Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser"

Transkript

1 Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser Business Rules i DBMS er Helen Lunau IT-arkitekt Tryk Alt+F8 og Afspil auto_open for at vise værktøjslinien til opdatering af

2 ATP ATP SP LD LD FK AES AER FIB Arbejdsmarkedets Tillægs Pension Særlig Pensionsopsparing Lønmodtagernes Dyrtidsfond Lønmodtagerne Garantifond Feriekonto Arbejdsmarkedets ErhvervsSkadesikring Arbejdsmarkedets Elevrefusionsikring Finansieringsbidrag 740 medarb. heraf arbejder ca. 240 med it Arbejdsmarkedspensioner, fx PBU, HTS 2

3 ATP-it På vej væk fra På vej til / i gang med Batch transaktionsorienteret Mainframe og PL1 decentral java platform Siloer SOA - hver ordning sit system og sine arbejdsgange - en koncern, et system, en proces 3

4 Lige nu på ATP ATP i går - et praktisk eksempel Helen Lunau IT-arkitekt

5 BankKonto oplysninger BankUdbetaling oplysning Stam oplysninger Bankaftale indgået med regnr anvendes på Regnr for bankaftale Konto føres i Konto_id BankKonto Ordning/Bank Ordning_Bank_id Konto_id (FK) Modtag_kontra_ordre_JaNej Modtag_checkudstedelser_JaNej Ordning_Bank_startdato Ordning_Bank_Aktiv_passiv Bank_konto_type_id (FK) Konto_tekst Konto_startdato Konto_Aktiv_Passiv TPISTAM gælder for Dansk BankKonto Kontonr (AK) Bankkontoen føres af Regnr Regnr som fører kontoen Bank-udbetaling type Intern modtagerkontonr (alias) Ekstern modtagerkontonr Debet Kredit Normal Haster Economi Beløbstype Overførselstype Omkostningskode Afsender betaler omk. Afsender/modtager deler omk. Modtager betaler omk. Modtager-advismedie Telex Telefax Modtager-advisangivelse Beløbsmodtager Anden end beløbsmodtager Kontofører benyttes af Udenlandsk Bankkonto gælder for Udenlandsk bankkontonummer IBAN-nummer Swift BIC-adresse Udenlandsk Banknavn Udenlandsk bank adresse 1 Udenlandsk bank adresse 2 Udenlandsk bank adresse 3 Udenlandsk bank adresse 4 føres i fører Land Bank-konto-type Konto i Danmark Konto i udlandet Land kan have Bogføringskonto Bogføringskonto_id Bogføringstype_id (FK) Kontonummer_alias_id(FK) Bogføringskonto_startdato Bogføringskontonr Bogføringskonto_Aktiv_Passiv Kontonummer-alias Kontonummer_alias_id Konto_id (FK) Kaldenavn (AK) Bank-udbetaling Udbetaling Bank_udbetaling_id Modtager-kontonummer_id(FK) Kontonummer_alias_id(FK) Bank-udbetaling type_id(fk) Tilstandssæt_id (FK) Valørdato Tilstands_dato gælder for Modtager udenlandsk bankkonto Modtager-kontonummer Modtager-kontonummer_id Bank_konto_type_id (FK) Beløbstype_id (FK) Overførselstype_id (FK) Omkostningskode_id(FK) Modtager-advismedie_id(FK) Modtager-advisangivelse_id (FK) Modtager udenlandsk bankkontonummer Modtager Swift-kode Modtager IBAN-nummer Modtager udenlandsk banknavn Modtager udenlandsk bank adresse 1 Modtager udenlandsk bank adresse 2 Modtager udenlandsk bank adresse 3 Modtager udenlandsk bank adresse 4 Modtager advisnummer kan konteres på kan have UHUDBTY Udbetalingstype Udbetaling Tilbageførsel Udbetalingsgruppe Udbetalingsgruppe_id Udbetaling_reference_type CPR CVR AES anvendes af tilknyttes Bogføringstype Lb ydelse Engangsudb. Leverandørafregning Omkostninger Bank-konto-type Konto i Danmark Konto i udlandet Modtager Dansk bankkonto Dansk bankregnr Dansk bankkontonr benytter anvendes af konverteres til Udbetaling Udbetaling_id Udbetalingsmulighed_id(FK) Modtager_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) Udbetalingstype_id (FK) Udbetalingsgruppe_id(FK) Udskriftsgruppe_id (FK) Udbetalingssystem_reference_keytype_id (FK) Konverterings valuta (FK) Udstedelsesdato Udbetalt_beløb Tilbageførselspeger Eksternt_bundtningsbegreb Udbetalingssystems_reference PBS oplysninger PBS-udbetaling PBS-udbetaling_id Global_Ordning Valuta anvendes på får Personlig stamoplysning foretages i modtages af råder over anvendes i TUHMODT Arbejdsgiver stam oplysning tilhører beskriver Modtager Modtager_id Modtagertype_id (FK) Adresselinie1 Adresselinie2 Adresselinie3 Adresselinie4 Adresselinie5 Adresselinie6 Vedrører_tekst Key-felt Arbejdsgiver Øvrige modtager Check oplysninger Indløsning Indløsning_id Indløsnings_status_id (FK) Indløsningsdato Indløs_kontonr Indløs_checknr Indløs_beløb Indløs_betalingsref kan have Indløsningsdifference Indløsningsdifference_id Indløsningsdifferencetype_id (FK) Indløsning_id(FK) Indløsningsdifference_beløb Blanket type Udbetalingsmedie Bank Check Konvertibel check (Bankcheck) (PBS) Udbetalingsmulighed Udbetalingsmulighed_id Udbetalingsmedie_id(AK) Opgave_relation_id (AK) Kontonummer_alias_id(AK) Check administrationsgrænser_id(fk) Udbetalingsmulighed_startdato Udbetalingsmulighed_Aktiv_Passiv anvendes af Knytter sig til Opkrævningskunde Opkrævningskundeid Indløsningsdifferencetype I bankens favør I udbetalingens favør medtages i TK type vedrører Dansk, enkelt ark Dansk, endeløse baner, 1-sidet Dansk, endeløse baner, 2-sidet Udland, enkelt ark Udland, endeløse baner, 1-sidet Udland, endeløse baner, 2-sidet Øvrige modtager_id Leverandør_id Check administrationsgrænser Check administrationsgrænser_id Erindrings_min_beløb Erindringsfrist_dage Kontramanderings_min_beløb Kontramanderingsfrist_dage STB_maxgodk_beløb Fiktiv_kvittering_efter_dage Udskriftsgruppe Udskriftsgruppe_id Jobnavn Brevnavn anvendes af indløser har en UHUDSTP Udbetalings status Bestilt Afsendt Gennemført Fejl Indløsnings-status Ny Match Fejl Check-udbetaling type Intern check Bankcheck Check Check_id Blanket type_id (FK) CheckStatus_id (FK) Konto_id (FK) TK type_id (FK) Checknummer(AK) Ansvarlig_init Check Status På lager Udlev. til print Udstedt Efterbehandlet Sendt Retur til makulering Til Makulering Makuleret Forsvundet Fejloprettet anvendes af Tekstlinje-type reftxt-afsender Tekstlinje Global_Ordning specificerer egenskaber for Tekstlinje_id Udbetaling_id(FK) Tekstlinje-type_id (FK) Tekstlinje UHMODTP BankCheck BankCheck_id Modtagertype dækker Opgaverelation Opgave_relation_id Opgave-medievalg_id(FK) Opgave_relation_startdato Opgave_relation_Aktiv_Passiv Opgave_tekst Person ASTAM-arbejdsgiver AES-arbejdsgiver Ordning Øvrige [kommende: VIRK-arbejdsgiver] indløses af Opgave-medievalg DOPS Fil til FK Fil til andre ordninger Selvhenter bestemmes af Opgavenr Check-udbetaling Check_udbetaling_id Check-udbetaling_type_id(FK) Indløsning_id(FK) Check_udbetaling Tilstandinit Check_udbetaling Tilstanddato Rykkerdato Tilstandssæt_id (FK) Maskinel check Maskinel check_id Godkendelses status Ny Godkendt Afvist beskrives ved Intern Check Check_id (FK) Intern_Checktype_id(FK) Bemærkning Bilagsnummer skrevet på omfatter medtager Ekstern leverance Leverance Leverance_id Leverance_status_id (FK) Leverance antal Leverance beløb Leverance dato Leverance tid indgår i kan have indeholder Leverance eksternt Leverance eksternt_id Leverance_id (FK) Leverance eksternt-type_id (FK) Udbetaling_id(FK) Kontramanderingsordre_id (FK) Bortkommet-sag Bortkommet_sag_id Tidspunkt_tro_og_love Bortkommesag_aktiv_passiv Standardbrev check indeholder indgår i Godkender_BRUGERID(FK) Total_godkender_brugerid(FK) Godkendelsesstatus_id (FK) Godkender_init Total_godkend_init Bogføringslistedato Haandteringstekst godkender gælder for TIFRACF Kontramanderingsordre Kontramanderingsordre_id Kontramanderingsordre status_id (FK) Check_udbetaling_id(FK) Bortkommet_sag_id(FK) Ophævet tidspunkt Intern-checktype Maskinel Standardbrev Manuel Leverandør total godkender Leverance_status Under opbygning Ikke gennemført Gennemført Leverance eksternt-type Bankoverførsler Check-udstedelser Kontramanderingsordre Kontramanderingsordre status Bestilt Afsendt Gennemført Ej gennemført Manuel check kvitering for kviterer for Manuel Udbetalingstype_id(FK) Konteringsbegreb Konteringsreferencetekst Tilstand & advisering Kontramanderingskvittering Kontramanderingskvittering_id Kontramanderingsordre_id (FK) Kontramanderingsdato Kontramanderingskvitterings_regnr Kontramanderingskvitterings_kontonr Kontramanderingskvitterings_checknr Kontramanderingskvitterings_betalingsref Kontramanderingskvitterings status Ny Match Fejl TUHADVBE Leverandørcheck Leverandørcheck_id Adviserings-betingelse Advisbetingelse_id Advisbetingelsetype_id omfattes (FK) af Adviseringsaftale_id (FK) Adviserings-betingelse-type Udbetalingsmedie bank Udbetalingsmedie check Internchecktype maskinel indeholder resulterende værdi for UHTSTAN Ny beskriver Tilstand TUHTYKVR Tilstands_Valideringsregel Tilstands_valideringsregel_id Skifter_fra_id (FK) Skifter_til_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) CheckStatus_id (FK) Tilstand_logisk_janej TUHTYKOM Uindløst Indløst Bortkommet Under kontramandering Kontramanderet Kontramanderingssag uafsluttet Forældet Returneret Annulleret Effektueret Afvist Tilbageført Manuel Udbetalingstype Pension Fogedsag betinget af gælder for Skifter fra er en kombination af Tilstandssæt TUHADVAF Tilstandssæt_id Kombinationstype1_id(FK) Kombinationstype2_id(FK) Udbetalingsmedie_id(FK) Adviserings-aftale Adviseringsaftale_id Tilstands_valideringsregel_id(FK) Opgave_relation_id (FK) Adviseringsaftale_startdato Adviserings_aftale_aktiv_passiv Skifter til anvendes af er en kombination af UHTAARS Ingen Årsag Manuelt Via Bank Tro/love modtaget Må genudbetales Fra Post-Danmark Fra modtager Fra Intern Om-udskrevet Ikke udbetalt Fejloprettet Ukendt modtagerkonto Ukendt modtageroplysninger Ukendt valutakode Overskredet udbetalingsmax. Overskredet antal til samme Nul-beløb Business Rules i DBMS er Eksempel: Udbetalingshåndtering Global_Ordning_id (FK) PIREGNR Valuta_id (AK) Global_Ordning_id (FK) OPGAVENR (FK) Databaserne modelleres altid! og på flere niveauer: - begrebsmodel Valuta_id (FK) PIREGNR (AK) PIREGNR Land_id (FK) CPRNR SENR - informationsmodel - logisk model PIREGNR - fysisk model Land_id (FK) 5

6 Eksempel: typificeret model Betydning og afgrænsning Når et udbetalingsdelsystem foretager en udbetaling registreres udbetalingsbeløb og dato, som en bestilling i Udbetalings-systemet, sammen med oplysninger om udbetalingsmodtageren. Der kan ikke oprettes udbetalingsoplysninger uden der er tilhørende modtageroplysninger. Regler for oprettelse Ved oprettelse af en.. UHUDBTY Udbetalingstype Udbetaling Tilbageførsel Udbetalingsgruppe Udbetalingsgruppe_id Udbetaling_reference_type CPR CVR AES Udbetaling Udbetaling_id Udbetalingsmulighed_id(FK) Modtager_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) Udbetalingstype_id (FK) Udbetalingsgruppe_id(FK) Udskriftsgruppe_id (FK) Udbetalingssystem_reference_keytype_id (FK) Konverterings valuta (FK) Udstedelsesdato Udbetalt_beløb Tilbageførselspeger Eksternt_bundtningsbegreb Udbetalingssystems_reference får modtages af TUHMODT Modtager Modtager_id Modtagertype_id (FK) Adresselinie1 Adresselinie2 Adresselinie3 Adresselinie4 Adresselinie5 Adresselinie6 Vedrører_tekst Key-felt anvendes af Udskriftsgruppe Udskriftsgruppe_id Jobnavn Brevnavn 6

7 Global_Ordning Eksempel: Definer muligheder Betydning og afgrænsning råder over Udbetalingsmedie Bank Check Konvertibel check (Bankcheck) (PBS) Udbetalingsmulighed definerer hvilke kombinationer af Ordning Opgave relation Medium (check, bank, bankcheck) Valuta Valuta anvendes i tilhører Udbetalingsmulighed Udbetalingsmulighed_id Valuta_id (AK) Udbetalingsmedie_id(AK) Opgave_relation_id (AK) Kontonummer_alias_id(AK) Global_Ordning_id (FK) Check administrationsgrænser_id(fk) Udbetalingsmulighed_startdato Udbetalingsmulighed_Aktiv_Passiv anvendes af anvendes af Opgaverelation Opgave_relation_id Opgave-medievalg_id(FK) OPGAVENR (FK) Opgave_relation_startdato Opgave_relation_Aktiv_Passiv Opgave_tekst der er lovlige. Bestilling af udbetalinger til systemet validers i forhold til denne. Forekomsterne skal derfor.. Check administrationsgrænser Check administrationsgrænser_id Erindrings_min_beløb Erindringsfrist_dage Kontramanderings_min_beløb Kontramanderingsfrist_dage STB_maxgodk_beløb Fiktiv_kvittering_efter_dage 7

8 TUHTYKVR Business Rules i DBMS er Eksempel: Regler for tilstandsskift Tilstands_Valideringsregel Tilstands_valideringsregel_id Skifter_fra_id (FK) Skifter_til_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) CheckStatus_id (FK) Tilstand_logisk_janej Betydning og afgrænsning Skifter fra Skifter til Et tilstandssæt er en kombination af en tilstand og en årsag. Et sådant sæt siger om en udbetaling, hvad tilstand udbetalingen er nået til i sin livscyklus. Desuden har et tilstandssæt et givet værdisæt i udbetalingstypen og eventuelt også et værdisæt i checktypen. For hvert tilstandssæt skal der desuden tilknyttes et udbetalingsmedie. UHTSTAN Tilstand Ny TUHTYKOM Uindløst Indløst Bortkommet Under kontramandering Kontramanderet Kontramanderingssag uafsluttet Forældet Returneret Annulleret Effektueret Afvist Tilbageført er en kombination af Tilstandssæt Tilstandssæt_id Kombinationstype1_id(FK) Kombinationstype2_id(FK) Udbetalingsmedie_id(FK) er en kombination af UHTAARS Årsag Ingen Manuelt Via Bank Tro/love modtaget Må genudbetales Fra Post-Danmark Fra modtager Fra Intern Om-udskrevet Ikke udbetalt Fejloprettet Ukendt modtagerkonto Ukendt modtageroplysninger 8

9 TUHTYKVR Business Rules i DBMS er Eksempel: Regler for tilstandsskift Tilstands_Valideringsregel Tilstands_valideringsregel_id Skifter_fra_id (FK) Skifter_til_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) CheckStatus_id (FK) Tilstand_logisk_janej Betydning og afgrænsning Tilstands valideringsregler er stamdata, som indeholder en forekomst (en regel) for hver kombination af tilstandsskift der er mulig. Tilstandsskift identificeres ved tilstand fra og tilstand til. (F.eks. regel 1: fra uindløst til indløst maskinelt.) Skifter fra TUHTYKOM er en kombination af Skifter til Tilstandssæt Tilstandssæt_id Kombinationstype1_id(FK) Kombinationstype2_id(FK) Udbetalingsmedie_id(FK) er en kombination af UHTSTAN UHTAARS Tilstand Årsag Ny Ingen Uindløst Indløst Bortkommet Under kontramandering Kontramanderet Kontramanderingssag uafsluttet Forældet Returneret Annulleret Effektueret Afvist Tilbageført Manuelt Via Bank Tro/love modtaget Må genudbetales Fra Post-Danmark Fra modtager Fra Intern Om-udskrevet Ikke udbetalt Fejloprettet Ukendt modtagerkonto Ukendt modtageroplysninger 9

10 Lige nu på ATP ATP principper for dataarkitektur Helen Lunau IT-arkitekt

11 Dataarkitektur - principper Typificerede data Nøgler Datatyper Modellering af fejl Navnestandard Historik Kontrol og revisionsspor 11

12 Dataarkitektur -principper Logisk typificeret datamodel Typer er - kategoriserende - typificerende - klassificerende - segmenterende Indberetning Indberetnings_medie_type FIL = Fil DISK = Diskette TAP = Tape BND = Bånd benyttes af har indberettet Indberetning Indberetning_id Indkomstaar Beloeb Behandlingsdato Kontohaver_id (FK) Indberetning_type_id (FK) Indberetnings_medie_type_id (FK) Indberetter_id (FK) er indberettet af indberetter er Indberetnings_type OPR = Oprettelse REG = Regulering benyttes af tilhører Kontohaver Kontohaver_id Kommentar Status_dato Kontohaver_tilstandstype_id (FK) Kontohaver_status_id (FK) Kunde_id (FK) Boforvalter_id (FK) Global_Ordning_id(FK) arbejdsgiver kan være Arbejdsgiver stam oplysning Indberetter Indberetter_type Indberetter_id benyttes af Indberetter_type_id (FK) SENR (FK) T&S = T&S AK = A-kasse KOM = Kommune PRIV = Privat HOFF = Halvoffentlig. 12

13 Dataarkitekturprincipper Hvad er fordelen ved typetabeller? nye typer, statuskoder og værdier - gøres dynamisk tilgængelige for online applikationer uden kodeændringer type-, statuskode- og værdi-sæt - kan gøres dynamisk tilgængelige i Drop-down lister ved at arbejde med typificerede datamodeller og fysiske typetabeller - lægger vi op til at applikationskode i sin grundstruktur er bygget til at håndtere forskellige valg - tilføjelse og forretningsmæssig håndtering af nye valgmuligheder bliver væsentlig lettere at indføre tabeldesign sikrer - at sproguafhængighed senere kan implementeres og håndteres - at versionering senere kan implementeres og håndteres 13

14 14 Business Rules i DBMS er Indberetning TYYINDBE YYINDBE_ID YYINDBE_INDKOM_AAR YYINDBE_BLB YYINDBE_BEHAND_DTO YYTP_ID_YYIBTP YYTP_ID_YYIBMTP YYKTH_ID SENR YYTP_ID_YYINBTP OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN RETTMP Fysisk datamodel Indberetningstype, -medietype Indberetter type TYYTP YYTP_ID YYTP_ENTITET YYTP_TXT YYTP_KOD YYTP_AKT_PAS OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN RETTMP Kontohaver TYYKTH YYKTH_ID YYKTH_STATUS_DTO YYKTH_KOMMENTAR OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN RETTMP

15 Fysisk model denormalisering Indberetningstype, -medietype Indberetter type TYYTP YYTP_ID YYTP_ENTITET YYTP_TXT YYTP_KOD YYTP_AKT_PAS OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN RETTMP Indberetning TYYINDBE YYINDBE_ID YYINDBE_INDKOM_AAR YYINDBE_BLB YYINDBE_BEHAND_DTO YYTP_ID_YYIBTP YYTP_ID_YYIBTPKD YYTP_ID_YYIBMTP YYTP_ID_YYIBMTPKD YYKTH_ID SENR YYTP_ID_YYINBTP YYTP_ID_YYINBTPKD OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN 15

16 Indberetningstypen og Indberetning Medietype i typetabellen TYYTP YYTP_ ID YYTP_ ENTITET YYTP_ TXT YYTP_ KOD YYTP_ AKT_PAS OPRBRUID OPRIGANG osv YYIBTP Oprettelse OPR AKT YYTO YYIBTP Regulering REG AKT YYTO YYIBMTP Fil Fil AKT YYTO YYIBMTP Diskette Dsk AKT YYTO YYIBMTP Tape Tap AKT YYTO YYIBMTP Bånd Bnd AKT YYTO 16

17 Parametre og Parameterperioder Eksempel fra YY modellen Generelle oplysninger. Indberetning_grænseværdi Indberetning_grænseværdi_id Indberetning_grænse_værdi_max_beløb Indberetning_grænse_værdi_min_beløb Indberetning_grænse_værdi_gælder_fra_dato Indberetning_grænse_værdi_gælder_til_dato Aldersgrænse Aldersgrænse_id Aldersgrænse_pensionsalder 17

18 Parametre og Parameterperioder TYYTPPE YYTPPE_ID TIMESTMP10 YYTPPE_ENTITET CHAR 7 YYTPPE_FRADATO DATE YYTPPE_TILDATO DATE OPRIGANG CHAR 8 OPRBRUID TIMESTMP10 OPRTMP TIMESTMP10 OPRTRAN CHAR 8 RETIGANG CHAR 8 RETBRUID TIMESTMP10 RETTMP TIMESTMP10 RETTRAN CHAR 8 GDORDNG_ID TIMESTMP10 Periode Parameter TYYTPPA YYTPPA_ID TIMESTMP10 YYTPPA_ENTITET CHAR 7 YYTPPA_ATTR_NVN CHAR 18 YYTP_ID TIMESTMP10 YYTPPE_ID TIMESTMP10 YYTPPA_BLB DECIMAL15,2 YYTPPA_ANT DECIMAL15,0 YYTPPA_DTO DATE 4 YYTPPA_DIV CHAR 120 OPRIGANG CHAR 8 OPRBRUID TIMESTMP10 OPRTMP TIMESTMP10 OPRTRAN CHAR 8 RETIGANG CHAR 8 RETBRUID TIMESTMP10 RETTMP TIMESTMP10 RETTRAN CHAR 8 YYTPO_ID TIMESTMP10 GDORDNG_ID TIMESTMP 10 18

19 Dataarkitektur i praksis Brug af RI Referential Integrity benyttes følgende steder: - i alle nyudviklede systemer eller delsystemer - mellem forældre/børn relationer inden for et subject area / forretningskomponent - i eksisterende systemer eller delsystemer - mellem forældre/børn relationer - kan være på tværs af subject areas Referential Integrity benyttes IKKE følgende steder: - mellem operationelle tabeller og typetabeller - på tværs af databaser 19

20 Lige nu på ATP ATP nu! Helen Lunau IT-arkitekt

21 SOA arkitektur Anvender Udbyder Applikations arkitektur Komponent arkitektur Service arkitektur præsentation forretningsservices forretningsproces komponenter 21

22 En koncern et system en proces De 11 (19) systemer udskiftes med 1 nyt forsikringssystem, der skal kunne håndtere alle produkter Samtidigt skiftes - Teknisk platform, java, UDB, Broker - Sikkerhedsinfrastruktur - Brugergrænsefladen skal præsenteres som portlets i portaler Under udarbejdelse Produktdefinitionen lægges i database 22

23 Farver Baggrund Tekst og streger Skygge Titeltekst PPT fyldfarver Excel fyld Excel Streger ATPfarve 23

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

HP Test Brugerkonference 2009. Godt i gang med performancetest

HP Test Brugerkonference 2009. Godt i gang med performancetest HP Test Brugerkonference 2009 Godt i gang med performancetest HP Test brugekonference.november 2009 2 Godt i gang med performancetest i ATP Vi fortæller om:. Implementering af performancetest i ATP Koncernen

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Hvorfor BPM i ATP? ATP koncernen i 2003. DA Barsel. DK fond. Ferie Konto (FIB) Applikationer. Database VIRK / CPR

Hvorfor BPM i ATP? ATP koncernen i 2003. DA Barsel. DK fond. Ferie Konto (FIB) Applikationer. Database VIRK / CPR Erfaringer med implementering af BPM i ATP Charlotte Pockendahl 1 Hvorfor BPM i ATP? ATP koncernen i 2003 ATP PDK SP SUPP AES AER LG (FIB) LD Ferie Konto DA Barsel Barsel. DK Uddannelses fond VIRK / CPR

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Decentral forecasting/ planlægning i et callcenter

Decentral forecasting/ planlægning i et callcenter SAS Forum 2006 Decentral forecasting/ planlægning i et callcenter Jan Selchau-Hansen specialist Business & Market Intelligence jas@atp.dk www.atp.dk Agenda ATP hvad er det, hvem er vi (3 slides) Behovet

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 1 af 8 Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 2 af 8 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af checkstatusændringer, fx når en check går fra

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management modulet, der følger

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

DK-Unit Point version 1.xx

DK-Unit Point version 1.xx Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 25,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Mortifikation 250,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem ProLøn - Bager Serviceminded lønsystem P roløn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Data warehouse End-to-end (mission impossible)

Data warehouse End-to-end (mission impossible) SAS Forum 2008 Data warehouse End-to-end (mission impossible) Dorte Walter BICC Manager dw@atp.dk www.atp.dk Agenda ATP NAFS Data warehouse tidslinie BICC Data warehouse Konklusioner 2 Næsten alle danskere

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Odense https://odense.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Odense https://odense.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.7 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere E-faktura og arkiv for kommende superbrugere Kursus Centrovice 7. Maj 2013 Morten Langgaard Jens Juul Andersen Dagsorden 2... 1. Velkomst program og præsentation 2. Detaljeret præsentation af e-faktura

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Vejledning til selvbetjening:

Vejledning til selvbetjening: Vejledning til selvbetjening: Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Funktionalitet på løsningen... 2 Ferieår... 3 Avanceret søgning... 3 Download oversigt... 3 Sortering af ansøgninger

Læs mere

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland.

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland. 1 af 5 3.00 af posteringsmodul 1.25 af betalingsmodul 1.86 2.52 185,00 SEK 185,00 SEK Girobetalinger Konto til konto - via Giro eller banken Konto til konto - via FOB Webbank over 500.00/ 55.00 20 Girobetalinger

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Kom godt i gang med periodeafslutning

Kom godt i gang med periodeafslutning Kom godt i gang med periodeafslutning Tjekliste for periodeafslutning ASPECT4 Økonomi har ingen årskørsler eller indgående balance. Systemet er transaktionsbaseret, sådan at en resultatkonto opsummeres

Læs mere

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Udbetaling af andre ydelser (merudgifter) - Børn & Unge, Pension, Social & Handicap, Diverse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces beskriver, hvordan sagsbehandlere på andre

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2 Udvekslingsguide LD flytning Version 1.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide LD flytning LD, LD flytning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling:

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere