt komplekse plan, idet projektionen på 1.-aksen er realdelen, z og projektionen på 2.-aksen er imaginærdelen, z (Se figur ). Længden af liniestykket fra (0, 0) til punktet, der markerer z er netop modulus, z af z. Vinklen, φ dette liniestykke danner med den reelle akse kaldes argumentet, arg(z) af z. Man ser z = z cos(φ) z = z sin(φ) (8) imaginære akse z r φ z reelle akse Figur 1 geometrisk fortolkning af et komplekst tal For modulus z benyttes ofte betegnelse r. Talparret (r, φ) repræsenterer z lige så godt som z og z. Det kaldes en polær fremstilling. Vi har altså og omvendt z = r(cos(φ) + i sin(φ)) (9) r = (z ) 2 + (z ) 2 tan(φ) = z z (10) 3

4 Den polære fremstilling viser sig at være nyttig ved multiplikation af komplekse tal. Lad z og w være to komplekse tal. Sæt r = z, φ = arg(z) og q = w, ψ = arg(w). Da er altså z = r(cos(φ) + i sin(φ)) og w = q(cos(ψ) + i sin(ψ)). Udregnes produktet fås zw = rq(cos(φ) + i sin(φ))(cos(ψ) + i sin(ψ)) (11) = rq{cos(φ) cos(ψ) sin(φ) sin(ψ) + i(cos(φ) sin(ψ) + sin(φ) cos(ψ))} Ifølge de såkaldte additionsformler for cosinus og sinus er og cos(φ + ψ) = cos(φ) cos(ψ) sin(φ) sin(ψ) sin(φ + ψ) = cos(φ) sin(ψ) + sin(φ) cos(ψ) Disse kan findes i en formelsamling eller udledes geometrisk. Det betyder, at hvoraf man ser og zw = rq(cos(φ + ψ) + i sin(φ + ψ)) (12) zw = rq = z w arg(zw) = φ + ψ = arg(z) + arg(w) Multiplikation af komplekse tal foregår altså ved at multiplicere modulerne og addere argumenterne. Beskriv geometrisk, hvad der sker, når man ganger et komplekst tal med i. Vis, at 1 z = 1 z og arg( 1 z ) = arg(z) Komplekse funktioner. En kompleks funktion afbilder et komplekst tal over i et andet, f.eks f(z) = z 3 eller f(z) = z 2 = zz. To andre funktioner er realdelen af z, Re(z) = z = 1 2 (z + z ) og imaginærdelen af z Im(z) = z = 1 2 (z z ) 4

5 Eksponentialfunktionen. Lad φ være et reelt tal. Funktionen f(φ) defineret ved f(φ) = cos(φ) + i sin(φ) opfylder som vi tidligere har set, at f(φ 1 + φ 2 ) = f(φ 1 )f(φ 2 ). Denne funktionalligning genkender vi fra eksponentialfunktionen: e x 1+x 2 = e x 1 e x 2. Derfor giver det god mening, at definere eksponentialfunktionen for det imaginære tal iφ som e iφ = exp(iφ) = cos(φ) + i sin(φ) (13) idet, der da vil gælde e i(φ 1+φ 2 ) = e iφ 1 e iφ 2. Mere generelt er den komplekse eksponentialfunktion for et komplekst tal z = z + iz givet ved e z = e z (cos(z ) + i sin(z )) (14) Denne funktion er uden overdrivelse den vigtigste i matematisk fysik. Hvis φ = arg(z) kan vi nu skrive (8) som Vis, at e iφ = (e iφ ) Vis, at cos(φ) = 1 2 (eiφ + e iφ ) og sin(φ) = 1 2i (eiφ e iφ ) z = z e iφ (15) Find de to løsninger til x 2 = i. Find de fire løsninger til x 4 = 1 Definer for reelle x f(x) = ix Brug Matlab til at vise graferne for (x,f (x)), (x,f (x)) og (f (x),f (x)). Den sidste graf kaldes et Argand diagram eller et Nyquist plot. Bevis, at denne graf er en halvcirkel med centrum i ( 1 2,0) og radius 1 2. Gentag opgaven for funktionen f(x) = ix 1 + ix 5

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad af Bjørn Felsager, Knud Nissen og Niels Fruensgaard Flagskibet blandt geometriprogrammer The Geometers SketchPad

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Differentialligninger af første orden

Differentialligninger af første orden Differentialligninger af første orden Preben Alsholm Februar 2006 Basale begreber. Eksistens og entydighed. En differentialligning af første orden er en ligning, der sammenknytter differentialkvotienten

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Vektorregning. Vektorer som lister

Vektorregning. Vektorer som lister 10 Vektorregning Vektorer som lister En vektor laves nemmest som en liste på TI-89 Titanium / Voyage 200. I nedenstående skærmbillede ser du, hvordan man definerer vektorer og laver en simpel udregning

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013 To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 01 Trykfejl rettet 14. oktober 013 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere