SAMLING af notater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLING af notater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015"

Transkript

1 Louise Kryspin Sørensen November 2015 SAMLING af notater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015 DSR har i foråret 2015 indsamlet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø er belyst ud fra en række arbejdsmiljødimensioner. Der er i første omgang sat fokus på følgende fire områder: 1. Arbejdspres (arbejdstempo og arbejdsmængde) 2. Faglig forsvarlighed 3. Forandringer 4. Ledelseskvalitet Hovedkonklusioner De fire notater har følgende hovedkonklusioner. Arbejdspres (arbejdstempo og arbejdsmængde) - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 2015 i forhold til sidste måling i Dobbelt så mange sygeplejersker oplever, at det altid er nødvendigt at arbejde meget hurtigt i 2015 i forhold til 2012, ligesom der er sket stigning i faktorer, der indikerer arbejdsmængden. - Sygeplejersker, der rapporterer højt arbejdstempo og stor arbejdsmængde, angiver oftere at være stressede. - Sygeplejersker, der rapporterer højt arbejdstempo og stor arbejdsmængde, rapporterer i højere grad helt eller delvist arbejdsmiljørelateret sygefravær. - Ledelseskvaliteten er afgørende for sygeplejerskers oplevelse af arbejdspres: Jo dårligere ledelseskvalitet, jo højere arbejdstempo og større arbejdsmængde. - Arbejdspres er relateret til oplevet vold og trusler. Sygeplejersker, der rapporterer højere tempo og arbejdsmængde, har oftere været udsat for vold eller trusler om vold. - Arbejdspres er relateret til sygeplejerskers jobtilfredshed. Jo højere arbejdstempo og arbejdsmængde, jo lavere jobtilfredshed. - Arbejdspres relaterer sig endvidere til ønske om jobskifte. Sygeplejersker, der rapporterer højt arbejdstempo og stor arbejdsmængde, har oftere søgt anden beskæftigelse enten indenfor eller uden for faget, end deres kollegaer, der ikke har søgt andet job. Faglig forsvarlighed - Halvdelen (51%) af sygeplejerskerne angiver, at muligheden for at løse deres kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau altid eller ofte er under pres. - Kvaliteten af sygeplejen påvirkes især af mange afbrydelser og uhensigtsmæssige ITsystemer. - Kvaliteten vurderes højere for de, der har en høj grad af rolleklarhed og lav grad af rollekonflikter.

2 - Arbejdstempo og kvantitative krav (arbejdsmængde) vurderes højere for de sygeplejersker, der angiver, at kvaliteten af sygeplejen, som blev givet til patienterne/klienterne sidste gang respondenten var på arbejde, var dårlig. - De, der oplever, at det faglige forsvarlige niveau er kommet under pres pga. faktorer i arbejdsmiljøet, angiver oftere sygefravær. Ligeså er sygefravær relateret til en lavere vurderet kvalitet af sygeplejen. Forandringer - 85% af sygeplejerskerne har været udsat for en eller flere forandringer det seneste år. Hver tredje sygeplejerske har været berørt af fire eller flere forandringer det seneste år. Ændring af arbejdsgange er den forandring, som flest sygeplejersker har oplevet. - Hver sygeplejerske har i gennemsnit været udsat for 2,8 forandringer seneste år. - Sygeplejerskerne er overvejende utilfredse med ledelsens håndtering af forandringerne. - De, der har været berørt af forandringer, har lavere tillid til topledelsen - Sygeplejerskerne mener i overvejende grad, at de har haft ringe indflydelse på den måde, hvorpå forandringerne blev gennemført. - Det er især omfanget af arbejdsopgaverne, der er blevet påvirket som konsekvens af forandringerne. - Sygeplejersker, der har været berørt af en eller flere forandringer, er i højere grad bekymret for deres job herunder at blive forflyttet. Og de har også oftere planer om eller rent faktisk søgt anden hovedbeskæftigelse. - Forandringerne er relateret til det psykiske arbejdsmiljø, og der findes også en sammenhæng mellem, at jo flere forandringer sygeplejerskerne har været berørt af, jo ringere vurderes det psykiske arbejdsmiljø. Ændring af arbejdsgange og ændring af indhold er de to specifikke forandringer, som har den største betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Ledelseskvalitet - Der er sket en negativ udvikling i sygeplejerskernes vurdering af ledelseskvaliteten fra 2012 til Sygeplejersker med et helt eller delvist arbejdsmiljørelateret sygefravær vurderer ledelseskvaliteten dårligere end de, der ikke har arbejdsmiljørelateret sygefravær. - Ledelseskvaliteten er afgørende for sygeplejerskers oplevelse af arbejdspres: Jo dårligere ledelseskvalitet, jo højere arbejdstempo og større arbejdsmængde. - Ledelseskvalitet relaterer sig endvidere til ønske om jobskifte. Sygeplejersker, der rapporterer lavere ledelseskvalitet, har oftere søgt anden beskæftigelse enten indenfor eller uden for faget end deres kollegaer, der ikke har søgt andet job. DSR Analyse Side 2 af 31

3 NOTAT 1: Sygeplejersker med højt arbejdspres - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 2015 i forhold til sidste måling i Dobbelt så mange sygeplejersker oplever, at det altid er nødvendigt at arbejde meget hurtigt i 2015 i forhold til 2012, ligesom der er sket en stigning i faktorer der indikerer arbejdsmængden. - Sygeplejersker, der rapporterer højt arbejdstempo og stor arbejdsmængde, angiver oftere at være stressede. - Sygeplejersker, der rapporterer højt arbejdstempo og stor arbejdsmængde, rapporterer i højere grad helt eller delvist arbejdsmiljørelateret sygefravær. - Ledelseskvaliteten er afgørende for sygeplejerskers oplevelse af arbejdspres: Jo dårligere ledelseskvalitet, jo højere arbejdstempo og større arbejdsmængde. - Arbejdspres er relateret til oplevet vold og trusler. Sygeplejersker, der rapporterer højere tempo og arbejdsmængde, har oftere været udsat for vold eller trusler om vold - Arbejdspres er ligeså relateret til sygeplejerskers jobtilfredshed. Jo højere arbejdstempo og arbejdsmængde, jo lavere jobtilfredshed. - Arbejdspres relaterer sig endvidere til ønske om jobskifte. Sygeplejersker, der rapporterer højt arbejdstempo og stor arbejdsmængde, har oftere søgt anden beskæftigelse enten indenfor eller uden for faget end deres kollegaer, der ikke har søgt andet job. - Sygeplejersker ansat på medicinske afdelinger og på psykiatriske afdelinger er oftere udsat for et stort arbejdspres. Lederne belastes også af et høj arbejdsmængde. Højt arbejdstempo og mange arbejdsopgaver DSR har i foråret 2015 indsamlet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø er belyst ud fra en række arbejdsmiljødimensioner. Dette notat fokuserer på to af de analyserede psykiske arbejdsmiljødimensioner: arbejdstempo og arbejdsmængde. Disse to dimensioner udtrykker det tidspres, som sygeplejersker er underlagt, og relateres til en række forhold som indgik i undersøgelsen. I tabel 1 fremgår sygeplejerskernes besvarelser på netop disse to dimensioner. Tabel 1. Sygeplejerskers arbejdstempo og arbejdsmængde Arb. tempo Arb. mængde 1 (Altid) (Aldrig) Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 21% 46% 27% 5% 0% Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op? 11% 41% 32% 13% 2% Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver 8% 33% 28% 25% 5% Er det nødvendigt at arbejde over? 5% 36% 30% 25% 4% Må du springe spisepausen over, fordi der er for meget at lave? 5% 29% 29% 25% 11% Anm. Data er vægtet. n= Respondenter der har svaret ved ikke eller ikke relevant er med i fordelingen. Kilde. SATH 2015/DSR analyse. DSR Analyse Side 3 af 31

4 Udvikling i forhold til krav i arbejdet relateret til arbejdstempo og arbejdsmængde I forhold til de underliggende spørgsmål, som indgår i de to skalaer i tabel 1, er der sket en stigning i sygeplejerskers arbejdstempo og arbejdsmængde, jf. tabel 2: - Dobbelt så mange angiver, at det altid er nødvendigt at arbejde meget hurtigt i 2015 i forhold til % angav i 2012, at deres arbejde altid var ujævnt fordelt, så det hober sig op. Denne andel var 11% i % angav i 2012 at de ikke altid når alle deres arbejdsopgaver, mens denne andel er knap tre gange så høj i 2015 (8%). - 2% var altid nødsaget til at arbejde over i 2012, mens denne andel er 5% i % måtte altid springe frokostpausen over i Denne andel er steget til 5% i 2015 dog med den ændring at der i 2015 spørges til spisepausen. Tabel 2. Andel er angiver altid til spørgsmål om krav i arbejdet SATH 2012/2015 Arb. tempo Arb. mængde Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op? Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? Er det nødvendigt at arbejde over? Må du springe frokostpausen/spisepausen over?* Sign. test Procent Antal Procent Antal 11% % p<0,05 4% % p<0,05 3% % p<0,05 2% % p<0,05 1% % p<0,05 Anm. Data er vægtet. *Spørgsmålet om frokostpause er ændret en smule fra 2012 der anvende termen frokostpause, mens vi i 2015 har anvendt termen spisepause. Da det kun er i SATH-2015, at respondenten har haft mulighed for at svare ved ikke eller ikke relevant, er disse svarkategorier ekskluderet i fordelingen i tabel 2. Dog har dette ingen betydning for procenterne i tabel 2 for Se bilag 1 for fordeling på alle svarkategorierne. Kilde. SATH /DSR analyse. Sammenligning mellem sygeplejerskernes og danskernes arbejdspres Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har i 2014 gennemført en undersøgelse af danske lønmodtagers arbejdsmiljø. I NFA s undersøgelse er der også spurgt til arbejdstempo og arbejdsmængde 1. Resultaterne i NFA s arbejdsmiljøundersøgelse (AH-14) er fordelt i forhold til en række jobfunktioner, hvor sygeplejerskerne udgør en separat gruppe. Sygeplejerskerne adskiller sig fra de øvrige beskæftigede ved et højere arbejdspres både højere arbejdstempo og større arbejdsmængde. De konkrete resultater fremgår af bilag 2. NFA arbejder med en skala fra 1-5, hvor 5 står for det mest belastende forhold. 1 DSR Analyse Side 4 af 31

5 Sammenhænge mellem en række forhold og arbejdspres I det følgende er der set på, hvilken betydning stress, sygefravær, ledelseskvalitet vold/trusler, jobtilfredshed samt jobskifte har for sygeplejerskers oplevelse af arbejdspres (arbejdstempo og arbejdsmængde). Resultaterne fremgår af en række figurer, hvor gennemsnittet af de to skalaer for arbejdstempo og arbejdsmængde sammenholdes med svarkategorierne for hver af de pågældende variable. Man siger i reglen at en forskel på 5 point er væsentlig, når man arbejder med dimensioner, der går fra 0 til 100. Der er endvidere testet for signifikante forskelle, som fremgår at noterne til figurerne. Stress og arbejdspres Ser vi på, hvorvidt sygeplejerskerne følte sig stressede, sidste gang de var på arbejde, finder vi en sammenhæng med arbejdstempo/-mængden. De, der oplevede stress, rapporterer højere krav til arbejdstempo og arbejdsmængde end de, der ikke oplevede stress. I figur 1 ses arbejdspresset opgjort i indexpoint for hhv. arbejdstempo og arbejdsmængde fordelt på oplevet stress, sidste gang respondenten var på arbejde. De der oplevede stress, scorede henholdsvis 14 og 16 point højere på arbejdstempo og mængde. Figur 1. Sammenhæng mellem stress og arbejdspres Ja Nej Arb.tempo Arb.mængde Anm. Data er vægtet. Arb.tempo, n= Arb.mængde, n= Spørgsmålet lød Følte du dig stresset sidste gang du var på arbejde. Der er signifikant forskel for begge skalaer, da p<0,05. Kilde. SATH Sygefravær og arbejdspres Sygeplejersker med helt eller delvist arbejdsmiljørelateret sygefravær angiver et højere arbejdstempo (9 point højere) og større arbejdsmængde (12 point højere) end de, der ikke har et arbejdsmiljørelateret sygefravær. Dette fremgår af figur 2. DSR Analyse Side 5 af 31

6 Figur 2. Sammenhæng mellem sygefravær seneste 12 måneder og arbejdspres Ikke arbejdsmiljørelateret sygefravær Noget af fraværet er arbejdsmiljørelateret Arb.tempo Arb.mængde Anm. Data er vægtet. Arb.tempo, n=1.402.arb.mængde, n= Spørgsmålet lød: Hvor mange af de xx sygedage, som du har haft på dit arbejde inden for de sidste 12 måneder, er forårsaget helt eller delvist af dårligt arbejdsmiljø?. Kun respondenter, der har angivet, at de har haft sygefravær de seneste 12 måneder, er med i figuren. Der er signifikant forskel for begge skalaer, da p<0,05. Kilde. SATH Ledelseskvalitet og arbejdspres Der er endvidere set på, hvilken rolle ledelseskvalitet 2 spiller for sygeplejerskers oplevelse af arbejdstempo og mængde. Figur 3 viser, at jo lavere ledelseskvalitet, jo højere arbejdstempo og jo større arbejdsmængde oplever sygeplejersker. Der er således noget, der tyder på, at ledelseskvalitet spiller en afgørende rolle for, om sygeplejersker oplever stort arbejdspres. Figur 3. Sammenhæng mellem ledelseskvalitet og arbejdspres Lav Middel Høj Arb.tempo Arb.mængde Anm. Data er vægtet. Arb.tempo, n=2.166.arb.mængde, n= Flere spørgsmål der er anvendt i denne figur, som det fremgår af bilag 1. Der er signifikant forskel for begge skalaer, da p<0,05. Kilde. SATH Skalaen, der beskriver ledelseskvalitet, er inddelt i tre lige store grupper for at kunne sammenholde denne dimension med arbejdspres. De tre grupper er afgrænset ved følgende afgrænsninger af skalaen: 0-42, 43-67, DSR Analyse Side 6 af 31

7 Vold, trusler om vold og sygeplejerskers arbejdspres Sygeplejersker, der har været udsat for vold eller trusler om vold inden for de seneste 12 måneder, rapporterer højere arbejdstempo og større arbejdsmængde, end de, der ikke har oplevet det samme. Dette fremgår af figur 4. Figur 4. Sammenhæng mellem vold/trusler og arbejdspres Arb.tempo Arb.mængde Ja Nej Anm. Data er vægtet. Arb.tempo, n= Arb.mængde, n= Spørgsmålet lød: har du inden for de sidste 12 måneder i forbindelse med arbejdet med patienter/klienter og/eller deres pårørende været udsat for. Vold er defineret ud fra de, der har svaret ja til en eller alle fem voldsformer (n=720/721), mens ikke udsatte er de, der har svaret nej i samtlige voldsformer (n=1320/1321). Der er signifikant forskel for begge skalaer, da p<0,05. Kilde. SATH Jobtilfredshed og arbejdspres Der findes en klar sammenhæng mellem jobtilfredshed og hhv. arbejdstempo og arbejdsmængde. Jo lavere arbejdstempo og arbejdsmængde, jo højere jobtilfredshed, jf. figur 5. Forskel i arbejdstempoet er på 23 indexpoint fra meget tilfreds til meget utilfreds, mens forskellen er 24 for arbejdsmængden. Figur 5. Sammenhæng mellem jobtilfredshed og arbejdspres Arb.tempo Arb.mængde (Meget tilfreds) (Meget utilfreds) Anm. Data er vægtet. Arb.tempo, n=2208 og Arb.mængde, n= Spørgsmålet lød: Hvor tilfreds er du med dit job som helhed alt taget i betragtning?. Der er signifikant forskel for begge skalaer, da p<0,05. Kilde. SATH DSR Analyse Side 7 af 31

8 Jobskifte og arbejdspres Sygeplejersker, der har søgt anden beskæftigelse enten indenfor eller uden for faget, angiver både et højere arbejdstempo samt større arbejdsmængde, end deres kollegaer, der ikke har søgt andet job. Det gælder uanset, om sygeplejerskerne har søgt job i eller uden for sygeplejefaget. Dette fremgår af figur 6. Figur 6. Sammenhæng mellem jobskifte inden for de seneste seks måneder og arbejdspres Ja, anden hovedbeskæftigelse inden for sygeplejefaget Ja, anden hovedbeskæftigelse udenfor sygeplejefaget Anm. Data er vægtet. Arb.tempo, n= Arb.mængde, n= Spørgsmålet lød: Har du inden for de seneste seks måneder søgt anden hovedbeskæftigelse?. Der er signifikant forskel for begge skalaer, da p<0,05. Kilde. SATH Nej 53 Arb.tempo Arb.mængde Sammenhænge mellem baggrundsfaktorer og arbejdspres Tabel 4 fordeler de to dimensioner, der tilsammen udtrykker sygeplejerskernes arbejdspres på en række baggrundsfaktorer. Her ses, at sygeplejersker ansat i basisstillinger og sygeplejersker ansat på medicinske afdelinger og skadestuer er mest belastet af et højt arbejdspres. Tabel 4. Sammenhænge mellem baggrundsfaktorer og arbejdstempo Arbejdstempo Skala (0-100) Antal Arbejdsmængde Skala (0-100) Antal Alle Regionerne Kommunerne Ledere Basisstilling Specialstilling Anm. Data er vægtet. Kilde. SATH Af figur 7 fremgår det, at arbejdspresset vurderes forskelligt afhængig af, hvilken arbejdsplads sygeplejersken er ansat på. Eksempelvis er arbejdstempoet og arbejdsmængden højst for skadestuerne samt de medicinske afdelinger. DSR Analyse Side 8 af 31

9 Figur 7. Arbejdspres fordelt på 15 arbejdspladstyper Arbejdstempo Arbejdsmængde Skadestue+FAM Med afd Anæ Kir afd Prak. læge inkl spec læge Total Intensiv Opvågn+OP Børn afd Hj.pl/spl Amb, Kir. Plejehjem mv Psyk hosp Amb, Med. Uddindstitution Sundhedspl Skadestue+FAM Med afd Plejehjem mv Uddindstitution Kir afd Hj.pl/spl Børn afd Sundhedspl Psyk hosp Total Intensiv Amb, Med. Anæ Opvågn+OP Amb, Kir. Prak. læge inkl spec læge Anm. Data er vægtet. Total er udtrukket for alle inkl. de, der ikke tilhører de 15 arbejdspladstyper (n=2.208/2.209). Kilde. SATH Bilag 1. Udvikling for de fem spørgsmål tilhørende arbejdspres, Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op? Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? Er det nødvendigt at arbejde over? Må du springe frokostpausen /spisepausen over?* (Altid) 10% 21% 4% 11% 2% 8% 2% 5% 1% 5% 2 51% 46% 34% 42% 24% 33% 23% 36% 18% 29% 3 34% 27% 47% 32% 38% 29% 46% 30% 35% 29% 4 4% 5% 13% 13% 29% 25% 23% 25% 32% 26% 5 (Aldrig) 0% 0% 1% 2% 5% 5% 6% 4% 13% 11% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal Anm. Da det kun er i SATH 2015, at respondenten har haft mulighed for at svare ved ikke eller ikke relevant, er disse svarkategorier ekskluderet fordelingen. Der er signifikant fordel på fordelingerne over år for alle fem spørgsmål, da p<0,05 Bilag 2. Arbejdstempo og mængde for beskæftigede i Danmark, NFA 2014 Sygeplejersker Alle 12.1: Hvor ofte oplever du, at du har nok tid til dine arbejdsopgaver? 2,81 2, 12.2: Hvor ofte er det nødvendigt at holde et højt arbejdstempo? 4,01 3, : Hvor ofte har du tidsfrister, som er svære at holde? 3,34 3, : Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, der sætter dig under tidspres? 3,51 3, : Hvor ofte står du til rådighed uden for normal arbejdstid? 2,64 3, : Hvor ofte er det nødvendigt at arbejde over? 3,02 2,96 DSR Analyse Side 9 af 31

10 NOTAT 2: Kvalitet i sygeplejen og faglig forsvarlighed Sygeplejerskerne oplever et stigende arbejdspres, som påvirker deres muligheder for at yde en faglig forsvarlig sygepleje. Der er forskningsmæssig stærk evidens for, at der er en sammenhæng mellem sygeplejerskers vurdering af kvaliteten af plejen på den ene side og arbejdsmiljøet på den anden side 3. - Halvdelen (51%) af sygeplejerskerne angiver, at muligheden for at løse deres kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau altid eller ofte er under pres. - De, der oplever at det faglige forsvarlige niveau er kommet under pres pga. faktorer i arbejdsmiljøet, angiver oftere sygefravær. Ligeså er sygefravær relateret til en lavere vurderet kvalitet af sygeplejen. - Kvaliteten af sygeplejen påvirkes især af mange afbrydelser og uhensigtsmæssige IT-systemer. - Kvaliteten vurderes højere for de, der har høj grad af rolleklarhed og lav grad af rollekonflikter. - Kvaliteten vurderes højere for de, der har lavere grad af arbejdspres (arbejdstempo og arbejdsmængde). - Kvaliteten af sygeplejen og den faglige forsvarlighed er især under pres for sygeplejersker ansat i basisstillinger, på medicinske afdelinger og på skadestuer. De to fokusområder i notatet: Faglig forsvarlighed og kvalitet I dette notat sættes der fokus på to parametre, der begge belyser konsekvenserne af et presset arbejdsmiljø. Den ene parameter faglig forsvarlighed er belyst ud fra følgende spørgsmål: Oplever du, at dine muligheder for at løse dine kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau er under pres pga. faktorer i arbejdsmiljøet?. Den anden parameter kvaliteten er belyst ud fra følgende spørgsmål: Hvordan vil du beskrive kvaliteten af sygeplejen, som blev givet til patienterne/klienterne sidste gang, du var på arbejde?. Mulighed for at løse kerneopgaver fagligt forsvarligt DSR indsamlede i foråret 2015 data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. Som led i dataindsamlingen (spørgeskemaundersøgelse) blev der spurgt ind til, hvordan respondenten oplever kvaliteten i den ydede sygepleje, samt om muligheden for at levere sygepleje på et farligt forsvarligt niveau er kommet under pres. Halvdelen (51%) af sygeplejerskerne angiver, at muligheden for at løse deres kerneopgaver på et fagligt forsvarlige niveau altid eller ofte er under pres. 35 % angiver, at dette forekommer sjældent, mens 11 % angiver at det aldrig forekommer. Dette fremgår af tabel 1. 3 Warshawsky, N.E., & Havens, D.S (2011). Global use of the Pratice Environment Scale of the Nursing Work Index. DSR Analyse Side 10 af 31

11 Tabel 1. Oplever du, at dine muligheder for at løse dine kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau er under pres pga. faktorer i arbejdsmiljøet? Antal Pct. Ja, altid 184 8% Ja, ofte % Ja, men kun sjældent % Nej, aldrig % Total % Anm. Data er vægtet. n= Respondenter, der har svaret ved ikke eller ikke relevant, er ikke angivet eksplicit i tabellen, men indgår i totalen. Kilde. SATH 2015/DSR analyse. Sammenhænge mellem faglig forsvarlighed og en række baggrundsfaktorer 51% af sygeplejerskerne, der angiver, at muligheden for at løse sine kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau altid eller ofte er kommet under pres pga. faktorer i arbejdsmiljøet, er fordelt på en række baggrundsfaktorer i tabel 2. Tabel 2. Sammenhænge mellem faglig forsvarlighed og baggrundsfaktorer Andel Antal Alle 51% Regionerne 54% Kommunerne 52% 549 Ledere 39% 179 Basisstilling 58% Specialstilling 50% 385 Under 30 år 76% år 62% år 46% år 42% 879 Anm. Data er vægtet. Kilde. SATH DSR Analyse Side 11 af 31

12 I figur 1 ses det, at sygeplejersker ansat i basisstillinger og sygeplejersker ansat på medicinske afdelinger og skadestuer er mest presset på muligheden for at løse sine kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau. Figur 1. Faglig forsvarlighed fordelt på 15 arbejdspladstyper Skadestue+FAM Med afd Kir afd Plejehjem mv Amb, Kir. Psyk hosp Hj.pl/spl Total Uddindstitution Intensiv Børn afd Anæ Amb, Med. Opvågn+OP Sundhedspl Prak. læge inkl spec læge 22% 40% 38% 33% 66% 61% 58% 57% 56% 51% 50% 49% 48% 48% 79% 74% Anm. Data er vægtet. n= Kilde. SATH Sygeplejerskernes besvarelser af spørgsmål om faglig forsvarlighed er sammenholdt med de, der har rapporteret sygefravær. Som det fremgår af tabel 3, er der en sammenhæng. De, der oplever, at det faglige forsvarlige niveau er kommet under pres pga. faktorer i arbejdsmiljøet, angiver oftere arbejdsmiljørelateret sygefravær. Tabel 3. Sammenhæng mellem faglig forsvarlighed og sygefravær Arbejdsmiljørelateret sygefravær Ikke arbejdsmiljørelateret sygefravær Faglig forsvarlighe d altid under pres Faglig forsvarlighe d ofte under pres Faglig forsvarlighe d sjældent under pres Faglig forsvarlighe d aldrig under pres 16% 65% 17% 2% 6% 39% 40% 12% Total Antal 100% % Anm. Data er vægtet. n= Respondenter, der har svaret ved ikke eller ikke relevant, er ikke med i analysen. Signifikant forskel både i forhold til, hvorvidt der har været rapporteret sygefravær eller ej (ikke vist) og på karakteren af sygefraværet som værende relateret til arbejdsmiljøet eller ej, da p<0,05. Kilde. SATH 2015/DSR analyse. DSR Analyse Side 12 af 31

13 Vurdering af kvaliteten i sygeplejen Sygeplejerskerne er spurgt til hvad kvaliteten af sygeplejearbejdet er blevet påvirket negativt af. Det er især mange afbrydelser og uhensigtsmæssige IT-systemer, der påvirker kvaliteten, ifølge de adspurgte sygeplejersker (tabel 4). Tabel 4. I hvor høj grad er kvaliteten af dit arbejde inden for de seneste 12 måneder blevet påvirket af følgende forhold 1 - meget høj grad meget ringe grad Total Mange afbrydelser 39% 27% 17% 8% 6% 100% Uhensigtsmæssig IT-systemer 41% 29% 17% 7% 5% 100% Tid anvendt på ikke sygeplejefaglige opgaver 24% 25% 24% 14% 6% Tid anvendt på unødig dokumentation 30% 25% 22% 10% 7% 100% 100% Samarbejdsproblemer 5% 10% 23% 28% 30% 100% Anm. Data er vægtet. n= Respondenter der har anvendt Ved ikke/ikke relevant er ikke vist i tabellen, men udgør en del af fordelingen. Data er vægtet. Kilde. SATH2015/DSR analyse Ser vi på, hvordan de fem faktorer relateret til kvaliteten er fordelt på de 15 forskellige arbejdspladstyper 4, finder vi følgende: Mange afbrydelser forekommer især på mediciske og kirurgiske afdelinger samt på skadestuerne og plejehjem. Uhensigtsmæssig IT-systemer ses oftest på børneafdelingerne og anæstesiafdelingerne. Tid anvendt på ikke sygeplejefaglige opgaver ses oftest på børneafdelinger og kirurgiske afdelinger Tid anvendt på unødig dokumentation ses oftest på børneafdelinger og skadestuerne. Samarbejdsproblemer ses oftest på plejehjem og de psykiatriske hospitalsafdelinger. 4 I undersøgelsen er respondenterne spurgt til, hvor de har deres hovedbeskæftigelse. På baggrund af disse oplysninger, er der dannet 15 forskellige arbejdspladstyper. DSR Analyse Side 13 af 31

14 Tabel 6 angiver andelen af kategorien 1. I meget høj grad og 2 svarende til i høj grad. De procentsatser, som er angivet med en rød farve, er de tre arbejdspladstyper som ligger højest. Tabel 6. Sammenhæng mellem kvalitet og arbejdspladstyper Mange afbrydelser Uhensigtsmæssig ITsystemer Tid anvendt på ikke sygeplejefaglige opgaver Tid anvendt på unødig dokumen. Samarbejdsproblemer Uddindstitution 46% 56% 25% 28% 8% Kir afd 85% 83% 66% 73% 14% Med afd 87% 81% 63% 64% 13% Børn afd 80% 95% 77% 77% 18% Anæ 48% 91% 48% 70% 9% Intensiv 71% 76% 47% 59% 9% Opvågn+OP 44% 80% 52% 66% 15% Amb, Med. 59% 75% 59% 51% 11% Amb, Kir. 61% 82% 56% % 7% Skadestue+FAM 88% 84% 61% 77% 20% Psyk hosp 71% 68% 50% 72% 25% Hj.pl/spl 69% 64% 44% 51% 14% Plejehjem mv 85% 71% 54% 46% 28% Sundhedspl 37% % 34% 40% 8% Prak. læge 38% 23% 18% 10% 9% Total 69% 74% 53% 59% 15% Antal Anm. Data er vægtet. Signifikant forskel, da p<0,05. Kilde. SATH Sammenhæng mellem kvalitet og udvalgte arbejdsmiljødimensioner Figur 1 viser, at kvaliteten vurderes højere for de, der har høj grad af rolleklarhed og lav grad af rollekonflikter. Figur 1. Den vurderede kvalitet fordelt på skalaer om rolleklarhed og rollekonflikter 70% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% % 31% 45% 38% 40% 28% 22% 13% 9% 5% 3% 3% 1% 1% 2% Højeste rolleklarhed Midterste Laveste rolleklarhed % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 57% 36% 6% 1% Laveste rollekonflikt 36% 45% 35% 29% 24% 14% 10% 4% 1% 2% Midterste Højeste rollekonflikt 1 (Meget god) (Meget dårlig) 1 (Meget god) (Meget dårlig) Anm. Data er vægtet. n=1.818/ Respondenter, der har svaret ved ikke eller ikke relevant er ikke med i figuren. Signifikant forskel både i forhold til rolleklarhed og rollekonflikter, da p<0,05 i begge analyser. Kilde. SATH DSR Analyse Side 14 af 31

15 Samtidig viser forskning, at når arbejdsmængde og tidspres bevirker, at den enkelte sygeplejerske er nødsaget til selv at nedprioritere i opgaveløsningen, kan det få betydning for kvaliteten af plejen. Figur 2 bekræfter sammenhængen. Arbejdstempo og kvantitative krav (arbejdsmængde) vurderes højere for de sygeplejersker, der angiver, at kvaliteten af sygeplejen, som blev givet til patienterne/klienterne sidste gang, respondenten var på arbejde, var dårlig. Det omvendte gør sig gældende for de, der vurderer kvaliteten som værende god. Figur 2. Den vurderede kvalitet fordelt på skalaer om arbejdstempo og arbejdsmængde % 50% 40% 51% 40% 41% 39% 33% % 50% 40% 57% 35% 44% 35% 35% 30% 26% 25% 30% 26% 24% 20% 10% 0% 15% 13% 8% 1% 4% 4% Laveste tempo Midterste Højeste tempo 20% 10% 0% 16% 12% 6% 1% 3% 1% 2% Laveste mængde Midterste Højeste mængde 1 (Meget god) (Meget dårlig) 1 (Meget god) (Meget dårlig) Anm. Data er vægtet. n=1.819/ Respondenter, der har svaret ved ikke eller ikke relevant, er ikke med i figuren. Signifikant forskel både i forhold til arbejdsmængde og arbejdstempo, da p<0,05 i begge analyser. Kilde. SATH I tabel 7 ses der på sammenhængen mellem den vurderede kvalitet i sygeplejen og sygefravær. Og der findes en sammenhæng. De, der været syge seneste år pga. faktorer i arbejdsmiljøet, vurderer den leverede kvalitet af sygeplejen lavere end de, der har været syge uden at dette sygefravær havde relation til arbejdsmiljøet. Tabel 7. Sammenhænge mellem kvalitet og sygefravær Arbejdsmiljørelat eret sygefravær Ikke arbejdsmiljørelateret sygefravær Meget god kvalitet God kvalitet Hverken god/dårl ig kvalitet Dårlig kvalitet Meget dårlig kvalitet 26% 33% 30% 8% 2% 45% 40% 10% 4% 1% Total Antal 100% % 872 Anm. Data er vægtet. n= Respondenter, der har svaret ved ikke eller ikke relevant, er ikke med i analysen. Signifikant forskel både i forhold til hvorvidt der har været rapporteret sygefravær eller ej (ej vist), og om det rapporterede sygefravær er relateret til arbejdsmiljøet eller ej, da p<0,05. Kilde. SATH DSR Analyse Side 15 af 31

16 NOTAT 3: Forandringer på sygeplejerskers arbejdspladser Sundhedsvæsnet er præget af mange forandringer i form af fx budgetreduktioner, afskedigelser, organisationsændringer og ændret ledelsesstruktur. Forskning har peget på, at der ofte er en lang række negative konsekvenser af omstruktureringsprocesser for ansatte såvel som virksomhed. Samtidig er der evidens for, at forandringer i to ud af tre tilfælde ikke skaber mere værdi for organisationen 5. I SATH-2015 finder vi følgende hovedresultater: - 85% af sygeplejerskerne har været udsat for en eller flere forandringer det seneste år. Hver tredje sygeplejerske har været berørt af fire eller flere forandringer det seneste år. Ændring af arbejdsgange er den forandring, som flest sygeplejersker har oplevet. - Hver sygeplejerske har i gennemsnit været udsat for 2,8 forandringer det seneste år. - Sygeplejerskerne er overvejende utilfredse med ledelsens håndtering af forandringerne. - De, der har været berørt af forandringer, har lavere tillid til topledelsen - Sygeplejerskerne mener i overvejende grad, at de har haft ringe indflydelse på den måde hvorpå forandringerne blev gennemført. - Det er især omfanget af arbejdsopgaver, der er blevet påvirket som konsekvens af forandringerne. - Sygeplejersker, der har været berørt af en eller flere forandringer, er i højere grad bekymret for deres job herunder at blive forflyttet. - Sygeplejersker, der har været berørt af en eller flere forandringer, har oftere planer om eller rent faktisk søgt anden hovedbeskæftigelse. - Forandringerne er relateret til det psykiske arbejdsmiljø, og der findes også en sammenhæng mellem, jo flere forandringer sygeplejerskerne har været berørt af, jo ringere vurderes det psykiske arbejdsmiljø. Ændring af arbejdsgange og ændring af indhold er de to specifikke forandringer, som har den største betydning for det psykiske arbejdsmiljø. - Sygeplejersker ansat i kommuner og regioner rapporterer oftere forandringer, end sygeplejersker ansat i det private. Den arbejdspladstype, som oftest har været berørt af forandringer, er sundhedsplejen, skadestuerne og hjemmesygeplejen. Karakteren af forandringerne DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. Et tema i denne undersøgelse var de forandringer, som sygeplejerskerne påvirkes af og de konsekvenser, som sygeplejerskerne oplever relateret til disse. Sygeplejersker er spurgt til, hvorvidt de inden for de seneste 12 måneder er blevet berørt af en eller flere forandringer. I alt er 85 % af de adspurgte blevet berørt af en eller flere af de angivne forandringer 6. Flest (73 %) har været berørt af ændring af arbejdsgange, og færrest har været berørt af lukninger (13 %). I tabel 1 angives andelen af de adspurgte, som har været berørt af de forskellige forandringstyper. 5 Vestergaard, Bo. Fair Proces, fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger, FAIR PROCES Denne andel var 87 % i 2012, dog er dette tal ikke helt sammenlignelig med tallet for 2015, da der i 2012 blev spurgt til lidt andre typer af forandringer (jf. Bilag 1). Ydermere er de gennemsnitlige 2,8 forandringer i 2015 heller ikke sammenlignelige med de 2,5 gennemsnitlige forandringer, sygeplejerskerne var udsat for i DSR Analyse Side 16 af 31

17 Tabel 1. Er der inden for de seneste 12 måneder sket nogle af nedenstående forandringer på din arbejdsplads, som har berørt dig? Pct. En eller flere af følgende forandringer 85% Ændring af arbejdsgange 73% Ændring af arbejdsindhold 56% Sammenlægninger 37% Ansættelsesstop 37% Flytninger 31% Fyring, afskedigelser 31% Lukninger 13% Anm. Data er vægtet. n= Respondenter der har svaret ved ikke eller ikke relevant, er med i fordelingen. Kilde. SATH 2015/DSR analyse. Hver sygeplejerske har i gennemsnit været udsat for 2,8 forandringer det seneste år, som har berørt dem, ud af de syv listede forandringer i undersøgelsen. I 2012 blev sygeplejerskerne berørt af færre forandringer (2,5 forandringer gennemsnitlige det seneste år), men dette kan skyldes at spørgsmål og antal listede typer af forandringer ikke er sammenlignelige med spørgsmålet i 2015 (jf. Bilag 1). Af tabel 2 fremgår det, at knap tre ud af fire (73 %) har været af berørt af 2 eller flere forandringer seneste år og hver tredje (34 %) har været berørt af fire eller flere forandringer. Ydermere fremgår det, at 12 % har været udsat for 1 forandring, 20 % for to forandringer, og 19 % for tre forandringer. Tabel 2. Andel sygeplejersker, der har været berørt af forandringer seneste år Pct. Pct. akkumuleret Ingen forandringer 15% 15% 1 forandring 12% 85% 2 forandringer 20% 73% 3 forandringer 19% 53% 4 forandringer 14% 34% 5 forandringer 10% 20% 6 forandringer 6% 9% 7 forandringer (samtlige forandringer) 3% 3% Anm. Data er vægtet. n= Respondenter, der har svaret ved ikke eller ikke relevant, er med i fordelingen. Kilde. SATH 2015/DSR analyse. Ledelsens håndtering af forandringerne I forhold til sygeplejerskernes oplevelse af deres leders håndtering af forandringerne, angiver hver fjerde, at de er tilfredse (kategori 1-2 i tabel 3) med ledelsens håndtering. 40 % er ikke tilfredse (kategori 4-5 i tabel 3). Når der spørges til sygeplejerskernes vurdering af om medarbejderne har haft indflydelse på den måde, hvorpå forandringerne er blevet gennemført, angiver 14 %, at medarbejderne i høj grad har haft indflydelse, mens 59 % DSR Analyse Side 17 af 31

18 angiver, at medarbejderne i ringe grad har haft indflydelse. Disse resultater fremgår ligeså af tabel 3. Tabel 3. Spørgsmålene handler om forandringer - i hvor høj grad Er du tilfreds med den måde, ledelsen har håndteret forandringerne på? Har medarbejderne haft indflydelse på den måde, forandringerne er blevet gennemført på? 1 (I meget høj grad) (I meget ringe grad) 6% 20% 30% 21% 20% 2% 12% 24% 26% 33% Anm. n= Respondenter, der har anvendt ved ikke eller ikke relevant, er ikke vist i tabellen, men indgår i fordelingen. Data er vægtet. Kilde. SATH2015/DSR analyse Tillid til topledelsen og forandringer Sygeplejersker, der har været berørt af forandringer, har i mindre grad tillid til deres topledelse i forhold til at sikre rammer og vilkår, der understøtter både den faglige kvalitet i arbejdet, et godt arbejdsmiljø og et velfungerende samarbejde mellem enheder. Dette fremgår af tabel 4. Tabel 4. Sammenhæng mellem forandringer og tre spørgsmål om tillid til topledelsen: Har du tillid til, at topledelsen på din arbejdsplads kan sikre rammer og vilkår, der understøtter følgende Faglig kvalitet i arbejde Ingen forandringer Forandringer Et godt arbejdsmiljø Ingen forandringer Forandringer Et velfungerende samarbejde mellem enheder Ingen forandringer Forandringer 1 (I meget høj grad) 21% 9% 18% 6% 13% 4% 2 31% 23% 27% 17% 24% 17% 3 28% 30% 29% 30% 32% 34% 4 10% 21% 15% 25% 15% 24% 5 (I meget ringe grad) 6% 15% 7% 20% 6% 16% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm. n= Responder, der har angivet andet, ved ikke eller ikke relevant er ikke vist i tabellen, men indgår i fordelingen. Data er vægtet. Signifikant forskel, da p<0,05 på alle spørgsmål. Kilde. SATH Konsekvenserne af forandringerne for sygeplejerskerne Sygeplejerskerne er bedt om at vurdere konsekvenserne af forandringerne. Ud af de fem mulige konsekvenser, er det omfanget af arbejdsopgaver, som vurderes som den mest negative konsekvens. Dernæst følger mulighederne for at levere kvalitet i dit arbejde. Den konsekvens, som udgør den mindst negative, er samarbejdet mellem medarbejderne indbyrdes. Dette fremgår af figur 1. Data, der fordeler konsekvenserne på hele skalaen, ses af bilag 2. DSR Analyse Side 18 af 31

19 Figur 1. Hvordan har de samlede konsekvenser af forandringerne været for... Andel der har angivet de to mest negative svarkategorier: Negativt eller meget negativt Omfanget af arbejdsopgaver Mulighederne for at levere kvalitet i dit arbejde Samarbejdet mellem medarbejdere og ledelsen Dine arbejdsvilkår 39% 36% 34% 33% Samarbejdet mellem medarbejderne indbyrdes 16% Anm. n= Respondenter, der har anvendt Ved ikke/ikke relevant, er ikke vist i tabellen, men del af fordelingen. Data er vægtet. Kilde. SATH2015/DSR analyse Sygeplejersker, der har været udsat for en eller flere forandringer, som har berørt dem, er i højere grad bekymret for deres job. Det er især frygten for at blive forflyttet, der fylder for gruppen af sygeplejersker, der har været berørt af en eller flere forandringer. De to andre dimensioner vedr. frygten for at blive arbejdsløs og ikke at kunne slå til på fremtidens arbejdsmarked, er også mere udbredt for de sygeplejersker, der har været berørt af forandringer - dog i lavere grad. Dette fremgår af figur 3, der illustrerer forskellen mellem de mest bekymrede fordelt på forandringer. Figur 2. Sammenhæng mellem forandringer og tre spørgsmål: I hvor høj grad er du bekymret for At du mod din vilje vil blive forflyttet 6% 19% At det kan være svært at finde et nyt job, hvis du bliver arbejdsløs 17% 25% At dine kvalifikationer ikke vil slå til på fremtidens arbejdsmarked 11% 17% Ingen forandring Forandring Anm. n= Figuren afspejler respondenter, der har besvaret i meget høj grad eller 2.. Data er vægtet. Kilde. SATH2015/DSR analyse Der er set på relationen mellem forandringer og jobskifte. Sygeplejersker, der har været berørt af en eller flere forandringer har oftere planer om eller rent faktisk har søgt anden hovedbeskæftigelse. Dette fremgår af tabel 5. DSR Analyse Side 19 af 31

20 Tabel 5. Sammenhænge mellem forandringer og jobskifte Planer om at skifte hovedbeskæftigelse Forandring Ingen forandringer Ja til anden inden for faget 21% 12% Ja, men uden for faget 8% 6% Nej 53% 69% Søgt anden hovedbeskæftigelse seneste 6 mdr. Ja til anden inden for faget 19% 11% Ja, men uden for faget 2% 3% Nej 78% 85% Anm. n=2.213/ Responder, der har angivet andet, ved ikke eller ikke relevant, er med i fordelingen, men ikke del af tabeller og er ekskluderet når der udføres signifikanstest. Data er vægtet. Signifikant forskel, da p<0,05. Kilde. SATH 2015 Sammenhænge mellem forandringer og det psykiske arbejdsmiljø overordnet set I figur 3 opgøres forskellen i sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø fordelt på, hvorvidt respondenterne har været berørt af forandringer eller ej. Alle de tre analyserede arbejdsmiljøfaktorer er signifikant relateret til forandringerne i negativ retning. De, der er berørt af forandringer, er fx i højere grad belastet af høj arbejdsmængde end de, der ikke har været berørt af forandringer. I bilag 4 ses også, at antallet af forandringer også er relateret til det psykiske arbejdsmiljø. Jo flere forandringer, jo ringere er det psykiske arbejdsmiljø. Figur 3. Forskel i score for de, der har været berørt af forandringer, i forhold til de, der ikke har været berørt af forandringer for det psykiske arbejdsmiljø Ledelseskvalitet 12 Arbejdsmængde 11 Arbejdstempo 7 Anm. n= Data er vægtet. Signifikant forskel, da p<0,05 på alle spørgsmål. Kilde. SATH Der er endvidere set på, hvilke forandringer der har størst påvirkning på arbejdsmiljøet. Ser man på forskellen i scoren per arbejdsmiljødimension for de, der har været udsat for forandringer versus de der ikke har, er der et gennemgående billede af at ændring af arbejdsgange og ændring af arbejdsindhold giver de største udsving i negativ retning. Dette fremgår af nedenstående figurer. DSR Analyse Side 20 af 31

21 Figur 4. Forskel i score for de, der har været berørt af specifikke forandringer, i forhold til de, der ikke har været berørt af forandringer for udvalgte psykiske arbejdsmiljødimensioner Ændring af arbejdsgange Ændring af indhold Ansættelsesstop Fyringer Flytninger Lukninger Sammenlægninger Ledelseskvalitet Arb. tempo Arb.mængde Anm. n= Data er vægtet. Signifikant forskel, da p<0,05 på alle spørgsmål. Kilde. SATH Sammenhænge mellem baggrundsfaktorer og forandringer 85 % af sygeplejerskerne, som har oplevet forandringer seneste år, er fordelt på sektorer (tabel 6) og en række forskellige arbejdspladstyper (tabel 7). Fælles for disse tabeller er, at sygeplejersker ansat i kommunerne har været mest udsatte for forandringer, jf. tabel 6. Forekomsten af forandringer er signifikant forskellig mellem sektorerne. Tabel 6. Sammenhænge mellem forandringer og sektorer Pct. Antal Staten 78% 46 Regionerne 86% Kommunerne 91% 549 Privat 62% 109 Alle 85% Anm. n= Responder, der har angivet andet, ved ikke eller ikke relevant, er med i total med fremgår ikke med specifikke procenter i tabellen. Data er vægtet. Signifikant forskel, da p<0,05. Kilde. SATH I tabel 8 fordeles forekomsten af forandringer på specifikke kategorier af arbejdspladser. Vi finder, at 98 % af sundhedsplejerskerne, 96 % af skadestuesygeplejerskerne og 92 % af hjemmesygeplejerskerne har været udsat for en eller flere forandringer seneste år. DSR Analyse Side 21 af 31

22 Tabel 7. Sammenhænge mellem forandringer og specifikke arbejdspladstyper Pct. Antal Sundhedspl 98% 52 Skadestue+FAM 96% 98 Hj.pl/spl 92% 269 Anæ 91% 65 Psyk hosp 90% 155 Amb, Med. 90% 134 Amb, Kir. 89% 61 Plejehjem mv 87% 110 Kir afd 87% 197 Med afd 86% 239 Opvågn+OP 82% 136 Børn afd 82% 73 Uddindstitution 78% 36 Intensiv 75% 92 Prak. læge inkl spec læge 58% 81 Total 85% Anm. Data er vægtet. Signifikant forskel, da p<0,05. Kilde. SATH Bilag 1. Forskelle mellem forandringsspørgsmål i SATH 2012 og SATH 2015 SATH 2012 SATH 2015 Har din arbejdsplads (den enhed hvor du arbejder til dagligt) inden for det seneste år været gennem en eller flere af følgende omfattende tiltag, der har haft betydning for dit arbejdsmiljø? (sæt evt. flere kryds) Sammenlægninger Centraliseringer eller decentraliseringer af ledelse Omlægninger af arbejdsgange og organisationsændringer Afskedigelser Budgetreduktioner Indførelse af standardiserede kvalitetsmodeller Ingen af ovenstående Ved ikke Er der inden for de seneste 12 måneder sket nogle af nedenstående forandringer på din arbejdsplads, som har berørt dig? (sæt kryds ved hver) Sammenlægninger Lukninger Flytninger Fyringer, afskedigelser Ansættelsesstop Ændring af arbejdsindhold Ændring af arbejdsgange DSR Analyse Side 22 af 31

23 Bilag 2. Sammenhæng mellem antal forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Dine arbejdsvilkår Omfanget af arbejdsopgaver Mulighederne for at levere kvalitet i dit arbejde Samarbejdet mellem medarbejdere og ledelsen Samarbejdet mellem medarbejderne indbyrdes 3% 13% 9% 2% 12% 11% 3% 14% 11% 4% 14% 10% 6% 13% 3% 24% 28% 25% 24% 24% 42% 39% 38% 38% 44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 1 (Meget positivt) (Meget negativt) Bilag 3. Sammenhæng mellem forandringer og jobrelaterede bekymringer At det kan være svært at finde et nyt job, hvis du bliver arbejdsløs At du mod din vilje vil blive forflyttet At dine kvalifikationer ikke vil slå til på fremtidens arbejdsmarked 0 forand forand. 0 forand. 1+ forand. 0 forand. 1+ forand. 1 (I meget høj grad) 9% 14% 4% 10% 3% 6% 2 8% 12% 3% 11% 8% 11% 3 16% 12% 9% 13% 10% 13% 4 18% 18% 17% 16% 23% 22% 5 (I meget ringe grad) 49% 44% 67% 50% 56% 48% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm. n= Responder, der har angivet andet, ved ikke eller ikke relevant, er ikke med i total. Data er vægtet. Signifikant forskel, da p<0,05 på alle tre bekymringer. Kilde. SATH Bilag 4. Sammenhæng mellem antal forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Ledelseskvalitet Arbejdstempo Arbejdsmængde DSR Analyse Side 23 af 31

24 NOTAT 4: Sygeplejerskers vurdering af ledelseskvalitet - Der er sket en negativ udvikling i sygeplejerskernes vurdering af ledelseskvaliteten fra 2012 til Sygeplejersker med et helt eller delvist arbejdsmiljørelateret sygefravær vurderer ledelseskvaliteten dårligere end de, der ikke har arbejdsmiljørelateret sygefravær. - Ledelseskvaliteten er afgørende for sygeplejerskers oplevelse af arbejdspres: Jo dårligere ledelseskvalitet, jo højere arbejdstempo og større arbejdsmængde. - Ledelseskvalitet relaterer sig endvidere til ønske om jobskifte. Sygeplejersker, der rapporterer lavere ledelseskvalitet, har oftere søgt anden beskæftigelse enten indenfor eller uden for faget end deres kollegaer, der ikke har søgt andet job. - Sygeplejersker ansat i hjemmeplejen/sygeplejen eller psykiatriske afdelinger rapporterer en ringere ledelseskvaliteten, end sygeplejersker ansat på intensive afdelinger. - Sygeplejersker med lav jobanciennitet angiver en ringere ledelseskvalitet end de, der har længere jobanciennitet. Sygeplejerskers oplevelser af deres nærmeste leder i 2015 DSR har i foråret 2015 indsamlet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø er belyst ud fra en række arbejdsmiljødimensioner. Dette notat fokuserer på en af de analyserede arbejdsmiljødimensioner, som har betydning for det psykiske arbejdsmiljø: Ledelseskvalitet. I tabel 1 fremgår sygeplejerskerne besvarelser på de underliggende fire spørgsmål, som indgår i dimensionen. Tabel 1. Spørgsmålene handler om ledelsen af din afdeling - i hvor høj grad kan man sige, at din nærmeste leder på din arbejdsplads... 1 (I meget høj grad) (I meget ringe grad) Sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? 13% 27% 31% 16% 10% Prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt 19% 30% 25% 14% 10% Er god til at planlægge arbejdet? 10% 26% 31% 18% 9% Er god til at løse konflikter? 10% 23% 26% 18% 15% Anm. Data er vægtet, n= Respondenter, der har svaret ved ikke eller ikke relevant, er med i fordelingen, men fremgår ikke af tabellen. Kilde. SATH 2015/DSR analyse. Udvikling af ledelseskvaliteten I forhold til de underliggende spørgsmål, som indgår i dimensionen ledelseskvalitet i tabel 1, er der sket et negativ udvikling for dimensionen fra 2012 til På en skala fra 0-100, hvor 100 svarer til den bedste ledelseskvalitet, blev ledelseskvaliteten i 2012 vurderet til 56 point. I 2015 er denne vurdering faldet til 54 point. I tabel 2 er andelen der har svaret i meget ringe grad udtrukket. Se bilagstabellen for samtlige svarkategorier fordelt for 2012 og DSR Analyse Side 24 af 31

25 Tabel 2. Andel der angiver i meget ringe grad til spørgsmål om ledelseskvalitet, SATH 2012/ Sign. Test Sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? 4% 11% p<0,05 Prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt 5% 10% p<0,05 Er god til at planlægge arbejdet? 5% 10% p<0,05 Er god til at løse konflikter? 9% 16% p<0,05 Anm. Data er vægtet. Da det kun er i SATH 2015, at respondenten har haft mulighed for at svare ved ikke eller ikke relevant, er disse svarkategorier ekskluderet fordelingen. Derfor er der små afvigelser i procenterne i tabel 2 for 2015 i forhold til samme svarkategori i tabel 1. Kilde. SATH 2012 og SATH 2015/DSR analyse. Sammenligning mellem sygeplejerskernes og danskernes arbejdspres Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har i 2014 gennemført en undersøgelse af danske lønmodtagers arbejdsmiljø. I NFA s undersøgelse er der også spurgt til ledelseskvalitet 7. Resultaterne i NFA s arbejdsmiljøundersøgelse (AH-14) er fordelt i forhold til en række jobfunktioner, hvor sygeplejerskerne udgør en separat gruppe. Sygeplejerskerne adskiller sig fra de øvrige beskæftigede ved at angive et mere negativt billede af ledelseskvaliteten. Det er dog nogle andre spørgsmål, som NFA anvender om ledelseskvalitet i AH-14, end der bruges i SATH De konkrete resultater fremgår af bilagstabel 1. Det skal bemærkes, at NFA arbejder med en skala fra 1-5, hvor 5 står for det mest belastende forhold. Sammenhænge mellem en række forhold og ledelseskvalitet I det følgende er der set på, hvilken relation der er mellem ledelseskvalitet og sygefravær, jobskifte, arbejdstempo og arbejdsmængde, leveret kvalitet samt oplevet faglig forsvarlighed. Resultaterne fremgår af en række figurer, hvor gennemsnittet af dimensionen Ledelseskvalitet sammenholdes med svarkategorierne for hver af de pågældende variable. Man siger i reglen at en forskel på 5 point er væsentlig, når man arbejder med dimensioner, der går fra 0 til 100. Der er endvidere testet for signifikante forskelle, som fremgår at figurnoterne. Sygefravær og ledelseskvalitet I forskningen findes tegn på sammenhæng mellem lav ledelseskvalitet og langvarigt sygefravær 8. Sygeplejersker med helt eller delvist arbejdsmiljørelateret sygefravær angiver en lavere ledelseskvalitet (21 points forskel) end de, der ikke har et arbejdsmiljørelateret sygefravær. Dette fremgår af figur Clausen, T, Burr H & Borg V. Do psychosocial job demands and job resources predict long-term sickness absence? 2014 DSR Analyse Side 25 af 31

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance

NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I denne undersøgelse indgik

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

NOTAT Jobtilfredshed, selvvurderet helbred og fastholdelse

NOTAT Jobtilfredshed, selvvurderet helbred og fastholdelse Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Jobtilfredshed, selvvurderet helbred og fastholdelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

ARBEJDSMILJØ HVAD KAN DER GØRES?

ARBEJDSMILJØ HVAD KAN DER GØRES? ARBEJDSMILJØ HVAD KAN DER GØRES? MØDE NORDJYLLAND 2016 DORTE STEENBERG NÆSTFORMAND DSR 1 DISPOSITION FOR FORMIDDAGEN 1. Om SATH resultater og formål 2. Barriere for handling 3. Hvad kan vi stille op? 2

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om:

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse NR. 9-2009 Trivsel på FTF erne FTF-panelundersøgelse Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colorbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1 oplag 100 eksemplarer Oktober

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen December 2015 Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Forekomsten af uønsket seksuel uopmærksom er fordoblet fra 2012 til 2015 blandt sygeplejersker

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om vold indenfor det seneste år, hvilket

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen November 2016 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 16% af de regionalt og 8% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse 215 i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM HK DANMARK Analyse på arbejdspladsen Denne rapport bygger på en undersøgelse om social kapital blandt

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2013 NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker - Andelen af sygeplejersker der svarer at de har forårsaget en utilsigtet hændelse er højere i regionerne

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

Børn og Unge, Århus Kommune

Børn og Unge, Århus Kommune Kort version af hovedrapport Capacent Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 4 3. Overblik over dimensioner 6 4. Jobtilfredshed 10 5. Social kapital 15 6. Sammenhænge mellem dimensionerne 17 1. Resumé 8.595

Læs mere

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Ingeniørforeningens psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede 1 Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede Ansatte i relationsfag er udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det skaber en nedslidning af de ansatte, som føler, at de ikke kan leve op til de

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

Sæt arbejdspres på dagsordenen - Inspiration til dig som er FTR, TR eller AMiR

Sæt arbejdspres på dagsordenen - Inspiration til dig som er FTR, TR eller AMiR Sæt arbejdspres på dagsordenen - Inspiration til dig som er FTR, TR eller AMiR Sæt arbejdspres på dagsordenen - Inspiration til dig som er FTR, TR eller AMiR Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-157 Foto: Lizette

Læs mere

Børn og Unge, Århus Kommune. Trivselsundersøgelse - Hovedrapport

Børn og Unge, Århus Kommune. Trivselsundersøgelse - Hovedrapport Capacent Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1 Kort om undersøgelsen 5 2.2 Rapportens opbygning 6 3. Overblik over dimensioner 8 4. Jobtilfredshed 12 4.1 Hvem har størst jobtilfredshed? 14 4.2 Hvad har

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere