Folkeoplysningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Sidenr. 46 Referat Mødedato: 10. maj 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN: Godkendt uden afstemning.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 47 Sagsnr. Side 1. Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven CUBENS Familie og Firmakegler ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Overtrædelse af ordensregler for benyttelse af kommunale lokaler Ansøgning om overførsel af ikke forbrugte undervisningsmidler fra 2010 til Ansøgning om tilskud til multibane Revision af foreninger under folkeoplysningsloven - folkeoplysende voksenundervisning Foreningsbesøg - LUKKET SAG Ansøgning om ekstra økonomisk tilskud til ferieaktiviteter Ansøgning om tilskud til projekt "Fyrtårnsklub" Emner til drøftelse med Fritidsudvalget den 25. maj Nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen maj

3 Sidenr Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Sagsid.: 11/6472 Resumé Foreningen Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening med virkning fra 10. maj 2011 godkendes som forening udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde under folkeoplysningslovens kapitel 5. Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Rune Jørgensen, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening, v/ingo Borchert, fremsender ansøgning modtaget i By- og Udviklingsforvaltningen den 4. april 2011 om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven, jf. kapitel 5 - "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". Det kan oplyses, at en folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningslovens 4 skal 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, 3. have en bestyrelse, 4. være demokratisk opbygget, 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, 6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, 7. være hjemmehørende i tilskudskommunen og

4 Sidenr have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. ad 1) Foreningens hovedformål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i det forpligtende fællesskab og styrke folkeoplysningen og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund. ad 2) Foreningens aktiviteter anses som værende folkeoplysende virksomhed. ad 3) Har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at medlemmer over 16 år har stemmeret med hver 1 stemme. ad 5) Det er oplyst, at foreningen består af 27 medlemmer, hvoraf 23 er over 25 år. ad 6) Enhver kan blive medlem af foreningen, ad 7) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 8) Betingelserne vurderes at være opfyldt, idet der forventes gennemført aktiviteter 2 gange ugentligt. Endvidere skal en folkeoplysende forenings vedtægt jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 1, indeholde oplysninger om 1. foreningens formål 2. valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3. regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4. foreningens hjemsted 5. betingelser for medlemskab 6. tegningsret for foreningen 7. procedure for vedtægtsændringer 8. anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. ad 1) Foreningens hovedformål er, dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlem-

5 Sidenr. 50 mernes evne og lyst til at engagere sig i det forpligtende fællesskab og styrke folkeoplysningen og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund. ad 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen / bestyrelsen består af 5 medlemmer. ad 3) Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Endvidere foretages der jf. vedtægten valg af revisor. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 5) Enhver kan blive medlem af Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening. ad 6) Det fremgår af vedtægten, at foreningen tegnes af formand, næstformand eller kasserer med informationspligt over for den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. Til økonomisk og/eller juridisk at tegne foreningen kræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formand eller kasserer. ad 7) Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling. ad 8) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. formue Dyrenes Beskyttelse. Til orientering kan det oplyses, at foreningen har indsendt Erklæring om indhentelse af børneattest. I henhold til Folkeoplysningsloven, lov nr. 535, 37, stk. 4 afgør, hvorvidt foreningens aktiviteter er folkeoplysende virksomhed og dermed tilskudsberettiget

6 Sidenr CUBENS Familie og Firmakegler ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Sagsid.: 11/6944 Resumé Foreningen CUBENS Familie og Firmakegler ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, At CUBENS Familie og Firmakegler med virkning fra 10. maj 2011 godkendes som forening udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde under folkeoplysningslovens kapitel 5. Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Rune Jørgensen, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling CUBENS Familie og Firmakegler, v/jytte Juhler, fremsender ansøgning modtaget i By- og Udviklingsforvaltningen den 12. april 2011 om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven, jf. kapitel 5 - "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". Det kan oplyses, at en folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningslovens 4 skal 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, 3. have en bestyrelse, 4. være demokratisk opbygget, 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, 6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, 7. være hjemmehørende i tilskudskommunen og 8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

7 Sidenr. 52 ad 1) Foreningens hovedformål er at dyrke keglesport. ad 2) Foreningens aktiviteter anses som værende folkeoplysende virksomhed. ad 3) Har en bestyrelse bestående af 4 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at alle medlemmer har stemmeret med hver 1 stemme. ad 5) Det er oplyst, at foreningen består af 21 medlemmer, hvoraf 16 er over 25 år. ad 6) Enhver kan blive medlem af foreningen, ad 7) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 8) Betingelserne vurderes at være opfyldt, idet der forventes gennemført aktiviteter 1 gange ugentligt. Endvidere skal en folkeoplysende forenings vedtægt jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 1, indeholde oplysninger om 1. foreningens formål 2. valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3. regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4. foreningens hjemsted 5. betingelser for medlemskab 6. tegningsret for foreningen 7. procedure for vedtægtsændringer 8. anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. ad 1) Foreningens hovedformål er at dyrke keglesport. ad 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen / bestyrelsen består af 4 medlemmer. ad 3) Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Endvidere foretages der jf. vedtægten valg af revisor. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 5) Enhver kan blive medlem af CUBENS Familie og Firmakegler. ad 6) Det fremgår af vedtægten, at foreningen tegnes af formand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af generalforsamlingen.

8 Sidenr. 53 ad 7) Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling. ad 8) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. formue idrætsarbejdet i Christiansfeld området. Til orientering kan det oplyses, at foreningen har indsendt Erklæring om indhentelse af børneattest. I henhold til Folkeoplysningsloven, lov nr. 535, 37, stk. 4 afgør, hvorvidt foreningens aktiviteter er folkeoplysende virksomhed og dermed tilskudsberettiget.

9 Sidenr Overtrædelse af ordensregler for benyttelse af kommunale lokaler Sagsid.: 07/6248 Resumé Foreningen International Ungdoms Sport har gentagne gange overtrådt regler for lån af kommunale lokaler. Fritidsudvalget skal derfor træffe beslutning om der skal pålægges foreningen restriktioner. Sagen behandles i, Foreningen International Ungdoms Sport (partshøring), og Fritidsudvalget. Forslag By- og Udviklingsdirektøren foreslår, at foreningen International Ungdoms Sport i en tidsbegrænset periode fra 21. februar 2011 til 5. januar 2012 ikke vil kunne låne kommunale lokaler. Beslutning den Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at der foretages partshøring hos foreningen International Ungdoms Sport inden sagen igen behandles i. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling International Ungdoms Sport er tildelt tid i Bakkeskolens hal kl hver lørdag i sæsonen 2010/11 med undtagelse af skoleferier. Baggrunden for udelukkelse sker efter foreningen på trods af både mundtlige og skriftlige advarsler den 19. februar 2011, igen overtræder de af Byrådet godkendte ordensregler. Af overtrædelser kan nævnes:

10 Sidenr Mad og drikkevarer medbringes i hallen og efterlades sammen med emballage og andet affald på halgulvet samt øvrige gangarealer. - Lysstofrør i loftet efterlades smadret uden information til skole eller forvaltning. - Rensekugler på herretoilet er fjernet og smidt på gulvet. - Toiletter stoppet til med papir. - Manglende nedtagning af bander. Efter gentagne overtrædelser sender By- og Udviklingsforvaltningen den 10. februar 2011 en mail til formanden for foreningen. Den ansvarlige for holdet på Bakkeskolen kontaktes pr. telefon. Forvaltningen giver foreningen en sidste advarsel og meddeler, at der i tilfælde af endnu en overtrædelse af ordensreglerne, vil foreningen blive udelukket for brug af hallen. Den holdansvarlige forklarer, at han nogle gange ikke har været tilstede i hallen. Han har forståelse for problemet og vil sørge for, at reglerne fremover bliver overholdt. Bakkeskolen informerer den 21. februar 2011 om følgende: - Skolen er lukket på grund af vinterferie, og datoen står som undtagelse på foreningens sæsonbekræftelse. - Foreningen benytter den 19. februar 2011 alligevel skolens hal. - Foreningen har ikke søgt om tilladelse til brug af hallen i vinterferien. I ferieperioder er der mulighed for at få adgang ved brug af adgangskort. Da foreningen ikke har medbragt adgangskort kontakter de Beredskabets kontrolcenter. Kontrolcentret forklarer foreningen, at der desværre ikke er mulighed for at hjælpe med oplåsning. Af skolens udskrifter for adgangssystemet, er der den 19. februar 2011 kl brugt kort tilhørende den holdansvarlige. Skolen har efter brug konstateret, at foreningen har efterladt emballage fra mad på gulvet ved indgangsdør til hallen samt smadret et lysstofrør i loftet uden at give besked til skolen eller forvaltningen. Endvidere har foreningen udløst en alarm på en dør til Seest Boldklubs klublokale et lokale øvrige foreninger ikke har adgang til. Jf. de af Byrådet godkendte regler, kan overtrædelse af ordensreglerne medføre karantæne. Ved mail af den 21. februar 2011 meddeler By og Udviklingsforvaltningen foreningen International Ungdoms Sports formand og holdansvarlig, at foreningen udelukkes for brug af Bakkeskolens hal indtil videre og at sagen vil blive forelagt og Fritidsudvalget for endelig beslutning. Tilføjelse til sagsfremstilling International Ungdoms Sport har den 11. april 2011 indsendt mail hvor foreningen beklager at have efterladt Bakkeskolens hal på denne måde, og at det selvfølgelig ikke kan accepteres. Foreningen har afholdt et møde for drøftelse af de af kommunen anførte forhold. På mødet blev det besluttet, - at der i forbindelse med den fremtidige træning skal være mere voksenpersonale til rådighed,

11 Sidenr at hallen efter endt brug de enkelte træningsaftener vil blive gennemgået med henblik på at overholde de kommunale ordensregler.

12 Sidenr Ansøgning om overførsel af ikke forbrugte undervisningsmidler fra 2010 til 2011 Sagsid.: 09/10682 Resumé Foreningen LOF Kolding ansøger om at få tilført det af foreningen i 2010 ikke forbrugte tilsagnsbeløb til undervisning på ,78 kr. til undervisning i Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at foreningen LOF Kolding jf. gældende regler tilbagebetaler ikke forbrugt tilsagnsbeløb til undervisning for 2010 på ,78 kr., at beløbet indgår i den samlede ramme for ikke forbrugte midler i 2010 overført til refordeling i 2011 i henhold til beslutning i. Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling LOF Kolding ønsker at overføre et ikke forbrugt beløb fra 2010 på kr ,78 til undervisning i LOF Kolding anfører i ansøgningen at, tildelingen for 2011, - er meget lav idet timeforbruget i 2009 er lavt og timeforbruget i 2009 danner baggrund for beregningen i 2011, - kun er på kr. heraf 10 % til debatskabende aktiviteter, - er reduceret med 23 % i forhold til Foreningen oplyser endvidere, at den med samme aktivitetsniveau i 2011 som i 2010 vil få en underdækning på cirka kr. Der er igangsat nye kurser inden for fysioterapi, og LOF Kolding forventer en stigning i aktiviteterne/kurserne i Hvis de ikke forbrugte midler for 2010 skal tilbagebetales, vil det betyde et likviditetsproblem for foreningen. By- og Udviklingsforvaltningen har fordelt tilsagnsbeløbet til undervisning for 2011 jf. de af Byrådet godkendte regler. Fordelingen udregnes på baggrund af sidst afsluttede regnskabsår for aftenskolerne. Tilsagnsbeløbet i 2011 er fordelt efter regnskabsår 2009.

13 Sidenr. 58 Fordelingen af tilsagnsbeløb blev behandlet på s møde den 9. november Det afsatte budgetbeløb i 2011 til undervisning til foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning er reduceret i forhold til 2010, hvorfor samtlige foreninger har fået reduceret tilsagnsbeløbene tilsvarende. I forbindelse med hovedfordelingen søgte LOF Koldings om en forhøjelse af tilsagnsbeløbet for 2011 til kr. Ansøgningen blev ikke imødekommet. Til orientering er der udarbejdet følgende opgørelse for tildeling og afregning af midler for LOF Kolding i perioden : År Tilskud kr. Forbrug kr. Tilbagebetaling kr Endnu ikke opgjort Endnu ikke opgjort

14 Sidenr Ansøgning om tilskud til multibane Sagsid.: 11/7149 Resumé Kolding Boldklub v/formand Bolette Gertsen, ansøger om tilskud til opførelse af mulitbane. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at ansøgningen ikke imødekommes, idet det vurderes, at andre foreninger som udgangspunkt selv må finansiere udgifter til lignende initiativer. Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling For at fortsætte den positive udvikling i Kolding Boldklub og udvikle tilbuddene til de mindste spillere, ønsker foreningen at etablere en multibane. Kolding Boldklub har nu næsten aktive medlemmer og har oplevet en vækst i medlemsantallet på mere end 20 % indenfor det sidste år. Stigningen er primært sket på ungdomssiden, og skyldes primært det store frivillige arbejde der gøres specielt for de helt små årgange. Multibanen forventes opført i størrelse 15 x 30 meter med bander rundt om banen. Foreningen vil opføre banen ved hjælp af frivillig arbejdskraft og budgettet dækker kun materialeomkostningerne. De samlede udgifter til etablering af multibanen beløber sig til kr. Det kan oplyses, at der resterer et uforbrugt budgetbeløb i 2011 under Foreningspuljen på kr.

15 Sidenr Revision af foreninger under folkeoplysningsloven - folkeoplysende voksenundervisning 2010 Sagsid.: 09/6940 Resumé Afregning af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Sagen behandles i og Fritidsudvalget. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at den af forvaltningen gennemgåede afregning for 2010 tages til efterretning, at der ikke foretages yderligere i sagen. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling Samtlige godkendte foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning har indsendt tilskudsregnskab for 2010 underskrevet af statsautoriseret/registreret revisor eller valgt revisor. By- og Udviklingsforvaltningen har gennemgået afregningerne og vurderet, at tilskudsbetingelserne er overholdt og at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med tilskudsreglerne i folkeoplysningsloven og kommunens retningslinjer.

16 Sidenr Foreningsbesøg - LUKKET SAG Sagsid.: 08/6852

17 Sidenr Ansøgning om ekstra økonomisk tilskud til ferieaktiviteter 2011 Sagsid.: 11/104 Resumé By- og udviklingsdirektøren anmoder om et ekstra økonomisk tilskud på kr. til afvikling af ferieaktiviteter Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der bevilges et tilskud på kr. til afvikling af ferieaktiviteter 2011, at tilskuddet finansieres af Foreningspuljen. Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der i år er kommet mange gode ansøgninger vedr. tilskud til afvikling af ferieaktiviteter Det har været svært at fordele det tildelte budget på kr., så alle tilgodeses på fornuftig vis. Der søges derfor om et ekstra tilskud på kr. Det kan oplyses, at der resterer et uforbrugt budgetbeløb i 2011 under Foreningspuljen på kr.

18 Sidenr Ansøgning om tilskud til projekt "Fyrtårnsklub" Sagsid.: 11/8037 Resumé Kolding Windsurfing Klub v/michael Nexø ansøger ved mail af 28. april 2011 om et tilskud i 2011 på kr. til projekt Fyrtårnsklub, der har til hensigt at rekruttere og fastholde medlemmer til klubben og til windsurfing sporten. Sagen behandles i Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der i 2011 bevilges et tilskud på kr. til projekt Fyrtårnsklub, at tilskuddet finansieres af Foreningspuljen, at tilskuddet indsættes på Kolding Windsurfing Klubs CVR-nr., at der senest 1. februar 2012 indsendes dokumentation til By- og Udviklingsforvaltningen for de afholdte udgifter, at Kolding Windsurfing Klub primo 2012 må fremsende en ny ansøgning om tilskud til projekt Fyrtårnsklub i Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling Kolding Windsurfing Klub er af Dansk Sejlunion som den eneste windsurfing klub blevet udvalgt blandt unionens 270 klubber til projekt Fyrtårnsklub hvilket betyder, at klubben i de kommende to år i samarbejde med Dansk Sejlunion vil forsøge at rekruttere og fastholde medlemmer til klubben og windsurfing sporten. Målgruppen er årige piger og drenge, som det kræver en ekstra indsats at fastholde. Kolding Windsurfing Klub har afholdt en workshop med deltagelse af 20 unge mennesker, klubbens bestyrelse og en udviklingskonsulent fra Dansk Sejlunion. Udbyttet af workshop-

19 Sidenr. 64 pen var helt klart, at foreningen har et behov for at tilbyde noget andet og mere for de årige, og der fremkom bl.a. følgende idéer til aktiviteter og investeringsforslag: Aktiviteter Målrettet undervisning af målgruppen individuelt og med fokus på de forskellige discipliner, Gæsteinstruktører, Afholdelse af kapsejladser, Deltagelse som hold og individuelt i kapsejladser, Deltage i og afholdelse af surfcamps, Uddannelse af instruktører, Skabe kultur og grobund for socialt samvær omkring sporten, Skabe netværk på tværs af klubber/geografi, Invitere elever fra videregående uddannelser til en eftermiddag på vandet Investeringer Windsurfing og sejl og boards til de enkelte discipliner, Dragter til sejlads i de kolde perioder, Video udstyr til træningsbrug, Løn til gæsteinstruktører, Trailere til transport af udstyr til camps, kapsejladser, klubture etc. Dansk Sejlunion har givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet, og Kolding Windsurfing Klub har en engageret styregruppe samt frivillige instruktører der støtter op om projektet. Det samlede budget for projektet ser således ud: Udgifter Windsurfing sejl/boards 2 DS udd. Instruktører Leje af ekstra følge og redningsbåd i.f.m. stævner Dragter, semitør/vinter Leje/køb af trailer Åbent hus arr Palmer/kultur AV-udstyr Indtægter Tilskud Dansk Sejlunion Kolding Windsurfing Klub, forbrug af kassebeholdning Manglende finansiering

20 Sidenr. 65 Det kan til orientering oplyses, at Kolding Windsurfing Klub med succes tidligere har gennemført projekt Den blå legeplads som var målrettet børn fra 8 til 12 år og projekt Young Gun som var målrettet de årige. Det kan til orientering oplyses, at der i 2011 henstår et uforbrugt budgetbeløb under Foreningspuljen på kr.

21 Sidenr Emner til drøftelse med Fritidsudvalget den 25. maj 2011 Sagsid.: 11/7988 Resumé er inviteret til at deltage i Fritidsudvalgets møde den 25. maj 2011, hvor emner henhørende under s budgetområde kan drøftes. Sagen behandles i, Fritidsudvalget. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at beslutter, hvilke emner der ønskes drøftet på Fritidsudvalgets møde den 25. maj Beslutning den besluttede, at følgende emner ønskes drøftet med Fritidsudvalget den 25. maj 2011: 1. s opgaver 2. Budget Fremtidigt samarbejde med Fritidsudvalget Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at er inviteret til deltagelse i Fritidsudvalgets møde onsdag den 25. maj 2011 kl på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, Kolding hvor der er mulighed for drøftelse af emner henhørende under s budgetområde. Fritidsudvalget vil på mødet også have mulighed for, at fremkomme med emner, der ønskes drøftet med.

22 Sidenr Nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen maj 2011 Sagsid.: 10/16286 Resumé By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der på mødet vil blive orienteret om udvalgt nyt på s område. Sagen behandles i Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at indeværende dagsordenpunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen. Der vil på mødet blive orienteret om, ungdomslederkonferencen 2011 og fremover status omkring forslaget til ny folkeoplysningslov

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr. Sidenr. 240 Protokol Mødedato: 26. januar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Erik Lund, Marwan Zobi GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Sidenr. 257 Protokol Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Støtteguide Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 4 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester...

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere