Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser"

Transkript

1 Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser Business Rules i DBMS er Helen Lunau IT-arkitekt Tryk Alt+F8 og Afspil auto_open for at vise værktøjslinien til opdatering af

2 ATP ATP SP LD LD FK AES AER FIB Arbejdsmarkedets Tillægs Pension Særlig Pensionsopsparing Lønmodtagernes Dyrtidsfond Lønmodtagerne Garantifond Feriekonto Arbejdsmarkedets ErhvervsSkadesikring Arbejdsmarkedets Elevrefusionsikring Finansieringsbidrag 740 medarb. heraf arbejder ca. 240 med it Arbejdsmarkedspensioner, fx PBU, HTS 2

3 ATP-it På vej væk fra På vej til / i gang med Batch transaktionsorienteret Mainframe og PL1 decentral java platform Siloer SOA - hver ordning sit system og sine arbejdsgange - en koncern, et system, en proces 3

4 Lige nu på ATP ATP i går - et praktisk eksempel Helen Lunau IT-arkitekt

5 BankKonto oplysninger BankUdbetaling oplysning Stam oplysninger Bankaftale indgået med regnr anvendes på Regnr for bankaftale Konto føres i Konto_id BankKonto Ordning/Bank Ordning_Bank_id Konto_id (FK) Modtag_kontra_ordre_JaNej Modtag_checkudstedelser_JaNej Ordning_Bank_startdato Ordning_Bank_Aktiv_passiv Bank_konto_type_id (FK) Konto_tekst Konto_startdato Konto_Aktiv_Passiv TPISTAM gælder for Dansk BankKonto Kontonr (AK) Bankkontoen føres af Regnr Regnr som fører kontoen Bank-udbetaling type Intern modtagerkontonr (alias) Ekstern modtagerkontonr Debet Kredit Normal Haster Economi Beløbstype Overførselstype Omkostningskode Afsender betaler omk. Afsender/modtager deler omk. Modtager betaler omk. Modtager-advismedie Telex Telefax Modtager-advisangivelse Beløbsmodtager Anden end beløbsmodtager Kontofører benyttes af Udenlandsk Bankkonto gælder for Udenlandsk bankkontonummer IBAN-nummer Swift BIC-adresse Udenlandsk Banknavn Udenlandsk bank adresse 1 Udenlandsk bank adresse 2 Udenlandsk bank adresse 3 Udenlandsk bank adresse 4 føres i fører Land Bank-konto-type Konto i Danmark Konto i udlandet Land kan have Bogføringskonto Bogføringskonto_id Bogføringstype_id (FK) Kontonummer_alias_id(FK) Bogføringskonto_startdato Bogføringskontonr Bogføringskonto_Aktiv_Passiv Kontonummer-alias Kontonummer_alias_id Konto_id (FK) Kaldenavn (AK) Bank-udbetaling Udbetaling Bank_udbetaling_id Modtager-kontonummer_id(FK) Kontonummer_alias_id(FK) Bank-udbetaling type_id(fk) Tilstandssæt_id (FK) Valørdato Tilstands_dato gælder for Modtager udenlandsk bankkonto Modtager-kontonummer Modtager-kontonummer_id Bank_konto_type_id (FK) Beløbstype_id (FK) Overførselstype_id (FK) Omkostningskode_id(FK) Modtager-advismedie_id(FK) Modtager-advisangivelse_id (FK) Modtager udenlandsk bankkontonummer Modtager Swift-kode Modtager IBAN-nummer Modtager udenlandsk banknavn Modtager udenlandsk bank adresse 1 Modtager udenlandsk bank adresse 2 Modtager udenlandsk bank adresse 3 Modtager udenlandsk bank adresse 4 Modtager advisnummer kan konteres på kan have UHUDBTY Udbetalingstype Udbetaling Tilbageførsel Udbetalingsgruppe Udbetalingsgruppe_id Udbetaling_reference_type CPR CVR AES anvendes af tilknyttes Bogføringstype Lb ydelse Engangsudb. Leverandørafregning Omkostninger Bank-konto-type Konto i Danmark Konto i udlandet Modtager Dansk bankkonto Dansk bankregnr Dansk bankkontonr benytter anvendes af konverteres til Udbetaling Udbetaling_id Udbetalingsmulighed_id(FK) Modtager_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) Udbetalingstype_id (FK) Udbetalingsgruppe_id(FK) Udskriftsgruppe_id (FK) Udbetalingssystem_reference_keytype_id (FK) Konverterings valuta (FK) Udstedelsesdato Udbetalt_beløb Tilbageførselspeger Eksternt_bundtningsbegreb Udbetalingssystems_reference PBS oplysninger PBS-udbetaling PBS-udbetaling_id Global_Ordning Valuta anvendes på får Personlig stamoplysning foretages i modtages af råder over anvendes i TUHMODT Arbejdsgiver stam oplysning tilhører beskriver Modtager Modtager_id Modtagertype_id (FK) Adresselinie1 Adresselinie2 Adresselinie3 Adresselinie4 Adresselinie5 Adresselinie6 Vedrører_tekst Key-felt Arbejdsgiver Øvrige modtager Check oplysninger Indløsning Indløsning_id Indløsnings_status_id (FK) Indløsningsdato Indløs_kontonr Indløs_checknr Indløs_beløb Indløs_betalingsref kan have Indløsningsdifference Indløsningsdifference_id Indløsningsdifferencetype_id (FK) Indløsning_id(FK) Indløsningsdifference_beløb Blanket type Udbetalingsmedie Bank Check Konvertibel check (Bankcheck) (PBS) Udbetalingsmulighed Udbetalingsmulighed_id Udbetalingsmedie_id(AK) Opgave_relation_id (AK) Kontonummer_alias_id(AK) Check administrationsgrænser_id(fk) Udbetalingsmulighed_startdato Udbetalingsmulighed_Aktiv_Passiv anvendes af Knytter sig til Opkrævningskunde Opkrævningskundeid Indløsningsdifferencetype I bankens favør I udbetalingens favør medtages i TK type vedrører Dansk, enkelt ark Dansk, endeløse baner, 1-sidet Dansk, endeløse baner, 2-sidet Udland, enkelt ark Udland, endeløse baner, 1-sidet Udland, endeløse baner, 2-sidet Øvrige modtager_id Leverandør_id Check administrationsgrænser Check administrationsgrænser_id Erindrings_min_beløb Erindringsfrist_dage Kontramanderings_min_beløb Kontramanderingsfrist_dage STB_maxgodk_beløb Fiktiv_kvittering_efter_dage Udskriftsgruppe Udskriftsgruppe_id Jobnavn Brevnavn anvendes af indløser har en UHUDSTP Udbetalings status Bestilt Afsendt Gennemført Fejl Indløsnings-status Ny Match Fejl Check-udbetaling type Intern check Bankcheck Check Check_id Blanket type_id (FK) CheckStatus_id (FK) Konto_id (FK) TK type_id (FK) Checknummer(AK) Ansvarlig_init Check Status På lager Udlev. til print Udstedt Efterbehandlet Sendt Retur til makulering Til Makulering Makuleret Forsvundet Fejloprettet anvendes af Tekstlinje-type reftxt-afsender Tekstlinje Global_Ordning specificerer egenskaber for Tekstlinje_id Udbetaling_id(FK) Tekstlinje-type_id (FK) Tekstlinje UHMODTP BankCheck BankCheck_id Modtagertype dækker Opgaverelation Opgave_relation_id Opgave-medievalg_id(FK) Opgave_relation_startdato Opgave_relation_Aktiv_Passiv Opgave_tekst Person ASTAM-arbejdsgiver AES-arbejdsgiver Ordning Øvrige [kommende: VIRK-arbejdsgiver] indløses af Opgave-medievalg DOPS Fil til FK Fil til andre ordninger Selvhenter bestemmes af Opgavenr Check-udbetaling Check_udbetaling_id Check-udbetaling_type_id(FK) Indløsning_id(FK) Check_udbetaling Tilstandinit Check_udbetaling Tilstanddato Rykkerdato Tilstandssæt_id (FK) Maskinel check Maskinel check_id Godkendelses status Ny Godkendt Afvist beskrives ved Intern Check Check_id (FK) Intern_Checktype_id(FK) Bemærkning Bilagsnummer skrevet på omfatter medtager Ekstern leverance Leverance Leverance_id Leverance_status_id (FK) Leverance antal Leverance beløb Leverance dato Leverance tid indgår i kan have indeholder Leverance eksternt Leverance eksternt_id Leverance_id (FK) Leverance eksternt-type_id (FK) Udbetaling_id(FK) Kontramanderingsordre_id (FK) Bortkommet-sag Bortkommet_sag_id Tidspunkt_tro_og_love Bortkommesag_aktiv_passiv Standardbrev check indeholder indgår i Godkender_BRUGERID(FK) Total_godkender_brugerid(FK) Godkendelsesstatus_id (FK) Godkender_init Total_godkend_init Bogføringslistedato Haandteringstekst godkender gælder for TIFRACF Kontramanderingsordre Kontramanderingsordre_id Kontramanderingsordre status_id (FK) Check_udbetaling_id(FK) Bortkommet_sag_id(FK) Ophævet tidspunkt Intern-checktype Maskinel Standardbrev Manuel Leverandør total godkender Leverance_status Under opbygning Ikke gennemført Gennemført Leverance eksternt-type Bankoverførsler Check-udstedelser Kontramanderingsordre Kontramanderingsordre status Bestilt Afsendt Gennemført Ej gennemført Manuel check kvitering for kviterer for Manuel Udbetalingstype_id(FK) Konteringsbegreb Konteringsreferencetekst Tilstand & advisering Kontramanderingskvittering Kontramanderingskvittering_id Kontramanderingsordre_id (FK) Kontramanderingsdato Kontramanderingskvitterings_regnr Kontramanderingskvitterings_kontonr Kontramanderingskvitterings_checknr Kontramanderingskvitterings_betalingsref Kontramanderingskvitterings status Ny Match Fejl TUHADVBE Leverandørcheck Leverandørcheck_id Adviserings-betingelse Advisbetingelse_id Advisbetingelsetype_id omfattes (FK) af Adviseringsaftale_id (FK) Adviserings-betingelse-type Udbetalingsmedie bank Udbetalingsmedie check Internchecktype maskinel indeholder resulterende værdi for UHTSTAN Ny beskriver Tilstand TUHTYKVR Tilstands_Valideringsregel Tilstands_valideringsregel_id Skifter_fra_id (FK) Skifter_til_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) CheckStatus_id (FK) Tilstand_logisk_janej TUHTYKOM Uindløst Indløst Bortkommet Under kontramandering Kontramanderet Kontramanderingssag uafsluttet Forældet Returneret Annulleret Effektueret Afvist Tilbageført Manuel Udbetalingstype Pension Fogedsag betinget af gælder for Skifter fra er en kombination af Tilstandssæt TUHADVAF Tilstandssæt_id Kombinationstype1_id(FK) Kombinationstype2_id(FK) Udbetalingsmedie_id(FK) Adviserings-aftale Adviseringsaftale_id Tilstands_valideringsregel_id(FK) Opgave_relation_id (FK) Adviseringsaftale_startdato Adviserings_aftale_aktiv_passiv Skifter til anvendes af er en kombination af UHTAARS Ingen Årsag Manuelt Via Bank Tro/love modtaget Må genudbetales Fra Post-Danmark Fra modtager Fra Intern Om-udskrevet Ikke udbetalt Fejloprettet Ukendt modtagerkonto Ukendt modtageroplysninger Ukendt valutakode Overskredet udbetalingsmax. Overskredet antal til samme Nul-beløb Business Rules i DBMS er Eksempel: Udbetalingshåndtering Global_Ordning_id (FK) PIREGNR Valuta_id (AK) Global_Ordning_id (FK) OPGAVENR (FK) Databaserne modelleres altid! og på flere niveauer: - begrebsmodel Valuta_id (FK) PIREGNR (AK) PIREGNR Land_id (FK) CPRNR SENR - informationsmodel - logisk model PIREGNR - fysisk model Land_id (FK) 5

6 Eksempel: typificeret model Betydning og afgrænsning Når et udbetalingsdelsystem foretager en udbetaling registreres udbetalingsbeløb og dato, som en bestilling i Udbetalings-systemet, sammen med oplysninger om udbetalingsmodtageren. Der kan ikke oprettes udbetalingsoplysninger uden der er tilhørende modtageroplysninger. Regler for oprettelse Ved oprettelse af en.. UHUDBTY Udbetalingstype Udbetaling Tilbageførsel Udbetalingsgruppe Udbetalingsgruppe_id Udbetaling_reference_type CPR CVR AES Udbetaling Udbetaling_id Udbetalingsmulighed_id(FK) Modtager_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) Udbetalingstype_id (FK) Udbetalingsgruppe_id(FK) Udskriftsgruppe_id (FK) Udbetalingssystem_reference_keytype_id (FK) Konverterings valuta (FK) Udstedelsesdato Udbetalt_beløb Tilbageførselspeger Eksternt_bundtningsbegreb Udbetalingssystems_reference får modtages af TUHMODT Modtager Modtager_id Modtagertype_id (FK) Adresselinie1 Adresselinie2 Adresselinie3 Adresselinie4 Adresselinie5 Adresselinie6 Vedrører_tekst Key-felt anvendes af Udskriftsgruppe Udskriftsgruppe_id Jobnavn Brevnavn 6

7 Global_Ordning Eksempel: Definer muligheder Betydning og afgrænsning råder over Udbetalingsmedie Bank Check Konvertibel check (Bankcheck) (PBS) Udbetalingsmulighed definerer hvilke kombinationer af Ordning Opgave relation Medium (check, bank, bankcheck) Valuta Valuta anvendes i tilhører Udbetalingsmulighed Udbetalingsmulighed_id Valuta_id (AK) Udbetalingsmedie_id(AK) Opgave_relation_id (AK) Kontonummer_alias_id(AK) Global_Ordning_id (FK) Check administrationsgrænser_id(fk) Udbetalingsmulighed_startdato Udbetalingsmulighed_Aktiv_Passiv anvendes af anvendes af Opgaverelation Opgave_relation_id Opgave-medievalg_id(FK) OPGAVENR (FK) Opgave_relation_startdato Opgave_relation_Aktiv_Passiv Opgave_tekst der er lovlige. Bestilling af udbetalinger til systemet validers i forhold til denne. Forekomsterne skal derfor.. Check administrationsgrænser Check administrationsgrænser_id Erindrings_min_beløb Erindringsfrist_dage Kontramanderings_min_beløb Kontramanderingsfrist_dage STB_maxgodk_beløb Fiktiv_kvittering_efter_dage 7

8 TUHTYKVR Business Rules i DBMS er Eksempel: Regler for tilstandsskift Tilstands_Valideringsregel Tilstands_valideringsregel_id Skifter_fra_id (FK) Skifter_til_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) CheckStatus_id (FK) Tilstand_logisk_janej Betydning og afgrænsning Skifter fra Skifter til Et tilstandssæt er en kombination af en tilstand og en årsag. Et sådant sæt siger om en udbetaling, hvad tilstand udbetalingen er nået til i sin livscyklus. Desuden har et tilstandssæt et givet værdisæt i udbetalingstypen og eventuelt også et værdisæt i checktypen. For hvert tilstandssæt skal der desuden tilknyttes et udbetalingsmedie. UHTSTAN Tilstand Ny TUHTYKOM Uindløst Indløst Bortkommet Under kontramandering Kontramanderet Kontramanderingssag uafsluttet Forældet Returneret Annulleret Effektueret Afvist Tilbageført er en kombination af Tilstandssæt Tilstandssæt_id Kombinationstype1_id(FK) Kombinationstype2_id(FK) Udbetalingsmedie_id(FK) er en kombination af UHTAARS Årsag Ingen Manuelt Via Bank Tro/love modtaget Må genudbetales Fra Post-Danmark Fra modtager Fra Intern Om-udskrevet Ikke udbetalt Fejloprettet Ukendt modtagerkonto Ukendt modtageroplysninger 8

9 TUHTYKVR Business Rules i DBMS er Eksempel: Regler for tilstandsskift Tilstands_Valideringsregel Tilstands_valideringsregel_id Skifter_fra_id (FK) Skifter_til_id (FK) UdbetalingsStatuskode_id(FK) CheckStatus_id (FK) Tilstand_logisk_janej Betydning og afgrænsning Tilstands valideringsregler er stamdata, som indeholder en forekomst (en regel) for hver kombination af tilstandsskift der er mulig. Tilstandsskift identificeres ved tilstand fra og tilstand til. (F.eks. regel 1: fra uindløst til indløst maskinelt.) Skifter fra TUHTYKOM er en kombination af Skifter til Tilstandssæt Tilstandssæt_id Kombinationstype1_id(FK) Kombinationstype2_id(FK) Udbetalingsmedie_id(FK) er en kombination af UHTSTAN UHTAARS Tilstand Årsag Ny Ingen Uindløst Indløst Bortkommet Under kontramandering Kontramanderet Kontramanderingssag uafsluttet Forældet Returneret Annulleret Effektueret Afvist Tilbageført Manuelt Via Bank Tro/love modtaget Må genudbetales Fra Post-Danmark Fra modtager Fra Intern Om-udskrevet Ikke udbetalt Fejloprettet Ukendt modtagerkonto Ukendt modtageroplysninger 9

10 Lige nu på ATP ATP principper for dataarkitektur Helen Lunau IT-arkitekt

11 Dataarkitektur - principper Typificerede data Nøgler Datatyper Modellering af fejl Navnestandard Historik Kontrol og revisionsspor 11

12 Dataarkitektur -principper Logisk typificeret datamodel Typer er - kategoriserende - typificerende - klassificerende - segmenterende Indberetning Indberetnings_medie_type FIL = Fil DISK = Diskette TAP = Tape BND = Bånd benyttes af har indberettet Indberetning Indberetning_id Indkomstaar Beloeb Behandlingsdato Kontohaver_id (FK) Indberetning_type_id (FK) Indberetnings_medie_type_id (FK) Indberetter_id (FK) er indberettet af indberetter er Indberetnings_type OPR = Oprettelse REG = Regulering benyttes af tilhører Kontohaver Kontohaver_id Kommentar Status_dato Kontohaver_tilstandstype_id (FK) Kontohaver_status_id (FK) Kunde_id (FK) Boforvalter_id (FK) Global_Ordning_id(FK) arbejdsgiver kan være Arbejdsgiver stam oplysning Indberetter Indberetter_type Indberetter_id benyttes af Indberetter_type_id (FK) SENR (FK) T&S = T&S AK = A-kasse KOM = Kommune PRIV = Privat HOFF = Halvoffentlig. 12

13 Dataarkitekturprincipper Hvad er fordelen ved typetabeller? nye typer, statuskoder og værdier - gøres dynamisk tilgængelige for online applikationer uden kodeændringer type-, statuskode- og værdi-sæt - kan gøres dynamisk tilgængelige i Drop-down lister ved at arbejde med typificerede datamodeller og fysiske typetabeller - lægger vi op til at applikationskode i sin grundstruktur er bygget til at håndtere forskellige valg - tilføjelse og forretningsmæssig håndtering af nye valgmuligheder bliver væsentlig lettere at indføre tabeldesign sikrer - at sproguafhængighed senere kan implementeres og håndteres - at versionering senere kan implementeres og håndteres 13

14 14 Business Rules i DBMS er Indberetning TYYINDBE YYINDBE_ID YYINDBE_INDKOM_AAR YYINDBE_BLB YYINDBE_BEHAND_DTO YYTP_ID_YYIBTP YYTP_ID_YYIBMTP YYKTH_ID SENR YYTP_ID_YYINBTP OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN RETTMP Fysisk datamodel Indberetningstype, -medietype Indberetter type TYYTP YYTP_ID YYTP_ENTITET YYTP_TXT YYTP_KOD YYTP_AKT_PAS OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN RETTMP Kontohaver TYYKTH YYKTH_ID YYKTH_STATUS_DTO YYKTH_KOMMENTAR OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN RETTMP

15 Fysisk model denormalisering Indberetningstype, -medietype Indberetter type TYYTP YYTP_ID YYTP_ENTITET YYTP_TXT YYTP_KOD YYTP_AKT_PAS OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN RETTMP Indberetning TYYINDBE YYINDBE_ID YYINDBE_INDKOM_AAR YYINDBE_BLB YYINDBE_BEHAND_DTO YYTP_ID_YYIBTP YYTP_ID_YYIBTPKD YYTP_ID_YYIBMTP YYTP_ID_YYIBMTPKD YYKTH_ID SENR YYTP_ID_YYINBTP YYTP_ID_YYINBTPKD OPRBRUID OPRIGANG OPRTRAN OPRTMP RETBRUID RETIGANG RETTRAN 15

16 Indberetningstypen og Indberetning Medietype i typetabellen TYYTP YYTP_ ID YYTP_ ENTITET YYTP_ TXT YYTP_ KOD YYTP_ AKT_PAS OPRBRUID OPRIGANG osv YYIBTP Oprettelse OPR AKT YYTO YYIBTP Regulering REG AKT YYTO YYIBMTP Fil Fil AKT YYTO YYIBMTP Diskette Dsk AKT YYTO YYIBMTP Tape Tap AKT YYTO YYIBMTP Bånd Bnd AKT YYTO 16

17 Parametre og Parameterperioder Eksempel fra YY modellen Generelle oplysninger. Indberetning_grænseværdi Indberetning_grænseværdi_id Indberetning_grænse_værdi_max_beløb Indberetning_grænse_værdi_min_beløb Indberetning_grænse_værdi_gælder_fra_dato Indberetning_grænse_værdi_gælder_til_dato Aldersgrænse Aldersgrænse_id Aldersgrænse_pensionsalder 17

18 Parametre og Parameterperioder TYYTPPE YYTPPE_ID TIMESTMP10 YYTPPE_ENTITET CHAR 7 YYTPPE_FRADATO DATE YYTPPE_TILDATO DATE OPRIGANG CHAR 8 OPRBRUID TIMESTMP10 OPRTMP TIMESTMP10 OPRTRAN CHAR 8 RETIGANG CHAR 8 RETBRUID TIMESTMP10 RETTMP TIMESTMP10 RETTRAN CHAR 8 GDORDNG_ID TIMESTMP10 Periode Parameter TYYTPPA YYTPPA_ID TIMESTMP10 YYTPPA_ENTITET CHAR 7 YYTPPA_ATTR_NVN CHAR 18 YYTP_ID TIMESTMP10 YYTPPE_ID TIMESTMP10 YYTPPA_BLB DECIMAL15,2 YYTPPA_ANT DECIMAL15,0 YYTPPA_DTO DATE 4 YYTPPA_DIV CHAR 120 OPRIGANG CHAR 8 OPRBRUID TIMESTMP10 OPRTMP TIMESTMP10 OPRTRAN CHAR 8 RETIGANG CHAR 8 RETBRUID TIMESTMP10 RETTMP TIMESTMP10 RETTRAN CHAR 8 YYTPO_ID TIMESTMP10 GDORDNG_ID TIMESTMP 10 18

19 Dataarkitektur i praksis Brug af RI Referential Integrity benyttes følgende steder: - i alle nyudviklede systemer eller delsystemer - mellem forældre/børn relationer inden for et subject area / forretningskomponent - i eksisterende systemer eller delsystemer - mellem forældre/børn relationer - kan være på tværs af subject areas Referential Integrity benyttes IKKE følgende steder: - mellem operationelle tabeller og typetabeller - på tværs af databaser 19

20 Lige nu på ATP ATP nu! Helen Lunau IT-arkitekt

21 SOA arkitektur Anvender Udbyder Applikations arkitektur Komponent arkitektur Service arkitektur præsentation forretningsservices forretningsproces komponenter 21

22 En koncern et system en proces De 11 (19) systemer udskiftes med 1 nyt forsikringssystem, der skal kunne håndtere alle produkter Samtidigt skiftes - Teknisk platform, java, UDB, Broker - Sikkerhedsinfrastruktur - Brugergrænsefladen skal præsenteres som portlets i portaler Under udarbejdelse Produktdefinitionen lægges i database 22

23 Farver Baggrund Tekst og streger Skygge Titeltekst PPT fyldfarver Excel fyld Excel Streger ATPfarve 23