Mit Bibliotek. Afrapportering til Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit Bibliotek. Afrapportering til Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker"

Transkript

1

2 Mit Biblitek Afrapprtering til Udviklingspuljen fr Flke- g Sklebibliteker Prjekttitel: Mit biblitek - persnlig bibliteksservice på nettet. J.nr.: 212/ Indsatsmråde: Frie frsøg Århus Kmmune, Brgerservice g Bibliteker IT g Kmmunikatin, Infrmatik Rapprten er udarbejdet af Gitte Barlach, IT g Kmmunikatin, Infrmatik Kntakt: Fr mere infrmatin m prjektet kntakt: B Fristed Gitte Barlach Mere m prjektet: Århus Kmmune Brgerservice g Bibliteker Kultur g Brgerservice ITK Infrmatik Gitte Barlach nvember 2007

3 Indhld Indhld Sammenfatning af prjektet Abstract Prjektets frmål Prjektets resultater Dkumentatin fr prjektet Prjektets udviklede prttyper Samarbejdet mkring prjektet Frmidling af prjektet Organisering Opfyldelse af prjektmål Mdning af infrastrukturen til understøttelse af bl.a. webservices Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Opstilling af mulige driftsmdeller g frretningsmdeller Mdel. Hensigtserklæring Prces Udvikling af flere webservices Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Det skønlitterære mråde Børn Musik Det faglitterære mråde Persnaliseringsmuligheder g kllabrativ filtrering Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Prfil-skitser g persnaliserede services Frmidling g præsentatin Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Brugerpaneler Test-brugere /test-data Ekstern evaluering Autentificering (AAI - Autrisatin Autentifikatin Infrastruktur) Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Prces Case med IT&Telestyrelsen Praktisk afprøvning via implementering Juridisk afklaring... 46

4 2.6.1 Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Markedsføring g frmidling af resultaterne g de nye webservices Mål fr prjektperiden Prjektets arbejde g resultater Tilsagnsskrivelsen fra Bibliteksstyrelsen Evaluering Organisatin Øknmi Bilag... 55

5 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 5 1. Sammenfatning af prjektet 1.1 Abstract Mit biblitek har arbejdet med nye digitale frmidlingsfrmer i en brugerrelateret g persnaliseret sammenhæng. Biblitekerne plever, at brugerne i stadigt større mfang bestiller materialerne hjemmefra g udelukkende kmmer på bibliteket fr at hente g aflevere. På bibliteksmrådet vil det derfr være en vigtigt parameter fremver at kunne tilbyde brugerne f.eks. inspiratin på nettet. Det verrdnede mål med prjektet har således været at styrke benyttelsen af biblitekernes digitale videnresurcer, biblitekskatalgerne g Netbiblitekerne, samt styrke den digitale frmidling på biblitekerne. Ser man på pgørelser ver benyttelsen af bibliteket på nettet, eksempelvis Århus Kmmunes Bibliteker 1 viser tallene, at det er via katalgen, at bibliteket servicerer en meget str del af brugerne. Det er katalgen, der skaber en str del af trafikken på biblitekets websites. Det er biblitekets frretningsvindue, det er biblitekets netbutik. Det er herigennem biblitekets brugere mødes g agerer med bibliteket. Mit Biblitek har derfr primært, men ikke udelukkende, arbejdet med katalgen sm grænseflade. Prjektet har arbejdet med at berige katalgen, med at åbne den p g remixe den ved at kble de bibligrafiske plysninger, sm findes i katalgen, med de tjenester, der i øvrigt findes på nettet, eksempelvis Netbiblitekerne. Målet har været at skabe en mere serendipitiv eller inspiratinsgivende biblitekskatalg med relevante g persnaliserede tilbud, hvr brugerne har mulighed fr at græsse samt hente inspiratin g anbefalinger til læsning g hjemlån. Mit Biblitek har arbejdet med udvikling g implementering af webservices dels i frm af nye services baseret på sammenstilling af eksisterende data g nye data, dels baseret på eksisterende datakilder i samarbejde med Netbiblitekerne. En række af disse services er implementeret i bibliteksbasen hs de 7 deltagende flkebibliteker, således at man samtidig med fremfinding g visning af en fuld bibligrafisk pst indenfr skønlitteratur eller musik, kan blive præsenteret fr ekstra infrmatin g inspiratin i frm af f.eks. anbefalinger. Mit Biblitek har arbejdet med datamining g kllabrativ filtrering. Prjektet har udviklet servicen Andre, der har lånt, sm er baseret på annymiseret lånehistrik fra alle 7 deltagende flkebibliteker. Den kllektive intelligens den p- 1 Tal fra Århus (2006) ver brugernes brug af bibliteket på nettet: brugere har pinkde har været aktive inden fr det sidste år brugere mdtager ntifikatin på reserverede materialer selvreservatiner g bestillinger ud af ,1 mig. frnyelser ver nettet ud af 5,4 mi. udlån

6 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 6 samlede, annymiserede lånehistrik er udtryk fr, samles fr første gang sammen g stilles til rådighed sm inspiratin fr andre brugere. Det resulterer i anbefalinger, sm er baseret på den samlede sum af brugererfaringer. Mit Biblitek har via arbejdet med webservices bidraget til en fælles teknisk infrastruktur fr det samarbejdende bibliteksvæsen g dermed til at muliggøre integratin af data, tjenester g brugergrænseflader. Den bagvedliggende itinfrastruktur er baseret på web services (SOAP/XML) g SOA Service Orienteret Arkitektur. Det gennemgående princip i den servicerienterede arkitekturmdel (SOA) er, at de enkelte kmpnenter er rganiseret i lag sm tilbyder g benytter services hs hinanden. I mdsætning til simpel dataadgang giver services mulighed fr at udveksle infrmatiner ud fra knkrete sammenhænge g åbner dermed fr avanceret samspil g genbrug af data. Den anvendte arkitektur i Mit Biblitek er en trelagsarkitektur, hvr brugeren via sin web-brwser møder en brugergrænseflade (f.eks. bibliteksbasen) der trækker på systemer g services i et underliggende tjenestelag, (f.eks. Andre, der har lånt ) hvis tjenester dannes ved at trække på g kmbinere ressurcer fra det nederste datalag (f.eks. data fra 7 frskellige bibliteker.) Et erklæret mål i prjektet var at skabe relevante g persnaliserede tilbud. Derfr har prjektet arbejdet med at afprøve frskellige persnaliseringsmdeller g prfiltyper: situatinsbestemte prfiler, skræddersyede, persnlige prfiler kblet med psamling af individuel adfærd, kllabrativ filtrering i samspil med persnlige prfiler samt vægtningsparametre. I tæt samspil med testbrugere g brugerpaneler har prjektet afprøvet mdeller g prttyper. Baseret på erfaringer fra disse brugerinddragelsesfrløb blev strategien i prjektet at kmbinere kllabrativ filtrering g adfærdsbaseret persnalisering med simple til- g fravalg. Endvidere har prjektet arbejdet med metder til at frembringe et kvalificeret datagrundlag sm basis fr et intelligent system, der kender den enkelte brugers litterære prfil g lånemønstre. Prjektet har udviklet en service, der kan give den enkelte bruger en række persnlige anbefalinger baseret på vedkmmendes tidligere lån, egne vurderinger (psitive / negative), ratings samt match p md servicen Andre, der har lånt. I en fremtidig versin af den persnlige anbefalingsservice vil flere vægtningsparametre så sm tid kunne kbles på. I frlængelse af Web 2.0-tankegangen har prjektet afprøvet muligheden fr at den enkelte bruger kan kmme med persnlige kmmentarer til en bg/musik-cd. Prjektet har fretaget den nødvendige juridiske afklaring hs Datatilsynet sm grundlag fr de persnlige services. Fr at sikre at de services g persnaliseringsmuligheder, prjektet har arbejdet med, har relevans fr slutbrugerne har prjektet løbende arbejdet med frmid-

7 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 7 ling g brugerinddragelse, bl.a. igennem brugerpaneler, tests samt evaluering af de udviklede services. Endelig har prjektet udarbejdet scenarier g usecases fr brugerautentificering g single sign-n i samarbejde med IT&Telestyrelsen samt eksterne knsulenter. 1.2 Prjektets frmål I ansøgningen pregnede prjektet en række indsatsmråder: Prjektet vil med baggrund i følgende elementer arbejde videre med muligheder fr at tilbyde brugeren en persnaliseret adgang til bibliteksressurcer på baggrund af de allerede pnåede resultater 2 Indsatsmråderne vil være følgende: 1. Mdning af infrastrukturen til understøttelse af bl.a. webservices 2. Udvikling af flere webservices 3. Persnaliseringsmuligheder g kllabrativ filtrering 4. Frmidling g præsentatin 5. Autentificering 6. Juridisk afklaring 7. Markedsføring g frmidling af resultaterne g de nye webservices 1.3 Prjektets resultater De knkrete resultater af prjektets arbejde har bidraget til at rejse diskussiner m hvilket mix af digitale services, biblitekerne vil kunne udvikle g tilbyde, hvrdan biblitekerne kan arbejde med at berige biblitekskatalgen g fremadrettet anvende bruger- g lånemønstre i et frmidlingsperspektiv. Prjektresultaterne pfylder følgende succeskriterier: - Opstilling af driftsmdel til understøttelse af bl.a. webservices - Tilbudene er via usability-tests afprøvet af brugerne - 10 webservices til fælles udnyttelse via Mit biblitek ved prjektets afslutning i Dkumentatin fr prjektet I prjektets regi er der udarbejdet følgende rapprter g dkumentatiner: 2 Frmdningsprjektet Netbibliteket min persnlige bibliteksservice, 2004

8 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 8 Mit Biblitek Persnlig bibliteksservice på nettet / af Claus Dan Pedersen, UniC/Userminds, 2006 Rapprt m prjekt vedr. prf f cncept af trust services mellem biblitekssystemer / af Tmmy Dejbjerg Pedersen, Leni Aps, Mit Biblitek. Afsluttende brugertest af prttypen.mitbiblitek.dk/mit-biblitek- 06 / af Karen Thmsen, Silkebrg Biblitek, Prjektets udviklede services g prttyper I prjektet er der udviklet en række prttyper på persnlige webservices: - Persnlige anbefalinger - Persnlige lån - Persnlig huskeliste - Persnlige kmmentarer til titler i huskelisten - Persnlige kmmentarer til titler i biblitekskatalgen - Persnlige ratings af titler - Persnlige prfil-indstillinger - Persnlig filtreringsfunktin Prjektet har udviklet designskitser på en persnaliseret brugergrænseflade integreret med en biblitekskatalg. Services (funktinalitet, idé/kncept, værdi) er testede g afprøvede af 2 brugerpaneler g 1 testpanel, samt via ekstern undersøgelse af nytteværdi fretaget af UniC/UserMinds. Prjektet har udviklet en mdel fr implementering af webservices i biblitekskatalgen. Endvidere er der fretaget implementering i et Netbiblitek: Andre, der har lånt.. er implementeret i Litteratursiden.dk. Prjektet har udviklet klienter til de freliggende services. Prjektet har driftsmdnet servicen Andre, der har lånt.., samt indgået en 2- årig driftsaftale med DBC således servicen fremver kan tilbydes til interesserede bibliteker. Prjektet har udviklet scripts til autmatisk indhøstning af data fra biblitekskatalgen sm grundlag fr services (h.h.v. Andre, der har lånt.. samt Udgavematch)

9 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 9 Prjektet har i samarbejde med flere Netbibliteker udviklet en række services til berigelse af biblitekskatalgen: - anbefalinger af bøger fra Litteratursiden (http://www.litteratursiden.dk) - frfatterprtrætter fra Litteratursiden (http://www.litteratursiden.dk) - frfatterprtrætter fra FrfatterWeb (http://www.frfatterweb.dk) - Andre, der har lånt.. en anbefalings - eller inpiratins -service indenfr skønlitterære bøger samt CD ere/indspillet musik. - anmeldelser fra DtBt.dk (http:www.dtbt.dk) - Biblitekernes Netmusik inkl. visning af lydklip. (http://www.biblitekernesnetmusik.dk ) - nyheder g anmeldelser fra Musikbiblitek.dk - henvisninger til Juraprt WSDL, klienter g scripts kan hentes fra prjektets dwnladside: I et fremtidsperspektiv kan de udviklede idéer g prttyper udfldes i større målestk, så de bidrager til biblitekernes digitale servicetilbud. 1.6 Samarbejdet mkring prjektet Samarbejdet i prjektet mellem 7 flkebibliteker g et frskningsbiblitek, samt inddragelse af frskningsekspertise fra Danmarks Bibliteksskle g eksterne knsulenter, har resulteret i nye, kreative idéer til kncepter, prttyper g udviklingsmetder, sm ikke tidligere har været brugt eller set i bibliteksverdenen Endvidere har prjektet aktivt inddraget brugerne i såvel innvatinsfaser sm i testfaser g derved pnået et værdifuldt afsæt til knceptudviklingen i prjektet. 1.7 Frmidling af prjektet Prjektets arbejde g udvikling er løbende frmidlet via plæg på i alt 10 danske temadage g seminarer i prjektperiden samt en knference i Italien. Endvidere hldt prjektet en afsluttende temadag d. 6.marts 2007 på AROS Århus Kunstmuseum, med 120 deltagere fra flke- g frskningsbibliteker i Danmark, samt plægshldere fra Danmark, England g USA. Spredning Prjektet har bidraget til debatten m udvikling af biblitekernes digitale services med ideudvikling, designprcesser, med inddragelse af brugerne samt gennem udvikling af prttyper g nye eksempler på, hvad fremtidens digitale bibliteksservices kan indehlde.

10 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 10 Prjektet har bidraget til den strategiske g faglige debat m g afklaring af, hvrdan g i hvilke retninger biblitekernes digitale services kan udvikles med fkus på både bibliteksstrategi, IT-arkitektur fr det samarbejdende bibliteksvæsen, lvgrundlag, brug af udlånsdata g lånemønstre, inddragelse af brugerne, g tværfagligt netværk. Diskussinerne er iværksat ved præsentatiner fr faglige studiebesøg i Århus, ved prjektets temamøder, samt plæg på en række bibliteksfaglige temadage, seminarer g knferencer i Danmark, samt en knference i Italien Organisering Styregruppen var sammensat af ledelsesrepræsentanter fra de deltagende bibliteker: Århus Kmmunes Bibliteker Silkebrg Biblitek Gentfte Biblitek Herning Centralbiblitek Københavns Kmmune Biblitekerne Vejle Biblitek Frederiksberg Kmmunes Bibliteker Statsbibliteket Dansk BibliteksCenter A/S Styregruppen har fulgt prjektet g truffet beslutninger mkring de verrdnede rammer fr prjektet. Mere infrmatin m prjektet kan fås hs: Prjektleder: Gitte Barlach, tlf ,

11 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side Opfyldelse af prjektmål Prjektet fremsatte i prjektansøgningen følgende indsatsmråde: Prjektet vil med baggrund i følgende elementer arbejde videre med muligheder fr at tilbyde brugeren en persnaliseret adgang til bibliteksressurcer på baggrund af de allerede pnåede resultater. Indsatsmråderne vil være følgende: 1. Mdning af infrastrukturen til understøttelse af bl.a. webservices 2. Udvikling af flere webservices 3. Persnaliseringsmuligheder g kllabrativ filtrering 4. Frmidling g præsentatin 5. Autentificering 6. Juridisk afklaring 7. Markedsføring g frmidling af resultaterne g de nye webservices I det følgende redegøres fr prjektets arbejde g resultater indenfr de enkelte indsatsmråder i relatin til de må, der er pregnet i ansøgningen Mdning af infrastrukturen til understøttelse af bl.a. webservices Mål fr prjektperiden Mdning, skalering, udfldelse g udbredelse af den prttype, prjektet får bygget i Udrulningsplan: pstilling af mulige driftsmdeller g samarbejdsmdeller mellem deltagerne samt øknmiske driftsberegninger. I udviklingen af driftsmdeller indgår følgende elementer: - supprtstruktur - dkumentatin - afklaring af standarder 3 Frmdningsprjekt Netbibliteket min persnlige bibliteksservice, 2004

12 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 12 - mdeller fr autmatisk indhøstning af data sm basis fr persnlig prfiler (persnlige histriske udlån) samt sm basis fr den kllabrative filtrering (annymiserede histriske udlånsdata) - perfrmance / dimensinering (i frhld til psamling af data samt søgning g visning) - lkal implementering (snitflader, kdex) Øknmiske mdeller: - driftsmdeller fr aftagende bibliteker i frhld til prducerende bibliteker - etablering af frretningsmdeller med inddragelse af dataejere/ prducenter (indhldstjenesterne, leverandører af data til den kllabrative filtrering) Prjektets arbejde g resultater Fra frmdningsprjektet Netbibliteket 2004 frelå følgende prttypewebservices: webservices til Litteratursidens anbefalinger g frfatterprtrætter, Andre, der har lånt.. - en webservice til item-based (udlånsbaseret) kllabrativ filtrering baseret på annymiserede udtræk af persnlige låneres lån af skønlitteratur, en webservice til cntent-based (indhldsbaseret) filtrering, en webservice til frfatterprtrætter fra FrfatterWeb samt en intern bagvedliggende webservice til udgave-match. Disse webservices blev - med undtagelse af webservicen til indhldsbaseret filtrering - integreret i lkale biblitekssystemer hs de deltagende bibliteker i frmdningsprjektet i december 2004, hvrved der skabtes en fr brugeren sømløs tilgang til flere frskellige bibliteksressurcer. (se nærmere i afrapprteringen fra prjektmdningen på: Prjektet Mit Biblitek har kncentreret arbejdet mkring mdning af webservicen Andre, der har lånt,, den interne bagvedliggende webservice til udgavematch, samt webservicen til Litteratursidens anbefalinger g frfatterprtrætter. I det følgende afsnit Teknisk infrastruktur, beskrives prjektets resultater nærmere fr hver af disse services. Endvidere har prjektet eksperimenteret videre med prttype-webservicen til cntent-based (indhldsbaseret) filtrering (se nærmere under afsnit 2.2.Udvikling af flere webservices, underafsnit Faglitteratur.), men knkluderet at servicen ikke kunne udvikles til en egentlig driftsversin indenfr prjektperiden Teknisk infrastruktur Andre, der har lånt Frmat Prjektet har i samarbejde med Bibliteksstyrelsen udarbejdet et standardiseret g fastlagt frmat fr "Andre, der har lånt..", d.v.s. navngivning af felter i fr-

13 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 13 hld til Dublin Cre med ABM skemaet: Der er tale m et xml-udvekslingsskema der følger dkdcplus. Det vedtagne frmat fremgår Bilag 1: Dkumentatin af webservices. Oplæg til knvertering af frmat ses i Bilag 2: Andre, der har lånt Frslag til navngivning af felter i frhld til Dublin Cre med ABM skemaet. Prjektet har på baggrund af venstående arbejde freslået en udvidelse af ABM-frmatet. XHTML-frmat Prjektet har endvidere udarbejdet et regelsæt fr XHTML-frmater. Det vil sige regler fr standardiseret g struktureret HTML fr det utput, web serviceklienterne leverer i henhld til webstandarder g eksisterende best practices. Regelsættet kan tjene sm reference ved implementering af prjektets services. Regelsættet beskrives nærmere i Bilag 1: Dkumentatin af webservices, g på siden: Webservice interface På baggrund af det nye frmat har prjektet mskrevet servicen (webserviceinterfacet) til en endelig driftsversin. Servicen er dkumenteret i Bilag 1: Dkumentatin af webservices. Klienter De freliggende klienter udviklet af Mit Biblitek er rettede sm følge af det nye webinterface g ses på prjektets dwnladside: Datagrundlag Prjektet har udviklet metde g rutine i frm af et script til psamling af annymiseret lånehistrik sm datagrundlag fr ADHL. Endvidere har prjektet fastlagt frmatet på dataudtrækket. Script samt frmat beskrives nærmere i Bilag 1: Dkumentatin af webservices. Teknisk setup (hardware m.m.) Det nuværende fysiske miljø (serverkapacitet m.m.) er dimensineret således et større antal bibliteker vil kunne benytte servicen g miljøet er skalerbart. Driftsafviklingen, hvrm der er indgået en skriftligt aftale gældende til udgangen af 2007, fretages af Statsbibliteket. LitteratursidenServices (Anbefalinger, frfatterprtrætter, litteraturanalyser) Frmat

14 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 14 LitteratursidenServices har navngivning af felter i frhld til Dublin Cre: dc.identifier - urlen på siden dc.title dc.descriptin dc.subject - den mhandlende frfatter (g ingen øvrige emnerd!) dc.creatr XHTML-frmat Det af prjektet udviklede regelsæt fr XHTML-frmater, sm kan tjene sm reference ved implementering af prjektets services, understøtter gså LitteratursidenService. Regelsættet beskrives nærmere i Bilag 1: Dkumentatin af webservices, g på siden: Webservice interface I samarbejde med prjektet mskrev Litteratursiden deres service (webserviceinterface) til en endelig driftsversin i fråret Servicen er dkumenteret i Bilag 1: Dkumentatin af webservices. Klienter: Klienter udviklet af Mit Biblitek ses på prjektets dwnladside: Datagrundlag: Webservicen bygger på et indeks, der pdateres dagligt på grundlag af metadata fra Litteratursiden.dk Teknisk setup (hardware m.m.): Det nuværende fysiske miljø (serverkapacitet m.m.) er dimensineret således at et større antal bibliteker vil kunne benytte servicen g miljøet er skalerbart. Driftsafviklingen fretages af Århus Kmmunes Bibliteker fr Litteratursiden. Faust eller Udgavematch Frmat Datafrmatet består af en semikln-separereret liste af elementer én pst per linie: dc_alternativename;dc_alternativetitle;title_niv2;title_niv3;dc_creatr;dc_title;ti tle_head;title_sectin;title_vlume; subject;faust_he ad;faust_sectin;faust_vlume;isbn_head;isbn_sectin;isbn_vlume;weight; dc _type_text; dc_type_marc;dk5;kkbhlding; div_head; div_sectin; div_v lume

15 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 15 felterne div_head sv indehlder: a: riginaltitel ved versættelser, 241a b: udgavebetegnelse, fra 250b hvis det findes, ellers a c: udgivelsesår fra 008a d: str skrift (008m findes) e: sndringselement, 245 Webservice interface På baggrund af det nye frmat har prjektet mskrevet servicen (webserviceinterfacet) til en endelig driftsversin. Servicen er dkumenteret i Bilag 1: Dkumentatin af webservices. Datagrundlag: Udtræk af biblitekspster fra Københavns Kmmunes Bibliteker. Vejledning g beskrivelse af script til udtræk fremgår af Bilag 1: Dkumentatin af webservices. Teknisk setup (hardware m.m.): Det nuværende fysiske miljø (serverkapacitet m.m.) er dimensineret således at servicen kan klare et større træk fra servicen Andre, der har lånt.. g miljøet er skalerbart. Driftsafviklingen, hvrm der er indgået en skriftligt aftale gældende til udgangen af 2007, fretages af Statsbibliteket Opstilling af mulige driftsmdeller g frretningsmdeller Mdel. Hensigtserklæring Prjektet v. Brgerservice g Bibliteker, Århus g DBC indgik efter gdkendelse fra Bibliteksstyrelsen d.1. juni 2007 en hensigtserklæring m servicen Andre, der har lånt.. Hensigtserklæringen skitserer aftalegrundlaget fr alle relevante frhld vedr. en frtsættelse af ADHL. De væsentligste elementer i aftalen nævnes her: Prjektet v. Brgerservice g Bibliteker, Århus, verdrager i den 2-årige peride det fulde ansvar fr drift, supprt g videreudvikling af ADHL til DBC. Den øknmiske mdel mfatter: Definitiner:

16 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 16 A bibliteker: bibliteker sm leverer udlånsdata til ADHL-tjenesten B bibliteker: bibliteker sm udelukkende er brugere af ADHL-tjenesten Alle bibliteker, både A g B bibliteker, betaler en årlig indbyggertalsbestemt ADHL-licens til DBC. ADHL-licensen fastlægges af DBC, således at alle mkstninger til salg, markedsføring, drift, supprt, udvidelser, videreudvikling g administratin er dækket. DBC yder ikke vederlag til A bibliteker fr levering af data. Bibliteksstyrelsen præciserer at alle flkebibliteker skal have de samme muligheder fr at deltage g at ADHL-tjenesten skal kunne løbe rundt, men ikke må have til hensigt at generere egentlig prfit. Skulle det gå bedre end frventet, kan det f.eks. have afsmittende effekt på prisen det efterfølgende år. Dette frventes reguleret i aftalen. Hensigtserklæringen er vedlagt sm Bilag Prces Frud fr indgåelsen af hensigtserklæringen lå en prces med frretningsmdeldrøftelser i prjektets styregruppe g i dialg med Bibliteksstyrelsen. Prcessen resumeres i det følgende: Styregruppen i prjektet har drøftet mulige frretningsmdeller fr Andre, der har lånt (styregruppemødet d med deltagelse af Leif Andresen, Bibliteksstyrelsen, samt fælles styre- g prjektgruppemøde d ) med det verrdnede sigte at ADHL kan vergå til at blive en natinal service. Prjektet pregnede en række muligheder, herunder: 1) en mdel hvr Statsbibliteket drev servicen 2) en Danbib-mdel, hvr det frmelle ejerskab ville være DBC g med betaling fr ydelsen fra de enkelte bibliteker. 3) en kmbinatin af 1 g 2, men hvr Bibliteksstyrelsen påtg sig det verrdnede ansvar fr servicen g stillede den til rådighed fr danske flkebibliteker gennem en driftsløsning, der teknisk set kunne varetages af Statsbibliteket eller DBC eller i et samarbejde mellem de t. 4) en mdel hvr én eller flere af biblitekssystemleverandørerne gik ind g drev dataserveren g ydelsen kunne sælges til biblitekerne. Fr alle mdeller var det frudsat, at det skulle være systemleverandørerne, der std fr klientsiden.

17 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 17 I prjektet var der mindre interesse fr mdel 2 g mdel 4, der var relativt frretningsbetnede, g størst interesse fr mdel 3 eller mdel 1. I mdel 1 tænktes Andre, der har lånt at indgå sm en del af OC-virksmheden. Frdelene i mdel 3 kunne være, at etablering af en natinal service kunne frgå hurtigere med Statsbibliteket invlveret, idet man kunne drage nytte af den ekspertise, Statsbibliteket allerede besad qua deres rlle med at drive den centrale service. Endvidere vile det være muligt at få indflydelsen bredt ud. En sådan mdel kunne gså være frnuftig set i frhld til Biblitek.dk (mulig integratin af Andre, der har lånt i Biblitek.dk samt service til udgavesammenligning g værksvisning). Uanset mdel skulle der laves en aftale i frhld til de bibliteker, der leverer data. I prjektets første frretningsmdel (gældende fr prjektperiden) var det tanken, at alle bibliteker, der ønskede at trække på servicen, skulle levere data. I en blivende frretningsmdel mente styregruppen, at frhldet skulle revuderes, idet det sandsynligvis vil være tilstrækkeligt, at kun de større bibliteker leverer data ind. I frlængelse af venstående drøftelser, sendte prjektet et fficielt brev d til Bibliteksstyrelsen (genfremsendt d ). I brevet pegede prjektet på en mdel, hvr Staten, repræsenteret ved Bibliteksstyrelsen, påtg sig det verrdnede ansvar fr servicen g stillede den til rådighed fr danske flkebibliteker gennem en driftsløsning, der teknisk set ville kunne varetages af Statsbibliteket eller DBC eller allerhelst i et samarbejde mellem de t. I Bibliteksstyrelsen svar på henvendelsen d fremgik følgende: "Staten ved Bibliteksstyrelsen har ingen bevillingsmæssige muligheder fr at gå ind g vertage ejerskabet g dermed finansieringen af den centrale drift af "Andre der har lånt.." service. ". Bibliteksstyrelsen pegede i svaret på t frskellige mdeller: med den ene mdel kunne ejerskab g drift verdrages til DBC, med den anden mdel kunne tjenesten frankres på et centralbiblitek eller Statsbibliteket g indgå i den fremtidige mdel fr netbiblitekerne g finansieres sm disse. Sm følge af svaret fra Bibliteksstyrelsen indledte prjektet drøftelser med h.h.v. Statsbibliteket g DBC. D hldt prjektet et møde med Statsbibliteket (Birte Christensen- Dalsgaard, Arne Sørensen, Flemming Munch). På mødet drøftedes muligheden fr at Statsbibliteket på sigt påtg sig ejerskab, udvikling, supprt g drift af ADHL sm led verbygningsfrpligtelsen samt muligheden fr varetagelse af drift g ejerskab (evt. sammen med et knsrtium af få større bibliteker, der leverer data til servicen) i en vergangsrdning. Sm led i afdækning af mulighederne, ville Statsbibliteket efterfølgende udarbejde et estimat på, hvad det ville kste ud fra en freliggende pgavebeskrivel-

18 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 18 se, g prjektet (prjektlederen) ville indhente interessetilkendegivelse fra biblitekerne vedr. brug af ADHL. Styregruppen drøftede sagen igen på et styregruppemøde d : Det var frudsigeligt at den kmmende nye rganisering af netbiblitekerne ville få betydning, men mdellen herfr ville først være på plads i Styregruppen besluttede derfr, at prjektet frsat skulle afsøge mulighederne, g at der ville kunne tænkes flere måder at dele arbejdet på. Opgaven med ADHL kunne f.eks. fregå i et samarbejde mellem DBC g Statsbibliteket. I løbet af efteråret 2006 fregik afklaring internt på Statsbibliteket. D km endeligt svar fra Statsbibliteket, hvr Statsbibliteket knkluderede, at de ikke kunne tilbyde drift (g videreudvikling/ejerskab) i den knkrete sag m "Andre der har lånt...". Sm følge heraf indledtes drøftelser med DBC, knkret udmøntet i underskrivelse af hensigtserklæringen, sm følges af pstilling g indgåelse af en egentlig kntrakt Klienter, mdel fr implementering i lkalt katalg, dialg med biblitekssystemleverandører Our library systems are brken in three ways: usability, findability, and remixability. Casey Bisn, infrmatin architect fr Plymuth State University s Lamsn Library Prjektet har arbejdet med at berige katalgen, med at åbne den p g remixe den ved at kble de bibligrafiske plysninger, sm findes i katalgen, med de tjenester, der i øvrigt findes på nettet, eksempelvis Netbiblitekerne. Målet har været at skabe en mere serendipitiv eller inspiratinsgivende biblitekskatalg med relevante g persnaliserede tilbud, hvr brugerne har mulighed fr at græsse samt hente inspiratin g anbefalinger til læsning g hjemlån. Ser man på pgørelser ver benyttelsen af bibliteket på nettet, eksempelvis Århus Kmmunes Bibliteker 4 viser tallene, at det er via katalgen, at bibliteket servicerer en meget str del af brugerne. Det er katalgen, der skaber en str del af trafikken på biblitekets websites. Det er biblitekets frretningsvindue, det er biblitekets netbutik. Det er her igennem biblitekets brugere mødes g agerer med bibliteket. Nutidens netbaserede biblitekskatalger giver generelt 4 Tal fra Århus (2006) ver brugernes brug af bibliteket på nettet: brugere har pinkde har været aktive inden fr det sidste år brugere mdtager ntifikatin på reserverede materialer selvreservatiner g bestillinger ud af ,1 mig. frnyelser ver nettet ud af 5,4 mi. udlån

19 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 19 en række selvbetjeningsmuligheder fr brugerne: reservatin, frnyelse, lånerstatus, -ntifikatiner m.m., samt muligheder fr såvel simpel g avanceret søgning. På denne vis imødekmmer biblitekerne den bruger, der går målrettet efter bestemte services eller i frvejen véd, hvad han/hun leder efter. Derimd er det straks mere tvivlsmt, hvrvidt biblitekskatalgerne pfylder behvet fr den bruger, der gerne vil søge inspiratin til læsning, lytning m.v., den bruger, der så at sige gerne vil gå på pdagelse på bibliteket via nettet g falde ver nget nyt, spændende g uventet, få anbefalinger eller supplerende tilbud. Således har biblitekerne stadig en str pgave at løse, når det drejer sig m plevelse, inspiratin g frmidling af deres materialesamling på nettet. Mit Biblitek har derfr primært - men ikke udelukkende - arbejdet med katalgen sm grænseflade. Implementering Prjektet udviklede i 1.kvartal 2006 en ny implementeringsmdel med brug af AJAX -Asynchrnus JavaScript And XML. Principskitse fr AJAX-mdellen: AJAX anvendes bl.a. af Ggle (Ggle Maps), Krt- g Matrikelstyrelsen (Krt på nettet) samt af Amazn.cm (søgesystemet A9) g giver mulighed fr at pdatere begrænsede mængder af data på en webside uden at hele siden skal pdateres. Beskrivelse af mdellen er videregivet til de danske biblitekssystemleverandører, bl.a. på Bibliteksstyrelsens wrkshp d Dkumentatin af AJAX-scriptet fremgår af Bilag 1: Dkumentatin af webservices, samt prjektets dwnladside (se næste afsnit), hvrfra scriptet kan dwnlades. Klienter Prjektet har udviklet klienter i Java, PHP, perl,.net g ASP til en række af de udviklede webservices, samt prettet en dwnladside der henvendt til udviklere g andre, f.eks. biblitekssystemleverandører. lign., hvrfra man kan hente de klienter, prjektet har skrevet. Dwnladsiden indehlder endvidere relevant dkumentatin, eksempler på AJAX-kde, samt links til de relevante WSDL'er:

20 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 20 Adresse på dwnladsiden er:

21 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 21 Eksempler på implementeringer g grænseflader: Eksempel 1: bibliteksbase Andre, der har lånt, LitteratursidenServices samt Frfatterweb implementeret i biblitekskatalgen hs Århus Kmmunes Bibliteker (DDE Libra / Axiell)

22 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 22 Eksempel 2: bibliteksbase Biblitekernes Netmusik med lydklip implementeret i biblitekskatalgen hs Herning Centralbiblitek (DDE Libra / Axiell)

23 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 23 Eksempel 3: bibliteksbase Andre, der har lånt implementeret i biblitekskatalgen fr Græsted/Gilleleje g Helsinge flke-, skle- g gymnasiebibliteker (ibistr / Sirsi)

24 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 24 Eksempel 4: bibliteksbase Andre, der har lånt implementeret i biblitekskatalgen hs Statsbibliteket (Summa, Statsbibliteket)

25 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 25 Eksempel 5: Netbiblitek Andre, der har lånt implementeret på Litteratursiden.dk (Synkrn.Web / Synkrn)

26 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 26 Eksempel 6: Billederne viser et interaktivt gulv, et såkaldt i-flr eller en stry surfer, pstillet på Hvedbibliteket i Århus, sm en del af prjektet Det Interaktive Børnebiblitek. Gulvet fungerede på den måde at man ved at træde på gulvet kunne få frskellige genrer frem. Ud fra de bgfrsider, der gled frem, kunne man vælge en bestemt bg. Stillede man sig på bgfrsiden gled den p på et interaktivt brd, hvr man så kunne få flere infrmatiner m bgen blandt andet Andre, der har lånt.. g anbefalinger fra Litteratursiden.dk Dialg med biblitekssystemleverandører Prjektet hldt et møde d på Gentfte Hvedbiblitek med leverandører af biblitekssystemer med henblik på drøftelse af standarder, snitflader samt integratins- g udviklingsmuligheder mellem webservices g lkale systemer.

27 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 27 Prjektet sendte efterfølgende et 'aftalegrundlag' til interesserede biblitekssystemleverandører. Aftalegrundlaget, der dækkede prjektperiden, specificerede indhld, dvs. hvilke webservices er der tale m, tidsestimat fr teknisk mdning samt principper mkring frretningsmdeller. Endvidere fik de pågældende systemleverandører tilsendt de daværende wdslfiler på Andre, der har lånt.. samt Litteratursiden, samt script g frmat på dataudtræk. Sm følge af målpfyldelse under indsatsmråde 1, mskrev prjektet i 1. kvartal 2006 Andre, der har lånt samt litteratursidenservices så de blev mdne g rbuste g dermed kunne udbydes til en større kreds af bibliteker. Infrmatin herm samt WSDL-fil blev d sendt til interesserede biblitekssystemleverandører. (LitteratursidenServices ifølge aftale med Litteratursiden) Eksempler på implementering via systemleverandører Sirsi (ibistr)har fretaget en implementering i biblitekskatalgen fr Græsted/Gilleleje g Helsinge flke-, skle- g gymnasiebibliteker: (Søg eksempelvis på "Theas færd" g åbn den første pst). Fujitsu (Aleph) har fretaget implementering i biblitekskatalgen fr Vibrg (www.vibrgbase.dk), samt Næstved, Hillerød g Grenå biblitek. Axiell (DDE Libra) lavede i DDE Libra versin 9.6, sm blev frigivet fråret 2006, en funktinalitet der gør det muligt fr biblitekerne via trimmeværdier at psætte, m de vil benytte webservices sm f.eks. Andre, der har lånt -servicen, ligesm biblitekerne selv kan definere, hvrledes det skal implementeres i deres søgesæt. Dette frudsat at de pågældende webservices, der skal benyttes, har dedikerede gateways, der versætter SOAP/XML til HTML. Prjektet hldt derfr et møde med Axiell d. 22. nvember Her drøftedes mulighederne fr at implementere webservices (f.eks. Andre, der har lånt.. ) i DDE Libra via en gateway sm en vergangsløsning, samt implementering via en lkal Javaklient rullet ud sammen med biblitekssystemet sm en kmmende fremtidig løsning. Efterfølgende svarede Axiell d , at de vil kunne medtage Javaklienten i versin 9.7 (frventet Q3). Indtil da ville Axiell meget gerne kunne køre p imd en gateway løsning. Sm følge heraf har prjektet psat en dedikeret gateway til Andre, der har lånt, testet den funktinalitet, der ligger i DDE Libra versin 9.6., givet Axiell tilbagemelding g frslag til rettelser, samt udarbejdet en vejledning til andre DDE Libra-bibliteker. Dkumentatin på gateway en, samt vejledning i psætning af trimmeværdi fremgår af Bilag 1: Dkumentatin af webservices

28 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 28 Prjektet har således prjektperiden ud frtsat dialgen med systemleverandørerne m implementering af webservices i biblitekssystemerne med det mål at medvirke til webserviceintegratin. 2.2 Udvikling af flere webservices Mål fr prjektperiden I frhld til udviklingen af nye webservices krdineres der så vidt muligt med andre ffentlige danske tiltag (Videnskabsministeriets OIO-initiativ). I frlængelse af den freliggende prttype udvikles nye webservices mfattende indhld fra frskellige datakilder, eksemplificeret ved musikbiblitek.dk g Biblitekernes Netmusik. Desuden arbejdes der videre med mdeller fr samt webservices til kllabrativ filtrering i frm af systemgenererede anbefalinger (match) af f.eks. indspillet musik. Endelig undersøges mulighederne fr på samme måde at inddrage faglitteratur i den kllabrative filtrering. I relatin til faglitteraturen undersøges g arbejdes der endvidere med mdeller fr cntent-based filtrering, dvs. indhldsmæssige ligheder (sammenligninger af emnerd, rd i titel g frfatter). Endelig indgår gså nyheder, f.eks. nye anbefalinger, nye frfatterprtrætter i frm af RSSbkse der kan implementeres i det lkale web-site Prjektets arbejde g resultater Prjektet har i samarbejde med en række Netbibliteker arbejdet med udvikling af webservices, herunder kravspecifikatiner, plæg på match af data mellem katalg g ekstern tjeneste, samt udvikling af AJAX g klienter. Endvidere har prjektet gennem samarbejdet pfrdret dataejerne / Netbiblitekerne til at medtænke webservices i deres betingelser/retningslinier fr ekstern brug af data. Prjektet har arbejdet med udvikling, specifikatin g implementering af følgende services:

29 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side Det skønlitterære mråde Service Aktuel status Bemærkninger Anbefalinger fra Litteratursiden.dk Frfatterprtrætter fra Litteratursiden.dk Pletskud fra Litteratursiden.dk DBC FrfatterWeb fr Vksne Kllabrativ filtrering: Andre, der har lånt.. InfMedia anmeldelser af litteratur Implementeret Implementeret Implementeret Implementeret Implementeret Ikke implementeret Muligheder undersøgt i frbindelse med IT&ST piltprjektet. Måtte dg pgives p.g.a. InfMedias licensbetingelser, der udelukker fjernbrugeradgang; endvidere var datakvaliteten prblematisk Børn Service Aktuel status Bemærkninger DtBt (anmeldelser) Implementeret Ønsker m ændringer i servicen (metdekald) fremsendt til DtBt m.h.b. på frbedring Andre, der har lånt.. Implementeret DBC FrfatterWeb fr Børn g Unge Implementeret Musik Service Aktuel status Bemærkninger Biblitekernes Netmusik inkl. Implementeret visning af lydklip Andre, der har lånt/lyttet Implementeret CD ere/indspillet musik Musikbiblitek.dk anmeldelser, artikler, nyheder Implementeret i test Afventer videreudvikling af webservicen fr at frbedre søgning g match.

30 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 30 Sm følge af målpfyldelse under indsatsmråde 2 m udvikling af nye webservices eksemplificeret ved musikbiblitek.dk g Biblitekernes Netmusik, har prjektet samarbejdet g haft møde med Musikbiblitek.dk m udvikling g specifikatin af en webservice til visning af nyheder g artikler Musikbiblitek.dk. Mit Bibliteks fkus har været på datastrukturen i Musikbiblitek.dk (knkrete felter, eksempler på pster) samt redaktinelle principper g praksis fr inddatering af plysninger i den enkelte pst i Musikbiblitek.dk (hvilke data kan vi være helt sikre på er der). Der har således fregået en teknisk afklaring mkring parametre g metdekald fr at sikre bedst mulig funktin (søgning g match mellem pster) i relatin til en bibliteksbase. I relatin til det erklærede mål m systemgenererede anbefalinger (match) af f.eks. indspillet musik har prjektet udvidet Andre der har lånt servicen således der kan udvælges på materialetype (bøger - skønlitteratur, faglitteratur), lydbøger, indspillet musik. Eksempler på implementering: Eksempel på berigelse af musikpst i Århus Kmmunes Bibliteksbase: Andre, der har lånt indspillet musik (bøger g andre materialer er srteret fra) Biblitekernes Netmusik med visning af de 5 første lydklip

31 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 31 Eksempel på berigelse af pst i Århus Kmmunes Biblitekers testbase: Andre, der har lånt Nyheder g artikler fra Musikbiblitek.dk Det faglitterære mråde Service Aktuel status Bemærkninger BNG Testet, men ikke implementeret Mulighed fr integrering g samspil med lkale katalger afprøvet. JuraPrt Implementeret JuraPrt arbejder på at berige data FaktaLink Oplæg fra prjektet freligger (indhld, Afventer mlægning af FaktaLink (!) specifikatiner) systemgenererede anbefalinger (samtidige udlån samt match på indhld) Prttype-service udviklet g testet, men ikke sat i drift

32 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 32 Sm følge af målpfyldelse under indsatsmråde 2, mdeller fr cntent-based filtrering, dvs. indhldsmæssige ligheder (sammenligninger af emnerd, rd i titel g frfatter) har prjektet arbejdet med g udviklet servicen Nget, der ligner. Det er en prttypewebservice, der baseres på ligheder / sammenfald af emnerd i en skønlitterær bibligrafisk pst. Servicen blev testet blandt andet sammen med brugerpanelet efterår (se Bilag 5, kapitel 4.1 fr resumé). Eksempel på implementering: Eksempel på prttype webservicen Nget, der ligner.. implementeret i biblitekskatalgen fr Vibrg, (Fujitsu / Aleph) Prjektet måtte efter frskellige afprøvninger knstatere, at der knytter sig en række prblemer i frhld til at udvikle en service, der kan brugeren et relevant resultat; verrdnet set skyldes dette at der ikke findes nk relevante infrmatiner i de emnerd, der er knyttet til den enkelte bibligrafiske pst i biblitekskatalgen. I bibliteksbaserne er der kun emnerd på litteratur nyere end 1992, g emnerd g genrer skifter meget. Endvidere peger undersøgelser i frmdningsprjektet 5 på flere andre prblemstillinger i relatin til skønlitteraturen: skønlitteraturen indekseres sm var den faglitteratur. den nuværende struktur med emnerd g saglige nter er dybest set mere anvendelig til faglitteratur g den dårligere del af skønlitteraturen. 5 Netbibliteket, 2004

33 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 33 der frekmmer ingen relatiner i nter dvs. inspiratinsrmaner/histrik ea. Et eksempel kunne være i en beskrivende nte til en rman af Dan Turell, at den bygger videre på traditinen fra Raymnd Chandler. Andre relatinsmuligheder kunne være mellem frfatter g versætter, eksempelvis J.D. Salingers Catcher in the Rye versat af Klaus Rifbjerg. Manglende relevansvurdering er især et strt prblem i stre databaser sm Biblitek.dk. en af de afgørende svagheder ved den nuværende metde er, at det er vanskeligt at frmulere den litterære frm, idet nterne fte er fr saglige (biblitekariske). En mere fri frm kunne være at fretrække, f.eks. at beskrive en given bg sm værende surrealistisk. Prjektet knkluderede på denne baggrund at det ville være fr vanskeligt at få både brugbare g relevante supplerende infrmatiner til skønlitteratur via Nget, der ligner - servicen. I relatin til det faglitterære mråde g systemgenererede anbefalinger baseret på indhldsmæssige ligheder, har prjektet på det teretiske plan undersøgt de muligheder, der kunne tænkes, f.eks. Andre der har lånt.. kmbineret med Nget der ligner. Hensigten var at se på, m man kunne give brugeren flere g andre muligheder fr at klikke sig videre gennem klyngerne ved at vise de emnerd, der er knyttet til de enkelte titler, eller ved at give brugeren mulighed fr at vælge materialetype. Endvidere afdække muligheder fr at lave nye kmbinatiner f.eks. i frhld til rejselitteraturen g 99.4 litteraturen, der kan høre til både hs skøn- g faglitteratur. Prjektet har set nærmere på visning af emnerd i klyngerne g ud fra dette diskuteret en række mråder sm f.eks. inddatering af emnerd, bi-placeringer, rækkefølge fr delfelter m.v. Prjektet har lavet et par afprøvninger g knstaterer her igennem, at ngle af klyngerne ser underlige ud, det er svært eller umuligt at se ngen reelle sammenhænge. Prjektet knkluderede at dette frmentligt skyldes måden, dataudtrækkene bliver lavet på, hvr de samme lån kan være udtrukket flere gange. Det giver uhensigtsmæssigheder i datagrundlaget. Prjektet lavede på denne baggrund et nyt script g et frmat, sm kan fretage annymiseret udtræk af kllabrative plysninger. Scriptet kan sættes til at køre autmatisk f.eks. hver måned. Endvidere sender scriptet selv, pakket, filen til Statsbibliteket g indsætter kørselsdat fr seneste kørsel, så de samme data fr den samme bruger ikke kmmer med t gange.

34 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 34 Efter brug af det nye script g nye data til Andre, der har lånt, testede prjektet denne service i en udvidet frm på et brugerpanel. I testen kunne brugerne se servicen i frskellige udgaver: med alle materialetyper inkluderet, med en blanding af skønlitteratur, 99.4, g musik samt med udelukkende med skønlitteratur. Brugerpanelet havde delte meninger: ngle vil gerne have hele materialemikset, andre vil gerne have det pdelt sm i den nuværende service. Prjektet knkluderer, at man vil bibehlde de nuværende implementeringer, hvr der vises klynger på h.h.v. skønlitteratur g indspillet musik ud fra tidligere brugerudsagn m, at man primært gerne vil have inspiratin på disse mråder, samt at servicen skal være enkel at verskue g bruge. Da datagrundlag g service imidlertid nu er gearet til at tage højde fr materialetype, vil man fremver kunne lave andre visninger med alle eller kun ngle materialetyper, eller man vil kunne lave en persnaliseret side, hvr brugeren kan vælge hvilken visning, han/hun fretrækker. 2.3 Persnaliseringsmuligheder g kllabrativ filtrering Mål fr prjektperiden A. Udbygning af den persnlige/ skræddersyede prfil med eksempelvis flere vægtningsparametre sm køn g alder, samt mulighed fr persnlige tilpasning af visning. Ligeledes videreudvikling af mrådet situatinsbestemte ad-hc prfiler B. Regelbaseret persnalisering arbejdes der videre med i frm af en sammenhæng mellem brugernes angivelse af interessemråder, den lkale biblitekskatalg g Netbiblitekernes ressurcer via inddragelse af f.eks. Biblitekernes Netmusik g musikbiblitek.dk. Dette arbejde defineres i et samarbejde mellem prjektets fagflk g brugere. C. Adfærdsbaseret persnalisering arbejdes der videre med i frm af parametre såsm filtrering g ratings til den systemgenererede kllabrative filtrering, baseret på én eller flere brugeres adfærd i et system. D. Kllabrativ filtrering i samspil med persnlig prfil

35 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 35 - Vægtningsparametre: hvrdan g med hvilken vægt påvirkes den kllabrative filtrering af elementerne (indhldselementer, ranking g tidligere lån) i prfilen. - Mere avancerede frmer fr algritmer g vægtningsparametre - Værk/udgavematch E. Advisering m nye tilbud g valg. F. Undersøge de enkelte webservices/ byggekldsers indbyrdes frhld g sammenhæng med henblik på at maksimere brugen g nytten af indhldsressurcerne fr brugerne Prjektets arbejde g resultater Prfil-skitser g persnaliserede services i en verden med ubegrænset indhld er der en ligeså ubegrænset efterspørgsel efter et netværk, sm filtrerer g anbefaler. Der skal srteres, gøres relevant g tilgængeligt. Og det skal være i frhld til den enkelte bruger. Onesize mdellen dur ikke længere. Citat fra: Innvatin Lab, Vidensbank m nye medier Prjektet har arbejdet med eksempler på brugergrænsefladedesign g prfilskitser med primært fkus på principper g funktinalitet. Der er medgået mange vervejelser g et strt arbejde med udviklingen af skitserne, der spænder ver flere versiner (versin 1-6). Overvejelserne angår bl.a. design-elementer, enkelhed kntra kmpleksitet med muligheder g valg, snitflader til det lkale system, principperne fr generering af de persnlige anbefalinger, gennemskuelighed fr brugeren m.m. Seneste versin ses på adressen: Målpfyldelse A,B,C,D,E g F I persnaliseringsmdeller i frmdningsprjektet 6 arbejdede prjektet ud fra det kncept, at brugeren udfyldte en prfil ved f.eks. at afkrydse ud fr skønlitterære emnerd g genrer (en dynamisk genereret liste, baseret på udtræk frabiblitekskatalgen). Men denne tilgang til persnalisering g prfil måtte pgives. Der var t grundlæggende ting i vejen: 6 Netbibliteket 2004

36 Århus Kmmunes Bibliteker ITK nvember 2007 Side 36 1)Brugerne ønskede ikke at skulle bruge meget lang tid på afkrydsning. De vil have det enkelt g simpelt. 2) Frmdningsprjektet fretg en analyse, der viser, at natinalbibligrafiens skønlitterære emnerd strt set er ubrugelige i sammenhæng med persnalisering g brugernes valg af interessemråder, en analyse der gså bekræftes af lektr, mag. art. Rune Erikssn, Danmarks Bibliteksskle, der i et Ph.d.-prjekt undersøger Indeksering g andre strategier med henblik på genfinding, relevansvurdering g frmidling af skønlitteratur. Derfr valgte prjektet Mit Biblitek en anden strategi, hvr kllabrativ filtrering, adfærdsbaseret persnalisering er kmbineret med simple til- g fravalg. Sm grundlag fr det hele antages at en brugers tidligere lån afspejler vedkmmende smag (litteratur, musik m.m.) Prjektet har således bygget en prttype, en skitse, på en biblitekshjemmeside/opac, sm benytter kllabrativ filtrering samt persnalisering til at freslå titler, sm kunne være interessante fr en given bruger. Link til prttypen: Siderne er dynamisk generede g består af en række services: Persnlige anbefalinger. På baggrund af en brugers kumulerede lånehistrik samt match p md Andre, der har lånt g den persnlig filtreringsfunktin, freslår systemet en række titler (skøn- g faglitteratur, musik, videer, DVD'er) sm inspiratin til lån. Til prttypen er prettet 3 fiktive persner med hver sin prfil g histrik. Persnlige lån. En kumuleret versigt ver brugerens lån Persnlig huskeliste. Når brugeren har søgt en titel frem i bibliteksbasen kan brugeren ved et enkelt klik verføre denne til huskelisten. Persnlige kmmentarer til titler i huskelisten: her kan brugeren skrive persnlige kmmentarer til hver enkelt titel. Persnlige kmmentarer til titler i biblitekskatalgen, samt mulighed fr at brugeren kan dele kmmentarer med andre brugere. Persnlige ratings af titler i h.h.v. huskeliste g lånehistrik: brugeren kan rate en titel med stjerner fra 1-5, g dermed kvalificere grundlaget

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Når børn stiller spørgsmål:

Når børn stiller spørgsmål: Når børn stiller spørgsmål: En analyse af kmmunikatinen i det fysiske børnebiblitek g på Spørg Olivia en spørgetjeneste fr børn på nettet Juli 2006 Af Ltte Nybe, adjunkt, ph.d. g Kirsten Drtner, prfessr

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Performance Gym Århus

Performance Gym Århus Perfrmance Gym Århus Navn: Andreas Quade Kaalby Hld: BA Sprt Management (pbsa0712) Praktiksted: Perfrmance Gym Århus Kntaktpersn(er): Casper Jespersen g Birgitte Møller Larsen Vejleder: Per Justesen Anslag:

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere