Mit Bibliotek. Afrapportering til Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit Bibliotek. Afrapportering til Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker"

Transkript

1

2 Mit Biblitek Afrapprtering til Udviklingspuljen fr Flke- g Sklebibliteker Prjekttitel: Mit biblitek - persnlig bibliteksservice på nettet. J.nr.: 212/ Indsatsmråde: Frie frsøg Århus Kmmune, Brgerservice g Bibliteker IT g Kmmunikatin, Infrmatik Rapprten er udarbejdet af Gitte Barlach, IT g Kmmunikatin, Infrmatik Kntakt: Fr mere infrmatin m prjektet kntakt: B Fristed Gitte Barlach Mere m prjektet: Århus Kmmune Brgerservice g Bibliteker Kultur g Brgerservice ITK Infrmatik Gitte Barlach nvember 2007

3 Indhld Indhld Sammenfatning af prjektet Abstract Prjektets frmål Prjektets resultater Dkumentatin fr prjektet Prjektets udviklede prttyper Samarbejdet mkring prjektet Frmidling af prjektet Organisering Opfyldelse af prjektmål Mdning af infrastrukturen til understøttelse af bl.a. webservices Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Opstilling af mulige driftsmdeller g frretningsmdeller Mdel. Hensigtserklæring Prces Udvikling af flere webservices Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Det skønlitterære mråde Børn Musik Det faglitterære mråde Persnaliseringsmuligheder g kllabrativ filtrering Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Prfil-skitser g persnaliserede services Frmidling g præsentatin Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Brugerpaneler Test-brugere /test-data Ekstern evaluering Autentificering (AAI - Autrisatin Autentifikatin Infrastruktur) Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Prces Case med IT&Telestyrelsen Praktisk afprøvning via implementering Juridisk afklaring... 46

4 2.6.1 Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Markedsføring g frmidling af resultaterne g de nye webservices Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Tilsagnsskrivelsen fra Bibliteksstyrelsen Evaluering Organisatin Øknmi Bilag... 55

5 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 5 1. Sammenfatning af prjektet 1.1 Abstract Mit biblitek har arbejdet med nye digitale frmidlingsfrmer i en brugerrelateret g persnaliseret sammenhæng. Biblitekerne plever, at brugerne i stadigt større mfang bestiller materialerne hjemmefra g udelukkende kmmer på bibliteket fr at hente g aflevere. På bibliteksmrådet vil det derfr være en vigtigt parameter fremver at kunne tilbyde brugerne f.eks. inspiratin på nettet. Det verrdnede mål med prjektet har således været at styrke benyttelsen af biblitekernes digitale videnresurcer, biblitekskatalgerne g Netbiblitekerne, samt styrke den digitale frmidling på biblitekerne. Ser man på pgørelser ver benyttelsen af bibliteket på nettet, eksempelvis Århus Kmmunes Bibliteker 1 viser tallene, at det er via katalgen, at bibliteket servicerer en meget str del af brugerne. Det er katalgen, der skaber en str del af trafikken på biblitekets websites. Det er biblitekets frretningsvindue, det er biblitekets netbutik. Det er herigennem biblitekets brugere mødes g agerer med bibliteket. Mit Biblitek har derfr primært, men ikke udelukkende, arbejdet med katalgen sm grænseflade. Prjektet har arbejdet med at berige katalgen, med at åbne den p g remixe den ved at kble de bibligrafiske plysninger, sm findes i katalgen, med de tjenester, der i øvrigt findes på nettet, eksempelvis Netbiblitekerne. Målet har været at skabe en mere serendipitiv eller inspiratinsgivende biblitekskatalg med relevante g persnaliserede tilbud, hvr brugerne har mulighed fr at græsse samt hente inspiratin g anbefalinger til læsning g hjemlån. Mit Biblitek har arbejdet med udvikling g implementering af webservices dels i frm af nye services baseret på sammenstilling af eksisterende data g nye data, dels baseret på eksisterende datakilder i samarbejde med Netbiblitekerne. En række af disse services er implementeret i bibliteksbasen hs de 7 deltagende flkebibliteker, således at man samtidig med fremfinding g visning af en fuld bibligrafisk pst indenfr skønlitteratur eller musik, kan blive præsenteret fr ekstra infrmatin g inspiratin i frm af f.eks. anbefalinger. Mit Biblitek har arbejdet med datamining g kllabrativ filtrering. Prjektet har udviklet servicen Andre, der har lånt, sm er baseret på annymiseret lånehistrik fra alle 7 deltagende flkebibliteker. Den kllektive intelligens den p- 1 Tal fra Århus (2006) ver brugernes brug af bibliteket på nettet: brugere har pinkde har været aktive inden fr det sidste år brugere mdtager ntifikatin på reserverede materialer selvreservatiner g bestillinger ud af ,1 mig. frnyelser ver nettet ud af 5,4 mi. udlån

6 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 6 samlede, annymiserede lånehistrik er udtryk fr, samles fr første gang sammen g stilles til rådighed sm inspiratin fr andre brugere. Det resulterer i anbefalinger, sm er baseret på den samlede sum af brugererfaringer. Mit Biblitek har via arbejdet med webservices bidraget til en fælles teknisk infrastruktur fr det samarbejdende bibliteksvæsen g dermed til at muliggøre integratin af data, tjenester g brugergrænseflader. Den bagvedliggende itinfrastruktur er baseret på web services (SOAP/XML) g SOA Service Orienteret Arkitektur. Det gennemgående princip i den servicerienterede arkitekturmdel (SOA) er, at de enkelte kmpnenter er rganiseret i lag sm tilbyder g benytter services hs hinanden. I mdsætning til simpel dataadgang giver services mulighed fr at udveksle infrmatiner ud fra knkrete sammenhænge g åbner dermed fr avanceret samspil g genbrug af data. Den anvendte arkitektur i Mit Biblitek er en trelagsarkitektur, hvr brugeren via sin web-brwser møder en brugergrænseflade (f.eks. bibliteksbasen) der trækker på systemer g services i et underliggende tjenestelag, (f.eks. Andre, der har lånt ) hvis tjenester dannes ved at trække på g kmbinere ressurcer fra det nederste datalag (f.eks. data fra 7 frskellige bibliteker.) Et erklæret mål i prjektet var at skabe relevante g persnaliserede tilbud. Derfr har prjektet arbejdet med at afprøve frskellige persnaliseringsmdeller g prfiltyper: situatinsbestemte prfiler, skræddersyede, persnlige prfiler kblet med psamling af individuel adfærd, kllabrativ filtrering i samspil med persnlige prfiler samt vægtningsparametre. I tæt samspil med testbrugere g brugerpaneler har prjektet afprøvet mdeller g prttyper. Baseret på erfaringer fra disse brugerinddragelsesfrløb blev strategien i prjektet at kmbinere kllabrativ filtrering g adfærdsbaseret persnalisering med simple til- g fravalg. Endvidere har prjektet arbejdet med metder til at frembringe et kvalificeret datagrundlag sm basis fr et intelligent system, der kender den enkelte brugers litterære prfil g lånemønstre. Prjektet har udviklet en service, der kan give den enkelte bruger en række persnlige anbefalinger baseret på vedkmmendes tidligere lån, egne vurderinger (psitive / negative), ratings samt match p md servicen Andre, der har lånt. I en fremtidig versin af den persnlige anbefalingsservice vil flere vægtningsparametre så sm tid kunne kbles på. I frlængelse af Web 2.0-tankegangen har prjektet afprøvet muligheden fr at den enkelte bruger kan kmme med persnlige kmmentarer til en bg/musik-cd. Prjektet har fretaget den nødvendige juridiske afklaring hs Datatilsynet sm grundlag fr de persnlige services. Fr at sikre at de services g persnaliseringsmuligheder, prjektet har arbejdet med, har relevans fr slutbrugerne har prjektet løbende arbejdet med frmid-

7 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 7 ling g brugerinddragelse, bl.a. igennem brugerpaneler, tests samt evaluering af de udviklede services. Endelig har prjektet udarbejdet scenarier g usecases fr brugerautentificering g single sign-n i samarbejde med IT&Telestyrelsen samt eksterne knsulenter. 1.2 Prjektets frmål I ansøgningen pregnede prjektet en række indsatsmråder: Prjektet vil med baggrund i følgende elementer arbejde videre med muligheder fr at tilbyde brugeren en persnaliseret adgang til bibliteksressurcer på baggrund af de allerede pnåede resultater 2 Indsatsmråderne vil være følgende: 1. Mdning af infrastrukturen til understøttelse af bl.a. webservices 2. Udvikling af flere webservices 3. Persnaliseringsmuligheder g kllabrativ filtrering 4. Frmidling g præsentatin 5. Autentificering 6. Juridisk afklaring 7. Markedsføring g frmidling af resultaterne g de nye webservices 1.3 Prjektets resultater De knkrete resultater af prjektets arbejde har bidraget til at rejse diskussiner m hvilket mix af digitale services, biblitekerne vil kunne udvikle g tilbyde, hvrdan biblitekerne kan arbejde med at berige biblitekskatalgen g fremadrettet anvende bruger- g lånemønstre i et frmidlingsperspektiv. Prjektresultaterne pfylder følgende succeskriterier: - Opstilling af driftsmdel til understøttelse af bl.a. webservices - Tilbudene er via usability-tests afprøvet af brugerne - 10 webservices til fælles udnyttelse via Mit biblitek ved prjektets afslutning i Dkumentatin fr prjektet I prjektets regi er der udarbejdet følgende rapprter g dkumentatiner: 2 Frmdningsprjektet Netbibliteket min persnlige bibliteksservice, 2004

8 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 8 Mit Biblitek Persnlig bibliteksservice på nettet / af Claus Dan Pedersen, UniC/Userminds, 2006 Rapprt m prjekt vedr. prf f cncept af trust services mellem biblitekssystemer / af Tmmy Dejbjerg Pedersen, Leni Aps, Mit Biblitek. Afsluttende brugertest af prttypen.mitbiblitek.dk/mit-biblitek- 06 / af Karen Thmsen, Silkebrg Biblitek, Prjektets udviklede services g prttyper I prjektet er der udviklet en række prttyper på persnlige webservices: - Persnlige anbefalinger - Persnlige lån - Persnlig huskeliste - Persnlige kmmentarer til titler i huskelisten - Persnlige kmmentarer til titler i biblitekskatalgen - Persnlige ratings af titler - Persnlige prfil-indstillinger - Persnlig filtreringsfunktin Prjektet har udviklet designskitser på en persnaliseret brugergrænseflade integreret med en biblitekskatalg. Services (funktinalitet, idé/kncept, værdi) er testede g afprøvede af 2 brugerpaneler g 1 testpanel, samt via ekstern undersøgelse af nytteværdi fretaget af UniC/UserMinds. Prjektet har udviklet en mdel fr implementering af webservices i biblitekskatalgen. Endvidere er der fretaget implementering i et Netbiblitek: Andre, der har lånt.. er implementeret i Litteratursiden.dk. Prjektet har udviklet klienter til de freliggende services. Prjektet har driftsmdnet servicen Andre, der har lånt.., samt indgået en 2- årig driftsaftale med DBC således servicen fremver kan tilbydes til interesserede bibliteker. Prjektet har udviklet scripts til autmatisk indhøstning af data fra biblitekskatalgen sm grundlag fr services (h.h.v. Andre, der har lånt.. samt Udgavematch)

9 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 9 Prjektet har i samarbejde med flere Netbibliteker udviklet en række services til berigelse af biblitekskatalgen: - anbefalinger af bøger fra Litteratursiden (http://www.litteratursiden.dk) - frfatterprtrætter fra Litteratursiden (http://www.litteratursiden.dk) - frfatterprtrætter fra FrfatterWeb (http://www.frfatterweb.dk) - Andre, der har lånt.. en anbefalings - eller inpiratins -service indenfr skønlitterære bøger samt CD ere/indspillet musik. - anmeldelser fra DtBt.dk (http:www.dtbt.dk) - Biblitekernes Netmusik inkl. visning af lydklip. (http://www.biblitekernesnetmusik.dk ) - nyheder g anmeldelser fra Musikbiblitek.dk - henvisninger til Juraprt WSDL, klienter g scripts kan hentes fra prjektets dwnladside: I et fremtidsperspektiv kan de udviklede idéer g prttyper udfldes i større målestk, så de bidrager til biblitekernes digitale servicetilbud. 1.6 Samarbejdet mkring prjektet Samarbejdet i prjektet mellem 7 flkebibliteker g et frskningsbiblitek, samt inddragelse af frskningsekspertise fra Danmarks Bibliteksskle g eksterne knsulenter, har resulteret i nye, kreative idéer til kncepter, prttyper g udviklingsmetder, sm ikke tidligere har været brugt eller set i bibliteksverdenen Endvidere har prjektet aktivt inddraget brugerne i såvel innvatinsfaser sm i testfaser g derved pnået et værdifuldt afsæt til knceptudviklingen i prjektet. 1.7 Frmidling af prjektet Prjektets arbejde g udvikling er løbende frmidlet via plæg på i alt 10 danske temadage g seminarer i prjektperiden samt en knference i Italien. Endvidere hldt prjektet en afsluttende temadag d. 6.marts 2007 på AROS Århus Kunstmuseum, med 120 deltagere fra flke- g frskningsbibliteker i Danmark, samt plægshldere fra Danmark, England g USA. Spredning Prjektet har bidraget til debatten m udvikling af biblitekernes digitale services med ideudvikling, designprcesser, med inddragelse af brugerne samt gennem udvikling af prttyper g nye eksempler på, hvad fremtidens digitale bibliteksservices kan indehlde.

10 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 10 Prjektet har bidraget til den strategiske g faglige debat m g afklaring af, hvrdan g i hvilke retninger biblitekernes digitale services kan udvikles med fkus på både bibliteksstrategi, IT-arkitektur fr det samarbejdende bibliteksvæsen, lvgrundlag, brug af udlånsdata g lånemønstre, inddragelse af brugerne, g tværfagligt netværk. Diskussinerne er iværksat ved præsentatiner fr faglige studiebesøg i Århus, ved prjektets temamøder, samt plæg på en række bibliteksfaglige temadage, seminarer g knferencer i Danmark, samt en knference i Italien Organisering Styregruppen var sammensat af ledelsesrepræsentanter fra de deltagende bibliteker: Århus Kmmunes Bibliteker Silkebrg Biblitek Gentfte Biblitek Herning Centralbiblitek Københavns Kmmune Biblitekerne Vejle Biblitek Frederiksberg Kmmunes Bibliteker Statsbibliteket Dansk BibliteksCenter A/S Styregruppen har fulgt prjektet g truffet beslutninger mkring de verrdnede rammer fr prjektet. Mere infrmatin m prjektet kan fås hs: Prjektleder: Gitte Barlach, tlf ,

11 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side Opfyldelse af prjektmål Prjektet fremsatte i prjektansøgningen følgende indsatsmråde: Prjektet vil med baggrund i følgende elementer arbejde videre med muligheder fr at tilbyde brugeren en persnaliseret adgang til bibliteksressurcer på baggrund af de allerede pnåede resultater. Indsatsmråderne vil være følgende: 1. Mdning af infrastrukturen til understøttelse af bl.a. webservices 2. Udvikling af flere webservices 3. Persnaliseringsmuligheder g kllabrativ filtrering 4. Frmidling g præsentatin 5. Autentificering 6. Juridisk afklaring 7. Markedsføring g frmidling af resultaterne g de nye webservices I det følgende redegøres fr prjektets arbejde g resultater indenfr de enkelte indsatsmråder i relatin til de må, der er pregnet i ansøgningen Mdning af infrastrukturen til understøttelse af bl.a. webservices Mål fr prjektperiden Mdning, skalering, udfldelse g udbredelse af den prttype, prjektet får bygget i Udrulningsplan: pstilling af mulige driftsmdeller g samarbejdsmdeller mellem deltagerne samt øknmiske driftsberegninger. I udviklingen af driftsmdeller indgår følgende elementer: - supprtstruktur - dkumentatin - afklaring af standarder 3 Frmdningsprjekt Netbibliteket min persnlige bibliteksservice, 2004

12 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 12 - mdeller fr autmatisk indhøstning af data sm basis fr persnlig prfiler (persnlige histriske udlån) samt sm basis fr den kllabrative filtrering (annymiserede histriske udlånsdata) - perfrmance / dimensinering (i frhld til psamling af data samt søgning g visning) - lkal implementering (snitflader, kdex) Øknmiske mdeller: - driftsmdeller fr aftagende bibliteker i frhld til prducerende bibliteker - etablering af frretningsmdeller med inddragelse af dataejere/ prducenter (indhldstjenesterne, leverandører af data til den kllabrative filtrering) Prjektets arbejde g resultater Fra frmdningsprjektet Netbibliteket 2004 frelå følgende prttypewebservices: webservices til Litteratursidens anbefalinger g frfatterprtrætter, Andre, der har lånt.. - en webservice til item-based (udlånsbaseret) kllabrativ filtrering baseret på annymiserede udtræk af persnlige låneres lån af skønlitteratur, en webservice til cntent-based (indhldsbaseret) filtrering, en webservice til frfatterprtrætter fra FrfatterWeb samt en intern bagvedliggende webservice til udgave-match. Disse webservices blev - med undtagelse af webservicen til indhldsbaseret filtrering - integreret i lkale biblitekssystemer hs de deltagende bibliteker i frmdningsprjektet i december 2004, hvrved der skabtes en fr brugeren sømløs tilgang til flere frskellige bibliteksressurcer. (se nærmere i afrapprteringen fra prjektmdningen på: Prjektet Mit Biblitek har kncentreret arbejdet mkring mdning af webservicen Andre, der har lånt,, den interne bagvedliggende webservice til udgavematch, samt webservicen til Litteratursidens anbefalinger g frfatterprtrætter. I det følgende afsnit Teknisk infrastruktur, beskrives prjektets resultater nærmere fr hver af disse services. Endvidere har prjektet eksperimenteret videre med prttype-webservicen til cntent-based (indhldsbaseret) filtrering (se nærmere under afsnit 2.2.Udvikling af flere webservices, underafsnit Faglitteratur.), men knkluderet at servicen ikke kunne udvikles til en egentlig driftsversin indenfr prjektperiden Teknisk infrastruktur Andre, der har lånt Frmat Prjektet har i samarbejde med Bibliteksstyrelsen udarbejdet et standardiseret g fastlagt frmat fr "Andre, der har lånt..", d.v.s. navngivning af felter i fr-

13 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 13 hld til Dublin Cre med ABM skemaet: Der er tale m et xml-udvekslingsskema der følger dkdcplus. Det vedtagne frmat fremgår Bilag 1: Dkumentatin af webservices. Oplæg til knvertering af frmat ses i Bilag 2: Andre, der har lånt Frslag til navngivning af felter i frhld til Dublin Cre med ABM skemaet. Prjektet har på baggrund af venstående arbejde freslået en udvidelse af ABM-frmatet. XHTML-frmat Prjektet har endvidere udarbejdet et regelsæt fr XHTML-frmater. Det vil sige regler fr standardiseret g struktureret HTML fr det utput, web serviceklienterne leverer i henhld til webstandarder g eksisterende best practices. Regelsættet kan tjene sm reference ved implementering af prjektets services. Regelsættet beskrives nærmere i Bilag 1: Dkumentatin af webservices, g på siden: Webservice interface På baggrund af det nye frmat har prjektet mskrevet servicen (webserviceinterfacet) til en endelig driftsversin. Servicen er dkumenteret i Bilag 1: Dkumentatin af webservices. Klienter De freliggende klienter udviklet af Mit Biblitek er rettede sm følge af det nye webinterface g ses på prjektets dwnladside: Datagrundlag Prjektet har udviklet metde g rutine i frm af et script til psamling af annymiseret lånehistrik sm datagrundlag fr ADHL. Endvidere har prjektet fastlagt frmatet på dataudtrækket. Script samt frmat beskrives nærmere i Bilag 1: Dkumentatin af webservices. Teknisk setup (hardware m.m.) Det nuværende fysiske miljø (serverkapacitet m.m.) er dimensineret således et større antal bibliteker vil kunne benytte servicen g miljøet er skalerbart. Driftsafviklingen, hvrm der er indgået en skriftligt aftale gældende til udgangen af 2007, fretages af Statsbibliteket. LitteratursidenServices (Anbefalinger, frfatterprtrætter, litteraturanalyser) Frmat

14 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 14 LitteratursidenServices har navngivning af felter i frhld til Dublin Cre: dc.identifier - urlen på siden dc.title dc.descriptin dc.subject - den mhandlende frfatter (g ingen øvrige emnerd!) dc.creatr XHTML-frmat Det af prjektet udviklede regelsæt fr XHTML-frmater, sm kan tjene sm reference ved implementering af prjektets services, understøtter gså LitteratursidenService. Regelsættet beskrives nærmere i Bilag 1: Dkumentatin af webservices, g på siden: Webservice interface I samarbejde med prjektet mskrev Litteratursiden deres service (webserviceinterface) til en endelig driftsversin i fråret Servicen er dkumenteret i Bilag 1: Dkumentatin af webservices. Klienter: Klienter udviklet af Mit Biblitek ses på prjektets dwnladside: Datagrundlag: Webservicen bygger på et indeks, der pdateres dagligt på grundlag af metadata fra Litteratursiden.dk Teknisk setup (hardware m.m.): Det nuværende fysiske miljø (serverkapacitet m.m.) er dimensineret således at et større antal bibliteker vil kunne benytte servicen g miljøet er skalerbart. Driftsafviklingen fretages af Århus Kmmunes Bibliteker fr Litteratursiden. Faust eller Udgavematch Frmat Datafrmatet består af en semikln-separereret liste af elementer én pst per linie: dc_alternativename;dc_alternativetitle;title_niv2;title_niv3;dc_creatr;dc_title;ti tle_head;title_sectin;title_vlume; subject;faust_he ad;faust_sectin;faust_vlume;isbn_head;isbn_sectin;isbn_vlume;weight; dc _type_text; dc_type_marc;dk5;kkbhlding; div_head; div_sectin; div_v lume

15 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 15 felterne div_head sv indehlder: a: riginaltitel ved versættelser, 241a b: udgavebetegnelse, fra 250b hvis det findes, ellers a c: udgivelsesår fra 008a d: str skrift (008m findes) e: sndringselement, 245 Webservice interface På baggrund af det nye frmat har prjektet mskrevet servicen (webserviceinterfacet) til en endelig driftsversin. Servicen er dkumenteret i Bilag 1: Dkumentatin af webservices. Datagrundlag: Udtræk af biblitekspster fra Københavns Kmmunes Bibliteker. Vejledning g beskrivelse af script til udtræk fremgår af Bilag 1: Dkumentatin af webservices. Teknisk setup (hardware m.m.): Det nuværende fysiske miljø (serverkapacitet m.m.) er dimensineret således at servicen kan klare et større træk fra servicen Andre, der har lånt.. g miljøet er skalerbart. Driftsafviklingen, hvrm der er indgået en skriftligt aftale gældende til udgangen af 2007, fretages af Statsbibliteket Opstilling af mulige driftsmdeller g frretningsmdeller Mdel. Hensigtserklæring Prjektet v. Brgerservice g Bibliteker, Århus g DBC indgik efter gdkendelse fra Bibliteksstyrelsen d.1. juni 2007 en hensigtserklæring m servicen Andre, der har lånt.. Hensigtserklæringen skitserer aftalegrundlaget fr alle relevante frhld vedr. en frtsættelse af ADHL. De væsentligste elementer i aftalen nævnes her: Prjektet v. Brgerservice g Bibliteker, Århus, verdrager i den 2-årige peride det fulde ansvar fr drift, supprt g videreudvikling af ADHL til DBC. Den øknmiske mdel mfatter: Definitiner:

16 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 16 A bibliteker: bibliteker sm leverer udlånsdata til ADHL-tjenesten B bibliteker: bibliteker sm udelukkende er brugere af ADHL-tjenesten Alle bibliteker, både A g B bibliteker, betaler en årlig indbyggertalsbestemt ADHL-licens til DBC. ADHL-licensen fastlægges af DBC, således at alle mkstninger til salg, markedsføring, drift, supprt, udvidelser, videreudvikling g administratin er dækket. DBC yder ikke vederlag til A bibliteker fr levering af data. Bibliteksstyrelsen præciserer at alle flkebibliteker skal have de samme muligheder fr at deltage g at ADHL-tjenesten skal kunne løbe rundt, men ikke må have til hensigt at generere egentlig prfit. Skulle det gå bedre end frventet, kan det f.eks. have afsmittende effekt på prisen det efterfølgende år. Dette frventes reguleret i aftalen. Hensigtserklæringen er vedlagt sm Bilag Prces Frud fr indgåelsen af hensigtserklæringen lå en prces med frretningsmdeldrøftelser i prjektets styregruppe g i dialg med Bibliteksstyrelsen. Prcessen resumeres i det følgende: Styregruppen i prjektet har drøftet mulige frretningsmdeller fr Andre, der har lånt (styregruppemødet d med deltagelse af Leif Andresen, Bibliteksstyrelsen, samt fælles styre- g prjektgruppemøde d ) med det verrdnede sigte at ADHL kan vergå til at blive en natinal service. Prjektet pregnede en række muligheder, herunder: 1) en mdel hvr Statsbibliteket drev servicen 2) en Danbib-mdel, hvr det frmelle ejerskab ville være DBC g med betaling fr ydelsen fra de enkelte bibliteker. 3) en kmbinatin af 1 g 2, men hvr Bibliteksstyrelsen påtg sig det verrdnede ansvar fr servicen g stillede den til rådighed fr danske flkebibliteker gennem en driftsløsning, der teknisk set kunne varetages af Statsbibliteket eller DBC eller i et samarbejde mellem de t. 4) en mdel hvr én eller flere af biblitekssystemleverandørerne gik ind g drev dataserveren g ydelsen kunne sælges til biblitekerne. Fr alle mdeller var det frudsat, at det skulle være systemleverandørerne, der std fr klientsiden.

17 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 17 I prjektet var der mindre interesse fr mdel 2 g mdel 4, der var relativt frretningsbetnede, g størst interesse fr mdel 3 eller mdel 1. I mdel 1 tænktes Andre, der har lånt at indgå sm en del af OC-virksmheden. Frdelene i mdel 3 kunne være, at etablering af en natinal service kunne frgå hurtigere med Statsbibliteket invlveret, idet man kunne drage nytte af den ekspertise, Statsbibliteket allerede besad qua deres rlle med at drive den centrale service. Endvidere vile det være muligt at få indflydelsen bredt ud. En sådan mdel kunne gså være frnuftig set i frhld til Biblitek.dk (mulig integratin af Andre, der har lånt i Biblitek.dk samt service til udgavesammenligning g værksvisning). Uanset mdel skulle der laves en aftale i frhld til de bibliteker, der leverer data. I prjektets første frretningsmdel (gældende fr prjektperiden) var det tanken, at alle bibliteker, der ønskede at trække på servicen, skulle levere data. I en blivende frretningsmdel mente styregruppen, at frhldet skulle revuderes, idet det sandsynligvis vil være tilstrækkeligt, at kun de større bibliteker leverer data ind. I frlængelse af venstående drøftelser, sendte prjektet et fficielt brev d til Bibliteksstyrelsen (genfremsendt d ). I brevet pegede prjektet på en mdel, hvr Staten, repræsenteret ved Bibliteksstyrelsen, påtg sig det verrdnede ansvar fr servicen g stillede den til rådighed fr danske flkebibliteker gennem en driftsløsning, der teknisk set ville kunne varetages af Statsbibliteket eller DBC eller allerhelst i et samarbejde mellem de t. I Bibliteksstyrelsen svar på henvendelsen d fremgik følgende: "Staten ved Bibliteksstyrelsen har ingen bevillingsmæssige muligheder fr at gå ind g vertage ejerskabet g dermed finansieringen af den centrale drift af "Andre der har lånt.." service. ". Bibliteksstyrelsen pegede i svaret på t frskellige mdeller: med den ene mdel kunne ejerskab g drift verdrages til DBC, med den anden mdel kunne tjenesten frankres på et centralbiblitek eller Statsbibliteket g indgå i den fremtidige mdel fr netbiblitekerne g finansieres sm disse. Sm følge af svaret fra Bibliteksstyrelsen indledte prjektet drøftelser med h.h.v. Statsbibliteket g DBC. D hldt prjektet et møde med Statsbibliteket (Birte Christensen- Dalsgaard, Arne Sørensen, Flemming Munch). På mødet drøftedes muligheden fr at Statsbibliteket på sigt påtg sig ejerskab, udvikling, supprt g drift af ADHL sm led verbygningsfrpligtelsen samt muligheden fr varetagelse af drift g ejerskab (evt. sammen med et knsrtium af få større bibliteker, der leverer data til servicen) i en vergangsrdning. Sm led i afdækning af mulighederne, ville Statsbibliteket efterfølgende udarbejde et estimat på, hvad det ville kste ud fra en freliggende pgavebeskrivel-

18 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 18 se, g prjektet (prjektlederen) ville indhente interessetilkendegivelse fra biblitekerne vedr. brug af ADHL. Styregruppen drøftede sagen igen på et styregruppemøde d : Det var frudsigeligt at den kmmende nye rganisering af netbiblitekerne ville få betydning, men mdellen herfr ville først være på plads i Styregruppen besluttede derfr, at prjektet frsat skulle afsøge mulighederne, g at der ville kunne tænkes flere måder at dele arbejdet på. Opgaven med ADHL kunne f.eks. fregå i et samarbejde mellem DBC g Statsbibliteket. I løbet af efteråret 2006 fregik afklaring internt på Statsbibliteket. D km endeligt svar fra Statsbibliteket, hvr Statsbibliteket knkluderede, at de ikke kunne tilbyde drift (g videreudvikling/ejerskab) i den knkrete sag m "Andre der har lånt...". Sm følge heraf indledtes drøftelser med DBC, knkret udmøntet i underskrivelse af hensigtserklæringen, sm følges af pstilling g indgåelse af en egentlig kntrakt Klienter, mdel fr implementering i lkalt katalg, dialg med biblitekssystemleverandører Our library systems are brken in three ways: usability, findability, and remixability. Casey Bisn, infrmatin architect fr Plymuth State University s Lamsn Library Prjektet har arbejdet med at berige katalgen, med at åbne den p g remixe den ved at kble de bibligrafiske plysninger, sm findes i katalgen, med de tjenester, der i øvrigt findes på nettet, eksempelvis Netbiblitekerne. Målet har været at skabe en mere serendipitiv eller inspiratinsgivende biblitekskatalg med relevante g persnaliserede tilbud, hvr brugerne har mulighed fr at græsse samt hente inspiratin g anbefalinger til læsning g hjemlån. Ser man på pgørelser ver benyttelsen af bibliteket på nettet, eksempelvis Århus Kmmunes Bibliteker 4 viser tallene, at det er via katalgen, at bibliteket servicerer en meget str del af brugerne. Det er katalgen, der skaber en str del af trafikken på biblitekets websites. Det er biblitekets frretningsvindue, det er biblitekets netbutik. Det er her igennem biblitekets brugere mødes g agerer med bibliteket. Nutidens netbaserede biblitekskatalger giver generelt 4 Tal fra Århus (2006) ver brugernes brug af bibliteket på nettet: brugere har pinkde har været aktive inden fr det sidste år brugere mdtager ntifikatin på reserverede materialer selvreservatiner g bestillinger ud af ,1 mig. frnyelser ver nettet ud af 5,4 mi. udlån

19 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 19 en række selvbetjeningsmuligheder fr brugerne: reservatin, frnyelse, lånerstatus, -ntifikatiner m.m., samt muligheder fr såvel simpel g avanceret søgning. På denne vis imødekmmer biblitekerne den bruger, der går målrettet efter bestemte services eller i frvejen véd, hvad han/hun leder efter. Derimd er det straks mere tvivlsmt, hvrvidt biblitekskatalgerne pfylder behvet fr den bruger, der gerne vil søge inspiratin til læsning, lytning m.v., den bruger, der så at sige gerne vil gå på pdagelse på bibliteket via nettet g falde ver nget nyt, spændende g uventet, få anbefalinger eller supplerende tilbud. Således har biblitekerne stadig en str pgave at løse, når det drejer sig m plevelse, inspiratin g frmidling af deres materialesamling på nettet. Mit Biblitek har derfr primært - men ikke udelukkende - arbejdet med katalgen sm grænseflade. Implementering Prjektet udviklede i 1.kvartal 2006 en ny implementeringsmdel med brug af AJAX -Asynchrnus JavaScript And XML. Principskitse fr AJAX-mdellen: AJAX anvendes bl.a. af Ggle (Ggle Maps), Krt- g Matrikelstyrelsen (Krt på nettet) samt af Amazn.cm (søgesystemet A9) g giver mulighed fr at pdatere begrænsede mængder af data på en webside uden at hele siden skal pdateres. Beskrivelse af mdellen er videregivet til de danske biblitekssystemleverandører, bl.a. på Bibliteksstyrelsens wrkshp d Dkumentatin af AJAX-scriptet fremgår af Bilag 1: Dkumentatin af webservices, samt prjektets dwnladside (se næste afsnit), hvrfra scriptet kan dwnlades. Klienter Prjektet har udviklet klienter i Java, PHP, perl,.net g ASP til en række af de udviklede webservices, samt prettet en dwnladside der henvendt til udviklere g andre, f.eks. biblitekssystemleverandører. lign., hvrfra man kan hente de klienter, prjektet har skrevet. Dwnladsiden indehlder endvidere relevant dkumentatin, eksempler på AJAX-kde, samt links til de relevante WSDL'er:

20 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 20 Adresse på dwnladsiden er:

21 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 21 Eksempler på implementeringer g grænseflader: Eksempel 1: bibliteksbase Andre, der har lånt, LitteratursidenServices samt Frfatterweb implementeret i biblitekskatalgen hs Århus Kmmunes Bibliteker (DDE Libra / Axiell)

22 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 22 Eksempel 2: bibliteksbase Biblitekernes Netmusik med lydklip implementeret i biblitekskatalgen hs Herning Centralbiblitek (DDE Libra / Axiell)

23 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 23 Eksempel 3: bibliteksbase Andre, der har lånt implementeret i biblitekskatalgen fr Græsted/Gilleleje g Helsinge flke-, skle- g gymnasiebibliteker (ibistr / Sirsi)

24 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 24 Eksempel 4: bibliteksbase Andre, der har lånt implementeret i biblitekskatalgen hs Statsbibliteket (Summa, Statsbibliteket)

25 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 25 Eksempel 5: Netbiblitek Andre, der har lånt implementeret på Litteratursiden.dk (Synkrn.Web / Synkrn)

26 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 26 Eksempel 6: Billederne viser et interaktivt gulv, et såkaldt i-flr eller en stry surfer, pstillet på Hvedbibliteket i Århus, sm en del af prjektet Det Interaktive Børnebiblitek. Gulvet fungerede på den måde at man ved at træde på gulvet kunne få frskellige genrer frem. Ud fra de bgfrsider, der gled frem, kunne man vælge en bestemt bg. Stillede man sig på bgfrsiden gled den p på et interaktivt brd, hvr man så kunne få flere infrmatiner m bgen blandt andet Andre, der har lånt.. g anbefalinger fra Litteratursiden.dk Dialg med biblitekssystemleverandører Prjektet hldt et møde d på Gentfte Hvedbiblitek med leverandører af biblitekssystemer med henblik på drøftelse af standarder, snitflader samt integratins- g udviklingsmuligheder mellem webservices g lkale systemer.

27 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 27 Prjektet sendte efterfølgende et 'aftalegrundlag' til interesserede biblitekssystemleverandører. Aftalegrundlaget, der dækkede prjektperiden, specificerede indhld, dvs. hvilke webservices er der tale m, tidsestimat fr teknisk mdning samt principper mkring frretningsmdeller. Endvidere fik de pågældende systemleverandører tilsendt de daværende wdslfiler på Andre, der har lånt.. samt Litteratursiden, samt script g frmat på dataudtræk. Sm følge af målpfyldelse under indsatsmråde 1, mskrev prjektet i 1. kvartal 2006 Andre, der har lånt samt litteratursidenservices så de blev mdne g rbuste g dermed kunne udbydes til en større kreds af bibliteker. Infrmatin herm samt WSDL-fil blev d sendt til interesserede biblitekssystemleverandører. (LitteratursidenServices ifølge aftale med Litteratursiden) Eksempler på implementering via systemleverandører Sirsi (ibistr)har fretaget en implementering i biblitekskatalgen fr Græsted/Gilleleje g Helsinge flke-, skle- g gymnasiebibliteker: (Søg eksempelvis på "Theas færd" g åbn den første pst). Fujitsu (Aleph) har fretaget implementering i biblitekskatalgen fr Vibrg (www.vibrgbase.dk), samt Næstved, Hillerød g Grenå biblitek. Axiell (DDE Libra) lavede i DDE Libra versin 9.6, sm blev frigivet fråret 2006, en funktinalitet der gør det muligt fr biblitekerne via trimmeværdier at psætte, m de vil benytte webservices sm f.eks. Andre, der har lånt -servicen, ligesm biblitekerne selv kan definere, hvrledes det skal implementeres i deres søgesæt. Dette frudsat at de pågældende webservices, der skal benyttes, har dedikerede gateways, der versætter SOAP/XML til HTML. Prjektet hldt derfr et møde med Axiell d. 22. nvember Her drøftedes mulighederne fr at implementere webservices (f.eks. Andre, der har lånt.. ) i DDE Libra via en gateway sm en vergangsløsning, samt implementering via en lkal Javaklient rullet ud sammen med biblitekssystemet sm en kmmende fremtidig løsning. Efterfølgende svarede Axiell d , at de vil kunne medtage Javaklienten i versin 9.7 (frventet Q3). Indtil da ville Axiell meget gerne kunne køre p imd en gateway løsning. Sm følge heraf har prjektet psat en dedikeret gateway til Andre, der har lånt, testet den funktinalitet, der ligger i DDE Libra versin 9.6., givet Axiell tilbagemelding g frslag til rettelser, samt udarbejdet en vejledning til andre DDE Libra-bibliteker. Dkumentatin på gateway en, samt vejledning i psætning af trimmeværdi fremgår af Bilag 1: Dkumentatin af webservices

28 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 28 Prjektet har således prjektperiden ud frtsat dialgen med systemleverandørerne m implementering af webservices i biblitekssystemerne med det mål at medvirke til webserviceintegratin. 2.2 Udvikling af flere webservices Mål fr prjektperiden I frhld til udviklingen af nye webservices krdineres der så vidt muligt med andre ffentlige danske tiltag (Videnskabsministeriets OIO-initiativ). I frlængelse af den freliggende prttype udvikles nye webservices mfattende indhld fra frskellige datakilder, eksemplificeret ved musikbiblitek.dk g Biblitekernes Netmusik. Desuden arbejdes der videre med mdeller fr samt webservices til kllabrativ filtrering i frm af systemgenererede anbefalinger (match) af f.eks. indspillet musik. Endelig undersøges mulighederne fr på samme måde at inddrage faglitteratur i den kllabrative filtrering. I relatin til faglitteraturen undersøges g arbejdes der endvidere med mdeller fr cntent-based filtrering, dvs. indhldsmæssige ligheder (sammenligninger af emnerd, rd i titel g frfatter). Endelig indgår gså nyheder, f.eks. nye anbefalinger, nye frfatterprtrætter i frm af RSSbkse der kan implementeres i det lkale web-site Prjektets arbejde g resultater Prjektet har i samarbejde med en række Netbibliteker arbejdet med udvikling af webservices, herunder kravspecifikatiner, plæg på match af data mellem katalg g ekstern tjeneste, samt udvikling af AJAX g klienter. Endvidere har prjektet gennem samarbejdet pfrdret dataejerne / Netbiblitekerne til at medtænke webservices i deres betingelser/retningslinier fr ekstern brug af data. Prjektet har arbejdet med udvikling, specifikatin g implementering af følgende services:

29 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side Det skønlitterære mråde Service Aktuel status Bemærkninger Anbefalinger fra Litteratursiden.dk Frfatterprtrætter fra Litteratursiden.dk Pletskud fra Litteratursiden.dk DBC FrfatterWeb fr Vksne Kllabrativ filtrering: Andre, der har lånt.. InfMedia anmeldelser af litteratur Implementeret Implementeret Implementeret Implementeret Implementeret Ikke implementeret Muligheder undersøgt i frbindelse med IT&ST piltprjektet. Måtte dg pgives p.g.a. InfMedias licensbetingelser, der udelukker fjernbrugeradgang; endvidere var datakvaliteten prblematisk Børn Service Aktuel status Bemærkninger DtBt (anmeldelser) Implementeret Ønsker m ændringer i servicen (metdekald) fremsendt til DtBt m.h.b. på frbedring Andre, der har lånt.. Implementeret DBC FrfatterWeb fr Børn g Unge Implementeret Musik Service Aktuel status Bemærkninger Biblitekernes Netmusik inkl. Implementeret visning af lydklip Andre, der har lånt/lyttet Implementeret CD ere/indspillet musik Musikbiblitek.dk anmeldelser, artikler, nyheder Implementeret i test Afventer videreudvikling af webservicen fr at frbedre søgning g match.

30 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 30 Sm følge af målpfyldelse under indsatsmråde 2 m udvikling af nye webservices eksemplificeret ved musikbiblitek.dk g Biblitekernes Netmusik, har prjektet samarbejdet g haft møde med Musikbiblitek.dk m udvikling g specifikatin af en webservice til visning af nyheder g artikler Musikbiblitek.dk. Mit Bibliteks fkus har været på datastrukturen i Musikbiblitek.dk (knkrete felter, eksempler på pster) samt redaktinelle principper g praksis fr inddatering af plysninger i den enkelte pst i Musikbiblitek.dk (hvilke data kan vi være helt sikre på er der). Der har således fregået en teknisk afklaring mkring parametre g metdekald fr at sikre bedst mulig funktin (søgning g match mellem pster) i relatin til en bibliteksbase. I relatin til det erklærede mål m systemgenererede anbefalinger (match) af f.eks. indspillet musik har prjektet udvidet Andre der har lånt servicen således der kan udvælges på materialetype (bøger - skønlitteratur, faglitteratur), lydbøger, indspillet musik. Eksempler på implementering: Eksempel på berigelse af musikpst i Århus Kmmunes Bibliteksbase: Andre, der har lånt indspillet musik (bøger g andre materialer er srteret fra) Biblitekernes Netmusik med visning af de 5 første lydklip

31 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 31 Eksempel på berigelse af pst i Århus Kmmunes Biblitekers testbase: Andre, der har lånt Nyheder g artikler fra Musikbiblitek.dk Det faglitterære mråde Service Aktuel status Bemærkninger BNG Testet, men ikke implementeret Mulighed fr integrering g samspil med lkale katalger afprøvet. JuraPrt Implementeret JuraPrt arbejder på at berige data FaktaLink Oplæg fra prjektet freligger (indhld, Afventer mlægning af FaktaLink (!) specifikatiner) systemgenererede anbefalinger (samtidige udlån samt match på indhld) Prttype-service udviklet g testet, men ikke sat i drift

32 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 32 Sm følge af målpfyldelse under indsatsmråde 2, mdeller fr cntent-based filtrering, dvs. indhldsmæssige ligheder (sammenligninger af emnerd, rd i titel g frfatter) har prjektet arbejdet med g udviklet servicen Nget, der ligner. Det er en prttypewebservice, der baseres på ligheder / sammenfald af emnerd i en skønlitterær bibligrafisk pst. Servicen blev testet blandt andet sammen med brugerpanelet efterår (se Bilag 5, kapitel 4.1 fr resumé). Eksempel på implementering: Eksempel på prttype webservicen Nget, der ligner.. implementeret i biblitekskatalgen fr Vibrg, (Fujitsu / Aleph) Prjektet måtte efter frskellige afprøvninger knstatere, at der knytter sig en række prblemer i frhld til at udvikle en service, der kan brugeren et relevant resultat; verrdnet set skyldes dette at der ikke findes nk relevante infrmatiner i de emnerd, der er knyttet til den enkelte bibligrafiske pst i biblitekskatalgen. I bibliteksbaserne er der kun emnerd på litteratur nyere end 1992, g emnerd g genrer skifter meget. Endvidere peger undersøgelser i frmdningsprjektet 5 på flere andre prblemstillinger i relatin til skønlitteraturen: skønlitteraturen indekseres sm var den faglitteratur. den nuværende struktur med emnerd g saglige nter er dybest set mere anvendelig til faglitteratur g den dårligere del af skønlitteraturen. 5 Netbibliteket, 2004

33 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 33 der frekmmer ingen relatiner i nter dvs. inspiratinsrmaner/histrik ea. Et eksempel kunne være i en beskrivende nte til en rman af Dan Turell, at den bygger videre på traditinen fra Raymnd Chandler. Andre relatinsmuligheder kunne være mellem frfatter g versætter, eksempelvis J.D. Salingers Catcher in the Rye versat af Klaus Rifbjerg. Manglende relevansvurdering er især et strt prblem i stre databaser sm Biblitek.dk. en af de afgørende svagheder ved den nuværende metde er, at det er vanskeligt at frmulere den litterære frm, idet nterne fte er fr saglige (biblitekariske). En mere fri frm kunne være at fretrække, f.eks. at beskrive en given bg sm værende surrealistisk. Prjektet knkluderede på denne baggrund at det ville være fr vanskeligt at få både brugbare g relevante supplerende infrmatiner til skønlitteratur via Nget, der ligner - servicen. I relatin til det faglitterære mråde g systemgenererede anbefalinger baseret på indhldsmæssige ligheder, har prjektet på det teretiske plan undersøgt de muligheder, der kunne tænkes, f.eks. Andre der har lånt.. kmbineret med Nget der ligner. Hensigten var at se på, m man kunne give brugeren flere g andre muligheder fr at klikke sig videre gennem klyngerne ved at vise de emnerd, der er knyttet til de enkelte titler, eller ved at give brugeren mulighed fr at vælge materialetype. Endvidere afdække muligheder fr at lave nye kmbinatiner f.eks. i frhld til rejselitteraturen g 99.4 litteraturen, der kan høre til både hs skøn- g faglitteratur. Prjektet har set nærmere på visning af emnerd i klyngerne g ud fra dette diskuteret en række mråder sm f.eks. inddatering af emnerd, bi-placeringer, rækkefølge fr delfelter m.v. Prjektet har lavet et par afprøvninger g knstaterer her igennem, at ngle af klyngerne ser underlige ud, det er svært eller umuligt at se ngen reelle sammenhænge. Prjektet knkluderede at dette frmentligt skyldes måden, dataudtrækkene bliver lavet på, hvr de samme lån kan være udtrukket flere gange. Det giver uhensigtsmæssigheder i datagrundlaget. Prjektet lavede på denne baggrund et nyt script g et frmat, sm kan fretage annymiseret udtræk af kllabrative plysninger. Scriptet kan sættes til at køre autmatisk f.eks. hver måned. Endvidere sender scriptet selv, pakket, filen til Statsbibliteket g indsætter kørselsdat fr seneste kørsel, så de samme data fr den samme bruger ikke kmmer med t gange.

34 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 34 Efter brug af det nye script g nye data til Andre, der har lånt, testede prjektet denne service i en udvidet frm på et brugerpanel. I testen kunne brugerne se servicen i frskellige udgaver: med alle materialetyper inkluderet, med en blanding af skønlitteratur, 99.4, g musik samt med udelukkende med skønlitteratur. Brugerpanelet havde delte meninger: ngle vil gerne have hele materialemikset, andre vil gerne have det pdelt sm i den nuværende service. Prjektet knkluderer, at man vil bibehlde de nuværende implementeringer, hvr der vises klynger på h.h.v. skønlitteratur g indspillet musik ud fra tidligere brugerudsagn m, at man primært gerne vil have inspiratin på disse mråder, samt at servicen skal være enkel at verskue g bruge. Da datagrundlag g service imidlertid nu er gearet til at tage højde fr materialetype, vil man fremver kunne lave andre visninger med alle eller kun ngle materialetyper, eller man vil kunne lave en persnaliseret side, hvr brugeren kan vælge hvilken visning, han/hun fretrækker. 2.3 Persnaliseringsmuligheder g kllabrativ filtrering Mål fr prjektperiden A. Udbygning af den persnlige/ skræddersyede prfil med eksempelvis flere vægtningsparametre sm køn g alder, samt mulighed fr persnlige tilpasning af visning. Ligeledes videreudvikling af mrådet situatinsbestemte ad-hc prfiler B. Regelbaseret persnalisering arbejdes der videre med i frm af en sammenhæng mellem brugernes angivelse af interessemråder, den lkale biblitekskatalg g Netbiblitekernes ressurcer via inddragelse af f.eks. Biblitekernes Netmusik g musikbiblitek.dk. Dette arbejde defineres i et samarbejde mellem prjektets fagflk g brugere. C. Adfærdsbaseret persnalisering arbejdes der videre med i frm af parametre såsm filtrering g ratings til den systemgenererede kllabrative filtrering, baseret på én eller flere brugeres adfærd i et system. D. Kllabrativ filtrering i samspil med persnlig prfil

35 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 35 - Vægtningsparametre: hvrdan g med hvilken vægt påvirkes den kllabrative filtrering af elementerne (indhldselementer, ranking g tidligere lån) i prfilen. - Mere avancerede frmer fr algritmer g vægtningsparametre - Værk/udgavematch E. Advisering m nye tilbud g valg. F. Undersøge de enkelte webservices/ byggekldsers indbyrdes frhld g sammenhæng med henblik på at maksimere brugen g nytten af indhldsressurcerne fr brugerne Prjektets arbejde g resultater Prfil-skitser g persnaliserede services i en verden med ubegrænset indhld er der en ligeså ubegrænset efterspørgsel efter et netværk, sm filtrerer g anbefaler. Der skal srteres, gøres relevant g tilgængeligt. Og det skal være i frhld til den enkelte bruger. Onesize mdellen dur ikke længere. Citat fra: Innvatin Lab, Vidensbank m nye medier Prjektet har arbejdet med eksempler på brugergrænsefladedesign g prfilskitser med primært fkus på principper g funktinalitet. Der er medgået mange vervejelser g et strt arbejde med udviklingen af skitserne, der spænder ver flere versiner (versin 1-6). Overvejelserne angår bl.a. design-elementer, enkelhed kntra kmpleksitet med muligheder g valg, snitflader til det lkale system, principperne fr generering af de persnlige anbefalinger, gennemskuelighed fr brugeren m.m. Seneste versin ses på adressen: Målpfyldelse A,B,C,D,E g F I persnaliseringsmdeller i frmdningsprjektet 6 arbejdede prjektet ud fra det kncept, at brugeren udfyldte en prfil ved f.eks. at afkrydse ud fr skønlitterære emnerd g genrer (en dynamisk genereret liste, baseret på udtræk frabiblitekskatalgen). Men denne tilgang til persnalisering g prfil måtte pgives. Der var t grundlæggende ting i vejen: 6 Netbibliteket 2004

36 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 36 1)Brugerne ønskede ikke at skulle bruge meget lang tid på afkrydsning. De vil have det enkelt g simpelt. 2) Frmdningsprjektet fretg en analyse, der viser, at natinalbibligrafiens skønlitterære emnerd strt set er ubrugelige i sammenhæng med persnalisering g brugernes valg af interessemråder, en analyse der gså bekræftes af lektr, mag. art. Rune Erikssn, Danmarks Bibliteksskle, der i et Ph.d.-prjekt undersøger Indeksering g andre strategier med henblik på genfinding, relevansvurdering g frmidling af skønlitteratur. Derfr valgte prjektet Mit Biblitek en anden strategi, hvr kllabrativ filtrering, adfærdsbaseret persnalisering er kmbineret med simple til- g fravalg. Sm grundlag fr det hele antages at en brugers tidligere lån afspejler vedkmmende smag (litteratur, musik m.m.) Prjektet har således bygget en prttype, en skitse, på en biblitekshjemmeside/opac, sm benytter kllabrativ filtrering samt persnalisering til at freslå titler, sm kunne være interessante fr en given bruger. Link til prttypen: Siderne er dynamisk generede g består af en række services: Persnlige anbefalinger. På baggrund af en brugers kumulerede lånehistrik samt match p md Andre, der har lånt g den persnlig filtreringsfunktin, freslår systemet en række titler (skøn- g faglitteratur, musik, videer, DVD'er) sm inspiratin til lån. Til prttypen er prettet 3 fiktive persner med hver sin prfil g histrik. Persnlige lån. En kumuleret versigt ver brugerens lån Persnlig huskeliste. Når brugeren har søgt en titel frem i bibliteksbasen kan brugeren ved et enkelt klik verføre denne til huskelisten. Persnlige kmmentarer til titler i huskelisten: her kan brugeren skrive persnlige kmmentarer til hver enkelt titel. Persnlige kmmentarer til titler i biblitekskatalgen, samt mulighed fr at brugeren kan dele kmmentarer med andre brugere. Persnlige ratings af titler i h.h.v. huskeliste g lånehistrik: brugeren kan rate en titel med stjerner fra 1-5, g dermed kvalificere grundlaget

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Notat 02-09-2009 LHP /-

Notat 02-09-2009 LHP /- Ntat 02-09-2009 LHP /- Vedrørende: Udkast til revideret handlingsplan fr Materialeplatfrmen 2009 Frdeling: Styregruppen g Brugergruppen fr Materialeplatfrmen, UNI C Skrevet af: Le Højshlt-Pulsen, Tmmy

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Referat af styregruppemøde for Fællesskabet FBS, 29. november 2017

Referat af styregruppemøde for Fællesskabet FBS, 29. november 2017 REFERAT Referat af styregruppemøde fr Fællesskabet FBS, 29. nvember 2017 Fælles Biblitekssystem Deltagere: Kirsten Belt, Aalbrg Kmmune Tke Leth Laursen, Silkebrg kmmune Jørgen Barthldy, Skanderbrg kmmune

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsrden til mødet i Bestyrelsen fr Midttrafik 17. marts 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering m møde med Teknisk Udvalg i Aarhus

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet Nyt netpunkt analyse g krav til funktinalitet DBC Maj 2015 Mål fr prjektet I løbet af 2015 skal DanBib migreres g dermed gså den prfessinelle grænseflade netpunkt. Prjektet har til frmål at definere brugernes

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen fr flke- g sklebibliteker Vejledning Ansøgningstermin nvember 2008 Udviklingspuljen fr flke- g sklebibliteker Vejledning. Ansøgningstermin nvember 2008 Udarbejdet af: Jnna Hlmgaard Larsen

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Ideer til inspirationsrum

Ideer til inspirationsrum Ideer til inspiratinsrum Ideer til inspiratinsrum... 1 Vres mål med inspiratinsrum... 2 Jeres mål ved at udstille... 2 Ting I bør verveje... 2 Målgruppe... 2 Frmidlingsfrm... 2 Prjektbeskrivelse... 3 Prjektstatus...

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Kommissorium for Ekstern analyse af ARoS økonomi

Kommissorium for Ekstern analyse af ARoS økonomi Kmmissrium fr Ekstern analyse af ARS øknmi Juni 2009 Indhld Indhld... 2 1. Prjektets baggrund g prblemstilling... 3 2. Prjektets frmål, mål g resultater... 3 3. Frudsætninger, afgrænsninger g pmærksmhedsmråder...

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

SikkerhedsPlaster. ikraft innovationspuljen Projektansøgning. Deltagere/partnere: Egmont Højskolen, Odder. Delta, Them og København

SikkerhedsPlaster. ikraft innovationspuljen Projektansøgning. Deltagere/partnere: Egmont Højskolen, Odder. Delta, Them og København ikraft innvatinspuljen Prjektansøgning SikkerhedsPlaster Deltagere/partnere: Egmnt Højsklen, Odder Delta, Them g København Active Institute, Århus Alexandra Instituttet, Århus ikraft, ReginMidtjylland

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere