Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser"

Transkript

1 Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser Business Rules i DBMS er Helen Lunau IT-arkitekt Tryk Alt+F8 og Afspil auto_open for at vise værktøjslinien til opdatering af

2 ATP ATP SP LD LD FK AES AER FIB Arbejdsmarkedets Tillægs Pension Særlig Pensionsopsparing Lønmodtagernes Dyrtidsfond Lønmodtagerne Garantifond Feriekonto Arbejdsmarkedets ErhvervsSkadesikring Arbejdsmarkedets Elevrefusionsikring Finansieringsbidrag 740 medarb. heraf arbejder ca. 240 med it Arbejdsmarkedspensioner, fx PBU, HTS 2

3 ATP-it På vej væk fra På vej til / i gang med Batch transaktionsorienteret Mainframe og PL1 decentral java platform Siloer SOA - hver ordning sit system og sine arbejdsgange - en koncern, et system, en proces 3

4 Lige nu på ATP ATP i går - et praktisk eksempel Helen Lunau IT-arkitekt

5 BankKonto oplysninger BankUdbetaling oplysning Stam oplysninger Bankaftale indgået med regnr anvendes på Regnr for bankaftale Konto føres i Konto_id BankKonto Ordning/Bank Ordning_Bank_id Konto_id (FK) Modtag_kontra_ordre_JaNej Modtag_checkudstedelser_JaNej Ordning_Bank_startdato Ordning_Bank_Aktiv_passiv Bank_konto_type_id (FK) Konto_tekst Konto_startdato Konto_Aktiv_Passiv TPISTAM gælder for Dansk BankKonto Kontonr (AK) Bankkontoen føres af Regnr Regnr som fører kontoen Bank-udbetaling type Intern modtagerkontonr (alias) Ekstern modtagerkontonr Debet Kredit Normal Haster Economi Beløbstype Overførselstype Omkostningskode Afsender betaler omk. Afsender/modtager deler omk. Modtager betaler omk. Modtager-advismedie Telex Telefax Modtager-advisangivelse Beløbsmodtager Anden end beløbsmodtager Kontofører benyttes af Udenlandsk Bankkonto gælder for Udenlandsk bankkontonummer IBAN-nummer Swift BIC-adresse Udenlandsk Banknavn Udenlandsk bank adresse 1 Udenlandsk bank adresse 2 Udenlandsk bank adresse 3 Udenlandsk bank adresse 4 føres i fører Land Bank-konto-type Konto i Danmark Konto i udlandet Land kan have Bogføringskonto Bogføringskonto_id Bogføringstype_id (FK) Kontonummer_alias_id(FK) Bogføringskonto_startdato Bogføringskontonr Bogføringskonto_Aktiv_Passiv Kontonummer-alias Kontonummer_alias_id Konto_id (FK) Kaldenavn (AK) Bank-udbetaling Udbetaling Bank_udbetaling_id Modtager-kontonummer_id(FK) Kontonummer_alias_id(FK) Bank-udbetaling type_id(fk) Tilstandssæt_id (FK) Valørdato Tilstands_dato gælder for Modtager udenlandsk bankkonto Modtager-kontonummer Modtager-kontonummer_id Bank_konto_type_id (FK) Beløbstype_id (FK) Overførselstype_id (FK) Omkostningskode_id(FK) Modtager-advismedie_id(FK) Modtager-advisangivelse_id (FK) Modtager udenlandsk bankkontonummer Modtager Swift-kode Modtager IBAN-nummer Modtager udenlandsk banknavn Modtager udenlandsk bank adresse 1 Modtager udenlandsk bank adresse 2 Modtager udenlandsk bank adresse 3 Modtager udenlandsk bank adresse 4 Modtager advisnummer kan konteres på kan have UHUDBTY Udbetalingstype Udbetaling Tilbageførsel Udbetalingsgruppe Udbetalingsgruppe_id Udbetaling_reference_type CPR CVR AES anvendes af tilknyttes Bogføringstype Lb ydelse Engangsudb. Leverandørafregning Omkostninger Bank-konto-type Konto i Danmark Konto i udlandet Modtager Dansk bankkonto Dansk bankregnr Dansk bankkontonr benytter anvendes af konverteres til Udbetaling Udbetaling_id Udbetalingsmulighed_id(FK) Modtager_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) Udbetalingstype_id (FK) Udbetalingsgruppe_id(FK) Udskriftsgruppe_id (FK) Udbetalingssystem_reference_keytype_id (FK) Konverterings valuta (FK) Udstedelsesdato Udbetalt_beløb Tilbageførselspeger Eksternt_bundtningsbegreb Udbetalingssystems_reference PBS oplysninger PBS-udbetaling PBS-udbetaling_id Global_Ordning Valuta anvendes på får Personlig stamoplysning foretages i modtages af råder over anvendes i TUHMODT Arbejdsgiver stam oplysning tilhører beskriver Modtager Modtager_id Modtagertype_id (FK) Adresselinie1 Adresselinie2 Adresselinie3 Adresselinie4 Adresselinie5 Adresselinie6 Vedrører_tekst Key-felt Arbejdsgiver Øvrige modtager Check oplysninger Indløsning Indløsning_id Indløsnings_status_id (FK) Indløsningsdato Indløs_kontonr Indløs_checknr Indløs_beløb Indløs_betalingsref kan have Indløsningsdifference Indløsningsdifference_id Indløsningsdifferencetype_id (FK) Indløsning_id(FK) Indløsningsdifference_beløb Blanket type Udbetalingsmedie Bank Check Konvertibel check (Bankcheck) (PBS) Udbetalingsmulighed Udbetalingsmulighed_id Udbetalingsmedie_id(AK) Opgave_relation_id (AK) Kontonummer_alias_id(AK) Check administrationsgrænser_id(fk) Udbetalingsmulighed_startdato Udbetalingsmulighed_Aktiv_Passiv anvendes af Knytter sig til Opkrævningskunde Opkrævningskundeid Indløsningsdifferencetype I bankens favør I udbetalingens favør medtages i TK type vedrører Dansk, enkelt ark Dansk, endeløse baner, 1-sidet Dansk, endeløse baner, 2-sidet Udland, enkelt ark Udland, endeløse baner, 1-sidet Udland, endeløse baner, 2-sidet Øvrige modtager_id Leverandør_id Check administrationsgrænser Check administrationsgrænser_id Erindrings_min_beløb Erindringsfrist_dage Kontramanderings_min_beløb Kontramanderingsfrist_dage STB_maxgodk_beløb Fiktiv_kvittering_efter_dage Udskriftsgruppe Udskriftsgruppe_id Jobnavn Brevnavn anvendes af indløser har en UHUDSTP Udbetalings status Bestilt Afsendt Gennemført Fejl Indløsnings-status Ny Match Fejl Check-udbetaling type Intern check Bankcheck Check Check_id Blanket type_id (FK) CheckStatus_id (FK) Konto_id (FK) TK type_id (FK) Checknummer(AK) Ansvarlig_init Check Status På lager Udlev. til print Udstedt Efterbehandlet Sendt Retur til makulering Til Makulering Makuleret Forsvundet Fejloprettet anvendes af Tekstlinje-type reftxt-afsender Tekstlinje Global_Ordning specificerer egenskaber for Tekstlinje_id Udbetaling_id(FK) Tekstlinje-type_id (FK) Tekstlinje UHMODTP BankCheck BankCheck_id Modtagertype dækker Opgaverelation Opgave_relation_id Opgave-medievalg_id(FK) Opgave_relation_startdato Opgave_relation_Aktiv_Passiv Opgave_tekst Person ASTAM-arbejdsgiver AES-arbejdsgiver Ordning Øvrige [kommende: VIRK-arbejdsgiver] indløses af Opgave-medievalg DOPS Fil til FK Fil til andre ordninger Selvhenter bestemmes af Opgavenr Check-udbetaling Check_udbetaling_id Check-udbetaling_type_id(FK) Indløsning_id(FK) Check_udbetaling Tilstandinit Check_udbetaling Tilstanddato Rykkerdato Tilstandssæt_id (FK) Maskinel check Maskinel check_id Godkendelses status Ny Godkendt Afvist beskrives ved Intern Check Check_id (FK) Intern_Checktype_id(FK) Bemærkning Bilagsnummer skrevet på omfatter medtager Ekstern leverance Leverance Leverance_id Leverance_status_id (FK) Leverance antal Leverance beløb Leverance dato Leverance tid indgår i kan have indeholder Leverance eksternt Leverance eksternt_id Leverance_id (FK) Leverance eksternt-type_id (FK) Udbetaling_id(FK) Kontramanderingsordre_id (FK) Bortkommet-sag Bortkommet_sag_id Tidspunkt_tro_og_love Bortkommesag_aktiv_passiv Standardbrev check indeholder indgår i Godkender_BRUGERID(FK) Total_godkender_brugerid(FK) Godkendelsesstatus_id (FK) Godkender_init Total_godkend_init Bogføringslistedato Haandteringstekst godkender gælder for TIFRACF Kontramanderingsordre Kontramanderingsordre_id Kontramanderingsordre status_id (FK) Check_udbetaling_id(FK) Bortkommet_sag_id(FK) Ophævet tidspunkt Intern-checktype Maskinel Standardbrev Manuel Leverandør total godkender Leverance_status Under opbygning Ikke gennemført Gennemført Leverance eksternt-type Bankoverførsler Check-udstedelser Kontramanderingsordre Kontramanderingsordre status Bestilt Afsendt Gennemført Ej gennemført Manuel check kvitering for kviterer for Manuel Udbetalingstype_id(FK) Konteringsbegreb Konteringsreferencetekst Tilstand & advisering Kontramanderingskvittering Kontramanderingskvittering_id Kontramanderingsordre_id (FK) Kontramanderingsdato Kontramanderingskvitterings_regnr Kontramanderingskvitterings_kontonr Kontramanderingskvitterings_checknr Kontramanderingskvitterings_betalingsref Kontramanderingskvitterings status Ny Match Fejl TUHADVBE Leverandørcheck Leverandørcheck_id Adviserings-betingelse Advisbetingelse_id Advisbetingelsetype_id omfattes (FK) af Adviseringsaftale_id (FK) Adviserings-betingelse-type Udbetalingsmedie bank Udbetalingsmedie check Internchecktype maskinel indeholder resulterende værdi for UHTSTAN Ny beskriver Tilstand TUHTYKVR Tilstands_Valideringsregel Tilstands_valideringsregel_id Skifter_fra_id (FK) Skifter_til_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) CheckStatus_id (FK) Tilstand_logisk_janej TUHTYKOM Uindløst Indløst Bortkommet Under kontramandering Kontramanderet Kontramanderingssag uafsluttet Forældet Returneret Annulleret Effektueret Afvist Tilbageført Manuel Udbetalingstype Pension Fogedsag betinget af gælder for Skifter fra er en kombination af Tilstandssæt TUHADVAF Tilstandssæt_id Kombinationstype1_id(FK) Kombinationstype2_id(FK) Udbetalingsmedie_id(FK) Adviserings-aftale Adviseringsaftale_id Tilstands_valideringsregel_id(FK) Opgave_relation_id (FK) Adviseringsaftale_startdato Adviserings_aftale_aktiv_passiv Skifter til anvendes af er en kombination af UHTAARS Ingen Årsag Manuelt Via Bank Tro/love modtaget Må genudbetales Fra Post-Danmark Fra modtager Fra Intern Om-udskrevet Ikke udbetalt Fejloprettet Ukendt modtagerkonto Ukendt modtageroplysninger Ukendt valutakode Overskredet udbetalingsmax. Overskredet antal til samme Nul-beløb Business Rules i DBMS er Eksempel: Udbetalingshåndtering Global_Ordning_id (FK) PIREGNR Valuta_id (AK) Global_Ordning_id (FK) OPGAVENR (FK) Databaserne modelleres altid! og på flere niveauer: - begrebsmodel Valuta_id (FK) PIREGNR (AK) PIREGNR Land_id (FK) CPRNR SENR - informationsmodel - logisk model PIREGNR - fysisk model Land_id (FK) 5

6 Eksempel: typificeret model Betydning og afgrænsning Når et udbetalingsdelsystem foretager en udbetaling registreres udbetalingsbeløb og dato, som en bestilling i Udbetalings-systemet, sammen med oplysninger om udbetalingsmodtageren. Der kan ikke oprettes udbetalingsoplysninger uden der er tilhørende modtageroplysninger. Regler for oprettelse Ved oprettelse af en.. UHUDBTY Udbetalingstype Udbetaling Tilbageførsel Udbetalingsgruppe Udbetalingsgruppe_id Udbetaling_reference_type CPR CVR AES Udbetaling Udbetaling_id Udbetalingsmulighed_id(FK) Modtager_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) Udbetalingstype_id (FK) Udbetalingsgruppe_id(FK) Udskriftsgruppe_id (FK) Udbetalingssystem_reference_keytype_id (FK) Konverterings valuta (FK) Udstedelsesdato Udbetalt_beløb Tilbageførselspeger Eksternt_bundtningsbegreb Udbetalingssystems_reference får modtages af TUHMODT Modtager Modtager_id Modtagertype_id (FK) Adresselinie1 Adresselinie2 Adresselinie3 Adresselinie4 Adresselinie5 Adresselinie6 Vedrører_tekst Key-felt anvendes af Udskriftsgruppe Udskriftsgruppe_id Jobnavn Brevnavn 6

7 Global_Ordning Eksempel: Definer muligheder Betydning og afgrænsning råder over Udbetalingsmedie Bank Check Konvertibel check (Bankcheck) (PBS) Udbetalingsmulighed definerer hvilke kombinationer af Ordning Opgave relation Medium (check, bank, bankcheck) Valuta Valuta anvendes i tilhører Udbetalingsmulighed Udbetalingsmulighed_id Valuta_id (AK) Udbetalingsmedie_id(AK) Opgave_relation_id (AK) Kontonummer_alias_id(AK) Global_Ordning_id (FK) Check administrationsgrænser_id(fk) Udbetalingsmulighed_startdato Udbetalingsmulighed_Aktiv_Passiv anvendes af anvendes af Opgaverelation Opgave_relation_id Opgave-medievalg_id(FK) OPGAVENR (FK) Opgave_relation_startdato Opgave_relation_Aktiv_Passiv Opgave_tekst der er lovlige. Bestilling af udbetalinger til systemet validers i forhold til denne. Forekomsterne skal derfor.. Check administrationsgrænser Check administrationsgrænser_id Erindrings_min_beløb Erindringsfrist_dage Kontramanderings_min_beløb Kontramanderingsfrist_dage STB_maxgodk_beløb Fiktiv_kvittering_efter_dage 7

8 TUHTYKVR Business Rules i DBMS er Eksempel: Regler for tilstandsskift Tilstands_Valideringsregel Tilstands_valideringsregel_id Skifter_fra_id (FK) Skifter_til_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) CheckStatus_id (FK) Tilstand_logisk_janej Betydning og afgrænsning Skifter fra Skifter til Et tilstandssæt er en kombination af en tilstand og en årsag. Et sådant sæt siger om en udbetaling, hvad tilstand udbetalingen er nået til i sin livscyklus. Desuden har et tilstandssæt et givet værdisæt i udbetalingstypen og eventuelt også et værdisæt i checktypen. For hvert tilstandssæt skal der desuden tilknyttes et udbetalingsmedie. UHTSTAN Tilstand Ny TUHTYKOM Uindløst Indløst Bortkommet Under kontramandering Kontramanderet Kontramanderingssag uafsluttet Forældet Returneret Annulleret Effektueret Afvist Tilbageført er en kombination af Tilstandssæt Tilstandssæt_id Kombinationstype1_id(FK) Kombinationstype2_id(FK) Udbetalingsmedie_id(FK) er en kombination af UHTAARS Årsag Ingen Manuelt Via Bank Tro/love modtaget Må genudbetales Fra Post-Danmark Fra modtager Fra Intern Om-udskrevet Ikke udbetalt Fejloprettet Ukendt modtagerkonto Ukendt modtageroplysninger 8

9 TUHTYKVR Business Rules i DBMS er Eksempel: Regler for tilstandsskift Tilstands_Valideringsregel Tilstands_valideringsregel_id Skifter_fra_id (FK) Skifter_til_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) CheckStatus_id (FK) Tilstand_logisk_janej Betydning og afgrænsning Tilstands valideringsregler er stamdata, som indeholder en forekomst (en regel) for hver kombination af tilstandsskift der er mulig. Tilstandsskift identificeres ved tilstand fra og tilstand til. (F.eks. regel 1: fra uindløst til indløst maskinelt.) Skifter fra TUHTYKOM er en kombination af Skifter til Tilstandssæt Tilstandssæt_id Kombinationstype1_id(FK) Kombinationstype2_id(FK) Udbetalingsmedie_id(FK) er en kombination af UHTSTAN UHTAARS Tilstand Årsag Ny Ingen Uindløst Indløst Bortkommet Under kontramandering Kontramanderet Kontramanderingssag uafsluttet Forældet Returneret Annulleret Effektueret Afvist Tilbageført Manuelt Via Bank Tro/love modtaget Må genudbetales Fra Post-Danmark Fra modtager Fra Intern Om-udskrevet Ikke udbetalt Fejloprettet Ukendt modtagerkonto Ukendt modtageroplysninger 9

10 Lige nu på ATP ATP principper for dataarkitektur Helen Lunau IT-arkitekt

11 Dataarkitektur - principper Typificerede data Nøgler Datatyper Modellering af fejl Navnestandard Historik Kontrol og revisionsspor 11

12 Dataarkitektur -principper Logisk typificeret datamodel Typer er - kategoriserende - typificerende - klassificerende - segmenterende Indberetning Indberetnings_medie_type FIL = Fil DISK = Diskette TAP = Tape BND = Bånd benyttes af har indberettet Indberetning Indberetning_id Indkomstaar Beloeb Behandlingsdato Kontohaver_id (FK) Indberetning_type_id (FK) Indberetnings_medie_type_id (FK) Indberetter_id (FK) er indberettet af indberetter er Indberetnings_type OPR = Oprettelse REG = Regulering benyttes af tilhører Kontohaver Kontohaver_id Kommentar Status_dato Kontohaver_tilstandstype_id (FK) Kontohaver_status_id (FK) Kunde_id (FK) Boforvalter_id (FK) Global_Ordning_id(FK) arbejdsgiver kan være Arbejdsgiver stam oplysning Indberetter Indberetter_type Indberetter_id benyttes af Indberetter_type_id (FK) SENR (FK) T&S = T&S AK = A-kasse KOM = Kommune PRIV = Privat HOFF = Halvoffentlig. 12

13 Dataarkitekturprincipper Hvad er fordelen ved typetabeller? nye typer, statuskoder og værdier - gøres dynamisk tilgængelige for online applikationer uden kodeændringer type-, statuskode- og værdi-sæt - kan gøres dynamisk tilgængelige i Drop-down lister ved at arbejde med typificerede datamodeller og fysiske typetabeller - lægger vi op til at applikationskode i sin grundstruktur er bygget til at håndtere forskellige valg - tilføjelse og forretningsmæssig håndtering af nye valgmuligheder bliver væsentlig lettere at indføre tabeldesign sikrer - at sproguafhængighed senere kan implementeres og håndteres - at versionering senere kan implementeres og håndteres 13

14 14 Business Rules i DBMS er Indberetning TYYINDBE YYINDBE_ID YYINDBE_INDKOM_AAR YYINDBE_BLB YYINDBE_BEHAND_DTO YYTP_ID_YYIBTP YYTP_ID_YYIBMTP YYKTH_ID SENR YYTP_ID_YYINBTP OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN RETTMP Fysisk datamodel Indberetningstype, -medietype Indberetter type TYYTP YYTP_ID YYTP_ENTITET YYTP_TXT YYTP_KOD YYTP_AKT_PAS OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN RETTMP Kontohaver TYYKTH YYKTH_ID YYKTH_STATUS_DTO YYKTH_KOMMENTAR OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN RETTMP

15 Fysisk model denormalisering Indberetningstype, -medietype Indberetter type TYYTP YYTP_ID YYTP_ENTITET YYTP_TXT YYTP_KOD YYTP_AKT_PAS OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN RETTMP Indberetning TYYINDBE YYINDBE_ID YYINDBE_INDKOM_AAR YYINDBE_BLB YYINDBE_BEHAND_DTO YYTP_ID_YYIBTP YYTP_ID_YYIBTPKD YYTP_ID_YYIBMTP YYTP_ID_YYIBMTPKD YYKTH_ID SENR YYTP_ID_YYINBTP YYTP_ID_YYINBTPKD OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN 15

16 Indberetningstypen og Indberetning Medietype i typetabellen TYYTP YYTP_ ID YYTP_ ENTITET YYTP_ TXT YYTP_ KOD YYTP_ AKT_PAS OPRBRUID OPRIGANG osv YYIBTP Oprettelse OPR AKT YYTO YYIBTP Regulering REG AKT YYTO YYIBMTP Fil Fil AKT YYTO YYIBMTP Diskette Dsk AKT YYTO YYIBMTP Tape Tap AKT YYTO YYIBMTP Bånd Bnd AKT YYTO 16

17 Parametre og Parameterperioder Eksempel fra YY modellen Generelle oplysninger. Indberetning_grænseværdi Indberetning_grænseværdi_id Indberetning_grænse_værdi_max_beløb Indberetning_grænse_værdi_min_beløb Indberetning_grænse_værdi_gælder_fra_dato Indberetning_grænse_værdi_gælder_til_dato Aldersgrænse Aldersgrænse_id Aldersgrænse_pensionsalder 17

18 Parametre og Parameterperioder TYYTPPE YYTPPE_ID TIMESTMP10 YYTPPE_ENTITET CHAR 7 YYTPPE_FRADATO DATE YYTPPE_TILDATO DATE OPRIGANG CHAR 8 OPRBRUID TIMESTMP10 OPRTMP TIMESTMP10 OPRTRAN CHAR 8 RETIGANG CHAR 8 RETBRUID TIMESTMP10 RETTMP TIMESTMP10 RETTRAN CHAR 8 GDORDNG_ID TIMESTMP10 Periode Parameter TYYTPPA YYTPPA_ID TIMESTMP10 YYTPPA_ENTITET CHAR 7 YYTPPA_ATTR_NVN CHAR 18 YYTP_ID TIMESTMP10 YYTPPE_ID TIMESTMP10 YYTPPA_BLB DECIMAL15,2 YYTPPA_ANT DECIMAL15,0 YYTPPA_DTO DATE 4 YYTPPA_DIV CHAR 120 OPRIGANG CHAR 8 OPRBRUID TIMESTMP10 OPRTMP TIMESTMP10 OPRTRAN CHAR 8 RETIGANG CHAR 8 RETBRUID TIMESTMP10 RETTMP TIMESTMP10 RETTRAN CHAR 8 YYTPO_ID TIMESTMP10 GDORDNG_ID TIMESTMP 10 18

19 Dataarkitektur i praksis Brug af RI Referential Integrity benyttes følgende steder: - i alle nyudviklede systemer eller delsystemer - mellem forældre/børn relationer inden for et subject area / forretningskomponent - i eksisterende systemer eller delsystemer - mellem forældre/børn relationer - kan være på tværs af subject areas Referential Integrity benyttes IKKE følgende steder: - mellem operationelle tabeller og typetabeller - på tværs af databaser 19

20 Lige nu på ATP ATP nu! Helen Lunau IT-arkitekt

21 SOA arkitektur Anvender Udbyder Applikations arkitektur Komponent arkitektur Service arkitektur præsentation forretningsservices forretningsproces komponenter 21

22 En koncern et system en proces De 11 (19) systemer udskiftes med 1 nyt forsikringssystem, der skal kunne håndtere alle produkter Samtidigt skiftes - Teknisk platform, java, UDB, Broker - Sikkerhedsinfrastruktur - Brugergrænsefladen skal præsenteres som portlets i portaler Under udarbejdelse Produktdefinitionen lægges i database 22

23 Farver Baggrund Tekst og streger Skygge Titeltekst PPT fyldfarver Excel fyld Excel Streger ATPfarve 23

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

HP Test Brugerkonference 2009. Godt i gang med performancetest

HP Test Brugerkonference 2009. Godt i gang med performancetest HP Test Brugerkonference 2009 Godt i gang med performancetest HP Test brugekonference.november 2009 2 Godt i gang med performancetest i ATP Vi fortæller om:. Implementering af performancetest i ATP Koncernen

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Data warehouse End-to-end (mission impossible)

Data warehouse End-to-end (mission impossible) SAS Forum 2008 Data warehouse End-to-end (mission impossible) Dorte Walter BICC Manager dw@atp.dk www.atp.dk Agenda ATP NAFS Data warehouse tidslinie BICC Data warehouse Konklusioner 2 Næsten alle danskere

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere E-faktura og arkiv for kommende superbrugere Kursus Centrovice 7. Maj 2013 Morten Langgaard Jens Juul Andersen Dagsorden 2... 1. Velkomst program og præsentation 2. Detaljeret præsentation af e-faktura

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere

Kom godt i gang med periodeafslutning

Kom godt i gang med periodeafslutning Kom godt i gang med periodeafslutning Tjekliste for periodeafslutning ASPECT4 Økonomi har ingen årskørsler eller indgående balance. Systemet er transaktionsbaseret, sådan at en resultatkonto opsummeres

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Indhold Hvordan logger jeg ind første gang?... 2 Hvordan indbetaler jeg penge på mit barn betalingskort?... 3 Hvordan ser jeg hvad mit barn har forbrugt på betalingskortet?...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP Kondicykler eller direktører i psykisk arbejdsmiljø - visioner for sundhed og sikkerhed i 2020 Lone Kastholm, ATP SSID konference 2009 Om ATP Oprettet i 1964

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015

Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015 Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015 Dagens program Kl. 13.15-14.15 Velkomst Louise Starup / Feriepengeinfo Lovens rammer for feriepenge Louise Starup / Feriepengeinfo Indberetning til

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem ProLøn - Bager Serviceminded lønsystem P roløn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Tilmelding til LetLøn

Tilmelding til LetLøn Tilmelding til LetLøn Denne vejledning skal følges nøje. Hver virksomhed skal oprettes i LetLøn via https://www.tastselv.skat.dk/erhvervlogin/pinlogin.do Angiv SE-nummer og TastSelv kode Klik på Ændre

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Regler for betalinger til og fra udlandet

Regler for betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere