Ballerup Kommune. Borgerpanelet om At gøre ting smartere Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune. Borgerpanelet om At gøre ting smartere. 25-05-2010 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse"

Transkript

1 Ballerup Kommune Borgerpanelet om At gøre ting smartere Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

2 Indholdsfortegnelse Fakta om undersøgelsen en til Borgerpanelet... 4 Hvad kunne gøres mere effektivt helt generelt... 5 Hvad kunne gøres mere effektivt inden for Børn og familie Hvad kunne gøres mere effektivt inden for Kultur og fritid Hvad kunne gøres mere effektivt inden for Miljø og trafik Hvad kunne gøres mere effektivt andre kommentarer Svarpersonernes baggrund Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 2

3 Fakta om undersøgelsen Udført af: Promonitor Antal deltagere: 424 Antal inviterede: Svarprocent: 35 % Udførelsestidspunkt: maj 2010 Metode: Elektronisk Borgerpanel Dato: 25. maj 2010 Undersøgelsen er udsendt som en borgerpanelundersøgelse via til Ballerup Kommunes elektroniske Borgerpanel. Panelets sammensætning kan ses i bilagsmaterialet. Denne undersøgelse om Ballerup Bymidte har stor vægt på de åbne såkaldte kvalitative besvarelser. Undersøgelsen som mere korrekt kan betegnes som online borgerinddragelse har haft det formål at give borgerne mulighed for at pege på områder, hvor de mener tingene kan gøres smartere og dermed give bedre og mere effektiv service til borgerne. Den udsendte information til deltagere præciserer dette formål. Ballerups Borgerpanel giver borgerne i Ballerup Kommune, mulighed for at give deres mening til kende og indgå en struktureret dialog med kommunens politikere og administration. Alle borgere (med adgang til internet) i kommunen kan uden begrænsninger medvirke i Borgerpanelet, der er bredt sammensat på, alder, bopæl og andre demografiske forhold. Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 3

4 en til Borgerpanelet Har du en god ide til, hvordan vi kan løse nogle af vores kommunale opgaver på en anderledes måde? Ballerup Kommune er hårdt ramt af finanskrisen. Alle kommuner bliver påvirket af regeringens krav om besparelser. Men som erhvervskommune bliver vi ramt ekstra hårdt af effekten af finanskrisen. Helt konkret vil vores indtægter fra selskabsskatter falde fra 308 mio. kr. i 2009 til 200 mio. kr. i Det betyder, at vi er nødt til at spare allerede nu. Vi kan gøre det på tre måder: 1. Skære i servicen 2. Reducere i antallet af medarbejdere - outsource 3. Tænke nyt og anderledes Vi kommer ikke uden om de to første og er allerede i gang med et sparekatalog, men jo mere vi bringer punkt 3 i spil, desto færre forringelser. Derfor vil jeg gerne spørge jer i Borgerpanelet, om I har nogle gode ideer til, hvordan vi kan løse opgaverne på en ny og anderledes måde. Er der noget I synes er uhensigtsmæssigt, og har I forslag til, hvordan det kan gøres smartere, så fortæl os det. Jeg kan ikke love, at vi følger alle forslag, men alle bliver overvejet både i år og næste år. Venlig hilsen Ove E. Dalsgaard Borgmester Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 4

5 Hvad kunne gøres mere effektivt helt generelt Her har deltagerne fået mulighed for at svare frit, uden emne eller kategorisering Dit Hvad kunne gøres mere effektivt? - Umiddelbare input det er jo altid godt at køre flere ting elektronisk Mand At medarbejderne på kommunen, kunne løse deres opgaver bedre, end det sker nu. Jeg tror der bliver brugt mange penge på ingenting, på det rådhus. Når man kommer med en sag der skal løses, kan man aldrig få fat i de rigtige mennesker, og de mennesker man kan få fat i ved ingenting. Man bruger utrolig lang tid på at få opklaret sager, fordi medabejderne er på kursus, overlov, ferie, barsel osv. Omkring sagsbehandler har vi oplevet, at hver gang, man skal snakke med sin sagsbehandler, har man fået en ny, det sker cirka hver halve år. Når man så skal have en ny sagsbehandler, skal man starte helt forfra med sin livsberretning. Sagsbehandlerne skal så bruge rigtig lang tid på at lære en at kende, så de kan hjælpe en ordentligt. Isteden for at man beholdte sine sagsbehandlere, og de kunne hjælpe en effektivt pågrund af, at de havde kendt en i lang tid. Kvinde Find u af hvorfor BAllerup er langt dyre at administrere end sammenlignelige kommuner. Brug færre penge på prestigebyggerier og prestigeprojekter. Mand Sæt skatten op!!!! Skære ned på udgifter til seminarer for kommunalbestyrelsen og ledelsen - de kan holdes på rådhuset og med overnatning i eget hjem. Sæt hårdere ind overfor social bedrageri. Der er alt for der snyder i Ballerup Kommune. Færre ledere i Ballerup Kommune - Lederne kan godt have flere medarbejdere under sig. Kvinde Da legepladspatruljen havde været forbi bl.a. min datters institution (Børnehuset ved Skoven), blev det meste af legepladsen fjernet. Institutionen gik ud og hentede tilbud alene til denne institution. Det er godt at institutionerne har valgfrihed mht. valg af udformning og leverandør, men vi kunne helt sikker have fået bedre priser hvis alle de mange institutioner der skulle ha' legeplads havde slået sig sammen. Der findes nok andre eksempler, hvor man på tværs i kommunen evt. kunne blive bedre. Eks. da mange af Kvinde Gennemgang af kommunens energi forbrug. Det kan gang på gang ryste mig at komme i skoler og institutioner og se hvordan defekte termostater, vinduer, automatiske dørlukker alle sammen bidrager til svinsk overforbrug af energi. Mand Centralise og få en effektiv styring af kommunens indkøb, således at kommune bliver en stor kunde ved de valgte leverandører og kan udnytte stordriftsfordelen. Det kræver først overblik, så udbud eller brug af SKI og tilsidst effektiv implementering af aftalerne og styring. Kvinde Lade så meget som muligt foregå via internettet, Kvinde Brug OpenOffice (http://da.openoffice.org/) frem for Microsoft Office. Generelt bruge fri software i størt muligt omfang. Mand sluk for lyset på gader og veje i flere timer om natten end der gøres nu. Sæt alle computere i kommunen (også fx dem der står i klasselokalerne med de nye smarte tavler) til en fælles slukke enhed, så det sikres at ingen står stand by. Kvinde Isoler jeres bygninger og spar på varmeregningen. Sæt vindmøller op langs motorvejene. Udskift alle lysafbrydere i kommunen med pir følere Brug solfangere på kommunale bygninger Kvinde Læg al borgervendt service / hjælp i en Service Desk - jeg har hørt om Melbourne kommune hvor de har afskaffet en lang række kommunale sagsbehandlere, kundeskranker, konsulenter etc. og istedet lavet en professionel Service Desk der håndterer OG LØSER alle henvendelser ved første berøring istedet for at lave "sagsbunker" der ligger i inboxe og på skriveborde rundt om i de kommunale kontorer. I tilfældet med Melbourne gik historien på at de både fik bedre service og brugte færre folk / ressourcer. Mand Vi har fået en au pair pige. Vi er selvfølgelig glade for, at hun kan komme på gratis danskkursus - betalt af Ballerup Kommune. Men dybest set er det måske et af Mand Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 5

6 Hvad kunne gøres mere effektivt? - Umiddelbare input de områder, som ikke skulle være en del af velfærdsydelserne. Og sådan kunne der være mange andre. Jeg tror generelt der er brug for at se på, hvilke ydelser der leveres. Det bør kun være kerneydelser. nope Mand Institutioner med eget budget bør altid søge en rabat fra en levrandør hvad enten det er materialer eller tjenesteydelser, og altid få 3 tilbud. Motivér institutionens ledere til at gå efter det bedste tilbud/rabatterne. Lad alle instututioner have en idékasse til medarbejderne til besparelser/effektiviseringer/smartere løsninger på deres arbejdsplads. Hold kort møde hver måned vedr. de indkomne forslag på arbejdspladsen. Få ingeniører ud på de kommunale arbejdspladser og lad dem komme med forslag til forbedringer på uhensigtsmæssigt ressourceforbrug og arbejdsgange. Stop IT investeringerne i en periode og stop for konsulentbesøgene. Lad lederne tage ansvar. Vandsparende foranstaltninger, el-pærer. Mand skriv til alle ansatte at de skal slukke for lyset når de forlader et rum. fortæl om genbrug af materialer således at ting bliver genbrugt og ikke smidt ud, lav evt en hjemmeside med bytte ting til insti. brug resurcer fra kommunen istedet for konsulenter. Kvinde Som udgangspunkt synes jeg man skal være meget varsom med at spare på en masse områder. Man kunne jo også vælge at sætte skatte op. Jeg har intet imod at betale for service og kvalitet. Hvis Ballerup kan fortsætte med at opretholde de gode tilbud på de forskellige områder der er idag vil det være ok at sætte skatte op. Der er idag for meget fokus på at spare og sænke skatterne. Mand Find sammen med andre kommuner og lav et joint venture på alt administriation. Det må kunne spares mange penge på det område, som så kan bruges på andre fornuftige tiltag på børneområdet, som mangler kapacitet i dele af kommunen. Mand Det er jo for sent at stoppe rådhusmoderniseringen, men ellers ville jeg have foreslået det. Mand En form for kundeservice hvor man skiller fårene fra bukkene, altså ligegyldig klager så personalet ikke bruger telefontid på pjat som at vejene ikke er fejet eller sneen ikke bliver fjernet på privat vej osv. Kvinde Samle alle kommunens udskrifter i et dokumentløsnings program f.eks. i Itellas Outputmanagement program, så man både imødekommer kravet til e-dag3 og samtidig sparer Kr. > ,- Mand Man kunne overveje, at gennemgå alle processer og opgaver, og vurdere om de løses bedst muligt i forhold til forbruget af ressourcer (antal medarbejdere). Jeg tror medarbejderinvolvering kan være en god måde at starte processen. Spørgsmålet til medarbejderne kunne være, hvilke opgaver i dit område mener du, kan løses hurtigere/smartere/lettere? Herudover foreslår jeg, at områderne (på forvaltningsniveau e.lign.) får en andel af besparelsen, således at motivationen er der. Mand Analyse af alle arbejdsrutiner. Hvor kan der spares tid. Hvor laves en opgave dobbelt. Hvor 'afleveres' en opgave 100%, hvor modtageren er tilfreds med fx 80% eller mindre = afstemning af forventninger. Hvor udføres en unødvendig arbejdsopgave. I det hele taget sørge for, at organisationen er ordentlig trimmet. Kvinde Privatiser alle områder af børne og ældrepleje. Mand Ældreområdet: Min kone er ansat som vikar i hjemmeplejen i Herlev. Her oplever hun at "kunderne" tit ender med at få mere tildelt end det de reelt har brug for (og et ønske om). Problemet opstår fordi det at få tildelt noget er en omstændelig proces, der som regel tager udgangspunkt i en svær tid i de ældres liv. Tit forbedres deres situation og deres behov for hjælp reduceres. Systemet kan dog ikke finde ud af at tage noget at det tildelte tilbage og derved ender de ældre med mere hjælp end de ønsker og behøver. Måske er det ligesådan i Ballerup. Mand Det er uomtvisteligt, at administrationen i Ballerup er alt for stor. Der skal satsets på de udførende funktioner - ikke de administrative. Mand Jeg synes man skal spare på alt hvad der hedder kunst og udsmykning. Det er der ingen som umiddelbart vil savne. Kvinde sælg overflødige bygninger i stedet for at bruge meget tid på opfinde aktiviteter. Mand Energibesparelser kan betale for vedligehold og renovering og bygningsforbedrin- Kvinde Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 6

7 Hvad kunne gøres mere effektivt? - Umiddelbare input ger - evt. gennem en såkaldt ESCO-aftale Glem alt om prestige projekter, som ombygning af rådhuset og mystisk kunst. Studieture til KIna og andre mærkelige steder. Mand Hvad med en Komunal "Ønskeliste" hvor kommunens institutioner kan efterlyse ting de mangler feks. en kontorstol, en lampe, legetøj eller andet, som der kunne være at nogle af borgerne i kommunen kunne have noget af de gerne ville give til kommunen, så man kunne spare på indkøb af nye ting. Kvinde Jeg er klar over det ikke er hele løsningen, men mange virksomheder er vant til at "trimme" omkostninger, herunder i administrationen 3-5% hvert år, det synes jeg også kommunen bør gøre. Mand Brug mere digital kundekontakt og sæt ambitiøse mål for at reducere personaleforbruget. Det er vigtigt at kanalisere henvendelserne. Vær hurtig klar med NEMboks - det sparer porto øjeblikkelig! Mand Flere kommuner, senest Helsingør har haft Sucses med bedre kontrol af udbetalingen af Offentlige ydesler. Bedre evaluering af bogere i div. revaliderings sygdomsforløb og projekter. Hjælper disse forløb eller er det spild af tid og penge. Mand Aktivt tiltrække borgere med højere lønninger, så der kommer flere skattekroner i kassen. Ikke flere almennyttige boliger - der er rigeligt i kommunen. Effektivisere administrationen. Indføre professionel ledelse af kommunen - dvs virksomhedsledelse der delvis erstatter kommunens ledelse. Man kunne overveje helt at afskaffe den politiske ledelse, da det hele bliver styret fra Christiansborg efter stramme retningslinjer alligevel. Kvinde Sørg for at alle kommunens bygninger er isoleret og at personalet bliver obs på at spare på ressourcerne. Vand, varme, el, bortskafning af affald etc. Eventuelt outsource økonomien til disse poster, til den enkelte institition eller afdeling. Lad et evt overskud komme institutionen tilgode, i det kommende budget. Jeg ved fra erfaring, med at arbejede i forskellige børneinstitutioner, at der bliver brugt uforholdsmæssig meget varme bl.a. ved elektrisk opvarmning, af div uisolerede udhuse, sommerhuse, staldbygninger etc. uden skelen til økonomien i dette. Det er også min erfaring at der er et stort vandspild i øvrigtog den eneste måde at få folk til at tænke i mere sparsomme baner, er at udfordre den enkeltes "grådighed". Evt en præmie til bedste økonomiske/økologiske institution/afd. Kvinde Jeg synes man skal tage udgangspunkt i, at man i det offentlige godt kan effektivisere som nr 1 tiltag, istedet for at skære i service. Man kunne også undlade meget dyre investeringer i f.eks. Rådhus ombygning og bruge disse penge på mere fornuftige ting. Jeg kan fortælle, at man i en række af Ballerups institutioner, hvor der ikke er tilstrækkelige budgetter til at renoverer, heldigvis har personale og forældre der kommer ind om aften og i weekenden og bygger legeplader, maler stuer og hvad der ellers er brug for. Måske kunne i på rådhuset gøre det samme!!!! Det er som forældre ikke et rart syn, at der bruges så mange penge i administrationen når vi kan se hvad der sker "ude i det rigtige samfund" som jeres socialdemokratiske fæller ynder at sige. I kunne starte med at sælge de meget dyre lamper i har hængende rundt om i rådhuset og investere i almindelig lys i stedet. En "kogle" holder jo sin værdi, så det er nok for mange 100-tusind kroner. Kvinde stop for alle kommunale byggeprojekter, som ikke har nogen gavn for borgerne. Ex ombygning af rådhus, kunstprojekter mm Mand Ansæt ledere/chefer med økonomisk erfaring i ledelse og HR. Mand pårørende til plejehjems beboere inviteres til at deltage i praktiske opgaver. inviter borgerne til at adoptere nogle af de grønne arealer og påtage sig oprydning og pasning af disse. fx klippe bjørneklo ned. Kvinde Supervisions afdeling i Ballerup kommune Visionen er at oprette en supervisionsafdeling, der arbejder sammen med kursusafdelingen i HR afdelingen. Baggrund: Ballerup kommune har arbejdsmiljø som prioriteret indsatsområde. En del af et godt arbejdsmiljø, er mental velbefinden og mulighed for et struktureret refleksions miljø. HR afdelingen i kommunen er ansvarlig for kommunens stress indsats. Stress bekæmpes bedst forebyggende, men hvis skaden er sket, er det en økonomisk belastning for arbejdspladsen, i form af langvarig sygdom, samt en følelsesmæssig belastning hos den ramte og dennes familie. Ballerup kommunes mot- Kvinde Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 7

8 Hvad kunne gøres mere effektivt? - Umiddelbare input to om, at vi tager hånd om vore medarbejdere, kan efterleves ved at iværksætte et fast tilbud om supervision. Faglig refleksion er kommet for at blive. Supervision, coaching og mediation er alle metoder, der anvendes som en positiv nødvendighed, af stigende krav om eget ansvar, dilemmafyldte rammer og forventninger om positiv indgangsvinkel til de svære arbejdsopgaver vi tildeles, pålægges eller selv opsøger. Kommunale afdelinger og institutioner gør allerede brug af supervision, coaching og relaterede sessioner, men ofte kun i eksternt regi. Dette betyder at der på nuværende tidspunkt bliver brugt en ukendt stor sum penge til eksterne konsulenter. Ved at oprette en delvis indtægtsdækket kommunal supervisionsafdeling, ville en del af disse penge forblive i kommunalt regi. Dermed kan man få, samme eller endog højere service for færre penge. Formål: Formålet med en supervisionsafdeling i Ballerup kommune er: - At styrke faglig kvalitet, samarbejde og trivsel. - At skabe et refleksionsrum der giver klarhed, overblik og handlekraft. - At imødegå stress samt stress relaterede sygdomme. - At give mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling trods nedskæringstider. - At arbejde med forandringspararthed på en arbejdsplads i forandring. - At give mulighed for bedre mental sundhed for medarbejderne. - At komme hurtigere tilbage efter længere tids sygdom. - At komme bedre ud af døren i aftrædelses sager. - At komme sig hurtigere og bedre efter nedskæringer. - At styrke medarbejdernes handleberedskab i forhold til borgerrelationer. - At bearbejde vanskelige oplevelser og udfordringer i arbejdet. - Nærheds princip kendt supervisor, man ved præcis hvem man kan ringe til. - At koordinere supervisions indsatsen, og formindske summen af penge der går til eksterne supervisorer. Supervisions afdelingen skal tilbyde: Individuel supervision Team supervision Netværksgruppe supervision Individuel coaching Team coaching Netværksgruppe coaching Individuel sparring Mediation/konfliktmægling Målgruppe: Skoler Børneinstitutioner Døgninstitutioner Sociale afdelinger Andre afdelinger Eksterne kunder fra andre kommuner Borgere fra Ballerup kommune med henvisning fra sagsbehandler Outsourcing af en række af kommunens opgaver. Mindsket "kassetænkning" mellem kommunens forskellige insttutioner, afdelinger, konti, m.v. Væsentlig mere effektiv indsats overfor de arbejdsløse således, at de hjælpes til at få en skattepligtig indtægt hurtigst muligt. Mand Nej Mand Hvorfor er det at spørgeskemaet gå efter de direkte service ydelser til borgerne? Der findes mange indirekte og administrative omkostninger i det kommunale budget. Det er her jeg ville starte. Ballerup kommune ligger jo ikke i nogen undersøgelser på 1. pladsen omkring effektivitet. Vores familie har begrænset kontakt til Ballerup kommune, men det vi har oplevet er ineffektivtet omkring: * Inden standardiseret måder at aflevere information. * Mødeaftaler (aflysninger/misforståelser) Dette giver os direkte anledning til at opfordre til at gennemgå de administrative processer - der er rigtig mange penge at hente. Mand Bedre styring af dokumenter. Ufattelig mange vigtige dokumenter forsvinder, og kræver gentagne gange at man "starter forfra", med deraf masser af spildte timer på begge sider af skranken. Selv meget personfølsomme papirer forsvinder. Den evige besked om at "folk er på kursus", "De er her ikke mere" og "De er på ferie" gør at alt går i stå, og mange sager venter længe på genoptagelse. Flere burde kunne tage over og ekspedere sager færdige. Jeg har flere gange været indvolveret i sager som kræver ganske få timers arbejde, og burde være klare i et snuptag, men har taget trukket ud i det uendelige. Værste eksemple var 3 år, og bare drejede sig om simpel opbevaring af inventar for en lokal forening. Masser af spildte timer. Jeg kunne desværre blive ved med sager som ovenstående. Mand i stedet for at tænke i besparelser så tænke på forbedringer således at man kunne tiltrække stærke økonomiske borger til kommunen. Skatten og grundskylden er alt for høj sammenlignet med eks. Herlev som er nabokommune. Hvorfor spørg man ikke sig selv om følgende: - hvorfor vælge at bo i Ballerup når man får bedre service og billigere skat i Herlev? Mand Pristjek og udligning i forhold til andre kommuners anvendelse af Ballerups tilbud. Vi er en stor kommune og yder derfor mod betaling en vis service for andre kommuner (ligesom vi givet betaler andre kommuner for visse services). Er beløbene Mand Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 8

9 Hvad kunne gøres mere effektivt? - Umiddelbare input reelle og afspejler de en virkelig udgift? Gennemgang og/eller genforhandling af kontrakter med leverandører. Man kan ALTID presse prisen... fokuser på synlig ledelse og vær hurtigere til at slå ned på medarbejdere og lederere der ikke leverer både resultater og løbende effektivisering. Mand Lægge så meget som muligt på hjemmesiden som selvbetjening. Kvinde Åbningstider der passer til skatteydere med fest arbejde vill være fint. Så sidder medarbejderne ikke og keder sig mens vi andre er på arbejde, og vi behøver ikke tage en halv fridag for at få lavet nyt pas osv Mand Der er interesser på alle områder, alle har lige gode argumenter. Brug salami metoden og skær X % i alle områder, så budgettet igen går i plus!!! Mand Istedet for totalrenoveringer, så vedligehold gennem årene, så alting ikke forfalder Mand Fastholde højt IT-niveau og sikre at alle ansatte kender IT-systemerne fuldt ud, både centralt og decentralt plan,og ved hvor de kan få sparring/hjælp/ undervisning. IT-systemerne skal virke optimalt eller vender man hurtigt tilbage til de gamle sikre procedure. Begrænse manuelle breve/ notater/referater m.m alle de steder hvor modtagerne har IT-systemer til rådighed. Kan spare en masse kopier samt porto - både til ansatte, borgere og politikkerne. Foretage en analyse om kommunen for valtua for udlandsrejser, diverse stor og små abonnementer tegnet på centralt og decentralt, samt evt. udgifter til kommunesamarbejde. Kvinde Vi må desværre spare på ønsket om at udvikle kommune. Det er bydende nødvendig at vi kommer til at spare mest muligt på service-niveauet. Den gode ide med at skabe internationale relationer må ligges på køl til økonomien er blevet bedre. Mand Dejligt med de mange natursteder omkring Ballerup - pas på med ikke at opføre bygninger overalt. Kvinde Man skal generalt tænke over om udbyttet svarer overens med udgifterne. Der er sikkert nogle punkter hvor udgifterne er tilsvarende for store. Kvinde Jeg ved godt at det er et led i planen, men der skal virkelig spares i kommunens administration. Der må være noget som i gør helt galt, når vi er landets 4. dyreste kommune, samtidig med at vi har en forholdvis høj kommuneskat.det er en torn i øjet på mange borgere at rådhuset er ombygget/renoveret for tusindevis af kroner og sikkert også på de medarbejdere der bliver fyret i kommunen.forstår heller ikke nødvendigheden af udelingen af 400 cykelhjelme, for borgernes penge. Kvinde I forbindelse med sygedagpenge, kunne i spare porto til fremsendelse af "orienteringsbreve" til den deltidssygemeldte: Det virker en anelse som resourcespild, at man selv indberetter sine arbejdstimer til sin arbejdsgiver, som vidregiver dem til dagpenge-kontoret elektronisk, som så fremsender et brev til dagpengemodtageren om hvor mange timer firmaet har indbrettet. Det ville måske være nemmere og mere økonomisk for alle at det blev fremsendt på mail. Kvinde Benhård fokus på det, der gavner mennesker direkte. Købe bedre og smartere ind - fx uddelegere indkøbsansvaret helt lokalt, så det bliver synliggjort, hvad der købes ind for. Belønne de ansatte, der sparer bedst (og det ikke nødvendigvis mest) Kvinde Offentliggør, hvorledes Ballerup placerer sig i den benchmark om kommunernes effektivitet, som Indenrigsministeriet/Finansministeriet har lavet. Kopier "best practices" fa andre kommuner, der performer bedre. Kvinde Spar på stømmen, sluk alle steder efter kl skoler, institutioner, kommunen osv. Få folk til at tænke grønt. Spare på vand. Kvinde Via kampagner opfordrer borgerne til at spare lokalt - dvs. smid affald i skraldespanden i stedet for at miljøsvine. Foretag indkøb lokalt. Hjælp børnene med skolehverdagen så lærerne ikke slides op. Lav ikke hærværk eller ødelæg - men pas godt på vores fællesting/arealer osv. Ganske enkelt: Tag ansvar - sammen hjælper vi hinanden ud af krisen ved at løfte i flok og ikke bare overlade alt til politikere/kommunen. Kvinde Jeg har netop tilmeldt min søn til sommerferieaktiviteter - det skulle ske via en papirtilmeldingsblanket, som så skulle sendes eller afleveres på rådhuset. Hvorfor er der ikke oprettet en underside på hvor man kan loggge ind og tilmelde sig? Kort sagt - brug de digitale muligheder over alt, hvor det kan lade Mand Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 9

10 Hvad kunne gøres mere effektivt? - Umiddelbare input sig gøre. da jeg selv er ansat i kommunen,kan jeg se en besparelse i, at personalebladet "ABEN" og KIK og LYT bliver sendt elektronisk. Der kan spares mange penge på trykkeri og ikke mindst porto. Mand Indkøb kan altid gøres billigere, så her han der med garanti finden nogle besparelser. Det er ikke altid at indkøbsfunktionen er den bedste måde at optimerer, hvor i mod at inddrage alle medarbejderne og efterspørge besparelser og optimerings forslag kan bidrage meget væsentligt. Mand Nej jeg har kun forslag til udvidelser af servicen. Jeg synes at jeg bliver betjent på en effektiv måde og vil ikke undvære kommunale tilbud.vil hellere betale mere i skat. Jeg ved ikke nok om den kommunale administration til at være kloge-aage. Jeg tænker, at alle de ældre, der er gået på efterløn, kunne måske for deres efterløn bidrage mere og gøre noget på det frivillige forbyggende område. Jeg tænker på udsatte børn og unge, lektiehjælp. Men det koster jo, at sætte den slags iværk. Måske kunne man også ved at samarbejde endnu mere på tværs af forvaltninger og institutioner yde en bedre service og give bedre tilbud, som gavner borgeren i sidste ende, f.eks. musikskole og ungdomsskole og bibliotek og skole og institutioner. Kvinde kommunen skulle bruge "penge" på det enkelte områdes kerneopgaver og ikke bruge så meget på konsulenter udefra m.fl. mellemledere og andre fordyrende foranstaltninger. der er også blevet ansat rigtig mange ledelsespersoner på flere niveauer, som er meget dyrere end alm. personale til f.eks. dag/special/ældre og døgninstitutioner Kvinde effektiviser arbejdsgange, indfør clean = forbedring af arbejdsgange + "kaizen" = beløn medarbejdere for forbedringer og rationaliseringer i arbejdsgange - få fjernet overflødige arbejdsgange Mand Ja. Helt konkret hvordan man kan spare på ansættelseskontoen inden for især den primære plejesektor. KL har påvist at det koster ca kroner hver gang der skal ansættes en SOSU-medarbejder. Vi har løsningen der kan effektivisere området. Mand forslag nr 2 skal slettes det koster alt for meget. også menskeligt Mand Jeg har som borger oplevet det administrative arbejde hos kommunen, som noget der indeholder megen spild, ekstra omkostninger og dobbelt arbejde. Det er nok ikke så nemt i administration som i produktion at indføre LEAN, Kaizen m.v., men en anden form for styring kunne give mere effektivitet uden at medarbejderne behøvede at løbe hurtigere. Mand Øget selvbetjening for borgerne, flere og flere har jo internetadgang hjemme. Det hjælper selvfølgelig ikke på beskæftigelsen for kommunalt ansatte. Mand Jeg er klar over at der er nogle rent lovmæssige krav til dokumentation, kvalitet og kontrolsystemer - men... Det er måske ved at tage overhånd. Som superbruger i Microsoft Office er jeg ved at blive godt træt af enorme og tunge softwarepakker, som er ekstremt resourcekrævende for at køre bare nogenlunde. Selv bruger jeg og andre på min arbejdsplads (privat) rigtig meget tid på at vente på systemer, samt tonsvis af fejl. Derfor skal man som virksomhed / kommune stille meget større krav til leverandører af, og til, IT systemer. Jeg tror der ligger mange timer / penge der. Hvor mange har rent faktisk brug for MS Office 2007????. Jeg tror langt de fleste kan "nøjes" med meget mindre, specielt hvis man ser på, hvor stor en del af f.eks.ms Office en standard bruger rent faktisk bruger. Så ud af klørene på Microsoft og simplere systemer. Mand Jeg har lige fået udført en tilbygning, og INDEN vi gik i gang, fik vi byggetilladelse - selvfølgelig på baggrund af relevante tegninger, beregninger (udført af arkitekt. Nu, hvor byggeriet er færdigt, har jeg så færdigmeldt, og troede så at der skulle komme en og syne, men nej, nu skulle jeg så igen sende de samme papirer og informationer - ting som kun arkitekten er i stand til at levere, så selvom jeg har afsluttet forløb med ham, og betalt, så måtte jeg igen ha' fat i ham og bede ham sende det nødvendige. Hans reaktion var også, at det forstod han ikke, for det var da altsammen sendt med ifm angsøgning om byggetilladelse. Mon ikke det er muligt at gemme papirerne i en sagsmappe? Eller måske er der en anden forkla- Kvinde Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 10

11 Hvad kunne gøres mere effektivt? - Umiddelbare input ring på forholdet, som jeg så bare ikke har fået. Hvis alle i kommunen også de adm. strative i kommunen ville føle sig som et kommunalt team med borgherne, så tror jeg det ville være nemmere. De adm. fagliges stolthed er en bremse for dette tiltag. Mand Jeg vil meget gerne tilbyde min hjælp ( som privatperson) i forbindelse med problematikken omkring rengøring og evt udlicitering. jeg er Rengkonsulent i 3F forbund og har gennem de sidste 10år været med til at omlægge rengøring i kommuner således at der er opnået besparelser i samme størrelsesorden som ved evt udlicitering. fordelen ved at omlægge i eget regi er at der altid vil være flere timer for pengene ifht udlicetering pga lønforskelle og arbejdstakt. jeg mener at det i Ballerup kommune er muligt at spare på nuværende rengøring ved at ændre på f.eks afløsning, ledelsestruktur, reng.niveau etc. jeg træffes på Kvinde Jeg er betænkelig ved at selv socialdemokratiske politikere i Ballerup Kommune fravælger folskeskolen. Jeg har selv altid haft en dreng i folkeskolen og kan se, at der kunne gøres meget anderledes. Forældrene kunne hjælpe noget mere til i timerne og rengøring kunne nedbringes, hvis man som forældre - ligesom i de private skoler - blev inddraget meget mere (rengøring/maling). Lærerne skal gøre det, de er gode til - kunned e store elever ikke tjene deres "værnepligt" som gårdvagt - så spares dyre lærertimer? Vi er meget glade for at bo i Ballerup kommune. Her erd ejligt grønt og flot og mange gode tilbud. Måske for mange? Jeg er selv fuldtidsarbejdende og kigger på det fine kulturtilbudsblad, men får aldrig tid til at deltage.kunne bladetikke være en del af Ballerup Bladet? Kan vi på nogen måde appellere til at omkostningerne ved sygefravær blandt lærere og pædagoger skal nedbringes markant? Så sparer vi vikartimerne. Kvinde Driften skal effektiviseres og spild minimeres. Vejen frem er LEAN. Borgere skal ikke henvises fra den ene instans til den anden - sagen skal færdigbehandles i en arbejdsgang. Omstilling er spild. Det skulle gerne give kortere ekspeditionstider og bedre udnyttelse af ressourcerne. Ballerup har for mange medarbejdere til at administrere/servicere borgerne, sammenlignet med andre kommuner. En effektivicering vil gøre det muligt at opretholde servicen med færre medarbejdere. Man kunne overveje at tænke i samme baner som det private erhvervsliv, og se på hvor meget den enkelte borger får pr. skattekrone. Tænk i 'Processer' ikke i afdelinger og forvaltninger. Procestankegangen medvirker til at undgå kassetænkning og giver en fleksibel udnyttelse af resourcerne. Fastsættelse af mål for de enkelte processer og gennemførelse af målinger på at de nås, medvirker til at sikre den ønskede effektivitet og kvalitet opnås. Mand Tænk langt frem! Fremtidens problemer kan ikke løses med nutidens redskaber. Mand Beklager - intet. Mand Opfordre borgere til at indberette fejl, mangler og huller på veje og stier. Mand I første omgang - prøv at tænk alle arbejdsgange igennem. Kan nogle ting/ sager gå en mere direkte vej? jo færre hånder en sag skal igennem jo hurtigere gå det, jo mindre omkostningsfuldt er det. Kvinde Tænk langsigtet når der planlægges ift vedligehold af ting, det er billigere at vedligeholde end at skulle fortage omfattende renoveringer. Tænk gode materialer og ikke nødvendigvis den billigste løsning nu og her. F.eks. har jeg set man har revet et hus ned på hjørnet af Gl. rådhusvej og Hold and vej. Det er nok fordi det stod og forfladt. Istedet skulle det have været vedligeholdt og evt bygget om og lejet ud til en eller flere familier eller unge. Sørg for at fortove mme er i god stand, så asfaldt og fliser ikke skal lægges om for tit. Kvinde I Ballerup har vi masse førtids og pensionister. ligger der ubrugte resurser der. Ældres idrætstilbud kunne kædes sammen med frivigligt arbejde inden for nedestående områder. Førtidspensionisterne prøves at sættes i gang på arbejdsmarked. ( Selvfølgelig efter ordentlig vudering ) Mand Oprette nogle praktikpladser til håndværkerelever således at de kan komme i "rigtig" job i stedet for SKP. De giver trods alt mere at gå med en mester end på skole Kvinde Generelt varsomhed ved outsourcing! Inddrage kommunens virksomheder (sponsorater etc.) Mand Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 11

12 Hvad kunne gøres mere effektivt? - Umiddelbare input nedlæg modermålsundervisningen lad skolebørnene selv gå til og fra skole Mand Ballerup har i alle de år jeg har boet i kommunen haft en alt for stor gæld, denne kunne man måske overveje at nedbringe a là Herlev. Desuden blev det jo påvist allerede inden sidste komunalvalg at Ballerup kunne spare over 100mio., hvis man brugte samme administrative opskrift som Herlev - som beboer i grænseområdet Skovlunde er det altid interessant at betragte hvorledes 2 røde kommune kan forvalte borgernes penge så diametralt forskelligt. Mand Ekstra lange venstresvings baner ved Ballerup Byvej/Lautrupparken (fra Måløv ind mod byen), Ballerup Byvej/Jonstrupvej krydset, alternativt omlægning af signalinterval. Mand Ja kommunen kunne være noget mere fleksibel med hensyn til idræt, vi støder ganske mange gange panden mod en mur når vi spørger om noget. Kvinde Mit forslag til besparelse er noget jeg i flere år har tænkt på, og alle de personer, som jeg lufter ideen for, går 100 % ind for mine planer! Man kunne "samle" alle os ældre/dårligt gående/periodevis ikke mobile personer, men som også har resurser til daglige gøremål, og rent faktisk er selvhjulpne. Denne del af kommunens borgere er ret stor, og vil jo vokse, eller altid være der. Det er os, som må have hjemmehjælp, hjælp til indkøb, og ikke kan være helt alene efter hospitalsbesøg osv, osv. men, men hvis en nær nabo kan købe lidt med hjem til en, komme på besøg og hjælpe med små ting, når man er syg/har de dårlige dage, vil det være en kæmpe hjælp, og gøre,at man rent psykisk kan klare meget mere. Det er "nær nabo " hjælp, som kan spare mange penge i plejesektoren. Jeg er selv en af dem, der ville ønske denne mulighed, hvis jeg ikke havde min mand, min mand gør de ting for mig, men jeg ville helt sikkert have brug for en eller anden form for hjælp, som ville koste kommunen penge, hvis ikke min var her. Vi er et ungdommeligt ægtepar i tresserne, og vi har været med pensionisterne på Bøtø 5 gange, dernede taler vi altid om at kunne bo i en "opgang", hvor vi kunne se til hinanden hver dag og lige høre, om der er nogen der har brug for "hjælp", og at den "stærke" hjælper den svage, og de roller byttes jo ofte rundt, når man har et helbred, der i perioder driller. Alle er vi enige om, at vi selvfølgelig skal betale normal husleje, som vi har i forvejen, og alle de andre udgifter. I sin tid boede min bedste i Aldersrente bolig i nykøbing Falster (i 1950 erne), det var bar ældre personer, som hjalp hinanden, så til hinanden, fik en kop kaffe sammen, tog hinanden under armen og gik en tur osv osv. Jeg ser hver dag alt det plejepersonale, som dels på cykel og dels i en af kommunens biler kommer på meget korte besøg hos forskellige her omkring, hvor jeg bor. Iøvrigt må de da på sigt være billiger, at kun en til to personer kommer til en hel/flere opgange, at evt indkøb kun leveres til en/flere opgange i samme bebyggelse. Som man bor/lever i dag er man alene, og eneste hjælp er kommunens personale, som på min måde i rigtig mange (flest) tilfælde kan sparres. Kvinde Det står helt klart at Ballerup Kommune har en alt for stor administration. Her bør der virkelig skæres. Mand Flere "varme hænder"(i skoler, daginstitutioner,omsorgssektor, mm) og færre "kolde hjerner"(djøf-ere, talnørder, chefer,og lignende) Mand Jeg er skuffet over, at politikerne ikke er deres ansvar bevidst. Vi har lige haft kommunalvalg og der var ingen grænser for, hvad man stillede i udsigt for at blive genvalgt. Nu skal der spares og så er de samme politikere tilsyneladende fantasiløse og forsøger at tørre deres ansvar af på borgerne. Jeg er overbevidst om, at Ballerup sagtens kan klar den udfordring uden at forringe servicen. Det kræver blot at man tør tage fat på en effektiv afbureaukratisering på alle de 3 nedennævnte områder og skaffer sig af med ineffektive over-,mellem- og underledere. Der er nok at tage af. Giv ansvar til dem der udfører arbejdet og minimer kontrol og papirnusseriet. Er den enkelte ikke sit ansvar bevidst, så lad det få konsekvenser. Mand Spare på støtten til idræt (specielt kunne støtten til elite idræt helt droppes). Den administrative stab i Ballerup er større/dyre end i de fleste andre kommuner. Kør evt. et leanprojekt og nedsæt kravene fra borgmester/kommunalbestyrelse til adm. opgaver. Særg for at flere bliver 'tvunget' til at tage arbejde og derved spare Mand Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 12

13 Hvad kunne gøres mere effektivt? - Umiddelbare input mange sociale omkostninger. Undgå store prestige projekter som rådhus forpladsen. Sørg for at sygdomsfraværet i kommunen kommer ned på niveau med den private sektor. Reducer antalet af kommunalbestyrelsesmedlemmer, udover de direkte (begrænsede besparelser), så vil det lette preset på adminiatrationen og tae toppe af smarte' ideer. Stop en hel del af de mange langtidsplaner, som ikke har til formål at inddrage borgerne, men kun giver indtryk af 'skindemokrati'. At skære i medarb. dårlig ide, måske kikke på om den enkelte laver nok, det kan betyde flytninger og kontrol på hvad det der bruges i hverdagen egentlig koster bl.a. Mand Jeg synes at det kunne være en god ide for kommunen, at sortere efter hvilke personer, som ønsker at flytte til Ballerup kommunen. Er det scociale klintenter,eller er det arbejdsduelige som kan tilføje noget kapital til kommunen. Jeg ved, at mange flytter til kommunen fordi Ballerup er en god kommune at bo i, Kvinde Det er måske ikke nødvendigt at der kører 2 somme tider 3 mænd rundt på Skovlunde gamle flyveplads for at hente skrald. Kvinde Jeg hører undertiden om, at besvarelser til borgerne fra de ansatte forløber lidt uvenligt og inkompetent. Det forekommer mig meget lidt borgervenligt, at det ikke er muligt at kontakte Rådhuset om onsdagene. Det er muligvis en besparelse, men en meget dårlig én af slagsen!!!!! Mand fjerne alle tilskud til privatskoler må klare sig selv eller lukke Mand Nej, desværre. Mand Sluk lyset i alle kommunale bygninger når der ikke er mennesker tilstede, der er flere steder hvor det er tændt natten over. Kvinde Alle takster som kan hæves indenfor lovens rammer hæves. Det giver mulighed for at de bedst polstrede tegnebøger betaler fuld pris mens socialt dårligt stillede kan få tilskud eller reducerede takster Mand Reducer serviceniveauet til det som er gennemsnittet for alle kommuner. Reducer antal administrative medarbejdere til det antal der var gældende for 3 år siden. Mand Spare på kirkerne og bruge dem til forskellige kulturelle aktiviteter Kvinde effektivere social snyd. Ved bedre kontrol for hvem der er på ferie i udlandet (hjemlandet)hvor de har ejendomsejer og arbejde, og hæver pension Skære ned på gaver,bonus og kunstkøb, rejser der er overflødig. Mand 65 + Reducere i jeres administrative medarbejderstab,som synes at være rimelig stor Mand 65 + Nedlæg kommunens del af den praktiske hjemmehjælp, da det efter min opfattelse, er alt for dyrt, at administrerer denne ordning, i forhold til hvad de ældre får udaf ordningen. 26 timer om året til praktiske gøremål i hjemmet, er ikke værd, at opretholde. Mand 65 + Stop udsendelsen af "De fire Årstider". Det er et helt intetsigende blad, hvis indhold af reel information bedre og billigere kunne gives via annoncer i Ballerup Bladet. Jeg er selv 79 år og dermed i bladets målgruppe. Mand 65 + Bortfald af indefrysning af ejendomsskatter Kvinde 65 + Spar på belysning på Rådhusets p-plads om natten. Arenaen skal sælges. Ingen dyre rejser. Skal der rejses i det hele taget? Mand 65 + Da der hovedsageligt mangler skattepenge fra firmaer, synes jeg at man specielt skulle fremhæve Ballerups fordele, såsom god beliggenhed, busser, S-tog,et stort net af cykelstier, gode indkøbsmuligheder, gode parkeringsforhold både omkring firma-domiciler samt Centret og gågaden. Alle disse punkter er vigtige for en travl familie Kvinde 65 + Det er naturligvis vanskeligt at komme med besparelsesforslag af større betydning al den stund, at jeg ikke kender kommunens budget.men jeg vil alligevel kommentere de forskellige områder, set ud fra en pensionists synspunkt. Mand 65 + jeg syndes at man skal sparre på renovering af rådhuset, det må kunne lade sig gøre at vente til man har evt. har flere penge Mand 65 + Der er mange frivillige organisationer, der laver det samme som kommunen og som hinanden. Måske kunne en koordination af dette give en besparelse (færre personer laver det samme) Mand 65 + Der kunne måske spares på mødeaktiviteter mange steder, mellem de ansatte eller politikerne. Og på de aktiviteter man har udenfor kommunen. Selvom det er Kvinde 65 + Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 13

14 Hvad kunne gøres mere effektivt? - Umiddelbare input rart med div.priser, koster det formodentliig mange penge i repræsentation osv. Ja jeg synes veje og fortove kunne renoveres. På Marievej er der fx store dybe huller Mand 65 + indskrænke eller standse gratisydelser eller indføre brugerbetaling, blot som eksempel den gratis bus mellem Ballerup og Skovlunde, som kun er til rådighed for et begrænset antal af kommunens borgere, begrænse de mest omkostningskrævende individualydelser, ingen bør i princippet friholdes Mand 65 + Det er svært at give svar, når man ikke er direkte omfattet af spørgsmålene, trods alder 70. Har diabetes 2 og bruger bl.a. et høreapparat. Som bruger modtager jeg årligt 150 sticks til blodsukkermåler ganske gratis, samt ubegrænset gratis forbrug af bittesmå batterier til høreapparatet. Der er sikkert ældre og andre, der bør have denne hjælp, men vi er mange i min alder, der godt kan få råd til selv at betale for den slags. Trods borgerlig holdning må det jo medgives, at vi bor i en helt usædvanlig god kommune med mange fine tilbud til borgerne. Arne Nørgaard Mand 65 + Nej ikke umiddelbart, idet oplægget bremser en meget 108 mill. er meget her og nu samt fremover. Og de gode ideer vi har, er jo altid noget der koster. Og vores eventuelle ideer om at gøre tingene anderledes, er i vores øjne ikke billige. Jeg kunne godt have tænkt mig en anderledes måde at borgmesteren havde givet os dette "våben" i hænde. Evt. lagt det ud til en mere bred skare - ved workshop, hvor man drøfter det på kryds og tværs og har en naturlig medspiller og ikke som nu, hvor man sidder i egen stue fuld af gode meninger om,hvordan ting kan gøres anderledes. Kvinde 65 + Jeg ved ikke om man kunne spare penge ved at yde et microlån til at nogle unge mennesker lavede et lille rengøringsfirma, der kunne gøre rent på stationspladsen og trapperne til og fra perronnerne, i stedet for fuld kontanthjælp f.eks. Kvinde 65 + den mest retfærdige måde er at sænke budgetterne med en til to % så de enkelte afdelinger må rationaliserer sig ud af det. så det ikke kun er nogle få afdelinger der må betale gildet. Mand 65 + Min mand døde for et år siden, men inden da var han ofte indlagt på hospitalerne i regionen. Hvis han blev udskrevet på en fredag, blev der spurgt, om vi havde hjemmehjælp i hjemmet. Ved bekræftende svar fik vi at vide, at han ikke kunne komme hjem før mandag, da hjemkommunen - i dette tilfælde Ballerup Kommune - planlægger vagter og bestiller vikarer for weekenden om torsdagen. I et tilfælde hvor min mand blev udskrevet en fredag formiddag, kørte jeg tilbage og forhørte mig på hjemmehjælpems kontor, om jeg kunne tage min mand hjem samme dag, og da man tilfældigvis havde overbooked personale i weekenden, var svaret ja. Sengepladserne på hospitalerne betales af hjemkommunen, ikke? Kan det lade sig gøre, at man - ihvertfald på Herlev Hospital, hvor kommunen har ansat personale til afklaring af evt. problemer ved udskrivning af patienter - forhører sig hos hjemmehjælpen, om patienterne kan komme hjem på en fredag? Naturligvis under forudsætning af, at der er mad i køleskabet osv. Med venlig hilsen Tove Krog Kvinde 65 + Hvorfor er det altid designer møbler der indkøbes til offentlige områder, køb noget billige så bliver det ikke stjålet Mand 65 + mindre administration - billigere drift - Ballerup ligger i den dyre ende mht omkostninger pr indbygger Mand 65 + nej Mand 65 + prøv at aktivere medborger, på alle områder... hvad kan jeg personligt gøre for at hjælpe fællesskabet, så der kan undgås forringelser fx. på ældreområdet som står mit hjerte nær. Mand 65 + Hvis indkomsterne det lokale erhvervliv øges såvel som blandt privatansatte borgere øges, bliver der større skatteindtægt. Kommunen bør derfor fremme anvendelsen af lokale firmaer så vidt muligt, det bør også gælde de almennyttige boligselskaber. Ligeledes bør kommunen fremme at så mange som muligt af arbejdsdygtige borgere er i beskæftigelse i private virksomheder. F.eks en "økonomisk præmie" til borgere der bliver længere på arbejdsmarkedet og til lokale virksomheder der opretter lærepladser til unge. Kun gennem lokal produktion og arbejde kan vi få en større kage. Mand 65 + På handelsskolen på Baltorpvej kunne man måske spare mange penge på el., hvis Mand 65 + Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 14

15 Hvad kunne gøres mere effektivt? - Umiddelbare input man slukkede både lys og computere, når huset var ubemandet. Prøv at kik på alle de 'arbejdssky'. Er det virkelig rigtigt, at man bare yder til dem, uden at få noget til gengæld? Mand 65 + Ballerup Kommune kunne sørge for at de frivillige patientgrupper får bedre lokaler til at samle borgerne til nogle møder og aktiviteter. Vi frivillige yder en stor arbejdsindsats for at syge, ældre og ensomme personer får mere livskvalitet. Bedre livskvalitet giver efter min mening nogle mere glade borgere som får det bedre og dermed kan der formentlig spares på nogle områder. Forebyggelse og omsorg giver raskere borgere, så giv de frivillige patientforeninger bedre vilkår til at gøre noget godt for de sygdomsplagede borgere. Kvinde at spare på administrationen (sekretariat og forvaltniger samt decentrale ledere), da der må kunne spares her i sammenligning med andre sammenlignelige kommuner. Kvinde 65 + Nej! Kvinde 65 + Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 15

16 Hvad kunne gøres mere effektivt inden for Børn og familie Her har deltagerne fået mulighed for at svare frit inden for området Børn og familie Dit Hvad kunne gøres mere effektivt? - Børn og familie Der SKAL IKKE skæres i børnepasning og skoler - det er ikke længe siden vi lukkede skoler i ballerup, vi har dermed allerede skåret os selv i knoglerne - vi har ikke brug for at amputere benene også. IT kurser til institutionslederne så jeg ikke skal gøre det selv i min fritid... Mand Styrke det frivillige foreningsliv på bekostning af ungdomsskolen, idet ligeværdige fritidstilbud kan udbydes og med frivillige ledere går der relativt flere penge til aktiviteter og de unge. Kvinde Dagplejen skulle der ikke spares så meget på, som der i forvejen bliver gjort. Heller ikke de små instutioner som bliver nedlagt for at lave store "børnefabrikker", hvor børnene bliver passet som var det på samlebånd. Jeg mener, at når man sparer disse pladser væk, og børn der har brug for mere omsorg end normalt, kommes i en kæmpe instution, skal kommunen kæmpe med disse børn mere end højst nødvendigt. Da børnene vil have fået et dårligere grundlag for livet i en tidlig alder. Kvinde Ledelse af pædagogers tid. Altid skal man høre undskyldninger på ting der ikke kan nås pga. af ressourcer, men hvis man planlægger får mere ud af tiden. Udliciter rengøringen. I sidste sparerunde kunne man spare 25% på at udlicitere rengøringen. Nu er måtter som kan reducere gulvvask væltet over på institutionerne fra KOMREN. Så rengøringsomkostninger er stadig større end sammenlignelige kommuner. Mand Sænk ambitionerne på området - Ballerups forældre, børn og unge er blandt de mest forkælede i dette land. Lad foældrebetalingen stige Mand Bedre forhold for vores børne institutioner. Mange af disse burde være jævnet med jorden. Bullerby skulle være midlertidig bygninger, men efter 40 år står de stadigvæk med max 2 toiletter til 20 børn. Tusindefryd. Samme issue. Denne skal forhåbelig snart rives ned! Det har der jo været tale om de sidste 20 år.. Kvinde fastholde de nuværende åbningstider i daginstitutionerne. Det er svært nok at få passet ind at bringe og hente med to fuldtidsjob når vi ikke har bedsteforældre i området til at hente nogle dage. Forringede åbningstider vil gøre det meget svært for os at få hverdagen til at hænge sammen Kvinde Vigtigt, at der IKKE spares på børnene, da de er vores fremtid. Kvinde Undlade at bruge 15 mio på at bygge køkkener i institutionerne (I børnehaver, vuggestuer, børnehuse). Jeg håber ikke i laver flere lukkedage, da der allerede er rigeligt, - så vil vi hellere betale mere for pladsen og så have mulighed for pasning de dage hvor vi har brug for pasning, så familien kan holde fri samlet, i stedet for på skift som lukkedagene resulterer i. Evt. ansætte nogle vikarer til børnehave/vuggestue i kommunen som institutionerne kan trække på til en lavere pris end hvis det er vikarbureauer (ved ikke om det allerede eksisterer eller om det reelt er en besparelse) Kvinde Tænke udvidelsen af Måløvs frittere og klubber ordentlig igennem, i stedet for at komme med en løsninger, der skal laves om efter ½ år. F.eks. er der etableret en helt ny legeplads på Andefarshus, der blev færdig i vinter. Nu skal Fritteren laves om til børnehave, hvilket betyder at legepladsen ikke kan genbruges, da den er bygget til større børn - det er spild af gode penge. Kvinde lave forældre intranet, i så vid udstrækning som muligt, ift skole og børnepasning osv, og give lærerne enmail adresse så de kan kontaktes der igennem. Kvinde Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i "forældrepassedag" i mit barns børnehave. Her gjorde jeg den observation, at personalet tilsyneladende bruger mindre end 50 % af deres tid i direkte kontakt med børnene. Resten gik til alverdens prakti- Mand Ballerup Kommune. Borgerpanelet om at gøre tingene smartere for at spare maj 2010 rapport Side 16

Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg

Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori 3 E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg 15 Skoleområdet... 15 Unge... 18 Småbørn daginstitutionsområdet... 22 E-mails/breve...24

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele?

Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Udvikling af den kommunale velfærd Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Faxe Kommunes borgerdialog August 2011 Udvikling af den kommunale velfærd - Borgerdialog i Faxe

Læs mere

Forældretilfredshed 2009 - Generelle kommentarer og forbedringsforslag. Side 1

Forældretilfredshed 2009 - Generelle kommentarer og forbedringsforslag. Side 1 Forældretilfredshed 2009 - Generelle kommentarer og forbedringsforslag Side 1 Generelle kommentarer og forbedringsforslag "Alle børnene lyver, undtagen *, han er voksen, hilsen Århus kommune" Man sidder

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5

Fængselsfunktionæren 5 Fængselsfunktionæren 5 Dansk Fængselsforbund Maj 2009 Nr. 5-2009 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Mange langstidssyge fængselsbetjente 15 Større magt til afdelingerne på Københavns Fængsler 16 Millionunderskud

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #4 oktober 2005 EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9 Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 PP Møbler: Danish design

Læs mere

Til rengøringslederne: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til rengøringslederne: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til rengøringslederne: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Ti rengøringsledere Pas på dig selv. 10 udfordringer til dit psykiske

Læs mere

Downs syndrom. sikrer sikkerheden

Downs syndrom. sikrer sikkerheden ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7. nov. 2009 58. årgang Downs syndrom sikrer sikkerheden I USA kan man møde en person med udviklingshæmning, der arbejder i security i en stor international

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Rapport Ballerup Kommunes Borgerpanel Kommunikationsundersøgelse. Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup 24. oktober 2003

Rapport Ballerup Kommunes Borgerpanel Kommunikationsundersøgelse. Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup 24. oktober 2003 Rapport Kommunikationsundersøgelse Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup 24. oktober 2003 Kommunikationsundersøgelse, oktober 2003. Side 1 Indledning.... 3 Betragtninger omkring brugen af Borgerpaneler...

Læs mere

Ideer fra dialogmøderne Budget 2016

Ideer fra dialogmøderne Budget 2016 RAPPORT Ideer fra dialogmøderne Budget 2016 1/39 Budget 2016 Ideer fra Borgerdialogen d. 18.4.2015 og MED-dagen d. 26.3.2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsamling på ideerne... 4 Tema 1. Fra borger

Læs mere

Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder

Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder Innovation Syddjurs Kommune Indlæg på hjemmesiden fra den 28. april 2010 26. juli 2010 Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder Én indgang til plan- og arealadministration I amternes tid var landzonesager,

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 28. februar 2005 Nr. 1-11. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Velkommen til det nydesignede personaleblad. Vi håber I kan lide det. Vi arbejder selv videre med designet, og vi modtager

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE

BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE Side 1 Ballerup Kommune November 2007 Borgerpanelet om: Vision 2020 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE Udarbejdet af Promonitor Den 14. november

Læs mere

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd?

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd? I 2012 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere