Folkeoplysningsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Sidenr. 46 Referat Mødedato: 10. maj 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN: Godkendt uden afstemning.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 47 Sagsnr. Side 1. Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven CUBENS Familie og Firmakegler ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Overtrædelse af ordensregler for benyttelse af kommunale lokaler Ansøgning om overførsel af ikke forbrugte undervisningsmidler fra 2010 til Ansøgning om tilskud til multibane Revision af foreninger under folkeoplysningsloven - folkeoplysende voksenundervisning Foreningsbesøg - LUKKET SAG Ansøgning om ekstra økonomisk tilskud til ferieaktiviteter Ansøgning om tilskud til projekt "Fyrtårnsklub" Emner til drøftelse med Fritidsudvalget den 25. maj Nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen maj

3 Sidenr Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Sagsid.: 11/6472 Resumé Foreningen Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening med virkning fra 10. maj 2011 godkendes som forening udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde under folkeoplysningslovens kapitel 5. Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Rune Jørgensen, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening, v/ingo Borchert, fremsender ansøgning modtaget i By- og Udviklingsforvaltningen den 4. april 2011 om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven, jf. kapitel 5 - "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". Det kan oplyses, at en folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningslovens 4 skal 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, 3. have en bestyrelse, 4. være demokratisk opbygget, 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, 6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, 7. være hjemmehørende i tilskudskommunen og

4 Sidenr have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. ad 1) Foreningens hovedformål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i det forpligtende fællesskab og styrke folkeoplysningen og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund. ad 2) Foreningens aktiviteter anses som værende folkeoplysende virksomhed. ad 3) Har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at medlemmer over 16 år har stemmeret med hver 1 stemme. ad 5) Det er oplyst, at foreningen består af 27 medlemmer, hvoraf 23 er over 25 år. ad 6) Enhver kan blive medlem af foreningen, ad 7) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 8) Betingelserne vurderes at være opfyldt, idet der forventes gennemført aktiviteter 2 gange ugentligt. Endvidere skal en folkeoplysende forenings vedtægt jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 1, indeholde oplysninger om 1. foreningens formål 2. valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3. regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4. foreningens hjemsted 5. betingelser for medlemskab 6. tegningsret for foreningen 7. procedure for vedtægtsændringer 8. anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. ad 1) Foreningens hovedformål er, dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlem-

5 Sidenr. 50 mernes evne og lyst til at engagere sig i det forpligtende fællesskab og styrke folkeoplysningen og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund. ad 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen / bestyrelsen består af 5 medlemmer. ad 3) Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Endvidere foretages der jf. vedtægten valg af revisor. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 5) Enhver kan blive medlem af Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening. ad 6) Det fremgår af vedtægten, at foreningen tegnes af formand, næstformand eller kasserer med informationspligt over for den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. Til økonomisk og/eller juridisk at tegne foreningen kræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formand eller kasserer. ad 7) Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling. ad 8) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. formue Dyrenes Beskyttelse. Til orientering kan det oplyses, at foreningen har indsendt Erklæring om indhentelse af børneattest. I henhold til Folkeoplysningsloven, lov nr. 535, 37, stk. 4 afgør, hvorvidt foreningens aktiviteter er folkeoplysende virksomhed og dermed tilskudsberettiget

6 Sidenr CUBENS Familie og Firmakegler ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Sagsid.: 11/6944 Resumé Foreningen CUBENS Familie og Firmakegler ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, At CUBENS Familie og Firmakegler med virkning fra 10. maj 2011 godkendes som forening udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde under folkeoplysningslovens kapitel 5. Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Rune Jørgensen, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling CUBENS Familie og Firmakegler, v/jytte Juhler, fremsender ansøgning modtaget i By- og Udviklingsforvaltningen den 12. april 2011 om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven, jf. kapitel 5 - "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". Det kan oplyses, at en folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningslovens 4 skal 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, 3. have en bestyrelse, 4. være demokratisk opbygget, 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, 6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, 7. være hjemmehørende i tilskudskommunen og 8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

7 Sidenr. 52 ad 1) Foreningens hovedformål er at dyrke keglesport. ad 2) Foreningens aktiviteter anses som værende folkeoplysende virksomhed. ad 3) Har en bestyrelse bestående af 4 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at alle medlemmer har stemmeret med hver 1 stemme. ad 5) Det er oplyst, at foreningen består af 21 medlemmer, hvoraf 16 er over 25 år. ad 6) Enhver kan blive medlem af foreningen, ad 7) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 8) Betingelserne vurderes at være opfyldt, idet der forventes gennemført aktiviteter 1 gange ugentligt. Endvidere skal en folkeoplysende forenings vedtægt jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 1, indeholde oplysninger om 1. foreningens formål 2. valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3. regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4. foreningens hjemsted 5. betingelser for medlemskab 6. tegningsret for foreningen 7. procedure for vedtægtsændringer 8. anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. ad 1) Foreningens hovedformål er at dyrke keglesport. ad 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen / bestyrelsen består af 4 medlemmer. ad 3) Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Endvidere foretages der jf. vedtægten valg af revisor. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 5) Enhver kan blive medlem af CUBENS Familie og Firmakegler. ad 6) Det fremgår af vedtægten, at foreningen tegnes af formand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af generalforsamlingen.

8 Sidenr. 53 ad 7) Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling. ad 8) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. formue idrætsarbejdet i Christiansfeld området. Til orientering kan det oplyses, at foreningen har indsendt Erklæring om indhentelse af børneattest. I henhold til Folkeoplysningsloven, lov nr. 535, 37, stk. 4 afgør, hvorvidt foreningens aktiviteter er folkeoplysende virksomhed og dermed tilskudsberettiget.

9 Sidenr Overtrædelse af ordensregler for benyttelse af kommunale lokaler Sagsid.: 07/6248 Resumé Foreningen International Ungdoms Sport har gentagne gange overtrådt regler for lån af kommunale lokaler. Fritidsudvalget skal derfor træffe beslutning om der skal pålægges foreningen restriktioner. Sagen behandles i, Foreningen International Ungdoms Sport (partshøring), og Fritidsudvalget. Forslag By- og Udviklingsdirektøren foreslår, at foreningen International Ungdoms Sport i en tidsbegrænset periode fra 21. februar 2011 til 5. januar 2012 ikke vil kunne låne kommunale lokaler. Beslutning den Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at der foretages partshøring hos foreningen International Ungdoms Sport inden sagen igen behandles i. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling International Ungdoms Sport er tildelt tid i Bakkeskolens hal kl hver lørdag i sæsonen 2010/11 med undtagelse af skoleferier. Baggrunden for udelukkelse sker efter foreningen på trods af både mundtlige og skriftlige advarsler den 19. februar 2011, igen overtræder de af Byrådet godkendte ordensregler. Af overtrædelser kan nævnes:

10 Sidenr Mad og drikkevarer medbringes i hallen og efterlades sammen med emballage og andet affald på halgulvet samt øvrige gangarealer. - Lysstofrør i loftet efterlades smadret uden information til skole eller forvaltning. - Rensekugler på herretoilet er fjernet og smidt på gulvet. - Toiletter stoppet til med papir. - Manglende nedtagning af bander. Efter gentagne overtrædelser sender By- og Udviklingsforvaltningen den 10. februar 2011 en mail til formanden for foreningen. Den ansvarlige for holdet på Bakkeskolen kontaktes pr. telefon. Forvaltningen giver foreningen en sidste advarsel og meddeler, at der i tilfælde af endnu en overtrædelse af ordensreglerne, vil foreningen blive udelukket for brug af hallen. Den holdansvarlige forklarer, at han nogle gange ikke har været tilstede i hallen. Han har forståelse for problemet og vil sørge for, at reglerne fremover bliver overholdt. Bakkeskolen informerer den 21. februar 2011 om følgende: - Skolen er lukket på grund af vinterferie, og datoen står som undtagelse på foreningens sæsonbekræftelse. - Foreningen benytter den 19. februar 2011 alligevel skolens hal. - Foreningen har ikke søgt om tilladelse til brug af hallen i vinterferien. I ferieperioder er der mulighed for at få adgang ved brug af adgangskort. Da foreningen ikke har medbragt adgangskort kontakter de Beredskabets kontrolcenter. Kontrolcentret forklarer foreningen, at der desværre ikke er mulighed for at hjælpe med oplåsning. Af skolens udskrifter for adgangssystemet, er der den 19. februar 2011 kl brugt kort tilhørende den holdansvarlige. Skolen har efter brug konstateret, at foreningen har efterladt emballage fra mad på gulvet ved indgangsdør til hallen samt smadret et lysstofrør i loftet uden at give besked til skolen eller forvaltningen. Endvidere har foreningen udløst en alarm på en dør til Seest Boldklubs klublokale et lokale øvrige foreninger ikke har adgang til. Jf. de af Byrådet godkendte regler, kan overtrædelse af ordensreglerne medføre karantæne. Ved mail af den 21. februar 2011 meddeler By og Udviklingsforvaltningen foreningen International Ungdoms Sports formand og holdansvarlig, at foreningen udelukkes for brug af Bakkeskolens hal indtil videre og at sagen vil blive forelagt og Fritidsudvalget for endelig beslutning. Tilføjelse til sagsfremstilling International Ungdoms Sport har den 11. april 2011 indsendt mail hvor foreningen beklager at have efterladt Bakkeskolens hal på denne måde, og at det selvfølgelig ikke kan accepteres. Foreningen har afholdt et møde for drøftelse af de af kommunen anførte forhold. På mødet blev det besluttet, - at der i forbindelse med den fremtidige træning skal være mere voksenpersonale til rådighed,

11 Sidenr at hallen efter endt brug de enkelte træningsaftener vil blive gennemgået med henblik på at overholde de kommunale ordensregler.

12 Sidenr Ansøgning om overførsel af ikke forbrugte undervisningsmidler fra 2010 til 2011 Sagsid.: 09/10682 Resumé Foreningen LOF Kolding ansøger om at få tilført det af foreningen i 2010 ikke forbrugte tilsagnsbeløb til undervisning på ,78 kr. til undervisning i Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at foreningen LOF Kolding jf. gældende regler tilbagebetaler ikke forbrugt tilsagnsbeløb til undervisning for 2010 på ,78 kr., at beløbet indgår i den samlede ramme for ikke forbrugte midler i 2010 overført til refordeling i 2011 i henhold til beslutning i. Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling LOF Kolding ønsker at overføre et ikke forbrugt beløb fra 2010 på kr ,78 til undervisning i LOF Kolding anfører i ansøgningen at, tildelingen for 2011, - er meget lav idet timeforbruget i 2009 er lavt og timeforbruget i 2009 danner baggrund for beregningen i 2011, - kun er på kr. heraf 10 % til debatskabende aktiviteter, - er reduceret med 23 % i forhold til Foreningen oplyser endvidere, at den med samme aktivitetsniveau i 2011 som i 2010 vil få en underdækning på cirka kr. Der er igangsat nye kurser inden for fysioterapi, og LOF Kolding forventer en stigning i aktiviteterne/kurserne i Hvis de ikke forbrugte midler for 2010 skal tilbagebetales, vil det betyde et likviditetsproblem for foreningen. By- og Udviklingsforvaltningen har fordelt tilsagnsbeløbet til undervisning for 2011 jf. de af Byrådet godkendte regler. Fordelingen udregnes på baggrund af sidst afsluttede regnskabsår for aftenskolerne. Tilsagnsbeløbet i 2011 er fordelt efter regnskabsår 2009.

13 Sidenr. 58 Fordelingen af tilsagnsbeløb blev behandlet på s møde den 9. november Det afsatte budgetbeløb i 2011 til undervisning til foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning er reduceret i forhold til 2010, hvorfor samtlige foreninger har fået reduceret tilsagnsbeløbene tilsvarende. I forbindelse med hovedfordelingen søgte LOF Koldings om en forhøjelse af tilsagnsbeløbet for 2011 til kr. Ansøgningen blev ikke imødekommet. Til orientering er der udarbejdet følgende opgørelse for tildeling og afregning af midler for LOF Kolding i perioden : År Tilskud kr. Forbrug kr. Tilbagebetaling kr Endnu ikke opgjort Endnu ikke opgjort

14 Sidenr Ansøgning om tilskud til multibane Sagsid.: 11/7149 Resumé Kolding Boldklub v/formand Bolette Gertsen, ansøger om tilskud til opførelse af mulitbane. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at ansøgningen ikke imødekommes, idet det vurderes, at andre foreninger som udgangspunkt selv må finansiere udgifter til lignende initiativer. Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling For at fortsætte den positive udvikling i Kolding Boldklub og udvikle tilbuddene til de mindste spillere, ønsker foreningen at etablere en multibane. Kolding Boldklub har nu næsten aktive medlemmer og har oplevet en vækst i medlemsantallet på mere end 20 % indenfor det sidste år. Stigningen er primært sket på ungdomssiden, og skyldes primært det store frivillige arbejde der gøres specielt for de helt små årgange. Multibanen forventes opført i størrelse 15 x 30 meter med bander rundt om banen. Foreningen vil opføre banen ved hjælp af frivillig arbejdskraft og budgettet dækker kun materialeomkostningerne. De samlede udgifter til etablering af multibanen beløber sig til kr. Det kan oplyses, at der resterer et uforbrugt budgetbeløb i 2011 under Foreningspuljen på kr.

15 Sidenr Revision af foreninger under folkeoplysningsloven - folkeoplysende voksenundervisning 2010 Sagsid.: 09/6940 Resumé Afregning af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Sagen behandles i og Fritidsudvalget. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at den af forvaltningen gennemgåede afregning for 2010 tages til efterretning, at der ikke foretages yderligere i sagen. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling Samtlige godkendte foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning har indsendt tilskudsregnskab for 2010 underskrevet af statsautoriseret/registreret revisor eller valgt revisor. By- og Udviklingsforvaltningen har gennemgået afregningerne og vurderet, at tilskudsbetingelserne er overholdt og at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med tilskudsreglerne i folkeoplysningsloven og kommunens retningslinjer.

16 Sidenr Foreningsbesøg - LUKKET SAG Sagsid.: 08/6852

17 Sidenr Ansøgning om ekstra økonomisk tilskud til ferieaktiviteter 2011 Sagsid.: 11/104 Resumé By- og udviklingsdirektøren anmoder om et ekstra økonomisk tilskud på kr. til afvikling af ferieaktiviteter Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der bevilges et tilskud på kr. til afvikling af ferieaktiviteter 2011, at tilskuddet finansieres af Foreningspuljen. Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der i år er kommet mange gode ansøgninger vedr. tilskud til afvikling af ferieaktiviteter Det har været svært at fordele det tildelte budget på kr., så alle tilgodeses på fornuftig vis. Der søges derfor om et ekstra tilskud på kr. Det kan oplyses, at der resterer et uforbrugt budgetbeløb i 2011 under Foreningspuljen på kr.

18 Sidenr Ansøgning om tilskud til projekt "Fyrtårnsklub" Sagsid.: 11/8037 Resumé Kolding Windsurfing Klub v/michael Nexø ansøger ved mail af 28. april 2011 om et tilskud i 2011 på kr. til projekt Fyrtårnsklub, der har til hensigt at rekruttere og fastholde medlemmer til klubben og til windsurfing sporten. Sagen behandles i Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der i 2011 bevilges et tilskud på kr. til projekt Fyrtårnsklub, at tilskuddet finansieres af Foreningspuljen, at tilskuddet indsættes på Kolding Windsurfing Klubs CVR-nr., at der senest 1. februar 2012 indsendes dokumentation til By- og Udviklingsforvaltningen for de afholdte udgifter, at Kolding Windsurfing Klub primo 2012 må fremsende en ny ansøgning om tilskud til projekt Fyrtårnsklub i Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling Kolding Windsurfing Klub er af Dansk Sejlunion som den eneste windsurfing klub blevet udvalgt blandt unionens 270 klubber til projekt Fyrtårnsklub hvilket betyder, at klubben i de kommende to år i samarbejde med Dansk Sejlunion vil forsøge at rekruttere og fastholde medlemmer til klubben og windsurfing sporten. Målgruppen er årige piger og drenge, som det kræver en ekstra indsats at fastholde. Kolding Windsurfing Klub har afholdt en workshop med deltagelse af 20 unge mennesker, klubbens bestyrelse og en udviklingskonsulent fra Dansk Sejlunion. Udbyttet af workshop-

19 Sidenr. 64 pen var helt klart, at foreningen har et behov for at tilbyde noget andet og mere for de årige, og der fremkom bl.a. følgende idéer til aktiviteter og investeringsforslag: Aktiviteter Målrettet undervisning af målgruppen individuelt og med fokus på de forskellige discipliner, Gæsteinstruktører, Afholdelse af kapsejladser, Deltagelse som hold og individuelt i kapsejladser, Deltage i og afholdelse af surfcamps, Uddannelse af instruktører, Skabe kultur og grobund for socialt samvær omkring sporten, Skabe netværk på tværs af klubber/geografi, Invitere elever fra videregående uddannelser til en eftermiddag på vandet Investeringer Windsurfing og sejl og boards til de enkelte discipliner, Dragter til sejlads i de kolde perioder, Video udstyr til træningsbrug, Løn til gæsteinstruktører, Trailere til transport af udstyr til camps, kapsejladser, klubture etc. Dansk Sejlunion har givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet, og Kolding Windsurfing Klub har en engageret styregruppe samt frivillige instruktører der støtter op om projektet. Det samlede budget for projektet ser således ud: Udgifter Windsurfing sejl/boards 2 DS udd. Instruktører Leje af ekstra følge og redningsbåd i.f.m. stævner Dragter, semitør/vinter Leje/køb af trailer Åbent hus arr Palmer/kultur AV-udstyr Indtægter Tilskud Dansk Sejlunion Kolding Windsurfing Klub, forbrug af kassebeholdning Manglende finansiering

20 Sidenr. 65 Det kan til orientering oplyses, at Kolding Windsurfing Klub med succes tidligere har gennemført projekt Den blå legeplads som var målrettet børn fra 8 til 12 år og projekt Young Gun som var målrettet de årige. Det kan til orientering oplyses, at der i 2011 henstår et uforbrugt budgetbeløb under Foreningspuljen på kr.

21 Sidenr Emner til drøftelse med Fritidsudvalget den 25. maj 2011 Sagsid.: 11/7988 Resumé er inviteret til at deltage i Fritidsudvalgets møde den 25. maj 2011, hvor emner henhørende under s budgetområde kan drøftes. Sagen behandles i, Fritidsudvalget. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at beslutter, hvilke emner der ønskes drøftet på Fritidsudvalgets møde den 25. maj Beslutning den besluttede, at følgende emner ønskes drøftet med Fritidsudvalget den 25. maj 2011: 1. s opgaver 2. Budget Fremtidigt samarbejde med Fritidsudvalget Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at er inviteret til deltagelse i Fritidsudvalgets møde onsdag den 25. maj 2011 kl på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, Kolding hvor der er mulighed for drøftelse af emner henhørende under s budgetområde. Fritidsudvalget vil på mødet også have mulighed for, at fremkomme med emner, der ønskes drøftet med.

22 Sidenr Nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen maj 2011 Sagsid.: 10/16286 Resumé By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der på mødet vil blive orienteret om udvalgt nyt på s område. Sagen behandles i Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian Sølvsten Grøn Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at indeværende dagsordenpunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen. Der vil på mødet blive orienteret om, ungdomslederkonferencen 2011 og fremover status omkring forslaget til ny folkeoplysningslov

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 30 Referat Mødedato: 8. marts 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 85 Referat Mødedato: 19. september 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Finn Isaksen, Erik Lund GODKENDELSE

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Godkendelse sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. I folkeoplysningslovens 4, stk. 3

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 11. januar 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen Erik Mylin deltog ikke i behandling

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Den vietnamesiske Kulturforening Vedtægter

Den vietnamesiske Kulturforening Vedtægter Vedtægter Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 4 3 FORENINGENS DRIFT... 5 4 MEDLEMMER... 6 5 KONTINGENT... 7 6 GENERALFORSAMLING... 8 7 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav.

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 24. april 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A+B Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10.12.2008 kl. 16:30 Tilgår pressen side 2 Poul Larsen forlod mødet under punkt 142 Indholdsfortegnelse: 135. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere